Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse"

Transkript

1 BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt er at, analysere Køge bibliotekernes formidling og kommunikation via de opstillede infoskærme, der findes i biblioteksrummene, på udvalgte biblioteker. Bibliotekerne der medvirker til undersøgelsen er som følger: Køge bibliotek, Ølby bibliotek, Herfølge bibliotek (muligvis sat ud af spil pga. biblioteksomlægning) og Borup bibliotek. Ønsket fra bibliotekernes side er, at få mere viden omkring, den reelle effekt af infoskærmenes formidlings- og kommunikationsmæssige værdi overfor brugerne i det fysiske rum. KøgeBibliotekernes arbejder med den digitale og fysiske formidling i samspænd med hinanden under betegnelsen hybrid-biblioteket. Det er KøgeBibliotekernes ønske at få mere om viden omkring brugernes interesser ift. bibliotekets udvikling, roller, samt ønsket om øget værdi for brugerne. Overordnet vil projektets formål være at skabe viden omkring marketingsstrategien, rammer man brugerne? Viden omkring brugerinterface - æstetik og visuel stil. Indholdssiden - appellerer indholdet til folk? Hvordan hvilke andre elementer spille sammen, f.eks. lyd og billede? I problemfeltet kan man opstille to overordnede problemstillinger, som biblioteket ønsker viden om: Teknisk problemstilling: Infoskærmenes placering og størrelse, er det visuel støj, er designet af tekst og visualiseringer tiltalende? Evaluering af interface/design. Formidlingsmæssig problemstilling: I hvilken grad rammer kommunikationen de ønskede målgrupper, har indholdet indflydelse på biblioteksbesøget ift. information og inspiration til brugerne. Ses infoskærmene overhovedet af brugerne? Herunder skal KøgeBibliotekernes mål/formål med storskærmene også defineres, samt målgrupperne. 1

2 Metodebeskrivelse Hvilke arbejdsmetoder skal der anvendes for at foretage undersøgelsen, og hvordan skal der rapporteres og evalueres på dette. De undersøgelsesmetoder der vil blive anvendt er beskrevet herunder. Fremgangsmåden for delene af projektet, vil også være som beskrevet, eventuelt med justeringer undervejs. Møde med bibliotekerne - fotografi Der vil blive foretaget besøg til de biblioteker der er omtalt i projektet. Der vil her blive taget fotografier af de områder der er opført infoskærme, og eventuelt resten af biblioteket. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om Herfølge bibliotek medtages, da biblioteket skal omlægges til skolebibliotek. Formålet med dette er at afklare, om der er stor forskel i hvor infoskærmene er placeret på bibliotekerne, samt at indhente oplysninger om fysiske forhold. Analyse af skærmenes indhold Der vil blive foretaget en analyse af de indhold som skærmene formidler. Her tænkes selvfølgelig på indhold, men også den visuelle stil, æstetik, farveanalyse, placering o.s.v. Spørgeskema Hvis det findes at bibliotekernes skærme er af ens placering, så er det ikke nødvendigt at der foretaget f.eks. interview med brugerne alle steder. Der vil ikke være så stor forskel i resultaterne, at det tidsmæssigt kan svare sig i forhold til projektets størrelse. I stedet kan en spørgeskemaundersøgelse til brugerne på disse biblioteker være relevant. Interview Interview vil anvendes på et (eller flere) udvalgt bibliotek. Interview med brugerne er en god metode til at få kontakt med brugerne og få information om deres fokus og brug af infoskærmene, er det en relevant undersøgelsesform for dette projekt. Interviews vil blive udført som "exit-polls" når brugerne forlader biblioteket og er på vej væk. Her vil man ved hjælp af korte interview kunne identificere om brugerne ser skærmene og indholdet. (Eventuelt) Videooptagelse Ideen til denne undersøgelse er endnu ikke sikker, da vi har tvivl om det kan godkendes. Ideen er at opsætte et webkamera ovenpå en af infoskærmene og optage nogle timer fra en normal åbningsdag, på det udvalgte bibliotek. Derefter kan der laves tællinger af brugere der ser på skærmene i løbet af denne periode. Dette kan eventuelt sammenlignes med antal brugerne der ankommer på biblioteket i samme periode. Det er stadig værd at overveje hvilke resultater der 2

3 kan uddrages af denne type undersøgelse, og hvordan de kan analyseres, men nu er ideen fremlagt og bliver undersøgt. Der vil om muligt løbende blive rapporteret omkring undersøgelsernes resultater, hvis det har relevans for samarbejdet og forbedring af undersøgelsen Jeg vil i den færdige produktrapport evaluere, om de valgte undersøgelsesmetoder har været nyttige og skabt nyttige resultater, samt om man ved mulig gentagelse af et sådant projekt i fremtiden bør overveje at anvende lignende undersøgelsesformer, eller andre, og hvilke de eventuelt kunne være. Ressourcer Ressourcer til projektet, herunder værktøjer, materialer og lign. Der skal til projektet muligvis anvendes et digital kamera, til at tage billeder fra de forskellige biblioteker der undersøges, samt en diktafon eller lignende, til eventuelle interviews. Medvirkende: Medvirkende til projektet tæller studerende, Stine Kjær Schmidt, kontaktperson fra Køge bibliotekerne, Jeppe Bjerregaard Jessen, samt vejleder fra IVA, Haakon Lund. Overslag over økonomiske udgifter forbundet med projektets gennemførelse: Det skal undersøges om der muligvis skal søges om midler til transport til de forskellige biblioteker. Betalinger af udgifter: Den studerende har endnu ikke fundet grundlag til at antage, at der under dette projekt vil komme ekstra udgifter under udførslen af dette projekt. Slutprodukt Aftale om slutproduktet - herunder omfang, udførsel og udseende - hvad ønsker projektstedet og den studerende. Et idekatalog, en præsentation af produktet, en udstilling eller lign. Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten af infoskærmskommunikationen på bibliotekerne til projektstedet. Den studerende har samtidig sagt god for, at ville komme ud på Køge bibliotek og holde et oplæg eventuelt med Powerpoint, omkring undersøgelsens resultater, dette arrangeres da biblioteket har vist stor interesse. 3

4 Forventet effekt af projektet(s gennemførelse) på projektstedet Hvilke forventninger kan der opstilles om effekten af projektet. Ideer til forbedringer /forandringer, diskussioner. Der er ønsket viden over nytten af infoskærmskommunikationen på bibliotekerne, både hvordan formidlingen fungerer nu, samt i forhold til videreudvikling. Denne undersøgelse skal gerne kunne anvendes og tages i betragtning, når KøgeBibliotekerne skal tage stilling til brug af andre medier og teknologier, når der skal udtænkes koblinger mellem det fysiske og virtuelle bibliotek. Det er samtidig medvirkende til at skabe nytte for biblioteket og dets ansatte. Opfølgning Fremsendelse af produktet til projektstedet vil ske i starten af december 2011, som del af afslutning på projektforløbet. I løbet af projektforløbet vil der også blive aftalt en dato for formidling og præsentation af produktet og dets hovedresultater/konklusion for KøgeBibliotekerne. Herunder vil den studerende også kunne få eventuel feedback omkring projektets udførelse og resultater. En eventuel aftale om fremsendelse af projektrapporten, aftales mellem den studerende og kontaktpersonen på Køgebibliotekerne. 4

5 Tidsplan uge for uge Ugeplan August Uge 31 Uge 32 Uge 33 Milepæle Delresultater 2. august Tog kontakt til projektsted pr. mail, aftalte møde på Køge Hovedbibliotek med kontaktperson Jeppe Bjerregaard Jessen. Tilstedeværelse IVA & Vejledermøder Uge 34 : September Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Oktober Uge 40 Uge september Aflevering projektplan 5. september IVA - Projektstyring september IVA - Metoder/ Projektplan september IVA - Vejledermøde med Haakon Lund 11:00-12: september IVA - Teori og Praksis Tilstedeværelse Projektsted 15. august Møde på Køge Hovedbibliotek med Jeppe Bjerregaard Jessen og leder Jytte Dahl, samt rundvisning. 13:00 14: september Møde med Jeppe Bjerregaard Jessen, samt fotografering af Køge Hovedbibliotek. 9:00 11:00 Oktober / November Tilstedeværelse på projektsteder til udførelse af undersøgelser 13. oktober Møde med kontaktperson Jeppe Bjerregaard Jessen 9:00 10:00 5

6 Ugeplan Uge 41 Milepæle Delresultater Tilstedeværelse IVA & Vejledermøder Tilstedeværelse Projektsted Redaktionsmøde med Køgebibliotekerne 10:30 12:00 Uge 42 Uge 43 November Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 December Uge 48 Uge oktober IVA - Temaworkshops med udgangspunkt i projekternes faglige og metodiske aspekter 9:00 12:00 Dato uvist IVA - Vejledermøde med Haakon Lund 11:00-12:00 7. november IVA - Statusworkshop: Hvad er mit produkt? 9:00-12:00 Dato uvist IVA - Vejledermøde med Haakon Lund 11:00-12:00 5. december IVA - Afsluttende workshop: Kom igang med projektrapporten 9:00-12:00 1. november Møde med kontaktperson Jeppe Bjerregaard Jessen 13:00 14:00 Uge 49 11:00-12:00 Uge Færdigskrivning af projektrapport 6

7 Ugeplan Milepæle Delresultater Tilstedeværelse IVA & Vejledermøder Tilstedeværelse Projektsted Uge 50 Færdigskrivning af projektrapport Færdigskrivning af produkt Til KøgeBibliotekerne Uge 51 Uge 52 Januar Uge 1 3. januar Endelig aflevering af samlet projektopgave, senest kl i studieadministration IVA. Færdigskrivning af projektrapport Færdigskrivning af projektrapport 12. december Oplæg m. Powerpoint på KøgeBibliotek (aflyst pga. sygdom) Færdigskrivning af produkt Til KøgeBibliotekerne Færdigskrivning af produkt Til Køgebibliotekerne Dato uvist Aflevering af produkt til Køgebibliotekerne 7

Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem?

Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem? Hjørnet i biblioteket Hvad skal der ske? Og for hvem? Projektet bag produktet Udarbejdet af: Mathias Maagaard Det Erhvervsrelaterede Projekt Efteråret 2012 Vejleder: Hans Jørn Nielsen Afleveringsdato 7.

Læs mere

Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg ***

Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg *** Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg *** Det erhvervsrelaterede projekt ved IVA, Københavns Universitet, efteråret 2014 Studerende: Rasmus Pinborg Holm

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

PROGRAM. Gruppe 16-5. Semester - Digital Design - 2006 - Arkitektur & Design

PROGRAM. Gruppe 16-5. Semester - Digital Design - 2006 - Arkitektur & Design PROGRAM Gruppe 16-5. Semester - Digital Design - 2006 - Arkitektur & Design 1 INDHOLD: INDLEDNING Dette program omhandler projektet med arbejdstitlen Skizofrenia Days of Harley Quinn, et projekt af gruppe

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere