Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?"

Transkript

1 Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler... 8 Som den sidste artikel i serien om hvordan du opnår overblik over dine pensions- og forsikringsforhold, ser vi i dette nummer på opsparingen til pensionsalderen. Hvor skal du starte? Din pensionsopsparing skal konstant tilpasses de økonomiske muligheder du har i dag, sammenholdt med de ønsker du har til økonomi og levestandard som pensionist. Start derfor med at stille dig selv disse spørgsmål: Hvornår ønsker du at gå på pension? Hvilke ønsker har du til levestandard på pensionstidspunktet? Ønsker du at blive boende i den nuværende bolig? Hvilke ønsker har du til bil, båd m.v.? Hvilke af de nuværende udgifter bortfalder ved pensionsalderen? Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? - rejser m.v. Hvor stort årligt forbrug forventer du? I hvor mange år ønsker du udbetaling? Udover en årlig udbetaling, hvilke ønsker har du til en sumudbetaling? Forventer du at gå på efterløn? Hvis ja: som 6- eller 62-årig? Vil du blive boende i Danmark? Herudover er det vigtigt at holde sig for øje, at de ønsker og behov, vi har som 2- årige eller 4-årige ofte er noget forskellige fra dem, vi har som 6- eller 6-årige. Imidlertid er det vigtigt, at det ikke afholder dig fra at komme i gang. Jo før du kommer i gang, jo bedre. Din pensionsordning kan og bør med jævne mellemrum tages op til vurdering. Indeholder den stadig de forsikringsdækninger, du har behov for? Skal de årlige indbetalinger ændres? Hvornår skal du starte og hvor meget skal du spare op? Det er et meget centralt og vigtigt spørgsmål. Det er imidlertid svært at give et entydigt svar på, da vi har så forskellige ønsker og behov. Sikkert er det dog, at det endelige resultat er meget afhængigt af: Hvornår du starter din opsparing Hvor meget du indbetaler Hvordan du investerer din pensionsopsparing Hvornår du går på pension. En grov tommelfingerregel er, at der skal spares ca. 12-1% af lønnen op i ca. 4 år til pension for bevare den nuværende levestandard som pensionist. Tag en pensionsrådgiver med på råd: Der er mange spørgsmål og forhold, du skal have styr på, når du vælger pensionsordning, og samtidig er det vigtigt at have overblik over dine bestående pensions- og forsikringsforhold - og eventuelt de offentlige ydelser, der kan komme på tale. 2, 2, 1, 1, 1,16 pct. 1,4 pct. 3. kvartal 24 1,72 pct. 2,24 pct. Endelig er det vigtigt, at du hele tiden tilpasser din pensionsordning til dine ønsker og behov her og nu. Tag én af Spar Nord Banks specialuddannede pensionsrådgivere med på råd - de er altid parate til at hjælpe dig gennem de mange stier og veje i "pensionsjunglen"., Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

2 2 3. kvartal blev vendepunktet på de finansielle markeder. Efter en svag udvikling i slutningen af 1. halvår på obligationsmarkederne, med en markant stigende rente til følge, kom der for alvor fornyet lyst hos investorerne til at købe obligationer, som blev optrappet i takt med at nøgletal for både den amerikanske og europæiske økonomi begyndte at vise svaghedstegn. September blev måneden hvor man for alvor så tegn på at investorerne og markedsanalytikerne ikke var enige om hvilken vej renterne ville tage. Analytikerne plæderede for stigende renter både i den korte og lange ende af rentekurven. Investorerne handlede renterne i den stik modsatte retning, hvilket også kan aflæses på figur 1 og 2. Analytikere forventede at den 1-årige amerikanske rente i øjeblikket skulle ligge i intervallet 4,% til 4,7%, men blev den 28. september handlet ned i 3,98%!! At den amerikanske centralbank for tredje gang i år valgte at hæve renten med,2%-point til 1,7%, tog markedsdeltagerne således positivt op. En af grundende til at investorerne har valgt at søge mod obligationsmarkedet skal findes i den rekordhøje pris på olie. Prisen på en tønde råolie nåede ultimo september op over den psykologiske grænse på $ pr. tønde. Høj oliepris er ikke lige det man som aktieinvestor ønsker at se, hvorfor man kastede sig over lange obligationer i stedet. Den indvirkning, som en høj oliepris har på den økonomiske aktivitet i form af en indirekte finanspolitisk stramning, vejede tungere i markedet end troen på et fortsat øget tempo på væksten. En af de strømpile som har været en medvirkende årsag til, at investorerne foretrak at placere deres likviditet i obligationer i stedet for aktier, er tegn på at de amerikanske forbrugere er blevet mere tilbageholdende med deres forbrug. Blandt andet faldt salget af nye biler markant i august måned, hvilket fik bilproducenterne til at reducere deres produktion kraftigt. General Motors og Ford Motor Co. kunne i august notere sig et fald på henholdsvis 14% og 13%. Flere butikskæder oplevede også en stor tilbagegang i salget i forbindelse med skolestarten i september, hvilket normalt er lige så vigtig for butikkerne som julehandlen. Det store spørgsmål lige nu er om olieprisen vil falde tilbage igen, hvilket OPEC arbejder ihærdigt på. Desuden kan G7-mødet som afholdes i starten af oktober få indflydelse, idet USA helt givet vil forsøge at få Kina til at ændre deres valutapolitik, således kineserne ikke har så stort et behov for at købe USD, som de derefter placere i amerikanske obligationer. Puljekommentar 3. kvartal 24 - obligationer Renten - 1 årig dansk stat Figur 2,% 4,% 4,% 3,% Jul. 3 Okt. 3 Jan. 4 Apr. 4 Jul. 4 Okt. 4 Periodeafkast og kursudvikling Tabel 1 Periodeafkast Varighed,86 7,3 7,69 År til dato 2,2% 6,2% 6,14% September 24,18%,98%,84% Kursudvikling % St.lån % St.lån % Totalkr ,44 16,14 98, ,19 16,7898,46 Ændring -,2,64,4 Pensionsopsparing? Din friværdi betaler! Friværdikonto fra 3,9 pct. om året Find din lokale Spar Nord på Kom ind og giv din pensionsopsparing et eftersyn sammen med os.

3 3 Den amerikanske økonomi og udviklingen i prisen på råolie har sat dagsordnen på aktiemarkedet hen over sommeren. Der har gennem perioden været et opadgående pres på råolieprisen. Prisen på råolie startede kvartalet i ca. 34 dollars pr. tønde for Nordsø olie og endte i ca. 47 dollars pr. tønde. Derudover har flere af de amerikanske nøgletal henover sommeren givet et mere afdæmpet billede af konjunkturbilledet i USA, hvor specielt beskæftigelsesudviklingen har skuffet. På nuværende sted i konjunkturcyklen er der traditionelt skabt i omegnen af 2. jobs om måneden, hvilket kan ses i forhold til de 1. jobs der p.t. skabes. Udviklingen i den amerikanske økonomi er stadig positiv og helt som forventet har den amerikanske centralbank hævet renten to gange i løbet af kvartalet, således at den toneangivende rente nu er oppe på 1,7 pct. Vi forventer, at centralbanken hæver renten med yderligere,2 pct. point inden udgangen af året. Det danske aktiemarked har igen overrasket med at trodse udviklingen på de toneangivende markeder. Kombination af e+n række gode regnskaber og en positiv nyhedsstrøm gav grobund for yderligere kursstigning til det danske marked. De to høreapparatvirksomheder William Demant og GN Store Nord udviste kvartalets største stigninger med henholdsvis 14, pct. og 12 pct. Pengeinstitutterne har i slutningen af kvartalet bidraget godt med store stigninger. Især Jyske Bank og Nordea har med stigninger på cirka 11 pct. trukket i den rigtige retning. Største bidragyder til stigning i KFXindekset er dog A.P. Møller Maersk, der med sin store vægt trak indekset op med 3,8 pct. Carlsberg og Lundbeck har bidraget negativt med kurstab på henholdsvis 13 pct. og 18 pct. og er dermed blevet periodens negative overraskelser. På det danske marked har der i slutningen af september været stor fokus på TDC, der har budt på den svenske netværksvirksomhed Song Networks. Imidlertid har svenske Tele 2 også budt ind på Song Networks og der er nu lagt op til budkrig, efter at Tele 2 to gange har overbudt TDC. Aktiemarkederne i USA og Europa udviste generelt faldende tendens i tredje kvartal. Værst gik det udover de amerikanske aktiemarkeder, hvor S&P faldt med 2,3 pct., mens teknologiindekset NASDAQ faldt med 7,4 pct. Den stigende pris på råolie og andre råvarer sætter virksomhedernes indtjening under pres. Tredje kvartal har desuden været præget af flere resultatnedjusteringer end opjusteringer, hvilket har lagt et nedadgående pres på det amerikanske aktiemarked. På den europæiske front har det tyske og det schweiziske marked givet de dårligste afkast med tab i omegnen af 4 pct. Udsigten til en vækstnedgang i Kina har lagt en dæmper på udviklingen i den tyske eksportsektor. På den europæiske front har flere af de mere defensive aktier skuffet voldsomt. Blandt andet Unilever og Nestle, der traditionelt regnes for aktier i den forsigtige kategori er faldet med mere end 1 pct. Den kolde og våde sommer i Europa har medført at flere af fødevarer- og bryggeriaktierne har oplevet et dårligt sommersalg. På den positive front har især olieselskaberne nydt godt af den stigende oliepris, mens bankaktierne har lukreret af den faldende lange rente. Vores positive syn på aktiemarkedet er stadig intakt. Vi er stadig grundlæggende positive på den økonomiske udvikling. Der er fortsat et meget højt positivt cash flow i virksomhederne, hvilket danner basis for øget udbytte og/eller aktietilbagekøb, som aktiemarkedet sætter pris på. Vi ser samtidig en række faresignaler. De lange amerikanske renter er faldet de seneste måneder, hvilket udtrykker at koblingen til væksten i økonomien ikke er afspejlet i det nuværende renteniveau. På den baggrund forventer vi en stigning i den lange amerikanske rente. Den stadige spændte situation i Irak, vanskeligheder for russiske Yukos og endelig oprørernes trusler mod olieselskaberne i Nigeria har drevet prisen på råolie op i et historisk højt niveau. Vi forventer i lighed med tidligere at fokus fortsat vil være på de mere defensive aktietyper. Vi er især positive på europæiske aktier og til dels de asiatiske markeder, mens vi finder de amerikanske aktier for dyrt prissat. Puljekommentar kvartal 24 Aktier Udvikling i KFX og MSCI Europe Nov. Feb. Maj Aug. Nov KFX S&P og Nasdaq MSCI Europe Nov. Feb. Maj Aug. Nov S&P Nasdaq

4 4 Porteføljen udviste i 3. kvartal et afkast på 1,16%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Det konstaterede afkast er opnået via et godt resultat på danske aktier og et godt resultat på obligationer. Afkastet på udenlandske aktier har været mindre godt på grund af en generel svag udvikling på de udenlandske aktiemarkeder. Porteføljen har for perioden til udvist et afkast på 9,3%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Afkast er opnået via et pænt resultat på obligationer, et meget godt resultat på danske aktier samt et acceptabelt resultat på udenlandske aktier ,7 pct. Udsving i afkast, Bedste Gennemsnit 7,1% Dårligste 6, pct. Afkast i procent, år til dato 24 21,7 pct. 2, pct. -7,6 pct. -26, pct Aktiebeholdning, fordelt på brancher Afkast i procent, seneste 4 kvartaler 1,33 pct. 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal ,33 pct. Gruppe 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og 4 år, er din opsparing placeret i denne gruppe. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) A.P. Møller Danske Bank Novo Nordisk TDC Danisco Fordeling på værdipapirtyper: 4,9% 1,1% 2,3 pct. 13,1 pct. 11,8 pct. 11,6 pct.,8 pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Tyco International Avery Dennison Roche Hldgs. Total Eur1 Honeywell Intl. Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) 3,2 pct. 2,7 pct. Obligation Var. Totalkredit, 2819,6 pct. 4,% MBNA Europe 16,7 pct. 4,% Totalkredit, 29 14,2 pct. 3 6,4% 2 32,1% ,8% 1 Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning Øvrige Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (29,9) Udenlandske obligationer (16,2) Indeksobligationer () Danske aktier (113,4) Udenlandske aktier (81,2) Kontant (12,3)

5 Porteføljen udviste i 3. kvartal et afkast på 1,4%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Det konstaterede afkast er opnået via et godt resultat på danske aktier og et godt resultat på obligationer. Afkastet på udenlandske aktier har været mindre godt på grund af en generel svag udvikling på de udenlandske aktiemarkeder. Porteføljen har for perioden til udvist et afkast på 7,8%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Afkast er opnået via et pænt resultat på obligationer, et meget godt resultat på danske aktier samt et acceptabelt resultat på udenlandske aktier. Gruppe 2 Har du BankValg og er du mellem 4 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe ,2 pct. Afkast i procent, år til dato 24 13,1 pct. 13,12 pct. 7,8 pct. 4,9 pct.,3 pct. -6,4 pct. -18, pct Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) A.P. Møller Danske Bank Novo Nordisk TDC Danisco 2,1 pct. 1 11, pct. 11,3 pct.,8 pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Udsving i afkast, Bedste Gennemsnit,8% Dårligste Afkast i procent, seneste 4 kvartaler 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Tyco International Total Eur 1 Avery Dennison Roche Hldgs. Honeywell Intl. Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) 3,2 pct. 2,7 pct. Obligation 4% Totalkredit 29 19,3 pct. 6% Realkredit Danmark 23 2,3 pct. 4% Totalkredit 27 11, pct. Fordeling på værdipapirtyper: Aktiebeholdning, fordelt på brancher,3% ,7% 29,2% 2 6,% 1 34,3% 1 Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning Øvrige Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (131,3) Udenlandske obligationer (29,2) Indeksobligationer () Danske aktier (14,6) Udenlandske aktier (111,1) Kontant (23,9)

6 6 Porteføljen udviste i 3. kvartal et afkast på 1,72%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Det konstaterede afkast er opnået via et godt resultat på danske aktier og et godt resultat på obligationer. Afkastet på udenlandske aktier har været mindre godt på grund af en generel svag udvikling på de udenlandske aktiemarkeder. Porteføljen har for perioden til udvist et afkast på 6,2%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Afkast er opnået via et pænt resultat på obligationer, et meget godt resultat på danske aktier samt et acceptabelt resultat på udenlandske aktier. Gruppe 3 Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Afkast i procent, år til dato 24 16,2 pct. 1 pct. 8,3 pct. 6,22 pct.,4 pct. 4,3 pct. -1, pct. -8, pct Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) A.P. Møller Danske Bank Novo Nordisk TDC Danisco 2,3 pct. 1 11, pct. 11,3 pct.,7 pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Udsving i afkast, Bedste Gennemsnit,9% Dårligste 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, Aktiebeholdning, fordelt på brancher 3 Afkast i procent, seneste 4 kvartaler 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal ko Tyco International Avery Dennison Total Eur1 Roche Hldgs. Honeywell Intl. Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Fordeling på værdipapirtyper: 14,% 8,% 3,2 pct. 2,7 pct. Obligation 4% Totalkredit 29 27,8 pct. 6% Realkredit Danmark 23 21,7 pct. 4% Realkredit Danmark 2811,4 pct ,3% 46,9% 1 4,6%,3% 1 Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (326,6) Danske aktier (141,2) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning Øvrige Udenlandske obligationer (36,9) Indeksobligationer (32,) Udenlandske aktier (1,6) Kontant (8,9)

7 7 Porteføljen udviste i 3. kvartal et afkast på 2,2%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Det konstaterede afkast er opnået via et godt resultat på danske aktier og et godt resultat på obligationer. Porteføljen har for perioden til udvist et afkast på 4,71%, hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Afkast er opnået via et pænt resultat på obligationer, og et meget godt resultat på danske aktier. Gruppe 4 Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe. 2 Afkast i procent, år til dato ,4 pct. 4,6 pct., pct. 4,2 pct. 3,4 pct. 4, pct. 4,43 pct. 4,71 pct Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) A.P. Møller Danske Bank Novo Nordisk TDC Danisco 2,7 pct. 13,4 pct. 11,7 pct. 11, pct. 6,1 pct Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Udsving i afkast, Bedste Gennemsnit,3% Dårligste 3, 2, 2, 1, 1,, -, Afkast i procent, seneste 4 kvartaler 3. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Obligation 4% Realkredit Danmark 282, pct. 4% Totalkredit 29 13, pct. 4% Nykredit 26 12,2 pct. Fordeling på værdipapirtyper: Aktiebeholdning, fordelt på brancher 4 1,1% 3 1,9% ,1% 1 Kursværdi i mio. kr. Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning Danske obligationer (47,4) Kontant (8,2) Danske aktier (62,8)

8 8 Puljeafkast for 1997, 1998, 1999, 2, 21, 22 og Årlige afkast i procent Resultat for juli, august og september 24, samt første 3 kvartaler af 24 Puljeafkast for juli 24 Værdistigning/-fald Afkast i procent Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Afgiftspligtigt afkast Afgiftsfrit afkast Aktieafkast Samlet afkast,1-1, -1,4,2-1,1 -,9,4 -,6 -,2,6 -,1, Puljeafkast for august 24 Afkast i procent Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Afgiftspligtigt afkast p.a. Afgiftsfrit afkast p.a.,2,4,7,7 Aktieafkast p.a.,8,6,4,2 Samlet afkast p.a. 1, 1, 1,1,9 Puljeafkast for september 24 Afkast i procent Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Afgiftspligtigt afkast p.a. Afgiftsfrit afkast p.a. Aktieafkast p.a. Samlet afkast p.a.,1 1, 1,6,2 1,1 1,3,2,7,9,3,,8 Puljeafkast for første 3 kvartaler af 24 Afkast i procent Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Afgiftspligtigt afkast p.a. Afgiftsfrit afkast p.a. Aktieafkast p.a., 8,8 1,2 6,6 2,,2 4, 3, 1,7 Samlet afkast p.a. 9,3 7,86,2 4,7 Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: Afgiftspligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med 1 pct. afgift. Afgiftsfrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med 1 pct. afgift. Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Peter Jølck, direktør, Konceptafdelingen Redaktion: Brian Thomasberg, Konceptafdelingen Spar Nord Bank Skelagervej 1 Postboks Aalborg Telefon

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse Puljenyt Nr. 3 August 24 Opnå overblik I fortsættelse af artiklen i de seneste numre af Puljenyt ser vi i dette nummer nærmere på dækning ved kritisk sygdom og dødsfald. Husk at vores rådgivere altid er

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003 Puljenyt Nr. 3 August 23 Stop for negative tendenser med udgangen af februar 23! Ved årets start kunne det se ud som om de meget kedelige resultater fra 22 også kunne blive realiteter i 23. I marts måned

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Lån billigt og hjælp drømmene på vej. Indhold. Se på mulighederne - det er gratis! Nr. 2. Maj 2005. Afkast 1.

Puljenyt. Lån billigt og hjælp drømmene på vej. Indhold. Se på mulighederne - det er gratis! Nr. 2. Maj 2005. Afkast 1. Puljenyt Nr. 2 Maj 2 Indhold Lån billigt og hjælp drømmene på vej side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet PuljeNyt Nr. Oktober 7 1, 1,,9,,3, Afkast 3. kvartal 7 1,3 pct. 1,3 pct. 1,18 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Nye lovforslag på pensionsområdet... side 1 Puljekommentar - aktier...

Læs mere

Puljeafkast for 4. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3. Puljeafkast for 1999, 2000 og 2001 side 3

Puljeafkast for 4. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3. Puljeafkast for 1999, 2000 og 2001 side 3 Indhold Puljeafkast for 4. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3 Puljeafkast for 1999, 2000 og 2001 side 3 Kommentarer: Negativt afkast Pensionsafkastbeskatning

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP...

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP... Puljenyt Nr. 1 Februar 2 Indhold Nye muligheder med SP... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Puljeresultaterne de bedste nogensinde!

Puljeresultaterne de bedste nogensinde! Puljenyt Nr. 1 Januar 26 Indhold Puljeresultaterne 2, de bedste nogensinde... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3...

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Der er stor fokus på udviklingen på aktiemarkedet i år. Aktiekurserne er faldet med cirka 10% siden årets

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne

Nr. 4 Oktober Afkast i procent for 3. kvartal ,46 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Skattereformen og kapitalpensionerne Puljenyt Nr. Oktober tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Skattereformen og kapitalpensionerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Resultat for januar, februar og marts 2002 side 3. Resultat for 01.01. til 31.03.2002 side 3

Resultat for januar, februar og marts 2002 side 3. Resultat for 01.01. til 31.03.2002 side 3 Indhold Resultat for januar, februar og marts 2002 side 3 Resultat for 01.01. til 31.03.2002 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension

Nr. 4 Oktober Få overblik over din pension Puljenyt Nr. Oktober 2 tættere på pct. Afkast i procent for 3. kvartal 2 - -2-3 - - - -7-8 -9 - - -2-3 -,3 pct. -, pct. -, pct.,8 pct. INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side

Læs mere

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016

Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Lejre Kommune - Finansielle aktiver & passiver pr. 30. Sep 2016 Indhold Lejre Kommunes finansielle situation i hovedtal 3 Låntagning 2016 4 Fordeling af aktiver og afkast 5 Markedsudvikling 6 Ændringer

Læs mere