Brøndbyernes Haveby Afd. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Haveby Afd. 4"

Transkript

1 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Generalforsamlingen 2014

2 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 INDHOLDSFORTEGNELSE, fortløbende: Dagsorden for generalforsamlingen Bestyrelsens beretning Forside årsregnskab Årsregnskab, resultatopgørelse og balance Årsregnskab, noter Bestyrelsens påtegning Interne revisorers erklæring Vandregnskab Værdiansættelsesskema Indkomne forslag Takstblad til brug for budget 1 side 9 sider 1 side 2 sider 6 sider 1 side 1 side 1 side 1 side 2 sider 1 side

3 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 9 Lørdag den 31. maj 2014 kl Generalforsamlingen afholdes i fælleshuset. DAGSORDEN: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Årsregnskab samt fremlæggelse af vandregnskab 6. Behandling af indkomne forslag 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af Kasserer for 2 år Viktor villig til genvalg. 9. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Torben er villig til genvalg. 10. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Lis er villig til genvalg 11. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 12. Valg af intern revisor suppleant for 2 år. 13. Valg til vurderingsudvalg for 2 år Jens Monrad er villig til genvalg. 14. Valg til festudvalg for 2 år 15. Valg af flagmand for 1 år 16. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og formanden i hænde senest 7. maj. Forslag bedes lagt i postkassen i have 4, og/ eller sendt på til: skriv gerne: forslag til generalforsamlingen i emnefeltet. Regnskab, beretning og indkomne forslag bliver omdelt i haverne i slutningen af uge 21 Med venlig forårshilsen Bestyrelsen NB. I lighed med tidligere år er generalforsamlingen røgfri, med indlagte rygepauser J 1. maj 2014

4 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Beretning 2014 Endnu et år er gået og så er det tid at se tilbage på hvad året har budt os alle på og hvad bestyrelsen har arbejdet med tid til at se tilbage, men også med et tvist af fremtidsvisioner for vores kolonihaveforening. 1

5 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Stort og småt fra bestyrelsens dagbog. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2013 afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 x månedligt, hvor der bl.a. har været arbejdet med følgende emner, som bliver gennemgået i beretningen. Ø Hverdagen Ø Grøntgård Ø Pligtarbejde. Ø Fælleshuset Ø Hjemmeside og nyhedsbreve Ø Præmiehaver Ø Vurdering salg og overdragelse af haver. Ø Forsikringer. Ø Stormen Bodil Ø Kolonihaveforbundet. Ø Kreds 3 og Ringstedbanen. Møde med kommunen vedr. Brøndbyvej Ø Vand vandaflæsning vandure stophaner Ø Petanque fælles petanqueturnering Ø Flagning Ø Forretningsorden kutymer Ø Behandling af indkommende klager i forhold til foreningens ordensregler. Ø Økonomi Hverdagen. Som bestyrelse i en kolonihaveforening er hverdagen bestemt ikke kedelig, vi møder jo i hverdagen mange foreningsmedlemmer der har en holdning til det bestyrelsen laver vel og mærke for det meste en positiv holdning tak for det. I bestyrelsesarbejde sker det at forudsætningerne ændrer sig og vi måtte i 2013 i bestyrelsen sige farvel til Annette Brünnich fra have 25. Torben Mejdahl (suppleant) indtrådte i bestyrelsen på Annettes plads. Grøntgård. Etablerede bestyrelsen i foråret 2013 og det må siges at den er blevet brugt og fyldt flittigt. Vi har fået afhentet grønt ca. 1 x ugentlig og det har kostet foreningen 8.000,00 kr., penge som bestyrelsen syntes er givet godt ud. 2

6 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Vi syntes bestemt, at vi skal fortsætte ordningen, men med et skarpt øje på udgifterne til tømning. Grøntgården var tænkt som et alternativ for de få der havde svært ved at komme på genbrugspladsen, men noget tyder på, at grøntgåden et blevet et alternativ for alle til genbrugspladsen og flere og flere medlemmer undlader derfor at køre deres grøntaffald på Sydgårdsvej. Det var ikke meningen, at dovenskaben skulle sejre her og stiger udgiften til afhentning voldsomt, må vi overveje om tilbuddet skal fortsætte. Pligtarbejde. Der har været rigtig mange på pligtarbejde i den forgangne sæson, tillige med at flere af foreningens medlemmer har påtaget sig en ekstra opgave på vores fælles ejendom og arealer. Der er blevet slået søm i sat nye døre i malet sten luget ukrudt savet en gren og kørt på genbrugen med masser af affald og grønt. Alt i alt har det været en fornøjelse at se hvor arbejdsomme og engagerede foreningens medlemmer har været på pligtarbejdet. Der blev afviklet 5 pligtarbejdsdage med et stort fremmøde. Som noget nyt prøvede vi at lægge en pligtarbejdsdag på en lørdag som afsluttede med medbragt mad og grill pølser, men det var ikke en ubetinget succes. Ikke mange mødte op, hverken til pligtarbejde eller den efterfølgende grill og hygge. Nu er det prøvet, og der vil nok gå en rum tid før vi tænker i de baner igen. Fælleshuset. Har gennemgået en kæmpe forvandling indenfor og ud fra listen som vi ridsede op i sidste års beretning (og som lige gentages her), sættes der nu flueben ud for følgende: ü Indkøb og opsætning af nyt køkken ü Renovering af vandtilførsel til huset, inkl. montering af håndvask i pissoiret ü Indkøb af ny vandvarmer. ü Renovering af cement gulv og cementtrin i køkkenet ü Renovering af væg i container, ødelagt efter indbrud. ü Renovering / isolering af den indvendige beklædning af fælleshuset ü Renovering og maling af den udvendige beklædning på toiletbygningen 3

7 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Så er der de ting fra listen vi desværre ikke nåede og listen for 2014 vil derfor se ca. sådan ud. Ø Finish af den udvendige beklædning af resten af huset. Ø Maling af fælleshuse og toiletter udvendig som indvendig. Ø Opdatering af glas og porcelæn mv. Ø Dekoration ti væggene i fælleshuset. På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at lejeprisen for lån af fælleshuset steg fra 600,00 kr. til 800, 00 kr. og det har måske skræmt nogle, for huset har kun været lejet ud 4 gange i den forgangne sæson, samt været benyttet i forbindelse med den interne petanque turnering og til en fest for Stjernestiens beboere. Stor tak og kæmpe ros til haverne 11, Børge Blåbjerg Jensen & 93, Jan Feilbo for det kæmpe store arbejde de begge har lagt i at renovere køkken og fælleshuset indvendigt. Hjemmeside og nyhedsbreve. Hjemmesiden er nu fuldt oppe at køre, men kun fordi en ven af foreningen, Susan, frivilligt har påtaget sig den opgave. Bestyrelsen en fantastisk taknemlig over at sådan en venlig frivillige-ven findes. Hjemmesiden bliver altid opdateret straks efter Susan har modtaget nyt der skal slås op på siden og siden er blevet så fin og informativ som man kan ønske sig. Kæmpe tak til Susan. Der er omdelt 9 nyhedsbreve til foreningens medlemmer og bestyrelsen fornemmer en vis tilfredshed med skrivestil og indhold i brevene, så vi fortsætter med nyhederne, dog rumles der med om de snart skal være elektroniske og fremadrettet kun kan læses på hjemmesiden, men dette er kun på tegnebrættet endnu og med en overgangsordning (både fysisk og digital i en persiode) som én af ideerne. Præmiehaver. En noget så hyggelig tradition, som vi fornemmer at alle foreningens medlemmer sætter stor pris på. Traditionen tro hyldede vi de tre vinderhaver ved standerstrygningen i efteråret. Laila & Preben Rasmussen (have 44) Tina & John Kejser (have 53) og Vivi Rosendal & Ken Hansen (have 80) gik hjem fra standerstrygningen med et fint præmiehavebevis og en lille erkendtlighed fra Kolonihaveforbundet og foreningen. 4

8 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Efter præmieoverrækkelsen blev bestyrelsen visket i øret at det tidligere har været sådan, at de vindende præmiehaver ud over gaven fra Forbundet og foreningen også blev begavet med diverse sponsorgaver. At der tidligere også har været sponsorgaver til vinderhaverne er helt korrekt. Men vi som bestyrelse må tilstå, at vi i en travl hverdag har svært ved også at finde tid til at køre rundt i oplandet og spørge ind til sponsorgaver. Så er det en tradition foreningen ønsker at vi fortsætter, må nogle andre end bestyrelsen meget gerne påtage sig denne opgave. Der er frit slag for at melde sig. Vurdering salg og overdragelse af haver. Bestyrelsen, i samarbejde med vurderingsudvalget, har fundet gode arbejdsgange for hvordan vi griber salg af huse og overdragelse af havelodder an vi har, også i samarbejde, revideret retningslinjerne for Vejledning for haveafståelse & vurdering ved fremtidige salg af kolonihavehuse i afdeling 4. (Vejledningen blev i øvrigt udsendt med det første nyhedsbrev i 2014) Det der er ændret er bl.a., at vi kun sælger huse i perioden den 1. april til og med 1. november. Der er også kommet en enkelt ændring til vurderingsskemaet, som vedrører prisen på sokkelsten og støbt fundament. Bestyrelsen har solgt 9 huse og lavet en enkelt overdragelse til en arving i Derudover så havde vi et enkelt hus, hvor der igennem snart 2 år har været en meget indviklet arvesag, hvor der er involveret flere advokater og arvinger, en sag der har trukket store veksler på bestyrelsen, men som nu er afsluttet på en fin og sober måde, med glade, nye ejere. En meget lærerig proces for bestyrelsen, ud i bestyrelsesarbejde og jura. Forsikring. Med fare for skribenten ikke hele tiden skal gentage sig selv, så har vi som bestyrelse erkendt, at opgaven med at finde ud af om foreningen er korrekt forsikret, ligger bedre i hænderne på en professionel, så vi har lavet en aftale med et forsikringsmæglerfirma, som er sat til at gennemtrevle foreningens forsikringer både med henblik på evt. besparelser og korrekt dækning for vores forening. Jeg håber meget, at punktet ikke figurerer i næste års beretning. Stormen Bodil. Stormen Bodil undlod desværre ikke at komme forbi Brøndbyernes Haveby og afdeling 4 blev forholdsvis hårdt ramt. Taget på fælleshuset over toiletbygningen og den åbne gård blæste af og del af taget blev spredt i alle retninger, både på 5

9 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Mosebjergvej og helt over i afdeling 7 kunne man finde rester af taget fra fælleshuset. Ja, og så knækkede vores flagstang og det store træ på Stjernestien mistede flere store grene. Flere af foreningens medlemmer trodsede stormen og var ude at samle rester af plastic taget sammen, tillige med at de også samlede og bortkørte alle de knækkede gren fra det store træ. Stor tak til Team-Storm, som bedst selv ved hvem jeg referer til. Vi fik lavet en midlertidig overdækning af toiletbygningen og efter en rum tid fik vi i samarbejde med Codan Forsikring landet en pris for stormskaderne, efter en taksator var forbi og tjekke ægtheden af de billeder som vi havde tilsendt Codan af stormskaderne. Kolonihaveforbundet. Er ikke et forbund man hører meget til i hverdagen, sjældent udgives nyhedsbreve eller andre informationer, så hvis man vil vide nyt, er man som forening tvunget til at opsøge nyhederne på forbundets nye hjemmeside. Heller ikke her er det tit at der popper nyheder op på forsiden. En enkelt nyhed har bestyrelsen dog modtaget pr. brev, nemlig at forbundet har opsagt samarbejdet med advokat Kramme, da der ifølge brevet kunne forekomme interessekonflikter, fordi Kramme også ofte har repræsenteret et medlem i en sag overfor forbundet. Kolonihaveforbundet har nu ansat en jurastuderende på deltid, og han vil være forbundets medlemsforeninger behjælpelige ud i juridiske tvister. Vi har været i kontakt med nævnte jurastuderende og han er frisk og hurtig på tasterne og kender sin jura. Et befriende pust i et noget tungt forbund. Kreds 3 og Ringstedbanen. Bestyrelsen har landet et rigtig godt samarbejde med kredsen, og referater fra kreds 3 kommer i en lind strøm, og vel og mærke referater der er noget mere forståelige end tidligere. De har lyttet til medlemmernes tidligere kritik. Tak for det. Kreds 3 er nu udvidet til at dække følgende kommuner: Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Greve, så når vi til tider er kritiske over kredsens arbejde, har vi lært os selv at stoppe op og tænke over hvor mange foreninger kreds 3 indeholder og hvor få medlemmer der egentlig er i kreds 3 bestyrelse til at varetage kredsens arbejde. Der har ikke i den forgangne periode været afholdt nogle fælles SU møder, da flere af bestyrelserne fra bl.a. afd. 3 & 7 samt Lillegården har haft travlt med at holde 6

10 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 tungen lig i munden vedr. Ringstedbanen, som jo er ved at nærme sig med hastige bane-skridt. Bestyrelsen har derimod deltaget i flere møder i Brøndby Kommune omkring Brøndbyvej og ændringen af samme, men desværre var det ikke rigtig muligt at rokke ved de beslutninger der fra Banestyrelsen og kommunal side var truffet. Vi fik dog i fællesskab med de øvrige afdelinger talt os frem til at Brøndbyvej, når den åbner igen, skal være en stillevej, med en form for trafikchikaner, således der ikke kan køres mere en 40 km i timen. Så lidt godt kom der ud af at være pågående. Ringstedbanen er snart en realitet og Brøndbyvej kommer meget tæt på hækken til afdeling 7, faktisk vil der kun blive 5-10 meter fra hæk til vej. Vand vandaflæsning vandure stophaner. Vand fylder fortsat meget i bestyrelsens hverdag, dog må vi indrømme vi er mere rolige nu, da vi med god fortsat hjælp fra flere medlemmer af foreningen fortsat aflæser hovedvandure 1 x ugentlig og derved hurtigt og effektivt kan aflæse hvis der opstår et merforbrug. Vi har skiftet et enkelt vandur i starten af marts, men vi var beredte og havde flere nyindkøbte på lager. Vintervand fik vi besluttet på sidste års generalforsamling og bestyrelsen påtog sig at følge vandforbruget meget nøje, således at skulle der opstå frostsprængninger var vi klar til at lukke hovedvandledninger af med det samme. Heldigvis har vi haft en dejlig mild vinter og af vandforbruget kan det aflæses, at flere medlemmer har været i haverne i løbet af vinteren. Bestyrelsen kan ikke takke nok vores 4 vandmænd fra haverne 44 v/ Preben Rasmussen 79 v/johnny Schmidt - 82 v/ Steen Jørgensen 84 v/asger Nielsen, som troligt har læst vand af hver søndag og sendt formanden de flotteste aflæsningsskemaer både som billeder og Excel skemaer med forbruget vel og mærke skemaer også i de flotteste farver. Petanque fælles petanqueturnering. Den interne petanqueturnering blev afviklet den 14. juli i strålende solskinsvejr der var mange tilmeldte til turneringen, men det blev Jens Monrad ( have 54) og Jørgen Schmidt (have 56) der rendte med sejren og dem der skulle forsvare afdeling 4 ved den fælles petanqueturnering i afdeling 7 den 31. august

11 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Afdeling 7 havde arrangeret en forrygende petanquedag med efterfølgende bal. Jens og Jørgen gjorde hvad der var dem muligt for at vinde pokalen retur til afdeling 4, men desværre lykkedes det ikke at få pokalen retur. Det må vi gøre bedre i 2014 pokalen må hjem til afd. 4. Flagning Foreningen var i en periode uden flagmand og kun foreningens vimpel vejrede fra foreningens flagstang. Det var der heldigvis et medlem som fandt for trist og Sten Jørgensen fra have 82 meldte sig frivilligt som flagmand. Nu vejrer Dannebrog igen stolt fra flagstangen på søn- og mærkedage. Godt gået og tak til Steen. Forretningsorden for bestyrelsen kutymer Er et dokument flere tidligere bestyrelser har udarbejdet/arbejdet på som en rettesnor til hvilke aftaler og kutymer der ligger omkring bestyrelses- og fællesarbejde, pligter og rettigheder for alle, så at sige. Bestyrelsen bruger ofte for meget tid på at snakke om hvad man plejer og derfor valgte vi i vinteren 2013 at se nærmere på tidligere forretningsordner samt tidligere notater der var lavet omkring kutymer. Det blev til et nyt dokument hvor vi har skrevet alle ting sammen. Det, der er det nye, er at bestyrelsen syntes at alle i foreningen bør deltage i pligtarbejde uanset hvilke andre funktioner de måtte have i foreningen. Bestyrelsen fandt, at der i de tidligere notater var alt for mange lokumsaftaler som ikke var tidssvarende og vi har nu udarbejdet et nyt notat som vi syntes er mere tidssvarende. Dog siger vi ikke, at det er umuligt at forhandle fritagelse for pligtarbejde, alt er til forhandling, når bare grunden er god nok og det enkelte medlem påtager sig en anden bunden og ulønnet opgave. Behandling af indkommende klager i forhold til foreningens ordensregler. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling modtager flere skriftlig klager over medlemmer i foreningen, som vi var nødt til at forholde os til og tage action på. Vi valgte at kontakte den ene klager for en uddybende snak omkring klagen og vi landede en rigtig god løsning hvor klagen blev trukket retur. Dog lovede vi som bestyrelse, at tage en snak med vedkommende der var klaget over og sagen endte tilfredsstilende for alle parter og i en overensstemmelse med, at der gerne skal være plads til os alle. Husdyr er tit kilden til irritation og det har de også været i vores forening i løbet af Via endnu en god dialog har bestyrelsen landet en klage og hunde i foreningen føres nu i snor. 8

12 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Bestyrelsen kan ikke sige sig fri for at være noget irriteret over, at der til stadighed er medlemmer af foreningen der ikke mener de nødvendigvis skal overholde foreningens ordensregler. Vi har derfor også været (og vil fortsat være) lidt mere hårde i filten over for dem der føler sig hævet over forenings ordensregler. Hvem ved, måske er sæsonen 2014 året hvor der skal handling til og statueres et eksempel som f.eks. ophævelse af et lejemål, på baggrund af gentagne overtrædelser af ordensreglerne. Sørgeligt, men en mulighed når dialogmulighederne er udtømt. Og faktisk er det svært at forstå, at man vælger at være en del af en forening og et fællesskab, vel og mærke ganske frivilligt, for så alligevel konsekvent at træde uden for fællesskabet, af den ene eller anden årsag, ikke? Økonomi. Enten har man penge eller også har man ikke, ligesom vi skrev sidste år. I vores forening vi har stadig en mindre skilling på kistebunden, selvom der også i den forgangne sæson har været udgifter til fx etablering af køkken og renovering af fælleshuset indvendig, udvendig vedligehold af fælleshuset i al almindelighed samt små stigninger på jordleje og kontingent til kredsen. Bestyrelsen har vendt og drejet hver en 5 øre vi har givet ud i 2013, for selv om vi har likvider, skal vi til at passe på pengene og vi bliver nok i 2015 nødt til at se om vi skal ud i en lejeforhøjelse. Vi har en fremtid med blandt andet ny asfalt på begge stier og et afdelingsjubilæum er også faretruende nær. Straks efter generalforsamling går bestyrelsen i gang med at se sig om efter et mere enkelt og tilgængeligt regnskabssystem, der kan tale sammen med Nets (betalingsservice) for tiden er for længst løbet fra det nuværende system. Til slut Vi vil som bestyrelse gerne takke alle jer medlemmer, der har været med til at skabe og udrette de store og små mirakler i løbet af året, og som på en eller anden måde har bidraget til, at vi har det rigtigt rart her i afdeling 4. Tak til de medlemmer der ekstraordinært har lagt et stor stykke arbejde for foreningen, også til dem skribenten i farten måtte have glemt at takke tidligere i beretningen. Tak til alle jer der har stemt os ind i bestyrelsen og dermed troet på os. Tak for tilliden vi gør hver dag vores allerbedste for at varetage foreningens og dermed jeres interesser. Med venlig hilsen Bestyrelsen, april

13 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Årsregnskab for 2013/2014

14 Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/14 Resultatopgørelse 2013/ Budget forslag Noter: kroner kroner kroner 1 Nettoomsætning , , Haveomkostninger , , Dækningsbidrag , , Vandregnskab, netto , , Omkostninger ved drift af fælleshus , , Henlæggelser til nyt køkken i fælleshuset 3.769, , Administrationsomkostninger , , Driftsresultat , , ,00 7 Finansielle indtægter 2.578, , Finansielle omkostninger , , ÅRETS RESULTAT , , ,00 Afdrag kloaklån: 2013/14 kr Noter: 30/ / kroner kroner 9 AKTIVER: Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/14 Balance 2013/14 Likvide beholdninger , ,62 OMSÆTNINGSAKTIVER , ,62 AKTIVER , ,62 10 PASIVER: Egenkapital , ,00 11 Andre kreditinstitutter , ,00 Langfristede gældsforpligtelser , ,00 12 Kortfristet del af langfristet gæld 3.800, ,00 Anden gæld ,00 Kortfristede gældsforpligtelser 3.800, ,00 GÆLDSFORPLIGTELSER , ,00 PASIVER , ,62

15 Brøndby Haveby Afd. 4, 2013/ Note 1. Nettoomsætning NOTER Budget Budget kroner kroner kroner kroner Haveleje , , Havesalg , , Pligtarbejde , , Særlige arrangmenter, sommerfest 4.601, Særlige arrangmenter, Petanqe Udlejning af fælleshuset 2.200, , Gebyr + provision , , I alt , , Note 2. Haveomkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Indkøb af ny græstraktor , Ejendomsskatter , , Jordleje , , Forsikringer , , Forsikring erstatning efter indbrud i fælleshuset 21/ Kontingent, kolonihaveforbundet , , Kontingent, kreds , , Vedligeholdelse af området, diæt til græsmanden , , Reparation og vedligeholdelse af maskiner , , Brændstof til maskiner , , I alt , ,

16 Note 3. Vandregnskab, netto Budget Budget kroner kroner kroner kroner Henlæggelser: Overført netto underskud vedr. rep. af vandledning fra 2010/ , , Akumuleret henlæggelser til vandure, rep. m.m. pr. have , , Rep. af vandlidning 2013/ , ,62 = , , Henlæggelser i alt: , , Vand modtaget ácont fra haverne , , Vandregulering 2013/14 (via PBS) , , Vand modtaget ved udlejning 210,00 330, Vandforbrug, fælleshuset 10m3 á 48,51 = - 485,00-905, Vand afregning, Brøndby Kommune , , Fefusion fra HOFOR vedr. overfladevand (lækage på Stjernestien) , I alt , , Budget Budget kroner kroner kroner kroner Note 4. Omkostninger ved drift af fælleshuset Dong, El , , El- indtægt, leje af fælleshus 975, , Forsikringer , , Forsikring erstatning efter stormskader på fælleshuset + flagstang , Reparation og vedligeholdelse af fælleshuset , , Div. Gaver , , , ,00

17 Budget Budget kroner kroner kroner kroner Note 5. Henlæggelser til nyt køkken: Henlæggelser jfr. GF- beslutning , , , ,22 Køb af nyt køkken , Udlæg til div. materialekøb , , Henlæggelser i alt: 3.769, , , ,22 Note 6. Administrationsomkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Kontorartikler , , Porto , , Diæter, bestyrelsen m.fl , , Møder og generalforsamling , , Kurser - 125,00-250, Petanqe - 460, , Pligtarbejde 675, , EDB- udgifter administrationen , , Internet , , Sæsonstart/afslutning , , Kørselgodtgørelse ved bestyrelsearbejde m.v ,00-51, Gebyr, PBS m.v , , Øreafrundning - - 0, Telefon , Salær for vurdering af en have ,00 900, Advokat salær I alt , , side 10

18 Note 7. Finansielle indtægter Budget Budget kroner kroner kroner kroner Renter, bankindestående 2.578, , I alt 2.578, , Note 8. Finansielle omkostninger Budget Budget kroner kroner kroner kroner Renter, kloaklån , , I alt , , Note 9. Likvide beholdninger kroner kroner Kassebeholdning primo 2013/ , ,58 Overførte udgifter/indtægter fra bogføringskladde 2013/ , ,08 Beholdning ultimo iflg. Bogføring 2013/14: ,50 Diff. Kassebeholdning - - Kontant kassebeholdning ultimo ,50 Kassebeholdning festudvalget primo 2013/ ,00 - Overførte udgifter/indtægter fra bogføringskladde 2013/ Beholdning ultimo iflg. Bogføring 2013/14: 1.145,00 - Diff. Kassebeholdning - - Kassebeholdning festudvalget ultimo 1.145,00 -

19 kroner kroner Bank driftskonto primo 2013/ , ,15 Forbrug , ,37 Forudbetalt haveleje + á conto vand vedr. maj- juli , ,00 Bank driftskonto ultimo , ,52 Bank opsparing primo 2013/ , ,10 Forbrug , ,99 Bank opsparing ultimo , ,11 Bank festudvalg primo 2013/ , ,72 Forbrug , ,77 Bank festudvalg ultimo 9.228, ,49 Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ , ,62 Note 10. Egenkapital kroner kroner Kapitalkonto primo Overført af årets resultat Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ Note 11. Anden gæld 30/ Afdrag 30/ Gæld i alt Gæld i alt kroner kroner kroner Kloaklån Regnskabsmæssig værdi pr. 30/

20 Skyldig afregning vand 2013 til medlemmerne Restance rykkergebyr Skyldig afregning for udskiftning af stophanner i afd.4 Skyldige diæter til bestyrelsen og græsmanden vedr. februar- april 2013 Skyldig afregning til Landmålergården vedr. afd Restance haveleje: Restance/Skyldig a contovand Restance/Skyldig henlæggelser, vand feb. feb. 14 Kortfristet gæld Regnskabsmæssig værdi pr. 30/ Note kroner kroner

21

22

23 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Vandregnskab 2013/14: Vandafregning fra Brøndby Forsyning (HOFOR) pr Måler , forbrug m3 = ,90 kr. Venusstien betalt til HOFOR (der en diff. på 4.333,43 = 1.255*48,51 = , ,90) Måler , forbrug m3 = ,53 kr. Stjernestien betalt til HOFOR (der en diff. på 294,28 = 1.331*48,51 = , ,53) I alt m3 = ,43 kr. aflæst på hovedmålerne, der er aflæst i alt m3 = kr. på havedmålerne aflæst i afd. 4 diff. på 386 m3(*48,51kr. = kr.) = kr. Differencen skyldes lækager i.fb.m. udskiftningen af stophaner i afd. 4, som er dækket af foreningens beholdning. Der refunderet ,50 kr. fra HOFOR vedr. lækager brud samt 3.500,00 kr. fra CG Jensen som udskiftede stophanerne. I sæsonen 2013/14 er der brugt i alt m3 i afd. 4, iflg. Hovedmåleren 31.12,13, til et samlet beløb af ,66 kr. inkl. Fælleshuset 10 m3. Der er indbetalt á conto kr. 810 kr. = kr. (manglende indbetaling, á 405 kr., fra to haver) Der er tilbagebetalt netto i alt kr. a conto vand til medlemmerne og opkræves kr. til henlæggelser, dette er sket ved opkrævningen af vandafregningen i februar der mangler at blive udbetalt 70 kr. netto til en have. (tilbageført, ukorrekt bankkonto) 30. april 2014 Viktor Pedersen kasserer

24 Værdiansættelse for Brøndby Haveby afd. 4, 2014 Havens foreningsmæssige værdi/andelsværdi. Antal Haver i alt 104 div. med 104 Fælles hovedkloak ,00 kr ,83 kr. Vurdering af fælleshus, inkl. nye borde, stole, komfure og arkivskab ( kr.) * ,00 kr ,86 kr. * ,00 kr. = ,35 kr. 955,86 kr. Container ,00 kr. 144,23 kr. Maskiner, inkl. ny græsmaskine nedskrevet med 2% ,00 kr ,66 kr. Foreningens anlæg og beplantning ,0 m2 á 5,00 kr. =* ,00 kr ,54 kr. Samlet kr kr. * 15% vurdering af fælleshus - foreningens anlæg Tillæg jfr. beslutning på et bestyrelsemøde: kr. Fremtidig værdi: kr. Punkt 3 i vurderingsskemaet 2014 Pr. 30. april 2014 Viktor Pedersen

25

26

27 Brøndbyernes Haveby Afd. 4 Til generalforsamlingen 2013 indstilles følgende takstblad til brug for godkendelse af foreningens budget. Månedlige diæter til bestyrelsen og suppleanter kr. 450,00 Telefon og internetgodtgørelse til kasserer Telefon kr. 1000,00 pro anno Internet kr. 1680,00 pro anno Kørselsgodtgørelse - efter statens takster Udlejning fælleshus. 1. Takst for el forbrug kr. 3,00 pr. kwh. 2. Takst for vandforbrug kr. 30,00 pr. udlejning 3. Leje kr. 800,00 uanset om det er en enkelt dag man lejer huset. Gebyrer 1. Takst ved udeblivelse fra pligtarbejde kr. 500,00 pr. udeblivelse 2. Takst ved for sent indbetalt leje kr. 100,00 pr. rykker Takst for udarbejdelse af vurderingspapirer til vurderingsudvalg Kr. 900,00 Takst for udarbejdelse af salgspapirer ved hussalg til formand og kasserer Kr. 300,00 Diæt til græsmand kr ,00 årligt. Diæt til flagmand kr ,00 årligt. Diæt til pligtarbejdsformand - kr. 200 x hver pligtarbejdsdag Derudover indstiller bestyrelsen, at følgende beløb benyttes som andelsværdi (fælleseje) i forbindelse med havesalg: kr , maj 2014

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere