Affald Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen"

Transkript

1 Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

2 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr o Ekstr sækk Ppir o ls si 4 Hvorn kn ppir o ls nnvns Frlit l si 5 Ovrsit ovr utikkr r tr imo rlit l Storskrl si 7 Rutinsmlin pp, ppir, ls, plstlskr/- unk, år vivrr, jrn o mtl, lktronik, krmik o l til orrænin Byl si 10 Hvilk ormr or yl kn lvrs til rutinsmlin or storskrl, o vilk skl på nrussttionn Kørplnr si 11 Kørplnr or storskrl- o vlsinsmlin til in opslstvl Hvl si 15 Rutinsmlin, oprnin o jmmkompostrin Hr inr u it istrikt si 18 Distriktsovrsit or storskrlo vlsinsmlin nrussttionn si 20 Kort- o rktionsovrsit or nrussttionn Alsyr si 23 Hv ækkr lsyrt Borrsrvi Åninstir o kontktinormtion Om nn olr sin Dnn olr omnlr kun l r privt usstn*. Du år l.. oplysninr om, vorn u sortrr it l, vornår it l livr ntt, o v t kostr. D kommunl rlr or åntrin l r usolninr r stst i kommunns Rultiv or usolninsl. Slvtjnin vi nttt. Er it l ikk lvt ntt, llr oplvr u nr urlmæssir i orinls m ntninn it l, kn u iv os sk ønt runt på å in unr Tnik, miljø o oli, o væl Husolninsl i vnstr si. Du kn oså skriv n mil til Borrsrvi på k llr rin på tl Du kn s Borrsrvis åninstir på sin nn olr. * Du kn in oplysninr om l r rvrv smt ontli institutionr på Hr kn u oså in Rultiv or usolninsl. Drnovtion Drnovtion, som oså kls rstl llr køkkn l, r n uyijnisk o orærvli l lt r n lminli usolnin. Dt r x m l, mllr r mlvninn o lr. Villr o rækkus i kommunn r ntn n 125 litr ppirsæk llr n miniontinr til rnovtion, som tømms n n untlit på n st u l årt. På kn u s un, vor u år ntt it l. Sommrus o kolonivr kn væl kun å n Sommrntnin, som r or prion 1. pril til 31. oktor. Dt r vitit, t ppirsækkn kun yls til n invni stipl linj, mns miniontinrn kun må yls så mt, t låt kn lukks lt. Hvis in sæk r rvnt llr år itu unr ntninn, ulvrr trnsportørn n rsttninssæk, som u må lytt inolt ovr i. Ersttninssækkn nts n trøln tømnins smmn m n øvri sæk. Alssttiv oknt lssttivr kn l.. køs nnm Borrsrvi. Sttivrn r pls til n sæk til rnovtion o to kssttr til v. ppir o ls. Træklæninn på sttivrn står unlt lærktræ. Prisr på lssttivrn kn ss på Plrin o nsorol Sttivt/olrn skl plrs tr nærmr ststt rlr, r sikrr rimli rjsorol or skrlmnn. På kn u læs mr om rlrn or plrinn lssttivr o nsorol. Ekstr sækk Hvis u n u r mr rnovtion n, r kn vær i n lminli sæk/ olr (x tr n st), kn u læ n ovrskyn mæn i n særli Ekstr sæk. Når Ekstr sækkn r ylt, stillr u n lot u v sin it sttiv/olr, så tr skrlmnn n m på næst sævnli tømnins. Du kn kø Ekstr sækk på råust i Borrsrvi smt ll str, vor u kn kø vors vlssækk. S Slvtjnin vi nttt. Er it l ikk lvt ntt, kn u iv os sk ørunt på ornlrlistn på si 17. Ekstr sækkn SKAL vær mærkt m EKSTRA. Ekstr sækk kostr 25 kr. Dnn pris ækkr oså skrlmnns ntnin sækkn o n trøln orrænin. 2 3 nt Vær o v in skrlmn! Fyl kun lukk lsposr i sækkn Fyl kun sækkn til strmrkrinn Husk t snry o rus på nsvjn Usæt m ikk or r v t putt skrp nstn i lt Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

3 Drnovtion Ppir o ls Ppir o ls Frlit l Frlit l må ikk smis u som rnovtion llr æls i klokkn, mn skl lvrs på nrussttionn llr i n utikkr, som tr imo rlit l. Frlit l skl lvrs i n tæt lukkt mll m n mærknin, r ortællr, v mlln inolr. Kommunns insmlin rlit l omttr ikk sprænstor, mn vi kn jælp i m t in oknt motnlæ. Fyrværkri kn o lvrs på nrussttionn. Bmærk t mllr r l-, inskt-, svmp- o ukrutsmilr skl lvrs som rlit l, oså slvom r tomm. Brut knylr kn oså lvrs på nrussttionn, vis lvrs i n lukkt knyloks. På vors jmmsi, kn u s n list ovr ksmplr på rlit l. Er u i tvivl om, vorvit not r rlit l, så kontkt Borrsrvi. Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Ppir o ls skl u læ i in to kssttr, som tømms vr 14. på n st u llr i kur o miniontinr, r r st op i ylsn, o som tømms tr ov. Hr u mr ppir llr ls n, r kn vær i in kssttr, kn u læ n ovrskyn mæn u til rutinsmlinn storskrl llr lvr t på nrussttionn. Ppir Ppir til nnvnls omttr rvppir, konvoluttr, rukuvrtr, rourr, tlonør, visr, ul, rklmr smt okumntr o kontorppirr nvr rt. Dt r lt i orn m lips o ætklmmr i ppirt, mn usk t jrn plst omsl o vntull r llr nr inlt nstn. I kssttn til ppir må u ikk lvr luoli, plstoli, mppir, sun ppir (køkknrull, srvittr mv.) llr ppir, r r tilsmust m mvrr llr uyijnisk prouktr. Dtt l skl u læ i sækkn/miniontinrn til rnovtion. Krton, pp o nr krti/stiv ppirtypr ørr llr ikk til i kssttn til ppir. Dn sls l skl u lvr som pp til rutinsmlinn storskrl llr på nrussttionn. 4 ls ls til nnvnls omttr lslskr o nt mllls, r r vært nvnt til m o rikkvrr. ls o lskr skl vær tomm o skyll. ls til nnvnls omttr ikk plstiklskr, porlæn, krmik, l-pærr o lt ls o lskr skl vær tomm o skyll ls (ilrur, vinusls, ls r skitrmmr, spjl o linn). Dtt l kn lvrs på nrussttionn not t kn læs u til storskrl. Butikkr som tr imo rlit l: Høj-Tstrup Miljø- o Enrintr Høj-Tstrup Boulvr 41 Tl Silvn City 2 Tl Flür Frvr Tstrup Hov 94 B Tl Mts Tstrup Hov 68 Tl SPAR Topr 26, Husn Tl Supr Bst Blåkilvj 2 Tl Kviksølvolit l Mlin o linn Olil Syrr / Bsr Dr uovr motr øln potkr o potksusl miinrstr o klinisk risikol: Husn Apotk, Hovn 421, tl Tstrup Apotk, Tstrup Hov 60, tl Høj-Tstrup Apotksusl, Høj Tstrup Boulvr 44, tl it/ kæmplssmilr Kloroli prouktr Ant rlit l 5 Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

4 Drnovtion Ppir o ls Storskrl Hvl nrussttionn Frlit l Butikkr r tr imo ttrir: Tstrup Bo & I City 2 Pln 3 Tl Clik Tstrup Hov 117 Tl Elintn Tstrupårsvj 34 Tl Flür Frvr Tstrup Hov 94 B Tl Høj-Tstrup Apotksusl Høj Tstrup Boulvr 44 Tl Høj-Tstrup Kommun Byn 2 Tl Høj-Tstrup Miljø- o Enrintr Høj-Tstrup Boulvr 41 Tl Mts City 2 Tl Mts Tstrup Hov 68 Tl Ntto Dorps Allé 10 Tl Q8 Srvi Sttion Tstrup Hov 108 B Tstrup Tl Silvn City 2 Tl Supr Bst Blåkilvj 2 Tl Toys r Us Måkærvj 15 Tl Tstrup Apotk Tstrup Hov 60 Tl Snløs Dli Bru sn Lnsyn 23, Snløs Tl Husn Cntrum Ur o Optik ApS Hovn 496 Tl Husn Apotk Hovn 421 Tl Jon Jnsn A/S Runrn 17 Husn Tl Pinnrup Et. Hovn 512 Husn Tl SPAR Topr 26, Husn Tl Storskrl Vi ntr it storskrl på in rss. Storskrl omttr kssrt ino orsklli sls, som x mølr, tøj, sko, ltøj, ør, åsr, køkknustyr, år vivrr, værktøj, musik nlæ o jrmølr. Fin istrikt o kørpln på si o Vi smlr storskrl in m to ilr: n komprimtoril til orræninsnt l o n lil til øvri lsrktionr. Dit storskrl skl sortrs D nklt lsprouktr i storskrlt står orsklli sls mtrilr, o livr ror nlt på orsklli mår o på orsklli nlinsnlæ. Not lt nnvns, not ræns, not kørs til ylpls o nli r r not, r spilnls. For t sikr n riti nlin lt o or t å nnvnt så mn Vi kørr tr n st kørpln o ntr storskrl på in vj 10 n i løt 2011 mtrilr som mulit r t vitit, t orsklli lsrktionr sortrs o ols skilt v insmlinn. Rutinsmlin storskrl Vi kørr tr n st kørpln o ntr storskrl på in vj 10 n i løt Al, som sætts u til rutinsmlinn, skl plrs på ortovt o skl sortrs i lstypr, som r skrvt på si 8-9. Skrp nstn o søm D lt storskrl ånlæsss, skl skrp nstn pkks in, sømspisr o.l. ukks llr jrns. Dt kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. Dæk nts ikk Dæk nts ikk, mn kn lvrs på nrussttionn. To vi ikk it storskrl? Blivr it storskrl ikk tt m v n norml ntnin, lær uørn n sl i in postkss, r ortællr om årsn til n mnln ntnin. Måsk skyls t, t lt r or tunt t åntr or uørn. Dt kn oså vær, t u r st l u, som ikk r omttt storskrlsinsmlinn. Måsk r lt ikk sortrt, nlt llr pkkt korrkt i nol til krvn. Du kn s, v u skl sør or i ktoksn på si 9. Hr u spørsmål til t, r står på sln r uørn, ønskr vjlnin i korrkt sortrin llr linn, kn u nvn i til Borrsrvi. 6 7 Storskrl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn

5 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn Storskrl Ppir Hv: Kopippir, rvppir, konvoluttr (oså rukuvrtr) skrivppir, rourr, tlonør, pprks, visr, ul o.l. Du øvr ikk jrn lips o ætklmmr. HVORDAN: Ppir unts, llr komms i n klr plstsæk. Bnyt snor til t sml ppir i untr. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til nnvnls Pp HVAD: Ppkssr, inpkninspp o ppkrtonr r vskpulvr, mornmsprouktr m.v. Ppkssrn skl vær tomm, o pppt skl vær rnt o tørt. Pp m mrstr på (x pizzkkr) kn ikk nnvns. Dtt l skl i sækkn til rnovtion. Bmærk t vis u lvrr nr typr storskrl i ppkssr, kn t virk, t ppkssn livr unt til nnvnls. HVORDAN: Pp ols/trykks lt o unts, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. unt. Bnyt rn snor til t sml pp i n. HVORHEN: Til nnvnls ls HVAD: lslskr o mllls, r r vært nvnt til m o rikkvrr å klrt o rvt ls. Husk t tømm o skyll ls o lskr, inn u stillr m u. HVORDAN: ls o lskr lvrs i n olr rn i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til nnvnls Plstlskr/-unk HVAD: Tomm skyll plstlskr/- unk til rnørinsmilr, øvrr m.v. kn sætts u til storskrl llr lvrs på nrussttionn. Plstlskr/-unk, som sætts u til storskrl, sns til orrænin, mns plstlskr/-unk, som lvrs på nrussttionn, nnvns. HVORDAN: Plst, som lvrs til storskrl, kn lns m l til orrænin i klr plstsækk. Kn oså smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til orrænin Hår vivrr HVAD: All sls år vivrr, x kølsk, rysr, komurr, vskmskinr o tørrtumlr. Hvorn: For t skån skrlmnn livr nn lstyp oprt, o skrlmnn lær n sl på tt l m oplysninr om, vornår lt livr rt op. Hvorn: Til nnvnls Jrn o mtl HVAD: Jrn o mtl r usolninn. Hrunr tomm o skyll åsr til øvrr. Mtll r ilr o rænovn r ikk omttt storskrlsinsmlinn. Sæt n sl m nvn, rss o stlnummr på yklr o knllrtr. Tøm oli o nzin knllrtr, plænklippr, motorsv o linn. HVORDAN: Småt jrn o mtl kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til nnvnls Elktronikl HVAD: All sls pprtr, r r vært rvt lktriitt (r ttri llr lnin), x IT-ustyr, musiknlæ, tv, viospillr, tlonr, moiltlonr, oplr, ltøj, værktøj, køkknustyr o.l. HVORDAN: Elktronikl kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til spilnlin Krmik, vinusls, spjl m.m. HVAD: Omttr oså porlæn, snitt, lpærr (ikk lysstorør llr lvnripærr, t skl lvrs som rlit l). Hv skl u sør or? Fin ntninsn S kørplnn si o istriktovrsit si Sortr it l Sortr lt i orsklli lstypr o sæt t, så r r n tyli stn imllm m. Pk lt Ppir o pp kn unts o smls m n snor. Forræninsnt l o minr tin kn lvrs i klr sækk. Dr må ikk nytts uinnmsiti sækk. Minr tin kn oså lvrs i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, så tømmr vi inolt, o u år spnn til. Unå skrp o spis nstn Pk lsskår o skrp nstn orsvrlit in o jrn/uk søm i rær/mølr mv. Nl lt Hvr n må vær øjst 1 x 0,5 x 0,5 m o vj øjst 10 k. ælr o ikk mølr o år vi vrr. Skil lt Hvis t r mulit, skil lt, så orsklli mtriltypr ols vr or si. HVORDAN: Dtt l kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til poni Sprinmrssr o nr mølr m jr HVAD: Mrssr o nr mølr m.ks. jr o mtlrmmr kn u oså lvr som storskrl. Hvorn: Stills u smmn m rstn storskrlt Hvorn: Til spilnlin Al til orrænin HVAD: Al til orrænin r typisk Sæt lt rm til vjn snst kl. 6:30 på ntninsn (T strup Hov o llr kl. 5:30). Bmærk t * u or n vj i istriksovrsitn på si tyr, t lt skl stills rm til nærmst sltvj. ** u r n vj tyr, t u skl rin til Borrsrvi, vis u r vl llr storskrl, som skl nts v næst insmlinsrun. Stor o tun tin Fx år vivrr livr rt op or t skån skrlmnn. Oprninn krævr n spilil, o ror lær skrlmnn n sl på tt l m oplysninr om, vornår lt livr ntt. Du kn oså lvr it klvr til storskrl, mn så skl jrnrmmn ts u ørst, så træ o jrn lvrs i to orsklli unkr. Storskrl omttr ikk: Hvl, rnovtion, rlit l, rvrvsl o viss typr yl. lvt træ, plst o/llr sto. Al til orrænin må ikk inol orærvlit l. Strøls o kskrmntr m.m. r usyr r ikk omttt storskrlsinsmlinn, mn skl orsls i pos o læs til rnovtion. Al til orrænin må ikk inol PVC o imprænrt træ. HVORDAN: Al til orrænin kn smls i n klr sæk llr i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. ulvtæppr læs i rullr på øjst 1 mtr i lænn o øjst 20 m i imtr. Husk t in snor om. Hvorn: Til orrænin 8 9 Storskrl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn

6 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Kørpln 2011 Hvl A 4/4 + 15/4 2/5 + 16/5 + 30/5 Byl 31/5 B 5/4 + 18/4 3/5 + 17/5 + 15/6 + 29/6 13/7 + 27/7 10/8 + 24/8 7/9 + 21/9 5/ /10 2/11 16/6 + 30/6 14/7 + 28/7 11/8 + 25/8 8/9 + 22/9 6/ /10 3/11 Byl ørr jmm på nrussttionn 1/8 + 15/8 + C 6/4 + 19/4 4/5 + 18/5 1/6 + 20/6 4/7 + 18/7 29/8 Byl r ikk omttt storskrlsorninn. vr n må vær øjst Vi r n tommlinrrl, 1,0 x 0,5 x 0,5 m. 2/8 + 16/8 + Dr sir, t 7/4 storskrl + 20/4 omttr t 5/5 mn + 19/5 r ts 6/6 øjst + 321/6 nr yl 5/7 + 19/7 normlt tr m si, når mn lyttr, pr. rss pr. ntnin. 30/8 mns yl r t mn lr liv lr små stykkr l smm mtril (x nol ræstumpr) må 3/8 + 17/8 til til ny or. E 11/4 + 26/4 9/5 + 23/5 7/6 + 22/6 6/7 + 20/7 Enklt ylsprouktr ts rn smls til én n i x n spn 31/8 o m i storskrlsorninn i rænst unr 40 litr m mærkt Bolr omn. Hvis u nyttr storskrls ikk storskrl llr m snor om, så 1/9 + 15/9 Forninn 12/4 til yl, + 27/4 skl u 10/5 usk + 24/5læn n 8/6 sml + 23/6n ikk 7/7 vjr + 21/7 4/8 + 18/8 29/9 på, t: yl skl nls i nr. mr n 10 k o ikk ylr mr n 1,0 x 0,5 x 0,5 m. vr n 13/4 må vj + 28/4 øjst 10 k. 11/5 + 25/5 9/6 + 27/6 11/7 + 25/7 8/8 + 22/8 5/9 + 19/9 12/9 + 26/9 10/ /10 7/11 13/9 + 27/9 11/ /10 8/11 14/9 + 28/9 12/ /10 9/11 13/ /10 10/11 3/ / /10 T u o m til opslstvln Distrikt April Mj Juni Juli Auust Sptmr Oktor Novmr 14/11 Nyt! nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt så læn lr vs Hvl nrussttionn H 14/4 + 29/4 12/5 + 26/5 14/6 + 28/6 12/7 + 26/7 9/8 + 23/8 6/9 + 20/9 4/ /10 1/ /11 Byl som u kn lvr til rutinsmlinn storskrl i minr mænr. Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: AntnnrS Cmnt llr o kontkt Borrsrvi Hånvsk* på tl. Tptrstr Bit* (Skl vær rnt o tømt) Blninsttrir mørtl (i pos/kss) Dør (mn kun un ls)* Jrnrør Kklr Køkknsk* Rutsnr* (i pos/sæk) Toilttr* (Skl vær rnt o tømt. rrosk* Snitt* Skil lst Borplr* Brær un imprænrin (inyt) ipsplr ynsttivr* Tpp Trnr mtl istrn r) Vnrør Vælisr * Bøvr ikk nls i nr øjst 10 k o øjst 1,0 x 0,5 x 0,5 m

7 Kørpln 2011 Storskrl T u o m til opslstvln Distrikt Jnur Frur Mrts April Mj Juni Juli Auust Sptmr Oktor Novmr Dmr 1 3/1* 1/2 10/3 13/4 23/5 22/6 22/8 22/9 26/10 24/11 2 4/1* 2/2 14/3 14/4 24/5 23/6 23/8 26/9 27/10 28/11 3 5/1* 3/2 15/3 26/4 25/5 27/6 24/8 27/9 28/10 29/11 4 6/1* 7/2 16/3 27/4 26/5 28/6 25/8 28/9 31/10 30/ /1* 8/2 17/3 28/4 30/5 29/6 29/8 29/9 1/11 1/ /1* 9/2 21/3 29/4 31/5 30/6 30/8 30/9 2/11 2/ /1* 10/2 22/2 2/5 1/6 1/8 1/9 3/10 3/11 5/ /1* 14/2 23/3 3/5 6/6 2/8 5/9 4/10 7/11 6/ /1* 15/2 24/3 4/5 7/6 3/8 6/9 5/10 8/11 7/ /1* 16/2 28/3 5/5 8/6 4/8 7/9 6/10 9/11 8/ /1* 17/2 29/3 9/5 9/6 8/8 8/9 7/10 10/11 12/ /1* 28/2 30/3 10/5 10/6 9/8 12/9 10/10 14/11 13/ /1* 1/3 4/4 11/5 14/6 10/8 13/9 11/10 15/11 14/ /1* 2/3 5/4 12/5 15/6 11/8 14/9 12/10 16/11 15/ /1* 3/3 6/4 16/5 16/6 15/8 15/9 13/10 17/11 19/ /1* 7/3 7/4 17/5 17/6 16/8 19/9 14/10 21/11 20/ /1* 8/3 11/4 18/5 20/6 17/8 20/9 24/10 22/11 21/ /1* 9/3 12/4 19/5 21/6 18/8 21/9 25/10 23/11 22/12 * nn tr vi oså it jultræ m, vis u stillr t u smmn m storskrlt. Husk t ikk må vær pkkt in llr v pynt o jultræso på. Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: S llr kontkt Borrsrvi på tl

8 Kørpln 2011 Hvl Hvl T u o m til opslstvln Hvl r kompostrinsnt l r vn. Dt r typisk rn, l, ræs, lomstr o ukrut. Fin istrikt på si o kørpln på si Distrikt April Mj Juni Juli Skl u m vl, r u ir orsklli mulir t væl imllm: rottsikrt kompostolr, så t ikk ornisk køkknl ør o sk i n Auust Sptmr Oktor Novmr Hjmmkompostrin ivr nlnin til orurnin, uyijnisk 2/5 + 16/5 + A 4/4 + 15/4 15/6 + 29/6 13/7 + 27/7 10/8 Rutinsmlin + 24/8 7/9 + 21/9 5/10 + orol 19/10 llr tilol 2/11 skyr. 30/5 Oprnin nrussttionn Dt r vitit, t u olr it 3/5 + 17/5 + Dt vl, vi insmlr, llr som vl lt ri or urnr B 5/4 + 18/4 16/6 + 30/6 14/7 + 28/7 11/8 + 25/8 8/9 + 22/9 6/ /10 3/11 31/5 u lvrr på nrussttionn, livr kørt til ntrl kompostrin på t nlinsnlæ, Kommunn r n smrjstl C D E 6/4 + 19/4 7/4 + 20/4 11/4 + 26/4 4/5 + 18/5 5/5 + 19/5 9/5 + 23/5 1/6 + 20/6 6/6 + 21/6 7/6 + 22/6 4/7 + 18/7 5/7 + 19/7 6/7 + 20/7 + 15/8 + vor t i løt n 3-åri m Miljø- o Enrintrt, vor u kn 1/8 prio omnns 12/9 til kompostmul. + 26/9 10/10 Dn å + 24/10 vjlnin om kompostrin 7/11 29/8 o lån æri kompostmul livr rtr nnvnt som jororrinsmil. trt, Høj-Tstrup Boulvr 41, 2630 n kompostolr. Miljø- o Enrin 2/8 + 16/8 + 13/9 + 27/9 11/10 Tstrup, + 25/10tl /11 00, 30/8 Kun rnt vl Dt r vitit, t u olr it vl nrussttionn 3/8 lt + 17/8 ri or urnr. Hvis vlt r Du kn oså lvr it vl på 14/9 + 28/9 12/ /10 9/11 31/8 orurnt m x små stykkr plst llr nrussttionn. Hr r vi n ås til lminlit mtl, livr n æri kompostmul vl, vor rn må vær F 12/4 + 27/4 10/5 + 24/5 8/6 + 23/6 7/7 + 21/7 oså orurnt, o 1/9 så + r 15/9 t svært t øjst 2,5 mtr ln o øjst 10 m 4/8 sæl + 18/8 n. Forurnt vl tyr 13/10 tykk, + 27/10 o n ontinr 10/11 29/9 til Stø o stmmr, ror størr nlinsuitr o rm vor u kn læ rn m.v., r 13/4 + 28/4 11/5 + 25/5 9/6 + 27/6 11/7 + 25/7 øjr rnovtionstkstr i kommu r tykkr n 10 m. Læs mr om n 3/ /10 8/8 nn. + 22/8 5/9 + 19/9 russttionn på si 14/ /10 Hjmmkompostrin Jultrær H 14/4 + 29/4 12/5 + 26/5 14/6 + 28/6 12/7 + 26/7 9/8 Du + 23/8 kn væl t 6/9 kompostr + 20/9it ornisk l i in v o rm å n o skrlsinsmlin. D jultrærn kørs 4/10 + Jultrær 18/10 insmls 1/11 på + 15/11 årts ørst stor kompost til jororrin. Kompostrin til kompostrinsnlæ, må ikk pk Nyt! nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt så læn lr vs Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: S llr kontkt Borrsrvi på tl Du kn kompostr øln i n v: rn o l ræs o ukrut Blomstr o pottplntr Skrællr o rstr r røntsr o rut Kiltr m rums Tposr m l På intrnttt kn u in o rå om, vorn u jmmkompostrr. Du kn oså nvn i til Miljø- o Enrintrt, Høj-Tstrup Boulvr 41, 2630 Tstrup, tl , Hr kn vjl i om kompostrin o lån n kompostolr. 15 Hvl nrussttionn

9 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl nrussttionn Hvl Dn st rutinsmlin r rnt or vl, r r pkkt i ppirsækk llr i untr ks in llr v pynt o jultræso på. Jultrær kn oså lvrs som vl på n russttionn. Rutinsmlin vl Dn st rutinsmlin r rnt or vl, r r pkkt i ppirsækk llr i untr. I n st rutinsmlin kørr vi r mrts til mio novmr o kommr ori in opæl i lt 16 n or t nt t vl, u r st u. Når u ylr vl i n ppirsæk, ynr ppirt lnsomt t liv opløst, o sækkn livr m tin svr. Drv øs risikon or, t sækkn rvnr, o unn år u, når sækkn livr ntt. Dt r it nsvr t sikr, t sækkn r l, stærk o vlnt til t liv åntrt på ntninstispunktt. Fyl ror ørst it vl i sækkn så tæt som mulit på ntninsn o opvr ylt sækk så tørt som mulit, inn u stillr m u til ntnin. I rutinsmlin or vl tr vi øln m: rn o l ræs, lomstrl o ukrut Minr rør un jor Vi tr ikk nlsrut m i rutinsmlinn, mn t kn u til næl lvr på nrussttionn. Hv skl u sør or? S i kørplnn, vornår vi kommr til in vj. En * v vjnvnt tyr, t lt skl stills u til nærmst sltvj, vor vlsilrn kn kør. ** tyr, t u skl rin til Borrsriv, vis u r vl llr storskrl. Så kommr vi o ntr t v næst insmlinsrun. Pkk lt i ån ppirsækk llr i untr, r lt kn åntrs. Hvl må ikk pkks i plstsækk. Bnytt snor o sækk, som kn kompostrs o ltså ikk inolr plst, jrn o linn. Sør or t rn o rør r øjst 1 mtr ln o øjst 10 m tykk. Sikr t vr sæk llr unt vjr øjst 10 k. Vær opmærksom på, t sækkn skl vær l o stærk nok til t liv åntrt på ntninsn. Still vlt lt rm til vjn un t nr trikkn, snst kl. 6:30 på ntninsn. Oprnin vl Oprninsturn kørr l årt o r rnt til situtionr, vor u r størr mænr vl, nmli minst 2 m 3 (svrn til 20 sækk/untr) pr. ntnin. Dt kn or ksmpl vær, når u r ryt trær o usk i vn. Hvis u ikk slv r nok, kn u måsk slå i smmn m n no. I nn ornin ntr vi it l i n lstil m r. Biln m r krævr mt pls, så r r n l minr vj i kommunn, vor vi ikk kn tily oprnin. V oprnin øvr u ikk pkk vlt i sækk llr untr. I orninn or oprnin vl tr vi øln m: rn Busk Minr rør un jor V oprnin øvr u ikk pkk vlt i sækk llr untr Hv skl u sør or? Vær sikkr på, t u r minst 2 m 3 vl til ntnin. Rin til Borrsrvi o still ntnin. Sør or t rn o rør r øjst 2,5 mtr ln o øjst 10 m tykk. Plr vlt i én unk snst kl. 6:30 på ntninsn, så t r ri trær, usk, n m.v. (så vi kn komm til t m n stor lstil m r). Bunkn må ikk li unr l-lninr o må ikk nr trikkn. Bunkn m vl skl li u til vjn - ikk i vn llr i inkørsln. Slv j vntull rstr l m.v. op, tr vi r ntt vlt. Hvor kn u kø vlssækk? Ppirsækk til vl kn køs orsklli str, l.. ymrkr. Vors ppirsækk til vl kostr 5 kr. pr. stk. Du kn kø m øln str, vor u oså kn kø Ekstr sækk: Råust/Borrsrvi, Byn 2, Tstrup, tl Sll, Tstrup Hov 25-29, Tstrup, tl Sll, Roskilvj 335, Husn, tl Sll Hovn 482, Husn, tl Miljø- o Enrintrt, Høj Tstrup Boulvr 41, Tstrup, tl SuprBrusn, Vstrkø 39, Husn, tl Rm 1000, Hvj 1, Fløn Cntrt, tl Hvl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl nrussttionn

10 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Hr inr u it istrikt D rønn ostvr r nvisr til kørplnn or vl, mns lå tl r 1 18 nvisr til kørplnn or storskrl. * Alt skl sætts u til nærmst sltvj, vorr t r mulit t ort ntnin m rnovtionsilrn. ** Du skl rin til Borrsrvi, vis u r vl llr storskrl. Så kommr vi o ntr t v næst insmlinsrun. F D 5 Arovj* 3 Aornvj 12 Akivj 6 Allvænt 7 Alvårsvj 7 Alvstræ 8 Askvn 12 Bkkvj 11 Blrsrøn 11 Blrsun 11 Blrsvj 6 Bnprkn 6 Bnstokkn 17 Bnstrøt 6 Bnvoln 7 Brrsvj 5 Brtolinstræ 4 Bunvj 12 Bvnåsn 8 Brrisvj 6 Birklsvj 11 Birkmosn 8 Birkvn 5 Birkvnn 5 Birkvj (Snløs) 11 Bjørnøjvj 3 Blirsvj 17 Blommnt 1 Blåkilvj 14 Boinkvj 11 Bomr 5 Bonøjvj 9 Brnøjårsvj, kolonivrn (kun insmlin i prion 1/4 31/10) 7 Brnøjårsvj, kolonivrn 9 Brnvænt 17 Brjrvj 8 Brkær 14 Brnolmn 12 Bronzlrn 3 Brorsonsvj 7 Brostræt* 18 Brunllvj 5 Bruunsvj 10 Brønvj 13 Bustikkn 18 Byn 5 Bækårsvj 17 Bøkrttt 8 Bøvn 5 Ctrinrvj 17 Crlunn* 10 Cristorsvj 11 Dir 1 Dorps Allé 15 Dronninolmn 1 Drosslvj 8 Dukær 1 Duvj 7 Dykærvænt 5 Dyssvj 17 Ekrttt 14 Ellolmn 1 Elm Allé F C F D 5 Elvrlsvj* 17 Enærkrttt 5 Enrinkn* 7 Enårsvj* 5 Envårsvj* 5 Envn* 1 Envvj 1 Enstin 3 Espns Væn 12 Fro 7 Fkklvænt 15 Firkløvrn 7 Flintjrvj 9 Flintvænt 8 Fløn Byvj 12 Flønvj 10 Flønvænt 12 Forsytivj 3 Frnsvj 5 Frriksolmssivj** 5 Frriksolmsvj 7 Frriksvj 10 Frisvj 18 Frøjrt 18 Frøln 18 Frøår Allé 18 Frøvn 18 Frøvænt 14 Fyrrolmn 17 Fyrrkrttt 8 Fyrrvn 5 lkkvj 18 mml By 7 l. Søvj 9 mmlsøøj 6 rtnrprkn 4 rtnrvj 3 sværksvj 9 or Hnsns Ar 7 osn 9 rnrvj 10 rnnsvj 10 rnstin 3 runtvisvj 11 ræsøjvj 14 rønlsvæn, kolonivrn (kun insmlin i prion 1/4-31/10) 14 rønøjårsvj 14 rønnolmn 4 rønnvj 8 yvlvj 14 ærsnrvj 11 årr 6 H. P. Olsns Væn 5 Hkkmosvj* 17 Hslv 11 Hsslvj 15 Hvtotn 11 Hkært 9 Hlykkn 11 Htotn 10 Hvj 9 Hvoln 16 Hnstotn 5 Hrrinløsvj** F F F B F C C 17 Hinærnt 5 Holmmrksvj* 12 Hortnsivj 18 Hostvj 9 Hotlvj 9 Hovn 8 Hovmrkn 5 Hovmrksstin 7 Hovmrksvj* 10 Hulkærvj 5 Hultotn 17 Humlnt 2 Husmnsvj 3 Hvistnsprkn* 17 Hynnt 8 Hynvj 10 Hylr 5 Hylvnn 5 Hylvnn 8, 10, 10A, 10B, 12 o 14** 11 Hyrvnn 5 Høolmvj 5 Højkkår Allé* 7 Højkkvj* 4 Høj Tstrup Blv. 18 Høj Tstrup 3 Høj Tstrupvj 13 Højårstotn 10 Højvnsvj 5 Høkrstræ* 11 Hørr 6 Hørskættn 3 Hørvænt 5 Hånværkrkkn 6 Isnsvj 8 Iltornvj 7 Ilvænt 5 Inustrikkn 3 Inmnnsvj 5 Inrsvj 8 Jsminvj 6 Jns Anrsn Væn 12 Jrnlrn 6 Jrnn Allé 4 Jssnsvj 11 Kllrup 11 Kllrupvn 11 Kllrupvj 10 Ktrinvj 3 Kinosvj 8 Kirkkkn 15 Kirkolmn 5 Kirkstin 3 Kirkvj 10 Klvøjvj 6 Klovtot 6 Klovtotprkn 14 Kløvrolmn 3 Knusnsvj 7 Knusvj 10 Koøjvj 17 Kornlnt 5 Korsjrnn 10 Korsvvj 18 Krv Prkvj 10 Kror 5 Kroppls Allé 5 Kulyssn 5 Kærnn 18 Kærminvj 11 L. A. Rins Væn 5 Lnsyn 5 Lnrn 15 Lnolmn 18 Lvnlvj 5 Lrvnn 8 Liustrvj 3 Lill Divj 9 Lillr 7 Lillmosvj 9 Linårsr 15 Lintotn 1 Linvj 9 Lislunr 11 Luvi Fins Vj 6 Luvi Hnrs Allé 6 Lykkns v 3 Lykkns Væn 10 Lynvj 11 Lynmosn 1 Lærkvj 18 Løvovj 1 Løvsnrvj 16 Løvtotn 7 M. W. jøs Vj 2 Mvænt 7 Mløjårsvj 10 Mløjvj 10 Mlmosvj 12 Mnolivj 2 Mlrvj 10 Mrjr Byvj 10 Mrjrolmsvj 14 Mrivj 14 Mrkvnn 7 Mjrivj 5 Mitrvj 17 Morlvn Mosr 5 Mosln 5 Moskiln 17 Munkårs Allé 9 Møllr 11 Møllovj 8 Møllvj* 11 Møllvænt 1 Måvj 12 Månkkn 6 Mårkærvj 14 Nttrlvj 3 Nornn 7 Nortotn 10 Norvn 5 Nyøll V** 2 Nyøjsvj 7 Nyvj 10 Nøovj 17 Nøkrttt 7 Nørr 8 Nørrkær* 5 Ol Rømrsvj 17 Olivnlunn 7 P. Mortnsns Vj 17 Plmlunn 14 Prkvj 17 Prikonnt 3 Pil Allé 5 Pilnorvj 15 Piltotn 5 Pilvnsl 10 Pilvj 18 Pilurtvj 10 Plntvj 1 Poppl Allé 5 Popplvj 18 Potntilvj 7 Poul Hnsns Væn 18 Præstårsvj 15 Præstolmn 11 Rtr 7 Rrslvvj 12 Rsmosvj 10 Rilsvj 12 Risvj 2 Rolisvj 11 Rosnr 4 Rosnvænt 3 Roskilvj, o Roskilvj, o Rukærårsvj 3 Ruvænt 5 Ryvj 15 Røøjårsvj 14 Røkælkvj 4 Røjlvnn 10 Rønnvj 18 Slvivj 2 Snkt Bnts Allé 2 Snkt Is Allé 2 Snkt Mikkls Allé 2 Snkt Olvs Allé 3 Slsmosstræ 2 3 Slsmosvj 5 Snløsvj 17 Skns 17 Skjjr Allé 10 Sklvj 9 Skjørrins Væn 1 Skolvj 5 Skovkilvj 9 Slttr 16 Sltttotn 17 Slånnt 5 Smløkkn* 10 Smvænt 8 Snærvj 2 Snkrvj 17 Snklokknt 5 Snukorsvj 5 Sorupvj 5 Sonkært 5 Sonvnn 7 Sonvj 5 Solr, kolonivrn, (kun insmlin i prion 1/4 31/10) 7 Soløjvj 1 Solkron 1 Solsortvj 7 Solvn 2 Solvænt 5 Spnåvj 5 Sprrro* 12 Spirævj 5 Spjlr 17 Spotorno Allé 1 Spurvvj 10 Sttionsvj 4 Stllvj 12 Stnlrn 5 Stnorvj* 7 Stnun 5 Stnit 7 Stnyssvj 7 Stnmølln 17 Stnrøls Allé 9 Stnvænt 3 Stnsvj 1 Stilisvj 12 Stjrnln 11 Storr 4 Stronvj 17 Strur 5 Strømsvj* 14 Stuolmn 7 Stærknvj 14 Svlvj 12 Svint 12 Systjrnn 2 Syvstvj* 17 Syrnnt, Sømosvj* 3 Sønrmrksvj 16 Sønrtotn 10 Sønrvnn 11 Tlvj 7 Tlstnn 3 Tlvænt 7 Tlværksvj 17 Tist 7 Torsr 7 Torsrovj 10 Torstnsvj 7 Tinstvj 7 Tinstnn 11 Tjørnr 4 Tjørnvn 14 Tjørnolmn 1 Tjørnvj 12 Totn 18 Totvj* 11 Topr 5 Tostolmvj 2 Trnjrt 7 Trppløt 7 Trulsvn 7 Trulsvj 14 Tuolmn 10 Tværvj 5 Tørvvj 8 Tårnkær 18 Tstrup Hov 1 59 o Tstrup Hov o Vsy By 5 Vsystræ 5 Vsyvj 1 Vly Si 13 Vly Sønr 1 Vlyvj 14 Vlmun 2 Vnmstrvj 10 Vnværksvj 5 Vrtovvj 5 Vskær 8 V kært 5 V Kært 15 Vjlolmn 3 Vstrnn 10 Vstrkø 8 Vstrl 3 Vstrprkn 10 Vstrvn 3 Vstrvj 14 Vivj 11 Vilkilvj 1 Vinklvj 5 Vintotn 18 Vænt 1 Znivj 13 Øllårsvj 1 Ørnvj 11 Østr 1 Østrprkn 9 Østr Vininvj, Åsolmsvj 5 Åløt* 7 Åsinsvj 4 Åstræ 5 Åtotn 4 Åvænt B C F F B F F F C A Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

11 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn nrussttionn Lrvnn 1-3, Tstrup Hvis u ryr op i pultrkmmrt, kælrn, rn, uust llr på lott, o plusli står m n mss l, som u rn vil m r o nu, kn u lvr lt på nrussttionn på Lrvnn. På nrussttionn kn u u ovr storskrl, vl o rlit l oså lvr nol lsprouktr, vi ikk r pls til t t m på vors insmlinstur. Dt kn x vær n ilru, t kr, n rænovn, svllr, stn, træstu o.s.v. Du kn oså komm m it yl på nrussttionn. Husk t u ikk må lvr rnovtion på nrussttionn ri lnt inklurt strøls o kskrmntr m.m. Husk t u ikk må lvr rnovtion på nrus- sttionn r usyr, som skl orsls i pos o læs til rnovtion. Hr u rnovtion, som ikk kn vær i in sæk llr olr, kn u kø n kstr sæk, som så livr tt m i n norml insmlin. Læs mr på si 3. Alvrs nzinrvn mskinr som Bonøjvj Lrvnn nrussttionn Husn Roskilvj Tstrup knllrtr, plænklippr llr linn, skl vær tømt or oli o nzin. Tnk r oliyr skl vær unsut o lt tomm. Druovr skl r vær skårt t inspktionsul på minimum 30 m i imtr. Dr r om m nskontrol på nrussttionn, så u skl v it ul sy sikrinsvis m or t komm in. På nrussttionn r r kun n or ilr m n tillt totlvæt på op til k + trilr. Læn lv it l Inn u kørr på nrussttionn, ør u ovrvj, om t ovrovt r l, u står m. Mt t, u ikk lænr r ru or, kn vær ul vær or nr. Du kn lvr iss tin på nrussttionn i ontinrn til Dirkt nru. Når u på nn må lr tinn t n tur mr i livt, inn livr til l, r u u ovr t vær m til t læ nr mnnskr oså m til t minsk lsmænrn til vn or miljøt o kommunns økonomi. Rutinsmlin llr nrussttionn For miljøts skyl ør u unrsø, om u i stt or nrussttionn kn nytt kommunns insmlinsorninr or storskrl o/llr vl. Smlt st kostr t nmli mt minr rænsto, når n insmlinsil kørr i rut o ntr lt os i o in nor på én n i stt or, t I vr især kørr i jrs il til nrussttionn o jm in. Byl, træstø o vjor nts ikk vi rutinsmlinn, mn kn lvrs på nrussttionn. Nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt - så læn lr vs Tøj/sko, plstlsk/-unk, r sætts u til storskrl, sns til orrænin, mns smm typ l livr nnvnt, når t lvrs på nrussttionn. A nsyn til miljøt r t ror n o i t mm nn typ l o t t m til nrussttionn, vis u llivl kommr ori. Dit l skl sortrs Når u nyttr nrussttionn, skl u sør or, t it l kommr i riti ontinr (s ovrsitn på si 22). Er u i tvivl om, vor u skl ør l t, r r lti jælp t nt os nstt på nrussttionn. Jo r lt livr sortrt, jo minr r risikon or t o råstor, som r ornuti t nnvn. Klr plstsækk Dr må kun nvns klr sækk på nrussttionn. Al i unnmsiti sækk viss. Dr kn o nvns ppirsækk til vl, mn iss skl li som plstsækkn tømms nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl

12 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Kompostmul Hv kn u lvr På nrussttionn kn u lvr ll typr l r in privt usolnin, ortst r: - rnovtion, ri inklurt strøls o kskrmntr r kælyr - smittrlit l, o rn knylr i lukk knyloks - sprænstor, o rn yrværkri I øjlikkt r vi ontinr til øln rktionr: Til nru/nnvnls: 00 Tin til irkt nru 01 Jrn o mtl 04 Murstn, tl o ston 05 Dør o vinusrmmr m. klrt ls 07 Jor ( ræstørv), lr o rus 08 Bton, stn, trrzzo o mrmor 09 Hvl, runr stø o stmmr 11 lslskr o mllls 12 Ppir 13 Tøj/sko 18 Hår PVC 20 Dæk m o un æl 21 Plstoli 22 ips 23 Klskrot 25 Plstlskr/-unk 28 Pp o krton Brøo mælkkssr Mnsksrum 80 Frlit l Bom Til orrænin: 41 Stort l til orrænin 42 Småt l til orrænin 43 Trykimprænrt træ Til ponrin: 60 Mørtl, porlæn, krmik o spjl 62 Aslt, minrlul o lø PVC 64 Etrnit Til spilnlin: 06 Hår vivrr (usolninsmølr) 30 TV 32 Små usolninspprtr 40 Sprinmrssr o jrmølr 80 Frlit l 81 Blysnin Åninstir i 2011 nrussttionn r ånt kl ll uns l årt runt. Do r vi lukkt n 24., 25., 26. o 31. mr smt n 1. jnur. Alsyr Når u r tilmlt Høj-Tstrup Kommuns lsorninr, tlr u t årlit lsyr. I 2011 kostr t x kr. or n usstn m n lminli skrlsæk. Størstln lsyrt rus til t tl vonmæn, r insmlr lt, o til nlæ, r nlr lt. Drtil kommr nol uitr til ministrtion, inormtion m.v. For vr kron Høj-Tstrup Kom mun i 2011 rur på lsområt, orlr uitrn si såls: Drnovtion Pp, ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Høj-Tstrup Kommuns jmmsi, r ll smm inormtionr som Al Dr in r u oså istriktr o ntnins, vis u år orlt olrn. å in på klik på Tknik, miljø o oli i mnun i vnstr si skærmn o væl rtr Husolninsl Så r u rmm v inormtionssirn om orsklli lsorninr ør 12 ør 3 ør 11 ør 6 ør 28 ør Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

13 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Borrsrvi Tl Fx: E-mil: Hjmmsi: Vi sir klr v tlonrn på øln tispunktr: Mn....kl. 10:00 19:00 Tirs....kl. 10:00 19:00 Ons....kl. 10:00 19:00 Tors....kl. 10:00 19:00 Fr.....kl. 10:00 18:00 Himnn Rklm & risk Prouktion. Tl Illustrtionr: Hns Ol Hrst. Trykt på 100 % nrusppir.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Middelfart i top på velstand og vækst

Middelfart i top på velstand og vækst Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn.

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere