Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats."

Transkript

1 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken. Hans Henriksen Speciallæge, tidligere Sankt Lukas Hjemmehospice. Margit Schrøder Sygeplejelærer Herlev Sygeplejeskole. Annelise Klywer Sekretær Holmegårdsparken

2 Projektbeskrivelse: Baggrund: Terminal palliativ indsats er den behandling og omsorg, den døende tilbydes i de sidste dage eller uger. Indsatsen omfatter den lindrende behandling og omsorg og indeholder fysiske, psykosociale og etiske elementer. Den terminale, palliative indsats er tværfaglig og retter sig både mod beboer og den/de pårørende. Indsats og retningslinier er defineret af WHO i 1990 og Der er på Holmegårdsparken dødsfald årligt. Langt de fleste dør stille og roligt mætte af dage. Dog oplever vi forløb hvor den sidste fase er præget af angst, smerter, åndedrætsproblemer og andre symptomer forårsaget af organsvigt. Der er i Danmark efterhånden opbygget en Hospice tradition. Et tilbud til døende mennesker, primært med en cancer diagnose, som er indlagt eller dør i eget hjem, med medvirken af pårørende, hjemmesygeplejerske, praktiserende læge og i nogle tilfælde hjemmehospice. Med den nye tradition er der også genereret stor viden om hvad, der skal til, for at lette den sidste tid både for den døende og de pårørende. Der er ikke opbygget den samme rutine på plejehjem. Beboere på plejehjem befinder sig i den sidste fase af livet. De adskiller sig fra terminalt syge patienter med en livstruende diagnose specielt ved, at der ikke er en tidshorisont på livsafslutningen. Billedet er præget af en proces over tid, hvor det er vanskeligt at definere hvornår den terminale fase indtræder. Uanset, et menneskes alder, og uanset karakteren af det terminale forløb oplever mange pårørende angst, usikkerhed, og sorg i forbindelse med at miste. Generelt besidder medarbejderne på plejehjemmene en stor erfaring i pleje af døende, imidlertid kræver plejen af en døende og de pårørende en stor faglig viden og psykologisk indsigt. Mange steder hersker der usikkerhed, der mangles viden om terminale forløb og om hvordan fysisk ubehag mindskes, der hersker usikkerhed om hvordan man kommunikativt skal møde den døende og de pårørende. For mange medarbejdere er den vanskelige samtale og den åndelige omsorg noget som forekommer så svært at man helst undgår det. En yderligere væsentlig faktor er at beboeren har hver deres praktiserende læge. Det indebærer at samarbejdet er af meget svingende karakter og det er vanskeligt at opbygge stabile rutiner. Alle disse faktorer kan medføre unødvendige hospitalsindlæggelser, dårlige oplevelser hos de pårørende og nederlagsfølelse hos medarbejdere. Et delmål i Holmegårdsparkens tværfaglige målsætning er en værdig livsafslutning. Hermed menes en livsafslutning, som i videst muligt omfang imødekommer beboerens ønsker. Hvor beboeren tilbydes den bedst mulige lindring af symptomer og oplever ro, respekt og medmenneskelighed. Hvor de pårørende medinddrages og oplever den bedst mulige omsorg for den døende og for dem selv. Side

3 Perspektiv: Projektet er et udviklingsprojekt. Den indhentede viden og erfaring skal efter projektets gennemførelse indgå i den daglige opgaveløsning, samt i introduktionsprogrammer og intern undervisning. Viden skal efterfølgende holdes a jour ved en eller flere nøglepersoners deltagelse i kurser, kongresser etc. Projektet er lagt meget bredt an, ud fra en betragtning om, at uanset den enkelte medarbejders funktion, kommer alle på et eller andet niveau i berøring med vore beboere og deres pårørende. Det overordnede formål med projektet, er at leve op til vores egen tværfaglige målsætning ved at igangsætte en kvalitetsudvikling på området. Projektets delmål er at: styrke samtlige medarbejderes generelle viden om pleje af den terminale beboer og samarbejdet med de pårørende. styrke den generelle viden om omsorg for sørgende pårørende udvikle medarbejdernes kompetencer med henblik på at give dem større sikkerhed i vanskelige situationer. etablere og uddanne en intern organisation af medarbejdere, nøglepersoner, med særlig viden indenfor området, for at styrke den undervisende og superviserende funktion. styrke samarbejdet med beboernes praktiserende læger. undgå unødige hospitalsindlæggelser øge opmærksomheden på begivenheder, som kan markere at beboeren er i terminal fase. forberede en værdig livsafslutning allerede ved indflytningen. udarbejde standarder og procedure for handlinger specielt relateret til terminal, palliativ indsats. Metode: Hæve det generelle vidensniveau i Holmegårdsparken, således at alle medarbejdere, uanset faggruppe og funktion får en øget viden på området. Oprette en tværfaglig gruppe af medarbejdere, som efter et målrettet undervisningsforløb skal udgøre gruppen af nøglepersoner. Nøglepersonerne rekrutteres blandt afdelingsledere, souschefer og ansvarshavende medarbejdere i plejen samt aktivitetscenter og køkken. Nøglepersonerne forventes at sætte fokus på terminale forløb, samt have det overordnede ansvar for terminale forløb i egen afdeling. De forventes at deltage i undrevisning samt supervision af øvrige medarbejdere. Involvere områdets praktiserende læger samt opfordre 1 eller flere til at være aktive deltagere i projektet. Afdække medarbejdernes undervisningsbehov, igennem en spørgeskemaundersøgelse vedrørende medarbejdernes oplevede vanskeligheder i forbindelse med det terminale forløb og kommunikation med de pårørende. Etablerer undervisningsprogrammer på 3 niveauer, afpasset de enkeltes funktion og egen opfattelse af hvad, der er svært. Side

4 Niveau 1: Undervisning af nøglepersoner. 18 personer. Emner for undervisningen er valgt på baggrund af erfaring og genereret viden fra Hospice. På niveau 1 indgår yderligere undervisning i supervision samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder for terminale forløb. Niveau 2: Undervisning af 20 udvalgte medarbejdere, undervisningen omfatter de samme emner som niveau 1, undtaget den egentlige undervisning i supervision og udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Niveau 3: Planlægge og gennemføre undervisningsforløb for samtlige øvrige medarbejdere ud fra deres berøringsflade samt de behov der fremkommer igennem spørgeskemaundersøgelsen. (ca. 200 medarbejdere) Projektgruppe: Chefsygeplejerske, Vicedirektør Holmegårdsparken. Projekt ansvarlig Ulla Knudby, sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken Hans Henriksen, speciallæge, tidligere Sankt Lukas Hjemmehospice. Margit Schrøder, sygeplejelærer Herlev Sygeplejeskole Annelise Klywer, sekretær Holmegårdsparken. Ansvarsfordeling: : Økonomi, intern organisation og formidling Ulla Knudby: Planlægge intern undervisning Hans Henriksen: Rådgivning og udarbejdelse af undervisningsprogram for nøglepersoner. Margit Schrøder: Afdække undervisningsbehov igennem spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende evaluerings spørgeskemaundersøgelse. Annelise Klywer: Sekreter for gruppen. Orientering og information: Præsentation af projektet for Holmegårdsparkens medarbejdere ved gå hjem møde Projektet fremlægges for Bestyrelse og forretningsudvalg på førstkommende møde. Projektet fremlægges for Beboer- og pårørenderådet på førstkommende møde. Projektet beskrives i kort form i H.P. nyt Præsentation af projektet for særligt udvalgte praktiserende læger. Tidsplan: Projektplanlægning, undervisningsforløb og rekruttering af undervisere. Side

5 Afvikling af undervisning: Niveau 1 og 2 forsommer Niveau 3. Sommer og efterår Information vedr. projektet og spørgeskemaundersøgelse for samtlige medarbejdere i HP ved gåhjem-møder. Bearbejdelse af spørgeskemaer og planlægning af undervisning, forår sommer Evaluering: Interview af nøglepersoner vedr. vidensniveauet i egen afdeling, ændret praksis samt samarbejdet med de praktiserende læger. Gennemgang af kardex fra beboere, som er afgået ved døden i perioden 1/ til 1/3-06, specielt med henblik på om der: o foreligger en specifik plejeplan med henblik på den terminale palliative indsats. o foreligger relevante lægenotater, enten ved egen læge eller som telefoniske ordinationer Gennemgang af kardex fra beboere, som afgår ved døden under indlæggelse på hospital. Gennemgang af kardex og epikrise for beboere, som har været indlagt den sidste måned før dødsfaldet, med henblik på vurdering af hospitalsindlæggelsens relevans. Spørgeskemaundersøgelse, april 2006 vedr. vidensniveau. (Gentagelse af indgangsspørgeskema.?) Temadag for nøglepersoner december 2004 Formidling: Artikel til relevante fagblade og til lokalbefolkningen i mere populært tilsnit. Undervisning på relevante uddannelsesinstitutioner. Foredrag i relevante fora. Referencer: Målsætning for Holmegårdsparken. Palliativ indsats i primær sundhedssektor: Bibliotek for kliniske vejledninger. Dansk selskab for Almen Medicin Faglige retningslinier for den palliative indsats. Omsorg for alvorligt syge og døende. Sundhedsstyrelsen Side

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2010 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser... 4 Overlægen... 4 Sygeplejerskerne... 5 Psykologfunktionen... 5 Fysioterapeuten...

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau. EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Program for Det Gode Hospice i Danmark Program for Det Gode Hospice i Danmark 1 SIGNAL arkitekter 2006 Version 1, 1. februar 2006 Tryk: Centertryk Sat med Bembo ISBN 87-989215-4-1 Den seneste version af programmet ligger tilgængelig på følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere