UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR ÅRGANG SEPTEMBER 2010 UDENDØRS BORDTENNIS I AMAGER ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 67 14. ÅRGANG SEPTEMBER 2010 UDENDØRS BORDTENNIS I AMAGER ØST"

Transkript

1 AMA RØSTEN tidligere HOLMBLADET Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR ÅRGANG SEPTEMBER 2010 UDENDØRS BORDTENNIS I AMAGER ØST 5 nye udendørs bordtennisborde er nu opstillet forskellige steder i bydelen flere forventes at følge efter. AF KRISTOFFER KAMP THEISEN PROJEKTMEDARBEJDER AMAGER ØST LOKALUDVALG Tirsdag eftermiddag den 24. august, så Amagerbro Torv ikke helt ud som det plejer. Her indviede Amager Øst Lokaludvalg nemlig et af fem nye udendørs bordtennisborde som over sommeren er blevet opstillet i bydelen. Lokket af muligheden for at vinde bordtennisbats og bolde, trodsede en del børn det - ellers ikke bordtennisvenlige vejr og mødte op for at spille rundt om bordet. Bordtennis-landsholdsspillerne Jakob Asmussen og Mikkel Hindersson var også mødt op for at demonstrere og inspirere. Efterhånden som solen brød gennem skyerne, indfandt spillere fra flere aldersgrupper sig og understøttede herved intentionerne om at skabe et projekt for alle befolkningsgrupper. Ole Pedersen, formand for Amager Øst Lokaludvalg, talte om spillets egenskaber som social sport og ambitionerne om at imødekomme bydelens mangel på idrætsfaciliteter, såvel udendørs som indendørs. Også slagtøjsgruppen Amager Slagkraft var mødt frem med 15 trommer og gjorde deres til, at stemningen var høj. Flere af de yngste som ikke var i stand til at nå op over bordtennisbordets kant, fik til gengæld muligheden for at forsøge sig som perkussionister. ALLE BORDENE ER NU INDVIET De fire øvrige borde blev også indviet i løbet af august. På Greisvej var det to engagerede medlemmer af Grundejerforeningen Østervang, Kirsten Meyling og Max Jensen som stod for indvielsen og det er også dem som for fremtiden vil stå for gratis udlån af bats og bolde. På Sundbyøster Plads stod Sundbyøster Der er nu 5 udendørs bordtennisborde i Amager Øst alle sponsoreret af lokaludvalget Skole for arrangementet som var velbesøgt af skolens elever. Her er det Sundbyøsterhallen som vil stå for det fremtidige udlån af bats og bolde. Idræts- og kulturhuset Prismen på Holmbladsgade indviede sine to borde med en aldersopdelt turnering, også her vil der fremover kunne lånes bordtennisudstyr kvit og frit. På Amagerbro Torv arbejdes der ligeledes på en aftale med en eller flere af de nærtliggende erhvervsdrivende om udlån af bats. BORDENE SVEJSET PÅ LINDØVÆRFTET Bordene som er fra firmaet Pingout, er fremstillet i 11 mm zinkanodiseret stålplade og svejset i hånden på Lindøværftet. Grundet den robuste konstruktion og en vægt på næsten 700 kg er de tyverisikrede, stabile og modstandsdygtige over for en vis grad af vandalisme. Valget af stål som materiale referer til den danske skibstradition og giver samtidig mulighed for, at de kan stå vedligeholdelsesfri på stedet i mange år. BORDTENNIS I BYDELEN De fem udendørs bordtennisborde er i samarbejde med Prismen, indkøbt af Amager Øst Lokaludvalg. De er en del af projektet - Bordtennis i bydelen - som dels har til formål at skabe fokus på idræt og i særdeleshed bordtennis i bydelen, dels at bidrage til bydelens gadeliv og styrke det lokale fællesskab. Der har været rigtig gode erfaringer med at anvende bordtennis som element i byudvikling, både i Berlin og herhjemme bl.a. på Vesterbro. Fodbold-, basketball- og hockey-baner, skakborde og de senere år i høj grad petanquebaner, er for længst blevet velkendte udendørs aktiviteter i byens rum. Bordtennisborde fungerer godt som et supplement til disse faciliteter, ikke mindst fordi disciplinens aldersmæssige appel er så bred. Både børn, unge, voksne og seniorer benytter bordene, herved styrkes pladsernes identitet som et fællesrum for alle. Lever projektet op til forventningerne, vil der fremover blive arbejdet på anskaffelse af flere bordtennisborde i bydelen. Fra 1.september 2010 indarbejdes bordtennis som fast aktivitet i Prismens program. I første omgang oprettes 3 ugentlige timer herunder et hold for seniorer 60+. Læs nærmere herom på Prismens program, som kan ses på Prismens hjemmeside. NATUR DER BEVÆGER SIDE4 DET ER BARE GASVÆRK SIDE13 NU SKER DER FOR ALVOR NOGET PÅ KIRKEGÅRDSVEJ SIDE7

2 2 AMA RØSTEN AMA RØSTEN Jemtelandsgade 3,2 Tlf: Fax: UDGIVER: FORENINGEN AMA RØSTEN BESTYRELSE: JAN KYRSTING (FORMAND) OLE PEDERSEN MADS JUNGSHOVED ANSVARSHAVENDE: JAN KYRSTING REDAKTION OLE PEDERSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: JENS BURAU (SUPERGREEN.DK) ROBERT LØWENDAHL SØRENSEN (SUPERGREEN.DK) FOTOGRAF: BJØRN TVERSTED NY STRUKTUR I KØBENHAVNS INSTITUTIONER AF OLE PEDERSEN Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg i København besluttede d. 1. september at sende forslaget om en ny struktur på daginstitutionsområdet videre til budgetforhandlingerne, som er i fuld gang. Den ny struktur har til formål at finde besparelser på omkring 40 mio kr. samtidig med at man ønsker at bevare særprægene og mangfoldigheden i institutioner, klubber og fritidshjem. Papirarbejde og overordnet ledelse skal hvile på en klyngeleder, som får ansvaret for flere institutioner i et område. VI HAR INSTITUTIONER I ALLE STØRRELSER MED HVER DERES SÆRPRÆG Det vil vi fastholde. Men ved at samle de administrative opgaver hos en klyngeleder har vi mulighed for at effektivisere og spare på administrationen. Derfor kan en ny struktur være med til at løse den økonomiske udfordring, børneområdet i København står overfor. Og vi vælger at bevare en pædagogisk leder i hver enkelt institution for at fastholde den hverdag, som børn og forældre kender, siger børne- og ungdomsborgmester Anne Vang. Anne Vang har, siden hun tiltrådte som borgmester ved årsskiftet, besøgt omkring 100 institutioner, klubber, skoler m.m., og hendes indtryk fra besøgene har i høj grad præget planerne om en ny struktur. Især er der ændret på sammensætningen af de enkelte klynger. Mange institutioner har peget på, at de hører mere naturligt til i en anden klynge end den, forvaltningen har lagt op til, eller at de har bedre samarbejdsmuligheder med institutioner i andre klynger. 36 ud af 43 klynger af selvejende institutioner er ændret på den baggrund, mens det samme gør sig gældende for 21 ud af 81 klynger af kommunale institutioner. I den nye struktur er der klynger med kommunale institutioner og klynger med selvejende institutioner, men ingen blandede klynger. Det skyldes, at det vil være vanskeligt at drive klynger med begge typer institutioner. AMAGER ØST LOKALUDVALG HAR AFGIVET HØRINGSSVAR Amager øst lokaludvalg har haft punktet til behandling på lokaludvalgsmødet d. 19. august og udtaler følgende: Vi har modtaget reaktioner fra berørte parter på området der udtrykker stor bekymring for forslagets konsekvenser for området. Vi vil i den forbindelse pege på, at det er vigtigt for lokaludvalget, at institutionerne har de bedst mulige vilkår til at tage sig af børnene og deres forældre, og vi anser denne indsats for at have stor betydning for borgernes trivsel og sikkerhed i bydelen. Vi skal derfor opfordre til den videst mulige dialog om spørgsmålet og til at man lytter til de saglige indvendinger der kommer fra personale og forældre på institutionerne. Endelig skal vi opfordre politikerne til at afvente og inddrage erfaringerne fra Århus evaluering af klyngeledelse. Lokaludvalget er bekendt med, at også andre lokaludvalg i byen har udtrykt betænkelighed ved forslaget. AMAGER STRANDPARK HAR OPLEVET EN REKORD OG EN DEBUT TRYK OTM AVISTRYK HERNING-IKAST A/S. DISTRIBUTION: POST DANMARK OPLAG: UDKOMMER I HELE AMAGER ØST BYDEL HJEMMESIDE: AF JAKOB NÆSAGER (C), FORMAND FOR AMAGER STRANDPARK I/S, MEDL. AF KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTATION OG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Det har været en god sommer- også for Amager Strandpark. Juli 2010 har budt på en besøgsrekord på Amager Strandpark. Der er talt over gæster på Amager Strand i juli Dermed har Amager Strandpark været en af landets største attraktioner. I bestyrelsen glæder vi os meget over, at så mange - ikke mindst amagerkanere - har haft glæde af vores vidunderlige strandpark. Vi glæder os særligt over de mange lokale som dagligt eller ugentlig nyder stranden. De mange gæster har også været en udfordring, for mange gæster betyder ofte meget affald. Vi har sørget for, at holde affaldsspandene tømte, men desværre har ikke alle gæster været lige flittige til at putte affaldet i skraldespandene. Vi har haft særlig fokus på renholdelsen, men på de store stranddage, har det været svært at følge helt med. En enkelt dag kom mere end gæster på stranden og det kunne ses - også på affaldsmængderne. Sommeren bød også på en debut på Amager Strand. I august åbnede Strandparkens cafébåd. Det var en stor sejr. Båden blev købt for flere år siden, men skulle desværre bygges om. Nu er den dér. Den blev officielt indviet den 20. august, og i hundredevis af borgere har allerede taget båden til sig og gjort brug af caféen. Båden vil være åben i weekenderne hele efteråret blev også året, hvor Amager Strandpark fik en ny fin minigolfbane. Det betyder, at vi nu har en bred vifte af tilbud på stranden, så endnu flere får lyst til at besøge vores dejlige strand på Østamager. BESØG HER KAN DU DOWNLOADE DE SENESTE UDGIVELSER AF AMA RØSTEN AMA RØSTENS FORMÅL ER: STYRKE BYDELENS IDENTITET INFORMERE OM NYE AKTIVITETER OG PLANER SKABE DEBAT OM BYDELENS UDVIKLING STYRKE DEN DEMOKRATISKE PROCES AMA RØSTENS STØTTES AF: BYDELENS BEBOERE, FORENINGER, INSTITUTIONER ORGANISATIONER, ERHVERVSLIV LOKALUDVALG AMAGER ØST VIRKSOMHEDSSPONSORER: I august åbnede Strandparkens cafébåd Foto af: Bjørn Tversted

3 SEPTEMBER FESTLIG KAJAKMARATHON PÅ AMAGER STRAND Rekordstort antal roere og tilskuere blev blæst igennem til Amager Strandpark Rundt 10 GODE PROJEKTER I LOKALUDVALG AMAGER ØST BYDELSPLAN Høringssvarene til bydelsplan for Amager Øst har lige været igennem alle udvalgene og Borgerrepræsentationen, og det har været interessant læsning. AF BIRTHE SKAARUP, DF - MEDLEM AF BORGERREPRÆSENTATION Billeder og film, resultater og nyt om løbet kan læses på løbets hjemmeside Løbet vender tilbage igen til næste år den sidste lørdag i juli. AF DITTE YDE FRIIS- PEDERSEN Der var tryk på, da Danmarks tredjestørste kajakløb blev skudt i gang den sidste lørdag i juli og over 200 kajakroere kastede sig ud i Øresunds bølger og blæsevejr. Det er Sundby Kajakklub, der står bag løbet Amager Strandpark Rundt - en kajakmaraton på 20 km med fire runder omkring strandøen. Undervejs skal roerne forcere to strandoverbæringer, hvor der løbes ca. 100 meter med kajakken i strandkanten. Seks år i træk har løbet samlet eliteroere og gæve kajakmotionister fra hele landet til Danmarks eneste løb med Le Mans start løberne startes fra land og løber ned til kajakkerne og sætter i fra strandkanten. Amagers egen OL medaljevinder Kim Wraae Knudsen fra Amager Ro- og Kajakklub har deltaget 4 gange og sætter en ære i at være først på pletten, når tilmeldingen åbner. Med vindstyrker på op til 10 sekundmeter og god bølgegang, blev der hurtigt brug for de mange følgebåde, som klubbens gode naboer Sundby Sejlforening, Amagers Strands Livreddere og søspejderne Fribytterne havde stillet til rådighed. Også marinehjemmeværnet var på plads, så der hurtigt kunne komme assistance til de mange roere der i bogstaveligste forstand fik smagt på Øresund. Man bliver helt stolt af at være medlem af Sundby Kajakklub, når man er med til sådan et pragtstævne udtaler landstræneren Thor Nielsen, som mener, at løbet er blandt de bedst arrangerede i dansk kajaksport. I 2007 vandt Sundby Kajakklub da også prisen for bedst arrangerede løb ved Dansk Kano- og Kajakforbunds årsmøde. Sundby Kajakklubs formand Ulla Stuart glæder sig også: Det er sjovt, men også hårdt arbejde at arrangere et løb som Amager Strandpark Rundt hvert år skal der arbejdes energisk for at finde sponsorer og ikke mindst for at få alt det praktiske på plads. Heldigvis har vi mange aktive og initiativrige klubmedlemmer, der hvert år stiller op og gør et fantastisk stykke arbejde. I sidste ende er det det som gør det sjovt år efter år at lave løbet. Hun oplyser, at der hvert år lægges omkring 600 timers frivilligt arbejde i at arrangere løbet. Udover løbets faste sponsorer Zippo-Leathermann, e-boks og Schaumann Properties er der hvert år en række lokale erhvervsdrivende, der bidrager til løbet og er med til at fastholde løbet som et af de førende indenfor kajaksporten - også når det gælder præmierne. Løbsdagen bød også på andet end sportslige oplevelser. I start og målområdet ved jollerampen i lagunen kunne publikum nyde en kold fadøl til god musik, mens de ventede på at roerne kom til strandoverbæring og i mål. Mangen en kajakroer fik en bemærkning med på vej fra tilskuere eller speakeren ikke mindst når kajakken ikke ville helt som roeren ville. En strandgæst fortæller Jeg så en der blev så gal over ikke at kunne komme op i kajakken, at han kastede båd og pagaj fra sig. Det var svært at holde masken, for det så faktisk ret sjovt ud og han endte med at blive meget våd. Vinderen i dameklassen blev Jeanette Løvborg fra Silkeborg Kajakklub i tiden 1 time og 43 minutter og i herreklassen blev det René Olsen fra Maribo Kajakklub i tiden 1 time og 36 minutter. Sidste roer kom i mål efter 2 timer og 55 minutter. Mange borgere og andre interesserede har deltaget på forskellig vis i løbet af hele processen som startede i august 2009 og sluttede i januar 2010, og jeg synes virkelig, at Amager Øst Lokaludvalg har prioriteret rigtig mange gode projekter. Lighed i sundhed og en strategi som sikrer en social udvikling af bydelen er temaer, som der bør arbejdes videre med, idet jeg mener, at hele forebyggelsestanken skal være højt prioriteret i årene fremover, og her kan det nye Sundhedshus blive en rigtig god samarbejdspartner. Dette fører mig videre til temaet Liv ved vandet, som efter min mening hænger meget sammen med det foregående. Tanken er her, at der skal etableres et naturcenter for børn, familier og institutioner i forbindelse med vandet. Beboerne i Amager Øst er privilegeret ved at have vandet så tæt på, at have en Amager Strandpark med så rige muligheder for børn og voksne til at benytte det dejlige område til leg, naturoplevelser og bademuligheder er helt unikt. Men også andre temaer som at bydelen skal være selvforsynende med bæredygtig energi, at vi skal have grønne tværgående strøg, at Amagerbrogades facader og butikker skal forskønnes i samarbejde med Amager Vest, det kan vist alle amagerkanere være fuldstændige enige i. Men også cykelforbindelser på langs af bydelen som et alternativ til Amagerbrogade er en rigtig god ide. Endelig vil det være af stor værdi, såfremt Sundbyøster idrætsanlæg kunne udvikle sig til et aktivitetsområde, som kunne være samlingspunkt for hele Amager Øst. Der er virkelig mange godt projekter, som jeg ser frem til bliver ført ud i livet, endnu er der ikke knyttet økonomi til forslagene, men det er klart, at der bør følges op på finansieringsdelen. NU KOMMER DANMARKS FØRSTE KOLONIHAVEMUSEUM ENDELIG AF LISE THORSEN, MBR FOR S., MEDLEM AF TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. En af grundpillerne i dansk kultur, er kolonihaverne, som har spillet en rolle for generation efter generation af danskere. Fra starten var de tænkt som arbejderfamiliernes mulighed for at komme ud i frisk luft, væk fra små lejligheder og trange baggårde. Og samtidig gav køkkenhaverne et tiltrængt tilskud til familiens husholdningspenge og helbred. I dag, mere end 100 år efter de første blev etableret, lever kolonihaverne stadig i bedste velgående, og der er stor rift om dem. Haveforeningen Vennelyst på Christianshavns Vold er en af de haveforeninger, der hvert år oplever, at den særlige danske kultur også tiltrækker turisterne, når de i hobetal myldrer rundt på grusgangene for at fotografere husene. Men selv om kolonihaverne lever og har det godt, forsvinder mange af de gamle huse, og det samme gør billeder og historierne fra livet i kolonihaverne. De bør bevares, før det er for sent. Det vil en række ildsjæle gøre noget ved, og derfor har de etableret foreningen Danmarks Kolonihavemuseums Venner med det formål at opbygge et museum for kolonihavebevægelsen. Et museum, der både skal vise historien, men som samtidig skal være et levende museum. For idéen er nemlig at folk, der står på venteliste til en have, skal kunne låne et af museets huse at øve sig på, mens de venter. Foreningen er klar til at søge en række fonde, så der kan komme gang i indsamlingen og opbygningen. Og den har en grund lige ved siden af Vennelyst, som Københavns kommune har stillet til rådighed til formålet. Alt har sådan set været på plads længe - bortset fra en afgørende ting: grunden er forurenet og skal renses, før den kan bruges. Derfor har grunden ligget øde hen i 10 år, uden at der er sket noget i sagen. For selv om kommunen har givet foreningen retten til at bruge grunden, er pengene til at rense den ikke fulgt med. Det er selvfølgelig helt forkert, og derfor er jeg glad for, at det nu er lykkedes os at finde de nødvendige to mio. kr. til at rense grunden for, så foreningen kan komme i gang. For naturligvis skal vi have et museum for kolonihaverne, som det levende og helt unikke stykke dansk kulturhistorie, de er. LÆRINGSCENTER i KVARTERHUSET IT-hjælp CV-skrivning Jobsøgning Lær Informationssøgning NemID Borger.dk Jobnet.dk Lektiehjælp for voksne Nybegynder med computere? Søger job? Hjemmeopgaver driller? Ikke forstå breve fra det offentlige? Gerne blive bedre til selv at bruge internet? Se årsopgørelsen på nettet? Bestille og bruge NemID? Kom i centeret hvor vi tager fat på dine udfordringer sammen, og kommer videre. Centeret er et gratis tilbud til alle over 15 år. Vi stiller computere og rådgivning til rådighed for dig ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Om tirsdagen er der specielt fokus på jobsøgning, om torsdagen på IT. Åbent tirsdag og torsdag kl Flexrummet - Kvarterhuset - Jemtelandsgade 3, 1. sal.

4 4 AMA RØSTEN VI MANGLER FRIVILLIGE AF OLE FOLDBERG Sommeren er vel overstået og Kirkens Genbrug, Amagerbrogade 131 har haft et godt salg og modtaget mange varer, til trods for varmen. Det er vi rigtig glade for. Desværre har vi også været nødsaget til at holde lukket nogle halve og hele dage, da personalet jo også skal på ferie. Nu er vi i gang igen for fuld damp, men kan stadig godt bruge flere frivillige i butikken til at ekspedere, sortere og prismærke varer. Så er der blandt læserne nogle, som syntes det kunne være spændende at arbejde i butikken og på den måde gøre en forskel og være med til at skaffe penge til det store arbejde, der udføres i Nathanaels og Sundby sognes menighedsplejer og Samvirkende Menighedsplejers landsdækkende arbejde, til hvilket overskuddet går, så kom ind i butikken og hør nærmere. Du kan også kontakte Aase Mathiasen på telefon eller bestyrelsesformand Ole Foldberg på Endelig er det vigtigt at fremhæve, at såvel damer som mænd er velkomne. Man har måske en opfattelse af, at de kun er for damer, men dels kan mænd jo ligeså godt være i en butik og dels skal der undertiden løftes lidt tungere ting, som damerne måske har lidt vanskeligere ved. Så alle der har lyst er meget velkomne i Kirkens Genbrug Amagerbrogade 131. Venlig hilsen og på gensyn Ole Foldberg. Foto: Bjørn tversted OGSÅ SENIORER SMS'ER Der er stor interesse for at lære at SMS e, også selvom fingrene er lidt usikre på tasterne. AF JOHN KNUDSEN Med passende tempo og ro, findes hele alfabetet på kun 10 taster, 1., 2. eller ved 3. klik - bogstav for bogstav opbygges ordene og vises på mobiltelefonens display. Efter en omhyggelig opbygning af SMSbeskeden, med enkelte, nærmest uundgåelige fejltastninger, så ender det med en slet skjult tilfredshed, hvor SMS- beskeden kan sendes afsted til en af de andre på holdet. Begyndende med små SMS'er til hinanden på Øresundsvej 6, 2. sal i Senior IT Stuen, med en næsten konstant bibbende lyd som kvittering på modtaget SMS, går træningen videre til de mere krævende SMS'ere. Det hele gentages skridt for skridt med den ene øvelse efter den anden, imens der falder nogle opmuntrende bemærkninger undervejs. Som ægtepar på holdet opnår ekstra fordele,idet man under private forhold kan støtte hinanden. Det hele gennemføres over 4 gange á 2 timer, med støtte fra det skræddersyede kursushæfte. Og til tider med megen stor aktivitet, med spørgsmål om, at nu viser telefonen, en Nokia 2710 noget uventet - Hvad har jeg gjort, hvordan kommer jeg ud af det... o.s.v. Selvom man er kommet godt op i årene, så ved en rolig vedvarende indsats, så lykkedes det. hvilket bekræftes af de løbende SMS'ere deltagerne sender til instruktøren inden næste undervisningsdag. Kurset er støttet af Amager Øst Lokaludvalg, så der kunne indkøbes 7 stk. mobiltelefoner, 7 stk. start pakker med telefonnumre og taletidskort. Er du senior og har du også lyst til at lære at SMS e, så oprettes der stadig hold med op til max. 6 deltagere. Klik ind på hjemmesiden og læs mere. NATUR DER BEVÆGER DGI på vej med et helt nyt naturprojekt for børn og familier på Amager strand. Projektet skal gerne munde ud i, at der bliver bygget et naturcenter på stranden. AF MARTIN MACHADO DGI STORKØBENHAVN Forenings- og aktivitetsudvikling i den bynære natur er omdrejningspunktet i projektet Natur der bevæger, som DGI Storkøbenhavn starter op d. 1. oktober på Amager Strand. BØRN SKAL VÆRE FYSISK AKTIVE Natur der bevæger er målrettet børn og unge, dels i deres hverdag, hvor de går i skole, dels i deres fritid. Bindeleddet er voksne, der har en afgørende betydning som rollemodeller i trivsel og sund livsstil. Voksne i rollen som pædagogisk fagpersoner, eller som forælder, har stor opmærksomhed i projektet. De voksne skal opkvalificeres og motiveres til et sundere liv for både dem selv, deres egne børn og andres børn og unge. I dag er aktivitetsniveauet blandt børn og unge nedadgående, selvom det modsatte anbefales, og undersøgelser viser at når vi mennesker opholder os udendørs bevæger vi os lagt mere end når vi opholder os indendøre. Udeaktiviteter FAKTA: Natur der bevæger er et natur og aktivitetsprojekt som er opstået i et samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn som breddeidrætsorganisation, Amager Strandpark I/S og den frivillige forening friluftskorpset. Projektet er delvist finansieret af midler fra Friluftsrådet og DGI Storkøbenhavn. Projektet har et geografisk tilholdssted på Amager Øst siden, fra lufthavnen til Københavns inderhavn. Natur der bevæger starter 1. oktober og forventer at have aktiviteter fra omkring årsskiftet. For mere information kontakt DGI Storkøbenhavn på tlf Kontaktperson Martin Machado og motion i naturen, i fællesskab med andre, kan medvirke til at bryde inaktive mønstre og fremme bedre trivsel og øget sundhed. Natur der bevæger vil imødekomme den stigende inaktivitet blandt børn og voksne gennem varierende formidling og aktivitetsmuligheder i relation til de blå og grønne områder på Øst Amager og herigennem motivere til øget aktivitet og en sundere livsstil. DGI Storkøbenhavn har en vision om at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos børn og voksne gennem udnyttelse af de potentialer, der ligger i de fysiske rammer og naturen. Formålet med projektet er at bevægelse i naturen bliver et kendt element i københavnernes hverdag gennem formidling og aktivitetsudvikling i tæt samarbejde med frivillige ledere og instruktører i foreningslivet. Vi glæder os over at kunne byde velkommen til endnu en ny aktivitet på Amager Strand. Et af vores mål er at kunne tilbyde strandgæsterne varierede aktivitetsmuligheder - også udenfor selve badesæsonen, så vi også får ydersæsonerne i spil. Projektet sætter fokus på, at Amager Strand er et spændende udflugtsmål hele året rundt." Udtaler Lene Jensen som er udviklingsmedarbejder på Amager Strandpark I/S. AKTIVITETER PÅ ET HØJT FAGLIGT NIVEAU Friluftsrådet har givet tilskud til ansættelse af en naturvejleder, der vil forestå projektledelsen i Natur der bevæger over en treårig periode. Aktivitet og læring skal finde sted, hvor børn og voksne er, hvor vejr, vind og årstid tilsammen giver gode rammer for bevægelse og oplevelse. Det betyder at Natur der bevæger rykker ud med aktivitet hele året rundt og med aktivitetens målgruppe for øje. Projektets aktiviteter spænder vidt fra naturformidling for grupper, skoler og institutioner til åbne arrangementer i samarbejde med lokalforeninger med aktiviteter som løb, havkajak, havsvømning og meget mere. Natur der bevæger vil trække på en række erfaringer fra DGI Storkøbenhavn og forskellige samarbejdspartnere omkring aktivitet i den bynære natur, herunder såvel foreningsaktivitet som selvorganiseret aktivitet. Projektet vil være base for etablering, koordinering og kvalificering af foreningsfællesskaber med fokus og engagement på områderne: inklusion, bevægelse, natur og sundhed. Da projektet er under opstart søges der stadigvæk samarbejdspartnere til projektet. Skulle du have interesse i projektet, eller ønske om at bidrage med til projektets realisering kontakt venligst DGI Storkøbenhavn.

5 SEPTEMBER NY SKOLELEDER I LUFTEN SPÆNDINGEN VAR ELEKTRISK OG HUMØRET I TOP, DA ELEVER OG LÆRERE FRA SØNDERBRO SKOLE FREDAG D. 27/8 INDTOG DEN STORE GRÆSPLÆNE BAG SKOLEN. TILSAMMEN SKULLE ALLE KLASSER NEMLIG DANNE ET VELKOMMEN TIL SØNDERBRO. AF PETER HEGÅRD Anledningen var indsættelsen af skolens nye leder, Erdogan Adanir, der indtog Amager fra luften i en lånt helikopter. Det fantastiske syn bragte tårer frem i øjnene på den nye leder, som intetanende var blevet lokket med til vejrs. Sønderbro, Københavns Musisk/Kreative skole, sagde på denne, kreative måde rigtig velkommen til en skoleleder, som reelt startede sit virke på skolen pr. 1 juni. Erdogan Adanir, som oprindeligt er uddannet lærer, har allerede et langt og travlt liv indenfor København kommunes skolevæsen bag sig. Senest som afdelingsleder ved Klostervængets Heldagsskole, men et særligt stort engagement lagde han i opbyggelsen af Heimdalsgades Overbygningsskole i samarbejde med bl.a. den navnkundige skoleleder Lise W. Egholm. Erdogan brænder for det musisk/kreative og med en baggrund som billedkunstner og et hjerte, der tænder på musik, lyrik og teater i børnehøjde, er han næsten selvskrevet til jobbet på den kreative skole. Den nye leder har valgt at sætte fokus på sproget, som han som nydansker selv har erfaring med er den direkte vej til inklusion, uddannelse, arbejde og et godt liv. Erdogan Adanir mener således, at netop den legende, praktisk-musiske og kreativt/æstetiske dimension, som vægtes højt på Sønderbro skole, er en direkte vej til større faglighed, dannelse og en sjovere skolegang, og glæder sig til at se skolen vokse sig stor og stærk i de kommende år. Efter en vellykket flyvetur, med nogle fantastiske fotografier som et minde herom, landede den nye skoleleder igen på begge ben, og kunne nu se frem til en reception, hvor nye og gamle venner fra kommunens skoler skulle hilse ham velkommen i den nye stilling. LOKALUDVALGENE UNDER LUP De 12 lokaludvalg i København er blevet evalueret. Nu venter man spændt på hvad politikerne vil med lokaludvalgene AF OLE PEDERSEN Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg har nu eksisteret i 2 ½ år. Det har været en spændende og udviklende periode for lokaludvalgene, der bl.a andet har har brugt tiden til at udarbejde bydelsplaner for de to bydele. Nu har politikerne i Borgerrepræsentationen (BR) besluttet at lokaludvalgene skal evalueres og denne evaluering er foregået hen over sommeren. Evalueringen er foretaget af firmaet Als Research. Evalueringen viser, at lokaludvalgene indtil videre har været en succes. Især er der megen ros til arbejdet med at udvikle bydelsplaner for de enkelte bydele. Men der bliver også påpeget forskellige svagheder ved konceptet. Evalueringen peger på, at lokaludvalgene generelt er dyre i administration, og foreslår i den den forbindelse at visse dele af sekretariatsfunktionerne bliver centraliseret. Dette er lokaludvalgene uenige i, og mener at arbejdet udføres effektivt og til gavn for borgerne i de enkelte bydele. Rapporten påpeger, at forvaltning og politikere ikke lytter meget til de høringssvar, der kommer fra lokaludvalgene. Dette på trods af, at lokaludvalgene lægger et stort arbejde i høringssvarene. Lokaludvalgene påpeger, at det er svært at inddrage borgerne systematisk, bl.a. På grund af de alt for korte høringsfrister. Lokaludvalgene mener i den forbindelse, at det mest effektive vil være, hvis lokaludvalgene bliver tidligere inddraget i arbejdet. Rapporten anderkender, at lokaludvalgenes administration af puljemidler har været med til at styrke foreninger og institutioner i bydelene. Desværre har der vist sig at være juridiske uklarheder i forbindelse med puljemiddeladministrationen, hvilket ind imellem har ført til en noget uensartet administration. Rapporten viser desuden, at lokaludvalgene er ved at være kendte i bydelene og at borgerne opfatter lokaludvalgene som et plus for lokalsamfundet. Et minus er at politikerne desværre ikke har så god kendskab til lokaludvalgene og deres arbejde. Rapporten peger derfor på, at der er brug for en tættere kontakt mellem politikere, forvaltning og lokaludvalgene. D. 7. september blev evalueringsrapporten behandlet i økonomiudvalget, og det blev besluttet, at økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til, hvordan lokaludvalgenes arbejde kan forbedres på grundlag af rapportens overordnede anbefalinger. Se mere på lokaludvalg Amager Øst hjemmeside: Lokaludvalgsformand Ole Pedersen ønsker at lokaludvalgene bliver styrket.

6 6 AMA RØSTEN TYSK HEAVY METAL OG JERNMÆND I MASSEVIS PÅ AMAGER STRAND AF ADRIAN SALY, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, AMAGER STRANDPARK I/S. På årets første sommerdag, onsdag den 2. juni, søgte horder af rockhungrende mod Tiøren, for at få sig et skud bulder og brag. Næsten troppede op for at rocke til Københavns nye endags rockfestival, Copenhagen Live. Bullet For My Vallentine, Skunk Anansie, Slash, Volbeat, og ikke mindst Rammstein var på programmet for de særligt indviede. Sucessen var ikke mindre end at man måtte til Roskilde for at hente nye ølforsyninger, da man løb tør sidst på eftermiddagen. MERE IS OG MINIGOLF TIL FOLKET! Amager var som resten af Danmark, på nedsmeltningens rand i juli måned, og der blev god brug for de ekstra frugtboder og den nye isbod fra Ismageriet med hjemmelavet is og minigolf på sidelinjen. Ikke et år uden forbedringer på stranden. Den mest benyttede indgang til Amager Strand, ved Øresundsvej, hvor cyklisterne på stranddage vælter ind fra hele København, fik sig en overhaling, og en fin plads til at tage imod de mange gæster. I løbet af nogle år vil der også blive bygget en permanent kiosk på pladsen. BÅD OG BRO I HAVNEN. Anløbshavnen fik i år en bro som lystbåde kan lægge til, og solbadende kan ligge og slange sig på. En cafébåd kom der også havnen med væske til ganen og lækker tapas. Ikke langt derfra blev træningspavilonen, som Amager Strand har arvet fra Bøhmensgade, stillet op og bruges nu flittigt. FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE. Cirkus Sommer Summarum på Tiøren med direkte transmitteret morgen-tv for børn, var et tilløbsstykke med betalende gæster ved de mange forestillinger i løbet af juni og juli måned. Og så kommer vi til jernmændende! Challenge Copenhagen hedder Københavns nye triatlon stævne som blev godt modtaget af både deltagere og tilskuere jermænd og kvinder piskede vandet ved Amager Strand til skum inden de steg på cyklerne for at ræse til Nordsjælland, og Copenhagen Challenge afslutte med en Maratonstrækning langs Københavns havn. TYROLERMUSIK OG BIERSTUBE- STEMNING. Og så er vi næsten tilbage ved det tyske! De to første uger af september byder på Oktoberfest på Femøren, med hvad der dertil hører af lederhosen, bratwurst og barmfagre servitricer. Vil du vide mere om hvad der foregår på Amager Strand, så kig ind på og til dem der ikke ved det, så er der også fantastisk på Amager Strand om vinteren! Timothy Carlson, Challenge Copenhagen TJEKKET CYKEL-PITSTOP OG CAFÉ LATTE NU PÅ FILM AF LASSE SCHELDE MILJØPUNKT AMAGER Miljøpunkt Amager og The Bike Man sprang i orange kedeldragter og tilbød cykeltjek og café latte til de morgenfriske cyklister en torsdag og fredag i slutningen af juni. Anledningen var Københavns satsning på cykler Sommerdage i cykelbyen og målet om at blive CO2-neutral i Eventen er der nu blevet en film ud af, både en kort på ca. et minut og en lang på 2½ minut. FAKTA: se filmen på youtube. Der er en kort version og en lang version: Den korte : watch?v=u9gqjbzhuna&nr=1 Den lange: watch?v=xhmwjgcugva Nærmere oplysninger: Projektleder Lasse Schelde Miljøpunkt Amager Telefon: Flere end 300 cyklister kom i pitstop, hvilket gav kø ved The Bike Man som stod for cykeltjekket efterspænding af gear, stramning og smøring af kæde og naturligvis luft i dækkene. Mens cyklisterne ventede, fik de kaffe fra Espressomanden som er et godt eksempel på de populære funktionscykler. På trods af kødannelsen var stemningen i top, og miljøpunktets medarbejdere fik lejlighed til at høre cyklisternes mening om livet som cyklist i hovedstaden. Cyklisterne ta r cyklen til arbejde fordi det er nemmere, hurtigere og billigere end bilen. De vurderer at afstanden til deres arbejdsplads har afgørende betydning for valg af transportmidler. Skal cyklisterne selv pege på forbedringsforslag så er bredere cykelstier topscoren skarpt forfulgt af mere hensynsfuld kørsel blandt cyklister, men her kommer også forslag som højresving tilladt for cyklister ved rødt lys og lappe huller i cykelstier. En enkel cyklist skrev på mailen om forholdene ved Bryggebroen, som langt fra er optimale, flere gange er der kø ved trappen ved Fisketorvet pga. mange andre cyklister, så føler man sig som andenrangstrafikant. Tænk hvis bilister hver morgen skulle ud af sin bil og lukke en bom op midt i København. Cyklisternes input vil Miljøpunkt Amager bruge i det fremtidige arbejde, hvor der bliver mere fokus på miljøvenlig trafik.

7 SEPTEMBER NU SKER DER FOR ALVOR NOGET PÅ KIRKEGÅRDSVEJ Nu realiseres endnu et af Områdefornyelsen Øresundsvejs projekter. Et stykke af kirkegården bliver nedlagt og fremover brugt som en lille haveanlæg. Arbejdet er i fuld gang. AF RANDI SØRENSEN På meter af den gamle kirkegård, ud mod Kirkegårdsvej, har Områdefornyelsen Øresundsvej sammen med aktive borgere i kvarteret fået lov til at etablerer en have. Projektet blev udviklet således, at borgere sammen med arkitektfirmaet Peter Holst arkitekter tegnede og beskrev området ud fra deres ønsker og visioner. Området kommer til at bestå af tre mindre pladser, som kaldes biopladsen, aftenpladsen og kirkepladsen. Der bliver mindre grusarealer til at spille bold, cykle på trehjulet cykel, holde loppemarkeder og vise udendørs film på. Der bliver pergolaer til at sidde under med den gode bog og en kop kaffe, der bliver smukke blomsterbede at kikke på, og efter planerne bliver der også lagt vand ind på pladsen. Ifølge planen havde borgerne ønsket sig et vandspejl, men det sagde kommunen nej til på grund af den medfølgende vedligeholdelsesopgave. Men en vandpost, hvor tørstige børn og hunde kan få en slurk vand bliver der forhåbentligt råd til. Da det er et stykke forhenværende kirkegård, der tages i anvendelse, har det hele tiden været vigtigt for den nedsatte følgegruppe at respektere stedets karakter. Derfor kommer der ikke farvestrålende institutionslegeredskaber, men legeredskaber af naturmaterialer. Dette er et udbredt ønske fra de borgere, der deltog i planlægningsmøderne. OG HVAD SKAL BARNET SÅ HEDDE? Der har været et langt forløb omkring navngivning af området, som ikke er så stor som en park og heller ikke er en egentlig pladsdannelse, men en lille grøn, fredfyldt oase, som indbyder til ophold, leg, fordybelse og stille stunder. Man havde håbet, at de fik lov at kalde området for Magnoliehaven, fordi der kommer en del Magnolietræer på stedet. Men det er blevet afvist af Vejnavnenævnet, fordi politi og brandmyndighed er bange for, at Magnoliehaven ved alarmopkald kan blive forvekslet med Magnolievej på Frederiksberg. Ærgerligt, men forståeligt, for det ville jo være forfærdeligt, hvis en ambulance kørte forkert. Vejnavnenævnet har i stedet foreslået Sundby Have, som p.t. er til høring i Lokaludvalg Amager Øst. Ikke så beskrivende et navn, men trods alt bedre end Knoglebakken, som var et af de forslag områdefornyelsen modtog. Det var sandsynligvis heller ikke blevet godkendt. Projektet forventes færdigt omkring 1. december 2010, hvor følgegruppen vil invitere jer alle sammen til indvielsesfest. 360-GRADERS EFTERSYN AF FOLKESKOLEN Den smukke, gamle Sundbyøster Skole kan med rette efter renoveringen kaldes kvarterets nye arkitektoniske stolthed AF SOFIE K. LED - MEDLEM AF BR, BØRNE- OG UNGDOMSORDFØRER (S) Så er sommerferien ved at være forbi og vi er mange, der har nydt havnebad, strandpark og andre dejlige udflugtsmål i Sundby. Mellem sol og bølgeskvulp har jeg dog taget mig tid til at få større viden om Sundbys 10 folkeskoler. Som lokalvalgt politiker har jeg denne sommer været på besøg på samtlige skoler herude for at høre og se, hvad der er af med- og modvind de enkelte steder og diskuteret fremtiden med de enkelte skolers ledelsesteam. Det har været lærerige besøg, hvor den lokale viden om, hvordan der fx tiltrækkes elever og hvordan specialundervisning tackles, allerede har bidraget til kommende beslutningsforslag på Rådhuset, når vi nu har genoptaget arbejdet. Herudover har jeg ved selvsyn set frugten af den genopretningsplan, der har tilgodeset mange af skolerne både indvendigt og udvendigt. På trods af utaknemmelig behandling fra pressen, er der ingen klynk, men masser af mod og ambitioner for eleverne. På renoveringssiden kan fremhæves den smukke, gamle Sundbyøster Skole, som er skånsomt gennemrenoveret og med rette kan være Middelhavskvarterets nye arkitektoniske stolthed med god søgning fra kvarterets børn. Lergravsparken skole og SOCIAL OPFINDERBANK PÅ AMAGER Gerbrandskolen er også godt med og fremstår som både moderne, trygge og rummelige skoler. Endelig skal nævnes Sønderbro Skole, der er vores suverænt største skole. Den har været igennem en turbulent periode, men gør klar til comeback med en pædagogisk profil med faglig læring gennem musik og kreativitet og er blevet flot renoveret indvendigt. Jeg ser et stort potentiale i denne meget rummelige skole med store lyse lokaler. Den har mulighed for at tiltrække elever fra hele Sundby, da den nye profil giver dem helt særlige muligheder. Skolerne i Sundby gør hver deres til at bakke op om ønsket om at blande bydelens børn socialt og etnisk. Ingen er i tvivl om, at det er vejen frem for at skabe det fællesskab Sundbyboerne har brug for. I Sundby går 30 % af børnene desværre i privatskoler. Team Amager er fælles om at lave kommunikations- og arrangementsfremstød for at tiltrække forældre til de lokale skoler via tætte bånd til daginstitutioner og skolepraktik. Foreningen Brug Folkeskolen bakker op om dette, og jeg deltager også i flere af efterårets fælles arrangementer bl.a. ved gadeaktion herude torsdag d. 9. september og til skolernes infodag i Prismen lørdag d. 30. oktober. Jeg håber, at vi ses! AF MARIANNE LEMVIG Har du hovedet fyldt med banebrydende sociale opfindelser og nyskabende sociale idéer? Men ved du ikke, hvordan du får dem gjort til virkelighed? Så tag ned i Frivillig Info Amager på Amagerbrogade 12 og få masser af gode råd. Sådan lyder budskabet fra Frivillig Info Amager (FIA), som primært fungerer som opslagstavle og megafon for frivilligt arbejde på Amager, men på grund af øget efterspørgsel nu også tilbyder rådgivning til folk med gode sociale idéer og sociale opfindelser. Opfindsomme hoveder kan få sparring hos os. Vi hjælper for eksempel med at finde midlerne til at få idéen eller opfindelsen realiseret. Og vi hjælper også med at finde sparringspartnere og andre frivillige, som er med på opfindelsen, fortæller leder Joan Holm fra butikken Frivillig Info Amager, som er en afdeling under Frivilligcenter Netvirket et frivillighedscenter, som tilbyder gratis foreningsstøtte, afholder kurser, temadage og netværksaftener på hele Amager. Fælles tænketank Hos Frivillig Info Amager kan man parkere sin opfindelse i en opfinderbank og lade andre hjælpe den lidt på vej, hvis den lige mangler det sidste for at blive til virkelighed. Hos os kan man lade sin opfindelse indgå i en social opfinderbank, så vi ved fælles hjælp sammen med andre sociale opfindere kan arrangere et stort fælles socialt opfindermekka. Hos os kommer opfindelser i spil, og folk har større mulighed for at realisere den sammen med andre borgere eller virksomheder, siger Joan Holm. Sociale opfindelser som gør en forskel En del opfindelser er allerede blevet til virkelighed og gør gavn og bringer glæde for mange borgere på Amager blandt andet på grund af vejledning og sparring fra medarbejderne i Frivillig Info Amager. Manden bag de udendørs bordtennisborde, som nu står flere steder på Amager, kom for eksempel forbi Frivillig Info Amager i sommeren Vi gav ham sparring og henviste ham blandt andet til Amager Øst Lokaludvalg, der har realiseret hans idé her på Amager. Og i øjeblikket har vi flere kontakter til folk med gode sociale idéer, som vil komme til at gøre en stor forskel for mange mennesker, fortæller projektmedarbejder i Frivillig Info Amager Bo Johnsen, som har været med siden butikken åbnede dørene for frivillige første gang i sommeren En social opfindelse er en opfindelse, som løser eller forebygger en social problemstilling. Den udfordrer løsninger og eksisterende tænkemåder. Den er nytænkende og den er uprøvet. Og så er den til glæde for mange mennesker, forklarer Bo Johnsen. FAKTA: Frivillig Info Amager på Amagerbrogade 12 har åbent mandag og tirsdag fra kl samt onsdag og torsdag fra klokken Her finder du information om frivilligjob og aktiviteter i lokalområdet. Læs mere om frivilligt arbejde på Amager på og

8 8 AMA RØSTEN BLOKKENKALDER.DK En ungdomsserie for unge og skrevet af unge fra Amager. AF LOUISE ANDREASEN BlokkenKalder er en fed og underholdende historie om piger, drenge, konflikter, slagsmål, biltyveri og kærlighed. Den handler om at blive forstået, om at vælge sin stil og sit image, om ikke at få slag, om at være heldig til eksamen, om for meget chilli i hjemmekundskab, og om frihed til at gøre hvad man har lyst til. Hovedpersonen er den 16 årige Servan som vil det hele. Hun vil til Amager Bio fest sammen med sine veninder, hun vil have navle piercing uden at blive kaldt luder, og hun vil gøre hvad hun har lyst til uden at få et rygte. Hun hænger ud i Holmbladskvarteret med sine venner, de restløse drenge, players, de sjove og hårde gangstere, som lige skal have en ny frisure som kendemærke. rappere og dansere. BlokkenKalder serien har desuden en interaktiv historie, og det vil sige, at der er flere mulige slutninger på de enkelte afsnit. Man kan vælge hvilken måde hovedpersonen skal løse sit dilemma. En bruger kan således klikke sig gennem sin helt egen version af serien. Ungdomsserien lanceres til Internettet - og det er fordi unge kan lide at gå på Internettet fremfor at se TV. BlokkenKalder har fået støtte af Amager Øst Lokaludvalg, Integrationsministeriet, og Filminstitutet har også lovet sin støtte til projektet. Sønderbro skole medvirker som de unges skole og Ungdomsskolen arrangerer hold hvor skuespillere og dansere trænes. Hold øje med BlokkenKalder.dk - også på Facebook - for det er der det kommer til at ske i de næste mange uger. VÆLG DIN EGEN SLUTNING De første afsnit skal indspilles i begyndelsen af Oktober. Vi har allerede i løbet af de sidste uger castet mange unge, og der er virkelig talentfulde unge her på Amager, både som skuespillere, Casting i Pavillionen på Prags Boulevard med Abbas Deni, Yasin Aslan, Magdalene Kajow LOPPEMARKED OG ONSDAGS KRYDDERIER AF NANNA LYKKE MERRILD - KONSULENT I PRISMEN Kender du det at babyudstyr og tøj har hobet sig op i loftsrum og skabe derhjemme. Børnene er ikke længere babyer, de er for længst vokset ud af deres babytøj, puslebordet står bare og fylder og løbecyklen er blevet erstattet af et sejt løbehjul, der kan lave gnister! Der findes råd for dette, når Prismen den 3. oktober kl afholder loppemarked med legetøj, babyudstyr og kvindetøj. Her kan børn lege købmænd og tjene rigtige penge ved selv at sælge deres legetøj til andre børn til en billig penge. Babyudstyret kan mor og far sælge til andre vordende forældre og frigøre plads i loftsrummet. Kvindetøjet er en helt anden historie. Fejlkøb eller tøj, som bare hænger og fylder i skabet kan måske være det helt rigtige for en anden. Måske kan du også selv gøre et røverkøb hos en af de andre stande. Alt som sælges skal være i pæn stand. Det koster 150 kr. for en stand. Ønsker man at hænge tøj på bøjler og stativ, så skal man selv medbringe det. Prismen har borde og stole til rådighed. Book en stand på eller på Betaling foregår i Prismens information senest 30. september. ER DU MUSIKSULTEN? Den første onsdag i måneden i perioden september til april står den på musik og mad i Prismen. Her er det helt i orden at vippe med foden og tromme med fingrene på lårene. Sagen er den, at man næste ikke kan lade være. Konceptet hedder Musikalske Onsdagskrydderier og byder den 3. oktober på lækker økologisk mad fra caféen Øko Er Et Næsehorn kl. 18 og efterfølgende på dansk jazz med Rasmus Ehlers Trio kl Rasmus Ehlers Trio består af Rasmus Ehlers på piano, Poul Ehlers (Rasmus far) på bas og trommeslageren Kresten Osgood. Sammen udgav de i 2009 pladen Trinity. Musikanmelder Niels Overgaard, beskriver pladen, som i særklasse, hvor Rasmus Ehlers spiller modent, afbalanceret og personligt. Ehlers er rundet af en amerikansk klavertradition. Materialet på pladen er en blanding af trioens egne numre og numre som Goodbye pork pie hat og You don't know what love is. Alt i alt er der lagt i ovnen til en musikalsk onsdag aften udover det sædvanlige. Du kan tilmelde dig arrangementet på eller på senest mandag den 4. oktober kl. 12. Mad koster 60 kr. koncert 60. kr. samlet pris 100 kr. FAKTA: Prismen er en af de to idrætshaller der ligger i amager Øst Prismen blev indviet i September 2006 Foto: Mikkel tversted Øresundsbroens 10 års fødselsdag. De mange mennesker, som denne lune sommeraften havde fundet ned til Amager Strand, fik et meget flot fyrværkeri at se i anledning af Øresundsbroens 10 års fødselsdag.

9 SEPTEMBER UDSTILLING FRA DEN 1.oktober til den 29.oktober FERNISERING DEN 1. oktober KL I KVARTERHUSET I JEMTELANDSGADE NR. 3 Tre kendte fra kvarteret udstiller olie, akryl & akvarel malerier i Kvarterhuset på 1.sal i foyeren. Alle er velkomne til vores fernisering den 1 oktober kl PROGRAM FOR FERNISERING: tale af de tre billedmagere lidt til øregangene digtoplæsning v/ Ole P. mv en lille overraskelse så må det være slut PUBLIKUMSREKORD FOR 1001 PRIK PÅ AMAGER STRAND Børnekulturhus Ama rs sommeraktiviteter for børn var en enorm succes. Over 4000 børn og voksne væltede i løbet af 3 uger ned på stranden til workshops og teater i strålende solskin. Minea Beha skaber sine malerier inspireret af farver & former i naturen, i omgivelser og sit indre univers. Hun henter megen inspiration ved at nyde andre kunstneres udtryk og en enkelt nuance af en farve kangive inspiration til et helt maleri. Begreber som farve, mæthed, lys, sanselighed, formgivning, leg, harmoni, fred, glæde og tilfredshed er nogen af de ting som fylder. Minea Beha maler både abstrakt, naturalistisk, lettere impressionistisk og blander også disse udtryk i sit eget univers. Ole Pedersen er 67 år og har malet siden Ole maler i forskellige stilarter, i både akryl, olie og han benytter sig også af specielle akvarelteknikker. Ud over at male beskæftiger han sig med pileflet, læderarbejde, skriver digte og laver sange. Ole betragter sig som en glad amatør, men tager alligevel sit arbejde alvorligt. Ole holder af sine egne billeder, og hvis andre også kan få glæde af at se på dem er målet med at udstille nået. Se Jan Kyrsting har malet landskabs akvareller hele livet, især i hans ferier. Akvareller er hurtig teknik hvor lyset betyder alt. Jan maler altid ude, hvor lyset og farverne spiller sammen med motivet. AF MORTEN BUSCHMANN Børnekulturhus Ama r slap fantasien løs i sandet denne hede sommer. Professionelle kunstnere legede sig frem til sjov musik, dans og billedkunst i tæt kontakt med rekordmange børn og forældre. Det var sol, sommer og gratis - det var 1001 Prik. Og krydret med fantasifulde teaterforestillinger i Børnekulturhusets lejr, der som altid var placeret ved siden af Helgoland Badeanstalt. Der var godt besat hver eneste dag, i gennemsnit kom der 200 besøgende, nogle dage helt op til 400. Der har i alt været over 4000 besøgende i de 21 dage, vi lavede det, smiler Nild Regout, der er leder af Børnekulturhuset og som næsten hver dag var på stranden for at opleve de små og store glade strandgæster: Stemningen var utrolig god, og vi hyggede os virkelig meget, siger Nild Regout, og takker vejrguderne for de mange timers strålende solskin. INGEN SOM OS PÅ EN STRAND De tre uger ved Øresund var en sjov verden fuld af prikker og fantasi. En verden bygget af genbrugsmaterialer, legetøj og fantasifulde figurer, og børnene kunne blive sminket og blive klædt ud i alle mulige skægge kostumer. Børnekulturhuset Ama r har skabt sommeraktiviteter i løbet af de sidste 13 år. En dejlig og unik blanding af sol, sommer og strand, mener Regout. Der er ingen andre end os, der laver lige denne slags gratis projekter på en strand i Københavnsområdet, fortæller den 57-årige uddannede kunst- og kulturleder. Det her er det bedste projekt i 13 år. Vi har fået meget ros fra forældrene, og de var faktisk triste, da vi stoppede 1001 prik sidst i juli, fortæller Nild Regout. BEDSTE TEAM NOGENSINDE Professionelle kunstnere som Amalie Bechmann, Maria Lau Krogh, Hanne Bagh, Barthelot E. Same og Stephan Skov var hyret til at inspirere, lave sjov og fremelske børnenes indre kreative evner. Lige disse kunstnere har stor erfaring med at lave workshops med børn. Ikke for børn, men med dem. Hos os skal børn ikke have skoling, de skal frivilligt udvikle deres kreativitet. Og det kan dette hold, de var fantastiske, mener Nild Regout: Lige det her team har en enorm udstråling og inspirerede børnene til at skabe noget, de ikke selv vidste de kunne. Og jeg så, at også forældrene gik aktivt ind det. Det glæder mit hjerte, siger Nild, der arbejder hårdt på at Børnekulturhus Ama r også næste år kan drage ned på stranden med teater, musik, dans, workshops, leg og rollespil. Også selvom Regout & co. lige nu er travlt optaget af at forberede byggeriet af nyt Børnekulturhus på Øresundsvej 6. En sjov anderledes børnebygning, der ifølge planerne skal stå klart i Vi skal da lave aktiviteter på stranden igen. Alle var så glade og vejret kan vi jo ikke klage over siger Nild. Der var bare så dejlig travlt på 1001 Prik. Mere info: Kontakt: Nild Regout, Børnekulturhuset Ama r. Mobil Mail:

10 10 AMA RØSTEN X-TRA (LARGE) SJOV MOTION AF OLE PEDERSEN Et nyt og anderledes hold for kvinder og mænd med overvægt ser dagens lys i Prismen. Onsdag den 1. september kl til kan man prøve at deltage på holdet X-tra(Large) Sjov Motion. Der har længe været efterspørgsel på et hold for folk med for mange kilo på kroppen på Amager. Forebyggelsescenter Amager har også mærket efterspørgslen på lignende hold og har tidligere måtte henvise folk til Vesterbro. Vi er glade for at kunne tilbyde et hold som mange MÆNDENES DAG ENDNU EN SUCCES Omkring 500 fandt vej til Mændenes dag - som i år blev afholdt i sløjfen. Solen skinnede og begejstringen for dagen var stor AF OLE PEDERSEN Efter 3 år på Peder Lykke Centret, blev årets Mændenes Dag 2010 afholdt på et andet tidspunkt og et andet sted - nemlig lørdag den 21. august på en solrig dag på Aktivcentret Sløjfen, Øresundsvej 69. Det var ikke kun mænd i 60 plus alderen, men også en hel del kvinder i samme aldersgruppe der deltog - ja, omkring 500 ialt. Sundheds og omsorgsborgmester, Ninna Thomsen stod for den officielle åbning Annelise Rasmussen, formand for Sløjfen, bød velkommen med en slet skjult begejstret stemme og bad herefter Sundheds- og Omsorgsborgmester Nina Thomsen om at udføre den officielle åbning af Mændenes Dag. Borgmesteren glædede sig over den store indsats de mange frivillige havde lagt for dagen, uden hvem, arrangementet ikke ville have været afholdt. Hun bemærkede også de mange aktivitets tilbud de lokale klubber og foreninger kunne fremvise og ikke mindst de mange underholdnings indslag dagens arrangement bød på. har udtrykt behov for. Det særlige ved vores hold er, at fokus er på bevægelsesglæden og fællesskabet frem for BMI en og tallene på vægten, siger konsulent i Prismen, Nanna Lykke Merrild. I Prismen har vi en holdning om, at motion skal være sjovt og noget som man kommer til af lyst og ikke af pligt. Vi vil ikke problematisere overvægten, men snarere fremme lyst til at motionere, og bruger derfor heller ikke nogle former for målinger i forhold til vægttab. Camilla Brudevold Hansen er instruktør på holdet og er næsten færdiguddannet fra Godtvedskolen. Programmet er sammensat sådan, at vi arbejder hele kroppen igennem med de bedste lækkerier fra Gotvedgymnastikken, siger Camilla Brudevold Hansen. Her er plads til den enkeltes behov og man er med i det tempo, som passer til ens humør og kondi. I mine timer er ingen løftede pegefingre, men mere sjove og motiverende øvelser. Vi tilbyder en gratis prøvetime onsdag den 1. september, så man lige kan snuse til det, inden man melder sig til. LIVLIG AKTIVITET VED STANDENE Hele dagen igennem fra kl. 10 til 15, var der livlig aktivitet, ved standene og fadølsanlægget i salen, lysbillede show, Google's Street View, WII-bowling i forhallen, ved pølsevognen udenfor ved trappen, på græsplænen ved grillen og i teltet og på busholdepladsen, der i dagens anledning var inddraget til en supplerende festplads, udstyret med et kæmpe telt med passende forplejning og skiftende underholdning - en "orgel-bokser" og sangkoret "Stemmer fra opgangen" også kaldet Urbankoret. Aktivitetstilbudenen var linet op i den store sal, som samtidigt var et afslapningssted for gæsterne. Der var tilbud fra Sløjfen, Peder Lykke Centret's Dagcenter og Daghøjskole, Ældrerådene, Senior IT Stuen, Drys Ind, Dansk Røde Kors, Amager Seniorklub og Forebyggelsescenter Amager. Et jagthornorkester spillede startsignalet både inde og ude. All That Jazz, med Tina Nørløv, Hugo Rasmussen, Jacob Fischer og Tom McEwan underholdte på bedste vis. Swingers - det 6 mands store jazzorkesteret tog senere over. Imens der blev besvaret spørgeskemaer, udført konkurrencer, herunder hamret søm i træ - en opgave der krævede mandekræfter, omend kvinderne også fik en chance med "blå søm". Og der blev taget for af retterne - smagsprøver fra mandekøkkenet, spist røde pølser og lækkerier fra grillen. Der var til stadighed en mylder frem og tilbage imellem alle aktiviteterne. Også motorcyklerne, som stod parkeret på række udenfor, blev flittigt besøgt og hvor "motorcykel familíen" far, mor, søn og datter, velvilligt fortalte om deres hobby og deres maskiner. Og Jesper Klein, der var i strålende humør, fortalte frisk og frejdigt om sit liv, sit singleliv med friske humørfyldte vendinger. TRÆTTE OG TILFREDSE FRIVILLIGE Vinderne af de mange konkurrencer blev begavet og dagen sluttede med taler fra lokaludvalgs-formændene på Amager, Ole Pedersen fra Amager Øst og Lars Rimfalk Jensen fra Amager Vest, som begge udtrykte tilfredshed med arrangementet og dets betydning og man så frem til gentagelsen næste år. Trætte var de frivllige også Birthe Kofoed, som havde ledet slagest gang fra projektplanlægningen til dagens afvikling. Der blev ryddet op, så Sløjfen var klar til næste dags tilbagevendende klub aktiviteter. Også John Knudsen var træt og tilfreds med dagen, som var hans fjerde i rækken af Mændenes Dag. Han har dagen igennem zappet lidt rundt og taget stemningsbilleder og passet sin stand for Ældreråd og Senior IT Stuen - Se hans billeder på hjemmesiden Det var spændende, hvordan det ville gå, når både sted og måned var forskellig fra tidligere år, men det gik jo fantastisk, slutter John Knudsen. FAKTA: Hvad: X-tra(large) sjov motion Hvor: Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 Kbh. S Hvornår: Onsdage kl , periode 1. september til 27. oktober Pris: 320 kr. gratis prøvetime 1. september Tilmelding i Prismen eller på Kontakt: Nanna Lykke Merrild, tlf:

11 SEPTEMBER AMAGER ØST LÆSER AF VIBEKE (SØS) NIELSEN OG DORTE J. THORSEN SÅ SKAL DER IGEN LÆSES OG OPLEVES, MENS EFTERÅRSSTOR- MENE SUSER UDENFOR. Til november løber den store læsefestival København læser af stablen. Overalt i Københavns kommune vil det summe af spændende læse- og kulturarrangementer - også i Amager Øst, hvor folk i alle aldre opfordres til at finde deres indre læse- og kulturorm frem og deltage i en eller flere af nedenstående events. København læser på Amager Øst Fredag 5. november torsdag 11. november Bliv klog på kroppen Anatomi og fysiologi-udstilling med bøger, plakater og video i Prismens café. PRISMEN Fredag 5. november torsdag 11. november Mød Jørgen Leths digte i omklædningsrummet Omklædningsrummet får i denne uge en ny og inspirerende funktion, når Jørgen Leths digte og finurlige sprogblomster vil pryde væggene i flotte, røde farver. PRISMEN Tirsdag 9. november kl Fantasykampe i virkeligheden bliv klædt på og kæmp som helte og skurke i fantasy-genren Junior-rollespil for 8-11-årige PRISMEN Tirsdag 9. november kl Jernmanden en spændende forestilling med Teater Portamento Børneteater for 6-12-årige BØRNEKULTURHUS AMAR i Amager Bio Tirsdag 9. november kl Cirkelines Fødselsdag en herlig eftermiddagsforestilling for børnefamilierne KVARTERHUSET Tirsdag 9. november kl. 19 Mød Lotte og Søren Hammer, der er søskende og forfatterne bag succesbogen Svinehunde BIBLIOTEKSHUSET PÅ RODOSVEJ Torsdag 11. november kl. 19 Louis Live: Forfatter Louis Jensen og Teater ZeBU en aften med både anmelderrost teater og fortællinger om tilblivelsen af forestillingen TEATER ZeBU Torsdag 11. november kl Mød Olav Hergel den Cavling-belønnede journalist, der står bag bøgerne Flygtningen og Indvandreren SUNDBY BIBLIOTEK Tirsdag 23. november kl. 19 Særaften om romanen i dag i Danmark med forfatter og redaktør Thomas Aagaard Skovmand fra Byens Forlag Arrangementet er en slags samlet sæsonafslutning for læseklubberne med et glas vin med mere. KVARTERHUSET Vær obs på, at nogle af arrangementerne kræver tilmelding. Læs mere om de forskellige arrangementer på KULTURNATTEN NU OGSÅ PÅ AMAGER AF VIBEKE SØS NIELSEN AMAGERBRO KULTUR For første gang kommer der nu også til at ske noget på Amager under Københavns Kulturnat. Den 15. oktober har Amagerbro Kultur fået sat 3 spændende arrangementer på programmet. I Kvarterhuset/Sundby Bibliotek er der familiekoncert med Alberte og Benjamin Koppel. Koncerten starter allerede kl. 17 for at småbørnsfamilierne også kan være med. Her er der mulighed for at nyde kulturnatten i et roligt tempo så børnene kan introduceres til det pulserende kulturliv. Efter koncerten er der lidt familievenlig aftensmad, så både børn og voksne kan blive tanket op inden de styrter videre ud i kulturnatten. Alberte og Benjamin fortsætter deres kulturnat på Christianshavn. Bibliotekshuset på Rodosvej får besøg af Elisabeth som laver en godnatkoncert for børn mellem 2-5 år. Børnene er velkomne til at tage deres bamser eller dyner med til godnatkoncerten. Inden koncerten er der workshop med billedkunstner Maria Lau Krogh. I Prismen er jorden giftig! Med de top professionelle aktører i street-aktiviteten Parkour Team Jiyo kan man komme ml. kl. 17 og 20 og lege jorden er giftig. Der starter en ny workshop hver hele time. Samtidig er der en helt særlig kunstnerisk lyd og lys installation. Prismens facade vil fungere som et levende lærred og lyd, lys og bevægelse vil bevæge sig indefra huset og forplante sig ud i gadebilledet. Parkour workshoppen er for alle som har lyst til at prøve parkour og lege James Bond for en aften. I vores kultursal er der en miniforhindringsbane for de mindste 0-4 årige. Dette arrangement ligger kl Alle arrangementerne er støtte økonomisk af Amager Øst lokaludvalg og Kulturnatten. Så husk at købe et Kulturnatpas på bibliotekerne, så kan du komme ind til alle nattens spændende arrangementer. MUSIK In Memoirs /Kristoffer Tophøj/Signe Mansdottir 17. september kl. 20 Entre 50/30 kr. (m. studiekort) KVARTERHUSET Musikalske onsdagskrydderier Santa Cruz 22. september kl. 19 Spisning kl. 18, 60 kr. koncert kl. 19, 80 kr. Begge dele for 120 kr. PRISMEN Robbin Thompson 22. september kl. 20 Entre 80 kr. + gebyr KVARTERHUSET René Evald 30. september kl. 20 Entre 60 kr. KVARTERHUSET Musikalske onsdagskrydderier Rasmus Ehlers Trio: Trinity 6. oktober kl. 19 Spisning kl. 18, 60 kr. Koncert kl. 19, 60 kr. Mad og koncert: 100 kr. PRISMEN Tumult 7. oktober kl. 20 Entre 60 kr. + gebyr KVARTERHUSET Hugo Rasmussen Allstarz 4. november kl. 20 Entre 80 kr. KVARTERHUSET BØRN Supersjove Søndage med Maria Lau Krogh 3. oktober kl Gratis adgang. BIBLIOTEKSHUSET RODOSVEJ Film for mindre børn 22/9 kl /10.30 og 27/10 kl /10.30 Første visning er for vuggestuebørn. Anden visning er for børnehavebørn. Tilmelding fra en uge før tlf BIBLIOTEKSHUSET RODOSVEJ Din filmklub 22. september kl. 15- ca Karla og Katrine 27. oktober kl. 15- ca The Incredible Hulk Medlemskab af filmklub kræves for at overvære disse film! Aldersgruppe: 8-11 år Ring tlf for info. BIBLIOTEKSHUISET RODOSVEJ Lys over Amager workshop for børn 25. september kl Arr. med Miljøpunkt Amager. Gratis adgang. KVARTERHUSET Pigeidrætsdag 29. september kl Tilmelding fra klasselærer på kff.kk.dk. Alder: klasser PRISMEN KaravaneDobbeltKoncert 27. oktober kl og kl. 11 For klasse. Tilmelding på kvarterhuset.dk KVARTERHUSET FOREDRAG / FILM / KULTUREVENTS Den nye ulighed - myten om klassesamfundet der forsvandt 16. september kl Gratis adgang KVARTERHUSET Barselsforedrag familieliv i balance 21. september kl Tag barnet med og parker vognen udenfor. Gratis adgang. KVARTERHUSET Filmaften: Man on Wire 5. oktober kl Gratis adgang KVARTERHUSET Forfatteraften: Tony From Petersen 6. oktober kl.19 Gratis adgang. Tilmelding tlf BIBLIOTEKSHUSET RODOSVEJ Indvandrerne før og nu: Foredrag med Bent Østergaard 12. oktober kl Arr: Mødested Amager og Læringscentret. Gratis adgang KVARTERHUSET MOTION OG BEVÆGELSE Ingen holdundervisning i uge 42, efterårsferien Gravidhold GRAVID OG I FORM (fra 12. uge til termin) Forberedelse til fødsel og styrkelse af kroppen. Start: 7/9 26/10 Tid: tir. kl Pris 420 kr. Babyhold MOR BABY I FORM (babyer 0-6 mdr.) Motion, styrke, smidighed og genoptræning af bækkenbund. Start 6/9 slut 25/10 Tid: man. kl Pris: 560 kr. BABYSTIMULASTIK Kontakt Prismen om nye hold!! For børn KREATIV DANS (2-4 år) Vi arbejder med krop, mod og fantasi. Tid: man. (hold I og II). Start 6/9, slut 25/10 Hold I: Hold II: kl Pris: 280 kr. KREATIV DANS (5-6 år) Vi går på opdagelse på dansegulvet og bruger kroppen til musik. Start: 6/9 slut 25/10 Tid: man. kl Pris: 280 kr. BALLET FOR BØRN (6-8 år) Ballet for børn er leg, dans og bevægelse til musik. Start 1/9 slut 27/10 Tid: ons. kl Pris: 320 kr. REDSKABSGYMNASTIK (7-10 år drenge og piger) Vi øver os i at stå på hoved og på hænder. Vi laver spring, kolbøtter og øver saltomortaler fra trampolin. Start 6/9, slut 25/10 Tid: man. kl Pris: 280 kr. Familieaktiviteter FAR OG BARN (0-4 år) Mor Forbudt! Selvorganiseret leg for far og barn. Lør.14/8 31/10, kl Pris: 35 kr. pr gang ÅBEN HAL Vær med til at lege i den store grønne arena med sjove redskaber, luftmadrasser og bolde i alle størrelser. Lør. 18/9, 2/10, 9/10, 23/10, kl Pris: 35 kr. for 1 voksen + 3 børn u. 12 år XL for unge og voksne X-LARGE SJOV MOTION Motion og bevægelse selv om du vejer for meget. Hele kroppen arbejdes igennem med de bedste lækkerier fra Gotvedgymnastikken. Start: ons. 1/9, slut 27/10, kl Pris: 320 kr. *Ingen undervisning onsdag 29. september SENIORER SENIORGYMNASTIK Motion og samvær. Kaffe og hygge efter timen. Start: 1/9 Tid: Onsdag Pris: 40 kr. pr. gang * Ingen undervisning onsdag 29. september Musikalsk Legestue Lørdage i september og oktober kl for 1-3 årige og kl for 3-6 årige. Entre 20 kr. pers. pr. gang. Samarbejde med Børnekulturhus Amar. BIBLIOTEKSHUSET RODOSVEJ KULTUREVENTS: Bog- og cdsalg 24/9 9/10 SUNDBY BIBLIOTEK Udstillinger: September: Susan Verstege i Kvarterhuset og Nina Martin i Bibliotekshuset Rodosvej. Oktober: Minea Beha/Jan Kyrsting/ Ole Pedersen i Kvarterhuset og Tommy Gyldholm i Bibliotekshuset Rodosvej Kulturnatten 15. oktober Forhindringsbane og parkour i Prismen, familiekoncert med Alberte og Benjamin Koppel i Kvarterhuset /Sundby Bibliotek og i Bibliotekshuset Rodosvej er der workshop samt koncert med Elisabeth. Se programdetaljer på www. amagerbrokultur.dk Entre er Kulturpas til kulturnatten passet kan købes i bibliotekerne. Amager Børneteaterfestival i efterårsferien Forestillinger hele ugen på 3 forskellige scener. Se hele programmet på www. amagerbrokultur.dk Køb billetter online Klubber i Bibliotekshuset Rodosvej Strikkeklub Erindringsværksted - DR Krimiklub Torsdagslæseklub Tirsdagslæseklub Børnelæseklub. Se mere på biblioteker/bibliotekshuset for dato og tilmelding. København Læser november HimmelHavn, Louis Jensen Live, Cirkelines fødselsdag og forfatteraften. Se hele programmet på

12 12 AMA RØSTEN IMPONERENDE BØRNEKULTURHUS-PROGRAM Børnekulturhus Ama r skyder ny sæson i gang d. 6. september og programmet er som altid proppet med sjove, fantasifulde og spændende tilbud. Årets tema er Fantasi AF MORTEN BUSCHMANN Jeg synes, at efterårsprogrammet ser virkelig sjovt ud igen i år. Dels på grund af de nye anderledes musikalske tilbud og dels pga. bredden af de mange arrangementer, siger Nild Regout, mangeårig leder af Børnekulturhus Ama r. Det store Efterårsprogram indeholder tilbud for skoler, familier, institutioner, for store og små og for børn med specielle udfordringer. med fællesspisning. Denne gang med en klovneforestilling plus fortællende koncert med musikerne Paul Banks og Charlotte Halberg. Alle dage i efterårsferien er der teaterfestival arrangeret af Børnekulturhuset Ama r, Amagerbro Kultur og Zebu. Børnekulturhuset deltager med teaterværksteder, hvor børnene selv kan prøve at spille teater. Og musikken skal ikke glemmes. Der er lavet spritnye akustiske musiksammenspilshold for de årige. til den enkeltes behov. Værkstedet går ud at hjælpe børn til at blive bedre til at koncentrere sig. Og opbygger deres selvtillid på en sjov måde. Nild Regout fortæller: Vi vil desuden gerne have flere tosprogede børn til at udtrykke sig kreativt. Både med at lave tegninger og male billeder, men også via dans. Derfor har vi sammensat nogle gratis introduktionsværksteder for præcis de her børn. Jeg er sikker på, at det bliver sjovt. LYS I MØRK SÆSON Babydans for de helt små, skrive- og arkitektur-værksted, billedværksteder, heltetræning, sang og moderne funkdans er bare et lille udpluk af de mange skægge aktiviteter, som Børnekulturhus Ama r serverer i de mørke efterårsmåneder. Igen i år er der hyggelige caféaftener BØRN MED SPECILLE BEHOV Igen i år sætter Børnekulturhuset Ama r fokus på børn med specielle behov, som ikke kan deltage på vores almindelige heltetræningshold. Bl.a. børn med ADHD, autisme eller OCD kan få glæde af Heltetræning på vores super hold, hvor der tages hensyn TILBUD FOR SKOLER OG INSTITU- TIONER Børnekulturhuset tilbyder ikke kun aktiviteter i fritiden. Også institutioner og skoler får et spændende program med gratis aktiviteter: En af nyhederne er, at elever fra nul te til 9 ende klasse kan komme på et hold ved navn Musikalske mennesker. Vi tilbyder også gratis aktiviteter for skolerne, derfor har vi uddelt et separat hæfte med tilbud på skolerne. For så er vi sikre på, at andre børn end lige dem som har forældre som interesserer sig for kultur, kommer med. Måske har dé elever en indre kreativ åre, som de slet ikke vidste fandtes inden i dem, siger Nild Regout. HUSK AT TILMELDE JER Nild Regout mener, at det at være aktive sammen i familierne er utrolig vigtigt: Børn udvikler sig også gennem kunst og kultur; simpelthen ved at være kreative. Børn skal ikke kun lære færdigheder som i skolen, men de skal lære at udvikle kreativitet. Dén får de via vores professionelle kunstnere herude. Og selvfølgelig via børnenes egen lyst og glæde Hver dag lørdag er der Billedværksted på Øresundsvej. Her kan børnene lave smykker, æsker eller hvad deres fantasi kan trylle frem. Ovre i Bibliotekshuset på Rodosvej 4 er der sjov musikalsk legestue på alle lørdage. Lige til netop disse to aktiviteter skal i ikke tilmelde jer til. Men ellers skal i kontakte Børnekulturhuset for tilmelding. Ring på tlf Eller send os en mail: Så modtager I straks en tilbagemelding, om der er pladser. Efterårsprogrammet er stærkt i år, men Nild Regout ser gerne, at fantasien får endnu mere frit spil via endnu flere tilbud. Lige nu hersker der en særlig travlhed i Børnekulturhuset Ama r: Et nyt børnekulturhus er i støbeskeen herude, og derfor er vi rygende optagede af at forberede det. Og har derfor ikke helt så mange tilbud som sidste år, men vi kommer stærkt igen, lover Nild Regout. Alle oplysninger om pris, tid og sted, lærere og adresser kan du finde i den udførlige folder Program Efterår Og selvfølgelig på nettet: LOKALE 30 m2 UDLEJES I KVARTERHUSET Står du og mangler et lokale til en spændende aktivitet, så har vi et lokale til leje i Kvarterhuset. Kvarterhuset er et Kulturhus med et væld af spændende aktiviteter, herunder børneteater, foredrag, koncerter m.m. Huset rummer endvidere både bibliotek, café, og ungdomsskole samt en række andre spændende lejere. Se mere på Kvarterhuset ligger centralt på Amagerbro, kun to minutters gang fra Amagerbro Metro Station og tæt på alle centrale buslinjer til og fra Amager. Adresse er: Jemtelandsgade 3, 2300 København S. Er du interesseret i ovenstående kan du Kontakte Steen Christensen på tlf eller mail: VI OPFORDRER ALLE DER ØNSKER EN FORTSAT UDGIVELSE AF AMA RØSTEN TIL AT INDBETALE ET STØTTEBELØB, ELLER TILKENDEGIVE, AT DE ØNSKER EN ANNONCE I NÆSTE BLAD. TILSAGN KAN GIVES TIL: MADS JUNGSHOVED KVARTERHUSET JEMTELANDSGADE 3 TLF Lektiecafé Du kan få hjælp til dine lektier på Sundby Bibliotek: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl (særlig matematik!!) Torsdag kl Sundby Bibliotek Alle er velkommen!

13 SEPTEMBER DET' BARE GAS(VÆRK) Foto: Henrik Enslev Kyrpo LIV I GASBEHOLDEREN AF LARS WEISS, BR (S), - NÆSTFORMAND I NETVÆRKET AF EUROPÆISKE STORBYER (EUROCITIES ) Når man undersøger folks holdning til, hvad der giver deres bydel identitet, er svaret ofte en særlig handelsgade, en hyggelig plads, et tårn eller et spektakulært byggeri. Sådan er det ikke bare i København, men i alle Europas storbyer. Som beboer får man byens profil under huden. Således også på Amager, som på grund af Ørestaden mod vest har fået en helt ny skyline. Langs vandet mod øst ligner øen trods ny strandpark og boligbyggeri stort set sig selv. Som et markant vartegn midt i det hele ligger Sundbyernes lyseblå og rustrøde gasbeholder, som siden 1971 har forsynet en del af hovedstaden med gas. Men nu er det slut, gasbeholderen er overflødig og dens fremtid er uvis. Derfor er det positivt, at Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur i samarbejde med Københavns Bymuseum har indstillet til Kulturarvsstyrelsen, at det ejendommelige teleskopagtige kæmpebeholder beklædt med et let jernstativ, bliver fredet. Rives den ned, vil kystlinjen blive som en delvis tandløs gumme. Men der er mere at glæde sig over. Områdets beboere er begyndt at komme med forslag til, hvad gasbeholderen kan bruges til. Idéerne spænder fra kultursted AMAGER BØRNETEATER FESTIVAL EN FÆLLESOPLEVELSE I EFTERÅRSFERIEN AF MARC VAN DER VELDEN Forestil dig: En hel uge med noget af landets bedste børneteater. 7 forskellige teaterensembler, 12 sanselige, poetiske, humoristiske, skæve og visuelle opførelser for alle aldersgrupper. Desuden fire dage med værksteder hvor børnene selv arbejder med teatrets magi og virkemidler. Det er et nyt og unikt samarbejde mellem fire af kvarterets kulturinstitutioner, der sørger for at efterårsferien på Amager kommer til at sprudle af nye og spændende teateroplevelser for børn og voksne. Der er forestillinger for alle aldersgrupper mellem 1½ og 12 år. Og selvfølgelig for alle de voksne, der følger med børnene. Forestillingerne er valgt ganske subjektivt, siger Marc van der Velden, kunstnerisk leder af ZeBU og én af initiativtagere: Vi mener simpelthen det er noget af det bedste børneteater, der findes i Danmark for tiden. Samtidig har vi lagt vægt på en god variation i aldersgrupper, indholdet og den spilleform teatrene tilbyder. I alt vil næsten 800 gæster kunne opleve festivalens forestillinger på de tre spillesteder: Kvarterhuset på Jemtelandsgade, Bibliotekshuset på Rodosvej og ZeBU på Øresundsvej. Der er plads til 12 børn på hvert af de fire teaterværksteder, som finder sted i Børnekulturhuset Ama r, ligeledes på Øresundsvej. med teater, musik, motion og lokalhistorie til klatretårn, stjernekiggeri, økomarked, udstillinger og mange andre ting. Fredes bygningen, vil forslagene indgå i det videre arbejde sammen med andre bud på, hvad man kan få ud af et 56 meter bredt og 59 meter højt, bevægeligt bygningsværk. Det bør ikke skræmme os på rådhuset, at det vil være en kæmpeopgave at oprense området og ombygge beholderen til daglig brug for mange mennesker. Vi skal lade idéerne blomstre og slå rod. Det har man f.eks. gjort flere steder i Tyskland og i Athen, hvor nedlagte gasværksbeholdere nu indgår i spændende nye erhvervs- og kulturaktiviteter. Vi har også tidligere gjort det i København, hvor Østre Gasværk efter meget sejpineri endte som hovedstadens ny spændende teaterbygning. I indstillingen om fredning hedder det: Den store puffergasbeholder ved Sundby Gasværk er både landmark, vartegn og pejlemærke. Beholderen kan ses fra store dele af København både til lands og til vands. Beholderen står som et monument over Københavns Forsyningsvæsens udvikling og er i sig selv et monumentalt og skulpturelt bygningsværk. Som beboer på Amager ser jeg frem til, at kreativiteten med hensyn til anvendelsen får lov til at folde sig ud. De 4 teaterværkstederne er aldersopdelt, så undervisningen kan tilrettelægges børnene bedst muligt, siger Maria Regout, leder af Børnekulturhuset Ama r: Og værkstedernes output, de små dramaer der skabes, vil blive vist for forældre og venner i slutningen af undervisningen. Festivalen retter sig først og fremmest mod Amagers børnefamilier og institutionerne og dernæst til resten af byen. Alle festivalsteder ligger tæt op af Amagerbrogade og er nemt at komme til med offentlig transport. Festivalen støttes af Amager Øst Lokaludvalg og Nordea Fonden og billetter bestilles på og koster 30 kr, hvad enten man er voksen eller barn. Værkstederne er gratis, men der skal bestilles plads på tlf FAKTA: Program Amager Børneteater Festival 2010 Lørdag 16. oktober kl. 11 i Kvarterhuset Store Klaus og Lille Klaus af Asterions Hus. Aldersgruppe: familieforestilling fra 6 år Søndag 17. oktober Kl. 10 og kl i Bibliotekshuset på Rodosvej Sikke et vejr af Teater du milde himmel. Aldersgruppe: 1½ - 6 år AF HENRIK ENSLEV KYRPÅ Den store struktur, knejsende på kanten af Amager, et sømærke genkendeligt på lang afstand og spændstigt dragende på nært hold. Når den i nær fremtid tømmes for gas og dermed for indhold, har Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur i samarbejde med Københavns Bymuseum indstillet til Kulturarvsstyrelsen at tårnet fredes, for at bevare den store blå og rustne bygning for fremtiden. Bygningens alder berettiger ikke til en fredning, det gør derimod, at dette vådgasanlæg er det sidste i brug i Danmark, og når det tages ud af brug vil det sammen med et gastårn i Hobro på danmarks gasmuseum være det sidste af sin slags i Danmark. FREMTIDEN Amager Øst Lokaludvalg besluttede på sit møde i juni i år at arbejde for en fredning af Sundby Gastårn, samt at udskrive en offentlig idékonkurrence om den fremtidige anvendelse af gastårnet. Der indkom 12 forslag til fremtidig anvendelse, og Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Miljø og Plan valgte at give førsteprisen til tre forslag fra Hanne Nissen, som foreslog at tårnet kan bruges til Klatretårn, stjernekikkert og museum. Et andet præmieret forslag fra Hedda Matthesen går på at bruge tårnet til et teater a la Øster Gasværk, og endeligt blev Nini C.A. Clausens forslag om at bygge tårnet om til et kultur og markedshus med inspiration fra spanske kulturhuse præmieret. Lokaludvalget modtog også henvendelser fra et par borgere, som mente at Amager ville blive et bedre sted at bo uden gastårnet, og som følge deraf foreslog tårnet nedrevet. Konkurrencen givet et godt fingerpeg om, i hvilken retning borgerne på Amager gerne ser indholdet bevæge sig i, og det må sammenfattende siges at bevæge sig fra gas ind på det kulturelle område. At denne bevægelse kan startes er naturligvis Mandag 18. oktober kl og og Tirsdag 19. oktober 9.30 i teater ZeBU I Byens Lys af Nørregaards Teater. Aldersgruppe: 3 8 år Tirsdag 19. oktober kl og i Kvarterhuset Den sultne larve Aldrigmæt af Teatret st. tv. Aldersgruppe:1½ - 4 år Onsdag 20. oktober kl. 10 og kl i Bibliotekshuset Den grimme ælling af Teater Lampe. Aldersgruppe: 2 5 år Torsdag 21. oktober kl. 10 i teater ZeBU Skæve historier af Teater Patrasket. Aldersgruppe: 7 12 år Fredag 22. oktober kl. 10 i teater ZeBU Stranden af Zebu. Aldersgruppe: for alle fra 6 år Teaterværksteder i Børnekulturhus Ama r: Tirsdag 19. oktober kl , aldersgruppe: 6-10 år. Forestilling kl Onsdag 20. oktober kl , aldersgruppe: 6-10 år. Forestilling kl under forudsætning af, at Kulturarvstyrelsen beslutter at frede selve tårnet og dermed rammerne for det fremtidige indhold. Der findes flere eksempler på denne form for transformation af tidligere industriområder til kultur og boligområder. Tvillingsiloerne på Islands brygge er et strålende lokalt eksempel, men også Østre Gasværk, som jo deler fortid med Sundbyanlægget. Der er flere forhold omkring selve gastårnet som påvirker den fremtidige brug, herunder, at grunden er forurenet, men også de tilstødende små bygninger, hvoraf en del oprindeligt er tegnet af Arne Jacobsen. I skrivende stund er det dog uklart præcist hvilke bygninger der er tale om, samt hvor meget de eventuelt er ombygget siden den berømte arkitekt bidrog i årene imellem 1953 og Københavns Museum har bidraget med oplysninger om, at det drejer sig om et kompressor- og apparathus med værksteder og folkerum, et graderværk og et reformeringsanlæg. Det meste andet byggeri, heriblandt de nu nedrevne tanke blev formgivet af arkitekt Jørgen Maglebye. De blev opført i perioden og bygherren står ifølge Bygninger og kulturmiljø på Københavns Museum omtalt som Sundby Gasværk. Amager Øst Lokaludvalg, Henrik Enslev Kyrpø KILDER: Pelle Skrubbeltrang, Studentermedhjælper, Københavns Museum dk/bgmonline_ab/185/, side 20 page20.html, beslutningsprotokol_17_6_10 Anslag 3150 Torsdag 21. oktober kl aldersgruppe: 4-5 år. Lille forestilling kl Fredag 22. oktober kl , aldersgruppe: 4-5 år. Lille forestilling kl

14 14 AMA RØSTEN KLASSIKERE OG FODBOLD HOS DR. PJUSKEBUSK AF DORTE J. THORSEN - JOURNALIST Sebastian Klein, også kendt som Dr. Pjuskebusk, har altid læst meget, både for sine børn og for sig selv. Hjemme hos Sebastian Klein bliver der læst på en daglig basis. Men det er ikke det samme, som der læses i familien, der udover Sebastian tæller hans kone og deres to drenge. FODBOLD OG KLASSIKERE Sebastians yngste dreng på 5 år får læst værker op som Ole Lund Kierkegaards og Astrid Lindgrens udødelige bøger. Nede i børneværelset står reolen nemlig spækket med klassikerne som for eksempel også tæller Thøger Birkelands og Bjarne Reuters bøger. Der er også lydbøger med Grimms Eventyr, indtalt af Sebastian Klein selv og ikke mindst bøgerne om Frække Frida, indtalt af drengenes farmor Lykke Nielsen. Sebastian Kleins ældste dreng på 8 år kan selv læse, og vil også helst selv, især når det er noget om fodbold og bedst er det, når det drejer sig om FCK eller FC Barcelona. Han er nemlig vild med fodbold og sluger alt, hvad han kan få fat i om emnet, hvad enten det er på nettet, tekst-tv, i aviser eller blade, siger Sebastian Klein og fortæller, at sønnike for nylig skrev et fodboldreferat, som han så efterfølgende læste op i skolen. FAGLITTERATUR OG KRIMIER Sebastians kone er som mange danskere en inkarneret krimi-fan, der pløjer sig igennem den ene spændende bog efter den anden. Det gør Sebastian ikke. Hvis jeg gik i gang med en krimi eller en anden skønlitterær bog, så ville jeg ikke kunne lægge den fra mig, før jeg var færdig med den, og det har jeg slet ikke tid til. Man må prioritere, og jeg læser i stedet faglitteratur, som det er lettere at gå til og fra. Selvfølgelig en masse omkring naturen, dyr og fugle, som jeg bruger i mit arbejde. Men også Danmarks- og verdenshistorie læser jeg glad og gerne, siger Sebastian Klein. Prismen Men selvom der læses en del i det Kleinske hjem, skal kroppen også passes og Sebastian Klein og hans to drenge kommer ofte i Prismen, når der er åben hal. Vi bor jo lige ved siden af, og det er et skønt sted. Det sker også tit, at vi har gæster med derover, og så sidder vi voksne på trappen og snakker, mens børnene boltrer sig rundt. Den store sal er omdannet til én stor legeplads, og er tilmed et af de få indendørs steder i København, hvor man kan komme med børn og have det sjovt, slutter Sebastian Klein. LÆSEGRUPPER HITTER PÅ AMAGER Danskerne er et læseglad folkefærd. Læsegruppernene nu er så stor en succes, at folk står på venteliste for at komme med. AF DORTE J. THORSEN JOURNALIST. Bibliotekshuset på Rodosvej er et af hjemstederne for mange af de læsegrupper, som der år for år bliver stadig flere af overalt på Amager. MEST KVINDER Bibliotekar på Rodosvej Pernille Schaldemose fortæller: Vi har for nærværende fire læsegrupper for voksne og en læsegruppe for børn og vi har folk skrevet op på venteliste. Interessen er faktisk så stor, at vi nemt kunne oprette mange flere læsegrupper. Vi har også til denne sæson oprettet en formiddagslæsegruppe. Når man siger læsegruppe, forestiller mange sig en midaldrende eller ældre kvinde, der i forvejen benytter sig af diverse kulturelle tilbud som museer og udstillinger og som i forvejen kommer meget på biblioteker. Et billede der ifølge Pernille Schaldemose heller ikke er helt ved siden af. Men der kommer også mænd i læsegrupperne, og der kommer også yngre kvinder. Faktisk hitter læsegrupper mere og mere blandt unge fra cirka årsalderen. Fælles for alle er ifølge Pernille Schaldemose glæden ved at dele bogoplevelserne med andre. BØGER OG SAMVÆR Det drejer sig altså om lige dele læseglæde og samvær, som også Lisbeth Riget påpeger. Lisbeth Riget har i fem år været med i en af læsegrupperne hos Bibliotekshuset på Rodosvej, og hun siger: Jeg har været med i læsegruppen i cirka fem år, men husker alligevel tydeligt, hvor fantastisk en oplevelse det var pludselig at kunne dele en bog med andre. Ja, jeg var helt høj, da jeg gik hjem efter det første besøg i gruppen. I de år Lisbeth Riget har været i læsegruppe husker hun kun én eneste gang, hvor alle havde den samme mening om en bog. Normen er nemlig at læsegruppen kommer vidt omkring i bogens univers, og at man jævnligt bliver inspireret til besøg i de andres personlige universer. Men udover det store litterære fællesskab er der også sket andre knopskydninger, så flere i gruppen ses i andre sammenhænge. Lidt pudsigt har det vist sig at de fleste deler en interesse for have, musik, kunst og kultur i almindelighed, fortæller Lisbeth Riget, der også er glad for at læsegruppen udover månedens bog også præsenteres for bibliotekets nyindkøb så læsegruppens medlemmer får mulighed for at være førstelæsere og dermed superaktuelle. Lisbeth Riget har i fem år været med i en af læseklubberne NU SUPERSKOLE PÅ VEJ PÅ AMAGER AF OLE PEDERSEN SOM ET LYN FRA EN KLAR HIM- MEL SKOLERNE BLEVET GJORT BEKENDT MED ET FORSLAG TIL SAMMENLÆGNING AF 4 SKOLER PÅ AMAGER. FORSLAGET MØDER UMIDDELBART STOR MODSTAND FRA FORÆLDRE PÅ DE IMPLICE- REDE SKOLER. På Børn og Ungdomsudvalgets møde d. 8. september er der fremlagt forslag om dannelsen af en ny superskole på Amager ved en sammenlægning af Dyvekeskolen, Højdevangens Skole, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen- I forslaget står der at skolerne enten lægges sammen to og med 5 og 6 spor eller til en 11 sporet skole med en specialklasserække. Dette skal ske med virkning fra 2011/ SKOLESTRUKTUREN SKAL IMØDEKOMME TRE UDFORDRIN- GER PÅ SKOLEOMRÅDET: 1. Der kommer flere børn 2. Der er et ønske om at fordele et- og tosprogede elever mere ligeligt 3. Driftsomkostningerne på Børne- og Ungdomsområdet skal reduceres. Befolkningsprognosen viser at der er en stigning i elevtallet og behovet for yderligere skolekapacitet på Amager. Med henblik på at udnytte kapaciteten optimalt inden for de eksisterende rammer, foreslås det derfor at lægge 4 skoler sammen. Dette vil give en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på disse skoler og en mere blandet elevsammensætning. Forslaget vil hvis det bliver vedtaget komme i høring, så skolerne får mulighed til at udtale sig om forslaget. SOM ET LYN FRA EN KLAR HIMMEL De implicerede skoler er rystede over forslaget, der kommer uden at de er blevet orienteret i forvejen kommunens hidtidige politike der går ud på kun at sammenlægge skoler der ligger på samme side. Forslaget er også et brud med kommunens hidtige politik om kun at sammenlægge skoler der ligger på samme side af Amagerbrogade. Det vurderes at en sammenlægning til en stor superskole i øvrigt vil få den virkning, at flere forældre vil vælge folkeskolen fra, og sende deres bør i privatskoler. SKARP REAKTION FRA FORÆLDRENE Det er med stor undren at skolebestyrelsen på Dyvekeskolen på Københavns Kommunes hjemmeside har læst, at forvaltningen foreslår en sammenlægning af Dyvekeskolen, Højdevang Skole, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen. Vi forstår ikke, at forvaltningen kan forestille sig klyngeledelse på skoleområdet uden forudgående dialog med skolebestyrelse og ledelse på de berørte skoler, siger Helene Thruelsen, som er formand for forældrebestyrelsen på Dyveke skole. Det vanskeligt at se, at den forventede besparelse på 3,2 millioner kan stå mål med de menneskelige omkostninger, der blandt andet er ved at fordele de tosprogede elever mellem skolerne, hvad enten det skal være ved tvangsforflytning eller ved ophævelse af det frie skolevalg. Vi synes at politikerne skal lave bæredygtige skoledistrikter, hvor de forholder sig til skolekapacitet, tosprogede elever og antal af elever i øvrigt.

15 SEPTEMBER VI PRIORITER EN NY SUNDBYØSTERHAL HØJT AF SUSANNE MØLLER - MEDLEM AF BR FOR (K) - MEDLEM AF KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OG SUNDHEDS OG OMSORGSUDVALGET I skrivende stund går budgetforhandlingerne i gang på Københavns Rådhus. Hvor de ender er ikke godt at vide. Nogle af de konservative prioriteringer er sundhedshuse i alle bydele og idrætsfaciliteter. Jeg har i forhold til idrætsfaciliteter sat Sundbyøsterhallen 2 højt på vores liste. Allerede i 2004 var den med i et lokalplanforslag men lige så stille kommer andre forslag ind over. Det sidste vi er præsenteret for fra forvaltningen er en modernisering af Dansborghallen i Valby. Valby har langt bedre faciliteter pr borger end Amager Øst, så jeg har tænkt mig at argumentere for, at bystyret nu skal se til Amager Øst. Vores bydel har ganske vist fået børnekulturhus og andre løft i forbindelse med områdeløftprojekterne, men der er stadig hårdt brug for en ny Sundbyøsterhal. AMAGER BIO FOR 70 ÅR SIDEN AF JØRGEN MELSKENS FORMAND FOR SUNDBY LOKALHISTORISKE FORENING OG ARKIV Den 31. oktober er det 70 år siden Amager Bio åbnede. I den anledning laver Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv i samarbejde med Amager Kulturpunkt og Amager Bio en markering af af dagen. Det foregår selvfølgelig i Amager Bio, hvor der bliver vist den samme film, som man viste på åbningsdagen i 1940, nemlig Sommerglæder efter Herman Bangs novelle. En festlig gammel film med bl.a. Rasmus Christiansen og Ellen Gotchalck. Inden filmforevisningen vil Jørgen Grandt fortælle om dengang han som dreng kom i Amager Bio. Forestillingen starter i Amager Bio kl Man køber billet ved indgangen og desværre kan vi ikke helt holde billetprisen fra 1940, men man slipper med at betale 20 kr. pr. billet. Der er ikke nummererede pladser og indgangen åbner kl Baren i Amager Bio vil være åben og husk, at man skal ind fra Øresundsvej 6. Fronten ud mod Amagerbrogade eksisterer ikke mere. ADRESSEBOGEN AGENDACENTER SUNDBYØSTER (Se under Miljøpunkt Amager) AGENDAFORENINGEN FOR SUNDBY v/ formand Lasse Rossen c/o: Miljøpunkt Amager, Jemtelandsgade 3, 1. Tlf AMAGER KULTURPUNKT Øresundsvej København S Tlf AMAGER UNGDOMSSKOLE Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 3. sal For årige. Kom forbi eller ring: Man-tor 9-16 og fre AMAGER ØST LOKALUDVALG Jemtelandsgade 3, 4. sal 2300 København S Udvalgssekretær: Søren Kjærgaard Snarberg Tlf AMAGERBRO KULTUR: Amagerbro Kultur er en sammenlægning følgende institutioner: Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Prismen og Sundby Bibliotek. Se nærmere info herunder eller på BIBLIOTEKSHUSET Rodosvej 4 Man, ons 13-19, Tir, tor 11-19, Fre 13-17, Lør 10-14, Søn (1/10 31/3) Tlf KVARTERHUSET Masser af kulturarrangementer samt mulighed for at leje lokaler til møde eller fest Jemtelandsgade 3, 1. sal Man-fre 9-16 Tlf PRISMEN Holmbladsgade 71 Man-fre 9-16 (kontor, ekspedition) Man-søn 8-23 (aktiviteter, hal) Tlf SUNDBY BIBLIOTEK Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Man-tor 10-19, fre 13-18, lør Tlf BABYMUSIK OG MUSIKALSK LEGESTUE v/ Line Gaardmand Jemtelandsgade 3, 4. sal Tilbydes voksen og barn fra ca mdr. Tlf BIBLIOTEKSHUSET se under Amagerbro Kultur BØRNEKULTURHUS AMA R Aktiviteter for børn fra 0 til 16 år. Øresundsvej 6, Tlf CAFÉ V. LUAN BREGU Kvarterhuset Jemtelandgade København S Tlf.: DET MARITIME UNGDOMSHUS Erik Hauerberg, daglig leder Amager Strandvej 15, Tlf FRIVILLIGCENTER NETVIRKET Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2.sal (Netvirkets Butik: Amagerbrogade 12) Tlf Man.-tors Derudover efter aftale FUNDAMENTET Holmbladsgade 73 Åben anonym rådgivning Tlf / Man, tor, fre, lør og søn Tor 18: Store Suppedag KVARTERHUSET se under Amagerbro Kultur KØBENHAVNS BORGERSERVICE Amagercentret 147, Tlf Få ordnet dine ærinder med kommunen! Hverdage Selvbetjening via nettet: LEKTIEHJÆLP KVARTERHUSET Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. Lektiehjælp man., tirs., ons. og tor :30 Trænger du til en hjælpende hånd med opgaverne, så er der god hjælp at hente: Dygtige og engagerede lektiehjælpere sidder klar til at løse opgaver sammen med dig. Oplysning tlf LOKALUDVALG (se under Amager Øst Lokaludvalg) LÆRINGSCENTER KVARTERHUSET Jemtelandsgade 3, 1. sal i Flexrummet Tirsdage og torsdage Hjælpsomt personale klar til at hjælpe efter princippet hjælp til selvhjælp Yderligere inormation på tlf MILJØPUNKT AMAGER Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2. sal Normalt man-fre 9-16, altid man Tlf MØDESTED AMAGER COMMUNITY Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4, sal Tlf / Tir og tor 10-14, eller efter aftale NATHANAELS KIRKE ÅBEN KIRKE, FYRAFTENSANDAGT OG KIRKEKAFFE Hver ons Hver tir: Kirkekaffe og fællessang efter gudstjeneste kl.19 PIGEKLUBBEN CHILI Tilbud til alle piger mellem 121/2 og 18 år Man. - tors. fra Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2. sal v/ Sabeena Sareen Tlf PROJEKTBASEN - DET SOCIALE PARTNERSKAB I HOLMBLADSGADEKVARTERET Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal Tlf Kristjana Hverdage SAMTALEGRUPPER KBH Oliebladsgade 7 Gratis anonymt tilbud til unge der ønsker at snakke med voksne og andre unge om de tanker og følelser der fylder Tlf RETTELSER TIL ADRESSEBOGEN PÅ TLF SERVICEBUTIKKEN AMAGER Holmbladsgade 10, 1sal Gratis anonym rådgivning til forældre på Amager Der er socialrådgivere, familiekonsulenter, sundhedsplejerske og psykologer, der tilbyder 5 samtaler Ring og bestil tid hos koordinator Bodil Randklev, tlf SUNDY BIBLIOTEK SE UNDER AMAGERBRO KULTUR Sundby Lokalhistoriske Forening Amager Kulturpunkt Øresundsvej 6, 3. sal Formand: Jørgen Melskens Tlf Møde: 1. ons. i måneden U & U VEJLEDNINGEN Ungdommens uddannelsesvejledning, distrikt Amager, Chr. Havn og Indre By Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2.sal www. cv.kk.dk Man & ons 13-16, tor Vejleder: Gitte Windfeld Kroman tlf , UNG I JOB Tlf Kontortid: Kun torsdag Opsøgende vejledning årige Vejleder Hanne Bryn: tlf UNGERÅDET Jan Kyrsting, Sønderbro Skole UNGERÅDGIVNINGEN AMAGER NORD Anonym rådgivning for børn, unge & forældre Woltersgade 8 Tlf tors ring eller skriv, så laver vi en aftale. Personlig henvendelse hver tirsdag kl VÆRESTEDET DRYS IND Englandsvej 2, Tlf Kontaktperson: Ella Ramsdal Pedersen Man, tir og tor 12-15, ons og fre19-22, lør 14-18, søn Tirs: Aktuelt emne diskuteres. Ons: Ture ud i naturen - ring eller kom forbi opslagstavlen. Tor: Pianist og sang VÆRKSTEDSHUSET I HANNOVERGADE 10 v/ T. Christensen Atelier, Finmekanisk værksted, modeljernbane, tekstilværksted samt Træ- og Metal grovværksted m.m. Yderligere info se:

16 16 AMA RØSTEN ANERKENDELSE,JA TAK. AF MARIANNE LEMVIG Hver tredje dansker knokler i timevis, månedsvis, årevis uden at få en øre for det. Til gengæld får de anerkendelse, fællesskab, respekt, netværk, gode anbefalinger på CV et og overskud. Hos Frivillig Info Amager (FIA) kan borgere på Amager finde en mangfoldighed af frivilligjob, som gør en forskel for lokalsamfundet og giver masser af anerkendelse. Alt fra frivillig danseinstruktør og chauffør til IT-supporter og foreningsguide bliver slået op på opslagstavlen i butikslokalet på Amagerbrogade 12. Frivilligt arbejde gør virkelig meget godt for den enkelte, som arbejder gratis. De frivillige mærker helt inde under huden at de gør en forskel og det giver et overskud, som de ikke oplever andre steder. Hertil kommer et godt fællesskab, netværk, og gode anbefalinger på CV et som mange frivillige også sætter pris på, fortæller leder Joan Holm fra Frivilligcenter Netvirket, der står bag Frivillig Info Amager. Det statslige Frivilligråd har netop offentliggjort en undersøgelse der viser en stigende interesse for at være frivillig. 34 % af foreningerne har gennem de seneste 3 år oplevet et stigende antal henvendelser fra interesserede frivillige. Dette er en udvikling som man kun kan nikke genkendende til på Amagerbrogade. Frivillig Info Amager på Amagerbrogade har således i over et år taget pulsen på lokale borgeres lyst og overskud til at arbejde frivilligt og være med til at skabe et spændende, udviklende og bæredygtigt lokalsamfund på Amager. De som kigger forbi os har enten boet på Amager hele deres liv eller er nye tilflyttede, som brænder efter at være til gavn for andre og som kan se muligheden for at få sig et socialt netværk og masser af oplevelser i den frivillige verden, siger Joan Holm. FRIVILLIGT ARBEJDE TIL ALLE Det er både kvinder og mænd, unge og seniorer som med vidt forskellige nationaliteter og uddannelsesmæssige baggrunde søger frivilligjob, fordi de gerne vil gøre en forskel og bruge deres erfaringer, viden og kompetencer inden for det frivillige arbejde på Amager. Mange af dem som kommer ind til Frivillig Info Amager giver udtryk for, at det vi kan tilbyde tiltaler dem. Her kan de helt uforpligtende komme ind i butikken og få indkredset deres interessefelt i frivilligt arbejde. De shopper rundt i butikken og ser på stillingsopslag på den bærbare computer og på de jobs, der hænger på opslagstavlerne. Vi har så til opgave at guide borgerne godt på vej til det frivilligjob, der matcher den enkeltes kompetencer og ønsker bedst muligt, forklarer Joan Holm. Første skridt på vejen til et frivilligjob kan meget vel være, at man lige kommer ind, får sig et overblik og derefter går hjem i tænkeboks, afslutter Joan Holm. BLIV FRIVILLIG Har du lyst til at blive lektiehjælper, danseinstruktør, fundraiser, besøgsven, frivillig hos børnekulturpiloterne eller noget helt andet? Så kig forbi Frivillig Info Amager på Amagerbrogade 12, mandage og tirsdage fra kl samt onsdage og torsdage fra kl FAKTA: Frivillig Info Amager (FIA) er en afdeling under Frivilligcenter Netvirket, der tilbyder gratis foreningsstøtte, afholder kurser, temadage og netværksaftener på hele Amager. Du kan også skrive til Frivillig Info Amager på Læs mere på Billedtekst: Frivilligt arbejde på Amager giver blandt andet: Gratis kurser kompetenceudvikling, fællesskab og netværk HVOR ER MIN CYKEL? AF OLE PEDERSEN Den har cykelbutleren nok sat på plads. Sådan lyder svaret de næste 12 mdr. på bl.a. Amagerbro og Lergravsparken metrostationer, hvor Københavns Kommune i samarbejde med METRO flytter de cykler, der står i vejen for andre passagerer. Men cyklerne bliver ikke bare flyttet, de får også smurt kæden og pumpet dækkene, så de er klar til at køre videre. Jo flere københavnere, der cykler, dets bedre. Men nogle gange går det lidt vel hurtigt, når cyklen bliver smidt ved metrostationen. Det gør det besværligt at komme ned i metroen for andre passagerer. Sagen er nemlig den, at den hastige cykelparkering kan resultere i farlige situationer, hvis cyklerne blokerer for brandveje eller holder parkeret oven på ledelinjer, som blinde og svagtseende bruger til at navigere efter. Vi skal ikke fungere som den løftede pegefinger, men som et sjovt og positivt indslag, der gerne skulle få cyklisterne til at tænke en ekstra gang over, hvor de placerer deres cykel. Alle skal kunne nyde godt af kampagnen, derfor får korrekt parkerede cykler selvfølgelig også lidt olie og luft, hvis de trænger siger Niels Hoé-Svendsen, som er leder af projektet NYE CYKEL-P PLADSER PÅ AMAGER Oprydningskampagnen kører frem til næste sommer ved Lergravsparken og Amagerbro metrostationer, hvor der samlet set er blevet etableret 648 nye cykel-p pladser. Projektet fungerer samtidig som aktivering for to langtidsledige, der bliver ansat som officielle cykeloprydere. Der vil blive skiltet og informeret på alle berørte metrostationer, og alle cyklister vil få en informationsfolder omkring formålet med kampagnen. YDERLIGERE OPLYSNINGER: Niels Hoé-Svendsen, projektleder tlf Tine Lund, pressechef for teknik- og miljøborgmesteren, tlf LIDT NYT FRA ÆLDRERÅDET AMAGER ØST AF TONYIA HAMMERLUND OG MONA SILLEMANN. I sidste nr. af avisen fortalte vi lidt om vores Borgermøde, som vi afholdt sammen med Amager Vest ældreråd om trafikken på Amager der er p.t. ikke meget nyt, at fortælle, men forhåbentlig, får vi en Hospitalsbus, som indgår i budgetforhandlingerne, hvor vi håber der bliver penge til denne nye linie, og der vil være opbakning hertil fra politisk side for der er virkelig stort behov for at vi får en direkte bus til Hvidovre Hospital. Men ældrerådene følger stadig op på trafikken og vi vil igen til foråret holde et Borgermøde: Hvordan går det med trafikken på Amager. Når dette blad udkommer, så har vi afholdt et Borgermøde med Vest d. 9/9 i Peder Lykke om; Livskvalitet for seniorer, hvor vores sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og leder af vores sundhedshus Annette Maj Bindesbølle kommer. Men nærmere om dette i næste nr. Sæt allerede nu x i kalenderen d. 17/2 2011, hvor vi igen vil afholde et Borgermøde med Vest. Foreløbig har vi indlægsholder: Ole Hartling, morsom, fornøjelig og meget vedkommende, og som SKAL opleves. Amager Øst ældreråd har kontor på Lokalområdekontoret, Amagerbrogade MERE TID TIL DET SJOVE LAD OS KLARE DET GROVE Bogføring Årsregnskab Løn Debitorstyring Sekretærhjælp m.m. Ring eller rekvirer tilbud på så er du godt på vej til nemt og billigt at slippe for det meget tidskrævende papirarbejde - og får mere tid til det sjove. Tønnesvej København S Tlf

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

September 2009 Årgang 13. nr. 7

September 2009 Årgang 13. nr. 7 September 2009 Årgang 13. nr. 7 Brønden åbner - side 3 Røde Kors søger lektiehjælpere - side 6 Centrets fremtid under lup- side 10-11, 13 Resultat af spørgeskemaer - side 18-19 Brønden i september - side

Læs mere

VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007

VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007 VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007 Nyt ansigt i Kvarterløftsekretariatet Kontoret i Sund By butikken har fået ny medarbejder. Den 1. august sagde de ansatte i Sund By Butikken velkommen

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3. Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11

Esplanaden. Beboerbladet. Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3. Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11 Esplanaden Beboerbladet April 2010 Årgang 14 nr. 3 Antenneforeningen om forstyrrelserne på nettet side 3 Drengene i Perlen: En succeshistorie side 10-11 Formanden har ordet side 18 side 8 KulturWeekend

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet

Esplanaden. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet Maj 2010 Årgang 14 nr. 4 BSI 75 ÅRS JUBILÆUM SIDE 6 VÆLG ÅRETS BRØNDBY STRAND BORGER SIDE 9 side 12 Motion & Trivsel i T13 Træning, motion, hygge og fællesskab. Siden 2003 har der

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere