Bestyrelsens beretning Bilag 1 EGE Jeg glæder mig over at skulle aflægge beretning for det år, der er gået i Coloplast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2009-10 Bilag 1 EGE 1.12.10. Jeg glæder mig over at skulle aflægge beretning for det år, der er gået i Coloplast."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Bilag 1 EGE Michael Pram Rasmussen: Jeg glæder mig over at skulle aflægge beretning for det år, der er gået i Coloplast. Overskudsgraden er i dag mere end 20 % og Coloplast vokser mere end markedet. Dermed lever Coloplast op til de løfter, der blev givet til aktionærerne i 2008, oven i købet før tiden. Der ligger svære beslutninger og hårdt arbejde bag de resultater, som jeg vil berette om i dag. Men resultaterne taler for sig selv: Beslutningerne har været rigtige og nødvendige. Coloplast er i dag slankere, sundere og stærkere. Det nyder brugerne godt af, fordi Coloplast udvikler nye og bedre produkter, der giver brugerne kontrollen over sit liv tilbage. Det nyder medarbejderne godt af, fordi arbejdet på Coloplast er mere meningsfyldt, spændende og udfordrende. Det nyder samfundet godt af, fordi Coloplast betaler mere i skat og udvikler nye produkter, der gør passive patienter til aktive borgere. Og det nyder aktionærerne godt af, fordi Coloplast er blevet mere værd og dermed har leveret et flot afkast af investeringerne. På den anden side er det fortsat et udfordrende økonomisk klima, som Coloplast opererer i. Underskuddene på de offentlige budgetter på mange af vores primære markeder er nærmest eksploderet på grund af stigende arbejdsløshed og manglende budget disciplin. Konsekvensen er, at besparelser vil være på den politiske dagsorden overalt i den vestlige verden i mange år fremover. Coloplast er langt bedre rustet til at håndtere den situation i dag end for to år siden med en mere effektiv produktion, en stærkere salgsorganisation og et mere fokuseret forsknings- og udviklingsarbejde. Jeg er derfor overbevist om, at Coloplast også fremover vil levere lige så flotte resultater, som dem, jeg nu vil berette om. Coloplast offentliggjorde årsregnskabsmeddelelsen for den 3. november. Samme dag kunne årsrapporten læses på hjemmesiden sammen med den opdaterede Corporate Responsibility Rapport, som jeg vil fortælle mere om senere. Regnskabsåret ligger på mange måder i forlængelse af det seneste regnskabsår. En række af de aktiviteter, der blev sat i gang i , viser nu resultat og vil fortsætte med at gøre det også i det kommende år. Samtidig kommer der også resultater af de nye aktiviteter, der er sat i gang i det finansår, som lige er gået. Aktiviteterne skaber et mere effektivt Coloplast ved som det står på skærmen - at: reducere produktionsomkostningerne gøre salgsstyrken mere effektiv og optimere støttefunktionerne Hvad førstnævnte angår, så er hovedparten af udflytningen af vores produktion fra Danmark og USA til Ungarn og Kina gennemført. I marts 2011, når vi er færdige, vil 85 % af produktionen ligge i Ungarn og Kina, 10 % i Danmark og resten i USA og Frankrig. Udflytningen bidrager i høj grad til dette års gode resultat sammen med en række andre initiativer, der knytter sig til produktionen: Vi har blandt andet samlet produktionen på færre fabrikker, forbedret logistik og distribution samt reduceret kompleksiteten i produktionen.

2 Coloplast salgsstyrke er blevet mere effektiv gennem aktiviteter, som betyder, at sælgerne besøger færre, men større kunder med den rigtige frekvens. For hvert af disse besøg ligger detaljerede handlingsplaner. Desuden er der skabt global gennemsigtighed i salgsaktiviteterne med nye rapporteringsstandarder. Det betyder, at salgsledelsen i ét land kan blive inspireret af de resultater, som opnås i andre lande. I de lande, hvor indsatsen er gennemført, kan vi se, at den enkelte sælger, sælger mere end før. Tankegangen i støttefunktionerne, hvad enten det drejer sig om stabene i hovedkvarteret eller i datterselskaberne, er ændret. Vi har været igennem alt med en tættekam for at tilpasse serviceniveauet, forenkle strukturerne, fjerne unødvendige aktiviteter og undgå dobbeltarbejde. Etablering af et fælles finansservicecenter i Polen er et godt eksempel. Centeret åbnede 1. april 2010 og har 70 ansatte, der varetager finans- og regnskabsprocesser for 9 europæiske selskaber. I løbet af 2011 vil alle Coloplasts europæiske selskaber blive håndteret fra Polen. For at gøre datterselskaberne endnu mere kunde- og salgsorienterede og øge muligheden for at koordinere aktiviteter på tværs af lande, har vi ændret og standardiseret strukturen i landene. Vi kalder det Cronic Care Modellen. Tidligere var der ofte flere stabsreferencer til landedirektøren, end der var salgs- og markedsreferencer. I dag er alle stabsfunktionerne samlet under en støttefunktionschef samtidig med, at landechefen selv skal have et salgs- eller marketingansvar. Med andre ord er der kommet et ledelses lag mindre, og på samme tid et langt større markedsfokus i det enkelte datterselskab. I beskæftigede Coloplast i gennemsnit 150 færre heltidsansatte end sidste år. Organisationen leverede ikke desto mindre en omsætning, der er 717 mio. kr. højere. Det er en stor vækst i effektivitet. I samme kategori hører udviklingen i afkastet af den gennemsnitligt investerede kapital i Coloplast. Det, der på engelsk hedder Return on Invested Capital (ROIC). Sidste år tjente Coloplast 15 kroner for hver af de 100 kroner, der var investeret i virksomheden. I det netop afsluttede resultat, tjente Coloplast 23 kroner for hver 100 kroner efter skat vel at mærke. Forbedringen er i høj grad resultatet af en mere effektiv udnyttelse af Coloplasts eksisterende investeringer først og fremmest fabrikkerne. Sidste år nævnte jeg, at forretningsområdet Hud- og Sårpleje ikke var tilstrækkelig profitabelt. Det er der taget hånd om: Forretningsområdet er skilt ud fra de øvrige forretningsområder og der er udnævnt en global leder for området. Der er luget ud i produktporteføljen og antallet af markeder, som serviceres. Der er lanceret et lovende nyt produkt, Biatain Silicone, Endelig er ledelsen i færd med at ansætte og uddanne en salgsstyrke, der skal varetage salget i hjemmepleje-segmentet på de store markeder. Men ganske som forventet har tilpasningerne og det mere indadrettede fokus kostet på salgsvæksten i det forløbne år. Derfor var der ingen vækst i dette forretningsområde, men vi forventer at se vækst allerede til næste år. Jeg kan ikke komme udenom, at disse mange aktiviteter og forandringer har haft menneskelige konsekvenser, som ikke har været positive for alle. Vi har i år sagt farvel til 320 medarbejdere i den danske produktion, og 120 i den amerikanske, mens nye arbejdspladser er oprettet i Ungarn og Kina. Ændringerne i datterselskaberne og etableringen af servicecenteret i Szczecin [Stettin], har også kostet arbejdspladser i nogle lande, mens nye er oprettet i Polen. Coloplast har givet de opsagte medarbejdere gode vilkår, herunder vejledning og efteruddannelse, som kan bringe den enkelte videre i sit arbejdsliv. 2

3 Med disse ord vil jeg gå over til at præsentere koncernens hovedtal. Den organiske vækst i omsætningen blev 7%. Udviklingen i valutakurserne løftede væksten med 1%-point. Målt i danske kroner voksede omsætningen således 8% til 9,5 mia. kr. fra 8,8 mia. kr. sidste år. Bruttomarginen steg fra 58% sidste år til 61% i år. Som jeg tidligere omtalte, er udflytningen snart tilendebragt og det er særdeles tilfredsstillende, at vi kan se effekten af en langt mere effektiv produktion. Driftsresultatet steg 43% til knap 2 mia. kr. mod ca. 1,4 mia. kr. året før. Særlige omkostninger til omstruktureringer kostede os i år 83 mio. kr. omtrent på niveau med sidste år. Overskudsgraden blev 21% mod 16% sidste år. I faste valutakurser blev overskudsgraden 20%. Årets resultat voksede med 41% til mere end 1,2 mia. kr. i forhold til 883 mio. kr. sidste år. Som jeg tidligere har nævnt, blev årets afkast af den gennemsnitlige investerede kapital 23% efter skat mod 15% sidste år. Afkastet er forbedret uafbrudt siden , hvor det lå på 6%. Det er meget tilfredsstillende. Der er grund til at glæde sig over, at Coloplast igen vokser hurtigere end markedet på vores store forretningsområder Stomi, samt Urologi og Kontinens. Som nævnt voksede vi mindre end markedet på Hud- og Sårpleje. Samlet set vokser Coloplast mere end markedsvæksten, der vurderes til at være 5%. Lad mig dykke lidt dybere ned i tallene. Den samlede organiske vækst blev som nævnt 7%. Coloplast har udbygget sit forspring som leder på verdensmarkedet for stomiprodukter. Den organiske vækst på dette område blev i år på 7%, 3%-point højere end sidste år og 2-3% højere end markedsvæksten. Målt i danske kroner blev væksten 9% og salget udgjorde 3,9 mia. kroner. Coloplasts andel af markedet ligger over 35%. Omsætningen inden for Urologi og Kontinens voksede til 4,1 mia. kr. Den organiske vækst var 9%. Målt i danske kroner blev væksten 10%. Når det gælder kontinensprodukter, eksempelvis katetre og urinposer, har vi ligeledes udbygget positionen som global markedsleder, og har fortsat omkring en tredjedel af verdensmarkedet. Coloplasts andel af det samlede globale marked for urologiprodukter til behandling af eksempelvis stress-inkontinens er omkring 10%. Salget af Coloplasts hud- og sårplejeprodukter voksede 2% i danske kroner til lidt mere end 1,5 mia. kroner, men omsætningen målt i lokale valutaer var uændret i forhold til sidste år. Forklaringen har jeg tidligere berørt. Væksten er 5-7% i det globale sårplejesegment, hvor Coloplast konkurrerer og Coloplasts andel af dette marked er fortsat inden for et interval på 5-10%. Og så til udviklingen på Coloplasts geografiske markeder. 3

4 Europa er og bliver Coloplasts base. Det er her, såvel vores omsætning som markedsandel er størst. I år voksede omsætningen med 5% til 7.1 mia. kr. Det er 1%-point over væksten sidste år og må siges at være tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige økonomiske klima og vores i forvejen store markedsandel i Europa. Der har været megen tale om offentlige besparelser herunder pris- og sundhedsreformer på de europæiske markeder. Coloplast har da også oplevet, at de spanske myndigheder med kort varsel i juni 2010 dekreterede en prisnedsættelse på 7,5% for medicinsk udstyr. Men samlet set har pris- og sundhedsreformer kun haft en beskeden negativ konsekvens for Coloplast i år. Vi er meget opmærksomme på, at forholdene kan ændre sig i lyset af de store offentlige budgetunderskud. Derfor fører vi en løbende dialog med myndighederne i de relevante europæiske lande for at henlede opmærksomheden på konsekvenser af eventuelle ændringer. Omsætningen i Nord- og Sydamerika voksede med 15% til 1,6 mia. kr. Styrkelsen af den canadiske dollar og brasilianske real over for kronen øgede væksten med 3%-point, så den organiske vækst var 12% ligesom sidste år. Regionens samlede vækst er positivt påvirket af udviklingen på de argentinske og brasilianske markeder. I marts 2010 blev den meget omdiskuterede amerikanske sundhedsreform vedtaget. Reformen øger adgangen til sundhedsydelser for den amerikanske befolkning, men er først fuldt gennemført i Finansieringen af reformen sker blandt andet med en skat på medicinsk udstyr på 2,3% fra Vurderingen af reformen er, at Coloplast nogenlunde vinder på karrusellerne, hvad vi taber på gyngerne så den samlede effekt af reformen vil være omtrent neutral. Salget i resten af verden voksede med 21% til 842 mio. kr., mens den organiske vækst blev 12%. Det er 4%-point højere end sidste år. Væksten er primært drevet af det voksende salg i Kina. Og nu til omkostningerne: Coloplast har godt styr på omkostningerne. Siden 2008 er der arbejdet intensivt på at effektivisere organisationen og øge omkostningsbevidstheden. Det er hovedårsagen til, at overskudsgraden stiger igen i år. I forhold til omsætningen er distributionsomkostningerne uændrede 30%, mens administrationsomkostningerne fortsætter med at falde, så de nu udgør 6% af omsætningen mod 7% sidste år. Jeg har allerede omtalt den forbedrede produktionsøkonomi, som følge af udflytningen til Ungarn og Kina og den bedre udnyttelse af fabrikkerne. Effekten af disse aktiviteter ses nu tydeligt i form af forbedringer i regnskabet. Forsknings- og udviklingsomkostningerne er på niveau med sidste år, nemlig 4% af omsætningen. Der er flere spændende nye produkter på vej. Her vil jeg blot fremhæve et enkelt af de nye produkter, nemlig Speedicath Compact Male. Det er et diskret kateter til mænd, som været efter-spurgt af brugerne længe, og som vi forventer os meget af. På trods af den højere kurs på såvel britiske pund som amerikanske dollar, er de totale aktiver faldet lidt i forhold til sidste år og er 7,8 mia. kr. Faldet skyldes blandt andet, at afskrivningerne på vores anlægsaktiver har været større end nyinvesteringerne. 4

5 Coloplast investerede brutto 260 mio. kr. i materielle anlægsaktiver i Det er 227 mio. kr. mindre end året før, hvor det nye hovedkvarter i USA blev bygget. Investeringerne er først og fremmest sket i produktionsudstyr til fabrikkerne i Ungarn og Kina. Egenkapitalen steg med 602 mio. kr. til 3,5 mia. kr. Til periodens resultat på 1,2 mia. kr. skal lægges gevinster på i alt 159 mio. kr. fra salg af aktier til medarbejderne og deres udnyttelse af aktieoptioner samt indtægter på valutaforhold. Det bliver delvist modsvaret af det udbetalte udbytte på 300 mio. kr. og tilbagekøb af aktier for 500 mio. kr. Egenkapitalandelen steg til 44% fra 36% i starten af året. Der blev afdraget gæld for omkring 800 mio. kr. og den rentebærende nettogæld er faldet med cirka en tredjedel til 1,6 mia. kr. Forklaringen er først og fremmest, at vores indtjening stiger og påvirker pengestrømmene positivt. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 10 kr. pr. aktie i ordinært udbytte. Der er 3 kr. eller godt 40% mere end sidste år. Det svarer til en pay-out ratio på 34% ligesom sidste år og betyder, at 34% af årets resultat udbetales til aktionærerne. På den første handelsdag i regnskabsåret var Coloplast aktien noteret til kurs 425,5 på NASDAQ OMX i København. Den sidste dag i regnskabsåret lukkede aktien på 653,5. Det svarer til en stigning på 54%. Og her ved frokosttid var kursen 768. I forhold til C20-Indekset, der er steget med 24%, har Coloplast aktien klaret sig bedre over året. Coloplast genindtrådte pr. 1. juli 2010 i OMX-C20 indekset over de mest handlede aktier. Det giver mere medieomtale af selskabet og større opmærksomhed fra internationale investorer. Den udenlandske ejerandel i Coloplast er steget fra 12% til 20% i det forløbne år. Resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrøms-opgørelse og noter for koncernen fremgår af årsrapporten siderne Moderselskabets årsregnskab fremgår af siderne Ledelses- og revisionspåtegning findes på side Der er, hvad man i revisionssprog kalder, en blank revisionspåtegning. Og så til kapitalstruktur og aktietilbagekøb. Det er Coloplasts mål at sikre stabilitet og en høj grad af finansiel styrke for at understøtte den fremtidige strategiske udvikling, herunder vækst gennem opkøb. Nettogæld i forhold til EBITDA, altså indtjening før renter, skat og afskrivninger, er et vigtigt tal for at vurdere virksomhedens finansielle styrke. Vi har et mål for nettogæld i forhold til EBITDA på 1,5 til 2,5, men det mål har bestyrelsen suspenderet. Vi ønsker at reducere fremmedfinansieringen for at styrke kapitalberedskabet, men vi er villige til igen at acceptere en højere gældsætning i forbindelse med eventuelle opkøb. Nettogælden i forhold til EBITDA er 0,6 ved udgangen af dette regnskabsår mod 1,2 sidste år. Bestyrelsen har i årets løb gennemført første halvdel af det aktietilbagekøbsprogram på i alt 1 mia. kr., der blev besluttet på generalforsamlingen sidste år. Fra begyndelsen af 2011 frem til udgangen af regnskabsåret vil anden halvdel af programmet blive gennemført. De nødvendige bemyndigelser til bestyrelsen bliver lagt frem til vedtagelse i dag på generalforsamlingen. Coloplast ønsker at producere og sælge sikre produkter på en ansvarlig måde. I den ånd påtager Coloplast sig et ansvar, der rækker væsentligt længere end de lovpligtige 5

6 krav, blandt andet gennem vores medlemskab af FNs Global Compact. Som noget nyt udgiver vi en årlig Corporate Responsibility Rapport, der fortæller om de vigtigste resultater og udfordringer for Coloplast i et ansvarlighedsperspektiv. Rapporten ligger fremme såvel her i lokalet som på internettet for de særligt interesserede. I oktober 2010 åbnede Coloplast en såkaldt Whistleblower hotline som en sidste udvej for medarbejdere og samarbejdspartnere, der har alvorlige anklager om lovovertrædelser, som involverer Coloplast. Indberetningerne kan ske telefonisk eller via på internettet. Coloplast slutter sig hermed til en stadig voksende kreds af globale virksomheder med tilsvarende varme linjer. Det kan synes ubehageligt, men andre globale virksomheder har haft positive erfaringer. Det er langt fra givet, at alle vores ansatte i mere end 50 lande føler sig trygge ved at diskutere eventuelle forseelser åbent med deres ledere. Coloplast besluttede sidste år at nedsætte et revisionsudvalg, der har fungeret i hele det forløbne år. Som ordet antyder overvåger revisionsudvalget blandt andet den lovpligtige revision og processen for regnskabsaflæggelse. En anden af revisionsudvalgets opgaver vil fremover også blive at følge op på karakteren og antallet af indberetninger til hotlinen. Som det fremgår af det udsendte materiale til generalforsamlingen, forslår bestyrelsen en række vedtægtsændringer efter den nye selskabslov samt forskellige mere tekstmæssige ændringer, som vil blive omtalt af dirigenten. Derudover foreslår bestyrelsen at ændre i ledelsens incitamentsprogram. Disse ændringer i principper og retningslinjer skal efter aktieselskabslovens 69b vedtages af generalforsamlingen, før de kan udmøntes i en konkret aftale med medlemmer af direktionen eller bestyrelsen. Lad mig knytte et par ord til forslaget om ændring af direktionens aflønning. Forslaget går i korthed ud på, at bestyrelsen ønsker at få mulighed for at tildele direktionen flere optioner. Bestyrelsen vil gerne holde løn og gage på et rimeligt niveau samtidig med, at vi giver direktionen mulighed for at tjene mere, hvis aktionærerne også tjener mere. Det er også vigtigt for bestyrelsen, at vi kan give direktionen en konkurrencedygtig aflønning. På den måde mener bestyrelsen, at vi kan sikre aktionærernes interesser bedst muligt. Direktionen er allerede i år gået med til at bytte en måneds bonus ud med optioner, og det er årsagen til, at den kontante aflønning af direktionen er faldet lidt. Forsamlingen kan finde en samlet redegørelse om Selskabsledelse på Coloplasts hjemmeside, men der er også mulighed for at læse en mere summarisk gennemgang i ledelsesberetningen på side Nu vil jeg vende mig til Coloplasts finansielle ambition Nu da selskabet har nået de langsigtede mål, har bestyrelsen udstukket en ny finansiel ambition for selskabet. Den betyder: At selskabet skal vokse mere end markedet, og levere indtjeningsmarginaler på niveau med de bedst indtjenende medicoselskaber Ambitionen passer til Coloplast, der nu har gennemført en forandringsproces og forbedret sin indtjening markant, siden processen startede i Derfor er Coloplast parat til en endnu højere ambition om at være blandt de bedst indtjenende medicoselskaber. Coloplast vil fortsat arbejde ud fra en strategi med temaet profitabel vækst. Det er selskabets ambition at: servicere vores kunder bedre, end andre gør det 6

7 levere bedre produkter og services til brugerne, end andre gør det drive vores virksomhed bedre, end andre gør det Til ambitionen knytter sig konkrete aktiviteter. De består eksempelvis i, at der skal bruges mere tid sammen med kunderne og mindre tid på kontoret, at der skal arbejdes systematisk med at forberede markederne, når nye produkter skal lanceres, og at der skal følges tættere op på den enkelte slutbruger med tilbud om uddannelse og rådgivning. Og så til de finansielle forventninger til 2010/11. I 2010/11 forventer Coloplast en organisk vækst i omsætningen på 6-8%. Overskudsgraden, EBIT-margin, forventes at blive 23-25% i såvel udenlandske som danske kroner. Forbedringen er et resultat af de initiativer, der allerede er sat i gang. Bruttoinvesteringer i bygninger, maskiner og driftsmateriel forventes at blive mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 26. Der er udskiftninger på vej i Coloplast bestyrelse. Efter mange års bestyrelsesarbejde har såvel Torsten Rasmussen som Ingrid Wiik meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jeg takker jer begge for en ihærdig og dygtig indsats for Coloplast og for vores gode samarbejde i de forløbne år. Vi forslår i denne anledning at reducere bestyrelsens størrelse fra 7 til 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, fordi vi ikke skønner, at der er behov for en større bestyrelse i Coloplast og foreslår således kun den ene af de to poster genbesat. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger Brian Petersen til nyt bestyrelsesmedlem. Brian Petersen har mange års erfaring fra bl.a. Proctor & Gamble og skal understøtte bestyrelsens kompetence inden for generel ledelse, marketing, salg, produktion og innovation. Der er mulighed for at læse mere om Brian Petersen i det udsendte materiale. Også blandt de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen er der sket ændringer. Coloplast danske medarbejdere har nyvalgt Torben Julle Rasmussen og Gitte Böse Andersen, mens Thomas Barfod er blevet genvalgt. Valgresultatet betyder samtidig, at vi i dag skal sige farvel til Knud Øllgaard og Mads Boritz Grøn, der har siddet henholdsvis 20 år og 4 år i Coloplast bestyrelse. Jeg vil på hele bestyrelsens vegne sige tak til jer for den store og engagerede indsats, som I har ydet. Til de to nyvalgte medlemmer vil jeg sige: Velkommen til bestyrelsesarbejdet! Vi ser frem til det fremtidige samarbejde. I min indledning påstod jeg, at det er blevet mere meningsfyldt, spændende og udfordrende at arbejde i Coloplast. Det kan lyde besynderligt i lyset af de mange omfattende forandringer og opsigelser. Men jeg kan ikke desto mindre dokumentere min påstand. Hvert år måles medarbejdernes tilfredshed i hele koncernen, og hele 92% af alle adspurgte valgte at svare. Igen i år er der fremgang på de tre centrale parametre: For det første er medarbejderne blevet mere tilpasse med arbejdet i Coloplast end de var sidste år, for det andet 7

8 er de blevet mere engagerede i arbejdet og endelig føler de i højere grad at jobbet lever op til de værdier som Coloplast står for: nærhed, passion, respekt- og ansvarlighed. I det lys er det ikke helt nemt at bevare pessimismen! Endnu engang vil jeg glæde mig over året, der er gået som har gjort Coloplast til en bedre virksomhed for os alle for aktionærerne, brugere, kunder, medarbejdere og samfundet. Jeg vil slutte min beretning med at sige en rigtig stor tak til alle medarbejdere, ledelse og direktion for en dygtig indsats og tak for ordet! 8

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Torsdag den 5. december 2013 Page 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Page 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund Jørgen Tang-Jensen

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

1. Vi tager fortsat markedsandele og øger overskudsgraden

1. Vi tager fortsat markedsandele og øger overskudsgraden Bestyrelsens beretning 2015-16 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Vi tager fortsat markedsandele og øger overskudsgraden Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

1. Coloplast leverer tilfredsstillende årsregnskab og skruer op for vækstambitionerne

1. Coloplast leverer tilfredsstillende årsregnskab og skruer op for vækstambitionerne Bestyrelsens beretning 2016-17 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Coloplast leverer tilfredsstillende årsregnskab og skruer op for vækstambitionerne Coloplasts årlige generalforsamling er for mig en helt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2013/14. 17. december 2014 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2013/14. 17. december 2014 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2013/14 17. december 2014 IDA Mødecenter Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D D A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er en fornøjelse at aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret 2013/14, der blev

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Gabriel Holding A/S regnskabsåret 2014/15 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Det er igen i år en fornøjelse at skulle aflægge bestyrelsens beretning om regnskabsåret,

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling 2003. Aarhus Oliefabrik A/S

Referat af generalforsamling 2003. Aarhus Oliefabrik A/S M. P. Bruuns Gade 27 Postboks 50 DK-8100 Århus C Danmark Telefon: 8730 6000 Direkte: 8730 6101 Telefax: 8730 6002 Telex: 64341 palmf dk ehh@aarhus.com CVR-nr. 4595 4919 Giro 901 2222 www.aarhus.com 2003

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2012, Søndersø Niels Kristian Agner Først og fremmest vil jeg gerne byde jer alle velkommen til SP Groups

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S

Vederlagspolitik. for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 6. Vestas internal protocol Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse og direktion 1 afspejler aktionærernes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. maj 2011

Bestyrelsesmøde 9. maj 2011 Bestyrelsesmøde 9. maj 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7/2-2011 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Årsrapport 2006/07. www.global-reports.com

Årsrapport 2006/07. www.global-reports.com Årsrapport 2006/07 FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2006/07 2005/06 2004/05 2) 2003/04 1) 2) 1) 2) 2002/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning 8.042 6.709 6.232 6.069 5.610 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere