Medvirkende: 1. oplag 50 stk. Skolehaven l side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medvirkende: 1. oplag 50 stk. Skolehaven l side 2"

Transkript

1

2 Medvirkende: Forside layout: Ide, tekst, layout og foto: Tilretning, korrektur og tryk Jens Kragelund Christensen Biologisk Central/Peter Askjær-Friis MødeCenter Frederiksberg 1. oplag 50 stk. Skolehaven l side 2

3 Lindevangskolen indvies i 1929 Starten på skolehaverne i 1932 Få år efter Lindevangskolens indvielse i august 1929 ansøgte viceskoledirektør Sofus Franck, Frederiksberg Kommunalbestyrelse gennem skolekommissionen om at inddrage det areal, der lå øst for Lindevangskolen til skolehave. Arealet havde gennem mange år været brugt som kolonihaver af beboerne i det tæt bebyggede indre Frederiksberg. Der var i midten af attenhundrede og begyndelsen af det nittende århundrede drevet en pædagogisk tanke op gennem Europa om at benytte skolehavearbejdet som en vigtig undervisningsdisciplin i folkeskolen. Denne pædagogiske tanke nåede også Frederiksberg. Den første skolehave blev anlagt ved Skolen på Duevej i 1909, hvor undervisningen i skolehavegerning blev varetaget af lærer Jørgen Pedersen. I udlandet blev der vist stor interesse for skolehavearbejdet, her skal nævnes at i Sverige har 38% af skolerne skolehavearbejde, og i Oslo (Kristiania) findes skolehaver ved alle byens folkeskoler. Se hvad viceskoledirektør Sofus Franck skriver om anlæggelse af skolehaverne. Sofus Johan Christian Franck ( ) lærer ved Frederiksberg kommunale skolevæsen, viceskoledirektør 1919 og skoledirektør I betragtning af voksende Erkendelse af Skolehavearbejdets store Pædagogiske og Sociale Betydning og i Forbindelse med den af Kommunalbestyrelsen nytrufne Beslutning om Indretning af Parkanlæg paa den Reebergske Grund (nu Lindevangsparken) skal jeg derfor tillade mig at forespørge, om der var Mulighed for, at Skolevæsnet kunne faa overladt det Areal Øst for Lindevangsskolen, som f.t. optages af Forsømte Kolonihaver til en Skolehave. Skolevæsnet ville hermed ikke alene faa en Værdifuld og særdeles Ønskelig Udvidelse af sit Skolehaveomraade, men der vil inden for disse Omgivelser kunne Skabes et Liv og et Arbejde, der vil kunne danne et smukt Sidestykke til Parkanlæggets, og Lindevangsskolen ville hermed faa en saa smuk Indramning, som en Skole kan ønske sig. Ærbødigst Sofus Franck Skolehaven l side 3

4 Skolehaverne Forslaget til anlæggelse af skolehaver bliver udført af Teknisk forvaltning og tiltrådt af Kommunalbestyrelsen d. 9. maj Ewaldsens Vej Havehus Dalgas Boulevard Skolehaverne ligger på matr. nr. 30 b mellem P.G. Ramms Allé Dalgas Boulevard Ewaldsensvej. Selve grundens størrelse er på km 2 og var dengang Lindevangskolen blev planlagt, tænkt udlagt til høj bebyggelse. Salget af grunden blev imidlertid sat i bero, da Kommunalbestyrelsen ønskede en samlet plan for Dalgas Boulevard med hensyn til det planlagte store parkanlæg (Lindevangsparken) på modsatte side. Skolehaverne ved Lindevangskolen Lindevangskolen blev indviet d. 14. august Siden 1932 har der været dyrket grøntsager og blomster i skolehaverne. I de første mange år var skolehaverne åbne for elevernes havearbejde 2 gange om ugen i tidsrummet kl kl En af skolens lærere havde i dette tidsrum åbnet for redskabsskuret og kunne hjælpe og vejlede. I 30 erne og 40 erne gav de dyrkede grøntsager fra skolehaverne et tilskud til familiens husholdning. Senere blev arbejdet i skolehaverne en aktivitet, som skolens elever mere eller mindre frivilligt kunne passe efter skoletid. De sidste skolehaver for elever sluttede omkring 1965, hvorefter lokale pensionister overtog arbejdet og fornøjelserne med haverne. Pensionisterne dyrkede både grøntsager og prydplanter og hyggede sig i haverne med fællesskab og kaffe. Disse pensionister havde nyttehaver frem til midten af 80`erne. P.G. Ramms Allé Som det ses på plantegningen var der påtænkt et havehus på 30 kvt.m. ud mod Ewaldsensvej, men dette bliver sparet væk i den endelige plan med den begrundelse, at der burde kunne findes et kælderrum på skolen til haveredskaberne. Sammenlagt blev de samlede udgifter i forbindelse med anlæggelsen af skolehaverne på kr. 5900,00. Omkring 1990 eksperimenterede Jytte Abildstrøm med økologisk dyrkning af forskellige kornsorter og blomster. Der ud over havde indvandrerkvinder som en del af deres danskundervisning små haver, hvor der blev dyrket forskellige grøntsager. Samtidig havde lærere og elever små jordstykker, hvor de dyrkede forskellige afgrøder, som en del af undervisningen i natur/teknik. Skolehaven l side 4

5 Viktor Pedersen erindrer sin skoletid Viktor Pedersen fortæller: Jeg gik på Lindevangskolen i perioden I 1. klasse startede jeg med at have frk. Borgstrøm og senere frk. Buch og fra 6. klasse (1. fri mellem) N.O. Nielsen og af andre lærere igennem min skoletid kan jeg nævne hr. Rønne, hr. Eichorn, Cowboy Jensen, hr. Knudsen og hr. Ranbøll m. fl. Jeg mener, at det var i 5. klasse, at man kunne blive tildelt en skolehave, og sådan én måtte jeg da eje. Men det varede ikke længe, før den igen blev taget fra mig, grunden var, at mine gulerødder visnede inden de var høstmodne, og at radiserne aldrig kom op i dagens lys. Mine interesser var mere til fodbold, og jeg glemte grøntsagerne, men jeg meddelte dog læreren, at jeg da syntes, at det der med skolehaver var en god ide! Hvorpå jeg fik besked på at fise af. Siden denne oplevelse har jeg måttet indrømme, at jeg absolut ikke har og aldrig har haft grønne fingrer, det gælder udover grøntsagerne også for blomster i alle afskygninger (selv kaktusser og tidsler). Det kunne have været i Viktor s skoletid - En ungersvend falder næsten i staver i samtale med en sød pige - Lugearbejdet er midlertidigt indstillet. At falde i staver betyder: at miste orienteringen om det oprindelige arbejde. Skolehaven l side 5

6 Inge Nyeland Inge Nyeland tænker tilbage til sin skoletid: Året er Vi er i april. Et nyt skoleår er lige begyndt. 4. Bb skal have en ny lærer i geografi og naturhistorie: hr. Toft. Vi er meget forventningsfulde. Det er nemlig ham, der har skolehaverne. Vi er mange, der melder os for at få de attråværdige jordstykker, og møder talstærkt op en af de første eftermiddage i april. Kommunens gartnere har været der i forvejen og pløjet og harvet området, og nu skal vi til. Træpinde sættes i jorden langs den lange midtergang og i yderkanterne langs skolen og Dalgas Boulevard, og snore trækkes fra pind til pind mellem dem. Så stiller vi op på række og går i gåsegang med små skridt langs snorene og får derved trampet stier, der løber langs jordlodderne på deres lange led. Nu er det enkelte haveareal afgrænset. Så går det løs med kultivator og rive. Hr.. Toft er meget striks. Det varer længe, før han er tilfreds. Men endelig oprinder dagen, hvor såningen begynder: Snore trækkes nu på arealets lange led, dvs. på tværs af de enkelte lodder. Vi udstyres alle med en plantepind. Langs den spændte snor ridses en rille. Hver elev får omhyggeligt tildelt lidt frø, der fordeles jævnt i rillen. Med to fingre dækker vi frøene i rillen, banker let derover med knoerne og skjuler derpå rillen med løs jord. Så er den række færdig og vi er klar til næste. Til slut vandes det tilsåede område. På samme måde går det med 3 rækker gulerødder, 2 rækker rødbeder, snitbønner, voksbønner, salat, kål, græskar og 2 slags blomster. Enkelte områder tilsås ikke. Her skal plantes tomater og udplantes salat. Alt sås og plantes kollektivt i snorlige rækker. Det ses tydeligt og nydeligt, når de grønne rækker dukker op. Æstetikeren hr. Toft bliver tilfreds, eleverne pavestolte, naboerne nyder fra deres vinduer det flotte ensartede syn. Elevdemokrati er der ikke meget af, og dog på området nærmest Ewaldsensvej får de store, III og IV mellem, lov til at vise deres individualitet og selv bestemme, hvor rødbederne skal sås. Hver eftermiddag er der åbent et par timer i skolehaverne. I sommerferien skubbes åbningstiden et par gange om ugen til om aftenen, så forældrene efter arbejdstid kan tage over, mens børnene er på feriekoloni. Tiden går med at luge, vande, tynde ud, fjerne ukrudt, nippe tomater og få en hyggesnak med hr. Toft på bænken. Ellers er det kun at vente, til grønsagerne er modne og kan tages med hjem. Jeg mindes, at der altid hele vinteren var syltede græskar og grønne tomater på middagsbordet. Inge Nyeland Tidl. skolehavedyrker The Flower-power-man Carl von Linné levede fra 1707 til Han var Sveriges og en af verdens største naturforskere og er især kendt som botaniker. Carl von Linné var en meget alsidig forsker. Hele naturen var hans forskningsfelt og alle planter, dyr og mineraler skulle beskrives og systematiseres. I 1700-tallet kaldtes Linnés arbejdsfelt for naturalhistoria. Heri indgik det, vi i dag kalder botanik, zoologi og mineralogi. Altså videnskaberne om planterne, dyrene og bjergarterne. Efter skolegang i Växjö i det centrale Småland, begav Carl von Linné sig til Lund i Skåne, hvor han læste ved universitetet, og senere til Uppsala, hvor han studerede medicin. I 1741 blev han professor i medicin og naturalhistoria ved Uppsala Universitet. Carl von Linné blev adlet i Indtil da havde han heddet Carl Linnaeus. Navnet Linnaeus er den latinske navneform for ordet lind og tyder på at han har tilhørt de lærdes rækker, ellers skulle Carl von Linné have heddet Carl Nilsson efter sin far. Hvert svensk landskab har sin egen blomst og Smålands landskabsblomst, linnean, er opkaldt efter områdets store søn. Skolehaven l side 6

7 Vi har en skolehave Vi ved, at jo tidligere børn får positive oplevelser med naturen, jo større bliver grundlaget for, at de udvikler en grundlæggende kærlighed til naturen og alt liv. Det er børnenes egen hverdag og naturen i nærmiljøet, der danner udgangspunkt for de direkte sansemæssige erfaringer. Det er i skolen, at direkte og konkrete sanseoplevelser står deres prøve med den teoretiske undervisning. Uden konkrete sanseoplevelser ingen læring. Børn skal have let adgang til at opleve den natur vi har i byen. De skal ikke nødvendigvis tage med bus og tog ud til der hvor, vi tror naturen befinder sig. Der er masser af natur i byen til at gå på opdagelse i. Vi har vore parker, Lindevangsparken, Frederiksberg Have, Søndermarken og så er der sprækkerne mellem fliserne i fortovet, hvor mælkebøtter stikker deres gule hoveder frem om foråret. Selv en fuglekasse på cykelskuret i baggården kan give en stor naturoplevelse. På Lindevangskolen har vi en skolehave Hvert forår modtager alle klasser et tilbud om et stykke jord i skolehaverne. Hvert jordstykke har en størrelse på mellem km 2. Klasserne har i gennemsnit haver 2 3 år, hvorefter de bliver interesserede i andre ting. Der er aldrig forbundet tvang med arbejdet i skolehaverne. De fleste elever er interesserede, og de elever som finder det helt ude i hampen at stikke fingrene i jorden, kan sætte sig på en bænk i solen og se på. Som regel sidder de ikke længe, deres interesse og nysgerrighed vækkes, når de oplever kammerater og lærere i aktivitet. Et stort engagement er uvurderlig for barnet og læreren bliver et eksempel til efterlevelse. Skolehaven l side 7

8 Jytte Abildstrøm fortæller Økologisk bevidsthed og dyrkningsmetoder vinder frem. Jytte Abildstrøm eksperimenterede med økologiske dyrkningsmetoder i skolehaverne omkring 1990, forøvrigt vejledt og inspireret af svenskeren Staffan Bjørklund fra Pegasus Trädgård i Høg (www.sbteater.se). Naturen er mit livsfundament. Jeg var 6 år, da krigen kom, og jeg husker endnu, hvordan naturen forblev mit og min families holdepunkt i en svær tid. Naturen var der, uforanderlig på trods af krigen, og jeg kunne forholde mig til erantis, der blomstrede og græsplænen, vi gravede op, så vi kunne få flere kartofler. Naturen er min store trøster og min store glæde. Min mor og far har på fornem vis vist mig, hvor stor en gave naturen er og har givet mig respekten for naturen gennem min opvækst. Jeg tror, at forældrene kan spille en stor rolle og give deres børn naturforståelse, lige fra det spæde frø, der sås, til maden på bordet. Voksnes store opgave er, at fortælle børn om den uberørte side af naturen og samtidig fortælle, hvordan vi også bruger naturen at der kan komme mad fra den. Vi skal passe på vores jord. Økologi er at holde hus med jorden. Det nytter ikke kun at tage fra naturen, vi skal også give noget tilbage. I stedet for at ignorere og være skræmte over, at naturen er ude af balance, bør vi tale om det. Hvad kan vi selv gøre? Vi kan alle gøre os mere umage med at passe på naturen. Det kan jeg også. Jeg har taget initiativ til at bygge Det økologiske Inspirationshus, som ligger lige ved mit teater Riddersalen i Allégade 7-9, på Frederiksberg. Her kan alle komme forbi og få inspiration til, hvordan man selv kan leve mere miljørigtigt. Jytte Abildstrøm eksperimenterede med økologiske dyrkningsmetoder i skolehaven omkring Jytte Abildstrøms råd til familier der vil leve mere miljørigtigt: Få en lille nyttehave - om det så er en kartoffel i en urtepotte, så er det bedre end ingenting Komposter - hvis I har have Lav regnvandsopsamling Vis bevågenhed og glæde over, hvad der kommer op af jorden, alene det giver børn forståelse for naturen Lær børnene at så, luge og høste Økologi fra skolehaverne Kort om økologi Betegnelsen økologisk benyttes i dag som en betegnelse for, at der produceres i samspil med naturen og at der passes på miljøet. Der udstedes nogle minimumskrav fra EU om, hvordan og hvorledes produktionen skal foregå, for at varerne kan godkendes som økologiske. Økologiske produkter er som udgangspunkt uden sprøjtegifte. Der bruges færre eller ingen sprøjtemidler i planteproduktionen. Det er kun lovligt at bruge 38 ud af de 350 forskellige tilsætningsstoffer, der er tilladt i andre fødevarer. Dyrene i økologisk avl har også gode vilkår. De kan gå frit omkring i et miljø med frisk luft og leve så naturligt som muligt. Skolehaven l side 8

9 Kompostbeholder i den økologiske skolehave Vores kompostbeholder er snart klar til fornyelse, men kan lidt endnu før siderne falder sammen. Det er vigtigt i en økologisk skolehave at have en god kompostbeholder. Fra denne får vi fin kompostjord til jordstykkerne. Børnene oplever naturens kredsløb de lærer at forstå hvor vigtigt det er, at vi ikke kun tager fra jorden (høster), men også giver tilbage. Muldindholdet og jordens struktur forbedres ved brugen af kompost. Kompostorm Der er aktivitet af hvirvelløse småkravl i kompostbeholderen. Her ses en mængde brandorm, som har navn efter deres stærke røde farve. Brandorm også kaldet kompostorm er 8 12 cm lang. Furerne mellem leddene er gullige. Denne art findes i enorme mængder i kompostbeholdere og andre bunker af vissent plantemateriale. De er specielt gode som de første nedbrydere til findeling af det grønne materiale, herefter tager bakterier m.m. over. Skolehaven l side 9

10 Mens vi venter på foråret, rengøres skolehaverne Sidste års planter har dækket jorden og beskyttet mod vinterens frost - nu køres de visne planterester til kompostbeholderen, så gartner Mogens kan komme til jordlodderne med sin fræser. Mogens er overgartner hos Vej og Parkafdelingen i Frederiksberg Kommune. Mogens kommer hvert år, når jorden i skolehaverne er ved at nå den rette temperatur, så elevernes arbejde med at så og lægge kartofter kan begynde. Uden Mogens og hans store fræser ville vi have store problemer med at få gjort skolehaverne arbejdsklare. Skolehavernes første blomster byder foråret velkommen - vi kalder dem forårsbebudere. Skolehaven l side 10

11 Dan Arnoldi om tiden i skolehaverne Det var i slutningen af krigen, helt nøjagtig d. 1.april 1944 om morgenen, hvor jeg for første gang stod i aulaen på Lindevangskolen og sang morgensang med den daværende inspektør Kaj Handberg som forsanger. Det jeg oplevede var helt nyt for mig. Det var jeg ikke vant til fra Skolen på La Cours Vej, som jeg kom fra og hvor jeg havde tilbragt de første fem år af min skolegang. Efter morgensangen forsvandt alle eleverne ud i alle fire verdenshjørner til deres respektive klasselokaler kun Evy, Alex og jeg stod alene tilbage. Evy blev hentet af Axel Hansen og Alex og jeg blev hentet af frk. Sørensen. De to lærere var klasselærere for os de næste 4 år, for henholdsvis Aa og Bb klassen som så herefter blev slået sammen til en realklasse, hvor vi tog vores realeksamen i I slutningen af krigen blev skolen lukket fordi tyskerne overtog skolen til deres flygtninge. Det betød, for min klasse, at undervisningen blev flyttet til Solbjerg kirke på Howitzvej, hvor der var et menighedslokale, som ikke blev benyttet af spejderne til møder. Her fik vi undervisning et par timer om dagen. Det var let for mig, idet jeg boede på Howitzvej og kun havde få hundrede meter til skolen. En af de ting, som vi kunne beskæftige os med på Lindevangskolen, udover undervisningen var, at vi kunne få et stykke jord ud mod Dalgas Boulevard, som var udlagt til skolehaver. Havernes størrelse var 2 x 3 meter, og hver have skulle udstyres med et skilt med navn og klasse. Det var hr. Toft som styrede skolehaverne med fast hånd, d.v.s. at haverne skulle passes punktligt, og hvis de ikke blev det, blev de taget fra en og man blev smidt ud selv i sommerferien eller ferier skulle der være orden, så måtte man finde en eller anden, der kunne passe dem, mens vi var på ferie. Værktøjet som vi skulle bruge kunne vi låne af hr. Toft, og det skulle være rengjort ved afleveringen. Vi skulle selv anlægge haven, d.v.s. vi plantede som regel blomster hele vejen rundt i kanten af haven, så det meste af sæsonen kunne vi plukke blomster og tage med hjem. Det største udbytte vi fik ud af jorden var purløg, persille, løg og gulerødder. Men det der tog den største plads var græskar, og det var en sport, at få dem så store som muligt, og de kunne blive enorme. Vi fik megen tid til at gå i skolehaverne, vi passede haven hver dag og vi var stolte af den. Sådan oplevede vi skolehaverne i slutningen af fyrrene. Dan Arnoldi Årgang 33. Skolehaven l side 11

12 Bo W. Andreasen Skolenhaverne er et grønt læringscenter I de 9 år jeg har været ansat på Lindevangskolen, har skolehaverne altid været fristedet, værestedet - et stykke natur..og ja, helt sikkert også et stykke kultur - skabt og ændret af elever og lærere i fællesskab forår, sommer, efterår og vinter. Stadig er det den perfekte og behagelige ramme for læring, for opdagelse og udforskning, og for stimulering af alle sanserne - selvom det ofte har krævet slid, sved og vabler. År efter år har det samme scenarie sig gentaget sig: Klargøring af jorden og dermed elevernes indædte kamp mod ukrudtet. Kroppen bruges, der luges, der rives, der kultiveres, så jorden er som støvsuget for alt andet end lige netop jord. Skolehaverne er et økologisk arbejdsintensivt agerbrug i mikroformat! Vi eksperimenterer med forskellige kornsorter Skolehaven l side 12

13 Man fornemmer hurtigt, at eleverne føler et stort ansvar for deres jord. Bevares - bølgerne kan gå højt, når der i grupperne skal planlægges og arbejdet fordeles, men det er jo fordi, det hele skal være så godt. Skolehaverne er samarbejde alvor på en god måde. Skolehaverne en synonym med børneglæde. Det er glæden ved at se, at gulerødderne, solsikkerne og majsen er på vej op. Denne børneglæde er en umiddelbar hyldest til livet. Efteråret er hektisk, hvor vi graver kartofler op. Der tælles og tælles, og knap bliver greben fjernet, før kartoffelplanten overfaldes af små børnehænder. Eleverne ser, at deres arbejder giver afkast bare kartoflerne bliver til pomfritter (pommesfrites) Men eleverne oplever også også, at høsten kan slå fejl at naturen driller. Pokkers også, at ringduerne igen trak ærteplanterne op øv! De 4 kornarter, dem kan vi ikke komme udenom og skal vi ikke tage den gode gamle spelt med hvem har spist speltbrød? Mange børn har sjældent eller aldrig været tæt på en kornmark ja det skulle da lige være med skolen på tur. Bl.a. derfor er skolehaverne af stor værdi. Skolenhaverne er et grønt læringscenter! Langsomt, men sikkert er skolehaverne krympet først blev SFO en bygget, og så kom det overdækkede bålsted. Nu skal der stoppes, så denne enestående oase bevares til gavn og glæde for mange fremtidige generationer. Skolehaverne er et væld af indtryk, der konstant afløser hinanden. Det kan være en bænkebider, en jordskolopender eller en kålsommerfuglelarve, der nyder sit liv i det økologiske kålhoved. Pludselig flyver det hvide c forbi eller er det nældens takvinge? Her er bare Børnene har fremstillet et fugleskræmsel for at holde kvarterets duer væk. De ynder at holde fællesspisning i vores skolehave efter vi har sået. så mange dyr dyr man aldrig nogensinde har lagt mærke til. Skolehaverne bliver indgangsporten til en helt ny verden, og børnene fascineres og vil lære. Med lærerens hjælp afløses fordomme og angst med viden. Vh. Bo W. Andreasen Skolehaven l side 13

14 Lærer Andersen i skolehaverne Jon Andersen, der er klasselærer i vores 3x fortæller: 2x fik skolehave sidste år! Der var virkelig gang i de grønne fingre i skolehaverne, da alle vores forspirede planter fra klasseværelset skulle udplantes på rækker i vores jordlod. Det lille område blev delt i fire lige store lodder, og det var op til de enkelte grupper, hvordan de ville arrangere planter i netop deres have. Det blev til fire helt forskellige haver. Børnene havde lært at planter behøver jord, vand og luft for at kunne spire og gro. Det skulle også være varmt nok, så de små planter kunne klare at komme ud af klasseværelset. Det blev til en meget spændende proces, lige fra frøsåningen, til planterne blev plantet ud, og vi kunne se dem vokse og sætte frugt. Børnene arbejder godt ude i det fri, og får her en større fornemmelse for plantelivet, end de ville få ved at studere en bog. De mange blomsterpinde inddeler de enkelte små bede, kun børnene selv ved, hvilket jordstykke der tilhører hver især. Skolehaven l side 14

15 Forårsaktiviteter i skolehaverne Børnene holder af at forberede jorden til såning og udplantning. Der graves, rives og der fjernes sten og småpinde. Utålmodigheden efter at lægge frøene i jorden er stor. Det er tidligt forår og det kan give falske forventninger om at varmen er kommet for at blive. Selv om luften er lun kan jorden stadig være for kold til at frøene kan spire. u Ganske få bybørn har prøvet at arbejde med haveredskaber før. Hvordan og til hvad haveredskaberne benyttes kan være ganske ukendt for børnene - for ikke at tale om redskabernes navne. Der arbejdes med riven så ivrigt, at der opstår store fordybninger i den ellers plane jord, men læreren skal ikke fortvivle, til slut er det hele ganske flot. Skolehaven l side 15

16 Jesper Clausen informerer om A-gruppens arbejde i skolehaverne A-gruppen på Lindevangskolen har gennem de sidste 3-4 år arbejdet meget i vores skolehave. Den er gennem tiden blevet ændret/ udviklet/forvandlet til den oase, den er i dag. Hele grundideen bag det meget arbejde i skolehaverne, bunder i en pædagogisk tanke om at meget aktive elever, vil kunne få afløb for meget af deres indre uro, ved at bruge deres hænder. Siden er elementer som stolthed over resultatet, glæden ved at være i frisk luft udenfor, tværfagligt arbejde og ansvarsbevidsthed blevet tilføjet, som naturlige dele, af det at være nede i skolehaverne. Når vi går i skolehaven, er der naturligvis en del lærerstyring, men eleverne har også selv meget indflydelse på, hvad der skal ske. Betydningen af dette er meget stor. Eleverne må gerne medbringe egne planter, komme med idéer til forbedringer i skolehaverne (så som opsætning af en bænk og lign.) og denne medindflydelse giver eleverne en stor ansvarsfølelse overfor haverne. En af de bedste ting, der er blevet lavet i skolehaven, er lægningen af flisegangene. Dette har haft den betydning, at man nemt kan komme til planterne og at gæster kan nyde haverne uden at få beskidte sko. At arbejde i og med en have, er en kontinuerlig proces. Selvom det bliver efterår og vinter, er der arbejde at gøre. Naturligvis er hoveddelen af arbejdsbyrden, placeret om foråret og sommeren, og det er da også her vi lægger flest timer. Om efteråret høster vi frugterne af arbejdet, samt forbereder haverne til vinterens komme og næste års vækst. Det gør vi blandt andet ved at plante kvælstofberigende planter, såsom sennep. Plan over planternes placering på jordstykket En elev beskriver arbejdet i skolehaverne således: Vi planter planter og vi fjerner ukrudt. Vi henter kartofler og vi bruger dem til hjemkundskab. Vi laver mad med dem og vi laver også kartoffelsuppe. Vi har også taget grønkål og de andre spiste det. Jeg synes, at det er sjovt at være i skolehaven fordi, det er sjovt når jeg fjerner r ukrudt. Skolehaven l side 16

17 En svensk studerende ved det biovidenskabelige fakultet udarbejder kandidatafhandling om skolehaver. Her interviewes lærer Jesper Clausen om arbejdet Skolehaverne er et pædagogisk værksted. Skolehaverne har et stort pædagogisk potentiale til undervisningen i klasseværelset. I skolehaverne er læringen konkret og elevens arbejde og aktivitet simpel, men fremadrettet. Eleverne får en oplevelse af jordens beskaffenhed, temperatur og fugtighed. Skolehaven l side 17

18 Krydderurter & lægeurter I 1998 blev skolehavernes krydder-og lægeurteafdeling indviet, med støtte fra Folkeoplysningslovens pulje til nye initiativer (5% puljen). Der blev indkøbt 21 betonringe hos Kalk og Mørtelværket hvor de forskellige urter blev udplantet. Her kan børnene se og smage på de krydderurter live de kender fra pizzaen og spaghettisovsen. Vi fortæller om middelalderens brug af lægeurter, om kloge koner og hvilke planter de tilrejsende munke indførte. Morgenfrue De fleste af os kender de glade gul-røde blomster, som blomstrer flittigt hele sommeren. De friskplukkede kronblade tager sig godt ud i salat og smager som mild peber. Vigtigst er dog urtens anvendelse i cremer og lotion. Den virker rensende og lindrende på huden. Tropaeolum Tallerkensmækker, fattigmandskarse, landløber og sikkert flere navne har denne storblomstrede urt. Den smager kraftigt af karse og kan bruges som tilbehør i salater. Dronning Ingrid kunne godt lide at pynte med de smukke blomster på toppen af salater. En frisk og flotblomstrende urt, som holder frem til frosten kommer. Skolehaven l side 18

19 Salvie Salvie er lovprist gennem historien. I mange lande er den især kendt for sin evne til at forlænge livet. Koges sammen med fedtholdigt kød gris gås og pølser. Den findeles og blandes i maden. Medicinsk gavner den fordøjelsen og er antiseptisk. Rosengeranium Rosengeranium var i vores bedsteforældres tid en meget populær stueplante. Den blev bl.a. kaldt ørepineplante og her kommer forklaringen: Når en person havde ørepine blev et blad presset og rullet til en lille kugle og puttet i det smertefulde øre og ørepinen forsvandt. Videnskaben har i dag fundet ud af at der er dulmende og bedøvende olier i geraniumbladene, så derfor! Oregano Oregano bruges i forskellige saucer og er specielt elsket af børn i kødsaucen til spaghetti samt i pizzaer. Børnene smager på de friske blade og kan så fornemme smagen fra pizzaen. Kan drikkes som te og skulle være god mod hoste og hovedpine Rosmarin betyder oprindelig duggen fra havet og har en speciel plads i manges hjerter. Den har fundet anvendelse i køkkenet og i medicinen siden tidernes morgen. Den bruges især til lam, gris og bagte kartofler, og det siges at den styrker fordøjelsen ved fede spiser. Som te hævdes den at løse op for nervøse spændinger og uro. Rosmarin Skolehaven l side 19

20 På krible-krable-jagt i kompostbeholderen Hvad kompostbeholderen gemmer Det giver altid gevinst at gå på krible-krable-jagt i kompostbeholderen. Det er vigtigt at give børnene mulighed for at udvikle deres nysgerrighed så tidligt som muligt. Nysgerrigheden befordrer ønsket om yderligere viden, om det der er interessant lige nu. Vi siger, at den viden børnene får tidligt, bliver til de knager, som fremtidige nye informationer kan hænges på. Skolopender Skolopendere skelnes fra tusindben ved at have flade kroppe. De kan presse sig ind gennem den mindste sprække for at skjule sig eller finde føde. Tusindben Tusindben æder af døde blade, svampe og rådnende træ. De ruller sig sammen, hvis man rører ved dem. Bænkebider Bænkebidere æder rådnende blade og træstykker. I modsætning til insekter skal de leve fugtigt. Ørentvist Ørentviste er lette at kende på deres lange klosakse. De lever af blade og andre insekter. Skolehaven l side 20

21 En arbejdsplads i det fri Aktiviteter i naturen (her i skolehaverne) medfører, at eleverne skal samarbejde. Herved lærer børnene at tage et medansvar for undervisningens indhold. Samtidig lærer de vigtige sociale samværsregler og værdinormer i fællesskabet. På de to store plankeborde under carporttaget ved Biologisk Central kan der arbejdes med jord, potter og planter uanset vejret. Her må der gerne grises, fordi det her er let at feje op med en gårdkost. Med mobiltelefonens kamera fotografer vi forårsblomster Digitale billeder kan som data bearbejdes hjemme i klasseværelset og måske indgå i mindre rapporter om forårets blomster i natur/teknik undervisningen. Krokus er en af vore tidligste forårsbebudere, der allerede bloms trer i februar mar t s. Der findes ca. 75 arter, hvor nogle blomstrer om efteråret, bl.a. den hvorfra vi får safran (støvdragerne). Krokus kan fint lægges i græsplænen, hvor man kan lave helt tætte blomstertæpper, som kendes fra Kongens Have i København og fra vores egen Frederiksberg Have. Milebrænding et eksperiment med historiske rødder I 5000 år er der blevet brændt lertøj i Danmark. Man graver en fordybning i jorden og den bliver fyldt med halm og det lertøj, der skal brændes. Der bliver stablet brænde omkring lertøjet, og det hele dækkes med græstørv. Der bliver sat ild til milen og efter 3 4 timer bliver milen dækket tæt til og står til næste dag, hvor den åbnes og det færdige lertøj tages ud. Skolehaven l side 21

22 Stiklinger plantes ud i potter Stykker af pil blev skåret tidligere på året, og har stået i et glas med vand i en periode, til pilestykkerne dannede rødder. Så er det tid til at plante de små pilestykker om i små potter, så de kan vokse op til små piletræer. Det er en god oplevelse for eleverne, at kunne hjembringe et lille træ til udplantning og kunne følge det, mens det vokser sig stort. Eleverne lærer her den ene af plantelivets formeringsform - den vegetative. De får faktisk eksamensviden forærende og glemmer den ikke. Blomsterfrø udsås til forspiring i minidrivhuse Skolehaven l side 22

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv

Praktisk Økologi. januar / februar 1 / 2007. tema Børn og haveliv Praktisk Økologi januar / februar 1 / 2007 tema Børn og haveliv landsforeningen praktisk økologi Sekretariatet Maglevænget 61, 4571 Grevinge Tlf.: 70 20 83 83 Fax: 59 65 90 15 Bankkonto: 0537-802 - 56-15639

Læs mere

grillpølser Forårsopskrifter med byg Tema: mennesker, mad og miljø Guide til sæsonens råvarer Økologiske haver

grillpølser Forårsopskrifter med byg Tema: mennesker, mad og miljø Guide til sæsonens råvarer Økologiske haver Medlemsmagasin for Økologisk Landsforening / nr. 14 forår 2011 mennesker, mad og miljø Forårsopskrifter med byg Tema: Økologiske haver Test af grillpølser Tip til dit køkken: Guide til sæsonens råvarer

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen

Indhold. Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet. Introduktion. En ramme for undervisningen 1 Lærervejledning (revideret 2007) og idékatalog til elevbogen Råderum i køkkenet Indhold Introduktion En ramme for undervisningen Kapitel 1 Det miljømæssige råderum Kapitel 2 Mad, miljø og sundhed Kapitel

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Liv i køkkenhaven. af Claus Andersen. Med efterskrift af Lille Måneplet

Liv i køkkenhaven. af Claus Andersen. Med efterskrift af Lille Måneplet Liv i køkkenhaven af Claus Andersen Med efterskrift af Lille Måneplet 2011 Claus Andersen Originalversion fra 1999 1 Indhold 1. Del Grundlektion... 3 Sædskifte og haveplan... 4 Fodring og dækning af jorden...8

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

7 biodynamikere fortæller

7 biodynamikere fortæller 7 biodynamikere fortæller om deres motivation, mål og metoder 1 Foreningen for biodynamisk jordbrug Indhold Hvad får en landmand til at dyrke biodynamisk?........ side 2 Hvad får forbrugere ud af at købe

Læs mere

dec for fagfolk mad & mere

dec for fagfolk mad & mere Hvis flere både forbrugere og producenter vænner sig til at smage efter og til at stille krav til maden, er der en stor sandsynlighed for, at vi vil opdage og genopdage et meget mere mangfoldigt udvalg

Læs mere

Madværksteder. - En manual til madværksteder. Madkulturen.dk

Madværksteder. - En manual til madværksteder. Madkulturen.dk 1 Madværksteder - En manual til madværksteder Madkulturen.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Introduktion til Madværksteder 7 Det pædagogiske arbejde 8 Før I går i gang 12 Madrefleksioner 14 Råvarerne 16

Læs mere

Mad, måltider og pædagogik. i Hvidovre Kommune. Vi laver mad! Udviklet i samarbejde med daginstitutionerne. i Hvidovre Kommune

Mad, måltider og pædagogik. i Hvidovre Kommune. Vi laver mad! Udviklet i samarbejde med daginstitutionerne. i Hvidovre Kommune Mad, måltider og pædagogik i Hvidovre Kommune Udviklet i samarbejde med daginstitutionerne i Hvidovre Kommune 1. udgave, september 2014 Tryk: RådhusTrykkeriet, Hvidovre Kommune Redaktion: Kirsten Haahr

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen

LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ - i daginstitutionen LEG MED MILJØ SIDE 2 Indledning... side 3 DE FIRE TEMAER Energi... side 4 Vand... side 8 Indkøb, affald og genbrug... side 16 Ude... side 23 Det Minigrønne Flag... side

Læs mere

Fortællinger fra Varmestuen

Fortællinger fra Varmestuen Fortællinger fra Varmestuen en mosaik KirKens Korshær - svendborg Indholdsfortegnelse Artikler Forord...5 Det er aldrig for sent at blive klogere...6 Ole stamgæst på Varmestuen... 10 Mennesker på kanten

Læs mere

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3.

Friskoleavis. Elementernes Sang. Vibeunger går til fastelavnsfest. I mellemrummet. Naturen vågner. Kære skoledagbog. Marts 2013. 3. Friskoleavis Elementernes Sang Vibeunger går til fastelavnsfest I mellemrummet Naturen vågner Kære skoledagbog. Marts 2013 3. Udgave Friskoleavisen Marts 2013 Avisen har til formål at informere om nyheder

Læs mere

Mette Touborg laver mad af lokale råvarer Mad med Mette. Johanne Schimming: Høns til alle. Tore Jørgensen: Bryggeren fra Herslev

Mette Touborg laver mad af lokale råvarer Mad med Mette. Johanne Schimming: Høns til alle. Tore Jørgensen: Bryggeren fra Herslev Nr. 3 april 2014 På rundtur i dit grønne bagland Johanne Schimming: Høns til alle Tore Jørgensen: Bryggeren fra Herslev Bofællesskabet Frikøbing: Fra lejlighed til dejlighed Mette Touborg laver mad af

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank nr. 1 2013 Tema: Nye Fællesskaber Nye Fællesskaber Af Karl Johnsen, Pengevirke Uanset om man bor i byen eller på landet har vores

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR

INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR INSPIRATION TIL BØRNS MADDANNELSE OG MÅLTIDSKULTUR Velkommen Med udgivelsen, Madleg inspiration til børns maddannelse og måltidskultur, håber vi at bidrage til, at det store maddannelsesarbejde der allerede

Læs mere

Redaktionsgruppe Marianne Jung Christensen Klaus Loehr-Petersen

Redaktionsgruppe Marianne Jung Christensen Klaus Loehr-Petersen 78. årgang 3 20 13 Indhold: Årets gang derude ADHD set med biodynamiske øjne Fælles håndsåning af biodynamiske korn Travle dage på Frejaskolen og Kiselgården Kulturafgrøder og menneskets bevidsthedsudvikling

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

FRA FISKEINDUSTRI TIL OPLEVELSESØKONOMI Æ SOM I ÆBLE OG FÆLLESKAB SANSECAFÉ MED KAGEDÅSER OG TE

FRA FISKEINDUSTRI TIL OPLEVELSESØKONOMI Æ SOM I ÆBLE OG FÆLLESKAB SANSECAFÉ MED KAGEDÅSER OG TE MADEN kvalitet fra fjord og jord til bord POUL PEDERSEN: NICHEPRODUKTION ER VEJEN FREM FRA FISKEINDUSTRI TIL OPLEVELSESØKONOMI Æ SOM I ÆBLE OG FÆLLESKAB SANSECAFÉ MED KAGEDÅSER OG TE 65 Solen skinner

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Nyhedsbrevet. Kalender for sæson 2014. Arbejdsdage: Lørdag d. 15.3. kl. 10.00 såning foregår i drivhuset. Lørdag d. 12.4. kl.10.

Nyhedsbrevet. Kalender for sæson 2014. Arbejdsdage: Lørdag d. 15.3. kl. 10.00 såning foregår i drivhuset. Lørdag d. 12.4. kl.10. Nyhedsbrevet Kære medlemmer Så er den ny sæson sat i gang. Vi har haft vores første bestyrelsesmøde, og har fundet frem til sæsonens arbejdsdage og andre kalenderdage, som det kan ses nedenstående. Kartoflerne

Læs mere

Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (4)... 6 Jungshoved Skole... 11 Foredrag om Galathea... 13 Spiseklubben... 14 JIF... 15 Forsamlingshuset... 17 Lokalråd...

Læs mere

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden.

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden. Mit barndomshjem Jeg er født den 21-10 1906 på Havnevejen i Gammelsogn, og jeg flyttede som 3½ årig med mine forældre til ejendommen her på Stensmark mark, Hammelev sogn. Der blev i 1909 udstykket jord

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere