Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Navitas, Aarhus. 3. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Navitas, Aarhus. 3. september 2014"

Transkript

1 Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Navitas, Aarhus. 3. september 2014 Faglig afrapportering af projekt Journal nr.: Midtnet : Respect, Engage, Nurse Private Home Care Services Business Model for Shanghai. Den faglige afrapportering sker i henhold til MIDTNET tilsagn om tilskud af 7. oktober 2013 og i henhold til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitets (ASE s) ansøgning af 23. september 2013, der samtidig specificerer formål og målsætninger for ASE s projektimplementering. Den faglige afrapportering dækker perioden 7. oktober juni Formålet med projektet Selve projektmodningen kan opdeles i 3 faser: 1. Projektleder-forberedelse 2. Projektgruppe-forberedelse 3. Projekt-modning Projektleder-forberedelse Periode: 7. oktober 31. december 2013 ASE kom vanskeligt fra start med projektet i konteksten af en økonomisk opstramning på AU. I perioden pågik projektdrøftelser og møder mellem ASE, VIA UC og REN virksomhederne (Guldmann, Pressalit Healthcare, Cura Pleje, Welfare Denmark) om projektets retning og fremdrift. Ultimo december 2012 godkendte ASE endeligt projektet med en styrket projektimplementering til følge. I perioden 7. oktober til ultimo december 2013 prioriterede ASE PL bl.a. følgende projektopgaver: 1. Intern projektgodkendelse 2. Projektplanlægning: At planlægge sammen med VIA UC s projektleder og -deltager (PL møder: 9/10; 16/10 i Shanghai; 12/11). 3. Partnerskabsetablering med SJTU, Kina: At etablere et sundhedsteknologisk uddannelsessamarbejde på ingeniørfeltet mellem ASE og Shanghai Jiao Tong Universitetet (SJTU) mhp at opnå et stærkt rationale for projektimplementeringen på ASE, styrke REN projektet fremadrettet i implementeringen i Kina, og indfri ansøgningens målsætninger om inddragelse af ingeniørstuderende i afviklingen af sundhedsteknologi test i egne hjem hos ældre kinesere (internt ASE møde med Sundhedsteknologi-medarbejdere 18/11 + løbende mailkontakt til SJTU tovholder).

2 4. Viden-spredning om REN: At bidrage til markedsføring/formidling af REN projektet, bl.a. på møde på DTI for: a. Shanghai Municipal Science and Technology Commission (møde 28. oktober 2013) b. Projekt-scouting for interesserede danske virksomheder/aarhus Kommune mht. evt. involvering i øvrige sundhedsteknologiske projekter i Kina c. Møde på VIA UC med Aarhus Kommune, Vikærgården for at drøfte mulighederne for at Vikær Gården indgik med faciliteter i REN projektet. 5. Forberede REN virksomhederne: Forventningsafstemme omkring ambitionsniveau (telefonisk, og LYNC møde 13/12) 6. Ekstern ekspertise: At inddrage eksterne rådgivere i processen, fx Bech Bruun for rådgivning om IPR i REN projektet (møde med Bech Bruun 18/12) 7. Projektkommunikation: Intensiv mailkontakt til projektparterne, samt formidling om projektet til øvrige interessenter. Denne mere åbne projektindledningsfase har overordnet medført følgende resultater: 1. Skærpelse af projektdesign, -mål og -indsats samt koordination af projektimplementeringen, specielt gennem en definition af de to projektledende virksomheders roller, kompetencer, snitflader mv. Denne del af projektet vurderer ASE PL som særligt vellykket. 2. Partnersøgning og -aftaler om ASE besøg på SJTU start januar Yderligere kapacitetsopbygning i regi af MIDTNET. Projektdeltager- forberedelse Periode: 1. januar 31. maj 2014 Denne periode medførte: En klargøring og en justering af projektets kurs og ambitionsniveau. En styrket ASE PL indsats i projektet. Innovation i projektet gennem fokus på forretningsudvikling af REN virksomhederne I denne periode har projektgruppen bl.a. gennemført følgende aktiviteter: 1. Projektgruppemøder mellem ASE, VIA UC og REN virksomhederne a. Projektplanlægning og projektskærpelser. Fokus: i. Fravigelse af test af sundhedsteknologier i 4 udvalgte hjem i Shanghai til fordel for brugerstudier/livskvalitet studier hos 6 syge ældre i Huang Pu District ii. Øget fokus på forretningsudvikling af REN virksomhederne mhp. markedsmodning og deres beslutninger om graden af tilstedeværelse i Kina. iii. Afdække relevante partnerskaber med kinesiske aktører iv. Bistå med analysemateriale om den kinesiske ældresektors politiske mål, organisering og aktører

3 2. I alt 3 rejser til Kina for at opnå følgende resultater: a. Fraskrivning af SJTU som mulige ASE partnere i projektet da der mod forventning, ikke findes sundhedsteknologiske ingeniøruddannelser i Kina. Denne konklusion umuliggjorde inddragelse af SJTU sundhedsingeniørstuderende og forskere i afprøvning af dansk sundhedsteknologi i Kina b. Inddrage Huang Pu District myndigheder aktivt i REN projektet c. Inddrage Fudan University School of Health Sciences i REN projektet d. Forhandle etablering af dansk uddannelses-showroom i Pudong hos Shanghai Institute of Health Sciences. e. Relations-opbygning med Parkway Health klinik for at forstå penge- og kundestrømme for private kunder inden for sygdomsbehandling og rehabilitering f. Træne SJTU studerende til og iværksættelse af livskvalitet-studier i ældre kinesiske borgeres eget hjem. Borgerne er segmenteret på indkomstgrupper. g. Løbende koordinering af indsatser med ICDK Shanghai og RM kontor i Shanghai for optimal projektfremdrift h. Forberede forretningsmodning af REN virksomhederne via markstudier, møder og forberedelse af studie- og partnerskabskonference i Shanghai 3. og 4. juni i. Møde sundhedsforsikrings-branchen i Kina for at forstå pengestrømme mellem forsikringsudbydere, offentlige myndigheder, offentlige sundhedsudbydere, private sundhedsudbydere samt sundhedsforsikringstagere. j. Møde kinesiske juridiske rådgivere mhp. at forstå danske virksomheders muligheder for en stærkere etablering af sin tilstedeværelse i Kina 3. Seminar for REN virksomhederne i DK med fokus på: a. Forretningsudvikling. b. Juridisk rådgivning om IPR og varemærke-beskyttelse. Denne fase har på en komprimeret tid løftet projektet til godt aktivitetsmæssigt niveau med en ny-åbning af markedsmuligheder i Kina til følge. Perioden har også vist, at intet kommer let eller hurtigt i Kina inden for teknologi til rehabilitering i ældre syges eget hjem. Vi har i projektgruppen erkendt, at markedet er umodent, og at der er et potentiale ift. til danske højteknologiske og højkvalitets-løsninger inden for sundhedsteknologi til rehabilitering i eget hjem. Vi ser også en offentlig sektor på lokalniveau i Shanghai, der ikke har klare planer for hvordan de nationale og lokale mål om en privatsektorens udbygning af rehabilitering og pleje kan og skal indfris over de næste 6 år. Med andre ord er modtagesystemet i Kina uudviklet, hvilket giver de danske REN virksomheder et håndgribeligt markedspotentiale, men også nogle udfordringer mht. investering af resurser i deres tilstedeværelse i et marked, der er meget uudviklet. Alligevel må det konkluderes, at der netop i denne fase af projektet har været et højt aktivitets-, koordinations- og ambitionsniveau fra alle aktører til at nå længst muligt i projektets levetid og med kvalificeret bistand fra ICDK Shanghai s lokale konsulent(er) og RM i Shanghai.

4 Projektmodning Periode: 1. juni Denne periode medførte gennemførelse af en studiekonference og en partnerskabskonference i Shanghai hhv. 3. og 4. juni Konferencen er en af projektets innovationer. Den har til formål at bane vejen for nye partnerskaber for de danske REN virksomheder. Dels ift.: Huang Pu District myndighedsenheder inden for ældrepleje, sundhedscenterdrift, sygehusdrift og privatklinik-drift. Disse myndigheder har for første gang muligheden for at se, høre og drøfte sundhedsteknologiske løsninger med danske virksomheder på tomandshånd. SHIMAO Group - en større kinesisk investor inden for kommerciel- og beboelsesmæssig byggeri med ønsker om drift af lokale sundhedsklubber, sundhedsrådgivning og overvejelser om understøttet rehabilitering i eget hjem. Specielt plejevirksomheden CURA Pleje udnyttede denne mulighed for relationsskabelse ved sammen med SHIMAO groups ledelsesrepræsentant at tage på sight seeing på gruppens private beboelsesområder, for at se på mulighederne for styrkelse af sin tilstedeværelse i Kina. SIHS om etablering af uddannelses-showroom i Pudong District mhp. at: o Danske virksomheder som Guldman og Pressalit Care opnår entry muligheder på det kinesiske plejemarked, o Der uddannes kinesiske plejere i håndtering af dansk udstyr, o Der skabes opmærksomhed fra kinesiske myndigheder og presse, o rehabiliteringsleverandører ser et markedsmæssigt potentiale i at trække danske rehabiliteringsprodukter ind på det kinesiske marked Beretning fra selve dagene Der foreligger et program for de to studie- og konferencedage 3. og 4. juni 2014 på ICDK s lokation i Shanghai, hvilket der henvises til for en mere detaljeret gennemgang af dagene. 3. juni forløb med informationer fra dels ICDK s analyserapport om den kinesiske sundheds- og ældreplejesektor, samt 4 SJTU studerendes gennemgang af 6 familiecase feltstudier vedr. ældre syge kineseres livskvalitet i Huang Pu District i Shanghai. De 6 casestudier er fordelt på 2 fattige, 2 mellemindkomst og 2 rige familier. Rationalet bag studiet er, at de danske REN virksomheder kun vanskeligt ville kunne få adgang til private ældre rehabiliterings-trængende hjem for at se og forstå slutbrugerens dagligdag, og dermed forstå udfordringen i behovet, sammensætning af en konkurrencedygtig serviceydelse til de rette familier og udbredelse af løsningerne på markedsvilkår. 4. juni forløb med en lang række indlæg, taler, præsentationer fra alle deltagere. Rækkefølge af indlæg: Indledningstaler og baggrunden for konferencen Tidsslot 1: Huang Pu District s indlæg fra dels de politikstyrende enheder og et lokalt plejeog rehabiliteringscenter Tidsslot 2: De danske REN virksomheder og Fudan University

5 Tidsslot 3: SHIMAO Group og VIA UC, I alt 9 præsentationer. De 2 dage gav ikke fuldt ud valuta for pengene. Årsagerne er måske flerfoldige: 1. Der er et realitets-gap mellem idéer udviklet i Danmark og implementering af selvsamme idéer i Kina. Med andre ord, der er mange uventede og ukendte snubletråde på vejen i projektimplementeringsfasen. Dels fordi, markedet i Kina er uudviklet, dels fordi projektlederne trods deres store gå på mod, mangler erfaringer og viden om de reelle udfordringer i det kinesiske privatmarked for rehabiliteringsteknologier. Derfor kan der argumenteres for, at netop disse udfordringer gør, at der er værdi i at gennemføre modningsprojekter i regi af MIDTNET. 2. ASE projektleder undervurderede måske udfordringerne ifm. at gennemføre studier i ældre syge kineseres egne hjem, dels omkring logistikken (udvælgelse af og access til borgerne), dels gennemførelsen (udvælgelse og træning af kinesiske studerende), kvalitetssikring i og af studierne (niveau). Desuden havde vi i projektet arbejdet med en hypotese om, at virksomhederne kunne besøge konkrete kinesiske hjem. Noget der af en række forskellige årsager ikke var muligt. 3. De kinesiske projektpartnere fra Huang Pu District ydede en varieret performance set over hele projektperioden. Huang Pu District Bureau of Foreign Affairs leverede koordination og mødeetablering mellem parterne. Huang Pu District Bureau of Civil Affairs udpegede casefamilier og bidrog med input på konferencen. Huang Pu District Bureau of Public Health videregav en mængde indsigter og aktivt understøttede møder mellem danske og kinesiske aktører inden for rehabiliteringsteknologi og sundhedsydelser. 4. De danske REN virksomheder har naturligt begrænsede resurser. Den strategiske bane for Return Of Investment på det kinesiske marked kan være relativ kort. I et umodent marked med stærke incitamenter for kinesiske kadrer til at stimulere til udvikling af lavpris, lavpraktiske, lavteknologiske lokale ydelser i Shanghai for at understøtte underskoven af økonomisk små og store aktører i eget marked er netop beskæftigelse og lokal vækst målepunkter for lokale kinesiske kadrers performance og dermed forfremmelsesmuligheder. 5. De strukturelle drivere for markedet er måske anderledes i Kina end i DK. Selve målene for de danske virksomheders teknologisalg og -implementering i det kinesiske marked synes udfordrede. Måske er det ikke produktleverandørerne, der bestemmer markedsudviklingen, men snarere serviceleverandørerne, idet de kan placere sig tæt på de

6 lokale og nationale kinesiske myndigheder, og herunder levere ydelsessupervision (politik input), udvikle ydelsesleverancen (forskelligartede ydelser afhængig af mål og målgrupper), samt sikre den konkrete dag til dag brugerkontakt. Dermed ejer de adgangen til den sociale implementering af accepterede teknologier, og kan være en market entry enabler for bl.a. danske teknologi-leverandører.

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere