NR.88 Juni Årg. GF Søndervang 90 År

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.88 Juni 2008 29.Årg. GF Søndervang 90 År"

Transkript

1 NR.88 Juni Årg. GF Søndervang 90 År 1

2 Bestyrelsen pr Formand: Jørn Palm Hansen Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr Lindehaven 25 Best. medlem: Jens Kolind Lindehaven 14 Best. medlem: Jens Johansen Æblehaven 8 Best. medlem: Frits Thomsen Kongshaven 51 Best. medlem: Steen Gülstorff Lindehaven 9 1.suppleant: 2.suppleant: Revisorer: Revisorsuppl.: Per Skovby Rosenhaven 5 Peder Christensen Søndervangs Allé 48 Jørgen Pedersen Rønhaven 6 Stig Nielsen Lindehaven 27 Allan Bauer. Søndervangs Allé 25 Søndervangsbladet Juni 2008: hjemmeside: Redaktion: Bestyrelsen Bladudvalget: Steen Gülstorff / Jens Kolind / Jens Johanssen Annoncer: Jens Johanssen Oplag: 600 eks. Trykkested: Atlas-Quick Grafisk A/S 2

3 3

4 Kære medlemmer Når dette læses er vi kommet et stykke ind i juni og jeg håber alle får nydt sommeren i fulde drag, indtil nu har vejret jo vist sig fra sin allerbedste side, det håber jeg også det gør, så vi får et rigtigt flot vejr den 16. august, hvor vores grundejerforening SØNDERVANG inviterer til 90års fødselsdag. Se invitationen andet steds i bladet. 90 år for en grundejerforening er mange år og bestemt noget at fejre. De mange år på bagen er ikke gået stille af, SØNDERVANGS historie er spændende læsning, lige fra etableringen af foreningen og tinglysning på grundene af pligtig medlemskab i SØNDERVANG. Jeg og den valgte bestyrelse i foreningen er til stadighed aktive med at sikre foreningens interesser både internt i foreningen, men ikke mindst eksternt. At varetage foreningens og medlemmernes interesser er en lang og til tider sej kamp, der er mange udefra kommende planer, der har og vil have betydning og indvirkning på vores dagligdag. Lige nu følger vi meget nøje planerne for udviklingen af Grønttorvsgrunden til en ny bydel Christiansberg, der har været tre arkitektforslag offentliggjort og der er nu valgt et af forslagene, der skal bearbejdes yderligere og forhåbentlig realiseres. Det valgte forslag synes jeg, vi som naboer kan være rigtig godt tilfredse med, da det tager hensyn til vores grundejerforenings lave bebyggelse. Forslagets ide er, at der laves lav bebyggelse ud mod Retortvej for så at lave høje ejendomme mod Køgevejen og banen. En anden stor ny bydel her i Valby, som også vil have betydning for os, er megabydelen, der er planlagt på bryggerigrunden Carlsberg. Ligeledes er der fortsat planer om udvidelse af jernbanetrafikken, som også vil kunne få stor betydning for vores område. Ikke mindst trafikken vil påvirkes af disse planer og berøre hele Valby. Hvis jeg tager det positive først, - vil det alt andet lige betyde flere og bedre kollektive trafikmuligheder ved, at Grønttorvet bliver til boligområde og at der på Carlsberggrunden også kommer boliger. Der vil samtidig også opstå en bedre sammenhæng mellem vores område, Valby samt hele København. Negativt mener jeg, - at udvidelsen af jernbanen kan risikere at dele og isolere os fra Valbys midte, især hvis udvidelsen betyder, at Retortvej spærres for gennemkørsel. Allerede nu er der lavet beregninger over, hvor meget trafikken stiger, når Carlsbergbydelen står færdig. Københavns kommune har beregnet, at Gl. Køge Landevej vil stige med 30 %, Vigerslev Alle med 30 %, Valby Langgade med 20 % og Folehaven med 15 %, - hvilke stigninger i procent skal vi så lægge oveni, når også Grønttorvsgrunden er bebygget færdig? Så det er vigtigt allerede nu, at være en opmærksom og aktiv deltager i disse udefra kommende planer, så vi sikrer vores interesser for vores grundejerforening også de næste mange år. Rigtig god sommer til alle Formanden 4

5 Aalholm Kloak Aut. Kloakmester Claus Brandt Peter Bangsvej 265b, 2500 Valby Tlf Fliselægning på fortove terrasser og indkørsler Overkørsler Brolægning Vej- og kloakarbejde Jord- og betonarbejde Reparationer Asfaltarbejde, såsom reparation af slaghuller, vedligeholdelse af vejbaner og fortovsrabatter, opretning af kørebaner og udlægning af slidlag, Tilbud uden forbindende 5

6 Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Søndervang Tirsdag, , Afholdt på Kirsebærhaven Skole, Musiklokalet. Til stede: 61 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hanne Thomsen, KO 51. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning Endnu engang velkommen og en særlig velkomst skal gives til foreningens nye medlemmer der er kommet til i årets løb. Der har været i alt 13 hushandler, det er sådant næsten som det plejer. Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. Vi skal jo huske på, at vi jo en Grundejerforening, som er tinglyst i parcellernes skøde, så det vil sige et pligtigt medlemskab og i vores love er det jo bestemt, hvad bestyrelsens arbejdsområde dækker og hvad vi skal varetage af interesse for medlemmerne. Det er jo dejligt at se, at når der bliver sat huse til salg i foreningens område ja, så bliver vi markedsført med alle superlativerne, og det er jo også rigtigt Valby er blevet til et attraktivt sted at bo og specielt i her SØNDERVANG, hvilket vi kun kan glæde os over. På generalforsamlingen i år er der stillet et forslag om yderligere etablering af vejbump, så med det i mente, er det jo rigtigt nok som salgsannoncerne udtrykker et stille, attraktivt børnevenligt kvarter. Hvad laver bestyrelsen så jeg vil her i beretningen dele vores arbejde op i områderne: Administration - veje vores fælles område og øvrigt. Administration: Administrativt har det igen været et godt år der har ikke været nogen overraskelser i foreningen alt har kørt i den sædvanlige gænge. Af det udsendte regnskab fremgår det også tydeligt, at der ikke har været noget uforudset, kassereren vil under dagsordenspunktet, regnskab gennemgå de enkelte poster. Der er kun få medlemmer, der skylder kontingent og med meget, meget lille samlet restancebeløb, desværre er det tit de samme grundejere, der skal have rykker tilsendt før de betaler. Vi har også, sædvanen tro, udgivet vores Søndervangsblad. Vores paraplyorganisation, Valby Grundejerforening, er med i Fællesforeningen af grundejerforeninger i København, som udgiver et blad med gode artikler til gavn og inspiration for os som forening. Valby Lokalråd er også i gang, det er jo en afløser for det tidligere bydelsråd, Valby lokalråd er et repræsentantskab, hvor repræsentanter for grundejerforeninger også har plads. Grønt Valby, som støtter lokalt miljøarbejde er i gang, blandt andet med en vifte af tilbud/ emner rettet mod grundejere, senest invitation til Energi - Homeparty - prøv at klikke ind på internettet og se tilbuddene her. Det beskidte Valby og København har der været en del polemik omkring og endelig ser det nu ud til, at der sker noget på dette område ved at kommunen sætter flere resurser ind på en renholdelse af kommunens områder. Jeg har presset på for at der skulle ske noget og er blandt citeret for udtalelser såsom jo længere væk fra centrum jo mere beskidt og misligholdt er der. Hvilket også er 6

7 rigtigt, vores adgangsveje til grundejerforeningen er møgbeskidte og misligholdt. Vi som bestyrelse har selvfølgelig fokus på tiltagene omkring Grøntorvets forsvinden og en ny bebyggelse, højhuse, bebyggelsesgrad og trafikudvikling er emner, der interesserer os som nærmeste nabo. Placeringen af jernbaneudvidelsen fra København interesserer os også, da vi kan risikere at få masser af jernbanetrafik dag og nat langs Kulbanevej. Hvis det sker, skal vi kæmpe for en nedgravning i vores område. Endelig er R 98 under afvikling og vi følger med interesse udviklingen. Så samlet vil jeg sige, at det går rigtig godt fremad for os som bor her i Valby men vi vil som bestyrelse selvfølgelig have særlig fokus på vores nærområde. Vores veje: Det er bestyrelsens opfattelse, at vores veje generelt har det godt bestyrelsen besigtiger vejene på vores såkaldte vejsyn og dette giver sig udslag i, at der laves en plan for vejarbejdet. Vi har konkluderet, at der i øjeblikket ikke er behov for en tæppebelægning det vil sige, et nyt slidlag. Der er ikke det store slid på vores veje og hermed kommer der heller ikke så mange huller det skyldes jo, at vi på de indvendige veje for snart mange år siden startede med at etablere stilleveje med bump. Også i år er der et forslag om etablering af vejbump denne gang i Kongshaven, desværre er det endnu ikke lykkedes at få lavet vejbumpene i Søndervangs Alle, som vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Hvis forslaget med Kongshaven i år bliver vedtaget er jeg sikker på vi kan få en hurtig sagsbehandling i Kommunen og dermed lave begge veje samtidig i år, hvilket kun kan gøre det billigere. Vi holder særlig øje med overgangen mellem vejkasserne, hvor fjernvarmen er nedlagt i vejene, her vil der være behov for at lukke revnerne med flydende asfalt, så vi får forseglet vejenes overflade og dermed sikrer mod frostsprængninger. Én ting undgår vi dog ikke og det er skader efter påkørsel/hærværk samt trykskader forvoldt af store biler det er bare nogle ærgerlige penge vi må give ud til reparation af disse skader. Når vi ikke kender en skadevolder, ja, så må vi til fælles kasse. I år har vi en sag kørende mod en vognmand, der trods vidner ikke vil anerkende skaden, vi har måttet inddrage politiet. Generelt vil jeg konkludere, at det har, med hensyn til vejene været et tilfredsstillende år. Når vi nu er ved vejene, så vil jeg også lige kort sige lidt om snerydning, det er jo ellers ikke det der har optaget os ret meget, med denne grønne vinter vi har haft. Foreningens kontrakt med en entreprenør på snerydning af vejene er kun en hjælp til medlemmerne og som sikring af, at vores veje er farbare for blandt andet, renovation, posten mm.. Vi skal selv sikre fortove, fjerne snevolde efter den maskinelle rydning. Hvis vi havde haft vores fortove flisebelagt, ja, så kunne der tegnes en helt anderledes kontrakt for snerydning, men uanset hvad, så husk på, det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig også forsikringsmæssigt. En venlig henstilling når der kommer sne, så tænk på, at de store traktorer skal kunne komme forbi på vores smalle villaveje kør Jeres biler ind på egen grund eller sørg for at parkere bilen helt ind til kantstenen. I henhold til vores love, skal den enkelte grundejer renholde både fortov og rendesten, herfra skal der til medlemmerne i Søndervangs Alle lyde en 7

8 8

9 kraftig opfordring til at overholde lovene og ikke mindst at renholde kantstenen ind mod græsset. Desværre har vi i år måttet sætte gartner på enkelte grundejere, der trods fejekort og anbefalet brev ikke renholdt rendesten og fortov, for god ordens skyld skal nævnes, at det er den enkelte grundejer, der kommer til at betale den fulde regning i henhold til foreningens love. Vores fælles anlæg: En del af vores birketræer på Søndervangs Alle blev for nogle år siden løbende udskiftet, de er nu ved at vokse sig pænt store og på sidste års generalforsamling blev det vedtaget at fortsætte udskiftningen, blandt andet har der været nogle træer, der i stormvejr har måttet give op og er knækket, gudskelov uden at forvolde nogen skade. En renovering af foreningens rondeller er udført med oprensning og beplantning af vores fælles område og nu hvor beplantningen er vokset til - er min opfattelse, at vores område er pænt velholdt og nydeligt og passes rigtig godt af Leif. Vores fælles anlæg er bestemt noget vi alle sammen kan være bekendt og stolte af. Øvrigt: Jeg vil gerne her rette en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som det igen i år har været en fornøjelse at arbejde sammen med, det er en rigtig god teamånd, der er i vores bestyrelse. Vi har ikke haft grund til at holde så mange møder i år, hvilket også kan ses på regnskabet. Også en tak til alle andre, der har arrangeret og været aktive med diverse arrangementer og aktiviteter, der er med til at sikre, at Grundejerforeningen SØNDERVANG fortsat er et dejligt sted at bo og være medlem i. Jeg vil også gerne her slå et slag for vores tilbud til medlemmerne om udlån, blandt andet borde og stole til fester såvel indendørs som udendørs, vores trailer med mere, se i vores Søndervangs-blad, hvad der kan lånes, hvordan og på hvilke betingelser. I år - er i foreningens historie - et særligt år. Grundejerforeningen fylder i år 90 år dette skal fejres og bestyrelsen har tænkt sig hen på sommeren, at arrangere en festligholdelse af vores 90 års fødselsdag og som I kan se af budgetforslaget er der taget højde for udgifterne hertil. Jeg vil gerne her efterlyse gode forslag og ideer til festligholdelsen og også gerne frivillige, der sammen med bestyrelsen i et festudvalg vil arrangere festligholdelsen af foreningens 90 år. Med udsigterne til et nyt stort boligområde på Grøntorvets arealer, ja, så er der tale om endnu flere muligheder for en udvikling i for os en positiv retning. Bestyrelsen vil som tidligere nævnt følge denne udvikling nøje. Det var så slut på beretningen og hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til dirigenten til videre behandling og debat. Dirigenten stillede beretningen til debat. De følgende emner blev berørt. Ko54:Hundeejere ryd op! Sø20:Bump på Søndervangs Allé, hvad sker der? 90 års Jubilæumsfest bør ikke holdes i skolernes ferie. Vil gerne hjælpe med til 90års festen KO48:Efterlyser 2 bortløbne trillebøre Sø38:Nogle har klaget over tyveri i 9

10 Kongshaven - foreslår brug af tjørnehække Sø70:For mange biler parkeres uhensigtsmæssigt forenden af SØ/ Humlehaven Formanden: Fuldstændig enig i det meste. Bump bliver lavet, det har dog taget længere tid end planlagt SØ20: Der fås standere med poser til hunde HH Formanden: Det har vi prøvet, de skal fyldes op, vedligeholdes mm. SØ38: M.h.t. til tyverier har bestyrelsen kendskab til omfanget? Næstformanden:Flere tyve er blevet fanget på det sidste af politi og årvågne naboer RØ10: Æblehaven og Rønhaven har haft tyveri i påsken SØ20:Vi har fået nye låse i, kan anbefales. Dirigenten: Der er meget tyveri for tiden, opfordrer til at alle er ekstra opmærksomme. Beretningen blev godkendt enstemmigt. 3. Regnskab Kassereren forelagde regnskabet for 2007, der var omdelt med indkaldelsen. Kassereren gennemgik hovedtallene. Årets overskud: Kr. Formue: Kr. Dirigenten stillede regnskabet til debat. SØ10B: kontingentrestancer er 33 % højere RØ10: obligationer udløber 2008, er der plan for nye investeringer? SØ27:udgift til bladet bør opdeles i annoncer/tryk o.s.v. Bladet bør hvile i sig selv Kassereren: stigningen i restancer er helt tilfældigt. Bladets annonce indtægt er... men vi bruger også bladet til at kommunikere med medlemmerne og bringe generalforsamlings referatet. Så vi mener ikke, det behøver at hvile i sig selv. Ang. Investeringer se budget Rø10:Kr står kontant, men det fremgår ikke, om der planer om geninvestering Formanden:Vi har altid investeret, når vi ikke mener vi har brug for pengene. Vi vil overveje at geninvestere, når den nuværende beholdning udløber Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 4. Foreliggende forslag Forslag1: Etablering af trafikdæmpende foranstaltninger i Kongshaven. Stillet af 47 grundejere i Kongshaven (ved underskriftsindsamling). Placering af bump er også foreslået. Formanden: Vi støtter forslaget, og har budgetteret med dette SØ21: Bump på Sø Allé hvor skal de være? KO16: Vejbump, skal det være bump, hvorfor ikke chikaner? Placering er den offentliggjort? 10

11 Formand: Kommunen kræver, vi fortsætter med vejbump, fordi vi allerede har sådanne. Bump i Sø Allé er placeret der, hvor grundejere har givet tilladelse. Bestyrelsen har indhentet tilladelser fra de enkelte grundejere. Sø21: Må der parkeres tæt på bump? Svar: ja LI22a: mener alle bump skal være ens Formand: Enig,vi fjerner stolper fra de nuværende Sø20: Vi sagde ja til at have bump ud for os Jens Kolind: SØ Allé får bump ud for nummer 36, 28, 20, 37, 21 og 29 Formand: vi sørger for at orientere alle berørte om placering af vejbump Jens Kolind: I det nuværende forslag i Kongshaven ud for nummer 18,11,34,36,27, 44, 46, 35, 37,62 64,54, 74, 76, 63a og 63b KO40: opfordrer alle at stemme for Herefter var der afstemning ved håndsoprækning For: 58, Imod: 1, Undlader: 2 Forslaget er vedtaget. Forslag 2. Installering af hybridnet i foreningen.. Stillet af Morten J. Pedersen, Kongshaven 42A Jens Kolind: Dette har været foreslået mange gange. Vi har indtil videre været tilbageholdende, fordi det har været nødvendigt at grave kabler ned, og det betyder en stor udgift for medlemmerne. Nu er der sket flere teknologiske fremskridt, der betyder, at et hybridnet kan bruges til mange flere ting. Vores medlemssammensætning er også ændret med flere unge medlemmer. Er medlemmer nu parat til at bekoste denne udgift nu. Jeg tror det ikke KO68: Hvad med TV signal via lysnettet? ÆB17:Vi har boet her i 4år, og synes at bestyrelsen er meget negativ. Investeringen er hurtig tjent hjem, og foreningen har formue, der kan bruges. SØ17:hvornår graves der EL - ledninger ned i jorden? SØ70:Når huset skal sælges, er det en ulempe ikke at have hybrid net Formand:Vi følger markedet, sidste tilbud 17/ fra Xcom, det koster 12000/ bolig. Alle skal tilsluttes, da priserne gælder ved 100% tilslutning. Hvor mange ønsker at være brugere? Tidligere har vi fået tal omkring de 60%.Vi ved el skal graves ned, og der samtidig lægges fibre ned men ikke hvornår. Jens Kolind: Vi er ikke negative, hvis det var teknisk muligt, havde vi gjort det. Via lysnet - der har været forsøg, men det er ikke aktuelt lige nu. Ko65B:Kunne bestyrelsen undersøge en mellemting, kabel + trådløs Li22A:Konkret planer om nedgravning af el er ukendt Sø27:Vi er mange tilstede, kunne vi evt. lave en vejledende afstemning KO34:Dong Energy, arbejder på at lægge kabler ned, er blevet spurgt. Planen er der, men der ikke noget konkret.. Jens Kolind: Trådløs opkobling, forsøg er gjort med men har dårlig rækkevidde. 11

12 Steen Gülstorff: Bestyrelsen har kontaktet Dong og fortalt at vi er interesserede. Sø48:Hvad får jeg mere, jeg har allerede parabol og ADSL? Formanden: - Jeg vil fortsætte med at arbejde for hybridnet. - Foreslår en vejledende afstemning. - Vil kontakte Dong igen for hvornår der graves. - Frygter at dette er en så stor beslutning som måske ville starte en ekstraordinær gen. fors. - Foreslår vi stemmer nej til forslaget LI17:Jeg er modstander, har ikke noget behov og vil ikke betale. X:Der er hybridnet i Nøddehaven Formand:Inden jeg fik parabol, undersøgt om der kunne komme ledning fra NØ, men nej. RØ10:Vil anbefale at vi selv investere i fiber net (ikke Dong) Dirigent:Der indstilles til at stemme nej til forslaget. Etablering af hybridnet er dyrt, og det fremsendte forslag er upræcist. Det fremgår hverken af forslaget, hvad det koster den enkelte grundejer, eller hvad man får ud af etablering af det foreslåede hybridnet. ÆB17:Der er så mange muligheder, hvad skal vi vælge? Dirigent: Vi stemmer om bestyrelsen skal arbejde videre med Hybridnet Vedtaget ved håndsoprækning Dirigent:Vi stemmer om det foreliggende forslag Nedstemt ved håndsoprækning 5. Budget Kassereren forelagde budgettet for Forslaget var omdelt med indkaldelsen. ÆB17: Hvorfor budgetteres der til forslag 1 og ikke forslag 2 Formand: Vi kender omkostningerne til bump, ikke til hybridnet. Det ville også kræve ekstra indbetalinger, og kan ikke finansieres over budgettet Hvis vi havde vedtaget forslag 2 ville vi have skulle lave et nyt budget. Budgettet blev enstemmigt godkendt. 6. Valg af bestyrelse og revisorer Formand Jørn Palm Hansen, modtager genvalg: Valgt med akklamation. Medlem Jens Kolind, modtager genvalg: Valgt med akklamation. Medlem Jens Johansen, modtager genvalg: Valgt med akklamation. Best. 1. Suppleant Per Skovby Ro 5, Bestyrelsen foreslår genvalg. - Valgt med akklamation. Best. 2. Suppleant Peder Christensen SØ48 Bestyrelsen foreslår genvalg. - Valgt med akklamation. Revisor Jørn Pedersen, Bestyrelsen foreslår genvalg Valgt med akklamation. Revisorsuppleant Allan Bauer Sø 25, Bestyrelsen foreslår genvalg Valgt med akklamation. Formanden takkede dirigenten. Mødet sluttede kl Referat: Steen Gülstorff 12

13 Lån en trailer Traileren må laste 750 kg totalt, har høje sider og presenning. Ved lån vil det koste: 5 timer 50 kr (formiddag ell. Eftermiddag) En hel dag 100 kr. Lån i forbindelse med leje af borde og stole 25 kr. Har traileren været brugt til snavsede ting skal den være rengjort ved aflevering. Henvendelse om lån: Næstformand Leif Pedersen tlf eller Steen Gülstorff tlf Tilbud til medlemmerne Du kan låne en kloakrenser og en split. en tromle. en 9.5 m lang skydestige. Et pælebor Skal du have fest eller lignende, har du mulighed for at låne op til : 90 stole og 20 borde. Til 30 personer koster det kun 150 kr. til dækning af udgifterne for leje af garage til opbevaring. Du kan også leje en stor grill for kr. 100 Transporten må du selv klare, men tal eventuelt med Leif om dette Henvendelse: Leif Pedersen, Søndervangs Allé 1B, tlf

14 INVITATION Grundejerforeningens 90 års jubilæum Grundejerforeningen har i år bestået i 90 år og i den anledning fejrer vi foreningens fødselsdag med reception og efterfølgende vejfest: LØRDAG DEN 16. AUGUST 2008 PÅ PLÆNEN UD FOR SØNDERVANGS ALLÉ 1 Der vil være lidt at spise og drikke og for børnene vil der være popcorn, en tryllekunstner og en hoppeborg. Dagens program: Reception starter Velkomst tale ved formanden Jørn Palm Reception fortsat 14

15 Vejfest Børnenes eget loppemarked Grillen er klar til at grille din medbragte mad. Man medbringer selv mad. Vi sørger for telt, borde, stole og tænder grillen Der vil være mulighed for at købe fadøl og sodavand Vores DJ spiller op til dans på græsset Tilmelding er ikke nødvendig til receptionen Tilmelding til vejfesten mellem 13. juli og 13. august hos: Leif Pedersen, Søndervangs Allé 1B Allan Bauer, Søndervangs Allé 25 Pris Voksne 25 kr. Børn 10 kr. 15

16 Nyttige adresser Københavns Energi (Vand, Gas, Fjernvarme) Ørestads Boulevard 35 DK 2300 København S Tlf. : Vagt stationen Hulgårdsvej 133 DK-2400 København NV Tlf.: (hele døgnet ) Københavns Kommune www3.kk.dk/ Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej 4, 2500 Valby, Åbningstider: og Lør-, søn- og helligdage Center for Byggeri Byggesagsafdelingen Postboks 432 Ottiliavej 1, 4. sal 2500 Valby Tlf Fax Kundecenter Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Tlf Tlf Borgerservice Er et nyt servicekontor for kommunens borgere Gammel Køge Landevej 1-3 Åbningstider hverdage Telefontid 8-18 på tlf Valby Links Valby Kulturhus ( tidligere Medborgerhuset ) Toftegårdsplads Har åbent fra 8.00 til på hverdage og fra 8.00 til lørdag og søndag

17 Forslag til cykeltur. Den store tur rundt om København. Dette forslag til cykeltur er lavet, så man kan gøre turen kortere eller længere efter behag. Husk klippekort, også til cyklen, hvis du vil køre med S-tog. Turen går rundt om København og følger det meste af vejen cykelrute 69, herefter bare 69. Husk at medbringe et Krak kort (ellers farer man vild). Den første del af turen er ud til Vallensbæk Sø og Tueholmsøen, hvor vi møder 69. På denne del af turen kan man vælge at følge en rute syd for motorvejen (Kettevej, Stavnsbjergvej, under Motorring 3 ved Tavlebakkegård, Sydgårdsvej, Brøndbyvej, Horsestien) eller nord for motorvejen (Park Alle, Vallensbækvej). Følg stien langs med Store Vejleå nordpå og kør under Motorring 4. På denne strækning skal man nyde naturen og kigge efter fugle, f.eks. hejre og musvåge. Bemærk også passagen under jernbanen, hvor å og cykelsti er i samme rør. Nyd udsigten over markerne op til Ledøje. Ledøje er en hyggelig gammel landsby. Find stien igen på den anden side af Ledøje op til Smørumnedre. Igen er det en dejlig tur over marker. I Smørumnedre skal man køre et "kedeligt" stykke 69 på Smørum Parkvej op til Måløv. Her er det muligt at afbryde turen og tage S-toget hjem fra Måløv. Fortsæt til enden af Måløv Parkvej og kør ind i Jonstrup Vang ad Studekrogen. Denne skov bliver brugt af mange mennesker til forskellige rekreative formål, bl.a. rollespil i middelalderdragter. Fortsæt ad Skovlystvej igennem Lille Hareskov. Her er det muligt at afbryde turen og tage S- toget hjem fra Hareskov. Kør igennem Store Harskov og kryds Hillerødmotorvejen ved Hareskovhus. Fortsæt over Frederiksborgvej ned mod Bagsværd Sø. Når man kan se Bagsværd Rostadion, skal man nord om søen. Vær forberedt på meget bakket terræn. Det vil flere gange være nødvendigt at trække cyklen. Man kan tage en afstikker ned til Frederiksdal og kigge på Furesøen. Ved Nybro skal man finde Princessestien langs med Mølleåen, der skal krydses ved en gangbro. Nærmere Lyngby forløber Princessestien et langt stykke i en sump med vand på begge sider. Stien er smal, og man skal stå af, hvis man skal passere en modkørende. Her er det muligt at afbryde turen og tage S-tog hjem fra Sorgenfri eller Lyngby. I Lyngby følger man Søpromenaden og Fortsættes side 21 -> 17

18 18

19 Soundtrack Design Digital optagelse og redigering af video og lyd Koncertoptagelser Færdige DVD præsentationer til din virksomhed Lydside med stereo og surround sound Virksomhedspræsentationer Produktpræsentationer Undervisning og instruktion Personaleintroduktion Jens Kolind, telefon

20 20 Hundeluftning Søndervangs Allé er et dejligt sted for hunde og mennesker. For at det forsat kan være det vil vi gerne igen henstille til at hunde efterladenskaber fjernes, også de dertil benyttede plastikposer. Der er mange der smider poserne på vej og fortov. Husk de skal med hjem!

21 Rustenborgvej. Der er en sti over til Storcenteret. På Firskovvej finder man 69 cykelruten igen langs med nogle kolonihaver. Man kører under Helsingørmotorvejen og er nu på Ermelundstien. Vær forberedt på bakket terræn ad Soløsesti frem til Klampenborgvej. Man kører ind i Dyrehaven ved Fuglesangssø og er nu fremme på Bakken. Her er det nu på tide at sætte sig og få et glas øl og noget at spise. Husk at medbringe kontanter. Man kan nu tage S-tog hjem fra Klampenborg. Efter et hvil på Bakken kører man tilbage til Klampenborgvej og følger Vilvordevej og Bernstorffsvej til Tuborgvej. Følg Ring 2. Kør ad Frederiksborgvej, Glasvej, Mågevej og Grøndalsvænge Alle til Grøndal Station. Herfra køres ad Femte Juni Plads og Dalgas Boulevard hjem. Denne tur er ca. 55 km. God tur. Status for vejbump. På Generalforsamlingen 2008 blev det vedtaget at lave fem vejbump i Kongshaven. De foreslåede placeringer er blevet studeret, og alle fem placeringer er fundet egnede. I skrivende stund har bestyrelsen fået tilsagn fra alle de berørte grundejere, hvor bumpene tænkes placeret. De fem bump tænkes placeret ved disse parceller i Kongshaven: (11,18) (27,36) (37,46) (51,62) (63A,74). Vi håber, at disse bump kan begrænse hastighed og mængden af gennemkørende trafik i Kongshaven. Bestyrelsen arbejder nu videre med en egentlig ansøgning til Københavns Kommune om godkendelse af projektet. Bestyrelsen vil sammenkoble denne ansøgning med ansøgningen fra sidste år (for Søndervangs Alle), som kommunen har mistet i sagsbehandlingen, angiveligt på grund af en fejl i scanningen af dokumenterne. Fastelavn 2008 Igen i år var der mange børn og voksne samlet til den årlige tøndeslagning midt på Søndervangs Alle 21

22 Ejerskifter i perioden , lejl/anpart nr. 15, Vigerslevvej 252, ST TH, Gitte Paulsen m.fl. til Sabine Paulsen K E , lejl/anpart 19, Folehaven 96, ST TV, Jesper Jørgensen til Malik Ahmed Bilal K E , lejl/anpart 7, Folehaven 88, ST TV, Kristoffer Kjelde m.fl. til Betina Nielsen K E , Rønhaven 9, Anette Hartmann Pedersen m.fl. til Stinne Danneskjold Siracusano K E , lejl/anpart 2, Vigerslevvej 147, 1, Henrik Casper til Medy Triti K E ,, lejl/anpart 12, Søndervangs Alle 63, 1 12, Birger Larsen til Anders Peder Larsen K E , lejl/anpart 8, Folehaven 100, ST TH, Claus Christian Schou til Kangwa Mumba K E , Lindehaven 20B, Raymond Thomsen Design Byg ApS til Rikke Frank Hansen og Bjarne Daub K 3.995,000 E , Lindehaven 20A, Raymond Thomsen Design Byg ApS til Katrine Risbjerg Vardrup for ½ og Carsten Nicolai Haffner for ½, K E , lejl/anpart 1, Folehaven 112, ST TV, Monterey Bolig ApS til Naveed Khaliq K E , Borghaven 12A, Ketty Petersen m.fl. til boet efter Knud Hjalmer Petersen K 0 E , lejl/anpart 3, Folehaven 102, 1 TV, Caroline Berg Henriksen m.fl. til Jimmy Bonde Jensen K E , Danhaven 4, Lotte Sønderbye m.fl. til Joen Meier Olsen for ½ og Melanie Veber for ½ K , E , lejl/anpart 15, Søndervangs Alle 63, 2 15, Lars Knudsen til Käte Top Christensen K E , Nøddehaven 28, Maria Friis m.fl. til Dorthe Bjerregaard Nielsen 25% og Alex Birk Nielsen 75% E , Borghaven 12A, Ketty Petersen til Henrik Wennervaldt Andersen K E , lejl/anpart 3, Retortvej 10A, Esperanto af 2006 ApS til Retortvej 19 ApS, E

23 1290, lejl/anpart 4, Retortvej 10B, Esperanto af 2006 ApS til Retortvej 10 ApS, E , Nøddehaven 15A, Nikolaj Møller til Mark von Backhaus Bjufstrøm for 67% og Christina Bjufstrøm for 33% K E , lejl/anpart 10, Folehaven 114, 1 TH, Københavns Invest III ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS, K E , lejl/anpart 2, Folehaven 116, ST TH, Københavns Invest II ApS til Ejenomsselskabet Sandgården ApS K , E , lejl/anpart 16, Vigerslevvej 252, 1 TV, Københavns Invest 14 ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 4, Vigerslevvej 249, ST 4, Københavns Invest ApS til Ejendomselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 8, Folehaven 88, ST TH, Københavns Invest III ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K ooo E , lejl/anpart 3, Folehaven 94, 1 TV, Københavns Invest VII ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E ,lejl/anpart 4, Folehaven 94, 2 TV, Københavns Invest 14 ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 6, Folehaven 94, 2 TH, Københavns Invest X ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 9, Folehaven 92, 1 TV, Københavns Invest 14 ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 4, Folehaven 102, 1 TH, Københavns Invest 14 ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS k E , lejl/anpart 1, Folehaven 94, ST TV, Københavns Invest III ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 10, Folehaven 92, 1 Th, Københavns Invest 13 ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E , lejl/anpart 2, Folehaven 94, ST TH, Københavns Invest VII ApS til Ejendomsselskabet Sandgården ApS K E

Bestyrelsen pr. 25-03-2010

Bestyrelsen pr. 25-03-2010 NR. 90 16 December 2010 31 Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2010 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Forberedelser til reinfiltration af grundvand nu bliver Søndervang direkte påvirket af jernbanebyggeriet

Forberedelser til reinfiltration af grundvand nu bliver Søndervang direkte påvirket af jernbanebyggeriet NR. 94 Juni 2014 35 Årg. Forberedelser til reinfiltration af grundvand nu bliver Søndervang direkte påvirket af jernbanebyggeriet 20 Bestyrelsen pr. 20-03-2014 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 23. februar 2016, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Januar 2009 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Januar 2009 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Januar 2009 www.noddeboparken.dk -1- Bestyrelsen: Navn: Lene Knudsen Søren Andersen E. Wagn Nielsen Michael Dupont Adresse: Ørnebo 11 Ørnebo 7 Bregnebo 16 Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

NR.87 Maj 2007 28.Årg. Fastelavn i GF Søndervang

NR.87 Maj 2007 28.Årg. Fastelavn i GF Søndervang NR.87 Maj 2007 28.Årg. Fastelavn i GF Søndervang 28 1 Bestyrelsen pr. 19-03-2007 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat. 40. generalforsamling. Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat. 40. generalforsamling. Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 40. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat af den 40. ordinære generalforsamling afholdt den 20. april 2010 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Valgt

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN VINGEN ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 1. Valg af dirigent Jan Nielsen (67) blev valgt med akklamation. Gitte Kehlet (59) blev valgt som referent! Følgende

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere