Møde i Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien"

Transkript

1 - DI-repræsentanter: Formand Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Næstformand Pia Maul Andersen Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen 3F Sekretariatet: Jesper Hvilsby Ulrich Møde i Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Torsdag d. 17. oktober 2013 kl Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skolebyen Skjern Opsummering af dagens program: 11:30 til 12:00 Frokost 12:00 til 14:00 LUU møde 14:00 til 16:00 UU møde Dagsorden: 1. Indledning 2. Vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale 3. Aktivitet på service og vedligehold (Pakke 2) 4. Fremtidens uddannelsespakke(r) 5. Innovationsudvalget 6. Handlingsplan Meddelelser 8. Mødeplanlægning 9. Evt. Side 1 af 7

2 Bilagsliste: Bilag 1: Notat: Vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale Bilag 2: AUB ansøgning Flere godkendte læresteder til Vindmølleoperatøruddannelsen Bilag 3: Relevante kurser inden for service og vedligehold af vindmøller (let flyer) Bilag 4: Aktivitetstal på de centrale mål Bilag 5: CELF 10 ugers brancheintroduktion til vindmøllebranchen. (Kursuspakke med GWO) Bilag 6: CELF 2-årig IEUD Vindenergitekniker Bilag 7: Notat Leonardo vindmølle projekt på Tradium 2. maj 2013 Bilag 8: Notat Leonardo vindmølle projekt på Tradium 19. juni 2013 Bilag 9: Notat Leonardo vindmølle projekt på Tradium 25. september 2013 Bilag 10: Nyhedsbrev Leonardo vindmølle projekt på Tradium 8. oktober 2013 Side 2 af 7

3 1. Indledning Indledning A. Godkendelse af referat fra 12. juni 2013 Aflyst pga. afbud og afholdt som formandskabsmøde A. Godkendelse af referatet B. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af dagsorden 2. Vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale (Beslutningspunkt) Den 31.oktober 2013 holder IF udvalget seminar med deltagere fra alle udviklingsudvalg. På seminaret skal deltagerne bl.a. drøfte vækstpotentialet for IF s erhvervsuddannelser. For at kunne tage denne drøftelse på et kvalificeret grundlag, er det vigtigt, at UU starter diskussionen nu. Sekretariatet har udarbejdet et notat til denne drøftelse, som opridser de væsentligste faktorer i forhold til vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale, se bilag 1. AUB ansøgning: Se evt. Bilag 2 AUB ansøgningen Flere godkendte læresteder til vindmølleoperatøruddannelsen blev bevilget i juli Det bevilgede beløb er på ,- et beløb der skal bidrage til at få flere virksomheder godkendt som lærested til vindmølleoperatøruddannelsen. Indstilling 1 Det indstilles, at udvalget drøfter vindmølleoperatørens vækstpotentiale på både mekanik og montage og vingespecialet. Eksempelvis: Er uddannelsen til bredden eller er den til de få? Hvad bruges de udlærte til? Indstilling 2 Det indstilles, at udvalget drøfter, hvad der bør arbejdes videre med for at styrke uddannelsens vækstpotentiale, samt hvilke aktiviteter der eventuelt skal igangsættes for at styrke uddannelsens vækstpotentiale. 3. Aktivitet på service og vedligehold (Pakke 2) (Orientering) Se Bilag 3 Der har indtil videre i 2013 kun været aktivitet på et par af de centrale mål fra pakken samtidig med at aktiviteten er fordelt mellem skolerne, se bilag 4. Side 3 af 7

4 Der er derfor ikke noget der peger på, at pakken på nuværende tidspunkt er blevet en del af skolens markedsføring. I forbindelse med AUB projektet Flere godkendte læresteder til vindmølleoperatøruddannelsen vil de besøgte virksomheder ved samme lejlighed blive præsenteret for pakken. 4. Fremtidens uddannelsespakke(r) (Diskussion) Vindmølleområdet har gennem en længere tid manglet en løsning på service og vedligehold, og flere forskellige modeller har været afprøvet med forskellige resultater. Der kan dog være elementer, der har fungeret i de enkelte pakker. 10 ugers introforløb på CELF Se bilag 5 CELF har gennem de sidste 3 år kørt med en intropakke til vindmøllebranchen. Der har i alt været 8 hold, bestående af personer, der har gennemført forløbet. Meldingerne er ifølge skolen meget positive, da 80 % får job efter endt kursusforløb. De resterende 20 % vælger at starte på anden uddannelse fx vindenergitekniker. 2-årig vindenergitekniker på CELF Se bilag 6 Vindenergiteknikeruddannelsen på CELF er en 15 uddannelse. 16 elever startede i maj elever som startede tidligere er snart færdige. Seneste melding er, at CELF ikke starter nyt hold op foreløbig. Man vil vente og se tiden lidt an. Man afventer hvad der skal ske på området. Leonardo vindmølle projekt på Tradium Vi vil til LUU delen af dagens møde få en helt frisk præsentation af den retning projektet har taget. Det vil her være væsentligt at bemærke, om projektet har det rigtige fokus, og hvilken rolle LUU og/eller sekretariatet eventuelt kan spille i forhold til at vejlede de projektansvarlige. Sekretariatet har siden april været i dialog med de pro- Side 4 af 7

5 jektansvarlige omkring fokus og retning for projektet. Se eventuelt bilag 7, 8, 9 og 10 for at få opsummeret udviklingen i projektet. Indstilling Det indstilles, at udvalget samler op på de væsentligste reaktioner og feedback på ATTP oplægget. Indstilling Det indstilles, at udvalget med udgangspunkt i de førnævnte uddannelsesforløb og -pakker drøfter, hvilken rolle sekretariatet samt LUU skal spille. Derudover skal det diskuteres, om der er elementer af de uddannelsesforløb, der er udviklede og afprøvede, som bør indgå og tages til efterretning i udviklingen af service og vedligehold pakken? Indstilling Det indstilles, at udvalget drøfter om service og vedligehold pakken (pakke2) i sin nuværende form dækker virksomhedernes behov, og om der skal foretages tilpasninger. 5. Innovationsudvalget (Orientering) Innovationsudvalget blev nedsat for at drøfte innovation og udvikling i forhold til vindmølleoperatøruddannelsen. Arbejdet har medført, at kompetencemål for hovedforløbet i bekendtgørelsen nu indeholder innovation som en del af læringsmål for praktikdelen. Dette da; [eleven skal] indgå innovativt i forandringsprocesser i forbindelse med optimering og effektivisering af produkter og produktion samt indtænke betydningen af branchens behov for udvikling set i globalt perspektiv, Dette skal ses som en imødekommelse af, at innovation og udvikling er en fast del af arbejdet på lærestedet, men der er meget klare begrænsninger for, hvad der er forretningshemmeligheder, og hvad der kan videreformidles. Innovation er ligeledes en del af uddannelsesordningen i begynderfaget Fra idé til produkt, for vindmølleoperatører, nu indeholder faget bland andet; Eleven kan i samarbejde med andre elever vælge et produkt, der har innovative potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område. [samt at] Eleven kan i samarbejde med andre elever arbejde innovativt i forbindelse med optimering og effektivisering af produktet. Side 5 af 7

6 I faget Arbejdsorganisering og produktionsplanlægning indeholder: Eleven kan redegøre for rollefordelingen i en typisk virksomhedsorganisation, og mulige samarbejdsformer under et fremstillingsforløb fra produktionsforberedelse til færdigt produkt. [samt at] Eleven kan redegøre for innovations betydning i relation til udvikling af arbejdsorganisationen. Indstilling Baseret på det ovenstående og samtaler med innovationsudvalgets medlemmer indstilles det, at Innovationsudvalget nedlægges. Det bør dog være en fælles løbende indsats at sikre, at den nyeste udvikling især inden for arbejdsgange bliver drøftet, og derfor bør innovation være et fast punkt på dagsordenen til LUU møderne. Sekretariatet vil understøtte efter behov. 6. Handlingsplan 2014 (Beslutningspunkt) På baggrund af de forudgående punkter indstilles, at udvalget giver input til handlingsplan for Sekretariatet vil derefter lave en handlingsplan for 2014 der skal drøftes ved næste udvalgsmøde. 7. Meddelelser Meddelelser fra Udvalgets formandskab. Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU. Meddelelser fra sekretariatet. 8. Mødeplanlægning Aktiviteten af udvalgsmøder i 2014 skal planlægges og udvalget bør drøfte om 2 3 udviklingsudvalgsmøder, der afholdes primært i forlængelse af LUU møder er tilstrækkeligt. Næste udvalgsmøde: Jul i København den 12. december 2013 Mødeaktivitet i resten af 2013 Jul i København den 12. december Evt. Side 6 af 7

7 Afholdes på: Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (mødelokale 2) LUU dagsorden: Punkt 1: 1.1: Godkendelse af referat fra LUU no : Angivelse af deltagere/afbud: Punkt 2: Punkt 3: Valg af formand Status på uddannelsen på Vinge- og Montagespecialerne 2.1: Status på vingeholdene i (Aalborg) 2.2: Status på vingeholdene (AMU Syd Ribe) 2.2: Status på montageholdene (Skjern) Punkt 4: Info / Nyheder fra skolen 3.1: John Lemming/Hans Uhd generel info fra skolen i Skjern 3.2: Henrik: generel info fra skolen i Ribe 3.3: Gitte / Kim: generel info fra skolen i Aalborg Punkt 5: Info. Fra UU, Vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale Punkt 6: Leonardo vindmølle projekt på Tradium: Anne Birthe Mortensen Projektkoordinator Hvordan projektet vil lave en uddannelsespakke til folk der ønsker at arbejde med service og vedligehold af vindmøller Hvem de arbejder sammen med for at udvikle pakken At pakken skal have status af industristandard, både i DK men også på tværs af landegrænser Hvilke udfordringer de har i projektet Punkt 7: Meddelelser (Hans) Punkt 8: Eventuelt Punkt 9: Tid og sted for næste møde: På Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Side 7 af 7

8 Notat Vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale På IF-seminaret i november 2012 fremlagde sekretariatet de første overvejelser over, hvad der kunne fremme IF s erhvervsuddannelser. Sekretariatet arbejdede ud fra en tese om, at IF s uddannelser kunne styrkes ved fx at lægge flere af de 2-årige operatøruddannelser sammen eller på anden måde sammentænke uddannelserne i større grad, end de er i dag. JHU Med afsæt i dette indsatsområde i 2013 har sekretariatet gennemført en dybdegående analyse af alle IF s erhvervsuddannelser. Den overordnede konklusion er: Uddannelsernes styrke er deres specialisering. En anden vigtig konklusion er, at der for mange af IF s uddannelser er et stort vækstpotentiale, hvor kun meget få virksomheder inden for uddannelsernes brancheområder gør brug af uddannelserne. Udfordringen er fortsat, at IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne 1. Nok så vigtigt viser undersøgelser, at mange ufaglærte varetager industrijobs, som forudsætter faglærte kompetencer. De store efterkrigsgenerationer forlader i disse år det danske arbejdsmarked, og det må derfor antages, at der er behov for at erstatte de erfarne og veluddannede medarbejdere med nye kræfter. Det har ifølge Demografianalysen 2013 to konsekvenser 2 med betydning for IF s erhvervsuddannelser: For det første er der en risiko for mangel på afgørende faglærte medarbejdere og deres kompetencer i virksomhederne For det andet skabes jobåbninger på et arbejdsmarked, som ellers er præget af faldende beskæftigelse 1 Dertil forventes det, at erhvervsuddannelserne i 2013 vil blive reformeret, og at dette kan få betydning for, hvilke muligheder der er omkring form og indhold for IF s erhvervsuddannelser. Det må dog konstateres, at erhvervsuddannelsesreformen lader vente på sig og indgår derfor ikke i sekretariatets arbejde. 2 Demografi og mangel på arbejdskraft i industrien, New Insight, 2013 Side 1/5

9 Disse jobs skal derfor besættes af en faglært, når de ufaglærte trækker sig tilbage. 3 Dertil kommer, at flere og flere unge fravælger en erhvervsuddannelse til fordel for en gymnasial uddannelse. Selvom flere af IF s uddannelser gennemføres af voksne elever, så kan der være behov for, at flere tager IF s uddannelser for at sikre de rigtige kompetencer til at varetage de jobfunktioner, der efterspørges i industrien. Hvor mange vindmølleoperatører har vi brug for? Hvornår er der tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, når et antal personer med en given uddannelse trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet? Det er af mange årsager vanskeligt at opstille et konkret måltal for, hvor mange udlærte vindmølleoperatører, der fremadrettet er brug for at få udlært om året. Samtidig vil et bud på, hvor mange vindmølleoperatører, der fremadrettet vil være behov for også være forbundet med en række usikkerheder. Herunder: vil tilbagetrækningsmønstret være det samme (i hvilken alder forlader man arbejdsmarkedet) graden af udflytning graden af tilbygning/opførsel af nye fabrikker i DK økonomien på branchens afsætningsmarkeder i hvilken grad kan det forventes, at andre brancher begynder at stjæle vindmølleoperatører? Men som gennemsnit vil mellem en femtedel og op til en fjerdedel af de industrifaglærte forlade arbejdsmarkedet i de næste 5-8 år. Fordi der er tale om personer, der i dag er beskæftigede, kan det også anskues som mængden af jobs, der skal genbesættes med yngre personer. Konklusionerne fra gennemgangen af IF s erhvervsuddannelser Sekretariatets gennemgang af IF s erhvervsuddannelser har resultatet i en række overordnede konklusioner. Med afsæt i konklusionerne lægges der op til, at udvalget drøfter, hvilke initiativer, udvalget mener skal igangsættes for at styrke IF s erhvervsuddannelser. 3 Demografikanalyse kilde Side 2/5

10 Konklusioner fra EUD-analyser Observation/ konklusion Hvad betyder det? Handling/løsning Status Ikke muligt at samlæse uddannelserne. Styrken er uddannelsernes specialisering. Primært voksne elever bruger IF s uddannelser. Uddannelserne skal forblive som de er med fortsat fokus på kvaliteten. Der hvor der er observeret sammenhæng skal der bygges bro. Eleverne har mange kompetencer i forvejen. Uddannelsesbroer (Fx fra Industrioperatør til Procesoperatør) Standardmerit mellem relevante uddannelser Eleverne skal have undervisning på et højere niveau eller have afkortet deres uddannelsestid. Bedre IKV Bedre udnyttelse og beskrivelse af fag på højere niveau Standardmerit/ Voksenforløb Opgave er igangsat i sekretariatet. UU vil blive involveret i forhold til kvalitetssikring Arbejdet er igangsat. Der arbejdes pt. på udarbejdelse af IKV vejl. på industrioperatøruddan nelsen. Erfaringerne herfra vil blive implementeret i øvrige uddannelser i regi af IF. De forskellige måder at få EUD-uddannelser på er hemmelige. Primært benyttes den almindelige praktikvej. IF s uddannelser har et vækstpotentiale. - Der er generelt tilfredshed med indholdet i IF s uddannelser, men antallet af elever er ikke stort. Mange flere kunne få gavn af uddannelserne end i dag. Stor andel af godkendte praktikvirksomheder uden elever. Mange (relevante?) virksomheder kender ikke uddannelserne. Mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden. Der skal udarbejdes AMU-pakker til grundforløb brancheintroduk tion der også kan bruges på EUD Udarbejdelse af IKVvejledninger til skolerne Initiativer, der fremmer viden om uddannelsesmuligheder inden for IF s område. Arbejdet er igangsat. I alt er der udarbejdet 80 pakker. Der skal dog laves en indsats for at få synliggjort og videreformidlet de muligheder, der eksisterer i dag. Status: Ingen konkrete initiativer er igangsat eller besluttet. Side 3/5

11 For at udvalget kan få en nærmere drøftelse af evt. vækstpotentiale inden for udvalgets område, har sekretariatet udarbejdet fakta om brugen af uddannelsen. Det drejer sig om: Antal udlærte pr. år Antal igangværende elever Beskæftigelsesfrekvens Videreuddannelsesfrekvensen Antal godkendte praktiksteder Antal læresteder, der benytter godkendelsen Hvem uddanner flest? Hvor i landet ligger lærestederne? Vindmølleoperatøruddannelsen i tal og tekst Vi har som del af udgangspunktet for vores diskussion: Tabel 1: Procesoperatøruddannelsen Hvad ved vi? Antal udlærte i alt Sekretariatets kommentarer 9 (ministeriets tal) Antal udlærte per år 30+ Antal igangværende elever Beskæftigelsesfrekvens Videreuddannelsesfrekvensen Antal godkendte praktiksteder Antal læresteder, der benytter godkendelsen Der er pt. 76 elever i gang. Fuld beskæftigelse Ingen data på nuværende tidpunkt. Vestas, Siemens og senest KK Electronics Vestas og Siemens benytter sig af godkendelserne. Den nye udfordring er at få ny Hvem uddanner flest? Siemens 54 virksomheder først godkendt og derefter til at indgå uddannelsesaftaler. 42 i mekanik og montage 12 i vingespecialet Vestas i mekanik og montage 12 i vingespecialet Hvor i landet ligger lærestederne? Læresteder er i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Ringkøbing, Brande, Lem, Aalborg øst Side 4/5

12 Målsætninger og strategi for IF s erhvervsuddannelser En styrket udnyttelse af vores erhvervsuddannelsers vækstpotentiale bliver et strategisk indsatsområde for IF i 2014 og dermed også et centralt tema for IFdagen d. 31. oktober, hvor repræsentanter for udviklingsudvalgene mødes. For at kunne tage den diskussion på så kvalificeret et grundlag som muligt, ønskes det, at UU starter diskussionen nu. Det betyder, at UU skal diskutere muligheder for at styrke vindmølleoperatøruddannelsens vækstpotentiale, og på den baggrund komme med input til aktiviteter, der med fordel kan igangsættes. Disse input vil indgå som del af IF-konferencen til oktober. Side 5/5

13 Den 25. februar 2013 Bilag JHU AUB ansøgning Flere godkendte læresteder til vindmølleoperatøruddannelsen Formål Projektet har som overordnet formål, at flere virksomheder skal godkendes som lærested til vindmølleoperatøruddannelsen. Dette skal opnås ved en opsøgende indsats målrettet virksomheder, der endnu ikke er godkendt til at have elever inden for uddannelsen. Virksomhedsbesøg skal skærpe virksomhedernes interesse for at oprette praktikpladser og indgå konkrete uddannelsesaftaler. Behov for at udbrede praktikpladser til flere virksomheder Elever på vindmølleoperatøruddannelsen har i dag i praksis kun mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med enten Vestas A/S eller Siemens Wind Power A/S. Selvom vindmølleindustrien i Danmark i høj grad er præget af Vestas og Siemens, findes der en voksende gruppe små og mellemstore virksomheder, som f.eks. lokale vindmølleproducenter, der med fordel kunne antage vindmølleoperatørelever. Der er dog et stort behov for at denne gruppe informeres og rådgives om muligheden. Udviklingen for uddannelsen peger samtidig på, at der fremover er behov for flere praktikpladser. Uddannelsen er derfor fuldstændig afhængig af, at de få nuværende godkendte læresteder vil antage et øget antal elever og netop derfor er uddannelsen ligeledes meget sårbar, hvis bare et enkelt lærested nedlægges eller reduceres. Da vindmølleoperatøruddannelsen stadig er ung vil udbredelsen til flere forskellige virksomheder af varierende størrelse bidrage væsentligt til udviklingen af uddannelsen. Mål Målet er inden at have oprettet 30 nye praktikpladser på virksomheder, der på nuværende tidspunkt ikke er godkendt til at antage elever. En del af de nye praktikpladser forventes at blive til i samarbejde mellem flere virksomheder der vil indgå del- og kombinationsaftale. De nye pladser skal kontinuerligt sikre at elever kan få praktikplads og samtidig give et fundamentalt bidrag vindmølleoperatøruddannelsen. Side 1/4

14 Indhold Projektet startes 1. maj 2013 og afsluttes 1.november 2013 og vil have to sideløbende og integrerede forløb: 1. Interesseskabelse i vindmølleindustrien Denne del af projektet består af personlige virksomhedsbesøg foretaget af en frikøbt medarbejder fra en skole, der besidder stor erfaring fra den pågældende industri. Denne metode er valgt, da der tidligere er gjort gode erfaringer med brugen af udvalgte dedikerede repræsentanter, der kan tydeliggøre uddannelsens kvaliteter over for virksomhederne. Skolen og LUU bistår arbejdet med kortlægning af virksomhederne samt besøgsplanlægning. Hovedaktiviteterne er: Kortlægning af relevante virksomheder i primært Jylland Besøgsplanlægning Udarbejdelse af evt. supplerende relevant informationsmateriale om uddannelsen Besøg på relevante virksomheder Deltagelse ved relevante branche events, messer eller fora Dialogmøder med virksomhederne Opfølgningsbesøg, vejledning samt koordinering i forbindelse med indgåelse af del- og kombinationsaftaler 2. Interesseskabelse for grundforløbselever Grundforløbelever skal primært få øget interesse for uddannelsen gennem tre bidrag: Introduktionsmøder til Vindmølleoperatøruddannelsen for grundforløbseleverne på indgangen Produktion og Udvikling Support af studevejledningens opsøgende arbejde over for grundforløbselever uden praktikplads Event med deltagere fra vindmølleindustrien og grundforløbselever Side 2/4

15 Samling af projektet Som opsamling af projektets afholdes et fælles informationsmøde om uddannelsen for interesserede grundforløbselever og virksomheder. Projektet afsluttes med en evaluering og afrapportering Tidsplan Juni 2013 Juni 2013 August 2013 Grundforløbselever Projektopstart Introduktion til Vindmølleoperatøruddannelsen for grundforløbseleverne på Produktion og udvikling Virksomheder Afdækning af relevante virksomheder Gennemførelse af virksomhedsbesøg Juli 2013 oktober 2013 Udfærdigelse af supplerende relevant informationsmateriale Gennemførelse af virksomhedsbesøg Oktober 2013 Oktober 2013 November 2013 Studevejledningens opsøgende arbejde over for grundforløbs elever uden praktikplads Dialogmøder med virksomhederne samt vejledning Event med deltagere fra vindmølleindustrien og grundforløbselever Projektet afsluttes med en evaluering og afrapportering Januar 2014 Afrapportering Side 3/4

16 Budget Priser er fra Timelønssatser for forsøg- og udviklingsprojekter MBU Gennemsnitlig timeløn inkl. overhead for EUD 299,- Alle priser er inkl. moms. Interesseskabelse i vindmølleindustrien Kortlægning og koordinering af relevante virksomheder Frikøb af medarbejder 70 timer á 299 kr. Kontakt til virksomhederne Frikøb af medarbejder 70 timer á 299 kr. Informationsmateriale til virksomhederne, trykning af ca. 200 brochurer/kort Virksomhedsbesøg Frikøb af medarbejder 400 timer á 299 kr. Transportomkostninger ved virksomhedsbesøg 130 køreture á 766 kr. Interesseskabelse i vindmølleindustrien I alt inkl. moms , , , , , ,- Interesseskabelse for grundforløbselever Projektledelse og support af studievejledning ,- Frikøb af medarbejder 37,5 timer á 299 kr. Event med deltagere fra vindmølleindustrien og 5.980,- grundforløbselever Frikøb af medarbejder 20 timer á 299 kr. Invitationer, lokaler og forplejning 5.000,- Interesseskabelse for grundforløbselever I alt inkl. moms ,- Øvrige omkostninger Evaluering og afrapportering 2.990,- Frikøb af medarbejder 10 timer á 299 kr. Revision 5.000,- Øvrige omkostninger I alt 7.990,- Projektomkostninger I alt inkl. moms ,- Side 4/4

17 Relevante kurser inden for service og vedligehold af vindmøller Sikkerhed Vindmølle Profil Supplerende kurser Kurserne henvender sig til dig, der ønsker beskæftigelse inden for blandt andet montage, drift eller service og vedligehold af vindmøller. På kurserne kan du blandt andet lære at: udføre bolt momenttilspænding og efterspænding på offshore vindmøller, med Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2 dage Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons 3 dage Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Varighed 5 dag anvendelse af tilspændingsværktøjer, som momentnøgler, hydraulisk vride- og strækværktøj udvælge og anvende korrekte fedt og olie produkter til smøring og behandling af lejer og bolte på mekaniske og hydrauliske anlæg Anvendelse af faldsikringsudstyr 1 dag Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 2 dage Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage opbygge og idriftsætte et hydraulisk anlæg, med eksempelvis retnings- trykog strømreguleringsventiler, cylindre og motorer Brandforanstaltninger ved el-forsyningsarbejde 1 dag Mekatronik, mekanisk demontage/montagefejlfinding 5 dage Miljøarbejde i industrien 1 dage demontere og montere maskinkomponenter efter dokumentation, samt udmåle og justere disse ved hjælp af korrekt værktøjsvalg foretage sikkerhedsmæssig forsvarlig anhugning af byrder med centreret tyngdepunkt under anvendelse af kæder sjækler og fiberstropper Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4 dag Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 5 dage Innovationsegnede produktionsområder 3 dage udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 dage Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter 2 dage Kvalitetsstyring i virksomheden 3 dage Tilmelding kan ske på amukurs.dk Det ønskede kursus kan søges frem ved at søge på kursus-nr. eller kursusnavn På hjemmesiden kan de se, hvilke skoler der udbyder kurserne, og du læse mere om kursets indhold Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation 1 dag Momenttilspænd/efter spænd af bolte, Off Vindmøller 3 dage Du kan kontakte den lokale skole for at tilmelde dig et kursus eller for at få nærmere vejledning. Kontakt Uddannelsescenter Rinkøbing - Skjern på tlf.:

18 Aktivitetstal Industriens Fællesudvalg Anhugning og betjening af traverskran under 5 tons Total (AMU) Antal kursister kvartal kvartal 2012 Total 1. kvartal 2013 Total Total AMU SYD EUC Nordvestsjælland Total (AMU) Antal kursister kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Total 2013 Total EUC Syd EUC Vest Mercantec Syddansk Erhvervss kole Metalindustriens Uddannelsesudvalg Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Odense- Vejle TEC Teknisk Erhvervss kole Center Total Total Metalindustriens Uddannelsesudvalg Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding (AMU) Antal kursister kvartal 4. kvartal Total Total EUC Syd Total Total Metalindustriens Uddannelsesudvalg Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller (AMU) Antal kursister kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Total 2013 Total Total EUC Vest Total Total

19

20 Uddannelsen Overordnet tidsplan Uddannelsens hovedforløb varer i alt 2 år fra 21. maj maj 2015 Skole- og praktikophold Varighed Hovedforløb 1: uger Praktik: uger Hovedforløb 2: uger Praktik: uger Hovedforløb 3: uger Praktik: uger I alt skoleophold 30 uger I alt praktik 74 uger I alt 104 uger F=F-niveau, B=Begynder, R=Rutineret 5

21 København d 2. maj 2013 Leonardo vindmølle projekt på Tradium ATTP project - Adapting a Transparent Training Programme for wind energy. Lifelong-learning-programme Leonardo projekt Bliver støttet med midler fra EU LLP-program (TOI) Tradium Personer: Niels Rasmussen, Jens Erik Jensen, Anne Birthe Mortensen, Erwin Faijars, John Allen Start dato: Slut dato: Har samarbejdspartnere i Tyskland, Spanien, England, Sverige Trækker på tidligere EU-projekter, råd fra vindmøllebranchen og samarbejdspartnere. Beskrivelse af projektet: Tradiums mål med projektet er at udvikle et standardiseret og anerkendt uddannelsesprogram som giver gode ansættelsesmuligheder indenfor service- og vedligehold i vindmøllebranchen. Projektforløbet skulle gerne ende ud med at et pilotprojekt med kursister, gennemfører det kursusforløb de udvikler. Fokus er på at afkode, hvad især faglærte mekanikere og elektrikere mangler for at kunne få ansættelse som vindturbine tekniker. Man undersøger den manglende uddannelse (et såkaldt gap ) - for derigennem, at kunne tilbyde den relevante uddannelsespakke. Man vil derigennem sammensætte en let genkendelig pakkestruktur, der let kan tilpasses til den enkelte kursists faglige baggrund. Side 1/3

22 Derudover skal kursusprogrammet harmonisere med kompetencemål i resten af Europa. Altså en internationalt anerkendt pakke som er tilgængelig i alle lande. Dette skal både sikre at vindmøllebranchens firmaer får nemmere ved at gennemskue kvaliteten af de kompetencer personer de ansætter, er i besiddelse af og dernæst at en større gruppe af de faglærte får øjnene op for jobmulighederne indenfor vindmøllebranchen. Status for hvor langt man er nået: Projektet er på et stadie, hvor man er ved at fastlægge de specifikke kompetencer, man skal være i besiddelse af for at arbejde med service og vedligehold. Man er ligeledes i gang med at undersøge, hvad de så netop er de forskellige fagudlærte mangler. Helt konkret kigger man på de tekniske kompetencer såsom vedligehold af bremser, sikkerhed og tegningsforståelse, sprogkundskaber det kræves og derefter på, hvilke at disse der allerede opfyldes på mekaniker og elektriker uddannelsen. Der er altså tale om en meget omfattende sammenligning og vurdering af kompetencemål. Indtil videre har man fundet frem til at der er 6 moduler som der skal arbejdes med, nemlig: Mekanisk Elektronisk Sikkerhed Arbejdsplads Teoretisk fag Nationale krav Derudover vil man også finde frem til om der er specifikke sundhedskrav som kan standardiseres og om der er national lovgivning i de forskellige lande der skal tages hensyn til og indarbejdes i pakkerne. Modtagelse til konferencen: Siemens tilkendegav, at man gerne så en form for standardisering inden for branchen. Dette i forholdt til hvilke kursusforløb, der giver de rette kompetencer. Både Vestas og Siemens gjorde dog opmærksom på, at det arbejde der skal udføres i forbindelse med service og vedligehold af møller oftest kun vil tiltale særlig gruppe af de faglærte, der er vant til at arbejde med ensidigt gentagende arbejdsgange. Dette fordi arbejdet er med service og vedligehold er karakteriseret af en høj grad af repetition og lange ens arbejdsdage. Mange faglærte bliver derfor ikke i ansættelsesforholdet ret Side 2/3

23 lang tid så vil de videre - Det skal være folk at samme støbning som de gammeldags fabriksarbejdere. Vestas gav et eksempel med at en servicekontrakt på et vindmøllefelt strækker sig over 30 år og at personaleomsætningen helst skal være så lav som muligt for at gøre det rentabelt. Både Siemens og Vestas bakkede dog op om at folk skal have en basisforståelse og at ideen med en genkendelig pakke er en god idé Vestas bemærkede at de egentlig helst vil have personer, mede en særlig profil/personlighed - ofte folk der lige akkurat har evnet at klare deres uddannelse, da de ofte kan udvikle sig til at blive trofaste og stabile servicepersonel. Hvordan skal udvalget forholde sig? Projektkoordinator Anne Birthe fra Tradium har ved konferencen og via mail tilkendegivet, at ATTP projektet gerne vil høre om, hvad vindmølleudvalget ser som rette uddannelsespakker. Udvalget kan derfor tage kontakt til ATTP projektet om et formelt samarbejde. Dette vil sikre en løbende orientering om projektets udvikling, analyser, konklusioner og resultater. Side 3/3

24 København den 21. juni 2012 Notat om ny strategi for ATTP projektet Projektansvarlige fra Tradium var d. 19 juni til møde i Buen. Efter mødet har Tradiums projektgruppe ændret målsætningen for projektet på følgende områder: Fokus er nu skiftet fra at have været på mekanikere og elektrikere, til en meget bredere målgruppe, hvor ufaglærte nu har en central rolle. Ideen med at fokusere på gap /manglende kompetencer nedtones og fokus skal i stedet være på at sammensætte en pakke, der kan give kursister en intro til vindmøllebranchen med henblik på service og vedligehold. Tradium vil samarbejde med sekretariatet om at sammensætte pakken og eventuelt udvikle nyt amu-mål. Tradium har efterfølgende været i kontakt med Siemens og Vestas, som har indvilliget i, at udlevere beskrivelser af de intro-træningsprogrammer de giver til nyansatte i service og vedligehold. Både Siemens og Vestas har tilkendegivet, at det er deres håb, at der bliver udviklet en intro-pakke i amu-regi men også, at den eventuelle videreuddannelse af ansatte til vedligehold på højeste niveau fortsat vil blive bevaret som interne kurser. Projektets fortsatte proces følges og formandskabet vil blive orienteret om udviklingen. Side 1/1

25 JHU Orientering om Tradiums ATTP projekt Sekretariatet har været i dialog med projektleder fra Tradium. Dette er en kort opsummering af udviklingen i det projekt Tradium er ved at gennemføre vedrørende en kursuspakke, der leder til service og vedligehold af vindmøller. Projektet har fået tilsagn fra Vestas, Siemens og Dong om at de gerne vil give input til udviklingen af et uddannelsesforløb. Tradium har fået tilladelse af både Vestas og Siemens til at lade faglærere overvære den ellers lukkede interne træning. Fokus er nu I høj grad også på ufaglærte. [Før var det mest på mekanikere og elektrikere] Når pakken engang er udviklet vil Vestas, Siemens og DONG løfte den op til en standardpakke som branchen anerkender give pakken en form for certificering. Man vil beskrive pakken samt mål således, at den er oversættelig i international sammenhæng og derved tilbyde en teknisk pakke der er genkendelig på tværs af landegrænser. Tradium er ved at undersøge behovet for at udvikle et 2-3 dages hydraulik mål. [Sekretariatet udleverede en liste med allerede eksisterende hydraulikmål - det virkede ikke som om projektleder var bekendt med det allerede eksisterende mål] Sekretariatet har sammen med Uddannelsescenter Rinkøbing-Skjern inviteret projektleder til at lave en kort præsentation ved vindmølleoperatør LUU mødet d. 17 oktober. Dette både for at få seneste nyt om hensigterne om projektet, men også for at sikre, at der er klarhed over, hvilke aktiviteter der er i gang på området. Side 1/1

26 ATTP News letter October 2013 ATTP: Adapting a Transparent Training Program for wind energy In the ATTP project it is a main aim to make it easier for new workers to enter the rising wind energy industry, and to get qualified staff for maintenance of the wind turbines. The main objective is to develop a standardized vocational training program for adults and to have a pilot try-out of the program. The ATTP project runs from October 2012 September Since the ATTP Conference in Randers (April 2013), there has been exiting news in the project. Major players from the wind industry have shown their interest in the ATTP project, and will pass know how to the project, making it possible to adapt an international stadard for basic technical training. The ATTP partners will focus on describing a number of standardized modules for Basic Technical Training. In the description of the modules the partners are very much inspired by the template made by GWO (Global Wind Organization) for Basic Safety Training, see the link below. The ATTP partners have recently met in A Coruña, Spain - discussing upcoming activities in the project, and working on the draft for the first module in the Basic Technical Training. The first ATTP-module will be about hydraulic, and the module is planned to be finished in November At the meeting the ATTP partners visited the Sotavento Experimental Wind farm in Galicia, see link below. Links to interesting sites about Wind Energy: - GWO standards: - Sotavento Experimental Wind farm: - EWEA Annual Event, March, Barcelona:

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F

Max Lehmann, DI. Afbud fra: Kurt Thomsen, 3F Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 12.00, lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 11.03.15, kl. 09.00 12.00, lokale 232 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birte Engen, Lise Rasmussen, Anette Aagaard Jensen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015

Referat. 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Referat 46. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne 8. januar 2015 Kl. 09.00 10.15: Bestyrelsen deltager i åbningen af Skills i Bella Centret. Der er reserveret pladser til bestyrelsen. Umiddelbart

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012

Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Referat fra udvalgsmøde mandag d. 15. marts 2012 Tilstede: Max Lehmann (ML), Svend Nilsson (SN), Lars Sørensen (LM), Pia Maul Andersen (PMA), Christine Bernt Henriksen

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder U:\Sekretariatet\Administration og lovgivning\\ 01-04-2008 Oversigt over ansøgninger til 01.09.2009 inden for MI's områder BILAG 3.1 EUC Syd Målrettet søgning efter lærepladser Vejlede EUD elever fra overgangen

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedato 23.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Kristian Hedegaard Charlotte Laurberg Michael Park Nielsen Lotte Møller Larsen Katrine

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015 Dato: 12/11/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 16. november 2015 kl. 8.00 10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X s Vej 39, lokale Damaskus. Deltagere Christian Bock, Hans Jørgen

Læs mere

EUC-Syd 26. november 2013

EUC-Syd 26. november 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC-Syd 26. november 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen. Kvalitetssikring

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen REFERAT Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen Mødetidspunkt: Torsdag den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Mødested: Referent: Deltagere: Skolevangen 45, Hjørring Lokale H 75 Gitte Orlowitz Anne Krogh,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Onsdag den 26. september 2012 fra 10.00 14.00 Axelborg LANDBRUG & FØDEVARER Axeltorv 3 1609 København V

Onsdag den 26. september 2012 fra 10.00 14.00 Axelborg LANDBRUG & FØDEVARER Axeltorv 3 1609 København V Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Lars Sørensen, Vestas Narcelles A/S Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Max Lehmann,

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Maritimt Brancheudviklingscenter

Maritimt Brancheudviklingscenter 1(5) Projektrapport 2013-05-06 Anne Sofie Rønne Erhvervshus Nord Maritimt Brancheudviklingscenter Baggrund Etablering af det maritime brancheudviklingscenter udspringer af en række lokale forhold så som

Læs mere

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte Jørgensen, Fredrik Juel Steensen, Grethe Buch,

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre

#ipraktik INNOVATIONSPRAKTIK. Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre #ipraktik Få besøg eller rejs ud og lær noget nyt om dig selv og andre Brug nogle dage i uge 37 12.-16. september på at berige dig selv og din arbejdsplads INNOVATIONSPRAKTIK Hvorfor deltage i Innovationspraktikken?

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri Referat af møde for Udviklingsudvalg for Vindmølleindustri Onsdag den 22. juni 2016 kl. 9.00-13.30, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, Direktionens mødelokale Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget

Læs mere

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Dagsorden til møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 24. august 2009 kl. 13.00 15.30 på social og sundhedsskolen syd. Lokale 1.2 Medlemmer: Alice Andersen FOA formand

Læs mere

Lokalt uddannelsesudvalg for: Faglærte Serviceassistenter AMU-Service - Rengøring. Referat

Lokalt uddannelsesudvalg for: Faglærte Serviceassistenter AMU-Service - Rengøring. Referat Tid & sted: Tirsdag den 8. december 2015, UCR- mødelokale gul 1. Udvalgsmøde kl. 12:30 15:00, UCR Deltagere: Arbejdsgiversiden: Cleaning Excellence træner Anne Marie Reith, AMR (næstformand for LUU Service/Rengøring)

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Referat fra SOSU LUU møde den 4/9, 2014. Sags beskrivelse Forventningerne til det kommende samarbejde tages op på fælles LUU mødet.

Referat fra SOSU LUU møde den 4/9, 2014. Sags beskrivelse Forventningerne til det kommende samarbejde tages op på fælles LUU mødet. 09-09-2014 Referent: Merete Frank Christensen. Referat fra SOSU LUU møde den 4/9, 2014. 1. Velkommen til LUU/ Kasper Pihl Kornbeck Præsentationsrunde. Forventningerne til det kommende samarbejde tages

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere