Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr."

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 10% i lokale valutaer i det første kvartal af 2016 Salget steg med 9% opgjort i lokale valutaer Salget steg med 9% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til 27,2 mia. kr. Salget af Victoza steg med 15% (16% i kroner). Salget af Levemir steg med 9% (8% i kroner). Salget af Tresiba steg med 117% (113% i kroner). Salget i USA steg med 12% (14% i kroner). Salget i International Operations steg med 15% (3% i kroner). Resultat af primær drift faldt med 10% rapporteret i lokale valutaer og med 11% i danske kroner til 12,3 mia. kr. Justeret for engangsindtægten fra det delvise frasalg af NNIT og indtægten fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015, steg resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer med 10%. Nettoresultatet faldt med 4% til 9,5 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie faldt med 2% til 3,71 kr. Justeret for det delvise frasalg af NNIT steg nettoresultatet og udvandet resultat pr. aktie med henholdsvis 20% og 23%. I februar meddelte Novo Nordisk, at SWITCH 1-studiet var afsluttet med succes. Studiet viste, at Tresiba var i stand til at nedsætte forekomsten af hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin U100 hos mennesker med type 1-diabetes. I marts meddelte Novo Nordisk, at Victoza i LEADER-studiet, som omfattede flere end deltagere med en gennemsnitlig behandlingsperiode på ca. fire år, reducerede risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser signifikant. Den 28. april meddelte Novo Nordisk, at semaglutid, en GLP-1-analog, som doseres én gang ugentligt, reducerede risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant i SUSTAIN 6-studiet. Efter den succesfulde afslutning af SUSTAIN-programmet forventer Novo Nordisk at indsende registreringsansøgning i USA og EU i fjerde kvartal af For 2016 forventes fortsat en salgsvækst på 5 9% opgjort i lokale valutaer. Væksten i justeret resultat af primær drift forventes også fortsat at blive på 5 9% opgjort i lokale valutaer. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Vi er tilfredse med de, vi har opnået i første kvartal af 2016, hvor både Victoza og Tresiba udviste betydelig vækst. Vi er også meget glade for de positive af SWITCH-, LEADER- og SUSTAIN-studierne, som yderligere styrker den kliniske profil for Tresiba, Victoza og semaglutid. Novo Nordisk A/S Investor Relations Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark Telefon: CVR-nr.:

2 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 2 af 29 OM NOVO NORDISK Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige engagement har givet os erfaringer og kompetencer, som i dag gør det muligt også at hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske sygdomme: hæmofili, vækstforstyrrelser og fedme. Koncernen har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger omkring medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i flere end 180 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen med koden Novo-B og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er) med koden NVO. Læs mere på novonordisk.com. TELEKONFERENCE Der vil den 29. april 2016 kl CEST blive afholdt en telekonference. Investorer kan lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før telekonferencen. WEBCAST Den 3. maj 2016 kl CEST vil ledelsen give en præsentation for institutionelle investorer og sell side-analytikere i London. Præsentationen kan følges på en direkte webcast via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors. Præsentationsmateriale til denne webcast vil være tilgængeligt samme sted. FINANSIEL KALENDER 5. august 2016 Koncernregnskab for første halvår af oktober 2016 Koncernregnskab for de første ni måneder af februar 2017 Koncernregnskab for 2016 KONTAKTOPLYSNINGER Medier: Katrine Sperling Investorer: Peter Hugreffe Ankersen Daniel Bohsen Melanie Raouzeos Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com.

3 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 3 af 29 INDHOLD FINANSIELLE RESULTATER... 4 t koncernregnskab for det første kvartal af Salgsudvikling... 5 Salgsudviklingen indenfor diabetes- og fedmebehandling... 6 Salgsudviklingen indenfor biopharmaceuticals... 9 Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift poster (netto) Investeringer og frie pengestrømme FORVENTNINGER FORSKNING & UDVIKLING Diabetes Vækstforstyrrelser BÆREDYGTIGHED EGENKAPITAL JURIDISKE FORHOLD LEDELSESPÅTEGNING FINANSIEL INFORMATION Bilag 1: Kvartalstal i kroner Bilag 2: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Bilag 3: Balance Bilag 4: Pengestrømsopgørelse Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Bilag 6: Omsætning fordelt på regioner Bilag 7: Forudsætninger for nøglevalutaer Bilag 8: Kvartalstal i USD (øvrig )... 29

4 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 4 af 29 FINANSIELLE RESULTATER FINANSIELT KONCERNREGNSKAB FOR DET FØRSTE KVARTAL AF 2016 Dette ureviderede koncernregnskab for det første kvartal af 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og på basis af den samme regnskabspraksis, som blev anvendt i Novo Nordisks årsrapport for Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for det første kvartal af 2016 og ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med de yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ( IFRS er ), der er publiceret af IASB samt godkendt af EU med virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar Disse IFRS er har ikke haft væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for det første kvartal af Beløb i mio. kr., undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 1. kvt kvt Udvikling i % 1. kvt til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 84,4% 84,6% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 24,8% 24,4% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 12,1% 12,9% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 3,3% 3,4% Andre driftsindtægter (netto) N/A Heraf engangsindtægter fra børsnoteringen af NNIT A/S N/A Resultat af primær drift (11%) Overskudsgrad (primær drift) 45,2% 55,0% poster (netto) (356) (1.372) (74%) Resultat før skat (4%) Selskabsskat (4%) Effektiv skattesats 20,9% 20,9% Nettoresultat (4%) Overskudsgrad (nettoresultat) 34,7% 39,2% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger (6%) Investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 45,3% 41,5% Gnsn. antal udvandet udestående aktier (mio. stk.) 2.550, ,2 (2%) Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.) 3,71 3,79 (2%) Udvandet resultat pr. aktie / ADR reguleret for engangsindtægt fra børsnotering af NNIT (i kr.) 3,71 3,02 23% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang %

5 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 5 af 29 SALGSUDVIKLING Nettoomsætningen steg med 9% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner. Salgsvæksten blev realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af væksten kom fra Victoza, Norditropin, Levemir og Tresiba. Salgsvæksten var positivt påvirket med ca. 1,5 procentpoint som følge af engangsjusteringer af rabatter i Medicaid-patientsegmentet i USA primært relateret til Norditropin og delvist modsvaret af diabetesporteføljen. Omsætning pr. terapi Nettoomsætning 1. kvt mio. kr. Vækst som rapporteret Vækst i lokale valutaer Andel af væksten i lokale valutaer Diabetes- og fedmebehandling Ny generation insulin 1) % 136% 17% - Tresiba % 117% 14% Moderne insulin % 3% 15% - NovoRapid (1%) (1%) (2%) - NovoMix (2%) 1% 1% - Levemir % 9% 16% Human insulin (6%) (3%) (4%) Victoza % 15% 27% Øvrige diabetes- og fedme produkter 2) % 16% 9% - Saxenda % Diabetes- og fedmebehandling i alt % 7% 64% Biopharmaceuticals Hæmofili 3) % 4% 4% - NovoSeven (1%) (1%) (1%) Norditropin % 32% 27% Øvrige biofarmaceutiske produkter 4) % 15% 5% Biopharmaceuticals i alt % 15% 36% Samlet nettoomsætning % 9% 100% 1) Indeholder Tresiba, Ryzodeg og Xultophy. 2) Primært NovoNorm, nåle og Saxenda. 3) Indeholder NovoSeven, NovoEight og NovoThirteen. 4) Primært Vagifem og Activelle. Alle regioner bidrog til salgsvæksten, men USA var den største bidragyder og tegnede sig for 64% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og den nye salgsregion, Pacific, som bidrog med henholdsvis 23% og 6%. Salgsvæksten i USA var positivt påvirket med ca. 3 procentpoint som følge af engangsjusteringer af rabatter i Medicaid-patientsegmentet. Salgsvæksten i International Operations på 15% opgjort i lokale valutaer var positivt påvirket med ca. 3 procentpoint på grund af de betydelige inflationsvirkninger i Argentina og Venezuela.

6 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 6 af 29 Omsætning pr. region Nettoomsætning 1. kvt mio. kr. Vækst som rapporteret Vækst i lokale valutaer Andel af væksten i lokale valutaer USA % 12% 64% Europa % 1% 3% International Operations % 15% 23% Region China % 3% 4% Pacific* % 7% 6% Samlet nettoomsætning % 9% 100% * Pacific inkluderer Japan, Korea, Oceanien og Canada For yderligere detaljer om salget i det første kvartal af 2016 henvises til bilag 6. I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på data fra februar 2016 og februar 2015 opgjort som løbende årstotal, leveret af den uafhængige dataleverandør IMS Health. SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR DIABETES- OG FEDMEBEHANDLING Salget af produkter til behandling af diabetes og fedme steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til mio. kr. Novo Nordisk er verdens førende virksomhed indenfor diabetesbehandling med en global værdimarkedsandel på 27%. Insulin Salget af insulin steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 3% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten opgjort i lokale valutaer var drevet af International Operations og USA. Novo Nordisk er globalt førende med 46% af det samlede insulinmarked og 45% af markedet for moderne insulin og den nye generation af insulin, begge opgjort i volumen. Salget af den nye generation af insulin (Tresiba, Ryzodeg og Xultophy ) nåede 626 mio. kr. mod 271 mio. kr. i Salget af Tresiba nåede 545 mio. kr. mod 256 mio. kr. i Lanceringen af Tresiba (insulin degludec), den nye generation af insulin til dosering én gang dagligt, fortsætter, og produktet er nu lanceret i 43 lande. I USA, hvor Tresiba blev lanceret bredt i januar 2016, er de første tilbagemeldinger fra patienter og receptudskrivere lovende, og produktet har opnået bred dækning på indkøbsorganisationernes lister over anbefalede lægemidler. I Japan, hvor Tresiba blev lanceret i marts 2013 med tilskud på samme niveau som insulin glargin U100, har produktet støt øget sin andel af markedet for basal insulin, og Tresiba har nu opnået en andel af markedsværdien for basal insulin på 34% på månedsbasis. Tilsvarende har Tresiba vist en solid indtrængning på andre markeder med tilskud på samme niveau som insulin glargin U100, mens indtrængningen fortsat er beskeden på markeder med begrænset markedsadgang.

7 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 7 af 29 Ryzodeg, en opløselig formulering af insulin degludec og insulin aspart, blev for nylig lanceret i Rusland efter lanceringer i Japan, Mexico, Bangladesh og Indien, og de første tilbagemeldinger fra patienter og receptudskrivere er lovende. Xultophy (IDegLira), en kombination af insulin degludec (Tresiba ) og liraglutid (Victoza ), der tages én gang dagligt som én samlet injektion, markedsføres nu i fem lande, og lanceringsaktiviteterne skrider planmæssigt frem. Salget af moderne insulin steg med 3% opgjort i lokale valutaer og med 2% i kroner til mio. kr. International Operations tegnede sig for 61% af væksten, fulgt af Region Kina og USA. Salget af moderne insulin og den nye generation af insulin udgør nu 82% af Novo Nordisks insulinsalg målt i værdi. INSULINMARKEDSANDELE (volumen, løbende årstotal) Novo Nordisks andel af det samlede insulinmarked Novo Nordisks andel af markedet for moderne insulin og den nye generation af insulin Februar Februar Februar Februar Globalt 46% 46% 45% 45% USA 38% 37% 38% 37% Europa 46% 47% 46% 47% International Operations* 54% 54% 51% 52% Kina** 55% 57% 61% 63% Japan 52% 52% 50% 50% Kilde: IMS-data, februar *: Data for 13 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 70% af Novo Nordisks diabetessalg i regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan. USA Salget af insulin i USA steg med 3% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner. Salgsvæksten er drevet af introduktion af Tresiba samt Levemir, som har været positivt påvirket af den underliggende volumenvækst i insulinmarkedet. Dette er delvist modsvaret af engangsjusteringer af rabatter i Medicaid-patientsegmentet, et svindende segment for miksinsulin og tab af en kontrakt på NovoLog. 49% af Novo Nordisks salgsvolumen for moderne insulin i USA bruges i de præfyldte pensystemer FlexPen og FlexTouch. Europa Salget af insulin i Europa forblev uændret opgjort i lokale valutaer og faldt med 1% i kroner. Salget er drevet af markedsindtrængningen for Tresiba samt et positivt bidrag fra Xultophy, der modsvares af et vigende segment for miksinsulin og ophøret af distribution af Tresiba i Tyskland. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er høj, og 96% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. International Operations Salget af insulin i International Operations steg med 16% opgjort i lokale valutaer og med 2% i kroner. Væksten opgjort i lokale valutaer er drevet af vækst indenfor alle tre kategorier af insulin: human insulin, de moderne insuliner og den nye generation af insulinprodukter, Tresiba, Ryzodeg og Xultophy. 61% af Novo Nordisks

8 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 8 af 29 insulinvolumen i de større private markeder i International Operations bruges i pensystemer. Region Kina Salget af insulin i Region Kina steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 1% i kroner. Den beskedne salgsvækst er drevet af den fortsatte markedsindtrængning for de tre moderne insuliner og væksten i det samlede marked for diabetesbehandling, modsvaret af faldende salg af human insulin som følge af intensiveret lokal konkurrence og markedsdynamik. 90% af Novo Nordisks insulinvolumen i Kina bruges i pensystemer, primært flergangspennen NovoPen. Pacific Salget af insulin i Pacific, som omfatter Japan, Korea, Canada og Oceanien, forblev uændret både i lokale valutaer og i kroner. Salgsudviklingen afspejler det faldende volumen i det japanske insulinmarked og lavere salg af human insulin i regionen, hvilket delvist modsvares af den fortsat gode udvikling for Tresiba i Japan. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er høj, og 95% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 16% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er drevet af USA og International Operations. GLP-1-segmentets andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi er steget til 8,3% mod 7,2% i Victoza er markedsleder i GLP-1-segmentet med en værdimarkedsandel på 64%. GLP-1-MARKEDSANDELE (værdi, løbende årstotal) GLP-1's andel af det samlede marked for diabetesbehandling Victoza andel af GLP-1-markedet Februar Februar Februar Februar Globalt 8.3% 7.2% 64% 71% USA 9.7% 8.5% 62% 68% Europa 9.0% 8.2% 72% 78% International Operations* 2.4% 2.3% 84% 90% Kina** 0.8% 0.7% 53% 56% Pacific 4.0% 2.2% 69% 61% Kilde: IMS-data, februar *: Data for 13 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 70% af Novo Nordisks diabetessalg i regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan. USA Salget af Victoza i USA steg med 16% opgjort i lokale valutaer og med 19% i kroner. Salgsvæksten er drevet af en underliggende vækst i antallet af recepter i GLP-1-klassen på mere end 25% i USA. Væksten i GLP-1-markedet er fortsat drevet af Victoza og mere nyligt lancerede konkurrerende produkter. GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling i USA opgjort i værdi er steget til 9,7%. Trods intensiveret konkurrence er Victoza fortsat markedsleder med en værdimarkedsandel på 62%.

9 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 9 af 29 Europa Salget i Europa steg med 4% opgjort i lokale valutaer og med 3% i kroner. Salgsvæksten er primært drevet af Spanien og Italien. I Europa er GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 9,0%. Victoza er GLP-1- markedsleder med en værdimarkedsandel på 72%. International Operations Salget i International Operations steg med 29% opgjort i lokale valutaer og med 16% i kroner. Salgsvæksten er primært drevet af en række lande i Mellemøsten og Latinamerika. GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi faldt en smule til 2,2%. Victoza er GLP-1-markedsleder i International Operations med en værdimarkedsandel på 79%. Region Kina Salget i Region Kina steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 12% i kroner. I Kina er GLP-1-klassen, som tegner sig for beskedne 0,8% af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi, generelt ikke tilskudsberettiget. Victoza har en værdimarkedsandel af GLP-1-markedet på 53%. Pacific Salget i Pacific steg med 26% opgjort i lokale valutaer og med 25% i kroner. Salgsvæksten afspejler den fortsatte udvidelse af GLP-1-markedet i Japan og en positiv markedsudvikling i Canada. I Japan udgør GLP-1-klassen 4,0% af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi mod 2,2% i Victoza er fortsat førende i klassen med en værdimarkedsandel på 69%. Øvrige produkter til behandling af diabetes og fedme Salget af øvrige produkter til behandling af diabetes og fedme, som primært omfatter diabeteslægemidler i tabletform, nåle og Saxenda, steg med 16% opgjort i lokale valutaer og med 15% i kroner til mio. kr. Saxenda, liraglutid 3 mg til vægtregulering, blev lanceret i maj 2015, og salget beløb sig til 243 mio. kr. i det første kvartal af I USA skrider lanceringsaktiviteterne planmæssigt frem, og tilbagemeldingerne fra patienter og receptudskrivere er lovende. Saxenda er nu lanceret i seks lande. SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR BIOPHARMACEUTICALS Salget af biofarmaceutiske produkter steg med 15% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af USA, International Operations og Europa. Hæmofili Salget af hæmofiliprodukter steg med 4% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til mio. kr. Væksten opgjort i lokale valutaer er primært drevet af udrulningen af NovoEight i Europa og USA samt af NovoSeven i International Operations, dog delvist modsvaret af et lavere NovoSeven salg i USA.

10 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 10 af 29 Norditropin (væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 32% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til mio. kr. Salgsvæksten knytter sig primært til USA og afspejler en signifikant positiv engangsjustering af rabatter i Medicaid-patientsegmentet relateret til perioden Denne positive påvirkning er blevet delvist modsvaret af lavere volumen. Novo Nordisk er den førende udbyder på det globale væksthormonmarked med en markedsandel på 32% opgjort i volumen. Øvrige biofarmaceutiske produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 15% både opgjort i lokale valutaer og i kroner til 938 mio. kr. Salgsvæksten er drevet af en positiv påvirkning fra prisudviklingen for Vagifem i USA. UDVIKLING I OMKOSTNINGER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Produktionsomkostningerne steg med 9% til mio. kr., og bruttomarginen blev dermed 84,4% mod 84,6% i Dette afspejler en negativ påvirkning fra valutakursudviklingen på 0,2 procentpoint. Den underliggende bruttomargin er uændret, drevet af en positiv påvirkning fra produktsammensætning og nettopriser, fra et forøget salg af Victoza og engangsjusteringer af Medicaid-rabatter, modvirket af omkostninger i forbindelse med ny produktionskapacitet. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. Stigningen er drevet af USA, herunder lanceringsomkostninger relateret til Tresiba samt den fortsatte udrulning af Saxenda og NovoEight, og af investeringer i salgsstyrker i udvalgte lande i International Operations. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 2% i både lokale valutaer og kroner til mio. kr. Stigningen i omkostningerne afspejler højere forskningsomkostninger til projekter indenfor diabetes og fedme, delvist modsvaret af lavere udviklingsomkostninger som følge af den gradvise afslutning af DEVOTE-studiet, der undersøger forekomsten af hjerte-kar-sygdom i forbindelse med brug af insulin degludec, fase 3a-programmet SUSTAIN for GLP-1-analogen semaglutid til dosering én gang ugentligt samt fase 3b-programmerne SWITCH og LEADER. I første kvartal af 2016 påbegyndtes fase 3a-programmet PIONEER for oral semaglutid, hvilket delvist modsvarer faldet i udviklingsomkostninger. Administrationsomkostningerne steg med 9% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 908 mio. kr. De højere administrationsomkostninger er drevet af højere omkostninger i alle regioner, hovedsageligt forbundet med højere medarbejderrelaterede omkostninger i International Operations til at understøtte den voksende organisation, samt højere omkostninger til retssager i USA. Andre driftsindtægter (netto) beløb sig til 284 mio. kr. mod mio. kr. i Faldet skyldes engangsindtægter fra det delvise frasalg af it-service- og konsulentvirksomheden NNIT i forbindelse med børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen under symbolet NNIT (ISIN

11 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 11 af 29 DK ) samt fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i Resultat af primær drift faldt med 10% opgjort i lokale valutaer og med 11% i kroner til mio. kr. Justeret for indtægterne fra det delvise frasalg af NNIT og indtægten fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015, var væksten i resultat af primær drift 10% opgjort i lokale valutaer. FINANSIELLE POSTER (NETTO) De finansielle poster (netto) udviste en nettoudgift på 356 mio. kr. mod en nettoudgift på mio. kr. i I tråd med Novo Nordisks finanspolitik er de væsentligste valutakursrisici for koncernen afdækket, primært gennem valutaterminskontrakter. Valutaresultatet udgjorde en udgift på 333 mio. kr. mod en udgift på mio. kr. i Denne udvikling afspejler tab på valutaafdækning af navnlig den amerikanske dollar som følge af dennes styrkelse overfor den danske krone sammenlignet med de gældende valutakurser i 2015 samt tab på ikkeafdækkede valutaer. INVESTERINGER OG FRIE PENGESTRØMME Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 1,1 mia. kr. mod 0,8 mia. kr. i Investeringsprojekterne var primært relateret til investeringer i en ny fabrik til fremstilling af en række aktive lægemiddelstoffer indenfor diabetes, en ny diabetes care påfyldningsfabrik, udvidelse af produktionskapaciteten for biofarmaceutiske produkter og opførelsen af nye forskningsfaciliteter. De frie pengestrømme udgjorde 6,4 mia. kr. mod 5,6 mia. kr. i Stigningen på 13% i til 2015 afspejler primært øgede pengestrømme fra driftsaktiviteter og et lavere niveau af forudbetalt skat i 2016, som mere end modsvarede påvirkningen fra engangsprovenuet fra det delvise frasalg af NNIT.

12 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 12 af 29 FORVENTNINGER FORVENTNINGER TIL 2016 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til hele 2016: Forventningerne er som rapporteret, medmindre andet fremgår Forventninger 29. april 2016 Tidligere forventninger 3. februar 2016 Salgsvækst i lokale valutaer 5-9% 5-9% som rapporteret Omkring 3 procentpoint lavere Omkring 1 procentpoint lavere Vækst i resultat af primær drift* i lokale valutaer 5-9% 5-9% som rapporteret Omkring 4 procentpoint lavere Omkring 1 procentpoint lavere poster (netto) Tab på omkring 200 mio. kr. Tab på omkring 1,3 mia. kr. Effektiv skattesats 20-22% 20-22% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 7,0 mia. kr. Omkring 7,0 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 3,0 mia. kr. Omkring 3,0 mia. kr. Frie pengestrømme mia. kr mia. kr. * Justeret med mio. kr. for det delvise frasalg af NNIT og med 449 mio. kr. for indtægten fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i 2015 Salgsvæksten for 2016 ventes fortsat at blive på 5 9% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler forventninger om et fortsat robust salg af porteføljen af moderne insulin, Victoza og Tresiba, samt et bidrag fra Saxenda og Xultophy. Den positive salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket af en påvirkning fra et kontrakttab i USA, sundhedsreformer, tab af eksklusivitet på produkter indenfor hormonpræparater (HRT), intensiveret konkurrence indenfor såvel diabetesbehandling som biofarmaceutiske produkter samt makroøkonomiske i Kina og en række markeder i International Operations. Givet de nuværende valutakursniveauer i til den danske krone forventes væksten rapporteret i kroner nu at blive omkring 3 procentpoint lavere end niveauet for væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2016 ventes fortsat at blive på 5 9% opgjort i lokale valutaer, justeret med mio. kr. for det delvise frasalg af NNIT og med 449 mio. kr. for indtægten fra udlicensering af aktiver vedrørende inflammatoriske sygdomme, begge i Forventningerne til væksten i resultat af primær drift afspejler vækst i salgs- og distributionsomkostningerne til støtte for fortsatte lanceringsaktiviteter samt i forsknings- og udviklingsomkostninger, der understøtter fremdriften i Novo Nordisks udviklingsportefølje. Givet de nuværende valutakursniveauer i til kronen forventes væksten rapporteret i kroner nu at blive omkring 4 procentpoint lavere end niveauet for væksten opgjort i lokale valutaer. For 2016 forventer Novo Nordisk nu, at de finansielle poster (netto) bliver et tab på omkring 200 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler gevinster på valutaafdækningskontrakter, hovedsageligt som følge af den nylige svækkelse af den amerikanske dollar overfor kronen i til de gældende valutakurser i Dette modsvares delvist af tab på valutaterminskontrakter, primært relateret til styrkelsen af den japanske yen i til de gældende valutakurser i 2015.

13 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 13 af 29 Den effektive skattesats for 2016 forventes fortsat at blive på 20 22%. Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at blive på omkring 7,0 mia. kr. i 2016, primært relateret til investeringer i en udvidelse af produktionskapaciteten til fremstilling af biofarmaceutiske produkter, yderligere produktionskapacitet til fremstilling af aktive lægemiddelstoffer indenfor diabetesbehandling, udvidelse af påfyldningskapaciteten indenfor diabetesbehandling og opførelse af nye forskningsfaciliteter. Af- og nedskrivninger forventes fortsat at blive på omkring 3,0 mia. kr. Frie pengestrømme forventes nu at blive på mia. kr., hvilket primært afspejler ændringer i arbejdskapitalkrav og en negativ påvirkning fra valutakursudviklingen. Alle ovenstående forventninger er baseret på forudsætninger om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i 2016, og at valutakurserne, navnlig den amerikanske dollar, forbliver på deres nuværende niveau overfor danske kroner. Forudsætningerne for koncernens nøglevalutaer fremgår af bilag 7. Novo Nordisk har afdækket forventede fremtidige pengestrømme i en række af koncernens faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for de vigtigste faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste faktureringsvalutaer Et 5% udsving i kursen påvirker på årsbasis Novo Nordisks resultat af primær drift med Afdækningsperiode (måneder) USD mio. kr. 12 CNY 300 mio. kr. 11* JPY 160 mio. kr. 11 GBP 85 mio. kr. 12 CAD 70 mio. kr. 11 * USD og kinesiske offshore-yuan (CNH) anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY Den finansielle effekt af valutaafdækning er indeholdt i poster (netto).f&u FORSKNING & UDVIKLING DIABETES Victoza (NN2211) reducerer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant i LEADER-studiet I marts 2016 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede fra LEADER-studiet, som undersøgte den kardiovaskulære (hjerte-kar-mæssige) sikkerhed for Victoza (liraglutid) over en periode på op til fem år i flere end voksne med type 2-diabetes med høj risiko for alvorlige kardiovaskulære hændelser. Studiet sammenlignede tilføjelsen af enten Victoza eller placebo til standardbehandling og opfyldte det primære mål om at vise ikke-inferiøritet samt at dokumentere superioritet med en statistisk signifikant reduktion i kardiovaskulær risiko. Det primære mål for studiet var defineret

14 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 14 af 29 som et sammensat endepunkt bestående af den første forekomst af kardiovaskulær død, ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødeligt slagtilfælde. Den signifikante reduktion af alvorlige kardiovaskulære hændelser, der blev vist for Victoza, hidrørte fra alle tre komponenter i dette endepunkt. Sikkerhedsprofilen for Victoza i LEADER var konsistent med tidligere kliniske studier af liraglutid. Tresiba (NN1250) viser signifikant lavere forekomst af hypoglykæmi end insulin glargin U100 i blindet fase 3b-studie i mennesker med type 1-diabetes I februar 2016 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede fra SWITCH 1, det andet to gange 64-ugers randomiserede, dobbeltblindede, cross-over, treat to targetstudie, der sammenlignede sikkerhed og effekt for Tresiba (insulin degludec) og Lantus (insulin glargin U100). Det overordnede formål med studiet var at sammenligne forekomsten af hypoglykæmi (lavt blodsukker) hos mennesker med type 1-diabetes, der blev behandlet med Tresiba eller insulin glargin. I dette studie blev 501 mennesker med type 1-diabetes randomiseret til cross-overbehandling med Tresiba og insulin glargin U100 i kombination med insulin aspart. Timingen af de daglige injektioner af både Tresiba og insulin glargin blev ved randomisering ligeligt fordelt til at finde sted enten morgen eller aften. Studiets primære målepunkt var antallet af episoder af alvorlig eller symptomatisk hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling, der opstod i forbindelse med behandlingen i vedligeholdelsesperioderne (dvs. efter 16 ugers behandling). Fra et gennemsnitligt udgangspunkt på 7,6% (baseline) viste studiet ikke-inferiøritet med hensyn til reduktion af langtidsblodsukkerniveauet (HbA 1c ) for Tresiba sammenlignet med insulin glargin og opfyldte dermed kravene for objektivt at sammenligne forekomsten af hypoglykæmi mellem de to behandlinger. Ligeledes var insulindoserne ved studiets afslutning sammenlignelige, når behandlingen i de to behandlingsperioder sluttede. Studiet opfyldte sit primære mål, idet det viste en signifikant lavere forekomst af alvorlig eller symptomatisk hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling for Tresiba sammenlignet med insulin glargin. Den observerede forekomst var episoder pr. 100 patientårs eksponering for Tresiba og episoder pr. 100 patientårs eksponering for insulin glargin i vedligeholdelsesperioden, svarende til en statistisk signifikant reduktion på 11%. Tilsvarende blev der vist en signifikant lavere forekomst af alvorlig eller symptomatisk natlig hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling i vedligeholdelsesperioden. Den observerede forekomst af alvorlig eller symptomatisk natlig hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling var 277 episoder pr. 100 patientårs eksponering for Tresiba og 429 episoder pr. 100 patientårs eksponering for insulin glargin, svarende til en statistisk signifikant reduktion på 36% med Tresiba sammenlignet med insulin glargin. Endelig blev der vist superioritet vedrørende det bekræftende sekundære mål for andelen af deltagere, der oplevede alvorlig hypoglykæmi i vedligeholdelsesperioden. Andelen af deltagere, der oplevede alvorlig hypoglykæmi var 10% for Tresiba og 17% for insulin glargin, svarende til en statistisk signifikant lavere risiko med Tresiba sammenlignet

15 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 15 af 29 med insulin glargin. Forekomsten af alvorlig hypoglykæmi var henholdsvis 69 og 92 episoder pr. 100 patientårs eksponering, svarende til en statistisk signifikant reduktion på 35%. Alle ovennævnte analyser viste sammenlignelige for den fulde behandlingsperiode. Tresiba forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Bivirkninger var sammenlignelige i de to behandlingsarme. De mest almindelige bivirkninger var forkølelse, infektioner i de øvre luftveje og hypoglykæmi. Semaglutid reducerer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser signifikant i SUSTAIN 6-studiet Den 28. april offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede fra SUSTAIN 6, det sjette og sidste globale fase 3a-studie med semaglutid: en ny GLP-1-analog, som doseres ved injektion i underhuden (subkutant) én gang ugentligt i SUSTAIN-studierne. Dette dobbeltblindede studie undersøgte den langsigtede forekomst af hjerte-kar-sygdom og andre sikkerhedsmæssige målepunkter ved brug af 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid sammenlignet med placebo, begge givet som supplement til standardbehandling. I studiet blev ca mennesker med type 2-diabetes behandlet i 104 uger. Studiet opfyldte sit primære mål om at vise ikke-inferiøritet med hensyn til alvorlige kardiovaskulære hændelser (MACE) med semaglutid sammenlignet med placebo, samt en statistisk signifikant reduktion i kardiovaskulær risiko. I studiet blev omkring 250 MACE akkumuleret. Det primære mål for studiet var defineret som et sammensat endepunkt bestående af den første forekomst af kardiovaskulær død, ikke-dødeligt myokardieinfarkt eller ikke-dødeligt slagtilfælde. Sikkerhedsprofilen for semaglutid i SUSTAIN 6 var som forventet og konsistent med tidligere kliniske studier af semaglutid. Novo Nordisk forventer at indsende registreringsansøgning for semaglutid i USA og EU i fjerde kvartal af Novo Nordisk afslutter med succes SUSTAIN 5-studiet, der undersøgte GLP-1-analogen semaglutid (NN9535) doseret subkutant én gang ugentligt sammenlignet med placebo som tillægsbehandling til basalinsulin I februar 2016 offentliggjorde Novo Nordisk de overordnede fra det femte fase 3a-studie med semaglutid, SUSTAIN 5. Det dobbeltblindede studie undersøgte effekt og sikkerhed for 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid sammenlignet med placebo som tillægsbehandling til basalinsulin alene eller basalinsulin i kombination med metformin efter 30 ugers behandling i 397 deltagere med type 2-diabetes. Studiet opfyldte succesfuldt sit mål, idet det viste, at deltagere, som blev behandlet med 0,5 mg eller 1,0 mg semaglutid, fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA 1c ) på 8,4% ved studiets begyndelse opnåede en statistisk signifikant og større forbedring i HbA 1c på henholdsvis 1,4% og 1,8% sammenlignet med en forbedring i HbA 1c på 0,1% med placebo. Endvidere var insulindosis ved studiets afslutning reduceret med henholdsvis 10% og 15% for deltagere i behandling med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid, mod 3% for placebogruppen.

16 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 16 af 29 61% af deltagere, som blev behandlet med 0,5 mg semaglutid, og 79% af deltagere, som fik 1,0 mg semaglutid, nåede behandlingsmålet om HbA 1c under 7% som fastsat af American Diabetes Association (ADA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD), mod 11% af dem, som blev behandlet med placebo. Fra en gennemsnitsvægt på 92 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere i behandling med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid et statistisk signifikant og større vægttab på henholdsvis 3,7 kg og 6,4 kg sammenlignet med et vægttab på 1,4 kg hos deltagere i behandling med placebo. Semaglutid forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Den mest almindelige bivirkning var kvalme. Kvalme blev rapporteret hos 11% af deltagere i behandling med 0,5 mg semaglutid og hos 17% af deltagere i behandling med 1,0 mg semaglutid, mod 5% af deltagere i behandling med placebo. Alvorlig eller symptomatisk hypoglykæmi bekræftet ved blodsukkermåling sås hos 8% og 11% af deltagere i behandling med henholdsvis 0,5 mg eller 1,0 mg semaglutid én gang ugentligt, mod 5% i placebogruppen. Frafaldsprocenten som følge af bivirkninger var 5% og 6% for deltagere i behandling med henholdsvis 0,5 mg semaglutid og 1,0 mg semaglutid, mod 1% for deltagere i behandling med placebo. Resultater fra SUSTAIN Japan Monotherapy-studiet, der undersøgte GLP-1-analogen semaglutid (NN9535) doseret subkutant én gang ugentligt sammenlignet med sitagliptin I marts 2016 afsluttede Novo Nordisk SUSTAIN Japan-studiet, som undersøgte sikkerhed og effekt for 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid doseret én gang ugentligt som monoterapi i 30 uger sammenlignet med sitagliptin 100 mg doseret én gang dagligt. Studiet omfattede 308 japanske deltagere med type 2-diabetes, som tidligere var blevet behandlet med diæt og motion eller ophørte med monoterapi med et diabeteslægemiddel i tabletform. Fra et gennemsnitligt langtidsblodsukkerniveau (HbA 1c ) på 8,1% opnåede deltagere i behandling én gang om ugen med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid statistisk signifikante forbedringer i HbA 1c på henholdsvis 1,9% og 2,2%, mod 0,7% med sitagliptin efter 30 ugers behandling. Fra en gennemsnitsvægt på 69,3 kg ved studiets begyndelse opnåede deltagere i behandling med 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid et statistisk signifikant vægttab på henholdsvis 2,2 kg og 3,9 kg, mod ingen vægtændring med sitagliptin. Semaglutid forekom i studiet at have en sikker og veltolereret profil. Der blev hyppigere rapporteret bivirkninger ved begge doseringer af semaglutid end med sitagliptin, primært relateret til mave-tarmsystemet. Frafaldsprocenten som følge af alle bivirkninger for 0,5 mg og 1,0 mg semaglutid var 3% og 11%, primært drevet af mave-tarm-bivirkninger, mod en frafaldsprocent på 2% for sitagliptin. FDA berammer møde i rådgivende komite om IDegLira (NN9068) I marts 2016 meddelte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, at der er berammet et møde i FDA s rådgivende komite den 24. maj 2016, hvor registreringsansøgningen for IDegLira, et kombinationsprodukt bestående af insulin degludec (Tresiba ) og liraglutid (Victoza ) til dosering én gang dagligt i én injektion, vil blive drøftet. Registreringsansøgningen blev indsendt til FDA i september 2015.

17 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 17 af 29 Oral semaglutid (NN9924) påbegynder det første fase 3a-studie som planlagt I februar 2016 påbegyndte Novo Nordisk PIONEER 3, det første fase 3a-studie med oral semaglutid, en tabletformulering af Novo Nordisks langtidsvirkende GLP-1-analog semaglutid baseret på Emispheres Eligen SNAC absorptionsfremmende teknologi. Det randomiserede, dobbeltblindede, dobbeltdummy studie skal vurdere sikkerhed og effekt af daglig dosering af oral semaglutid sammenlignet med sitagliptin efter 18 måneders behandling i omkring deltagere med type 2-diabetes. Studiet forventes afsluttet i Novo Nordisk forventer at påbegynde alle fase 3a-studier i PIONEER-programmet, det globale kliniske udviklingsprogram for oral semaglutid, i løbet af 2016 og VÆKSTFORSTYRRELSER Positive fra fase 3a-studie med langtidsvirkende væksthormon (somapacitan) til behandling af væksthormonmangel hos voksne (AGHD) I marts 2016 afsluttede Novo Nordisk REAL 2, det første fase 3a-studie med langtidsvirkende rekombinant væksthormon, somapacitan (NN8640). REAL 2 var tilrettelagt som et 26-ugers studie og omfattede 86 voksne med væksthormonmangel, som tidligere var blevet behandlet med humant væksthormon. Studiet blev gennemført som et aktivt kontrolleret studie med det formål at vurdere sikkerheden af én ugentlig dosering af somapacitan sammenlignet med én daglig dosering af Norditropin, hvor det primære endepunkt var bivirkninger, herunder reaktioner ved injektionsstedet og antistoffer mod somapacitan. Somapacitan forekom at have en sikker og veltolereret profil. Der blev ikke identificeret sikkerhedsmæssige problemer, og der blev ikke påvist antistoffer mod somapacitan. Studiet viste en statistisk signifikant forskel med hensyn til bekvemmelighed i favør af én ugentlig dosering af somapacitan overfor én daglig dosering af væksthormon, mens der ikke blev observeret statistisk signifikant forskel i effekt og global tilfredshedsscore. IGF- 1- (insulinlignende vækstfaktor-1) profilen blev opretholdt igennem hele studiet i begge forsøgsarme og understøttede således én ugentlig dosering af somapacitan. Novo Nordisk er i gang med at rekruttere patienter til det afgørende sikkerheds- og effektstudie, REAL 1, i voksne med væksthormonmangel (GHD), som ikke tidligere har fået behandling med væksthormon. Novo Nordisk har desuden påbegyndt fase 2-studiet REAL 3 i børn med væksthormonmangel. Begge studier er med det nye langtidsvirkende væksthormon, somapacitan. Novo Nordisk har startet konstruktionen af et nyt produktionsanlæg på virksomhedens fabrik i New Hampshire, USA, med henblik på fremstilling af somapacitan. BÆREDYGTIGHED Antallet af ansatte i Novo Nordisk steg med 6,5% justeret for frasalget af NNIT Antallet af medarbejdere opgjort på fuldtidsbasis var ved udgangen af første kvartal af 2016 steget med 0,2% til i til samme tidpunkt sidste år. Justeret for påvirkningen fra frasalget af NNIT steg medarbejderantallet i Novo Nordisk med 6,5% i til første kvartal af Medarbejdertilvæksten er primært knyttet til udvidelser indenfor International Operations og i Danmark, især indenfor forskning og udvikling og i Product Supply.

18 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 18 af 29 Johannesburg tilslutter sig Cities Changing Diabetes Johannesburg har nu som den første afrikanske by tilsluttet sig det globale partnerskabsprogram Cities Changing Diabetes. Programmet er lanceret af Novo Nordisk som reaktion på den kraftige stigning i forekomsten af type 2-diabetes i byer og er udviklet i samarbejde med University College London, Steno Diabetes Center og en række lokale partnere med ekspertise indenfor diabetes, sundhed og byudvikling. Formålet er i første omgang at kortlægge problemet, derefter udveksle ideer og bud på løsninger og til slut udarbejde konkrete handlingsplaner. I Johannesburg, Sydafrikas største by, er diabetes en stor trussel mod folkesundheden. Med Johannesburg er der nu seks byer på fire kontinenter med i programmet. De første af partnerskabet har vist, at risikoen for diabetes i storbyer i højere grad end før antaget knytter sig til sociale og kulturelle faktorer, som dels øger indbyggernes risiko for at udvikle type 2- diabetes, og som dels gør det mindre sandsynligt, at de bliver diagnosticeret, modtager behandling og bevarer en god sundhedstilstand. EGENKAPITAL Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af første kvartal af 2016 svarende til 45,3% af de samlede aktiver, mod 41,5% ved udgangen af første kvartal af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen henvises til bilag 5. Aktiekapitalnedsættelse På generalforsamlingen i Novo Nordisk A/S den 18. marts 2016 blev det besluttet at reducere den samlede aktiekapital med 1,92% ved annullering af stk. B- aktier a 0,20 kr. fra selskabets beholdning af egne B-aktier svarende til en nominel værdi af kr. Efter implementering af aktiekapitalnedsættelsen den 18. april 2016 beløber Novo Nordisks aktiekapital sig nu til kr. fordelt på en A-aktiekapital på kr. og en B-aktiekapital på kr. Aktietilbagekøbsprogram for 2016 Den 3. februar 2016 annoncerede Novo Nordisk et aktietilbagekøbsprogram på op til 3,3 mia. kr. i perioden fra 3. februar til 27. april 2016 som led i et samlet aktietilbagekøbsprogram for 2016 på op til 14 mia. kr., der forventes gennemført over en 12-måneders periode. Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I det program, der blev annonceret den 3. februar 2016, har Novo Nordisk tilbagekøbt stk. B-aktier for et beløb af 3,3 mia. kr. i perioden fra 3. februar frem til 27. april Programmet blev afsluttet den 27. april Pr. 28. april 2016 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 0.4% af den samlede aktiekapital. Gennemførelsen af Novo Nordisks aktietilbagekøbsprogram for 2016 på op til 14 mia. kr. over en 12-måneders periode med start den 3. februar 2016 fortsætter, og der er iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i Europa- Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour Regulation). Til det formål har Novo Nordisk udpeget Nordea Bank Danmark A/S som lead manager til at gennemføre programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk. Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til aftalen skal Nordea Bank Danmark A/S tilbagekøbe aktier på vegne af Novo Nordisk A/S

19 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 19 af 29 for et beløb af op til 3,5 mia. kr. i handelsperioden, der starter i dag, den 29. april, og slutter den 3. august Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne blive købt aktier, svarende til 20% af den gennemsnitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på Nasdaq Copenhagen i marts 2016, og der vil i handelsperioden maksimalt i alt kunne købes aktier. Novo Nordisk vil udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende handelsdag. Foruden aftalen med Nordea Bank Danmark A/S om at tilbagekøbe aktier for op til 3,5 mia. kr. forventer Novo Nordisk at købe B-aktier fra medarbejderne den 29. april 2016 for ca. 0,3 mia. kr. Købet er relateret til et medarbejderprogram i 2013 for medarbejdere udenfor Danmark. Novo Nordisk vil købe aktierne til den gennemsnitlige handelskurs for Novo Nordisks B-aktier på Nasdaq Copenhagen den 29. april Tilbagekøbet af aktier i denne transaktion er ikke del af Safe Harbour-tilbagekøbsprogrammet, men er en del af det overordnede tilbagekøbsprogram på 14 mia. kr. Legal JURIDISKE FORHOLD Produktansvarssager relateret til Victoza Novo Nordisk er pr. 25. april 2016 i lighed med de fleste andre producenter af inkretinbaserede produkter i USA part i sager om produktansvar relateret til brug af inkretinbaserede lægemidler. Til dato har 207 sagsøgere rejst tiltale mod Novo Nordisk i produktansvarssager, primært med krav om skadeserstatning for kræft i bugspytkirtlen, som angiveligt er opstået som følge af brug af Victoza og andre GLP-1-/DPP-IVprodukter. Af sagsøgerne mod Novo Nordisk har 141 også inddraget andre tiltalte i deres søgsmål. De fleste af sagerne mod Novo Nordisk er anlagt ved føderale og statslige domstole i Californien. I november 2015 afsagde de californiske føderale og statslige domstole, der fører tilsyn med langt de fleste af sagerne om produktansvar relateret til brug af inkretinbaserede lægemidler, en kendelse, som imødekommer de sagsøgtes begæring om dom uden domsforhandling med føderal forrang i alle verserende sager om kræft i bugspytkirtlen ved disse domstole pr. medio fjerde kvartal af Det betyder, at 182 af sagerne om kræft i bugspytkirtlen er blevet eller vil blive afvist, og yderligere 20 sager om kræft i bugspytkirtlen vil blive udsat, indtil udfaldet af en ankesag foreligger. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen individuelle retssager for Novo Nordisk i Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme. NovoSeven Civil Investigative Demands Novo Nordisk har modtaget to Civil Investigative Demands (en slags civil stævning) fra distriktsadvokaten i Washington State og det amerikanske justitsministerium. Stævningerne er relateret til Novo Nordisks hæmofili-relaterede salgs- og marktingaktiviteter i USA, inklusive patientstøtte-programmer. Novo Nordisk samarbejder fuldt ud med myndighederne i denne undersøgelse.

20 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. marts 2016 Side 20 af 29 UDSAGN OM FREMTIDEN Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets årsrapport for 2015 og Form 20-F, der begge er indsendt til SEC i februar 2016, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: udsagn om mål, planer, målsætninger eller slutmål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, omkostninger, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur, finansielle poster (netto) og andre finansielle nøgletal udsagn om fremtidige økonomiske, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne Forventninger, Forskning og udvikling, Egenkapital og. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner på Novo Nordisks produkter dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af steknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Risikostyring på s i Årsskrift 2015, som er tilgængeligt på novonordisk.com. Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre.

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 2015-10-29 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 51% i de første ni måneder af 2015 til 38,3 mia. kr. Resultat af primær drift

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03

Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Årsregnskabsmeddelelse for 2015 2016-02-03 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 43% i 2015 til 49,4 mia. kr. Resultat af primær drift steg med 14% i lokale valutaer justeret for salg af NNIT

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til 16,8 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 2014-08-07 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 12% i første halvår af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale valutaer

Læs mere

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli.

Det første fase 3a-studie med liraglutid som tillægsbehandling til insulin til personer med type 1-diabetes blev succesfuldt afsluttet i juli. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 2015-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i kroner steg med 57% i første halvår af 2015 til 26,3 mia. kr. Resultat af primær

Læs mere

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM

share FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 70/30 GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 2 FØRSTE NI MÅNEDER: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG MED 51% TRESIBA OG RYZODEG 7/ GODKENDT I USA ET SKRIDT NÆRMERE EN GLP-1 I TABLETFORM TILFREDSHED MED DE FØRSTE

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015

HVORFOR FÅR SÅ MANGE MENNESKER I BYER DIABETES? ÅRSSKRIFT 2015 FEDME Hvordan markedsfører man en behandling for en sygdom, som mange læger ikke anerkender? GLP-1 Lille protein, stort potentiale GLOBAL EFTERSPØRGSEL udløser store produktionsinvesteringer ÅRSSKRIFT

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 13% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til 34,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2014 2015-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 13% i 2014 8% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Levemir og Victoza Salget

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale valutaer Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 2017-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 6% i lokale valutaer i 2016 Salget steg med 6% opgjort i lokale

Læs mere

FØRSTE KVARTAL AF 2016: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, JUSTERET, STEG MED 10% I LOKALE VALUTAER

FØRSTE KVARTAL AF 2016: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, JUSTERET, STEG MED 10% I LOKALE VALUTAER KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ 216 FØRSTE SPADESTIK TIL NY FABRIK I USA VICTOZA REDUCERER RISIKOEN FOR ALVORLIGE HJERTE-KAR HÆNDELSER SIGNIFIKANT I LEADER-STUDIE FØRSTE KVARTAL AF 216: RESULTAT AF PRIMÆR

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 2013-01-05 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i første kvartal af 2013 Salgsvækst på 13% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 2016-10-28 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 7% i lokale valutaer i de første ni måneder af 2016 Salget steg med

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 18% i 2011 Salgsvækst på 9% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 9%

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater. Værdiskabelse gennem innovation Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Værdiskabelse gennem innovation Hoved- og nøgletal 2009 2009 2008 Ændring Finansielle resultater Omsætning i alt Mio. kr. 51.078 45.553 12,1% Diabetesbehandling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017 2017-11-01 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 5% i de første ni måneder af 2017 Det rapporterede salg steg med

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2012 Diabetes en krise i slowmotion Strategi er et spørgsmål om valg Vigtige beslutninger truffet i de seneste år ligger til grund for Novo Nordisks resultater i 2012 men det er

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017 2017-08-09 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017 Salget steg med 4% opgjort i kroner Salget

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2016 2016-08-05 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort

Læs mere

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner Delårsrapport for perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 2017-05-03 Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 10% i de første tre måneder af 2017 Salget steg med 5% opgjort i kroner

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

share VAGTSKIFTE: NOVO NORDISK UDNÆVNER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR

share VAGTSKIFTE: NOVO NORDISK UDNÆVNER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR share KVARTALSVIS INVESTORNYT NOVEMBER 216 VAGTSKIFTE: NOVO NORDISK UDNÆVNER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR SEMAGLUTID REDUCERER FOREKOMSTEN AF ALVORLIGE KARDIOVASKULÆRE TILFÆLDE MED 26% HOS VOKSNE MED TYPE

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir og NovoRapid Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 2013-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 10% i de første ni måneder af 2013 Salgsvækst på 8% drevet af Victoza, Levemir

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

MAGAZINE ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU

MAGAZINE ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU MAGAZINE NR. 2 KVARTALSVIS INVESTORNYT ET SKRIDT NÆRMERE EN KARDIOVASKULÆR INDIKATION FOR VICTOZA I USA NOVO NORDISK ANSØGER OM OPDATERING AF INDLÆGSSEDLEN FOR TRESIBA I USA OG EU EN NY BEGYNDELSE: HVORFOR

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

MAGAZINE MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID

MAGAZINE MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID MAGAZINE NR. 3 217 KVARTALSVIS INVESTORNYT MØD CAMILLA SYLVEST NYT MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN NYE INTERESSANTE RESULTATER MED SEMAGLUTID VICTOZA GODKENDT I USA OG EU SOM ENESTE GLP-1-PRODUKT TIL FOREBYGGELSE

Læs mere

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater

Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Finansielle, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2011 2011 2010 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 66.346 60.776 9,2% Diabetesbehandling Mio. kr. 50.425 45.710

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 2014-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 11% i de første ni måneder af 2014 Salgsvækst på 8%

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Selskabsmeddelelse 2012-08-09 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 31% i første halvår af 2012 Salget steg med 17% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 17% til 37,2 mia. kr.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2009 2009-08-06 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 39% i første halvår af 2009 Opjusterer forventningerne til væksten

Læs mere

ÅRSSKRIFT novo nordisk EN NY ÆRA FOR DIABETES- BEHANDLING? AFGØRENDE TIDER FOR NOVO NORDISKS AMERIKANSKE FORRETNING

ÅRSSKRIFT novo nordisk EN NY ÆRA FOR DIABETES- BEHANDLING? AFGØRENDE TIDER FOR NOVO NORDISKS AMERIKANSKE FORRETNING novo nordisk ÅRSSKRIFT 2016 EN NY ÆRA FOR DIABETES- BEHANDLING? AFGØRENDE TIDER FOR NOVO NORDISKS AMERIKANSKE FORRETNING RISIKOSTYRING beskyttelse af den langsigtede værdiskabelse MIN STORE DRØM ER AT

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer

Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort i lokale valutaer Delårsrapport for perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2016 2016-08-05 Novo Nordisks resultat af primær drift, justeret, steg med 8% i lokale valutaer i første halvår af 2016 Salget steg med 7% opgjort

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 2015 i Novo Nordisk A/S

Referat fra ordinær generalforsamling 2015 i Novo Nordisk A/S Referat fra ordinær generalforsamling 2015 i Novo Nordisk A/S År 2015, den 19. marts kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 24% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultat af primær drift med ca. 20%. Selskabsmeddelelse 2011-04-28 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 24% i første kvartal af 2011 Organisk salgsvækst på 15% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

FØRSTE HALVÅR: NOVO NORDISKS RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, JUSTERET, STEG MED 8% I LOKALE VALUTAER

FØRSTE HALVÅR: NOVO NORDISKS RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, JUSTERET, STEG MED 8% I LOKALE VALUTAER share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 216 NEW ORLEANS: DETALJEREDE RESULTATER FRA LEADER-STUDIET PRÆSENTERET PÅ DEN AMERIKANSKE DIABETESFORENINGS KONFERENCE FØRSTE HALVÅR: NOVO NORDISKS RESULTAT AF PRIMÆR

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Nr. 271 SELSKABSMEDDELELSE 10. november DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 37,5% DREVET AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.911 mio. i 3. kvartal, svarende til en stigning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Selskabsmeddelelse 2011-02-02 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 27% i 2010 Organisk salgsvækst på 19% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 19% opgjort i kroner og med 13%

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 1. april 2016

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 1. april 2016 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 1. april 2016 Bagsværd, den 4. april 2016 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Bruttomarginen steg med 1,6 procentpoint opgjort i kroner til 84,6% drevet af en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen.

Bruttomarginen steg med 1,6 procentpoint opgjort i kroner til 84,6% drevet af en positiv påvirkning fra valutakursudviklingen. Delårsrapport for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 2015-04-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i kroner steg med 73% i første kvartal af 2015 til 13,9 mia. kr. 17% vækst i resultat af primær

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen 25. maj 2012 Meddelelse nr. 09 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 for BioPorto koncernen Resumé for 1. kvartal 2012 BioPortos nyreskadetest The NGAL Test er lanceret til diagnostisk brug i en række lande.

Læs mere