Museum Sydøstdanmark. Arbejds- og strategiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Sydøstdanmark. Arbejds- og strategiplan 2015-2018"

Transkript

1 Museum Sydøstdanmark Arbejds- og strategiplan

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Museum Sydøstdanmark... 6 Organisationsplan... 9 Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Lovpligtigt arbejde Journalisering Sagsadministration Projekter og handleplaner for kulturarv Indsamling Museets indsamlingsstrategi Projekter og handleplaner for indsamling Registrering Museets registreringsstrategi Projekter og handleplaner for registrering Bevaring Museets bevarings- og kassationsstrategi Projekter og handleplaner for bevaring og kassation Forskning Museets forskningsstrategi Forskningsudvalg Publicering Forskningsformidling Projekter og handleplaner for forskning Ældre stenalder Borge Kunsthåndværk Handel, industri og infrastruktur Andet Formidling Kulturarvsenhedens formidlingsarbejde De 5 hovedområder inden for formidling Udstillinger Byrum og kulturlandskabet Nettet og trykte medier Undervisning Arrangementer Projekter og handleplaner for formidling Oversigt udstillinger, arrangementer og formidlingsprojekter

3 Kommunikation og markedsføring Projekter og handleplaner for kommunikation og markedsføring Økonomi og administration Økonomi Administration Personaleadministration Butikker og publikum Drift IT og teknik Lokaler og bygninger Plan- og udviklingsarbejde Projekter og handleplaner for plan- og udviklingsarbejde Internationalisering Bestyrelsen

4 4 Forord Museum Sydøstdanmark har produceret sine første 4-årsplaner. Forarbejdet til planerne ses i det visions- og strategiarbejde som museet og bestyrelsen har gennemført siden fusionen af Køge, Næstved og Vordingborg Kommunes statsanerkendte museer. I visions- og strategiarbejdet har museet behørigt taget hensyn til de krav som stilles af vores driftstilskudsydere, dvs Kulturstyrelsen og de tre kommuner, til museumsdriften. Den ny museumslov og intentionerne bag denne, nye standarder for varetagelse af det arkæologiske ansvar samt den lokale forankring og museet som en del af udviklingen i kommunerne har i den sammenhæng været særlige vigtige parametre. Resultatet af visions- og strategiarbejdet findes i museets Vision og strategi 2022, og med disse første 4- årsplaner sætter vi en første kurs frem mod de slutmål vi har sat os i I forbindelse med gennemførelsen af visionerne, strategierne og 4-årsplanerne reorganiserer museet sig. Det er næsten to år siden, museerne i Køge, Næstved og Vordingborg fusionerede med hinanden og ændringerne i organisationen er samtidig svar på nogle af de udfordringer, den tidligere organisationsplan har givet. Udfordringerne har både været knyttet til strukturer og til personer. Det er en grundlæggende udfordring for vores museum, at vi er fordelt i flere huse, og at vores aktionsområde er så stort. Den geografiske struktur og dermed placering af arbejdspladser er en struktur, der skal spille sammen med fordeling af arbejdsopgaver. Nogle arbejdsopgaver bliver bedst løst i de lokale afdelinger, nogle bliver bedst løst på tværs af afdelingerne. Dertil kommer, at selvom medarbejderne alle arbejder for, at Museum Sydøstdanmark skal løse sine opgaver så godt som muligt, så er vi også hver især personligheder med forskellige normer og værdier. Da en organisation er summen af de beslutninger, der bliver taget. Og da beslutningerne bliver taget af personligheder, så foregår nogle beslutningsprocesser smidigere end andre. Det tager tid at opdage, hvordan strukturer og personligheder fungerer - også med hinanden. Erfaringerne fra de sidste to år har derfor også haft stor betydning for forudsætningerne og beslutningsgrundlaget for den organisationsplan, museet nu styrer efter. De vigtigste ændringer i organisationsplanen er at museumsværter, undervisere og publikumsansvarlige fremover refererer til afdelingslederen. Det betyder, at en del medarbejdere får ny leder. Til hver afdelingen etableres et flerfagligt team. Det betyder, at nogle faginspektører får nye opgaver, og at de publikumsansvarlige og afdelingslederne får flere kolleger ift. at løfte de enkelte afdelinger. Og endelig er Nyere Tid og Arkæologi lagt sammen i én enhed: Kulturarvsenheden. Museet og den ny organisation skal i de kommende år løse de mange opgaver som findes i arbejdsplanerne. Karakteren af opgaverne er meget forskellige. De fleste opgaver er heldigvis spændende og berigende, men der findes også opgaver som nok må betegnes som irriterende eller i bedste fald udfordrende. Udfordrende og endda irriterende er status på museets registrering og bevaring. Museet lever ikke til fulde op til Kulturstyrelsens krav og vi kan efter en registreringsrevision desværre konstatere, at dele af museets samlinger kan registreres bedre og for en dels vedkommende endda ikke er registreret tilfredsstillende. Der findes i museets samlinger samtidig stadigvæk mange genstande som ikke er registreret og sidst, men ikke mindst, er museet stærkt udfordret af vores opbevaring af samlingerne i Vordingborg og Køge. Museet vil derfor i de kommende fire år afsætte ekstra ressourcer således at registreringsefterslæbet ryddes af vejen. Samtidig med dette arbejde pågår vil museet definere en kassationspolitik og påbegynde en egentlig kassation snarest muligt. 4

5 Opbevaringen af samlingerne vil som planlagt blive søgt løst gennem etablering af et fællesmagasin. Det er museets forventning, at det i løbet af 2015 besluttes om det er muligt at etablere et nyt fællesmagasin eller om museets skal søge alternativer. Af museets Vision og strategi 2022 fremgår museets prioriterede forskning. I arbejdsplanerne er dette udmøntet i en lang række projekter. I begyndelsen af 2015 nedsættes et forskningsudvalg som vil spille en central rolle for udmøntningen af museets forskningsstrategi i den kommende fire år. Forskningsstrategien forholder sig til museets store formidlingssatsninger samt at kunne medvirke til lokal udvikling eller med andre ord blive værdiskabende. Vi vil i forbindelse med sidstnævnte i den kommende årrække indføre en ny arbejdsmetode som hviler på aktuel, international agens-forskning. Agens betegner de betydninger og det liv, som en samling kan skabe, Agens er det, samlingen gør til forskel fra, hvad samlingen er. I forbindelse med f.eks. Det Ny Holmegaard undersøger museets historikere, etnologer, kunsthistorikere og formidlere sammen med diverse eksterne partnere som CBS, University College Sjælland, Designskolen, private virksomheder (som Rosendahl, Kähler og Ardagh), dynamisk og kontinuerligt, hvordan det historiske materiale kan skabe værdi i nutidens uddannelse, produktudvikling og produktion. Resultaterne er her ny energi, nye ideer, ny viden, nye glasprodukter og nye netværk. At arbejde ud fra agens -begrebet er en metode, som vil sætte nye standarder for arbejdet med genstande og samlinger. Effekten af arbejdet er i langt højere grad værdiskabende end traditionelt musealt arbejde, fordi viden, genstande og samlinger bliver brugt direkte til kulturelle, uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige formål. Agens -begrebet som metode er så ny, at ingen andre museer endnu arbejder ud fra disse principper. Museum Sydøstdanmark kan derfor få en central, international placering i dette forsknings- og praksisfelt. Danmarks Borgcenter åbnede i 2014 og dermed fik museet sin første attraktion med et højt besøgstal. I 2015 åbner den næste attraktion: Køge Museum og samtidig bliver det afgjort om Det Ny Holmegaard skal realiseres. Møns Museum åbner nye udstillinger til efteråret, der er planlagt både udstillinger og aktiviteter i Helligåndshuset og Boderne og på Køng Museum og Museumsgården arrangerer henholdsvis Køng Museums støtteforening og Museumsgårdens venner udstillinger, aktiviteter og formidling bliver et spændende år og på de næste mange sider kan man fordybe sig i Museum Sydøstdanmark og i strategier og arbejdsplaner for 2015 og frem mod Museumsdirektør Keld Møller Hansen 5

6 6 Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution. Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens 15. Vedtægter Vedtægterne afspejler den lovgivning museumsloven som institutionen hviler på. Vedtægterne er den selvejende institutions grundlov, der fastlægger det formelle grundlag for dens virke, og som giver rammerne for dens virksomhed. Bestyrelsen defineres i vedtægterne og er sammensat på baggrund af Kulturministeriets anbefalinger. Samdriftsaftale Der er udarbejdet en samdriftsaftale mellem kommunerne Næstved, Køge og Vordingborg og museet om museumsvæsenet, serviceniveau og budgetprocedure. Ansvarsområde Museets ansvarsområde omfatter: nyere tids kulturhistorie i Næstved Kommune, Køge Kommune, Solrød Kommune og Vordingborg Kommune samt arkæologi i Næstved Kommune, Køge Kommune, Vordingborg Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Greve Kommune og Solrød Kommune. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på middelalderborge med udgangspunkt i Vordingborg; Kähler-keramik, Holmegaard-glas og industrihistorie i Næstved samt Handel og søfart i Køge. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. Museet kan yde museumsfaglig bistand til ikke-statsanerkendte museer i ansvarsområdet, såfremt de faglige og økonomiske ressourcer gør det muligt. Mission Gennem de indbyrdes forbundne opgaver; indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv: aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund sikre kulturarv for fremtidens anvendelse 6

7 og bidrage til Næstved, Køge og Vordingborg Kommunes identitet og udvikling nationalt og internationalt, Vision I 2022 Findes tre nye lokale kulturhistoriske museer i henholdsvis Næstved, Køge og Vordingborg Kommune. Indtager Danmarks Borgcenter en førende rolle inden for borgforskning og er et stærkt internationalt turistmål. Er det nye Holmegaard etableret og nationalt kompetencecenter for kunsthåndværk og et stærkt internationalt turistmål. Er der etableret et fællesmagasin i Køge. Vil Museum Sydøstdanmark være et internationalt orienteret museum med løbende forsknings- og formidlingsmæssigt samarbejde med udenlandske museer og universiteter og med løbende international publicering. Bidrager Museum Sydøstdanmark væsentligt til Næstved, Køge og Vordingborgs roller nationalt og internationalt. 7

8 8 Fokusområder : Registrering - Revideret registreringspolitik (2015), indgår i national IT-løsning (2015>) Bevaring - Revideret og uddybende bevaringspolitik (2015) - Katastrofeplan (2015) - Kassationspolitik (2015>), kassation (2015>) Fællesmagasin - Byggeri (2016) - Fællesmagasin (2017) Forskning - Forskningsstrategi for (2015), Forskningsudvalg (2015>) - Forskning inden for de tre forskningsområder: Borge, Kunsthåndværk samt erhverv, handel og infrastruktur (2015>) - Forskningspublicering og formidling (2015>) - Ældre stenalder, projektbeskrivelse (2015), projekter (2015>) - Ph.d.-projekt. Ideen om det gode liv ( ) Danmarks Borgcenter - Markedsføring (2015>), - Nye udstillingselementer løbende proces (2015>), - Udvikling af forskning, formidling og internationale netværk i samarbejde med Nationalmuseet og andre museer (2015>). Det Ny Holmegaard - Byggeri og udstillinger (åbning 2016), markedsføring (2016>), - Nye udstillingselementer løbende proces (2017>), - Udvikling af forskning, formidling og internationale netværk i samarbejde med bl.a. DPU, Kunstakademiets designskole og den fælles nordiske masteruddannelse i glas (2015>). Køge Museum - Køge Kommunes Museum. Byggeri og udstillinger (åbning 2015), - Museum Management (2015>), markedsføring (2015>), - Profilforskning (2015>), Møns Museum - Vordingborg Kommunes Museum. Nye udstillinger (åbning 2015), - Realisering af Museum Management (2015-), markedsføring (2015>), - Profilforskning (2016>). Næstved Museum - Nye udstillinger, udvikling (2016>) 8

9 Organisationsplan Bestyrelse Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse, udvikling, drift, økonomi, afrapportering til kommuner og Kulturstyrelse. I den forbindelse følges Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse. Museumsdirektør Direktøren er museets øverste administrative leder og virker under ansvar over for bestyrelsen. Særlig vigtig er direktørens forpligtelser i arbejdet med udvikling af det samlede museum, der foregår i samarbejde med bestyrelsen og et ledelsesteam bestående af chefer og afdelingsledere. Museumsdirektøren er leder for chefer og afdelingsledere. Direktøren har det samlede udviklingsansvar for museet. Direktøren kan i samarbejde med dette ledelsesteam fastlægge udviklingsaftaler for den generelle eller særlige udvikling af hver enkelt museumshus og faglige fællesområder. Enheder/chefer Fem enheder er ansvarlige for: udvikling, kommunikation, drift, administration og kulturarv. Udvikling og kommunikation er stabsfunktioner til direktøren. 9

10 10 Hver enhed ledes af en chef. Enhedscheferne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at cheferne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter. Afdelinger/ledere Museet består af tre afdelinger: Køge, Næstved og Vordingborg med ansvar for: Boderne, Helligåndshuset, Køge Museum, Danmarks Borgcenter, Møns Museum, Museumsgården og Køng Museum. Hver afdeling ledes af en afdelingsleder. Afdelingslederen på Danmarks Borgcenter og Møns Museum er direktøren. Afdelingslederen har ansvar for publikum og butikker, arrangementer, skoletjeneste, udstillinger og den daglige interne og eksterne kommunikation samt kontakten til foreninger og frivillige. Afdelingslederen er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at afdelingslederen bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter. Medarbejdere i enheder og afdelinger Medarbejderne er organiseret i enhederne og afdelingerne. Enhedernes medarbejdere er spredt ud på alle hovedafdelingerne, således at der alle steder opretholdes en faglig bemanding. Nyere Tid og Arkæologi er lagt sammen i én enhed: Kulturarvsenheden. Kulturarvsenheden vil i den kommende periode primært lokalisere sig med chef og forvaltningsmedarbejdere samt hovedparten af arkæologer i Næstved. Nyere tid fusionerer med Køge Byhistoriske Arkiv hvilket medfører, at den primære administration og ledelsen af Nyere tid sker fra Køge. Udviklings- og Kommunikationsenhederne samt Drift og Administrationsenhederne er i høj grad mobile, men findes som udgangspunkt primært i Vordingborg. Afdelingerne har tilknyttet en fast medarbejderstab bestående af publikumsansvarlige, museumsværter og undervisere som alle referer til afdelingslederen. Til alle afdelinger er tilknyttet et flerfagligt team. Teamet består af faginspektører fra Kulturarvsenheden samt medarbejdere knyttet til den daglige drift af den lokale afdeling. Afdelingslederen og det flerfaglige team indstiller forud for et nyt år hvilke udstillinger, undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter, der skal tilbydes museets gæster. Desuden tilrettelægger teamet en kommunikationsindsats, der kan oplyse potentielle gæster og samarbejdspartnere om de publikumsrettede tilbud. Opbygning af udstillinger, produktion af grafisk materiale og kommunikation på alle platforme sker i tæt samarbejde med museets enheder for drift og kommunikation. Medarbejderne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at medarbejderne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter. 10

11 Organisationsplanens mål Hensigterne med organisationsplanen er flere: En hensigt er at sætte museets gæster i centrum i forhold til alle medarbejderes arbejdsopgaver. Vi skal hele tiden spørge os selv: Hvordan kan det, jeg laver, blive til en del af oplevelsen for museets gæster? Derfor er der i den nye organisationsplan ingen formidlingsafdeling. Formidling er noget, vi alle gør. Museumsværten, forskeren, kommunikationsmedarbejderen, underviseren. Det er de flerfaglige teams (i teamet sidder altid den publikumsansvarlige), der sammen med afdelingslederen har det daglige ansvar for formidlingen i den enkelte afdeling. Afdelingernes vagtplaner, arrangementer, undervisning og udstillinger koordineres desuden på tværs af afdelingerne. En anden hensigt er at skabe overensstemmelse mellem opgaver og medarbejdere - både i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne. De sidste to år har gjort det synligt, at nogle opgaver er så tæt knyttet til det lokale miljø omkring et museum, at det ikke giver mening at forsøge at løse dem centralt. Det gælder arbejdsopgaver, der handler om samarbejde med frivillige, samarbejde med kommunen og kommunens øvrige kulturinstitutioner, kommunikation og afvikling af undervisningstilbud, netværksarbejde med skoler, værtskab, arrangementer og håndtering af udstillinger. Kort sagt drejer det sig om alle de direkte publikumsrettede aktiviteter. Men er det så det samme som at gå tilbage til udgangspunktet?, kunne man spørge. Sådan kunne det se ud for en umiddelbar betragtning, men det er ikke hensigten. Så selvom der nu bliver flere medarbejdere, der fast holder til i de enkelte afdelinger, så er hensigten at fastholde den fordel, det er at have mange fagligt dygtige kolleger at samarbejde med. I organisationsplanen er det derfor besluttet, at hver enkelt afdeling får tilknyttet et fast, flerfagligt team, der i princippet er en udvidelse af den faste, lokale stab. Det flerfaglige team forpligter sig til at tage medansvar for afdelingens drift og udvikling. Samtidigt har deltagerne i teamet også andre opgaver i deres respektive faggrupper. Hensigten er at fastholde de gode, faglige miljøer, som fusionen har skabt - både for faginspektører, museumsværter, publikumsansvarlige og administratorer - men samtidig have et stærkt fokus på den lokale forankring og sikre videndeling både i den enkelte afdeling og på tværs af afdelingerne. Det flerfaglige team består af 3-4 personer og ledes af en af museets afdelingsledere eller chefer. Teamet kan naturligvis udvides ad hoc, hvis særlige projekter, udstillinger eller andet kræver det. En tredje hensigt er at skabe et tæt samarbejde mellem afdelingsledere og de faglige chefer i museet. Alle opgaver i museet vil fremover blive løst i feltet mellem afdelingernes ledere og de faglige chefer, hvilket kræver et tæt og konstruktivt samarbejde. Hvis samarbejdet ikke er tæt nok, vil medarbejdere opleve, at det er umuligt at finde ud af, hvem de skal lytte mest til: den lokale afdelingsleder eller den faglige chef. Og svaret er: ingen af dem. Optimalt er den diskussion taget mellem afdelingslederen og chefen forud for enhver arbejdsopgave. For at sikre bedst mulige betingelser for samarbejdet refererer alle afdelingsledere og faglige chefer i den nye organisation direkte til direktøren, og der afholdes faste ledermøder, hvor diskussioner og koordinering skal foregå. 11

12 12 Kulturarvsenheden Kulturarvsenheden har ansvar for forskning, indsamling, registrering og bevaring inden for Museum Sydøstdanmarks fagområder Arkæologi, Nyere tid, Borge og Kunsthåndværk. Enheden varetager myndighedsopgaver i henhold til museumsloven inden for arkæologi, nyere tid samt fortidsminder. Rammer, værdier og målsætninger for arbejdet i Kulturarvsenheden på Museum Sydøstdanmark er beskrevet i en samlet strategi som relaterer sig til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Strategierne inden for de fem områder ses i tæt sammenhæng med hinanden. Strategierne opfattes som dynamiske strategier, der løbende udvikler sig i tæt sammenhæng med museets øvrige aktiviteter. Strategierne findes på museets hjemmeside og er indarbejdet i årsplanerne Kulturarvsenheden bidrager med medarbejdere til de flerfaglige team som er tilknyttet de enkelte afdelinger og forpligter sig herigennem til at tage medansvar for den enkelte afdelings drift og udvikling. Det flerfaglige team består af 3-4 personer og ledes af en af museets afdelingsledere eller chefer. Teamet kan naturligvis udvides ad hoc, hvis særlige projekter, udstillinger eller andet kræver det. Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansagsarbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager, landzonetilladelser osv. Museets administrationsstrategi sikrer, at museet udfører sit lovpligtige kapitel 8 arbejde på en fyldestgørende og hensigtsmæssig måde. Strategien danner desuden grundlag for at evaluere og udvikle museets arbejde indenfor dette område. Museet har som erklæret mål at udføre det administrative arbejde således at museet kan rådgive og vejlede bedst muligt, samt reagere hurtigt og professionelt overfor bygherrer, kommuner og andre anlægsmyndigheder. Lovpligtigt arbejde Museets Kulturarvsenhed arbejder primært inden for Kapitel 8 i museumsloven (Sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil). Der arbejdes primært med 23 og 25 udtalelser, henholdsvis plansager og forundersøgelser. Egentlige arkæologiske udgravninger udføres efter 27. Samtlige kommuner i museets ansvarsområde har deres egen sagspostkasse hvortil kommunen fremsender alle typer af plansager. Museet screener sagerne for at bestemme den videre behandling. Hvis sagen omhandler lovliggørelse af tidligere udførte arbejder, arbejde over jorden eller lign. kan sagen afsluttes med det samme for den arkæologiske afdelings vedkommende og overgives til Nyere tids afdelingen. 12

13 Journalisering. Museet opererer grundlæggende med to journaliseringssystemer. Alle indkomne plansager registreres med et plan ID i museets database efter et fortløbende nummersystem. Såfremt der udarbejdes en egentlig udtalelse efter 23 og denne indeholder en anbefaling om en forundersøgelse eller undersøgelse overgår sagen til at blive en museumssag. Museumssager oprettes og tildeles journalnummer i Regin. Der henvises i alle udtalelser til de områder i museumsloven som udtalelsen falder ind under. Sagsadministration Museet svarer som udgangspunkt på alle egentlige høringer som fremsendes f.eks. lokalplaner, nedrivninger, naturgenopretning, skovrejsning osv. egentlige tilladelser som fremsendes til museet til orientering f.eks. landzonetilladelser eller byggetilladelser reageres der kun på såfremt screening og arkivalsk kontrol viser, at der er arkæologiske eller nyere tids interesser i området. I princippet modtager og behandler museet tre typer af sager som hører under både 23 og 25. Det drejer sig om plansager, egenbetalte forundersøgelser og bygherrebetalte forundersøgelser/ undersøgelser. Disse behandles på samme måde da det i praksis er svært at adskille dem fra hinanden og det varierer på hvilket tidspunkt museet bliver inddraget i processen. Plansager er sager hvor museet efter screeningen beslutter, at udføre en arkivalsk kontrol i henhold til museumslovens 23. Den arkivalske kontrol har til formål at afdække omfanget af arkæologiske og nyere tids interesser i et givent område. Museet udbeder sig altid uddybende materiale, f. eks kort, med henblik på at i videst muligt omfang at definere det geografiske areal for den arkivalske kontrol og den eventuelle efterfølgende udtalelse efter 23. Når planssagsdokumentet udgives (f.eks. en VVM rapport) følger museet op på om indholdet stemmer overens med den oprindelige 23 udtalelse. Når alt er i orden stilles sagen i bero og genoptages først ved egentlige anlægsarbejder inden for det geografiske område for plansagen. Egenbetalte forundersøgelser er sager, hvor museet i sin 23 udtalelse har anbefalet bygherre at få foretaget en forundersøgelse, idet museet i den arkivalske kontrol har konstateret, at der er en risiko for at påtræffe og skade væsentlige skjulte fortidsminder. Forundersøgelsen skal konstatere og belyse omfanget af fortidsminder, og derved give bygherre en mulighed for at omdefinere, begrænse eller flytte sit anlægsprojekt. Museet bekoster selv disse mindre forundersøgelser som typisk vil være hos private i forbindelse med mindre jordarbejder eks. jordvarme eller opførelse af beboelseshuse og lign. på en enkelt matrikel. Efter endt forundersøgelse afleverer museet en udtalelse efter 25. Denne udtalelse kan frigive arealet helt eller delvist, men den kan også indeholde et budget godkendt af kulturstyrelsen, på hvad en arkæologisk udgravning vil koste bygherre. Bygherrebetalte forundersøgelser og undersøgelser er sager som har et sådan omfang at forundersøgelsen betales af bygherre. Museet behandler disse sager på samme måde som de egenbetalte forundersøgelser, dog med den forskel, at der udarbejdes et forundersøgelses budget som godkendes i kulturstyrelsen. Forundersøgelsen er altid frivillig for bygherren men tilbydes som et redskab der kan hjælpe bygherre med at undgå fordyrende arbejdsstop midt i en anlægsproces. Efter endt forundersøgelse afleverer museet en udtalelse efter 25 som ved egenbetalte undersøgelser. 13

14 14 Alle arkæologiske udgravninger afsluttes med en udtalelse inkl. kortbilag, som kortlægger frigivne områder. Desuden tilbydes bygherre en kulturhistorisk rapport eller lign. tiltag som kan formidle de arkæologiske resultater, der er fremkommet ved undersøgelsen. Ved nedrivning af anlæg eller bygninger, som vurderes til at være bevaringsværdige eller have stor lokalhistorisk betydning, dokumenterer museets nyere tids afdeling gennem opmålinger, fotoregistreringer og indsamling af viden. Repræsentation og medlemskaber Medlemskab i Arkæologiudvalget dækkende region Sjælland Medlem af den arkæologiske arbejdsgruppe, Kulturstyrelsen (KBP) Næstformand Megalithic Routes (KBP) Repræsentant i miljørådene i Vordingborg og Faxe kommuner (KBP) Formand for det videnskabelige råd for Center for maritime og regionale studier ved SDU (FR) Korresponderende medlem af det tyske arkæologiske institut (FR) Initiativtager til Bebyggelsesarkæologisk Tænketank (ASB) Redaktionsmedlem af tidsskriftet Arkæologisk Forum (ASB) Repræsentation i Facaderådet i Vordingborg, Repræsentation i Facaderådet i Præstø Repræsentation i Facaderådet i Stege Repræsentation i landbrugspuljen Repræsentation i Herregårdspuljen Medlemskab, formand i Arkivsamvirket, Vordingborg Kommune Repræsentation i ABM-styregruppen under Kulturregion Storstrøm Repræsentation i styregruppen for Beværterhuset i Vintersbølle Skov Repræsentation i SLA s (Sammenslutningen af Lokalarkiver) styrelse Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen Repræsentation i Boligpuljen Repræsentation i Dragtpuljen Projekter og handleplaner for kulturarv Strategier for kulturarv Formål: Rammer, værdier og målsætninger for arbejdet i Kulturarvsenheden på Museum Sydøstdanmark. Vilkår og forudsætning: De definerede strategier i arbejdsplan. Kulturarvsenheden er dynamisk, således at den løbende tilpasses til de behov, som den fysiske planlægning i ansvarsområdet kræver, idet der til stadighed tilsigtes at enheden besidder de faglige kvalifikationer, som erfaringsmæssigt er nødvendige for varetagelsen af arkæologi og nyere tid. Der arbejdes målrettet på løbende at effektivisere alle styrings- og arbejdsprocesser indenfor afdelingen. I de sjældne tilfælde, hvor afdelingen ikke besidder den påkrævede faglige specialviden, træffes der aftaler om ekstern bistand. Der investeres løbende i det nødvendige udgravnings-, opmålings-, dokumentations- og it-udstyr med henblik på at opnå kvalitet og effektivitet i såvel undersøgelses- som afrapporteringsfasen. Der investeres bl.a. i digital udvikling indenfor opmåling, registrering og afrapportering. Der arbejdes løbende med at etablere en effektiv forvaltningspraksis og er udarbejdet fælles administrative og økonomiske retningslinjer og procedurer for arkæologisk og nyere tids sagsbehandling. 14

15 Konceptet Arkæologien som værdiskaber er implementeret i forvaltningen og anvendes i samarbejdet med bygherrer i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. På museets hjemmeside fremgår den arkæologiske afdelings virke, og om de ydelser museet tilbyder i forbindelse med varetagelsen af den fysiske planlægning og arealudnyttelsen. Økonomi: Der afsættes i planperioden den nødvendige økonomi og tid. Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden Museets strategier følges : Museets strategier følges. Evalueres en gang årligt og revideres løbende. Varetagelsen af den fremtidige arkæologiske og nyere tids virksomhed i kommunerne, Greve, Solrød, Stevns og Faxe Formål: Økonomisk kompensation for varetagelsen af museumslovens kap. 8. Vilkår og forudsætning: Museum Sydøstdanmark varetager Kap. 8-ansvaret for nyere tid og arkæologi i Solrød Kommune samt Kap. 8-ansvaret for arkæologi i Greve, Stevns og Faxe Kommune mod økonomisk kompensation. Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden og direktør 1. kvartal: Der udarbejdes forslag til aftale i samarbejde med kulturstyrelse og kommuner : Kommuner yder økonomisk kompensation. Efteruddannelse og kompetenceudvikling Formål: Museets faglige medarbejdere opretholder og udvikler kompetencer Vilkår og forudsætning: Museet og dets faglige medarbejdere skal kunne leve op til kulturstyrelsens definerede krav. Der udarbejdes en politik som følges. Økonomi: Der afsættes i planperioden den nødvendige tid og økonomi. Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden 1. Kvartal udarbejdes politik. Politik følges : Politik følges. 15

16 16 Indsamling Kulturarvsenheden er ansvarlig indsamling. Museet belyser almene og særlige historiske forhold, det typiske og det sjældne, i Næstved, Køge, Solrød og Vordingborg Kommune samt for arkæologiens vedkommende også i Greve, Fakse og Stevns Kommune. Museets faglige personale skal derfor i princippet indsamle genstande til belysning af alle historiens væsentligste sider (såsom fx byernes grundlæggende fysiske udvikling, befolkningsforhold, næringslivet, sociale, politiske, uddannelsesmæssige, religiøse og militære sider af historien). Museets indsamlingsstrategi danner grundlag for en reflekteret indsamlingspraksis og dermed et langsigtet arbejde mod en samling, der tilgodeser forsknings- og formidlingsbehov, nu og i fremtiden. Museet følger Kulturstyrelsens retningslinjer for indsamling. Museets indsamlingsstrategi Museets indsamler inden for sit ansvarsområde, defineret i museets vedtægter. Museets indsamling reflekterer den 4-årige arbejdsplan. Museets indsamling er styret af museets forsknings- og indsamlingsplan og af museets fastlagte dokumentationspolitik. I sammenhæng med registreringen af en accession skal begrundes, hvorfor genstanden(e) indlemmes i museets samling. Hvis ikke museet allerede har undersøgt den genstandsmæssige dækning af et emne på andre museer, skal museet senest i forbindelse med en evt. beslutning om en større hjemtagelse undersøge genstandsbestanden på andre museer, således at dublering af indsamling undgås. Museet skal i forbindelse med enhver accession vurdere bevaringsomkostningerne - såvel konserveringsudgifter som udgifter magasinering - set i relation til genstandens betydning. Museet vil som alternativ til indsamling overveje andre former for dokumentation. Fotos, opmålinger, modeller og beskrivelse kan i nogle tilfælde erstatte - eller være at foretrække - fremfor hjemtagelse af genstande eller store helheder Praksisvejledning I museets virksomhed skelnes mellem aktiv og passiv indsamling: Aktiv indsamling o Ved udgravning skal alt så vidt muligt hjemtages, så længe det lever op til nedenstående kriterier. Størrelse og omfang kan være grund til, at man fravælger indsamling. Det kan f. eks gælde kværnsten. o Udgravningsmetoden bestemmer indsamlingsstrategien. Derfor er det vigtigt med en problemformulering, inden udgravningen går i gang. Undervejs kan man ændre prioritering på en udgravning, hvilket også kan ændre den konkrete indsamlingsstrategi. 16

17 o o Forudsætter en dynamisk indsamlingsstrategi. Indenfor nyere tid foretages aktiv indsamling ud fra den fastlagte indsamlingsstrategi. Passiv indsamling o Genstande, der ikke er danefæ. o Danefæ museet beholder genstande af særlig kulturhistorisk værdi, der ikke bliver erklæret som danefæ. o Genstande fra nyere tid som gives til museet af private Indsamlingen skal foregå inden for følgende kriterier: Relevans. Genstandene skal forholde sig til museets forskningsstrategi generelt samt museets visions- og strategiplan. Proveniens. Genstandene skal have en sikker proveniens. Fremtidssikring. Vi skal sørge for at vores samling kan besvare videnskabelige spørgsmål samt sikre formidling i fremtiden. Repræsentativ. Indsamlingen skal sikre at vores samling afspejler museets ansvarsområde samt de skiftende videnskabelige temaer. I forbindelse med passiv indsamling skal museet opprioritere genstande der forholder sig til museets overordnede visions- og strategiplan. Specifikt for prøvetagning gælder, at naturvidenskabelige prøver ikke indlemmes i samlingen. Prøver skal til gengæld fremgå af udgravningsrapporterne, der vil fungere som inventarliste. Prøver, der er behandlet, indgår i samlingen og opbevares som sådan. Jordprøver skal kasseres, hvis de ikke er blevet behandlet senest et år efter beretningens afslutning. Eksempler Aktiv indsamling - middelalder Ved udgravninger i middelalderbyer skal der altid, på baggrund af udgravningens karakter, laves en særlig strategi for indsamling af genstande. Byernes tykke kulturlag rummer ofte en overflod af genstande som bygningsaffald, keramik og dyreknogler og det er derfor nødvendigt med en skærpet indsamlingspolitik. Det vil ofte være nødvendigt at lave en sampling på baggrund af kulturlagenes genese. Er kulturlagene redeponerede og dermed uden sikker herkomst, vil det være rigeligt at hjemtage nogle få daterende genstande. Eksempler på redeponerede lag kan være affald, der er transporteret væk fra bykernen, byggemodningslag og kulturlag, der er forstyrret af moderne graveaktiviteter. Er lagene derimod primært aflejrede kan disse belyse aktiviteterne på stedet. Det vil dog ofte ikke være muligt at indsamle alle genstande, hvorfor sampling anbefales, således at al jord i et mindre område optages i en bigbag til soldning. Derved sikres at både store og små fund bliver registreret og ikke kun store dyreknogler og teglsten. Ved tracegravninger i gamle vejforløb eller områder, hvor der ikke er faste konstruktioner og hvor registreringsmetoden typisk vil være profilregistrering, kan det være fornuftigt at lave en sampling af genstandene ud fra en kote. Tag således jordprøver til soldning fra forskellige definerede koter for at få fuldt indblik i genstandssammensætningen i et mindre område. Aktiv indsamling ældre stenalder Udgravninger på lokaliteter fra ældre stenalder kan tilvejebringe rigtigt mange genstande. Derfor er det nødvendigt med en reflekteret indsamling. Som hovedregel skal alle organiske genstande fra ældre stenalder indsamles. 17

18 18 I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med totalindsamling af flint. Det vil afhænge af objektets bevaring og omfang. Små velbevarede lokaliteter hvor det er muligt at lave analyser i høj opløsning, for eksempel flintsammensætning og lignende, skal totalindsamles. Lokaliteter fra perioder, hvorfra der kun er få fund fx fra senpalæolitikum skal også så vidt muligt totalindsamles. I den anden ende af spektret er der lokaliteter der har været oversvømmet i forbindelse med havniveauændringer. Her er det ikke af kulturhistorisk værdi at indsamle alle genstande. I stedet skal man så vidt muligt sørge for at hjemtage et repræsentativt udvalg gerne som en kombination af sampling og kvalitativ udvælgelse. Passiv indsamling flintsamlinger Private flintsamlinger skal vurderes på baggrund af samlings kvalitet, amatørarkæologens dygtighed samt genstandenes karakter. Et godt eksempel er løsfund af en flintskraber. I de fleste tilfælde vil en sådan genstand ikke leve op til kravene i vores indsamlingsstrategi. Men hvis der er tale om en særlig typologisk type fx en vifteformet senpalæolitisk skraber vil det være relevant at indlemme den. I perioder er vi blevet tilbudt mange samlinger af opsamlede mesolitiske flintoldsager fra Møn. Dem har vi mange af i forvejen, så derfor modtager vi kun samlingerne hvis de bidrager med nyt, enten i form af viden om nye lokaliteter eller nye kronologiske oplysninger til allerede kendte lokaliteter. Passiv indsamling - danefæ Når museet modtager genstande fundet i jorden af private sendes disse til danefævurdering på Nationalmuseet. I forbindelse med dette registreres alle genstande og stedfæstes. Er genstandene ikke danefæ kan de optages i museets samling såfremt de har en særlig kulturhistorisk værdi. Sådanne genstande kan være med til at belyse områders potentiale for fremtidige udgravninger og samtidig bidrage til den generelle kulturhistoriske viden om et bestem område. Genstande der ikke optages i samlingen har museet registreringer på, således at et samlet fundbillede fra en lokalitet altid vil kunne belyses. Projekter og handleplaner for indsamling Indsamlingsstrategi og praksisvejledning Formål: Implementering og fastholdelse af rammer, værdier og målsætninger for indsamling på Museum Sydøstdanmark. Vilkår: Museets definerede indsamlingsstrategi. Forudsætninger: Der afsættes i planperioden den nødvendige økonomi og tid til gennemførelse af museets indsamlingsstrategi Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden Indsamlingsstrategien implementeres og evalueres løbende i forhold til de enkelt undersøgelser og udgravninger og museets overordnede visions- og strategiplan : Indsamling foretages i henhold til museets indsamlingsstrategi. Indsamlingsstrategien evalueres 2016 og

19 Registrering Kulturarvsenheden er ansvarlig for registrering. Opgaven placeres hos et samlingsteam og omfatter registrering af genstande og sager inkl. genstande udtaget til udstilling, undersøgelser eller forskning. Registrering af indlån, udlån, donationer og inddeponering (inddeponering gælder især danefæ). Digitalisering af analoge arkiver, fotomateriale mm. Magasinforvaltning; placering af nyindkomne genstande og genstande fra nedtagne udstillinger, fremfinding af genstande til udstillinger samt fotografering af genstande. Registrering i Møns Lokalarkiv. Registrering foregår på REGIN/Museernes samlinger, Fund og Fortidsminder, MUD, Arkibas 4 og museets biblioteksdatabaser for bøger og tidsskrifter, som er offentlig tilgængelig på museets hjemmeside. Museets registreringsstrategi Museet indberetter løbende til de centrale kulturarvsregistre og museerne samlinger. Museet overfører eksisterende lokale systemer til disse. Museet registrerer arkæologiske genstande i MUD, hvorfra de overføres til Regin i det omfang de indlemmes i museets samling. Museet overholder kulturstyrelsens minimumskrav til registrering, dvs. museet udfylder altid flg. felter i Museernes Samlinger ( o Museumssag o Journalnummer o o Sagsbetegnelse Periode Sagsoplysninger Sted/registrant Museumsgenstand Genstandsnummer Betegnelse Indkomstdato Periode Beskrivelse Aktør Sted/registrant Registreringsstrategien skal sikre, at museet opfylder den lovpligtige indberetning til statens databaser samt at registreringerne udføres og arkiveres således, at data kan danne grundlag for forskning, formidling, bevaring og indsamling både nu og i fremtiden. Digitale registreringer giver stor værdi i forhold til kapitel 8 arbejde, indsamling, formidling, og forskning. Den digitale viden deles og tilgås let i et museum med mange spredte arbejdspladser og et stort ansvarsområde. Der satses i Museum Sydøstdanmark derfor på en opkvalificering af museets registreringer. Digitale registreringer muliggør formidling både i form af tilgængelighed på 19

20 20 Museernes Samling, men også som museets redskab i forbindelse med udvælgelse af genstande til udstillinger, samt ved henvendelser fra borgere og andre institutioner. Samtidig danner registreringerne grundlag for forskning internt på museet samt ved henvendelser fra ind- og udland i forbindelse med forskningsprojekter. Projekter og handleplaner for registrering Registreringsstrategi Formål: Implementering og gennemførelse af registreringspolitik/strategi og fastholdelse af rammer, værdier og målsætninger for registrering på Museum Sydøstdanmark. Vilkår: Museets definerede registreringspolitik/strategi. Registreringen dækker museets ca inventarnumre, syv magasiner, fem udstillingssteder, tre topografiske arkiver, to lokalarkiver, to bygningsarkiver, fire biblioteker og et digitalt journalarkiv samt fremtidige nyerhvervelser, indsamlede genstande og data, herunder GIS og fotos. Dertil kommer udlånte genstande og indlånte genstande fra andre museer. Museet har oplysninger om samlingen og journaliserede sager i fire analoge arkiver og i et digitalt arkiv. Det digitale arkiv er på museets egen server i Kornerups Rådhus i Vordingborg og med backup Danmarks Borgcenter, Vordingborg. Lokalarkivet for Møn er en del af museets samling. Forudsætninger: Et samlingsteam med ansvar for registrering, bevaring og samlinger inklusive kassation arbejder med at kvalitetssikre museets registrering. For at sikre implementering af registreringsstrategien afsættes nødvendige ressourcer mht. timetal, medarbejdere, kurser og materialer. Implementering af registreringsstrategien følger en 4-årsplan, der udarbejdes af samlingsteamet. 4-årsplanens periode følger museets overordnede strategi fra 2015 til Ressourcetræk: Kulturarvsenhedens samlingsteam Ansvarlig: Kulturarvsenheden Registreringsstrategien følges. (4-årsplan) for afvikling af efterslæb inkl. oversigt over arbejdsopgaver (januar). Afvikling af efterslæb påbegyndt : Registreringsstrategien følges. Afvikling af efterslæb Registreringsstrategien evalueres i 2016 og Evalueringen skal klarlægge, om museet lever op til registreringsstrategien. Samtidig laves der en opsamling på registreringsgraden og kvaliteten af registreringerne. Digital registrering Formål: Alle museets registreringer bliver digitale. De arkæologiske og nyere tids genstande er en af grundstenene i både formidling og forskning, og for at kunne bruge genstandede aktivt, sætter Museum Sydøstdanmark fokus på at opkvalificere museets 20

21 nye og gamle registreringer. Registreringerne er samtidig en forudsætning for museets kapitel 8 arbejde (screeninger, udtalelser mm.). For at opkvalificere museets registreringer før 2013 vil det være essentielt at indlede projekter, der har som målsætning at gennemgå de tidligere museers analoge arkiver og digitalisere museets registreringer. Det er målsætningen, at der både ses på registreringer og indberetninger i begge statslige databaser Regin og Fund & Fortidsminder. Vilkår: Arkæologiske og nyere tids registreringer fra de tidligere museer: Vordingborg, Næstved, Møn og Køge findes fortrinsvis i Regin, men også analogt i de tidligere museers arkiver. Museum Sydøstdanmark indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner om registreringsarbejdet og udviklingen heraf. Forudsætninger: Nye digitale løsninger finansieres delvist af eksterne midler. Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden Museet fortsætter den digitale registrering af nytilkomne genstande imens der sideløbende arbejdes på at få digitaliseret tidligere analoge registreringer. Der udarbejdes en handleplan som tager udgangspunkt i, at udbygge eller etablere nye registreringssystemer med en række faciliteter. eks. kombinationer med identifikation, kortdata og fotoarkiv : Museet fortsætter den digitale registrering af gamle og nytilkomne genstande. Fælles museums IT Formål: I 2016 vil museet anvende det nye Fælles museums-it udviklet af Kulturstyrelsen. Fælles museums-it er det foreløbige navn på et nyt system til samlingsregistrering og - administration på de danske statslige og statsanerkendte museer. Det skal afløse Regin, som har været i brug siden Det nye Fælles museums-it har ligesom Regin i dag to formål. Ud over den daglige registrering på et museum kan systemet benyttes til museets lovpligtige indberetning af museumsgenstande og værker til de to centrale registre, Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Fælles museums-it rummer desuden mulighed for, at museet kan gemme digitale fotos og dokumenter en avanceret form for online arkiv. Vilkår: Fælles museums IT er udviklet. Forudsætninger: Fælles museums IT stilles til rådighed Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden Fælles museums IT udvikles af Kulturstyrelsen. Museet bidrager om muligt med input og forslag. Der formuleres en revideret og uddybende registreringspolitik, der relaterer sig til det igangværende arbejde med en national IT-løsning : Fælles museums IT implementeres og anvendes. 21

22 22 Holmegaards glassamling Emne: Formål: En registrering af Holmegaard Glasværks Prøvesamling på glas, som Næstved Museum har modtaget som gave i 2010 og Samlingens highlights er godt publiceret. Men samlingen i sin helhed er aldrig tidligere registreret. Samarbejdspartnere: Frivillige i stort antal samt en række eksterne glasspecialister. Vilkår: Den samlede registrering foregår direkte i Regin/Mussam med en særlig brugerflade på museets hjemmeside, udviklet af Aabne Samlinger. Forudsætninger: En bevilling fra Detlefs Fonde gør det muligt for museet at få registreret hele samlingen i løbet af 3 år, bevillinger sikrer arbejdet til og med 3. kvartal i Ressourcetræk: Susanne Outzen (80%) og Else Gade Gyldenkærne (20%) med skiftende medhjælpere (kommunale løntilskudsjob o.l.) Ansvarlig: Kulturarvsenheden, Susanne Outzen Registrering af samling, ansøgning om yderligere midler til fortsættelse af arbejdet i : Registrering af samling afsluttes ultimo Bibliotek Formål: Der etableres én biblioteksdatabase for museets bøger og tidsskrifter, Vilkår: Biblioteksdatabasen skal være offentlig tilgængelig. Forudsætninger: Der afsættes i planperioden tid og midler til biblioteket Ressourcetræk: Kulturarvsenheden Ansvarlig: Kulturarvsenheden udarbejdes : Gennemførelse af handleplan 22

23 Bevaring Kulturarvsenheden er ansvarlig for bevaring af museets samlinger. Opgaven placeres hos et samlingsteam og indebærer koordinering med bevaringscentrene inkl. udtagning af genstande til konservering. Gennemgang med henblik på kassation. Korte kurser til medarbejdere vedr. genstandshåndtering, nummerering o. lign. Møns Lokalarkiv og bevaring af arkivalier. Planlægning af overflytning og flytning til nyt fællesmagasin. Museum Sydøstdanmarks samlinger befinder sig på flere forskellige magasiner og i en række udstillinger med stærkt varierende opbevaringsforhold. Museet har et alvorligt opbevaringsproblem. I Næstved rådes over et godt og velfungerende magasin. I Køge rådes over og lejes to utidssvarende magasiner. I Vordingborg rådes over og lejes seks utidssvarende magasiner spredt ud over hele kommunen. I museets samlinger findes betydelige mængder af genstande, der ikke er bevaringsværdige, og som der ikke bør kostes konservering eller magasinplads på. Den væsentligste årsag er, at museerne i tidens løb har accepteret at modtage gaver, hvoraf en del var løsrevet fra enhver sammenhæng, uden oplysninger om genstandenes brug eller proveniens og uden relation til museets forsknings- og formidlingsmæssig prioritering. Museum Sydøstdanmark tegner 17 andele i Bevaringscenter Næstved og 45 andele i Bevaringscenter Øst med henblik på at få konserveret dels akut nødlidende dele af de gamle samlinger, dels nye genstande i forbindelse med, at de indgår i museets samling og dels at de to konserveringscentre bidrager til at løse museets løbende tilsyn med samlingerne. Der foretages en løbende prioritering og i forbindelse med nye udstillinger gennemgås alle udstillingsgenstande med henblik på evt. konservering. Museets bevarings- og kassationsstrategi Bedst mulig bevaringstilstand og håndtering af samlingerne. Bevaringsindsatsen prioriteres i henhold til museets forsknings- og formidlingsstrategi. Museet benytter Bevaringscenter Næstved og Bevaringscenter Øst. Bevaringscentrene har opsyn med museets magasiner og sikrer at museet bedst muligt lever op til Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring. Centrene dokumenterer i tekst og billeder indsatsen i en årlig konserveringsrapport. Bevaringscentrene foretager en bevaringsmæssig vurdering af udlån fra museets samlinger, og at udlån håndteres efter museets retningslinjer. Der etableres et fællesmagasin i Køge. I forbindelse med flytning af samlinger til andre magasiner gennemgås disse med henblik på kassation. Denne foretages på baggrund af en nøje vurdering af hver enkelt genstand og efter Kulturstyrelsens vejledninger. 23

24 24 Projekter og handleplaner for bevaring og kassation Bevarings- og kassationsstrategi Formål: Gennemførelse af museets bevarings- og kassationsstrategi. At formulere en revideret og uddybende bevarings- og kassationsstrategi, der relaterer sig til Kulturstyrelsens standarder for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande. Disse standarder sikrer kvaliteten af bevaringen på et acceptabelt niveau og sikrer, at brugere og ansatte omgås genstandene korrekt. Vilkår og forudsætninger: Kulturstyrelsens standarder for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande. Ressourcetræk: Kulturarvsenhedens samlingsteam. Ansvarlig: Kulturarvsenheden Gennemførelse af museets bevarings- og kassationsstrategi. At formulere en revideret og uddybende bevarings- og kassationsstrategi, der relaterer sig til Kulturstyrelsens standarder for bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande : Gennemførelse af museets bevarings- og kassationsstrategi. Bevaringscentrene Formål: Der udarbejdes en politik der forholder sig til den ny museumslov på konserverings- og bevaringsområdet og udmønter de ekstramidler museerne kan disponere over. Vilkår: De eksisterende driftstilskud til bevaringscentrene afvikles i en overgangsperiode og fra 1. januar 2016 overføres midlerne til de statsanerkendte museer. Ressourcetræk: Kulturarvsenheden og direktøren Ansvarlig: Direktøren Der udarbejdes en politik for museets forbrug af bevaringsmidler i relation til bevaringscentre Politik håndhæves. Fællesmagasin Formål: Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring og håndtering af museumsgenstande. Dette sker ved etablering af et nyt fællesmagasin i samarbejde med flere museer. Samarbejdspartnere: Kommuner, Østsjællands Museum, Greve Museum, Kulturinstitutioner i Køge (lokalarkiv og KØS) samt private aktører. Vilkår: Fællesmagasinet etableres i Køge. At der indgås en aftale som mindst muligt belaster museets økonomi. Afdeling Næstved Museums samlinger forventes fortsat opbevaret i magasin i Næstved. 24

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museum Sydøstdanmark. Årsrapport 2015

Museum Sydøstdanmark. Årsrapport 2015 Museum Sydøstdanmark Årsrapport 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Museum Sydøstdanmark... 9 Organisationsplan... 11 Kulturarvsenheden... 14 Administrationsstrategi... 14 Lovpligtigt arbejde... 14

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015 Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsen 9. juni 2015 Dato 09.06.2015 Tid 17.00-19.00 Sted Kirkepladsens skole, Sct. Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved Deltagere Torben Nielsen, Formand Ole Madsen Ib Poulsen

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere