Affald Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affald 2011. Til villaer, rækkehuse og jordbrugere. Dagrenovation Papir og glas Farligt affald Storskrald Haveaffald Genbrugsstationen"

Transkript

1 Al 2011 Til villr, rækkus o jorrur Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

2 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Al 2011 Hr i Al 2011 år u inormtion om: Drnovtion si 3 Alssttivr o Ekstr sækk Ppir o ls si 4 Hvorn kn ppir o ls nnvns Frlit l si 5 Ovrsit ovr utikkr r tr imo rlit l Storskrl si 7 Rutinsmlin pp, ppir, ls, plstlskr/- unk, år vivrr, jrn o mtl, lktronik, krmik o l til orrænin Byl si 10 Hvilk ormr or yl kn lvrs til rutinsmlin or storskrl, o vilk skl på nrussttionn Kørplnr si 11 Kørplnr or storskrl- o vlsinsmlin til in opslstvl Hvl si 15 Rutinsmlin, oprnin o jmmkompostrin Hr inr u it istrikt si 18 Distriktsovrsit or storskrlo vlsinsmlin nrussttionn si 20 Kort- o rktionsovrsit or nrussttionn Alsyr si 23 Hv ækkr lsyrt Borrsrvi Åninstir o kontktinormtion Om nn olr sin Dnn olr omnlr kun l r privt usstn*. Du år l.. oplysninr om, vorn u sortrr it l, vornår it l livr ntt, o v t kostr. D kommunl rlr or åntrin l r usolninr r stst i kommunns Rultiv or usolninsl. Slvtjnin vi nttt. Er it l ikk lvt ntt, llr oplvr u nr urlmæssir i orinls m ntninn it l, kn u iv os sk ønt runt på å in unr Tnik, miljø o oli, o væl Husolninsl i vnstr si. Du kn oså skriv n mil til Borrsrvi på k llr rin på tl Du kn s Borrsrvis åninstir på sin nn olr. * Du kn in oplysninr om l r rvrv smt ontli institutionr på Hr kn u oså in Rultiv or usolninsl. Drnovtion Drnovtion, som oså kls rstl llr køkkn l, r n uyijnisk o orærvli l lt r n lminli usolnin. Dt r x m l, mllr r mlvninn o lr. Villr o rækkus i kommunn r ntn n 125 litr ppirsæk llr n miniontinr til rnovtion, som tømms n n untlit på n st u l årt. På kn u s un, vor u år ntt it l. Sommrus o kolonivr kn væl kun å n Sommrntnin, som r or prion 1. pril til 31. oktor. Dt r vitit, t ppirsækkn kun yls til n invni stipl linj, mns miniontinrn kun må yls så mt, t låt kn lukks lt. Hvis in sæk r rvnt llr år itu unr ntninn, ulvrr trnsportørn n rsttninssæk, som u må lytt inolt ovr i. Ersttninssækkn nts n trøln tømnins smmn m n øvri sæk. Alssttiv oknt lssttivr kn l.. køs nnm Borrsrvi. Sttivrn r pls til n sæk til rnovtion o to kssttr til v. ppir o ls. Træklæninn på sttivrn står unlt lærktræ. Prisr på lssttivrn kn ss på Plrin o nsorol Sttivt/olrn skl plrs tr nærmr ststt rlr, r sikrr rimli rjsorol or skrlmnn. På kn u læs mr om rlrn or plrinn lssttivr o nsorol. Ekstr sækk Hvis u n u r mr rnovtion n, r kn vær i n lminli sæk/ olr (x tr n st), kn u læ n ovrskyn mæn i n særli Ekstr sæk. Når Ekstr sækkn r ylt, stillr u n lot u v sin it sttiv/olr, så tr skrlmnn n m på næst sævnli tømnins. Du kn kø Ekstr sækk på råust i Borrsrvi smt ll str, vor u kn kø vors vlssækk. S Slvtjnin vi nttt. Er it l ikk lvt ntt, kn u iv os sk ørunt på ornlrlistn på si 17. Ekstr sækkn SKAL vær mærkt m EKSTRA. Ekstr sækk kostr 25 kr. Dnn pris ækkr oså skrlmnns ntnin sækkn o n trøln orrænin. 2 3 nt Vær o v in skrlmn! Fyl kun lukk lsposr i sækkn Fyl kun sækkn til strmrkrinn Husk t snry o rus på nsvjn Usæt m ikk or r v t putt skrp nstn i lt Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

3 Drnovtion Ppir o ls Ppir o ls Frlit l Frlit l må ikk smis u som rnovtion llr æls i klokkn, mn skl lvrs på nrussttionn llr i n utikkr, som tr imo rlit l. Frlit l skl lvrs i n tæt lukkt mll m n mærknin, r ortællr, v mlln inolr. Kommunns insmlin rlit l omttr ikk sprænstor, mn vi kn jælp i m t in oknt motnlæ. Fyrværkri kn o lvrs på nrussttionn. Bmærk t mllr r l-, inskt-, svmp- o ukrutsmilr skl lvrs som rlit l, oså slvom r tomm. Brut knylr kn oså lvrs på nrussttionn, vis lvrs i n lukkt knyloks. På vors jmmsi, kn u s n list ovr ksmplr på rlit l. Er u i tvivl om, vorvit not r rlit l, så kontkt Borrsrvi. Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Ppir o ls skl u læ i in to kssttr, som tømms vr 14. på n st u llr i kur o miniontinr, r r st op i ylsn, o som tømms tr ov. Hr u mr ppir llr ls n, r kn vær i in kssttr, kn u læ n ovrskyn mæn u til rutinsmlinn storskrl llr lvr t på nrussttionn. Ppir Ppir til nnvnls omttr rvppir, konvoluttr, rukuvrtr, rourr, tlonør, visr, ul, rklmr smt okumntr o kontorppirr nvr rt. Dt r lt i orn m lips o ætklmmr i ppirt, mn usk t jrn plst omsl o vntull r llr nr inlt nstn. I kssttn til ppir må u ikk lvr luoli, plstoli, mppir, sun ppir (køkknrull, srvittr mv.) llr ppir, r r tilsmust m mvrr llr uyijnisk prouktr. Dtt l skl u læ i sækkn/miniontinrn til rnovtion. Krton, pp o nr krti/stiv ppirtypr ørr llr ikk til i kssttn til ppir. Dn sls l skl u lvr som pp til rutinsmlinn storskrl llr på nrussttionn. 4 ls ls til nnvnls omttr lslskr o nt mllls, r r vært nvnt til m o rikkvrr. ls o lskr skl vær tomm o skyll. ls til nnvnls omttr ikk plstiklskr, porlæn, krmik, l-pærr o lt ls o lskr skl vær tomm o skyll ls (ilrur, vinusls, ls r skitrmmr, spjl o linn). Dtt l kn lvrs på nrussttionn not t kn læs u til storskrl. Butikkr som tr imo rlit l: Høj-Tstrup Miljø- o Enrintr Høj-Tstrup Boulvr 41 Tl Silvn City 2 Tl Flür Frvr Tstrup Hov 94 B Tl Mts Tstrup Hov 68 Tl SPAR Topr 26, Husn Tl Supr Bst Blåkilvj 2 Tl Kviksølvolit l Mlin o linn Olil Syrr / Bsr Dr uovr motr øln potkr o potksusl miinrstr o klinisk risikol: Husn Apotk, Hovn 421, tl Tstrup Apotk, Tstrup Hov 60, tl Høj-Tstrup Apotksusl, Høj Tstrup Boulvr 44, tl it/ kæmplssmilr Kloroli prouktr Ant rlit l 5 Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

4 Drnovtion Ppir o ls Storskrl Hvl nrussttionn Frlit l Butikkr r tr imo ttrir: Tstrup Bo & I City 2 Pln 3 Tl Clik Tstrup Hov 117 Tl Elintn Tstrupårsvj 34 Tl Flür Frvr Tstrup Hov 94 B Tl Høj-Tstrup Apotksusl Høj Tstrup Boulvr 44 Tl Høj-Tstrup Kommun Byn 2 Tl Høj-Tstrup Miljø- o Enrintr Høj-Tstrup Boulvr 41 Tl Mts City 2 Tl Mts Tstrup Hov 68 Tl Ntto Dorps Allé 10 Tl Q8 Srvi Sttion Tstrup Hov 108 B Tstrup Tl Silvn City 2 Tl Supr Bst Blåkilvj 2 Tl Toys r Us Måkærvj 15 Tl Tstrup Apotk Tstrup Hov 60 Tl Snløs Dli Bru sn Lnsyn 23, Snløs Tl Husn Cntrum Ur o Optik ApS Hovn 496 Tl Husn Apotk Hovn 421 Tl Jon Jnsn A/S Runrn 17 Husn Tl Pinnrup Et. Hovn 512 Husn Tl SPAR Topr 26, Husn Tl Storskrl Vi ntr it storskrl på in rss. Storskrl omttr kssrt ino orsklli sls, som x mølr, tøj, sko, ltøj, ør, åsr, køkknustyr, år vivrr, værktøj, musik nlæ o jrmølr. Fin istrikt o kørpln på si o Vi smlr storskrl in m to ilr: n komprimtoril til orræninsnt l o n lil til øvri lsrktionr. Dit storskrl skl sortrs D nklt lsprouktr i storskrlt står orsklli sls mtrilr, o livr ror nlt på orsklli mår o på orsklli nlinsnlæ. Not lt nnvns, not ræns, not kørs til ylpls o nli r r not, r spilnls. For t sikr n riti nlin lt o or t å nnvnt så mn Vi kørr tr n st kørpln o ntr storskrl på in vj 10 n i løt 2011 mtrilr som mulit r t vitit, t orsklli lsrktionr sortrs o ols skilt v insmlinn. Rutinsmlin storskrl Vi kørr tr n st kørpln o ntr storskrl på in vj 10 n i løt Al, som sætts u til rutinsmlinn, skl plrs på ortovt o skl sortrs i lstypr, som r skrvt på si 8-9. Skrp nstn o søm D lt storskrl ånlæsss, skl skrp nstn pkks in, sømspisr o.l. ukks llr jrns. Dt kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. Dæk nts ikk Dæk nts ikk, mn kn lvrs på nrussttionn. To vi ikk it storskrl? Blivr it storskrl ikk tt m v n norml ntnin, lær uørn n sl i in postkss, r ortællr om årsn til n mnln ntnin. Måsk skyls t, t lt r or tunt t åntr or uørn. Dt kn oså vær, t u r st l u, som ikk r omttt storskrlsinsmlinn. Måsk r lt ikk sortrt, nlt llr pkkt korrkt i nol til krvn. Du kn s, v u skl sør or i ktoksn på si 9. Hr u spørsmål til t, r står på sln r uørn, ønskr vjlnin i korrkt sortrin llr linn, kn u nvn i til Borrsrvi. 6 7 Storskrl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn

5 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn Storskrl Ppir Hv: Kopippir, rvppir, konvoluttr (oså rukuvrtr) skrivppir, rourr, tlonør, pprks, visr, ul o.l. Du øvr ikk jrn lips o ætklmmr. HVORDAN: Ppir unts, llr komms i n klr plstsæk. Bnyt snor til t sml ppir i untr. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til nnvnls Pp HVAD: Ppkssr, inpkninspp o ppkrtonr r vskpulvr, mornmsprouktr m.v. Ppkssrn skl vær tomm, o pppt skl vær rnt o tørt. Pp m mrstr på (x pizzkkr) kn ikk nnvns. Dtt l skl i sækkn til rnovtion. Bmærk t vis u lvrr nr typr storskrl i ppkssr, kn t virk, t ppkssn livr unt til nnvnls. HVORDAN: Pp ols/trykks lt o unts, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. unt. Bnyt rn snor til t sml pp i n. HVORHEN: Til nnvnls ls HVAD: lslskr o mllls, r r vært nvnt til m o rikkvrr å klrt o rvt ls. Husk t tømm o skyll ls o lskr, inn u stillr m u. HVORDAN: ls o lskr lvrs i n olr rn i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til nnvnls Plstlskr/-unk HVAD: Tomm skyll plstlskr/- unk til rnørinsmilr, øvrr m.v. kn sætts u til storskrl llr lvrs på nrussttionn. Plstlskr/-unk, som sætts u til storskrl, sns til orrænin, mns plstlskr/-unk, som lvrs på nrussttionn, nnvns. HVORDAN: Plst, som lvrs til storskrl, kn lns m l til orrænin i klr plstsækk. Kn oså smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til orrænin Hår vivrr HVAD: All sls år vivrr, x kølsk, rysr, komurr, vskmskinr o tørrtumlr. Hvorn: For t skån skrlmnn livr nn lstyp oprt, o skrlmnn lær n sl på tt l m oplysninr om, vornår lt livr rt op. Hvorn: Til nnvnls Jrn o mtl HVAD: Jrn o mtl r usolninn. Hrunr tomm o skyll åsr til øvrr. Mtll r ilr o rænovn r ikk omttt storskrlsinsmlinn. Sæt n sl m nvn, rss o stlnummr på yklr o knllrtr. Tøm oli o nzin knllrtr, plænklippr, motorsv o linn. HVORDAN: Småt jrn o mtl kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til nnvnls Elktronikl HVAD: All sls pprtr, r r vært rvt lktriitt (r ttri llr lnin), x IT-ustyr, musiknlæ, tv, viospillr, tlonr, moiltlonr, oplr, ltøj, værktøj, køkknustyr o.l. HVORDAN: Elktronikl kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, llr komms i n klr plst sæk. Højst 10 k pr. n. Hvorn: Til spilnlin Krmik, vinusls, spjl m.m. HVAD: Omttr oså porlæn, snitt, lpærr (ikk lysstorør llr lvnripærr, t skl lvrs som rlit l). Hv skl u sør or? Fin ntninsn S kørplnn si o istriktovrsit si Sortr it l Sortr lt i orsklli lstypr o sæt t, så r r n tyli stn imllm m. Pk lt Ppir o pp kn unts o smls m n snor. Forræninsnt l o minr tin kn lvrs i klr sækk. Dr må ikk nytts uinnmsiti sækk. Minr tin kn oså lvrs i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl, så tømmr vi inolt, o u år spnn til. Unå skrp o spis nstn Pk lsskår o skrp nstn orsvrlit in o jrn/uk søm i rær/mølr mv. Nl lt Hvr n må vær øjst 1 x 0,5 x 0,5 m o vj øjst 10 k. ælr o ikk mølr o år vi vrr. Skil lt Hvis t r mulit, skil lt, så orsklli mtriltypr ols vr or si. HVORDAN: Dtt l kn smls i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. HVORHEN: Til poni Sprinmrssr o nr mølr m jr HVAD: Mrssr o nr mølr m.ks. jr o mtlrmmr kn u oså lvr som storskrl. Hvorn: Stills u smmn m rstn storskrlt Hvorn: Til spilnlin Al til orrænin HVAD: Al til orrænin r typisk Sæt lt rm til vjn snst kl. 6:30 på ntninsn (T strup Hov o llr kl. 5:30). Bmærk t * u or n vj i istriksovrsitn på si tyr, t lt skl stills rm til nærmst sltvj. ** u r n vj tyr, t u skl rin til Borrsrvi, vis u r vl llr storskrl, som skl nts v næst insmlinsrun. Stor o tun tin Fx år vivrr livr rt op or t skån skrlmnn. Oprninn krævr n spilil, o ror lær skrlmnn n sl på tt l m oplysninr om, vornår lt livr ntt. Du kn oså lvr it klvr til storskrl, mn så skl jrnrmmn ts u ørst, så træ o jrn lvrs i to orsklli unkr. Storskrl omttr ikk: Hvl, rnovtion, rlit l, rvrvsl o viss typr yl. lvt træ, plst o/llr sto. Al til orrænin må ikk inol orærvlit l. Strøls o kskrmntr m.m. r usyr r ikk omttt storskrlsinsmlinn, mn skl orsls i pos o læs til rnovtion. Al til orrænin må ikk inol PVC o imprænrt træ. HVORDAN: Al til orrænin kn smls i n klr sæk llr i n spn på unr 40 litr mærkt Bolr ikk storskrl. Højst 10 k pr. n. ulvtæppr læs i rullr på øjst 1 mtr i lænn o øjst 20 m i imtr. Husk t in snor om. Hvorn: Til orrænin 8 9 Storskrl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Hvl nrussttionn

6 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Kørpln 2011 Hvl A 4/4 + 15/4 2/5 + 16/5 + 30/5 Byl 31/5 B 5/4 + 18/4 3/5 + 17/5 + 15/6 + 29/6 13/7 + 27/7 10/8 + 24/8 7/9 + 21/9 5/ /10 2/11 16/6 + 30/6 14/7 + 28/7 11/8 + 25/8 8/9 + 22/9 6/ /10 3/11 Byl ørr jmm på nrussttionn 1/8 + 15/8 + C 6/4 + 19/4 4/5 + 18/5 1/6 + 20/6 4/7 + 18/7 29/8 Byl r ikk omttt storskrlsorninn. vr n må vær øjst Vi r n tommlinrrl, 1,0 x 0,5 x 0,5 m. 2/8 + 16/8 + Dr sir, t 7/4 storskrl + 20/4 omttr t 5/5 mn + 19/5 r ts 6/6 øjst + 321/6 nr yl 5/7 + 19/7 normlt tr m si, når mn lyttr, pr. rss pr. ntnin. 30/8 mns yl r t mn lr liv lr små stykkr l smm mtril (x nol ræstumpr) må 3/8 + 17/8 til til ny or. E 11/4 + 26/4 9/5 + 23/5 7/6 + 22/6 6/7 + 20/7 Enklt ylsprouktr ts rn smls til én n i x n spn 31/8 o m i storskrlsorninn i rænst unr 40 litr m mærkt Bolr omn. Hvis u nyttr storskrls ikk storskrl llr m snor om, så 1/9 + 15/9 Forninn 12/4 til yl, + 27/4 skl u 10/5 usk + 24/5læn n 8/6 sml + 23/6n ikk 7/7 vjr + 21/7 4/8 + 18/8 29/9 på, t: yl skl nls i nr. mr n 10 k o ikk ylr mr n 1,0 x 0,5 x 0,5 m. vr n 13/4 må vj + 28/4 øjst 10 k. 11/5 + 25/5 9/6 + 27/6 11/7 + 25/7 8/8 + 22/8 5/9 + 19/9 12/9 + 26/9 10/ /10 7/11 13/9 + 27/9 11/ /10 8/11 14/9 + 28/9 12/ /10 9/11 13/ /10 10/11 3/ / /10 T u o m til opslstvln Distrikt April Mj Juni Juli Auust Sptmr Oktor Novmr 14/11 Nyt! nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt så læn lr vs Hvl nrussttionn H 14/4 + 29/4 12/5 + 26/5 14/6 + 28/6 12/7 + 26/7 9/8 + 23/8 6/9 + 20/9 4/ /10 1/ /11 Byl som u kn lvr til rutinsmlinn storskrl i minr mænr. Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: AntnnrS Cmnt llr o kontkt Borrsrvi Hånvsk* på tl. Tptrstr Bit* (Skl vær rnt o tømt) Blninsttrir mørtl (i pos/kss) Dør (mn kun un ls)* Jrnrør Kklr Køkknsk* Rutsnr* (i pos/sæk) Toilttr* (Skl vær rnt o tømt. rrosk* Snitt* Skil lst Borplr* Brær un imprænrin (inyt) ipsplr ynsttivr* Tpp Trnr mtl istrn r) Vnrør Vælisr * Bøvr ikk nls i nr øjst 10 k o øjst 1,0 x 0,5 x 0,5 m

7 Kørpln 2011 Storskrl T u o m til opslstvln Distrikt Jnur Frur Mrts April Mj Juni Juli Auust Sptmr Oktor Novmr Dmr 1 3/1* 1/2 10/3 13/4 23/5 22/6 22/8 22/9 26/10 24/11 2 4/1* 2/2 14/3 14/4 24/5 23/6 23/8 26/9 27/10 28/11 3 5/1* 3/2 15/3 26/4 25/5 27/6 24/8 27/9 28/10 29/11 4 6/1* 7/2 16/3 27/4 26/5 28/6 25/8 28/9 31/10 30/ /1* 8/2 17/3 28/4 30/5 29/6 29/8 29/9 1/11 1/ /1* 9/2 21/3 29/4 31/5 30/6 30/8 30/9 2/11 2/ /1* 10/2 22/2 2/5 1/6 1/8 1/9 3/10 3/11 5/ /1* 14/2 23/3 3/5 6/6 2/8 5/9 4/10 7/11 6/ /1* 15/2 24/3 4/5 7/6 3/8 6/9 5/10 8/11 7/ /1* 16/2 28/3 5/5 8/6 4/8 7/9 6/10 9/11 8/ /1* 17/2 29/3 9/5 9/6 8/8 8/9 7/10 10/11 12/ /1* 28/2 30/3 10/5 10/6 9/8 12/9 10/10 14/11 13/ /1* 1/3 4/4 11/5 14/6 10/8 13/9 11/10 15/11 14/ /1* 2/3 5/4 12/5 15/6 11/8 14/9 12/10 16/11 15/ /1* 3/3 6/4 16/5 16/6 15/8 15/9 13/10 17/11 19/ /1* 7/3 7/4 17/5 17/6 16/8 19/9 14/10 21/11 20/ /1* 8/3 11/4 18/5 20/6 17/8 20/9 24/10 22/11 21/ /1* 9/3 12/4 19/5 21/6 18/8 21/9 25/10 23/11 22/12 * nn tr vi oså it jultræ m, vis u stillr t u smmn m storskrlt. Husk t ikk må vær pkkt in llr v pynt o jultræso på. Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: S llr kontkt Borrsrvi på tl

8 Kørpln 2011 Hvl Hvl T u o m til opslstvln Hvl r kompostrinsnt l r vn. Dt r typisk rn, l, ræs, lomstr o ukrut. Fin istrikt på si o kørpln på si Distrikt April Mj Juni Juli Skl u m vl, r u ir orsklli mulir t væl imllm: rottsikrt kompostolr, så t ikk ornisk køkknl ør o sk i n Auust Sptmr Oktor Novmr Hjmmkompostrin ivr nlnin til orurnin, uyijnisk 2/5 + 16/5 + A 4/4 + 15/4 15/6 + 29/6 13/7 + 27/7 10/8 Rutinsmlin + 24/8 7/9 + 21/9 5/10 + orol 19/10 llr tilol 2/11 skyr. 30/5 Oprnin nrussttionn Dt r vitit, t u olr it 3/5 + 17/5 + Dt vl, vi insmlr, llr som vl lt ri or urnr B 5/4 + 18/4 16/6 + 30/6 14/7 + 28/7 11/8 + 25/8 8/9 + 22/9 6/ /10 3/11 31/5 u lvrr på nrussttionn, livr kørt til ntrl kompostrin på t nlinsnlæ, Kommunn r n smrjstl C D E 6/4 + 19/4 7/4 + 20/4 11/4 + 26/4 4/5 + 18/5 5/5 + 19/5 9/5 + 23/5 1/6 + 20/6 6/6 + 21/6 7/6 + 22/6 4/7 + 18/7 5/7 + 19/7 6/7 + 20/7 + 15/8 + vor t i løt n 3-åri m Miljø- o Enrintrt, vor u kn 1/8 prio omnns 12/9 til kompostmul. + 26/9 10/10 Dn å + 24/10 vjlnin om kompostrin 7/11 29/8 o lån æri kompostmul livr rtr nnvnt som jororrinsmil. trt, Høj-Tstrup Boulvr 41, 2630 n kompostolr. Miljø- o Enrin 2/8 + 16/8 + 13/9 + 27/9 11/10 Tstrup, + 25/10tl /11 00, 30/8 Kun rnt vl Dt r vitit, t u olr it vl nrussttionn 3/8 lt + 17/8 ri or urnr. Hvis vlt r Du kn oså lvr it vl på 14/9 + 28/9 12/ /10 9/11 31/8 orurnt m x små stykkr plst llr nrussttionn. Hr r vi n ås til lminlit mtl, livr n æri kompostmul vl, vor rn må vær F 12/4 + 27/4 10/5 + 24/5 8/6 + 23/6 7/7 + 21/7 oså orurnt, o 1/9 så + r 15/9 t svært t øjst 2,5 mtr ln o øjst 10 m 4/8 sæl + 18/8 n. Forurnt vl tyr 13/10 tykk, + 27/10 o n ontinr 10/11 29/9 til Stø o stmmr, ror størr nlinsuitr o rm vor u kn læ rn m.v., r 13/4 + 28/4 11/5 + 25/5 9/6 + 27/6 11/7 + 25/7 øjr rnovtionstkstr i kommu r tykkr n 10 m. Læs mr om n 3/ /10 8/8 nn. + 22/8 5/9 + 19/9 russttionn på si 14/ /10 Hjmmkompostrin Jultrær H 14/4 + 29/4 12/5 + 26/5 14/6 + 28/6 12/7 + 26/7 9/8 Du + 23/8 kn væl t 6/9 kompostr + 20/9it ornisk l i in v o rm å n o skrlsinsmlin. D jultrærn kørs 4/10 + Jultrær 18/10 insmls 1/11 på + 15/11 årts ørst stor kompost til jororrin. Kompostrin til kompostrinsnlæ, må ikk pk Nyt! nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt så læn lr vs Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Fin it istrikt på istriktsovrsitn på si Yrli inormtion: S llr kontkt Borrsrvi på tl Du kn kompostr øln i n v: rn o l ræs o ukrut Blomstr o pottplntr Skrællr o rstr r røntsr o rut Kiltr m rums Tposr m l På intrnttt kn u in o rå om, vorn u jmmkompostrr. Du kn oså nvn i til Miljø- o Enrintrt, Høj-Tstrup Boulvr 41, 2630 Tstrup, tl , Hr kn vjl i om kompostrin o lån n kompostolr. 15 Hvl nrussttionn

9 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl nrussttionn Hvl Dn st rutinsmlin r rnt or vl, r r pkkt i ppirsækk llr i untr ks in llr v pynt o jultræso på. Jultrær kn oså lvrs som vl på n russttionn. Rutinsmlin vl Dn st rutinsmlin r rnt or vl, r r pkkt i ppirsækk llr i untr. I n st rutinsmlin kørr vi r mrts til mio novmr o kommr ori in opæl i lt 16 n or t nt t vl, u r st u. Når u ylr vl i n ppirsæk, ynr ppirt lnsomt t liv opløst, o sækkn livr m tin svr. Drv øs risikon or, t sækkn rvnr, o unn år u, når sækkn livr ntt. Dt r it nsvr t sikr, t sækkn r l, stærk o vlnt til t liv åntrt på ntninstispunktt. Fyl ror ørst it vl i sækkn så tæt som mulit på ntninsn o opvr ylt sækk så tørt som mulit, inn u stillr m u til ntnin. I rutinsmlin or vl tr vi øln m: rn o l ræs, lomstrl o ukrut Minr rør un jor Vi tr ikk nlsrut m i rutinsmlinn, mn t kn u til næl lvr på nrussttionn. Hv skl u sør or? S i kørplnn, vornår vi kommr til in vj. En * v vjnvnt tyr, t lt skl stills u til nærmst sltvj, vor vlsilrn kn kør. ** tyr, t u skl rin til Borrsriv, vis u r vl llr storskrl. Så kommr vi o ntr t v næst insmlinsrun. Pkk lt i ån ppirsækk llr i untr, r lt kn åntrs. Hvl må ikk pkks i plstsækk. Bnytt snor o sækk, som kn kompostrs o ltså ikk inolr plst, jrn o linn. Sør or t rn o rør r øjst 1 mtr ln o øjst 10 m tykk. Sikr t vr sæk llr unt vjr øjst 10 k. Vær opmærksom på, t sækkn skl vær l o stærk nok til t liv åntrt på ntninsn. Still vlt lt rm til vjn un t nr trikkn, snst kl. 6:30 på ntninsn. Oprnin vl Oprninsturn kørr l årt o r rnt til situtionr, vor u r størr mænr vl, nmli minst 2 m 3 (svrn til 20 sækk/untr) pr. ntnin. Dt kn or ksmpl vær, når u r ryt trær o usk i vn. Hvis u ikk slv r nok, kn u måsk slå i smmn m n no. I nn ornin ntr vi it l i n lstil m r. Biln m r krævr mt pls, så r r n l minr vj i kommunn, vor vi ikk kn tily oprnin. V oprnin øvr u ikk pkk vlt i sækk llr untr. I orninn or oprnin vl tr vi øln m: rn Busk Minr rør un jor V oprnin øvr u ikk pkk vlt i sækk llr untr Hv skl u sør or? Vær sikkr på, t u r minst 2 m 3 vl til ntnin. Rin til Borrsrvi o still ntnin. Sør or t rn o rør r øjst 2,5 mtr ln o øjst 10 m tykk. Plr vlt i én unk snst kl. 6:30 på ntninsn, så t r ri trær, usk, n m.v. (så vi kn komm til t m n stor lstil m r). Bunkn må ikk li unr l-lninr o må ikk nr trikkn. Bunkn m vl skl li u til vjn - ikk i vn llr i inkørsln. Slv j vntull rstr l m.v. op, tr vi r ntt vlt. Hvor kn u kø vlssækk? Ppirsækk til vl kn køs orsklli str, l.. ymrkr. Vors ppirsækk til vl kostr 5 kr. pr. stk. Du kn kø m øln str, vor u oså kn kø Ekstr sækk: Råust/Borrsrvi, Byn 2, Tstrup, tl Sll, Tstrup Hov 25-29, Tstrup, tl Sll, Roskilvj 335, Husn, tl Sll Hovn 482, Husn, tl Miljø- o Enrintrt, Høj Tstrup Boulvr 41, Tstrup, tl SuprBrusn, Vstrkø 39, Husn, tl Rm 1000, Hvj 1, Fløn Cntrt, tl Hvl Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl nrussttionn

10 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Hr inr u it istrikt D rønn ostvr r nvisr til kørplnn or vl, mns lå tl r 1 18 nvisr til kørplnn or storskrl. * Alt skl sætts u til nærmst sltvj, vorr t r mulit t ort ntnin m rnovtionsilrn. ** Du skl rin til Borrsrvi, vis u r vl llr storskrl. Så kommr vi o ntr t v næst insmlinsrun. F D 5 Arovj* 3 Aornvj 12 Akivj 6 Allvænt 7 Alvårsvj 7 Alvstræ 8 Askvn 12 Bkkvj 11 Blrsrøn 11 Blrsun 11 Blrsvj 6 Bnprkn 6 Bnstokkn 17 Bnstrøt 6 Bnvoln 7 Brrsvj 5 Brtolinstræ 4 Bunvj 12 Bvnåsn 8 Brrisvj 6 Birklsvj 11 Birkmosn 8 Birkvn 5 Birkvnn 5 Birkvj (Snløs) 11 Bjørnøjvj 3 Blirsvj 17 Blommnt 1 Blåkilvj 14 Boinkvj 11 Bomr 5 Bonøjvj 9 Brnøjårsvj, kolonivrn (kun insmlin i prion 1/4 31/10) 7 Brnøjårsvj, kolonivrn 9 Brnvænt 17 Brjrvj 8 Brkær 14 Brnolmn 12 Bronzlrn 3 Brorsonsvj 7 Brostræt* 18 Brunllvj 5 Bruunsvj 10 Brønvj 13 Bustikkn 18 Byn 5 Bækårsvj 17 Bøkrttt 8 Bøvn 5 Ctrinrvj 17 Crlunn* 10 Cristorsvj 11 Dir 1 Dorps Allé 15 Dronninolmn 1 Drosslvj 8 Dukær 1 Duvj 7 Dykærvænt 5 Dyssvj 17 Ekrttt 14 Ellolmn 1 Elm Allé F C F D 5 Elvrlsvj* 17 Enærkrttt 5 Enrinkn* 7 Enårsvj* 5 Envårsvj* 5 Envn* 1 Envvj 1 Enstin 3 Espns Væn 12 Fro 7 Fkklvænt 15 Firkløvrn 7 Flintjrvj 9 Flintvænt 8 Fløn Byvj 12 Flønvj 10 Flønvænt 12 Forsytivj 3 Frnsvj 5 Frriksolmssivj** 5 Frriksolmsvj 7 Frriksvj 10 Frisvj 18 Frøjrt 18 Frøln 18 Frøår Allé 18 Frøvn 18 Frøvænt 14 Fyrrolmn 17 Fyrrkrttt 8 Fyrrvn 5 lkkvj 18 mml By 7 l. Søvj 9 mmlsøøj 6 rtnrprkn 4 rtnrvj 3 sværksvj 9 or Hnsns Ar 7 osn 9 rnrvj 10 rnnsvj 10 rnstin 3 runtvisvj 11 ræsøjvj 14 rønlsvæn, kolonivrn (kun insmlin i prion 1/4-31/10) 14 rønøjårsvj 14 rønnolmn 4 rønnvj 8 yvlvj 14 ærsnrvj 11 årr 6 H. P. Olsns Væn 5 Hkkmosvj* 17 Hslv 11 Hsslvj 15 Hvtotn 11 Hkært 9 Hlykkn 11 Htotn 10 Hvj 9 Hvoln 16 Hnstotn 5 Hrrinløsvj** F F F B F C C 17 Hinærnt 5 Holmmrksvj* 12 Hortnsivj 18 Hostvj 9 Hotlvj 9 Hovn 8 Hovmrkn 5 Hovmrksstin 7 Hovmrksvj* 10 Hulkærvj 5 Hultotn 17 Humlnt 2 Husmnsvj 3 Hvistnsprkn* 17 Hynnt 8 Hynvj 10 Hylr 5 Hylvnn 5 Hylvnn 8, 10, 10A, 10B, 12 o 14** 11 Hyrvnn 5 Høolmvj 5 Højkkår Allé* 7 Højkkvj* 4 Høj Tstrup Blv. 18 Høj Tstrup 3 Høj Tstrupvj 13 Højårstotn 10 Højvnsvj 5 Høkrstræ* 11 Hørr 6 Hørskættn 3 Hørvænt 5 Hånværkrkkn 6 Isnsvj 8 Iltornvj 7 Ilvænt 5 Inustrikkn 3 Inmnnsvj 5 Inrsvj 8 Jsminvj 6 Jns Anrsn Væn 12 Jrnlrn 6 Jrnn Allé 4 Jssnsvj 11 Kllrup 11 Kllrupvn 11 Kllrupvj 10 Ktrinvj 3 Kinosvj 8 Kirkkkn 15 Kirkolmn 5 Kirkstin 3 Kirkvj 10 Klvøjvj 6 Klovtot 6 Klovtotprkn 14 Kløvrolmn 3 Knusnsvj 7 Knusvj 10 Koøjvj 17 Kornlnt 5 Korsjrnn 10 Korsvvj 18 Krv Prkvj 10 Kror 5 Kroppls Allé 5 Kulyssn 5 Kærnn 18 Kærminvj 11 L. A. Rins Væn 5 Lnsyn 5 Lnrn 15 Lnolmn 18 Lvnlvj 5 Lrvnn 8 Liustrvj 3 Lill Divj 9 Lillr 7 Lillmosvj 9 Linårsr 15 Lintotn 1 Linvj 9 Lislunr 11 Luvi Fins Vj 6 Luvi Hnrs Allé 6 Lykkns v 3 Lykkns Væn 10 Lynvj 11 Lynmosn 1 Lærkvj 18 Løvovj 1 Løvsnrvj 16 Løvtotn 7 M. W. jøs Vj 2 Mvænt 7 Mløjårsvj 10 Mløjvj 10 Mlmosvj 12 Mnolivj 2 Mlrvj 10 Mrjr Byvj 10 Mrjrolmsvj 14 Mrivj 14 Mrkvnn 7 Mjrivj 5 Mitrvj 17 Morlvn Mosr 5 Mosln 5 Moskiln 17 Munkårs Allé 9 Møllr 11 Møllovj 8 Møllvj* 11 Møllvænt 1 Måvj 12 Månkkn 6 Mårkærvj 14 Nttrlvj 3 Nornn 7 Nortotn 10 Norvn 5 Nyøll V** 2 Nyøjsvj 7 Nyvj 10 Nøovj 17 Nøkrttt 7 Nørr 8 Nørrkær* 5 Ol Rømrsvj 17 Olivnlunn 7 P. Mortnsns Vj 17 Plmlunn 14 Prkvj 17 Prikonnt 3 Pil Allé 5 Pilnorvj 15 Piltotn 5 Pilvnsl 10 Pilvj 18 Pilurtvj 10 Plntvj 1 Poppl Allé 5 Popplvj 18 Potntilvj 7 Poul Hnsns Væn 18 Præstårsvj 15 Præstolmn 11 Rtr 7 Rrslvvj 12 Rsmosvj 10 Rilsvj 12 Risvj 2 Rolisvj 11 Rosnr 4 Rosnvænt 3 Roskilvj, o Roskilvj, o Rukærårsvj 3 Ruvænt 5 Ryvj 15 Røøjårsvj 14 Røkælkvj 4 Røjlvnn 10 Rønnvj 18 Slvivj 2 Snkt Bnts Allé 2 Snkt Is Allé 2 Snkt Mikkls Allé 2 Snkt Olvs Allé 3 Slsmosstræ 2 3 Slsmosvj 5 Snløsvj 17 Skns 17 Skjjr Allé 10 Sklvj 9 Skjørrins Væn 1 Skolvj 5 Skovkilvj 9 Slttr 16 Sltttotn 17 Slånnt 5 Smløkkn* 10 Smvænt 8 Snærvj 2 Snkrvj 17 Snklokknt 5 Snukorsvj 5 Sorupvj 5 Sonkært 5 Sonvnn 7 Sonvj 5 Solr, kolonivrn, (kun insmlin i prion 1/4 31/10) 7 Soløjvj 1 Solkron 1 Solsortvj 7 Solvn 2 Solvænt 5 Spnåvj 5 Sprrro* 12 Spirævj 5 Spjlr 17 Spotorno Allé 1 Spurvvj 10 Sttionsvj 4 Stllvj 12 Stnlrn 5 Stnorvj* 7 Stnun 5 Stnit 7 Stnyssvj 7 Stnmølln 17 Stnrøls Allé 9 Stnvænt 3 Stnsvj 1 Stilisvj 12 Stjrnln 11 Storr 4 Stronvj 17 Strur 5 Strømsvj* 14 Stuolmn 7 Stærknvj 14 Svlvj 12 Svint 12 Systjrnn 2 Syvstvj* 17 Syrnnt, Sømosvj* 3 Sønrmrksvj 16 Sønrtotn 10 Sønrvnn 11 Tlvj 7 Tlstnn 3 Tlvænt 7 Tlværksvj 17 Tist 7 Torsr 7 Torsrovj 10 Torstnsvj 7 Tinstvj 7 Tinstnn 11 Tjørnr 4 Tjørnvn 14 Tjørnolmn 1 Tjørnvj 12 Totn 18 Totvj* 11 Topr 5 Tostolmvj 2 Trnjrt 7 Trppløt 7 Trulsvn 7 Trulsvj 14 Tuolmn 10 Tværvj 5 Tørvvj 8 Tårnkær 18 Tstrup Hov 1 59 o Tstrup Hov o Vsy By 5 Vsystræ 5 Vsyvj 1 Vly Si 13 Vly Sønr 1 Vlyvj 14 Vlmun 2 Vnmstrvj 10 Vnværksvj 5 Vrtovvj 5 Vskær 8 V kært 5 V Kært 15 Vjlolmn 3 Vstrnn 10 Vstrkø 8 Vstrl 3 Vstrprkn 10 Vstrvn 3 Vstrvj 14 Vivj 11 Vilkilvj 1 Vinklvj 5 Vintotn 18 Vænt 1 Znivj 13 Øllårsvj 1 Ørnvj 11 Østr 1 Østrprkn 9 Østr Vininvj, Åsolmsvj 5 Åløt* 7 Åsinsvj 4 Åstræ 5 Åtotn 4 Åvænt B C F F B F F F C A Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

11 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn nrussttionn Lrvnn 1-3, Tstrup Hvis u ryr op i pultrkmmrt, kælrn, rn, uust llr på lott, o plusli står m n mss l, som u rn vil m r o nu, kn u lvr lt på nrussttionn på Lrvnn. På nrussttionn kn u u ovr storskrl, vl o rlit l oså lvr nol lsprouktr, vi ikk r pls til t t m på vors insmlinstur. Dt kn x vær n ilru, t kr, n rænovn, svllr, stn, træstu o.s.v. Du kn oså komm m it yl på nrussttionn. Husk t u ikk må lvr rnovtion på nrussttionn ri lnt inklurt strøls o kskrmntr m.m. Husk t u ikk må lvr rnovtion på nrus- sttionn r usyr, som skl orsls i pos o læs til rnovtion. Hr u rnovtion, som ikk kn vær i in sæk llr olr, kn u kø n kstr sæk, som så livr tt m i n norml insmlin. Læs mr på si 3. Alvrs nzinrvn mskinr som Bonøjvj Lrvnn nrussttionn Husn Roskilvj Tstrup knllrtr, plænklippr llr linn, skl vær tømt or oli o nzin. Tnk r oliyr skl vær unsut o lt tomm. Druovr skl r vær skårt t inspktionsul på minimum 30 m i imtr. Dr r om m nskontrol på nrussttionn, så u skl v it ul sy sikrinsvis m or t komm in. På nrussttionn r r kun n or ilr m n tillt totlvæt på op til k + trilr. Læn lv it l Inn u kørr på nrussttionn, ør u ovrvj, om t ovrovt r l, u står m. Mt t, u ikk lænr r ru or, kn vær ul vær or nr. Du kn lvr iss tin på nrussttionn i ontinrn til Dirkt nru. Når u på nn må lr tinn t n tur mr i livt, inn livr til l, r u u ovr t vær m til t læ nr mnnskr oså m til t minsk lsmænrn til vn or miljøt o kommunns økonomi. Rutinsmlin llr nrussttionn For miljøts skyl ør u unrsø, om u i stt or nrussttionn kn nytt kommunns insmlinsorninr or storskrl o/llr vl. Smlt st kostr t nmli mt minr rænsto, når n insmlinsil kørr i rut o ntr lt os i o in nor på én n i stt or, t I vr især kørr i jrs il til nrussttionn o jm in. Byl, træstø o vjor nts ikk vi rutinsmlinn, mn kn lvrs på nrussttionn. Nu kn u nt kompostmul i orårt, sommrn o trårt - så læn lr vs Tøj/sko, plstlsk/-unk, r sætts u til storskrl, sns til orrænin, mns smm typ l livr nnvnt, når t lvrs på nrussttionn. A nsyn til miljøt r t ror n o i t mm nn typ l o t t m til nrussttionn, vis u llivl kommr ori. Dit l skl sortrs Når u nyttr nrussttionn, skl u sør or, t it l kommr i riti ontinr (s ovrsitn på si 22). Er u i tvivl om, vor u skl ør l t, r r lti jælp t nt os nstt på nrussttionn. Jo r lt livr sortrt, jo minr r risikon or t o råstor, som r ornuti t nnvn. Klr plstsækk Dr må kun nvns klr sækk på nrussttionn. Al i unnmsiti sækk viss. Dr kn o nvns ppirsækk til vl, mn iss skl li som plstsækkn tømms nrussttionn Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl

12 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Kompostmul Hv kn u lvr På nrussttionn kn u lvr ll typr l r in privt usolnin, ortst r: - rnovtion, ri inklurt strøls o kskrmntr r kælyr - smittrlit l, o rn knylr i lukk knyloks - sprænstor, o rn yrværkri I øjlikkt r vi ontinr til øln rktionr: Til nru/nnvnls: 00 Tin til irkt nru 01 Jrn o mtl 04 Murstn, tl o ston 05 Dør o vinusrmmr m. klrt ls 07 Jor ( ræstørv), lr o rus 08 Bton, stn, trrzzo o mrmor 09 Hvl, runr stø o stmmr 11 lslskr o mllls 12 Ppir 13 Tøj/sko 18 Hår PVC 20 Dæk m o un æl 21 Plstoli 22 ips 23 Klskrot 25 Plstlskr/-unk 28 Pp o krton Brøo mælkkssr Mnsksrum 80 Frlit l Bom Til orrænin: 41 Stort l til orrænin 42 Småt l til orrænin 43 Trykimprænrt træ Til ponrin: 60 Mørtl, porlæn, krmik o spjl 62 Aslt, minrlul o lø PVC 64 Etrnit Til spilnlin: 06 Hår vivrr (usolninsmølr) 30 TV 32 Små usolninspprtr 40 Sprinmrssr o jrmølr 80 Frlit l 81 Blysnin Åninstir i 2011 nrussttionn r ånt kl ll uns l årt runt. Do r vi lukkt n 24., 25., 26. o 31. mr smt n 1. jnur. Alsyr Når u r tilmlt Høj-Tstrup Kommuns lsorninr, tlr u t årlit lsyr. I 2011 kostr t x kr. or n usstn m n lminli skrlsæk. Størstln lsyrt rus til t tl vonmæn, r insmlr lt, o til nlæ, r nlr lt. Drtil kommr nol uitr til ministrtion, inormtion m.v. For vr kron Høj-Tstrup Kom mun i 2011 rur på lsområt, orlr uitrn si såls: Drnovtion Pp, ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Høj-Tstrup Kommuns jmmsi, r ll smm inormtionr som Al Dr in r u oså istriktr o ntnins, vis u år orlt olrn. å in på klik på Tknik, miljø o oli i mnun i vnstr si skærmn o væl rtr Husolninsl Så r u rmm v inormtionssirn om orsklli lsorninr ør 12 ør 3 ør 11 ør 6 ør 28 ør Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn

13 Drnovtion Ppir o ls Frlit l Storskrl Hvl nrussttionn Borrsrvi Tl Fx: E-mil: Hjmmsi: Vi sir klr v tlonrn på øln tispunktr: Mn....kl. 10:00 19:00 Tirs....kl. 10:00 19:00 Ons....kl. 10:00 19:00 Tors....kl. 10:00 19:00 Fr.....kl. 10:00 18:00 Himnn Rklm & risk Prouktion. Tl Illustrtionr: Hns Ol Hrst. Trykt på 100 % nrusppir.

Affald 2012. - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen

Affald 2012. - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Al 2012 - or orr i Høj-Tstrup Kommun Hr kn u in svr på spørsmål til l i kommunn Drnovtion Frlit l Storskrl Hvl Gnrussttion Drnovtion Frlit l Storskrl Hvl Gnrussttion Inolsortnls Introuktion si 3 Drnovtion

Læs mere

Affald 2014. - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen. Nyt i Affald 2014

Affald 2014. - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen. Nyt i Affald 2014 Al 2014 - or orr i Høj-Tstrup Kommun Hr kn u in svr på spørsmål til l i kommunn Nyt i Al 2014 Hvlsontinr på vlsrutn, s si 21 Gnrussttion Storskrl Hvl Frlit l Drnovtion Gnrussttion Storskrl Hvl Frlit l

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

vi forenkler byggeriet Lindab Coverline - Profilerede stålplader 1080.08 Montageanvisning vedrørende tag- og facadebeklædning

vi forenkler byggeriet Lindab Coverline - Profilerede stålplader 1080.08 Montageanvisning vedrørende tag- og facadebeklædning 1080.08 ln v ornklr yrt Ln Covrln - Prolr stålplr Montnvsnn vrørn t- o klænn uust 2014 Ln Covrln - Proukt Proukt Ln Covrln r srt på mn års rrn m prolr stålplr tl t o r. Dnn sol run vr skkr or unktonsrt

Læs mere

Salgsprospekt. Kaj Valdemarsminde Plantage Starupvej 38 6823 Ansager

Salgsprospekt. Kaj Valdemarsminde Plantage Starupvej 38 6823 Ansager Slsprospkt For Kj Vlmrsmin Plnt Strupvj 38 6823 Ansr Arl: 53. Kontntpris: 7.900.000 kr. Præsnttion Introuktion Kj Vlmrsmin Plnt r n vlrronrt skov-, jt- o rijorsjnom på 53 ktr m tilørn sommrus, lin v Ansr,

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Salgsprospekt. Østlige del af Tingskoven 9690 Fjerritslev

Salgsprospekt. Østlige del af Tingskoven 9690 Fjerritslev Slsprospkt For Østli l Tinskovn 9690 Fjrritslv Arl: 250. Kontntpris: 23.500.000 kr. Præsnttion Introuktion For Nørlunonn uys n Østli l Tinskovn rm til sl. Dn Østli l Tinskovn r n vlrronrt, vmssri o vlpsst

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN FLYVESTATION AALBORG EVALUERING AF DRIFTS- OG PLEJEPLAN 2000-2014 Titl Flyvsttion Alor, Evlurin Drits- o Plpln 2000-2014 Fotos Mil Sn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2012-13. Nørremarksskolen Vjl Kommunl Skolvæsn Kvlittsrpport 2012-13 Skolrpport fr Nørrmrksskoln v Susnn Fjlgr Kristnsn Kær skollr Hrm præsntrs kvlittsrpportn for 2012-13. Dn yggr som tiligr år på forrig års sklon, såls t tlfktrkn

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /04c0f6dd-1e

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /04c0f6dd-1e il:///:/li%0exprss/ork/0150416t14003.155/0150416t14003.639/0406-140-4... Pg 1 o 1 16-04-015 rom: Sørn Vinthr Knusn Snt: 8-11-014 1:9:39 To: ællspostkss Brønshøj-Husum Lokluvlg; ællspostkss Vnløs Lokluvlg

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Etageadskillelse/bjælkelag

Etageadskillelse/bjælkelag ETAGEDÆK / TRÆ OG BETON PRINCIPDETALJER Etgskillls/jælklg Priniptljr Brn- og lytljr Dtlj ET Dtlj ET Dtlj ET 5 B - L' n,w 58 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 50 B - L' n,w 74 B BD 90 (fx rnovringsopgvr) 60 B

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-13

Kvalitetsrapport 2012-13 Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2012-13 Skolrapport fra Ungomsskoln Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2012-13. Dn byggr som tiligr år på forrig års skablon, såls at talfaktaarkn r uvit

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvjlning Si 1 a 6 Tilslutningsvjlning Winows vjlning til n lokal tilsluttt printr Bmærk! Når u installrr n lokalt tilsluttt printr, og oprativsystmt ikk r unrstøttt a 'n Sotwar og okumntation,

Læs mere

Skole. Guitar. Luigi Legnani. til indlæring og genkendelse af noder og hvorledes man spiller. skrevet med største enkelhed og klarhed af.

Skole. Guitar. Luigi Legnani. til indlæring og genkendelse af noder og hvorledes man spiller. skrevet med største enkelhed og klarhed af. Skol til inlærin o nknls nor o vorls mn spillr Guitr skrvt m størst nkl o klr Luii Lnni Opus 25 Ovrst Ptr Rby o Jns Ovrby 215 Dnn uv r skoln r brbjt r Luii Lnni: Mtoo pr imprr onosr l musi o suonr l itrr.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Referencevejledning vedrørende montering og brug

Referencevejledning vedrørende montering og brug Rrnvjlning vrørn montring og rug VRV IV systm klimnlæg REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnvjlning vrørn montring og rug VRV IV systm klimnlæg

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL HEVRING SKYDETERRÆN Ornsrmnt Hvrin Sytrræn r ånt or uium, når r i orår sytivitt. Oysninr om vornår, r r ut å run sytivitt, rmår intrnttt å www.orsvrt.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Guitarskole. J.K. Mertz

Guitarskole. J.K. Mertz Guitrskol J.K. Mrtz Ovrst o brbjt Ptr Rby o Jns Ovrby Købnvn, 2016 Guitrskoln r brbjt r J.K. Mrtz: Sul ür i Guitr Tobis Hslinr's Witw un Son, 1848. Ptr Rby o Jns Ovrby. Brbjninn byr på n insnn uv i Boij

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke

Glad for Mad! Spændende opskrifter for unge kokke Md! i børhøjd Spædd opskriftr for u kokk Gld for Md! Smid d voks ud f køkkt, o vis dm, t slvfølli k bør lv od o lækkr md fr bud! Md! smr bjdr md Mdskolr r t sommr, som fritilbud ti l bør i ld 8-12 år rr

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen

Kvalitetsrapport 2009. Nørremarksskolen Vjl Kommunal Skolvæsn Kvalittsrapport 2009 Skolrapport fra Nørrmarksskoln v Hnrik Brggrn Jssn Inln mærkningr. Kær skollr Hrm præsntrs kvalittsrapportn for 2009-2010. Vi har i nn gnration valgt at gør intastningn

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE VELKOMMEN TIL BORRIS SKYDETERRÆN Astisr rsrr Brris Sytrræ r rt åt r ti, år r i sys. D r sirsæssi ru s rå rt tt tr råt, ør t ås r uiu, t u si ør t å trræt,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune

10. klasse 2011/12. Lyngby-Taarbæk Kommune 10. klass 2011/12 Lynby-Taarbæk Kommun Hvorfor væl 10. klass? Inhol 10. klass r n ann må at å i skol Du skal væl 10. klass fori: u får lærr, som r vant til at unrvis i t unomsmiljø u vil uvikl i falit

Læs mere

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8

SVEJSESAMLINGER DS/EN 1993-1-8 SVEJSESALNGER DS/EN 199-1-8 Bærvn for smlngr svjslg konstruktonsstål hnhol tl DS/EN 199-1-1 Bærvnn rgns for ftrvst, hvs følgn utrk gg r oflt: t, r ss ort fr fu fu σ ( 0 ) σ 0,9 normlsænngn σ 0 β w γ γ

Læs mere

Borreby- Ørnehoved skov

Borreby- Ørnehoved skov Brry- Ørnv sv Sttus pln 2007 2016 Svyrrrninn Øst Brry Ørnv sv 0 Inlsrtnls 0 Inlsrtnls...1 1 Inlnin...2 1.1 Brun r plnn... 2 1.2 Inl i plnn... 2 1.3 Urls plnn... 2 2 Sttus...3 2.1 Gnrlt m svn... 3 2.2 Mtriulær

Læs mere

Montage. I afsnittet montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer Knauf Fireboard.

Montage. I afsnittet montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer Knauf Fireboard. Montg I snittt montg år u t grunigt inlik i, hvorn u håntrr og montrr Knu Firor. D nærmr spiiktionr på proilrn rmgår prouktovrsigtr og tl. VERS 1701 rnskyttls MONTAGE BRANDBESKYTTELSE / FIREBOARD HÅNDTERING

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier Julspcial 2015 Prisr 50.000,- kr til 80.000,- kr Prisr 25.000,- kr til 49.900,- kr Prisr 10.000,- kr til 24.999,- kr Prisr unr 10.000,- kr Prisr unr 5.000,- kr Din lvranør af basisustyr til labratrir Crzasvingt

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen og Sørensens Plantage

Jensen og Sørensens Plantage Jnsn o Sørnsns Pnt Dtpn 2011-2015 Sovyrrornnn Vstyn 1. Introuton o måsætnn 2. Lovvnn o srvtuttr 3. Drtstt o pnort 2011 4. Drtstt o pnort 2012 5. Drtstt o pnort 2013 6. Drtstt o pnort 2014 7. Drtstt o pnort

Læs mere

Affald 2013. - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen

Affald 2013. - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Al 2013 - or orr i Høj-Tstrup Kommun Hr kn u in svr på spørsmål til l i kommunn Drnovtion Frlit l Storskrl Hvl Gnrussttion Drnovtion Frlit l Storskrl Hvl Gnrussttion Inolsortnls Introuktion si 3 Drnovtion

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

spejdersnus NR. 3 2010 Sommersjov isstest og quizzer Bliv en rigtig pirat Førstehjælp

spejdersnus NR. 3 2010 Sommersjov isstest og quizzer Bliv en rigtig pirat Førstehjælp spjrsnus NR. 3 2010 Sommrsjov isstst og quizzr Bliv n rigtig pirt Førsthjælp RETTELSE Spis nturn I sist nummr f Spjr-Snus brgt vi n rtikl om forskllig ting, mn kn spis i nturn. Imllmtin r rktionn blvt

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Hun knoklede og blev fyret. KOKS MED KMD-LØN Gratis it-kurser med HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bud på fremtidens borgerservice

Hun knoklede og blev fyret. KOKS MED KMD-LØN Gratis it-kurser med HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bud på fremtidens borgerservice HK BLADET or tt ommur, ror o ællommul vromr 03 12. rur 2010 L tllr r 32 KOKS MED KMD-LØN Grt t-urr m HK PRIVAT JOBCENTER KONKURS Bu å rmt orrrvc Hu ol o lv yrt Lt Otto r lt 136 yr å Hrlv Hotl. Tm om yu

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

TEMA: TANDKØDSLIDELSER!

TEMA: TANDKØDSLIDELSER! i n l v n b u t i k All tilbu r gæln fra 27.06.2014 til og m 06.07.2014 llr så læng lagr havs. Dr kan vær varr som ikk lagrførs i nklt butikkr. TEMA: TANDKØDSLIDELSER! Tanlægr r vi ikk, mn har vin og faglig

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere