Referat. til. Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. til. Handicaprådet"

Transkript

1 Varde Kommune Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 4. april 2016 Mødetidspun kt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: 15:30-17:30 Mødelokale 3, Bytoften Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Lotte Christiansen, Erik Rosendahl, Jan Boysen, Ellen Margrethe Højberg, Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen, Ruth Damtoft Jakobsen, Lotte Cortsen Ingen Nikolaj Dybdal Winther

2 Varde Kommune Handicaprådet Indholdsfortegnelse Side 219. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Drøftelse af kontakt til andre udvalg Godkendelse af kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens Godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter SEL Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud efter Servicelovens Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud efter Servicelovens Godkendelse af kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service Orientering om ny Takst- og ressourcestyringsmodel Bilagsliste Underskriftsblad Side 111

3 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: Sagsid.: 16/1021 Initialer: niwi Åben sag Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Gensidig orientering og drøftelse af kontakt til andre udvalg flyttes til sidst på dagsordenen. Med disse ændringer godkendes dagsordenen. Side 112

4 Varde Kommune Handicaprådet Gensidig orientering Dok.nr.: Sagsid.: 16/1021 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Orientering v. Formanden Brugerpanel i Hellehallen Lørdag d. 2. april. I alt 19 børn (hertil forældre) deltog. Forslag fra formanden om, at der laves en uges Camp i regi af danske handicapråd (Ane Esbensen) i sommerferien Orientering v. Sekretariatet Intet Gensidig orientering Ellen Margrethe Højbjerg orienterede om, at LEV (Sydvestjylland) har nogle midler til ophold for familier med handicappede børn og ønsker forvaltningens hjælp til at finde ento familier som kunne kandidere til opholdet. Else Marie Fog orienterede om, at Irene Fisker bliver ny suppleant. Kontaktoplysninger vil blive eftersendt til sekretariatet. Anbefaling Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 113

5 Varde Kommune Handicaprådet Drøftelse af kontakt til andre udvalg Dok.nr.: Sagsid.: 16/1021 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af drøftelsen med udvalgsformand for Teknik og Miljø, samt cheferne i Teknik og Miljø ønsker formanden for Handicaprådet en drøftelse i rådet, om en tilsvarende kontakt med andre politiske udvalg i Varde Kommune. Formanden ser i udgangspunktet, at Kultur- og Fritidsudvalget er en oplagt dialogpartner i forhold til rådets arbejde. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at Handicaprådet er i dialog med de væsentlige udvalg m.v. som arbejder med emner der kalder på Handicaprådets opmærksomhed. Konsekvens i forhold til visionen En øget dialog med f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget vil bidrage til at visionen vi i naturen i højere grad realiseres i forhold til handicappede, f.eks. i forbindelse med adgangsforhold. Retsgrundlag Retssikkerhedslovens 37 a. om handicapråd Økonomi Ingen. Høring Ingen. Anbefaling Formanden anbefaler at rådet drøfter muligheden for dialog med de politiske udvalg. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Formanden og sekretæren udarbejder et forslag til en samarbejdsform med udvalget for Kultur og Fritid. Side 114

6 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Dok.nr.: Sagsid.: 16/1069 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Social og Handicap har myndighedsopgaven i forhold til tildeling af aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104. Tilbuddet leveres i Varde Kommune primært af Samstyrken, Socialpsykiatrien og Lunden. Derudover er der borgere i botilbud udenfor kommunen, der modtager støtte fra andre leverandører, samt enkelte borgere bosiddende i Varde Kommune, hvor dette ligeledes er tilfældet. Den eksisterende kvalitetsstandard på området er blevet revideret, således at den forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen. Ændringen af kvalitetsstandarden forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges aktivitets- og samværstilbud eller, at den enkelte borger bevilges mere støtte. Kvalitetsstandarden vil fremadrettet blive revideret og fremlagt til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år. Der var i december borgere fra Varde Kommune, der modtog aktivitets- og samværstilbud. Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Sagsbehandlende medarbejdere skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarden blive tilpasset herefter. Retsgrundlag Serviceloven 104 BEK nr. 483 af om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud Vejledning nr. 10 af 15/02/2011 Økonomi Kvalitetsstandarden beskriver det aktuelle serviceniveau, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. I 2015 var udgifterne til aktivitets- og samværstilbud på kr. i Varde Kommune. I 2016 er budgettet til aktivitets- og samværstilbud på kr. Side 115

7 Varde Kommune Handicaprådet Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 drøftes, og at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet, forud for endelig godkendelse. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens. 104 Side 116

8 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 Dok.nr.: Sagsid.: 16/1068 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Social og Handicap har myndighedsopgaven i forhold til tildeling af beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103. Den beskyttede beskæftigelse leveres i Varde Kommune primært af Samstyrken. Derudover er der borgere, der bor i botilbud udenfor Varde Kommune, hvor den beskyttede beskæftigelse leveres af en anden leverandør, samt enkelte borgere bosiddende i Varde Kommune, der er i beskyttet beskæftigelse i tilbud udenfor kommunen. Den eksisterende kvalitetsstandard på området er blevet revideret, således at den forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen. Ændringen af kvalitetsstandarden forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges beskyttet beskæftigelse, og at den enkelte borger bevilges mere omfattende støtte. Kvalitetsstandarden vil fremadrettet blive revideret og fremlagt til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år. Der var i december borgere fra Varde Kommune, der var i beskyttet beskæftigelse. Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Sagsbehandlende medarbejdere skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarden blive tilpasset herefter. Retsgrundlag Serviceloven 103 BEK nr. 483 af om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud VEJ nr. 10 af 15/02/2011 Økonomi Kvalitetsstandarden beskriver det aktuelle serviceniveau, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. I 2015 havde Varde Kommune udgifter på kr. til beskyttet beskæftigelse. I 2016 er budgettet til beskyttet beskæftigelse på kr. Side 117

9 Varde Kommune Handicaprådet Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 drøftes, og at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet, forud for endelig godkendelse. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Handicaprådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter SEL 103. Side 118

10 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud efter Servicelovens 108 Dok.nr.: Sagsid.: 16/1072 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Social og Handicap har myndighedsopgaven i forhold til tildeling af længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Støtten leveres i Varde Kommune primært af Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien. Derudover er der borgere, der bor i længerevarende botilbud udenfor Varde Kommune. Den eksisterende kvalitetsstandard på området er blevet revideret, således at den forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen. Ændringen af kvalitetsstandarden forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges et længerevarende botilbud eller, at den enkelte borger bevilges mere støtte i botilbuddet. Kvalitetsstandarden vil fremadrettet blive revideret og fremlagt til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år. Der var i december borgere fra Varde Kommune, der boede i længerevarende botilbud. Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Sagsbehandlende medarbejdere skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarden blive tilpasset herefter. Retsgrundlag Serviceloven 108 Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om fastsættelse af betaling for opholdet. Vejledning nr. 14 af 15/02/2011 Økonomi Kvalitetsstandarden beskriver det aktuelle serviceniveau, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. I 2015 var udgifterne til borgere i længerevarende botilbud på kr. i Varde Kommune. Budgettet til borgere i længerevarende botilbud er i 2016 på kr. Side 119

11 Varde Kommune Handicaprådet Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard længerevarende botilbud /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet for længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 drøftes, og at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet, forud for endelig godkendelse. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Handicaprådet har ikke bemærkninger til kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud efter Servicelovens 108. Side 120

12 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud efter Servicelovens 107 Dok.nr.: Sagsid.: 16/1071 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Social og Handicap har myndighedsopgaven i forhold til tildeling af midlertidigt ophold i botilbud efter Servicelovens 107. Støtten leveres i Varde Kommune primært af Samstyrken, Socialpsykiatrien og Lunden. Derudover er der borgere, der har midlertidigt ophold i botilbud udenfor Varde Kommune. Den eksisterende kvalitetsstandard på området er blevet revideret, således at den forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen. Ændringen af kvalitetsstandarden forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges midlertidigt ophold i botilbud, eller at den enkelte borger bevilges mere støtte under opholdet. Kvalitetsstandarden vil fremadrettet blive revideret og fremlagt til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år. Der var i december borgere fra Varde Kommune, der var på midlertidigt ophold i botilbud efter Servicelovens 107. Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Sagsbehandlende medarbejdere skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarden blive tilpasset herefter. Retsgrundlag Serviceloven 107 Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om fastsættelse af betaling for opholdet. Vejledning nr. 14 af 15/02/2011 Økonomi Kvalitetsstandarden beskriver det aktuelle serviceniveau, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. I 2015 var udgifterne til borgere midlertidige botilbud kr. i Varde Kommune. Budgettet for borgere i midlertidige botilbud er i kr. Høring Handicaprådet. Side 121

13 Varde Kommune Handicaprådet Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard midlertidigt ophold i botilbud SEL /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet for ophold i midlertidigt botilbud efter Servicelovens 107 drøftes, og at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet, forud for endelig godkendelse. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Handicaprådet har ikke bemærkninger til kvalitetsstandard for midlertidig ophold i botilbud efter Servicelovens 107. Side 122

14 Varde Kommune Handicaprådet Godkendelse af kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Dok.nr.: Sagsid.: 16/1061 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Social og Handicap har myndighedsopgaven i forhold til tildeling af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Støtten leveres i Varde Kommune primært af Samstyrken, Socialpsykiatrien, Lunden og Bøgely. Derudover er der borgere der modtager støtten i botilbud udenfor Varde Kommune, og enkelte borgere bosiddende i Varde Kommunen der får støtten leveret fra særlige leverandører, dette gælder f.eks. døvblinde borgere. Den eksisterende kvalitetsstandard på området er blevet revideret, således at den forholder sig til den gældende lovgivning, kommunens visioner på området og afspejler det nuværende serviceniveau i sagsbehandlingen. Ændringen af kvalitetsstandarden forventes ikke at give anledning til, at flere borgere bevilges støtte efter 85 eller, at den enkelte borger bevilges mere støtte. Kvalitetsstandarden vil fremadrettet blive revideret og fremlagt til efterfølgende politisk godkendelse hvert 2. år. I december 2015 var der 325 borgere fra Varde Kommune, der modtog socialpædagogisk støtte. Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Sagsbehandlende medarbejdere skal til enhver tid følge med i den faglige udvikling på området, heriblandt ændringer i lovgivningen og afgørelser truffet i Ankestyrelsen, som har betydning for området. Sker der væsentlige ændringer på området, vil kvalitetsstandarden blive tilpasset herefter. Retsgrundlag Lov om Social Service 85 Vejledning nr af 08/05/2015 Økonomi Kvalitetsstandarden beskriver det aktuelle serviceniveau, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser. Varde Kommune havde i 2015 udgifter til BUM-afregningen for socialpædagogisk støtte på kr. Budgettet til BUM-afregningen for socialpædagogisk støtte er i 2016 på kr. Side 123

15 Varde Kommune Handicaprådet Høring Handicaprådet. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte SEL /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at serviceniveauet for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 drøftes, og at kvalitetsstandarden fremsendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig godkendelse. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Side 124

16 Varde Kommune Handicaprådet Orientering om ny Takst- og ressourcestyringsmodel Dok.nr.: Sagsid.: 15/10151 Initialer: sasc Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune ønsker at styrke sammenhængen mellem den faglige indsats borgeren modtager og prisen for pladser, som Varde Kommune tilbyder borgere, der modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85, midlertidig botilbud efter Servicelovens 107 og længevarende botilbud efter Servicelovens 108. Dermed ønskes at overgå til aktivitetsbaserende budgetter på botilbud til udviklingshæmmede, senhjerneskadede og sindslidende med virkning fra 1. januar Arbejdet udspringer også af kravet om tilpasning af paragraffer på Tilbudsportalen for botilbud på det specialiserede socialområde, som Socialtilsynet har fremsat i deres tilsynsrapporter. Der er nedsat en overordnet styregruppe som varetager ledelsen af arbejdet. Den overordnede styregruppe har vedtaget et kommissorium (dok ) og en tids- og handleplan (dok ) for det videre arbejde samt nedsat en styregruppe, som i det daglige skal stå for ledelsen af arbejdet. Af tids- og handleplanen fremgår det, at styregruppen forventer at lave skyggeregnskab for det nye afregningssystem fra 1. marts - 1. september 2016, således at det er muligt at undersøge, om det nye afregningssystem giver samme forbrug, som der er til rådighed i dag. Inden da pågår naturligvis et arbejde med at udarbejde det nye afregningssystem samt vurdere og indplacere alle borgere efter det nye system. Det forventes, at det nye system træder i kraft pr. 1. januar Det nye afregningssystem bliver konstrueret, så der beregnes en grundpakke for hvert botilbud, hvori alle basisudgifter for det enkelte botilbud indgår. Det drejer sig fx om ejendomsudgifter, forbrugsudgifter, andel af udgifter til leder og administration samt evt. udgifter til nattevagt. Endelig vil hver borger blive tildelt en ydelsespakke, baseret på borgerens individuelle behov. Socialtilsyn Syd er den 2. oktober 2015 skriftligt blevet orienteret om, hvorledes Varde Kommune har valgt at arbejde med kravet om tilpasning af paragraffer på Tilbudsportalen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelse af en ny takst- og ressourceplan vil skabe bedre sammenhæng mellem den faglige indsats, borgeren modtager og prisen for pladser. Konsekvens i forhold til visionen Ingen. Retsgrundlag Lov om Social Service 85, 107, 108. Lov om Almene Boliger 105. Side 125

17 Varde Kommune Handicaprådet Økonomi Det er en grundlæggende forudsætning i den nye takststruktur, at de økonomiske forudsætninger ved indførelse af den nye takststruktur skal være uændrede. Høring Handicapråd og MED-udvalg på Lunden, i Samstyrken samt i Social og Handicap orienteres. Bilag: 1 Åben Tids- og handleplan, Ny takst- og ressourcetildelingsmodel - botilbud og ændring af paragraffer 2 Åben Projektplan, Ny Takst- og ressourcetildelingsmodel - botilbud og ændring af paragraffer / /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at arbejdet fortsætter efter den plan, der fremgår af kommissoriet og tidsplanen. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Ingen Orienteringen tages til efterretning. Side 126

18 Varde Kommune Handicaprådet Bilagsliste 222. Godkendelse af kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud 104 (2745/15) 223. Godkendelse af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter SEL Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse 103 (119035/15) 224. Godkendelse af kvalitetsstandard for længerevarende ophold i botilbud efter Servicelovens Kvalitetsstandard længerevarende botilbud 108 (2064/15) 225. Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud efter Servicelovens Kvalitetsstandard midlertidigt ophold i botilbud SEL 107 (1528/15) 226. Godkendelse af kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte SEL 85 (88918/15) 227. Orientering om ny Takst- og ressourcestyringsmodel 1. Tids- og handleplan, Ny takst- og ressourcetildelingsmodel - botilbud og ændring af paragraffer (129062/15) 2. Projektplan, Ny Takst- og ressourcetildelingsmodel - botilbud og ændring af paragraffer (129043/15) Side 127

19 Varde Kommune Handicaprådet Underskriftsblad Poul Rosendahl Else Marie Fog Lotte Christiansen Erik Rosendahl Jan Boysen Ellen Margrethe Højberg Susanne Bergmann Arne Lindberg Callesen Gitte Eskesen Ruth Damtoft Jakobsen Lotte Cortsen Side 128

20 Bilag: Kvalitetsstandard aktivitets- og samværstilbud 104 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 04. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 2745/15

21 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Social og Handicap, Ældre og Handicap, Januar 2016 Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social og Sundhed Revidering 2018 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken og Socialpsykiatrien Acadre dokument nr Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen Indhold 1. Rammer 1.1 Formål Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål: 1.2 Lovgrundlag Serviceloven At vedligeholde, stimulere og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner. - At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur og sociale relationer. - At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed. BEK nr. 483 af om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud 1.3 Lokale politiske mål Vejledning nr. 10 af 15/02/2011 Handicap-, psykiatri- og udsattepolitikken fra 2015 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre borgere med handicap, sindslidelse og/eller forskellige grader af udsathed gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med andre borgere og altid under hensyn til borgernes egne drømme og ressourcer ud fra visionen: Mennesket før handicappet, sindslidelsen eller graden af udsathed. Varde Kommune har særligt fokus på, at borgere med handicap, sindslidelse eller forskellige grader af udsathed skal have adgang til dagtilbud, skole, beskæftigelse og uddannelse med samme kvalitet som alle andre. Varde Kommune vil selv tage ansvar for at skabe arbejdspladser til disse borgergrupper. 1.4 Hvem kan modtage støtten Aktivitets- og samværstilbud kan bevilges til borgere over 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller 1/5

22 særlige sociale problemer. 1.5 Hvor længe kan man modtage støtten 1.6 Hvad koster støtten 1.8 Forudsætninger og forventninger til borgerne i forbindelse med at modtage støtten Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for aktivitets- og samværstilbud. Det afgørende for tilbuddets varighed er, at borgeren fortsat tilhører målgruppen og at formålet er opfyldt. Der er som udgangspunkt, ikke udgifter forbundet med selve tilbuddet. Der skal dog betales for frokost, hvis dette tilbydes på stedet og der kan i visse tilfælde forekomme udgifter til materialer, aktiviteter og arrangementer. Som hovedregel skal borgeren selv transportere sig til og fra tilbuddet, Varde Kommune refunderer eventuelle udgifter borgeren har til transport. Er borgeren ikke i stand til at transportere sig selv, er der mulighed for at få bevilget transport. Deltagelse i aktivitets- og samværstilbud forudsætter som hovedregel, at borgeren er motiveret for at modtage støtten, og tage del ud fra egne forudsætninger. Heri ligger bl.a. at borgeren skal indgå i udarbejdelsen af handleplanen, og arbejde aktivt med de mål der sættes. Ved gentagne afbud fra borgerens side, vil sagsbehandleren altid gå i dialog med borgeren og leverandøren for at afdække årsagen hertil, og det vil blive vurderet om tilbuddet skal fortsætte. 2. Indhold 2.1 Hvad er tilbuddets indhold Tilbuddets omfang tilrettelægges efter individuelt skøn som et heleller halvdagstilbud, og kan variere fra 1 til 5 dage ugentligt. For socialt udsatte og sindslidende findes der udover de visiterede tilbud også et åbent aktivitets- og samværstilbud, hvor borgerne kan komme ind fra gaden. Indholdet i aktivitets- og samværstilbud er varierende og afhænger af tilbuddets art. Indholdet er individuelt tilrettelagt ud fra borgerens ressourcer og behov og tager udgangspunkt i de mål borgeren har været med til at sætte. Indholdet kan eksempelvis være: Deltagelse i drift af cafe og butik Praktiske opgaver som rengøring og madlavning Kreative aktiviteter Vejledning og støtte til udvikling af færdigheder Socialt samvær Netværksopbygning Natur- og kulturoplevelser Idræt og motion Musik og drama Sansestimulation 2.2 Hvad er ikke Behandling f.eks. psykologiske samtaler. omfattet i ydelsen 2.3 Fleksibilitet og Reglerne om frit valg mellem flere egnede tilbud gælder ikke for 2/5

23 bytteret Kvalitetskrav I Varde Kommune er ambitionen, at der i forhold til brugerindflydelse er: Oprettet brugerråd i tilbuddet Lagt vægt på, at den enkelte har størst mulig indflydelse på eget liv - tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger. Inddragelse af borgeren i forbindelse med udarbejdelsen af 141 handleplaner og pædagogiske planer - under hensyntagen til den enkeltes individuelle behov og forudsætninger. 3. Visitation og tildeling 3.1 Hvordan søges der om tilbuddet 3.2 Hvordan foregår visitationen Ved at rette henvendelse til: Social og Handicap, Frisvadvej 35, 6800 Varde. Telefon En sagsbehandler afdækker borgerens funktionsevne, herunder hvilke ressourcer borgeren besidder, samt afdækker behovet for hjælp. Funktionsevnen beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borgerens ressourcer, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borgerens muligheder for at udføre dagligdags aktiviteter. Der er krav om, at borgeren medvirker ved udarbejdelse af en helhedsvurdering, herunder en udredning efter voksenudredningsmetoden (VUM). VUM er udviklet af Socialministeriet og KL til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen, også i forbindelse med opfølgning på en evt. bevilling. Afgørelsen træffes på baggrund af de oplysninger, der fremgår i sagen. Sagsbehandleren kan have behov for at indhente supplerende helbredsmæssige oplysninger hos andre faggrupper herunder læger/fysioterapeuter m.m. I disse tilfælde skal borgeren forud for henvendelsen have givet samtykke. Borgeren skal i forbindelse med, at der træffes en aftale for et besøg, orienteres om, at de har ret til at en bisidder kan deltage i besøget. 3.3 Partshøring Ifølge forvaltningslovens 19, skal der foretages partshøring, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. Borgeren ikke er bekendt med at oplysningerne indgår i behandlingen af sagen. 2. Der er tale om oplysninger, der kan have betydning for sagens udfald. 3. Oplysningerne er ikke til fordel for borgeren. 3.4 Afgørelse Sagsbehandleren udarbejder en samlet faglig vurdering. Afgørelsen vil beskrive omfang og art af den ydelse, som borgeren kan få ud fra lovgivningen, kvalitetsstandarden og den konkrete individuelle vurdering. 3/5

24 Borgeren vil herefter få tilsendt en skriftlig afgørelse indeholdende begrundelse for tildeling/afslag på den ansøgte støtte, målet med hjælpen samt en klagevejledning. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens 141 i forbindelse med bevilling af aktivitets og samværstilbud. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for støtten. 3.5 Tidfrister Når en borger henvender sig til Social og Handicap med ønske et tilbud om aktivitets- og samværstilbud, skal Social og Handicap senest indenfor 4 uger fra modtagelse af ansøgningen, rette henvendelse til borgeren. 3.6 Klagemuligheder Der kan klages over den modtagne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til: Varde Kommune Social og Handicap Frisvadvej Varde Forvaltningen genvurderer klagen inden for 4 uger. Såfremt Varde Kommune, Social og Handicap fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. Klager der vedrører forhold på tilbuddet rettes i udgangspunktet direkte til leverandøren, men kan også rettes til Social og Handicap. 3.7 Opfølgning Opfølgning af den samlede indsats foretages af sagsbehandleren i Social og Handicap i Varde Kommune ved væsentlige ændringer i borgerens behov og funktionsniveau, dog mindst 1 gang årligt. Opfølgning sker ved et personligt/virtuelt/telefonisk møde mellem borgeren, sagsbehandleren i Social og Handicap i Varde Kommune, en kontaktperson fra leverandøren, samt eventuelle relevante samarbejdspartnere, pårørende og eventuel bisidder. Opfølgning kan desuden ske som en administrativ opfølgning efter indhentning af status, der kan dog aldrig følges administrativt op to år i træk. Sagsbehandleren vurderer, om den igangværende tilbud skal fortsætte, om der skal ske ændringer eller om tilbuddet evt. skal afsluttes. Hvis det besluttes, at tilbuddet skal fortsætte, udarbejdes der nye mål. Handleplanen efter servicelovens 141 justeres efter behov, dog mindst en gang årligt. 4. Levering af ydelsen 4.1 Krav til leverandøren Det er en forudsætning, at tilbuddet er registreret og godkendt som et 104-tilbud på Tilbudsportalen. Tilbuddet igangsættes hurtigst muligt efter, at leverandøren har modtaget bevillingen fra myndigheden. Arbejdet udføres primært af medarbejdere med en social-, pædagogisk- eller sundhedsfaglig uddannelse. 4/5

25 4.2 Hvem leverer ydelsen 4.3Tilbagemeldings pligt 4.4 Krav til opfølgning 4.5 Krav til dokumentation Indsatserne skal udføres med udgangspunkt i bevillingen og borgerens handleplan. Indstilling til et aktivitets og samværstilbud foregår efter dialog med borgeren. I den sammenhæng afdækkes borgerens ønsker og behov. Det er Varde Kommune, der vurderer og beslutter, hvilket tilbud der endeligt tilbydes borgeren. I vurderingen heraf indgår borgeren ønsker. Lokale tilbud i Varde Kommune vurderes altid først, og som udgangspunkt vælges et tilbud så geografisk tæt på borgerens egen bopæl som muligt. Leverandøren har pligt til at melde tilbage til myndigheden, hvis der sker væsentlige ændringer i borgerens funktionsniveau, eller hvis borgeren har et uforholdsmæssigt lavt fremmøde. Hvis der er tvivl om hvorvidt tilbuddet modsvarer borgerens behov, skal leverandøren altid kontakte Social og Handicap i Varde Kommune. Der gennemføres som minimum en årlig opfølgning, hvor leverandøren er forpligtet til på forhånd at aflevere en status til sagsbehandleren. I status gives der en beskrivelse af borgerens status i forhold til indsatsplanens mål, og hvordan udviklingen er forløbet. Leverandøren skal inden for den første måned efter, at borgeren er startet i tilbuddet, i samarbejde med borgeren udarbejde en indsatsplan, der løbende skal opdateres. Indsatsplanen skal beskrive de mål, og delmål, der vurderes realistiske for borgeren. Der skal være en klar forbindelse og sammenhæng mellem den enkelte borgers handleplan (jf. Servicelovens 141) og indsatsplanen. Leverandøren er derudover forpligtet til, at overholde dokumentationen ved jævnligt at føre journal i forhold til borgerens udvikling i dokumentationssystemet. 4.6 Tilsyn Tilsynet er placeret i Varde Kommune under sekretariatet i Politik og Analyse. 4.7 Egenkontrol / Brugertilfredsheden undersøges regelmæssigt af Varde Kommune. Brugertilfredshed 5/5

26 Bilag: Kvalitetsstandard beskyttet beskæftigelse 103 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 04. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken. Godkendelse Udvalget for Social og Sundhed Revidering 2018 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken. Acadre dokument nr Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen Indhold 1. Rammer 1.1 Formål Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål: - At borgeren øger sin livskvalitet gennem muligheden for at indgå i en meningsfuld hverdag med indhold, struktur og sociale relationer. - At støtte borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed. - At borgeren får kompetencer til på sigt at komme så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt, f.eks. i skånejob. 1.2 Lovgrundlag Serviceloven 103 BEK nr. 483 af om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud 1.3 Lokale politiske mål VEJ nr. 10 af 15/02/2011 Handicap-, psykiatri- og udsattepolitikken fra 2015 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre borgere med handicap, sindslidelse og/eller forskellige grader af udsathed gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med andre borgere og altid under hensyn til borgernes egne drømme og ressourcer ud fra visionen: Mennesket før handicappet, sindslidelsen eller graden af udsathed. Varde Kommune har særligt fokus på, at borgere med handicap, sindslidelse eller forskellige grader af udsathed skal have adgang til dagtilbud, skole, beskæftigelse og uddannelse med samme kvalitet som alle andre. Varde Kommune vil selv tage ansvar for at skabe arbejdspladser til disse borgergrupper. 1.4 Hvem kan modtage støtten Beskyttet beskæftigelse kan bevilges til borgere mellem 18 og 65 år som opfylder følgende krav: 1/5

28 1.5 Hvor længe kan man modtage støtten 1.6 Hvad koster støtten Borgeren modtager førtidspension Borgeren har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer Borgeren er ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår Borgeren kan ikke benytte tilbud efter anden lovgivning, herunder fleks- og skånejob Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for beskyttet beskæftigelse. Det afgørende for tilbuddets varighed er, at borgeren fortsat tilhører målgruppen og at formålet er opfyldt. Der er som udgangspunkt, ikke udgifter forbundet med selve tilbuddet. Der skal dog betales for frokost i tilfælde af, at borgeren ikke har madpakke med hjemmefra. Borgeren skal selv afholde udgifterne til transport for de første 10 km. Varde Kommune afholder transport ud over 10 km til den billigste transportmulighed. 1.7 Aflønning Borgeren aflønnes i videst mulig omfang efter indsats. Er aflønning efter indsats ikke egnet, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en arbejdsvurdering. Medfører den nedsatte funktionsevne en meget begrænset arbejdsindsats, kan aflønningen fastsættes som arbejdsdusør med mindst 5 % af områdets mindste overenskomstmæssige løn. Det er leverandøren af den beskyttede beskæftigelse, der aflønner borgeren. 1.8 Forudsætninger og forventninger til borgerne i forbindelse med at modtage støtten Deltagelse i beskyttet beskæftigelse forudsætter som hovedregel, at borgeren er motiveret for at modtage støtten, og tage del ud fra egne forudsætninger. Heri ligger bl.a. at borgeren skal indgå i udarbejdelsen af handleplanen, og arbejde aktivt med de mål, der sættes. Ved gentagne afbud fra borgerens side, vil sagsbehandleren altid gå i dialog med borgeren og leverandøren for at afdække årsagen hertil, og det vil blive vurderet om tilbuddet skal fortsætte. 2. Indhold 2.1 Hvad er tilbuddets indhold Tilbuddets omfang tilrettelægges efter individuelt skøn som et heleller halvdagstilbud, og kan variere fra at dække fra 1 til 5 dage ugentligt. Indholdet i tilbud om beskyttet beskæftigelse er varierende og afhænger af tilbuddets art. Indholdet er individuelt tilrettelagt ud fra borgerens ressourcer og behov og tager udgangspunkt i de mål borgeren har været med til at sætte. Indholdet kan eksempelvis være: Værkstedsaktiviteter som montagearbejde, pakkearbejde og produktion Deltagelse i drift cafe og butik Praktiske opgaver som rengøring, madlavning, havearbejde og vedligeholdelsesaktiviteter Dyrehold Kreative aktiviteter og produktion Oplæring i opgaver 2/5

29 Vejledning og støtte til udvikling af praktiske færdigheder relateret til arbejdsliv Socialt samvær Netværksopbygning Natur- og kulturoplevelser Idræt og motion Musik og drama Sansestimulation 2.2 Hvad er ikke Behandling, f.eks. psykologiske samtaler. omfattet i ydelsen 2.3 Fleksibilitet og Indsatsen er ikke omfattet af frit leverandørvalg. bytteret 2.4 Kvalitetskrav I Varde Kommune, er ambitionen, at der i forhold til brugerindflydelse er: Oprettet brugerråd i tilbuddet. Lagt vægt på, at den enkelte har størst mulig indflydelse på eget liv - tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger. Inddragelse af borgeren i forbindelse med udarbejdelsen af 141 handleplaner og pædagogiske planer - under hensyntagen til den enkeltes individuelle behov og forudsætninger. 3. Visitation og tildeling 3.1 Hvordan søges der om støtten 3.2 Hvordan foregår visitationen Ved at rette henvendelse til: Social og Handicap, Frisvadvej 35, 6800 Varde. Telefon En sagsbehandler afdækker borgerens funktionsevne, herunder hvilke ressourcer borgeren besidder, samt afdækker behovet for hjælp. Funktionsevnen beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borgerens ressourcer, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borgerens muligheder for at udføre dagligdags aktiviteter. Der er krav om, at borgeren medvirker ved udarbejdelse af en helhedsvurdering, herunder en udredning efter voksenudredningsmetoden (VUM). VUM er udviklet af Socialministeriet og KL til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen, også i forbindelse med opfølgning på en evt. bevilling. Afgørelsen træffes på baggrund af de oplysninger, der fremgår i sagen. Sagsbehandleren kan have behov for at indhente supplerende helbredsmæssige oplysninger hos andre faggrupper herunder læger/fysioterapeuter m.m. I disse tilfælde skal borgeren forud for henvendelsen have givet samtykke. Borgeren skal i forbindelse med, at der træffes en aftale for et besøg, orienteres om, at de har ret til at en bisidder kan deltage i besøget. 3.3 Partshøring Ifølge forvaltningslovens 19, skal der foretages partshøring, 3/5

30 hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. Borgeren ikke er bekendt med at oplysningerne indgår i behandlingen af sagen. 2. Der er tale om oplysninger, der kan have betydning for sagens udfald. 3. Oplysningerne er ikke til fordel for borgeren. 3.4 Afgørelse Sagsbehandleren udarbejder en samlet faglig vurdering. Afgørelsen vil beskrive omfang og art af den ydelse, som borgeren kan få ud fra lovgivningen, kvalitetsstandarden og den konkrete individuelle vurdering. Borgeren vil herefter få tilsendt en skriftlig afgørelse indeholdende begrundelse for tildeling/afslag på den ansøgte støtte, målet med hjælpen samt en klagevejledning. Borgeren tilbydes en handleplan efter servicelovens 141 i forbindelse med bevilling af beskyttet beskæftigelse. I handleplanen fastlægges det overordnede formål og målene for støtten. 3.5 Tidfrister Når en borger henvender sig til Social og Handicap med ønske et tilbud om et tilbud om beskyttet beskæftigelse, skal Social og Handicap senest indenfor 4 uger fra modtagelse af ansøgningen, rette henvendelse til borgeren. 3.6 Klagemuligheder Der kan klages over den modtagne afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til: Varde Kommune Social og Handicap Frisvadvej Varde Forvaltningen genvurderer klagen inden for 4 uger. Såfremt Varde Kommune, Social og Handicap fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. Klager der vedrører forhold på tilbuddet rettes i udgangspunktet direkte til leverandøren, men kan også rettes til Social og Handicap. 3.7 Opfølgning Opfølgning af den samlede indsats foretages af sagsbehandleren i Social og Handicap i Varde Kommune ved væsentlige ændringer i borgerens behov og funktionsniveau, dog mindst 1 gang årligt. Opfølgning sker ved et personligt/virtuelt/telefonisk møde mellem borgeren, sagsbehandleren i Social og Handicap i Varde Kommune, en kontaktperson fra leverandøren, samt eventuelle relevante samarbejdspartnere, pårørende og eventuel bisidder. Opfølgning kan desuden ske som en administrativ opfølgning efter indhentning af status, der kan dog aldrig følges administrativt op to år i træk. Sagsbehandleren vurderer, om den igangværende tilbud skal fortsætte, om der skal ske ændringer eller om tilbuddet evt. skal afsluttes. Hvis det besluttes at tilbuddet skal fortsætte, udarbejdes der nye mål. 4/5

31 Handleplanen efter servicelovens 141 justeres efter behov, dog mindst en gang årligt. 4. Levering af ydelsen 4.1 Krav til leverandøren Det er en forudsætning, at tilbuddet er registreret og godkendt som et 103-tilbud på Tilbudsportalen. Tilbuddet igangsættes hurtigst muligt efter at leverandøren har modtaget bevillingen fra myndigheden. Arbejdet udføres primært af medarbejdere med en social-, pædagogisk- eller sundhedsfaglig uddannelse. 4.2 Hvem leverer ydelsen Indsatserne skal udføres med udgangspunkt i bevillingen og borgerens handleplan. Indstilling til tilbud om beskyttet beskæftigelse foregår efter dialog med borgeren. I den sammenhæng afdækkes borgerens ønsker og behov. Det er Varde Kommune, der vurderer og beslutter, hvilket tilbud, der endeligt tilbydes borgeren. I vurderingen heraf indgår borgerens ønsker. Lokale tilbud i Varde Kommune vurderes altid først, og som udgangspunkt vælges et tilbud så geografisk tæt på borgerens egen bopæl som muligt. 4.3 Tilbagemeldingspli gt 4.4 Krav til opfølgning 4.5 Krav til dokumentation Leverandøren har pligt til at melde tilbage til myndigheden, hvis der sker væsentlige ændringer i borgerens funktionsniveau, eller hvis borgeren har et uforholdsmæssigt lavt fremmøde. Hvis der er tvivl om, hvorvidt tilbuddet modsvarer borgerens behov, skal leverandøren altid kontakte Social og Handicap i Varde Kommune Der gennemføres som minimum en årlig opfølgning, hvor leverandøren er forpligtet til, på forhånd at aflevere en status til sagsbehandleren. I status gives der en beskrivelse af borgerens status i forhold til indsatsplanens mål, og hvordan udviklingen er forløbet. Leverandøren skal inden for den første måned efter, at borgeren er startet i tilbuddet, i samarbejde med borgeren udarbejde en indsatsplan, der løbende skal opdateres. Indsatsplanen skal beskrive de mål, og delmål, der vurderes realistiske for borgeren. Der skal være en klar forbindelse og sammenhæng mellem den enkelte borgers handleplan (jf. Servicelovens 141) og indsatsplanen. Leverandøren er derudover forpligtet til, at overholde dokumentationen ved jævnligt at føre journal i forhold til borgerens udvikling i dokumentationssystemet. 4.6 Tilsyn Tilsynet er placeret i Varde Kommune under sekretariatet i Politik og Analyse. 4.7 Egenkontrol / Brugertilfredsheden undersøges regelmæssigt af Varde Kommune. Brugertilfredshed 5/5

32 Bilag: Kvalitetsstandard længerevarende botilbud 108 Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 04. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 2064/15

33 Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social og Sundhed Revidering 2018 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken og Socialpsykiatrien Acadre dokument nr Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen Indhold 1. Rammer 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål 1.2 Lovgrundlag Serviceloven At vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner. - At sikre at borgeren får dækket et længerevarende behov for omfattende hjælp og støtte. - At borgeren opnår et trygt hjemmemiljø der modsvarer borgerens individuelle behov og understøtter god trivsel. Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om fastsættelse af betaling for opholdet. 1.3 Lokale politiske mål Vejledning nr. 14 af 15/02/2011 Handicap-, psykiatri- og udsattepolitikken fra 2015 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre borgere med handicap, sindslidelse og/eller forskellige grader af udsathed gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med andre borgere og altid under hensyn til borgernes egne drømme og ressourcer ud fra visionen: Mennesket før handicappet, sindslidelsen eller graden af udsathed. Varde Kommune har særligt fokus på at borgere med handicap, sindslidelse eller forskellige grader af udsathed skal have tilbud om boliger med fleksibel støtte, tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Varde Kommune har derudover fokus på at understøtte trivsel og relationer på borgernes præmisser. Varde Kommune medvirker til at etablere netværksgrupper, således at der skabes relationer, viden og venskaber. 1/6

34 1.4 Hvem kan modtage støtten 1.5 Hvor længe kan man modtage støtten 1.6 Hvad koster støtten Det er desuden et mål, at der sættes fokus på velfærdsteknologi som en tværgående målsætning, med henblik på at leve op til visionen og politikkens målsætninger. Et længerevarende botilbud kan bevilges til borgere over 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Det er en forudsætning, at behovet ikke kan dækkes på anden måde i hjemmet f.eks. ved en kombination af socialpædagogisk støtte, jf. servicelovens 85 og personlig og praktisk hjælp jf. servicelovens 83. Det er desuden en forudsætning, at der ikke er udsigt til, at et ophold i et midlertidigt botilbud vil kunne medføre, at borgeren vil komme i stand til at bo i egen bolig. Som udgangspunkt er et længerevarende botilbud varigt. Varde Kommune fastsætter egenbetalingen for borgerens ophold i det længerevarende botilbud, som dækker: - Husleje og forbrugsafgifter (el, vand, og varme). - Udgifter til fx rengøringsmidler, vask og anden drift. Dertil kommer valgfri ydelser, som botilbuddet stiller til rådighed mod betaling, fx kost, telefon, internet og transport i tilbuddets biler. Boligbetalingen fastsættes blandt andet ud fra boligens areal og borgerens indtægt. Beregningen er lovbestemt. Borgeren modtager et boligdokument, hvoraf beregningen fremgår. I almene boliger opført efter almenboligloven 105 fremgår huslejen af lejekontrakten. Som udgangspunkt vil der blive opkrævet egenbetaling fra det tidspunkt hvor tilbuddet står til disposition. Betalingsforpligtelsen ophører ved fraflytning. 1.7 Forudsætninger og forventninger til borgerne i forbindelse med at modtage støtten 2.1 Hvad er ydelsens indhold Varde Kommune betaler derudover en takst pr. døgn. Taksten dækker udgifter til den modtagne hjælp, omsorg og støtte. For yderligere oplysninger herom henvises til Ophold i et længerevarende botilbud forudsætter som hovedregel, at borgeren deltager aktivt efter funktionsniveau og formåen, i forhold til at arbejde med de mål, som borgeren selv er med til at sætte. 2. Indhold Indholdet i det længerevarende botilbud er varierende og afhænger af botilbuddets art. Indholdet er altid individuelt tilrettelagt ud fra borgerens ressourcer og behov, med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv. Indholdet tager altid udgangspunkt i de mål, borgeren har været med til at sætte og ydes indenfor et eller flere af nedenstående temaer: 2/6

35 Praktiske opgaver i boligen Eksempelvis hjælp til rengøring, oprydning, tøjvask, indkøb af diverse fornødenheder og nyanskaffelser, støtte til deltagelse i evt. madordning. Egenomsorg Eksempelvis hjælp toiletbesøg, personlig hygiejne, påklædning, personlig fremtræden samt indtagelse af mad og drikke. Desuden hjælp til håndtering af vanskelige følelser, personlige grænser og seksualitet. Kommunikation Eksempelvis hjælp til kommunikation og dialog med omgivelserne, håndtering af post, kontakt til offentlige myndigheder og andre instanser. Mobilitet Eksempelvis hjælp til forflytninger og det at færdes på bostedet og nærområdet, samt transport. Samfundsliv Eksempelvis håndtering af privatøkonomi, såsom håndtering af budget og betaling af regninger, hjælp til at opretholde tilknytning til eksempelvis beskæftigelse, uddannelse eller aktivitetstilbud. Socialt liv Eksempelvis udvikling af sociale kompetencer, etablering og opretholdelse sociale relationer, netværksdannelse, håndtering af konflikter, og deltagelse i aktiviteter. Sundhed Eksempelvis hjælp til indsigt i og forståelse for egen sygdom, mestring af handicap, gennemførsel af nødvendig udredning og behandling, hjælp til indtagelse af medicin, etablering af døgnrytme med hensigtsmæssig søvn, hjælp til struktur omkring ernæring og fysisk aktivitet. 2.2 Hvad er ikke omfattet i ydelsen 2.3 Fleksibilitet og bytteret Det længerevarende botilbud tilbydes altid som fuldtidsophold. Der vil typisk være døgndækning på et længerevarende botilbud. Det længerevarende botilbud omfatter i udgangspunktet ikke: - Sygeplejefaglig udredning og behandling dette varetages af hjemmesygeplejen. - Psykologiske samtaler Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 om aktivitet- of samværstilbud efter Servicelovens 104 visiteres altid særskilt ud fra en individuel og konkret vurdering, men kan leveres af botilbuddet. Borgeren har ret til frit at vælge botilbud, uanset botilbuddets beliggenhed. Det er dog altid en betingelse, at Varde Kommunen vurderer, at botilbuddet er egnet og at borgeren opfylder betingelserne for at blive optaget i botilbuddet, og at botilbuddet ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud, kommunen er kommet med. Det er en forudsætning, at botilbuddet er godkendt og fremgår som et 108-tilbud efter Serviceloven eller 105-tilbud efter 3/6

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap og Samstyrken Godkendelse 19 april 2016 Udvalget for Social og Sundhed Revidering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 85 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Socialpsykiatrien, Lunden og Bøgely Godkendelse Udvalget for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere