Esper Sørensen. Vinde Historier Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1"

Transkript

1 Esper Sørensen Vinde Historier Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1

2 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse. Digital udgave 2005 af e-studio.dk I/S Denne bog må frit kopieres og gengives i sin helhed, så længe ingen ændringer i dokumentet foretages. Det er ikke tilladt at tage citater fra denne bog, medmindre tydelig kildeangivelse angiver citatets oprindelse. Det er ikke tilladt at videresælge denne bog, eller på anden måde tjene penge på videregivelse af bogen til tredje mand. Bogen er ment som en gratis erindringsbog. Digital udgave e-studio.dk I/S 2

3 Forord Svend Mortensen fra Byhistorisk arkiv i Skive, har en gang opfordret mig til at skrive noget ned af det jeg husker. Det, og så lysten gør, at jeg vil prøve at skrive "Vinde Historier". Foran mig ligger et matrikelkort over Vinde fra 1941 og nogle avisartikler fra 1938, skrevet i Folkebladet af Magister Jens Chr. Hansen i Viborg. Han er født i Vinde Vestergård i 1874, død i Kortet, artiklerne, og hvad gamle for længst afdøde folk har fortalt og så min egen hukommelse er grundlaget for "historierne". Der kan godt forekomme forskydninger i årstal, især de sidste år, men idet store hele passer det. Det er jo utrolig som Vinde har forandret sig bare i min tid, så det er godt nok at få det skrevet ned. I Samtlige billeder er taget af Harald Sørensen, 16. maj Digital udgave e-studio.dk I/S 3

4 I mange år har jeg søgt efter, hvad der var af historie om Vinde. Jeppe Aakjær har i sin bog "Fra Agermuld og Hedesand" side i 57 skrevet noget om 14 genstridige bøndel fra Vinde "der omsider gik til patten i 1782" Det var en sag med købmand Ole Rønbjerg, Brogården i Skive, og handlede om noget brokom, som de ikke ville betale. Det drejede sig om skæppe byg for hele Vinde. De 14 vindeboer val fæstebønder til Krabbesholm. Deres navne var Hans Stephansen, Søren Hammer, Anders Bødker, Michael Jensen, Niels Laursen, Niels Sørensen, Niels Villadsen, Kristian Kounst, Jens Kounst, Thomas Jensen, Jens Kaastrup, Ole Andersen og Lars Larsen. Det ville være skønt at have vidst i hvilke gårde de har boet, men lidt har jeg fundet ud af. Thomas Jensen må være fra Paakjærs gård (matr. Dr. 12), Ole Andersen fra Riis' gård (matr. Dr. 1), Jens Kaastrup fra Mogens Salkvist Jensens gård (matr. Dr. 6), Hans Stephansen fra matr.dr.16, der hvor Holger Pedersen bor. De to ved navn Kounst må være min og æ'halborg's gård. Niels Villadsen el fra Vinde Vestergård, han omkom i 1802, ved at en vogn væltede over ham. Af bogen fremgår det, at det blevet bittert forlig for de 14 Vindebønder den 7. november Jens Chr. Hansen har i si11l artikel i 1938 nogle interessante tal, fra den gang Vinde-gårdene blev købt fri fra fæsteforholdet til Krabbesholm. Det må bemærkes, at de alle var næsten lige store, ca. 3 tdl. hartkorn. Digital udgave e-studio.dk I/S 4

5 Nr. 5 solgt i rigsdaler Nr. 8 Vinde Vestergaard solgt i Nr. 2 Vinde Østergaard solgt i Nr. 12 Vinde Nørregaard solgt i Nr. 4 Spangaard solgt i Nr. 6 Bækgaard solgt i Nr. 10 solgt i Nr. 3 Bybjerggaard solgt i Nr. 7 Min solgt i Prisen på nr. 1,9 og 11 er ikke nævn nogen steder. At nr. 3 er den billigste beror på, at den er den eneste, der blev betalt kontant. Digital udgave e-studio.dk I/S 5

6 Matrikel nr. 1 a Vinde Vesterly, Dølbyvej 116. Nuværende ejer: Anna og Harald Riis. Matrikel nr. 1 b Margrethevej 81 Nuværende ejer: Erna og Aage Sørensen I langt over 100 år, fra en gang i 1700-tallet til ca. 1905, var den i slægten Ladefoged og Andersens eje. Hedeloden er solgt fra, for i 1904 lod Mette og Jens Chr. Pedersen, matrikel 1 b, en ny gård opføre. Årstallet 1904 står skrevet i stuehusets gavl. De solgte den i 1918 til Pouline og Emil Christensen, som lige var vendt hjem fra Amerika. De havde mange børn, men den vi kender bedst her i Vinde er Elmer. Han var sådan en dygtig harmonika spiller. Både her i Lund -Vinde og mange andre steder i Fjends og Sydsalling, har ungdommen danset til hans musik. Elmer overtog gården efter forældrenes død i ca Elmer døde i Gården ejes nu af Entreprenør Aage Sørensen, Margrethevej. Fra 1905 til 1919 har matrikel m. 1 A haft to måske tre forskellige ejere. Der var Carl Johansen, som flyttede til Bortrup og er far til Agnethe i Møbelfabrikken. I 1919 blev gården købt af Anders Peder Østergaard fra Fjends Herred- Han drev den til 1946, da datteren og svigersønnen, Signe og Kristian Meldgård, overtog den. De solgte den 2 år efter til Johanne og Jørgen Bang, som så i 1953 solgte den til Anna Halborg og Harald Riis, der er fra Lyby Mølle solgte i 1974 det meste af jorden fra. Digital udgave e-studio.dk I/S 6

7 Det udgør nu nederste del af Petravej, Olgavej og Normavej. A.P. Østergaard var en dygtig og solid landmand, så god at en tyr fra hans korthornsbesætning fik guldmedalje på Bellahøjskuet i A.P. Østergaard var j Menighedsrådet og Sognerådet. Skolen og Kirken havde også hans store interesse. Anna og Harald bor på gården endnu. Datteren Ellen på Spanggård og sønnen Ebbe på Dølbyvej 141. Digital udgave e-studio.dk I/S 7

8 Matrikel nr. 2 Vinde Østergard, Dølbyvej 114 Nuværende ejer: Laurits E. Jakobsen Anton Pedersen, der var gift med Dorte Marie fra St. Engeborg, overtog i 1906 gården efter sin far Eskild Pedersen. Fra Anton Pedersens mors side skulle han have slægtsrødder langt tilbage i gamle Vinde-slægter -fra Laus1 Nielsen i Dr. 5. Hun var gift to gange. Først med Jens Sørensen, Børsting, og anden gang med Eskild Pedersen. De fik 5 sønner. Jens Sørensen Pedersen boede i Vinde, matr. Dr. 14. Peder var kasserer på slagteriet, Kristen var murer og husmand i Tolstrup, Johan var gårdejer i Otting og Anton fik fødegården. Anton og Dorte Marie fik 7 børn. Aage boede i Skive, Harald i Thorum, Ingeborg i fødegården, Valdborg på Lemvig-egnen, Gudrun i Skive, Ane Katrine i Hammelshøj, Eskild blev rutebilchauffør i Hammershøj. Datteren Ingeborg og hendes mand Søren Poulsen fra Faarevang ved Silkeborg overtog gården i De havde 5 børn: Gerda bor i Skive, Erik kom til D.S.B. og bor i Lystrup ved Århus, Jens Johan bor i Glyngøre, Inger i Oddense og Birgitte i Holstebro. Ingeborg og Søren solgte gården i 1964 til konsulent Laurits E. J akobsen. I Anton Pedersens tid var de ikke medlem af mejeriet, men solgte mælken hver dag i løs mål, liter for liter, på gaden i Skive. I 1919 lod Anton Pedersen et nyt og anseeligt stuehus opføre. I Dorte Marie og Anton Pedersens tid var der altid liv og glade dage i den gård. De sang fra morgen til aften, sagde naboerne. Digital udgave e-studio.dk I/S 8

9 Der er handlet en del med jorden fra matrikel m. 2 a. AntOll Pedersen havde en tid også Risholm og lidt jord inde i Skive. Det yderste af Margrethevej s huse er fra matrikel m. 2 o~ blev i 1948 solgt til Magnus Clausen. I 1962, da Han~ Clausen solgte Næstedgaard blevalt jorden derude ti] parcelhusgrunde. Smedjen, Tømrerens huse og Dølbyvej 111 er fra m. 2. Dølbyvej er også der fra- Jakobsen solgte i 1974 det meste af jorden fra. Det udgør j dag, sammen med meget jord fra nr. log m. 3, Petravej: Olgavej og Normavej -der er over 200 huse der. L. E. Jakobsen bor stadig på gården, hans kone Ellen døde j Han er fra Skjern og hun var fra Varde. Datteren Olga er lærer på Skive Friskole, Peder er ingeniør og bor på Sjælland, Kristen er ansat ved Salling Landboforening og Erik bor i Vinde og er værkfører på Hem Maskinfabrik. Digital udgave e-studio.dk I/S 9

10 Matrikel nr. 2 c. Margrethevej 75. Nuværende ejer: Kjeld Christiansen. Hvor længe den ejendom har bestået ved jeg ikke, nok ikke ret meget over 100 år. I 1910 købte Inger og Kristian Christiansen den da de blev gift. Det er ikke det bedste af Vindes jord, men Kristian i æ' Hede, som han blev kaldt, var en dygtig mand. I 1928 lod han opføre helt nye bygninger -stald, lade og stuehus i en vinkelbygning. De havde dengang i flere år hans gamle far boende hos sig - August hed han. Han havde været landpost og gået ude fra Jebjerg station til Næstild over Oddense til Fraromerslev på sine ben - hver dag. Få dage før deres sølvbryllup døde Kristian, og sønnen Anders kom hjem og hjalp sin mor. Han var i flere år mælkekusk, tog også meget del i ungdomsforeningens arbejde og var i flere år leder af håndboldspillet. Anders overtog ejendommen i 1948 og blev i 1950 gift med Ella fra Vinderup-egnen. Anders døde i 1992 på Skovbakkehjemmet, Ella døde et år før. Hun havde i mange år været syg og svag. Deres eneste søn, Kjeld overtog ejendommen i 1983, og kort efter købte han Henry Andersen jord. Datteren, Aase bor i Hem. Digital udgave e-studio.dk I/S 10

11 Matrikel nr. 3 a. Bybjerggaard, Mettevej 3. Ved udskiftning ca. år 1800, var gården regnet for den bedste i Vinde, og beboerne de mest velhavende. De havde skorsten på huset, og den blev kaldt Brøndumgaard, fordi en mand ved navn Brøndum kom dertil engang i 1700 tallet. Han døde i Han og alle de følgende mænd, er kommet dertil ved giftemål. I 1883 overgik gården til en svigersøn; J ens Pedersen fra Estvad og datteren Ane Kathrine. Gården har en tid været på fremmede hænder. Ejet af en Baastrørn, siden en Svansø. Det er nok en af dem, der har frasolgt den ret store hedelod. Det var noget af en bedrift, ~ der blev lagt mærke til, da Mette (datter) og Jens Kristian Pedersen i 1918 solgte matrikel Dr.1 b, og købte slægtsgården tilbage. \ I 1950 overdrog de den til deres søn Gunner, som kort efter blev gift med Else Kristensen fra Jebjerg. De har to piget, som bor i Hvidbjerg og Skjern. Jens Kristian var fra Silkeborg-egnen og var radikal og andelsmand til fingerspidserne, hvad der gav ham mange tillidsposter. Han var i 25 år formand for Brugsforeningen, formand for Sygekassen for Skive Landsogn Resen, formand for Foderstofforeningen under Jydsk Andel, var i Sognerådet m.m. Han døde i 1952 og Mette døde i I ca solgte Gunner jorden syd for Dølbyvej. Det udgør nu hele Emilievej. I 1974 blev resten af jorden solgt til byggegrunde -første del af Petravej, Olgavej og Normavej er fra matrikel Dr. 3 og nu sidst hjemme ved gården, kaldt Mettevej. Nu er Else og Gunner flyttet til Skive og stuehuset er solgt. Digital udgave e-studio.dk I/S 11

12 Matrikelnr.4. Spangaard, Dølbyvej 51. Jens Halborg, der stammer fra Lyby, havde som helt ung mand købt gården lige efter århundredeskiftet. Han giftede sig i 1904 med Bodil Thordal, også fra Lyby. Jens Halborg var en foretagsom mand. Han solgte heden fra til m. 8 - Vinde Vestergaard, købte noget fra m. 3, næsten alle Vinde gårdes eng og mose parcel og købte hele gården m. 5a, så han havde marken samlet i et, den største jordlod i Vinde. Jens Halborg lod i 1916 opføre et nyt stuehus. Fra det er der en fin udsigt ind over Skive by. Det gamle stuehus ligger der for øvrigt endnu og udgjorde i mange år hestestald, karlekammer og vognport. I 1927 bleven ny kostald med fodergang og brandsikkert loft bygget. Det bedste ved gården var mælkesalget til Skive Sygehus, de kunne selv skumme mælken på en lille centrifuge, som stod i et lille mejeri, der var indrettet i kælderen under stuehuset. Jens Halborg døde pludselig af lungebetændelse i 1928, han var da ikke fyldt 55 år. Om ham har jeg hørt mange fortællinger og anekdoter, men aldrig noget ufordelagtigt. Bodil Halborg fortsatte med at drive gården til sin død i år gammel. Hun holdt gerne 3-4 voksne karle, flere af dem var der i mange år. Når hun havde fæstet en ny karl, fik han gerne lidt fæstepenge, nok højst 50 kr., det må være en ældgammel skik. I 1955 ophørte mælkesalget til sygehuset, men Bodil Halborg log sig ikke slå ud af den grund. Hun opførte et nyt svinehus, de havde aldrig før haft svin af betydning der. Digital udgave e-studio.dk I/S 12

13 Bodil Halborg var af den opfattelse at der ikke måtte sælges så meget som en kvadratmeter jord fra og sådan blev det så længe hun levede. Siden er der solgt jord til Bodilsen Møbelfabrik, og fra den anden ende er solgt jord til både vej og jernbane, nu natursti. Resten af jorden er nu forpagtet ud og stuehuset bebos nu af Bodil Halborgs barnebarn, Ellen Riis. Digital udgave e-studio.dk I/S 13

14 Matrikel nr. 5 Lille Spangaard. Mange vil kunne huske det lille hvide hus midt i Halborgs mark. Det er stuehuset fra Laust Nielsens gård, som brændte en gang mellem , og blev solgt til Halborgs. Her i stuehuset boede Kirstine og Kristian Kristensen, kaldet Maltesen eller Gedekongen. Han havde sådan nogle fine geder, som han fik mange præmier for på dyrskuet og ungskuet. æ Maltesen døde i 1956, Kirstine nogle år efter inde på de gamles Hjem i Skive. Storgaards ejendom, Vindevej 60 og Bachs er fra nr. 5. Fra deres jord er der hentet meget sand og grus, men herfra ved jeg for lidt til, at jeg kan sætte årstal på. I Vindevej 60 boede Magnus Jakobsen, der var gift med æ Maltesens datter Anna. Før dem boede hans far og mor der, og nok før dem igen en Jens Villadsen, fordi vejen der forbi altid blev kaldt æ 'Villadsens bak. De to møbelfabrikker, Madsen og Bach, er fra nr. 5 og er af nyere dato- før Også Forsamlingshuset og Dortheavej har matrikel nr. 5. Digital udgave e-studio.dk I/S 14

15 Matrikel nr. 6a. Bækgård, Dølbyvej 118. Nuværende ejer: Mogens Salkvist Jensen. Mads Peder Pedersen var fra matrikel m. 16 i Vinde. Han købte i 1883 Bækgaard og beholdt en del af jorden derfra, det der ligger over for Bækgaards stuehus og op mod Vinde by. Han har også købt ejendommen Hakkefælt, som lå øst for gården - en 3-4 tdl. og matrikel nr. 17, nordvest for gården. Store Mads Peder, blev han kaldt i modsætning til hans lillebror, der også hed Mads Peder og boede på Risholm sine sidste år i ejendommen matr. nr. 22, den som nu ejes af Flemming Olsen. Store Mads Peder og hans kone var begge døde, da deres eneste datter Marianne blev gift med Albert Salkvist Nielsen i Det var noget nær samme tid, at gården brændte og den jord, der lå nord for æ'hovvej - ca. 30 tdl. blev solgt fra til Marienlyst (herom senere ) Salkvist, han blev aldrig kaldt andet, var fra Mors. Han var egentlig ikke landmand, men var udlært sadelmager. I ungdommen havde han syet sadler til de Randers Dragoner. Han kom til Vinde som sadelmagersvend hos Peder Jebjerg, der boede i Dølbyvej 99. Han og Marianne drev et godt landbrug. Heste var hans store interesse, han har solgt flere avlshingste, og der blev også solgt flere avlstyre af korthornracen. Han var også formand for Skive Mejeri. Digital udgave e-studio.dk I/S 15

16 De afstod i 1949 gården til deres eneste datter Johanne og svigersønnen Viggo Jensen, der var fra smedjen i Hjerk. Salkvist døde i 1969 og Marianne nogle år før. De sidste år boede de på Henrik Lundsvej i Skive. I 1977 blev den nye kostald bygget. Viggo døde i 1988, 70 år gammel. Johanne døde i 1992,76 år gammel. Nu driver deres søn Mogens gården videre. En anden søn Hans Kurt bor i Resen. Digital udgave e-studio.dk I/S 16

17 Matrikel nr. 6b. Dølbyvej 144. Nuværende ejer: Inge og Per Iversen. De 30 tdl. nord for Hovvejen, som i 1910 blev solgt fra Bækgaard til J.C.Ladefoged på Marienlyst, blev delt i to stykker, da Vestsallingbanen kom i Ca. 10 tdl., det såkaldte Løjenkjær forblev ved Marienlyst, (nu golfbane). Resten - 20 tdl., blev der i 1934 bygget en helt ny gård på til et par unge mennesker, som straks gik fra hinanden. Gården blev solgt til Esther og Viggo Thorgaard, som boede der til 1946, da de solgte til Mitte og Aage Kjærgaard, han var fra Mors og hun fra Balling. Ved jordfordelingen, da den nye vej A26 i 70-erne kom, blev jorden på nær 2 ha. solgt til Risholm. Aage Kjærgaard havde et sjældent godt forhold til sine husdyr, hestene som duerne. Aage Kjærgaard døde pludselig i Kort efter solgte Mitte ejendommen til Inge og Per Iversen fra Nordsalling. Mitte bor nu i Skive. Mitte og Aage har tre døtre, Inger bor i Kolding, Tina i Århus og Birgitte i Schweiz. Digital udgave e-studio.dk I/S 17

18 Matrikel nr. 7 a. Dølbyvej 138. Nuværende ejer: Esper Sørensen. Min bedstefar Esper Sørensen kom hertil fra Ramsing i 1874 som bestyrer for en ældre enke, som han giftede sig med. Hendes første mand, Jens Miltersen var født her på gården, så vidt jeg kan se af gamle papirer, har den aldrig været i fri handel - i hvert tilfælde ikke siden Vinde Jorde udskiftning ca Gården er først i 1815 flyttet her op i N ørrernarken fra det, som nu ejes af Flemming Olsen - matrikel nr. 22. Bedstefar blev i 1883 gift anden gang med sin 23 år yngre husbestyrerinde Marie Kathrine Madsen fra Dommerby. De fik tre børn. Min far var den yngste: Søren Chr. Sørensen var født i Esper Sørensen døde i 1904, 70 år gammel. Bedstemor sad så som enke her til 1921, da far overtog den og blev gift med mor; Johanne Nielsen (Møller) fra Kaas Møller i Lihme sogn. Bedstemor, Marie Kathrine døde i Vi var fem børn - kun jeg bor her på egnen. Hanne døde ii"j Niels bor i Åbenrå. Harald i Juelsminde. Knud i Værløse på Sjælland. Far, Søren Chr. Sørensen døde i Mor sad så som enke her, til jeg overtog gården i Johanne Sørensen døde i år gammel. Det må vist bemærkes at gården var den sidste firelænget her på egnen med stråtag på alle fire huse helt frem ti Det største fremskridt blev gjort i 1947, da engen blev drænet, og vandløbet der igennem rørlagt. En gammel lergrav, der ikke lod sig dræne, blev i 1977 til Digital udgave e-studio.dk I/S 18

19 med mange forskellige træer. Der nu er en del af en hel lille skov derude. Der er frasolgt fire byggegrunde - Dølbyvej og den sydlige skel er flyttet 10 meter så 27 parcelhusgrunde får noget mere havejord. Det gav mulighed for at jeg i 1976 kunne bygge et nyt stuehus. Laden blev opført i 1954 og svinehuset i Den gamle kostald blev revet ned i I 1992 blev det meste jord solgt fra til Paakjær, og resten er nu lejet ud. Nu, her i 1998 sidder jeg inde i det nye stuehus (22 år gammel), og skriver minder ned. Digital udgave e-studio.dk I/S 19

20 Matrikel nr. 8 a. Vinde Vestergaard, Vindevej 117. Nuværende ejer: Brunsgaard. I 1851 købte en ung mand fra Bremgård i Otting, Vinde Vestergaard og havde den til Da overdrog han den til sin søn Carl Hansen. Han og sin søn, Elin er Skive Folkeblads historie, men det vil jeg ikke skrive om. I 1901 kom Peder Goul fra Grove til Vinde Vestergaard. Året efter sit giftermål, blev Peder Goul enkemand med en lille pige - Magda. Han giftede sig anden gang med Bodil Damgaard fra Hem, de fik tre børn: Marius og tvillingerne Inger og Peder - kaldet bette Peder Goul. Peder Goul døde i år gammel. Marius overtog gården i 1948 efter sin mor, som døde i Marius døde i Peder og hans kone Anna fra Næstild overtog gården. De solgte den i 1980 til Kristian Brunsgaard fra Ramsinggaard i Oddense. Anna og Peder blev boende i stuehuset. Efter Annas død i 1987, flyttede Peder til Skive og døde i Inger bor i Ringkøbing. Stuehuset og staldbygningerne er nu lejet ud, og jorden dyrker Brunsgaaard som ren planteavl. Peder Goul senior var sådan en myndig og beslutsom mand, der nød stor agtelse. Han var i Sognerådet og formand for Salling Landboforening. Opdræt af Belgier heste og Korthorn kvæg gjorde navnet Peder Goul, Vinde Vestergaard kendt viden om. Mange der var ung i Lund og Vinde i 1950-erne kan huske Marius Goul fra håndboldbanen, som han lagde jord til i mange år. Digital udgave e-studio.dk I/S 20

21 Vinde Vestergaard er nu dobbelt så stor som de andre Vinde gårde, der er købt meget jord til i tidens løb og også solgt noget fra. De to ejendomme, Ballingvej 6 og 8 ude ved Hem landevejen, de må være kommet fra Vinde Vestergaard, idet de har matrikel Dr. 8. Det må være sket i slutningen af 1800-tallet, efter den første husmandslov. Nu er jorden lagt sammen, og Jens Pedersen (gartner) driver dem begge to. I flere år, frem til midten af 40-erne boede i Ballingvej 6 Marie og Johannes Johansen og deres søn Harry, som nu bor i Skive. Så kom Sigrid og Gunner Nielsen, som i 1961 solgte til J ens Pedersen, der bor der endnu. I mange år boede i Ballingvej 8 en tækkemand ved navn Peder Nielsen, også kaldet bette Peder Nielsen. Ca købte et par unge folk stedet, Minne og Peder Nielsen hed de. Peder Nielsen var en mand med åndelig og kulturelle interesser. Han ernærede sig ved at være hjemmeslagter. Han vil kunne huskes for hans arbejde som instruktør for mange dilettant komedier og som formand både for det gamle og det nye forsamlingshus. Han døde i 1987, og Minne bor nu i Skive. Deres søn Peder Kristian er forstander på Levring efterskole, Laurits er lærer og bor i Balling og datteren Anna i Lem. Husene på Charlottevejs nordside og husene på Margrethevejs sydside fra Dr. 3 og ud til Hedevejen, er solgt fra Vinde Vestergaard ca Det var her håndboldbanen var. Digital udgave e-studio.dk I/S 21

22 Der er i tidens løb købt meget jord til Vinde Vestergaard, således hedeloden fra nr. 3,4 og 5 og nogle små parceller, det udgør næsten halvdelen af gårdens jorde. Indtil Brunsgaard købte gården, var der midt i marken en plantage eller skov, heri har ligget et hus. I det var Jakob Jensen født, den senere her på egnen så kendte landpost og skribent til Folkebladet. I det hus stod det første juletræ i Vinde - påstod han. I det sydvestlige hjørne af marken har ligget 2 huse med lidt jord - det såkaldte Bommelund. I det ene har Jens Nørgaard boet. I det andet Inge Sørensen, pikkekone (brolægger). Resterne af det såkaldte "Inges have" har ligget uberørt til vore dage. Vist nok i 1907 er der i Folkebladet skrevet en artikel om hende og hendes søn Per. Han var så slem, at han lånte nogle penge i ejendommen, fik dem udbetalt og forsvandt med dem til Australien og lod sin gamle mor sidde i stor fattigdom. Siden har ingen hørt fra ham, det er nu over 100 år siden. men Jakob Post huskede ham. Digital udgave e-studio.dk I/S 22

23 Matrikel m. 9 a. Vindevej 106. Nuværende ejer: Jens Melgaard. Den gårds jord har ligget flere steder i Vinde, og er blevet handlet meget med. Således har hele Annettevej hørt der til, og er udstykket ca Det stykkejord vandtårnet ligger på, og det lige over for, som hørte til Hakon Dams ejendom - nu Henning Poulsen, Bakkedraget 12 er også kommet der fra. Den største parcel her fra er nok Hedeloden, som i dag udgør det meste af Mads Overgaards gård. I min skoletid boede bette Jakob der, en gammel mand. Der var telefoncentral i den ene ende af huset, som Bodil Børsting passede. Hun malkede også hans 2 køer. Der fortælles, at der en gang har været Brugsforening og en kort tid skole der. Huset skulle være bygget år Jacob var en rigtig landsbyoriginal de har før boet i matrikel nr. 10 (hundepensionen) det var hans kone, Sines fødehjem. I 1940 blev centralen nedlagt og Jakob flyttede til Skive. Sine var da død, og ejendommen blev solgt til hestehandler Poul Bastrup. De første mange år boede de der ikke, men de to lejligheder var lejet ud. Der har boet mange forskellige mennesker der, og flere af dem bor i Vinde endnu. I 1980 solgte han det til Ella og Jens Melgaard, som bor der endnu. Digital udgave e-studio.dk I/S 23

24 Matrikel nr. 9 b. Solhøj og Vandtårnet udgjorde i min skoletid et veldrevet husmandsbrug under matrikelbetegnelserne 9b og 10b. I 1941 solgte Karen og Jens Nørgaard det til udstykning i kolonihaver. Jens Nørgaard bleven meget gammel mand og helt blind til sidst. Han døde i ca hos datteren og svigersønnen, Jenny og Jens Møller, Bakkedraget 20. Manden, som stod for købet af ejendommen var Peder Sørensen. Han var vaskemester inde på sygehuset, og boede selv i bygningerne i flere år derefter. Det blev solgt i ca til Esmand Pedersen, som drev en omfattende kreaturhandel derfra. En datter af Esmand Pedersen er nu lærer ved Resen Skole. Huset bebos nu af postbud og brevdueavler Frode Christensen og hans kone Aase. Der er nu bygget mange huse i kolonihaverne. Digital udgave e-studio.dk I/S 24

25 Matrikel nr. 9 og 10. Ballingvej 4. Nuværende ejer: Inga og Mads Overgaard. Matr.nr.9 og 10 optræder mange steder på matrikelkortene over Vinde. Hedeloderne 9-10, som er de største af parcellerne er blevet til Mads Overgaards gård, den er først oprettet sidst i 1800-tallet. Det skulle være Nikkel Nielsen, som i mange år derefter drev snedkerforretning på Resenvej, der har ladet bygningerne opføre sidst i 1800-tallet. Siden har der boet en mand kaldet Jørgen Rakkelsmand der (han lavede hakkelse til vognmændenes heste i Skive). I 1928 købte Viggo Dalsgaard det, han var en dygtig kvægavler (Korthorn) Viggo Dalsgaard interesserede sig også meget for husmandsforeningsarbejdet. Han solgte den i 1954 til musiker Arne Madsen fra Fjends Herred, som så i 1960 solgte det til Inga og Mads Overgaard, der bor der endnu 38 år efter. Jorden er nu lejet ud, og der er næsten dobbelt så meget jord, som da de købte det. Marie og Viggo Dalsgaard flyttede til Kjeldbjerg, hvor de døde for en del år siden. Inga og Mads har fem børn, en datter bor i Norge og en søn i Vinde. Digital udgave e-studio.dk I/S 25

26 Matrikel nr.10a. Vindevej 115, Købmandsdøgneren Nuværende ejer: Tove Nielsen. Købmandsdøgneren er en for længst nedlagt gård, som har haft jord mange steder i Vinde (se Bakkedraget log 20 og Ballingvej 4) Den første brugsforening er oprettet i 1904, og havde til huse i gården lige overfor, nu Vindevej 106. Den må ret hurtig være kommet over på sin nuværende plads. De to første uddelere var Jens Torp og Jens Gertsen, hvem der var først, ved jeg ikke. Jeg ved, Jens Gertsen var en meget punktlig mand, der drev lidt landbrug foruden uddelerhvervet. c Han var socialdemokrat og fritænker, men han faldt vist :i~; aldrig rigtig til i Vinde, er i hvert fald flyttet her fra som ung. Hvilken tid jorden er solgt fra, kan jeg ikke finde ud af, det er '- nok ikke før 1919, da Dagmar Dam blev uddeler -19 år gammel. Hun blev i 1924 gift med Peder Gouls forkarl Ejnar Korsgaard fra Grønning. Da kom der rigtig gang i Brugsen, og vindeboerne stod sammen om deres Brugsforening, om end somme tider med megen diskussion. Det var en helt anden forretning i trediverne, end den vi kendte til sidst, med opkøb af æg og udbetaling af mælkepenge fra mejeriet hver 14. dag. Den gang kunne man ikke købe mælk, kartofler eller rugbrød, derimod kunne man købe benzin, petroleum, kul, I koks, hønsefoder, alle slags håndredskaber til landbrug, tøj, træsko og gummistøvler. Digital udgave e-studio.dk I/S 26

27 Korsgaard sørgede også for der kom en handelsrejsende hertil med tøjstoffer til en habit. Han kørte så dem, der havde købt stoffer, i sin bil - en stor Ford V8, til skrædder Stengaard i Hald i Nordfjends, hvor de fik det syet. Dagmar og Ejnar Korsgaard blev ved i Brugsen til Da byggede de et nyt hus på Hakon Dams mark, Vindevej 105. Ejnar Korsgaard døde i Dagmar blev boende i huset i mange år efter, og døde i Fra 1963 til 1991, hvor Brugsen blev nedlagt, har der været flere forskellige uddelere, og der er blevet bygget om og udvidet. Der er bygget 2 nye parcelhuse på noget af grunden. De, der har været der længst, var Margit og Søren Jensen fra 1967 til 1989, da Søren døde. Margit døde i 1985, og indtil da boede de i eget hus på Margrethevej 7. De kom fra Roslev. Nu er der en købmandsdøgner eller minimarked der, som ejes og drives af Tove Nielsen. Vindeboerne kan nu glæde sig over at have sådan en fin butik midt i byen. Digital udgave e-studio.dk I/S 27

28 Matrikel nr. 10b, m.f. Bakkedraget 20 (Hundepensionen) Nuværende ejer: Jens Agerholm Møller. Det var her Sine til bette Jakobs var født, mere ved jeg ikke om den fra før i tiden. Men engang i tyverne er den solgt til Anders Møller- far til Jens Møller, som overtog den i Han bor der endnu sammen med sin søn, postbud Jørgen Møller. Det er mange år siden hans kone, Jenny døde. Jorden er nu lejet ud til en mand fra Dølby. Jens Møllers store interesse har altid været jagt og hunde- Matrikel nr. 11 a, m.f. Højgaard, Bakkedraget 1 (Havecentret) Nuværende ejer: Jørn Sørensen, Der er mange matrikelnumre til den gård, som først er bygget der i ca Før de mange træer er groet op, har der været en fin udsigt til Skive. Den var en del år ejet af Krest~n Jakobsen i Lund. I 1923 blev der bygget nyt stuehus og staldbygninger, for da blev hans søn Jakob gift med Peder Gouls datter Magda. De boede der til 1930, da Kresten Jakobsen døde flyttede de til Lille Engeborg. Gården blev da solgt til Laust Søndergård, som havde den indtil Da købte Anton Gedelykke den og siden igen en, som hed Mads Peter Frystutt. I 1947 købte gartner Georg Sørensen Skive det, og lavede det hele om til gartneri. Han døde i 1996, 90 år gammel. Hans kone bor nu i stuehuset. Sønnen og hans kone, der nu driver gartneriet, bor i en lejlighed, der er indrettet i staldbygningen. Digital udgave e-studio.dk I/S 28

29 Matrikel m. 12 a. Nørregaard, Dølbyvej 146. Nuværende ejer: Gerda og Jens Peder Paakjær. Før udskiftning har gården ligget nede mellem Riis og Jacobsen. Den blev i 1801 købt fri af fæsteforholdet til Krabbesholm og flyttet op på sin nuværende plads af en pastor Leth fra Skive. Han gav den navnet Skyldfrilyst. Den blev da bygget som en helt indelukket gård med to porte og stråtag. Det blev sagt, at der spøgte i stuehuset dengang. En sort hånd på væggen blev ved med at komme frem, selv efter mange overmalinger. I 1890-erne var den ejet af en Erik Jensen. I 1904 brændte gården helt ned og var dengang ejet af en ung enke, Sørine Goul. Hun solgte den til et par unge håndværkerbrødre, som byggede det op med salg for øje. Stuehuset står der endnu. Brdr. Bundgård, den ene var den senere branddirektør i Skive, solgte stedet i 1907 til Peder Søgaard, som blev der til Margrete og Peder Søgaard havde 6 børn. ~ Flere af børnebørnene bor nu i Skive og Fjends Herred. En af dem er den kendte kommunalpolitiker i Fjends, Knud Søgaard, Kolkur Sdr. Resen. Datteren Dorthe bor i Skive, hun er blevet enke to gange og boede i mange år på Nygaard i Resen. Peder Søgaard var den første i Vinde, der fik malkemaskine, det var i Margrete og Peder døde som gamle folk i Skive i Gerner Pedersen, fra Struer-egnen var kun 25 år, da han i 1943 kom til Vinde, han var en dygtig og driftig landmand, som lod det meste jord dræne, og plantede læhegn rundt om hele marken. Han var den første i Vinde, der anskaffede sig en traktor i Et par år efter sit giftermål med Dagny fra Vestjylland, solgte de gården i 1954 og flyttede til Holstebro-egnen Det var Digital udgave e-studio.dk I/S 29

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere