Organisationsteori. Trine Ammitzbøll. 1. semester Uge 40 Mandag d. 29. september til fredag d. 3. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsteori. Trine Ammitzbøll. 1. semester Uge 40 Mandag d. 29. september til fredag d. 3. oktober"

Transkript

1 Organisationsteori Trine Ammitzbøll 1. semester Uge 40 Mandag d. 29. september til fredag d. 3. oktober

2 Litteratur for idag Edgar Shein, kap. 2 og 3: Organizational Culture and leadership Sheins kulturteori Link til Sheins kulturteori Vision og mission Link til video om mission og vision Henry Minzbergs organisationsstrukturer Link Henry Minzbergs organisationsstrukturer: Lektionsplan Link til 1. semester DK

3 Dagens program Tema 3 præsenteres Organisationsstrukturer Øvelse Pause Vision og mission Øvelse Videoer der understøtter indsigter

4 Tema 3 - Danseskole Udvikle en forretningsmodel og hjemmeside til en danseskole. Danseskolens kunder er typisk kvinder, hun er drivkraften, og han er den, der skal overbevises. Jeres kunde er danseskolen. I får tildelt et dansekursus jeres gruppe skal promovere. Projektlederen skal udpeges senest på fredag, skriv til linnea. Websitet skal bestå af en forside og mindst én underside pr. gruppemedlem. Gridbaseret design grid, Inspirations- og præsentationsmoodboard, HTML og CSS validering, sitet skal fungere i både Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari og ved skærmopløsning på 1024 og Koden skal være søgemaskineoptimeret. Websitet skal være online.

5 Tema 3 - Virksomhed En forretningsmodel til danseskolen med brug af Business Model Canvas. En vision og mission for danseskolen. Anvend projektplanlægnings værktøjerne, Trello Asana (+ instagantt) eller Podio og fremvis din projektplan på bloggen via skærmbilleder. Beskriv kort om I fulgte jeres plan og hvilke problemer I evt. stødte på. Medtænk faserne i IDEO s Design Thinking (Discovery, Interpretation, Ideation og Experimentation). Beskriv jeres ideer bag jeres forretningsmodel, mission og vision. Samt projektplanlægning og ledelse af projektet.

6 Hvor er I i fødekæden? Hvad er jeres titler? Konceptudviklere, Webmaster, Webredaktør, Content Manager, Webdesigner, Projektleder, Programmør? Hvor skal i arbejde? Virksomheders kommunikations- og markedsføringsafdelinger. Reklame- og marketingsbureauer. Mediebranchen, f.eks. inden for film- eller tv-produktion. Selvstændige medievirksomhed og/ eller freelance? Hvem skal i samarbejde med? Offentlige, private, non-profit, kommercielle, stats- og kommunalt ejede institutioner?

7 Mintzbergs organisationsmodel Canadisk organisationsteoretiker Henry Mintzberg ( ) Har beskrevet, hvordan organisationer kan indrangeres i 5 hovedtyper. Teorien er fra Nordamerika Det er store virksomheder, der har leveret inspirationen. Modellen kan ses som en slags idealtype for organisationen Grundtræk ved organisationsformer og forsøger at se dem i deres rene form. De fleste af virkelighedens organisationer kan indeholde elementer fra flere af disse rene former. Funktionalistisk forklaring på, hvorfor der er organisation Organisation er funktionelt set en måde at reducere kaos på. Ved at have en organisation får man etableret et sæt af regler og procedurer, som giver forudsigelighed, og effektivitet.

8 Mintzbergs organisationsmodel Mintzbergs pointe er, at de samme funktioner skal varetages, uanset om der er tale om en enkel struktur eller en stor vidtforgrenet virksomhed med mange afdelinger. Der skal udøves ledelse, hvis der er ansatte. Der skal tænkes strategisk, dvs: Hvad skal man gøre i de og de situationer i fremtiden? I den lille virksomhed kan ejeren gøre disse ting uden at tænke over, at han gør dem.

9 5 generiske strukturer Den enkle struktur Maskinbureaukrati Adhockratiet Den divisionsopdelte form Fagbureaukrati

10 Organisationsstrukturer

11 Organisationsstrukturer Kilde:

12 Organisationsstrukturer Primært kerne Dem, der udfører det grundlæggende arbejde Strategisk apex - Topledere eller direktion Sikre, at organisationen tjener sin mission på en effektiv måde. Mellemledergruppen Kæden der forbinder det strategiske apex til kernen ved anvendelsen af delegerede formel autoritet Teknostrukturen - planlægningsmedarbejdere Analytikere der påvirker andres arbejde. De kan planlægge det, ændre det, eller uddanne mennesker, der gør det. Støttegruppen - servicefunktion, HR-medarbejder, regnskab Sammensat af specialiserede enheder, der findes for at yde støtte til organisationen udenfor operationsstuens arbejdsflow

13 Organisationsstrukturer

14 Den enkle struktur Lidt eller ingen teknostruktur, få support medarbejdere, Primær koordineringsmekanisme: Direkte overvågning. Nøgledel af organisationen: Øverste ledelse En løs arbejdsdeling, minimal differentiering blandt sine andele og et lille ledelsesmæssige hierarki. Typisk simpel struktur: Automobilforretning, middelstor butik, håndværkervirksomhed.

15 Den enkle struktur Kilde:

16 Maskinbureaukrati Fra det klasiske industrisamfund, til at styre tilrettelæggelsen af arbejdet på samlefabrikkerne, der stod for masseproduktionen. For at sikre et ensartet produkt måtte man have kontrol indført i alle led i organisationen. Bureaukratiet have opbygget effektive procedurer til at sikre kontrollen. Personalet er relativt uddannede med tillærte kvalifikationer. Flyselskab, bilfabrik, områder der er underkastet kvalitetsstyring.

17 Maskinbureaukrati Ledelse sker top-down. Det er nødvendigt pga. de opgaver, der skal løses. Ledelsen tager strategiske beslutninger, som nedbrydes til taktiske overvejelser på mellemlederniveau og ordrer og arbejdsinstrukser på det lavere niveau. Den giver effektivitet, fordi folkene på gulvet bliver gode til deres arbejde, når de har været igennem rutinerne et stort antal gange. Samtidig giver arbejdsdelingen behov for koordinering.

18 Maskinbureaukrati Der kan let opstå forskellige kulturer i organisationens forskellige led. Blandt arbejderne på gulvet opstår der en dem-os stemning. Der bliver stor afstand til dem deroppe. Det kan true organisationens fortsatte eksistens, idet der kan ske det, at grupper i organisationen modvirker det, de andre (fejlagtigt?) opfatter som fælles målsætninger. Hvis man står over for skiftende markedsforhold og relativt hurtige forandringer i omgivelserne, kan organisationstypen skabe problemer, da den er svær, at omstruktureres. For at klare dette problem, begynder man eventuelt at splitte organisationen op i selvstændiggjorte enheder.

19 Maskinbureaukrati Kilde:

20 Den divisionsopdelte form Når begge virkskomheder opererer som helt selvstændige virksomheder under samme hat. Det gøres for i én forstand at reducerer kompleksiteten internt i afdelingen. Ledelsen kan vurdere resultaterne i de selvstændige enheder hver for sig. I informationssamfundet begynder man at bryde de hierarkiske organisationer ned. Man kommer mere i kontakt med de mennesker man skal servicere. Mellemledelse er nøgledelen af organisationen. Typisk Den offentlige sektor i kommuner.

21 Den divisionsopdelte form Kilde:

22 Adhockratiet Afledt af det latinske udtryk ad hoc, der betyder til dette formål og det græske ord cratos, der betyder styre. Adhockratiet virker ikke ved ledelse og kontrol. Nøgledel af organisationen: Meget omskiftelig, tværfagligt samarbejde, uformet, hurtige beslutninger. Primær koordineringsmekanisme gensidig tilpasning. IT-firmaer, reklamebureauer, forskningsvirksomheder, teatre.

23 Adhockratiet - ledelse Ledelse består i at formulere fælles mål og få organisationens medlemmer til at internalisere disse mål, så de arbejder ud fra dem. Organisationen er flad. Der er ikke mange formaliserede regler om ledelse. Hver medarbejder eller medlem af organisationen leder så at sige sig selv og arbejder for at fremme fælles mål. Findes typisk i informationssamfundet, hvor opgaverne ændrer sig hele tiden, fordi markeder og samfund ændrer sig.

24 Adhockratiet Kilde:

25 Fagbureaukrati Fagbureakrati findes forskellige steder i samfundet. F.eks. Konsulentvirksomheder, velfærdssektoren, museer, hospitaler og skoler. Er præget af et større antal specialister med relativt ensartet uddannelsesniveau, der står for produktionen i virksomheden. Nøgledel af organisationen: Produktionskernen. De er autonome arbejdere, definere selv hvad de laver, og hvordan det skal laves - uden indblanding fra ledelsen.

26 Fagbureaukrati - ledelse Ledelsen ses som, om ikke af det onde, så noget, der tåles. Man indrømmer, det kan være nødvendigt, at nogle står for visse administrative funktioner, men det egentlige arbejde er det, de faglige specialister laver. Det er organisationens kerneydelse, dens eksistensberettigelse. Derfor skal ledelsen udøve sin ledelse med særlig omhu, så den ikke fører til konflikter med det specialiserede fagpersonale.

27 Fagbureaukrati - funktioner De tekniske hjælpefunktioner er små. Det er på en skole eller et universitet det såkaldte Teknisk-administrativt Personale. Ledelsen er også lille og mere strategiformulerende end normudstedende. For ikke at komme i karambolage med den demokratiske kultur.

28 Fagbureaukrati Kilde:

29 Gruppe øvelse Identificer nedenstående virksomheders organisationsstrukturer ud fra Mintzbergs modeller: 1) Novo Nordisk 2) Tryg 3) KU Argumenter for jeres valg Præsenter for klassen

30

31

32

33 PAUSE...

34 Vision og mission

35 Vision og mission VISION Hvad vi ønsker at blive til En drøm eller visualisering af et muligt fremtidig mål MISSION Dét vi er! Et specifik opnåeligt mål

36

37 Artefakter og adfærd Artefakter er alt det, som er skabt af intelligente væsener; i øjeblikket er vores viden begrænset til menneskeheden. Artefakter kan observeres, men er ikke altid lette at tyde. Artefakter og adfærd: Hvordan har vi indrettet os? Hvordan man går vi klædt, Hvordan taler vi sammen kontor vittigheder og historie Hvem taler sammen? Hvordan er vores arkitektur, farver og stil Hvordan er vores parkeringsregler parkere vi som vi vil eller har vi hver vores parkeringsplads? Artefakter og adfærd er virksomhedens faciliteter, kontorer, møbler, synlig måde man roser og anerkendelse hinanden på, den måde man går klædt på, hvordan de enkelte medarbejdere interagerer med hinanden og med eksterne partnere og kunder.

38 Værdier og normer Organisations værdier er organisationens erklærede eller ønsket kulturelle elementer. Værdier og normer er på et højere bevidsthedsniveau. Hvordan medarbejderne siger de udføre deres job, hvordan man arbejder og taler med kunder og kollegaer. Værdier og normer Hvad skriver vi på vores hjemmeside? Hvad er virksomhedens værdier de nedskrevet værdier som du kan læse? Hvordan organisere vi os? Hvilke regler følger vi? Organisationens værdier kan ses ved at interviewe medarbejdere og bruge spørgeskemaer til at indsamle holdninger som medarbejdere og organisationen har. Du kan også lytte til lyd eller videooptagelser hvor den administrerende direktør eller andre ledere taler, og hvor du kan registrere en formel professionel attitude eller en personlig komme-os-ved holdning.

39 Grundlæggende antagelser De grundlæggende antagelser er de uskrevne regler som angiver samspillet mellem medarbejderne i organisationen. De grundlæggende antagelser er ofte tabuer som der ikke tales om i organisationen. De grundlæggende antagelser er typisk så godt integreret i organisationens miljø, at de er svære at identificere for medarbejderne. Grundlæggende antagelser Hvordan ser verden ud? Hvordan er mennesket? Hvad gør mennesket? Normer, attituder, den måde man tager beslutninger på og agere på er blevet normen over tid. Dette gør at det bliver usynligt for den enkelte medarbejder hvordan man gør, de er en del af underbevidstheden! Antagelserne eksisterer usynligt og ubevist for den enkelte medarbejder i organisationen, og det kan være svært at forstå dette dybeste niveau af organisationskulturen.

40 Virk- og organisationskultur

41

42

43

44

45

46 Videoer

47 Videoer

48 Videoer

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Kulturer mødes og nye organisationer opstår

Kulturer mødes og nye organisationer opstår Kulturer mødes og nye organisationer opstår Afgangsprojekt i Ledelse Niels Brock Hold nr. k11vuled3481, Efterår 2011 Vejleder: Charlotte Pontoppidan Wise Udarbejdet af: Morten Grouleff Indhold Baggrund:...

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere