Brøndbyernes Haveby Afd. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Haveby Afd. 4"

Transkript

1 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Generalforsamlingen 2014

2 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 INDHOLDSFORTEGNELSE, fortløbende: Dagsorden for generalforsamlingen Bestyrelsens beretning Forside årsregnskab Årsregnskab, resultatopgørelse og balance Årsregnskab, noter Bestyrelsens påtegning Interne revisorers erklæring Vandregnskab Værdiansættelsesskema Indkomne forslag Takstblad til brug for budget 1 side 9 sider 1 side 2 sider 6 sider 1 side 1 side 1 side 1 side 2 sider 1 side

3 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 9 Lørdag den 31. maj 2014 kl Generalforsamlingen afholdes i fælleshuset. DAGSORDEN: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Årsregnskab samt fremlæggelse af vandregnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af Kasserer for 2 år Viktor villig til genvalg. 9. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Torben er villig til genvalg. 10. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Lis er villig til genvalg 11. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 12. Valg af intern revisor suppleant for 2 år. 13. Valg til vurderingsudvalg for 2 år Jens Monrad er villig til genvalg. 14. Valg til festudvalg for 2 år 15. Valg af flagmand for 1 år 16. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og formanden i hænde senest 7. maj. Forslag bedes lagt i postkassen i have 4, og/ eller sendt på til: skriv gerne: forslag til generalforsamlingen i emnefeltet. Regnskab, beretning og indkomne forslag bliver omdelt i haverne i slutningen af uge 21 Med venlig forårshilsen Bestyrelsen NB. I lighed med tidligere år er generalforsamlingen røgfri, med indlagte rygepauser J 1. maj 2014

4 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Beretning 2014 Endnu et år er gået og så er det tid at se tilbage på hvad året har budt os alle på og hvad bestyrelsen har arbejdet med tid til at se tilbage, men også med et tvist af fremtidsvisioner for vores kolonihaveforening. 1

5 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Stort og småt fra bestyrelsens dagbog. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2013 afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 x månedligt, hvor der bl.a. har været arbejdet med følgende emner, som bliver gennemgået i beretningen. Ø Hverdagen Ø Grøntgård Ø Pligtarbejde. Ø Fælleshuset Ø Hjemmeside og nyhedsbreve Ø Præmiehaver Ø Vurdering salg og overdragelse af haver. Ø Forsikringer. Ø Stormen Bodil Ø Kolonihaveforbundet. Ø Kreds 3 og Ringstedbanen. Møde med kommunen vedr. Brøndbyvej Ø Vand vandaflæsning vandure stophaner Ø Petanque fælles petanqueturnering Ø Flagning Ø Forretningsorden kutymer Ø Behandling af indkommende klager i forhold til foreningens ordensregler. Ø Økonomi Hverdagen. Som bestyrelse i en kolonihaveforening er hverdagen bestemt ikke kedelig, vi møder jo i hverdagen mange foreningsmedlemmer der har en holdning til det bestyrelsen laver vel og mærke for det meste en positiv holdning tak for det. I bestyrelsesarbejde sker det at forudsætningerne ændrer sig og vi måtte i 2013 i bestyrelsen sige farvel til Annette Brünnich fra have 25. Torben Mejdahl (suppleant) indtrådte i bestyrelsen på Annettes plads. Grøntgård. Etablerede bestyrelsen i foråret 2013 og det må siges at den er blevet brugt og fyldt flittigt. Vi har fået afhentet grønt ca. 1 x ugentlig og det har kostet foreningen 8.000,00 kr., penge som bestyrelsen syntes er givet godt ud. 2

6 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Vi syntes bestemt, at vi skal fortsætte ordningen, men med et skarpt øje på udgifterne til tømning. Grøntgården var tænkt som et alternativ for de få der havde svært ved at komme på genbrugspladsen, men noget tyder på, at grøntgåden et blevet et alternativ for alle til genbrugspladsen og flere og flere medlemmer undlader derfor at køre deres grøntaffald på Sydgårdsvej. Det var ikke meningen, at dovenskaben skulle sejre her og stiger udgiften til afhentning voldsomt, må vi overveje om tilbuddet skal fortsætte. Pligtarbejde. Der har været rigtig mange på pligtarbejde i den forgangne sæson, tillige med at flere af foreningens medlemmer har påtaget sig en ekstra opgave på vores fælles ejendom og arealer. Der er blevet slået søm i sat nye døre i malet sten luget ukrudt savet en gren og kørt på genbrugen med masser af affald og grønt. Alt i alt har det været en fornøjelse at se hvor arbejdsomme og engagerede foreningens medlemmer har været på pligtarbejdet. Der blev afviklet 5 pligtarbejdsdage med et stort fremmøde. Som noget nyt prøvede vi at lægge en pligtarbejdsdag på en lørdag som afsluttede med medbragt mad og grill pølser, men det var ikke en ubetinget succes. Ikke mange mødte op, hverken til pligtarbejde eller den efterfølgende grill og hygge. Nu er det prøvet, og der vil nok gå en rum tid før vi tænker i de baner igen. Fælleshuset. Har gennemgået en kæmpe forvandling indenfor og ud fra listen som vi ridsede op i sidste års beretning (og som lige gentages her), sættes der nu flueben ud for følgende: ü Indkøb og opsætning af nyt køkken ü Renovering af vandtilførsel til huset, inkl. montering af håndvask i pissoiret ü Indkøb af ny vandvarmer. ü Renovering af cement gulv og cementtrin i køkkenet ü Renovering af væg i container, ødelagt efter indbrud. ü Renovering / isolering af den indvendige beklædning af fælleshuset ü Renovering og maling af den udvendige beklædning på toiletbygningen 3

7 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Så er der de ting fra listen vi desværre ikke nåede og listen for 2014 vil derfor se ca. sådan ud. Ø Finish af den udvendige beklædning af resten af huset. Ø Maling af fælleshuse og toiletter udvendig som indvendig. Ø Opdatering af glas og porcelæn mv. Ø Dekoration ti væggene i fælleshuset. På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at lejeprisen for lån af fælleshuset steg fra 600,00 kr. til 800, 00 kr. og det har måske skræmt nogle, for huset har kun været lejet ud 4 gange i den forgangne sæson, samt været benyttet i forbindelse med den interne petanque turnering og til en fest for Stjernestiens beboere. Stor tak og kæmpe ros til haverne 11, Børge Blåbjerg Jensen & 93, Jan Feilbo for det kæmpe store arbejde de begge har lagt i at renovere køkken og fælleshuset indvendigt. Hjemmeside og nyhedsbreve. Hjemmesiden er nu fuldt oppe at køre, men kun fordi en ven af foreningen, Susan, frivilligt har påtaget sig den opgave. Bestyrelsen en fantastisk taknemlig over at sådan en venlig frivillige-ven findes. Hjemmesiden bliver altid opdateret straks efter Susan har modtaget nyt der skal slås op på siden og siden er blevet så fin og informativ som man kan ønske sig. Kæmpe tak til Susan. Der er omdelt 9 nyhedsbreve til foreningens medlemmer og bestyrelsen fornemmer en vis tilfredshed med skrivestil og indhold i brevene, så vi fortsætter med nyhederne, dog rumles der med om de snart skal være elektroniske og fremadrettet kun kan læses på hjemmesiden, men dette er kun på tegnebrættet endnu og med en overgangsordning (både fysisk og digital i en persiode) som én af ideerne. Præmiehaver. En noget så hyggelig tradition, som vi fornemmer at alle foreningens medlemmer sætter stor pris på. Traditionen tro hyldede vi de tre vinderhaver ved standerstrygningen i efteråret. Laila & Preben Rasmussen (have 44) Tina & John Kejser (have 53) og Vivi Rosendal & Ken Hansen (have 80) gik hjem fra standerstrygningen med et fint præmiehavebevis og en lille erkendtlighed fra Kolonihaveforbundet og foreningen. 4

8 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Efter præmieoverrækkelsen blev bestyrelsen visket i øret at det tidligere har været sådan, at de vindende præmiehaver ud over gaven fra Forbundet og foreningen også blev begavet med diverse sponsorgaver. At der tidligere også har været sponsorgaver til vinderhaverne er helt korrekt. Men vi som bestyrelse må tilstå, at vi i en travl hverdag har svært ved også at finde tid til at køre rundt i oplandet og spørge ind til sponsorgaver. Så er det en tradition foreningen ønsker at vi fortsætter, må nogle andre end bestyrelsen meget gerne påtage sig denne opgave. Der er frit slag for at melde sig. Vurdering salg og overdragelse af haver. Bestyrelsen, i samarbejde med vurderingsudvalget, har fundet gode arbejdsgange for hvordan vi griber salg af huse og overdragelse af havelodder an vi har, også i samarbejde, revideret retningslinjerne for Vejledning for haveafståelse & vurdering ved fremtidige salg af kolonihavehuse i afdeling 4. (Vejledningen blev i øvrigt udsendt med det første nyhedsbrev i 2014) Det der er ændret er bl.a., at vi kun sælger huse i perioden den 1. april til og med 1. november. Der er også kommet en enkelt ændring til vurderingsskemaet, som vedrører prisen på sokkelsten og støbt fundament. Bestyrelsen har solgt 9 huse og lavet en enkelt overdragelse til en arving i Derudover så havde vi et enkelt hus, hvor der igennem snart 2 år har været en meget indviklet arvesag, hvor der er involveret flere advokater og arvinger, en sag der har trukket store veksler på bestyrelsen, men som nu er afsluttet på en fin og sober måde, med glade, nye ejere. En meget lærerig proces for bestyrelsen, ud i bestyrelsesarbejde og jura. Forsikring. Med fare for skribenten ikke hele tiden skal gentage sig selv, så har vi som bestyrelse erkendt, at opgaven med at finde ud af om foreningen er korrekt forsikret, ligger bedre i hænderne på en professionel, så vi har lavet en aftale med et forsikringsmæglerfirma, som er sat til at gennemtrevle foreningens forsikringer både med henblik på evt. besparelser og korrekt dækning for vores forening. Jeg håber meget, at punktet ikke figurerer i næste års beretning. Stormen Bodil. Stormen Bodil undlod desværre ikke at komme forbi Brøndbyernes Haveby og afdeling 4 blev forholdsvis hårdt ramt. Taget på fælleshuset over toiletbygningen og den åbne gård blæste af og del af taget blev spredt i alle retninger, både på 5

9 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Mosebjergvej og helt over i afdeling 7 kunne man finde rester af taget fra fælleshuset. Ja, og så knækkede vores flagstang og det store træ på Stjernestien mistede flere store grene. Flere af foreningens medlemmer trodsede stormen og var ude at samle rester af plastic taget sammen, tillige med at de også samlede og bortkørte alle de knækkede gren fra det store træ. Stor tak til Team-Storm, som bedst selv ved hvem jeg referer til. Vi fik lavet en midlertidig overdækning af toiletbygningen og efter en rum tid fik vi i samarbejde med Codan Forsikring landet en pris for stormskaderne, efter en taksator var forbi og tjekke ægtheden af de billeder som vi havde tilsendt Codan af stormskaderne. Kolonihaveforbundet. Er ikke et forbund man hører meget til i hverdagen, sjældent udgives nyhedsbreve eller andre informationer, så hvis man vil vide nyt, er man som forening tvunget til at opsøge nyhederne på forbundets nye hjemmeside. Heller ikke her er det tit at der popper nyheder op på forsiden. En enkelt nyhed har bestyrelsen dog modtaget pr. brev, nemlig at forbundet har opsagt samarbejdet med advokat Kramme, da der ifølge brevet kunne forekomme interessekonflikter, fordi Kramme også ofte har repræsenteret et medlem i en sag overfor forbundet. Kolonihaveforbundet har nu ansat en jurastuderende på deltid, og han vil være forbundets medlemsforeninger behjælpelige ud i juridiske tvister. Vi har været i kontakt med nævnte jurastuderende og han er frisk og hurtig på tasterne og kender sin jura. Et befriende pust i et noget tungt forbund. Kreds 3 og Ringstedbanen. Bestyrelsen har landet et rigtig godt samarbejde med kredsen, og referater fra kreds 3 kommer i en lind strøm, og vel og mærke referater der er noget mere forståelige end tidligere. De har lyttet til medlemmernes tidligere kritik. Tak for det. Kreds 3 er nu udvidet til at dække følgende kommuner: Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Greve, så når vi til tider er kritiske over kredsens arbejde, har vi lært os selv at stoppe op og tænke over hvor mange foreninger kreds 3 indeholder og hvor få medlemmer der egentlig er i kreds 3 bestyrelse til at varetage kredsens arbejde. Der har ikke i den forgangne periode været afholdt nogle fælles SU møder, da flere af bestyrelserne fra bl.a. afd. 3 & 7 samt Lillegården har haft travlt med at holde 6

10 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 tungen lig i munden vedr. Ringstedbanen, som jo er ved at nærme sig med hastige bane-skridt. Bestyrelsen har derimod deltaget i flere møder i Brøndby Kommune omkring Brøndbyvej og ændringen af samme, men desværre var det ikke rigtig muligt at rokke ved de beslutninger der fra Banestyrelsen og kommunal side var truffet. Vi fik dog i fællesskab med de øvrige afdelinger talt os frem til at Brøndbyvej, når den åbner igen, skal være en stillevej, med en form for trafikchikaner, således der ikke kan køres mere en 40 km i timen. Så lidt godt kom der ud af at være pågående. Ringstedbanen er snart en realitet og Brøndbyvej kommer meget tæt på hækken til afdeling 7, faktisk vil der kun blive 5-10 meter fra hæk til vej. Vand vandaflæsning vandure stophaner. Vand fylder fortsat meget i bestyrelsens hverdag, dog må vi indrømme vi er mere rolige nu, da vi med god fortsat hjælp fra flere medlemmer af foreningen fortsat aflæser hovedvandure 1 x ugentlig og derved hurtigt og effektivt kan aflæse hvis der opstår et merforbrug. Vi har skiftet et enkelt vandur i starten af marts, men vi var beredte og havde flere nyindkøbte på lager. Vintervand fik vi besluttet på sidste års generalforsamling og bestyrelsen påtog sig at følge vandforbruget meget nøje, således at skulle der opstå frostsprængninger var vi klar til at lukke hovedvandledninger af med det samme. Heldigvis har vi haft en dejlig mild vinter og af vandforbruget kan det aflæses, at flere medlemmer har været i haverne i løbet af vinteren. Bestyrelsen kan ikke takke nok vores 4 vandmænd fra haverne 44 v/ Preben Rasmussen 79 v/johnny Schmidt - 82 v/ Steen Jørgensen 84 v/asger Nielsen, som troligt har læst vand af hver søndag og sendt formanden de flotteste aflæsningsskemaer både som billeder og Excel skemaer med forbruget vel og mærke skemaer også i de flotteste farver. Petanque fælles petanqueturnering. Den interne petanqueturnering blev afviklet den 14. juli i strålende solskinsvejr der var mange tilmeldte til turneringen, men det blev Jens Monrad ( have 54) og Jørgen Schmidt (have 56) der rendte med sejren og dem der skulle forsvare afdeling 4 ved den fælles petanqueturnering i afdeling 7 den 31. august

11 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Afdeling 7 havde arrangeret en forrygende petanquedag med efterfølgende bal. Jens og Jørgen gjorde hvad der var dem muligt for at vinde pokalen retur til afdeling 4, men desværre lykkedes det ikke at få pokalen retur. Det må vi gøre bedre i 2014 pokalen må hjem til afd. 4. Flagning Foreningen var i en periode uden flagmand og kun foreningens vimpel vejrede fra foreningens flagstang. Det var der heldigvis et medlem som fandt for trist og Sten Jørgensen fra have 82 meldte sig frivilligt som flagmand. Nu vejrer Dannebrog igen stolt fra flagstangen på søn- og mærkedage. Godt gået og tak til Steen. Forretningsorden for bestyrelsen kutymer Er et dokument flere tidligere bestyrelser har udarbejdet/arbejdet på som en rettesnor til hvilke aftaler og kutymer der ligger omkring bestyrelses- og fællesarbejde, pligter og rettigheder for alle, så at sige. Bestyrelsen bruger ofte for meget tid på at snakke om hvad man plejer og derfor valgte vi i vinteren 2013 at se nærmere på tidligere forretningsordner samt tidligere notater der var lavet omkring kutymer. Det blev til et nyt dokument hvor vi har skrevet alle ting sammen. Det, der er det nye, er at bestyrelsen syntes at alle i foreningen bør deltage i pligtarbejde uanset hvilke andre funktioner de måtte have i foreningen. Bestyrelsen fandt, at der i de tidligere notater var alt for mange lokumsaftaler som ikke var tidssvarende og vi har nu udarbejdet et nyt notat som vi syntes er mere tidssvarende. Dog siger vi ikke, at det er umuligt at forhandle fritagelse for pligtarbejde, alt er til forhandling, når bare grunden er god nok og det enkelte medlem påtager sig en anden bunden og ulønnet opgave. Behandling af indkommende klager i forhold til foreningens ordensregler. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling modtager flere skriftlig klager over medlemmer i foreningen, som vi var nødt til at forholde os til og tage action på. Vi valgte at kontakte den ene klager for en uddybende snak omkring klagen og vi landede en rigtig god løsning hvor klagen blev trukket retur. Dog lovede vi som bestyrelse, at tage en snak med vedkommende der var klaget over og sagen endte tilfredsstilende for alle parter og i en overensstemmelse med, at der gerne skal være plads til os alle. Husdyr er tit kilden til irritation og det har de også været i vores forening i løbet af Via endnu en god dialog har bestyrelsen landet en klage og hunde i foreningen føres nu i snor. 8

12 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Bestyrelsen kan ikke sige sig fri for at være noget irriteret over, at der til stadighed er medlemmer af foreningen der ikke mener de nødvendigvis skal overholde foreningens ordensregler. Vi har derfor også været (og vil fortsat være) lidt mere hårde i filten over for dem der føler sig hævet over forenings ordensregler. Hvem ved, måske er sæsonen 2014 året hvor der skal handling til og statueres et eksempel som f.eks. ophævelse af et lejemål, på baggrund af gentagne overtrædelser af ordensreglerne. Sørgeligt, men en mulighed når dialogmulighederne er udtømt. Og faktisk er det svært at forstå, at man vælger at være en del af en forening og et fællesskab, vel og mærke ganske frivilligt, for så alligevel konsekvent at træde uden for fællesskabet, af den ene eller anden årsag, ikke? Økonomi. Enten har man penge eller også har man ikke, ligesom vi skrev sidste år. I vores forening vi har stadig en mindre skilling på kistebunden, selvom der også i den forgangne sæson har været udgifter til fx etablering af køkken og renovering af fælleshuset indvendig, udvendig vedligehold af fælleshuset i al almindelighed samt små stigninger på jordleje og kontingent til kredsen. Bestyrelsen har vendt og drejet hver en 5 øre vi har givet ud i 2013, for selv om vi har likvider, skal vi til at passe på pengene og vi bliver nok i 2015 nødt til at se om vi skal ud i en lejeforhøjelse. Vi har en fremtid med blandt andet ny asfalt på begge stier og et afdelingsjubilæum er også faretruende nær. Straks efter generalforsamling går bestyrelsen i gang med at se sig om efter et mere enkelt og tilgængeligt regnskabssystem, der kan tale sammen med Nets (betalingsservice) for tiden er for længst løbet fra det nuværende system. Til slut Vi vil som bestyrelse gerne takke alle jer medlemmer, der har været med til at skabe og udrette de store og små mirakler i løbet af året, og som på en eller anden måde har bidraget til, at vi har det rigtigt rart her i afdeling 4. Tak til de medlemmer der ekstraordinært har lagt et stor stykke arbejde for foreningen, også til dem skribenten i farten måtte have glemt at takke tidligere i beretningen. Tak til alle jer der har stemt os ind i bestyrelsen og dermed troet på os. Tak for tilliden vi gør hver dag vores allerbedste for at varetage foreningens og dermed jeres interesser. Med venlig hilsen Bestyrelsen, april

13 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Årsregnskab for 2013/2014

14 Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/14 Resultatopgørelse 2013/ Budget forslag Noter: kroner kroner kroner 1 Nettoomsætning , , Haveomkostninger , , Dækningsbidrag , , Vandregnskab, netto , , Omkostninger ved drift af fælleshus , , Henlæggelser til nyt køkken i fælleshuset 3.769, , Administrationsomkostninger , , Driftsresultat , , ,00 7 Finansielle indtægter 2.578, , Finansielle omkostninger , , ÅRETS RESULTAT , , ,00 Afdrag kloaklån: 2013/14 kr Noter: 30/ / kroner kroner 9 AKTIVER: Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/14 Balance 2013/14 Likvide beholdninger , ,62 OMSÆTNINGSAKTIVER , ,62 AKTIVER , ,62 10 PASIVER: Egenkapital , ,00 11 Andre kreditinstitutter , ,00 Langfristede gældsforpligtelser , ,00 12 Kortfristet del af langfristet gæld 3.800, ,00 Anden gæld ,00 Kortfristede gældsforpligtelser 3.800, ,00 GÆLDSFORPLIGTELSER , ,00 PASIVER , ,62

15 Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/ Note 1. Nettoomsætning NOTER Budget Budget kroner kroner kroner kroner Haveleje , , Havesalg , , Pligtarbejde , , Særlige arrangmenter, sommerfest 4.601, Særlige arrangmenter, Petanqe Udlejning af fælleshuset 2.200, , Gebyr + provision , , I alt , , Note 2. Haveomkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Indkøb af ny græstraktor , Ejendomsskatter , , Jordleje , , Forsikringer , , Forsikring erstatning efter indbrud i fælleshuset 21/ Kontingent, kolonihaveforbundet , , Kontingent, kreds , , Vedligeholdelse af området, diæt til græsmanden , , Reparation og vedligeholdelse af maskiner , , Brændstof til maskiner , , I alt , ,

16 Note 3. Vandregnskab, netto Budget Budget kroner kroner kroner kroner Henlæggelser: Overført netto underskud vedr. rep. af vandledning fra 2010/ , , Akumuleret henlæggelser til vandure, rep. m.m. pr. have , , Rep. af vandlidning 2013/ , ,62 = , , Henlæggelser i alt: , , Vand modtaget ácont fra haverne , , Vandregulering 2013/14 (via PBS) , , Vand modtaget ved udlejning 210,00 330, Vandforbrug, fælleshuset 10m3 á 48,51 = - 485,00-905, Vand afregning, Brøndby Kommune , , Fefusion fra HOFOR vedr. overfladevand (lækage på Stjernestien) , I alt , , Budget Budget kroner kroner kroner kroner Note 4. Omkostninger ved drift af fælleshuset Dong, El , , El- indtægt, leje af fælleshus 975, , Forsikringer , , Forsikring erstatning efter stormskader på fælleshuset + flagstang , Reparation og vedligeholdelse af fælleshuset , , Div. Gaver , , , ,00

17 Budget Budget kroner kroner kroner kroner Note 5. Henlæggelser til nyt køkken: Henlæggelser jfr. GF- beslutning , , , ,22 Køb af nyt køkken , Udlæg til div. materialekøb , , Henlæggelser i alt: 3.769, , , ,22 Note 6. Administrationsomkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Kontorartikler , , Porto , , Diæter, bestyrelsen m.fl , , Møder og generalforsamling , , Kurser - 125,00-250, Petanqe - 460, , Pligtarbejde 675, , EDB- udgifter administrationen , , Internet , , Sæsonstart/afslutning , , Kørselgodtgørelse ved bestyrelsearbejde m.v ,00-51, Gebyr, PBS m.v , , Øreafrundning - - 0, Telefon , Salær for vurdering af en have ,00 900, Advokat salær I alt , , side 10

18 Note 7. Finansielle indtægter Budget Budget kroner kroner kroner kroner Renter, bankindestående 2.578, , I alt 2.578, , Note 8. Finansielle omkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Renter, kloaklån , , I alt , , Note 9. Likvide beholdninger kroner kroner Kassebeholdning primo 2013/ , ,58 Overførte udgifter/indtægter fra bogføringskladde 2013/ , ,08 Beholdning ultimo iflg. Bogføring 2013/14: ,50 Diff. Kassebeholdning - - Kontant kassebeholdning ultimo ,50 Kassebeholdning festudvalget primo 2013/ ,00 - Overførte udgifter/indtægter fra bogføringskladde 2013/ Beholdning ultimo iflg. Bogføring 2013/14: 1.145,00 - Diff. Kassebeholdning - - Kassebeholdning festudvalget ultimo 1.145,00 -

19 kroner kroner Bank driftskonto primo 2013/ , ,15 Forbrug , ,37 Forudbetalt haveleje + á conto vand vedr. maj- juli , ,00 Bank driftskonto ultimo , ,52 Bank opsparing primo 2013/ , ,10 Forbrug , ,99 Bank opsparing ultimo , ,11 Bank festudvalg primo 2013/ , ,72 Forbrug , ,77 Bank festudvalg ultimo 9.228, ,49 Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ , ,62 Note 10. Egenkapital kroner kroner Kapitalkonto primo Overført af årets resultat Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ Note 11. Anden gæld 30/ Afdrag 30/ Gæld i alt Gæld i alt kroner kroner kroner Kloaklån Regnskabsmæssig værdi pr. 30/

20 Skyldig afregning vand 2013 til medlemmerne Restance rykkergebyr Skyldig afregning for udskiftning af stophanner i afd.4 Skyldige diæter til bestyrelsen og græsmanden vedr. februar- april 2013 Skyldig afregning til Landmålergården vedr. afd Restance haveleje: Restance/Skyldig a contovand Restance/Skyldig henlæggelser, vand feb. feb. 14 Kortfristet gæld Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ Note kroner kroner

21

22

23 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Vandregnskab 2013/14: Vandafregning fra Brøndby Forsyning (HOFOR) pr Måler , forbrug m3 = ,90 kr. Venusstien betalt til HOFOR (der en diff. på 4.333,43 = 1.255*48,51 = , ,90) Måler , forbrug m3 = ,53 kr. Stjernestien betalt til HOFOR (der en diff. på 294,28 = 1.331*48,51 = , ,53) I alt m3 = ,43 kr. aflæst på hovedmålerne, der er aflæst i alt m3 = kr. på havedmålerne aflæst i afd. 4 diff. på 386 m3(*48,51kr. = kr.) = kr. Differencen skyldes lækager i.fb.m. udskiftningen af stophaner i afd. 4, som er dækket af foreningens beholdning. Der refunderet ,50 kr. fra HOFOR vedr. lækager brud samt 3.500,00 kr. fra CG Jensen som udskiftede stophanerne. I sæsonen 2013/14 er der brugt i alt m3 i afd. 4, iflg. Hovedmåleren 31.12,13, til et samlet beløb af ,66 kr. inkl. Fælleshuset 10 m3. Der er indbetalt á conto kr. 810 kr. = kr. (manglende indbetaling, á 405 kr., fra to haver) Der er tilbagebetalt netto i alt kr. a conto vand til medlemmerne og opkræves kr. til henlæggelser, dette er sket ved opkrævningen af vandafregningen i februar der mangler at blive udbetalt 70 kr. netto til en have. (tilbageført, ukorrekt bankkonto) 30. april 2014 Viktor Pedersen kasserer

24 Værdiansættelse for Brøndby Haveby afd. 4, 2014 Havens foreningsmæssige værdi/andelsværdi. Antal Haver i alt 104 div. med 104 Fælles hovedkloak ,00 kr ,83 kr. Vurdering af fælleshus, inkl. nye borde, stole, komfure og arkivskab ( kr.) * ,00 kr ,86 kr. * ,00 kr. = ,35 kr. 955,86 kr. Container ,00 kr. 144,23 kr. Maskiner, inkl. ny græsmaskine nedskrevet med 2% ,00 kr ,66 kr. Foreningens anlæg og beplantning ,0 m2 á 5,00 kr. =* ,00 kr ,54 kr. Samlet kr kr. * 15% vurdering af fælleshus - foreningens anlæg Tillæg jfr. beslutning på et bestyrelsemøde: kr. Fremtidig værdi: kr. Punkt 3 i vurderingsskemaet 2014 Pr. 30. april 2014 Viktor Pedersen

25

26

27 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Til generalforsamlingen 2013 indstilles følgende takstblad til brug for godkendelse af foreningens budget. Månedlige diæter til bestyrelsen og suppleanter kr. 450,00 Telefon og internetgodtgørelse til kasserer Telefon kr. 1000,00 pro anno Internet kr. 1680,00 pro anno Kørselsgodtgørelse - efter statens takster Udlejning fælleshus. 1. Takst for el forbrug kr. 3,00 pr. kwh. 2. Takst for vandforbrug kr. 30,00 pr. udlejning 3. Leje kr. 800,00 uanset om det er en enkelt dag man lejer huset. Gebyrer 1. Takst ved udeblivelse fra pligtarbejde kr. 500,00 pr. udeblivelse 2. Takst ved for sent indbetalt leje kr. 100,00 pr. rykker Takst for udarbejdelse af vurderingspapirer til vurderingsudvalg Kr. 900,00 Takst for udarbejdelse af salgspapirer ved hussalg til formand og kasserer Kr. 300,00 Diæt til græsmand kr ,00 årligt. Diæt til flagmand kr ,00 årligt. Diæt til pligtarbejdsformand - kr. 200 x hver pligtarbejdsdag Derudover indstiller bestyrelsen, at følgende beløb benyttes som andelsværdi (fælleseje) i forbindelse med havesalg: kr , maj 2014

Omegnshaveforeningen Kvistgård Hornbækvej Kvistgård. Årsregnskab Årsregnskab Omegnshaveforeningen Kvistgård

Omegnshaveforeningen Kvistgård Hornbækvej Kvistgård. Årsregnskab Årsregnskab Omegnshaveforeningen Kvistgård Hornbækvej 125 3490 Kvistgård Årsregnskab 2014 Fremlægges på generelforsamlingen den 21. marts 2015 Side 7 Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet dækker perioden 1. januar - 31. december 2014. Årets indtægter

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB. Ejerlejlighedsforeningen Gedser. Side 1

ÅRSREGNSKAB. Ejerlejlighedsforeningen Gedser. Side 1 ÅRSREGNSKAB Ejerlejlighedsforeningen Gedser 2011 Side 1 Regnskab 2011 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE Indtægter Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2011 Noter kt. Indtægter fra husejerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 1900 i Fælleshuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter.

Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter. ÅRSREGNSKAB 2010 Side 1 Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter kt. Indtægter fra husejerne kr. kr. kr. 1010 Fællesbidrag

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2009 0 0 Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST Årsregnskab 2009 Indhold Side Årsregnskabets godkendelse 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse 3 Balance 4 Noter 5 Årsregnskabets godkendelse

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2010

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2010 0 0 Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST Årsregnskab 2010 Indhold Side Årsregnskabets godkendelse 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse 3 Balance 4 Noter 5 Årsregnskabets godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Grundejerforeningen Ørbækhave c/o Steen Vestergaard, Giersingvænget 14, 5220 Odense SØ Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 CENSUSs t at s aut or i s er etr ev i s i ons ak t i es el s k abermedl em

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab 2008 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2008 Noter.

Regnskab 2008 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2008 Noter. ÅRSREGNSKAB 2008 Side 1 Regnskab 2008 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE Indtægter Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2008 Noter kt. Indtægter fra husejerne kr. kr. kr. 1010 Fællesbidrag

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamlingen år 2017

Generalforsamlingen år 2017 Generalforsamlingen år 2017 Regnskabsåret 2016 www.blokhusvand.dk Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 25. marts 2017

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling Dagsorden til generalforsamling Generalforsamling for Haveselskabet Engen afholdes mandag, den 25. februar 2013, kl. 18.30. Generalforsamlingen afholdes i Vejgaardhallen, Vejgaard Torv 3, Aalborg. Dagsorden:

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2008

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2008 0 0 Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST Årsregnskab 2008 Indhold Side Årsregnskabets godkendelse 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse 3 Balance 4 Noter 5 Årsregnskabets godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup

Grundejerforeningen Ørneparken, Lystrup Lystrup den 05.03.2017 Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen Ørneparken onsdag den 22.03. 2017 kl. 19.30 i Elsted/Lystrup Beboerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab 2009/2010 Budget 2010/2011 Bestyrelsen 2010/2011 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Højagerbo (matr.nr. 113-a Ballerup) Årsrapport for 2014 Administrator: Advokat Ulrik Møller Bymidten 36D 3500 Værløse Side 1 FORENINGSOPLYSNINGER: Foreningens navn: Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere