Brøndbyernes Haveby Afd. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Haveby Afd. 4"

Transkript

1 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Generalforsamlingen 2014

2 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 INDHOLDSFORTEGNELSE, fortløbende: Dagsorden for generalforsamlingen Bestyrelsens beretning Forside årsregnskab Årsregnskab, resultatopgørelse og balance Årsregnskab, noter Bestyrelsens påtegning Interne revisorers erklæring Vandregnskab Værdiansættelsesskema Indkomne forslag Takstblad til brug for budget 1 side 9 sider 1 side 2 sider 6 sider 1 side 1 side 1 side 1 side 2 sider 1 side

3 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 9 Lørdag den 31. maj 2014 kl Generalforsamlingen afholdes i fælleshuset. DAGSORDEN: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Årsregnskab samt fremlæggelse af vandregnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af Kasserer for 2 år Viktor villig til genvalg. 9. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Torben er villig til genvalg. 10. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Lis er villig til genvalg 11. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 12. Valg af intern revisor suppleant for 2 år. 13. Valg til vurderingsudvalg for 2 år Jens Monrad er villig til genvalg. 14. Valg til festudvalg for 2 år 15. Valg af flagmand for 1 år 16. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og formanden i hænde senest 7. maj. Forslag bedes lagt i postkassen i have 4, og/ eller sendt på til: skriv gerne: forslag til generalforsamlingen i emnefeltet. Regnskab, beretning og indkomne forslag bliver omdelt i haverne i slutningen af uge 21 Med venlig forårshilsen Bestyrelsen NB. I lighed med tidligere år er generalforsamlingen røgfri, med indlagte rygepauser J 1. maj 2014

4 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Beretning 2014 Endnu et år er gået og så er det tid at se tilbage på hvad året har budt os alle på og hvad bestyrelsen har arbejdet med tid til at se tilbage, men også med et tvist af fremtidsvisioner for vores kolonihaveforening. 1

5 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Stort og småt fra bestyrelsens dagbog. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2013 afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 x månedligt, hvor der bl.a. har været arbejdet med følgende emner, som bliver gennemgået i beretningen. Ø Hverdagen Ø Grøntgård Ø Pligtarbejde. Ø Fælleshuset Ø Hjemmeside og nyhedsbreve Ø Præmiehaver Ø Vurdering salg og overdragelse af haver. Ø Forsikringer. Ø Stormen Bodil Ø Kolonihaveforbundet. Ø Kreds 3 og Ringstedbanen. Møde med kommunen vedr. Brøndbyvej Ø Vand vandaflæsning vandure stophaner Ø Petanque fælles petanqueturnering Ø Flagning Ø Forretningsorden kutymer Ø Behandling af indkommende klager i forhold til foreningens ordensregler. Ø Økonomi Hverdagen. Som bestyrelse i en kolonihaveforening er hverdagen bestemt ikke kedelig, vi møder jo i hverdagen mange foreningsmedlemmer der har en holdning til det bestyrelsen laver vel og mærke for det meste en positiv holdning tak for det. I bestyrelsesarbejde sker det at forudsætningerne ændrer sig og vi måtte i 2013 i bestyrelsen sige farvel til Annette Brünnich fra have 25. Torben Mejdahl (suppleant) indtrådte i bestyrelsen på Annettes plads. Grøntgård. Etablerede bestyrelsen i foråret 2013 og det må siges at den er blevet brugt og fyldt flittigt. Vi har fået afhentet grønt ca. 1 x ugentlig og det har kostet foreningen 8.000,00 kr., penge som bestyrelsen syntes er givet godt ud. 2

6 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Vi syntes bestemt, at vi skal fortsætte ordningen, men med et skarpt øje på udgifterne til tømning. Grøntgården var tænkt som et alternativ for de få der havde svært ved at komme på genbrugspladsen, men noget tyder på, at grøntgåden et blevet et alternativ for alle til genbrugspladsen og flere og flere medlemmer undlader derfor at køre deres grøntaffald på Sydgårdsvej. Det var ikke meningen, at dovenskaben skulle sejre her og stiger udgiften til afhentning voldsomt, må vi overveje om tilbuddet skal fortsætte. Pligtarbejde. Der har været rigtig mange på pligtarbejde i den forgangne sæson, tillige med at flere af foreningens medlemmer har påtaget sig en ekstra opgave på vores fælles ejendom og arealer. Der er blevet slået søm i sat nye døre i malet sten luget ukrudt savet en gren og kørt på genbrugen med masser af affald og grønt. Alt i alt har det været en fornøjelse at se hvor arbejdsomme og engagerede foreningens medlemmer har været på pligtarbejdet. Der blev afviklet 5 pligtarbejdsdage med et stort fremmøde. Som noget nyt prøvede vi at lægge en pligtarbejdsdag på en lørdag som afsluttede med medbragt mad og grill pølser, men det var ikke en ubetinget succes. Ikke mange mødte op, hverken til pligtarbejde eller den efterfølgende grill og hygge. Nu er det prøvet, og der vil nok gå en rum tid før vi tænker i de baner igen. Fælleshuset. Har gennemgået en kæmpe forvandling indenfor og ud fra listen som vi ridsede op i sidste års beretning (og som lige gentages her), sættes der nu flueben ud for følgende: ü Indkøb og opsætning af nyt køkken ü Renovering af vandtilførsel til huset, inkl. montering af håndvask i pissoiret ü Indkøb af ny vandvarmer. ü Renovering af cement gulv og cementtrin i køkkenet ü Renovering af væg i container, ødelagt efter indbrud. ü Renovering / isolering af den indvendige beklædning af fælleshuset ü Renovering og maling af den udvendige beklædning på toiletbygningen 3

7 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Så er der de ting fra listen vi desværre ikke nåede og listen for 2014 vil derfor se ca. sådan ud. Ø Finish af den udvendige beklædning af resten af huset. Ø Maling af fælleshuse og toiletter udvendig som indvendig. Ø Opdatering af glas og porcelæn mv. Ø Dekoration ti væggene i fælleshuset. På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at lejeprisen for lån af fælleshuset steg fra 600,00 kr. til 800, 00 kr. og det har måske skræmt nogle, for huset har kun været lejet ud 4 gange i den forgangne sæson, samt været benyttet i forbindelse med den interne petanque turnering og til en fest for Stjernestiens beboere. Stor tak og kæmpe ros til haverne 11, Børge Blåbjerg Jensen & 93, Jan Feilbo for det kæmpe store arbejde de begge har lagt i at renovere køkken og fælleshuset indvendigt. Hjemmeside og nyhedsbreve. Hjemmesiden er nu fuldt oppe at køre, men kun fordi en ven af foreningen, Susan, frivilligt har påtaget sig den opgave. Bestyrelsen en fantastisk taknemlig over at sådan en venlig frivillige-ven findes. Hjemmesiden bliver altid opdateret straks efter Susan har modtaget nyt der skal slås op på siden og siden er blevet så fin og informativ som man kan ønske sig. Kæmpe tak til Susan. Der er omdelt 9 nyhedsbreve til foreningens medlemmer og bestyrelsen fornemmer en vis tilfredshed med skrivestil og indhold i brevene, så vi fortsætter med nyhederne, dog rumles der med om de snart skal være elektroniske og fremadrettet kun kan læses på hjemmesiden, men dette er kun på tegnebrættet endnu og med en overgangsordning (både fysisk og digital i en persiode) som én af ideerne. Præmiehaver. En noget så hyggelig tradition, som vi fornemmer at alle foreningens medlemmer sætter stor pris på. Traditionen tro hyldede vi de tre vinderhaver ved standerstrygningen i efteråret. Laila & Preben Rasmussen (have 44) Tina & John Kejser (have 53) og Vivi Rosendal & Ken Hansen (have 80) gik hjem fra standerstrygningen med et fint præmiehavebevis og en lille erkendtlighed fra Kolonihaveforbundet og foreningen. 4

8 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Efter præmieoverrækkelsen blev bestyrelsen visket i øret at det tidligere har været sådan, at de vindende præmiehaver ud over gaven fra Forbundet og foreningen også blev begavet med diverse sponsorgaver. At der tidligere også har været sponsorgaver til vinderhaverne er helt korrekt. Men vi som bestyrelse må tilstå, at vi i en travl hverdag har svært ved også at finde tid til at køre rundt i oplandet og spørge ind til sponsorgaver. Så er det en tradition foreningen ønsker at vi fortsætter, må nogle andre end bestyrelsen meget gerne påtage sig denne opgave. Der er frit slag for at melde sig. Vurdering salg og overdragelse af haver. Bestyrelsen, i samarbejde med vurderingsudvalget, har fundet gode arbejdsgange for hvordan vi griber salg af huse og overdragelse af havelodder an vi har, også i samarbejde, revideret retningslinjerne for Vejledning for haveafståelse & vurdering ved fremtidige salg af kolonihavehuse i afdeling 4. (Vejledningen blev i øvrigt udsendt med det første nyhedsbrev i 2014) Det der er ændret er bl.a., at vi kun sælger huse i perioden den 1. april til og med 1. november. Der er også kommet en enkelt ændring til vurderingsskemaet, som vedrører prisen på sokkelsten og støbt fundament. Bestyrelsen har solgt 9 huse og lavet en enkelt overdragelse til en arving i Derudover så havde vi et enkelt hus, hvor der igennem snart 2 år har været en meget indviklet arvesag, hvor der er involveret flere advokater og arvinger, en sag der har trukket store veksler på bestyrelsen, men som nu er afsluttet på en fin og sober måde, med glade, nye ejere. En meget lærerig proces for bestyrelsen, ud i bestyrelsesarbejde og jura. Forsikring. Med fare for skribenten ikke hele tiden skal gentage sig selv, så har vi som bestyrelse erkendt, at opgaven med at finde ud af om foreningen er korrekt forsikret, ligger bedre i hænderne på en professionel, så vi har lavet en aftale med et forsikringsmæglerfirma, som er sat til at gennemtrevle foreningens forsikringer både med henblik på evt. besparelser og korrekt dækning for vores forening. Jeg håber meget, at punktet ikke figurerer i næste års beretning. Stormen Bodil. Stormen Bodil undlod desværre ikke at komme forbi Brøndbyernes Haveby og afdeling 4 blev forholdsvis hårdt ramt. Taget på fælleshuset over toiletbygningen og den åbne gård blæste af og del af taget blev spredt i alle retninger, både på 5

9 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Mosebjergvej og helt over i afdeling 7 kunne man finde rester af taget fra fælleshuset. Ja, og så knækkede vores flagstang og det store træ på Stjernestien mistede flere store grene. Flere af foreningens medlemmer trodsede stormen og var ude at samle rester af plastic taget sammen, tillige med at de også samlede og bortkørte alle de knækkede gren fra det store træ. Stor tak til Team-Storm, som bedst selv ved hvem jeg referer til. Vi fik lavet en midlertidig overdækning af toiletbygningen og efter en rum tid fik vi i samarbejde med Codan Forsikring landet en pris for stormskaderne, efter en taksator var forbi og tjekke ægtheden af de billeder som vi havde tilsendt Codan af stormskaderne. Kolonihaveforbundet. Er ikke et forbund man hører meget til i hverdagen, sjældent udgives nyhedsbreve eller andre informationer, så hvis man vil vide nyt, er man som forening tvunget til at opsøge nyhederne på forbundets nye hjemmeside. Heller ikke her er det tit at der popper nyheder op på forsiden. En enkelt nyhed har bestyrelsen dog modtaget pr. brev, nemlig at forbundet har opsagt samarbejdet med advokat Kramme, da der ifølge brevet kunne forekomme interessekonflikter, fordi Kramme også ofte har repræsenteret et medlem i en sag overfor forbundet. Kolonihaveforbundet har nu ansat en jurastuderende på deltid, og han vil være forbundets medlemsforeninger behjælpelige ud i juridiske tvister. Vi har været i kontakt med nævnte jurastuderende og han er frisk og hurtig på tasterne og kender sin jura. Et befriende pust i et noget tungt forbund. Kreds 3 og Ringstedbanen. Bestyrelsen har landet et rigtig godt samarbejde med kredsen, og referater fra kreds 3 kommer i en lind strøm, og vel og mærke referater der er noget mere forståelige end tidligere. De har lyttet til medlemmernes tidligere kritik. Tak for det. Kreds 3 er nu udvidet til at dække følgende kommuner: Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Greve, så når vi til tider er kritiske over kredsens arbejde, har vi lært os selv at stoppe op og tænke over hvor mange foreninger kreds 3 indeholder og hvor få medlemmer der egentlig er i kreds 3 bestyrelse til at varetage kredsens arbejde. Der har ikke i den forgangne periode været afholdt nogle fælles SU møder, da flere af bestyrelserne fra bl.a. afd. 3 & 7 samt Lillegården har haft travlt med at holde 6

10 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 tungen lig i munden vedr. Ringstedbanen, som jo er ved at nærme sig med hastige bane-skridt. Bestyrelsen har derimod deltaget i flere møder i Brøndby Kommune omkring Brøndbyvej og ændringen af samme, men desværre var det ikke rigtig muligt at rokke ved de beslutninger der fra Banestyrelsen og kommunal side var truffet. Vi fik dog i fællesskab med de øvrige afdelinger talt os frem til at Brøndbyvej, når den åbner igen, skal være en stillevej, med en form for trafikchikaner, således der ikke kan køres mere en 40 km i timen. Så lidt godt kom der ud af at være pågående. Ringstedbanen er snart en realitet og Brøndbyvej kommer meget tæt på hækken til afdeling 7, faktisk vil der kun blive 5-10 meter fra hæk til vej. Vand vandaflæsning vandure stophaner. Vand fylder fortsat meget i bestyrelsens hverdag, dog må vi indrømme vi er mere rolige nu, da vi med god fortsat hjælp fra flere medlemmer af foreningen fortsat aflæser hovedvandure 1 x ugentlig og derved hurtigt og effektivt kan aflæse hvis der opstår et merforbrug. Vi har skiftet et enkelt vandur i starten af marts, men vi var beredte og havde flere nyindkøbte på lager. Vintervand fik vi besluttet på sidste års generalforsamling og bestyrelsen påtog sig at følge vandforbruget meget nøje, således at skulle der opstå frostsprængninger var vi klar til at lukke hovedvandledninger af med det samme. Heldigvis har vi haft en dejlig mild vinter og af vandforbruget kan det aflæses, at flere medlemmer har været i haverne i løbet af vinteren. Bestyrelsen kan ikke takke nok vores 4 vandmænd fra haverne 44 v/ Preben Rasmussen 79 v/johnny Schmidt - 82 v/ Steen Jørgensen 84 v/asger Nielsen, som troligt har læst vand af hver søndag og sendt formanden de flotteste aflæsningsskemaer både som billeder og Excel skemaer med forbruget vel og mærke skemaer også i de flotteste farver. Petanque fælles petanqueturnering. Den interne petanqueturnering blev afviklet den 14. juli i strålende solskinsvejr der var mange tilmeldte til turneringen, men det blev Jens Monrad ( have 54) og Jørgen Schmidt (have 56) der rendte med sejren og dem der skulle forsvare afdeling 4 ved den fælles petanqueturnering i afdeling 7 den 31. august

11 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Afdeling 7 havde arrangeret en forrygende petanquedag med efterfølgende bal. Jens og Jørgen gjorde hvad der var dem muligt for at vinde pokalen retur til afdeling 4, men desværre lykkedes det ikke at få pokalen retur. Det må vi gøre bedre i 2014 pokalen må hjem til afd. 4. Flagning Foreningen var i en periode uden flagmand og kun foreningens vimpel vejrede fra foreningens flagstang. Det var der heldigvis et medlem som fandt for trist og Sten Jørgensen fra have 82 meldte sig frivilligt som flagmand. Nu vejrer Dannebrog igen stolt fra flagstangen på søn- og mærkedage. Godt gået og tak til Steen. Forretningsorden for bestyrelsen kutymer Er et dokument flere tidligere bestyrelser har udarbejdet/arbejdet på som en rettesnor til hvilke aftaler og kutymer der ligger omkring bestyrelses- og fællesarbejde, pligter og rettigheder for alle, så at sige. Bestyrelsen bruger ofte for meget tid på at snakke om hvad man plejer og derfor valgte vi i vinteren 2013 at se nærmere på tidligere forretningsordner samt tidligere notater der var lavet omkring kutymer. Det blev til et nyt dokument hvor vi har skrevet alle ting sammen. Det, der er det nye, er at bestyrelsen syntes at alle i foreningen bør deltage i pligtarbejde uanset hvilke andre funktioner de måtte have i foreningen. Bestyrelsen fandt, at der i de tidligere notater var alt for mange lokumsaftaler som ikke var tidssvarende og vi har nu udarbejdet et nyt notat som vi syntes er mere tidssvarende. Dog siger vi ikke, at det er umuligt at forhandle fritagelse for pligtarbejde, alt er til forhandling, når bare grunden er god nok og det enkelte medlem påtager sig en anden bunden og ulønnet opgave. Behandling af indkommende klager i forhold til foreningens ordensregler. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling modtager flere skriftlig klager over medlemmer i foreningen, som vi var nødt til at forholde os til og tage action på. Vi valgte at kontakte den ene klager for en uddybende snak omkring klagen og vi landede en rigtig god løsning hvor klagen blev trukket retur. Dog lovede vi som bestyrelse, at tage en snak med vedkommende der var klaget over og sagen endte tilfredsstilende for alle parter og i en overensstemmelse med, at der gerne skal være plads til os alle. Husdyr er tit kilden til irritation og det har de også været i vores forening i løbet af Via endnu en god dialog har bestyrelsen landet en klage og hunde i foreningen føres nu i snor. 8

12 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Bestyrelsen kan ikke sige sig fri for at være noget irriteret over, at der til stadighed er medlemmer af foreningen der ikke mener de nødvendigvis skal overholde foreningens ordensregler. Vi har derfor også været (og vil fortsat være) lidt mere hårde i filten over for dem der føler sig hævet over forenings ordensregler. Hvem ved, måske er sæsonen 2014 året hvor der skal handling til og statueres et eksempel som f.eks. ophævelse af et lejemål, på baggrund af gentagne overtrædelser af ordensreglerne. Sørgeligt, men en mulighed når dialogmulighederne er udtømt. Og faktisk er det svært at forstå, at man vælger at være en del af en forening og et fællesskab, vel og mærke ganske frivilligt, for så alligevel konsekvent at træde uden for fællesskabet, af den ene eller anden årsag, ikke? Økonomi. Enten har man penge eller også har man ikke, ligesom vi skrev sidste år. I vores forening vi har stadig en mindre skilling på kistebunden, selvom der også i den forgangne sæson har været udgifter til fx etablering af køkken og renovering af fælleshuset indvendig, udvendig vedligehold af fælleshuset i al almindelighed samt små stigninger på jordleje og kontingent til kredsen. Bestyrelsen har vendt og drejet hver en 5 øre vi har givet ud i 2013, for selv om vi har likvider, skal vi til at passe på pengene og vi bliver nok i 2015 nødt til at se om vi skal ud i en lejeforhøjelse. Vi har en fremtid med blandt andet ny asfalt på begge stier og et afdelingsjubilæum er også faretruende nær. Straks efter generalforsamling går bestyrelsen i gang med at se sig om efter et mere enkelt og tilgængeligt regnskabssystem, der kan tale sammen med Nets (betalingsservice) for tiden er for længst løbet fra det nuværende system. Til slut Vi vil som bestyrelse gerne takke alle jer medlemmer, der har været med til at skabe og udrette de store og små mirakler i løbet af året, og som på en eller anden måde har bidraget til, at vi har det rigtigt rart her i afdeling 4. Tak til de medlemmer der ekstraordinært har lagt et stor stykke arbejde for foreningen, også til dem skribenten i farten måtte have glemt at takke tidligere i beretningen. Tak til alle jer der har stemt os ind i bestyrelsen og dermed troet på os. Tak for tilliden vi gør hver dag vores allerbedste for at varetage foreningens og dermed jeres interesser. Med venlig hilsen Bestyrelsen, april

13 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Årsregnskab for 2013/2014

14 Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/14 Resultatopgørelse 2013/ Budget forslag Noter: kroner kroner kroner 1 Nettoomsætning , , Haveomkostninger , , Dækningsbidrag , , Vandregnskab, netto , , Omkostninger ved drift af fælleshus , , Henlæggelser til nyt køkken i fælleshuset 3.769, , Administrationsomkostninger , , Driftsresultat , , ,00 7 Finansielle indtægter 2.578, , Finansielle omkostninger , , ÅRETS RESULTAT , , ,00 Afdrag kloaklån: 2013/14 kr Noter: 30/ / kroner kroner 9 AKTIVER: Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/14 Balance 2013/14 Likvide beholdninger , ,62 OMSÆTNINGSAKTIVER , ,62 AKTIVER , ,62 10 PASIVER: Egenkapital , ,00 11 Andre kreditinstitutter , ,00 Langfristede gældsforpligtelser , ,00 12 Kortfristet del af langfristet gæld 3.800, ,00 Anden gæld ,00 Kortfristede gældsforpligtelser 3.800, ,00 GÆLDSFORPLIGTELSER , ,00 PASIVER , ,62

15 Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/ Note 1. Nettoomsætning NOTER Budget Budget kroner kroner kroner kroner Haveleje , , Havesalg , , Pligtarbejde , , Særlige arrangmenter, sommerfest 4.601, Særlige arrangmenter, Petanqe Udlejning af fælleshuset 2.200, , Gebyr + provision , , I alt , , Note 2. Haveomkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Indkøb af ny græstraktor , Ejendomsskatter , , Jordleje , , Forsikringer , , Forsikring erstatning efter indbrud i fælleshuset 21/ Kontingent, kolonihaveforbundet , , Kontingent, kreds , , Vedligeholdelse af området, diæt til græsmanden , , Reparation og vedligeholdelse af maskiner , , Brændstof til maskiner , , I alt , ,

16 Note 3. Vandregnskab, netto Budget Budget kroner kroner kroner kroner Henlæggelser: Overført netto underskud vedr. rep. af vandledning fra 2010/ , , Akumuleret henlæggelser til vandure, rep. m.m. pr. have , , Rep. af vandlidning 2013/ , ,62 = , , Henlæggelser i alt: , , Vand modtaget ácont fra haverne , , Vandregulering 2013/14 (via PBS) , , Vand modtaget ved udlejning 210,00 330, Vandforbrug, fælleshuset 10m3 á 48,51 = - 485,00-905, Vand afregning, Brøndby Kommune , , Fefusion fra HOFOR vedr. overfladevand (lækage på Stjernestien) , I alt , , Budget Budget kroner kroner kroner kroner Note 4. Omkostninger ved drift af fælleshuset Dong, El , , El- indtægt, leje af fælleshus 975, , Forsikringer , , Forsikring erstatning efter stormskader på fælleshuset + flagstang , Reparation og vedligeholdelse af fælleshuset , , Div. Gaver , , , ,00

17 Budget Budget kroner kroner kroner kroner Note 5. Henlæggelser til nyt køkken: Henlæggelser jfr. GF- beslutning , , , ,22 Køb af nyt køkken , Udlæg til div. materialekøb , , Henlæggelser i alt: 3.769, , , ,22 Note 6. Administrationsomkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Kontorartikler , , Porto , , Diæter, bestyrelsen m.fl , , Møder og generalforsamling , , Kurser - 125,00-250, Petanqe - 460, , Pligtarbejde 675, , EDB- udgifter administrationen , , Internet , , Sæsonstart/afslutning , , Kørselgodtgørelse ved bestyrelsearbejde m.v ,00-51, Gebyr, PBS m.v , , Øreafrundning - - 0, Telefon , Salær for vurdering af en have ,00 900, Advokat salær I alt , , side 10

18 Note 7. Finansielle indtægter Budget Budget kroner kroner kroner kroner Renter, bankindestående 2.578, , I alt 2.578, , Note 8. Finansielle omkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Renter, kloaklån , , I alt , , Note 9. Likvide beholdninger kroner kroner Kassebeholdning primo 2013/ , ,58 Overførte udgifter/indtægter fra bogføringskladde 2013/ , ,08 Beholdning ultimo iflg. Bogføring 2013/14: ,50 Diff. Kassebeholdning - - Kontant kassebeholdning ultimo ,50 Kassebeholdning festudvalget primo 2013/ ,00 - Overførte udgifter/indtægter fra bogføringskladde 2013/ Beholdning ultimo iflg. Bogføring 2013/14: 1.145,00 - Diff. Kassebeholdning - - Kassebeholdning festudvalget ultimo 1.145,00 -

19 kroner kroner Bank driftskonto primo 2013/ , ,15 Forbrug , ,37 Forudbetalt haveleje + á conto vand vedr. maj- juli , ,00 Bank driftskonto ultimo , ,52 Bank opsparing primo 2013/ , ,10 Forbrug , ,99 Bank opsparing ultimo , ,11 Bank festudvalg primo 2013/ , ,72 Forbrug , ,77 Bank festudvalg ultimo 9.228, ,49 Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ , ,62 Note 10. Egenkapital kroner kroner Kapitalkonto primo Overført af årets resultat Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ Note 11. Anden gæld 30/ Afdrag 30/ Gæld i alt Gæld i alt kroner kroner kroner Kloaklån Regnskabsmæssig værdi pr. 30/

20 Skyldig afregning vand 2013 til medlemmerne Restance rykkergebyr Skyldig afregning for udskiftning af stophanner i afd.4 Skyldige diæter til bestyrelsen og græsmanden vedr. februar- april 2013 Skyldig afregning til Landmålergården vedr. afd Restance haveleje: Restance/Skyldig a contovand Restance/Skyldig henlæggelser, vand feb. feb. 14 Kortfristet gæld Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ Note kroner kroner

21

22

23 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Vandregnskab 2013/14: Vandafregning fra Brøndby Forsyning (HOFOR) pr Måler , forbrug m3 = ,90 kr. Venusstien betalt til HOFOR (der en diff. på 4.333,43 = 1.255*48,51 = , ,90) Måler , forbrug m3 = ,53 kr. Stjernestien betalt til HOFOR (der en diff. på 294,28 = 1.331*48,51 = , ,53) I alt m3 = ,43 kr. aflæst på hovedmålerne, der er aflæst i alt m3 = kr. på havedmålerne aflæst i afd. 4 diff. på 386 m3(*48,51kr. = kr.) = kr. Differencen skyldes lækager i.fb.m. udskiftningen af stophaner i afd. 4, som er dækket af foreningens beholdning. Der refunderet ,50 kr. fra HOFOR vedr. lækager brud samt 3.500,00 kr. fra CG Jensen som udskiftede stophanerne. I sæsonen 2013/14 er der brugt i alt m3 i afd. 4, iflg. Hovedmåleren 31.12,13, til et samlet beløb af ,66 kr. inkl. Fælleshuset 10 m3. Der er indbetalt á conto kr. 810 kr. = kr. (manglende indbetaling, á 405 kr., fra to haver) Der er tilbagebetalt netto i alt kr. a conto vand til medlemmerne og opkræves kr. til henlæggelser, dette er sket ved opkrævningen af vandafregningen i februar der mangler at blive udbetalt 70 kr. netto til en have. (tilbageført, ukorrekt bankkonto) 30. april 2014 Viktor Pedersen kasserer

24 Værdiansættelse for Brøndby Haveby afd. 4, 2014 Havens foreningsmæssige værdi/andelsværdi. Antal Haver i alt 104 div. med 104 Fælles hovedkloak ,00 kr ,83 kr. Vurdering af fælleshus, inkl. nye borde, stole, komfure og arkivskab ( kr.) * ,00 kr ,86 kr. * ,00 kr. = ,35 kr. 955,86 kr. Container ,00 kr. 144,23 kr. Maskiner, inkl. ny græsmaskine nedskrevet med 2% ,00 kr ,66 kr. Foreningens anlæg og beplantning ,0 m2 á 5,00 kr. =* ,00 kr ,54 kr. Samlet kr kr. * 15% vurdering af fælleshus - foreningens anlæg Tillæg jfr. beslutning på et bestyrelsemøde: kr. Fremtidig værdi: kr. Punkt 3 i vurderingsskemaet 2014 Pr. 30. april 2014 Viktor Pedersen

25

26

27 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Til generalforsamlingen 2013 indstilles følgende takstblad til brug for godkendelse af foreningens budget. Månedlige diæter til bestyrelsen og suppleanter kr. 450,00 Telefon og internetgodtgørelse til kasserer Telefon kr. 1000,00 pro anno Internet kr. 1680,00 pro anno Kørselsgodtgørelse - efter statens takster Udlejning fælleshus. 1. Takst for el forbrug kr. 3,00 pr. kwh. 2. Takst for vandforbrug kr. 30,00 pr. udlejning 3. Leje kr. 800,00 uanset om det er en enkelt dag man lejer huset. Gebyrer 1. Takst ved udeblivelse fra pligtarbejde kr. 500,00 pr. udeblivelse 2. Takst ved for sent indbetalt leje kr. 100,00 pr. rykker Takst for udarbejdelse af vurderingspapirer til vurderingsudvalg Kr. 900,00 Takst for udarbejdelse af salgspapirer ved hussalg til formand og kasserer Kr. 300,00 Diæt til græsmand kr ,00 årligt. Diæt til flagmand kr ,00 årligt. Diæt til pligtarbejdsformand - kr. 200 x hver pligtarbejdsdag Derudover indstiller bestyrelsen, at følgende beløb benyttes som andelsværdi (fælleseje) i forbindelse med havesalg: kr , maj 2014

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter.

Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE. Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter. ÅRSREGNSKAB 2010 Side 1 Regnskab 2010 for Ejerlejlighedsforeningen Gedser RESULTATOPGØRELSE Indtægter Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Noter kt. Indtægter fra husejerne kr. kr. kr. 1010 Fællesbidrag

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Grundejerforeningen Kirsebærparken I http://k1.valby-have.dk/

Grundejerforeningen Kirsebærparken I http://k1.valby-have.dk/ http://k1.valby-have.dk/ Referat af ordinær generalforsamling i G/F Kirsebærparken I - torsdag d. 28. april 2011 kl. 19 Punkt 1. Valg af dirigent. Dirigent: Erik CPV73 Referat: Michael BIV25 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2011 samt Balance pr. 31.

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov. Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand Mette Køhlert - næstformand Mads M. Hedegaard - kasserer Torben Mikkelsen - bygningsansv., FU-medlem Jørn Larsen - regnskab Annette Andersen

Læs mere

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup

Højagerbo. Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Højagerbo (matr.nr. 113-a Ballerup) Årsrapport for 2014 Administrator: Advokat Ulrik Møller Bymidten 36D 3500 Værløse Side 1 FORENINGSOPLYSNINGER: Foreningens navn: Ejerforeningen Højagerbo, 2750 Ballerup

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere