Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system"

Transkript

1 Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen Nikolas Bang Manscher Casper Hjermitslev Jensen Casper Nielsen Voigt Marco Pock Steen Fraile Joakim Sejr Vejleder: Lene Pries-Heje

2 Indhold Indhold i 0.1 Indledning Interessent Analyse 2 2 Planlægning af scope Projektformål Projektprodukt Projektsleverancer Projektets mål Risikoanalyse 9 4 Udviklingsmodel Projekt model SVN & Beslutningsændringer Projektplan Estimeringsteknikker Projektplan Kritisk sti Ansvarsfordeling Resurser Fremdriftsraportering mm Fremdriftsrapportering Kvalitetssikring Risikostyring

3 INDHOLD INDHOLD 7 Kommunikation 35 8 Evaluering Interessent analyse Risiko analyse/styring Udviklingsmodel Projektplan Fremdrift Kvalitetssikring Kommunikation Konklusion ii

4 0.1. INDLEDNING INDHOLD 0.1 Indledning Denne rapport er udarbejdet i marts - maj 2009 i faget Systemudvikling og projektorganisering. Formålet med rapporten er at bruge de teknikker vi har lært gennem kurset i et projekt. Projektet vi har valgt er andetårsprojektet vi er i gang med i faget BAAAP. Projektet foregår i to faser: I fase 1 udvikler vi en webservice som stilles til rådighed for en gruppe studerende ved Singapore Management University (SMU). Webservicen giver mulighed for at søge efter samt reservere værelser på et fiktivt hotel. Denne del forløber i marts måned og kræver nært samarbejde med de studerende ved SMU I fase 2 udvikler vi et receptionistprogram til brug for en receptionister på det fiktive hotel. Programmet skal bygge på den webservice vi lavede i fase 1, og skal understøtte de normale opgaver en receptionist har. Da projektet primært er for vores egen indlærings skyld, har vi valgt at behandle det som et skoleprojekt. Processen er det vigtigste og derfor ender vi ikke med et produkt, som skal i produktion når projektet afsluttes. 1

5 Kapitel 1 Interessent Analyse

6 KAPITEL 1. INTERESSENT ANALYSE Interessentanalysen er en metode brugt til at identificere og overskueliggøre hvilke interessenter, der er i projektet. Dette afsnit vil præsentere projektets interessenter og hvilke overvejelser vi har gjort om hvad de kan bidrage med, og hvordan vi påvirker dem. Grundet projektets natur som skoleprojekt falder mange af projektets roller ind under de samme personer. Først følger en kort beskrivelse af interessenterne og deres roller i projektet, dernæst følger et skema hvor interessenternes mulige handlinger med konsekvenser overskueliggøres, og til sidst et skema med beskrivelse af hvad interessenterne kan bidrage med til projektet. Vi har identificeret følgende interessenter i vores projekt: Niels Hallenberg Delejer af projektet og underviser i C# og F# programmering. Han har som den eneste direkte kontakt med Benjamin Gan, og de to udgør tilsammen projektets ejere. Som ønsker han, at projektet bliver en succes. Niels har ansvaret for projektdelen, som finder sted i Danmark, og han er med til at sætte deadlines og agere mellemand mellem vores hold og ITUs IT-afdeling. Niels belønning sker ved, at vi løbende holder ham opdateret med projektets status ved brug af hans konsultationstid. Når projektet er afsluttet skal Niels bedømme projektet og idet det er et skoleprojekt vil Niels også eksaminere den danske projektgruppe. På den måde vil Niels også evaluere om projektet har været en succes. Han er projektets primære resurseperson. Benjamin Gan Delejer af projektet og mentor for projektdelen, som finder sted i Singapore. Han underviser sit hold fra Singapore i webservices samt programmering. Han påvirker vores projekt indirekte, fordi han har kontakt med Niels og er holdet i Singapores primære resurseperson. Ben er for vores projekt "anden interessent", da han har relativt lille indflydelse på vores arbejde her i Danmark. Vi er fra Benjamins synspunkt leverandør til hans hold. Holdet i Singapore (Ashokan Ashita, Sunita Siwraj More og Chitanya Arora) Holdet i Singapore påvirker vores projekt, da det er en del af opgaven for dem, at deres service kan kommunikere med vores webservice. Som leverandører til Benjamin er de interesserede i projektet, og ser det gerne lykkes. De har rollen som vores kunder, og kan derfor påvirke hvordan webservicen bliver udformet. Begge hold forventer højt aktivitetsniveau og overholdelse af deadlines fra hinanden. Holdet i Singapore er projektets sekundære resursepersoner. Holdet i Danmark (Marco Pock-Steen Fraile, Morten Esbensen, Nikolas Bang Manscher, Casper Hjermitslev Jensen, Joachim Sejr, Casper Nielsen Voigt.) Projektets medarbejdere er motiverede af karakterbedømmelse, og de forventer at Niels og holdet fra Singapore overholder deres deadlines. Vi har mulighed for at påvirke holdet i Singapores søgeagent, og hvis tekniske problemer skulle opstå kan vi gennem Niels kontakte ITUs IT-afdeling. Katrine Dalgaard Skovdal Leverandør af kommunikationsfærdigheder. Hun har ingen magt over projektet i sig selv og er dermed "anden interessent". 3

7 KAPITEL 1. INTERESSENT ANALYSE ITU s IT-afdeling Projektets grå eminence og kan kun påvirkes gennem Niels. De er ansvarlige for at levere projekts server, hvorpå vores webservice publiceres fra. Receptionisten Receptionisten, som symboliserer slutbrugeren af programmet, er ikke-eksisterende i dette projekt. Som sagt ender processen ikke med et produkt som skal masse-produceres og det er derfor kun af pædagogiske årsager at vi opfinder denne rolle under udviklingen af softwaren. Interessent Mulig handling Virkning Forholdsregel Holdet i Singapore Udviser dovenskab Mindre forsinkelse Klar kommunikation, og/eller miskommunikation bindende forhandlinger og overholdelse af aftaler Holdet i Danmark Kører trætte og udskyder Mindre forsinkelse Deadlines arbejdet Katrine Dalgaard Aflyser lektioner I værste fald lille Kommunikere med Skovdal forsinkelse hende via ITUs IT-afdeling Manglende respons Stor forsinkelse Brug Niels som ved rapportering af mellemmand til problemer kommunikation Tabel 1.1 Tabel 1.1 viser hvordan interessenternes mulige handlinger kan påvirke projektet. Projektet kan ikke påvirkes meget udefra som det ser ud lige nu. Den største påvirkning kan komme fra IT-Afdelingen, hvis de undlader at reagere på rapportering af de tekniske problemer vi løber ind i. Som det kan ses minder alle vores forholdsregler meget om hinanden. Det er kritisk for projektet at der kommunikeres med alle interessenter. Alternative kommunikationsveje kan forekomme og derfor giver det mening, at vi bruger/tester så meget kommunikationssoftware som muligt. Blandt muligt kommunikationssoftware kan der nævnes Skype, MSN Messenger, og Tokbox. Det er dog vigtigt for at bevare overblikket, at de vigtigste beslutninger skrives ned skriftligt og er tilgængeligt for alle interessenter. Hvis vigtige beslutninger kommunikeres på en uhensigtsmæssig måde(f.eks. ved kun at sige det over Skype) kan der utroligt let opstå problemer og misforståelser. 4

8 KAPITEL 1. INTERESSENT ANALYSE Hallen- Niels berg Holdet i Singapore Holdet i Danmark Katrine Dalgaard Skovdal ITUs ITafdeling Hvad er deres udbytte Et program og en rapport fra sine s- tuderende Søgeagent, der er kompatibel med vores webservice Et program, en rapport og en bedømmelse Indstilling projektet til Ejer, meget positiv Positiv Positiv Hvad kan de bidrage med Webservice, kompetencer og vejledning Kravspecifikation og erfaringer Klient, rapport og erfaring Intet Positiv Kompetencer og vejledning Intet Uafhængig Servere og udviklingsmiljø Tabel 1.2 Handlinger Gruppemøder Møder, chat, mails og videokonferencer Dokumentation, kodning, UML og møder Gruppemøder Ordne serverproblemer Tabel 1.2 viser hvordan interessenterne kan bidrage til projektet. Indstillingen til projektet er overordnet positivt hvilket man kunne forvente af et skoleprojekt. For at få interessenterne til at bidrage med så meget som muligt, har vi arrangeret regelmæssige møder mellem de 3 vigtigste interessenter: Os selv, Niels og holdet i Singapore. 5

9 Kapitel 2 Planlægning af scope

10 2.1. PROJEKTFORMÅL KAPITEL 2. PLANLÆGNING AF SCOPE 2.1 Projektformål Projektet har to faser fordelt på to perioder. Første del af projektet er et projektsamarbejde mellem ITU og SMU(Singapore Management University). Formålet er at udvikle en webservice, som kan tilgås af forskellige søgeagenter udviklet af de studerende på SMU. Den skal helt specifikt kunne bruges af SMU holdets søgeagent. Derudover skal vi lære at samarbejde i et globalt IT-projekt; et såkaldt virtuelt hold. Den anden del af projektet er SMU ikke en del af. Formålet med denne del af projektet, er at udvikle klientsoftware, der kan bruge funktionaliteten fra den allerede udviklede webservice af en receptionist på et hotel. 2.2 Projektprodukt Webservicen skal overholde fælles krav baseret på en forhandlingsproces mellem gruppen i Danmark og gruppen i Singapore. Webservicen skal udvikles i C# og hostes på ITUs server. Når webservicen først er oprettet, må den ikke nedlægges igen. Klient softwaren skal benyttes af en receptionist. Klienten skal bruge vores webservice og skal desuden indeholde både C# og F# kode. Den endelige rapport for projektet skal indeholde afsnit om design analyse, data model, kommunikations overvejelser og test strategier. 2.3 Projektsleverancer En fungerende webservice som opfylder de forhandlede krav. Klient software som gør brug af den eksisterende webservice og kan bruges af en receptionist på et hotel. Rapport med tilhørende dokumentation, beslutnings log, projektdagbøger mm. 2.4 Projektets mål Succeskriterierne for projektet er følgende: En projektrapport 7

11 2.4. PROJEKTETS MÅL KAPITEL 2. PLANLÆGNING AF SCOPE Indeholdende Datamodel, Kommunikationsstrategi, Designbeslutninger, Designanalyse og Testbeskrivelse. En projekt proces rapport Indeholdende interessent analyse, planlægning af scope, risiko analyse, argumentation for valg af udviklingsmodel, projektplan, en redegørelse for hvordan der foretages fremdriftsrapportering, kvalitetssikring og risikostyring samt gruppens overvejelser omkring samarbejde og kommunikation i projektet og en evaluering. Klient software Indeholdende design beslutninger, implementationsanalyse og teststrategi. Webservice Database, design, implementation, test og kommunikationsstrategi. 8

12 Kapitel 3 Risikoanalyse

13 KAPITEL 3. RISIKOANALYSE Der vil under et projekt altid dukke problemer op, og det eneste man kan gøre for at stoppe det, er at acceptere at de forekommer. Efterfølgende kan man så gøre så meget som muligt for at undgå at det skader projektet. Man må prøve at brainstorme indenfor forskellige områder af projektet, for at tage højde for så mange potentielle problemer som muligt. De gøres inden for disse områder: Strategiske forhold Projektstørrelse og afgrænsning Organisation og brugere Estimering og planlægningskvalitet Forhold vedrørende kodning Selve den organisatoriske implementering Driftsforhold Dernæst vurderer man sandsynligheden på en skala fra 1-5 for, om et problem vil udvikle sig, og hvilken konsekvens det vil have. Risikofaktoren udregnes ved at gange de to vurderinger sammen. Man koncentrerer sig om de problemer med de største risikofaktorer. Man kan så planlægge en forebyggende foranstaltning og/eller en afhjælpende nødplan hvis muligt. Vi har lavet en risikotabel hvor vi opstiller de forskellige risiko. For hver enkelt risiko har vi angivet en sansynlighed, en konsekvens, den risikofaktor det giver og en mulig foranstaltning og/eller afhjælpende nødplan. 10

14 KAPITEL 3. RISIKOANALYSE Risiko Risikofaktor Strategiske forhold It afdelingen kan ikke løse hardware/software problemer Projektstørrelse og afgrænsning Dårlig afgrænsning af scope Organisation og brugere Singporianerne taler dårlig engelsk Risikosansynlighed Risikokonsekvens Løsning Som en forebyggende foranstaltning kan man påvirke dem gennem Niels. Som en afhjælpende foranstaltning kan man sende skriftlige klager Som forebyggende foranstaltninger kan man vælge en projektmodel som understøtter ændringer i kravspecifikationerne, lave gruppemøder om morgenen og have en god gruppedynamik Som en forebyggende foranstaltning kan man have en tolk klar. En afhjælpende foranstaltning er at skifte til skriftlige kommunikationsmidler. 11

15 KAPITEL 3. RISIKOANALYSE Misforståelser med gruppen fra Singapore Manglende kompetencer fra Singapore Estimering og planlægningkvalitet Dårlig planlægning og overholdelse af deadlines Forhold omkring kodning F# bliver besværligt Problemer med serveren Selve den organisatoriske implementering Projektrollerne bliver ikke overholdt Driftsforhold Dårlig distribution af lokaler En forebyggende foranstaltning ville være at holde kommunikationsniveauet højt, og som afhjælpende foranstaltning kan man snakke med dem om problemerne Vi kan ikke rigtig lave noget forebyggende men afhjælpende kan vi assistere med vores egne kompetencer Kan forebygges vha. morgenmøder Forebyggende kan vi læse godt op på stoffet og afhjælpende ved at søge ekstern hjælp Snakke med Niels, K- lage til IT-afdelingen Afhjælpes vha. morgenmøder Som forebyggende foranstaltning kan man komme før tid for at finde ledige lokaler. Tabel

16 KAPITEL 3. RISIKOANALYSE Ud fra tabellen kan vi se at de mest kritiske risici er følgende: Problemer med serveren IT-afdeling ikke kan løse hardware/software problemer Dårlig afgrænsning af scope Dårlig planlægning og overholdelse af deadlines Misforståelser med holdet fra Singapore Vi har kun valgt de mest sandsynlige risici med højeste risikofaktor, da resten enten ikke er særligt sandsynlige eller ikke medfører store konsekvenser. Som tabellen viser, er den største fare for projektet, at IT relaterede problemer opstår. Hvis der bliver problemer med serveren, og disse ikke bliver afhjulpet, kan det blive fatalt for vores projekt, da vi i gruppen kun indirekte kan påvirke dette igennem Niels. Den tredjestørste risiko har med afgrænsning af projektet at gøre. Hvis der opstår misforståelser om projektets omfang og/eller deadlines ikke overholdes, kan det forsinke projektet i et bredt omfang. Men med lidt fornuftig planlægning og gennemtænkning, kan dette problem nemt undgås. Først på en femte plads ligger misforståelser mellem vores gruppe og gruppen fra Singapore. Det er sandsynligt at det sker og konsekvenserne afhænger af gruppernes kommunikationsevner. 13

17 Kapitel 4 Udviklingsmodel

18 4.1. PROJEKT MODEL KAPITEL 4. UDVIKLINGSMODEL 4.1 Projekt model Vi ønsker at vælge en udviklingsmodel til projektet. En udviklingsmodel hjælper os med at strukturere arbejdet med projektet, og kan fortælle i hvilken rækkefølge vi skal angribe de delmål, der tilsammen udgør projektet. Før vi beslutter hvilken udviklingsmodel vi ønsker at gøre brug af, gennemgår vi nogle forskellige muligheder: Vandfaldsmodellen: Vandfaldsmodellen er en sekventiel udviklingsmodel, hvor udviklingen af software sker ved at gennemløbe en række faser. Når en fase er færdig, kan en ny påbegyndes således, at man går slavisk hele vejen fra ideen til det endelige produkt en fase ad gangen. Vandfaldsmodellen er den udviklingsmodel der tillader mindst plads til ændringer i krav. Når kravspecifikationsfasen er overstået påbegyndes en ny fase, og de definerede krav ses derfor som de endegyldige. Denne model er god til store projekter, idet den tilbyder en fastlagt struktur, der gør det lettere at styre den mængde af arbejde, der er i udviklingen af et stort system. Modellen er ligeledes god til projekter hvor driftsikkerheden er essentiel idet funktionalitet og krav ligger meget fast, hvilket gør det lettere at teste. Iterativ udvikling: Den iterative udvikling dækker over et koncept hvor udvikling af et program sker i iterationer(dele/gentagelser). Dvs. at projektet deles op i iterationer, der hver især kan indeholde en kravspecifikationsfase, en udviklingsfase osv. Programmet bygges op som disse iterationer færdiggøres, indtil man har et færdigt produkt. Den iterative udvikling bruges ved projekter hvor man kan forvente, at kravene kan ændres som projektet skrider frem. Skulle nye krav komme frem i løbet af udviklingen kan der tages hånd om disse i en ny iteration. Desuden giver den iterative udvikling programmører og udviklere mulighed for at lære og tilegne sig erfaring igennem et projekt. Problemer, konflikter osv. kan opdages i en iteration således at man kan rette op på det til næste iteration. Problemet med denne metode er at det er meget svært, at give et passende estimat mht. mængden af arbejde. Agile processer: Agile processer er en software-filosofi, der bygger på en iterativ udvikling. Filosofien definerer en række principper for hvordan software kan udvikles. Udviklingen af et program sker i små iterationer, der typisk varer 2-4 uger hver. De agile ideer går ud fra at verden, herunder også softwarekrav, er foranderlig og fokuserer på at kunne omstille, i løbet af udviklingen, i stedet for fastsætte hele udvikling. Der fokuseres på at have et hold af dygtige udviklere, der i fællesskab kan træffe beslutningerne i udviklingen. Business-hierarkiet er erstattet af holdet, hvor forskellige personer påtager sig forskellige roller alt afhængigt af opgaven. Desuden fokuseres der på menneskelig kommunikation frem for mails osv. Denne har samme problem som iterativ udvikling, ved at det er svært at estimere hvor mange arbejdstimer der skal bruges. 15

19 4.2. SVN & BESLUTNINGSÆNDRINGER KAPITEL 4. UDVIKLINGSMODEL Inkrementel udvikling: Den inkrementelle udvikling er en iterativ udviklingsmodel, hvor hver iteration bringer et færdigt produkt, der kan leveres til kunden. Efter en indledende ide- og analysefase kan iterationerne påbegyndes. Denne model er god til mange forretningsprojekter, hvor en kontinuerlig leverance til kunden kan give et godt samarbejde. Kunden kan direkte følge med i at tidsplanen følges ved at inspicere leverancen af delprodukterne. Samtidig kan disse løbende testes og tages i brug. Vandfaldsmodellen, den iterative- og den inkrementelle udvikling er 3 overordnede udviklingsmodeller. Under disse findes en hel række meget veldefinerede modeller, der helt specifikt beskriver en udvikling. Med de noget forskellige udviklingsmodeller identificeret kan vi nu kigge på hvilket projekt vi står med i forsøget på at vælge en god udviklingsmodel. Vores projekt: Vores projekt skal udvikles i to dele: Den første del er udviklingen af et system i samarbejde med studerende fra SMU i Singapore. Vi står for udviklingen af en webservice, som de skal forbinde til. Denne del af projektet varer en måned, og kravene til systemet skal fastlægges i enighed mellem vores gruppe og vores samarbejdsgruppe ved de indledende møder. Der er afsat ca. to dage om ugen, og vi er 6 udviklere på projektet. Anden del af projektet består i at lave en klient der bruger den webservice vi allerede har udviklet. Denne del af projektet varer 4 uger, og kravene er fastlagt af vores underviser. I denne periode arbejder vi på fuld tid. Dvs. vi har ingen anden undervisning vi skal tage hensyn til. Valg af udviklingsmodel: Til den første del af projektet arbejder vi ud fra en inkrementel udviklingsmodel. I denne del er det vigtigt, at vi kan levere funktionelle dele af vores program til vores samarbejdsgruppe således, at de kan arbejde på deres system som bygger på vores. Hver iteration skal derfor resultere i et funktionelt produkt. Som projektet skrider frem kan vi aftale flere funktionaliteter hvis tiden er til det. Til den anden del af projektet ønsker vi at arbejde ud fra en iterativudviklingsmodel. I denne del er der i princippet kun en leverance, nemlig projektafleveringen. Det er desuden meget sandsynligt, at vi tilføjer krav til programmet som arbejdet skrider frem, og en iterativ udvikling er bedst til at håndtere dette. 4.2 SVN & Beslutningsændringer For at sikre at vores program og proces kan håndtere de ændringer som det vil komme ud for, er det nødvendigt at vi laver en fast plan for, hvordan man håndterer ændringer. Disse ændringer skal godkendes og senere testes, for at sikre at de ikke påvirker de resterende 16

20 4.2. SVN & BESLUTNINGSÆNDRINGER KAPITEL 4. UDVIKLINGSMODEL dele af produktet. Subversion er et versionsstyringsprogram, som er udviklet af CollabNet. Vi har registreret os hos assembla.com, der stiller en subversion server til rådighed. Dernæst har vi downloadet TortoiseSVN, som bruges til at synkronisere filer med vores subversion server. Det smarte er, at vi kan holde styr på hvilke ting vi mangler og medlemmerne kan tage individuelt ansvar for arbejdspakker på en nem og intuitiv måde. Det er aftalt at kode, diagrammer, excel-ark, billeder og latex-dokumenter uploades på subversion serveren vha. TortoiseSVN. Dermed kan vi lade subversion om at styre de forskellige versioner. På vores subversion server, har vi tre mapper: branches, tags og trunk. Når vi laver en ny opdatering, skriver vi kort og præcist hvad det var vi har ændret. På assembla.com kan vi så logge ind, og se hvilke ændringer vi har lavet, samt hvem der har lavet dem. Assembla sætter også automatisk changeset-numre på. Når programmet er udgivet, er det dog ikke helt så simpelt at lave en rettelse, men vi har også fået stillet et testhotel til rådighed. Det er meningen at vi, så længe vi har med ustabile webservices at gøre, kun må bruge testhotellet til at udstede og teste disse services. Når programmet er udgivet stilles der, som tidligere beskrevet, en række yderligere krav til, hvordan ændringerne er testet. Dette skyldes at brugeren skal involveres, da brugeren allerede har brugt programmet. Dermed skal man sikre sig, at de ændringer man laver er godkendt og gennemtestet. Men i realiteten afsluttes projektet og dermed brugen af programmet når semesteret er ovre. Da vi ikke har en egentlig slutbruger, antager vi en fiktiv, som hvis det var virkeligt. 17

21 Kapitel 5 Projektplan

22 5.1. ESTIMERINGSTEKNIKKER KAPITEL 5. PROJEKTPLAN 5.1 Estimeringsteknikker Estimering er en vigtig del af projektledelse, da det skal bruges til at finde ud af om et projekt overhovedet skal iværksættes. For at kunne lave en projektplan, skal man have nogle estimeringer af arbejdstiden for de enkelte arbejdspakker, da man ellers ikke kan komme frem til den kritiske vej. Der findes mange forskellige måder at lave estimeringer på, der her vil blive gennemgået. Nogle af dem passer bedre til vores projekt end andre. Cost/Benefit Analyse(CBA) går ud på at lave en kvantitativ opgørelse ud fra omkostningerne fra projektets forløb og fordele ved produktets implementering. Omkostningerne er fra udviklingen, igangsætningen, driften og finansielle omkostninger fra projektet. Fordele er forøget profit, bedre kvalitet, højere sikkerhed, kundetilfredshed, strategiske fordele og formindskede omkostninger. CBA skal laves før, under og efter projektet, så man kan vide om projektet overhovedet kan betale sig, om det skal fortsættes og om det var en god investering. Teknikken kan desuden bruges når man laver initialisering af scope, da man så kan vurdere om projektet kan betale sig. Work Breakdown Structure (WBS) går ud på at opdele et projekts arbejdspakker efter proces og/eller produkt. Arbejdspakkerne skal enten være helt uafhængige eller klart koblet til andre pakker og omverdenen. De skal være definerede med hensyn til omfang, ansvar og autoritet. Pakkerne skal være målelige og deres resursebehov, omfang, varighed og omkostninger skal kunne estimeres. Arbejdspakkerne skal også resultere i et produkt. Man kan bruge erfaringsbaserede teknikker som analogier og eksperter. Analogier er sammenligninger med lignende projekter, som man kan trække erfaring fra. Eksperter er folk som har styr på en aktivitet og som derfor kan give et estimat. Fordelene ved denne metode er, at den er baseret på erfaring og tager højde for undtagelser, men til gengæld er den kun så god som eksperterne er til at give deres estimater. Man kan også bruge historiske data, dvs. at hvis man ved hvor lang tid det tager at lave en bestemt aktivitet, ved man også hvor lang tid det tager at lave samme aktivitet flere gange. Fordelen ved denne metode er at den er direkte baseret på erfaring, men det betyder også at den er baseret på data som ikke altid kan overføres til en anden situation. Når man bruger successiv kalkulation går man i dybden med de ting man er usikre på. For en hovedpost vurderer man en optimistisk, pessimistisk og en sandsynlig værdi. Herefter beregnes middelværdi, standardafvigelse og varians. Herefter kan arbejdsopgaverne brydes ned i mindre dele for at mindske usikkerheden ved udregningerne. Fordelen ved teknikken er muligheden for at medregne usikkerheden, men den bruger for meget regning i forhold til erfaring. Delfi-teknikken er en teknik hvor hvert medlem fra gruppen giver et estimat, og dem, der har givet de mest optimistiske/pessimistiske estimater forklarer deres estimat. Derefter laver alle i gruppen et nyt estimat. Det kan man fortsætte med flere gange, hvis det er nødvendigt. Eksperterne bliver udnyttet rigtig godt i denne teknik, men den kræver også meget forberedelse og er ikke god til for mange detaljer. Der er desuden andre småteknikker, bl.a. "Oppefra-ned", som går ud på først at estimere helheden og derefter bryde det ned vha. procenttal på pakkerne, der er givet på baggrund af erfaring. Fordelen er fokus er på helheden og at den er nem og effektiv, men den er også meget usikker, da 19

23 5.1. ESTIMERINGSTEKNIKKER KAPITEL 5. PROJEKTPLAN den er baseret på få detaljer. "Nedefra-op"går ud på at bryde projektet ned i detaljer fra starten og estimere hver enkelt del i timer. Så ganges antal timer op til en sum vha. procenttal baseret på erfaring. Fordele ved denne metode er, at den er baseret på detaljer og er stabil, men samtidig overser den omkostninger og kræver mange resurser. I "Nedefra-op alternativ"estimeret pakkerne i antal linjer og summen af dem bruges enten til at inddrage nogle historiske data eller som en estimeringsmodel. Man kan også vælge modelbaserede teknikker som fx COCOMO-modellen. COCOMO-modellen er baseret på antal linjers kode til programmet. Modellen findes i flere varianter, bl.a. en udvidet version, der tager højde for en masse forskellige faktorer, såsom software-, computer-, personligeog projektfaktorer. Fordelen ved COMOCO-modellen er at den er kendt og lavet i flere varianter, men den bruges ikke ret meget og er lavet ud fra data fra store amerikanske projekter. Use Case Point-estimering virker godt sammen med en objekt-orienteret udvikling. Det går ud på at man ud fra tre faktorer for en use case, udregner en UCP-værdi, som kan bruges til at udregne antallet af mandetimer til opgaven. Metoden passer godt til et objekt-orienteret projekt og til UML og er meget præcis, men det er baseret for meget på udregning og for lidt på erfaring, og kræver desuden lokal tilpasning. "Function Points"går ud på at tælle fem ting: eksterne inddata, eksterne uddata, eksterne forespørgsler, interne logiske filer og eksterne grænseflader og give dem hver især en vægt. Ud fra det kan man gætte på hvor stort programmet er og hvor lang tid det tager at lave. "Function Points"giver en god præcision og bliver også brugt en del i Danmark, men den tager lang tid at lære og det tager en del tid før man har lokale data. CBA er alt for "business-minded"til vores projekt til at være værd at lave. Til vores projekt bruges der ikke nogen strategi, eller penge for den sags skyld og heller ikke nogen omkostninger, andet end tid. Da projektet skal laves lige meget hvad, kommer CBA slet ikke på tale. WBS er en meget generel metode og kan sagtens bruges i vores projekt. Da metoden er så grundlæggende, kan man næsten ikke undgå at bruge den indirekte i de forskellige estimeringsteknikker. Analogier og eksperter kan ikke rigtig bruges til vores projekt. Analogier kan ikke bruges, da vi ikke har lavet nogen projekter, hvor der har været et sammenarbejde med nogen fra et andet land. Dog kan tidligere erfaringer med arbejde med webservices bruges. Eksperter vil godt kunne bruge til en hvis grad, da nogle af gruppens medlemmer har så meget erfaring at de godt kan ses om "eksperter", men de kan ikke ses som eksterne eksperter der har en individuel vurdering der tæller. Så ekspertmodellen er heller ikke den mest optimale. Historiske data kan ikke bruges, da der i vores projekt ikke er tale om et stykke arbejde, der minder om et gammelt stykke arbejde og som udføres flere gange. Successiv kalkulation er en god metode, men det vil også være "overkill"at bruge den i vores projekt, da den kræver en del forberedelse. Derimod passer Delfi-metode meget bedre, da den ikke kræver så meget forberedelse, er nem at bruge og alle i gruppen kan bliver hørt, specielt "eksperterne". "Oppefra-ned"er svær at bruge i vores projekt, netop fordi man skal give et estimat til helheden, som vil gøre slutresultatet alt for upræcist. "Nedefra-op"minder til dels om Delfi-metoden, og da Delfi-metoden gør mere brug af erfaring er den at foretrække. "Nedefra-op alternativ"er baseret på antal linjers kode og 20

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor

Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor 24-06-2010 Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund for projektet 5 1.1 Lancering 5 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) 5 2.1 Formål 5 2.2 Leverance

Læs mere