Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE

2 Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med 360 dejlige børn. Børnehaven Filuren Østré Allé1 Telefon: mandag - torsdag fredag børn fordelt på 4 stuer. Børnehaven Hobbitten Østré Allé 5 Telefon mandag - torsdag fredag børn fordelt på 4 stuer. Børnehaven Gasvej Gasvej 7 Telefon mandag - torsdag fredag børn fordelt på 3 grupper. Børnehaven Langelinie Langelinie 2 Telefon mandag - torsdag fredag børn fordelt på 3 grupper Vuggestuen Langelinie Langelinie 2 Telefon mandag - torsdag fredag børn Vuggestuen Mini Flint Østergade 120A Telefon mandag - torsdag fredag børn Vuggestuen Skolestien Skolestien 1 Telefon mandag - torsdag fredag børn

3 Ledelse: Fra er der i Horsens Kommune 19 daginstitutioner. En institution i hvert skoledistrikt. I hver institution er der et ledelsesteam. I institutionen Midtby består teamet af: Institutions leder Birgit Hardorf Telefon Assisterende leder Birthe Dueholm P.t. primært i Filuren og Hobbitten Telefon Assisterende leder Karin Nordentoft P.t. primært langelinie og Mini Flint Telefon Assisterende leder Lisbeth Agersbæk P.t. primært Gasvej og Skolestien Telefon Institutionslederen har det overordnede ansvar for hele institutionen. De assisterende ledere har den primære kontakt i enkelte huse, men har også opgaver der går på tværs af alle huse. I princippet kan I som forældre bruge alle ledelsespersoner hvis I har spørgsmål eller lignende. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter ( en fra hvert hus) 2 medarbejderrepræsentanter samt institutionslederen. Som udgangspunkt afholdes der 4 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsens primære opgave er, at fastlægge de overordnede principper for de overordnede mål, principper for den pædagogiske målsætning og fastlægge principper for anvendelse af budgettet. Kontakt informationer findes på opslagtavler i de enkelte huse. Formand Karsten Dehler kan kontaktes på

4 Forældresamarbejde: Et godt forældresamarbejde er fundamentet for hele institutionens drift. hvis vi har hinandens tillid og opbakning, vil vi sammen kunne skabe de bedste vilkår for børnene. Vi ved, at det er jer som forældre der er eksperter, når det drejer sig om lige netop jeres barn, og vi vil så vidt muligt bakke op om jeres beslutninger. Til gengæld håber vi også I vil bakke op om vores regler og beslutninger, og at I har forståelse for, at vi skal varetage 360 forældrepars forventninger, hvorfor det ikke altid vil være alles individuelle ønsker og behov der kan tilgodeses Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at kommunikationen mellem os fungerer godt. Vi er opmærksomme på barnets trivsel og udvikling, både den enkelte dag og over længere tid, og vi vil altid fortælle det til jer forældre, hvis der er noget vi er bekymrede over. Vi vil også opfordre jer til at sige til, hvis I er bekymrede, har kritik eller der er noget i undrer jer over. Sammen med en pædagog fra den gruppe jeres barn skal være i afholdes der en samtale når jeres barn starter i institutionen. Derefter holdes der en samtale efter ca. 3 måneder. Efterfølgende tilbydes I en samtale om året. Hvis enten I eller vi mener der er et ekstra behov, afholdes der naturligvis en samtale. Vi holder 1 forældremøde i september, hvor der er en oplægsholder og valg til bestyrelsen. Ud over det vil der være forskellige traditioner i de enkelte huse. Starten i institutionen: Hvad enten jeres barn starter i vuggestue eller børnehave, så er det en stor omvæltning for barnet det hele er næsten nyt. Derfor er det rigtig vigtigt, at I giver jer god tid til det. Vi vil meget gerne, at barnet de første dage er her i institutionen sammen med jer. Det giver jeres barn tryghed, og samtidig får I et rigtig godt billede af, hvad det er for en hverdag jeres barn skal til at være en del af.

5 Aflevering og afhentning: Pædagogik og værdier: Når I aflevere barnet om morgenen er det vigtigt, at I kontakter en fra personalet. Vi vil også gerne have I fortæller os hvordan jeres barn har det. Om det trives, har haft en dårlig morgen, sovet skidt eller om der er ændringer derhjemme, som har indflydelse på barnets hverdag. Det gør det meget lettere for os, hvis vi ved, at vi en dag eller en periode skal være ekstra omsorgsfulde eller tage specielle hensyn. Husk at sige farvel til jeres barn inden I går. Når I henter jeres barn er det ligeledes vigtigt at I får sagt farvel til en fra personalet, så vi aldrig bliver i tvivl om, om et barn er hentet. Vi vil i det daglige forsøge, at I får så mange oplysninger som muligt om jeres barn, der kan dog være tidspunkter på dagen hvor det ikke helt kan lade sig gøre, enten fordi den voksne er i gang med en aktivitet, eller fordi mange hentes samtidig, sidst men ikke mindst at der ikke er voksne tilbage med et tæt kendskab til barnet. Daginstitution Midtby vil gerne kendes på, at have et anerkendende menneskesyn. Vi vil gerne skabe en kultur i vores institution hvor anerkendende relationer og anerkendende kommunikation er den bærende kraft. I det daglige arbejde i institutionen, tager vi udgangspunkt i Dagtilbudslovens 7. Vi arbejder i institutionen ud fra de 4 gældende værdier i Horsens Kommune. Helhed Respekt Kvalitet Resultat. Vi har i hele kommunen arbejdet med hvordan værdierne giver mening ind i den enkelte institutions pædagogiske praksis. Institutionen Midtby vil være en institution, hvor trivslen for børn, forældre og personale er i højsæde. Det skal være udfordrende, udviklende og sjovt at være barn i Midtby.

6 Kost: Den kost der serveres i Institutionen følger sundhedsstyrelsens regler. Først omkring januar 2011 regner vi med at vide, om der stadig serveres mad til frokost til alle børn (Afhænger af lovteksten om måltider i dagtilbud) I vuggestuerne er der fuldkostordning læs mere om det under punktet i vuggestuepjecen. Sygdom: Når børn starter i institution, bliver de ofte syge i begyndelsen, på grund af de mange nye bakterier m.m. som kroppen skal vænne sig til. Som personale lærer vi jeres barn godt at kende, og vi er blandt andet opmærksomme på barnets gode og dårlige dage. Sygdom kan dog af og til være vanskelig at vurdere. Hvis et barn er pylret, uroligt eller meget stille kan det være tegn på sygdom. Hvis vi vurderer, at barnet er sygt, kontakter vi jer, også selvom barnet ikke har feber. Børn med feber må ikke modtages i institutionen. Hvis barnet er tydelig utilpas, må det betragtes som sygt og holdes hjemme. Vi vil gerne vide hvad barnet fejler. Hvis det er en børnesygdom eller andet smitsomt vil der komme opslag op i huset. Opslag m.m. hentes fra sundhedsstyrelsens materiale, det er også det vi bruger i forhold til hvornår barnet igen må komme i institutionen. Det er vigtigt, at barnet er helt rask, inden det kommer i institutionen igen. hvis et barn ikke er på toppen, kan det være rigtig hårdt at være af sted hjemmefra. Børn har det ligesom voksne, der er taget på arbejde, selvom de er småsyge. De bliver irritable og kan ikke holde larm ud. Hvis barnet kommer tilbage inden det er helt rask, er der samtidig større fare for igen at blive syg på grund af nedsat modstandskraft. Der ud over er der også risiko for at smitte andre børn og personale.

7 Allergi og medicin: Ferieåbent: Hvis der skal tages specielle hensyn i form af anden kost eller medicin, skal vi have en lægeerklæring. Normalt giver vi ikke medicin, eneste undtagelse er medicin mod livstruende eller kroniske sygdomme. Ulykker: Hvis et barn kommer ud for et uheld, vurderer vi om barnet skal på skadestuen. Vores princip er, at vi hellere tager af sted en gang for meget end en gang for lidt. I vil altid blive underrettet så hurtigt som muligt, og hvis I selv har mulighed for at køre barnet på skadestuen vil det være det optimale. Hvis det ikke kan lade sig gøre, tager vi naturligvis af sted. Ferieåbent: 3 uger i sommerferien, 4 dage mellem jul og nytår og dagen efter Kristi Himmelfart er der fælles pasning af børn. Det vil sige der er 5 institutioner i Horsens der holder åbent for de børn der har behov for pasning. I sommerferiepasningen, vil der for de fleste børn være kendt personale med. I er der sommerpasning i uge 28,29 og 30 I 2010 er der Julepasning den 28,29,30 og 31 december. På Kommunens hjemmeside kan I se hvor pasningen er de enkelte år. I perioder med få børn kan vi finde på, at slå husene sammen, men I vil altid blive orienteret først.

8 Børnehuset Langelinie: Fra til er børnehaven under renovering og ombygning. I den periode har vi til huse på Østré Allé 1-5. Børnehuset Langelinie er aldersopdelt, hvor blå stue er modtagestue, det betyder at alle børn starter på blå stue, med mindre noget taler imod, f. eks. at barnet er over 4 år, eller at rigtig mange børn starter på samme tid. Når barnet er modent til det, flytter det op på en af de to øvrige grupper, alt sammen sker selvfølgelig i samarbejde med jer forældre. Funktionsopdelt: Derudover er børnehaven funktionsopdelt, d. v. s. de to rum hvor gul og grøn spiser er indrettet forskelligt. Der er et krea-værksted, her foregår alt med maling, gips, ler og lignende. Vi har indrettet en legestue, hvor der er legoklodser, dukker, biler og andet legetøj. Desuden er der et hyggehjørne, som er beregnet til at spille spil og lignende stille aktiviteter. Herudover er der, et pude/ tumlerum, hvor børnene også har lov at lukke døren og være sig selv. Fællesrummet bruges som samlingsrum. Om eftermiddagen spiser Grøn og Gul gruppe frugt sammen i fællesrummet. Børnene på Blå stue, spiser for sig selv. Derudover bruges fællesrummet dagen igennem som tegne, hygge og spiserum, idet børnene her kan sidde og spise lidt af deres medbragte

9 mad, når de er sultne. Fællesrummet bruges også som gymnastikrum med trapez, gynge og lignende. Der er altid èn voksen i fællesrummet til at modtage og aflevere børn, denne person har titlen Flyver. Aktiviteterne i huset vil oftest foregå på tværs af grupperne, eks. sang/ musik, maleaktiviteter, ture ud af huset osv. tilbydes til de børn der, der har lyst til at deltage. Traditioner: Børnehuset Langelinie har faste traditioner: Fastelavn, hvor vi slår katten af tønden Påskeharen, hvor Påskeharen gemmer påskeæg på legepladsen Julenissen, hver stue har en nisse, som i løbet af julemåneden kommer med børnene hjem Børnejulefrokost, vi holder julefrokost og laver julehygge Børnehuset Langelinie har et Kolonihavehus som benyttes af alle børnene på Langelinie. Børnefødselsdage, Fødselsdage kan holdes i Børnehaven eller hjemme hos barnet. Når fødselsdagen holdes i børnehaven, bager Børnehusets voksne boller eller kage sammen med fødselsdagsbarnet, til servering efter middagsmaden. Forældre skal derfor ikke selv medbringe noget til gruppen. Sammen med børnene laver vi en fødselsdagsgave til barnet.

10 Dagsrytme: 6:15 Langelinie Børnehus åbner Børnehuset tilbyder morgenmad fra 6:15 7:30, som kan bestå af, cornflakes, havregryn, rugbrød, knækbrød m.m. Vi nyder vores morgenmad sammen med vuggestuebørnene i deres fællesrum. Kl. 7:30 Kl. 8:30 Kl. 11:00 Kl. 14:00 Kl. 15:00 l Kl. 17:00 trækker børnehavebørnene over i børnehaven og blå gruppe på deres stue. Dagens aktivitet i gruppen eller på tværs af huset spises der på grupperummene. De børn der efterfølgende har brug for at sove får mulighed for det. Efter spisning benytter vi vores dejlige legeplads. Serveres der brød / frugt (se brød/ frugtordning) Leg ude og inde, på tværs af grupperne. Børnehuset lukker

11 Brød/frugtordning: Forældrebestyrelsen har oprettet en indkøbsaftale, hvor forældrene betaler 100,00 kr. pr måned til en fælles frugtordning. Det er frivilligt at melde sig til ordningen, hvis ikke man ønsker at deltage skal børnene selv medbringe 1 stk. frugt hver dag, samt boller til gruppen ca. en gang om måneden. Tøj: Vi anbefaler, at barnet får praktisk tøj på i børnehaven. Tøj der kan tåle lidt af hvert og så barnet har frie udfoldelsesmuligheder. Skriv venligst navn i alt. På barnets rum skal der altid være: Et sæt ekstra tøj (fra yderst til inderst) Regntøj/gummistøvler Hjemmesko Bleer, hvis barnet bruger det Daglig information til forældre. Der er opslagstavle i fællesrummet, som vi vil opfordre jer til at kigge på hver dag, da de indeholder vigtige informationer vedrørende planlægning af husets hverdag. Udeliv/ture ud af huset. Vi bruger vores legeplads dagligt, i stort set alt slags vejr, her er det vigtigt at børnene har en påklædning der svarer til vejrforholdene. Vi vægter ture ud af huset højt. Vi tager på tværstursdag onsdag, det vil som regel være ca. 12 store børn og 4 af de mindste fra hver gruppe der tager af sted sammen. Turen kan eks. gå til Nørrestrand, Bollerstien, Løvhøj m.m. Derudover tager vi til Kolonihavehuset ca. en gang om ugen, hvor vi hjælpes med at passe have og andet forefaldende arbejde. Her er der mulighed for leg med vand, bage sandkager plukke blomster, gynge, klatre i træer, og andet hygge. Det er vigtigt at børnene altid har en drikkedunk med frisk vand i og navn på(forældreansvar) med til disse ture, børnehaven har rygsække som de låner til disse ture. Aktivitetsudvalg: Børnehavens aktivitetsudvalg består af 6 forældre. Det er aktivitetsudvalget, der arrangerer forskellige arrangementer for børn og forældre som f.eks. forældrekaffe 2 gange årligt, juletræsfesten, sommerfest, o. lign. Der uddeles en aktivitets folder til alle børn, som er udarbejdet af aktivitets-udvalget.

12 Horsens Kommune Børnehuset Langelinie Langelinie Horsens Telefon: BØRN OG UNGE

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk

BØRNEHUSET BAVNEHØJ. Tranehavevej 15 2450 Københaven SV. Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ Tranehavevej 15 2450 Københaven SV Telefon: 33 66 38 01 www.bornehusetbavnehoj.dk BØRNEHUSET BAVNEHØJ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Normering...side 3 Lukkedage...side 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere