JANUAR Held og uheld i projektledelse... - når projekter planlægges som et spil på rouletten...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2014. Held og uheld i projektledelse... - når projekter planlægges som et spil på rouletten..."

Transkript

1 JANUAR 2014 Held og uheld i projektledelse... - når projekter planlægges som et spil på rouletten...

2 Held & uheld i projektledelse Hvorfor er nogle projektledere altid uheldige? Barometeret i deres projekter falder være uforudsigelige. Forskellen er kolossal. Situationer kan være uforudsete, og de kan med jævne mellemrum til storm og hagl, Det, der kendetegner de uforudsete situationer, er, at de kunne være undgået. og de kæmper en stor del af tiden i strid modvind. Og hvorfor er andre projektledere altid heldige? De cruiser ud af hvis projektlederen allerede i planlægnings- At der kunne have været handlet på dem, projektvejen i solskin og medvind, mens fasen havde reageret på de fareindikationer, barometeret varsler stabilt vejr og skyfri der var til stede. himmel.. Hvorfor ser vi denne store forskel i projekterne? Kan det hele tilskrives held eller uheld? Er det vitterlig noget, der, ligesom vejret, er ude af vores kontrol? Forskellen på de ressourcer og den energi, der investeres i de to vejrtyper, er enorm. Projekter i modvind forbruger ressourcer, der kunne have været brugt langt mere konstruktivt andre steder. De uheldigt opståede situationer er ødelæggende for motivationen og begejstringen i de uheldige modvindsprojekter, og det påvirker projektdeltagernes indsats langt udover det enkelte projekt....projekter kuldsejler dog sjældent på grund af ubekendte faktorer... Uforudset eller uforudsigeligt Ethvert større virksomhedsprojekt indeholder blinde vinkler, uforudsete udfordringer og betydelige risici. Det er et grundvilkår for projektledere. Projekter kuldsejler dog sjældent på grund af ubekendte faktorer, men derimod ofte fordi projektlederen er sprunget for hurtigt og let henover planlægningsfasen til at kunne håndtere dem, når de opstår....det, der kendetegner de uforudsete situationer, er, at de De uforudsigelige situationer er dem, der så at sige opstår ud af den blå luft, uden forudgående indikationer - de kunne ikke være forudset. Det kunne eksempelvis være naturkatastrofer, som forsinker leverancer fra udlandet, eller det kunne være pludseligt opstået sygdom hos centralt placerede projektmedarbejdere. Den slags kan man ikke kalkulere med at sikre sig imod. Men det er ikke ensbetydende med, at projektlederen er uden ansvar for, at have en plan til at håndtere dem. Tidligt i et ethvert projekt skal der foretages en analyse af de risici, der omgiver projektet, og som regel bør analysen munde ud i en opstilling af mulige worst case scenarier. Når disse scenarier først er blevet beskrevet, og der ligger en plan for, hvordan de håndteres - såfremt de vitterlig indtræffer - er det også ulig meget nemmere at minimere følgeskaden af uforudsigelige situationer. Uheldets karakteristika God projektplanlægning er sin helt egen disciplin, som kræver masser af omtanke at nå fornuftigt i mål med. Det er her, de allervigtigste og allerværste beslutninger bliver truffet. Det er her, kimen til succes eller fiasko bliver lagt. kunne være undgået......god projektplanlægning....kræver masser af omtanke.....de uforudsigelige situationer er dem, der så at sige opstår ud af den blå luft,.. Man skal som projektleder have en rygrad, der gør, at man investerer tilstrækkelig tid og ihærdighed på at lave en omhyggelig plan, selvom der fra mange sider kan være pres på for at komme i gang med projektet. Der er visse karakteristika, som går igen, når man kigger nærmere på, hvordan den uheldige projektleder agerer, når et projekt kommer i modvind. Nogle af de mest markante og omkostningsfulde fejl i planlægningsfasen er: projektets leverancer er ikke kendte manglende involvering af projektets deltagere planlægning efter best case scenario manglende metodik i estimeringen troen på at der findes gynger og karruseller manglende fokus på kritisk vej og afhængigheder planerne kan ikke bruges til opfølgning af fremdrift undervejs i projektet kaastrup andersen - hel eller delvis gengivelse af tekst og illustration er kun tilladt med klar kildeangivelse.

3 ...Det væsentlige er, at der benyttes en relevant metodik, der hæver estimeringerne udover gætte-niveau... En god plan er deltagernes plan Den første typiske fejl i planlægningsfasen starter allerede, når projektlederen sætter sig selv i scene som anføreren, der på egen hånd skal producere og siden diktere en færdig køreplan til projektets deltagere. Den projektleder, som ikke integrerer og baserer sin plan på projektdeltagernes viden, er allerede her i fuld gang med at forprogrammere sit eget uheld....den heldige projektleder formår derimod at aktivere og engagere deltagerne i planlægningen... Den heldige projektleder formår derimod at aktivere og engagere deltagerne i planlægningen. Han ser sin funktion som den, der faciliterer processen frem mod den færdige plan. En projektplan, hvis indhold er skabt af deltagerne og bygger på deres viden og individuelle erfaringer. Her gælder det især om, at få de højt specialiserede medarbejdere på banen, også de introverte og ordknappe af slagsen. Deres vurderinger er nøglen til effektiv kontrol med risici og komplekse detailprocesser....samtidig er der en helt anden og afgørende effekt af involveringen, nemlig commitment... Samtidig er der en helt anden og afgørende effekt af involveringen, nemlig commitment. Integreres deltagerne ikke i planlægningen, vil de heller ikke på samme måde føle sig ansvarlige for - og committede til dens succesfulde realisering. lige, skjulte faktor, der afgør, om et stramt projekt hales helt i mål eller ej. Det kan være svært at sikre deltagernes integration og commitment. Det tager tid og masser af energi. Men det er nødvendigt, at alle kommer til fadet, for der er ingen dybfølt commitment eller stålsat tro på realiseringen af en plan, man ikke selv har været med til at udforme....en af de ting, der går igen i undersøgelser af projektledelse, er, at vi gentager vores fejl... Planlægning efter best case scenario En af de ting, der går igen i undersøgelser af projektledelse, er, at vi gentager vores fejl. Vi glemmer åbenbart vores dyrekøbte erfaringer fra tidligere projekter og kaster os hovedkuls ud i det næste med blikket rettet stift fremad. Men et omhyggeligt evaluerende blik bagud kunne ofte fortælle os meget om, hvad der er i vente. Alt for mange planer tager udgangspunkt i et best case scenario. Virkeligheden tilsiger imidlertid, at der er endog meget langt mellem de projekter, som ikke ryger ind i et eller flere bad case scenarier undervejs. Den heldige projektleder udnytter erfaringer fra tilsvarende projekter det være sig egne eller andres erfaringer - til at forudse, hvor komplikationer kan forventes at opstå. Hvis installationen af nyt udstyr skaber problemer på et projekt, bør det antages, at det samme kan gøre sig gældende på fremtidige, sammenlignelige projekter. Det er en konkret erfaring, som kan og bør bruges.... per automatik kalkuleres med, at det denne gang naturligvis kører uden problemer... I stedet ser vi alt for ofte, at der i projektplanlægningen per automatik kalkuleres Medarbejdernes commitment, ubeskrevet som det er i selv den mest detaljerede projektplan, udgør som regel den uhåndgribemed, at det denne gang naturligvis kører uden problemer. Den heldige projektleder kalkulerer i sin planlægning med problemer, udfordringer og uheld, ikke med...held!. Manglende metodik i estimeringen Fejlagtige eller urealistiske estimeringer er en anden væsentlig årsag, når projekter skrider. I mange projekter mangler der kort og godt metodik i estimeringen. Igen er det først og fremmest et spørgsmål om involvering involvering af de projektdeltagere, som er mest fortrolige med det specifikke fagområde, der skal estimeres på. Når projektlederen i stedet estimerer på andres vegne, er der rent faktuelt ingen reel kvalitetssikring i estimaterne....fejlagtige eller urealistiske estimeringer er en anden væsentlig årsag, når projekter skrider... Det er dog ikke nok at sikre sig, at de faglige kompetencer er til stede. Mange uforudsete situationer opstår, fordi projektlederen ikke i tilstrækkelig omfang, sørger for at få kommunikeret de specifikke krav, til løsningen der skal estimeres på og i hvilken sammenhæng den skal indgå. I mange projekter estimerer fagligt kompetente projektdeltagere ud fra, at opgaven kan løses med quick-fix. Det kunne eksempelvis være en let omskrivning eller videreudvikling af en eksisterende software. Når så kravene til løsningen specificeres lyder der et kollektivt udbryd: Hvad, skal den også kunne det? Jamen, så er det jo en helt anden opgave!. Hvilke metodikker der benyttes til estimering, må afhænge af den konkrete situation og opgavens karakter. Det væsentlige er, at der benyttes en relevant metodik, der hæver estimeringerne udover gætte-niveau, samt at forudsætningerne for løsningen er klart defineret.

4 Task type 2 Spørg eksperten - bag denne artikel: Anton Kaastrup - Direktør kaastrup andersen a/s Tlf.: Troen på gynger og karruseller Det er nærliggende at betragte og planlægge et projekt som en organisk sammenhængende opgave med nogle få hovedfaser, der skridt for skridt skal hakkes af og sluttelig leveres på et fast defineret tidspunkt. Det er dog både forkert og farligt. Man forledes nemlig nemt til at tro, at man kan vinde ind på gyngerne, hvad man har tabt på karrusellen. I den virkelige verden går det stort set aldrig op....man forledes nemlig nemt til at tro, at man kan vinde ind på gyngerne, hvad man har tabt på karrusellen... Tvært imod. Alle erfaringer tilsiger, at hvis først man har tabt på karrusellen, så kan man forvente, at der venter flere karruseller forude i stedet for gynger. Opstår der i en projektfase budget- eller tidsoverskridelser på grund af større kompleksitet end forventet, bør man kalkulere med, at tilsvarende overskridelser også vil opstå i lignende faser senere i projektet. Her siger erfaringerne, at hvis der i en task i et projekt, er en forsinkelse i forhold til det estimerede med 25%. Så vil samme forsinkelse optræde i hver af de efterfølgende lignende task, med samme 25% pr. task vel og mærke. Overskrides en deadline med en uge kan man ikke blot regne med, at tidstabet kan vindes ind ved at løse efterfølgende opgaver en uge hurtigere end beregnet. Den heldige projektleder er en realistisk projektleder. Han erkender tabet på gyngerne, undersøger om tilsvarende komplikationer kan forventes forude, og reviderer sin plan i forhold til det....den heldige projektleder er en realistisk projektleder... Konstateret overskridelse 25 % Task type 2 Forventet overskridelse 25 % Forventet overskridelse 25 % Få styr på den kritiske vej Selvom alle delmål i et projekt tæller, tæller alle langtfra lige meget. Det gælder om fra dag et at få identificeret, isoleret og analyseret den såkaldte kritiske vej i projektet. Den kritiske vej består af opgaver eller processer, som hænger serielt sammen, og hvor færdiggørelsen af den ene er forudsætningen for påbegyndelsen af den næste....selvom alle delmål i et projekt tæller, tæller alle langtfra lige meget... Når projektdeadlines skrider for alvor, og når budgetter sprænges, så skyldes det som regel, at projektlederen ikke har haft tilstrækkelig overblik over den kritiske vej. De risici og usikkerheder, som ligger langs den kritiske vej skal til enhver tid være i fokus for planlægningen, for alt andet er afhængig af, at netop disse processer og opgaver kommer rigtigt i mål og til tiden. Andre dele af projektet kan overskride deadlines, uden det nødvendigvis får alvorlige konsekvenser for den samlede plan. Men skrider en deadline på den kritiske vej, så får det automatisk konsekvenser for hele projektplanen....at opgaven angribes på samme måde, som man ville spise en elefant - en bid af gangen... Under udarbejdelsen af projektplanen kan man stå med den oplevelse, at projektet er en meget uoverskuelig størrelse. Den er forbundet med en mængde usikkerheder og en række uafklarede punkter. Det er derfor essentielt, at opgaven angribes på samme måde, som man ville spise en elefant - en bid af gangen. Opgaverne skal brydes ned i små leverancer og hyppige deadlines, uanset om de befinder sig på den kritiske vej eller ej. Det er praktisk talt umuligt at arbejde effektivt med deadlines, der ligger langt fremme i tiden. Deltagernes mentale beredskab daler, og det nødvendige fokus på den vigtige detalje slækkes. Der ydes bedst og mest fokuseret med små overskuelige leverancer og nærværende deadlines. Hyppige deadlines giver også mulighed for at forudse forsinkelser med det samme, inden de antager en kritisk størrelse. Hvis deadlines ligger tre måneder fremme, kan der akkumuleres store skjulte forsinkelser, før de afsløres, når deadline overskrides....en gennemarbejdet projektplan, er det bedste værktøj til at minimere det uforudsete eller uforudsigelige... Opdelingen i mindre leverancer og hyppige deadlines fører også til en klarere og mere præcis kommunikation omkring opgaverne. Det skærper blikket for de særligt kritiske punkter og bidrager dermed også til, at forhindre uforudsete og uforudsigelige situationer i at opstå. Illustration der viser effekten af hyppige deadlines. Hyppigheden har betydning både for deltagernes fokus, kommunikationen og muligheden for at fange forsinkelser. Vi kan måske ikke ændre vejret, men vi kan få projektets barometer til at pege på solskin. En gennemarbejdet projektplan, er det bedste værktøj til at minimere det uforudsete eller uforudsigelige. Held og uheld er ikke givne størrelser, de er summen af omhyggelig udført planlægning og analyse. Projektledelse er ikke et spil på rouletten, og den konsekvent heldige eller uheldige projektleder er en skrøne. I virkelighedens verden findes der den velforberedte projektleder, som foretager en nøje og kompetent analyse og planlægning af projektet, før startskuddet går. Og der findes den mangelfuldt forberedte projektleder. Forskellen på de to tilskrives gerne held eller uheld, men den opsummeres mere præcist og korrekt i talemåden: If you fail to plan, you plan to fail

5 k a projektlederuddannelse kaastrup andersen s projektlederuddannelse er resultatet af mange års erfaringer fra nogle af Danmarks dygtigste og mest succesfulde virksomheder. Udgangspunkt er den virkelighed og hverdag, vi og vore kunders interne projektledere står i. Kontakt Harald Høi for at høre nærmere om mulighederne: Mail: Telefon: PROJEKTLEDELSE MED RAMMER, RETNING OG FART Kendetegnet for kaastrup andersen er stærk forretningsforståelse og viden om, hvordan effektive løsninger skabes og sættes i drift. Vi leverer højtspecialiserede projektledere til gennemførelse af både mindre afgrænsede og store komplekse forandrings-projekter. Læs mere på vores site. Referencer: LEGO System A/S Terma A/S Århus Universitetshospital Vestas A/S Silkeborg Kommune Kamstrup A/S Grundfos A/S B & O A/S JN Data A/S m. fl. Torvet 14 DK Silkeborg (+45) kaastrupandersen.dk

JANUAR 2013. Held og uheld i projektledelse... - når projekter planlægges som et spil på rouletten...

JANUAR 2013. Held og uheld i projektledelse... - når projekter planlægges som et spil på rouletten... JANUAR 2013 Held og uheld i projektledelse... - når projekter planlægges som et spil på rouletten... Projektplanlægning Held & uheld i projektledelse Hvorfor er nogle projektledere altid uheldige? Barometeret

Læs mere

Projektledelse handler ikke om projekter - men om at turde lede dem

Projektledelse handler ikke om projekter - men om at turde lede dem TIME TO DEADLINE: DAYS HOURS MIN Resources Motivation Quality Dedication Good Poor $ 911.859.08 Micro Manage Control Scope Creep TIME TO DEADLINE: 0 2 1 8 3 5 DAYS HOURS MIN $ 911.859,08 NOVEMBER 2013

Læs mere

For godt til at være sandt?

For godt til at være sandt? Produktionsstyring i skyen For godt til at være sandt? - er det muligt at styre produktionen i en cloud-løsning... Produktionsstyring For godt til at være sandt?...modulopbygningen gør det muligt at vælge

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER INDHOLD INTRODUKTION 3 DE 5 SUCCESKRITERIER 3 VORES LØFTER 3 DE 5 SUCCESKRITERIER PARTNERSKAB 4 FORRETNINGSUDFORDRING 7 FAGLIG KOMPETENCE 9 PRISER OG BETINGELSER 12

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin

Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Få flere kunder med dit nyhedsbrev effektive nyhedsbreve i 5 enkle trin Nyhedsbreve er den mest effektive form for markedsføring, der findes. Undersøgelser har vist, at for hver krone, du investerer i

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006

Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Mange udviklingsingeniører kommer på et tidspunkt i deres karriere til at udfylde en projektlederrolle i forbindelse med et udviklingsprojekt.

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere