Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil"

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus Prehn (S) og Lise Von Seelen (S) Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at udarbejde en handlingsplan for styrkelse af danske computerspil, der skal være udgangspunkt for forhandlinger med alle Folketingets partier. AX012060

2 2 Bemærkninger til forslaget På den internationalt anerkendte Independant Games Festival i San Francisco, der er computerspilbranchens svar på filmens Sundance Festival, vandt danske computerspil for nylig 3 ud af 8 priser med spillene»limbo«og»max & The Magic Marker«. Den danske computerspilsbranche har hermed vist, at branchen har udviklingspotentiale og talent til, at Danmark også på dette område kan gøre sig gældende i verdenseliten. Computerspil har de sidste 4 år kunnet få udviklings- og produktionsstøtte gennem Det Danske Filminstitut. En ordning der blev gennemført i den seneste filmaftale, og som udløber med udgangen af Formålet med dette beslutningsforslag er at sikre bedre udviklings- og vækstbetingelser for danske computerspil i de kommende år. Socialdemokraterne foreslår derfor, at kulturministeren, i tilknytning til årets forhandlinger om en ny filmaftale, indkalder til brede politiske forhandlinger om en handlingsplan for styrkelse af danske computerspil. I forhandlingerne kan nedenstående forslag inddrages som forslagsstillernes indspil til debat og forhandlinger. Computerspil har længe været underprioriteret i dansk kultur- og erhvervspolitik til trods for, at danskernes kulturforbrug af spil er støt stigende. I dag spiller over 80 pct. af alle børn dagligt computerspil, og det samme gør et stigende antal voksne. Senest har der dog været økonomiske krisetegn i den danske computerspilsbranche, hvor flere selskaber har måttet dreje nøglen om, hvilket viser de udfordringer, der er ved at være spiludvikler på det begrænsede danske marked. På verdensplan har computerspil overhalet film som vækstbranche, og i Danmark spiller langt de fleste børn og stadig flere voksne computerspil. Derfor er der behov for en sammenhængende politisk handlingsplan på området, der erhvervspolitisk giver Danmark sin andel af væksten i oplevelsesøkonomien. Kulturpolitisk set er formålet med at støtte computerspil ud fra et rent kulturelt perspektiv at sikre kvalitet, originalitet, alsidighed og mangfoldighed i udviklingen af nye computerspil. Der skal være et dansk/nordisk alternativ til amerikanske produkter, der dominerer det globale marked, ligesom vi på filmområdet giver støtte til en dansk filmproduktion. Udviklingen viser desuden, at der er fremgang i fællesskaber og foreningsdannelse med udgangspunkt i computerspil og turneringer, hvor spillere f.eks. mødes til E-sport computerspil som sport. Ud fra et kulturpolitisk synspunkt er det nødvendigt at forholde sig til denne udvikling og skabe de bedste rammer for spiludvikling og -deltagelse. Forslagsstillerne har bemærket, at også Venstre har stillet forslag om en fortsat støtte til computerspil. Socialdemokraterne har i august 2009 fremlagt sit udspil til styrkelse af danske computerspil»sæt Danmark i spil«, der indebærer en investering i området på 47 mio. kr. over de næste 3 år. Udspillet har 5 fokusområder. 1. En stærk dansk computerspilsbranche Der skal sikres mere risikovillig kapital og attraktive lånemuligheder samt eksportstøtte til computerspilsbranchen, og et nyt væksthus- og videnscenter skal forbedre ledelseskompetencer og stimulere udviklingen af nye forretningsmodeller. 2. Bedre danske computerspil Den årlige kulturstøtte til produktion af og oplysning om danske computerspil skal hæves. 3. Øget offentligt brug af computerspil Det offentlige skal aftage flere computerspil til undervisning, borgeroplysning og organisationsudvikling. 4. Talentudvikling Talentudviklingen og uddannelsen af programmører, animatorer m.m. skal styrkes gennem en permanent bevilling til uddannelserne under Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning og anden tidlig talentudvikling. 5. Anerkendelse af E-sport og foreningslivet E-sport skal anerkendes som sportsgren, og udviklingen af sporten og foreningerne skal i højere grad understøttes på linje med andre idræts- og foreningsaktiviteter.

3 3 I det følgende uddybes de 5 indsatsområder som oplæg til kommende forhandlinger om en handlingsplan på området. En stærk dansk computerspilsbranche Danmark har et godt udgangspunkt for at udvikle computerspilsbranchen, da der allerede i dag findes et stærkt og kreativt iværksættermiljø. Branchen har et godt omdømme i udlandet, og flere danske udviklere er lykkedes med at etablere et samarbejde med internationale udviklere. Det er ud fra et erhvervspolitisk synspunkt væsentligt at stimulere denne udvikling, særlig idet der ikke eksisterer danske forlag, som kan finansiere den omkostningstunge spiludvikling. Den nyligt etablerede Computerspilszone vil være et naturligt omdrejningspunkt for et stærkere erhvervspolitisk fokus på computerspil bl.a. gennem etablering af et interaktivt hus, som foreslået af Producentforeningen. Det Interaktive Hus kan være et væksthus for små virksomheder, der specialiserer sig i udvikling af computerspil. Inkubatorordningen skal sikre relevant rådgivning, billig husleje, og at virksomhederne kan drage fordel af hinandens erfaringer og ekspertise. Rådgivningen kan eksempelvis omfatte projektledelse, forretningsplan, administration og finansiering. Væksthuset skal således hjælpe de mindre virksomheder på vingerne, til de kan flyve selv, f.eks. i en periode på 3-5 år. Samtidig er de danske iværksættere typisk små virksomheder, hvilket peger på et behov for initiativer, der kan fremme væksten hos iværksættere. Initiativerne skal hver især understøtte spilmiljøer i hele landet, eksempelvis ved at Det Interaktive Hus samarbejder med de regionale vækstfora. I Finland har støtten til udvikling af spil primært haft et rent erhvervspolitisk fokus frem for et kulturpolitisk, ligeledes har man overvejet vækstfondsinitiativer. Det kan vi lade os inspirere af i Danmark. Udviklingen er allerede i gang, idet Vækstfonden har investeret i flere virksomheder i spilbranchen i forbindelse med fondens satsning på oplevelsesøkonomi. Fondens aktiviteter omfatter både direkte og indirekte investeringer. Denne udvikling skal styrkes med øremærkede midler til Vækstfondens aktiviteter inden for spilbranchen. Vækstfonden skal udover investeringer sikre relevante lånemuligheder for virksomheder, der har potentiale for international vækst. Bedre danske computerspil Kulturpolitikken kan via støtteordninger og videnscenter fremme udviklingen af nye spil. Der findes allerede i dag en støtteordning, som skal videreudvikles og gøres permanent. Visionen er at kvalificere udbuddet af computerspil, således at de danske computerspil bliver kendt for deres kvalitet og nytænkning. Der skal være en pulje til udvikling af originale danske spil, baseret på de samme kulturpolitiske mål, som kendes fra public service-tv og filmstøtten: Et dansk alternativ til de internationale produktioner med afsæt i en målsætning om kvalitet og mangfoldighed. Ordningen skal virke som en driver for udvikling som risikovillig vækstkapital i de allerførste faser af spiludviklingen: Konceptudvikling, kvalitetsudvikling og talentudvikling, samt ikke mindst styrkelse af det team, der står bag udviklingsprocessen. Støtteordningen bidrager således ikke kun med selve finansieringen til spiludvikling, men har også stor betydning i form af rådgivning og kompetenceudvikling. Det betyder bl.a., at spiludviklerne klædes på til at skabe et professionelt beskrevet produkt, før der tages kontakt til investorer. Det er derfor afgørende, at man i ordningen fokuserer på såvel produktet som det team, der står bag. Som en del af filmforliget blev det besluttet at uddele 12 mio. kr. i perioden Støtteordningen giver både støtte til udvikling af prototyper og demoer. Denne ordning skal fortsætte med fornyet kraft. Øget offentlig brug af computerspil Det offentlige kan stimulere den danske computerspilsbranche ved at være aftager af computerspil til borgeroplysning, læring, organisationsudvikling med mere. Det sker allerede i dag på en række punkter, men det er vigtigt, at denne udvikling fortsætter, og at kendskabet til mulighederne udbredes i de offentlige organisationer. Eksempelvis kunne man forestille sig læringsspil om, hvordan demokratiet fungerer i Danmark, skat og oplysningspligt, trafiksikkerhed, folkesundhed og meget andet.

4 4 Computerspil kendes bedst for deres underholdningsværdi. Men spillene tjener også andre formål. Eksempelvis viser den seneste udvikling, at computerspil med stor succes kan anvendes til at få børn og ældre til at motionere. Samtidig har computerspil stor værdi som undervisningsredskab på skoler og arbejdspladser. Vi skal i de kommende år øge anvendelsen af og kendskabet til spillenes læringsdimension. Folkeskolen og uddannelsesinstitutioner skal have bedre kendskab til spillene og bedre mulighed for at integrere spil i undervisningen. Talentudvikling Der er i Danmark en række dygtige spiludviklere og andre talenter inden for branchen, men der er behov for, at branchen fremover sikres tilgang af nye, unge talenter. Det gælder i forhold til kreative talenter, der kan tegne figurer og skabe spillenes historie og univers. Samtidig er der stort behov for teknologisk talent. Det gælder særlig unge mennesker, der kan programmere. Tidligere var programmering nærmest en fritidsbeskæftigelse for en gruppe af unge med interesse for it, men i dag er der ikke som i de gamle DOS-maskiner en naturlig indgang til computeren, der giver unge mulighed for at beskæftige sig med programmering på fritidsniveau. Det betyder, at det er vanskeligt for spilfirmaerne at rekruttere dygtige programmører. Det er delvis en barriere for computerspilbranchens og i øvrigt også andre branchers tilgang af nye, højt kvalificerede programmører. Talentudviklingen og uddannelsen af programmører, animatorer m.m. kan styrkes gennem en permanent bevilling til uddannelserne under Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (DADIU), der skal sikre de nuværende uddannelser og styrke deres profil. De relevante spiluddannelser skal udvikles i stadigt samarbejde med relevante højere læreanstalter og kunstskolerne, der med eget budget udvikler nye uddannelser, efteruddannelser samt forskningsprojekter i samarbejde med DADIU. Den tidlige talentudvikling kan ske, ved at kommuner tilbyder sommerskoler, lejrskoler og fritidstilbud med læring i programmering, spildesign, computergrafik og animation som omdrejningspunkt, som led i deres kultur- og fritidstilbud til børn og unge. Anerkendelse af E-sport og foreningslivet E-sport er en disciplin, som allerede udøves med stor seriøsitet og på højt konkurrenceniveau, hvor træning og taktisk forberedelse indgår. Derfor bør E-sport anerkendes som sport med henvisning til E- sportens status som prøvedisciplin ved OL i Bejing i Der opstår nye fællesskaber omkring deltagelse i computerspil, herunder E-sport, foreninger, klubhuse og frivillige aktiviteter. Foreningsaktiviteter er med til at danne rammen for nye fællesskaber, så børnene ikke isoleres i deres spilaktiviteter. Lige så vigtigt er det, at foreningsaktiviteter giver mulighed for at oplyse om, hvad der er sund spilkultur. Foreningerne kan nå målgruppen af unge spillere med budskaber om, hvad der kan betragtes som sund spilkultur, hvor ofte man bør spille hver dag, vigtigheden af pauser og andre forhold. Det er en indsats, som mange forældre vil sætte pris på, da det kan hjælpe dem til at skabe fornuftige rammer for børnenes spildeltagelse. I forhold til et brugersynspunkt er det bemærkelsesværdigt, at den gennemsnitlige bruger i Danmark er 23 år (Kilde: Mediesekretariatet og Det Danske Filminstitut 2005: Computerspil i Videns- og oplevelsesøkonomien), og at brugerne langt fra kun er børn og unge, hvilket kulturpolitikken må tage højde for. Foreningslivet giver mulighed for at oplyse om sund spildeltagelse, hvilket skal udnyttes bedre. Finansiering En række af forslagene er finansieret på Socialdemokraternes finanslovforslag for En samlet national handlingsplan for styrkelse af danske computerspil som forhandles i tilknytning til en kommende filmaftale, skal naturligvis finansieres i denne forbindelse. Det er dog vigtigt for forslagsstillerne at understrege, at investeringerne i computerspil ikke må ske på bekostning af investeringerne i og støtten til dansk film.

5 5 Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Skriftlig fremsættelse Mogens Jensen (S): Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil. (Beslutningsforslag nr. B 208). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen SOCIALDEMOKRATERNE August 2009 Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1. Computerspil i rivende vækst Computerspil er

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 98 Offentligt (01) FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Det Danske Filminstitut FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Resumé Dansk film

Læs mere

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling Det Interaktive Hus Center for dansk Computerspilsudvikling Oplæg til etablering af dansk kraftcenter for udvikling af interaktiv, digital underholdning i København. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere