Jeg vil gerne have lov til at nævne nogle af de mange frivillige, så de får den ros, de fortjener:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil gerne have lov til at nævne nogle af de mange frivillige, så de får den ros, de fortjener:"

Transkript

1 Formandens beretning I 2008 (cirka) da jeg var ansat af Dansk Backgammon Forbund var der engang et medlem, der drillende sagde til mig: Jeg kan se i regnskabet, at du da vist tjener alt for mange penge. Jeg overraskede hende vist, da jeg svarede, at jeg var helt enig og at vi kunne bruge vores penge meget bedre, hvis flere opgaver blev klaret af frivillige. Hun var dog af den opfattelse, at vi ikke kunne undvære en fuldtidsansat medarbejder. Det kunne vi heller ikke dengang. Siden da var jeg nødt til at stoppe som ansat, da forbundet kom i en økonomisk krise. Vi har herefter gradvist vænnet os til en situation med næsten udelukkende frivillig arbejdskraft. Hvordan kan det lade sig gøre? Først og fremmest er det sket ved, at mange af arbejdsopgaverne er forenklet og at serviceniveauet er forringet en smule. Det skal jeg komme tilbage til. Men den vigtigste grund til, at det kan lade sig gøre, er, at vi nu er mange skuldre til at bære byrderne. Jeg overtog formandsposten sidste år i april. Mark Larsen og jeg var de eneste fra den gamle bestyrelse, der fortsatte. Samtidig kom Kim Lethan, Jan Larsen og Tommy Kean med på holdet. Vi blev hurtigt enige om, at gennemføre ændringerne i kontingentsystemet, som foreslået af mig i min salgstale, da jeg stillede op som formand sidste år. Ændringerne betød, at vi gik fra, at medlemmerne betalte 500 kr. om året i kontingent til, at det nu er gratis at være medlem og at medlemmerne i stedet betaler licens for at deltage i turneringer og holdturneringen. En årslicens koster 200 kr. om året, så det er betydeligt billigere at spille backgammon i forhold til før. Grunden til ændringen er ikke, at vi synes, at det var dyrt at være medlem før, men at vi for det første ikke har brug for så mange penge, og for det andet at vi meget gerne vil have et mere fleksibelt system, så nye spillere kan snuse til spillet. Frivillige i Dansk Backgammon Forbund. En afgørende forudsætning for, at ændringen kunne gennemføres, var, at alle opgaver i forbundets daglige drift kunne gennemføres uden ansatte. Vi er af den opfattelse, at frivillige motiveres bedst, hvis følgende forudsætninger er til stede: 1. Det skal være sjovt 2. Man skal have troen på et fælles projekt Disse to betingelser gjorde, at vi hurtigt kunne se, at det ikke var muligt at fortsætte butikken. Forbundet har aldrig været ret gode til at tjene på den, og der er vist ikke nogen af dem, der gennem tiden har bestyret den, der har syntes, at opgaven var særlig sjov. Vi er klar over, at det er stort tab for mange medlemmer, da det er dyrere og mere besværligt at skulle indkøbe backgammonudstyr uden forbundets butik, men der var ikke så meget andet at gøre. Til gengæld er der masser af andre frivillige, der har haft det sjovt med arbejdet i Dansk Backgammon Forbund i det forløbne år. Og jeg tør også godt sige, at vore frivillige har troen på et fælles projekt. Vi er fuldt ud klar over, at det er én af bestyrelsens fornemste opgave at blive ved med holde modet oppe på de frivillige, så de to forudsætninger fortsat kan opfyldes. Jeg vil gerne have lov til at nævne nogle af de mange frivillige, så de får den ros, de fortjener: 1. Turneringsudvalget, som består af Karsten Bredahl, Henrik Bukkjær, Steen Haff, Andreas Christian Olsen, Mikkel Gaba og bestyrelsesrepræsentant, Tommy Kean. Udvalget er

2 traditionelt forbundets mest indflydelsesrige udvalg, og udvalget er drevet af et stort engagement med vilje til at sørge for, at forbundets turneringer bliver afviklet så regelret og professionelt som muligt. Udvalget vil i øvrigt fremkomme med sin egen beretning til landsrådet. 2. Ordens- og Amatørudvalget, som består af Rolf Mørk Nielsen, Torben Hasseriis og bestyrelsesrepræsentant, Jan Larsen. Udvalget skal se på sager, hvor spillere eller tilskuere forbryder sig mod reglerne om takt og tone i turneringsreglerne. Udvalget har desværre haft nogle sager i det forløbne år. Den alvorligste var sagen med finalisten fra sidste års Nordic Open, Shahab Ghodsi. Shahab har gjort sig skyldig i trusler særlig alvorlig karakter og er idømt karantæne fra danske turneringer i tre år, fratagelse af resultatet fra sidste års turnering samt en bøde på 1000 kr. Vi takker for udvalgets altid grundige sagsarbejde. 3. Sabrina Milling Pedersen, der opretter nye medlemmer og rater forbundets kampe. Dette arbejder udfører Sabrina med stor ildhu og hun meget serviceminded. Jeg ved, at Sabrina elsker denne opgave og vi glæder os meget over, at hun har taget denne tjans. 4. Ulla Hansen, som i efteråret tilbød os, at hun gerne ville påtage sig redaktørposten for Gammon. Gammon har levet en lidt omskiftelig tilværelse de sidste mange år, men Ulla har ikke alene formået at forny bladet. Hun har også fået motiveret en masse nye skribenter samt holdt de gamle skribenter til ilden. Julebladet #120 nåede op på imponerende 67 sider, hvilket er forbundets mest omfangsrige blad nogensinde. Tak også til de mange skribenter. Det er en fornøjelse at se, at Gammon i den grad er blevet en succes. 5. Staff til jubilæumsturneringen bestående af Henrik og Michael Bang, Pierre Lynge, Kim Lethan og Tommy Kean. Hele arrangementet blev planlagt og afholdt udelukkende ved frivillig arbejdskraft, hvilket gjorde, at turneringen kunne få et overskud på ca kr., der blev doneret til Dansk Psoriasis Forening som en gestus til Tina Nielsen, der gik bort i en tidlig alder i Jeg kan oplyse, at Tinas mor blev meget stolt og rørt over, at forbundet viste hendes datter medfølelse på denne måde. Derudover er der en masse andre frivillige, der fortjener ros. Fx Kenny Nissen og Erik Hansen, der sammen med Jan Larsen viste flaget ved Awards 2012 (læs mere herom i Gammon #121). Der er helt sikkert frivillige, jeg ikke har fået nævnt. Jeg synes, der er grund til, at vi alle kan være stolte af vores indsats og jeg håber, at vi i bestyrelsen kan fortsætte med at skabe de nødvendige rammer for jeres engagement. Der er plads til endnu flere frivillige og hold jer ikke tilbage, hvis I mener der er opgaver, som I vil kunne varetage. Licenssystemet. Noget af det, der har været den største omvæltning i forbundet det sidste år, har været indførslen af licenssystemet. Som tidligere skrevet, kan man nu spille med i alle forbundets turneringer for kun 200 kr. om året. Mindre aktive spillere kan nøjes med at betale 50 kr. pr. turnering eller holdturneringskamp, som de deltager i. Den største forandring er, at spillerne nu skal betale licens til deres klub, der herefter afregner over for forbundet. Kun enkeltmedlemmer skal betale licens til turneringsarrangørerne, når de deltager i en turnering. Vi er af den opfattelse, at systemet fungerer godt. Vi har dog gjort os nogle vigtige erfaringer med systemet siden dets indførelse: 1. Turneringsarrangørerne skal informeres grundigere om, hvem de skal opkræve licens fra. Der har været nogle enkelte svipsere her. 2. Klubberne skal være mere opmærksomme på, hvem de har som medlem i deres klub. Der har været nogle tilfælde, hvor forbundets opgørelse af klubbernes medlemmer ikke stemmede overens med klubbens egne. Klubbens medlemmer er altid opgjort på holdturneringssiderne og det er klubbernes ansvar at opdatere disse sider. Det kan gøres med

3 en til Hensigten med systemet er, at det skal være langt lettere at integrere nye medlemmer i klubberne, da de løst tilknyttede spillere kan nøjes med at lægge en halvtredser pr. gang. Samtidig er der meget mere fleksibilitet i systemet og spillerne er ikke nødt til at betale kontingent for et halvt år, hvis de fx kun vil deltage i juleturneringerne eller Nordic Open. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at reklamere for denne mulighed for spillere i omgangskredsen, der gerne vil spille en gang imellem, men ikke er dedikerede nok til et halvt års kontingent. Ung DM. Efter et par års tilløb blev denne turnering afviklet her i vinter og bedømt på de unges reaktion har turneringen været en stor succes. Turneringen blev indledt med kvalstævner rundt om i Danmark. Her blev de bedste lokale spillere fundet, som herefter stillede op som hold ved finalestævnet d. 16. marts i Odense. Turneringen viser, at det er muligt at engagere de unge i arrangementet og spillerne rejste til Odense fra hele landet. Finalestævnet var en fornøjelse at overvære og har lært os en masse om, hvad der skal til for at udbrede spillet. Kodeordet er konkurrencemoment. De unge elsker konkurrencen. Vi fornærmer vist ikke nogen ved at sige, at niveauet til stævnet ikke var ret højt, men der var masser højlydte glædesråb og ærgrelsesudbrud og alle syntes, at konkurrencen var meget spændende. Interessen for at nørde med spilteori kommer nok, når de bliver lidt ældre. Af samme grund er der nok heller ikke det store potentiale i at sluse spillerne ind i holdturneringen lige med det samme. Vi vil i stedet satse på at holde nye ungeturneringer, så de unge er beskyttet mod os voksne. Det er klart vores plan at fortsætte med ungbackgammon-projektet og de unge glæder sig allerede til næste år. Samarbejdet med Ungdomsringen har været godt og Mark Larsen vil snarest evaluere projektet sammen med Ungdomsringen. Forhåbningen er selvfølgelig, at de unge med tiden bliver medlemmer i Dansk Backgammon Forbund, men under alle omstændigheder kan vores samarbejde med Ungdomsringen muligvis også give afledte effekter, der gør, at vores lidt nørdede image kan ungdommeliggøres. Allerede her til Nordic Open er der som noget nyt planlagt en Juniors Tournament. Tag godt imod de unge! Nye projekter. I løbet af det sidste år har vi deltaget ved forskellige arrangementer som fx Awards 2012 i Fredericia og en musikfestival i Aalborg. Det sker for at øge Dansk Backgammon Forbunds kendskabsgrad. Det vil vi så vidt muligt fortsætte med, da det stort set kun koster rejseudgifterne til de frivillige. Vi vil dog meget gerne have involveret lokale medlemmer i projekterne, så herfra skal der lyde en opfordring til at holde øje med arrangementer i lokalområdet, hvor vi kan nemt kan deltage. Søg meget gerne initiativfonden om midler hertil. Det er det, den er til for. Nordic Open. Nordic Open er uden tvivl en af forbundets flotteste bedrifter. I år har vi 25 års jubilæum, og der er ingen tvivl om, at Nordic Open er verdens største turnering og den, der er sværest at vinde. VM i Monte Carlo er prestigemæssigt måske stadig en smule foran os, men det er nok mest på grund af navnet.

4 I de 25 år har turneringen oplevet store kriser, men opturene overskygger klart nedturene. Nordic Open bliver i 2013 noget helt specielt. For første gang vil forbundet stå som koncertarrangør, når Blues Brothers Experience gør sin entre. Vi håber på, at turneringen deltagermæssigt bliver en større succes end nogensinde, idet begynderturneringen Skærtorsdag forhåbentlig sprænger alle rammer. Vi synes selv, at vi har gjort et scoop med Danske Spil som sponsor og Danske Spils største interesse ligger meget i tråd med vores om at få mange begyndere med. Danske Spil har lagt flyers ud til alle spilforhandlere i københavnsområdet for at reklamere for turneringen, og vi håber, at I alle reklamerer for turneringen i jeres netværk. Præmierne er jo fantastiske. Steen Grønbech fortjener stor ros for at få denne sponsoraftale i hus. Aftalen er ikke mindst gunstig for forbundet i og med, at Danske Spil er en vigtig samarbejdspartner for at øge forbundets kendskabsgrad. Jubilæum. Nordic Open har jubilæum i år og i 2012 havde hele forbundet jubilæum. Det blev fejret med en stor og uforglemmelig backgammonfest på Restaurant Allégade 10 på Frederiksberg. Hvis der var nogen, der gik sultne eller tørstige hjem fra dén fest, var det helt sikkert deres egen skyld. Tak til Morten Holm og Rasmus Nøhr, der tog os alle en tur ned ad memory lane, da de fortalte om gamle interessante ture med bus til Monte Carlo og andre anekdoter. Selve turneringen blev vundet af Patrick Toxværd, der vandt finalen over en anden af forbundets gamle koryfæer, Jens Kerte. Turneringen kunne kun lade sig gøre på grund af det store frivillige arbejde, der blev gjort af især Henrik Bang, så tak for det. Vi håber, at dette lidt anderledes arrangement gør, at vore medlemmer føler, at de får værdi for licenskronerne. Backgammon er store sportslige udfordringer og hyggeligt socialt samvær, og ved jubilæumsturneringen gik det vist op i en højere enhed. Vedtægtsændringer. Det stod os hurtigt klart, at ændringerne i kontingentstrukturen gjorde, at vi også måtte ændre i vedtægterne. Tidligere skulle man være medlem for at have indflydelse på beslutninger ved landsrådet, men da det er gratis at være medlem, er det lavet om til, at man skal være licensbærende medlem. Andre vigtige ændringer, der blev foretaget: 1. Medlemmer er ikke længere repræsenteret ved sin klub. Alle licensbærende medlemmer, der møder op til landsrådet har én stemme. Tidligere skulle man internt i klubben blive enige om at vælge en delegeret. 2. Bestyrelsen skal hvert år fremlægge et budget, der skal godkendes til landsrådet. Det er efter vores mening mindst lige så interessant som et regnskab. 3. Det er ikke længere nødvendigt at melde sin kandidatur til bestyrelsen op i god tid før landsrådet. Man kan melde sig på dagen. Ændringeren er en konsekvens af, at landsråd gennem mange år har givet disposition til, at kandidater kan stille op på dagen. Vi vil dog stadig opfordre kandidater til at offentliggøre deres kandidatur i god tid inden landsrådet. 4. Regnskabsåret ændres, så det løber fra 1. august- 31. juli. Begrundelsen er, at forbundets indtægter følger den rytme, idet vi forventer, at de fleste klubbers licensbetalinger sker i

5 forbindelse med tilmeldingen til holdturneringen i august. 5. Læs alle vedtægtsændringer her: ReferatfraDanskBackgammonForbundsekstraordinrelandsrd2012.pdf Forslagene blev vedtaget ved to ekstraordinære landsråd i oktober og december Bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er sammensat af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer. Nogle har været involveret i organisationsarbejdet i lang tid og andre er helt nye i den sammenhæng. Fælles for os er, at der er en meget stor vilje til, at vi skal udvikle forbundet til en langt stærkere organisation. Vi deler alle den vision, som blev formuleret af mig, da jeg stillede op som formand, og det var en nem beslutning at vedtage licenssystemet. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at give rige muligheder for at medlemmerne kan bidrage til at udvikle Dansk Backgammon Forbund. Vi har brug for mange hænder, men vi er klar over, at frivilligt arbejde skal være sjovt. Hvis du føler, at du kan bidrage, skal du ikke tøve med at henvende dig. Alle henvendelser bliver besvaret. Vi sidder også selv i bestyrelsen, fordi vi synes det er sjovt og derfor fortsætter vi alle fremadrettet. Tommy Kean og Mark Larsen er på valg. Der er plads til syv i bestyrelsen, så tøv ikke med at stille op, hvis du føler for det. IT. Dette område er ét forbundets vigtigste udviklingsområder. Det skal ikke være en hemmelighed, at hjemmesiden trænger til en opfrisker, så den vil vi gerne forbedre. Vi vil ikke involvere os med et professionelt IT-firma, da erfaringen med den slags er dårlig. Derfor tager tingene tid. I det seneste års tid er der dog sket en del bag kulisserne, således at fx licenssystemet kunne implementeres gnidningsfrit. Som noget nyt vil alle kampe til Nordic Open blive ratet, så alle vore kære udenlandske gæster også får en plads på forbundets ratingliste. Man vil i fremtiden kunne sortere på land, så man fx kan vælge alle italienske spillere og se en intern italiensk rangliste. Med tiden er det således håbet, at vi via vores ratingliste kan udvikle en verdensrangliste. Første skridt er dog, at rate alle udlændingenes kampe. Hvem ved, måske vil det give nogen af dem en ekstra motivation for at komme til Nordic, så de kan komme op på førstepladsen af deres egen nationale rangliste? IT er dog mange ting. Vi arbejder også på at gøre forbundets facebook og twitter-profiler mere aktive og synlige. Til gengæld har vi droslet ned på nyhedsbrevet, der kun blev skabt, da vi manglede en effektiv kommunikationsform. Efter at Ulla Hansen har genoplivet Gammon, vil vi omdefinere nyhedsbrevets rolle. Begynderstrategi. Det er meget vigtigt for forbundet at få nye spillere ind. De fleste af forbundets medlemmer er omkring 40 år, idet vi var unge dengang backgammon boomede i slutningen af firserne og starten af halvfemserne.

6 På grund af forbundets lave kendskabsgrad kommer de fleste nye spillere ind via de eksisterende medlemmers netværk og er typisk samme aldersgruppe som os selv. Vi skal arbejde hårdt for at undgå, at forbundets gennemsnitsalder ikke stiger alt for meget, idet vi risikerer, at det bliver uinteressant for unge mennesker at melde sig ind, hvis de kun møder repræsentanter fra det grå guld. Vi håber, at nogle af de initiativer, vi har sat i gang, med tiden vil berige os med en ny ung generation. Vi er for nylig blevet opmærksom på, at skoler mange steder sandsynligvis vil modtage os med kyshånd, hvis vi tilbyder hjælp med at udfylde de ekstra timer børnene skal gå i skole i helhedsskolen. Backgammon er i den forbindelse interessant, da spillet er en god måde at lege matematik ind i børnene. Vi har samtidig store forventninger til vort samarbejde med Danske Spil. Danske Spil er i modsætninger til de sponsorer, vi typisk har haft, meget interesserede i nye backgammonspillere, da Danske Spils spilplatform, Zezam, er baseret på hyggespillere. Sportslige præstationer. Jeg kommer i denne beretning ikke til at dvæle længe ved forbundets sportslige præstationer. Hvis vi skal være helt ærlige, er det ikke bestyrelsens opfattelse, at det er vores skyld, at de danske backgammonspillere er så sindssygt gode. Der er dog to præstationer, der springer i øjnene: 1. Thomas Myhrs flotte sejr ved Nordic Open Nevzat Dogans verdensmesterskab i Monte Carlo 2012 Selv om vi i forbundet godt ved, at det er en større præstation at vinde Nordic Open end at vinde verdensmesterskabet, er vi opmærksomme på, at verdensmesterskabet er langt mere velegnet til at øge kendskabet til Dansk Backgammon Forbund via medierne. Vi sørgede derfor for at sende pressemeddelelser ud få minutter efter både Nevzats semifinale- og finalesejr. På den måde fik vi faktisk en ganske god eksponering: 1. Nevzat var direkte i Radio 24-7 om morgenen, inden han skulle spille finalen. 2. Ritzaus Bureau omskrev vores pressemeddelse med nogle få tilføjelser, og bureauets artikel blev bragt i stort set alle skrevne danske medier. 3. Nevzat havde selv henvendt sig til Herning Folkeblad, der bragte adskillige artikler om ham. Det er umuligt at gøre op, hvor mange medlemmer vi får på den konto, men det er den slags begivenheder, der gør, at vi en sjælden gang kan blive nævnt i landsdækkende medier. Vores erfaring er, at vi kan få en del igennem, hvis vi er hurtigt ude (så begivenheden har nyhedsværdi) og skriver pressemeddelelsen, så den er nem at arbejde videre med for medierne. Når vi ikke kan reklamere for en flot vinder, kan vi dog også komme i medierne. Sidste år til Nordic Open fik Jan Larsen den glimrende idé at ringe til TV 2 Lorry og fortælle dem om den blinde backgammonspiller, Yan Kit Chan, og det kom der et ganske fint indslag ud af. Med håbet om et godt landsråd! På bestyrelsens vegne Allan Christensen

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

ÅRHUS RULES!!! Lars Trabolt Verdensmester 2008. Inge Christoffersen. Danmarksmester 2008. VM 2008 side 6. Irish Open 2008 side 12.

ÅRHUS RULES!!! Lars Trabolt Verdensmester 2008. Inge Christoffersen. Danmarksmester 2008. VM 2008 side 6. Irish Open 2008 side 12. Gammon111 1 ÅRHUS RULES!!! Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 111 December 008 Inge Christoffersen Danmarksmester 008 Lars Trabolt Verdensmester 008 Kommende turneringer Copenhagen Juleturnering

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Nordic Open 2009. Play65 Nordic Open 2009 side 25 Nye spændende tiltag i Nordens største turnering

Nordic Open 2009. Play65 Nordic Open 2009 side 25 Nye spændende tiltag i Nordens største turnering Gammon112 1 Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 112 Marts 2009 Nordic Open 2009 Kommende turneringer Play65 Nordic Open 9. - 13. april 2009 Play65 Nordic Open 2009 side 25 Nye spændende tiltag

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Copenhagen Christmas Tournament 2009

Copenhagen Christmas Tournament 2009 Gammon116 1 Copenhagen Christmas Tournament 2009 Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 116 Marts 2010 Tommy Kean versus Thomas Jespersen Læs mere om verdens største endags backgammonturnering på

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere