Eksamensopgave i LoKPO Afleveringsdato Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave i LoKPO Afleveringsdato 06.06.12. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Ledelse og kreative processer til udvikling af oplevelsestilbud til Saint Tropez... 2 Opgave Product Owner... 2 The Team... 3 Scrum Master... 4 Rammerne for kreativitet... 4 Opgave The Business Model Canvas Customer Segments/kundesegmenter Value proposition/værditilbud Channels/Kanaler Costumer Relationships/Kunderelationer Revenue Streams/Indtjeningskanaler Key Ressources/Nøgleressourcer Key Activities/Nøgleaktiviteter Key Partnership/Nøglepartnere Cost Structure/Omkostningsstruktur Designtænkning i BM Litteraturliste Bøger Bilag Bilag 1 Beskrivelse af projekt og virksomhed Bilag 2 Konceptbeskrivelse DIN VIRTUELLE PERSONLIGE SHOPPER BUTIKKEN Bilag 3 - The Business Model Canvas Bilag 4 Customer Journey Map Bilag 5 Personas Bilag 6 BM for ST s butikskoncept

2 Ledelse og kreative processer til udvikling af oplevelsestilbud til Saint Tropez Jeg har valgt at besvare de stillede opgaver med udgangspunkt i mit 8. semester-projekt. En beskrivelse af projektet kan ses i bilag 1. Projektet endte ud i et butikskoncept med prototype af en app til EM Retail solutions 1 kunde, tøjproducenten Saint Tropez 2. Opgave 1. Jeg vil her fokusere på udviklingen af app en, som foreløbig er kaldt Din Virtuelle Personlige Shopper 3, da udviklingen af butikkens inventar vil kræve andre kompetencer af teamets medlemmer. I den videre udvikling af konceptet finder jeg den agile udviklingsproces Scrum anvendelig, da den bl.a. har et særligt perspektiv på projektledelse. Det er en iterativ metode, som er designet til at skabe energi, fokus, klarhed til projektplanlægning og implementering (Sutherland, 2010, p. 3). Jeg vil her i rapporten ikke lægge vægt på at redegøre for processen Scrum, men anvende rollefordelingen til at forklare, hvilke fordele og udfordringer der er i relation til denne form for ledelse af udviklingsprocesser, og hvilke kompetencer, der er nødvendige. Desuden hvordan man skaber de bedste rammer for kreativitet i teamet. Scrum består af tre primære scrumroller: Product Owner, The Team og Scrum Master. Product Owner tager inputs af, hvad produktet bør indeholde, og oversætter dem til en produktvision også kaldet Product Backlog, altså en form for kravstyring (ibid., p. 14). Det er et magtfuldt værktøj, som gør det muligt for Product Owner at styre projektet i ønsket retning (Schwaber, 2004, p. 31). Selvom Product Owner sidder i toppen, og i realiteten bestemmer, hvilke opgaver der skal udføres og hvornår, har denne rolle også sine begrænsninger i 1 Herefter forkortet til EM 2 Herefter forkortet til ST 3 Herefter forkortet til DVPS 2

3 beføjelser. Når først et sprint (iteration) er planlagt og begyndt, må Product Owner indse, at det ikke kan ændres. Som en udfordring i alle udviklingsprocesser er bl.a. det K. Ulrich kalder for dynamics. Teknologier gør fremskridt, kundebehov udvikler sig, etc. (Ulrich, 1995, p. 6). Det kan have indflydelse på bl.a Product Owners prioritering, og han skal modstå lysten til at ændre i sprintets planer eller tilføje nye elementer. Han må vente til begyndelsen af næste sprint, før ændringer kan komme med. Dog er det en balancegang, og hvis ydre omstændigheder ændrer prioriteterne betydeligt, og det betyder, at teamet spilder tiden ved at fortsætte sprintet, kan Product Owner afslutte det. Afbrydelsen kan betyde disincitament for begge parter, og skal derfor overvejes nøje (Sutherland, 2010, p. 23). The Team er dem, som bygger produktet, altså i dette tilfælde app en. I Scrum er teamet tværfunktionelt, og indeholder alle de specifikke ekspertiser, som er nødvendige for at aflevere et leveringsklart produkt efter hvert sprint (ibid 15). Det vil sige, at medlemmerne påtager sig alle de aktiviteter, der er muligt, og hjælper hinanden. Vigtigheden af, at medlemmer fra de forskellige discipliner kan samarbejde, understreger Christina Wasson også i artiklen Etnografi ind the Field of Design (2000). Hun fokuserer bl.a på, at researchers ikke blot skal levere deres indsamlede data til designerne, men være med til at analysere og tolke den sammen med designerne for større forståelse af brugerne (Wasson, 2000, p. 383). Størrelsen på teamet er 5-9 medlemmer (Sutherland, 2010, 15). Mit team skal være sammensat af etnograf, oplevelsesdesigner, grafisk designer, softwareprogrammør, marketingsmedarbejder og tester. Teamet skal udvikle app en, og komme med ideer til Product Owner om, hvordan den kan blive bedre. Teamet er selvorganiserende/selvledende med fokus på selvstændighed og ansvarlighed. På den måde kan man sige, at der i scrum ikke er den traditionelle projektleder. I stedet skal teammedlemmerne selv bestemme, hvor meget arbejde de vil påtage sig, og hvordan de bedst gennemfører de opgaver, de vælger fra Produckt Backlog. Det bestemmes ikke af Product Owner (ibid., p. 20). Teamet bestemmer altså de aktiviteter, de udfører i hvert sprint (ibid., p. 15). Den selvledende struktur betyder, at lederne ikke konstant blander sig i detaljerne i udviklingsprojektet uden at have forstået grundlaget for teamets beslutninger, som ellers kan være grund til et dysfunktionelt team (Ulrich, 1995, p. 8). When anyone outside the team tries to tell the team what to do, more damage than good usually results (Schwaber, 2004, p. 33). Teamet er ansvarlige for at styre sig selv, og har fuld autoritet til at gøre det, som er nødvendigt, for at nå deres sprintmål (ibid., p. 34). Denne ansvarlighed ser jeg som en fordel, da det betyder, at teamet vil føle mere engagement for at udvikle det bedste produkt (Jordansen, 2008, p. 61). Ved traditionel projektledelse kan der være en tendens til lavere motivations- og ansvarsfølelse 3

4 hos medlemmerne pga. manglende anledning til at tage initiativer (ibid, p. 24). I Scrums er teamet nødt til at tage initiativet, hvis de ønsker resultater, for der er ingen projektleder, der gør det for dem. The team s ability to tackle its problems and solve them is the heart of Scrum and the basis of the Scrum team s extraordinary productivity (Schwaber, 2004,p. 39). En ulempe ved denne organisering kan dog være, at beslutningsprocessen i selvstyrende teams ikke altid er effektiv. Dette kan være en stor udfordring, da man i produktudvikling ofte er presset på tid, og er nødt til at tage beslutninger hurtigt og på ukomplet informationsgrundlag (Ulrich, 1995, p. 6). Medlemmerne holder hinanden opdateret på daglig basis gennem Daily Scrum. Det er ikke et traditionelt statusmøde med chefen, da dette kan få medlemmerne til at føle sig overvåget og under pres for at rapportere store fremskridt hver dag (hvilket er en urealistisk forventning). Desuden hæmmes medlemmernes lyst til at rapportere problemer (Sutherlander, 2010, p. 24). Scrum Master dækker over en person, som skal kunne gøre, hvad der er nødvendigt for at få en succesfuld Scrumudvikling. Fx stå vagt, så teamets arbejde ikke bliver afbrud unødvendigt, etc. (ibid., 16). Scrum Master kan sammenlignes med en projektleder. While the traditional project manager is responsible for defining and managing the work, the ScrumMaster is responsible for managing the Scrum process (Schwaber, 2004, p. 29). Individer i et projekt kan have tendens til at strejfe om i den forkerte retning. Det er her, at Scrum Masters opgave er at sørge for, at teamet bliver sammen, og går i den samme retning (ibid., p. 29). Han er således mere en form for coach. Som beskrevet kan et planlagt sprint ikke ændres. På den måde kan udviklingsteamet fokusere på at løse deres opgaver uden forstyrrelser. Men det forudsætter, at Scrum Masteren under sprintet opretholder ingenændringer-reglen (Schwaber, 2004, p 30). Rammerne for kreativitet I mange kreative virksomheder anser man det for en kvalitet, at organisationen ikke er for bureaukratisk og for struktureret. Hvis den er det, vil det hæmme kreativiteten. Nogle mener, at det er bedre, at alle arbejder på kryds og tværs uden faste arbejdsgange, møderutiner, etc. (Jakobsen, 2008, p. 57). Det er måske til dels rigtigt, men alle mennesker, også de kreative, har brug for en form for tryghed. Ellers udvikles kun stress og dårligt arbejdsklima. Dette kan fx ske gennem fastlagte møderutiner (ibid, p. 58). I Scrum er Daily Scrum obligatorisk for alle 4

5 medlemmer af teamet. Det er teamets mulighed for at rapportere til hinanden, og bese hinandens fremskridt og udfordringer. Mødet giver regelmæssig og tæt opfølgning. Ledelse består af at kommunikere og få andre til at kommunikere (ibid., 59). I Scrum og specielt i Daily Scrum må det betyde, at teammedlemmet skal have taletid, men også tilskynde de andre til at tage ordet. God kommunikation skal hjælpe teamet til at vide helt præcist, hvad der sker omkring dem. Det er vigtigt, specielt i kreative processer, fordi der ofte udføres mange forskellige opgaver, som er afhængige af hinanden. Kreativitet forekommer ikke af sig selv, men skal rammesættes, og kan fremmes og hæmmes eller så at sige formgives. Det handler om fx at være opmærksom på teamsammensætningen, da der ved mangfoldighed er større chancer for, at flere perspektiver på et problem kan opstå (Tanggard, 2010, p. 513). Desuden skal teamet motiveres til at gå nye veje, og have lov til at begå (nogle) fejl, fordi netop fejl kan åbne op for muligheder, man ikke havde tænkt over: Nye opdagelser i laboratoriet opstår ikke ofte, når eksperimenterne ikke udvikler sig som forventet (ibid., p. 514). Et faktum er, at betydelige dele af det producerede og dets kvalitet er resultat af det kreative teams vilje og ambition, og mindre pga. ledelsens beslutninger. Ledelsen kan fastlægge de overordnede linjer, altså rammerne, men den praktiske udmøntning styres i højere grad for enden af pyramiden. Helt enkelt: Hvis det kreative team brænder for den idé, der skal udføres, så er sandsynligheden for succes større. Kreative kræfter skal have plads. Det indebærer at man må forsøge at skabe motivation gennem inddragelsen af medarbejdere i hele processen og i sidste instans overdragelse af ansvaret (Jakobsen, 2008, p. 62). Til gengæld, hvis teamet føler at de blot skal udføre ideer, som er besluttet oppefra, og som de ikke selv har del i, så er chancerne for succes meget små (Jakobsen, 2008, p. 61). I Scrum er det Product Owner, som først sætter rammerne. Derefter udfyldes de med de ideer, som det kreative team selv frembringer, og brænder for at bringe til live (ibid., p. 62). 5

6 Opgave 2. I denne del af opgaven vil jeg redegøre for The business model Canvas og anvende den i udarbejdelsen af en forretningsmodel 4 over oplevelsestilbuddet til ST. Jeg vil derigennem forklare, hvordan virksomheden sikrer værdi for sig selv og kunden. Den kan således være et redskab, som EM kan bruge for at vise ST fordelene ved, at anvende konceptet. The Business Model Canvas I bogen Business Model Generation, 2010, præsenterer Alexander Osterwalder 5 et al. sin BM Canvas. Dette kanvas er et konceptuelt værktøj, som kan anvendes til at beskrive, analysere, vurdere og designe BM. En BM beskriver, hvordan en virksomhed kan skabe, levere og indfange værdi (Osterwalder et al., 2010, p. 14). For at udarbejde en sådan beskrivelse, skal man se på de ni byggeklodser eller områder, som ifølge forfatterne dækker de fire hovedtræk ved en forretning: Kunde, værditilbud, infrastruktur og finansiel gennemførlighed (ibid., p. 15). Følgende model viser de ni byggeklodser: 4 Herefter vil jeg benytte den engelske term Business Model, forkortet BM. 5 Herefter benævnt som Osterwalder 6

7 Billede: BMs ni byggeklodser (Osterwalder et al., 2010, pp ) Jeg printede et eksemplar af BM Canvas ud, således jeg kunne sætte post-its og skitser ind på de ni byggeklodser. Ifølge forfatterne er denne visualisering den bedste måde, da det skaber bedre forståelse, diskussion, kreativitet og analyse, specielt med flere personer på udviklingsholdet (Osterwalder et al., 2010, p. 48). Selvom jeg arbejder alene, fandt jeg stadig denne metode fordelagtig, da den skabte struktur, overskuelighed og et visuelt billede af ideen. 7

8 1. Customer Segments/kundesegmenter - Definition af grupper af mennesker eller organisationer som en virksomheds aktiviteter er rettet imod. - Hjertet af enhver BM/virksomheden er kunderne. - Kunder med fælles behov, adfærd, etc. inddeles i segmenter for, at man kan forstå og opfylde deres behov bedre. - I BM en defineres en eller flere segmenter. - BM designes på baggrund af grundig indsigt i segmentets specifikke behov. - Besvare spørgsmål som: Hvem skaber vi værdi for? Hvem er vores vigtigste kunder? - Kundesegmentstyper: bl.a. mass market og niche market. (Osterwalder et al., 2010, pp.20-21). Gennem vores produktudvikling, på baggrund af etnografisk dataindsamlingsmetoder og analyse, fandt vi den viden, som var nødvendig for at designe personas. Vi fandt, at der er en primær målgruppe eller segment (Christina) og en sekundær (Inge-Dorthe). De to segmenters ønsker, behov og problemer er meget ens, men der er forskel i deres teknologiske kompetencer. I BM er det disse to segmenter, som er i fokus, da produktet netop er produceret med dem in mente (Se bilag 5 Personas). Vi fandt, at segmenternes problemer og behov er: - Overfyldte og uoverskuelige butikker gør dem irriteret. - De kan ikke lide at tale med ekspedienterne. - Tøjet hænger for stramt, og er ikke tilgængeligt. - De har ikke tid til at lede. - De har behov for inspiration. - De foretrækker at prøve tøjet før køb. (For mere information bilag 4 Customer Journey Map). 8

9 I forhold til modellen ovenfor ser jeg, som under udviklingen af oplevelsestilbuddet to segmenter. Ift kundesegmenttyper, mener jeg, at denne forretningsmodels segmenttype er segmented (Osterwalder et al, 2010, p. 21). Selvom segmenternes behov og problemer ligner hinanden meget, kan den lille forskel have betydning for, mit design af andre byggeklodser. 2. Value proposition/værditilbud - Beskrivelse af produkt- og/eller serviceudvalg, som skaber værdi for kundesegmentet. - Værditilbuddet skal imødekomme kundernes behov, således at de vælger din virksomhed frem for andre (hvad tilbyder du kunden?). - Tilbuddet kan være innovativt, eller det kan eksistere på markedet, men tilføjes værdi og/eller funktioner (mulig differentiering). - Værdi: Kvantitativ, fx omhandler pris eller hastighed Kvalitativ, fx omhandler design eller brugeroplevelse. - Elementtyper, der bidrager til værdiskabelse: Fx Customization og Brand/Status. - Besvar spørgsmål som: Hvad er det, der adskiller dit produkt/service fra andre på markedet? Hvilke behov opfyldes? Hvilken værdi leverer vi til kunderne? Hvilke af vores kunders problemer hjælper vi med at løse? (Osterwalder et al., 2010, pp ) På baggrund af observation og interviews identificerede vi de problemer og behov, som segmenterne har. Dem har vi søgt at løse/imødekomme med vores designkoncept. Konceptet er opdelt i: Butikken og DVPS. Butikken: - Ændres til mere at ligne et galleri eller museum, hvor varer (én i hver style) udstilles som kunstværker. Det giver overblik og gør varerne nemmere tilgængelige. Desuden får man følelsen af, at tøjet ikke er masseproduceret, men en form for unika. DVPS: - Virtuel indkøbskurv. Det betyder, at kunden ikke skal lede efter størrelser og bære rundt på alt det tøj hun ønsker at prøve. Slæbet tager DVPS. - Tøjgalleri for nemmere at se alt 9

10 tøj. - Inspirationsfunktion, som betyder, at kunden kan blive inspireret til at style et helt outfit. - Med app en behøver kunden ikke kontakten med ekspedienten. Denne holder sig i baggrunden, indtil kunden evt. selv henvender sig. - Bestillingsfunktion: I prøverummet skal kunden ikke finde en ekspedient eller selv tilbage i butikken for at finde ny størrelse, hvis den valgte ikke passer. Udlån af smartphones: - Butikken kan udlåne smartphones til de kunder, som ikke ejer en sådan. Selv om ekspedienterne skal holde sig i baggrunden vil de stadig kunne hjælpe kunderne som vores persona Inge-Dorthe, der ikke er vant til at anvende denne teknologi. Valgfri service: - De personificerede anbefalinger er et tilbud, som kunderne kan vælge, hvis de ønsker det. Fri for ventetid: - Fri for at stå i kø ved prøverum gennem funktionen Bestil Prøverum. Her kan kunden hjemmefra bestille et klargjort prøverum med det tøj, de ønsker at prøve gennem app ens tøjgalleri (lige som når man bestiller tid ved frisøren) Prøverummet står således klar til kunden på det tidspunkt hun ønsker det. (For mere info se bilag 2 Konceptbeskrivelse og bilag 4 Customer Journey Map). 10

11 Som skemaet ovenfor viser, opfylder indretningen og DVPS flere forskellige behov hos forbrugeren og skaber dermed værdi. Ved implementering af konceptet vil kunderne ikke længere have mulighed for at shoppe på traditionel vis, men få en samlet, ny 6 serviceoplevelse. Det skal ses som en ekstra service, en tillægsværdi til det, som er ST s egentlige produkt, nemlig tøjet. Den værdi, som skabes for kunden, må derfor være kvalitativ, da det handler om kundeoplevelsen. Af elementer, der skaber værdi, ser jeg således elementet Newness. Kunderne ser selv, at der er problemer, og at de har behov for mere overblik, etc., men de ser ikke, at dette kan ændres. Desuden bryder konceptet med kundernes forventninger om, hvordan man shopper, og hvordan en butik ser ud. Elementet Performance er også repræsenteret, da konceptet går ud på, at optimere servicen i butikken. Også elementet Customization, da kunderne selv kan vælge, hvilke servicefunktioner de vil anvende, kun scanningsfunktion og bestilling til prøverum er obligatoriske. Ønsker kunden fysisk kontakt til ekspedienterne, er det også muligt. Elementet Convenience/usability medvirker til værdi i værditilbuddet. Dette element handler om at gøre tingene nemmere for kunden. Konceptet skal gøre det nemmere og mindre anstrengende at shoppe deraf navnet Din Virtuelle Personlige Shopper, altså en form for personlig assistent. Der er ingen slæben på tøj, de skal ikke selv lede efter størrelser eller kæmpe med overfyldte stativer for at se tøjet, de skal ikke stå i kø til prøverum, og det er let og hurtigt at bestille ny størrelse fra prøverummet. DVPS gøre livet nemmere for kunden (Osterwalder et al., 2010, p ). 6 Gennem projektet undersøgte vi om der findes noget lignede på markedet. Vi har fundet, at modehuset Prada har et lignede indretningskoncept, og at Tesco har udarbejdet en app til, at kunder kan gøre deres indkøb mens de venter på metroen, men vi har ikke fundet en kombination af disse elementer. 11

12 3. Channels/Kanaler - Beskriver hvordan du kommunikerer og når ud til kundesegmentet for at levere værditilbud. - Kommunikation, distribution og salg. - Kanaler er touchpoints mellem virksomhed og kunde. Vigtig del af kundeoplevelsen. - Kanalers funktioner: Skabe opmærksomhed om produkt og/eller service, hjælpe kunder til at evaluere værditilbuddet, yde kundesupport efter køb, etc. - Fem faser som kan dækkes, overordnede typer: Direkte kanaler: De kanaler virksomheden selv ejer. Indirekte kanaler: Gennem partnerskaber. - Besvar spørgsmål som: Gennem hvilke kanaler ønsker kunderne at blive nået? Hvilke kanaler fungerer bedst? (Osterwalder et al., 2010, pp ) Egne kanaler (direkte): - ST butikker - ST website Partnere (indirekte) - App Store og Android market Fem faser: Awarness: Kunderne gøres opmærksomme på produktet og servicen gennem websitet, Saint Tropez Friends (klub og nyhedsbreve) og i ST butikker. Evaluation: Kunderne skal kunne evaluere værditilbuddet gennem et link i app en og på ST s website, hvor kunderne kan give feedback. Purchase: App en er gratis, og skal kunne hentes gennem Android Market og App Store. Link til disse skal også findes på ST s website. På den måde kan kunderne finde den gennem kanaler, mange af dem allerede kender og bruger. Gratis wi-fi i butikken, så kunderne ikke skal bruge data på at hente app en. Denne er allerede hentet på smartphones til udlån. Delivery: Idet der er tale om en app, er behovet om levering af værditilbuddet mindre relevant, udover selvfølgelig partnerskab med 12

13 appbutikkerne. Når først app en er downloadet, er det ikke nødvendigt med yderligere levering (udover opdates). After Sales: Når kunden har downloadet app en, skal en hjælpefunktion vise kunden, til hvad og hvordan hun anvender den. (Osterwalder et al., 2010, p. 27) Det vil i princippet ikke være muligt, at shoppe i butikken uden at hente app en. Derfor skal der indgås partnerskab med App Store og Android Market, hvorfra kunderne er vant til at downloade deres apps. Denne kanal og den store udbredelse er vigtig, da det skal være let og hurtigt for kunderne at hente app en. Kunderne vil ikke vente på dette det er ikke det de er kommet for, men at shoppe. En traditionel kanal er ekspedienterne, som henvender sig for at hjælpe kunderne og mange gange for at få dem til at købe mere. Dette fandt vi, at mange af kunderne ikke brød sig om. Derfor er ekspedienten blevet erstattet af app en. 13

14 4. Costumer Relationships/Kunderelationer - Beskriver typen af relation en virksomhed etablerer med kundesegmentet. - Relationstyper fra personlig til automatiseret. - Motivation for relation: Fx erhvervelse af flere kunder, fastholde eksisterende kunder, øge salg, etc. - Kunderelation har indflydelse på overordnede kundeoplevelse. - Kategorier for kunderelation, såsom Co-Creation og Personal assistance. - Besvar spørgsmål som: Hvilket forhold forventer hver af vores kunder, at vi etablerer og vedligeholder med dem? Hvilke har vi etableret? (Osterwalder et al., 2010, p.28-29). Personal Assistance: I butikken skal der stadig være mulighed for, at kunden kan interagere med en ekspedient, hvis de ønsker det. Self-service: App en skal gøre det muligt for kunden at være selvhjulpen. Automated services: App en kan på baggrund af kundens indtastede information og tøjvalg generere personificerede anbefalinger og forslag. (Ibid., p. 29). Ved implementering af app en og gennem værditilbuddet er der ikke tale om en direkte kunderelation. App en skal gøre det muligt for kunden at finde, prøve og købe tøj uden direkte kontakt til en ekspedient. Denne form for selvbetjening kan betyde, at kunden føler, at servicen og relationen er for automatiseret og upersonlig. Derfor er der fokus på Automated Service (ibid., p. 29). App ens inspirationsfunktion, baseres derfor på kundernes information og tøjvalg, således kunderne føler, at det er en service, som er skræddersyet til dem personligt, og som sætter dem i fokus. På denne måde kan ST, selvom det bliver selvbetjening, fortsat have en relativ personlig relation til kunderne. Den traditionelle relation til kunden i butikker gennem ekspedienter, bliver således fjernet, da vi har fundet, at det er kilde til irritation for kunderne, som kan få dem til at forlade butikken uden at have købt noget. 14

15 5. Revenue Streams/Indtjeningskanaler - Repræsenterer det økonomiske overskud, som virksomheden skaber fra kundesegmentet. - To typer indtjeningskanaler: Transaction revenues (engangsbetaling fra kunden) Recurring revenues (tilbagevendende indtjening/kontinuerlig betaling). - Typer af indtjeningskanaler såsom Usage fee og Licensing. - Besvar spørgsmål såsom: Hvilken værdi vil vores kunder egentlig betale for? Hvad betaler de i øjeblikket for? (Osterwalder et al., 2010, pp ). Transaction revenues: App en er gratis, derfor er det ikke en direkte indtjeningskanal. Den ekstra service betyder, at der kommer flere kunder i butikken (frem for at handle på nettet), og at de køber mere. Advertising: Tilbyde magasiner og andre virksomheder (som ikke sælger tøj, men fx kosmetik) at blive en del af app en. For eksempel gennem inspirationsfunktionen, hvor kunden fx kan se henvisninger til blades modeartikler og se et lille preview af denne. (Ibid., pp ) Produktet er en service og en tillægsværdi. Det er derfor tvivlsomt, om kunderne vil betale for app en, for først da at kunne købe det primære produkt (tøjet). Derfor er jeg nødt til at overveje, om jeg gennem produktet kan skabe flere indtjeningskanaler, som ellers ikke er en del af det endelige projekts koncept. Her kommer det forfatterne kalder for advertising ind (ibid., p. 32). Inspirationsfunktionen kan udvides til ikke kun at anbefale ST s egne produkter, men også til at inspirere kunderne med andre type varer, såsom fx en neglelak fra Essie, hvis farve vil passe til det tøj, kunden har valgt, og som er anbefalet i modemagasinet IN. Det er det ikke direkte gennem app en, ST vil få indtjeningskanaler. Serviceoplevelsen skal betyde, at flere kunder vælger at komme i ST s butikker (i stedet for at købe på nettet) netop fordi ST s butikker løser deres problemer, og møder deres behov, og at de også derfor føler sig fristet/inspireret til at købe mere tøj. 15

16 6. Key Ressources/Nøgleressourcer - Beskriver de vigtigste elementer, som behøves for at få BM til at fungere. - Tillader virksomheden at skabe, tilbyde værditilbud og fastholde relation til kundesegmentet, og dermed skabe indtjening. - Nøgleressourcetyper: Physical, Intellectual, Human og Financial. - Nøgleressourcer kan være nogle man har inhouse eller gennem samarbejdspartnere. - Besvar spørgsmål såsom: Hvilke nøgleressourcer kræver vores værditilbud? (Osterwalder et al., 2010, pp ). Physical: - Faciliteter hvorfra personalet kan arbejde. Ingen nødvendighed for lager eller butik, da produktet er digitalt og derfor sælges digitalt til kunderne. Human: - Kreativt hold til at vedligeholde og opdatere app en og dens indhold. Herunder specielt tøjgalleriet med nyest kollektioner og inspirationsfunktionen. Kontakt til evt. partnere om reklame. Financial: - Finansielle ressourcer, som skal bruges til at betale EM for at udvikle konceptet og App en og implementere det for ST. (Ibid., p. 35) De nøgleressourcer, som værditilbuddet kræver, er menneskelige. Det er vigtigt, at ST kan vedligeholde og holde app en opdateret ift. deres kollektioner i butikkerne, og at der bruges tid på at lave relevante anbefalinger og ved henvisninger til nyeste magasiner. Da ST får udviklet konceptet til deres butikker ved EM, er det også nødvendigt med finansielle ressourcer, da de skal købe konceptet (udviklede app og butiksindretningen) af EM, fordi ST ikke selv har disse kompetencer. Fysiske ressourcer kan kombineres med ST s allerede eksisterende lokaler for medarbejdere indenfor websitet og marketing. 16

17 7. Key Activities/Nøgleaktiviteter - Beskriver vigtigste aktiviteter en virksomhed må udføre for at fungere med succes. - Har formål som nøgleressourcer. - Aktivitetstyperne afhænger af BM-typen. - Tre aktivitetskategorier: Production, Problem Solving og Platform/network. - Besvar spørgsmål såsom: Hvilke nøgleaktiviteter kræver vores værditilbud? (Osterwalder et al., 2010, pp ) Production: ST skal i samarbejde med EM videreudvikle og realisere app en, da det vi har lavet for EM kun er konceptet og tre prototyper. Desuden skal ST s butikker redesignes på baggrund af konceptet (galleri og udstilling af varer). Platform/network: Lige som ST sandsynligvis allerede gør mht. deres website skal app en også vedligeholdes og opdateres. Dette betyder, at ST skal udarbejde fx grafik af deres kollektioner til app ens tøjgalleri. ST har allerede kompetencer til dette, da det mere eller mindre er det samme som de bruger og gør på deres website. Desuden skal ST lave reklame for app en og serviceoplevelsen på deres website. (Ibid., p. 37). 17

18 8. Key Partnership/Nøglepartnere - Beskriver netværk af leverandører og partnere. - Virksomheder indgår alliancer for fx at reducere risiko og tilegne sig ressourcer. - Typer af partnerskaber: Optimization and economy of scale, Reduction of risk and uncertainty, og Acquisition of particular resources and activities. - Besvar spørgsmål såsom: Hvem er vores nøglepartnere? (Osterwalder et al., 2010, pp.38-39) Strategic Alliance between non-competitors: - EM skal levere den færdige app og butiksindretningen, da ST ikke selv har disse kompetencer. ST kan spare omkostninger ved at outsource disse opgaver til EM. Coopetition: Strategic partnerships: - Selvom ST ikke direkte er i konkurrence med fx kosmetikfirmaer og magasinudgivere, er de dog nogle tilfælde rettet mod det samme segment. ST kan indgå partnerskab med fx Essie ved at gøre reklame for virksomhedens produkter i app en for til gengæld at optimere revenues, men også for at give kunderne mere inspiration. - Desuden er samarbejde med fx Apple nødvendigt, da ST skal søg licens og godkendelse af app en her (Apple, web). (Ibid., pp ). 18

19 9. Cost Structure/Omkostningsstruktur - Beskriver alle omkostninger virksomheden har, når de arbejder under en BM. - To typer af omkostningsstrukturer: Cost-driven og Valuedriven. - Besvar spørgsmål såsom: Hvad er de vigtigste omkostninger i vores BM? (Osterwalder et al., 2010, pp ) Value-driven: ST kan skabe værdi ved at forbedre deres eksisterende værditilbud så meget som muligt. Herunder servicen, som kan gøres mere personlig. Største udgift for ST i forbindelse med dette er, at de skal have EM til at udvikle og implementere app og indretning. Dette er et engangsbeløb, men dog betydeligt. App s er ikke det dyrest software at udvikle, men er i dette tilfælde en ekstra udgift for ST, da EM blot plejer at levere indretningen af butikken. Udgift til licens ved fx Apple. ST skal måske ansætte et par personer mere, som skal tage sig af vedligeholdelsen og opdateringen af app en. (Ibid., p. 41) Se bilag 6 BM for ST s butikskoncept Selvom min BM er baseret på et gratis produkt for kunden, kan den stadig vise sig at være profitabel for ST. Via den gratis serviceoplevelse vil (forhåbentlig) foretrække og komme i butikken frem for andre butikker og e-handel, men også købe mere. Det handler også om, at overveje om en anden byggeklods kan finansiere det. Som forklaret fx gennem reklame fra andre virksomheder som vi kender det fra fx internetsider og gratisaviser (ibid., pp ). Ved at gennemgå de ni byggeklodser har jeg fundet, at der er rig værdiskabelse for kundesegmenterne, men at der i min BM er et problem i, at der ikke er mange direkte indtjeningskanaler. Indtjeningskanalerne er fortsat gennem ST s primære produkt (tøj), men værditilførslen i serviceoplevelsen skal øge salget. Ud fra min BM kan jeg se, at der foreligger ret store udgifter for ST, og det kan betyde, at de ikke vil finde det profitabelt at inkorporere konceptet. Denne første udgave af en mulig BM viser således, at det er vigtigt ikke at holde på den første udviklede BM, og at processen endnu ikke er ovre. Det er her, at designtænkning 19

20 bliver interessant. Ved at have identificeret problemet for den første BM, kan man søge flere alternative modeller for at se, om det er muligt at løse problemet. Designtænkning i BM Det ikke længere er nok, blot at have et innovativt produkt. Man er også nødt til at have en innovativ BM (det samme viser min første BM - efter min mening er konceptet godt, men hvis ikke det kan føres ud i livet på en profitabel bliver ideen aldrig realiseret). Derfor skal forretningsmænd nu til at have malerpenslen i hånden og være kreative for at finde nye BM som virker for produktet. De skal adoptere metoder og værktøjer fra designverdenen (Osterwalder et al., 2010, p. 124).. En designtilgang, som kan betyde nye innovative BM, er gennem usercentered design 7. Det betyder, at lige som når designere designer et produkt, skal brugernes behov og problemer altid tages med i designbeslutningerne (Preece et. al., 2007, p. 8). Det samme gælder, når en BM skal udvikles. Brugerperspektivet skal således være med i alle overvejelser og beslutninger gennem byggeklodserne. Kolko understreger princippet om, at THE USER IS NOT LIKE ME (Kolko, 2011, p. 24). Derfor skal designere giv sig tid til at identificere behov og krav. Der skal være lige meget research og design (Wasson, 2000, p. 379). Det samme gælder for udvikling af BM. Man er nødt til at researche fordi, for at finde en løsning på et problem, er man nødt til inden at finde ud af, hvad problemet er. Det indsamlede data er ikke indsigt og viden. The synthesis will describe the solution; design synthesis is the process of problem understanding. Although data gesture toward an opportunity, data are frequently thick and convoluted, overwhelming and incomplete. The data alone lack contextualized meaning, and so it is difficult to decode data in their raw state. Synthesis is a sensemaking process that helps the designer move from data to information, and from information to knowledge. (Kolko, web, 2010) Virksomheden skal give sig tid til meningsskabelse eller vidensproduktion som er processen at nå fra data til information og til sidst viden. Dette danner grobunden for informerede løsningsforslag. Designeren kan tolke data i flere retninger og komme med ideer, som således kan afdække problemet og løse det. Kolko kalder denne meningsskabelse/vidensproduktion i design for syntesedannelse (ibid.). Virksomheder kan altså med fordel anvende syntesedannelse i deres arbejde med BM som tilgang til kreativitet og designideer. Min BM er udviklet på baggrund af den antagelse, at kunderne ikke direkte vil betale for app en. Dette kan undersøges yderligere således, at man kan generere løsninger i flere retninger og 7 Designperspektiv under paraplytermen interaktionsdesign (preece, 2007, p. 9) 20

21 måske finde en BM, hvor brugerne direkte betaler for app en, hvilket ville skabe flere indtjeningskanaler. Det handler om at udforske, hvad der sker i de otte andre byggeklodser, hvis man ændrer i én. Sketching is a problem-solving tool, used not simply to visualize ideas but to actually discover and generate a large number of solutions to a problem. (Kolko, 2011, p. 23) I udformningen af BM skal virksomheder til at udforske. Lige som designere skal forretningsmænd til at brainstorme på, hvordan de kan løse det problem, de står med. Det er ikke nok blot med én mulig forretningsmodel og implementere den. De skal lave flere alternativer, hvorfra de kan vælge den bedste: Getting the Right Design is about considering many other ideas and then choosing between them (Bill Buxton et al., 2012, p.9). Det er de færreste designere, som laver et produkt på deres første skitse. Her vil det være fordelagtigt at lave en udforskende, iterativ udviklingsproces såsom Prototyping, hvor skitser af krav og ønsker afprøves og forbedres (Christensen & Fischer, 2006, 34). Som Osterwalder selv påpeger, skal BM Canvas være en visualisering, konkretisering og strukturering af alle elementerne i en BM. Det er således en form for prototype. Gennem iterationer opbygges ny viden, som kan tilføjes til nye designudgaver, der bliver mere og mere konkrete. Det samme bør gøre sig gældende for design af BM. Det handler om at afprøve forskellige muligheder og for, hver gang at stille mere specifikke krav, så man kan designe en BM i en ny og bedre version (ibid., p. 34). Jeg vil således på baggrund af min første BM kunne gå tilbage til tegnebrættet og finde alternativer. Idet jeg har indrammet mit problem, vil jeg på baggrund af det kunne komme med forskellige løsninger/versioner og finde den, som passer bedst. Ved at teste prototyper af BM, kan man finde ud af om den i realiteten fungerer, før man realiserer den, og bruger enorme ressourcer på noget, som måske ikke virker. Når alt bliver gjort op, så er designbeslutninger, om end baseret på god og dybdegående research og senere synteser, altså en form for gisninger om, hvordan noget vil fungere. Derfor kan man gennem tests få disse verificeret eller falsificeret og lære af sine fejl, inden det er for sent. Den iterative proces i udviklingen af BM har jeg visualiseret nedenfor: 21

22 Gennem mit arbejde med BM Canvas har jeg fundet, at det er en god måde, at arbejde mere visuelt med udvikling af BM. Dette gør, at forståelsen, kommunikationen og indsigten i de mange aspekter og deres evige sammenhæng bliver bedre. Det gør det lettere at arbejde med for virksomheder. Min begejstring er stor. Ét punkt har dog skabt undren. BM Canvas begrænser sig ikke til et specifikt område, men er en universel, og som kan anvendes på alle former for forretninger inden for alle brancher (Osterwalder et al., 2010, backcover). Men måske er der forskel på, hvilken BM svineavleren skal anvende og softwarevirksomheden. Lige som i design findes der udviklingsprocesser og metoder, som er mere egnet til udvikling af bestemte produkter og udviklingshold end andre, alt efter deres udgangspunkt, risikovillighed, tid og omkostninger, etc. 22

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher

Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Indhold Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Overblik: De fem hoveddele Definition af en forretningsmodel Canvas: De ni hovedpunkter Canvas: Indhold af de enkelte hovedpunkter Patterns:

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig AGENDA. 1 Hvorfor Inbound? 2 Hvordan ser en effektiv Inbound Strategi ud? 3 Hvordan påvirker Inbound Leadprocessen? 4 Fundamentet for Inbound

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Agile metoder og kontrakter

Agile metoder og kontrakter Agile metoder og kontrakter 24. september 2009 Myllerup Consult, Hasseltoften 11, 8361 Hasselager +45 2834 9084, info@myllerup.dk Images: Disney Dream Works Indhold Scrum introduktion Processens ritualer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation??

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation?? Innovationsprocessen Fokus på de 4 rum & metoder Hvorfor Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Uddannelserne spiller en central rolle for en

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Brug QR koder - og brug dem rigtigt

Brug QR koder - og brug dem rigtigt 2012 #1 QR koder Når de anvendes rigtigt kan de booste salget med over 100% på få måneder, viser eksempel fra Korea. Lær hvordan de gør og få succes med QR koder. Læs mere Brug QR koder - og brug dem rigtigt

Læs mere

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig!

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! Vores filosofi er, at vi alle sammen har brug for at blive udfordret, hvis vi vil gøre fremskridt og at den bedste måde at sætte det i

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere