Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde"

Transkript

1 Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: Mobilnr Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Tidspunkt: Torsdag, den 26. maj Dato Vor ref. IBS Sted: Deltagere: Fraværende: KL, København Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Kirsten Skovrup, Aalborg Kommune Kjeld Lauritsen, Aarhus Kommune Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg Kommune Rikke Larsen, Esbjerg Kommune Bodil Marie Grøn, Fredericia Kommune Susanne Lumby Christensen, Odense Kommune Merete Halkjær, Københavns Kommune Pia Wisbøl, Herlev Kommune Nicholas Christoffersen, Sundhedsdatastyrelsen Poul Erik Kristensen, KL Ulla Lund Eskildsen, KL Kirstine Bergholdt Bjerre, KL Jeanette Jensen, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom Karina Hasager Hedevang, MedCom Lone Høiberg, MedCom Iben Søgaard, MedCom (referent) Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Lars Kjær, Herning Kommune Søren Skafte Jensen, Lolland Kommune Peter Petersen, KL Lone Vinhard, KL Referat: 1. Velkomst Poul Erik byder velkommen. Kort præsentationsrunde. Kort gennemgang af dagsordenen. 2. Status på FSlll v. Ulla Lund Eskildsen & Kirstine Bergholdt Bjerre, KL (suppleret af MedComs implementeringsteam)

2 Kristine fortæller om status. Den 25/ er Den fælleskommunale digitale handleplan lanceret. Heri er et af initiativerne Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III (initiativ 2.3). Bølgeplanen er udarbejdet ud fra kommunernes besvarelse af survey. Dernæst er den clearet med leverandørerne i forhold til deres implementeringskapacitet og kendskab til kommunerne. Første bud på en bølgeplan endte med 20 kommuner i bølge 1, 26 kommuner i bølge 2 og 52 kommuner i bølge 3, heraf i alt 33 udbudskommuner. Det betyder, at der er en række udfordringer i bølgeplanen: 33 udbudskommuner!!! Modstand i flere kommune, primært pga. ressourcetræk, utilfredshed med fravær af 140 samt nogle ganske få pga. selve metoden Usikkerhed i forhold til gevinstrealisering Usikkerhed i forhold til leverandørernes parathed Der er kommet rigtig mange kommentarer tilbage i forhold til bølgeplanen. Bl.a. har 4 yderligere kommuner valgt at gå i udbud, så der i alt er 37 udbudskommuner. Der er planlagt opstartsmøder for alle bølger; bølge 1 den 8/9 og 28/11, bølge 2 den 6/10 og 25/1 og bølge 3 den 26/1 og 6/4. Der er valgt 4 pilotkommuner: Aarhus (fra CSC til Systematic), Sønderborg (CSC), Fredericia (fra KMD Care til KMD Nexus) og Ærø (fra Avaleo Caseflow til KMD Nexus). Derudover er København inviteret med i ERFA-netværket, da de er langt i deres proces og har tilbudt at dele deres erfaringer med resten af landet. Det er 4 forskellige pilotimplementeringer. Der er gennemført opstartsworkshop i Fredericia og Sønderborg. På Ærø afholdes det den 30/5. Projektorganiseringen er på plads i alle kommuner. Aarhus er så langt i deres implementering, at man har vurdereret, at der ikke er behov for en opstartsworkshop. I piloten er der fokus på forudsætninger, ressourcetræk i pilotkommunerne, revidering af arbejdsgange, faldgruber, overdragelse af drift samt gevinster og estimeringer. KL ansætter en række uddannelseskonsulenter, som skal være med til at udvikle uddannelsesmateriale. De starter efter sommerferien. De skal uddanne 150 lokale kommunale FSIII-instruktører. Hver kommune skal have minimum 1 instruktør. Varigheden er 3 dage, og de bliver uddannet efter kommunens bølgeindplacering. Der er dog mulighed for tidligere uddannelse, hvis der er plads. Det hele er ganske gratis. Efterfølgende er der mulighed for at tilkøbe ekstra undervisning. De kommunale FSIII-instruktører skal herefter undervise social- og sundhedsassistenter og hjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter internt i kommunen. FSIII har sin egen hjemmeside, Kirstine præsenterer tidsplanen. Se i øvrigt præsentation fra mødet! Søren spørger til CSC-kommunerne, idet han har hørt, at det bliver en meget begrænset pilot, de kører i Sønderborg. Ulla bemærker, at det bliver et iterativt forløb, hvor CSC ikke har implementeret FSIII fuldt ud fra start. 2

3 Ulla tilføjer, at det ikke er en systempilotafprøvning, men mere en organisatorisk pilot. Søren synes dog ikke, at det er det organisatoriske, der er en udfordring for kommunerne, men det systemmæssige. Søren spørger til estimeringsberegningerne. Ulla fortæller, at der kommer et beregningsværktøj ud til kommunerne meget snart. Mette spørger til, hvorfor man ikke kræver en certificering af systemerne i lighed med FMK. Man certificerer ikke, men kompatibilitetsvurderer leverandørerne. Proceduren er, at FSIIIkompatibilitetsvurderingen sker efter anmodning fra EOJ-leverandøren. Poul Erik foreslår, at KL går ind og hjælper kommunerne med at stille nogle fælles krav til leverandørerne. Jeanette kan være bekymret for, om alle kommuner er klar over, at de skal stille kravet om kompatibilitetsvurdering til leverandørerne. Bodil foreslår, at man tager dagens kommentarer med til pilot-erfa-gruppemødet om 14 dage og beslutter, hvad der skal løftes til styregruppen. 3. Status for versionsopdatering Hjemmepleje-sygehus v. Jeanette Jensen, MedCom Guiden i forhold til de nye standarder er klar er udleveret på mødet og kan bestilles hos MedCom på Der er flere kommuner, som stiller spørgsmål i forhold til de sygeplejefaglige områder, som ikke er udfyldt for borgere under serviceloven. Skal de sygeplejefaglige områder kun beskrives som en vurdering, eller skal man også skrive, hvilken indsats man yder indenfor de enkelte områder. Der er ikke krav om udfyldelse ved servicelovsborgere, men på sigt betyder mapning og datastruktur i FSIII, at der kan mappes relevante data fra servicelovsdokumentation til sundhedslovsdokumentation ved tværsektoriel kommunikation mellem sektorerne. Dorthe og Jeanette har indgået samarbejde med DASYS (Dansk Sygepleje Selskab) og mødes et par gange om året. DASYS har et dokumentationsråd, som bl.a. kigger på krav i forhold til MedCom. Har også nogle kommentarer i forhold til de nye versioner af hjemmepleje-sygehusstandarderne. Har en bekymring over, om data fra plejeplanerne kommer med via meddelelserne. Mette fortæller, at det er fint med de sygeplejefaglige områder, og de har også fået lavet en fin mapning. Den store udfordring er at få personalet til at dokumentere de rigtige steder. Som noget nyt har vi fået historik på manuelle indlæggelsesrapporter i vores statistik, som kan findes her: Det bliver lidt spændende at følge statistikken, efterhånden som de nye meddelelser tages i brug, da flowmodellen vil nedbringe antallet af automatiske indlæggelsesrapporter, og melding om færdigbehandling gensendes, når behandling på færdigmeldt patient genoptages. Region Sjælland har ytret utilfredshed med, at al oprindelig tekst fra en plejeløbsplan kommer med, når man besvarer en plejeforløbsplan via en korrespondance. Jeanette har spurgt Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvordan de ser på det, og resultatet er forskelligt. Har derefter lovet at spørge på KKR-mødet. Vi har en længere snak omkring det sociale område nogle borgere har sager i både 3

4 sundhed og social i kommunen. Det sociale område vil også gerne have adviser hvordan får de det? Kan sygehuset håndtere flere kvitteringer på samme meddelelse fra en kommune? Hvem i kommunen svarer på en henvendelse fra sygehuset, hvis den går til flere afdelinger? Merete oplyser, at det i København er aftalt, at den enhed, som sender den manuelle indlæggelsesrapport, er ansvarlig for den efterfølgende kommunikation med sygehuset. Jeanette præsenterer status på EOJ- og EPJ-systemernes test og certificering. Der er en udfordring i forhold til CSC. Der er taget initiativ til dialog/møde mellem CSC, KL og MedComs ledelse. Jeanette bemærker dog, at det er vigtigt, at de 26 CSC-kommuner også løfter et flag i forhold til deres kontrakter med CSC. Orientering om analyse af beskedbaseret kommunikation på akut ambulant og det ambulante område, som er en del af hjemmepleje-sygehusprojektet i MedCom10 Der er nedsat en delgruppe af hjemmepleje-sygehusgruppen, og der er udarbejdet kommissorium for gruppen. Der er 1. møde i gruppen 31. maj Der er oprettet en side vedr. analysen på MedComs hjemmeside her: Analysen afsluttes senest ved udgangen af Mette synes, det er et problem, at processen tager så lang tid. Kan man ikke bare lave et nyt advis til området. Jeanette fortæller, at hun havde foreslået en sådan løsning, men MedComs styregruppe har besluttet, at der skal laves en analyse af området først. 4. KKR-netværket information til kommuner i egen region - forventninger og praksis v. Jeanette Jensen, MedCom Høring og information af baglandet I forhold til generaliseret information, forventer Poul Erik, at KKR-repræsentanterne orienterer deres bagland og de øvrige kommuner i regionen. Hvis det er mere projektnært, forventer han, at projektet håndterer det. I Region Syddanmark har de den aftale, at de sender til deres sekretariat, som orienterer alle 22 kommuner, men det er jo ikke alle regioner, der har et sådant sekretariat. Andre gange orienterer man alle kommuner, som har samme system, hvis det er noget systemspecifikt. I Region Hovedstaden går de igennem embedsudvalget, hvis der fx skal udpeges medlemmer til en gruppe. KKR-digitalieringsgruppen har ikke et porteføjleansvar. I FMK-projektet fik KKR en specifik rolle, som var velbeskrevet. Føler ikke den samme rolle i forhold til FSIII. Udpegning af nye medlemmer Formelt er det KKR, der udpeger nye medlemmer. Fx er Tove Due stoppet i Næstved Kommune, så vi skal have udpeget en ny repræsentant. Poul Erik tager sig af det. 4

5 5. Henvisning til kommunal forebyggelse v. Lone Høiberg, MedCom Udsendelse af rapport inden mødet I forbindelse med udarbejdelsen af forløbsplaner udarbejder SST i samarbejde med relevante parter faglige anbefalinger for patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne. SST s anbefalinger forventes at omfatte flere af kommunens forebyggelsestilbud. SST har bedt MedCom revidere/forenkle standarden for henvisning til kommunal forebyggelse. MedCom har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om anvendelsen af henvisning, herunder pakketabellen for KOL, diabetes, hjerte og kræft samt tilbagesvar i form af epikrisen. Spørgeskema er sendt via link i PLO-nyhedsbrev til samtlige lægepraksis i januar Der er kommet 144 besvarelser, hvoraf kun de 107 er gennemført. Spørgeskema er i februar/marts 2016 desuden sendt til de kommuner, der i sidste kvartal 2015 i gennemsnit har modtaget 10 henvisninger til kommunal forebyggelse (52 kommuner). 36 kommuner har gennemført spørgeskemaet. Rapporten tager afsæt i de gennemførte besvarelser. Lone gennemgår de spørgsmål, kommunerne er blevet stillet. Gennemgår desuden resultaterne fra besvarelserne fra henholdsvis de praktiserende læger og kommunerne. Se i øvrigt præsentationen! Med afsæt i analysen har MedCom lavet nogle anbefalinger: o Der anvendes den dynamiske henvisning/ref01 o Det anbefales, at der kun vil være én generel kommunal henvisning o Forudfyldte fraser i den generelle henvisning til kommunal forebyggelse o Det anbefales, at der kun vil være ét skrivefelt: Anamnesefeltet o Fremtidssikret: Hvis man senere hen ønsker at have flere SOFThenvisninger til samme kommune, kan det godt lade sig gøre o Kommunen sender en epikrise til borgerens egen læge efter afsluttet forebyggelsestilbud i kommunen o Eksisterende standard for epikrisen DIS01 anvendes, men får sit eget navn fx kommuneepikrise o Kommunen opfordres til at indsætte henvisningsdiagnosen i epikrisen (KKR anbefaler, at sætningen omformuleres således: Kommunens itsystem trækker selv henvisningsdiagnosen over i epikrisen) Bemærkninger: Frederikshavn kan i dag sortere på, de pakkehenvisninger, der kommer ind, om det er til KOL, diabetes eller andet. Det vil de være kede af, hvis man ikke kan fremover. Lone ved ikke, hvordan det ender. Anbefalingen fra KKR er, at man kan sortere i emne. Dorthe bemærker, at hvis man vælger at fjerne CAVE-feltet, bør man sætte en bemærkning ind om, at det håndteres via FMK. Dorthe foreslår, at man sender UUID med, så man kan koble meddelelserne sammen, hvis der fx også sendes korrespondancer i forløbet. 5

6 Merete fortæller, at Københavns Kommune ved overgang til version af REF01, der kan indeholde mobil- og arbejdstelefonnumre for borgerne, uheldigvis mistede hele segmentet med telefonnumre i REF01. Det betyder, at de i dag slet ikke modtager nogen telefonnumre på borgere, på trods af at lægen har nummeret stående i sit system. Det er meget uheldigt, da personalet bruger meget tid på at google efter telefonnumre og ofte i sidste instans må skrive til borgerne i forbindelse med 1. kontakt. København har forsøgt at presse CSC til at levere dette telefonnummer igen (blot ét nummer, som de overtog før overgang til ny version), men det nægter CSC at sikre, på trods af at kommunen gerne betaler for at få det ordnet. Det bør ikke være muligt for en leverandør selv at devaluere en MedCom-standard. Det bør der fremover tages højde for. Input fra KKR tages med videre. Endelig rapport afleveres som oplæg på MedComs styregruppemøde i juni. MedCom10-projektet starter op udvikling af test af standarder og fraser, som gerne skulle føre til større anvendelsesgrad af elektronisk henvisning og epikrise. 6. Status på G-GOP v. Dorthe Skou Lassen, MedCom Det går meget godt. På sygehussiden er Sundhedsplatformen, CSC og Cosmic godkendt. Systematic blev testet den 25/5, men Dorthe kender ikke resultatet (tilføjelse efter mødet: test gik godt, men der er et par rettelser, som skal på plads inden certificering er på plads). Region Syddanmark er gået i drift, og vi har ikke hørt om de store problemer. Der køres både DGOP og G-GOP indtil medio september. Den sidste region kommer på 4. september. Region Sjælland og Nordjylland kommer på 15. juni. Der er lidt problemer i Region Hovedstaden. Dog skal MedCom også sikre, at it-leverandøren til privathospitalerne Aleris- Hamlet, som findes en del steder i landet, også er klar den 4. september Merete og Pia undrer sig over, at KMD Care-kommunerne i Region Syddanmark kan modtage G-GOP. Det kan de ikke i København. Merete efterlyser, at man kunne teste via nogle test-cpr-numre, så man kunne komme problemerne i forkøbet. Dorthe synes, emnet bør tages op i MC10-koordineringsgruppen, da det er et fælles problem indenfor alle projekter. G-GOP-implementeringsgruppen eksisterer endnu, men forventes nedlagt, hvis ellers ikke der opstår en masse problemer i implementeringen enten i forhold til standarden, som er MedComs område eller i forhold til det sundhedsfaglige indhold, som er SST s område. Der er dog en udfordring med, at man kun må sende én genoptræningsplan pr. forløb, som ikke er en del af G-GOP, men giver besvær i de daglige arbejdsgange blandt frontmedarbejderne. MedCom faciliterer et ERFA-møde mellem SST, Danske Regioner, KL og repræsentanter fra implementeringsgruppen, hvor parterne kan drøfte udfordringerne. Pia fortæller, at på de almene genoptræningsplaner, skal kommunerne angive, om det er på basalt eller avanceret niveau. Der er ikke nogen klar definition af, hvad der er basalt, og hvad der er avanceret. Man anbefaler, at kommunerne anvender den definition, som ens egen region anvender, selv om de enkelte regioner ikke gør det ens. Sammen med den skrivelse, der er lavet, vil man lægge de snitfladekataloger op, der bliver udarbejdet. 6

7 7. FMK i kommunerne v. Poul Erik Kristensen, KL & Karina Hasager Hedevang, MedCom Fortsat arbejde med FMK på det traditionelle ældreområde i MedCom10-perioden Karina præsenterer landkortet for implementeringen af FMK i kommunerne, hvor nu kun Jammerbugt Kommune ikke har fået hul igennem. Brønderslev og Faaborg- Midtfyn har for nylig fået hul igennem. MedCom har afholdt de sidste FMK-kommunenetværksmøder, hvor man bad om noget feedback i forhold til FMK-forløbet. En af de ting, der blev sagt, er, at man har haft for meget fokus på tidsplaner i stedet for at have fokus på samarbejdet. Poul Erik mener dog, at tidsplanerne trækker parterne til fadet. Det er svært at planlægge et samarbejde, som man ikke kender på forhånd. MedCom forsætter med ERFA-gruppen, hvor der sidder 10 kommunale repræsentanter. Der afholdes 4 møder årligt. Gruppen bruges til sparring, godkendelse af roadmap, godkendelse af vejledninger samt andre skrivelser fra SUM, SST m.m. EOJ-leverandørgruppen fortsætter, hvor man bl.a. behandler opgradering til FMK version inden ultimo Der er bl.a. en CSC-udfordring. Merete bemærker også, at København får et problem, da de overgår til Systematic, som formentlig ikke har en løsning til håndholdt klar til udgangen af SDS har udarbejdet ny governancestruktur for FMK, hvor MedCom i samarbejde med KL skal sikre, at vi har kommunale repræsentanter siddende, hvor det er relevant, bl.a. i gruppen om dosisdispensering. Hertil bemærker Poul Erik, at KL er ved at varme op til en sag om et krav til staten omkring DUT, hvor det ikke har givet kommunerne den gevinst, som man havde forventet. Karina præsenterer den nye governancestruktur. Der er planlagt en kæmpe end2end-test i september med alle parter, og her skal MedCom også sikre, at der er kommunal repræsentation. Kommunerne kunne godt tænke sig at fokusere på genbestilling og receptfornyelse i end2end-testen, da der ikke er så mange tekniske problemer længere. Alle EOJ-leverandører har givet tilsagn om at deltage i den planlagte end2end-test. Opsamlingsfunktionen fortsætter i MedCom. Fremover vil der ikke være fokus på kvantificering. Alle KMD-kommuner har opgraderet til nyeste version, hvor de har terminologiskiftet med. Der skal udpeges kommuner til ny kvalitativ undersøgelse af FMK (SDS). Vi har fået endeligt svar fra SUM vedr. håndtering af håndkøbsmedicin, og vi er ikke helt tilfredse med svaret. Vi har sendt en henvendelse til PLO og Danske Regioner for at høre, om vi i samarbejde kan udarbejde nogle fælles retningslinjer. 7

8 Vi vil også gå i gang med at udarbejde nogle nationale retningslinjer for Den gode håndtering af FMK, herunder brugen af korrespondancemeddelelsen, håndtering af adviser m.m. Karina lister en række udfordringer, kommunerne har med FMK: o FMK ikke ajourført ved udskrivning o Skal man bruge ajourføringsknappen o Ønske om end2end-test af genbestilling og receptfornyelse o Lægernes manglende indblik i egne systemer o De nye og skærpede krav gældende pr. 1. september 2016 o Udfordringer ift. at informere sygehusene om lokalt oprettede ordinationer o Givningstidspunkter for AK-behandling, smerteplaster, osteoporosebehandling og injektioner o Udfordring at videregive information, der ikke kan registreres på FMK Bodil synes, vi i denne gruppe har en stor udfordring. Deltagerne i denne gruppe har en indforstået viden i forhold til MedCom-standarder, FSIII og mange andre ting, men mange kommuner ser det først, når det lander i kommunen og skal tages i drift. Det er ikke en del af deres hverdag, da de er fuldt optaget af daglig drift. Poul Erik synes jo, at KL kommunikerer ud til kommunerne, hvilken betydning digitaliseringsstrategier m.m. har for kommunerne, og de sender budgetvejledninger med ud. Status på FMK på social- og misbrugsområdet Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra SDS, KL og MedCom. Danske Regioner har lige givet accept til at deltage i analysearbejdet. Næste møde afholdes den 6. juni. Devoteam er hyret ind til at udarbejde en analyse af området. Devoteam er i gang med udsendelse af en survey til alle bosteder samt misbrugs-/rusmiddelcentre. Man er i gang med planlægning af 2 workshops en vedr. FMK på socialområdet (31/8) og en vedr. FMK på misbrugsområdet (6/9). Analysen (as is) forventes færdig inden sommer og vil så blive suppleret med (to be) efter de afholdte workshops. Herunder også en snak om behovet for håndtering af MedCom-standarder på misbrugsområdet (forespørgsel fra Gribskov Kommune vedr. behovet for at kunne sende henvisninger og modtage lab.svar) Aarhus Kommune har den samme udfordring. De synes ikke, at løsningen er, at sociallægerne får et lægesystem. Løsningerne skal gerne være integreret i kommunens eksisterende system. Fredericia Kommune: Har fået god hjælp af Faxe Kommune. For ganske få kroner kan man få et lægesystem, hvor lægen laver opkobling til FMK, udarbejder henvisning, får laboratoriesvar og modtager epikriser. Det behøver ikke koste mere end kr. Herefter sender lægen en EDIFACT til kommunens system, så man har dokumentationen samlet. I Københavns Kommune bruger de WebReq til laboratorieprøver. Arbejder på 8

9 at få et minikald. 8. Program for udbredelse af telemedicin (KOL) v. Poul Erik Kristensen, KL Er gået i gang med den landsdækkende udbredelse. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af I aftalen indgår en business case, organisering, monitorering, fremdrift og gevinstrealisering, sundhedsfaglige retningslinjer, teknik og infrastruktur samt servicefunktioner. Der beregnes primo 2016 en business case med stratificering af økonomiske og kvalitative gevinster med baggrund i forskningsresultaterne fra TeleCare Nord. Forskningsresultaterne har vist, at der kun er økonomisk gevinst for borgere med svær KOL, dvs. 39 % af den samlede målgruppe på 1225 patienter. Der skal nedsættes 5 landsdelsprogrammer i samarbejde mellem regioner, kommuner og praktiserende læger. Der skal ske en afklaring af almen praksis ansvar og opgaver. Der er nedsat en porteføljestyregruppe, hvor bl.a. formanden for hvert af landsdelsprogrammerne sidder. Herudover sidder SUM, Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL med i gruppen. Porteføljen består af beregning af business case, fremdriftsafrapportering, et projekt om service og logistikfunktioner og et projekt om modning af telemedicinsk infrastruktur. Se i øvrigt præsentationen! 9. Eventuelt Vi har fået følgende punkter fra Esbjerg Kommune: Databehandleraftaler med de øvrige kommuner, er det påkrævet? I Esbjerg Kommune har de haft en gennemgang af sikkerhedsprocedurer for deres it-systemer, herunder EOJ og CARE. I den forbindelse blev man i tvivl om, hvorvidt man burde have en databehandleraftale med alle de øvrige kommuner, da man indimellem behandler borgere fra andre kommuner. Gruppen her er enige om, at der ikke skal laves en databehandleraftale, idet kommunen både er databehandler og dataansvarlig. Signaturgruppen har nedlagt det testmiljø, som kommunerne havde i forbindelse med implementeringen af FMK, men der er stadig behov for det! Karina følger op i forhold til Signaturgruppen (tilføjelse efter mødet: Signaturgruppen har meddelt, at de ikke lukker noget ned, men har annonceret overfor kommunerne, at hvis de ikke fortsat brugte systemet, ville de tage det ned, hvilket har fået kommunerne til at reagere). Ny lovgivning om, at borgere mellem 65 og 75 skal tilbydes besøg, såfremt de er i en vanskelig situation. Kommunen må ikke modtage udskrivningsadviser på disse, hvis kommunen ikke har med borgeren at gøre i forvejen. Man er meget i tvivl om, hvordan man skal forvalte den nye lovgivning. Poul Erik går videre med den internt i KL. 9

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

KKR-digitaliseringsnetværksmøde. Torsdag den 26 maj 2016

KKR-digitaliseringsnetværksmøde. Torsdag den 26 maj 2016 KKR-digitaliseringsnetværksmøde Torsdag den 26 maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på FSlll v. Ulla Lund Eskildsen & Kirstine Bergholdt Bjerre, KL 3. Status for versionsopdatering Hjemmepleje-sygehus

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde

Hjemmepleje-sygehusmøde Hjemmepleje-sygehusmøde MedCom, mandag 4. april 2016 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkommen og præsentation, meddelelser, siden sidst 2. Tidsplan for overgang til ny version 1.0.3. - Status

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Nordjylland - maj 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Referat fra REFHOST-styregruppemøde

Referat fra REFHOST-styregruppemøde Referat fra REFHOST-styregruppemøde Dato: 10.06.14 Vor ref.: IJO Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Sted: Deltagere: MedCom Tove Lehrmann, Region Syddanmark Jens Nørby Winther, FAPS Anne Mette Marker, Dansk

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: 24.09.14 Vor ref.: IBS Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: Onsdag den 10. september 2014 Sted: Deltagere: KOMBIT, København Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Birgit Bækmann

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Fælles Sprog III kommuneprojekt

Fælles Sprog III kommuneprojekt Fælles Sprog III kommuneprojekt MedCom team FSIII Bølge 1 implementeringsperiode: 1. januar 2017 1. juli 2017 Bølge 2 implementeringsperiode: 1.April 1. november 2017 Bølge 3 implementeringsperiode: 1.

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017 Status FMK Alice Kristensen 29. Maj 2017 2 Certificeringer og roadmap 3 Roadmap 4 Roadmap fortsat RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017 Følgende firmaer bliver ikke klar til

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

REFERAT. KKR-digitaliseringsnetværket. Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00. KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

REFERAT. KKR-digitaliseringsnetværket. Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00. KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S KKR-digitaliseringsnetværket Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 2128 5197 kku@medcom.dk REFERAT www.medcom.dk Dato 04/12-13 Vor ref. PRK/kku Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

G-GOP Implementeringsgruppemøde

G-GOP Implementeringsgruppemøde G-GOP Implementeringsgruppemøde Mandag d. 9. maj 2016 Mødelokale Konferencen Forskerparken 10 Odense Dorthe Skou Lassen & Kirsten Ravn Christiansen Dagsorden Morgenmad og kaffe kl.10.00 1. Test og certificeringsstatus

Læs mere

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Gruppeinddeling: Repræsentanter fra kommuner, KL og EOJ-leverandører. Bliver i lokalet. Dorthe er tovholder. Repræsentanter

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Hovedstaden - maj 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Superbrugermøde, Pleje&omsorg, Skive kommune. Møllegården d. 10.03.2014. Referat. 1. Velkomst - præsentationsrunde Lone Gjørtz byder velkommen.

Superbrugermøde, Pleje&omsorg, Skive kommune. Møllegården d. 10.03.2014. Referat. 1. Velkomst - præsentationsrunde Lone Gjørtz byder velkommen. Superbrugermøde, Pleje&omsorg, Skive kommune. Møllegården d. 10.03.2014. Referat. 1. Velkomst - præsentationsrunde Lone Gjørtz byder velkommen. Ny revideret dagsorden sendes rundt. Kort præsentationsrunde.

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet

MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet MedCom 10 - Indsats vedr. praksisområdet Opfølgning på prøvesvar Udbredelse af PRO i almen praksis It-understøttelse af forløbsplaner Blanketter og journaludtræk i almen praksis Opfølgning på prøvesvar

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse Koordinationsgruppemøde Torsdag d. 27. oktober 2016 Lone Høiberg, LHO@medcom.dk Agenda 1) Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2) Ny dynamiske kommunehenvisning 3)

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Henvisning til kommunal forebyggelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Marts/maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 3. Spørgeskemaundersøgelse... 6 3.1 Besvarelser fra almen lægepraksis...

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12.

Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. 8. marts 2016 Referat af porteføljestyregruppemøde for Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL 12. februar 2016 Til stede: Christian Boel, Region Midtjylland (formand);

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012

Lægesystemleverandørmøde. 26. januar 2012 MedCom Danish Centre for Health Telematics Lægesystemleverandørmøde Dagsorden: 1. Velkomst 26. januar 2012 2. Referat fra sidste møde 3. Meddelelser bl.a. status LÆ-blanketter, MedCom8 konference 4. 2011

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse PLO, PL, DR forum tirsdag d. 20. september 2016 Tove Lehrmann, TLE@medcom.dk Agenda 1) Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 2) Den generelle dynamiske henvisning

Læs mere

TeleCare Nord Resultater og erfaringer

TeleCare Nord Resultater og erfaringer TeleCare Nord Resultater og erfaringer Hvorfor Global udfordring med øget antal kronikere Pilot og forskningsprojekter viste potentiale Kronisk sygdom udgør en stor og stigende del af sundhedsbudgettet

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Midtjylland - februar 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.13 Vor ref.: KRC Referat fra koordineringsmøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Dato: 27.11.2013 Sted: Videokonference Deltagere: Torben Lage Frandsen, IMT Region H, koordination Britta

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.: E-Mail: mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 5. oktober 2016 Vor ref. MBK M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 4. fælles ERFA-møde

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Dato: 17.03.16 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Sted: Deltagere: MedCom Liselotte Johansen, Assens Kommune Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Bodil Marie

Læs mere

Opstartsmøde 3. bølge 25. januar 2017

Opstartsmøde 3. bølge 25. januar 2017 Opstartsmøde 3. bølge 25. januar 2017 Program Velkomst og formål Fælles Sprog III hvor er projektet lige nu? MedComs implementeringsteam Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik Koordinations gruppe SUM, SST, KL, DR,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse

Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Udkast Projektplan Fødselsanmeldelse Projektplan version 0.1 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag...3 Baggrund...3 Formål...4 Mål...4 Faser og Milepæle...5 Fase 1 (5 mdr):...5 Fase 2 (3 mdr):...5 Fase

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet Tidspunkt:

Læs mere

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde

Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Referat fra 14. kommuneleverandørmøde Dato: 29.01.15 Vor ref.: JEJ Dato: Onsdag den 14. januar 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Odense Frank Bille, Avaleo Kim Bjørn Hansen, CGI Henrik Jensen, CSC Scandihealth

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

FMK i kommuner og lægepraksis

FMK i kommuner og lægepraksis Session nr. 6 FMK i kommuner og lægepraksis MedCom 10 temadag 14. marts 2016 Alice Kristensen, Karina Hasager Hedevang & Iben Søgaard Agenda Velkomst, præsentation og baggrund for projektet korrekt anvendelse

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 Tilstede: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Merete Halkjær, Københavns kommune Charlotte Meyer Henius, KL Poul Erik Kristensen, KL Dorthe Skou

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

1. Velkomst og præsentation. 2. Referat fra mødet den 5. november 2015

1. Velkomst og præsentation. 2. Referat fra mødet den 5. november 2015 Dagsorden til styregruppemødet den 10/12 kl. 14-16 på Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Mødet afholdes umiddelbart inden MedCom9 afslutnings arrangementet. 1. Velkomst og præsentation 2. Referat

Læs mere