Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag kl Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev"

Transkript

1 Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag kl Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt Kristensen Bestyrelsesmedlem René Dyreborg Ejendomsmester John Jessen Forvaltningsdirektør Kasper Nørballe Driftschef Dennis Schultz Økonomimedarbejder Jeanette Just Dirigent: Kasper Nørballe Referent: Kirsten Poppe/Jim Nielsen Nr. Emne Bemærkninger/referat 1. Velkomst og præsentation Afdelingsbestyrelsesformand Jim Nielsen bød velkommen. Herefter præsentation af afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren samt medarbejderne fra PAB. 2. Valg af dirigent Afdelingsbestyrelsen indstillede forvaltningsdirektør Kasper Nørballe som dirigent. Kasper Nørballe blev enstemmigt valgt. 3. Valg af referent og stemmetællere Afdelingsbestyrelsen indstillede Kirsten Poppe som referent. Kirsten Poppe modtog valg som referent i samarbejde med Jim Nielsen. Kirsten Poppe, Juni Allé 92 blev enstemmigt valgt. Helle Nielsen, Juni Allé 38 og Helle Løvhøj, Juni Alle 72 blev valgt som stemmetællere. 4. Afdelingsbestyrelsens beretning Afdelingsbestyrelsesformand Jim Nielsen orienterede om den skriftligt udsendte beretning, og supplerende denne: - Orientering om bemandingssituationen - Orientering om arbejde med helhedplanen - Låse på Spidshusene - Postkasser udenfor rækkehuse og Spidshuse - Bestyrelsens årlige markvandring suppleres med en årlig grøn vandring

2 - Nyt vaskeri efter sommerferien, hvor maskinerne dels er størrere og samtidig indeholder selvstændigt gratis centrifugeringsprogram, således at den selvstændige gamle centrifuge fjernes. - Projekt om ændring af farven på gavlenes træværk, skure m.v. fra kolonihave-blå til muligvis stengrå. Kommunen søges og herefter vil farvevalg komme til afstemning blandt beboerne. Pia Lassen, Juni Allé 10, spurgte ind til baggrunden for, at bestyrelsen ønskede at ændre farvevalg på gavle og skure. Jim Nielsen besvarede, at baggrunden heri bunder i dels henvendelser og ønsker om anden farve og dels for at give afdelingen et nyt pust i stedet for at påbgynde ny maling af gammel farve. Jim gjorde opmærksom på, at når kommunen er ansøgt, vil farvevalget komme til afstemning blandt beboerne under forudsætning af, at kommunen godkender. Benthe Pedersen, Juni Allé 96, spurgte ind til baggrunden for at ville fjerne den eksisterende centrifuge i forbindelse med etablering af nyt vaskeri. Jim Nielsen besvarede, at der som standard i de nye 4 vaskemaskiner er mulighed for alene at centrifugere som gratis program, og at centrifugen samtidig dels er af ældre dato og dels at der ikke er fysisk plads til den, idet de nye maskiner er større end de nuværende. Bente Pedersen, Juni Allé 96, stillede kritik af placeringen af postkasserne udenfor rækkehusene og spurgte til, hvem der står for den fremtidige vedligeholdelse af postkasserne. Jim Nielsen besvarede, at placeringen er valgt og besluttet af hhv. repræsentant fra PostDanmark og hhv. den tidligere driftschef. I forhold til vedligeholdelsen, er det fortsat afdelingen der står for denne del. Kristina Møller, Juni Allé 30, stillede kritik til aktiveringen af låse i Spidshusene, idet opgang nr. 30 var meget imod dette og at beboer i nr. 30 har ødelagt døren, så de er fri for at bruge nøgle. Jim Nielsen besvarede, at aktiveringen af låsene var et led i at sikre opgangene mod indbrud, hvilke der var en del af i månederne inden beboermødet i På beboermødet blev stemningen for en aktivering af låsene vejret og da ingen var imod, blev låsene udskiftet og aktiveret. Jim konstaterede samtidig, at låsene har haft positiv effekt. Jim orienterende om, at i fald beboer har udøvet hærværk mod ejendommen, vil der blive fulgt op på dette i forhold til den enkelte. Hvis alle 4 lejemål i nr. 30 er enige, ses ikke problem i at deaktivere låsen. Ejendomskontoret følger op herpå. Afdelingsbestyrelsens årsberetning blev herefter enstemmigt godkendt.

3 5. Regnskab 2010/2011 Økonomimedarbejder Jeanette Just fremlagde afdelingens årsregnskab 2010/2011 til orientering. Pia Lassen, Juni Allé 10 og Bente Pedersen, Juni Allé 96 spurgte ind til forbruget Tab ved fraflytninger, idet afdelingen er overgået til B-ordning samt hvad der gøres ved misligehold og ved allerede kendt misligehold, mens beboer stadig bor i lejemålet. Jeanette Just besvarede, at afdelingen først er overgået til B-ordning pr , men at dette regnskab vedr Kasper Nørballe orienterede om, at alt misligehold faktureres fraflyttet lejer, men at afdelingen selv hæfter i fald der er tale om boudlæg og lign. Ved kendt misligehold i eksisterende lejemål, kontaktes Råd og Indsats i Gladsaxe Kommune, der efterfølgende tager action på sagen. Årsregnskabet 2010/2011 blev herefter taget til efterretning. 6. Driftsbudget 2012/2013 samt antennebudget Økonomimedarbejder Jeanette Just fremlagde afdelingens driftsbudget 2012/2013 til godkendelse. Benthe Pedersen, Juni Allé 96, spurgte ind til lønomkostningerne til ejendomsfunktionærerne. Kasper Nørballe henviste til notehæftet hvor lønomkostningerne er udspecificeret. Helle Nielsen, Juni Allé 38, spurgte ind til malerarbejde ved fraflytning. Kasper Nørballe besvarede, at der under B-ordning ikke bliver malet ved fraflytning. Benthe Pedersen, Juni Allé 96, spurgte ind til istandsættelse fælleskonto. Kasper Nørballe besvarede, at denne konto var afledt af overgangen fra A- til B-ordning og dækker de udgifter der er nødvendige, før et lehjemål kan genudlejes under B-ordning. Jan Andersen, Juni Allé 40, spurgte ind til vedligeholdelsesstandard for lejemålene. Kasper Nørballe besvarede, at dette er udsendt sammen med lejekontrakt og ellers kan rekvireres via Ejendomskontoret eller administrationen. Benthe Pedersen, Juni Allé 96, undrede sig over, at en af årsagerne til valget af PAB i stedet for KAB var, at de var væsentligt billigere på administrationsbidraget, hvilket ikke kan ses af driftsbudgettet. Kasper Nørballe besvarede, at PAB er over 25% billigere og at dette kan ses ved, at administrationsbidraget ikke er steget, selvom regeringen har besluttet at indføre moms på

4 dette bidrag hvilket ikke var tilfældet i KAB s tid. Driftsbudgettet for 2012/2013 blev herefter sat til afstemning: - 34 stemte for - 0 stemte imod - 2 stemte blankt Driftsbudgettet for 2012/2013 blev godkendt og antennebudgettet blev taget til efterretning. 7. Orientering om helhedsplan Forvaltningsdirektør Kasper Nørballe orienterede om arbejdet med helhedsplanen frem til dato. - Involvering af Landsbyggefonden - Besigtigelse i november Tilskudsmuligheder og ansøgningsprocedure Helhedsplanen omhandler nye tage, udskiftning af vinduer samt etablering af ventilation. P.t. afventes tilbagemelding fra Landsbyggefonden. Når budget m.v. kendes, sendes dette ud til samtlige beboere og der indkaldes til ekstraordinært beboermøde. 8a Forslag om TV pakker Afdelingsbestyrelsesformand Jim Nielsen gennemgik det udsendte forslag og gjorde opmærksom på, at forslaget alene handler om en principiel beslutning. Der er ikke noget økonomisk fordelagtigt i forslaget. I dag er alle beboere bundet af kollektiv aftale om fuld TV pakke uanset om de ønsker det og bruger det, eller ej. Forslaget binder alle til grundpakken, og giver individuel mulighed for at tilvælge enten mellem eller stor pakke. Diskussion og generel debat. Pia Lassen, Juni Allé 10, spurgte ind til om man med det nye system også kan anvende On Demand. Dennis Schultz besvarede, at det eksisterende antennesystem opgraderes, men at der ikke lægges fiber ind. Henrik Pedersen, Juni Allé 62, spurgte ind til muligheden for, at afdelingen alene fik opgraderet antennesystemet men ikke ændrede på kollektiv-aftalen. Forslaget blev herefter sat til afstemning: - 0 stemte for - 36 stemte imod - 0 stemte blankt Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med mulighederne udfra en opgradering uden ændring af kollektiv-aftalen.

5 8b Forslag om kollektiv råderet Afdelingsbestyrelsesformand Jim Nielsen præsenterede de to omsendte forslag om kollektiv råderet til hhv. køkkener og badeværelser. Forvaltningsdirektør Kasper Nørballe præsenterede forslagene mere uddybende samt proceduren for brugen af kollektiv råderet. Benthe Pedersen, Juni Allé 96, undrede sig over, at naboer i forbindelse med flyttelejligheder har fået sat nye køkkener op, mens at øvrige selv skal finansiere dem via kollektiv råderet. Jim Nielsen besvarede, at det er korrekt at afdelingen under A-ordning har opsat enkelte nye køkkener for at kunne genudleje lejemålene. I disse tilfælde har det samtidig været billigere et etablere et nyt køkken, fremfor at skulle reetablere det tidligere. Benthe Pedersen, Juni Allé 96, undrede sig over, at man tidligere har kunne låne midler til opsætning af nye køkkener i GAA, og at denne mulighed ikke er belyst. Jim Nielsen besvarede, at han ikke kender til denne mulighed og at han ikke har hørt om denne mulighed, trods han har været med i afdelingsbestyrelsen siden Kasper Nørballe konstaterede, at denne mulighed ikke eksisterer i GAA. Kasper Nørballe orienterede om, at hvis forslagene vedtages, sker det under forudsætning af dels kommunens godkendelse, GAA s godkendelse samt at der kan optages lån til projektet omkring helhedsplanen. Forslaget om kollektiv råderet til køkkener blev herefter sat til afstemning: - 34 stemte for - 0 stemte imod - 2 stemte blankt Forslaget om kollektiv råderet til badeværelser blev herefter sat til afstemning: - 34 stemte for - 0 stemte imod - 2 stemte blankt 9.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. På valg er: - Kurt Kristensen, Juni Allé 74 - René Dyreborg, Juni Allé 46 Begge modtager genvalg. Kurt Kristensen, Juni Allé 74 og René Dyreborg, Juni Allé 46 blev enstemmigt genvalgt uden modkandidater.

6 9.2 Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. Jan Andersen, Juni Allé 40 blev enstemmigt valgt som 1. suppleant Helle Løvhøj, Juni Allé 72 blev enstemmigt valgt som 2. suppleant 10. Eventuelt Benthe Pedersen, Juni Allé 96, spurgte ind til hvordan en varmeenhed er defineret. Kasper Nørballe gav en teknisk redegørelse af begrebet varmeenhed samt værelseshaneandel og hvordan disse blev beregnet. Dirigent Kasper Nørballe takkede for et godt beboermøde. Afdelingsbestyrelsesformand Jim Nielsen takkede for et godt beboermøde, fremmødet og debatterne. Mødet slut kl / JNI

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere