REGIONSHOSPITALET Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSHOSPITALET Silkeborg"

Transkript

1 REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

2 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

3 INDHOLD REGIONSHOSPITALET Silkeborg 01_INDLEDNING 4 02_REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - BESKRIVELSE 6 03_HOSPITALSPLAN 8 04_KONKRETE BYGGEPLANER 12 05_FASER 14 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

4 01_INDLEDNING Hospitalets profil Regionshospitalet Silkeborg er et specialiseret hospital, hvor over patienter hvert år vælger at blive undersøgt og behandlet. Hospitalet består af Diagnostisk Center (DC) og Center for Planlagt Kirurgi (CPK). Diagnostisk Center <DC> I forbindelse med hospitalsplanen for Region Midtjylland, blev Regionshospitalet Silkeborg udpeget til at være de praktiserende lægers hospital samt et udviklings hospital i form af Center of Excellence, der blandt andet skal arbejde innovativt med at skabe hurtige, tværfaglige ambulante patientforløb. Hospitalet er blandt de førende inden for behandling af sygdomme i bevægeapparatet - herunder særligt ledudskiftning, rygkirurgi, idrætsmedicin og reumatologi samt tværfaglige udredninger af komplekse medicinske patienter. Således er al friklinikaktivitet i Region Midtjylland samlet i CPK, og DC har flere tiltag, der er regionsdækkende (fx udredningen af patienter mistænkt for alvorlig sygdom). Med en placering kun 2,5 kilometer fra den kommende midtjyske motorvej, ligger Regionshospitalet Silkeborg optimalt placeret for et stort antal borgere i Region Midtjylland. I kraft af sin egenskab som Center of Excellence og sin gunstige geografiske placering, er det hospitalets ambition at blive de praktiserende lægers foretrukne valg - særligt når det gælder mere komplicerede sygdomsudredninger. Viborg Randers Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi <CPK> Herning 43 km Herning Regionshospitalet Silkeborg Århus 45 km Horsens 4 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

5 Udviklingsområder Regionshospitalet Silkeborg arbejder strategisk og systematisk med overordnede og afdelingsspecifikke strategier og mål. Det har medført, at hospitalet på udvalgte fagområder har opnået en fremtrædende position inden for flere medicinske specialer og inden for det ortopædkirurgiske område. Fundamentet er således lagt til, at Regionshospitalet Silkeborg videreudvikler disse tiltag og imødekommer Regionsrådets beslutning om, at: Regionshospitalet Silkeborg skal udbygge styrkepositionen på det medicinske område som Center of Excellence, hvor målet er at udvikle metoder til omstilling fra akutte medicinske forløb til elektive og subakutte patientforløb. Regionshospitalet Silkeborg skal fortsætte med at udbygge styrkepositionen inden for behandling i bevægeapparatet - herunder primært i forhold til ledudskiftning, rygkirurgi, idrætsmedicin og reumatologi. Regionshospitalet Silkeborg skal forsætte med at udbygge tilbuddet med intensiv tidlig neurorehabilitering ( NISA) i tæt samarbejde den højtspecialiceret funktion på Hammel Neurocenter. Når man kommer ind på afdelingen, er det 100 % patienten, det drejer sig om. Alle er så venlige og rare, og man får oplysninger om, hvordan man skal forholde sig Patientudsagn Regionshospitalet Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

6 02_BESKRIVELSE Eksisterende forhold Regionshospitalet Silkeborg består primært af en ældre men velfungerende bygningsmasse, hvor de oprindelige hospitalsbygninger daterer sig tilbage til Bygningerne er løbende vedligeholdt og samlet rådes der over m². Niv 05 Med. senge Størstedelen af sengemassen er placeret i bygninger fra 50 erne og 60 erne. Der er løbende sket tilbygning/vedligehold - senest i 2006, hvor det nyopførte patienthotel og P-kælder blev ibrugtaget. Sengeafsnittene består primært af 2- og 4-sengsstuer samt et mindre antal enestuer. Ambulatoriefaciliteterne er løbende blevet renoveret og senest udbygget i 2006 med 550 m². Niv 04 Familierum Med. senge Kontor/Vagtværelser Der er 18 operationsstuer på Silkeborg, heraf 5 almen operationsstuer, 5 flowstuer, 4 dagkirurgiske operationsstuer og Friklinikken råder over 4 operationsstuer, primært til lokal bedøvelse. Friklinikkens operationsstuer er nyindrettet i efteråret De øvrige operationsfaciliteter er renoveret i hhv. 2004, 2006, 2010 og dagkirurgien blev totalrenoveret i Niv 03 Gyn./Obst. Fødegang Med. senge/amb Kir.senge Friklinik Kontorer I bygningsmassen indgår bygning 15, der primært har været anvendt til psykiatri. Arealerne på i alt m² er frigjort til hospitalsformål, da Regionspsykiatrien jf. psykiatriplanen har rømmet lokalerne. Indretningsmæssigt er bygningen bedst egnet til undersøgelses-, ambulatorie- og undervisningsformål. Niv 02 Radiologisk afd. Kir.senge OP/Opvågning Sterilcentral Patienthotel Kontorer Ortopædkirurgisk sengeafsnit Specialernes udvikling har betydet, at der løbende er sket rokader og ombygninger af bygningsmassen med det resultat, at ikke alle funktionelle enheder er optimalt placeret. Den øgede aktivitet på det ambulante område har generelt betydet, at rekreative arealer er blevet inddraget til undersøgelse og behandling hvilket betyder, at der er stor mangel på gode opholds-, vente- og pausefaciliteter for patienter og personale. Niv 01 Klin. Biokemisk afd. Akutklinik/Lægevagt Intensiv Ambulatorier Kontorer Fys-/ergoterapi Patienthotel Kir.amb. Der foreligger en godkendt lokalplan for Regionshospitalet Silkeborg, hvori der er taget højde for etablering af nye parkeringsfaciliteter. Niv 0 Dagkirugi Endokrinologiske amb. Garderobe/Depot Parkerings kælder Niv 00 Reumatologisk amb. Depot 6 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

7 Niv 05 Med. senge Niv 04 Kontor Med. senge Niv 03 Diagnostisk Center Med. senge Niv 02 Radiologisk afd. Kontor/Amb. Kir. senge OP/Opvågning Sterilcentral Patienthotel Fremtidige udnyttelsesmuligheder Med udgangspunkt i hospitalplanen og omstillingsplanen gentænkes konstruktionen for optimal udnyttelse af den bygningsmæssige struktur. I den proces vil det være overvejende sandsynligt, at en udvidelse af bygningsmassen vil kunne vise sig nødvendig. I planen for den fremtidige organisering af hospitalet er der lagt vægt på, at logistikken i bygningsmassen understøtter en optimal udnyttelse af personaleressourcerne med fokus på samarbejde, fleksibilitet og omstillingsmuligheder. Overordnet skabes der faglige sammenhænge ved dels at udnytte faciliteterne i bygning 15, hvor ambulante undersøgelses- og behandlingstilbud for lidelser i bevægeapparatet kombineres med lokaler for undervisning og forskning, dels ved at organisere specialerne på samme etage med f. eks. Diagnostisk Center, der placeres på niveau 3 sammen med et medicinsk sengeafsnit. Etabering af fælles opvågning ( indlagte og dagkirurgi) i tæt tilknutning til intensiv afsnittet vil give driftmæssing fordele. Lige som flytning af intensiv afsnittet vil give mulighed for nutidige rammer for neuro-rehabiliteringindsatsen (NISA). Den øgede ambulante aktivitet betyder et øget behov for p-pladser. Disse er i planen indtænkt på arealerne fra de opkøbte villaer langs Glentevej/Falkevej. I det forholdsvise beskedne omfang der i planen indgår nybyggeri, anvendes Region Midtjyllands arealstandarder, mens der ved ombygning sker en tilpasning af standarderne for en optimal udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse med fokus på forbedring af de fysiske rammer både for patienter og personale. Dette indebærer, at der i faserne med sengeudtynding vil blive lagt vægt på at etablere driftsoptimale sengeafdelinger med så mange 1- og 2-sengsstuer som muligt. Niv 01 Klin. Biokemisk afd. Akutklinik Kontor/Amb. Ambulanthus Fys-/ergoterapi Patienthotel 6 5 Amb Senge P P Logistisk diagram for kørende trafik Nyt parkeringshus X Parkerings kælder Niv 0 Ambulanthus Gyn/Jordemodercenter Dagkirugi Intensiv/Opvågning Garderobe/Depot 3 Senge P Diagnostisk Center, niveau 03 Center for planlagt kirurgi Patienthotel Niv 00 Ambulanthus Depot Ambulancekørsel Civilkørsel (patienter, pårørende og personal e) Vare- og servicetransport t REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

8 03_HOSPITALSPLAN Diagnostisk Center (DC) Regionshospitalet Silkeborg skal være Center of Excellence på det medicinske område, som i forbindelse med modtagelse af akutte medicinske patienter, primært fra Silkeborgs kommune, skal udvikle metoder til omstilling af stationær medicinsk aktivitet til ambulant medicinsk aktivitet og omstilling fra akutte medicinske indlæggelser/behandling. Målet er Regionshospitalet Silkeborg skal være Region Midtjyllands spydspids i omlægningen af den medicinske aktivitet, og at udvikle metoder, der på sigt kan udbredes til hele regionen. For at fremme denne udvikling er alle de medicinske specialer og radiologien som eneste sted i landet - samlet under samme ledelse i DC. Der er etableret et meget tæt samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling. Der er endvidere fast gynækolog og kirurg i Silkeborg, som assisterer bl.a. med udredning af patienter mistænkt for alvorlig sygdom, lige som der er neurologisk konsulent. Nogle af udviklingstiltagende i DC har hele Region Midtjylland som optageområde (fx udredning af patienter mistænkt for alvorlig sygdom ( okkult cancer ) og tidlig diagnostik af patienter med leddegigt og multisygdom). Silkeborg og omegn Region Midtjylland Reumatologien fra den midt og vestlige del af Region Midtjylland (et optageområde > ) er samlet i DC. Det reumatologiske afsnit i DC er landets største. Nedenfor beskrives udvalgte eksempler på tiltag, som er udviklet i DC og udbredt til andre hospitaler i og uden for Region Midtjylland: Ambulant subakut speciallægevurdering inden for 24 timer på hverdage for at undgå indlæggelser. Udredning af patienter mistænkt for alvorlig sygdom, men hvor symptomerne ikke tillader at man indgår i en af de etablerede kræftpakker ( okkult cancer ). Hurtig udredning af patienter mistænkt for leddegigt med samtidig udredning af deres medicinske sygdomme ( komorbiditet ). SammeDagsUdredning af hjertepatienter, der kan få gennemført mange ambulante undersøgelser samme dag. Udredning af patienter med mindre blodpropper i hovedet inden for 1 time, således forløbene kan konverteres fra indlagt til ambulant. 8 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

9 Èt telefonnummer for praktiserende læger til DC både med henblik på indlæggelser eller direkte telefonisk adgang til speciallægerådgivning inden for alle specialer. Telefonen svarer døgnet rundt. Tværfaglige og tværsektorielle pakkeløsninger målrettet forskellige medicinske sygdomme. Interne fælles visitationer sikrer én indgang til hospitalet for patienter med rygproblemer via et tæt samarbejde med de 3 centre i Regionsrygcentret i Silkeborg (Kirurgisk enhed, Medicinsk enhed og Forskningsenhed for sygemeldte). Mulighed for praktiserende læger kan henvise til ambulant blodtransfusion på hoteller uden om lægerne på hospitalet. Videnskabelig tilgang til organisationsændringer med f.eks. dokumentation vedrørende omlægning af akutte indlæggelser til ambulante aktiviteter Vi indgår i et tværfagligt samarbejde med det udgangspunkt, at vi vil forbedre kvaliteten for patienterne og lade os inspirere af andre faggrupper. Medarbejderudsagn Regionshospitalet Silkeborg. REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

10 Center for Planlagt Kirurgi (CPK) Regionshospitalet Silkeborg har en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for sygdomme i bevægeapparatet. Hospitalet har en velfungerende ortopædkirurgisk afdeling, som har positioneret sig særligt inden for ledudskiftning (knæ, skulder og hofte) og rygoperationer. Inden for hoftekirurgien er afdelingen blandt landets største. På rygområdet er afdelingen ligeledes blandt landets største, og afdelingen oplever en konstant stigende aktivitet i forhold til de degenerative lidelser i ryggen. Denne type lidelser fordrer et tæt samarbejde med reumatologiske læger og er et væsentligt element i den fremtidige behandling af sygdomme i bevægeapparatet. Idrætsklinikken på Regionshospitalet Silkeborg er fuldt udbygget med reumatologer, idrætslæger, idrætsfysioterapeuter og sygeplejersker. Der samarbejdes desuden med praktiserende læger, praktiserende fysio-terapeuter med fokus på forebyggelse af idrætsskader. Center for Planlagt Kirurgi varetager ligeledes hånd- og fodkirurgien, hvor afdelingen er blandt Regions største i basisbehandling af disse lidelse. Siden oktober 2011 har afdeling haft Friklinikfunktion indenfor følgende områder Øjenkirurgiske sygdomme (kataract og øvre øjenlåg). Ortopædkirurgiske sygdomme Undersøgelser og behandlinger Karkirurgiske sygdomme varicer m.m. Udredning og behandling for søvnapnø Friklinikfunktionen er særdeles velfungerende. 10 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

11 Center for Planlagt kirurgi er også tilknyttet Det Palliative Team, som modtager terminale patienter, hvor der er behov for specialiseret palliativ behandling. Intensiv afdelingen har gennem flere år haft 2 NISA-senge, som fra årsskiftet 2011/12 er udvidet med 2 senge således at der nu kan genoptrænes 4 NISA patienter. NISA funktionen (Neuro-Intensiv-Stepdown- Afsnit) er et samarbejde startet ultimo 2008 med Hammel Neurocenter for at sikre en tidlig indsats for neurorehabilitering for patienter med fortsat behov for behandling på en intensiv afdeling. CPK og DC har regionsfunktion i rygkirurgi, skulder-albue-kirurgi, idrætsmedicin og reumatologi. REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

12 05 04_KONKRETE BYGGEPLANER Den funktionelle logistiske hovedidé Den funktionelle logistiske hovedidé vil understøtte og forbedre det eksisterende rationelle og effektive behandlingsflow, der i dag kendetegner driften af Regionshospitalet Silkeborg. Det gennemgående princip i planen består dels i at organisere de kliniske specialer etagevist, hvor de 2 hovedområder samles med et vertikalt sammenhængende faglige fællesskab. 04 DC -akse CPK (Center for Planlagt Kirurgi) samles i bygning 15, samt på etagerne 0-2 og i tilknytning til KBA (Klinisk Biokemisk Afdeling). Funktionerne er samlet i et vertikalt og horisontalt trafiksystem 03 DC (Diagnostisk Center) etableres på etage 3 med enkelt adgang fra det interne trafikcenter. Sengene under DC er placeret på etagerne 4 og 5 etage med vertikal forbindelse mellem niveauerne. 02 Det betyder at: Ambulante undersøgelser og behandlingstilbud samles i bygning 15 med egen hovedindgang, fælles reception og sekretariat for ortopædkirurgiske patientkategorier. Det medicinske fagområde styrkes ved en fysisk samling, hvor observationssenge, undersøgelser og dagbehandlingstilbud i Diagnostisk Center placeres i tilknytning til medicinske ambulatorium og medicinsk sengeafsnit. Øvrige medicinske sengeafsnit placeres i etagerne over. 01 KBA CPK -akse Intensiv og opvågningen flyttes til bygning 15 niveau 1. De ortopædkirurgiske senge samles på samme etage som Operationsafdelingen. Bygning 15 bidrager til udvidelse af Operationsafdelingen og sterilcentralen. 0 Radiologisk afdeling udvides, og der etableres en ekstra CT-scanner og en ekstra MR-scanner. Dagkirurgien udvides ved bygning 15 og 2 og drager nytte af samlokaliseringen med de øvrige ambulante funktioner i bygning 15. Der etableres et nyt parkeringshus. De nødvendige bygningsmæssige ændringer indgår i Region Midtjyllands investeringsplan. 12 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

13 Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg er allerede i dag blandt landets førende inden for tiltag, der betyder kort liggetid og effektiv rehabilitering. Planens enkelte faser, der er underdelt i etaper, tager afsæt i ønsket om inden for en overskuelig årrække at få tilvejebragt de fysiske forhold, der kan optimere og forstærke Regionshospitalet Silkeborgs ambitioner om fortsat at være førende inden for omlægning af traditionelle døgnbaserede behandlingsformer til hurtige og effektive, mere utraditionelle patientforløb. Forløb, der fokuserer på ambulante og dagbaserede undersøgelses- og behandlingsmetoder. De nye fysiske forhold skal understøtte og forstærke mulighederne for fuldt ud at drage nytte af accelererede patientforløb, hvor pårørende inddrages i behandlingsforløbet og i videreudvikling af de resultater, der er opnået ved i høj grad at udnytte patienthotellets potentiale i forbindelse med rehabilitering af bl.a. hoftepatienter. Engagement fremmes af åbenhed, kommunikation og stadige udfordringer. Medarbejderudsagn Regionshospitalet Silkeborg. REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

14 05_TIDSPLAN/FASER Fase 1. Udvidelse og renovering af bygning 16 niv. 2 til MR-scanner og niv. 03 til ambulatoriefaciliteter til Diagnostisk Center For at kunne håndtere kravene for den øgede produktion i diagnostiseringen udvides radiologien med en MR-scanner. Fase 2. Renovering og indretning af bygning 15 niv. 1 til intensiv Faciliteterne flyttes for at efterkomme kravene om kunne rumme udvidelse af OP samt for at kunne håndtere kravene for den øgede kapacitet af faciliteterne som er resultat af den udvidede operationskapacitet. Der etableres NISA-senge for tidlig indsats for neurorehabiliseringspatienter. Fase 3. Grundrenovering af bygning 5 niv. 2 sengeafsnit For at efterkomme kravene om indretning af hospitalet med 1- og 2-sengsstuer med tilhørende optimale toilet- og badefaciliteter, skal de øvrige sengeafsnit renoveres og ombygges. Fase 4. Udvidelse af dagkirurgi ved bygning 15 og 2 niv. 0 Faciliteterne udvides for at efterkomme kravene om øget operationskapacitet. Fase 5. Ombygning og indretning af bygning 2 niv. 1 til amb., kontorer og opvågning Der er krav til forbedring af de bygningsmæssige rammer. Til udbygning af styrkepositionen på det ortopædiske område er der behov for renovering og ombygninger. Fase 6. Renovering og indretning af bygning 15 niv. 0 til friklinik Der er behov for en tilknytning af friklinikken til dagkirurgien. Fase 7. Indretning af bygning 15 niv. 2 til vaske- og autoklaveringsfunktioner For at efterkomme kravene for den øgede servicering af OP som er resultat af den udvidede operationskapacitet. 14 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

15 Fase 5 Bygning 2 - niv. 1 Ambulatorier og opvågning Bygning 2 og 15 - niv. 0 Udvidelse Dagkirurgi Fase 4 Fase 1 Bygning 16 - niv MR-Scanner DC-ambulatorier Bygning 15 - niv. 2 Vaske-autoklavering Fase 7 Fase 3 Bygning 5 - niv. 2 CPK-sengeafsnit Bygning 15 - niv.0 Friklinik Fase 6 Bygning 15 - niv. 1 Intensiv/NISA Fase 2 Faktaboks - Faseoversigt Faser Areal ApparaturAreal/m 2 Tidsperspektiv Økonomi (mio.) m² 25% , m² 25% , m² 25% , m² 25% , m² 25% 2015/2016 8, m² 25% , m² 25% , ,1 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

16 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Antal operationer: Antal somatiske indlæggelser: Antal somatiske senge, inkl. hotel og senge i akut modtag 253 Antal ambulante besøg: Brutto m² / etageareal: Anlægsprojekt, ombygning, m²: Anlægsprojekt, nybygning, m²: Anlægsprojekt, anlægssum: 194,6 mio.kr 16 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg - 2015 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og aarhus arkitekterne a/s 2 INDHOLD Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Farvekode Medicinske specialer Senge og Ambulatorium Ortopædkirurgiske specialer Senge og Ambulatorium Gynækologiske/Obstetisk Senge og Ambulatorium Patienthotel

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest Ferieplan 2014 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse: Side 2-3 Regionshospitalet Herning Side 4-6 Regionshospitalet Holstebro Side 7 Regionshospitalet Lemvig Side 7 Regionshospitalet Tarm Side 1 DagKirurgisk

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Parsygehuse/specialsygehuse

Parsygehuse/specialsygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Dato: 26. september 2007 Notat vedr. Parsygehuse/specialsygehuse 1.0 Hvad er et parsygehus? Et parsygehus er ikke et akutsygehus minus 50%. Et

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Velkommen. - som medarbejder, studerende eller elev på Urinvejskirurgisk Afdeling U

Velkommen. - som medarbejder, studerende eller elev på Urinvejskirurgisk Afdeling U Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 7500 Holstebro Telefon 7843 0000 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Telefon 7843 0000 Velkommen - som medarbejder, studerende eller elev på

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Det gode grænseløse patientforløb

Det gode grænseløse patientforløb Det gode grænseløse patientforløb Hvordan kan strategikortet bruges til at realisere en samlet strategi? Hvad kan BSC bruges til i forhold til at skabe fælles sprog i en stor organisation? Program Præsentation

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus

Det Nye Universitetshospital i Århus Konkurrence om Det Nye Universitetshospital i Århus 15. marts 2007 v/projektchef Morten Weise Olesen Side 1 Planen for Det Nye Universitetshospital i Århus Region Midtjylland Lidt forhistorie og baggrund

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Bilag til sparekatalog til Budget 2016

Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Lukning af Nyborg Sygehus Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Forslag 1.7 Lukning af Nyborg Sygehus en mulighed for at skabe det fremtidige Svendborg sygehus Som konsekvens af regionalt sparekrav på

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

1. Hospitalsenheden Vest

1. Hospitalsenheden Vest 1. Hospitalsenheden Vest 1.1. Geriatrisk Team 1.2. Palliativt Team 1.3. KOL- team og iltsygeplejerske 1.4. Mobil Bioanalytiker 1.5. Peritonal dialyse 1.6. Hjemmehæmodialyse 1.7. Gerontopsykiatrisk Team

Læs mere

Udredning vedr. placering af behandlingen af. endetarmskræft og tyktarmskræft. Sygehus Ringkjøbing

Udredning vedr. placering af behandlingen af. endetarmskræft og tyktarmskræft. Sygehus Ringkjøbing !"" #$ %%& & & '( %%& )"* Udredning vedr. placering af behandlingen af endetarmskræft og tyktarmskræft (rectumcancer) (coloncancer) Sygehus Ringkjøbing INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INDLEDNING- - - - - -

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere