Esper Sørensen. Vinde Historier Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1"

Transkript

1 Esper Sørensen Vinde Historier Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1

2 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse. Digital udgave 2005 af e-studio.dk I/S Denne bog må frit kopieres og gengives i sin helhed, så længe ingen ændringer i dokumentet foretages. Det er ikke tilladt at tage citater fra denne bog, medmindre tydelig kildeangivelse angiver citatets oprindelse. Det er ikke tilladt at videresælge denne bog, eller på anden måde tjene penge på videregivelse af bogen til tredje mand. Bogen er ment som en gratis erindringsbog. Digital udgave e-studio.dk I/S 2

3 Forord Svend Mortensen fra Byhistorisk arkiv i Skive, har en gang opfordret mig til at skrive noget ned af det jeg husker. Det, og så lysten gør, at jeg vil prøve at skrive "Vinde Historier". Foran mig ligger et matrikelkort over Vinde fra 1941 og nogle avisartikler fra 1938, skrevet i Folkebladet af Magister Jens Chr. Hansen i Viborg. Han er født i Vinde Vestergård i 1874, død i Kortet, artiklerne, og hvad gamle for længst afdøde folk har fortalt og så min egen hukommelse er grundlaget for "historierne". Der kan godt forekomme forskydninger i årstal, især de sidste år, men idet store hele passer det. Det er jo utrolig som Vinde har forandret sig bare i min tid, så det er godt nok at få det skrevet ned. I Samtlige billeder er taget af Harald Sørensen, 16. maj Digital udgave e-studio.dk I/S 3

4 I mange år har jeg søgt efter, hvad der var af historie om Vinde. Jeppe Aakjær har i sin bog "Fra Agermuld og Hedesand" side i 57 skrevet noget om 14 genstridige bøndel fra Vinde "der omsider gik til patten i 1782" Det var en sag med købmand Ole Rønbjerg, Brogården i Skive, og handlede om noget brokom, som de ikke ville betale. Det drejede sig om skæppe byg for hele Vinde. De 14 vindeboer val fæstebønder til Krabbesholm. Deres navne var Hans Stephansen, Søren Hammer, Anders Bødker, Michael Jensen, Niels Laursen, Niels Sørensen, Niels Villadsen, Kristian Kounst, Jens Kounst, Thomas Jensen, Jens Kaastrup, Ole Andersen og Lars Larsen. Det ville være skønt at have vidst i hvilke gårde de har boet, men lidt har jeg fundet ud af. Thomas Jensen må være fra Paakjærs gård (matr. Dr. 12), Ole Andersen fra Riis' gård (matr. Dr. 1), Jens Kaastrup fra Mogens Salkvist Jensens gård (matr. Dr. 6), Hans Stephansen fra matr.dr.16, der hvor Holger Pedersen bor. De to ved navn Kounst må være min og æ'halborg's gård. Niels Villadsen el fra Vinde Vestergård, han omkom i 1802, ved at en vogn væltede over ham. Af bogen fremgår det, at det blevet bittert forlig for de 14 Vindebønder den 7. november Jens Chr. Hansen har i si11l artikel i 1938 nogle interessante tal, fra den gang Vinde-gårdene blev købt fri fra fæsteforholdet til Krabbesholm. Det må bemærkes, at de alle var næsten lige store, ca. 3 tdl. hartkorn. Digital udgave e-studio.dk I/S 4

5 Nr. 5 solgt i rigsdaler Nr. 8 Vinde Vestergaard solgt i Nr. 2 Vinde Østergaard solgt i Nr. 12 Vinde Nørregaard solgt i Nr. 4 Spangaard solgt i Nr. 6 Bækgaard solgt i Nr. 10 solgt i Nr. 3 Bybjerggaard solgt i Nr. 7 Min solgt i Prisen på nr. 1,9 og 11 er ikke nævn nogen steder. At nr. 3 er den billigste beror på, at den er den eneste, der blev betalt kontant. Digital udgave e-studio.dk I/S 5

6 Matrikel nr. 1 a Vinde Vesterly, Dølbyvej 116. Nuværende ejer: Anna og Harald Riis. Matrikel nr. 1 b Margrethevej 81 Nuværende ejer: Erna og Aage Sørensen I langt over 100 år, fra en gang i 1700-tallet til ca. 1905, var den i slægten Ladefoged og Andersens eje. Hedeloden er solgt fra, for i 1904 lod Mette og Jens Chr. Pedersen, matrikel 1 b, en ny gård opføre. Årstallet 1904 står skrevet i stuehusets gavl. De solgte den i 1918 til Pouline og Emil Christensen, som lige var vendt hjem fra Amerika. De havde mange børn, men den vi kender bedst her i Vinde er Elmer. Han var sådan en dygtig harmonika spiller. Både her i Lund -Vinde og mange andre steder i Fjends og Sydsalling, har ungdommen danset til hans musik. Elmer overtog gården efter forældrenes død i ca Elmer døde i Gården ejes nu af Entreprenør Aage Sørensen, Margrethevej. Fra 1905 til 1919 har matrikel m. 1 A haft to måske tre forskellige ejere. Der var Carl Johansen, som flyttede til Bortrup og er far til Agnethe i Møbelfabrikken. I 1919 blev gården købt af Anders Peder Østergaard fra Fjends Herred- Han drev den til 1946, da datteren og svigersønnen, Signe og Kristian Meldgård, overtog den. De solgte den 2 år efter til Johanne og Jørgen Bang, som så i 1953 solgte den til Anna Halborg og Harald Riis, der er fra Lyby Mølle solgte i 1974 det meste af jorden fra. Digital udgave e-studio.dk I/S 6

7 Det udgør nu nederste del af Petravej, Olgavej og Normavej. A.P. Østergaard var en dygtig og solid landmand, så god at en tyr fra hans korthornsbesætning fik guldmedalje på Bellahøjskuet i A.P. Østergaard var j Menighedsrådet og Sognerådet. Skolen og Kirken havde også hans store interesse. Anna og Harald bor på gården endnu. Datteren Ellen på Spanggård og sønnen Ebbe på Dølbyvej 141. Digital udgave e-studio.dk I/S 7

8 Matrikel nr. 2 Vinde Østergard, Dølbyvej 114 Nuværende ejer: Laurits E. Jakobsen Anton Pedersen, der var gift med Dorte Marie fra St. Engeborg, overtog i 1906 gården efter sin far Eskild Pedersen. Fra Anton Pedersens mors side skulle han have slægtsrødder langt tilbage i gamle Vinde-slægter -fra Laus1 Nielsen i Dr. 5. Hun var gift to gange. Først med Jens Sørensen, Børsting, og anden gang med Eskild Pedersen. De fik 5 sønner. Jens Sørensen Pedersen boede i Vinde, matr. Dr. 14. Peder var kasserer på slagteriet, Kristen var murer og husmand i Tolstrup, Johan var gårdejer i Otting og Anton fik fødegården. Anton og Dorte Marie fik 7 børn. Aage boede i Skive, Harald i Thorum, Ingeborg i fødegården, Valdborg på Lemvig-egnen, Gudrun i Skive, Ane Katrine i Hammelshøj, Eskild blev rutebilchauffør i Hammershøj. Datteren Ingeborg og hendes mand Søren Poulsen fra Faarevang ved Silkeborg overtog gården i De havde 5 børn: Gerda bor i Skive, Erik kom til D.S.B. og bor i Lystrup ved Århus, Jens Johan bor i Glyngøre, Inger i Oddense og Birgitte i Holstebro. Ingeborg og Søren solgte gården i 1964 til konsulent Laurits E. J akobsen. I Anton Pedersens tid var de ikke medlem af mejeriet, men solgte mælken hver dag i løs mål, liter for liter, på gaden i Skive. I 1919 lod Anton Pedersen et nyt og anseeligt stuehus opføre. I Dorte Marie og Anton Pedersens tid var der altid liv og glade dage i den gård. De sang fra morgen til aften, sagde naboerne. Digital udgave e-studio.dk I/S 8

9 Der er handlet en del med jorden fra matrikel m. 2 a. AntOll Pedersen havde en tid også Risholm og lidt jord inde i Skive. Det yderste af Margrethevej s huse er fra matrikel m. 2 o~ blev i 1948 solgt til Magnus Clausen. I 1962, da Han~ Clausen solgte Næstedgaard blevalt jorden derude ti] parcelhusgrunde. Smedjen, Tømrerens huse og Dølbyvej 111 er fra m. 2. Dølbyvej er også der fra- Jakobsen solgte i 1974 det meste af jorden fra. Det udgør j dag, sammen med meget jord fra nr. log m. 3, Petravej: Olgavej og Normavej -der er over 200 huse der. L. E. Jakobsen bor stadig på gården, hans kone Ellen døde j Han er fra Skjern og hun var fra Varde. Datteren Olga er lærer på Skive Friskole, Peder er ingeniør og bor på Sjælland, Kristen er ansat ved Salling Landboforening og Erik bor i Vinde og er værkfører på Hem Maskinfabrik. Digital udgave e-studio.dk I/S 9

10 Matrikel nr. 2 c. Margrethevej 75. Nuværende ejer: Kjeld Christiansen. Hvor længe den ejendom har bestået ved jeg ikke, nok ikke ret meget over 100 år. I 1910 købte Inger og Kristian Christiansen den da de blev gift. Det er ikke det bedste af Vindes jord, men Kristian i æ' Hede, som han blev kaldt, var en dygtig mand. I 1928 lod han opføre helt nye bygninger -stald, lade og stuehus i en vinkelbygning. De havde dengang i flere år hans gamle far boende hos sig - August hed han. Han havde været landpost og gået ude fra Jebjerg station til Næstild over Oddense til Fraromerslev på sine ben - hver dag. Få dage før deres sølvbryllup døde Kristian, og sønnen Anders kom hjem og hjalp sin mor. Han var i flere år mælkekusk, tog også meget del i ungdomsforeningens arbejde og var i flere år leder af håndboldspillet. Anders overtog ejendommen i 1948 og blev i 1950 gift med Ella fra Vinderup-egnen. Anders døde i 1992 på Skovbakkehjemmet, Ella døde et år før. Hun havde i mange år været syg og svag. Deres eneste søn, Kjeld overtog ejendommen i 1983, og kort efter købte han Henry Andersen jord. Datteren, Aase bor i Hem. Digital udgave e-studio.dk I/S 10

11 Matrikel nr. 3 a. Bybjerggaard, Mettevej 3. Ved udskiftning ca. år 1800, var gården regnet for den bedste i Vinde, og beboerne de mest velhavende. De havde skorsten på huset, og den blev kaldt Brøndumgaard, fordi en mand ved navn Brøndum kom dertil engang i 1700 tallet. Han døde i Han og alle de følgende mænd, er kommet dertil ved giftemål. I 1883 overgik gården til en svigersøn; J ens Pedersen fra Estvad og datteren Ane Kathrine. Gården har en tid været på fremmede hænder. Ejet af en Baastrørn, siden en Svansø. Det er nok en af dem, der har frasolgt den ret store hedelod. Det var noget af en bedrift, ~ der blev lagt mærke til, da Mette (datter) og Jens Kristian Pedersen i 1918 solgte matrikel Dr.1 b, og købte slægtsgården tilbage. \ I 1950 overdrog de den til deres søn Gunner, som kort efter blev gift med Else Kristensen fra Jebjerg. De har to piget, som bor i Hvidbjerg og Skjern. Jens Kristian var fra Silkeborg-egnen og var radikal og andelsmand til fingerspidserne, hvad der gav ham mange tillidsposter. Han var i 25 år formand for Brugsforeningen, formand for Sygekassen for Skive Landsogn Resen, formand for Foderstofforeningen under Jydsk Andel, var i Sognerådet m.m. Han døde i 1952 og Mette døde i I ca solgte Gunner jorden syd for Dølbyvej. Det udgør nu hele Emilievej. I 1974 blev resten af jorden solgt til byggegrunde -første del af Petravej, Olgavej og Normavej er fra matrikel Dr. 3 og nu sidst hjemme ved gården, kaldt Mettevej. Nu er Else og Gunner flyttet til Skive og stuehuset er solgt. Digital udgave e-studio.dk I/S 11

12 Matrikelnr.4. Spangaard, Dølbyvej 51. Jens Halborg, der stammer fra Lyby, havde som helt ung mand købt gården lige efter århundredeskiftet. Han giftede sig i 1904 med Bodil Thordal, også fra Lyby. Jens Halborg var en foretagsom mand. Han solgte heden fra til m. 8 - Vinde Vestergaard, købte noget fra m. 3, næsten alle Vinde gårdes eng og mose parcel og købte hele gården m. 5a, så han havde marken samlet i et, den største jordlod i Vinde. Jens Halborg lod i 1916 opføre et nyt stuehus. Fra det er der en fin udsigt ind over Skive by. Det gamle stuehus ligger der for øvrigt endnu og udgjorde i mange år hestestald, karlekammer og vognport. I 1927 bleven ny kostald med fodergang og brandsikkert loft bygget. Det bedste ved gården var mælkesalget til Skive Sygehus, de kunne selv skumme mælken på en lille centrifuge, som stod i et lille mejeri, der var indrettet i kælderen under stuehuset. Jens Halborg døde pludselig af lungebetændelse i 1928, han var da ikke fyldt 55 år. Om ham har jeg hørt mange fortællinger og anekdoter, men aldrig noget ufordelagtigt. Bodil Halborg fortsatte med at drive gården til sin død i år gammel. Hun holdt gerne 3-4 voksne karle, flere af dem var der i mange år. Når hun havde fæstet en ny karl, fik han gerne lidt fæstepenge, nok højst 50 kr., det må være en ældgammel skik. I 1955 ophørte mælkesalget til sygehuset, men Bodil Halborg log sig ikke slå ud af den grund. Hun opførte et nyt svinehus, de havde aldrig før haft svin af betydning der. Digital udgave e-studio.dk I/S 12

13 Bodil Halborg var af den opfattelse at der ikke måtte sælges så meget som en kvadratmeter jord fra og sådan blev det så længe hun levede. Siden er der solgt jord til Bodilsen Møbelfabrik, og fra den anden ende er solgt jord til både vej og jernbane, nu natursti. Resten af jorden er nu forpagtet ud og stuehuset bebos nu af Bodil Halborgs barnebarn, Ellen Riis. Digital udgave e-studio.dk I/S 13

14 Matrikel nr. 5 Lille Spangaard. Mange vil kunne huske det lille hvide hus midt i Halborgs mark. Det er stuehuset fra Laust Nielsens gård, som brændte en gang mellem , og blev solgt til Halborgs. Her i stuehuset boede Kirstine og Kristian Kristensen, kaldet Maltesen eller Gedekongen. Han havde sådan nogle fine geder, som han fik mange præmier for på dyrskuet og ungskuet. æ Maltesen døde i 1956, Kirstine nogle år efter inde på de gamles Hjem i Skive. Storgaards ejendom, Vindevej 60 og Bachs er fra nr. 5. Fra deres jord er der hentet meget sand og grus, men herfra ved jeg for lidt til, at jeg kan sætte årstal på. I Vindevej 60 boede Magnus Jakobsen, der var gift med æ Maltesens datter Anna. Før dem boede hans far og mor der, og nok før dem igen en Jens Villadsen, fordi vejen der forbi altid blev kaldt æ 'Villadsens bak. De to møbelfabrikker, Madsen og Bach, er fra nr. 5 og er af nyere dato- før Også Forsamlingshuset og Dortheavej har matrikel nr. 5. Digital udgave e-studio.dk I/S 14

15 Matrikel nr. 6a. Bækgård, Dølbyvej 118. Nuværende ejer: Mogens Salkvist Jensen. Mads Peder Pedersen var fra matrikel m. 16 i Vinde. Han købte i 1883 Bækgaard og beholdt en del af jorden derfra, det der ligger over for Bækgaards stuehus og op mod Vinde by. Han har også købt ejendommen Hakkefælt, som lå øst for gården - en 3-4 tdl. og matrikel nr. 17, nordvest for gården. Store Mads Peder, blev han kaldt i modsætning til hans lillebror, der også hed Mads Peder og boede på Risholm sine sidste år i ejendommen matr. nr. 22, den som nu ejes af Flemming Olsen. Store Mads Peder og hans kone var begge døde, da deres eneste datter Marianne blev gift med Albert Salkvist Nielsen i Det var noget nær samme tid, at gården brændte og den jord, der lå nord for æ'hovvej - ca. 30 tdl. blev solgt fra til Marienlyst (herom senere ) Salkvist, han blev aldrig kaldt andet, var fra Mors. Han var egentlig ikke landmand, men var udlært sadelmager. I ungdommen havde han syet sadler til de Randers Dragoner. Han kom til Vinde som sadelmagersvend hos Peder Jebjerg, der boede i Dølbyvej 99. Han og Marianne drev et godt landbrug. Heste var hans store interesse, han har solgt flere avlshingste, og der blev også solgt flere avlstyre af korthornracen. Han var også formand for Skive Mejeri. Digital udgave e-studio.dk I/S 15

16 De afstod i 1949 gården til deres eneste datter Johanne og svigersønnen Viggo Jensen, der var fra smedjen i Hjerk. Salkvist døde i 1969 og Marianne nogle år før. De sidste år boede de på Henrik Lundsvej i Skive. I 1977 blev den nye kostald bygget. Viggo døde i 1988, 70 år gammel. Johanne døde i 1992,76 år gammel. Nu driver deres søn Mogens gården videre. En anden søn Hans Kurt bor i Resen. Digital udgave e-studio.dk I/S 16

17 Matrikel nr. 6b. Dølbyvej 144. Nuværende ejer: Inge og Per Iversen. De 30 tdl. nord for Hovvejen, som i 1910 blev solgt fra Bækgaard til J.C.Ladefoged på Marienlyst, blev delt i to stykker, da Vestsallingbanen kom i Ca. 10 tdl., det såkaldte Løjenkjær forblev ved Marienlyst, (nu golfbane). Resten - 20 tdl., blev der i 1934 bygget en helt ny gård på til et par unge mennesker, som straks gik fra hinanden. Gården blev solgt til Esther og Viggo Thorgaard, som boede der til 1946, da de solgte til Mitte og Aage Kjærgaard, han var fra Mors og hun fra Balling. Ved jordfordelingen, da den nye vej A26 i 70-erne kom, blev jorden på nær 2 ha. solgt til Risholm. Aage Kjærgaard havde et sjældent godt forhold til sine husdyr, hestene som duerne. Aage Kjærgaard døde pludselig i Kort efter solgte Mitte ejendommen til Inge og Per Iversen fra Nordsalling. Mitte bor nu i Skive. Mitte og Aage har tre døtre, Inger bor i Kolding, Tina i Århus og Birgitte i Schweiz. Digital udgave e-studio.dk I/S 17

18 Matrikel nr. 7 a. Dølbyvej 138. Nuværende ejer: Esper Sørensen. Min bedstefar Esper Sørensen kom hertil fra Ramsing i 1874 som bestyrer for en ældre enke, som han giftede sig med. Hendes første mand, Jens Miltersen var født her på gården, så vidt jeg kan se af gamle papirer, har den aldrig været i fri handel - i hvert tilfælde ikke siden Vinde Jorde udskiftning ca Gården er først i 1815 flyttet her op i N ørrernarken fra det, som nu ejes af Flemming Olsen - matrikel nr. 22. Bedstefar blev i 1883 gift anden gang med sin 23 år yngre husbestyrerinde Marie Kathrine Madsen fra Dommerby. De fik tre børn. Min far var den yngste: Søren Chr. Sørensen var født i Esper Sørensen døde i 1904, 70 år gammel. Bedstemor sad så som enke her til 1921, da far overtog den og blev gift med mor; Johanne Nielsen (Møller) fra Kaas Møller i Lihme sogn. Bedstemor, Marie Kathrine døde i Vi var fem børn - kun jeg bor her på egnen. Hanne døde ii"j Niels bor i Åbenrå. Harald i Juelsminde. Knud i Værløse på Sjælland. Far, Søren Chr. Sørensen døde i Mor sad så som enke her, til jeg overtog gården i Johanne Sørensen døde i år gammel. Det må vist bemærkes at gården var den sidste firelænget her på egnen med stråtag på alle fire huse helt frem ti Det største fremskridt blev gjort i 1947, da engen blev drænet, og vandløbet der igennem rørlagt. En gammel lergrav, der ikke lod sig dræne, blev i 1977 til Digital udgave e-studio.dk I/S 18

19 med mange forskellige træer. Der nu er en del af en hel lille skov derude. Der er frasolgt fire byggegrunde - Dølbyvej og den sydlige skel er flyttet 10 meter så 27 parcelhusgrunde får noget mere havejord. Det gav mulighed for at jeg i 1976 kunne bygge et nyt stuehus. Laden blev opført i 1954 og svinehuset i Den gamle kostald blev revet ned i I 1992 blev det meste jord solgt fra til Paakjær, og resten er nu lejet ud. Nu, her i 1998 sidder jeg inde i det nye stuehus (22 år gammel), og skriver minder ned. Digital udgave e-studio.dk I/S 19

20 Matrikel nr. 8 a. Vinde Vestergaard, Vindevej 117. Nuværende ejer: Brunsgaard. I 1851 købte en ung mand fra Bremgård i Otting, Vinde Vestergaard og havde den til Da overdrog han den til sin søn Carl Hansen. Han og sin søn, Elin er Skive Folkeblads historie, men det vil jeg ikke skrive om. I 1901 kom Peder Goul fra Grove til Vinde Vestergaard. Året efter sit giftermål, blev Peder Goul enkemand med en lille pige - Magda. Han giftede sig anden gang med Bodil Damgaard fra Hem, de fik tre børn: Marius og tvillingerne Inger og Peder - kaldet bette Peder Goul. Peder Goul døde i år gammel. Marius overtog gården i 1948 efter sin mor, som døde i Marius døde i Peder og hans kone Anna fra Næstild overtog gården. De solgte den i 1980 til Kristian Brunsgaard fra Ramsinggaard i Oddense. Anna og Peder blev boende i stuehuset. Efter Annas død i 1987, flyttede Peder til Skive og døde i Inger bor i Ringkøbing. Stuehuset og staldbygningerne er nu lejet ud, og jorden dyrker Brunsgaaard som ren planteavl. Peder Goul senior var sådan en myndig og beslutsom mand, der nød stor agtelse. Han var i Sognerådet og formand for Salling Landboforening. Opdræt af Belgier heste og Korthorn kvæg gjorde navnet Peder Goul, Vinde Vestergaard kendt viden om. Mange der var ung i Lund og Vinde i 1950-erne kan huske Marius Goul fra håndboldbanen, som han lagde jord til i mange år. Digital udgave e-studio.dk I/S 20

21 Vinde Vestergaard er nu dobbelt så stor som de andre Vinde gårde, der er købt meget jord til i tidens løb og også solgt noget fra. De to ejendomme, Ballingvej 6 og 8 ude ved Hem landevejen, de må være kommet fra Vinde Vestergaard, idet de har matrikel Dr. 8. Det må være sket i slutningen af 1800-tallet, efter den første husmandslov. Nu er jorden lagt sammen, og Jens Pedersen (gartner) driver dem begge to. I flere år, frem til midten af 40-erne boede i Ballingvej 6 Marie og Johannes Johansen og deres søn Harry, som nu bor i Skive. Så kom Sigrid og Gunner Nielsen, som i 1961 solgte til J ens Pedersen, der bor der endnu. I mange år boede i Ballingvej 8 en tækkemand ved navn Peder Nielsen, også kaldet bette Peder Nielsen. Ca købte et par unge folk stedet, Minne og Peder Nielsen hed de. Peder Nielsen var en mand med åndelig og kulturelle interesser. Han ernærede sig ved at være hjemmeslagter. Han vil kunne huskes for hans arbejde som instruktør for mange dilettant komedier og som formand både for det gamle og det nye forsamlingshus. Han døde i 1987, og Minne bor nu i Skive. Deres søn Peder Kristian er forstander på Levring efterskole, Laurits er lærer og bor i Balling og datteren Anna i Lem. Husene på Charlottevejs nordside og husene på Margrethevejs sydside fra Dr. 3 og ud til Hedevejen, er solgt fra Vinde Vestergaard ca Det var her håndboldbanen var. Digital udgave e-studio.dk I/S 21

22 Der er i tidens løb købt meget jord til Vinde Vestergaard, således hedeloden fra nr. 3,4 og 5 og nogle små parceller, det udgør næsten halvdelen af gårdens jorde. Indtil Brunsgaard købte gården, var der midt i marken en plantage eller skov, heri har ligget et hus. I det var Jakob Jensen født, den senere her på egnen så kendte landpost og skribent til Folkebladet. I det hus stod det første juletræ i Vinde - påstod han. I det sydvestlige hjørne af marken har ligget 2 huse med lidt jord - det såkaldte Bommelund. I det ene har Jens Nørgaard boet. I det andet Inge Sørensen, pikkekone (brolægger). Resterne af det såkaldte "Inges have" har ligget uberørt til vore dage. Vist nok i 1907 er der i Folkebladet skrevet en artikel om hende og hendes søn Per. Han var så slem, at han lånte nogle penge i ejendommen, fik dem udbetalt og forsvandt med dem til Australien og lod sin gamle mor sidde i stor fattigdom. Siden har ingen hørt fra ham, det er nu over 100 år siden. men Jakob Post huskede ham. Digital udgave e-studio.dk I/S 22

23 Matrikel m. 9 a. Vindevej 106. Nuværende ejer: Jens Melgaard. Den gårds jord har ligget flere steder i Vinde, og er blevet handlet meget med. Således har hele Annettevej hørt der til, og er udstykket ca Det stykkejord vandtårnet ligger på, og det lige over for, som hørte til Hakon Dams ejendom - nu Henning Poulsen, Bakkedraget 12 er også kommet der fra. Den største parcel her fra er nok Hedeloden, som i dag udgør det meste af Mads Overgaards gård. I min skoletid boede bette Jakob der, en gammel mand. Der var telefoncentral i den ene ende af huset, som Bodil Børsting passede. Hun malkede også hans 2 køer. Der fortælles, at der en gang har været Brugsforening og en kort tid skole der. Huset skulle være bygget år Jacob var en rigtig landsbyoriginal de har før boet i matrikel nr. 10 (hundepensionen) det var hans kone, Sines fødehjem. I 1940 blev centralen nedlagt og Jakob flyttede til Skive. Sine var da død, og ejendommen blev solgt til hestehandler Poul Bastrup. De første mange år boede de der ikke, men de to lejligheder var lejet ud. Der har boet mange forskellige mennesker der, og flere af dem bor i Vinde endnu. I 1980 solgte han det til Ella og Jens Melgaard, som bor der endnu. Digital udgave e-studio.dk I/S 23

24 Matrikel nr. 9 b. Solhøj og Vandtårnet udgjorde i min skoletid et veldrevet husmandsbrug under matrikelbetegnelserne 9b og 10b. I 1941 solgte Karen og Jens Nørgaard det til udstykning i kolonihaver. Jens Nørgaard bleven meget gammel mand og helt blind til sidst. Han døde i ca hos datteren og svigersønnen, Jenny og Jens Møller, Bakkedraget 20. Manden, som stod for købet af ejendommen var Peder Sørensen. Han var vaskemester inde på sygehuset, og boede selv i bygningerne i flere år derefter. Det blev solgt i ca til Esmand Pedersen, som drev en omfattende kreaturhandel derfra. En datter af Esmand Pedersen er nu lærer ved Resen Skole. Huset bebos nu af postbud og brevdueavler Frode Christensen og hans kone Aase. Der er nu bygget mange huse i kolonihaverne. Digital udgave e-studio.dk I/S 24

25 Matrikel nr. 9 og 10. Ballingvej 4. Nuværende ejer: Inga og Mads Overgaard. Matr.nr.9 og 10 optræder mange steder på matrikelkortene over Vinde. Hedeloderne 9-10, som er de største af parcellerne er blevet til Mads Overgaards gård, den er først oprettet sidst i 1800-tallet. Det skulle være Nikkel Nielsen, som i mange år derefter drev snedkerforretning på Resenvej, der har ladet bygningerne opføre sidst i 1800-tallet. Siden har der boet en mand kaldet Jørgen Rakkelsmand der (han lavede hakkelse til vognmændenes heste i Skive). I 1928 købte Viggo Dalsgaard det, han var en dygtig kvægavler (Korthorn) Viggo Dalsgaard interesserede sig også meget for husmandsforeningsarbejdet. Han solgte den i 1954 til musiker Arne Madsen fra Fjends Herred, som så i 1960 solgte det til Inga og Mads Overgaard, der bor der endnu 38 år efter. Jorden er nu lejet ud, og der er næsten dobbelt så meget jord, som da de købte det. Marie og Viggo Dalsgaard flyttede til Kjeldbjerg, hvor de døde for en del år siden. Inga og Mads har fem børn, en datter bor i Norge og en søn i Vinde. Digital udgave e-studio.dk I/S 25

26 Matrikel nr.10a. Vindevej 115, Købmandsdøgneren Nuværende ejer: Tove Nielsen. Købmandsdøgneren er en for længst nedlagt gård, som har haft jord mange steder i Vinde (se Bakkedraget log 20 og Ballingvej 4) Den første brugsforening er oprettet i 1904, og havde til huse i gården lige overfor, nu Vindevej 106. Den må ret hurtig være kommet over på sin nuværende plads. De to første uddelere var Jens Torp og Jens Gertsen, hvem der var først, ved jeg ikke. Jeg ved, Jens Gertsen var en meget punktlig mand, der drev lidt landbrug foruden uddelerhvervet. c Han var socialdemokrat og fritænker, men han faldt vist :i~; aldrig rigtig til i Vinde, er i hvert fald flyttet her fra som ung. Hvilken tid jorden er solgt fra, kan jeg ikke finde ud af, det er '- nok ikke før 1919, da Dagmar Dam blev uddeler -19 år gammel. Hun blev i 1924 gift med Peder Gouls forkarl Ejnar Korsgaard fra Grønning. Da kom der rigtig gang i Brugsen, og vindeboerne stod sammen om deres Brugsforening, om end somme tider med megen diskussion. Det var en helt anden forretning i trediverne, end den vi kendte til sidst, med opkøb af æg og udbetaling af mælkepenge fra mejeriet hver 14. dag. Den gang kunne man ikke købe mælk, kartofler eller rugbrød, derimod kunne man købe benzin, petroleum, kul, I koks, hønsefoder, alle slags håndredskaber til landbrug, tøj, træsko og gummistøvler. Digital udgave e-studio.dk I/S 26

27 Korsgaard sørgede også for der kom en handelsrejsende hertil med tøjstoffer til en habit. Han kørte så dem, der havde købt stoffer, i sin bil - en stor Ford V8, til skrædder Stengaard i Hald i Nordfjends, hvor de fik det syet. Dagmar og Ejnar Korsgaard blev ved i Brugsen til Da byggede de et nyt hus på Hakon Dams mark, Vindevej 105. Ejnar Korsgaard døde i Dagmar blev boende i huset i mange år efter, og døde i Fra 1963 til 1991, hvor Brugsen blev nedlagt, har der været flere forskellige uddelere, og der er blevet bygget om og udvidet. Der er bygget 2 nye parcelhuse på noget af grunden. De, der har været der længst, var Margit og Søren Jensen fra 1967 til 1989, da Søren døde. Margit døde i 1985, og indtil da boede de i eget hus på Margrethevej 7. De kom fra Roslev. Nu er der en købmandsdøgner eller minimarked der, som ejes og drives af Tove Nielsen. Vindeboerne kan nu glæde sig over at have sådan en fin butik midt i byen. Digital udgave e-studio.dk I/S 27

28 Matrikel nr. 10b, m.f. Bakkedraget 20 (Hundepensionen) Nuværende ejer: Jens Agerholm Møller. Det var her Sine til bette Jakobs var født, mere ved jeg ikke om den fra før i tiden. Men engang i tyverne er den solgt til Anders Møller- far til Jens Møller, som overtog den i Han bor der endnu sammen med sin søn, postbud Jørgen Møller. Det er mange år siden hans kone, Jenny døde. Jorden er nu lejet ud til en mand fra Dølby. Jens Møllers store interesse har altid været jagt og hunde- Matrikel nr. 11 a, m.f. Højgaard, Bakkedraget 1 (Havecentret) Nuværende ejer: Jørn Sørensen, Der er mange matrikelnumre til den gård, som først er bygget der i ca Før de mange træer er groet op, har der været en fin udsigt til Skive. Den var en del år ejet af Krest~n Jakobsen i Lund. I 1923 blev der bygget nyt stuehus og staldbygninger, for da blev hans søn Jakob gift med Peder Gouls datter Magda. De boede der til 1930, da Kresten Jakobsen døde flyttede de til Lille Engeborg. Gården blev da solgt til Laust Søndergård, som havde den indtil Da købte Anton Gedelykke den og siden igen en, som hed Mads Peter Frystutt. I 1947 købte gartner Georg Sørensen Skive det, og lavede det hele om til gartneri. Han døde i 1996, 90 år gammel. Hans kone bor nu i stuehuset. Sønnen og hans kone, der nu driver gartneriet, bor i en lejlighed, der er indrettet i staldbygningen. Digital udgave e-studio.dk I/S 28

29 Matrikel m. 12 a. Nørregaard, Dølbyvej 146. Nuværende ejer: Gerda og Jens Peder Paakjær. Før udskiftning har gården ligget nede mellem Riis og Jacobsen. Den blev i 1801 købt fri af fæsteforholdet til Krabbesholm og flyttet op på sin nuværende plads af en pastor Leth fra Skive. Han gav den navnet Skyldfrilyst. Den blev da bygget som en helt indelukket gård med to porte og stråtag. Det blev sagt, at der spøgte i stuehuset dengang. En sort hånd på væggen blev ved med at komme frem, selv efter mange overmalinger. I 1890-erne var den ejet af en Erik Jensen. I 1904 brændte gården helt ned og var dengang ejet af en ung enke, Sørine Goul. Hun solgte den til et par unge håndværkerbrødre, som byggede det op med salg for øje. Stuehuset står der endnu. Brdr. Bundgård, den ene var den senere branddirektør i Skive, solgte stedet i 1907 til Peder Søgaard, som blev der til Margrete og Peder Søgaard havde 6 børn. ~ Flere af børnebørnene bor nu i Skive og Fjends Herred. En af dem er den kendte kommunalpolitiker i Fjends, Knud Søgaard, Kolkur Sdr. Resen. Datteren Dorthe bor i Skive, hun er blevet enke to gange og boede i mange år på Nygaard i Resen. Peder Søgaard var den første i Vinde, der fik malkemaskine, det var i Margrete og Peder døde som gamle folk i Skive i Gerner Pedersen, fra Struer-egnen var kun 25 år, da han i 1943 kom til Vinde, han var en dygtig og driftig landmand, som lod det meste jord dræne, og plantede læhegn rundt om hele marken. Han var den første i Vinde, der anskaffede sig en traktor i Et par år efter sit giftermål med Dagny fra Vestjylland, solgte de gården i 1954 og flyttede til Holstebro-egnen Det var Digital udgave e-studio.dk I/S 29

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

LAUB J E R G S L Æ GTEN

LAUB J E R G S L Æ GTEN LAUB J E R G S L Æ GTEN Hovedbestandele....5 Indholdsfortegnelse....5 Familiehistorie....5 Kildeangivelse...5 Slægtstræet....5 Historiske kronologier...5 Navne....5 Breve....5 Oversættelse....5 Originaler....5

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

Jens Peter Adolph Windberg

Jens Peter Adolph Windberg Jens Peter Adolph Windberg Levnedsskildring Copyright 2012 Inge Ruth Larsen Hørve 1999. Dette skrift er redigeret af barnebarn Inge Ruth Larsen, født Windberg d. 18. maj 1929, datter af Harald Windberg,

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere