Eksamensopgave i LoKPO Afleveringsdato Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave i LoKPO Afleveringsdato 06.06.12. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Ledelse og kreative processer til udvikling af oplevelsestilbud til Saint Tropez... 2 Opgave Product Owner... 2 The Team... 3 Scrum Master... 4 Rammerne for kreativitet... 4 Opgave The Business Model Canvas Customer Segments/kundesegmenter Value proposition/værditilbud Channels/Kanaler Costumer Relationships/Kunderelationer Revenue Streams/Indtjeningskanaler Key Ressources/Nøgleressourcer Key Activities/Nøgleaktiviteter Key Partnership/Nøglepartnere Cost Structure/Omkostningsstruktur Designtænkning i BM Litteraturliste Bøger Bilag Bilag 1 Beskrivelse af projekt og virksomhed Bilag 2 Konceptbeskrivelse DIN VIRTUELLE PERSONLIGE SHOPPER BUTIKKEN Bilag 3 - The Business Model Canvas Bilag 4 Customer Journey Map Bilag 5 Personas Bilag 6 BM for ST s butikskoncept

2 Ledelse og kreative processer til udvikling af oplevelsestilbud til Saint Tropez Jeg har valgt at besvare de stillede opgaver med udgangspunkt i mit 8. semester-projekt. En beskrivelse af projektet kan ses i bilag 1. Projektet endte ud i et butikskoncept med prototype af en app til EM Retail solutions 1 kunde, tøjproducenten Saint Tropez 2. Opgave 1. Jeg vil her fokusere på udviklingen af app en, som foreløbig er kaldt Din Virtuelle Personlige Shopper 3, da udviklingen af butikkens inventar vil kræve andre kompetencer af teamets medlemmer. I den videre udvikling af konceptet finder jeg den agile udviklingsproces Scrum anvendelig, da den bl.a. har et særligt perspektiv på projektledelse. Det er en iterativ metode, som er designet til at skabe energi, fokus, klarhed til projektplanlægning og implementering (Sutherland, 2010, p. 3). Jeg vil her i rapporten ikke lægge vægt på at redegøre for processen Scrum, men anvende rollefordelingen til at forklare, hvilke fordele og udfordringer der er i relation til denne form for ledelse af udviklingsprocesser, og hvilke kompetencer, der er nødvendige. Desuden hvordan man skaber de bedste rammer for kreativitet i teamet. Scrum består af tre primære scrumroller: Product Owner, The Team og Scrum Master. Product Owner tager inputs af, hvad produktet bør indeholde, og oversætter dem til en produktvision også kaldet Product Backlog, altså en form for kravstyring (ibid., p. 14). Det er et magtfuldt værktøj, som gør det muligt for Product Owner at styre projektet i ønsket retning (Schwaber, 2004, p. 31). Selvom Product Owner sidder i toppen, og i realiteten bestemmer, hvilke opgaver der skal udføres og hvornår, har denne rolle også sine begrænsninger i 1 Herefter forkortet til EM 2 Herefter forkortet til ST 3 Herefter forkortet til DVPS 2

3 beføjelser. Når først et sprint (iteration) er planlagt og begyndt, må Product Owner indse, at det ikke kan ændres. Som en udfordring i alle udviklingsprocesser er bl.a. det K. Ulrich kalder for dynamics. Teknologier gør fremskridt, kundebehov udvikler sig, etc. (Ulrich, 1995, p. 6). Det kan have indflydelse på bl.a Product Owners prioritering, og han skal modstå lysten til at ændre i sprintets planer eller tilføje nye elementer. Han må vente til begyndelsen af næste sprint, før ændringer kan komme med. Dog er det en balancegang, og hvis ydre omstændigheder ændrer prioriteterne betydeligt, og det betyder, at teamet spilder tiden ved at fortsætte sprintet, kan Product Owner afslutte det. Afbrydelsen kan betyde disincitament for begge parter, og skal derfor overvejes nøje (Sutherland, 2010, p. 23). The Team er dem, som bygger produktet, altså i dette tilfælde app en. I Scrum er teamet tværfunktionelt, og indeholder alle de specifikke ekspertiser, som er nødvendige for at aflevere et leveringsklart produkt efter hvert sprint (ibid 15). Det vil sige, at medlemmerne påtager sig alle de aktiviteter, der er muligt, og hjælper hinanden. Vigtigheden af, at medlemmer fra de forskellige discipliner kan samarbejde, understreger Christina Wasson også i artiklen Etnografi ind the Field of Design (2000). Hun fokuserer bl.a på, at researchers ikke blot skal levere deres indsamlede data til designerne, men være med til at analysere og tolke den sammen med designerne for større forståelse af brugerne (Wasson, 2000, p. 383). Størrelsen på teamet er 5-9 medlemmer (Sutherland, 2010, 15). Mit team skal være sammensat af etnograf, oplevelsesdesigner, grafisk designer, softwareprogrammør, marketingsmedarbejder og tester. Teamet skal udvikle app en, og komme med ideer til Product Owner om, hvordan den kan blive bedre. Teamet er selvorganiserende/selvledende med fokus på selvstændighed og ansvarlighed. På den måde kan man sige, at der i scrum ikke er den traditionelle projektleder. I stedet skal teammedlemmerne selv bestemme, hvor meget arbejde de vil påtage sig, og hvordan de bedst gennemfører de opgaver, de vælger fra Produckt Backlog. Det bestemmes ikke af Product Owner (ibid., p. 20). Teamet bestemmer altså de aktiviteter, de udfører i hvert sprint (ibid., p. 15). Den selvledende struktur betyder, at lederne ikke konstant blander sig i detaljerne i udviklingsprojektet uden at have forstået grundlaget for teamets beslutninger, som ellers kan være grund til et dysfunktionelt team (Ulrich, 1995, p. 8). When anyone outside the team tries to tell the team what to do, more damage than good usually results (Schwaber, 2004, p. 33). Teamet er ansvarlige for at styre sig selv, og har fuld autoritet til at gøre det, som er nødvendigt, for at nå deres sprintmål (ibid., p. 34). Denne ansvarlighed ser jeg som en fordel, da det betyder, at teamet vil føle mere engagement for at udvikle det bedste produkt (Jordansen, 2008, p. 61). Ved traditionel projektledelse kan der være en tendens til lavere motivations- og ansvarsfølelse 3

4 hos medlemmerne pga. manglende anledning til at tage initiativer (ibid, p. 24). I Scrums er teamet nødt til at tage initiativet, hvis de ønsker resultater, for der er ingen projektleder, der gør det for dem. The team s ability to tackle its problems and solve them is the heart of Scrum and the basis of the Scrum team s extraordinary productivity (Schwaber, 2004,p. 39). En ulempe ved denne organisering kan dog være, at beslutningsprocessen i selvstyrende teams ikke altid er effektiv. Dette kan være en stor udfordring, da man i produktudvikling ofte er presset på tid, og er nødt til at tage beslutninger hurtigt og på ukomplet informationsgrundlag (Ulrich, 1995, p. 6). Medlemmerne holder hinanden opdateret på daglig basis gennem Daily Scrum. Det er ikke et traditionelt statusmøde med chefen, da dette kan få medlemmerne til at føle sig overvåget og under pres for at rapportere store fremskridt hver dag (hvilket er en urealistisk forventning). Desuden hæmmes medlemmernes lyst til at rapportere problemer (Sutherlander, 2010, p. 24). Scrum Master dækker over en person, som skal kunne gøre, hvad der er nødvendigt for at få en succesfuld Scrumudvikling. Fx stå vagt, så teamets arbejde ikke bliver afbrud unødvendigt, etc. (ibid., 16). Scrum Master kan sammenlignes med en projektleder. While the traditional project manager is responsible for defining and managing the work, the ScrumMaster is responsible for managing the Scrum process (Schwaber, 2004, p. 29). Individer i et projekt kan have tendens til at strejfe om i den forkerte retning. Det er her, at Scrum Masters opgave er at sørge for, at teamet bliver sammen, og går i den samme retning (ibid., p. 29). Han er således mere en form for coach. Som beskrevet kan et planlagt sprint ikke ændres. På den måde kan udviklingsteamet fokusere på at løse deres opgaver uden forstyrrelser. Men det forudsætter, at Scrum Masteren under sprintet opretholder ingenændringer-reglen (Schwaber, 2004, p 30). Rammerne for kreativitet I mange kreative virksomheder anser man det for en kvalitet, at organisationen ikke er for bureaukratisk og for struktureret. Hvis den er det, vil det hæmme kreativiteten. Nogle mener, at det er bedre, at alle arbejder på kryds og tværs uden faste arbejdsgange, møderutiner, etc. (Jakobsen, 2008, p. 57). Det er måske til dels rigtigt, men alle mennesker, også de kreative, har brug for en form for tryghed. Ellers udvikles kun stress og dårligt arbejdsklima. Dette kan fx ske gennem fastlagte møderutiner (ibid, p. 58). I Scrum er Daily Scrum obligatorisk for alle 4

5 medlemmer af teamet. Det er teamets mulighed for at rapportere til hinanden, og bese hinandens fremskridt og udfordringer. Mødet giver regelmæssig og tæt opfølgning. Ledelse består af at kommunikere og få andre til at kommunikere (ibid., 59). I Scrum og specielt i Daily Scrum må det betyde, at teammedlemmet skal have taletid, men også tilskynde de andre til at tage ordet. God kommunikation skal hjælpe teamet til at vide helt præcist, hvad der sker omkring dem. Det er vigtigt, specielt i kreative processer, fordi der ofte udføres mange forskellige opgaver, som er afhængige af hinanden. Kreativitet forekommer ikke af sig selv, men skal rammesættes, og kan fremmes og hæmmes eller så at sige formgives. Det handler om fx at være opmærksom på teamsammensætningen, da der ved mangfoldighed er større chancer for, at flere perspektiver på et problem kan opstå (Tanggard, 2010, p. 513). Desuden skal teamet motiveres til at gå nye veje, og have lov til at begå (nogle) fejl, fordi netop fejl kan åbne op for muligheder, man ikke havde tænkt over: Nye opdagelser i laboratoriet opstår ikke ofte, når eksperimenterne ikke udvikler sig som forventet (ibid., p. 514). Et faktum er, at betydelige dele af det producerede og dets kvalitet er resultat af det kreative teams vilje og ambition, og mindre pga. ledelsens beslutninger. Ledelsen kan fastlægge de overordnede linjer, altså rammerne, men den praktiske udmøntning styres i højere grad for enden af pyramiden. Helt enkelt: Hvis det kreative team brænder for den idé, der skal udføres, så er sandsynligheden for succes større. Kreative kræfter skal have plads. Det indebærer at man må forsøge at skabe motivation gennem inddragelsen af medarbejdere i hele processen og i sidste instans overdragelse af ansvaret (Jakobsen, 2008, p. 62). Til gengæld, hvis teamet føler at de blot skal udføre ideer, som er besluttet oppefra, og som de ikke selv har del i, så er chancerne for succes meget små (Jakobsen, 2008, p. 61). I Scrum er det Product Owner, som først sætter rammerne. Derefter udfyldes de med de ideer, som det kreative team selv frembringer, og brænder for at bringe til live (ibid., p. 62). 5

6 Opgave 2. I denne del af opgaven vil jeg redegøre for The business model Canvas og anvende den i udarbejdelsen af en forretningsmodel 4 over oplevelsestilbuddet til ST. Jeg vil derigennem forklare, hvordan virksomheden sikrer værdi for sig selv og kunden. Den kan således være et redskab, som EM kan bruge for at vise ST fordelene ved, at anvende konceptet. The Business Model Canvas I bogen Business Model Generation, 2010, præsenterer Alexander Osterwalder 5 et al. sin BM Canvas. Dette kanvas er et konceptuelt værktøj, som kan anvendes til at beskrive, analysere, vurdere og designe BM. En BM beskriver, hvordan en virksomhed kan skabe, levere og indfange værdi (Osterwalder et al., 2010, p. 14). For at udarbejde en sådan beskrivelse, skal man se på de ni byggeklodser eller områder, som ifølge forfatterne dækker de fire hovedtræk ved en forretning: Kunde, værditilbud, infrastruktur og finansiel gennemførlighed (ibid., p. 15). Følgende model viser de ni byggeklodser: 4 Herefter vil jeg benytte den engelske term Business Model, forkortet BM. 5 Herefter benævnt som Osterwalder 6

7 Billede: BMs ni byggeklodser (Osterwalder et al., 2010, pp ) Jeg printede et eksemplar af BM Canvas ud, således jeg kunne sætte post-its og skitser ind på de ni byggeklodser. Ifølge forfatterne er denne visualisering den bedste måde, da det skaber bedre forståelse, diskussion, kreativitet og analyse, specielt med flere personer på udviklingsholdet (Osterwalder et al., 2010, p. 48). Selvom jeg arbejder alene, fandt jeg stadig denne metode fordelagtig, da den skabte struktur, overskuelighed og et visuelt billede af ideen. 7

8 1. Customer Segments/kundesegmenter - Definition af grupper af mennesker eller organisationer som en virksomheds aktiviteter er rettet imod. - Hjertet af enhver BM/virksomheden er kunderne. - Kunder med fælles behov, adfærd, etc. inddeles i segmenter for, at man kan forstå og opfylde deres behov bedre. - I BM en defineres en eller flere segmenter. - BM designes på baggrund af grundig indsigt i segmentets specifikke behov. - Besvare spørgsmål som: Hvem skaber vi værdi for? Hvem er vores vigtigste kunder? - Kundesegmentstyper: bl.a. mass market og niche market. (Osterwalder et al., 2010, pp.20-21). Gennem vores produktudvikling, på baggrund af etnografisk dataindsamlingsmetoder og analyse, fandt vi den viden, som var nødvendig for at designe personas. Vi fandt, at der er en primær målgruppe eller segment (Christina) og en sekundær (Inge-Dorthe). De to segmenters ønsker, behov og problemer er meget ens, men der er forskel i deres teknologiske kompetencer. I BM er det disse to segmenter, som er i fokus, da produktet netop er produceret med dem in mente (Se bilag 5 Personas). Vi fandt, at segmenternes problemer og behov er: - Overfyldte og uoverskuelige butikker gør dem irriteret. - De kan ikke lide at tale med ekspedienterne. - Tøjet hænger for stramt, og er ikke tilgængeligt. - De har ikke tid til at lede. - De har behov for inspiration. - De foretrækker at prøve tøjet før køb. (For mere information bilag 4 Customer Journey Map). 8

9 I forhold til modellen ovenfor ser jeg, som under udviklingen af oplevelsestilbuddet to segmenter. Ift kundesegmenttyper, mener jeg, at denne forretningsmodels segmenttype er segmented (Osterwalder et al, 2010, p. 21). Selvom segmenternes behov og problemer ligner hinanden meget, kan den lille forskel have betydning for, mit design af andre byggeklodser. 2. Value proposition/værditilbud - Beskrivelse af produkt- og/eller serviceudvalg, som skaber værdi for kundesegmentet. - Værditilbuddet skal imødekomme kundernes behov, således at de vælger din virksomhed frem for andre (hvad tilbyder du kunden?). - Tilbuddet kan være innovativt, eller det kan eksistere på markedet, men tilføjes værdi og/eller funktioner (mulig differentiering). - Værdi: Kvantitativ, fx omhandler pris eller hastighed Kvalitativ, fx omhandler design eller brugeroplevelse. - Elementtyper, der bidrager til værdiskabelse: Fx Customization og Brand/Status. - Besvar spørgsmål som: Hvad er det, der adskiller dit produkt/service fra andre på markedet? Hvilke behov opfyldes? Hvilken værdi leverer vi til kunderne? Hvilke af vores kunders problemer hjælper vi med at løse? (Osterwalder et al., 2010, pp ) På baggrund af observation og interviews identificerede vi de problemer og behov, som segmenterne har. Dem har vi søgt at løse/imødekomme med vores designkoncept. Konceptet er opdelt i: Butikken og DVPS. Butikken: - Ændres til mere at ligne et galleri eller museum, hvor varer (én i hver style) udstilles som kunstværker. Det giver overblik og gør varerne nemmere tilgængelige. Desuden får man følelsen af, at tøjet ikke er masseproduceret, men en form for unika. DVPS: - Virtuel indkøbskurv. Det betyder, at kunden ikke skal lede efter størrelser og bære rundt på alt det tøj hun ønsker at prøve. Slæbet tager DVPS. - Tøjgalleri for nemmere at se alt 9

10 tøj. - Inspirationsfunktion, som betyder, at kunden kan blive inspireret til at style et helt outfit. - Med app en behøver kunden ikke kontakten med ekspedienten. Denne holder sig i baggrunden, indtil kunden evt. selv henvender sig. - Bestillingsfunktion: I prøverummet skal kunden ikke finde en ekspedient eller selv tilbage i butikken for at finde ny størrelse, hvis den valgte ikke passer. Udlån af smartphones: - Butikken kan udlåne smartphones til de kunder, som ikke ejer en sådan. Selv om ekspedienterne skal holde sig i baggrunden vil de stadig kunne hjælpe kunderne som vores persona Inge-Dorthe, der ikke er vant til at anvende denne teknologi. Valgfri service: - De personificerede anbefalinger er et tilbud, som kunderne kan vælge, hvis de ønsker det. Fri for ventetid: - Fri for at stå i kø ved prøverum gennem funktionen Bestil Prøverum. Her kan kunden hjemmefra bestille et klargjort prøverum med det tøj, de ønsker at prøve gennem app ens tøjgalleri (lige som når man bestiller tid ved frisøren) Prøverummet står således klar til kunden på det tidspunkt hun ønsker det. (For mere info se bilag 2 Konceptbeskrivelse og bilag 4 Customer Journey Map). 10

11 Som skemaet ovenfor viser, opfylder indretningen og DVPS flere forskellige behov hos forbrugeren og skaber dermed værdi. Ved implementering af konceptet vil kunderne ikke længere have mulighed for at shoppe på traditionel vis, men få en samlet, ny 6 serviceoplevelse. Det skal ses som en ekstra service, en tillægsværdi til det, som er ST s egentlige produkt, nemlig tøjet. Den værdi, som skabes for kunden, må derfor være kvalitativ, da det handler om kundeoplevelsen. Af elementer, der skaber værdi, ser jeg således elementet Newness. Kunderne ser selv, at der er problemer, og at de har behov for mere overblik, etc., men de ser ikke, at dette kan ændres. Desuden bryder konceptet med kundernes forventninger om, hvordan man shopper, og hvordan en butik ser ud. Elementet Performance er også repræsenteret, da konceptet går ud på, at optimere servicen i butikken. Også elementet Customization, da kunderne selv kan vælge, hvilke servicefunktioner de vil anvende, kun scanningsfunktion og bestilling til prøverum er obligatoriske. Ønsker kunden fysisk kontakt til ekspedienterne, er det også muligt. Elementet Convenience/usability medvirker til værdi i værditilbuddet. Dette element handler om at gøre tingene nemmere for kunden. Konceptet skal gøre det nemmere og mindre anstrengende at shoppe deraf navnet Din Virtuelle Personlige Shopper, altså en form for personlig assistent. Der er ingen slæben på tøj, de skal ikke selv lede efter størrelser eller kæmpe med overfyldte stativer for at se tøjet, de skal ikke stå i kø til prøverum, og det er let og hurtigt at bestille ny størrelse fra prøverummet. DVPS gøre livet nemmere for kunden (Osterwalder et al., 2010, p ). 6 Gennem projektet undersøgte vi om der findes noget lignede på markedet. Vi har fundet, at modehuset Prada har et lignede indretningskoncept, og at Tesco har udarbejdet en app til, at kunder kan gøre deres indkøb mens de venter på metroen, men vi har ikke fundet en kombination af disse elementer. 11

12 3. Channels/Kanaler - Beskriver hvordan du kommunikerer og når ud til kundesegmentet for at levere værditilbud. - Kommunikation, distribution og salg. - Kanaler er touchpoints mellem virksomhed og kunde. Vigtig del af kundeoplevelsen. - Kanalers funktioner: Skabe opmærksomhed om produkt og/eller service, hjælpe kunder til at evaluere værditilbuddet, yde kundesupport efter køb, etc. - Fem faser som kan dækkes, overordnede typer: Direkte kanaler: De kanaler virksomheden selv ejer. Indirekte kanaler: Gennem partnerskaber. - Besvar spørgsmål som: Gennem hvilke kanaler ønsker kunderne at blive nået? Hvilke kanaler fungerer bedst? (Osterwalder et al., 2010, pp ) Egne kanaler (direkte): - ST butikker - ST website Partnere (indirekte) - App Store og Android market Fem faser: Awarness: Kunderne gøres opmærksomme på produktet og servicen gennem websitet, Saint Tropez Friends (klub og nyhedsbreve) og i ST butikker. Evaluation: Kunderne skal kunne evaluere værditilbuddet gennem et link i app en og på ST s website, hvor kunderne kan give feedback. Purchase: App en er gratis, og skal kunne hentes gennem Android Market og App Store. Link til disse skal også findes på ST s website. På den måde kan kunderne finde den gennem kanaler, mange af dem allerede kender og bruger. Gratis wi-fi i butikken, så kunderne ikke skal bruge data på at hente app en. Denne er allerede hentet på smartphones til udlån. Delivery: Idet der er tale om en app, er behovet om levering af værditilbuddet mindre relevant, udover selvfølgelig partnerskab med 12

13 appbutikkerne. Når først app en er downloadet, er det ikke nødvendigt med yderligere levering (udover opdates). After Sales: Når kunden har downloadet app en, skal en hjælpefunktion vise kunden, til hvad og hvordan hun anvender den. (Osterwalder et al., 2010, p. 27) Det vil i princippet ikke være muligt, at shoppe i butikken uden at hente app en. Derfor skal der indgås partnerskab med App Store og Android Market, hvorfra kunderne er vant til at downloade deres apps. Denne kanal og den store udbredelse er vigtig, da det skal være let og hurtigt for kunderne at hente app en. Kunderne vil ikke vente på dette det er ikke det de er kommet for, men at shoppe. En traditionel kanal er ekspedienterne, som henvender sig for at hjælpe kunderne og mange gange for at få dem til at købe mere. Dette fandt vi, at mange af kunderne ikke brød sig om. Derfor er ekspedienten blevet erstattet af app en. 13

14 4. Costumer Relationships/Kunderelationer - Beskriver typen af relation en virksomhed etablerer med kundesegmentet. - Relationstyper fra personlig til automatiseret. - Motivation for relation: Fx erhvervelse af flere kunder, fastholde eksisterende kunder, øge salg, etc. - Kunderelation har indflydelse på overordnede kundeoplevelse. - Kategorier for kunderelation, såsom Co-Creation og Personal assistance. - Besvar spørgsmål som: Hvilket forhold forventer hver af vores kunder, at vi etablerer og vedligeholder med dem? Hvilke har vi etableret? (Osterwalder et al., 2010, p.28-29). Personal Assistance: I butikken skal der stadig være mulighed for, at kunden kan interagere med en ekspedient, hvis de ønsker det. Self-service: App en skal gøre det muligt for kunden at være selvhjulpen. Automated services: App en kan på baggrund af kundens indtastede information og tøjvalg generere personificerede anbefalinger og forslag. (Ibid., p. 29). Ved implementering af app en og gennem værditilbuddet er der ikke tale om en direkte kunderelation. App en skal gøre det muligt for kunden at finde, prøve og købe tøj uden direkte kontakt til en ekspedient. Denne form for selvbetjening kan betyde, at kunden føler, at servicen og relationen er for automatiseret og upersonlig. Derfor er der fokus på Automated Service (ibid., p. 29). App ens inspirationsfunktion, baseres derfor på kundernes information og tøjvalg, således kunderne føler, at det er en service, som er skræddersyet til dem personligt, og som sætter dem i fokus. På denne måde kan ST, selvom det bliver selvbetjening, fortsat have en relativ personlig relation til kunderne. Den traditionelle relation til kunden i butikker gennem ekspedienter, bliver således fjernet, da vi har fundet, at det er kilde til irritation for kunderne, som kan få dem til at forlade butikken uden at have købt noget. 14

15 5. Revenue Streams/Indtjeningskanaler - Repræsenterer det økonomiske overskud, som virksomheden skaber fra kundesegmentet. - To typer indtjeningskanaler: Transaction revenues (engangsbetaling fra kunden) Recurring revenues (tilbagevendende indtjening/kontinuerlig betaling). - Typer af indtjeningskanaler såsom Usage fee og Licensing. - Besvar spørgsmål såsom: Hvilken værdi vil vores kunder egentlig betale for? Hvad betaler de i øjeblikket for? (Osterwalder et al., 2010, pp ). Transaction revenues: App en er gratis, derfor er det ikke en direkte indtjeningskanal. Den ekstra service betyder, at der kommer flere kunder i butikken (frem for at handle på nettet), og at de køber mere. Advertising: Tilbyde magasiner og andre virksomheder (som ikke sælger tøj, men fx kosmetik) at blive en del af app en. For eksempel gennem inspirationsfunktionen, hvor kunden fx kan se henvisninger til blades modeartikler og se et lille preview af denne. (Ibid., pp ) Produktet er en service og en tillægsværdi. Det er derfor tvivlsomt, om kunderne vil betale for app en, for først da at kunne købe det primære produkt (tøjet). Derfor er jeg nødt til at overveje, om jeg gennem produktet kan skabe flere indtjeningskanaler, som ellers ikke er en del af det endelige projekts koncept. Her kommer det forfatterne kalder for advertising ind (ibid., p. 32). Inspirationsfunktionen kan udvides til ikke kun at anbefale ST s egne produkter, men også til at inspirere kunderne med andre type varer, såsom fx en neglelak fra Essie, hvis farve vil passe til det tøj, kunden har valgt, og som er anbefalet i modemagasinet IN. Det er det ikke direkte gennem app en, ST vil få indtjeningskanaler. Serviceoplevelsen skal betyde, at flere kunder vælger at komme i ST s butikker (i stedet for at købe på nettet) netop fordi ST s butikker løser deres problemer, og møder deres behov, og at de også derfor føler sig fristet/inspireret til at købe mere tøj. 15

16 6. Key Ressources/Nøgleressourcer - Beskriver de vigtigste elementer, som behøves for at få BM til at fungere. - Tillader virksomheden at skabe, tilbyde værditilbud og fastholde relation til kundesegmentet, og dermed skabe indtjening. - Nøgleressourcetyper: Physical, Intellectual, Human og Financial. - Nøgleressourcer kan være nogle man har inhouse eller gennem samarbejdspartnere. - Besvar spørgsmål såsom: Hvilke nøgleressourcer kræver vores værditilbud? (Osterwalder et al., 2010, pp ). Physical: - Faciliteter hvorfra personalet kan arbejde. Ingen nødvendighed for lager eller butik, da produktet er digitalt og derfor sælges digitalt til kunderne. Human: - Kreativt hold til at vedligeholde og opdatere app en og dens indhold. Herunder specielt tøjgalleriet med nyest kollektioner og inspirationsfunktionen. Kontakt til evt. partnere om reklame. Financial: - Finansielle ressourcer, som skal bruges til at betale EM for at udvikle konceptet og App en og implementere det for ST. (Ibid., p. 35) De nøgleressourcer, som værditilbuddet kræver, er menneskelige. Det er vigtigt, at ST kan vedligeholde og holde app en opdateret ift. deres kollektioner i butikkerne, og at der bruges tid på at lave relevante anbefalinger og ved henvisninger til nyeste magasiner. Da ST får udviklet konceptet til deres butikker ved EM, er det også nødvendigt med finansielle ressourcer, da de skal købe konceptet (udviklede app og butiksindretningen) af EM, fordi ST ikke selv har disse kompetencer. Fysiske ressourcer kan kombineres med ST s allerede eksisterende lokaler for medarbejdere indenfor websitet og marketing. 16

17 7. Key Activities/Nøgleaktiviteter - Beskriver vigtigste aktiviteter en virksomhed må udføre for at fungere med succes. - Har formål som nøgleressourcer. - Aktivitetstyperne afhænger af BM-typen. - Tre aktivitetskategorier: Production, Problem Solving og Platform/network. - Besvar spørgsmål såsom: Hvilke nøgleaktiviteter kræver vores værditilbud? (Osterwalder et al., 2010, pp ) Production: ST skal i samarbejde med EM videreudvikle og realisere app en, da det vi har lavet for EM kun er konceptet og tre prototyper. Desuden skal ST s butikker redesignes på baggrund af konceptet (galleri og udstilling af varer). Platform/network: Lige som ST sandsynligvis allerede gør mht. deres website skal app en også vedligeholdes og opdateres. Dette betyder, at ST skal udarbejde fx grafik af deres kollektioner til app ens tøjgalleri. ST har allerede kompetencer til dette, da det mere eller mindre er det samme som de bruger og gør på deres website. Desuden skal ST lave reklame for app en og serviceoplevelsen på deres website. (Ibid., p. 37). 17

18 8. Key Partnership/Nøglepartnere - Beskriver netværk af leverandører og partnere. - Virksomheder indgår alliancer for fx at reducere risiko og tilegne sig ressourcer. - Typer af partnerskaber: Optimization and economy of scale, Reduction of risk and uncertainty, og Acquisition of particular resources and activities. - Besvar spørgsmål såsom: Hvem er vores nøglepartnere? (Osterwalder et al., 2010, pp.38-39) Strategic Alliance between non-competitors: - EM skal levere den færdige app og butiksindretningen, da ST ikke selv har disse kompetencer. ST kan spare omkostninger ved at outsource disse opgaver til EM. Coopetition: Strategic partnerships: - Selvom ST ikke direkte er i konkurrence med fx kosmetikfirmaer og magasinudgivere, er de dog nogle tilfælde rettet mod det samme segment. ST kan indgå partnerskab med fx Essie ved at gøre reklame for virksomhedens produkter i app en for til gengæld at optimere revenues, men også for at give kunderne mere inspiration. - Desuden er samarbejde med fx Apple nødvendigt, da ST skal søg licens og godkendelse af app en her (Apple, web). (Ibid., pp ). 18

19 9. Cost Structure/Omkostningsstruktur - Beskriver alle omkostninger virksomheden har, når de arbejder under en BM. - To typer af omkostningsstrukturer: Cost-driven og Valuedriven. - Besvar spørgsmål såsom: Hvad er de vigtigste omkostninger i vores BM? (Osterwalder et al., 2010, pp ) Value-driven: ST kan skabe værdi ved at forbedre deres eksisterende værditilbud så meget som muligt. Herunder servicen, som kan gøres mere personlig. Største udgift for ST i forbindelse med dette er, at de skal have EM til at udvikle og implementere app og indretning. Dette er et engangsbeløb, men dog betydeligt. App s er ikke det dyrest software at udvikle, men er i dette tilfælde en ekstra udgift for ST, da EM blot plejer at levere indretningen af butikken. Udgift til licens ved fx Apple. ST skal måske ansætte et par personer mere, som skal tage sig af vedligeholdelsen og opdateringen af app en. (Ibid., p. 41) Se bilag 6 BM for ST s butikskoncept Selvom min BM er baseret på et gratis produkt for kunden, kan den stadig vise sig at være profitabel for ST. Via den gratis serviceoplevelse vil (forhåbentlig) foretrække og komme i butikken frem for andre butikker og e-handel, men også købe mere. Det handler også om, at overveje om en anden byggeklods kan finansiere det. Som forklaret fx gennem reklame fra andre virksomheder som vi kender det fra fx internetsider og gratisaviser (ibid., pp ). Ved at gennemgå de ni byggeklodser har jeg fundet, at der er rig værdiskabelse for kundesegmenterne, men at der i min BM er et problem i, at der ikke er mange direkte indtjeningskanaler. Indtjeningskanalerne er fortsat gennem ST s primære produkt (tøj), men værditilførslen i serviceoplevelsen skal øge salget. Ud fra min BM kan jeg se, at der foreligger ret store udgifter for ST, og det kan betyde, at de ikke vil finde det profitabelt at inkorporere konceptet. Denne første udgave af en mulig BM viser således, at det er vigtigt ikke at holde på den første udviklede BM, og at processen endnu ikke er ovre. Det er her, at designtænkning 19

20 bliver interessant. Ved at have identificeret problemet for den første BM, kan man søge flere alternative modeller for at se, om det er muligt at løse problemet. Designtænkning i BM Det ikke længere er nok, blot at have et innovativt produkt. Man er også nødt til at have en innovativ BM (det samme viser min første BM - efter min mening er konceptet godt, men hvis ikke det kan føres ud i livet på en profitabel bliver ideen aldrig realiseret). Derfor skal forretningsmænd nu til at have malerpenslen i hånden og være kreative for at finde nye BM som virker for produktet. De skal adoptere metoder og værktøjer fra designverdenen (Osterwalder et al., 2010, p. 124).. En designtilgang, som kan betyde nye innovative BM, er gennem usercentered design 7. Det betyder, at lige som når designere designer et produkt, skal brugernes behov og problemer altid tages med i designbeslutningerne (Preece et. al., 2007, p. 8). Det samme gælder, når en BM skal udvikles. Brugerperspektivet skal således være med i alle overvejelser og beslutninger gennem byggeklodserne. Kolko understreger princippet om, at THE USER IS NOT LIKE ME (Kolko, 2011, p. 24). Derfor skal designere giv sig tid til at identificere behov og krav. Der skal være lige meget research og design (Wasson, 2000, p. 379). Det samme gælder for udvikling af BM. Man er nødt til at researche fordi, for at finde en løsning på et problem, er man nødt til inden at finde ud af, hvad problemet er. Det indsamlede data er ikke indsigt og viden. The synthesis will describe the solution; design synthesis is the process of problem understanding. Although data gesture toward an opportunity, data are frequently thick and convoluted, overwhelming and incomplete. The data alone lack contextualized meaning, and so it is difficult to decode data in their raw state. Synthesis is a sensemaking process that helps the designer move from data to information, and from information to knowledge. (Kolko, web, 2010) Virksomheden skal give sig tid til meningsskabelse eller vidensproduktion som er processen at nå fra data til information og til sidst viden. Dette danner grobunden for informerede løsningsforslag. Designeren kan tolke data i flere retninger og komme med ideer, som således kan afdække problemet og løse det. Kolko kalder denne meningsskabelse/vidensproduktion i design for syntesedannelse (ibid.). Virksomheder kan altså med fordel anvende syntesedannelse i deres arbejde med BM som tilgang til kreativitet og designideer. Min BM er udviklet på baggrund af den antagelse, at kunderne ikke direkte vil betale for app en. Dette kan undersøges yderligere således, at man kan generere løsninger i flere retninger og 7 Designperspektiv under paraplytermen interaktionsdesign (preece, 2007, p. 9) 20

21 måske finde en BM, hvor brugerne direkte betaler for app en, hvilket ville skabe flere indtjeningskanaler. Det handler om at udforske, hvad der sker i de otte andre byggeklodser, hvis man ændrer i én. Sketching is a problem-solving tool, used not simply to visualize ideas but to actually discover and generate a large number of solutions to a problem. (Kolko, 2011, p. 23) I udformningen af BM skal virksomheder til at udforske. Lige som designere skal forretningsmænd til at brainstorme på, hvordan de kan løse det problem, de står med. Det er ikke nok blot med én mulig forretningsmodel og implementere den. De skal lave flere alternativer, hvorfra de kan vælge den bedste: Getting the Right Design is about considering many other ideas and then choosing between them (Bill Buxton et al., 2012, p.9). Det er de færreste designere, som laver et produkt på deres første skitse. Her vil det være fordelagtigt at lave en udforskende, iterativ udviklingsproces såsom Prototyping, hvor skitser af krav og ønsker afprøves og forbedres (Christensen & Fischer, 2006, 34). Som Osterwalder selv påpeger, skal BM Canvas være en visualisering, konkretisering og strukturering af alle elementerne i en BM. Det er således en form for prototype. Gennem iterationer opbygges ny viden, som kan tilføjes til nye designudgaver, der bliver mere og mere konkrete. Det samme bør gøre sig gældende for design af BM. Det handler om at afprøve forskellige muligheder og for, hver gang at stille mere specifikke krav, så man kan designe en BM i en ny og bedre version (ibid., p. 34). Jeg vil således på baggrund af min første BM kunne gå tilbage til tegnebrættet og finde alternativer. Idet jeg har indrammet mit problem, vil jeg på baggrund af det kunne komme med forskellige løsninger/versioner og finde den, som passer bedst. Ved at teste prototyper af BM, kan man finde ud af om den i realiteten fungerer, før man realiserer den, og bruger enorme ressourcer på noget, som måske ikke virker. Når alt bliver gjort op, så er designbeslutninger, om end baseret på god og dybdegående research og senere synteser, altså en form for gisninger om, hvordan noget vil fungere. Derfor kan man gennem tests få disse verificeret eller falsificeret og lære af sine fejl, inden det er for sent. Den iterative proces i udviklingen af BM har jeg visualiseret nedenfor: 21

22 Gennem mit arbejde med BM Canvas har jeg fundet, at det er en god måde, at arbejde mere visuelt med udvikling af BM. Dette gør, at forståelsen, kommunikationen og indsigten i de mange aspekter og deres evige sammenhæng bliver bedre. Det gør det lettere at arbejde med for virksomheder. Min begejstring er stor. Ét punkt har dog skabt undren. BM Canvas begrænser sig ikke til et specifikt område, men er en universel, og som kan anvendes på alle former for forretninger inden for alle brancher (Osterwalder et al., 2010, backcover). Men måske er der forskel på, hvilken BM svineavleren skal anvende og softwarevirksomheden. Lige som i design findes der udviklingsprocesser og metoder, som er mere egnet til udvikling af bestemte produkter og udviklingshold end andre, alt efter deres udgangspunkt, risikovillighed, tid og omkostninger, etc. 22

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model Generation APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model KEA kantine Problemløsning Digital løsning Automatiserede services KEA studerende Selv-service Intellektuelle App

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj Agenda» Hvad er forretningsmodeller?» Korte eksempler på forretningsmodeller» Business model canvas som værktøj» Value proposition canvas som værktøj» Konkrete eksempler» Opsummering Side 1 Jesper C. Sort

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET

ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET ET ATTRAKTIVT FRILANDSMUSEET Vi har som gruppe arbejdet med hinandens styrker og svagheder, for at få det bedst mulige produkt i sidste ende. Vi har i gruppen været gode til at strukturer vores planlægning

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

VURDERING AF STYRKER OG SVAGHEDER

VURDERING AF STYRKER OG SVAGHEDER VURDERING AF STYRKER OG SVAGHEDER Vurdering af værdiskabelse¹ + Min værdiskabelse stemmer godt overens med kundernes behov 5 4 3 2 1 Min værdiskabelse har stærke netværkseffekter² 5 4 3 2 1 Der er stærke

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Fremtidens forretningsmodeller

Fremtidens forretningsmodeller POUL HOUMAN ANDERSEN 7. JUNI 2013 Fremtidens forretningsmodeller POUL HOUMAN ANDERSEN PROFESSOR 1 FREMTIDENS FORRETNINGSMODELLER POUL HOUMAN ANDERSEN 7. JUNI 2013 The Business Model Canvas (Osterwalder

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN SUCCES MED RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 LIFE HACKS FOR EN UX ER DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af Til februar mødet har du lektier for på den måde vil du få mest udbytte ud aftenen! Derfor bedes du læse nedenstående indhold igennem samt høre en podcast. Jeg understreger: Du behøves ikke prøve værktøjerne

Læs mere

ChriChri ApS. Astrid, Julie, Nikoline & Ida. Gruppe 5

ChriChri ApS. Astrid, Julie, Nikoline & Ida. Gruppe 5 ChriChri ApS Astrid, Julie, Nikoline & Ida Gruppe 5 Indledning Virksomhed Webuniverset ChriChri Branche Magasiner/ugeblade - Trykte medier Kilde: http://www.chrichri.dk Side 2 af 21 Virksomheder i branchen

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Arbejdet i spændingsfeltet mellem forretning og IT Digital forretningsudvikling og strategi Kunder, kundeoplevelser, kunderejser E-commerce, CPH

Læs mere

INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEMFELT... 7 PROBLEMFORMULERING... 9 OPLEVELSESBEGREBET... 10 DESIGNTÆNKNING... 12 INTERAKTIONSDESIGN...

INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEMFELT... 7 PROBLEMFORMULERING... 9 OPLEVELSESBEGREBET... 10 DESIGNTÆNKNING... 12 INTERAKTIONSDESIGN... INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEMFELT... 7 PROBLEMFORMULERING... 9 OPLEVELSESBEGREBET... 10 DESIGNTÆNKNING... 12 INTERAKTIONSDESIGN... 12 HVAD ER SERVICEOPLEVELSER?... 13 HVAD ER SERVICEDESIGN?...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com

Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool. Aftalen. Ansvarlig. Modtager. info@sputnik5.com www.sputnik5.com TELEFON MAIL WEB 52 30 20 55 info@sputnik5.com www.sputnik5.com Pilotforløb(eksempel): Idea Management Tool Modtager Ansvarlig Fornavn: Efternavn: Stilling: Virksomhed: Kontakt info: Martin Schorling Overgård

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy

Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy 14. juni 2016 Juni 2016 Trekantens lederforum 1 Program Præsentation Generel introduktion Blue Ocean Strategy værktøjer - Øvelse Forretningsmodeller Din egen forretning

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt!

De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! De nye sygehusbyggerier Fysiske rammer for services Tænk nyt! About Designit Born 1991, in Denmark, raised internationally 10 offices, 250+ Designits, 25+ nationalities Creative zoo designers, human factor,

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Digital strategi. Del 2

Digital strategi. Del 2 Digital strategi Del 2 1 Formål del 2: Digital handlingsplan Formål: At give inspiration til - og konkretisere - digitale forretningsideer, så de kan realiseres i praksis. Mål: Lave en konkret handlings

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23.

C Y P E R V I E W. Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. C Y P E R V I E W Gruppe 3: Renee Korver, Charlotte Lærke Weitze, Mark Esbech, Steen Fallon, Trine Broe Aflevering tirsdag den 23. marts 2010 Konceptbeskrivelse Navnet CyberView henviser til et koncept,

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere