Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014

2 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs- og beskæftigelsessammensætning samt pendling i 2013 i Syddanmark samt for landsdelene Fyn og Sydjylland. Analysen indeholder en beskrivelse af beskæftigelsesudviklingen inden for brancherne i de seneste 10 år og uddannelsesniveauet i Syddanmark samt landsdelene Fyn og Sydjylland. Endelig er der en fremskrivning ud fra specifikke forudsætninger for beskæftigelsesudviklingen inden for brancherne og uddannelsesniveauet i Syddanmark frem til 2020 samt en fremskrivning på 10 år for befolkningsudviklingen i de syddanske kommuner i den erhvervsaktive alder (16-66 år). I bilagsdelen er udviklingen i antallet af arbejdspladser de seneste 10 år opgjort på kommuneniveau, ligesom der er en opgørelse af ind- og udpendling i de syddanske kommuner. Der er ligeledes en oversigt over de største virksomheder i hver kommune. Publiceret af Beskæftigelsesregion Syddanmark, april

3 Beskæftigede fordelt på brancher Den offentlige sektor udgør den største branche i Syddanmark med omkring 1/3 af de beskæftigede, efterfulgt af handel og transport med ¼ af de beskæftigede. Figur 1 Beskæftigede med arbejdsplads i Syddanmark fordelt på brancher, 2013 Brancherne i Syddanmark svarer stort set til sammensætningen i hele landet, dog er der i Syddanmark flere arbejdspladser inden for bl.a. industrien end i hele landet, mens der er færre arbejdspladser i Syddanmark inden for bl.a. information og kommunikation end i hele landet. Figur 2 Beskæftigede med arbejdsplads i hele landet fordelt på brancher,

4 Sammenlignes antallet af arbejdspladser på Fyn med Sydjylland, er den mest markante forskel på fordelingen, at der er væsentligt flere arbejdspladser inden for offentlig administration, undervisning og sundhed på Fyn, mens der er flere arbejdspladser inden for industri, råstof og forsyningsvirksomhed i Sydjylland. Figur 3 Beskæftigede med arbejdsplads på Fyn fordelt på brancher, 2013 Figur 4 Beskæftigede med arbejdsplads i Sydjylland fordelt på brancher,

5 Beskæftigede inden for de enkelte brancher En mere detaljeret opdeling af erhvervene i Syddanmark viser, at handel er den absolut største branche med beskæftigede, svarende til 16 % af arbejdspladserne, mens sociale institutioner udgør 12 %. Figur 5 Beskæftigede med arbejdsplads i Syddanmark fordelt på brancher, 2013 De 5 største brancher med flest beskæftigede i Syddanmark i 2013 er: - handel beskæftigede - sociale institutioner beskæftigede - undervisning beskæftigede - sundhedsvæsnet beskæftigede - bygge- og anlæg beskæftigede De 5 største brancher udgør 50 % af arbejdspladserne eller arbejdspladser ud af i alt arbejdspladser i Syddanmark. 5

6 Figur 6 Beskæftigede med arbejdsplads på Fyn fordelt på brancher, 2013 De 5 største brancher med flest beskæftigede på Fyn i 2013 er: - handel beskæftigede - sociale institutioner beskæftigede - undervisning beskæftigede - sundhedsvæsnet beskæftigede - bygge- og anlæg beskæftigede De 5 brancher udgør tilsammen udgør 54 % af arbejdspladserne eller arbejdspladser ud af arbejdspladser på Fyn. De samme 5 brancher er også de største i Sydjylland, men her udgør de 48 % af arbejdspladserne. Forskellen på Fyn og Sydjylland er, at bl.a. transport og industri fylder mere i Sydjylland, mens undervisning og sundhedsvæsnet fylder beskæftigelsesmæssigt mere på Fyn. 6

7 Figur 7 Beskæftigede med arbejdsplads i Sydjylland fordelt på brancher, 2013 De 5 største brancher med flest beskæftigede i landsdelen Sydjylland i 2013 er: - handel beskæftigede - sociale institutioner beskæftigede - undervisning beskæftigede - bygge- og anlæg beskæftigede - sundhedsvæsnet beskæftigede De 5 brancher udgør tilsammen udgør 48 % af arbejdspladserne eller arbejdspladser ud af arbejdspladser i Sydjylland. 7

8 Udviklingen i brancherne Fra 2003 til 2013 er antallet af beskæftigede i brancher i Syddanmark faldet med Det fremgår af figur 8, at det især er inden for landbruget og industrien, der er færre beskæftigede. Inden for de brancher, som har beskæftigelsestilbagegang, er der færre beskæftigede, mens der er flere beskæftigede inden for brancher med fremgang. De brancher, som har beskæftigelsesfremgang, dækker 48 % af de beskæftigede. De brancher, som har beskæftigelsesfremgang, er især operationel service og sundhedsvæsnet. Figur 8 Udviklingen i brancherne fra 2003 til 2013 i Syddanmark Faldet i antallet af beskæftigede i brancher i Syddanmark er samlet på 7,5 % fra Fyn har i samme periode mistet 7,7 % (17.000) af øens arbejdspladser, mens Sydjylland har mistet 6,5 % (23.500) af deres arbejdspladser. Fyn har dermed mistet 1 procentpoint flere arbejdspladser end Sydjylland over 10 år. Generelt er det inden for de samme brancher, der er fremgang og tilbagegang, med enkelte undtagelser og i forskellig grad. På Fyn har TV og radio fremgang på godt 2 %, mens der er tilbagegang på 50 % i Sydjylland. Undervisning er et af de større beskæftigelsesområder, her har Fyn også en fremgang på 10 %, mens Sydjylland har en fremgang på 2 %. I Sydjylland har råstofindvinding en markant fremgang på 70 %, mens den på Fyn har et fald på 85 %. Operationel service er et af de større beskæftigelsesområder, her har Sydjylland også en fremgang på 50 %, mens Fyn har en fremgang på 30 %. 8

9 Figur 9 Udviklingen i brancherne fra 2003 til 2013 i Sydjylland Fyn har mistet væsentligt flere arbejdspladser inden for landbrug og industri end Sydjylland. Fyn har fået flere arbejdspladser inden for privat service end i Sydjylland Figur 10 Udviklingen i brancherne fra 2003 til 2013 på Fyn Bygge og anlæg er et område, som bølger op og ned afhængigt af konjunkturerne, og lige nu har branchen det laveste antal arbejdsplaser i 10 år både på Fyn og i Sydjylland. 9

10 Udviklingen andelene af arbejdspladserne Andelen af arbejdspladser fra 2003 til 2013 har været faldende inden for landbruget, industrien samt bygge og anlæg, mens privat service og den offentlige sektor har en stigende andel af arbejdspladser. Den mest markante udvikling er faldet i andelen af industriarbejdspladserne på omkring 5 procentpoint, mens stigningen i andel af arbejdspladser for både privat service og offentlig sektor ligger på omkring 3 procentpoint. Cirkeldiagram 1 Arbejdspladser fordelt på sektorer i hele landet, 2003 og 2013 Den største forskel på sammensætningen af arbejdspladser i hele landet og Syddanmark er, at der er væsentligt flere arbejdspladser inden for privat service i hele landet, mens der er væsentlig flere inden for industrien i Syddanmark og til dels landbruget. Cirkeldiagram 2 Arbejdspladser fordelt på sektorer i Syddanmark, 2003 og

11 Der er markant forskel på Fyn og Sydjylland i sammensætningen af arbejdspladser. På Fyn er der en markant større andel af arbejdspladser inden for den offentlige sektor på over 6 procentpoint i forhold til Sydjylland. Omvendt har Sydjylland en væsentlig større andel af industriarbejdspladser på over 6 procentpoint i forhold til Fyn. Cirkeldiagram 3 Arbejdspladser fordelt på sektorer på Fyn, 2003 og 2013 Udviklingen med stigende og faldende andele af arbejdspladser sker inden for de samme sektorer på Fyn og i Sydjylland, men i forskellig styrke. På Fyn har industrien haft en markant tilbagegang på omkring 7 procentpoint de seneste 10 år, mens både privat service og den offentlige sektor har haft en fremgang på 4 procentpoint. I Sydjylland har industrien en tilbagegang på omkring 5 procentpoint, mens både privat service og den offentlige sektor har haft en fremgang på 3 procentpoint. Cirkeldiagram 4 Arbejdspladser fordelt på sektorer i Sydjylland, 2003 og

12 Arbejdspladser og arbejdsstyrken I Syddanmark er der flere i arbejdsstyrken, end der er arbejdspladser i 2013, mens der i hele landet er lidt flere arbejdspladser, end der er i arbejdsstyrken. Den væsentligste forskel i strukturen på Fyn og Sydjylland er, at på Fyn er der færre arbejdspladser i forhold til antal personer i arbejdsstyrken, mens der i Sydjylland er flere arbejdspladser, end der er personer i arbejdsstyrken. Det betyder, at Sydjylland må hente arbejdskraft uden for landsdelen for at fastholde arbejdspladserne, mens Fyn må eksportere arbejdskraft for at undgå ledighed. Over de seneste 10 år er antallet i arbejdsstyrken faldet mere end antallet af arbejdspladser, hvilket giver et øget pres på at få flere til at pendle til Sydjylland for at arbejde. På Fyn svarer faldet i arbejdsstyrken og antallet af arbejdspladser til hinanden. Figur 11 Udviklingen i antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken på Fyn og Sydjylland

13 Udvikling i uddannelsesniveauet for beskæftigede Fra 2009 til 2013 har uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede i Syddanmark været stigende. Beskæftigede med en videregående uddannelse er steget med 3 procentpoint, mens andelen af de faglærte er faldet med 1 procentpoint og de ufaglærte har et fald på 4 procentpoint. Inden for de videregående uddannelser er det de længere videregående uddannelser i Syddanmark, som har en markant fremgang på 11 pct., mens de mellemlange og kortere videregående uddannelser har en mindre tilbagegang på 1 til 2 procent. I hele landet er trenden den samme, men her har der også været en lille stigning i de korte uddannelser på 1 pct. og uændret udvikling for de mellemlange uddannelser. Figur 12 Udviklingen i beskæftigedes uddannelsesniveau i hele landet fra 2009 til 2013 Figur 13 Udviklingen i beskæftigedes uddannelsesniveau i Syddanmark fra 2009 til 2013 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 13

14 Udviklingen på Fyn og Sydjylland over de seneste 10 år har den samme tendens med små variationer. De faglærtes andel af de beskæftigede i Sydjylland er stort set uændret, mens der er et fald på 1 procentpoint på Fyn. På Fyn er personer med videregående uddannelse steget med 3 procentpoint, mens den er steget med 2 procentpoint i Sydjylland. Andelen af ufaglærte er faldet med 4 procentpoint i både Sydjylland og på Fyn. Ligesom i hele landet er der nu på Fyn flere beskæftigede med en videregående uddannelse, end der er ufaglærte. Der er omkring flere med en videregående uddannelse end ufaglærte på Fyn. Sammenlignes udviklingen for videregående uddannelser på Fyn og Sydjylland er det stort set den samme udvikling som gennemsnittet for Syddanmark. Figur 14 Udviklingen i beskæftigedes uddannelsesniveau på Fyn fra 2009 til 2013 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Figur 15 Udviklingen i beskæftigedes uddannelsesniveau i Sydjylland fra 2009 til 2013 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 14

15 Uddannelsesniveauet for beskæftigede Andelen af ufaglærte beskæftigede er omkring 30 pct. i både Syddanmark og hele landet, mens der er 4 pct. flere faglærte i Syddanmark og 4 pct. færre med en videregående uddannelse (VU) end i hele landet, jf. figur 16. Figur 16 Sammensætningen af uddannelsesniveauet for beskæftigede i hele landet, Syddanmark, Fyn Sydjylland i 2013 På Fyn er der omkring 4 pct. flere beskæftigede med en videregående uddannelse sammenlignet med Sydjylland, mens Sydjylland har 3 pct. flere faglærte og 1 pct. flere ufaglærte end Fyn, jf. figur 12. Ses der på uddannelsesniveauet inden for sektorer, jf. tabel 1, er der et klart billede i forholdet mellem hele landet og Syddanmark, idet hele landet har en større andel af beskæftigede med en videregående uddannelse inden for alle sektorer. Ligeledes er der på Fyn flere med en videregående uddannelse end i Sydjylland. Tabel 1 Andel af beskæftigede med videregående uddannelse (VU) på sektorer, 2013 Hele landet Syddanmark Fyn Jylland Andel Andel Andel Andel VU Beskæftigede Beskæftigede Beskæftigede Beskæftigede Landbrug og fiskeri 9,5 8,5 10,1 7,6 Industri og råstof 24,0 20,5 20,1 20,6 Bygge og anlæg 10,7 10,2 10,7 9,9 Privat service 25,2 18,7 21,2 17,0 Offentlig sektor 50,7 49,0 51,1 47,3 I alt 32,7 28,2 31,1 26,4 15

16 Beskæftigede med en lang videregående uddannelse Inden for alle sektorer er der flere beskæftigede i hele landet som har en lang videregående uddannelse (LVU) sammenlignet med Syddanmark. I hele landet er der markant flere LVU ere inden for finansiering og forsikring, rådgivning og den offentlig administration sammenlignet med Syddanmark. Tabel 2 Andel af beskæftigede med en lang videregående uddannelse (LVU) inden for sektorer, 2013 LVU`er Hele landet Syddanmark Fyn Sydjylland Landbrug og fiskeri 2,4 1,9 2,4 1,6 Industri og råstof 7,0 3,7 3,2 4,0 Bygge og anlæg 0,9 0,4 0,5 0,4 Privat service 9,2 4,2 4,8 3,8 Offentlig sektor 13,8 10,1 12,2 8,6 I alt 9,9 5,8 7,0 5,0 Fyn har flere beskæftigede med en lang videregående uddannelse (LVU) sammenlignet med Sydjylland, men ikke inden for alle sektorer og brancher. Inden for både maskinindustrien og møbelindustrien er der markant flere LVU ere i Sydjylland end på Fyn. Inden for især undervisning og sundhedsvæsnet er der flere beskæftigede LVU ere på Fyn sammenlignet med Sydjylland. Tabel 3 Andel af beskæftigede med en lang videregående uddannelse (LVU) inden for de 5 største brancher i industrien, 2013 Andel LVU`er Hele landet Syddanmark Fyn Sydjylland Fødevarer 3,3 2,0 2,1 2,0 Plastindustri 3,1 1,9 2,1 1,8 Metalindustri 1,6 1,3 1,4 1,3 Maskinindustri 6,1 4,9 3,2 5,7 Møbel industri 4,6 4,7 3,1 5,4 Tabel 4 Andel af beskæftigede med en lang videregående uddannelse (LVU) inden for de største brancher i privat service og bygge og anlæg, 2013 Andel LVU`er Hele landet Syddanmark Fyn Sydjylland Bygge og anlæg 0,9 0,4 0,5 0,4 Handel 3,2 1,8 2,0 1,7 Transport 3,1 1,0 1,3 0,9 Hoteller og restauranter 1,2 0,6 0,6 0,7 Finansiering og forsikring 14,6 4,7 4,7 4,7 Ejendomshandel og udlejning 5,8 3,5 4,0 3,2 Rådgivning 30,0 18,8 19,9 18,1 Operationel service 4,5 2,1 2,4 1,9 Tabel 5 Andel af beskæftigede med en lang videregående uddannelse (LVU) i den offentlige sektor, 2013 Andel LVU`er Hele landet Syddanmark Fyn Sydjylland Offentlig administration 21,5 13,3 14,5 12,5 Undervisning 21,6 15,9 18,6 13,4 Sundhedsvæsen 20,9 18,5 20,5 16,6 Sociale institutioner 2,1 1,0 1,2 0,8 16

17 Pendling Netto er der omkring personer, som pendler ud af Syddanmark for at arbejde i en anden region. Denne pendling dækker over, at godt pendler ud fra Fyn for at arbejde, mens godt pendler ind til Sydjylland for at arbejde. Sydjylland har altså en større ind- end udpendling, og det modsatte gør sig gældende for Fyn, som har en markant større ud- end indpendling. Figur 17 Ind- og udpendling af Syddanmark, Fyn og Sydjylland i 2013 På Fyn er det kun Odense som har en netto indpendling. Netto ind- eller udpendling i figur 18 på næste side er beregnet som en procentandel af de beskæftigede i kommunen. Odense er i figuren afbilledet til -10 %. Et negativ fortegn i figuren betyder en netto indpendling, mens et positiv tal betyder en netto udpendling. På Fyn er Odense den eneste kommune med en netto indpendling og er dermed et arbejdskraftcenter. De øvrige kommuner på Fyn har en netto udpendling og er dermed arbejdskraftoplande. Særligt kommunerne, som ligger tæt på Odense, har en høj pendling ind til Odense. I Sydjylland er der flere kommuner som har en netto indpendling, herunder Esbjerg, Kolding, Fredericia og Billund, mens Sønderborg og Aabenraa har en marginal indpendling (arbejdskraftcentre). De øvrige kommuner i Sydjylland har en netto udpendling (arbejdskraftoplande). 17

18 Figur 18 Nettoudpendling af kommunerne i Syddanmark i procent af beskæftigede, 2013 Nettoindpendlingen til Sydjylland sker inden for de fleste brancher på nær Information og kommunikation og marginal indpendling til finansiering samt ejendomshandel. Industrien er den branche, som antalsmæssigt har flest indpendlere efterfulgt af den offentlige sektor. Fra Fyn er der en nettoudpendling fra alle brancher på nær landbruget. Handel og transport har den største antal udpendlere efterfulgt af industrien og den offentlige sektor. Tabel 6 Andel nettoudpendling fordelt på brancher, 2013 Nettoudpendling Fyn Sydjylland Landbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning 18 6 Erhvervsservice Offentlig sektor Kultur og fritid Nettoudpendling

19 Forventninger til udviklingen i uddannelsesbehovet, beskæftigelsen og befolkningen Uddannelse Historisk set har uddannelsesniveauet været stigende. En fremskrivning af behovet for uddannet arbejdskraft frem til 2020 viser, at efterspørgslen efter arbejdskraft med en videregående uddannelse forventes at overstige udbuddet af uddannet arbejdskraft med , mens efterspørgslen efter faglærte er højere end udbuddet. For de faglærte viser fremskrivningen et overudbud på personer. Det er især personer med en videregående uddannelse, der er mangel på. Den største mangel vil være på personer med en kort videregående uddannelse, efterfulgt af personer med mellemlang uddannelse, mens behovet for personer med en lang videregående uddannelse vil være knap så udtalt. Figur 19 Efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i 2020 i Syddanmark 1 Antal Mangel på uddannet arbejdskraft i Syddanmark, Ufaglærte Faglærte Videregående Kilde: AE og egne beregninger Beskæftigelsen I tabel 7 er vist, hvordan en stigning i beskæftigelsen på personer fra 2012 til 2020 vil fordele sig på sektorer i Syddanmark. Den samlede stigning i beskæftigelsen på personer er beregnet ved en nedskalering til Syddanmark ud fra forventningerne i Regeringens Vækstplan Beregninger bag fremskrivningen er med baggrund i AE analyse Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse 2013, ligesom fremskrivning inden for sektorer i Syddanmark ligeledes er med inspiration fra AE, jf. tabel 7 19

20 Tabel 7 Nedskalering af beskæftigelsen frem til 2020 på sektorer i Syddanmark Sektorer/arbejdssteder Udvikling til 2020 i procent Landbrug ,8 Råstofindvinding ,2 Industri ,5 Forsyningsvirksomhed ,4 Bygge og anlæg ,4 Handel/transport/hoteller ,5 Service ,4 Offentlig sektor ,3 Uoplyst ,2 I alt ,5 Kilde: Regeringens Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job 2013 og egne beregninger Fremskrivningen følger den historiske trend, hvor landbruget og industrien som helhed har en beskæftigelsestilbagegang, mens privat service og offentlig sektor har en beskæftigelsesfremgang. Bygge og anlæg har ligeledes en beskæftigelsesfremgang, idet udgangspunkt for fremskrivningen er en historisk lav beskæftigelse for byggesektoren. Befolkningen Befolkningsfremskrivningen for årige i Syddanmark viser en tilbagegang på over personer fra 2012 til Det er kun Odense Kommune, som forventes at have en fremgang for personer i den erhvervsaktive alder, mens Vejle, Fredericia og Kolding vil have en stort set uændret befolkning i den erhvervsaktive alder. Det er særligt øerne Langeland, Ærø og Fanø, som forventes at have en markant tilbagegang for årige, ligesom de sønderjyske kommuner Tønder og Aabenraa har stor tilbagegang sammen med flere fynske kommuner. 20

21 Figur 20 Udviklingen for befolkningen i alderen år i de syddanske kommuner i procent,

22 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Dannebrogsgade 3, 2. sal 5000 Odense C Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ANALYSEN: Fuldmægtig Egon Vestergaard, tlf TILMELD DIG OGSÅ BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARKS NYHEDSBREV PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ TILSENDT INFORMATION OM OFFENTLIGGØRELSER AF BL.A. DE KOMMENDE ARBEJDSMARKEDSBALANCER, NYE LEDIGHEDSTAL OG ANDRE ANALYSER M.M. 22

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Dato: 06.03.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedsrådene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, september 2006 Indholdsfortegnelse 0. Forord...4 1. Arbejdskraftbalancen

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé.

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked 30. marts 2017. Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked Udvikling i beskæftigelsen 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 1996 1997

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Dato: 27.02.2017 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 1 2. Væksten

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF 5 JYSKE KOMMUNER I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF 5 JYSKE KOMMUNER I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF 5 JYSKE KOMMUNER I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet Syddanmark MARTS 212 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere