Affald Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen"

Transkript

1 Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

2 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr o Ekstr sækk Ppir o ls si 4 Hvorn kn ppir o ls nnvns Frlit l si 5 Ovrsit ovr utikkr r tr imo rlit l Storskrl si 7 Rutinsmlin pp, ppir, ls, plstlskr/- unk, år vivrr, jrn o mtl, lktronik, krmik o l til orrænin Byl si 10 Hvilk ormr or yl kn lvrs til rutinsmlin or storskrl, o vilk skl på nrussttionn Kørplnr si 11 Kørplnr or storskrl- o vlsinsmlin til in opslstvl Hvl si 15 Rutinsmlin, oprnin o jmmkompostrin Hr inr u it istrikt si 18 Distriktsovrsit or storskrlo vlsinsmlin nrussttionn si 20 Kort- o rktionsovrsit or nrussttionn Alsyr si 23 Hv ækkr lsyrt Borrsrvi Åninstir o kontktinormtion Om nn olr sin Dnn olr omnlr kun l r privt usstn*. Du år l.. oplysninr om, vorn u sortrr it l, vornår it l livr ntt, o v t kostr. D kommunl rlr or åntrin l r usolninr r stst i kommunns Rultiv or usolninsl. Slvtjnin vi nttt. Er it l ikk lvt ntt, llr oplvr u nr urlmæssir i orinls m ntninn it l, kn u iv os sk ønt runt på å in unr Tnik, miljø o oli, o væl Husolninsl i vnstr si. Du kn oså skriv n mil til Borrsrvi på k llr rin på tl Du kn s Borrsrvis åninstir på sin nn olr. * Du kn in oplysninr om l r rvrv smt ontli institutionr på Hr kn u oså in Rultiv or usolninsl. Drnovtion Drnovtion, som oså kls rstl llr køkkn l, r n uyijnisk o orærvli l lt r n lminli usolnin. Dt r x m l, mllr r mlvninn o lr. Villr o rækkus i kommunn r ntn n 125 litr ppirsæk llr n miniontinr til rnovtion, som tømms n n untlit på n st u l årt. På kn u s un, vor u år ntt it l. Sommrus o kolonivr kn væl kun å n Sommrntnin, som r or prion 1. pril til 31. oktor. Dt r vitit, t ppirsækkn kun yls til n invni stipl linj, mns miniontinrn kun må yls så mt, t låt kn lukks lt. Hvis in sæk r rvnt llr år itu unr ntninn, ulvrr trnsportørn n rsttninssæk, som u må lytt inolt ovr i. Ersttninssækkn nts n trøln tømnins smmn m n øvri sæk. Alssttiv oknt lssttivr kn l.. køs nnm Borrsrvi. Sttivrn r pls til n sæk til rnovtion o to kssttr til v. ppir o ls. Træklæninn på sttivrn står unlt lærktræ. Prisr på lssttivrn kn ss på Plrin o nsorol Sttivt/olrn skl plrs tr nærmr ststt rlr, r sikrr rimli rjsorol or skrlmnn. På kn u læs mr om rlrn or plrinn lssttivr o nsorol. Ekstr sækk Hvis u n u r mr rnovtion n, r kn vær i n lminli sæk/ olr (x tr n st), kn u læ n ovrskyn mæn i n særli Ekstr sæk. Når Ekstr sækkn r ylt, stillr u n lot u v sin it sttiv/olr, så tr skrlmnn n m på næst sævnli tømnins. Du kn kø Ekstr sækk på råust i Borrsrvi smt ll str, vor u kn kø vors vlssækk. S Slvtjnin vi nttt. Er it l ikk lvt ntt, kn u iv os sk ørunt på ornlrlistn på si 17. Ekstr sækkn SKAL vær mærkt m EKSTRA. Ekstr sækk kostr 25 kr. Dnn pris ækkr oså skrlmnns ntnin sækkn o n trøln orrænin. 2 3 nt Vær o v in skrlmn! Fyl kun lukk lsposr i sækkn Fyl kun sækkn til strmrkrinn Husk t snry o rus på nsvjn Usæt m ikk or r v t putt skrp nstn i lt Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

3 Drnovtion Ppir o ls Ppir o ls Frlit l Frlit l må ikk smis u som rnovtion llr æls i klokkn, mn skl lvrs på nrussttionn llr i n utikkr, som tr imo rlit l. Frlit l skl lvrs i n tæt lukkt mll m n mærknin, r ortællr, v mlln inolr. Kommunns insmlin rlit l omttr ikk sprænstor, mn vi kn jælp i m t in oknt motnlæ. Fyrværkri kn o lvrs på nrussttionn. Bmærk t mllr r l-, inskt-, svmp- o ukrutsmilr skl lvrs som rlit l, oså slvom r tomm. Brut knylr kn oså lvrs på nrussttionn, vis lvrs i n lukkt knyloks. På vors jmmsi, kn u s n list ovr ksmplr på rlit l. Er u i tvivl om, vorvit not r rlit l, så kontkt Borrsrvi. Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Ppir o ls skl u læ i in to kssttr, som tømms vr 14. på n st u llr i kur o miniontinr, r r st op i ylsn, o som tømms tr ov. Hr u mr ppir llr ls n, r kn vær i in kssttr, kn u læ n ovrskyn mæn u til rutinsmlinn storskrl llr lvr t på nrussttionn. Ppir Ppir til nnvnls omttr rvppir, konvoluttr, rukuvrtr, rourr, tlonør, visr, ul, rklmr smt okumntr o kontorppirr nvr rt. Dt r lt i orn m lips o ætklmmr i ppirt, mn usk t jrn plst omsl o vntull r llr nr inlt nstn. I kssttn til ppir må u ikk lvr luoli, plstoli, mppir, sun ppir (køkknrull, srvittr mv.) llr ppir, r r tilsmust m mvrr llr uyijnisk prouktr. Dtt l skl u læ i sækkn/miniontinrn til rnovtion. Krton, pp o nr krti/stiv ppirtypr ørr llr ikk til i kssttn til ppir. Dn sls l skl u lvr som pp til rutinsmlinn storskrl llr på nrussttionn. 4 ls ls til nnvnls omttr lslskr o nt mllls, r r vært nvnt til m o rikkvrr. ls o lskr skl vær tomm o skyll. ls til nnvnls omttr ikk plstiklskr, porlæn, krmik, l-pærr o lt ls o lskr skl vær tomm o skyll ls (ilrur, vinusls, ls r skitrmmr, spjl o linn). Dtt l kn lvrs på nrussttionn not t kn læs u til storskrl. Butikkr som tr imo rlit l: Høj-Tstrup Miljø- o Enrintr Høj-Tstrup Boulvr 41 Tl Silvn City 2 Tl Flür Frvr Tstrup Hov 94 B Tl Mts Tstrup Hov 68 Tl SPAR Topr 26, Husn Tl Supr Bst Blåkilvj 2 Tl Kviksølvolit l Mlin o linn Olil Syrr / Bsr Dr uovr motr øln potkr o potksusl miinrstr o klinisk risikol: Husn Apotk, Hovn 421, tl Tstrup Apotk, Tstrup Hov 60, tl Høj-Tstrup Apotksusl, Høj Tstrup Boulvr 44, tl it/ kæmplssmilr Kloroli prouktr Ant rlit l 5 Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

4 Drnovtion Ppir o ls Storskrl Hvl nrussttionn Frlit l Butikkr r tr imo ttrir: Tstrup Bo & I City 2 Pln 3 Tl Clik Tstrup Hov 117 Tl Elintn Tstrupårsvj 34 Tl Flür Frvr Tstrup Hov 94 B Tl Høj-Tstrup Apotksusl Høj Tstrup Boulvr 44 Tl Høj-Tstrup Kommun Byn 2 Tl Høj-Tstrup Miljø- o Enrintr Høj-Tstrup Boulvr 41 Tl Mts City 2 Tl Mts Tstrup Hov 68 Tl Ntto Dorps Allé 10 Tl Q8 Srvi Sttion Tstrup Hov 108 B Tstrup Tl Silvn City 2 Tl Supr Bst Blåkilvj 2 Tl Toys r Us Måkærvj 15 Tl Tstrup Apotk Tstrup Hov 60 Tl Snløs Dli Bru sn Lnsyn 23, Snløs Tl Husn Cntrum Ur o Optik ApS Hovn 496 Tl Husn Apotk Hovn 421 Tl Jon Jnsn A/S Runrn 17 Husn Tl Pinnrup Et. Hovn 512 Husn Tl SPAR Topr 26, Husn Tl Storskrl Vi ntr it storskrl på in rss. Storskrl omttr kssrt ino orsklli sls, som x mølr, tøj, sko, ltøj, ør, åsr, køkknustyr, år vivrr, værktøj, musik nlæ o jrmølr. Fin istrikt o kørpln på si o Vi smlr storskrl in m to ilr: n komprimtoril til orræninsnt l o n lil til øvri lsrktionr. Dit storskrl skl sortrs D nklt lsprouktr i storskrlt står orsklli sls mtrilr, o livr ror nlt på orsklli mår o på orsklli nlinsnlæ. Not lt nnvns, not ræns, not kørs til ylpls o nli r r not, r spilnls. For t sikr n riti nlin lt o or t å nnvnt så mn Vi kørr tr n st kørpln o ntr storskrl på in vj 10 n i løt 2011 mtrilr som mulit r t vitit, t orsklli lsrktionr sortrs o ols skilt v insmlinn. Rutinsmlin storskrl Vi kørr tr n st kørpln o ntr storskrl på in vj 10 n i løt Al, som sætts u til rutinsmlinn, skl plrs på ortovt o skl sortrs i lstypr, som r skrvt på si 8-9. Skrp nstn o søm D lt storskrl ånlæsss, skl skrp nstn pkks in, sømspisr o.l. ukks llr jrns. Dt kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. Dæk nts ikk Dæk nts ikk, mn kn lvrs på nrussttionn. To vi ikk it storskrl? Blivr it storskrl ikk tt m v n norml ntnin, lær uørn n sl i in postkss, r ortællr om årsn til n mnln ntnin. Måsk skyls t, t lt r or tunt t åntr or uørn. Dt kn oså vær, t u r st l u, som ikk r omttt storskrlsinsmlinn. Måsk r lt ikk sortrt, nlt llr pkkt korrkt i nol til krvn. Du kn s, v u skl sør or i ktoksn på si 9. Hr u spørsmål til t, r står på sln r uørn, ønskr vjlnin i korrkt sortrin llr linn, kn u nvn i til Borrsrvi. 6 7 Storskrl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn

5 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn Storskrl Ppir Hv: Kopippir, rvppir, konvoluttr (oså rukuvrtr) skrivppir, rourr, tlonør, pprks, visr, ul o.l. Du øvr ikk jrn lips o ætklmmr. HVORDAN: Ppir unts, llr komms i n klr plstsæk. Bnyt snor til t sml ppir i untr. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til nnvnls Pp HVAD: Ppkssr, inpkninspp o ppkrtonr r vskpulvr, mornmsprouktr m.v. Ppkssrn skl vær tomm, o pppt skl vær rnt o tørt. Pp m mrstr på (x pizzkkr) kn ikk nnvns. Dtt l skl i sækkn til rnovtion. Bmærk t vis u lvrr nr typr storskrl i ppkssr, kn t virk, t ppkssn livr unt til nnvnls. HVORDAN: Pp ols/trykks lt o unts, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. unt. Bnyt rn snor til t sml pp i n. HVORHEN: Til nnvnls ls HVAD: lslskr o mllls, r r vært nvnt til m o rikkvrr å klrt o rvt ls. Husk t tømm o skyll ls o lskr, inn u stillr m u. HVORDAN: ls o lskr lvrs i n olr rn i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til nnvnls Plstlskr/-unk HVAD: Tomm skyll plstlskr/- unk til rnørinsmilr, øvrr m.v. kn sætts u til storskrl llr lvrs på nrussttionn. Plstlskr/-unk, som sætts u til storskrl, sns til orrænin, mns plstlskr/-unk, som lvrs på nrussttionn, nnvns. HVORDAN: Plst, som lvrs til storskrl, kn lns m l til orrænin i klr plstsækk. Kn oså smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til orrænin Hår vivrr HVAD: All sls år vivrr, x kølsk, rysr, komurr, vskmskinr o tørrtumlr. Hvorn: For t skån skrlmnn livr nn lstyp oprt, o skrlmnn lær n sl på tt l m oplysninr om, vornår lt livr rt op. Hvorn: Til nnvnls Jrn o mtl HVAD: Jrn o mtl r usolninn. Hrunr tomm o skyll åsr til øvrr. Mtll r ilr o rænovn r ikk omttt storskrlsinsmlinn. Sæt n sl m nvn, rss o stlnummr på yklr o knllrtr. Tøm oli o nzin knllrtr, plænklippr, motorsv o linn. HVORDAN: Småt jrn o mtl kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til nnvnls Elktronikl HVAD: All sls pprtr, r r vært rvt lktriitt (r ttri llr lnin), x IT-ustyr, musiknlæ, tv, viospillr, tlonr, moiltlonr, oplr, ltøj, værktøj, køkknustyr o.l. HVORDAN: Elktronikl kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til spilnlin Krmik, vinusls, spjl m.m. HVAD: Omttr oså porlæn, snitt, lpærr (ikk lysstorør llr lvnripærr, t skl lvrs som rlit l). Hv skl u sør or? Fin ntninsn S kørplnn si o istriktovrsit si Sortr it l Sortr lt i orsklli lstypr o sæt t, så r r n tyli stn imllm m. Pk lt Ppir o pp kn unts o smls m n snor. Forræninsnt l o minr tin kn lvrs i klr sækk. Dr må ikk nytts uinnmsiti sækk. Minr tin kn oså lvrs i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, så tømmr vi inolt, o u år spnn til. Unå skrp o spis nstn Pk lsskår o skrp nstn orsvrlit in o jrn/uk søm i rær/mølr mv. Nl lt Hvr n må vær øjst 1 x 0,5 x 0,5 m o vj øjst 10 k. ælr o ikk mølr o år vi vrr. Skil lt Hvis t r mulit, skil lt, så orsklli mtriltypr ols vr or si. HVORDAN: Dtt l kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til poni Sprinmrssr o nr mølr m jr HVAD: Mrssr o nr mølr m.ks. jr o mtlrmmr kn u oså lvr som storskrl. Hvorn: Stills u smmn m rstn storskrlt Hvorn: Til spilnlin Al til orrænin HVAD: Al til orrænin r typisk Sæt lt rm til vjn snst kl. 6:30 på ntninsn (T strup Hov o llr kl. 5:30). Bmærk t * u or n vj i istriksovrsitn på si tyr, t lt skl stills rm til nærmst sltvj. ** u r n vj tyr, t u skl rin til Borrsrvi, vis u r vl llr storskrl, som skl nts v næst insmlinsrun. Stor o tun tin Fx år vivrr livr rt op or t skån skrlmnn. Oprninn krævr n spilil, o ror lær skrlmnn n sl på tt l m oplysninr om, vornår lt livr ntt. Du kn oså lvr it klvr til storskrl, mn så skl jrnrmmn ts u ørst, så træ o jrn lvrs i to orsklli unkr. Storskrl omttr ikk: Hvl, rnovtion, rlit l, rvrvsl o viss typr yl. lvt træ, plst o/llr sto. Al til orrænin må ikk inol orærvlit l. Strøls o kskrmntr m.m. r usyr r ikk omttt storskrlsinsmlinn, mn skl orsls i pos o læs til rnovtion. Al til orrænin må ikk inol PVC o imprænrt træ. HVORDAN: Al til orrænin kn smls i n klr sæk llr i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. ulvtæppr læs i rullr på øjst 1 mtr i lænn o øjst 20 m i imtr. Husk t in snor om. Hvorn: Til orrænin 8 9 Storskrl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn

6 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Kørpln 2011 Hvl A 4/4 + 15/4 2/5 + 16/5 + 30/5 Byl 31/5 B 5/4 + 18/4 3/5 + 17/5 + 15/6 + 29/6 13/7 + 27/7 10/8 + 24/8 7/9 + 21/9 5/ /10 2/11 16/6 + 30/6 14/7 + 28/7 11/8 + 25/8 8/9 + 22/9 6/ /10 3/11 Byl ørr jmm på nrussttionn 1/8 + 15/8 + C 6/4 + 19/4 4/5 + 18/5 1/6 + 20/6 4/7 + 18/7 29/8 Byl r ikk omttt storskrlsorninn. vr n må vær øjst Vi r n tommlinrrl, 1,0 x 0,5 x 0,5 m. 2/8 + 16/8 + Dr sir, t 7/4 storskrl + 20/4 omttr t 5/5 mn + 19/5 r ts 6/6 øjst + 321/6 nr yl 5/7 + 19/7 normlt tr m si, når mn lyttr, pr. rss pr. ntnin. 30/8 mns yl r t mn lr liv lr små stykkr l smm mtril (x nol ræstumpr) må 3/8 + 17/8 til til ny or. E 11/4 + 26/4 9/5 + 23/5 7/6 + 22/6 6/7 + 20/7 Enklt ylsprouktr ts rn smls til én n i x n spn 31/8 o m i storskrlsorninn i rænst unr 40 litr m mærkt Bolr omn. Hvis u nyttr storskrls ikk storskrl llr m snor om, så 1/9 + 15/9 Forninn 12/4 til yl, + 27/4 skl u 10/5 usk + 24/5læn n 8/6 sml + 23/6n ikk 7/7 vjr + 21/7 4/8 + 18/8 29/9 på, t: yl skl nls i nr. mr n 10 k o ikk ylr mr n 1,0 x 0,5 x 0,5 m. vr n 13/4 må vj + 28/4 øjst 10 k. 11/5 + 25/5 9/6 + 27/6 11/7 + 25/7 8/8 + 22/8 5/9 + 19/9 12/9 + 26/9 10/ /10 7/11 13/9 + 27/9 11/ /10 8/11 14/9 + 28/9 12/ /10 9/11 13/ /10 10/11 3/ / /10 T u o m til opslstvln Distrikt April Mj Juni Juli Auust Sptmr Oktor Novmr 14/11 Nyt! nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt så læn lr vs Hvl nrussttionn H 14/4 + 29/4 12/5 + 26/5 14/6 + 28/6 12/7 + 26/7 9/8 + 23/8 6/9 + 20/9 4/ /10 1/ /11 Byl som u kn lvr til rutinsmlinn storskrl i minr mænr. Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: AntnnrS Cmnt llr o kontkt Borrsrvi Hånvsk* på tl. Tptrstr Bit* (Skl vær rnt o tømt) Blninsttrir mørtl (i pos/kss) Dør (mn kun un ls)* Jrnrør Kklr Køkknsk* Rutsnr* (i pos/sæk) Toilttr* (Skl vær rnt o tømt. rrosk* Snitt* Skil lst Borplr* Brær un imprænrin (inyt) ipsplr ynsttivr* Tpp Trnr mtl istrn r) Vnrør Vælisr * Bøvr ikk nls i nr øjst 10 k o øjst 1,0 x 0,5 x 0,5 m

7 Kørpln 2011 Storskrl T u o m til opslstvln Distrikt Jnur Frur Mrts April Mj Juni Juli Auust Sptmr Oktor Novmr Dmr 1 3/1* 1/2 10/3 13/4 23/5 22/6 22/8 22/9 26/10 24/11 2 4/1* 2/2 14/3 14/4 24/5 23/6 23/8 26/9 27/10 28/11 3 5/1* 3/2 15/3 26/4 25/5 27/6 24/8 27/9 28/10 29/11 4 6/1* 7/2 16/3 27/4 26/5 28/6 25/8 28/9 31/10 30/ /1* 8/2 17/3 28/4 30/5 29/6 29/8 29/9 1/11 1/ /1* 9/2 21/3 29/4 31/5 30/6 30/8 30/9 2/11 2/ /1* 10/2 22/2 2/5 1/6 1/8 1/9 3/10 3/11 5/ /1* 14/2 23/3 3/5 6/6 2/8 5/9 4/10 7/11 6/ /1* 15/2 24/3 4/5 7/6 3/8 6/9 5/10 8/11 7/ /1* 16/2 28/3 5/5 8/6 4/8 7/9 6/10 9/11 8/ /1* 17/2 29/3 9/5 9/6 8/8 8/9 7/10 10/11 12/ /1* 28/2 30/3 10/5 10/6 9/8 12/9 10/10 14/11 13/ /1* 1/3 4/4 11/5 14/6 10/8 13/9 11/10 15/11 14/ /1* 2/3 5/4 12/5 15/6 11/8 14/9 12/10 16/11 15/ /1* 3/3 6/4 16/5 16/6 15/8 15/9 13/10 17/11 19/ /1* 7/3 7/4 17/5 17/6 16/8 19/9 14/10 21/11 20/ /1* 8/3 11/4 18/5 20/6 17/8 20/9 24/10 22/11 21/ /1* 9/3 12/4 19/5 21/6 18/8 21/9 25/10 23/11 22/12 * nn tr vi oså it jultræ m, vis u stillr t u smmn m storskrlt. Husk t ikk må vær pkkt in llr v pynt o jultræso på. Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: S llr kontkt Borrsrvi på tl

8 Kørpln 2011 Hvl Hvl T u o m til opslstvln Hvl r kompostrinsnt l r vn. Dt r typisk rn, l, ræs, lomstr o ukrut. Fin istrikt på si o kørpln på si Distrikt April Mj Juni Juli Skl u m vl, r u ir orsklli mulir t væl imllm: rottsikrt kompostolr, så t ikk ornisk køkknl ør o sk i n Auust Sptmr Oktor Novmr Hjmmkompostrin ivr nlnin til orurnin, uyijnisk 2/5 + 16/5 + A 4/4 + 15/4 15/6 + 29/6 13/7 + 27/7 10/8 Rutinsmlin + 24/8 7/9 + 21/9 5/10 + orol 19/10 llr tilol 2/11 skyr. 30/5 Oprnin nrussttionn Dt r vitit, t u olr it 3/5 + 17/5 + Dt vl, vi insmlr, llr som vl lt ri or urnr B 5/4 + 18/4 16/6 + 30/6 14/7 + 28/7 11/8 + 25/8 8/9 + 22/9 6/ /10 3/11 31/5 u lvrr på nrussttionn, livr kørt til ntrl kompostrin på t nlinsnlæ, Kommunn r n smrjstl C D E 6/4 + 19/4 7/4 + 20/4 11/4 + 26/4 4/5 + 18/5 5/5 + 19/5 9/5 + 23/5 1/6 + 20/6 6/6 + 21/6 7/6 + 22/6 4/7 + 18/7 5/7 + 19/7 6/7 + 20/7 + 15/8 + vor t i løt n 3-åri m Miljø- o Enrintrt, vor u kn 1/8 prio omnns 12/9 til kompostmul. + 26/9 10/10 Dn å + 24/10 vjlnin om kompostrin 7/11 29/8 o lån æri kompostmul livr rtr nnvnt som jororrinsmil. trt, Høj-Tstrup Boulvr 41, 2630 n kompostolr. Miljø- o Enrin 2/8 + 16/8 + 13/9 + 27/9 11/10 Tstrup, + 25/10tl /11 00, 30/8 Kun rnt vl Dt r vitit, t u olr it vl nrussttionn 3/8 lt + 17/8 ri or urnr. Hvis vlt r Du kn oså lvr it vl på 14/9 + 28/9 12/ /10 9/11 31/8 orurnt m x små stykkr plst llr nrussttionn. Hr r vi n ås til lminlit mtl, livr n æri kompostmul vl, vor rn må vær F 12/4 + 27/4 10/5 + 24/5 8/6 + 23/6 7/7 + 21/7 oså orurnt, o 1/9 så + r 15/9 t svært t øjst 2,5 mtr ln o øjst 10 m 4/8 sæl + 18/8 n. Forurnt vl tyr 13/10 tykk, + 27/10 o n ontinr 10/11 29/9 til Stø o stmmr, ror størr nlinsuitr o rm vor u kn læ rn m.v., r 13/4 + 28/4 11/5 + 25/5 9/6 + 27/6 11/7 + 25/7 øjr rnovtionstkstr i kommu r tykkr n 10 m. Læs mr om n 3/ /10 8/8 nn. + 22/8 5/9 + 19/9 russttionn på si 14/ /10 Hjmmkompostrin Jultrær H 14/4 + 29/4 12/5 + 26/5 14/6 + 28/6 12/7 + 26/7 9/8 Du + 23/8 kn væl t 6/9 kompostr + 20/9it ornisk l i in v o rm å n o skrlsinsmlin. D jultrærn kørs 4/10 + Jultrær 18/10 insmls 1/11 på + 15/11 årts ørst stor kompost til jororrin. Kompostrin til kompostrinsnlæ, må ikk pk Nyt! nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt så læn lr vs Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: S llr kontkt Borrsrvi på tl Du kn kompostr øln i n v: rn o l ræs o ukrut Blomstr o pottplntr Skrællr o rstr r røntsr o rut Kiltr m rums Tposr m l På intrnttt kn u in o rå om, vorn u jmmkompostrr. Du kn oså nvn i til Miljø- o Enrintrt, Høj-Tstrup Boulvr 41, 2630 Tstrup, tl , Hr kn vjl i om kompostrin o lån n kompostolr. 15 Hvl nrussttionn

9 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl nrussttionn Hvl Dn st rutinsmlin r rnt or vl, r r pkkt i ppirsækk llr i untr ks in llr v pynt o jultræso på. Jultrær kn oså lvrs som vl på n russttionn. Rutinsmlin vl Dn st rutinsmlin r rnt or vl, r r pkkt i ppirsækk llr i untr. I n st rutinsmlin kørr vi r mrts til mio novmr o kommr ori in opæl i lt 16 n or t nt t vl, u r st u. Når u ylr vl i n ppirsæk, ynr ppirt lnsomt t liv opløst, o sækkn livr m tin svr. Drv øs risikon or, t sækkn rvnr, o unn år u, når sækkn livr ntt. Dt r it nsvr t sikr, t sækkn r l, stærk o vlnt til t liv åntrt på ntninstispunktt. Fyl ror ørst it vl i sækkn så tæt som mulit på ntninsn o opvr ylt sækk så tørt som mulit, inn u stillr m u til ntnin. I rutinsmlin or vl tr vi øln m: rn o l ræs, lomstrl o ukrut Minr rør un jor Vi tr ikk nlsrut m i rutinsmlinn, mn t kn u til næl lvr på nrussttionn. Hv skl u sør or? S i kørplnn, vornår vi kommr til in vj. En * v vjnvnt tyr, t lt skl stills u til nærmst sltvj, vor vlsilrn kn kør. ** tyr, t u skl rin til Borrsriv, vis u r vl llr storskrl. Så kommr vi o ntr t v næst insmlinsrun. Pkk lt i ån ppirsækk llr i untr, r lt kn åntrs. Hvl må ikk pkks i plstsækk. Bnytt snor o sækk, som kn kompostrs o ltså ikk inolr plst, jrn o linn. Sør or t rn o rør r øjst 1 mtr ln o øjst 10 m tykk. Sikr t vr sæk llr unt vjr øjst 10 k. Vær opmærksom på, t sækkn skl vær l o stærk nok til t liv åntrt på ntninsn. Still vlt lt rm til vjn un t nr trikkn, snst kl. 6:30 på ntninsn. Oprnin vl Oprninsturn kørr l årt o r rnt til situtionr, vor u r størr mænr vl, nmli minst 2 m 3 (svrn til 20 sækk/untr) pr. ntnin. Dt kn or ksmpl vær, når u r ryt trær o usk i vn. Hvis u ikk slv r nok, kn u måsk slå i smmn m n no. I nn ornin ntr vi it l i n lstil m r. Biln m r krævr mt pls, så r r n l minr vj i kommunn, vor vi ikk kn tily oprnin. V oprnin øvr u ikk pkk vlt i sækk llr untr. I orninn or oprnin vl tr vi øln m: rn Busk Minr rør un jor V oprnin øvr u ikk pkk vlt i sækk llr untr Hv skl u sør or? Vær sikkr på, t u r minst 2 m 3 vl til ntnin. Rin til Borrsrvi o still ntnin. Sør or t rn o rør r øjst 2,5 mtr ln o øjst 10 m tykk. Plr vlt i én unk snst kl. 6:30 på ntninsn, så t r ri trær, usk, n m.v. (så vi kn komm til t m n stor lstil m r). Bunkn må ikk li unr l-lninr o må ikk nr trikkn. Bunkn m vl skl li u til vjn - ikk i vn llr i inkørsln. Slv j vntull rstr l m.v. op, tr vi r ntt vlt. Hvor kn u kø vlssækk? Ppirsækk til vl kn køs orsklli str, l.. ymrkr. Vors ppirsækk til vl kostr 5 kr. pr. stk. Du kn kø m øln str, vor u oså kn kø Ekstr sækk: Råust/Borrsrvi, Byn 2, Tstrup, tl Sll, Tstrup Hov 25-29, Tstrup, tl Sll, Roskilvj 335, Husn, tl Sll Hovn 482, Husn, tl Miljø- o Enrintrt, Høj Tstrup Boulvr 41, Tstrup, tl SuprBrusn, Vstrkø 39, Husn, tl Rm 1000, Hvj 1, Fløn Cntrt, tl Hvl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl nrussttionn

10 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Hr inr u it istrikt D rønn ostvr r nvisr til kørplnn or vl, mns lå tl r 1 18 nvisr til kørplnn or storskrl. * Alt skl sætts u til nærmst sltvj, vorr t r mulit t ort ntnin m rnovtionsilrn. ** Du skl rin til Borrsrvi, vis u r vl llr storskrl. Så kommr vi o ntr t v næst insmlinsrun. F D 5 Arovj* 3 Aornvj 12 Akivj 6 Allvænt 7 Alvårsvj 7 Alvstræ 8 Askvn 12 Bkkvj 11 Blrsrøn 11 Blrsun 11 Blrsvj 6 Bnprkn 6 Bnstokkn 17 Bnstrøt 6 Bnvoln 7 Brrsvj 5 Brtolinstræ 4 Bunvj 12 Bvnåsn 8 Brrisvj 6 Birklsvj 11 Birkmosn 8 Birkvn 5 Birkvnn 5 Birkvj (Snløs) 11 Bjørnøjvj 3 Blirsvj 17 Blommnt 1 Blåkilvj 14 Boinkvj 11 Bomr 5 Bonøjvj 9 Brnøjårsvj, kolonivrn (kun insmlin i prion 1/4 31/10) 7 Brnøjårsvj, kolonivrn 9 Brnvænt 17 Brjrvj 8 Brkær 14 Brnolmn 12 Bronzlrn 3 Brorsonsvj 7 Brostræt* 18 Brunllvj 5 Bruunsvj 10 Brønvj 13 Bustikkn 18 Byn 5 Bækårsvj 17 Bøkrttt 8 Bøvn 5 Ctrinrvj 17 Crlunn* 10 Cristorsvj 11 Dir 1 Dorps Allé 15 Dronninolmn 1 Drosslvj 8 Dukær 1 Duvj 7 Dykærvænt 5 Dyssvj 17 Ekrttt 14 Ellolmn 1 Elm Allé F C F D 5 Elvrlsvj* 17 Enærkrttt 5 Enrinkn* 7 Enårsvj* 5 Envårsvj* 5 Envn* 1 Envvj 1 Enstin 3 Espns Væn 12 Fro 7 Fkklvænt 15 Firkløvrn 7 Flintjrvj 9 Flintvænt 8 Fløn Byvj 12 Flønvj 10 Flønvænt 12 Forsytivj 3 Frnsvj 5 Frriksolmssivj** 5 Frriksolmsvj 7 Frriksvj 10 Frisvj 18 Frøjrt 18 Frøln 18 Frøår Allé 18 Frøvn 18 Frøvænt 14 Fyrrolmn 17 Fyrrkrttt 8 Fyrrvn 5 lkkvj 18 mml By 7 l. Søvj 9 mmlsøøj 6 rtnrprkn 4 rtnrvj 3 sværksvj 9 or Hnsns Ar 7 osn 9 rnrvj 10 rnnsvj 10 rnstin 3 runtvisvj 11 ræsøjvj 14 rønlsvæn, kolonivrn (kun insmlin i prion 1/4-31/10) 14 rønøjårsvj 14 rønnolmn 4 rønnvj 8 yvlvj 14 ærsnrvj 11 årr 6 H. P. Olsns Væn 5 Hkkmosvj* 17 Hslv 11 Hsslvj 15 Hvtotn 11 Hkært 9 Hlykkn 11 Htotn 10 Hvj 9 Hvoln 16 Hnstotn 5 Hrrinløsvj** F F F B F C C 17 Hinærnt 5 Holmmrksvj* 12 Hortnsivj 18 Hostvj 9 Hotlvj 9 Hovn 8 Hovmrkn 5 Hovmrksstin 7 Hovmrksvj* 10 Hulkærvj 5 Hultotn 17 Humlnt 2 Husmnsvj 3 Hvistnsprkn* 17 Hynnt 8 Hynvj 10 Hylr 5 Hylvnn 5 Hylvnn 8, 10, 10A, 10B, 12 o 14** 11 Hyrvnn 5 Høolmvj 5 Højkkår Allé* 7 Højkkvj* 4 Høj Tstrup Blv. 18 Høj Tstrup 3 Høj Tstrupvj 13 Højårstotn 10 Højvnsvj 5 Høkrstræ* 11 Hørr 6 Hørskættn 3 Hørvænt 5 Hånværkrkkn 6 Isnsvj 8 Iltornvj 7 Ilvænt 5 Inustrikkn 3 Inmnnsvj 5 Inrsvj 8 Jsminvj 6 Jns Anrsn Væn 12 Jrnlrn 6 Jrnn Allé 4 Jssnsvj 11 Kllrup 11 Kllrupvn 11 Kllrupvj 10 Ktrinvj 3 Kinosvj 8 Kirkkkn 15 Kirkolmn 5 Kirkstin 3 Kirkvj 10 Klvøjvj 6 Klovtot 6 Klovtotprkn 14 Kløvrolmn 3 Knusnsvj 7 Knusvj 10 Koøjvj 17 Kornlnt 5 Korsjrnn 10 Korsvvj 18 Krv Prkvj 10 Kror 5 Kroppls Allé 5 Kulyssn 5 Kærnn 18 Kærminvj 11 L. A. Rins Væn 5 Lnsyn 5 Lnrn 15 Lnolmn 18 Lvnlvj 5 Lrvnn 8 Liustrvj 3 Lill Divj 9 Lillr 7 Lillmosvj 9 Linårsr 15 Lintotn 1 Linvj 9 Lislunr 11 Luvi Fins Vj 6 Luvi Hnrs Allé 6 Lykkns v 3 Lykkns Væn 10 Lynvj 11 Lynmosn 1 Lærkvj 18 Løvovj 1 Løvsnrvj 16 Løvtotn 7 M. W. jøs Vj 2 Mvænt 7 Mløjårsvj 10 Mløjvj 10 Mlmosvj 12 Mnolivj 2 Mlrvj 10 Mrjr Byvj 10 Mrjrolmsvj 14 Mrivj 14 Mrkvnn 7 Mjrivj 5 Mitrvj 17 Morlvn Mosr 5 Mosln 5 Moskiln 17 Munkårs Allé 9 Møllr 11 Møllovj 8 Møllvj* 11 Møllvænt 1 Måvj 12 Månkkn 6 Mårkærvj 14 Nttrlvj 3 Nornn 7 Nortotn 10 Norvn 5 Nyøll V** 2 Nyøjsvj 7 Nyvj 10 Nøovj 17 Nøkrttt 7 Nørr 8 Nørrkær* 5 Ol Rømrsvj 17 Olivnlunn 7 P. Mortnsns Vj 17 Plmlunn 14 Prkvj 17 Prikonnt 3 Pil Allé 5 Pilnorvj 15 Piltotn 5 Pilvnsl 10 Pilvj 18 Pilurtvj 10 Plntvj 1 Poppl Allé 5 Popplvj 18 Potntilvj 7 Poul Hnsns Væn 18 Præstårsvj 15 Præstolmn 11 Rtr 7 Rrslvvj 12 Rsmosvj 10 Rilsvj 12 Risvj 2 Rolisvj 11 Rosnr 4 Rosnvænt 3 Roskilvj, o Roskilvj, o Rukærårsvj 3 Ruvænt 5 Ryvj 15 Røøjårsvj 14 Røkælkvj 4 Røjlvnn 10 Rønnvj 18 Slvivj 2 Snkt Bnts Allé 2 Snkt Is Allé 2 Snkt Mikkls Allé 2 Snkt Olvs Allé 3 Slsmosstræ 2 3 Slsmosvj 5 Snløsvj 17 Skns 17 Skjjr Allé 10 Sklvj 9 Skjørrins Væn 1 Skolvj 5 Skovkilvj 9 Slttr 16 Sltttotn 17 Slånnt 5 Smløkkn* 10 Smvænt 8 Snærvj 2 Snkrvj 17 Snklokknt 5 Snukorsvj 5 Sorupvj 5 Sonkært 5 Sonvnn 7 Sonvj 5 Solr, kolonivrn, (kun insmlin i prion 1/4 31/10) 7 Soløjvj 1 Solkron 1 Solsortvj 7 Solvn 2 Solvænt 5 Spnåvj 5 Sprrro* 12 Spirævj 5 Spjlr 17 Spotorno Allé 1 Spurvvj 10 Sttionsvj 4 Stllvj 12 Stnlrn 5 Stnorvj* 7 Stnun 5 Stnit 7 Stnyssvj 7 Stnmølln 17 Stnrøls Allé 9 Stnvænt 3 Stnsvj 1 Stilisvj 12 Stjrnln 11 Storr 4 Stronvj 17 Strur 5 Strømsvj* 14 Stuolmn 7 Stærknvj 14 Svlvj 12 Svint 12 Systjrnn 2 Syvstvj* 17 Syrnnt, Sømosvj* 3 Sønrmrksvj 16 Sønrtotn 10 Sønrvnn 11 Tlvj 7 Tlstnn 3 Tlvænt 7 Tlværksvj 17 Tist 7 Torsr 7 Torsrovj 10 Torstnsvj 7 Tinstvj 7 Tinstnn 11 Tjørnr 4 Tjørnvn 14 Tjørnolmn 1 Tjørnvj 12 Totn 18 Totvj* 11 Topr 5 Tostolmvj 2 Trnjrt 7 Trppløt 7 Trulsvn 7 Trulsvj 14 Tuolmn 10 Tværvj 5 Tørvvj 8 Tårnkær 18 Tstrup Hov 1 59 o Tstrup Hov o Vsy By 5 Vsystræ 5 Vsyvj 1 Vly Si 13 Vly Sønr 1 Vlyvj 14 Vlmun 2 Vnmstrvj 10 Vnværksvj 5 Vrtovvj 5 Vskær 8 V kært 5 V Kært 15 Vjlolmn 3 Vstrnn 10 Vstrkø 8 Vstrl 3 Vstrprkn 10 Vstrvn 3 Vstrvj 14 Vivj 11 Vilkilvj 1 Vinklvj 5 Vintotn 18 Vænt 1 Znivj 13 Øllårsvj 1 Ørnvj 11 Østr 1 Østrprkn 9 Østr Vininvj, Åsolmsvj 5 Åløt* 7 Åsinsvj 4 Åstræ 5 Åtotn 4 Åvænt B C F F B F F F C A Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

11 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn nrussttionn Lrvnn 1-3, Tstrup Hvis u ryr op i pultrkmmrt, kælrn, rn, uust llr på lott, o plusli står m n mss l, som u rn vil m r o nu, kn u lvr lt på nrussttionn på Lrvnn. På nrussttionn kn u u ovr storskrl, vl o rlit l oså lvr nol lsprouktr, vi ikk r pls til t t m på vors insmlinstur. Dt kn x vær n ilru, t kr, n rænovn, svllr, stn, træstu o.s.v. Du kn oså komm m it yl på nrussttionn. Husk t u ikk må lvr rnovtion på nrussttionn ri lnt inklurt strøls o kskrmntr m.m. Husk t u ikk må lvr rnovtion på nrus- sttionn r usyr, som skl orsls i pos o læs til rnovtion. Hr u rnovtion, som ikk kn vær i in sæk llr olr, kn u kø n kstr sæk, som så livr tt m i n norml insmlin. Læs mr på si 3. Alvrs nzinrvn mskinr som Bonøjvj Lrvnn nrussttionn Husn Roskilvj Tstrup knllrtr, plænklippr llr linn, skl vær tømt or oli o nzin. Tnk r oliyr skl vær unsut o lt tomm. Druovr skl r vær skårt t inspktionsul på minimum 30 m i imtr. Dr r om m nskontrol på nrussttionn, så u skl v it ul sy sikrinsvis m or t komm in. På nrussttionn r r kun n or ilr m n tillt totlvæt på op til k + trilr. Læn lv it l Inn u kørr på nrussttionn, ør u ovrvj, om t ovrovt r l, u står m. Mt t, u ikk lænr r ru or, kn vær ul vær or nr. Du kn lvr iss tin på nrussttionn i ontinrn til Dirkt nru. Når u på nn må lr tinn t n tur mr i livt, inn livr til l, r u u ovr t vær m til t læ nr mnnskr oså m til t minsk lsmænrn til vn or miljøt o kommunns økonomi. Rutinsmlin llr nrussttionn For miljøts skyl ør u unrsø, om u i stt or nrussttionn kn nytt kommunns insmlinsorninr or storskrl o/llr vl. Smlt st kostr t nmli mt minr rænsto, når n insmlinsil kørr i rut o ntr lt os i o in nor på én n i stt or, t I vr især kørr i jrs il til nrussttionn o jm in. Byl, træstø o vjor nts ikk vi rutinsmlinn, mn kn lvrs på nrussttionn. Nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt - så læn lr vs Tøj/sko, plstlsk/-unk, r sætts u til storskrl, sns til orrænin, mns smm typ l livr nnvnt, når t lvrs på nrussttionn. A nsyn til miljøt r t ror n o i t mm nn typ l o t t m til nrussttionn, vis u llivl kommr ori. Dit l skl sortrs Når u nyttr nrussttionn, skl u sør or, t it l kommr i riti ontinr (s ovrsitn på si 22). Er u i tvivl om, vor u skl ør l t, r r lti jælp t nt os nstt på nrussttionn. Jo r lt livr sortrt, jo minr r risikon or t o råstor, som r ornuti t nnvn. Klr plstsækk Dr må kun nvns klr sækk på nrussttionn. Al i unnmsiti sækk viss. Dr kn o nvns ppirsækk til vl, mn iss skl li som plstsækkn tømms nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl

12 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Kompostmul Hv kn u lvr På nrussttionn kn u lvr ll typr l r in privt usolnin, ortst r: - rnovtion, ri inklurt strøls o kskrmntr r kælyr - smittrlit l, o rn knylr i lukk knyloks - sprænstor, o rn yrværkri I øjlikkt r vi ontinr til øln rktionr: Til nru/nnvnls: 00 Tin til irkt nru 01 Jrn o mtl 04 Murstn, tl o ston 05 Dør o vinusrmmr m. klrt ls 07 Jor ( ræstørv), lr o rus 08 Bton, stn, trrzzo o mrmor 09 Hvl, runr stø o stmmr 11 lslskr o mllls 12 Ppir 13 Tøj/sko 18 Hår PVC 20 Dæk m o un æl 21 Plstoli 22 ips 23 Klskrot 25 Plstlskr/-unk 28 Pp o krton Brøo mælkkssr Mnsksrum 80 Frlit l Bom Til orrænin: 41 Stort l til orrænin 42 Småt l til orrænin 43 Trykimprænrt træ Til ponrin: 60 Mørtl, porlæn, krmik o spjl 62 Aslt, minrlul o lø PVC 64 Etrnit Til spilnlin: 06 Hår vivrr (usolninsmølr) 30 TV 32 Små usolninspprtr 40 Sprinmrssr o jrmølr 80 Frlit l 81 Blysnin Åninstir i 2011 nrussttionn r ånt kl ll uns l årt runt. Do r vi lukkt n 24., 25., 26. o 31. mr smt n 1. jnur. Alsyr Når u r tilmlt Høj-Tstrup Kommuns lsorninr, tlr u t årlit lsyr. I 2011 kostr t x kr. or n usstn m n lminli skrlsæk. Størstln lsyrt rus til t tl vonmæn, r insmlr lt, o til nlæ, r nlr lt. Drtil kommr nol uitr til ministrtion, inormtion m.v. For vr kron Høj-Tstrup Kom mun i 2011 rur på lsområt, orlr uitrn si såls: Drnovtion Pp, ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Høj-Tstrup Kommuns jmmsi, r ll smm inormtionr som Al Dr in r u oså istriktr o ntnins, vis u år orlt olrn. å in på klik på Tknik, miljø o oli i mnun i vnstr si skærmn o væl rtr Husolninsl Så r u rmm v inormtionssirn om orsklli lsorninr ør 12 ør 3 ør 11 ør 6 ør 28 ør Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

13 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Borrsrvi Tl Fx: E-mil: Hjmmsi: Vi sir klr v tlonrn på øln tispunktr: Mn....kl. 10:00 19:00 Tirs....kl. 10:00 19:00 Ons....kl. 10:00 19:00 Tors....kl. 10:00 19:00 Fr.....kl. 10:00 18:00 Himnn Rklm & risk Prouktion. Tl Illustrtionr: Hns Ol Hrst. Trykt på 100 % nrusppir.

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jensen og Sørensens Plantage

Jensen og Sørensens Plantage Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn 2011-2015 Sovyrrornnn Vstyn 1. Introuton o måsætnn 2. Lovvnn o srvtuttr 3. Drtstt o pnort 2011 4. Drtstt o pnort 2012 5. Drtstt o pnort 2013 6. Drtstt o pnort 2014 7. Drtstt o pnort

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S

Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S Kmisk nlysmtor til kosmtisk prouktr Ptr Vinznts og Jn Pors Euroins A/S Miljøprojkt Nr. 1200 2007 Miljøstyrlsn vil, når ljlighn givs, ontliggør rpportr og inlæg vrørn orsknings- og uviklingsprojktr inn

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Hun knoklede og blev fyret. KOKS MED KMD-LØN Gratis it-kurser med HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bud på fremtidens borgerservice

Hun knoklede og blev fyret. KOKS MED KMD-LØN Gratis it-kurser med HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bud på fremtidens borgerservice HK BLADET or tt ommur, ror o ællommul vromr 03 12. rur 2010 L tllr r 32 KOKS MED KMD-LØN Grt t-urr m HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bu å rmt orrrvc Hu ol o lv yrt Lt Otto r lt 136 yr å Hrlv Hotl. Tm om yu

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Sådan overholder du de nye informationskrav

Sådan overholder du de nye informationskrav Sådan overholder du de nye informationskrav når du forhandler opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Læs om de nye krav i 2015 til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Æggestokkræft. Screening for kræft skal, skal ikke? DEBAT: Kræftplan III. Nr. 12 J U N I 2011

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Æggestokkræft. Screening for kræft skal, skal ikke? DEBAT: Kræftplan III. Nr. 12 J U N I 2011 r. 12 U 11 M: ggsokkræf crning for kræf skl, skl ikk? : ræfpln nhol M ugngspunk i n ny kræfpln kom- fryg sygom. rmskrin og forsklln mr vi i nummr f rspkiv u i ovrlvlsn i forhol il nr ln visr sig rspkiv

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere