Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30"

Transkript

1 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK

2 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De fire bygherrekrav = værdi for bygherren Projektweb 3D modellering Digitalt udbud = Elektronisk udbud Digital aflevering Fundamentsprojekterne = værdistrømme og flow uden stop Klassifikation 3D arbejdsmetode Logistik og proces Bedst i byggeriet -cases Digital projektplanlægning Det Digitale Byggeri for renovering Øvrige bips standarder den digitale infrastruktur

3 Det Digitale Byggeri Bygherrekravene, fra 4 til 10 Projektweb 1. Brug af projektweb i byggeprojekter 2. Projektwebløsning 3. Tegningsformat 3D modellering (anvendelse af 3D arbejdsmetode) 4a+4b. Anvendelse af bygningsmodel i konkurrencer 5a+5b. Anvendelse af bygningsmodel udveksling med IFC Elektronisk udbud 6a+6b. Standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse og anvendelse af DBK (samt mængdeudtræk fra bygningsmodel i 6b) 7. Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser Digital aflevering 8. Digital aflevering af forvaltningsdata 9. Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata 10. Fremgangsmåde ved digital aflevering

4 Øvrige.. Bedst i byggeriet En række cases der viser muligheder, fordele og barrierer ved IT-anvendelse og anvendelse af standarder på en række projekter Digital projektplanlægning Bliver krav for renoveringsprojekter fra 2008 svarende til kravene til nybyggeriet bips standarder En række bips standarder indgår mere eller mindre i Det Digitale Byggeri B100 princippet bips beskrivelsesværktøj bips -standard med unik projekt-id (Projektweb) Digitale mangellister (Digital aflevering)

5 Baggrund og formål for test af krav Erhvervs og byggestyrelsen var igangsætter og finansierede et virtuelt projekt for at få testet de samlede bygherrekrav og DBK. Testen tog udgangspunkt i høringsmaterialet. Testen viste: om deltagerne var parate til at opfylde kravene hvor deltagerne stødte mod vanskeligheder i praksis om og hvor der evt. burde foretages justeringer i krav eller resultater med henblik på implementering og anvendelse

6 Testresultat! Opstart Projektforslag Hovedprojekt Licitation Drift Samarbejdet / Projektweb (krav 1-2-3) IKT aftalen Projektweb A3 Design/ Modellering (krav 4-5) * Model Niv. 2 Konsistens tjek Model Niv. 4 Klassifikation / BMF / bips B100 (krav 6) DBK bips 100 BMF Elektronisk udbud (krav 7) Udbud Tilbud Licitation Elektronisk aflevering (krav ) Definition Aflevering

7 Fra 2D. til 3D arbejdsmetode. til BIM Forventningsafstemning Økonomisimulering Mængdeopgørelse Brand- og flugtvejssimulering Ventilationsflow Konsekvenser: - Ændring af arbejdsmetoder - Ændring af processer

8 DBK 2006 (Dansk Bygge Klassifikation) statements DBK er 100% baseret på internationale og europæiske harmoniserede standarder (bl.a. ISO , DS/EN og DS/EN 61355) DBK definerer og fastlægger byggeriets overordnede begreber og deres sammenhæng i en samlet begrebsmodel DBK dækker hele det byggede miljø og understøtter byggeriets fulde livscyklus fra programmering til bortskaffelse DBK er 100% objektorienteret og kan benyttes som entydig identifikation af ethvert objekt i byggeriet DBK kan anvendes analogt men er designet til optimal digital anvendelse og til modellering

9 DBK omfatter det byggede miljø i hele byggeriets livscyklus Med bebyggelser, bygninger og anlæg

10 DBK byggeriets procesmodel DBK definerer og fastlægger byggeriets overordnede begreber og deres sammenhæng i en samlet begrebsmodel Begrebsmodel for Ressourcedomænet Begrebsmodel for Procesdomænet Begrebsmodel for Resultatdomænet Ressourcedomæne Procesdomæne Resultatdomæne Fysisk konstruktion Rum (volumen) er en type Materialer Byggeriets livscyklus omfatter flere Faser Fysisk konstruktion. IKKE del af DBK-domæne Rum (volumen). IKKE del af DBK-domæne Landskab har Landskabsrum forekommer i forekommer i By har Byrum er en type Byggeinformation Ressource Proces er en type Programmering er en del af Fysisk konstruktion. DBK-domæne er en del af er en del af Rum (volumen). DBK-domæne er en del af er en type Materiel er en type Projektering Bebyggelse (infrastruktur) har Bebyggelsesvol. (infrastrukt. rum) er en type Produktion er en del af er en type Resultat er en type er en del af er en type Aktører er en type Forvaltning Bygning har Bygningsvolumen er en type Brug er en del af er en del af er en del af er en type Styring Bygningsdel har Konstruktionsrum Brugsrum Begrebsmodel for Egenskabsdomæne Egenskabsdomæne Egenskaber er en type er en type konkrete egenskaber abstrakte egenskaber I DBK s begrebsmodel opdeles i de 4 deldomæner for Ressourcer, Processer, Resultater og Egenskaber

11 DBK 2006 og byggeriets livscyklus DBK dækker hele det byggede miljø og understøtter byggeriets fulde livscyklus fra programmering til bortskaffelse

12 DBK 2006 er klar til brug og fremtidig udvidelse DBK er 100% objektorienteret og kan benyttes som entydig identifikation af ethvert objekt i byggeriet

13 DBK-tabel 95 - Tabeloversigt Tabeller for bebyggelser Tabeller for bygninger Tabeller for brugsrum Tabeller for bygningsdele Tabel for processer / fasemodeller Tabeller for aktører Tabeller for byggeinformation/ eksempler på dokumentklassifikation Tabel for egenskaber Tabeller for mapping

14 DBK Publikationer og tabeller Find dem på Det Digitale Byggeris hjemmeside: Se under DBK 2006 resultatet eller på bips hjemmeside: Under Det Digitale Fundament

15 DBK klassifikation af bebyggelser Definition af Bebyggelse: To eller flere bygninger, der støder op til hinanden og fælles tjener et eller flere formål

16

17 ----AA24 Bebyggelse for undervisning og forskning af typen Universitet

18 DBK klassifikation af bygninger Definition af Bygning: Selvstændigt bygget resultat af betydelig størrelse, der tjener mindst et formål

19

20 ---DA17 Bygning for transport af typen Lufthavnsterminal

21 DBK - klassifikation af brugsrum Definition af Brugsrum: Et tredimensionelt bygget resultat indeholdt i eller på anden måde knyttet til en bebyggelse eller en bygning.

22

23 --BC19 Brugsrum for udstilling, fremførelse og forlystelse af typen Biografsal

24 Aspekttankegangen DBK betragter et byggeri og dets bygningsdele gennem 4 vel-definerede adskilte aspekter (funktion, produkt, placering og form). Her er vist anvendelse af tre af de fire aspekter. Aspekterne og de tegn, de symboliseres med: Produktaspektet, minustegn (-) Funktionsaspektet, lighedstegn (=) Placeringsaspektet, plustegn (+) Formaspektet, firkanttegn (#) I DBK s tabeller er aspekternes forekomster angivet med hver deres farve, og typernes klassifikationsbetegnelser er angivet med rødt. Farverne er her anvendt for at lette forståelsen og indlæringen af den nye systematik, men i praksis er man nødt til at sætte sig ind i reglerne og anvende fortegn for at kunne adskille aspekterne.

25 Bygningsdele samspil: domæner, aspekter og tid De 4 deldomæner Tidsforholdet De 4 aspekter Ressourcer Alle aktører Programmeringsdel Funktionsaspektet Egenskaber Processer Projekteringsdel Formaspektet Faseforløbet Resultater Produktionsdel Produktaspektet Bygningsdel Driftsdel Placeringsaspektet snit i bygningsdele gennem faseforløbet

26 DBK 2006 for bygningsdele DBK for bygningsdele er et referencesystem med et tilhørende klassifikationssystem baseret på internationale standarder DBKs reference- og klassifikationssystem erstatter den gamle SfBbygningsdelstavle og 20 punkt listen (for byfornyelse) DBK understøtter system- og modulariseringstankegang, objektorienteret bygningsdelsinformation og modellering DBK betragter et byggeri og dets bygningsdele gennem 4 veldefinerede adskilte aspekter (funktion, produkt, placering og form) DBK tillader fx systemleverancer at hægte deres egen struktur og nummersystem på DBK s bygningsdelsstruktur

27 DBK 2006 for bygningsdele DBK understøtter system- og modulariseringstankegang, objektorienteret bygningsdelsinformation og modellering

28 DBK 2006 for bygningsdele DBK tillader fx systemleverancer at hægte deres egen struktur og nummersystem på DBK s bygningsdelsstruktur

29 DBK - identifikation af bygningsdele - referencesystem Definition af Bygningsdel: En del af en bygning som, i sig selv eller i kombination med andre lignende dele, opfylder en karakteristisk funktion i bygningen Referencesystem: Anvender del af helhed - tankegang, og en bygning eller et anlæg ses som et samlet system og bygningsdelene som dele, der indgår heri

30 DBK - identifikation af bygningsdele - kodning Referencebetegnelser: Punktum i referencebetegnelsen angiver altid (og kun) nedbrydning til næste niveau: -205 Vægsystem Vinduesparti (som indgår i vægsystem) Vindue (der indgår i vinduesparti, som indgår i vægsystem) Fuge (der indgår i vinduesparti, som indgår i vægsystem) For bygningsdele består referencesystembetegnelsens opbygning af 3 cifre på øverste niveau og 2 cifre på de underliggende niveauer.

31 DBK bygningsdele fra installationsområdet

32 Fra DBK til specifikt byggeri Et eksempel på hvordan man kommer fra DBK-model til specifikke bygningsdele i det konkrete byggeri her vist med: To tagsystemer Fire dæksystemer Fem vægsystemer, og To fundamentsystemer

33 Fra DBK-system til specifikt byggeri Et eksempel på hvordan fire vægsystemer i en bygningsmodel bliver til fire specifikke vægkonstruktioner i et konkret byggeri (bygningsdelstypeklassifikationen er dog endnu ikke angivet).

34 DBK Bygningsdelele i livscyklus

35 DBK Bygningsdelele i livscyklus

36 Bygningsdele, bygningsdelstyper, bygningsdelsgrupper Referencesystem + Forespørgsler Klassifikationstabeller

37 Anvendelse af flere aspekter =28.01 / =38 På én linie: / / =28.01 / =38 (Forekomsten Afdækning i Vægsystem nr. 3 placeret i modelkoordinaterne X=10300, Y=20500, Z=22100, med funktionerne at sikre mod skader og bortskaffe vand )

38 CAD lagstruktur og DBK

39 DBK i lag

40 CAD egenskaber og DBK

41

42 Uddrag fra test mængdeudtag for BMF

43 Uddrag fra test udbudsmaterialet

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

DBK Dansk Bygge Klassifikation

DBK Dansk Bygge Klassifikation DBK Dansk Bygge Klassifikation En præsentation af den samlede begrebs- og procesmodel v/ Knud Bindslev Topniveauet i DBK's samlede begrebs- og procesmodel. Den samlede model omfatter en række begrebs-

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere