Plan for bevaring og formidling af spilmediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for bevaring og formidling af spilmediet"

Transkript

1 Plan for bevaring og formidling af spilmediet Juni 2010 Indledning Spilmediet er hastigt på vej mod almen anerkendelse som kulturelt medie på linie med film og lignende. Selvom dette også er fastslået ved dansk lov, så er der ikke sket meget på området i praksis fra offentlig dansk side. Spilmuseet i Ikast er de eneste i Danmark, der har lavet en koordineret indsamling og bevarelse af spilmediet. Dette er sket via egne ressourcer, uafhængigt af offentlige instanser, hvilket har sat naturlige begrænsninger for omfanget. Den første udstilling om spilmediet på et statsanerkendt museum blev lavet på Danmarks Mediemuseum i sommeren 2009 i samarbejde med Spilmuseet. De danske biblioteker udlåner spil, men har endnu ikke - trods intentioner om det modsatte - det store fokus på eller indsigt i spilmediet, og leverer derfor ikke nogen fyldestgørende formidling af mediet. Dette oplæg er udarbejdet af Spilmuseet i samarbejde med Danmarks Mediemuseum, Ikast- Brande Kommune, Play:Right og Dansk Spilråd samt i dialog med Det Kongelige Bibliotek og Projekt Gaming på Århus Hovedbibliotek, med formålet at skabe en samlet plan, der vil sikre bevaring og formidling af spilmediet i Danmark. På sigt vil der helt naturligt komme den nødvendige anerkendelse og forståelse af spilmediet til, at det bliver accepteret og behandlet helt sidestillet med fx filmmediet i form af en organisation tilsvarende Det Danske Filminstitut. Men selvom spilmediet størrelsesmæssigt allerede har overhalet filmmediet, vil det grundet spilmediets korte alder endnu vare en årrække, før det kommer dertil. Planen i dette oplæg er et første skridt i den retning, som vil sikre at formidlingen og især bevaringen af mediet opnås indtil da. Hvis der ikke gøres noget inden, vil hovedparten af denne del af vores kulturarv gå tabt - for en stor andel er det allerede sket, fordi spilmediet udvikler sig langt hurtigere end sammenlignelige medier. Planen er ikke en teoretisk vision, men generelt helt konkrete løsningsforslag der kan igangsættes nu, for at realisere de mål der allerede er vedtaget og er bred enighed om. 1/17

2 Forord Computerspillet er blevet en naturlig del af vores kulturforbrug - og spillene har allerede leveret en hel stribe værker, der både er mesterlige, originale og fuldt på højde med værker fra alle andre kunstformer. Det kniber endnu med anerkendelsen i de højere kulturformidlende luftlag, men det gjorde det også for både filmen, jazzmusikken, tegneserien og tv-dramatikken, da de befandt sig på samme niveau. En ung kunstart, præget af entusiasme, pionerånd og fordomsfri eksperimenteren. En pragtfuld tid for enhver ny udtryksform. Men disse tidlige år, som hurtigt er blevet stykker, er også år, hvor jagten på det nye og de lidt Klondike-agtige forhold gør, at registrering, arkivering og hele det historiske aspekt prioriteres alt for lavt. Vi har set det før: de første 30 år af filmens historie er præget af gigantiske huller, fordi hverken branchen selv eller det offentlige sørgede for at bevare og arkivere. Resultatet er, at der i dag bruges store summer på at restaurere væsentlige film, som burde være bevaret, hvis de da findes overhovedet. Gamle tegneserier, tv-programmer og musik er også gået tabt - og hvis der har været en redning, har det altid været i form af private samlere, der har ofret egen tid og egne penge på at bevare og formidle - til gavn for eftertiden, forskningen og vores kulturelle bevidsthed. Med computerspillet har vi en enestående chance for at ikke at begå de samme fejl og miste uerstattelige vidnesbyrd om en ny, verdensomspændende kunstart. Men det skal være nu, hvis vi skal bevare alt det spændende, der er sket, siden de første spil kom frem. Jakob Stegelmann, juni /17

3 1. Pligtaflevering Ved lov i 1998 er det fastsat at spil skal pligtafleveres til Det Kongelige Bibliotek, og behandles på lige fod med andre eksemplarudgivelser. På trods af at der er blevet pligtafleveret spil i de efterfølgende tolv år, så har Det Kongelige Bibliotek i dag kun bevaret under én procent af alle spiludgivelser i Danmark siden lovens indførsel, hvilket på ingen måde er en tilnærmelsesvis fyldestgørende bevaring. Der er tale om en meget begrænset opsamling af spil, hvor Spilmuseets samling til sammenligning er cirka hundrede gange så stor antalmæssigt. Der har heller ikke været nogen tilgængeliggørelse af de indsamlede spil, da Det Kongelige Bibliotek ikke har og heller ikke ønsker at have det nødvendige tekniske udstyr, til at afvikle spillene på. Derfor foreslås en ny udførsel af Pligtafleveringen for spilmediet, hvormed opgaven deles mellem Det Kongelige Bibliotek og Spilmuseet - lidt tilsvarende hvordan filmmediet bevares af Det Danske Filminstitut. Det skal være Det Kongelige Biblioteks opgave og formål, at bevare og tilgængeliggøre spil i en tidshorisont på 100 til år. Da spil - modsat alle andre kulturmedier - er låst til deres tekniske hardware, så anses det for umuligt at bevare de originale, fysiske versioner i funktionelle udgaver i så lang tidshorisont. Dette skal derfor opnås via en digital bevarelse, således at spillene - når det er teknisk muligt - digitaliseres til eksakte og ensartede formater, som på sigt kan emuleres fx via EU s KEEP-projekt, når dette realiseres. Et emuleret spil giver kun en forringet efterligning af den originale version, så derfor skal man sørge for at dokumentere alle aspekter af de originale, fysiske spil og digitalt bevare dokumentationen. Det skal være Spilmuseets opgave og formål, at bevare og tilgængeliggøre spil i en tidshorisont på 0 til 100 år. Inden for denne tidshorisont anses det for muligt, at i væsentlig grad bevare den tekniske hardware i funktionelle udgaver, således at de originale, fysiske spil kan opleves i præcis den form, som de er udviklet og tænkt. Den fysiske indsamling og bevaring af pligtafleverede spil foretages således af Spilmuseet, der hertil hjælper Det Kongelige Bibliotek med digitaliseringen af spillene, når dette er muligt. Dokumentationen af de originale spil udføres ligeledes af Spilmuseet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Da tolkningen af loven hidtil har været meget begrænset, fastslåes det at afleveringspligtige spil omfatter samtlige spil udviklet, udgivet, distribueret eller importeret i Danmark eller af danske firmaer, uanset platform, format, distributionsform, sprog, indhold eller national identitet. Den pågældende udvikler, udgiver, distributør eller importør er pligtig til at aflevere spillet i den fulde, fysiske, originale version, eller versioner såfremt der findes flere forskellige. Hvis spillet er afhængig af eller sælges med hardware-udvidelser, er disse ligeledes afleveringspligtige. Hvis spillet i væsentlig omfang er afhængig af anden software eller hardware, som af praktiske eller juridiske grunde ikke kan pligtafleveres, skal den afleveringspligtige samarbejde med Spilmuseet og Det Kongelige Bibliotek, om at finde eller lave den bedst mulige måde, at bevare spillet på. Direktionen på Det Kongelige Bibliotek bekendtgører at de ikke officielt må samarbejde om noget der vedrører Pligtafleveringsloven, fordi de selv arbejder på en opdatering af loven og i øvrigt betragter sig som inhabile i alt der vedører statsstøtte under Kulturministeriet. Det Kongelige 3/17

4 Bibliotek fastslår at deres bevaringsindsats også inkluderer computerspil, og at spil er en uomtvistelig del af nutidens digitale kultur og på linje med andre kulturprodukter er en del af den danske kulturarv. Samtidig bekræfter Det Kongelige Bibliotek at de kun mener de skal bevare informationer - ikke genstande som computere og andet teknisk udstyr, der er nødvendigt for at opleve spillene i deres originale form. Dét vil Det Kongelige Bibliotek lade museer om - mere specifikt Spilmuseet, der er det eneste sådant museum i Danmark - og håber i den sammenhæng på, at spil kan få deres egen bevaringsinstitution på linie med fx Det Danske Filminstitut. I erkendelse af det forsømte på området skal Det Kongelige Bibliotek og Spilmuseet arbejde på at indsamle og bevare spilmediet med tilbagevirkende kraft, således at hele mediets historie dækkes. Dog kan ingen afkræves, at skulle pligtaflevere med tilbagevirkende kraft. 2. Udstillinger på museer Som en væsentlig del af vores kulturarv skal danske museer også dække spilmediet i form af udstillinger og forskning, der formidler selve mediet og kulturen omkring det. Primært skal Spilmuseet selv fortsætte og udvide sit virke, som det naturlige og centrale museumsvæsen for alle aspekter af spilmediet, herunder det indholdsmæssige, det tekniske og det kulturelle. Udstillingerne skal være så detaljerede og præcise, at de primært henvender sig til folk med interesse i spilmediet, men samtidig tilgodeser andre, så museet kan give en gennemgående og grundig indsigt i spilmediet for alle. For at opnå dette skal Spilmuseet have tilført, og arbejde for at få tilført, de nødvendige midler og ressourcer. Danmarks Mediemuseum er det statsanerkendte museum, der bl.a. har de elektroniske medier i Danmark som ansvarsområde. Her skal spilmediet behandles på lige fod med andre elektroniske medier fx tv og radio ved jævnlig repræsentation i udstillinger og andre formidlingsaktiviteter. Danmarks Mediemuseum er et kulturhistorisk museum, som fokuserer på spillenes indhold og kulturen omkring dem snarere end den tekniske udvikling. Specifikke spilgenrer, -serier, -udviklere, -handlinger eller -temaer er aspekter, som kan behandles i museets udstillinger. Udstillingerne skal være målrettet og have relevans for et alment publikum - ikke blot et snævert publikum fra spilmiljøet. Spilmuseet skal i passende omfang stå til rådighed med viden, teknik og samling for Danmarks Mediemuseum i forbindelse med disse udstillinger. Øvrige museer i Danmark opfordres også til at arrangere udstillinger om relevante områder af spilmediet i forhold til det enkelte museums formål, på en tilpas spilfaglig måde. Museer med teknisk fokus kan fx lave udstillinger om de tekniske aspekter af spilmediet, både hardware- og softwaremæssigt. Museer med generelt fokus på kultur kan lave udstillinger om de kulturer, der er og har været omkring spil, fx den danske grillbars/spillehalkultur i de tidlige 80 ere eller den enorme danske demoscene fra 90 erne, som er det direkte grundlag for dagens danske spilindustri. Altsammen væsentlige aspekter af dansk kultur, som er stort set udokumenteret. Spilmuseet skal i passende omfang stå til rådighed med viden, teknik og samling for statsanerkendte museer, der vil lave spilrelaterede udstillinger. 4/17

5 3. Udlån og udstillinger på biblioteker De danske biblioteker skal omfavne spilmediet som en naturlig del af dét tilbud, bibliotekerne skal give til befolkningen, i form af udlån, udstillinger, foredrag og lignende arrangementer. Bibliotekerne skal dog ikke være en ukritisk formidler, men en kritisk modpol til markedet, ved primært at fokusere på kvalitetsmæssige spiloplevelser, som har en vis kulturel indholdsværdi - kulturbærende spil. Dette gælder ikke mindst bibliotekernes indkøb af spil til udlån, som for nuværende er præget af en sammenhæng med den generelle markedsstyrede dominans af de mest sælgende eller mest populære spil. Dermed er bibliotekernes nuværende spiludbud ofte et for ensidigt og markedsdomineret billede af spilmediet. I stedet skal bibliotekerne være et alternativ og en øjenåbner ved også at fokusere på de anderledes, smallere kvalitetsspil, som grundet manglende marketingsbudgetter typisk savner gennemslagskraft i markedet - herunder også de mange uafhængige og gratis spil, der findes. Indtil bibliotekernes personale selv er tilpas uddannede til at kunne foretage disse vurderinger, vil Dansk Spilråd og Spilmuseet stille sig til rådighed for bibliotekerne med henblik på at hjælpe dem, til at finde og indkøbe disse kvalitetsspil. Ofte er udbuddet af spil til udlån begrænset, fordi der ikke kan anskaffes de nødvendige rettigheder til udlån. Her skal aktører som Dansk Biblioteks Central (DBC), bibliotekerne, Dansk Spilråd og Spilmuseet presse på for at forbedre situationen, således at bibliotekerne får adgang til et større udbud af spil. Dansk Spilråd er et uafhængigt ekspertråd af spiljournalister og andre spilrelaterede nøglepersoner. Begrebet kulturbærende spil er nærmere defineret i bilag 1. De fleste danske biblioteker har i dag én eller flere computere stillet til rådighed, hvor besøgende kan spille en række nyere pc-spil. Denne service skal udvides, så bibliotekerne tilbyder et bredere og mere kvalitetsfyldt spiltilbud, uden på nogen måde at blive en spillehal eller internet-café. Der skal løbende tilbydes enkelte væsentlige spiloplevelser, både af nyere og ældre dato. Bibliotekerne skal, ligesom for alle andre medier, også for spilmediet dække historien længere end blot nogle få år tilbage, som det er tilfældet lige nu. Da det for bibliotekerne selv er en meget stor teknisk udfordring, at kunne have ældre spilhardware i funktionelle udgaver, skal Spilmuseet indføre en spilhardware-service for bibliotekerne. Spilmuseet skal besidde et større antal ældre spillekonsoller etc., som udlånes til bibliotekerne, herunder spilrelevant udstyr og information, i et rotationskoncept. På den måde kan en meget større del af spilmediet præsenteres for de besøgende, der kan få væsentlige spiloplevelser i den originale form, de ellers aldrig ville opleve. Spilmuseet skal og Dansk Spilråd vil stå til rådighed for bibliotekerne til at udvælge og præsentere de mest væsentlige og interessante spiltitler. 5/17

6 Ud over disse faste installationer skal tilsvarende gælde for enkeltstående udstillinger, foredrag og lignende. Også på disse områder skal bibliotekerne lave arrangementer med spilmediet, og have samme indgangsvinkel: at give den almindelige besøgende en større indsigt i mediets kvaliteter, indhold og historie. Også her skal Spilmuseet og vil Dansk Spilråd stille sig til rådighed samt medvirke til sådanne arrangementer i passende omfang. 4. Dokumentation For at kunne formidle og bevare alle aspekter af spilmediet er det nødvendigt, at der registreres og samles dokumentation om alle spil. Den absolut største danske samling af spildokumentation findes hos Play:Right, der overordnet er en uafhængig gruppe af danske spilentusiaster, -samlere og -journalister, centreret omkring et website og Spilmuseet. Play:Right indeholder en af verdens største databaser over spiltitler, herunder den eneste oversigt over alle danske spil og dansk spiljournalistik gennem tiden, og er derfor det naturlige udgangspunkt for dette arbejde. Play:Right skal således fortsat i samarbejde med Spilmuseet digitalt registrere og dokumentere alle spiludgivelser og relevante data, herunder faktaoplysninger, billeder, presseklip, scanninger, skærmbilleder, videosekvenser, lydoptagelser og objektive beskrivelser på dansk. Play:Right skal mod passende kompensation stille disse data til rådighed for biblioteker og andre statslige organisationer samt til forskning. Play:Right og Spilmuseet skal gøre en særlig indsats for at dokumentere danske spil, som der ellers ikke findes nogen væsentlig dokumentation af. Herunder skal der arbejdes på fortsat kontakt og dialog med danske spiludviklere gennem tiden, for at indsamle førstehåndsviden om spillene selv og hele udviklermiljøet. Dette arbejde skal resultere i materiale, der løbende fortæller den komplette historie om danske spil og dansk spiludvikling, på en interessant og informativ måde. Herunder skal der så vidt muligt arbejdes på at gøre ældre danske spil lovligt og frit tilgængelige i form af overtagelse eller frigivelse af rettigheder og licenser. Mens det er muligt skal der også arbejdes på at indsamle erfaringer fra andre nulevende aktører i spilmediet i Danmark, således at de danske forhold for mediets historie kan dokumenteres. 6/17

7 5. Spilmuseet Spilmuseet blev grundlagt for snart ti år siden af to privatpersoner, for at indsamle, bevare og i mindre omfang udstille arcade-, konsol- og computerspil, da det stod klart, at ingen andre havde påtaget sig denne opgave, og effekterne dermed ellers ville være gået tabt. Alt arbejdet med museet udføres stadig af de samme to privatpersoner, og alt er hidtil udført uden økonomisk støtte eller hjælp fra andre. I årenes løb har folkene bag museet opnået en unik evne til at udbygge samlingen og reparere alle typer spilhardware. Der haves en på verdensplan enestående viden om både teknik og spilhistorie, samt et tillidsforhold til alle professionelle i branchen. Der er lavet meget forarbejde og mange aftaler til brug langt ud i fremtiden, både hvad angår reservedele og nye effekter, der således vil tilgå museet gennem mange år fremover. Museet råder i dag over en spilhistorisk samling på ca effekter, der fylder ca m 2. Det er dermed én af verdens absolut største spilsamlinger, og vil fortsat være det fremover. Spilmuseet skal påtage sig alle de i punkt 1-4 nævnte opgaver, og hermed tage det overordnede ansvar for den bevaring og formidling af spilmediet, som staten bør varetage i Danmark. I forhold til de øvrige statslige institutioner der medvirker til opgaven, primært museer og biblioteker, består ansvaret primært i at stå til rådighed for disse, samt løbende at sikre samt medvirke til at forbedre deres dækning af spilmediet. Spilmuseet vil desuden arbejde på at præge opfattelsen af spil og søge indflydelse via et bredt samarbejde med ikke-statslige organisationer, der arbejder med formidling af spilmediet. Herunder følger yderligere en række ændringer og udvidelser af museet og dets virke. Spilmuseets udstillingsområde skal udvides til anden etape, hvilket indebærer en forøgelse på ca. 600 m 2 udstilling til samlet ca. 800 m 2 udstilling. Som en del af udvidelsen er der mulighed for at udbrede åbningstider og målgruppe, således at museet vil være egnet til langt flere besøgende, både hvad angår forhold og indhold. Lige nu findes kun ét andet, mindre spilmuseum i New York, og selvom der med tiden vil komme flere af slagsen i andre lande, vil Spilmuseet være unikt på verdensplan med sit forspring og dedikation. Danmarks Mediemuseum vil yde assistance i forbindelse med udstillingsopbygningen og generelt samarbejde og videndele om generel museumspraksis og -drift. Udvidelsen af Spilmuseet er nærmere beskrevet i bilag 2. Ikast-Brande Kommune bidrager til udviklingen af Spilmuseet som selvejende institution og til national kulturinstitution. Borgmesteren ønsker at bakke op om projektet, og vil derfor indstille til byrådet, at der ydes et årligt driftstilskud, at der stilles et rente- og afdragsfrit lån til rådighed til udvidelse af museet og at byrådet repræsenteres i bestyrelsen. Dermed sikres den lokale forankring, selv om Spilmuseets virke ikke er af lokal, men national og international karakter. Kommunens bidrag skal yderligere opfølges af mere omfattende bidrag fra primært staten samt EU og relaterede fonde. For at udføre de nævnte opgaver skal Spilmuseet bruge de nødvendige midler til at kunne ansætte og aflønne medarbejdere, udbygge, istandsætte og vedligeholde lokaler samt fortsat at udvide samlingen. På længere sigt skal Spilmuseet udvikle sig til eller lade sig overtage af en statslig organisation for spil, tilsvarende Det Danske Filminstitut eller lignende. 7/17

8 Afslutning Med denne plan har vi belyst en række af de klare mangler, der findes for bevaring og formidling af spilmediet i Danmark fra statslig side. Vi har ligeledes givet en række helt konkrete løsningsforslag, som vil udbedre disse mangler. Disse kan alle realiseres hurtigt, hvilket er afgørende, fordi så stor en del af denne kulturarv allerede er tabt eller på vej til at blive det. Planen er udarbejdet over otte måneder og har været diskuteret med en lang række forskellige parter og personer relateret til spilmediet i Danmark. Der har generelt været enighed om manglerne og stor opbakning til de løsningsforslag planen foreslår - også fra mange der af andre forpligtelser ikke officielt har kunnet være en del af planen. Det er vores håb at der også fra politisk side vil være vilje til at muliggøre realiseringen af disse tiltag, så spilmediet også i praksis vil blive behandlet på linie med tilsvarende kulturmedier. For Spilmuseet: Rune Keller, ejer Eddie Keller, ejer Kontakt: Spilmuseet Nygade Ikast /17

9 Bilag 1: Kulturbærende spil Begrebet kulturbærende spil bruges om spil, der har flere og dybere kvaliteter end blot underholdningsværdi. Det dækker over spil, der har kunstnerisk indhold og kulturmæssig værdi, hvormed spillet uafhængig af tid, oprindelse og målgruppe beriger spilmediet og mediekulturen generelt, ligesom væsentlige værker indenfor film, litteratur og musik gør det. Kulturbærende spil er typisk kendetegnet ved at besidde flere af følgende kvaliteter: 1. Spilmekanisk nyskabende Spil, der i sin spilmekanik eller styring udfordrer spillerens tanker og evner på en ny og unik måde, og således skaber en anderledes og spændende spiloplevelse. 2. Visuelt Spil, der på det visuelle plan har et unikt artistisk og stilistisk udtryk, der gør det til en særegen og berigende æstetisk oplevelse. 3. Auditivt Spil, der i sin lydside fordrer et unikt artistisk og stilistisk udtryk, der gør det til en særegen og berigende oplevelse at høre på. 4. Fortællende Spil, der er bygget op over fortællinger med en unik handling og et interessant samt dybere nuanceret persongalleri, der tilsammen fortæller en vedkommende historie. 5. Universbyggende Spil, der opbygger sit eget særegne og personlige spilunivers, der transporterer spilleren til et anderledes og enestående sted, hvormed universet fortæller sin egen historie. 6. Budskabsindholdige Spil, der i kraft af sin historie, sit univers og/eller sin spilmekanik har et dybereliggende tema eller budskab, som behandler moral, etik, eksistentialisme eller andre større filosofiske emner. 7. Samtidskommenterende Spil, der beretter om og reflekterer over sin kulturelle samtid - enten i direkte behandling heraf eller ved indirekte at være et klart udtryk for tidens særlige tendenser. 8. Tidløse Spil, der kan spilles længe efter deres lancering og samtid, fordi de rummer dybere, holdbare og tidløse kvaliteter, der ikke påvirkes synderligt af den efterfølgende tids udvikling. 9/17

10 På den anden side er spil, der ikke kan siges at være kulturbærende, typisk kendetegnet ved at besidde et eller flere af følgende træk: 1. Genskabende Spil, der genskaber sport eller andre former for spil eller fysisk funderede aktiviteter, uden at det på væsentlig vis adskiller sig fra den virkelige oplevelse af samme. 2. Gengivende Spil, der gengiver andre former for virkelige og samtidige begivenheder uden at det på væsentlig vis adskiller sig fra den oplevelse, man allerede kan få heraf fra andre medier. 3. Omsættende Spil, der ureflekteret og direkte omsætter fiktions-oplevelser fra andre medier, uden at de på væsentlig vis adskiller sig fra den originale eller tidligere version heraf. 4. Gentagende Spil, der gentager spiloplevelsen fra tidligere spil uden kulturrelevante ændringer eller væsentlige forbedringer. 5. Kortlivede Spil, der kun er relevante i sin samtid, og som allerede efter få år ikke længere har nogen berettigelse eller relevans. 10/17

11 Bilag 2: Udvidelse af Spilmuseet til anden etape Spilmuseet har indtil videre primært prioriteret de begrænsede ressourcer til indsamling og bevaring af spilhistoriske effekter. Den nuværende offentlige udstilling er fokuseret på interaktive oplevelser af væsentlige historiske spil, fordelt på ca. 200 m 2, ud af de ca m 2 lokaler, som museet ejer. Der er således kun plads til et mindre antal besøgende, og der holdes lav profil for ikke at tiltrække for mange. Åbningstiderne er begrænset til to dage om ugen. Følgende tegning skitserer museets nuværende opbygning:.'/% 314',(%"& '()*#++#,- 56,)6++1"7 /6$2'*1"1 &'()*+$),-)!"#$% 80++1"# 9:$!"#$%"& '()*#++#,-."/0(1)2#+ :;<$ 11/17

12 Anden etape udvider den offentlige del af museet til ca. 800 m 2. Den nuværende åbne del af museet bliver til café og skiftende specialudstillinger, mens den primære udstilling flytter ind i den første af museets tre store haller. Opbygningen i udvidelsen er aftalt med Ikast-Brande Kommune, som overordnet har godkendt den. Ud over størrelsen og dermed antallet af udstillede effekter, er den primære forskel i udvidelsen, at der sættes fokus på formidling af spilmediet. Det vil stadig være Spilmuseets unikke force, at spilhistorien kan genopleves interaktivt, men der vil nu også blive gået i dybden med information og baggrundsviden om alle aspekter af mediet i form af tekster, videosekvenser og andre typer udstillinger. Således kan museet give et omfattende indblik i hvad spilmediet er, selv for ikkekendere, hvormed det fx kan bruges i undervisningssammenhæng. Udstillingen i anden etape er primært opdelt i grupperinger af spilgenrer baseret på deres spilmekanik, således at der forklares hvordan de enkelte spiltyper er opstået, og hvordan de har udviklet sig frem til i dag. Spilmediets egen kultur og indflydelse på anden kultur dækkes også, ligesom de tekniske aspekter af spillene selv og hardwaren hertil gennemgås og vises. I museets natur vil mange af udstillingerne, som ikke omhandler deciderede spil, også blive gjort interaktive. I en udstilling om kontrol-enheder igennem tiden kan man fx afprøve og sammenligne forskellige styreredskaber i et mini-spil, udviklet til netop dette. Næste udvidelse af Spilmuseet igen - tredje etape, der er en langt større udvidelse - er også på tegnebordet, og er drøftet med flere relevante personer, selvom det stadig ligger nogle år ude i fremtiden. Alle effekter til at udfylde indholdet i udvidelsen til anden etape er allerede klargjort, så det er kun et spørgsmål om at istandsætte lokaler og midlerne hertil, før opbygningen af udstillingen kan påbegyndes. Følgende tegning skitserer museets opbygning i denne, anden etape: 12/17

13 13/17!"#$%&'(")*$+#,+--+. /0#$&1'2034&$ 5$#++$'(")*$+# 562 /%1$"7-&3898"1 :; 580#$998"1 6&3<0 /"=>&? B?$3+98"1 5 ("13'0)'98"1 C+DE)+19+9-&4".+$$+# F='"'G=!+#9%97-&3898"1!"#$%&1'B+&1"$? (#+3$"=+. (+9$98"1 (0=401=98"1 H%91+98"1,&.-9"3%1&$0# 6%$"=+. /0$0#<?-+198"1!"#$% #&'!!$#( %)*+*,-./"*0$% )*0$!$#(.12!34 %56$-+.7$&+,!% 7$&+,!!$#( %8#'*(.8#9",% )*0$!$#( 10:(,#4 %;&$%'. <:!#=% <:!#>!$#(?:'.8#9",% 1!#9,-4 %A"-.<&2#-!% 8#(0!$#( D2-',6+!$#( B+&1$"=,%#4&9+#+$ 7,+*,-9#!$#( %8#'*(.8*',*!6% 5"+##& 5IJ// 5K%&#+:."L J1$"3& C"0M&#+ 20.&3" %;&(-.;&!#,#&'% G*=-+!$#( /%1$"81&?+# %8:,:+-. H*+!% B+&1"93+,#0. /?9$ IJ0 N3 ;$&#" M"11"&39 6".$+.=0 /&#"0O50."<''A0.-+?'20.),&"$0 5"3%1&$"0.998"1 F=79-?=+98"1 5-?=+98"1 G= B&<+#98"1 P#&!- 20=+ (1?9"3%1&$0# /&."9-+'9-?=+98"1 IK.L#,.>&'!&((-+M=&0$:,-+- NOP.L#,.>&'!&((-+M=&0$:, %?:' 7#0:(*, %Q:0$0*'% ;(*,R&+0!$#( SN.L#,.>&'!&((-+M=&0$:,-+- TU.L#,.>&'!&(( %7"&&,.%D0.V$. /&'!,+:=,#&'.)#,% 7$#(,->'#> % %7$*=-. %H&(R-'!,-#'.IX% %/&0$:,-+. 7$*=-% %A"-.B#>#'9!% X*'!>-.!$#( 20.$#01 I&9$1+DSO/+$#0"= P,; C=,#&'!$#(,034'B&"=+# /+$&1'P+&# KK0 I&RT P&#=+#04+ 5-"R$+.=+' %=9$"11".) I&RT+.$#T C&=+DE#+19+ :.$#T A"9-5+)& 5")$+9-?=+98"1 %DU<&,#&'% Y-2Z9-(!-!>*L#'-,,-+ S[0 Q7$0"1+$ ;=3"."9$#&$"0. A"D+#9+'%=9$"11".)O4%$"- H0.) C+)?.=+19+. H&<7/&.,-+- -+M=&0$:,-+- %C0*]#'9.<*]-% ^*L6+#',!$#( $

14 Bilag 3: Støtteerklæring fra Danmarks Mediemuseum 14/17

15 Bilag 4: Støtteerklæring fra Ikast-Brande Kommune 15/17

16 Bilag 5: Støtteerklæring fra Play:Right playright.dk, 24. maj 2010 Play:Right er et samlingssted for spilentusiaster, der alle hylder og dyrker bredden og forskelligheden i spilmediet. Administratorerne på Play:Right sigter især efter at øge interessen omkring smalle, gamle og anderledes spil, der står i skyggen af aktuelle mainstreamudgivelser og licensbaserede serieproduktioner. Det sker gennem debatindlæg, artikler, anmeldelser, indsamling af data og ikke mindst gennem sociale aktiviteter og arrangementer, samt deltagelse i festivaler, udstillinger og andre kulturbegivenheder, hvor vi kan fremvise de smalle og glemte kvalitetsspil, som ellers let ville blive overset. Play:Rights formål ligger altså på linie med Spilmuseets plan for bevaring og formidling af spilmediet. Vi støtter derfor planen fuldt ud og mener, at den kan gennemføres. Planen kan realiseres, fordi både Play:Right og Spilmuseet brænder for spilmediet og ønsker at hæve niveauet for og det brede kendskab til mediets mangfoldighed. Det er med til at skabe forudsætningerne og drivkraften til at udføre planen i praksis. Spilmediet har udviklet sig, så det i dag bør betragtes på helt lige fod med andre medier. Derfor skal der også gøres en større statslig indsats for at bevare og formidle denne del af vores kulturarv. Især set i lyset af, at meget af den allerede er gået tabt på grund af spilmediets hastige vækst og den manglende indsats. Vi på Play:Right oplever, at der er bred enighed om dette, og at der skal handles her og nu, for at sikre mediet for fremtiden. Rune Keller Jimmy Marcus Larsen Kristian Meller Anders Pugé Morten Riis Svendsen Per Sørensen 16/17

17 Bilag 6: Støtteerklæring fra Dansk Spilråd Opbakning og støtte til bevaringsplan fra Spilmuseet På vegne af Dansk Spilråd støtter vi op om Spilmuseets initiativ, hvis fokus på bevaring og formidling af spilmediet er i tråd med de fokuspunkter, som Dansk Spilråd har. Computerspil - herunder også danske - gennemgår som kulturbærende medie en enorm kulturel transformation i disse år. Der er derfor altafgørende for mediets udvikling og fremtidige generationer, at computerspil af både national og international herkomst indsamles, kategoriseres og videreformidles af landets mest kyndige spilformidlere og spilkuratorer. Spilmuseet har i årevis udvist vilje, evne og teknisk knowhow til professionelt at varetage disse opgaver. Derfor anbefaler Dansk Spilråd, at projektet søsættes med et fælles løft og under et bredt samarbejde, hvilket et projekt som dette kræver, hvis det skal lykkedes i praksis. Dansk Spilråd vil primært assistere omkring formidlingsarbejdet og have fokus på biblioteksarbejdet. I vores optik er bibliotekerne som udgangspunkt kritiske i deres materialevalg, men hæmmes alt for ofte af spilbranchens markedsvilkår. Det er derfor særligt disse, at Dansk Spilråd vil forsøge at ændre i samarbejdet om planen. Samtidig det er vigtigt at understrege, at definitionen af kulturbærende spil i bilag 1 skal betragtes som et forslag til udvælgelse af spil, da hverken Spilmuseet eller Dansk Spilråd kan eller skal diktere bibliotekernes politik omkring deres spiludvalg. Det vigtigste for Dansk Spilråd er at sikre, at bibliotekerne opnår den rette balance mellem de smallere niche-spil og de større blockbusterspil på hylderne. Og i den forbindelse er både Spilmuseet og Dansk Spilråd et tilbud om rådgivning og ekspertise over for bibliotekerne. Mvh. på vegne af arbejdsgruppen Spilbevaring Thomas Vigild Formand Kontakt: Dansk Spilråd tlf.: Web: 17/17

Spilmuseets svar på kritik fremført af Det Kongelige Bibliotek

Spilmuseets svar på kritik fremført af Det Kongelige Bibliotek Spilmuseets svar på kritik fremført af Det Kongelige Bibliotek Ikast, 10. marts 2013 Det Kongelige Bibliotek ved vicedirektør Steen Bille Larsen har i to længere breve fra sensommeren 2012 fremført en

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

DIGITALE BILLEDER HVAD GØR VI MED DEM? LFF seminar 16. april 2008

DIGITALE BILLEDER HVAD GØR VI MED DEM? LFF seminar 16. april 2008 HVAD GØR VI MED DEM? LFF seminar 16. april 2008 Program: 10.30-11.00 11.00 : Ankomst & registrering 11.00-11.45 11.45 : Madeleine Schlawitz, Det Danske Filminstitut Overvejelser omkring de digitale billeder

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

bevaringssituationen for computerspil i Danmark.

bevaringssituationen for computerspil i Danmark. l)ri KONCII I I(l BIBLIUTLK NATIONALBIBLIOTEK (X KØBENHAVNS UNIVFRSI I I I S BIBLIOTEK 3 Q?> g SlI~lN Bll I l IARSIN VI(Il)IRI~Kl0R TLL DIREKTE 33 47 14 R9 Spihnuseet j.nr. 0100918 Eddie og Rune Keller

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Undersøgelser Månedsrapport #1

Undersøgelser Månedsrapport #1 Undersøgelser Månedsrapport #1 2 [SHARE WITH CARE MÅNEDSRAPPORT 1] Månedsrapport #1 Dette er den første i en stribe månedlige rapporter om fund og indsigter skabt af Share With Care-indsatsen (SWC). Rapporten

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Historiker - 2080. April 2014. 2. FAGETS MÅL Formålet med historikerkursus er at bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer for selvstændigt at kunne varetage enhedens

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål I: Vil ministeren på baggrund af den seneste debat om Åndssvageforsorgen i efterkrigstiden og frem

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere