Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering"

Transkript

1 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje til at styrke deres konkurrenceevne. Virksomhederne ser flere muligheder for at styrke deres konkurrenceevne. Eksternt er det samarbejdet med kunderne der står i fokus og internt er det effektivisering af arbejdsgange og processer. Industrivirksomhedernes muligheder for at styrke konkurrenceevnen hænger sammen med virksomhedernes størrelse, deres innovationsevne og deres placering i værdikæden. De større industrivirksomheder har særligt fokus på automatisering, internationalisering og samarbejdet med viden-leverandører. Industrivirksomheder, som er innovative ser muligheder i at styrke deres evne til at udvikle nye produkter og serviceydelser endnu mere. 1

2 Konkurrenceevne kan styrkes gennem eksterne relationer Industrivirksomhederne i Region Midtjylland ser mange områder, hvor det er nødvendigt at styrke virksomhedens evne til at konkurrere med både danske og udenlandske konkurrenter. Det ene område, der kan styrkes er internt i virksomheden. Det handler om automatisering, effektivisering og innovation mens det andet område er eksternt og involverer samarbejde med fx kunder eller leverandører eller strategier om internationalisering eller bæredygtighed. 60 procent af virksomhederne ser i høj grad en kombination af interne og eksterne områder, der bør styrkes. 11 procent af virksomhederne lægger hverken særlig vægt på interne eller eksterne områder. Se figur 1. Figur 1 Interne og eksterne strategier Sådan styrker industrivirksomhederne i Region Midtjylland deres konkurrenceevne 70% 60% 60% 50% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 11% Ser ikke behov for at styrke internt 1% Ser behov for at styrke internt Ser behov for at styrke eksternt Ikke behov for at styrke eksternt Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar fra industrivirksomheder. Et ved ikke svar udeladt. Svar optalt blandt de virksomheder, der svarer, at de i høj grad finder det nødvendigt at styrke området for at fremtidssikre deres konkurrenceevne. 2

3 Konkurrenceevne forbedres primært gennem kundesamarbejder og effektiviseringer Den vigtigste mulighed for at fremtidssikre konkurrenceevnen ser industrivirksomhederne som ekstern: At styrke samarbejdet med kunderne. Det har 77 procent af industrivirksomhederne i høj grad øje på. Dernæst ser 56 procent af virksomhederne effektiviseringer af arbejdsgange og processer i virksomheden som en vigtig faktor. 47 procent ser evnen til at udvikle nye produkter og serviceydelser som vigtig og 46 procent ser samarbejdet med leverandører af produkter og serviceydelser som en vigtig faktor til at fremtidssikre konkurrenceevnen. Se figur 2. Figur 2 Kunderne først Sådan prioriterer industrivirksomhederne i Region Midtjylland at styrke deres konkurrenceevne En virksomhed kan fremtidssikre sin konkurrenceevne på mange måder. De følgende spørgsmål handler om faktorer, der kan være med til at fremtidssikre jeres konkurrenceevne. For at styrke konkurrencen, i hvor høj grad finder I det nødvendigt, at Styrke jeres samarbejde med kunder? 77% 2% 2% 19% Effektivisere arbejdsgange og processer yderligere? 56% 31% 3% 10% Forbedre jeres evne til at udvikle nye produkter og serviceydelser? 47% 36% 10% 6% Styrke jeres samarbejde med leverandører af produkter og serviceydelser? 46% 39% 9% 6% Automatisere virksomheden yderligere? 36% 36% 18% 10% Bæredygtighed i produktion eller produkter bliver et vigtigt konkurrenceparameter 34% 35% 23% 8% Gøre virksomheden mere international? 33% 23% 22% 21% Styrke jeres samarbejde med leverandører af viden? 33% 42% 18% 7% 0% 50% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar fra industrivirksomheder. Et ved ikke svar udeladt. 3

4 5-9 fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte Total Antal Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Blandet Total Antal Jysk Analyse Konkurrenceevnefaktorer afhænger af virksomhedens størrelse, kundemålgruppe og innovationsevne Konkurrenceevnefaktorerne i industrivirksomhederne afhænger af virksomhedernes størrelse, kundemålgruppe og evne til at udvikle nye produkter og ydelser. Virksomheder der primært leverer til andre virksomheder (b2b) har markant større fokus på effektivisering end de der primært leverer til forbrugere (b2c) og det offentlige (b2g). De større industrivirksomheder har størst fokus på øget automatisering, internationalisering og samarbejde med viden-leverandører. Se figur 3. Figur 3 Størrelse og kundemålgruppe påvirker konkurrenceevnefokus Virksomhedsstørrelse Virksomhedens primære kunder International 17% 16% 58% 52% 27% % 0% 12% 22% 27% 106 Automatisere 17% 31% 38% 56% 29% % 29% 12% 20% 29% 106 Effektivisere 56% 47% 50% 78% 55% % 36% 12% 54% 55% 106 Produkt-leverandører 44% 51% 38% 44% 45% % 79% 27% 42% 45% 106 Viden-leverandører 11% 35% 33% 41% 25% % 50% 27% 18% 25% 106 Kunde-samarbejde 72% 76% 79% 81% 75% % 86% 85% 69% 75% 106 Innovationskapacitet 50% 45% 42% 56% 48% % 86% 41% 41% 48% 106 Bæredygtighed 50% 37% 21% 26% 39% % 64% 71% 33% 39% 106 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar fra industrivirksomheder. I tabellen opgøres andelen af de virksomheder, som har svaret i høj grad til spørgsmålet om hvilke faktorer, der kan være med til at fremtidssikre deres konkurrenceevne. Spørgsmålene ses i figur 2. og er her forkortet af pladshensyn. Innovationskapacitet er fx evnen til at kunne udvikle nye produkter og services. I varmekortet vises høje procenter af i høj grad -svar med grøn farve, middelværdier med hvid og lave procenter med rød. Statistisk signifikant forskel efter virksomhedsstørrelse på virksomhedernes muligheder inden for internationalisering, automatisering og samarbejde med viden-leverandører. Ingen statistisk forskel på virksomhederne i opdelingen efter primære kunder. 4

5 5-9 fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte Total Antal 5-9 fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte Total Antal Jysk Analyse Industrivirksomheder, som har udviklet nye produkter/services inden for de seneste 2 år (de innovative) har i høj grad fokus på deres evne til at udvikle nye produkter og serviceydelser. I figur 4 er det kaldt innovationskapacitet. De innovative industrivirksomheder samarbejder desuden i højere grad end ikke-innovative industrivirksomheder med deres leverandører. Det gælder både leverandører af produkt og serviceydelser og leverandører af viden. Endelig satser de innovative virksomheder mere på internationalisering. Se figur 4. Figur 4 Størrelse og innovationskapacitet påvirker konkurrenceevnefokus Ikke-innovative virksomheder Innovative virksomheder Internationalisere 0% 5% 29% 56% 13% 36 23% 26% 71% 50% 35% 70 Automatisere 40% 36% 29% 67% 41% 36 8% 26% 41% 50% 23% 70 Effektivisere 40% 45% 29% 89% 47% 36 62% 48% 59% 72% 59% 70 Produkt-leverandører 0% 50% 14% 44% 27% 36 62% 52% 47% 44% 55% 70 Viden-leverandører 0% 32% 29% 22% 19% 36 15% 37% 35% 50% 28% 70 Kunde-samarbejde 20% 73% 71% 89% 56% 36 92% 78% 82% 78% 85% 70 Innovationskapacitet 20% 32% 29% 33% 27% 36 62% 56% 47% 67% 59% 70 Bæredygtighed 20% 45% 14% 0% 27% 36 62% 30% 24% 39% 45% 70 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar fra industrivirksomheder. I tabellen opgøres andelen af de virksomheder, som har svaret i høj grad til spørgsmålet om hvilke faktorer, der kan være med til at fremtidssikre deres konkurrenceevne. Spørgsmålene ses i figur 2. og er her forkortet af pladshensyn. Innovationskapacitet er fx evnen til at kunne udvikle nye produkter og services. I varmekortet vises høje procenter af i høj grad -svar med grøn farve, middelværdier med hvid og lave procenter med rød. Innovative virksomheder er virksomheder, der har udviklet nye produkter og serviceydelser inden for de sidste to år. Ikke-innovative virksomheder har ikke udviklet nye produkter eller serviceydelser inden for de sidste to år. Statistisk signifikant forskel på innovative og ikke innovative virksomheder med hensyn til at styrke innovationskapacitet, satsning på kundesamarbejder, samarbejde med produkt og/eller serviceleverandører, samt den internationale satsning. Statistisk forskel på store og små virksomheder med hensyn til internationalisering, automatisering samt samarbejde med viden-leverandører. 5

6 International Automatisere Effektivisere Produkt-leverandører Viden-leverandører Kunde-samarbejde Innovationskapacitet Bæredygtighed Jysk Analyse Kundesamarbejde prioriteres højest Uanset hvor industrivirksomhederne er i værdikæden, så er det samarbejdet med kunderne og effektiviseringer, som er de to vigtigste parametre for at sikre konkurrenceevnen for industrivirksomhederne. Se figur 5. Figur 5 Kunderne først hos industrivirksomhederne Alle virksomheder Ingen eksport Eksport Ikke-underleverandør til danske industrivirksomheder Underleverandør til danske industrivirksomheder Ingen produkter i andre danske industrivirksomheders eksport Produkter indgår i andre danske industri virksomheders eksport 27% 29% 55% 45% 25% 75% 48% 39% 2% 18% 43% 57% 16% 61% 50% 52% 36% 33% 60% 41% 28% 80% 47% 34% 40% 29% 65% 58% 38% 85% 59% 27% 22% 29% 51% 41% 20% 72% 44% 43% 24% 27% 56% 55% 26% 80% 53% 35% 33% 32% 54% 28% 24% 67% 39% 46% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar fra industrivirksomheder. Statistisk signifikant forskel på eksport og ikke eksport virksomheder med hensyn til internationalisering. Underleverandør virksomheder adskiller sig statistisk set ikke i deres valg af konkurrence strategi fra ikke-underleverandører. Virksomheder, som har produkter, der indgår i andre virksomheders eksport, har markant mindre fokus på deres egne produkt-leverandører. 6

7 Industriens betydning for følgeerhverv Virksomheder er ofte en del af en værdikæde. I Region Midtjylland leverer 13 procent af ikke-industrivirksomheder produkter, der indgår i andre virksomheders eksport. Knap to virksomheder ud af tre sælger til andre danske produktionsvirksomheder og knap tre ud af ti eksporterer i større eller mindre grad til udlandet. Se figur 6. Figur 6 Industrien er vigtig for følgeerhverv Alle virksomheder inkl. industrivirksomheder Salg af produkter, der indgår i danske produktionsvirksomheders eksport 18% 82% Salg til danske produktionsvirksomheder 62% 38% Eksport til udlandet 37% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Alle virksomheder undtagen industrivirksomheder Salg af produkter, der indgår i danske produktionsvirksomheders eksport 13% 87% Salg til danske produktionsvirksomheder 59% 41% Eksport til udlandet 27% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august svar fra virksomheder inkl. industrivirksomheder. 408 svar undtagen industrivirksomheder Eksportvirksomhederne er især større virksomheder og virksomheder inden for primære erhverv, industri, handel, transport og videnservice. Mindre end fem procent af virksomhederne inden for hotel- og restauration, bygge-anlæg og detailhandelsvirksomhederne har eksport. Se tabel 1. Økonomisk set ligger vægten af eksporten hos de primære erhverv, industrien og handel. Se tabel 2. Salg til danske produktionsvirksomheder sker især fra brancherne industri, byggeanlæg, transport, hotel- og restauration samt videnservice. Men i alle brancher er det 7

8 mindst 40 procent af virksomhederne, der sælger til danske produktionsvirksomheder. Se tabel 1. Økonomisk set er det især i primære erhverv, industri, handel samt hotel og restauration, at salget til danske produktionsvirksomheder har størst betydning Levering af produkter og services, der indgår i andre danske industrivirksomheders eksport sker især for virksomheder inden for primære erhverv, industri, handel, transport og videnservice. Kun for handel med motorkøretøjer, bygge-anlæg, detailhandel samt hotel og restauration er det mindre end fem procent. Se tabel 1. Økonomisk set er det især i primære erhverv, industri, handel samt transport, at salget som indgår i danske produktionsvirksomheders eksport har stor betydning. 8

9 Eksport til udlandet Salg til danske produktionsvirksomheder Salg af produkter, der indgår i danske produktionsvirksomheders eksport Antal Jysk Analyse Tabel 1 Midtjyske virksomheders deltagelse i værdikæder (procent virksomheder) Alle 37% 62% 18% 514 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 30% 59% 14% fuldtidsansatte 38% 64% 21% fuldtidsansatte 44% 72% 19% fuldtidsansatte 64% 58% 26% 44 Branche Primære erhverv og forsyning 45% 41% 33% 31 Industri 74% 73% 35% 106 Bygge- og anlæg 4% 71% 5% 113 Handel med motorkøretøjer 22% 50% 0% 25 Engroshandel og agentur 60% 61% 24% 69 Detailhandel 5% 18% 0% 37 Transport og post 52% 85% 24% 20 Hotel og restauration 0% 67% 4% 15 Videnservice 42% 69% 19% 63 Anden service 23% 45% 13% 35 Vækstambition Frontløbere 57% 60% 27% 130 Vækstparate 40% 66% 15% 214 Underskoven 18% 59% 14% 169 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er værdier større end gennemsnittet farvet blå. Forskellen mellem brancherne er statistisk signifikante. Der er statistisk signifikant forskel mellem eksport virksomheder når der opgøres efter størrelse. Opdeles efter vækstambition er der forskel på eksport aktiviteter og på levering af produkter til andre virksomheders eksport. Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de seneste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2012 (514 svar). 9

10 Eksport til udlandet Salg til danske produktionsvirksomheder Salg af produkter, der indgår i danske produktionsvirksomheders eksport Antal Jysk Analyse Tabel 2 Midtjyske virksomheders deltagelse i værdikæder (anslået i procent omsætning) Alle 15% 21% 7% 448 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 13% 16% 4% fuldtidsansatte 18% 37% 10% fuldtidsansatte 14% 25% 6% fuldtidsansatte 16% 16% 8% 38 Branche Primære erhverv og forsyning 49% 43% 31% 28 Industri 40% 30% 11% 90 Bygge- og anlæg 2% 18% 1% 101 Handel med motorkøretøjer 2% 3% 0% 24 Engroshandel og agentur 25% 38% 13% 58 Detailhandel 0% 5% 0% 29 Transport og post 2% 11% 9% 12 Hotel og restauration 0% 24% 3% 15 Videnservice 5% 14% 2% 59 Anden service 4% 11% 3% 32 Vækstambition Frontløbere 20% 20% 11% 114 Vækstparate 15% 21% 6% 187 Underskoven 9% 23% 5% 148 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er værdier større end gennemsnittet farvet blå. Beregningen er fortaget ved (a) at finde værdien af eksporten, leveringen til danske produktionsvirksomheder, værdien af levering til virksomheder der eksporterer (b) sætte værdien i forhold til summen af alle virksomhedernes omsætning. Der er usikkerheder i beregningen, da ikke alle virksomheder opgiver omsætning. 16 procent for store virksomheder betyder således, at 16 procent af omsætningen i de store virksomheder samlet stammer fra eksport. Eftersom det primært er virksomheder med en meget lille omsætning, der udgår af beregningen er det vurderingen, at estimatet giver et retvisende billede af fordelingen for hver kategori. Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de seneste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2012 (446 svar). Det vil sige kun virksomheder, som har opgivet en årlig omsætning fra 1 million og op er medtaget i beregningen. 10

11 Virksomhederne i region Midtjylland er i høj grad afhængige af andre virksomheder som både leverandører og kunder. Den samme virksomhed kan være underleverandør til danske industrivirkomheder, have egen eksport og have produkter, der indgår i andre danske industrivirksomheders eksportprodukter. Det er vist i figur 7. Seks ud af ti virksomheder i Region Midtjylland er en del af en værdikæde, hvor de sælger produkter til danske produktionsvirksomheder og / eller indgår i danske industrivirksomheders eksportprodukter. De to billeder i figur 7 illustrerer hvordan virksomhederne i Region Midtjylland i udstrakt grad er afhængige af andre virksomheder. Tallene er beregnet for både industrivirksomheder og for ikkeindustrivirksomheder. 11

12 Figur 7 6 ud af 10 virksomheder er afhængig af andre danske virksomheder i salgsledet Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august virksomheder (ekskl. industrivirksomheder enkelte kombinationer af svar er udeladt af beregningen) samt 106 svar fra industrivirksomheder. 12

13 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i februar Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.:

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011

VÆKST BAROMETER. Virksomheder i forårsstemning- vækst og. nye jobs. 4. april 2011 VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Optimismen tager et kraftigt dyk

Optimismen tager et kraftigt dyk Optimismen tager et kraftigt dyk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 0 - - - -

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

6 tegn på finanskrisen i Danmark

6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark 6 tegn på finanskrisen i Danmark Der har det sidste halve år været talt meget om finanskrise. Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job

Konjunktur for 3. kvartal 2014: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job VÆKST BAROMETER August 21 Konjunktur for 3. kvartal 21: Syddanmark bobler af optimisme og forventninger til nye job Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 213. Nu forventer mere

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 5. februar 2009 Vækstbarometer 7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Sådan rammer finanskrisen - 6 krisetegn Virksomhederne i Region

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse

Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse 26. marts 2013 Midtjyske virksomheder satser på efteruddannelse VEU-centre En ud af tre små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland har inden for de seneste tre år modtaget rådgivning fra et VEU-center

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 3. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 3. kvartal 2016 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små- og mellemstore virksomheder

Læs mere