Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008"

Transkript

1 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien & Fysioterapien i tiden fra 1. januar juni 2010 (incl. ½ års opfølgning) gennemført pilotundersøgelsen KOL-hjem igen,.støttet af Region Hovedstadens kommunesamarbejdspulje med i alt ,- kr Baggrund for projektet var: - Et Cochrane review fra 2009 baseret på små studier og med meget forskelligartede indsats har vist en nedsat genindlæggelse og mortalitet ved KOL-rehabilitering umiddelbart efter indlæggelse med KOL eksacerbation. - Følge-hjem studier af ældre incl. KOL patienter har vist nedsat genindlæggelseshyppighed - I daglig klinik opleves blandt personalet et behov for opfølgning og rådgivning umiddelbart efter udskrivelse blandt KOL-patienter KOL-hjem-igen blev tilbudt alle patienter som tilhørte Gentofte Hospitals optageområde indlagt med KOL eksacerbation. KOL-hjem-igen bestod af: Alle indlagte KOL-patienter får under indlæggelsen besøg af KOL-hjem-igen sygeplejerske (Annette og Mette) tilbudt hjemmebesøg udleveret KOL- hjem igen bog evt. udleveret egenomsorgsplan (skal ordineres af læge) indsat i KOLhjem-igen bog udleveret KOL-bog (Lungeforeningen) Alle indlagte KOL-patienter får træning af fysioterapeut og får lavet en genoptræningsplan (rehabiliteringsplan og ambulant genoptræning i kommune eller på hospital) selvtræningsplan i eget hjem

2 Ergoterapeut gennemfører ADL-vurdering på indlagte patienter efter behov, med henblik på identifikation af problemer med udførsel af almindelige daglige aktiviteter. Patienter med behov for yderligere rehabilitering tilbydes efter udskrivning hjemmetræning v/ ergoterapeut med henblik på senere ambulant rehabilitering i kommunalt eller hospital regi. Tabel 1. Demografiske data, dyspnø score (Medical Research Councils dyspnoea scale, MRC) og sygdomsspecifik livskvalitet (St. George Respiratory Questionnaire, SGRQ) og ændringer heri fra besøg 1 til 2. Tidspunkt: A: Inkluderet under indlæggelse B: 5-7 dage efter udskrivelse C: 6 mdr. efter udskrivelse P (A-B) P (B-C) Antal (N) Mors (%) 13 (8%) 34 (22%) 21(14%) ifht.b Ekskluderet ialt 12 (8%) 26 (17%) 14(11%) ifht.b Mænd (%) 45 (35.1) 29 (30,9) Kvinder (%) 83 (64,9) 65 (69,1) Alder 77,9 77,2 Ryger 26 (20,6%) 22 (25%) Tidl. Ryger 91 (72,3%) 68 (70,7%) Aldrig ryger 9 (7,1%) 4 (4,3%) Pakkeår 38 Daglig ude 61 (49,2%) 56 (64,4%) BMI 23,8 24,3 p = 0,035 FEV1 (l) 0,93 0,96 p = 0,500 FVC (l) 1,83 1,90 p = 0,53 MRC (1-5) 3,31 3,20 p = 0,540 Pt. med hjemmeilt antal 31/128 (24,2%) 17/88 (19,3%) 4 pt. Ophørt O 2 3 pt. tillagt O 2 SGRQ total 53,8 47,2 p = 0,005 SGRQ.1 dyspnø 62,1 49,4 p < 0,0001 SGRQ.2 aktivitet 71,5 68,7 p = 0,887 SGRQ.3 impact 40,3 26,2 p = 0,070 SGRQ total SGRQ. (dyspnø) SGRQ. (aktivitet) SGRQ.3 (impact) 36/69 (52%) 45/69 (65%) 33/69 (47%) 30/69 (43%)

3 154 patienter blev inkluderet 1-3 dage før udskrivelse fra lungemedicinsk afd. Y. 129 af disse fik hjemmebesøg 5-7 dage efter udskrivelse og 94 fik afsluttende besøg efter 6 måneder. Frafald undervejs skyldes mors (34 patienter, 22%) eller eksklusion (26 patienter, 17%) da patienterne alligevel ikke ønskede at deltage eller diagnosen KOL blev afkræftet (fx konstateret astma med normalisering af lungefunktion). Projektet er ikke randomiseret og har ikke kontrolgruppe. De patienter, der ikke ønskede eller ikke kunne sige ja til deltagelse var overvejende plejehemsbeboere, som havde betydelige kognitive deficit. Blandt de ekskluderede var også patienter der var indlagt akut på Gentofte Hospital, men tilhørte andre optageområder. Projektet blev gennemført som en pilotprojekt for at afklare behovet for opfølgning og support efter udskrivelse, samt hvorledes dette kunne gøres så klinisk relvant som muligt med eksklusion af færrest mulige patienter. Der var flere justeringer undervejs for at tilpasse projektet til 1) de behov vi identificerede undervejs, 2) hvad der var muligt og 3) hvad der forekom relevant for at optimere patienternes forhold efter udskrivelse. Inklusion: - I starten inkluderedes kun patienter som blev udskrevet til eget hjem, men det viste sig efter ca ½ år, at der også var behov for support til KOL patienter. udskrevet til plejehjem, aflastnings- eller genoptræningsplads, hvor behovet da kunne være sygeplejerske/fysio-/ergoteraput rådgivning om træning til patienterne og information /vejledning af personale. - Meget få sagde nej til deltagelse og patienterne gav udtryk for at tilbud om hjemmebesøg, opfølgning og akut telefon var et stort behov. Sygeplejerske: - Hjemmebesøg: Der kunne gennemføres 3 besøg per dag og data herfra er vist i tabel 1. - Medicinjustering var et stort behov, som analyseres separat af stud. med. i OSVAL opgave.

4 - Rygestop rådgivning er ligeledes et behov da. ca 20% af indlagte KOL patienter. fortsat ryger. - Akut telefon havde 4-6 opkald per dag og stort set kun mellem kl 9-16, hvorfor telefon tiden ændredes fra kl til kl Mulig årsag kan være KOL patienterne ikke ønsker at være til ulejlighed og langt hen ad vejen ønsker at ringe i almindelig arbejdstid. - Akut telefon bemandet af KOL hjem igen sygeplejerske er efterspurgt af patienter, pårørende og primærsektors sundhedsmedarbejdere (åbningstid hverdage kl er tilfredsstillende). Fysioterapi: - Fysioterapi under indlæggelse optog stort set alt tiden for den ½ stilling afsat til fysioterapeut. - Fysioterapi i eget hjem efter udskrivelse, kunne der kun afses få ressourcer til og blev gennemført hos ca. 10 ptt. - Flere patienter kunne udskrives til ambulant rehabilitering. - Enkelte kunne knap trænes eller overtales til træning i hjemmet og der blev derfor oprettet KOL rehabilitering under indlæggelse for 8 patienter. indlagt to og to i 2 uger, som viste stor effekt. Flere af disse patienter kunne efterfølgende klare ambulant rehabilitering. Ergoterapi: - Aktiviteter i forbindelse med af- og påklædning samt personlig hygiejne er et stort problem for KOL-patienterne. Op mod 60 % angiver, at de må bruge ekstra tid eller kræfter på disse hverdagsaktiviteter. - Aktiviteter knyttet til husholdning såsom madlavning, indkøb, rengøring og tøjvask er ligeledes et stort problem for KOL- patienterne. Mindst halvdelen af patienterne må have personhjælp for at kunne udføre disse aktiviteter. Under 10 % af patienterne kan udføre disse aktiviteter selvstændigt. - Omkring 60 % angiver at forflytnings-aktiviteter i hjemmet kun gennemføres ved brug af ekstra tid, ekstra kræfter eller ligefrem forbundet med risici.

5 - Op mod 90 % angiver at de ikke benytter sig af private eller offentlige transportmidler, hvilket peger i retning af en tilværelse med stor afhængighed af andre mennesker for at kunne opretholde social kontakt. - Gentagne ergoterapeut hjemmebesøg med træning af udefunktion, indkøb og dagligdags opgaver gav flere patienterne mod på også at klare ambulante besøg og træning efter udskrivelse. Tilfredshedsundersøgelse - foreløbig opgørelse tyder på høj patient-tilfredshed. Samlet konklusion: I overensstemmelse med Regionens Forløbsprogram for KOL er der behov for tæt opfølgning til især de sværeste ramte KOL patienter og især efter KOL eksacerbation. Ved øget fokus på KOL patienter under indlæggelse og umiddelbart efter udskrivelse med hjemmebesøg af sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeuter har vist at et større antal end forventet kan motiveres til og opstarte ambulant KOL rehabilitering efter indlæggelse for KOL eksacerbation KOL hjem igen modellen er efter justeringer undervejs efterspurgt og mulig at gennemføre med 2-2½ fuldtidsstillinger fordelt på sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut. For at fastslå effekten af KOL-hjem-igen modellen er der behov for en randomiseret kontrolleret undersøgelse.

6 Regnskab KOL hjem igen 2009: Projektplanlægning Sygeplejerske løn fuld tid i 1 år: Fysioterapeut løn ½ tid i 1 år: Ergoterapeut løn ½ tid i 1 år: Transport til hjemmebesøg taxa eller egen bil: Andet: I alt: ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Projektledelse er varetaget som del af daglig drift af overlæge Jon Torgny Wilcke, forskningsergoterapeut Hans Jørgen Bendixen og forskningsfysioterapeut Carsten Juhl. Torgny Wilcke Projekt ansvarlig Overlæge, ph.d. Lungemedicinsk Afdeling Y Gentofte Hospital Kirsten Eskebjerg Ansvarlig for regnskab på projektet og afd. Y Oversygeplejerske Lungemedicinsk Afdeling Y Gentofte Hospital

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING 2013 National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm.

Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm. Hvad kan sygeplejersker byde ind med for at inddrage borger/patient i relation til akut sygdom/skader/traumer? - perspektiver fra et forskningsprojekt om udskrivelse fra akutafdelinger Center for Akutforskning

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere