Meddelelse nr / august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08"

Transkript

1 Meddelelse nr / august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08, som hermed fremsendes. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Thrane & Thrane vil i dag kl afholde et presse- og analytikermøde, hvor kvartalsrapporten vil blive gennemgået nærmere. Mødet finder sted hos: Københavns Fondsbørs, Nikolaj Plads 6, 1007 København K. Thrane & Thrane A/S Waldemar Schmidt Bestyrelsesformand Lars Thrane CEO Yderligere information John Alexandersen, VP Corporate Communications Tlf.: eller Om Thrane & Thrane Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi. Siden stiftelsen i 1981 har virksomheden oparbejdet en stærk position inden for globale mobile kommunikationsløsninger baseret på Inmarsat systemet, og i dag leverer Thrane & Thrane udstyr til maritim, landbaseret og aeronautisk brug. Virksomhedens kommunikationsprodukter markedsføres verden over under varemærkerne Thrane & Thrane, EXPLORER og SAILOR via distributører og partnere og som OEM produkter. Thrane & Thrane har godt 800 medarbejdere og er noteret på Københavns Fondsbørs. Uddybende information om Thrane og Thrane på Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 1/15

2 OVERBLIK 1. KVARTAL 2007/08: Omsætningen i 1. kvartal blev 251,4 mio. kr. (197,2 mio. kr.), en fremgang på 27% i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Resultat af primær drift blev 17,5 mio. kr. (12,1 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 6,9% (6,2%). Resultat pr. aktie steg fra 2,0 kr. til 3,1 kr. Pengestrøm fra driften blev 90,0 mio. kr. (31,7 mio. kr.). Walther Thygesen, administrerende direktør for Hewlett-Packard Danmark, tiltræder pr. 1. september 2007 som CEO for Thrane & Thrane A/S. Lars Thrane vil fortsat indgå i Thrane & Thranes daglige ledelse. Efter afslutningen af 1. kvartal har Thrane & Thrane frasolgt det tyske distributionsselskab European Satellite Link GmbH, som Thrane & Thrane overtog i forbindelse med købet af Nera SatCom. På en ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 23. august 2007, blev Corporate Officer Jim Hagemann Snabe, SAP Group AG, valgt som nyt medlem af selskabets bestyrelse. For regnskabsåret 2007/08 forventes fortsat en omsætning på ca mio. kr. (1.121 mio. kr.) og en overskudsgrad på ca. 15% (10,5%). Kvartalsrapporten er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 2/15

3 HOVED- OG NØGLETAL t.kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2007/ / /07 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før integrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat Egenkapital ultimo Balance sum Investeret kapital Afholdte udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger i % af omsætning 18,4% 16,5% 15,0% Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet (42.980) (23.675) ( ) Periodens pengestrøm (694) (15.209) Overskudsgrad 6,9% 6,2% 10,5% Periodens afkast af den investerede kapital 1,3% 1,6% 15,7% Egenkapitalandel 40,7% 57,2% 40,3% Resultat pr. aktie (kr.) 3,1 2,0 8,6 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie (kr.) 16,2 6,4 28,8 Udbytte pr. aktie (kr.) - - 5,5 Indre værdi pr. aktie (kr.) 134,2 105,0 135,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 3/15

4 BERETNING Markedsudvikling Omsætningen i årets i 1. kvartal (perioden) udgjorde 251,4 mio. kr., en fremgang på 54,2 mio. kr. eller 27% i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Fremgangen skyldes hovedsageligt overtagelsen af Nera SatCom i oktober I 4. kvartal af regnskabsåret 2006/07 og i 1. kvartal i indeværende regnskabsår havde vi en stor ordreindgang. Eftersom vi ikke var i stand at øge produktionen tilstrækkeligt til at efterkomme denne efterspørgsel, medførte det en ordrebeholdning, der er væsentlig højere end på samme tidspunkt sidste år. Dette var særligt udtalt for det maritime område, og især inden for levering af radioudstyr, hvor vi blandt andet havde vanskeligt ved at følge med ordreindgangen på de nyudviklede håndholdte VHF-radioer. De udestående ordrer ventes leveret i indeværende kvartal. Med henblik på fremover at undgå tilsvarende situationer har vi øget vores lagre på hovedprodukter, således at en uventet stigning i efterspørgslen på disse produkter kan effektueres uden senere nedgang i leveringsevnen. Omsætning fordelt på markeder mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal Ændring 2007/ /07 i pct. Maritim 161,7 127,2 27% % af total omsætning 64% 65% Landmobil 48,4 37,9 28% % af total omsætning 19% 19% Aeronautisk 12,3 11,7 5% % af total omsætning 5% 6% Total terminaler 222,4 176,8 26% % af total omsætning 88% 90% Systemer 29,0 20,3 43% % af omsætning 12% 10% Total 251,4 197,2 27% Maritime produkter Omsætningen på det maritime marked steg med 27% til 161,7 mio. kr. (127,2 mio. kr.). Omsætningen var fordelt med 115 mio. kr. (81 mio. kr.) på udstyr til satellitkommunikation og 46 mio. kr. (46 mio. kr.) på radioudstyr. Stigningen i omsætning inden for udstyr til satellitkommunikation skyldtes primært overtagelsen af Nera SatCom. I forhold til sidste år havde vi, som følge af overtagelsen af Nera SatCom, et øget salg af især Fleet produkter. Omsætningen steg inden for alle produktkategorier, dvs. Fleet 77, Fleet 55 og Fleet 33, Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 4/15

5 men først og fremmest steg salget af Fleet 77 terminaler. Et øget salg af Iridium produkter påvirkede ligeledes omsætningen positivt. Omsætningen inden for VHF- og MF/HF-radioudstyr var på niveau med samme periode sidste år. Vi indledte i årets 1. kvartal leverancer af en ny MF/HF-radio. Den nye radio er blevet positivt modtaget af markedet. En vigtig konkurrenceparameter på det maritime marked er muligheden for hurtigt og effektivt at kunne tilbyde service og support. For at tilgodese dette har vi, i samarbejde med partnere og distributører, etableret et maritimt servicekoncept bestående af On-Board Service Centre. Det er vores mål at have 40 On-Board Service Centre fordelt verden over ved udgangen af kalenderåret Arbejdet hermed forløber planmæssigt. Landmobile produkter På det landmobile marked steg omsætningen med 28% til 48,4 mio. kr. mod 37,9 mio. kr. sidste år. Stigningen i omsætning var primært drevet af et øget salg af EXPLORER terminaler. Specielt var der stor efterspørgsel efter EXPLORER 700, der har vist sig som den mest efterspurgte terminal blandt professionelle brugere af mobil satellitkommunikation. Salg af M4 terminaler havde desuden en positiv effekt på periodens omsætning, hvilket primært skyldes, at Inmarsats nye BGAN-system endnu ikke er globalt dækkende. På det landmobile område har vi fortsat fokus på at indgå aftaler med partnere, der kan medvirke til at tiltrække nye typer af kunder. Inmarsat havde ved udgangen af juni måned 2007 registreret tæt ved aktive BGAN terminaler. Af disse vurderer vi, at minimum 70-80% er EXPLORER terminaler. Aeronautiske produkter Omsætningen på det aeronautiske marked steg med 5% til 12,3 mio. kr. (11,7 mio. kr.). Omsætningen er overvejende drevet af salg af Aero-HSD +, hvor flyproducenten Dassault Falcon Jet Corp. er primær kunde. Der arbejdes fortsat på at indgå samarbejdsaftaler med andre flyproducenter. Samtidig er der fokus på at præsentere de forskellige flyproducenter for såvel den nuværende Aero-HSD + løsning som de bredbåndsløsninger, vi forventer at kunne tilbyde i fremtiden. Systemer Inden for systemer steg omsætningen med 43% til 29,0 mio. kr. (20,3 mio. kr.). Af de 29 mio. kr. var 14 mio. kr. relateret til overtagelsen af Nera SatCom. Arbejdet med at videreudvikle Inmarsats RAN-jordstationer, det vil sige implementering og test af de kommende bredbåndstjenester rettet til de aeronautiske og maritime markeder, blev afsluttet i 1. kvartal. Fokus har herudover været på en leverance til det japanske selskab KDDI, der er en Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 5/15

6 førende udbyder af Inmarsat tjenester. Endelig levering af kontrakten, der har en værdi af 17 mio.kr., forventes at ske i efteråret I sit seneste kvartalsregnskab meddelte Inmarsat, at selskabet forventer at opsende den tredje og sidste Inmarsat-4 satellit, der skal sikre en global dækning af blandt andet BGAN-tjenesterne, i marts/april måned I forbindelse hermed etablerer Inmarsat en jordstation på Hawaii. Denne skal udstyres med to RAN-stationer. Umiddelbart efter periodens afslutning indgik vi som følge heraf en 20 mio. kr. kontrakt med Inmarsat omfattende levering, installation og idriftsættelse af de to RAN-stationer. Eksekvering af strategi Teknologisk lederskab Et væsentligt element i Thrane & Thranes strategi er at styrke vores teknologiske lederskab gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for udvikling af nye produkter. Vi regner således med hvert år at anvende et beløb svarende til ca. 15% af hardwareomsætningen til udvikling af nye produkter. På det aeronautiske område har vi i perioden arbejdet med at udvikle en terminal til Inmarsats kommende SwiftBroadband bredbåndstjeneste. Udviklingen af denne terminal tilrettelægges således, at vores nuværende Aero-HSD + terminaler vil kunne opgraderes til SwiftBroadband. Den nye SwiftBroadband terminal forventes færdigudviklet i 2. kvartal af kalenderåret På det maritime område udvikles ligeledes terminaler til Inmarsats FleetBroadband bredbåndstjeneste. De første maritime bredbåndsterminaler forventes introduceret i 4. kvartal af 2007, samtidig med at Inmarsat sætter den nye tjeneste i kommerciel drift. På det landmobile område arbejdes blandt andet på efterfølgeren til den nuværende EXPLORER 527, der er en terminal til køretøjer. Efterfølgeren, betegnet EXPLORER 727, forventes introduceret i foråret Nærhed til markedet Et andet centralt element i Thrane & Thranes strategi er at være tæt på brugerne af vores produkter. Dette sker først og fremmest gennem vores omfattende netværk af partnere og distributører. I perioden har vi fortsat arbejdet med at udvikle og implementere vores nye distributionsmodel, der blev lanceret i foråret Distributionsmodellen, der har til formål at øge salget til såvel nuværende som nye kundegrupper, har tre kategorier af partnere: Master Distributors der udelukkende tager sig af betjeningen af et regionalt netværk af Registered Resellers. Produkter, ydelser og støtte leveres fra Thrane & Thrane. Registered Resellers har fuld opmærksomhed på slutbrugere og opererer normalt i et geografisk afgrænset marked. Produkter, ydelser og støtte købes fra Master Distributors. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 6/15

7 Certified Partners er tæt på deres kundegrupper og enkelte kunder. De er markedsspecialister og har stærke kompetencer til udvikling af løsninger, som svarer til kundernes behov. Produkter, ydelser og støtte købes fra Thrane & Thrane. Ved udgangen af 1. kvartal havde vi udnævnt 5 partnere som Master Distributors. Vi forventer, at det endelige antal Master Distributors vil være ca. 20. Nye forretningsområder Udvikling af nye forretningsområder, der er nært beslægtede med vores nuværende, er også en vigtig del af vores strategi. Med baggrund i dette har vi blandt andet indledt udvikling af mekanisk styrbare antenner til maritimt brug og elektroniske antenner til det landmobile marked. Egenudvikling af antenner giver os mulighed for at tilbyde mere komplette løsninger og øge vores dækningsbidrag på eksisterende terminalsystemer. Desuden giver det mulighed for at øge omsætningen med nye produkter samtidig med, at det nedbringer vores afhængighed af nuværende antenneleverandører på væsentlige strategiske produkter. I perioden har vi primært haft fokus på udvikling af en antenne til vores kommende FleetBroadband produkt. Vi forventer at introducere dette produkt inden udgangen af Vi har også besluttet at gå ind i markedet for Ku-bånds udstyr til maritim satellitkommunikation. Løsninger baseret på Ku-bånd giver væsentligt højere datahastigheder end Inmarsat-baseret udstyr og tilbyder adskillige talekanaler. I perioden er der blevet færdiggjort en forretningsplan og der arbejdes på en produktspecifikation for en Ku-båndsløsning. Målet er at få installeret op imod systemer allerede i indeværende regnskabsår. I februar 2007 indgik vi en hensigtserklæring med det amerikanske selskab Comtech Mobile Datacom Corp. omfattende fælles udvikling af en dual-mode satellitterminal til brug i køretøjer inden for blandt andet det amerikanske forsvar. Denne "proof of concept" aktivitet har rejst betydelig interesse hos flere af Comtechs kundegrupper. Det fortsatte arbejde med konkretisering af hvilken detail-teknologi et sådant dual-mode koncept vil omfatte er igangsat og vil fortsætte gennem de kommende to kvartaler. Gennem denne periode forventes samtidig en afklaring af den markedsmæssige situation. I årets første kvartal har vi også arbejdet videre med implementeringen af vores nye e-business model, der muliggør markedsføring og salg af BGAN-airtime (taletid) i sammenhæng med vores EXPLORER terminaler. Målet er, via denne model, at tiltrække nye kunder uden for de traditionelle Inmarsat markeder. Samtidig er det hensigten at udvikle BGAN-airtime til et forretningsområde, der kan bidrage til en øget omsætning. Økonomisk udvikling Periodens omsætning blev 251,4 mio. kr. svarende til en vækst på 27% i forhold til året før (197,2 mio. kr.). Stigningen i omsætningen kan henføres til overtagelsen af Nera SatCom. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 7/15

8 Resultat af primær drift blev 17,5 mio. kr. mod 12,1 mio. kr. året før, hvilket svarer til en overskudsgrad på 6,9% (6,2%). Periodens resultat efter skat blev 18,7 mio. kr. (9,7 mio. kr.). Salget af terminaler steg med 26% til 222,4 mio. kr. (176,8 mio. kr.), mens omsætningen inden for systemer steg med 43% fra 20,3 mio. kr. til 29,0 mio. kr. Vareforbruget i perioden var 145,1 mio. kr. (118,1 mio. kr.) svarende til 57,7% af omsætningen (59,9%). Et bedre produktmiks samt omkostningssynergier fra købet af Nera SatCom medvirkede til denne forbedring. De afholdte udviklingsomkostninger steg med 13,6 mio. kr. til 46,2 mio. kr. mod 32,6 mio. kr. året før. Udviklingsomkostningerne udgjorde 18,4% (16,5%) af omsætningen. Aktivering af afholdte udviklingsomkostninger udgjorde 38,1 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. året før, mens udgifter til vedligeholdelse af eksisterende produkter udgjorde 8,1 mio. kr. (9,0 mio. kr.). Afskrivninger på udviklingsomkostninger steg med 3 mio. kr. til 19 mio. kr. mod 16 mio. kr. sidste år. Stigningen skyldes primært, at der efter 1. kvartal 2006/07 er påbegyndt afskrivninger på EXPLORER produktfamilien og de nye VHF-produkter. Herudover indgår ca. 1,4 mio. kr. i produktafskrivninger som følge af købesumsallokering fra købet af Nera SatCom. Periodens samlede udgiftsførte udviklingsomkostninger udgjorde 26,9 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. året før. Salgs- og distributionsomkostninger udgjorde 34,9 mio. kr. (21,2 mio. kr.). I omkostningerne indgår afskrivninger på 2,5 mio. kr. på kundekartoteket, som blev overtaget i forbindelse med købet af Nera SatCom. Administrationsomkostninger steg fra 21,0 mio. kr. til 27,1 mio. kr. Skatten blev en indtægt på 7,5 mio. kr. Eftersom den danske selskabsskat er nedsat fra 28% til 25%, er skatten positivt påvirket med 9,6 mio. kr., idet skatteværdien af den udskudte skat er faldet. Pengestrømmen fra driften blev 90,0 mio. kr. mod 31,7 mio. kr. året før. Arbejdskapitalen i perioden er forbedret med 49 mio. kr. Vi investerede 38 mio. kr. i nye produkter og 5 mio. kr. i maskiner og udstyr. I perioden udnyttede tidligere og nuværende medarbejdere warrants, hvilket indbragte et provenu på 8 mio. kr. Med udbetaling af udbytte på 30 mio. kr. (5,5 kr. pr. aktie) blev periodens pengestrøm (netto) negativ med 0,9 mio. kr. (-15,1 mio. kr.). Ændringer i direktionen Selskabet meddelte i starten af juli måned, at Walther Thygesen, administrerende direktør for Hewlett-Packard Danmark, pr. 1. september 2007 tiltræder som CEO for Thrane & Thrane A/S. Samtidig udtræder Walther Thygesen af bestyrelsen i Thrane & Thrane A/S. Lars Thrane vil fortsat indgå i den daglige ledelse med ansvar for selskabets produkt- og teknologiudvikling. Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 8/15

9 Med valget af Walther Thygesen ønsker bestyrelsen i Thrane & Thrane at forstærke selskabets topledelse med henblik på at realisere de visioner og målsætninger, som er indeholdt i vores 5-års strategiplan. Efter Walther Thygesens tiltrædelse udgøres direktionen af CEO Walther Thygesen, CFO Svend Åge Lundgaard og Lars Thrane. Udvidelse af aktiekapital I 1. kvartal udnyttede bestyrelse og medarbejdere i Thrane & Thrane optjente warrants til at tegne aktier á nominelt 20 kr. Herved blev aktiekapitalen udvidet med nominelt kr. Udnyttelsen af warrants gav Thrane & Thrane et provenu på 8,2 mio. kr. Efter udnyttelsen er der udestående warrants svarende til 4,5% af aktiekapitalen. Thrane & Thranes nominelle aktiekapital ved udgangen af perioden udgjorde i alt kr. fordelt på stk. aktier à kr. 20. Salg af distributionsselskabet ESL Efter periodens afslutning er frasolgt det tyske distributionsselskab European Satellite Link GmbH (ESL), som vi overtog i forbindelse med købet af Nera SatCom. Salget er sket til selskabet ESL Holding Aps repræsenteret ved to hidtidige Thrane & Thrane medarbejdere. Salget af ESL forventes endeligt gennemført inden udgangen af august Samtidig hermed fratræder de to medarbejdere fra Thrane & Thrane. ESL vil som Certified Partner fortsat købe produkter, ydelser og støtte fra Thrane & Thrane. Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 23. august 2007 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S. På generalforsamlingen blev Corporate Officer Jim Hagemann Snabe, SAP Group AG, valgt som nyt medlem af selskabets bestyrelse. Forventninger For regnskabsåret 2007/08 forventes fortsat en omsætning på ca mio. kr. (1.121 mio. kr.) og en overskudsgrad på ca. 15% (10,5%). Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2006/07. Thrane & Thrane A/S Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 9/15

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden fra 1. maj til 31. juli 2007, som er indeværende regnskabsårs første kvartal. Delårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne om måling og indregning i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske krav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2007 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. maj til 31. juli Kgs. Lyngby, 24. august 2007 Direktionen Lars Thrane CEO Svend Åge Lundgaard Jensen CFO Bestyrelsen Waldemar Schmidt Lars Thrane Walther Thygesen (formand) Morten Eldrup-Jørgensen Morten Jagd Christensen Gert Hejne Jensen Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 10/15

11 RESULTATOPGØRELSE t.kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2007/ / /07 Nettoomsætning Produktionsomkostninger: - Vareforbrug ( ) ( ) ( ) - Udviklingsomkostninger (26.888) (24.706) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (34.893) (21.197) ( ) Administrationsomkostninger (27.116) (20.977) ( ) Resultat af primær drift før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger - - (39.119) Resultat af primær drift (EBIT) Værdiregulering af aktiver bestemt for salg Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (8.893) (4.740) (39.070) Resultat før skat Skat af resultat (3.695) (16.806) Periodens resultat Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 11/15

12 BALANCE t.kr AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Software Kundekartotek Udviklingsprojekter, afsluttede Udviklingsprojekter, igangværende Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Fly Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Finansielle aktiver Deposita Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Selskabsskat Likvide beholdninger Aktiver klassificeret med henblik på salg Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 12/15

13 BALANCE - FORTSAT t.kr PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutaregulering (395) 914 Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Lån Langfristede gældsforpligtelser Kortfristetede gældsforpligtelser Lån Hensatte forpligtelser Forudbetaling fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 13/15

14 EGENKAPITALOPGØRELSE Reserve for Reserve for t.kr. valutakurs- sikrings- Overført Foreslået Aktiekapital regulering transaktioner resultat udbytte I alt Egenkapital 1. maj (220) Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter før skat Anvendt til sikring af betalingsstrømme - - (4.448) - - (4.448) Valutakursreguleringer af dattervirksomheder - (175) (175) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinst/tab indregnet direkte på egenkapitalen - (175) (3.437) (1.625) Periodens resultat Samlede indregnede gevinster og tab - (175) (3.437) Udbytte til aktionærer (26.975) (26.921) Kaptialudvidelser Egenkapital 31. juli (395) Egenkapital 1. maj Dagsværdi regulering af sikringsinstrumenter før skat Anvendt til sikring af betalingsstrømme - - (1.847) - - (1.847) Valutakursreguleringer af dattervirksomheder Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalbevægelser Nettogevinst/tab indregnet direkte på egenkapitalen (314) Periodens resultat Samlede indregnede gevinster og tab (314) Udbytte til aktionærer (30.286) (30.214) Kaptialudvidelser Egenkapital 31. juli Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 14/15

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2007/ / /07 Omsætning Omkostninger ( ) ( ) ( ) Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Forskydning i varebeholdninger (25.220) (7.106) Forskydning i tilgodehavender Forskydning i leverandører m.v (45.846) (62.637) Ændring i arbejdskapital (4.155) (17.951) Pengestrøm fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (8.893) (4.740) (39.070) Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat - - (1.203) Pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer Immaterielle anlægsaktiver (39.833) (21.543) ( ) Materielle anlægsaktiver (3.053) (2.132) (19.402) Køb af aktiviteter (94) - ( ) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (42.980) (23.675) ( ) Pengestrøm før finansiering ( ) Finansiering Afdrag på gæld (25.285) (199) - Provenu ved låneoptagelse Nytegning af aktier ved udnyttelse af warrants Udbetalt udbytte (30.214) (26.921) (26.921) Øvrige reguleringer (523) (82) (1.656) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (47.821) (23.188) Nettopengestrømme (855) (15.159) Valutakursregulering af likvider primo 161 (50) (416) Periodens pengestrøm (694) (15.209) Likvider og værdipapirer, primo Likvider og værdipapirer, ultimo Bank: Danske Bank Comp.reg.: VAT: DK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08 15/15

Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til 1.-3. kvartal sidste år. Overskudsgraden

Driftsresultatet blev 108 mio. kr., en fordobling i forhold til 1.-3. kvartal sidste år. Overskudsgraden Meddelelse nr. 30-2007/08 28. februar 2008 DELÅRSRAPPORT FOR 1.-3. KVARTAL 2007/08 Fortsat fremgang i omsætning og driftsresultat Omsætningen blev 869 mio. kr., en fremgang på 15% i forhold til samme periode

Læs mere

Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober 2007.

Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober 2007. Meddelelse nr. 21-2007/08 22. november 2007 DELÅRSRAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2007/08, der sluttede 31. oktober

Læs mere

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Meddelelse nr. 04-2010/11 26. august 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Omsætningen i regnskabsårets 1. kvartal, der sluttede 31. juli 2010

Læs mere

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Meddelelse nr. 09-2010/11 24. februar 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2010/11 God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Omsætningen i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fremgang i omsætning og resultat

Fremgang i omsætning og resultat Meddelelse nr. 08-2008/09 26. august 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008/09 Fremgang i omsætning og resultat Omsætningen i regnskabsårets første kvartal, der sluttede 31. juli 2008, steg betydeligt til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter

God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter Meddelelse nr. 05-2009/10 26. november 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009/10 God efterspørgsel efter nye bredbåndsprodukter Thrane & Thrane havde i regnskabsårets 2. kvartal en god efterspørgsel efter selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 2003/04 20/11/03 Halvårsrapport for 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets halvårsrapport for 2003/04, som hermed fremsendes. Halvårsrapporten er ikke

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere