De fem understøttende Innovationskompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fem understøttende Innovationskompetencer"

Transkript

1 Erhvervsrettet innovation Version De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på noget nyt, sætte det i værk og få det til at skabe en merværdi. De kan være innovative. Men hvis du forstår at sætte de fem understøttende innovationskompetencer i spil, så øger du muligheden for i højere grad at kvalificere dine ideer og skabe en større værdi, - altså at blive dygtig til at innovere. De fem kompetencer er at kunne samarbejde, handle, være kreativ, navigere og kommunikere. I det følgende præsenterer vi hvad de enkelte kompetencer indeholder, hvilke mål elbranchen har med dem og ikke mindst hvilke tegn, der ses, når det lykkes. Innovations kompetencer Samarbejdskompetence Samarbejdskompetence Betyder, at eleven har evnen til at samarbejde med andre mennesker, er rummelig og bevidst kan påtage sig forskellige roller i samarbejdet. Kommunikationskompetence Stærk fagfaglighed Handlekompetence Handlekompetence Betyder, at eleven kan få ting til at ske og har modet til at løbe en risiko. Kreativitetskompetence Betyder, at eleven har evnen til at fortolke en opgave selvstændigt og udvikle på ideer til løsninger. Navigationskompetence Kreativitetskompetence Navigationskompetence Betyder, at eleven har evnen til at se, hvilken viden der mangler eller skal indsamles for at løse en opgave. Kommunikationskompetence Betyder, at eleven har evnen til at kommunikere og formidle på en overbevisende måde.

2 Samarbejdskompetence Samarbejd Eleven kan både formidle til og indgå i samarbejde med andre fagligheder og være åben overfor andre måder at gøre tingene på. Eleven videndeler og bringer processen i gruppen videre. Eleven kan samarbejde med aktører både indenfor og udenfor eget fag om at skabe løsninger Eleven kan viden dele og er åben for (kan vurdere) nye ideer og metoder Eleven har sociale kompetencer, indgår let i en gruppe og har lyst til at involvere andre i løsninger Eleven vil typisk kunne undgå at udføre en forkert eller dårlig løsning Tegn på samarbejdskompetencer (i læreprocessen) Eleven er med til at sikre, at elevens gruppe løser deres opgaver Eleven udretter ofte noget, når eleven arbejder i en gruppe Eleven fungerer godt sammen med andre i en gruppe Eleven er selv eller sammen med andre i stand til at projektplanlægge/-koordinere (evt. over en længere tidsperiode) Eleven kan give konstruktiv feedback til andre (og/eller hjælpe andre) Eleven er åben over for andres ideer Eleven kan arbejde sammen med mange forskellige personer Der skal være fokus på elevens selvstændighed. Elevens evne til at tage beslutninger/handlekraft, må ikke forringes ved at der fokuseres på samarbejdet. En del arbejde skal ikke drøftes i plenum, men blot udføres. Kristian Stagis tlf TEC 2

3 Handlekompetence Handle Eleven kan anvende faglig viden i en konkret virkelighed. Eleven tager udgangspunkt i problemstillingen og trækker derefter den faglige viden ind. Eleven afdækker, hvilken viden der mangler for at løse opgaven, og hvordan denne kan indhentes. Eleven er opsøgende, tager initiativ, er foretagsom, praktisk og fører idéerne ud i livet. Eleven fjerner forhindringer for processen (og for gruppen) og overholder tidsfrister. Eleven kan skabe konkrete løsninger Eleven kan planlægge arbejdsprocesser rationelt samt overholde tidsfrister Eleven er opsøgende, kan tage initiativ, er foretagsom, praktisk og kan føre ideer ud i livet inden for en given ramme Tegn på handlekompetencer (i læreprocessen) Eleven er ofte god til at føre sine ideer/løsningsforslag ud i livet Eleven er ofte villig til at føre sine ideer/løsningsforslag ud i livet Eleven kan bestemme om en idé/løsningsforslag er realiserbart og/eller nyttigt Eleven udviser omstillingsparathed og parathed til at skære ind til det væsentlige i en given situation Eleven er i stand til at få andre med på sine ideer At kunne forstå et behov og omsætte dette til konkrete løsninger, kræver en solid faglig basis og praktiske erfaringer. Kristian Stagis tlf TEC 3

4 Navigationskompetence Navigation Eleven har overblikket, ser sammenhænge, kan gå fra fag til sag, skabe koblinger mellem fagligheder og bruge den nødvendige faglighed i processen. Eleven har kendskab til innovationsprocesser, er bevist om processens forskellige faser, kan sætte de relevante kompetencer og roller i spil på rette tid, og kan bringe gruppen videre mellem faserne. Eleven kan omsætte kundens behov til en konkret løsning Eleven kan skabe overblik over en given opgave og kan søge og inddrage relevant faglig viden Eleven kan anvende og styre innovationsprocesser Eleven kan anvende forskellige metoder til at håndtere nye situationer og faglige udfordringer Det vil blive naturligt at løse uoverskuelige problemstillinger Tegn på navigationskompetencer (i læreprocessen) Når eleven møder et nyt problem, kan eleven finde ud af hvad denne skal vide/bruge for at løse problemet Eleven er ofte god til at søge information (fx ved at kontakte personer udenfor skolen) Eleven har situationsfornemmelse i kontaktsituationer Eleven kan forholde sig kritisk til indhentet information Eleven kan bestemme, hvornår det er relevant at opsøge en bestemt type viden Eleven kan reagere på sin manglende forståelse (fx ved at spørge ind til opgaver/problemer/scenarier) Forskellen på navigationskompetencen og handlekompetencen. Navigationskomptencen skal skabe overblik over muligheder og beskrive opgaven. Handlekompetencen skal skabe overblik over, hvordan den beskrevne opgave skal gribes an. Kristian Stagis tlf TEC 4

5 Kreativitetskompetence Kreativitet Eleven kan associere, overføre og give slip på den indre dommer. Eleven er bevist om at kreativitet kan være til stede hos alle og har kendskab til idégeneringsmetoder. Til kreativitet hører også mod til og sans for at lege. Eleven kan tænke i helheder og sammenkæde teori, praksis, produkt- og systemkendskab samt udfordre traditionelle mønstre og metoder Eleven kan anvende metoder til at skabe nye idéer Eleven kan se alternativer, er nysgerrig, kan udfordre traditionelle løsninger, arbejdsmetoder og formelle rammer Eleven kan tænke ud over sit eget fag og faglighed, når der skal findes løsninger Eleven har indgående kendskab til lovgivning og regler, så de kreative løsninger kan anvendes Tegn på kreativitet (i læreprocessen) Eleven kommer let på forskellige ideer Eleven kan ofte finde mange forskellige løsningsforslag Eleven vil ofte gerne finde mange forskellige typer af løsninger/svar Eleven er åben over for ideer/løsningsforslag i længere tid (dvs. eleven lægger sig ikke med det samme fast på én idé) Eleven er i stand til at få ideer/løsningsforslag til fiktive problemstillinger Det er vigtigt, at kernefagligheden og kendskabet til hvilke love og regler er solid. Kreativitet kan i nogle brancher være et negativt ladet ord, da det ofte benyttes i forbindelse med ulovlige installationer og overspringshandlinger. Kristian Stagis tlf TEC 5

6 Kommunikationsskompetence Kommunikation Eleven udviser engagement og performer. Eleven kender til forskellige formidlingsformer og- medier, og kender deres forskellige styrker. Eleven kan formidle kort, præcist og tydeligt såvel mundtligt og skriftligt som visuelt og auditivt. Eleven kan bevare det faglige overblik, skabe struktur og prioritere i budskaberne. Eleven træffer relevante valg af medier. Eleven kan udfolde et emne/ en løsning fagligt. Eleven kan kommunikere komplicerede tekniske løsninger til forskellige målgrupper Eleven kan formidle kort, præcist og tydeligt såvel mundtligt og skriftligt som visuelt og auditivt Eleven kan bevare det faglige overblik, skabe struktur og prioritere i budskaberne Eleven har kendskab til forskellige formidlingsformer og medier Sådan vil kompetence udfolde sig Eleven forstår at anvende den rette formidlingsteknik med det rette indhold i forhold til målgruppen. Det vil sige, at eleven forstår at tilpasse formidlingen afhængigt af om eleven taler med den rådgivende ingeniør eller den ikke-fagkyndige kunde Tegn på formidlingskompetencer (i læreprocessen) Eleven kan ofte beskrive sine ideer/løsningsforslag til andre Eleven kan ofte få andre til at forstå sine ideer/løsningsforslag Eleven vil gerne fortælle andre om sit arbejde Eleven kan bruge nye/utraditionelle formidlingsformer Eleven kan kommunikere med forskellige grupper/aktører (elever, eksterne partnere, osv.) Eleven kan bestemme og planlægge en kommunikation (herunder valg af genre/medie/udformning/indhold) på baggrund af en given situation/budskab/målgruppe Når et budskab skal formidles skriftligt kan dokumentationen ofte blive ret omfattende - hav fokus på kvalitet frem for volumen. Kristian Stagis tlf TEC 6

7 Hvor kom inspirationen fra? De fem understøttende innovationskompetencer er beskrevet i forbindelse med projektet Gymnasiet tænkt forfra v/region Hovedstaden. Da disse kompetencer tager udgangspunkt i at skulle understøtte den helt åbne innovative tilgang, var beskrivelserne en god inspiration til at beskrive erhvervsrettede innovationskompetencer. Det vil sige, innovationskompetencer, der retter sig mod en bestemt brance. Kort om projektet Gymnasiet tænkt forfra Formålet er, at eksperimentere med innovationsfremmende undervisning på tværs af fag og timeplaner samt arbejdet med at gøre innovationsevnen målbar. I projektet deltog seks gymnasier: Lyngby Tekniske Gymnasium, CPH West, Københavns Åbne Gymnasium,Handelsskolen København Nord, Borupgaard Gymnasium, Espergærde Gymnasium og HF. Projektet løber fra 2012 til 2015 og har et budget på 23,5 millioner kroner. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og de deltagende gymnasier. Sådan blev de erhvervsrettede kompetencer skabt Til at forestå arbejdet med at beskrive elbranchens syn på de understøttende innovationskompetencer, satte TEC et panel sammen bestående af repræsentanter fra elbranchens virksomheder, faget og specialister med viden om innovations- og innovationsprocesser. Panelet blev bedt om at beskrive, hvordan de enkelte kompetencer skulle folde sig ud, når en udlært svend anvendte dem. Dette resulterede i. Kristian Stagis tlf TEC 7

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser

Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen. - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Arbejdsmiljø kan skabes i uddannelsen - Inspiration til at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på videregående uddannelser Indhold Forord 3 Højtuddannede har et ansvar 4 Trin 1: At beskrive produktkæden

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere