mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mod nye mål DANSK VÆDDELØBSSPORT"

Transkript

1 Starten er gået for hestesporten i Danmark mod en ny og forhåbentlig lysere fremtid. DANSK VÆDDELØBSSPORT mod nye mål DANSK TRAV- OG GALOPSPORT STÅR MIDT I EN BRYDNINGSTID OG GÅR EN SPÆNDENDE FREMTID I MØDE. EFTER FLERE ÅR MED STAGNATION OG MØRKE FREMTIDSUDSIGTER, BLÆSER DER NYE FRISKE VINDE. HVIS HESTESPORTEN LYKKES MED SIN PLAN, KAN DANMARK MEGET VEL IGEN BLIVE ET FOREGANGSLAND OG EN KATALYSATOR I NORDISK HESTESPORT TEKST: CLAES FREIDENVALL/SØREN AAEN FOTO: BURT SEEGER 26 VÆDDELØBSBLADET 05/15

2 D et kræver politisk opbakning for at vi skal kunne gennemføre dette. Får vi det, og kan vi virkeliggøre vores planer, kan hestesporten være selvfinansierende inden for seks til syv år, men også ligge på et betydeligt højere niveau end i dag. I planen ligger også et fælles nordisk spilleselskab, sammen med ATG i Sverige og Norsk Rikstoto i Norge, siger Peter Rolin, formand for bestyrelsen i Dansk Hestevæddeløb. Hestesporten har savnet gulerødder siden Danske Spil overtog virksomheden i For at sige det mildt, så har det ikke spillet nogen rolle, hvor fremgangsrigt væddeløbssporten er blevet drevet den økonomiske tildeling har hele tiden været den samme. Uanset hvor godt vi har gjort vores arbejde, har vi fået samme procentsats af overskuddet fra Danske Spil. Vi har helt enkelt haft en struktur, totalt uden incitament og mulighed for at påvirke vores egen situation, siger Peter Rolin. Nu håber Peter Rolin at kortene bliver blandet på ny, og at trav- og galopsporten får lov at blomstre. Trav og galop kæmper sammen. Hestesporten er hårdt presset, og der findes ingen plads til interne stridigheder. Vi lægger ingen energi i den slags, men koncentrerer os fuldt ud om at drive væddeløbssporten fremad i samarbejde, understreger Peter Rolin. Kompliceret struktur i hestesporten Man skal næsten være universitetsuddannet for at kunne forstå hvordan strukturen i hestesporten er bygget op. Hestesporten i Danmark finansieres gennem en tildeling af det samlede overskud i Danske Spil. Dette som en betaling for at Danske Spil overtog Dantoto i forbindelse med en større omstrukturering af det danske spillemarked i 1998, fortæller Peter Rolin. I 2014 var tildelingen 97 millioner kroner til trav- og galopsporten, og de seneste ti år har summen fra Danske Spil ligget stabilt mellem 90 og 100 millioner årligt. Der har tidligere været en politisk forståelse for at hestesporten skulle kunne eksistere på et vist niveau, men i 2014 etableredes nye virksomheder, som også skulle finansieres gennem tildelinger fra Danske Spil. Blandt andet Anti- Doping Danmark, Sport Event Denmark samt en form for street-fodbold, siger Peter Rolin. Disse organisationer skulle også have deres levebrød fra statsejede Danske Spil. Og staten har ikke haft interesse i at VÆDDELØBSBLADET 05/15 27

3 øge bidraget til Danske Spil, men de nye grene skulle helt enkelt finansieres gennem de allerede tilgængelige rammer for Danske Spils overskud. Årligt handler det om millioner. De store idrætsorganisationer får hovedparten af de penge som kommer fra Danske Spil, men ingen af dem ville være med til at betale for de nye organisationer. Alle uden undtagelse mente at hestesporten skulle stå for hele regningen, siger Peter Rolin. L23 loven som gav vidtrækkende konsekvenser En konflikt blev blæst op både i medierne og blandt politikerne, samtidig med at hestesporten ikke rigtigt var med på noderne. Vores nye organisation var ikke søsat endnu, og da den blev det, var beslutningen uformelt allerede taget på Christiansborg, siger Claes Lundell, som sidder i bestyrelsen i Dansk Hestevæddeløb ApS. Peter Rolin tilføjer: Hele spørgsmålet var afgjort inden vi kom ind i forhandlingerne. Vi slog dog ikke af på takten af den grund, men lagde enormt mange kræfter i at møde så mange politikere som muligt. I ellevte time lykkedes vi med at etablere en vis sympati for hestesporten og undgå at lukke flere af landets trav- og galopbaner. Den nye lov L23 trådte i kraft i december 2014 trods mange og højlydte protester fra væddeløbssportens side. Loven indebar de facto, at Danske Spils overskud til hestesporten reduceres med 15 millioner i 2015, 20 millioner det kommende år, 25 millioner i 2017 og 30 millioner i Totalt taber vi 90 millioner i denne periode, og det er jo voldsomt mange penge, men samtidig opnåede vi i forhandlingerne en meget vigtig kompensationsmulighed. I et fremtidsperspektiv blev der givet muligheden for at sporten får spilleselskabet tilbage fra Danske Spil og etablere Dantoto hos os igen. For at forstå hele problematikken kan vi lave en sammenligning med Sverige, siger Claes Lundell. Hestesporten i Sverige modtager i dag cirka 1,6 milliarder fra ATG, hvilket svarer til at de skulle miste 500 millioner. Forestil dig de konsekvenser det ville indebære. Politikerne er ved at vågne op Hestesporten er på den baggrund blevet tvunget til besparelser og nedskæringer i det administrative personale. På mindre end 1,5 år er personalet mindsket fra 18 til 12 personer. Vi har været tvunget til at rationalisere fra en meget lille central administration til en endnu mindre organisation, optimere driften af sporten og samtidig sikre at hestesporten taler med en samlet stemme, i stedet for to eller tre, siger Peter Rolin. Organisationen i dens nuværende form er ikke gearet til at løfte opgaven, når spilleselskab og andre Formanden for Dansk Hestevæddeløb Peter Rolin viser i grove træk forventningen om hestesportens nye struktur, hvis politikerne giver den fornødne opbakning. 28 VÆDDELØBSBLADET 05/15

4 Man skal næsten være universitetsuddannet for at kunne forstå hvordan strukturen i hestesporten er bygget op. initiativer skal implementeres, men vi er nødt til at forholde os til situationen som den er lige nu, og ikke som vi håber den udvikler sig. Der er nogenlunde balance nu, men vi kan ikke skære yderligere, hvis vi fortsat skal kunne servicere og drive sporten på en ordentlig måde, fortsætter Peter Rolin. Hestesportens springende punkt i dag er at bearbejde politikerne endnu hårdere end tidligere. Det politiske engagement er stort i Danmark, og mange politikere er klar over, at de er gået for langt i deres reducering af tildelingen af midler til hestesporten. Politikerne vil ikke rulle L23-loven tilbage, men nu engagerer de sig i stedet for at hjælpe og finde alternative indtægtsmuligheder for trav og galoppen, siger Claes Lundell. Men striden om væddeløbssportens fremtid er langt fra vundet, selvom formanden i Dansk Hestevæddeløb kalder muligheden for at få Dantoto og dermed spillet tilbage til sporten for a blessing in the skies. Danske Spil har nemlig ikke været nogen udviklende partner for dansk trav og galopsport. Danske Spil har helt enkelt frygtet konkurrence til deres kerneprodukter Lotto og Oddset, og der har ikke været noget incitament for trav- og galopsporten i disse år, hvilket har resulteret i en totalt stagnerende udvikling. Den konstruktion som blev lavet da Danske Spil overtog Dantoto i 1998 indebar, at hestesporten blev frataget alle forhandlingsmuligheder, siger Peter Rolin. periode seks til otte år kan øge omsætningen væsentligt, siger Peter Rolin. Vi har været til foretræde flere gange på Christiansborg, tre gange hos kulturudvalget, samt en enkelt gang indtil videre i Skatteudvalget med udgangspunkt i den nye forretningsplan. Der har været positive tilkendegivelser fra udvalgene, de taler i store træk ikke om hvis det nye set-up kan søsættes, men i høj grad om når. Vi har endnu ikke hørt fra kulturministeren, og der er jo ingen tvivl om at Marianne Jelved stadig er en altafgørende nøglefigur, som sidder med ansvaret for hestesportens udvikling eller afvikling. Der skal ske udvikling Omsætningen på hestespil var 500 millioner i I fjor var omsætningen også en halv milliard, hvoraf bare 130 millioner blev omsat på danske væddeløb. Den nye model som Dansk Hestevæddeløb arbejder på er, at Dantoto får to ejere, Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop. Organisationen bliver lille, samtidig med at en del af virksomheden bliver outsourcet. Vi køber helt enkelt kompetencer og tjenester, hvilket giver den fordel at vi altid har tilgang til de mest kompetente personer og den seneste teknik, siger Claes Lundell. Vi kommer til at lægge mange kræfter i at udvikle vores webplatform, markedsføring og TV-produkter, hvilket har Ny strategiplan for Dantoto Bestyrelsen for Dansk Hestevæddeløb ApS offentliggjorde i april en strategiplan, og det første skridt er at Dantoto skal tilbage under vingerne hos hestesporten selv. Målsætningen er at være klar 1. januar 2016, eller allersenest 1. juli samme år, understreger Peter Rolin. Samtidig med offentliggørelsen af strategiplanen, blev der afleveret en rapport til politikerne, som redegør med al tydelighed det kundepotentiale, der er for hestespil i Danmark. Hvis spillet optimeres sammen med spil i skandinaviske puljer, altså med Norge og Sverige, viser det et betydeligt potentiale. Analysen bygger på at vi har et uudnyttet marked i Danmark, hvilket vi forventer inden for en overskuelig Den tidligere formand for ATG i Sverige, Claes Lundell, spiller en central rolle i arbejdet mod en ny finansieringsmodel. Claes Lundell har stået som en af hovedarkitekterne bag oplægget, som skal føre Dantoto tilbage til hestesporten. VÆDDELØBSBLADET 05/15 29

5 30 VÆDDELØBSBLADET 05/15

6 Galopsporten kommer også i fremtiden til at spille en afgørende rolle for hestesporten i Danmark, som en del af det nye Dantoto. VÆDDELØBSBLADET 05/15 31

7 været understimuleret i Danske Spils regi. Det er hestesportens ønskemål at Danske Spil fortsat skal være distributør for vores forhandlere, som skal øges i antal. I dag har Danske Spil forhandlere til deres udbud, mens hestesporten bare er tilgængelig hos 200 forhandlere på landsplan, tilføjer Peter Rolin. Danske Spil forsøgte ganske rigtigt på et tidspunkt at øge forhandlernettet, men jeg føler ikke de gjorde det 100 procent, fortsætter Peter Rolin. Hvis de fysiske terminaler skal have succes, så må vi erkende, at vi må fjerne lidt af det videnstunge image hestespillet har. Vi skal udbyde få, let tilgængelige produkter på så mange terminaler som muligt. Det kunne være et lynkoncept til V-spillene som må være det mest oplagte, uddyber Peter Rolin. Det er vigtigt at understrege, at vi er meget forventningsfulde og optimistiske omkring, at dette kan gennemføres til nytte for hestesporten Dansk Hestevæddeløb med Peter Rolin i spidsen har leveret et gennembearbejdet materiale til politikkerne, som skal være med til at sikre nye finansieringsmuligheder for hestesporten. Formanden arbejder på tre fokusområder for at Dansk Hestevæddeløb ApS skal få den nye model sikkert i havn: Spillepuljerne skal være 100 procent nordiske, og det skal være muligt at spille til samtlige løb i Danmark fra hele Norden. Vi skal investere i viden, markedsføring, TV, onlineudbud, og vi skal have en fornuftig distribution, altså ikke kun 200 forhandlere som vi har i dag men væsentligt flere i fremtiden. I så fald kan spilleomsætningen øges kraftigt og dermed ressourcerne til hestesporten. Fælles nordisk spilleselskab er drømmen Men der smedes på endnu større planer Dansk Hestevæddeløb ApS vil skabe et nordisk spilleselskab og har allerede forhandlinger med både Norge og Sverige på den front. Finland er også velkommen i samarbejdet, hvis de ønsker det. Vi er af den opfattelse at ATG, Norsk Rikstoto og det nye Dantoto hver for sig er for små til i fremtiden at kunne hævde sig i international konkurrence, siger Claes Lundell. Meningen er at det fælles spilleselskab, som går under arbejdsnavnet Scandinavian Horsebetting, skal være baseret på spil på heste i Danmark, Norge og Sverige. Vi ville kunne få en bedre sæsonplanlægning af løbsdage, kunne investere i IT og markedsføre hestesporten med helt andre synergimuligheder end i dag. Det skulle også åbne muligheder for når licenssystemet indføres i alle tre lande at andre spilleselskaber, kan udbyde spil på heste, naturligvis med en afgift til os. I et sådant scenarie skulle det også åbne op for at Scandinavian Horsebetting ville kunne udbyde spil på andre idrætsgrene, præcis som andre spilleselskaber, siger Peter Rolin. Alt dette ligger dog fortsat nogle år ude i 32 VÆDDELØBSBLADET 05/15

8 fremtiden. Det kræver lovændringer i de respektive lande, men også koordinering landene imellem. I dag opererer Danmark i en monopoltilstand på hestespil, men den er i øjeblikket under udredning hos EU. Vi har meddelt Skatteministeriet, at vi har en plan til at afvikle monopolet og at vi går ind og overtager Dantoto for at opbygge et nyt spilleselskab, for at kunne konkurrere i et liberaliseret og privat marked, fortæller Peter Rolin. Og det er den rette vej at gå anser Claes Lundell: Se på PMU i Frankrig. Takket være at PMU begyndte at tilbyde spil på andre sportsgrene, kan præmierne og økonomien holdes oppe i hestesporten i Frankrig. Dialogen er i gang Dialogen om et nyt nordisk spilleselskab har været i gang gennem en periode, med både ATG og Norsk Rikstoto. Alle synes at dette er den principielt rigtige vej at gå på lang sigt. Hestesporten i de enkelte lande i Norden er for små til at lave store investeringer på egen hånd. Vi fik en forespørgsel fra hestesporten i Sverige, om hvordan fordelingen skulle være. Vi deler i tre lige store dele var mit svar! Spøg til side, vi har ikke kigget på den del endnu, men det er en udfordring som kan løses. Nu handler det i første omgang om at få så mange penge til hestesporten som muligt. Vi ved også at ATG søger væddeløb, der kan udbydes på, og kan vi holde sammen hestesporten i Norden når antallet af fødte og startende heste falder, så er vi godt på vej, siger Peter Rolin. Politikerne sidder med bolden Dansk Hestevæddeløb har afleveret alt relevant materiale og den gennemarbejdede rapport til politikerne, og venter nu spændt på hvad tilbagemeldingen bliver. Forhåbentlig synes de, at vi har en god forretningscase og ser et stort potentiale i dette, samt at det bliver manifisteret i et konkret lovforslag. Alternativet, at det ikke bliver gennemført, indebærer meget dystre fremtidsudsigter for hestesporten med færre antal baner, siger Peter Rolin. Claes Lundell understreger: Køber politikerne ikke vores model, så findes der ikke længere grundlag for en professionel væddeløbssport i Danmark, og så vil det blive en ren amatørsport i fremtiden! Fremtiden er trods alt lys Både Peter Rolin og Claes Lundell ser en lysere fremtid for trav- og galopsporten. Det er vigtigt at understrege, at vi er meget forventningsfulde og optimistiske omkring, at dette kan gennemføres til nytte for hestesporten. Vi er helt overbeviste om, at der kan genereres mange penge, måske ikke i morgen, men derimod på lang sigt. Forhåbentlig kan vi blive en katalysator på markedet for heste- og sportsspil i Norden. Vi har været nødsaget til at lave væsentlige strukturforandringer i en ny tid, som kræver helt nye forudsætninger. Vores bekymrende situation har gjort, at vi har været tvunget til at tænke anderledes og skabe nye kreative løsninger. Nu håber vi at det giver brugbare resultater. n HorseMax Det bedste græs din hest kan få Græsblandinger specielt til heste - Både til wrap og afgræsning - Mere foder pr. ha - Slidstærkt - Højere sundhed Forhandles af grovvare- og specialbutikker over hele landet DLF-TRIFOLIUM Tlf Untitled /03/ VÆDDELØBSBLADET 05/15 33

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD

DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD ANALYSE FAKTA HOLDNING IDRÆTSP OLITISK NYHEDSBREV FRA DANMARKS IDRÆTSFORBUND DE FRIVILLIGES FORENINGERS PENGEKILDE TØRRER UD Danskerne svigter Lotto-spillet. Det betyder stærkt faldende indtægter til de

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 4 Nr. 4 - september 2013 OST bladet Småpakkerne skal med på cyklen Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere