Fængselsfunktionæren 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fængselsfunktionæren 10"

Transkript

1 Fængselsfunktionæren 10 Dansk Fængselsforbund Oktober 2007

2 Nr Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Familliebudgettet hænger ikke sammen 15 Dansk Fængselsforbunds overenskomstkrav Finansministeren fører sig igen frem som stand up komiker 17 Politikerne siger tja til personalet 18 Sygekurven peger den forkerte vej 10 Rekrutteringen halter 11 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? 12 Succes med jobprojekt for unge indsatte Udgivet af Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28 A, st. th Valby Tlf Fax Redaktion: Forbundsformand Kim Østerbye (ansvh.) Redaktør: John Rasmussen Talosvej 7, 2770 Kastrup Tlf Mobil Layout, produktion og tryk: Imprint Grafiske Løsninger Thurøvej Næstved Tlf Fax ISSN: Tjenestemændenes Låneforening: Halvårsmeddelelse Debat 15 Fi - Marselis cykling, walk og løb 16 Lån & Spar bank - Prioritetslån Forsidebillede: Der er ikke mange penge til rådighed for en ung fængselsfunktionærfamilie, hvis man både skal have tag over hovedet og smør på brødet. Indlæg til Fængselsfunktionæren: Artikler modtages på CD-rom, gerne med udskrift eller pr. . Husk at angive navn, stilling og tjenestested i tilfælde af spørgsmål fra redaktionen. Indlæg til»debat«må max. være på 750 ord eller 4500 tegn incl. mellemrum. Foto modtages gerne. Hvis de ønskes retur, bedes det anført. Indlæg senest den 14. i måneden før optagelse. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning eller forbundets mening. 2 Fængselsfunktionæren

3 Sandhedens time LEDER Af Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund Vi nærmer os sandhedens time. Står politikerne ved deres løfte og sætter penge af til personalet i de kommende år? Eller gør de det ikke? I slutningen af denne måned begynder forhandlingerne om næste flerårsaftale. Det er som bekendt den aftale, som sætter rammerne for Kriminalforsorgens udvikling i de næste fire år. Hvor mange penge bliver der i alt at råde over? Og hvor skal de bruges? På forhånd har det ikke skortet på positive tilkendegivelser fra både højre og venstre side af folketingssalen om, at personalet denne gang skal have et løft. Der skal gøres noget ved arbejdsmiljøet i fængsler og arresthuse. I den ene eller anden form har dette citat fundet vej ud af munden på enhver politiker, som det seneste år har fået stukket en mikrofon i hovedet og skulle udtale sig om forholdene i Kriminalforsorgen. Politikernes meldinger har naturligt nok skabt forventninger hos medarbejderne. Forventninger om, at Kriminalforsorgen ikke nødvendigvis skal høre til blandt landets farligste arbejdspladser. At sygefravær ikke nødvendigvis skal være dagens orden for fængselsfunktionærer. Og at det ikke nødvendigvis skal være et faktum, at én medarbejder hver eneste uge må forlade Kriminalforsorgen i utide på grund af dårligt helbred. Hvis enkelte politikere har glemt, hvor der konkret skal sættes ind, skal jeg gerne minde om det. Her og nu skal planlagt alenearbejde væk. Samtidig skal personalet have tilbud om supervision for at bearbejde konflikter bedre. Og der skal oprettes flere skånestillinger, så nedslidte medlemmer kan fortsætte i mindre belastende jobs. Samtidig er der behov for initiativer, som kan løfte arbejdsmiljøet på længere sigt. Det kræver blandt andet, at grunduddannelsen bliver forbedret, at lederuddannelsen bliver forbedret og at Kriminalforsorgen opretter en central personaleafdeling, så der bliver et samlet overblik over medarbejdernes kompetencer og efteruddannelse. Desuden skal der kigges på de fysiske forhold i fængsler og arresthuse. Der er brug for flere penge til vedligeholdelse og nybyggeri. Behovet for forbedringer er stort. Folketingets partier ved det faktisk godt. Ingen kan påstå nogen lykkelig u- videnhed. Vi benytter enhver lejlighed til at minde om, hvad der rent politisk bør tages fat på. Nu mangler vi bare at få dokumenteret, at den politiske vilje bliver omsat til handling. Fængselsfunktionæren

4 Familiebudgettet hænger ikke sammen Unge fængselsfunktionærer har ikke råd til at etablere sig med børn og ejerbolig. Hvis mor og far er ansat i Kriminalforsorgen, så er der ikke udsigt til en ny bolig for familien. Det kræver i hvert fald en stor opsparing eller en milliongevinst i Lotto. En familie i Albertslund med to børn har ca kr. tilbage af grundlønnen at leve for om måneden, når udgifterne til en ny bolig og øvrige faste udgifter er betalt. Det viser et budget, som Dansk Fængselsforbund har opstillet. Budgettet bygger på, at begge forældre er fastansatte som fængselsfunktionærer, at familien har købt en bolig på 140 m 2 i år, og at de har faste udgifter til daginstitutioner, vand og varme, bil, transport, forsikring og så videre. Alene grundlønnen er taget med i budgettet. Hvis mor og far arbejder i turnus - dagaften- og weekendvagter - så er der et par tusinde kroner mere til rådighed kroner ligger langt under det rådighedsbeløb, som Forbrugerstyrelsen anbefaler, at en børnefamilie skal have til sig selv om måneden. Styrelsen anbefaler, at familier med to børn minimum har et månedligt rådighedsbeløb på kroner til mad, tøj, fritid, opsparing til ferie og varige forbrugsgoder. Økonom i Forbrugerrådet, Carsten Holdum, siger: Retningslinierne siger kr. for den første voksne kr. for den anden voksne. Og kr. pr. barn. Altså i alt kr. Også vest for Storebælt er det vanskeligt for en familie at etablere sig. En familie med to børn har et rådighedsbeløb på ca kr. om måneden i Horsens, når de faste udgifter er betalt. Det er cirka det halve af, hvad Forbrugerstyrelsen anbefaler. Forskellen mellem Albertslund og Horsens skyldes først og fremmest, at boliger er dyrere i Københavnsområdet. Ifølge Realkreditrådet koster en bolig på 140 m 2 i Albertslund tre millioner kr. i gennemsnit i Den samme størrelse bolig koster kun 1,7 millioner kr. i Horsens. På spørgsmålet om, hvorvidt eller mindre er nok til at forsørge en familie, er svaret klart fra Forbrugerrådets Carsten Holdum: Nej, det kan man ikke leve for, hvis der skal være råd til de daglige udgifter. Det er klart under grænsen. De må leje et værelse Afdelingsformand i Statsfængslet i Vridsløselille, Michael Kaj Jensen, genkender billedet af, at det er svært for fængselsfunktionærer at etablere sig i Albertslund. Der er meget få nye medarbejdere, der bor tæt på fængslet. De fleste kommer langvejs fra. Fra Midt- og Vestsjælland eller Indkomst Bolig Faste udgifter Månedsbudget for familie med to børn Løn for to fastansatte fængselsfunktionærer på skalatrin 22 Skat efter fradrag for a-kasse og fagforening Horsens Albertslund Rådighedsbeløb før faste udgifter Boligydelse efter skat (hus på 140 m 2 ) Ejendomsværdiskat og grundskyld Renovation og vandafledning Vand, el, varme (anslået) Vedligeholdelse af bolig (anslået) Rådighedsbeløb til øvrige faste udgifter Børnecheck for to børn Et barn i vuggestue Et barn i børnehave Kontingent DF A-kasse (STA) Forsikring (anslået) Bil og transport (anslået) TV, internet, telefon, avis (anslået) helt nede fra Lolland. Hvis man skal have råd til at bo i Albertslund, så skal man enten bo til leje eller have en bedre halvdel med høj løn, siger Michael Kaj Jensen. Ifølge ham er ejermarkedet lukket land for fængselsfunktionærer uden opsparing. Vi har nogle kollegaer, som bor i et lejet værelse. Desuden hjælper kommunen nogle gange med at finde lejeboliger, men det er typisk i mindre attraktive områder, siger Michael Kaj Jensen. Også i Horsens må fængselsfunktionærer uden opsparing glemme alt om at købe parcelhus, når de skal finde ny bolig. Næstformand i Statsfængslet Østjylland, Pernille Sørensen, siger: Huspriserne er også steget i Horsens. Det gør det meget svært for unge familier at etablere sig her i området. Af Søren Gregersen Rådighedsbeløb Det ser sort ud for hr. og fru fængselsfunktionær, hvis de skal have råd til ny bolig, børn og bil i Note: Regneeksemplet bygger på lån til en bolig på 140 m 2 i 2007, hvor lånet er et fastforrentet 5 pct. obligationslån med 20 pct. udbetaling (Realkreditrådet og Total Kredit). Skatteberegningen: Tal fra Skat. Faste udgifter: Tal fra Danmarks Statistik og Dansk Fængselsforbund. Anslåede øvrige udgifter: Tal fra Finansministeriet og Danmarks Statistik. 4 Fængselsfunktionæren

5 Dansk Fængselsforbunds overenskomstkrav 2008 Dansk Fængselsforbunds hovedbestyrelse nedsatte den 1. april 2007 et overenskomstudvalg, der fik til opgave at udarbejde forslag til krav til overenskomstfornyelsen i Udvalget blev bredt sammensat med repræsentanter fra forbundskontoret, de tre sektorer (lukkede fængsler, åbne fængsler og arresthusene) samt lederområdet. Overenskomstudvalget gennemgik indledningsvis de overenskomstkrav, som forbundet traditionelt fremsætter og de overenskomstkrav, som forbundet stillede ved sidste overenskomst, men som ikke blev gennemført. De enkelte sektorer fremsendte, efter interne drøftelser, de krav der var enighed om at prioritere. Overenskomstudvalget fandt, at forbundets medlemmer generelt har et markant lønefterslæb i forhold til sammenlignelige grupper og lagde derfor vægt på de hårde lønkrav. Altså krav om lønstigninger, der som minimum svarer til stigningerne på det private arbejdsmarked. Endvidere understregede udvalget vigtigheden af, at så stor en del som muligt udmøntes i det første overenskomstår. Udvalget bemærkede endvidere, at alle forbundets medlemmer i løbet af den næste overenskomstperiode skal overgå til Nyt Lønsystem. Overenskomstudvalgets forslag blev fremsendt til hovedbestyrelsen og drøftet på et møde den 27. august Efter drøftelserne vedtog en enig hovedbestyrelse Dansk Fængselsforbunds samlede krav til overenskomsten for Når overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er gennemført i starten af 2008, skal Dansk Fængselsforbunds hovedbestyrelse vurdere det samlede resultat og vil herefter anbefale medlemmerne enten at stemme for eller imod aftalen ved den efterfølgende urafstemning. Der har sjældent tidligere været så Dansk Fængselsforbunds krav til overenskomstfornyelsen 2008: 1. Generelle lønstigninger. 2. Fastholdelse af pligtig afgangsalder. 3. Midler til Ny Løn. 4. Reguleringsordningen fastholdes og forbedres. meget fokus på (og forventninger til) lønstigninger som ved forberedelsen af disse overenskomstforhandlinger. Politiske udmeldinger og løfter om mere i løn til visse grupper af offentligt ansatte, uenighed om beregning af lønninger og så videre har betydet et noget broget billede af situationen, men forbundet vil ud fra en helhedsbetragtning vurdere overenskomstresultatet, når det foreligger. Af John Rasmussen 5. Satserne vedr. særlige ydelser for ubekvem arbejdstid, satserne for over-/ merarbejde og rådighedstillæg forhøjes og procentreguleres med samme procentsats som lønnen samt gøres pensionsgivende. 6. Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse fra til 2 1 2%. Der ydes feriepenge af over-/merarbejde med %. 7. Nedennævnte krav sidestilles: Forhøjelse af den statslige gruppelivsordning samt ægtefælledækning. Forbedring af aftalen om omsorgsdage. Rejse- og befordringsgodtgørelse: Afskaffelse af nedsatte dagpenge efter 28 dage under udstationering, indførelse af samme satser som Skat samt afskaffelse af reglen om kun fire hjemrejser pr. måned. Ved arbejde på Grundlovsdag og juleaftensdag ydes særlige ydelser for hele dagen (weekendtillæg). Funktionsordningen forbedres, så der ydes funktionsvederlag fra 1. dag ved afskaffelse af karensbestemmelserne i forbindelse med funktionsvederlag. Ferieaftalen: Afskaffelse af bestemmelsen om, at ferien bortfalder ved sygdom i mere end 6 måneder forud for afskedigelse med pension. Fængselsfunktionæren

6 Finansministeren fører sig igen frem som stand up komiker Finansminister Thor Pedersen har tilsyneladende, på årligt basis, et behov for at være morsom. De fleste kan vel huske at Thor Pedersen sidste år slog ud med armene og bekendtgjorde at den danske økonomi var så god, at vi ville kunne købe hele verden. Den betragtning fremkaldte en vis undren rundt omkring i det ganske land, når man samtidig fandt det nødvendigt med store offentlige besparelser. Dette foranledigede at Thor Pedersens spindoktor efterfølgende måtte sende en præcisering på gaden: Det er først om tusind år og så skal det endda gå fantastisk godt. Thor Pedersen forklarede selv, at budskabet var blevet misforstået pga. mangel på forståelse og humor hos modtagerne. Javel! Nu har den gæve venstremand delt sine synspunkter omkring de offentlige ansattes lønninger og lønkrav til den kommende overenskomst. Igen må han have overvurderet modtagernes forståelse og humor. I AOJ begynder vi ikke at le som en flækket træsko når finansministeren mener at offentlig ansatte har en fantastisk løn. AOJ s formand tjener med 26 års ansættelse kr ,17 pr. måned. Er det en løn som rigmanden Thor Pedersen kalder flot? Nej, vores humor rækker ikke til at fordøje hans seneste udmelding. Vi er provokerede og vrede. Finansministeren stiller flere krav til sit publikum når han udtaler sig. Under mediedebatten omkring sygehjælperne og politifolkene, meldte han ud at det ikke var en opgave for regeringen og politikerne at forhandle løn for de offentligt ansatte. Man måtte respektere aftalemodellen og overlade det til arbejdsmarkedets parter. Her har han en urealistisk stor forventning til, at de folk han taler til er dumme. Hvem sidder for bordenden når de statsansatte skal forhandle overenskomst? Det gør han selv! Hvis finansministeren mener at vi tjener rigeligt, så bliver det ikke nemt at få en god overenskomst i hus i Det er faktisk overordentligt sandsynligt at man hurtigt griber til et lovindgreb for at standse eventuelle strejker på det offentlige område. Mere respekt for den danske aftalemodel har man ikke det er set før. Hvad kan man så forvente sig af den kommende overenskomst? Det kan vi ikke sige noget om! Selvom man skulle få et resultat der ser flot ud i procent, så kan det ende i næsten ingen ting. Sidste overenskomst lød jo ganske pæn på papiret. Når man trængte ned i procenterne, var så og så meget afsat til lederløn, noget var afsat til ditten og noget til datten. Når man var færdig med at dele ud, var der næsten ingenting tilbage til reel løn for medarbejderen på gulvet. Hvis man så ville have det rigtig dårligt, tjekkede man inflationen på Danmark Statistiks hjemmeside. Basisgruppen stod efter sidste overenskomst tilbage med noget der var tæt på en reallønsnedgang. Nu kan det godt være at Thor Pedersen mener at vi er nogle klynkehoveder, men han må forholde sig til at vi står med et reelt rekrutterings- og fastholdelsesproblem. Kriminalforsorgen kan ikke tiltrække de unge, hvis de ikke har udsigt til en løn der kan konkurrere. Kriminalforsorgen har desværre ikke den mulighed at stjæle den bedst uddannede arbejdskraft i andre lande. Vi kan ikke fylde efter med polakker, folk fra Baltikum, indere eller andre, idet Kriminalforsorgen er bundet op på et krav om statsborgerskab i Danmark. Skal vi fortsat have en god kriminalforsorg, må vi kunne tiltrække mange Afdelingsformand Robert Filtenborg Denény, AO-Jylland. forskellige mennesker. Folk med uddannelse og erfaring bag sig, mænd, kvinder, folk med indvandrerbaggrund, unge og knap så unge. Denne flerhed vil sikre at vi får en bred og solid medarbejdergruppe. De folk vil have en ordentlig løn for deres arbejde ellers får vi dem ikke. Fat det, Thor Pedersen! Af afdelingsformand Robert Filtenborg Demény, AO-Jylland 6 Fængselsfunktionæren

7 Politikerne siger tja til personalet Både regering og opposition lover bedre forhold for personalet i næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen, men begge parter er tøvende med at sige, hvordan forbedringerne skal opnås. Arbejdsmiljøet skal forbedres for personalet. Sådan lyder det samstemmende fra politikerne forud for efterårets forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi for de næste fire år. Justitsminister Lene Espersen (K) siger: Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljø bliver et tema i de kommende forhandlinger om en ny flerårsaftale. Medlem af Folketingets Retsudvalg, Lissa Mathiasen (S), er enig med ministeren: Vi bliver nødt at kigge på personalet. De tørre tal taler deres eget sprog. Personalet har et Ny flerårsaftale på vej for Kriminalforsorgen Der var ingen penge til arbejdsmiljøet i flerårsaftale for I løbet af den periode er personalets forhold forværret: Sygefraværet er steget fra 20,4 dage pr. medarbejder i 2004 til 22 dage pr. medarbejder i Sygeforsikringen er steget fra kr. pr. medarbejder i 2005 til kr. pr. medarbejder i Omkring 200 medarbejdere har forladt Kriminalforsorgen på grund af dårligt helbred i de sidste fire år. Arbejdstilsynet har flere gange påpeget, at det psykiske arbejdsmiljø er for dårligt. I 2006 udstedte tilsynet påbud til 16 fængsler og arresthuse. højt sygefravær og høj nedslidning, og mange pensioneres i en alt for ung alder, siger hun. Lissa Mathiasen var i september med ministeren og Folketingets Retsudvalg på rundtur i Kriminalforsorgen forud for forhandlingerne. Med på rundturen var også SF s retsordfører Anne Baastrup. Hun siger: Det er et problem med afgangsalderen blandt fængselsfunktionærer. Det viser, at arbejdet er ekstremt hårdt både fysisk og psykisk. Politikerne er dog varsomme med at løfte sløret for, hvordan arbejdsmiljøet præcis skal forbedres. Det er endnu for tidligt at udtale sig om de konkrete initiativer og udgifter. Regeringen fremlægger sit forhandlingsudspil i oktober, og så må vi se, hvad de politiske forhandlinger fører til, siger Lene Espersen. Også Lissa Mathiasen afventer de politiske drøftelser: Ved forhandlingerne skal vi diskutere, hvordan vi kan undgå, at folk bliver slidt ned. Det er den første faktor til at fastholde personalet. Jo mere udskiftning af personalet desto dårligere er indsatsen i forhold til de indsatte, siger hun. Smalt forlig? Lisa Mathiassen er dog ikke sikker på, om Socialdemokraterne overhovedet bliver en del af det kommende forlig. Man kan frygte, at ministeren laver en snæver aftale med Dansk Folkeparti. Vi vil ellers gerne være med i et bredt forlig. Det er vigtigt, når emnet er så vigtigt som Kriminalforsorgen, siger Lissa Mathiasen. Hun kritiserer i samme forbindelse ministeren for et kort forhandlingsforløb: Det er meget sent at gå i gang i slutningen af oktober, hvis vi skal være færdige til finanslovsaftalen, siger hun. Flere tilbud til de indsatte Ud over personaleforhold har oppositionen en række andre ønsker til den nye økonomiaftale. Efter min opfattelse skal vi fokusere på arresthusene. Vi bør forøge antallet af medarbejdere, så vi kan sikre en bedre periode i Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljø bliver et tema i de kommende forhandlinger af en ny flerårsaftale, siger justitsminister Lene Espersen. starten af varetægtsfængslingen. Og så er der brug for flere reelle behandlingstilbud til misbrugere, siger Anne Baastrup. Lissa Mathiasen er enig: Vi har et ønske om, at afsonere får en klarere screening i Kriminalforsorgen. Hvilke problemer har de? For eksempel misbrugsproblemer. Vi skal også kigge på, hvordan vi kan blive bedre til at udsluse de indsatte til et liv uden kriminalitet. Er der de institutioner, der skal til? Og kan vi bruge fodlænkeordningen på en anden måde? siger hun. De er også begge enige i, at der er brug for flere uddannelsestilbud til de indsatte. Bedre uddannelse. Det er et af de primære problemer, som står og blinker i det røde felt, siger Lissa Mathiasen. Anne Baastrup har et konkret forslag: Det er fuldkommen vanvittigt, at man ikke giver de indsatte et stort kørekort, mens de afsoner, siger hun. Løn ikke et tema Direkte adspurgt om fængselsfunktionærernes løn siger justitsministeren: Løn er som bekendt ikke et tema, der forhandles i forbindelse med flerårsaftalen, men i de kommende overenskomstforhandlinger. Af Søren Gregersen Vi bliver nødt til at kigge på personalet. De tørre tal taler deres eget sprog, siger Lissa Mathiasen (S). Fængselsfunktionæren

8 Sygekurven peger den forkerte vej Negativ rekord. Statsfængslet i Vridsløselille har haft den største stigning i sygefravær i Kriminalforsorgen i år. Sygefraværet stiger fortsat i Kriminalforsorgen. Problemerne bliver forværret af mangel på mandskab. Sygefraværet blandt fængselsfunktionærer fortsætter samme vej som i 2005 og 2006: Nemlig opad. Sygefraværet pr. medarbejder ligger i 2007 på 22 dage i gennemsnit. Dermed har fængselsfunktionærer over tre gange så mange sygedage som øvrige funktionærer på landets arbejdsmarked. Stigningen i fraværet sker på et tidspunkt, hvor meget taler for, at udviklingen burde gå den anden vej. Belægningsprocenten i fængsler og arresthuse er faldet, og der er sat fokus på forbedringer af arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen. Men ifølge Michael Kaj Jensen er det ikke nok med bedre plads i fængslerne og positiv fokus, når der i stedet er mangel på mandskab. Han er afdelingsformand for Dansk Fængselsforbund i Statsfængslet i Vridsløselille, hvor sygefraværet er steget fra 23,4 til 29,4 dage fra februar til juli i år. Den største stigning i Kriminalforsorgen i Arbejdsmiljøet i Vridsløselille er inde i en negativ nedadgående spiral, hvor tingene forværres fra måned til måned. Vi mangler personale i en sådan grad, at flere hundrede poster ikke er dækket hver måned. I stedet må vi besætte vagterne ved overarbejde. Alt dette overarbejde slider på personalet, og derved stiger sygefraværet, siger Michael Kaj Jensen. Personalechef ved Statsfængslet i Vridsløselille, Per Skelvig, er enig i, at arbejdsmiljøet har betydning for det store sygefravær: I Vridsløselille er der kun ansat en meget lille del af de medarbejdere, der var planlagt for Det betyder, at medarbejderne har meget overarbejde, og det har en tendens til at medføre, at medarbejderne bliver trætte eller syge, siger han. Per Skelvig understreger, at mange 8 Fængselsfunktionæren

9 langtidssyge vejer tungt i statistikken, og at flere sygesager er afsluttede, men stadig tæller med, selvom der er truffet beslutning om afskedigelse. Nye initiativer skal knække kurven Personalechef i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Liselotte Bering Liisberg, håber, at sygekurven snart knækker i Kriminalforsorgen. Stigningen i sygefravær er meget bekymrende. Derfor bruger vi en masse energi på at iværksætte arbejdsmiljøforbedrende tiltag, som skal sænke sygefraværet. Tiltagene er for eksempel en ny sundhedsordning, Camp Godt Arbejde, Tankedage og afholdelse af MUS, ligesom vi har ansøgt Forebyggelsesfonden om adskillige millioner til arbejdsmiljøforbedringstiltag siger Liselotte Bering Liisberg. Direktoratet for Kriminalforsorgen arbejder også på at oprette en jobbank med skåne-/flexjobs til de, der er for syge til at arbejde på normale vilkår. Liselotte Bering Liisberg siger om jobbanken: Vi forventer at gå i gang med at etablere jobbanken, når vi har fået indkørt en ny elektronisk stillingsavis i dette efterår." Jobbanken mødes med forsigtig optimisme i Statsfængslet i Vridsløselille. Jeg synes, at en jobbank er en god idé, men jeg har svært ved at se, hvordan den skulle kunne føres ud i livet, uden at der tilføres nogle ressourcer. Vi svømmer ikke i arbejdsområder, der kan passes af syge medlemmer, siger Michael Kaj Jensen. Det er ikke nok med bedre plads i fængslerne og positiv fokus, når der i stedet er mangel på mandskab. For meget overarbejde slider på personalet og derved stiger sygefraværet, siger afdelingsformand Michael Kaj Jensen, Statsfængslet i Vridsløselille. Et andet initiativ fra Direktoratet for Kriminalforsorgen er en ny sygefraværshåndbog, der blev færdig i En af de væsentlige nyskabelser i denne håndbog er ifølge Liselotte Bering Liisberg, at der på alle tjenestesteder skal udarbejdes en skriftlig sygefraværspolitik. Michael Kaj Jensen synes ikke, at håndbogen har haft effekt endnu: Jeg kan ikke se, at man på Statsfængslet i Vridsløselille har indført en sygepolitik. Der er stadig medarbejdere, som går sygemeldt i meget lang tid, før de bliver kontaktet af fængslet. Jeg tror mest, at sygefraværshåndbogen bruges af lederne som en rettesnor for, hvordan de skal agere. Medarbejderne bruger den ikke som sådan, siger Michael Kaj Jensen. Af Helene Flethøj Nottelmann Efter et stort fald i 2004 er fængselsfunktionærernes sygefravær steget støt i både 2005, 2006 og Fængselsfunktionæren

10 Rekrutteringen halter Kriminalforsorgen har store problemer med at tiltrække nye medarbejdere. Stik imod målsætningen er der flere medarbejdere, som forlader Kriminalforsorgen, end der bliver ansat. I de første syv måneder af 2007 har 152 fængselsfunktionærer forladt tjenesten, men der er kun ansat 117 nye. Formand for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, er stærkt utilfreds med situationen: Vi mangler mandskab over hele landet. Der skal mindst ansættes 120 nye medarbejdere i årets sidste måneder, for at alle stillinger bliver besat. Det kan ikke være meningen, at tomme vagter i stigende grad skal besættes ved overarbejde, siger han. Formanden frygter, at det kun er toppen af isbjerget, som stikker frem over vandet lige nu. Kriminalforsorgen får store problemer med at tiltrække mandskab i de kommende år. Det kan ikke komme som en stor overraskelse for nogen. Dårligt arbejdsmiljø og lav løn er jo ikke ligefrem to gulerødder, som får nye ansøgere til at stå i kø. Derfor bliver politikerne nødt til at være opmærksomme på personalets vilkår, når de her i efteråret skal lave en aftale om Kriminalforsorgens økonomi for de kommende år, siger Kim Østerbye. Han understreger, at han på det seneste har skubbet hårdt på Direktoratet for Kriminalforsorgen for at sætte en stærkere rekrutteringsindsats i gang. Ny hvervekampagne skal skaffe flere folk til fængslerne i København. Ryk direkte i fængsel Direktoratet for Kriminalforsorgen lover, at der vil blive ansat over hundrede nye medarbejdere inden for kort tid. Personalechef Liselotte Bering Liisberg i Direktoratet for Kriminalforsorgen siger: Vi regner med at ansætte mere end hundrede nye prøveansatte i den kommende tid. Vi sætter blandt andet en stor kampagne i gang i det storkøbenhavnske område med sloganet ryk i fængsel. Ifølge hende er rekrutteringsproblemerne størst i hovedstaden: Der er en stor koncentration af fængsler i København. Samtidig betyder de høje boligpriser, at mange ikke har råd til at bosætte sig i dette område, siger hun. Personalechefen er enig med Kim Østerbye i, at højere løn vil være en af de faktorer, som vil gøre det mere attraktivt at være ansat i Kriminalforsorgen, men det er ikke den eneste faktor. En højere løn vil være et af elementerne, som kan tiltrække flere nye medarbejdere, men der er også mange andre ting så som jobtilfredshed, gode kollegaer og udvikling i jobbet, siger Liselotte Bering Liisberg. Personalechefen peger samtidig på, at der er ved at blive nedsat en taskforce, som har til opgave at følge behovet for nye prøveansatte og komme med forslag til, hvordan Kriminalforsorgen få fat i nye medarbejdere. Erfaringerne fra kampagnen i København indgår som et væsentligt element i den fremadrettede strategi, som taskforcen skal udarbejde, siger Liselotte Bering Liisberg. Af Søren Gregersen Efter årets første syv måneder er billedet klart: Der er flere medarbejdere, der forlader Kriminalforsorgen, end der bliver ansat. 10 Fængselsfunktionæren

11 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Kriminalforsorgen må snart være den eneste arbejdsplads i Danmark, hvor der ikke foreligger en plan for medarbejdernes overordnede kompetenceudvikling. I forbindelse med ansættelsen i Kriminalforsorgen stilles der ret store krav til den enkelte ansøger og efterfølgende bruges en hel del penge på at alle fængselsbetjente skal gennemføre grunduddannelsen inden for de første 3 år. Faste målbeskrivelser, eksamen og tydelige krav til, hvad der teoretisk skal gennemføres. Desværre gælder de samme krav ikke i den praktiske verden Det at være ansat i Kriminalforsorgen kræver faktisk en ret stor teoretisk viden om både regler, adfærd og det psykologiske aspekt i at medvirke til indespærring af andre mennesker. Det er der næppe nogen som er uenige i. Så kommer fastansættelsen, færdig med grunduddannelsen og hvad så? Hvis du er heldig så kommer du på et konflikthåndteringskursus efter 7-8 år og det er det. Der er selvfølgelig en del anden kursusvirksomhed i Kriminalforsorgen, men den er som udgangspunkt målrettet mod konkrete tiltag i Klientsystem eller i behandlingsøjemed. Kriminalforsorgen har faktisk ikke en plan for hvordan et samlet uddannelsesbehov for en medarbejder skal se ud og hvilke krav der følger med jobbet. Hvad er arbejdsgiverens forventninger, hvad skal jeg uddannes til, hvordan bliver jeg dygtigere og hvad bruges mine kompetencer til når jeg er efteruddannet? Samtidig er det nedslående at man stort set ingen elektronisk registrering af medarbejdernes kompetencer har. Vi har et stort og sikkert dyrt personalesystem, det bliver bare ikke brugt rigtigt. Vi registrerer ikke medarbejdernes kompetencer, vi bruger ikke systemet interaktivt som en portal medarbejderne kan logge sig på og se deres egne oplysninger og det kunne også bruges direkte til at styre MUS konceptet således at data registreres mellem medarbejder og leder de rigtige steder. I det hele taget mangler der fuldkommen overblik over medarbejdernes forskellige kompetencer. Det er desværre mit indtryk at det er en af den slags ting ingen reelt tager ansvar for. Hvem skal registrere og vi har ikke tid, er den sædvanlige undskyldning. Eller også spiller man økonomi -kortet: Det koster penge. Resultatet er at ingenting sker. Det positive er dog, at efter at AMU har holdt sit indtog i Kriminalforsorgen kommer en del flere medarbejdere på kursus. Det er vi da glade for, men der er ingen overordnet styring af hvad, hvem og hvorfor. Hvad er medarbejderens behov og ikke mindst hvad er arbejdsgiverens behov. Er det de rigtige kompetencer vi får uddannelse i og bruges de efterfølgende i dagligdagen eller var det alene et afbræk og god mad det handlede om. Det kan være mange spildte kursustimer det drejer sig om, hvis de ikke bruges rigtigt. Desværre er der også en del arbejdspladser i Kriminalforsorgen, hvor der stort set ingen efteruddannelse er. Et direktionsproblem er min påstand. Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde Kriminalforsorgens nye værdi og en meget rigtig værdi. Nem at forholde sig til og et lysende klart budskab. Men hvor er den planlægning af kompetencer der i forhold til både ledere og medarbejdere skal få det til at virke og ikke bare blive tomme ord? Der mangler fuldkommen balance i værdien når det handler om personalet. Jeg kan være i tvivl om Kriminalforsorgen som arbejdsplads overhovedet interesserer sig for personalet sådan rigtigt for alvor. Det er meget langt mellem ord og handling efter min opfattelse. Kriminalforsorgen kører stille og rolig videre i sneglefart på cykelstien og der er ufatteligt langt ud på motorvejen, hvis direktørens ord om personalet i centrum skal være noget vi alle kan mærke i hverdagen. Hvis Kriminalforsorgen mener noget med direktørens ord om, at personalet skal i centrum så er vi ikke kommet væk fra cykelstien endnu og der er mange kilometer ud til den nærmeste motorvej, hvis det nuværende tempo fortsætter. Jeg vil fortsat kæmpe for at både ledere og basismedarbejdere får krav på den nødvendige uddannelse og at ledelsen i Kriminalforsorgen beslutter sig for at styre området med en strategisk plan for alle medarbejderes kompetencer og de krav man stiller til dem. En attraktiv arbejdsplads kommer ikke uden kraftige investeringer i personalet og med en overordnet planlægning som ikke lader det være op til den enkelte institution om de prioriterer dette eller ej. Hvis vi skal fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere i en tid hvor det offentlige som arbejdsplads står bagest i køen, så skal der ændres kurs og speedes op. Hvis det var en kendt reklame for øl det handlede om, ville en lige så kendt person skrige: Har Kriminalforsorgen tabt sutten - det en OM er. Af Kim Østerbye, formand for Dansk Fængselsforbund Fængselsfunktionæren

12 Succes med jobprojekt for unge indsatte Nyt projekt giver unge indsatte mulighed for at tage erhvervsuddannelse, mens de afsoner og starte i job, straks når de bliver løsladt. DR2 satte fokus på projektet i en tv-udsendelse i starten af oktober. Et nyt jobprojekt på Fyn og i Trekantsområdet øger chancen for, at unge indsatte forlader den kriminelle løbebane. Projektet der er et samarbejde mellem Statsfængslet Møgelkær, erhvervsskolen CEU Kolding og beskæftigelsesprojektet high:five omfatter uddannelse og formidling af fast job til de unge. Den undervisning, der ikke kan klares inden for fængslets mure, får de unge indsatte lov til at følge på erhvervsskolen sammen med andre elever. Der er blandt andet mulighed for at uddanne sig som skov- og naturtekniker, smed eller lagerarbejder på erhvervsskolen. Ud over den almindelige undervisning kan de unge for eksempel tage truckkørekort og kurser i brandbekæmpelse i grupper på ledsaget udgang. I alt har 75 indsatte fra Statsfængslet Møgelkær gennemført et kursus på CEU Kolding, og med beviset for deres nye uddannelse i hånden, har 30 unge i Kriminalforsorgen indtil videre fået fast job via high:five. Et af stederne er virksomheden Micro Matic i Odense, der laver fadølsanlæg. Ole Hessel er projektchef for high: five. Han siger om de indsatte: Vi har virkelig opnået gode resultater med de unge fra Kriminalforsorgen. Med en gennemførselsprocent på knap 100 procent udgør de den af vores målgrupper, der klarer sig bedst. Projektet har skabt så meget genlyd, Nyt jobprojekt har skaffet arbejde til 30 tidligere indsatte på Fyn og i Trekantsområdet. Blandt andet arbejde som maskintekniker. at DR2 har videreformidlet de gode resultater i en tv-udsendelse i starten af oktober. Fængselsfunktionærernes støtte er guld værd Benny Christensen er beskæftigelsesleder i Statsfængslet Møgelkær og koordinator for Møgelkærmodellen, der er uddannelsessamarbejdet mellem fængslet og erhvervsskolen i Kolding. Han hørte om high:five i radioen og tog kontakt til Ole Hessel. High:five ligger i naturlig forlængelse af vores projekt, så det var oplagt at samarbejde. Via Møgelkærmodellen giver vi de unge mulighed for uddannelse. Bagefter hjælper high:five de unge indsatte, som har et klart ønske om at forandre deres tilværelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Et så seriøst samarbejde, som vi har med både high:five og CEU Kolding, giver helt nye dimensioner på de resultater, Kriminalforsorgen kan nå i sit arbejde, siger Benny Christensen. Benny Christensen understreger, at det er vigtigt at fængselsfunktionærerne yder støtte i løbet af projektet: Man skulle tro, at projektet kunne køre fint uden fængselsfunktionærernes deltagelse, men sådan er det slet ikke. Den motivation og støtte, de kan give den indsatte i forløbet, er guld værd, siger Benny Christensen. Ole Hessel er helt enig: Forløbet er en succes. Det kan vi blandt andet takke fængselsfunktionærerne for. De har en vigtig rolle at spille i projektet, både ved at finde de motiverede unge og ved at følge op og yde støtte hen ad vejen. Det er helt afgørende for projektet, at fængselsfunktionærerne er med til at motivere deltagerne, siger Ole Hessel. Af Helene Flethøj Nottelmann 12 Fængselsfunktionæren

13 HALVÅRSMEDDELELSE 2007 Udlånsrenten har i halvåret været på 6,5 % p.a. Renten blev pr hævet til 7,0% p.a. som også er den nuværende rentesats. Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger. Lånet kan altid indfries uden omkostninger. Hovedtal 1. halvår halvår 2006 Antal lån mill. kr. mill. kr. Udlånssum 190,6 222,4 Samlet udlån 733,8 732,8 Omkostninger 4,6 4,7 Tab og hensættelser 1,7 0,5 HALVÅRETS RESULTAT 1,2 1,0 Egenkapital 191,8 184,6 Der har været et fald i såvel antal etablerede lån som i det halvårlige udlån fra lån til lån. Dette skyldes uden tvivl at ganske mange fortsat får dækket det aktuelle lånebehov ved optagelse af lån i fast ejendom, hvor udviklingen i ejendomsværdierne frem til efteråret 2006 har været kraftige i de fleste dele af landet. Det samlede udlån er steget med 1 mill.kr. til 734 mill. kr. hvilket bl.a. skyldes at lånene generelt er højere, og at de fleste lån etableres med en løbetid på 6 år, som er den højeste afviklingstid for lån hos TL. Gennemsnittet for et lån er på kr Tjenestemændenes Låneforening er fortsat et meget attraktivt tilbud til alle, der har behov for et billigt og hurtigt forbrugslån, og der er i realiteten ingen begrænsninger på lånets anvendelse. Låneforeningen kunne den 15.februar 2007 fejre sit 100 års jubilæum og i hele foreningens historie er der etableret over lån. Foreningen udgav et jubilæumsskrift som er lagt på foreningens hjemmeside. H.C. Andersens Boulevard København Tlf Fax Yderligere information: Fængselsfunktionæren

14 DEBAT Indlæg til næste nummer af bladet skal være redaktionen i hænde senest den 14. oktober 2007 Etatsmærket giver associationer Af fængselsfunktionær på prøve René Andreasen, Københavns Fængsler. og den myndighed, liv og håb uniformen samlet set skulle udstråle. Det er rent ud sagt en OMMER! eller også skal der blot tilføjes blanke læderstøvler og måske et armbind til uniformspakken; så er forvandlingen komplet. NEJ! Årelange traditioner er gode, men fasthold de rigtige. Det er ikke påsyede dippedutter eller broderede mærker der gør det, men derimod selvtillidsbetonet adfærd, strøget skjorte og buks med presfold. I et debatindlæg, under overskriften Etatsmærke, i Fængselsfunktionæren nr. 7/8 2007, vækker en kollega interessen for noget, som ellers burde ligge langt fra Kriminalforsorgen. I følge Nyt fra Kriminalforsorgen nr har uniformen været længe undervejes, men til gengæld har arbejdet været grundigt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at uniformen er gennemprøvet på alle leder og kanter. Den er uden tvivl rar og behagelig for kroppen, den er praktisk ved at have lette tilgængelige lommer mv. og så suger benklæderne ikke støv til sig som en anden Nilfisk støvsuger - et evigt problem! Alt sammen rigtig godt og længe ventet, men hvad er der sket i forbindelse med valget af etatsmærke? En af mine gode kollegaer og klassekammerat på GF 3 sagde, i forbindelse med prøveeksamen til konfliktløsning, at det gik sgu godt og jeg fik sagt flere guldkorn, blandt andet at det er manden der bærer uniformen og ikke uniformen der bærer manden, hvilket han jo har fuldstændig ret i. Det er simpelthen forfærdeligt, at der kan opstå associationer til noget så grufuldt som den tidligere tyske Schutzstaffel. Årelange traditioner for hvad et uniformsmærke skal udstråle er gået fløjten og der kan derfor ikke ses nogen sammenhæng i det valgte etatsmærke Original Association 14 Fængselsfunktionæren

15 Marselis cykling, walk og løb fi-mesterskab i henholdsvis motionscykling og motionsløb 2007 blev afholdt den 1. og 2. september 2007 i forbindelse med Marselisløbet i Århus. Marselisarrangementet ligger hvert år den første weekend i Århus festuge. Der har gennem årene været et svingende antal deltagere ved vores cykling- og løbestævner - nogle gange så få, at vi har været på grænsen til aflysning. Vi håber deltagerne vil få oplevelsen af det er et større arrangement, når der er mange tusinde andre at cykle, gå og løbe med. Desværre ligger arrangementet de fleste år i samme weekend som Nr. Snede Marchen og da deltagerantallet her også har været svingende, har vi valgt at nedlægge det stævne. Men vi vil indlægge en ny marchtur i de flotte skove og kystområder syd for Århus samtidig med løb og cykling. fi havde lejet en teltplads på Tangkrogen samme med mange andre virksomheder og organisationer. Her var der forplejning før og efter stævnet, uddeling af startnumre m.v. Idrætsforeningen ved arresthuset i Århus v/ Kim Klausen stod for det praktiske - tak til Kim for godt arbejde. Deltagerne var meget tilfredse med det nye initiativ og vi håber på mange flere deltagere næste år. Vil man have hele weekenden med, opfordrer vi til at slå lejr på Blommehaven Camping og hygge - det kan anbefales. af Jens W. Jørgensen IAO / fi Cykling: Lørdag cyklede rytterne ud på henholdsvis 50 og 100 km ruten. Da alle var kommet i mål kunne der uddeles medaljer til følgende ryttere: Klar til 50 km 5o km 100 km John Thomsen Østjylland 1:40:16 Guld Jan Normann IMVA 2:03:50 Sølv Jens W. Jørgensen IAO 2:03:55 Bronze Ib Kamp Østjylland 2:42:59 Guld / forbundsmester Arne Lynggaard Østjylland 2:45:47 Sølv Poul Jensen Århus 3:02:12 Bronze Holdpokalen blev vundet af Idrætsforening Arresthuset i Odense Afslapning i teltet Motionsløb: Søndag skulle motionsløberne ud på de forskellige ruter. Desværre var vejret ikke det bedste, men det holdt dog tørvejr under selve løbet. Da alle var komme i mål og hyggede sig i fi s telt blev der uddelt medaljer til følgende: Hans Jacob Petersen, Nr. Snede 6,4 km 12 km Birgitte Normann IMVA 0:38:33 Guld Kvinder Tina Rønne Sdr. Omme 0:39:21 Sølv Maria Jacobsen Sdr. Omme 0:40:37 Bronze Jan Normann IMVA 0:31:30 Guld Mænd Erik Hansen Århus 0:32:27 Sølv Johan Jacobsen Sdr. Omme 0:32:47 Bronze Kvinde Lise-Lotte Jacobsen Sdr. Omme 1:07:39 Guld Per Overgaard Århus 0:54:46 Guld Mænd Kristian Arntzen Nr. Snede 1:07:29 Sølv Hans Jacob Petersen Nr. Snede 1:07:39 Bronze Fængselsfunktionæren Nogle af dagens vindere

16 Afs. ID-Nr Dansk Fængselsforbund Ramsingsvej 28A st. th Valby Lån & Spar Bank A/S, København K, CVR Prioritetslån er en fleksibel lånemulighed for alle boligejere, hvad enten du har ejerbolig, andelsbolig eller kolonihave. Som medlem af Dansk Fængselsforbund får du oven i købet kr. i rabat ved låneetableringen. Lad os gennemgå regnestykket. Ring og aftal et møde på eller læs mere på

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen.

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen. ARBEJDSTID TID ER PENGE Et arbejde på deltid koster på løn og pension, og mange offentligt ansatte ved ikke, at de faktisk kan have ret til at komme op i tid Foto: Mark Knudsen/Monsun Susanne Yesilmen,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Lokale lønforhandlinger

Lokale lønforhandlinger Lokale lønforhandlinger Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard Februar 2015 Reelle forhandlinger I mange af Journalistforbundets overenskomster er det aftalt, at der hvert år skal være lokale lønforhandlinger

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere