Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsendelse #3487 Roskilde Kommune"

Transkript

1 Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Side 1 af Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde ligger ungdomskulturhuset og spillestedet Gimle, samlingspunktet for Roskildes unge ildsjæle. Ideen er at lave et markant, fleksibelt og aktivt udeområde der kan binde Gimles historiske bygninger sammen, og skabe aktivitet og spændende opholds og oplevelsesrum. Gimle flyttede ind i 2006, men der har aldrig været råd til at renovere udeområderne. Gimle er regionalt spillested, med arrangementer for alle aldersgrupper, børn, unge og voksne. Aktivitetsniveauet er meget højt, med 270 koncerter, og i alt 400 arrangementer årligt, samt en kulturcafe der har åbent 6 dage om ugen. Der er opnået tilsagn om tilskud fra Realdania på kr. via projektet underværker, men der kræves lokal medfinansiering Projektets fysiske rammer Gimle har til huse i Roskildes første vandværk fra Det består af tre markante bygninger og en stor gård. Maskinhus til pumper, beboelseshus for maskinist og fyrbøder, begge fra Samt den markante 2000 m2 store vandtanksbygning fra Mellem bygningerne er en stor gård. Gimle er placeret centralt i Roskilde tæt på fjord, bymidte, station og gågade. I dag er den gamle vandtank indrettet med to koncertsale. Det flotte maskinhus huser Gimles cafescene og beboelseshuset huser Gimles administration. Gårdspladsen er kedelig og slidt. Der er kun en lille terrasse med bordbænkesæt. Bygningerne ejes af Roskilde kommune, men Gimle har selv rejst pengene til ombygning og løbende vedligeholdelse. Det omfatter projektet Vi ønsker at lave et fleksibelt område der kan bruges af gæsterne i både dag og aftentimerne. Det skal lægge op til spontane aktiviteter, give mulighed for små udendørs koncerter og events, og fungere optimalt i forhold til det daglige arbejde for de frivillige. Der er mange ønsker, ikke mindst fra de mange forskellige brugergrupper. Et stort ønske er fleksibel overdækning af dele af området. Men den konkrete løsning for hele området skal udvikles med hjælp fra fagfolk, den præcise løsning er stadig åben og skal respektere og forstærke de smukke gamle bygninger og forbindelserne mellem dem. Organisering af projektet og involvering af frivillige Gimle er startet af unge frivillige og har frivilligheden i højsædet. Der er stærk medbestemmelse for de ca. 200 primært unge frivillige. Alle arrangementer afvikles af frivillige og Gimle har en stærk tradition for at frivillige er med til at skabe rammerne. I projektet nyt udemiljø, er der et stort ønske fra de frivillige om at være medskabende, så meget som muligt vil blive udført af frivillige. Gimle drives af Fonden Gimle, og en administration på otte personer. Gimle er udpeget af Kulturstyrelsen som regionalt spillested og får driftsstøtte fra Kulturstyrelsen og Roskilde kommune. Relationen til lokalsamfundet Gimle har et stærkt navn i lokalsamfundet i Roskilde, vi er en stærk aktør som alle i byen kender. Vi har et tæt samarbejde med organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner i hele byen. Gimle er kendt som rugekasse for unge ildsjæle og kulturaktører, og mange kulturprojekter og

2 Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Side 2 af foreninger i Roskilde er udsprunget fra Gimle og af Gimlefrivilliges skabertrang. De fleste arrangementer på Gimle arrangeres af Gimle selv, men en lang række lokale foreninger bruger også Gimle til at afholde arrangementer. Gimle er kendt for at være åben for alle, og tage et socialt ansvar i lokalsamfundet. Hvilket beløb søger I? kr. Beløbet er inkl. moms, hvis ansøger selv etablerer faciliteten Ejerforhold Roskilde Kommune Upload bilag nyt_udemiljoe_til_spillestedet_og_ungdomskulturhuset_gimle_merged-2.pdf

3 !"#%&'()*+,#)*-.)**'-#'&'#/0%10&/(-2%*#%34%-'#5)(*'6 7'10/&')&8 9)&#):/-2)*&'*)00'3%10&/(-2%*#%34%-'#/0-.)**'-#'&'#5)(*';-<(*)10-.%12#'#=/3 %&'/(3B&'31'65)(*''33'0)/1<*#-.)**'-#'&;('&<33<10'('1#'3=/3<**'<*&'3-03%..'3;A,31; <33<10'('1#'3B3*)0#;-<(#'12%*#%3H<='&'34<3BA'1#E&<0'/(%0'16 L3/+'2#'#-="-)-2'3<(('3 /0'1-#/30B3&69<-2)14%-#)*.%(.'3;A'A/'*-'-4%-=/3(<-2)1)-#/0="3A,&'3;A'00'=3< '1-#/30B3&65)(*''3.*<H'3'#H'1#3<*#):/-2)*&'#>#.B=+/3&;A"()&#';-#<#)/1/00B0<&'6? H<='-H'1'/0A'A/'*-'-4%-'#4%-'35)(*'-<&()1)-#3<#)/165B3&-.*<&-'1'32'&'*)0/0-*)&#6 7'3'32%1'1*)**'#'33<--'('&A/3&A>12'->#6 7'#/(=<##'3.3/+'2#'# ('&4+>*.=3<=<0=/*2;&'1.3>H)-'*,-1)10'3-#<&)0BA'1/0-2<*3'-.'2#'3'/0=/3-#>32'&' -(%22'0<(*'A"01)10'3/0=/3A)1&'*-'31'('**'(&'(6 <&()1)-#3<#)/1.B/##'.'3-/1'365)(*''3%&.'0'#<=V%*#%3-#"3'*-'1-/(3'0)/1<*#-.)**'-#'& /0=B3&3)=#--#,##'=3<V%*#%3-#"3'*-'1/0:/-2)*&'2/((%1'6 :'*<#)/1'1#)**/2<*-<(=%1&'# 2'1&'36R)4<3'##>#-<(<3A'+&'('&/30<1)-<#)/1'3;=/3'1)10'3/0%&&<11'*-'-)1-#)#%#)/1'3 )4'*'A"'165)(*''32'1&#-/(3%0'2<--'=/3%10')*&-+>*'/02%*#%3<2#,3'3;/0(<10'

4

5 !"#%&'()*+%'!"#%&'()*(+%,'+, ))))) -./...0..)+( 1'#(%&2%2345(,6+788'96' ))))) :./...0..)+( ;(5<'+,=9729>2%2 ))))) :./...0..)+( ;(5<'+,9'#'96' ))))) :./...0..)+(?9'+6%4'9)5&'(#>+2%2 EFG)4'9H62%2)5)'97(4'<#'/ F,749'(%2)78)BA(),%9)2745(A2# ))))) I./...0..)+( G%&)786+>(B2%2'()5)4'9>2%2'(/ ))))) -./...0..)+( JH+'96,7,%&'()5)72#',)=(7+,%6+ ))))) K./...0..)+( G%&'(6' ))))) :D/...0..)+(!"#%&')*+,-'%".,./0' ;(5<'+,',)'()6,7#%)"4'2,)5)&%9)A#&%+9')6%)2"()#',)+5BB'()%'22'B)'2)4(A'(%2##(7'96'6=(5L'60 5)'2)+&79%8%L'(%26=(5L'6)M56)("#%&'(/ N%)&%9)6'9&)A#8C(')6")B'',)7(4'<#')65B)BA9%,)85()7,)M59#')A#%8,'(2')2'#'/ O%B9'6),'+2%6+')LM'8)'()A##722',),CB('()5)&%9)6,")85()9'#'96')5)%2&59&'(%2)78)8(%&%99%')%)#', =(7+,%6+')7(4'<#'/

6 !"##%"&'"#(%)*#!"##%"&'"#(%)"*+&', /(&#0"##%"&'"#( /(&#0"#%"&'"#(.6'78&)96*#*:(#"#(.7(.6'78&)9*&+&*%& B?6(#&#.C.D#+&'>:')&'C +&,"*(&-.#%/( )' )'... 2E )'... 2E )'...-.)'... 1IE )' ' '

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS

ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS ETABLERING AF HANDICAPTOILET I ALSLEV FORSAMLINGSHUS OPLYSNINGER OM ANSØGER Alslev er beliggende mellem Esbjerg og Varde i et område med øget bosætning/nybygning/tilflytning. Forsamlingshuset er et centralt

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+

Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund BMI 2012+ Beder Malling Idrætsforening - Arbejdsgruppen Visioner til Idræts- og Kulturcenter i Egelund - Marts 2008 Forord Visioner til Idræts- og Kulturcenter

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning August 2014 = DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere