Esper Sørensen. Vinde Historier Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1"

Transkript

1 Esper Sørensen Vinde Historier Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1

2 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse. Digital udgave 2005 af e-studio.dk I/S Denne bog må frit kopieres og gengives i sin helhed, så længe ingen ændringer i dokumentet foretages. Det er ikke tilladt at tage citater fra denne bog, medmindre tydelig kildeangivelse angiver citatets oprindelse. Det er ikke tilladt at videresælge denne bog, eller på anden måde tjene penge på videregivelse af bogen til tredje mand. Bogen er ment som en gratis erindringsbog. Digital udgave e-studio.dk I/S 2

3 Forord Svend Mortensen fra Byhistorisk arkiv i Skive, har en gang opfordret mig til at skrive noget ned af det jeg husker. Det, og så lysten gør, at jeg vil prøve at skrive "Vinde Historier". Foran mig ligger et matrikelkort over Vinde fra 1941 og nogle avisartikler fra 1938, skrevet i Folkebladet af Magister Jens Chr. Hansen i Viborg. Han er født i Vinde Vestergård i 1874, død i Kortet, artiklerne, og hvad gamle for længst afdøde folk har fortalt og så min egen hukommelse er grundlaget for "historierne". Der kan godt forekomme forskydninger i årstal, især de sidste år, men idet store hele passer det. Det er jo utrolig som Vinde har forandret sig bare i min tid, så det er godt nok at få det skrevet ned. I Samtlige billeder er taget af Harald Sørensen, 16. maj Digital udgave e-studio.dk I/S 3

4 I mange år har jeg søgt efter, hvad der var af historie om Vinde. Jeppe Aakjær har i sin bog "Fra Agermuld og Hedesand" side i 57 skrevet noget om 14 genstridige bøndel fra Vinde "der omsider gik til patten i 1782" Det var en sag med købmand Ole Rønbjerg, Brogården i Skive, og handlede om noget brokom, som de ikke ville betale. Det drejede sig om skæppe byg for hele Vinde. De 14 vindeboer val fæstebønder til Krabbesholm. Deres navne var Hans Stephansen, Søren Hammer, Anders Bødker, Michael Jensen, Niels Laursen, Niels Sørensen, Niels Villadsen, Kristian Kounst, Jens Kounst, Thomas Jensen, Jens Kaastrup, Ole Andersen og Lars Larsen. Det ville være skønt at have vidst i hvilke gårde de har boet, men lidt har jeg fundet ud af. Thomas Jensen må være fra Paakjærs gård (matr. Dr. 12), Ole Andersen fra Riis' gård (matr. Dr. 1), Jens Kaastrup fra Mogens Salkvist Jensens gård (matr. Dr. 6), Hans Stephansen fra matr.dr.16, der hvor Holger Pedersen bor. De to ved navn Kounst må være min og æ'halborg's gård. Niels Villadsen el fra Vinde Vestergård, han omkom i 1802, ved at en vogn væltede over ham. Af bogen fremgår det, at det blevet bittert forlig for de 14 Vindebønder den 7. november Jens Chr. Hansen har i si11l artikel i 1938 nogle interessante tal, fra den gang Vinde-gårdene blev købt fri fra fæsteforholdet til Krabbesholm. Det må bemærkes, at de alle var næsten lige store, ca. 3 tdl. hartkorn. Digital udgave e-studio.dk I/S 4

5 Nr. 5 solgt i rigsdaler Nr. 8 Vinde Vestergaard solgt i Nr. 2 Vinde Østergaard solgt i Nr. 12 Vinde Nørregaard solgt i Nr. 4 Spangaard solgt i Nr. 6 Bækgaard solgt i Nr. 10 solgt i Nr. 3 Bybjerggaard solgt i Nr. 7 Min solgt i Prisen på nr. 1,9 og 11 er ikke nævn nogen steder. At nr. 3 er den billigste beror på, at den er den eneste, der blev betalt kontant. Digital udgave e-studio.dk I/S 5

6 Matrikel nr. 1 a Vinde Vesterly, Dølbyvej 116. Nuværende ejer: Anna og Harald Riis. Matrikel nr. 1 b Margrethevej 81 Nuværende ejer: Erna og Aage Sørensen I langt over 100 år, fra en gang i 1700-tallet til ca. 1905, var den i slægten Ladefoged og Andersens eje. Hedeloden er solgt fra, for i 1904 lod Mette og Jens Chr. Pedersen, matrikel 1 b, en ny gård opføre. Årstallet 1904 står skrevet i stuehusets gavl. De solgte den i 1918 til Pouline og Emil Christensen, som lige var vendt hjem fra Amerika. De havde mange børn, men den vi kender bedst her i Vinde er Elmer. Han var sådan en dygtig harmonika spiller. Både her i Lund -Vinde og mange andre steder i Fjends og Sydsalling, har ungdommen danset til hans musik. Elmer overtog gården efter forældrenes død i ca Elmer døde i Gården ejes nu af Entreprenør Aage Sørensen, Margrethevej. Fra 1905 til 1919 har matrikel m. 1 A haft to måske tre forskellige ejere. Der var Carl Johansen, som flyttede til Bortrup og er far til Agnethe i Møbelfabrikken. I 1919 blev gården købt af Anders Peder Østergaard fra Fjends Herred- Han drev den til 1946, da datteren og svigersønnen, Signe og Kristian Meldgård, overtog den. De solgte den 2 år efter til Johanne og Jørgen Bang, som så i 1953 solgte den til Anna Halborg og Harald Riis, der er fra Lyby Mølle solgte i 1974 det meste af jorden fra. Digital udgave e-studio.dk I/S 6

7 Det udgør nu nederste del af Petravej, Olgavej og Normavej. A.P. Østergaard var en dygtig og solid landmand, så god at en tyr fra hans korthornsbesætning fik guldmedalje på Bellahøjskuet i A.P. Østergaard var j Menighedsrådet og Sognerådet. Skolen og Kirken havde også hans store interesse. Anna og Harald bor på gården endnu. Datteren Ellen på Spanggård og sønnen Ebbe på Dølbyvej 141. Digital udgave e-studio.dk I/S 7

8 Matrikel nr. 2 Vinde Østergard, Dølbyvej 114 Nuværende ejer: Laurits E. Jakobsen Anton Pedersen, der var gift med Dorte Marie fra St. Engeborg, overtog i 1906 gården efter sin far Eskild Pedersen. Fra Anton Pedersens mors side skulle han have slægtsrødder langt tilbage i gamle Vinde-slægter -fra Laus1 Nielsen i Dr. 5. Hun var gift to gange. Først med Jens Sørensen, Børsting, og anden gang med Eskild Pedersen. De fik 5 sønner. Jens Sørensen Pedersen boede i Vinde, matr. Dr. 14. Peder var kasserer på slagteriet, Kristen var murer og husmand i Tolstrup, Johan var gårdejer i Otting og Anton fik fødegården. Anton og Dorte Marie fik 7 børn. Aage boede i Skive, Harald i Thorum, Ingeborg i fødegården, Valdborg på Lemvig-egnen, Gudrun i Skive, Ane Katrine i Hammelshøj, Eskild blev rutebilchauffør i Hammershøj. Datteren Ingeborg og hendes mand Søren Poulsen fra Faarevang ved Silkeborg overtog gården i De havde 5 børn: Gerda bor i Skive, Erik kom til D.S.B. og bor i Lystrup ved Århus, Jens Johan bor i Glyngøre, Inger i Oddense og Birgitte i Holstebro. Ingeborg og Søren solgte gården i 1964 til konsulent Laurits E. J akobsen. I Anton Pedersens tid var de ikke medlem af mejeriet, men solgte mælken hver dag i løs mål, liter for liter, på gaden i Skive. I 1919 lod Anton Pedersen et nyt og anseeligt stuehus opføre. I Dorte Marie og Anton Pedersens tid var der altid liv og glade dage i den gård. De sang fra morgen til aften, sagde naboerne. Digital udgave e-studio.dk I/S 8

9 Der er handlet en del med jorden fra matrikel m. 2 a. AntOll Pedersen havde en tid også Risholm og lidt jord inde i Skive. Det yderste af Margrethevej s huse er fra matrikel m. 2 o~ blev i 1948 solgt til Magnus Clausen. I 1962, da Han~ Clausen solgte Næstedgaard blevalt jorden derude ti] parcelhusgrunde. Smedjen, Tømrerens huse og Dølbyvej 111 er fra m. 2. Dølbyvej er også der fra- Jakobsen solgte i 1974 det meste af jorden fra. Det udgør j dag, sammen med meget jord fra nr. log m. 3, Petravej: Olgavej og Normavej -der er over 200 huse der. L. E. Jakobsen bor stadig på gården, hans kone Ellen døde j Han er fra Skjern og hun var fra Varde. Datteren Olga er lærer på Skive Friskole, Peder er ingeniør og bor på Sjælland, Kristen er ansat ved Salling Landboforening og Erik bor i Vinde og er værkfører på Hem Maskinfabrik. Digital udgave e-studio.dk I/S 9

10 Matrikel nr. 2 c. Margrethevej 75. Nuværende ejer: Kjeld Christiansen. Hvor længe den ejendom har bestået ved jeg ikke, nok ikke ret meget over 100 år. I 1910 købte Inger og Kristian Christiansen den da de blev gift. Det er ikke det bedste af Vindes jord, men Kristian i æ' Hede, som han blev kaldt, var en dygtig mand. I 1928 lod han opføre helt nye bygninger -stald, lade og stuehus i en vinkelbygning. De havde dengang i flere år hans gamle far boende hos sig - August hed han. Han havde været landpost og gået ude fra Jebjerg station til Næstild over Oddense til Fraromerslev på sine ben - hver dag. Få dage før deres sølvbryllup døde Kristian, og sønnen Anders kom hjem og hjalp sin mor. Han var i flere år mælkekusk, tog også meget del i ungdomsforeningens arbejde og var i flere år leder af håndboldspillet. Anders overtog ejendommen i 1948 og blev i 1950 gift med Ella fra Vinderup-egnen. Anders døde i 1992 på Skovbakkehjemmet, Ella døde et år før. Hun havde i mange år været syg og svag. Deres eneste søn, Kjeld overtog ejendommen i 1983, og kort efter købte han Henry Andersen jord. Datteren, Aase bor i Hem. Digital udgave e-studio.dk I/S 10

11 Matrikel nr. 3 a. Bybjerggaard, Mettevej 3. Ved udskiftning ca. år 1800, var gården regnet for den bedste i Vinde, og beboerne de mest velhavende. De havde skorsten på huset, og den blev kaldt Brøndumgaard, fordi en mand ved navn Brøndum kom dertil engang i 1700 tallet. Han døde i Han og alle de følgende mænd, er kommet dertil ved giftemål. I 1883 overgik gården til en svigersøn; J ens Pedersen fra Estvad og datteren Ane Kathrine. Gården har en tid været på fremmede hænder. Ejet af en Baastrørn, siden en Svansø. Det er nok en af dem, der har frasolgt den ret store hedelod. Det var noget af en bedrift, ~ der blev lagt mærke til, da Mette (datter) og Jens Kristian Pedersen i 1918 solgte matrikel Dr.1 b, og købte slægtsgården tilbage. \ I 1950 overdrog de den til deres søn Gunner, som kort efter blev gift med Else Kristensen fra Jebjerg. De har to piget, som bor i Hvidbjerg og Skjern. Jens Kristian var fra Silkeborg-egnen og var radikal og andelsmand til fingerspidserne, hvad der gav ham mange tillidsposter. Han var i 25 år formand for Brugsforeningen, formand for Sygekassen for Skive Landsogn Resen, formand for Foderstofforeningen under Jydsk Andel, var i Sognerådet m.m. Han døde i 1952 og Mette døde i I ca solgte Gunner jorden syd for Dølbyvej. Det udgør nu hele Emilievej. I 1974 blev resten af jorden solgt til byggegrunde -første del af Petravej, Olgavej og Normavej er fra matrikel Dr. 3 og nu sidst hjemme ved gården, kaldt Mettevej. Nu er Else og Gunner flyttet til Skive og stuehuset er solgt. Digital udgave e-studio.dk I/S 11

12 Matrikelnr.4. Spangaard, Dølbyvej 51. Jens Halborg, der stammer fra Lyby, havde som helt ung mand købt gården lige efter århundredeskiftet. Han giftede sig i 1904 med Bodil Thordal, også fra Lyby. Jens Halborg var en foretagsom mand. Han solgte heden fra til m. 8 - Vinde Vestergaard, købte noget fra m. 3, næsten alle Vinde gårdes eng og mose parcel og købte hele gården m. 5a, så han havde marken samlet i et, den største jordlod i Vinde. Jens Halborg lod i 1916 opføre et nyt stuehus. Fra det er der en fin udsigt ind over Skive by. Det gamle stuehus ligger der for øvrigt endnu og udgjorde i mange år hestestald, karlekammer og vognport. I 1927 bleven ny kostald med fodergang og brandsikkert loft bygget. Det bedste ved gården var mælkesalget til Skive Sygehus, de kunne selv skumme mælken på en lille centrifuge, som stod i et lille mejeri, der var indrettet i kælderen under stuehuset. Jens Halborg døde pludselig af lungebetændelse i 1928, han var da ikke fyldt 55 år. Om ham har jeg hørt mange fortællinger og anekdoter, men aldrig noget ufordelagtigt. Bodil Halborg fortsatte med at drive gården til sin død i år gammel. Hun holdt gerne 3-4 voksne karle, flere af dem var der i mange år. Når hun havde fæstet en ny karl, fik han gerne lidt fæstepenge, nok højst 50 kr., det må være en ældgammel skik. I 1955 ophørte mælkesalget til sygehuset, men Bodil Halborg log sig ikke slå ud af den grund. Hun opførte et nyt svinehus, de havde aldrig før haft svin af betydning der. Digital udgave e-studio.dk I/S 12

13 Bodil Halborg var af den opfattelse at der ikke måtte sælges så meget som en kvadratmeter jord fra og sådan blev det så længe hun levede. Siden er der solgt jord til Bodilsen Møbelfabrik, og fra den anden ende er solgt jord til både vej og jernbane, nu natursti. Resten af jorden er nu forpagtet ud og stuehuset bebos nu af Bodil Halborgs barnebarn, Ellen Riis. Digital udgave e-studio.dk I/S 13

14 Matrikel nr. 5 Lille Spangaard. Mange vil kunne huske det lille hvide hus midt i Halborgs mark. Det er stuehuset fra Laust Nielsens gård, som brændte en gang mellem , og blev solgt til Halborgs. Her i stuehuset boede Kirstine og Kristian Kristensen, kaldet Maltesen eller Gedekongen. Han havde sådan nogle fine geder, som han fik mange præmier for på dyrskuet og ungskuet. æ Maltesen døde i 1956, Kirstine nogle år efter inde på de gamles Hjem i Skive. Storgaards ejendom, Vindevej 60 og Bachs er fra nr. 5. Fra deres jord er der hentet meget sand og grus, men herfra ved jeg for lidt til, at jeg kan sætte årstal på. I Vindevej 60 boede Magnus Jakobsen, der var gift med æ Maltesens datter Anna. Før dem boede hans far og mor der, og nok før dem igen en Jens Villadsen, fordi vejen der forbi altid blev kaldt æ 'Villadsens bak. De to møbelfabrikker, Madsen og Bach, er fra nr. 5 og er af nyere dato- før Også Forsamlingshuset og Dortheavej har matrikel nr. 5. Digital udgave e-studio.dk I/S 14

15 Matrikel nr. 6a. Bækgård, Dølbyvej 118. Nuværende ejer: Mogens Salkvist Jensen. Mads Peder Pedersen var fra matrikel m. 16 i Vinde. Han købte i 1883 Bækgaard og beholdt en del af jorden derfra, det der ligger over for Bækgaards stuehus og op mod Vinde by. Han har også købt ejendommen Hakkefælt, som lå øst for gården - en 3-4 tdl. og matrikel nr. 17, nordvest for gården. Store Mads Peder, blev han kaldt i modsætning til hans lillebror, der også hed Mads Peder og boede på Risholm sine sidste år i ejendommen matr. nr. 22, den som nu ejes af Flemming Olsen. Store Mads Peder og hans kone var begge døde, da deres eneste datter Marianne blev gift med Albert Salkvist Nielsen i Det var noget nær samme tid, at gården brændte og den jord, der lå nord for æ'hovvej - ca. 30 tdl. blev solgt fra til Marienlyst (herom senere ) Salkvist, han blev aldrig kaldt andet, var fra Mors. Han var egentlig ikke landmand, men var udlært sadelmager. I ungdommen havde han syet sadler til de Randers Dragoner. Han kom til Vinde som sadelmagersvend hos Peder Jebjerg, der boede i Dølbyvej 99. Han og Marianne drev et godt landbrug. Heste var hans store interesse, han har solgt flere avlshingste, og der blev også solgt flere avlstyre af korthornracen. Han var også formand for Skive Mejeri. Digital udgave e-studio.dk I/S 15

16 De afstod i 1949 gården til deres eneste datter Johanne og svigersønnen Viggo Jensen, der var fra smedjen i Hjerk. Salkvist døde i 1969 og Marianne nogle år før. De sidste år boede de på Henrik Lundsvej i Skive. I 1977 blev den nye kostald bygget. Viggo døde i 1988, 70 år gammel. Johanne døde i 1992,76 år gammel. Nu driver deres søn Mogens gården videre. En anden søn Hans Kurt bor i Resen. Digital udgave e-studio.dk I/S 16

17 Matrikel nr. 6b. Dølbyvej 144. Nuværende ejer: Inge og Per Iversen. De 30 tdl. nord for Hovvejen, som i 1910 blev solgt fra Bækgaard til J.C.Ladefoged på Marienlyst, blev delt i to stykker, da Vestsallingbanen kom i Ca. 10 tdl., det såkaldte Løjenkjær forblev ved Marienlyst, (nu golfbane). Resten - 20 tdl., blev der i 1934 bygget en helt ny gård på til et par unge mennesker, som straks gik fra hinanden. Gården blev solgt til Esther og Viggo Thorgaard, som boede der til 1946, da de solgte til Mitte og Aage Kjærgaard, han var fra Mors og hun fra Balling. Ved jordfordelingen, da den nye vej A26 i 70-erne kom, blev jorden på nær 2 ha. solgt til Risholm. Aage Kjærgaard havde et sjældent godt forhold til sine husdyr, hestene som duerne. Aage Kjærgaard døde pludselig i Kort efter solgte Mitte ejendommen til Inge og Per Iversen fra Nordsalling. Mitte bor nu i Skive. Mitte og Aage har tre døtre, Inger bor i Kolding, Tina i Århus og Birgitte i Schweiz. Digital udgave e-studio.dk I/S 17

18 Matrikel nr. 7 a. Dølbyvej 138. Nuværende ejer: Esper Sørensen. Min bedstefar Esper Sørensen kom hertil fra Ramsing i 1874 som bestyrer for en ældre enke, som han giftede sig med. Hendes første mand, Jens Miltersen var født her på gården, så vidt jeg kan se af gamle papirer, har den aldrig været i fri handel - i hvert tilfælde ikke siden Vinde Jorde udskiftning ca Gården er først i 1815 flyttet her op i N ørrernarken fra det, som nu ejes af Flemming Olsen - matrikel nr. 22. Bedstefar blev i 1883 gift anden gang med sin 23 år yngre husbestyrerinde Marie Kathrine Madsen fra Dommerby. De fik tre børn. Min far var den yngste: Søren Chr. Sørensen var født i Esper Sørensen døde i 1904, 70 år gammel. Bedstemor sad så som enke her til 1921, da far overtog den og blev gift med mor; Johanne Nielsen (Møller) fra Kaas Møller i Lihme sogn. Bedstemor, Marie Kathrine døde i Vi var fem børn - kun jeg bor her på egnen. Hanne døde ii"j Niels bor i Åbenrå. Harald i Juelsminde. Knud i Værløse på Sjælland. Far, Søren Chr. Sørensen døde i Mor sad så som enke her, til jeg overtog gården i Johanne Sørensen døde i år gammel. Det må vist bemærkes at gården var den sidste firelænget her på egnen med stråtag på alle fire huse helt frem ti Det største fremskridt blev gjort i 1947, da engen blev drænet, og vandløbet der igennem rørlagt. En gammel lergrav, der ikke lod sig dræne, blev i 1977 til Digital udgave e-studio.dk I/S 18

19 med mange forskellige træer. Der nu er en del af en hel lille skov derude. Der er frasolgt fire byggegrunde - Dølbyvej og den sydlige skel er flyttet 10 meter så 27 parcelhusgrunde får noget mere havejord. Det gav mulighed for at jeg i 1976 kunne bygge et nyt stuehus. Laden blev opført i 1954 og svinehuset i Den gamle kostald blev revet ned i I 1992 blev det meste jord solgt fra til Paakjær, og resten er nu lejet ud. Nu, her i 1998 sidder jeg inde i det nye stuehus (22 år gammel), og skriver minder ned. Digital udgave e-studio.dk I/S 19

20 Matrikel nr. 8 a. Vinde Vestergaard, Vindevej 117. Nuværende ejer: Brunsgaard. I 1851 købte en ung mand fra Bremgård i Otting, Vinde Vestergaard og havde den til Da overdrog han den til sin søn Carl Hansen. Han og sin søn, Elin er Skive Folkeblads historie, men det vil jeg ikke skrive om. I 1901 kom Peder Goul fra Grove til Vinde Vestergaard. Året efter sit giftermål, blev Peder Goul enkemand med en lille pige - Magda. Han giftede sig anden gang med Bodil Damgaard fra Hem, de fik tre børn: Marius og tvillingerne Inger og Peder - kaldet bette Peder Goul. Peder Goul døde i år gammel. Marius overtog gården i 1948 efter sin mor, som døde i Marius døde i Peder og hans kone Anna fra Næstild overtog gården. De solgte den i 1980 til Kristian Brunsgaard fra Ramsinggaard i Oddense. Anna og Peder blev boende i stuehuset. Efter Annas død i 1987, flyttede Peder til Skive og døde i Inger bor i Ringkøbing. Stuehuset og staldbygningerne er nu lejet ud, og jorden dyrker Brunsgaaard som ren planteavl. Peder Goul senior var sådan en myndig og beslutsom mand, der nød stor agtelse. Han var i Sognerådet og formand for Salling Landboforening. Opdræt af Belgier heste og Korthorn kvæg gjorde navnet Peder Goul, Vinde Vestergaard kendt viden om. Mange der var ung i Lund og Vinde i 1950-erne kan huske Marius Goul fra håndboldbanen, som han lagde jord til i mange år. Digital udgave e-studio.dk I/S 20

21 Vinde Vestergaard er nu dobbelt så stor som de andre Vinde gårde, der er købt meget jord til i tidens løb og også solgt noget fra. De to ejendomme, Ballingvej 6 og 8 ude ved Hem landevejen, de må være kommet fra Vinde Vestergaard, idet de har matrikel Dr. 8. Det må være sket i slutningen af 1800-tallet, efter den første husmandslov. Nu er jorden lagt sammen, og Jens Pedersen (gartner) driver dem begge to. I flere år, frem til midten af 40-erne boede i Ballingvej 6 Marie og Johannes Johansen og deres søn Harry, som nu bor i Skive. Så kom Sigrid og Gunner Nielsen, som i 1961 solgte til J ens Pedersen, der bor der endnu. I mange år boede i Ballingvej 8 en tækkemand ved navn Peder Nielsen, også kaldet bette Peder Nielsen. Ca købte et par unge folk stedet, Minne og Peder Nielsen hed de. Peder Nielsen var en mand med åndelig og kulturelle interesser. Han ernærede sig ved at være hjemmeslagter. Han vil kunne huskes for hans arbejde som instruktør for mange dilettant komedier og som formand både for det gamle og det nye forsamlingshus. Han døde i 1987, og Minne bor nu i Skive. Deres søn Peder Kristian er forstander på Levring efterskole, Laurits er lærer og bor i Balling og datteren Anna i Lem. Husene på Charlottevejs nordside og husene på Margrethevejs sydside fra Dr. 3 og ud til Hedevejen, er solgt fra Vinde Vestergaard ca Det var her håndboldbanen var. Digital udgave e-studio.dk I/S 21

22 Der er i tidens løb købt meget jord til Vinde Vestergaard, således hedeloden fra nr. 3,4 og 5 og nogle små parceller, det udgør næsten halvdelen af gårdens jorde. Indtil Brunsgaard købte gården, var der midt i marken en plantage eller skov, heri har ligget et hus. I det var Jakob Jensen født, den senere her på egnen så kendte landpost og skribent til Folkebladet. I det hus stod det første juletræ i Vinde - påstod han. I det sydvestlige hjørne af marken har ligget 2 huse med lidt jord - det såkaldte Bommelund. I det ene har Jens Nørgaard boet. I det andet Inge Sørensen, pikkekone (brolægger). Resterne af det såkaldte "Inges have" har ligget uberørt til vore dage. Vist nok i 1907 er der i Folkebladet skrevet en artikel om hende og hendes søn Per. Han var så slem, at han lånte nogle penge i ejendommen, fik dem udbetalt og forsvandt med dem til Australien og lod sin gamle mor sidde i stor fattigdom. Siden har ingen hørt fra ham, det er nu over 100 år siden. men Jakob Post huskede ham. Digital udgave e-studio.dk I/S 22

23 Matrikel m. 9 a. Vindevej 106. Nuværende ejer: Jens Melgaard. Den gårds jord har ligget flere steder i Vinde, og er blevet handlet meget med. Således har hele Annettevej hørt der til, og er udstykket ca Det stykkejord vandtårnet ligger på, og det lige over for, som hørte til Hakon Dams ejendom - nu Henning Poulsen, Bakkedraget 12 er også kommet der fra. Den største parcel her fra er nok Hedeloden, som i dag udgør det meste af Mads Overgaards gård. I min skoletid boede bette Jakob der, en gammel mand. Der var telefoncentral i den ene ende af huset, som Bodil Børsting passede. Hun malkede også hans 2 køer. Der fortælles, at der en gang har været Brugsforening og en kort tid skole der. Huset skulle være bygget år Jacob var en rigtig landsbyoriginal de har før boet i matrikel nr. 10 (hundepensionen) det var hans kone, Sines fødehjem. I 1940 blev centralen nedlagt og Jakob flyttede til Skive. Sine var da død, og ejendommen blev solgt til hestehandler Poul Bastrup. De første mange år boede de der ikke, men de to lejligheder var lejet ud. Der har boet mange forskellige mennesker der, og flere af dem bor i Vinde endnu. I 1980 solgte han det til Ella og Jens Melgaard, som bor der endnu. Digital udgave e-studio.dk I/S 23

24 Matrikel nr. 9 b. Solhøj og Vandtårnet udgjorde i min skoletid et veldrevet husmandsbrug under matrikelbetegnelserne 9b og 10b. I 1941 solgte Karen og Jens Nørgaard det til udstykning i kolonihaver. Jens Nørgaard bleven meget gammel mand og helt blind til sidst. Han døde i ca hos datteren og svigersønnen, Jenny og Jens Møller, Bakkedraget 20. Manden, som stod for købet af ejendommen var Peder Sørensen. Han var vaskemester inde på sygehuset, og boede selv i bygningerne i flere år derefter. Det blev solgt i ca til Esmand Pedersen, som drev en omfattende kreaturhandel derfra. En datter af Esmand Pedersen er nu lærer ved Resen Skole. Huset bebos nu af postbud og brevdueavler Frode Christensen og hans kone Aase. Der er nu bygget mange huse i kolonihaverne. Digital udgave e-studio.dk I/S 24

25 Matrikel nr. 9 og 10. Ballingvej 4. Nuværende ejer: Inga og Mads Overgaard. Matr.nr.9 og 10 optræder mange steder på matrikelkortene over Vinde. Hedeloderne 9-10, som er de største af parcellerne er blevet til Mads Overgaards gård, den er først oprettet sidst i 1800-tallet. Det skulle være Nikkel Nielsen, som i mange år derefter drev snedkerforretning på Resenvej, der har ladet bygningerne opføre sidst i 1800-tallet. Siden har der boet en mand kaldet Jørgen Rakkelsmand der (han lavede hakkelse til vognmændenes heste i Skive). I 1928 købte Viggo Dalsgaard det, han var en dygtig kvægavler (Korthorn) Viggo Dalsgaard interesserede sig også meget for husmandsforeningsarbejdet. Han solgte den i 1954 til musiker Arne Madsen fra Fjends Herred, som så i 1960 solgte det til Inga og Mads Overgaard, der bor der endnu 38 år efter. Jorden er nu lejet ud, og der er næsten dobbelt så meget jord, som da de købte det. Marie og Viggo Dalsgaard flyttede til Kjeldbjerg, hvor de døde for en del år siden. Inga og Mads har fem børn, en datter bor i Norge og en søn i Vinde. Digital udgave e-studio.dk I/S 25

26 Matrikel nr.10a. Vindevej 115, Købmandsdøgneren Nuværende ejer: Tove Nielsen. Købmandsdøgneren er en for længst nedlagt gård, som har haft jord mange steder i Vinde (se Bakkedraget log 20 og Ballingvej 4) Den første brugsforening er oprettet i 1904, og havde til huse i gården lige overfor, nu Vindevej 106. Den må ret hurtig være kommet over på sin nuværende plads. De to første uddelere var Jens Torp og Jens Gertsen, hvem der var først, ved jeg ikke. Jeg ved, Jens Gertsen var en meget punktlig mand, der drev lidt landbrug foruden uddelerhvervet. c Han var socialdemokrat og fritænker, men han faldt vist :i~; aldrig rigtig til i Vinde, er i hvert fald flyttet her fra som ung. Hvilken tid jorden er solgt fra, kan jeg ikke finde ud af, det er '- nok ikke før 1919, da Dagmar Dam blev uddeler -19 år gammel. Hun blev i 1924 gift med Peder Gouls forkarl Ejnar Korsgaard fra Grønning. Da kom der rigtig gang i Brugsen, og vindeboerne stod sammen om deres Brugsforening, om end somme tider med megen diskussion. Det var en helt anden forretning i trediverne, end den vi kendte til sidst, med opkøb af æg og udbetaling af mælkepenge fra mejeriet hver 14. dag. Den gang kunne man ikke købe mælk, kartofler eller rugbrød, derimod kunne man købe benzin, petroleum, kul, I koks, hønsefoder, alle slags håndredskaber til landbrug, tøj, træsko og gummistøvler. Digital udgave e-studio.dk I/S 26

27 Korsgaard sørgede også for der kom en handelsrejsende hertil med tøjstoffer til en habit. Han kørte så dem, der havde købt stoffer, i sin bil - en stor Ford V8, til skrædder Stengaard i Hald i Nordfjends, hvor de fik det syet. Dagmar og Ejnar Korsgaard blev ved i Brugsen til Da byggede de et nyt hus på Hakon Dams mark, Vindevej 105. Ejnar Korsgaard døde i Dagmar blev boende i huset i mange år efter, og døde i Fra 1963 til 1991, hvor Brugsen blev nedlagt, har der været flere forskellige uddelere, og der er blevet bygget om og udvidet. Der er bygget 2 nye parcelhuse på noget af grunden. De, der har været der længst, var Margit og Søren Jensen fra 1967 til 1989, da Søren døde. Margit døde i 1985, og indtil da boede de i eget hus på Margrethevej 7. De kom fra Roslev. Nu er der en købmandsdøgner eller minimarked der, som ejes og drives af Tove Nielsen. Vindeboerne kan nu glæde sig over at have sådan en fin butik midt i byen. Digital udgave e-studio.dk I/S 27

28 Matrikel nr. 10b, m.f. Bakkedraget 20 (Hundepensionen) Nuværende ejer: Jens Agerholm Møller. Det var her Sine til bette Jakobs var født, mere ved jeg ikke om den fra før i tiden. Men engang i tyverne er den solgt til Anders Møller- far til Jens Møller, som overtog den i Han bor der endnu sammen med sin søn, postbud Jørgen Møller. Det er mange år siden hans kone, Jenny døde. Jorden er nu lejet ud til en mand fra Dølby. Jens Møllers store interesse har altid været jagt og hunde- Matrikel nr. 11 a, m.f. Højgaard, Bakkedraget 1 (Havecentret) Nuværende ejer: Jørn Sørensen, Der er mange matrikelnumre til den gård, som først er bygget der i ca Før de mange træer er groet op, har der været en fin udsigt til Skive. Den var en del år ejet af Krest~n Jakobsen i Lund. I 1923 blev der bygget nyt stuehus og staldbygninger, for da blev hans søn Jakob gift med Peder Gouls datter Magda. De boede der til 1930, da Kresten Jakobsen døde flyttede de til Lille Engeborg. Gården blev da solgt til Laust Søndergård, som havde den indtil Da købte Anton Gedelykke den og siden igen en, som hed Mads Peter Frystutt. I 1947 købte gartner Georg Sørensen Skive det, og lavede det hele om til gartneri. Han døde i 1996, 90 år gammel. Hans kone bor nu i stuehuset. Sønnen og hans kone, der nu driver gartneriet, bor i en lejlighed, der er indrettet i staldbygningen. Digital udgave e-studio.dk I/S 28

29 Matrikel m. 12 a. Nørregaard, Dølbyvej 146. Nuværende ejer: Gerda og Jens Peder Paakjær. Før udskiftning har gården ligget nede mellem Riis og Jacobsen. Den blev i 1801 købt fri af fæsteforholdet til Krabbesholm og flyttet op på sin nuværende plads af en pastor Leth fra Skive. Han gav den navnet Skyldfrilyst. Den blev da bygget som en helt indelukket gård med to porte og stråtag. Det blev sagt, at der spøgte i stuehuset dengang. En sort hånd på væggen blev ved med at komme frem, selv efter mange overmalinger. I 1890-erne var den ejet af en Erik Jensen. I 1904 brændte gården helt ned og var dengang ejet af en ung enke, Sørine Goul. Hun solgte den til et par unge håndværkerbrødre, som byggede det op med salg for øje. Stuehuset står der endnu. Brdr. Bundgård, den ene var den senere branddirektør i Skive, solgte stedet i 1907 til Peder Søgaard, som blev der til Margrete og Peder Søgaard havde 6 børn. ~ Flere af børnebørnene bor nu i Skive og Fjends Herred. En af dem er den kendte kommunalpolitiker i Fjends, Knud Søgaard, Kolkur Sdr. Resen. Datteren Dorthe bor i Skive, hun er blevet enke to gange og boede i mange år på Nygaard i Resen. Peder Søgaard var den første i Vinde, der fik malkemaskine, det var i Margrete og Peder døde som gamle folk i Skive i Gerner Pedersen, fra Struer-egnen var kun 25 år, da han i 1943 kom til Vinde, han var en dygtig og driftig landmand, som lod det meste jord dræne, og plantede læhegn rundt om hele marken. Han var den første i Vinde, der anskaffede sig en traktor i Et par år efter sit giftermål med Dagny fra Vestjylland, solgte de gården i 1954 og flyttede til Holstebro-egnen Det var Digital udgave e-studio.dk I/S 29

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha.

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha. Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha. Fonagervej nr. 2. ca. 1955 Ingeborg og Henning maj 2010 Ejendommen er udstykket fra Bækgaard Fonagervej nr.1. 1862 og der kommer

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst.

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 1 Søren Christian Christiansen Stenshede f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 2 Da Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forenings 25 års jubilæum nærmede

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere