Plan for bevaring og formidling af spilmediet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for bevaring og formidling af spilmediet"

Transkript

1 Plan for bevaring og formidling af spilmediet Juni 2010 Indledning Spilmediet er hastigt på vej mod almen anerkendelse som kulturelt medie på linie med film og lignende. Selvom dette også er fastslået ved dansk lov, så er der ikke sket meget på området i praksis fra offentlig dansk side. Spilmuseet i Ikast er de eneste i Danmark, der har lavet en koordineret indsamling og bevarelse af spilmediet. Dette er sket via egne ressourcer, uafhængigt af offentlige instanser, hvilket har sat naturlige begrænsninger for omfanget. Den første udstilling om spilmediet på et statsanerkendt museum blev lavet på Danmarks Mediemuseum i sommeren 2009 i samarbejde med Spilmuseet. De danske biblioteker udlåner spil, men har endnu ikke - trods intentioner om det modsatte - det store fokus på eller indsigt i spilmediet, og leverer derfor ikke nogen fyldestgørende formidling af mediet. Dette oplæg er udarbejdet af Spilmuseet i samarbejde med Danmarks Mediemuseum, Ikast- Brande Kommune, Play:Right og Dansk Spilråd samt i dialog med Det Kongelige Bibliotek og Projekt Gaming på Århus Hovedbibliotek, med formålet at skabe en samlet plan, der vil sikre bevaring og formidling af spilmediet i Danmark. På sigt vil der helt naturligt komme den nødvendige anerkendelse og forståelse af spilmediet til, at det bliver accepteret og behandlet helt sidestillet med fx filmmediet i form af en organisation tilsvarende Det Danske Filminstitut. Men selvom spilmediet størrelsesmæssigt allerede har overhalet filmmediet, vil det grundet spilmediets korte alder endnu vare en årrække, før det kommer dertil. Planen i dette oplæg er et første skridt i den retning, som vil sikre at formidlingen og især bevaringen af mediet opnås indtil da. Hvis der ikke gøres noget inden, vil hovedparten af denne del af vores kulturarv gå tabt - for en stor andel er det allerede sket, fordi spilmediet udvikler sig langt hurtigere end sammenlignelige medier. Planen er ikke en teoretisk vision, men generelt helt konkrete løsningsforslag der kan igangsættes nu, for at realisere de mål der allerede er vedtaget og er bred enighed om. 1/17

2 Forord Computerspillet er blevet en naturlig del af vores kulturforbrug - og spillene har allerede leveret en hel stribe værker, der både er mesterlige, originale og fuldt på højde med værker fra alle andre kunstformer. Det kniber endnu med anerkendelsen i de højere kulturformidlende luftlag, men det gjorde det også for både filmen, jazzmusikken, tegneserien og tv-dramatikken, da de befandt sig på samme niveau. En ung kunstart, præget af entusiasme, pionerånd og fordomsfri eksperimenteren. En pragtfuld tid for enhver ny udtryksform. Men disse tidlige år, som hurtigt er blevet stykker, er også år, hvor jagten på det nye og de lidt Klondike-agtige forhold gør, at registrering, arkivering og hele det historiske aspekt prioriteres alt for lavt. Vi har set det før: de første 30 år af filmens historie er præget af gigantiske huller, fordi hverken branchen selv eller det offentlige sørgede for at bevare og arkivere. Resultatet er, at der i dag bruges store summer på at restaurere væsentlige film, som burde være bevaret, hvis de da findes overhovedet. Gamle tegneserier, tv-programmer og musik er også gået tabt - og hvis der har været en redning, har det altid været i form af private samlere, der har ofret egen tid og egne penge på at bevare og formidle - til gavn for eftertiden, forskningen og vores kulturelle bevidsthed. Med computerspillet har vi en enestående chance for at ikke at begå de samme fejl og miste uerstattelige vidnesbyrd om en ny, verdensomspændende kunstart. Men det skal være nu, hvis vi skal bevare alt det spændende, der er sket, siden de første spil kom frem. Jakob Stegelmann, juni /17

3 1. Pligtaflevering Ved lov i 1998 er det fastsat at spil skal pligtafleveres til Det Kongelige Bibliotek, og behandles på lige fod med andre eksemplarudgivelser. På trods af at der er blevet pligtafleveret spil i de efterfølgende tolv år, så har Det Kongelige Bibliotek i dag kun bevaret under én procent af alle spiludgivelser i Danmark siden lovens indførsel, hvilket på ingen måde er en tilnærmelsesvis fyldestgørende bevaring. Der er tale om en meget begrænset opsamling af spil, hvor Spilmuseets samling til sammenligning er cirka hundrede gange så stor antalmæssigt. Der har heller ikke været nogen tilgængeliggørelse af de indsamlede spil, da Det Kongelige Bibliotek ikke har og heller ikke ønsker at have det nødvendige tekniske udstyr, til at afvikle spillene på. Derfor foreslås en ny udførsel af Pligtafleveringen for spilmediet, hvormed opgaven deles mellem Det Kongelige Bibliotek og Spilmuseet - lidt tilsvarende hvordan filmmediet bevares af Det Danske Filminstitut. Det skal være Det Kongelige Biblioteks opgave og formål, at bevare og tilgængeliggøre spil i en tidshorisont på 100 til år. Da spil - modsat alle andre kulturmedier - er låst til deres tekniske hardware, så anses det for umuligt at bevare de originale, fysiske versioner i funktionelle udgaver i så lang tidshorisont. Dette skal derfor opnås via en digital bevarelse, således at spillene - når det er teknisk muligt - digitaliseres til eksakte og ensartede formater, som på sigt kan emuleres fx via EU s KEEP-projekt, når dette realiseres. Et emuleret spil giver kun en forringet efterligning af den originale version, så derfor skal man sørge for at dokumentere alle aspekter af de originale, fysiske spil og digitalt bevare dokumentationen. Det skal være Spilmuseets opgave og formål, at bevare og tilgængeliggøre spil i en tidshorisont på 0 til 100 år. Inden for denne tidshorisont anses det for muligt, at i væsentlig grad bevare den tekniske hardware i funktionelle udgaver, således at de originale, fysiske spil kan opleves i præcis den form, som de er udviklet og tænkt. Den fysiske indsamling og bevaring af pligtafleverede spil foretages således af Spilmuseet, der hertil hjælper Det Kongelige Bibliotek med digitaliseringen af spillene, når dette er muligt. Dokumentationen af de originale spil udføres ligeledes af Spilmuseet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Da tolkningen af loven hidtil har været meget begrænset, fastslåes det at afleveringspligtige spil omfatter samtlige spil udviklet, udgivet, distribueret eller importeret i Danmark eller af danske firmaer, uanset platform, format, distributionsform, sprog, indhold eller national identitet. Den pågældende udvikler, udgiver, distributør eller importør er pligtig til at aflevere spillet i den fulde, fysiske, originale version, eller versioner såfremt der findes flere forskellige. Hvis spillet er afhængig af eller sælges med hardware-udvidelser, er disse ligeledes afleveringspligtige. Hvis spillet i væsentlig omfang er afhængig af anden software eller hardware, som af praktiske eller juridiske grunde ikke kan pligtafleveres, skal den afleveringspligtige samarbejde med Spilmuseet og Det Kongelige Bibliotek, om at finde eller lave den bedst mulige måde, at bevare spillet på. Direktionen på Det Kongelige Bibliotek bekendtgører at de ikke officielt må samarbejde om noget der vedrører Pligtafleveringsloven, fordi de selv arbejder på en opdatering af loven og i øvrigt betragter sig som inhabile i alt der vedører statsstøtte under Kulturministeriet. Det Kongelige 3/17

4 Bibliotek fastslår at deres bevaringsindsats også inkluderer computerspil, og at spil er en uomtvistelig del af nutidens digitale kultur og på linje med andre kulturprodukter er en del af den danske kulturarv. Samtidig bekræfter Det Kongelige Bibliotek at de kun mener de skal bevare informationer - ikke genstande som computere og andet teknisk udstyr, der er nødvendigt for at opleve spillene i deres originale form. Dét vil Det Kongelige Bibliotek lade museer om - mere specifikt Spilmuseet, der er det eneste sådant museum i Danmark - og håber i den sammenhæng på, at spil kan få deres egen bevaringsinstitution på linie med fx Det Danske Filminstitut. I erkendelse af det forsømte på området skal Det Kongelige Bibliotek og Spilmuseet arbejde på at indsamle og bevare spilmediet med tilbagevirkende kraft, således at hele mediets historie dækkes. Dog kan ingen afkræves, at skulle pligtaflevere med tilbagevirkende kraft. 2. Udstillinger på museer Som en væsentlig del af vores kulturarv skal danske museer også dække spilmediet i form af udstillinger og forskning, der formidler selve mediet og kulturen omkring det. Primært skal Spilmuseet selv fortsætte og udvide sit virke, som det naturlige og centrale museumsvæsen for alle aspekter af spilmediet, herunder det indholdsmæssige, det tekniske og det kulturelle. Udstillingerne skal være så detaljerede og præcise, at de primært henvender sig til folk med interesse i spilmediet, men samtidig tilgodeser andre, så museet kan give en gennemgående og grundig indsigt i spilmediet for alle. For at opnå dette skal Spilmuseet have tilført, og arbejde for at få tilført, de nødvendige midler og ressourcer. Danmarks Mediemuseum er det statsanerkendte museum, der bl.a. har de elektroniske medier i Danmark som ansvarsområde. Her skal spilmediet behandles på lige fod med andre elektroniske medier fx tv og radio ved jævnlig repræsentation i udstillinger og andre formidlingsaktiviteter. Danmarks Mediemuseum er et kulturhistorisk museum, som fokuserer på spillenes indhold og kulturen omkring dem snarere end den tekniske udvikling. Specifikke spilgenrer, -serier, -udviklere, -handlinger eller -temaer er aspekter, som kan behandles i museets udstillinger. Udstillingerne skal være målrettet og have relevans for et alment publikum - ikke blot et snævert publikum fra spilmiljøet. Spilmuseet skal i passende omfang stå til rådighed med viden, teknik og samling for Danmarks Mediemuseum i forbindelse med disse udstillinger. Øvrige museer i Danmark opfordres også til at arrangere udstillinger om relevante områder af spilmediet i forhold til det enkelte museums formål, på en tilpas spilfaglig måde. Museer med teknisk fokus kan fx lave udstillinger om de tekniske aspekter af spilmediet, både hardware- og softwaremæssigt. Museer med generelt fokus på kultur kan lave udstillinger om de kulturer, der er og har været omkring spil, fx den danske grillbars/spillehalkultur i de tidlige 80 ere eller den enorme danske demoscene fra 90 erne, som er det direkte grundlag for dagens danske spilindustri. Altsammen væsentlige aspekter af dansk kultur, som er stort set udokumenteret. Spilmuseet skal i passende omfang stå til rådighed med viden, teknik og samling for statsanerkendte museer, der vil lave spilrelaterede udstillinger. 4/17

5 3. Udlån og udstillinger på biblioteker De danske biblioteker skal omfavne spilmediet som en naturlig del af dét tilbud, bibliotekerne skal give til befolkningen, i form af udlån, udstillinger, foredrag og lignende arrangementer. Bibliotekerne skal dog ikke være en ukritisk formidler, men en kritisk modpol til markedet, ved primært at fokusere på kvalitetsmæssige spiloplevelser, som har en vis kulturel indholdsværdi - kulturbærende spil. Dette gælder ikke mindst bibliotekernes indkøb af spil til udlån, som for nuværende er præget af en sammenhæng med den generelle markedsstyrede dominans af de mest sælgende eller mest populære spil. Dermed er bibliotekernes nuværende spiludbud ofte et for ensidigt og markedsdomineret billede af spilmediet. I stedet skal bibliotekerne være et alternativ og en øjenåbner ved også at fokusere på de anderledes, smallere kvalitetsspil, som grundet manglende marketingsbudgetter typisk savner gennemslagskraft i markedet - herunder også de mange uafhængige og gratis spil, der findes. Indtil bibliotekernes personale selv er tilpas uddannede til at kunne foretage disse vurderinger, vil Dansk Spilråd og Spilmuseet stille sig til rådighed for bibliotekerne med henblik på at hjælpe dem, til at finde og indkøbe disse kvalitetsspil. Ofte er udbuddet af spil til udlån begrænset, fordi der ikke kan anskaffes de nødvendige rettigheder til udlån. Her skal aktører som Dansk Biblioteks Central (DBC), bibliotekerne, Dansk Spilråd og Spilmuseet presse på for at forbedre situationen, således at bibliotekerne får adgang til et større udbud af spil. Dansk Spilråd er et uafhængigt ekspertråd af spiljournalister og andre spilrelaterede nøglepersoner. Begrebet kulturbærende spil er nærmere defineret i bilag 1. De fleste danske biblioteker har i dag én eller flere computere stillet til rådighed, hvor besøgende kan spille en række nyere pc-spil. Denne service skal udvides, så bibliotekerne tilbyder et bredere og mere kvalitetsfyldt spiltilbud, uden på nogen måde at blive en spillehal eller internet-café. Der skal løbende tilbydes enkelte væsentlige spiloplevelser, både af nyere og ældre dato. Bibliotekerne skal, ligesom for alle andre medier, også for spilmediet dække historien længere end blot nogle få år tilbage, som det er tilfældet lige nu. Da det for bibliotekerne selv er en meget stor teknisk udfordring, at kunne have ældre spilhardware i funktionelle udgaver, skal Spilmuseet indføre en spilhardware-service for bibliotekerne. Spilmuseet skal besidde et større antal ældre spillekonsoller etc., som udlånes til bibliotekerne, herunder spilrelevant udstyr og information, i et rotationskoncept. På den måde kan en meget større del af spilmediet præsenteres for de besøgende, der kan få væsentlige spiloplevelser i den originale form, de ellers aldrig ville opleve. Spilmuseet skal og Dansk Spilråd vil stå til rådighed for bibliotekerne til at udvælge og præsentere de mest væsentlige og interessante spiltitler. 5/17

6 Ud over disse faste installationer skal tilsvarende gælde for enkeltstående udstillinger, foredrag og lignende. Også på disse områder skal bibliotekerne lave arrangementer med spilmediet, og have samme indgangsvinkel: at give den almindelige besøgende en større indsigt i mediets kvaliteter, indhold og historie. Også her skal Spilmuseet og vil Dansk Spilråd stille sig til rådighed samt medvirke til sådanne arrangementer i passende omfang. 4. Dokumentation For at kunne formidle og bevare alle aspekter af spilmediet er det nødvendigt, at der registreres og samles dokumentation om alle spil. Den absolut største danske samling af spildokumentation findes hos Play:Right, der overordnet er en uafhængig gruppe af danske spilentusiaster, -samlere og -journalister, centreret omkring et website og Spilmuseet. Play:Right indeholder en af verdens største databaser over spiltitler, herunder den eneste oversigt over alle danske spil og dansk spiljournalistik gennem tiden, og er derfor det naturlige udgangspunkt for dette arbejde. Play:Right skal således fortsat i samarbejde med Spilmuseet digitalt registrere og dokumentere alle spiludgivelser og relevante data, herunder faktaoplysninger, billeder, presseklip, scanninger, skærmbilleder, videosekvenser, lydoptagelser og objektive beskrivelser på dansk. Play:Right skal mod passende kompensation stille disse data til rådighed for biblioteker og andre statslige organisationer samt til forskning. Play:Right og Spilmuseet skal gøre en særlig indsats for at dokumentere danske spil, som der ellers ikke findes nogen væsentlig dokumentation af. Herunder skal der arbejdes på fortsat kontakt og dialog med danske spiludviklere gennem tiden, for at indsamle førstehåndsviden om spillene selv og hele udviklermiljøet. Dette arbejde skal resultere i materiale, der løbende fortæller den komplette historie om danske spil og dansk spiludvikling, på en interessant og informativ måde. Herunder skal der så vidt muligt arbejdes på at gøre ældre danske spil lovligt og frit tilgængelige i form af overtagelse eller frigivelse af rettigheder og licenser. Mens det er muligt skal der også arbejdes på at indsamle erfaringer fra andre nulevende aktører i spilmediet i Danmark, således at de danske forhold for mediets historie kan dokumenteres. 6/17

7 5. Spilmuseet Spilmuseet blev grundlagt for snart ti år siden af to privatpersoner, for at indsamle, bevare og i mindre omfang udstille arcade-, konsol- og computerspil, da det stod klart, at ingen andre havde påtaget sig denne opgave, og effekterne dermed ellers ville være gået tabt. Alt arbejdet med museet udføres stadig af de samme to privatpersoner, og alt er hidtil udført uden økonomisk støtte eller hjælp fra andre. I årenes løb har folkene bag museet opnået en unik evne til at udbygge samlingen og reparere alle typer spilhardware. Der haves en på verdensplan enestående viden om både teknik og spilhistorie, samt et tillidsforhold til alle professionelle i branchen. Der er lavet meget forarbejde og mange aftaler til brug langt ud i fremtiden, både hvad angår reservedele og nye effekter, der således vil tilgå museet gennem mange år fremover. Museet råder i dag over en spilhistorisk samling på ca effekter, der fylder ca m 2. Det er dermed én af verdens absolut største spilsamlinger, og vil fortsat være det fremover. Spilmuseet skal påtage sig alle de i punkt 1-4 nævnte opgaver, og hermed tage det overordnede ansvar for den bevaring og formidling af spilmediet, som staten bør varetage i Danmark. I forhold til de øvrige statslige institutioner der medvirker til opgaven, primært museer og biblioteker, består ansvaret primært i at stå til rådighed for disse, samt løbende at sikre samt medvirke til at forbedre deres dækning af spilmediet. Spilmuseet vil desuden arbejde på at præge opfattelsen af spil og søge indflydelse via et bredt samarbejde med ikke-statslige organisationer, der arbejder med formidling af spilmediet. Herunder følger yderligere en række ændringer og udvidelser af museet og dets virke. Spilmuseets udstillingsområde skal udvides til anden etape, hvilket indebærer en forøgelse på ca. 600 m 2 udstilling til samlet ca. 800 m 2 udstilling. Som en del af udvidelsen er der mulighed for at udbrede åbningstider og målgruppe, således at museet vil være egnet til langt flere besøgende, både hvad angår forhold og indhold. Lige nu findes kun ét andet, mindre spilmuseum i New York, og selvom der med tiden vil komme flere af slagsen i andre lande, vil Spilmuseet være unikt på verdensplan med sit forspring og dedikation. Danmarks Mediemuseum vil yde assistance i forbindelse med udstillingsopbygningen og generelt samarbejde og videndele om generel museumspraksis og -drift. Udvidelsen af Spilmuseet er nærmere beskrevet i bilag 2. Ikast-Brande Kommune bidrager til udviklingen af Spilmuseet som selvejende institution og til national kulturinstitution. Borgmesteren ønsker at bakke op om projektet, og vil derfor indstille til byrådet, at der ydes et årligt driftstilskud, at der stilles et rente- og afdragsfrit lån til rådighed til udvidelse af museet og at byrådet repræsenteres i bestyrelsen. Dermed sikres den lokale forankring, selv om Spilmuseets virke ikke er af lokal, men national og international karakter. Kommunens bidrag skal yderligere opfølges af mere omfattende bidrag fra primært staten samt EU og relaterede fonde. For at udføre de nævnte opgaver skal Spilmuseet bruge de nødvendige midler til at kunne ansætte og aflønne medarbejdere, udbygge, istandsætte og vedligeholde lokaler samt fortsat at udvide samlingen. På længere sigt skal Spilmuseet udvikle sig til eller lade sig overtage af en statslig organisation for spil, tilsvarende Det Danske Filminstitut eller lignende. 7/17

8 Afslutning Med denne plan har vi belyst en række af de klare mangler, der findes for bevaring og formidling af spilmediet i Danmark fra statslig side. Vi har ligeledes givet en række helt konkrete løsningsforslag, som vil udbedre disse mangler. Disse kan alle realiseres hurtigt, hvilket er afgørende, fordi så stor en del af denne kulturarv allerede er tabt eller på vej til at blive det. Planen er udarbejdet over otte måneder og har været diskuteret med en lang række forskellige parter og personer relateret til spilmediet i Danmark. Der har generelt været enighed om manglerne og stor opbakning til de løsningsforslag planen foreslår - også fra mange der af andre forpligtelser ikke officielt har kunnet være en del af planen. Det er vores håb at der også fra politisk side vil være vilje til at muliggøre realiseringen af disse tiltag, så spilmediet også i praksis vil blive behandlet på linie med tilsvarende kulturmedier. For Spilmuseet: Rune Keller, ejer Eddie Keller, ejer Kontakt: Spilmuseet Nygade Ikast /17

9 Bilag 1: Kulturbærende spil Begrebet kulturbærende spil bruges om spil, der har flere og dybere kvaliteter end blot underholdningsværdi. Det dækker over spil, der har kunstnerisk indhold og kulturmæssig værdi, hvormed spillet uafhængig af tid, oprindelse og målgruppe beriger spilmediet og mediekulturen generelt, ligesom væsentlige værker indenfor film, litteratur og musik gør det. Kulturbærende spil er typisk kendetegnet ved at besidde flere af følgende kvaliteter: 1. Spilmekanisk nyskabende Spil, der i sin spilmekanik eller styring udfordrer spillerens tanker og evner på en ny og unik måde, og således skaber en anderledes og spændende spiloplevelse. 2. Visuelt Spil, der på det visuelle plan har et unikt artistisk og stilistisk udtryk, der gør det til en særegen og berigende æstetisk oplevelse. 3. Auditivt Spil, der i sin lydside fordrer et unikt artistisk og stilistisk udtryk, der gør det til en særegen og berigende oplevelse at høre på. 4. Fortællende Spil, der er bygget op over fortællinger med en unik handling og et interessant samt dybere nuanceret persongalleri, der tilsammen fortæller en vedkommende historie. 5. Universbyggende Spil, der opbygger sit eget særegne og personlige spilunivers, der transporterer spilleren til et anderledes og enestående sted, hvormed universet fortæller sin egen historie. 6. Budskabsindholdige Spil, der i kraft af sin historie, sit univers og/eller sin spilmekanik har et dybereliggende tema eller budskab, som behandler moral, etik, eksistentialisme eller andre større filosofiske emner. 7. Samtidskommenterende Spil, der beretter om og reflekterer over sin kulturelle samtid - enten i direkte behandling heraf eller ved indirekte at være et klart udtryk for tidens særlige tendenser. 8. Tidløse Spil, der kan spilles længe efter deres lancering og samtid, fordi de rummer dybere, holdbare og tidløse kvaliteter, der ikke påvirkes synderligt af den efterfølgende tids udvikling. 9/17

10 På den anden side er spil, der ikke kan siges at være kulturbærende, typisk kendetegnet ved at besidde et eller flere af følgende træk: 1. Genskabende Spil, der genskaber sport eller andre former for spil eller fysisk funderede aktiviteter, uden at det på væsentlig vis adskiller sig fra den virkelige oplevelse af samme. 2. Gengivende Spil, der gengiver andre former for virkelige og samtidige begivenheder uden at det på væsentlig vis adskiller sig fra den oplevelse, man allerede kan få heraf fra andre medier. 3. Omsættende Spil, der ureflekteret og direkte omsætter fiktions-oplevelser fra andre medier, uden at de på væsentlig vis adskiller sig fra den originale eller tidligere version heraf. 4. Gentagende Spil, der gentager spiloplevelsen fra tidligere spil uden kulturrelevante ændringer eller væsentlige forbedringer. 5. Kortlivede Spil, der kun er relevante i sin samtid, og som allerede efter få år ikke længere har nogen berettigelse eller relevans. 10/17

11 Bilag 2: Udvidelse af Spilmuseet til anden etape Spilmuseet har indtil videre primært prioriteret de begrænsede ressourcer til indsamling og bevaring af spilhistoriske effekter. Den nuværende offentlige udstilling er fokuseret på interaktive oplevelser af væsentlige historiske spil, fordelt på ca. 200 m 2, ud af de ca m 2 lokaler, som museet ejer. Der er således kun plads til et mindre antal besøgende, og der holdes lav profil for ikke at tiltrække for mange. Åbningstiderne er begrænset til to dage om ugen. Følgende tegning skitserer museets nuværende opbygning:.'/% 314',(%"& '()*#++#,- 56,)6++1"7 /6$2'*1"1 &'()*+$),-)!"#$% 80++1"# 9:$!"#$%"& '()*#++#,-."/0(1)2#+ :;<$ 11/17

12 Anden etape udvider den offentlige del af museet til ca. 800 m 2. Den nuværende åbne del af museet bliver til café og skiftende specialudstillinger, mens den primære udstilling flytter ind i den første af museets tre store haller. Opbygningen i udvidelsen er aftalt med Ikast-Brande Kommune, som overordnet har godkendt den. Ud over størrelsen og dermed antallet af udstillede effekter, er den primære forskel i udvidelsen, at der sættes fokus på formidling af spilmediet. Det vil stadig være Spilmuseets unikke force, at spilhistorien kan genopleves interaktivt, men der vil nu også blive gået i dybden med information og baggrundsviden om alle aspekter af mediet i form af tekster, videosekvenser og andre typer udstillinger. Således kan museet give et omfattende indblik i hvad spilmediet er, selv for ikkekendere, hvormed det fx kan bruges i undervisningssammenhæng. Udstillingen i anden etape er primært opdelt i grupperinger af spilgenrer baseret på deres spilmekanik, således at der forklares hvordan de enkelte spiltyper er opstået, og hvordan de har udviklet sig frem til i dag. Spilmediets egen kultur og indflydelse på anden kultur dækkes også, ligesom de tekniske aspekter af spillene selv og hardwaren hertil gennemgås og vises. I museets natur vil mange af udstillingerne, som ikke omhandler deciderede spil, også blive gjort interaktive. I en udstilling om kontrol-enheder igennem tiden kan man fx afprøve og sammenligne forskellige styreredskaber i et mini-spil, udviklet til netop dette. Næste udvidelse af Spilmuseet igen - tredje etape, der er en langt større udvidelse - er også på tegnebordet, og er drøftet med flere relevante personer, selvom det stadig ligger nogle år ude i fremtiden. Alle effekter til at udfylde indholdet i udvidelsen til anden etape er allerede klargjort, så det er kun et spørgsmål om at istandsætte lokaler og midlerne hertil, før opbygningen af udstillingen kan påbegyndes. Følgende tegning skitserer museets opbygning i denne, anden etape: 12/17

13 13/17!"#$%&'(")*$+#,+--+. /0#$&1'2034&$ 5$#++$'(")*$+# 562 /%1$"7-&3898"1 :; 580#$998"1 6&3<0 /"=>&? B?$3+98"1 5 ("13'0)'98"1 C+DE)+19+9-&4".+$$+# F='"'G=!+#9%97-&3898"1!"#$%&1'B+&1"$? (#+3$"=+. (+9$98"1 (0=401=98"1 H%91+98"1,&.-9"3%1&$0# 6%$"=+. /0$0#<?-+198"1!"#$% #&'!!$#( %)*+*,-./"*0$% )*0$!$#(.12!34 %56$-+.7$&+,!% 7$&+,!!$#( %8#'*(.8#9",% )*0$!$#( 10:(,#4 %;&$%'. <:!#=% <:!#>!$#(?:'.8#9",% 1!#9,-4 %A"-.<&2#-!% 8#(0!$#( D2-',6+!$#( B+&1$"=,%#4&9+#+$ 7,+*,-9#!$#( %8#'*(.8*',*!6% 5"+##& 5IJ// 5K%&#+:."L J1$"3& C"0M&#+ 20.&3" %;&(-.;&!#,#&'% G*=-+!$#( /%1$"81&?+# %8:,:+-. H*+!% B+&1"93+,#0. /?9$ IJ0 N3 ;$&#" M"11"&39 6".$+.=0 /&#"0O50."<''A0.-+?'20.),&"$0 5"3%1&$"0.998"1 F=79-?=+98"1 5-?=+98"1 G= B&<+#98"1 P#&!- 20=+ (1?9"3%1&$0# /&."9-+'9-?=+98"1 IK.L#,.>&'!&((-+M=&0$:,-+- NOP.L#,.>&'!&((-+M=&0$:, %?:' 7#0:(*, %Q:0$0*'% ;(*,R&+0!$#( SN.L#,.>&'!&((-+M=&0$:,-+- TU.L#,.>&'!&(( %7"&&,.%D0.V$. /&'!,+:=,#&'.)#,% 7$#(,->'#> % %7$*=-. %H&(R-'!,-#'.IX% %/&0$:,-+. 7$*=-% %A"-.B#>#'9!% X*'!>-.!$#( 20.$#01 I&9$1+DSO/+$#0"= P,; C=,#&'!$#(,034'B&"=+# /+$&1'P+&# KK0 I&RT P&#=+#04+ 5-"R$+.=+' %=9$"11".) I&RT+.$#T C&=+DE#+19+ :.$#T A"9-5+)& 5")$+9-?=+98"1 %DU<&,#&'% Y-2Z9-(!-!>*L#'-,,-+ S[0 Q7$0"1+$ ;=3"."9$#&$"0. A"D+#9+'%=9$"11".)O4%$"- H0.) C+)?.=+19+. H&<7/&.,-+- -+M=&0$:,-+- %C0*]#'9.<*]-% ^*L6+#',!$#( $

14 Bilag 3: Støtteerklæring fra Danmarks Mediemuseum 14/17

15 Bilag 4: Støtteerklæring fra Ikast-Brande Kommune 15/17

16 Bilag 5: Støtteerklæring fra Play:Right playright.dk, 24. maj 2010 Play:Right er et samlingssted for spilentusiaster, der alle hylder og dyrker bredden og forskelligheden i spilmediet. Administratorerne på Play:Right sigter især efter at øge interessen omkring smalle, gamle og anderledes spil, der står i skyggen af aktuelle mainstreamudgivelser og licensbaserede serieproduktioner. Det sker gennem debatindlæg, artikler, anmeldelser, indsamling af data og ikke mindst gennem sociale aktiviteter og arrangementer, samt deltagelse i festivaler, udstillinger og andre kulturbegivenheder, hvor vi kan fremvise de smalle og glemte kvalitetsspil, som ellers let ville blive overset. Play:Rights formål ligger altså på linie med Spilmuseets plan for bevaring og formidling af spilmediet. Vi støtter derfor planen fuldt ud og mener, at den kan gennemføres. Planen kan realiseres, fordi både Play:Right og Spilmuseet brænder for spilmediet og ønsker at hæve niveauet for og det brede kendskab til mediets mangfoldighed. Det er med til at skabe forudsætningerne og drivkraften til at udføre planen i praksis. Spilmediet har udviklet sig, så det i dag bør betragtes på helt lige fod med andre medier. Derfor skal der også gøres en større statslig indsats for at bevare og formidle denne del af vores kulturarv. Især set i lyset af, at meget af den allerede er gået tabt på grund af spilmediets hastige vækst og den manglende indsats. Vi på Play:Right oplever, at der er bred enighed om dette, og at der skal handles her og nu, for at sikre mediet for fremtiden. Rune Keller Jimmy Marcus Larsen Kristian Meller Anders Pugé Morten Riis Svendsen Per Sørensen 16/17

17 Bilag 6: Støtteerklæring fra Dansk Spilråd Opbakning og støtte til bevaringsplan fra Spilmuseet På vegne af Dansk Spilråd støtter vi op om Spilmuseets initiativ, hvis fokus på bevaring og formidling af spilmediet er i tråd med de fokuspunkter, som Dansk Spilråd har. Computerspil - herunder også danske - gennemgår som kulturbærende medie en enorm kulturel transformation i disse år. Der er derfor altafgørende for mediets udvikling og fremtidige generationer, at computerspil af både national og international herkomst indsamles, kategoriseres og videreformidles af landets mest kyndige spilformidlere og spilkuratorer. Spilmuseet har i årevis udvist vilje, evne og teknisk knowhow til professionelt at varetage disse opgaver. Derfor anbefaler Dansk Spilråd, at projektet søsættes med et fælles løft og under et bredt samarbejde, hvilket et projekt som dette kræver, hvis det skal lykkedes i praksis. Dansk Spilråd vil primært assistere omkring formidlingsarbejdet og have fokus på biblioteksarbejdet. I vores optik er bibliotekerne som udgangspunkt kritiske i deres materialevalg, men hæmmes alt for ofte af spilbranchens markedsvilkår. Det er derfor særligt disse, at Dansk Spilråd vil forsøge at ændre i samarbejdet om planen. Samtidig det er vigtigt at understrege, at definitionen af kulturbærende spil i bilag 1 skal betragtes som et forslag til udvælgelse af spil, da hverken Spilmuseet eller Dansk Spilråd kan eller skal diktere bibliotekernes politik omkring deres spiludvalg. Det vigtigste for Dansk Spilråd er at sikre, at bibliotekerne opnår den rette balance mellem de smallere niche-spil og de større blockbusterspil på hylderne. Og i den forbindelse er både Spilmuseet og Dansk Spilråd et tilbud om rådgivning og ekspertise over for bibliotekerne. Mvh. på vegne af arbejdsgruppen Spilbevaring Thomas Vigild Formand Kontakt: Dansk Spilråd tlf.: Web: 17/17

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED BIBLIOTEKET SOM MØDESTED. Projektleder og udvikler Lisbeth Overgaard Nielsen Fremtidens mødested Schmidt, hammer & Lassen 28.000 kvadratmeter ambitiøs lokalplan vision: det nye havnerum skal være en attraktiv

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indstilling til Direktionen

Indstilling til Direktionen Indstilling til Direktionen Nationalmuseet Afdeling/enhed: F&F/Bibliotekstjenesten J.nr. : 2008-008309 Dato: 9.12.2008 Ansvarlig enhedsleder/udvalgsformand: Lisbet Holtse / Samlings- og Registreringsudvalget

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere