ISSN Nr. 4 Nobember årgang. rett.dk. vedlagt i dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 1901-1717. Nr. 4 Nobember 2008 20. årgang. rett.dk. vedlagt i dette nummer:"

Transkript

1 ISSN B Nr. 4 Nobember årgang rett.dk KALENDER 2009 vedlagt i dette nummer:

2 redaktionen Kære alle rett nyt læsere Annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse: Plus Tryk Postboks Skanderborg Telefon hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet. Redaktion: Bent Sewohl Ulsøparken 1, 6. sal, lejl Brøndby Strand Tlf Tekst til bladet: Hvis du ønsker noget bragt i rett nyt, skal du sende det til redaktionen. Jeg er kommet til at påtage mig hvervet som redaktør af rett nyt. Håber det bliver en gensidig fornøjelse. Mangler bare, at flere forældre melder ud, vedrørende deres oplevelser med vores børn. Gerne gode som dårlige. Jeg er selv 61 år og far til Malene (29 år), som er hjemmeboende. Er gift med Bente (55 år). Som NYT tiltag foreslår jeg en fast rubrik, som hedder: fra forældre til forældre Den starter så med Bente, så har I bare at følge efter ikke? På genkig den gamle redaktør Bent Sewohl læser deadline Blad nr. 1/2009: februar 2009 Blad nr. 2/2009: maj 2009 Blad nr. 3/2009: august 2009 Blad nr. 4/2009: oktober 2009 Redaktionen Læser deadline... side 2 Nyt fra bestyrelsen Center for Rett Syndrom Aktivitetskalender... side 3 Referat af ordinær generalforsamling... side 5 Verdenskongres i Paris... side 7 Musik og bevægelse Bestyrelsens guf... side 9 Min hverdag... side 11 Ny socialrådgiver på Kennedy Centret, Center for Rett syndrom.... side 13 Ny videnskabelig litteratur om Rett Syndrom... side 15 Fra forældre til forældre.... side spørgsmål til Malene.... side 19 indhold Siddestillingsanalyse på HjælpemiddelCentralen.... side 21 Bestyrelsen Kontaktliste... side 27 Rett Syndrom og kriterier Facebook... side 28

3 Nyt fra bestyrelsen Kære medlem Så blev det efterår og vi går den mørke og hyggelige tid i møde. Bestyrelsen er netop hjemvendt fra Paris, hvor vi har deltaget i verdenskonferencen omkring Rett syndrom. Konferencen omfattede mange forskellige foredrag og workshops. Vi havde samtidig lejlighed til at være sammen med deltagere fra det danske Rett center samt deltagere fra det svenske Rett center. Vi mødtes ligeledes med de andre nordiske Rett foreninger. Så ber 2009, som vil blive afholdt i velkendte omgivelser i Sønderborg. Det skal dog siges, at hotellet indvendigt er blevet total nyrenoveret for over 20 mio. kr., så det bliver helt sikkert en behagelig oplevelse. Vi ønsker jer alle et rigtig hyggeligt efterår. Mange hilsner Jørgen Askholm Center for Rett syndrom Socialrådgiver Mette Dalby kan kontaktes på : fredage mellem 8-14, hvor hun er på Kennedy Centret, torsdage fra kl , hvor hun arbejder hjemmefra. Hun kan også kontaktes på mail: (se side 13) OBS! Det meste af Kennedy Centret er nu flyttet tilbage til Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup, i en hel ny bygning. Det gælder også Center for Rett syndrom. Skal I til Center for Rett syndrom er det for fremtiden, der I skal møde op. Jytte Bieber Nielsen turen gav mange gode oplevelser og indtryk samt der var tid til at pleje vores netværk. Vores Rett-weekend på hotel LEGOLAND var jo en meget stor succes med over 220 deltagere. Vi havde vejret med os til at være i LEGOLAND parken. Der blev afholdt nogle rigtige gode foredrag og morgen og aften buffetterne var jo i særklasse. Vi er så småt begyndt at planlægge vores næste Rett-weekend i septemaktivitetskalender oktober 2008 Rett Syndrom verdenskonference i Paris 1. november 2008 Norsk forældreforening afholder Rett Syndrom fagseminar i Oslo 18. november Bestyrelsesmøde september 2008 Weekendkursus på Scandic hotel i Sønderborg 3

4 Referat af ordinær generalforsamling den 5. september 2008 på Hotel Legoland 1. Valg af dirigent Inge Pyskow blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning Winnie gennemgik bestyrelsens beretning. 3. forelæggelse af det reviderede regnskab Kurt gennemgik regnskabet for Der blev stillet spørgsmål til indtægten ved Rett Nyt. Pga. annoncerne modtager vi ca kr for at udsende Rett Nyt. Disse penge kan anvendes til betaling for indlæg. Der blev desuden spurgt til hvorfor der har været relativt stort overskud hvert år de seneste år. Bestyrelsen svarede at dette skyldes de nye indtægter for Rett Nyt samt vores succes indenfor fundraising i år og sidste år. I år forventes ikke overskud pga. de store udgifter til de to jubilæumsarrangementer. Det er bestyrelsens hensigt at de indkomne midler anvendes i løbet af året således at foreningens aktiver ikke forsat øges. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet, som er på 185 kr for enkeltmedlemmer og 275 kr for familier og institutioner. Dette blev vedtaget. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Kurt Jensen (kasserer), Jan Nielsen og Iben Hjarsø Alle tre ønskede at genopstille og blev valgt. 6. Valg af suppleanter På valg er: Maria Ørum Engel Maria ønskede ikke at genopstille. Rasmus Laustsen stillede op og blev valgt. 7. Valg af revisorer På valg er Arne Pedersen og Kurt Lund. Begge genopstille og blev valgt. 8. Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har stillet følgende forslag: Fagfolk og institutioner skal have gratis medlemskab af Landsforeningen Rett Syndrom. Dette for at få udbredt viden om Rett Syndrom til så mange som muligt, der arbejder med personer med Rett Syndrom. Der blev udtrykt ønske om at institutioner ikke bør have stemmeret i foreningen, dvs. at de enten kan optages som passive medlemmer eller at de samles i en informationsliste, som får tilsendt Rett Nyt uden at være medlemmer af foreningen. Der blev gjort opmærksom på at et højt antal medlemmer er nyttigt ved fundraising. Desuden blev det nævnt at der skal en vedtægtsændring til at kunne gennemføre forslaget. Beslutning: Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og præsenterer dette inklusiv vedtægtsændringen på næste generalforsamling. Der oprettes en liste over institutioner hurtigst muligt med henblik på at begynde at sende Rett Nyt ud til så mange som muligt. 9. Eventuelt Information om nordisk forum for fysioterapeuter omkring Rett Syndrom bør udsendes. Verdenskonference i Paris d / : Foreningen tilbyder 2000 kr per familien, hvis man har lyst til at deltage. Tilmeldingsfrist til konferencen er 19/9. Jyttes liste over familier blev sendt rundt for opdatering. Ludvig og Sara Elsass fond har netop givet kr til dette Legoland arrangement. Rehab messen vil til næste år være i Fredericia der bliver brug for hjælp til at stå på vores stand sammen med andre foreninger under Sjældne Diagnoser. Bent Sewohl har meldt sig til at være redaktør af Rett Nyt stor tak til Bent. Det blev forslået at afholde flere kurser for fagfolk. F.eks. temadag af Henrik fys og Gitte Rønde til undervisning af fagfolk, familier og plejefamilier. Jytte fortalte at det pga. manglende ressourcer er vanskeligt for Center for Rett Syndrom at arrangere kurser. Der er søgt om flere penge bl.a. til at have 2 fysioterapeuter på centret. Forslag: Ansættelse af professional fundraiser. Det blev oplyst at bestyrelsen desværre har modtaget meddelelse om at Trine Andersen (født 1982) er afgået ved døden. 5

5 Verdenskongres i Paris oktober 2008 Torsdag d. 9. oktober mødtes vi bestyrelsen - i lufthavnen for at drage til verdenskongres i Paris. Vi ankom til hotellet ved 6- tiden om aftenen og fik os indlogeret der opstod først en smule forvirring om fordelingen af værelserne - men vi fik dog hurtigt løst problemerne, så Jørgen og Kurt ikke skulle deles om en seng, der kun var 120 cm bred. Om aftenen blev det omfangsrige program gennemgået og vi fordelte de forskellige foredrag mellem os, så alle foredragene, så vidt muligt blev dækket. Vi kunne dog se, at indholdet af nogle af foredragene var på så højt et fagligt niveau, at det ville være begrænset, hvad vi som forældre ville få ud af det, hvis man ikke besad den nødvendige faglige ekspertise. Klokken 8.30 næste morgen mødte vi op på Maison de la Mutualité, hvor vi skulle indregistreres. På grund af franskmændenes alternative stavemåder af vores navne, varede det lidt inden vi alle var blevet registreret og fik udleveret materialet til kongressen. Første punkt på programmet kl var oplæsning af en meddelelse fra den franske præsident Nicolas Sakozy. Derefter og frem til selve åbningsceremonien var der en række indlæg om Sjældne Diagnoser i Europa og hvor vigtigt det er, at få udarbejdet en fælles politik indenfor EU på Sjældne området. Alle disse foredrag var på fransk og skulle simultantolkes til engelsk, men desværre havde de fået fat i en tolk, som mildt sagt, var elendig, så det var meget vanskeligt at få en sammenhæng i indholdet af indlæggene. Det var jo en lidt ærgerlig start på kongressen. Winnie og Vibeke benyttede frokosten og eftermiddagen til at holde møde med de svenske, norske og finske repræsentanter om det nordiske samarbejde. Kl begyndte den officielle åbningsceremoni selvfølgelig også på fransk, men nu havde de dog fået fat på en tolk, som kunne oversætte. Efter åbningsceremonien og frem til kl. 20 talte bl.a. Adrian Bird fra Edinburgh, England (det er ham med muse-forsøgene). Dagen sluttede med en reception på rådhuset i Paris, som er en imponerende bygning med meget smukke sale. Der blev igen holdt taler på fransk denne gang helt uden oversættelse og derefter var der lidt at spise og drikke, hvilket var højst tiltrængt, da klokken efterhånden var blevet 22. Lørdag morgen var vi klar igen til at deltage i de forskellige workshops. Der var mange virkelig interessante workshops hele lørdagen og indimellem ærgrede man sig over, at man kun kunne være et sted af gangen. Lørdag eftermiddag blev det årlige møde i RSE (Rett Syndrome Eurupe) afholdt, her var vi også repræsenteret. Den sidste session sluttede kl. 19 og jeg tror, at vi alle følte, at vi var fyldt op til randen med indtryk og informationer. Vi havde inviteret teamet fra Dansk Center for Rett Syndrom på middag lørdag aften og havde en rigtig hyggelig aften. Vi syntes, at det er meget vigtigt, at have et tæt og godt samarbejde med Dansk Center for Rett Syndrom. Søndag morgen var vi på den igen og mødtes kun i frokostpausen og i de korte pauser mellem foredragene, hvor vi lige kunne nå at få en kop kaffe og udveksle korte bemærkninger om de foredrag, vi netop havde overværet, før vi hastede videre til næste foredrag. Skulle man have et ledigt øjeblik var der endvidere udstilling med materiale fra de forskellige lande. Bl.a. havde Dansk Center for Rett Syndrom en poster, som beskrev formålet og aktiviteterne på centeret. Musikterapeuten fra det svenske Rett Center demonstrerede og solgte den nye DVD The Musement som bliver omtalt andet steds i bladet. Vi har indkøbt et svensk og et engelsk eksemplar til foreningen, som det vil være muligt at låne for foreningens medlemmer. Mandag var hjemrejse dag, men vi havde dog tid til at få set lidt af Paris og det var dejligt at have en dag, hvor vi kunne fordøje alle de input, vi havde fået i løbet af de foregående dage. I de kommende numre af Rett Nyt, vil vi bringe sammendrag af nogle de forskellige foredrag og workshops. Susanne Sindt 7

6 Musik og bevægelse The material The Musement described below will be presented as an oral presentation at the World Rett Syndrome Congress in Paris, and it will be possible to buy or at least order a Swedish or an English version. We hope that you will take a look at the material and consider if it could be a good idea to translate it into other languages. English might be international enough, but if you are interested and if you think it is worth the effort, it is possible. Kind regards Märith Bergström-Isacsson & Gunilla Larsson Swedish Rett Center The Musement amusement with music and movement. A rhythmic movement class for children with Rett syndrome or any children who like to move to music. The Musement is a music and movement programme developed by music therapist Märith Bergström-Isacsson and physiotherapist Gunilla Larsson at the Swedish Rett Center, Frösön, Sweden. The songs and movements are intended for young children with or without disabilities. Working with body movements purposefully, beginning when children are small small enough to sit on an adult s lap can help prevent future problems. It is much easier and more fun to do the movements if there is a reason for doing so. Movement is integral to these specially written songs, providing participants with an enjoyable experience. Otherwise, it is all too easy to become so focused on training that joy and happiness are forgotten. The book contains a brief introduction to the authors and composer, as well as their thoughts about the book. Each song and movement is also accompanied by a brief description of how to perform the movements, and the objectives they are intended to achieve. The material has been carefully formulated and each exercise contains objectives both for music therapy and physiotherapy. Musement works with multiple senses, both from the inside out and the outside in. The material includes an animated film created by the film team Tanti-loop Film to illustrate the exercises. Chokolade Cookies Bestyrelsens Guf Ved hvert bestyrelsesmøde får vi lidt sødt til at styrke os på. Her er en opskrift på cookies som altid lykkes og smager skønt.» 24 små eller 12 kæmpe «175 g mørk chokolade 150 g mel ½ tsk bagepulver 1 knivspids salt 1 stang vanilje 125 g smør 100 g brun farin 75 g sukker 1 æg Rør blødt smør, sukker, brun farin og vanilje sammen. Rør ægget i. Rør mel, salt og bagepulver i. Tilsæt groft hakket chokolade. Sæt ca. 6 eller 12 dej tårne på hver bageplade med bagepapir. Bages ca min ved 175 grader. Hellere for lidt end for meget. Prøv dig frem. Køler af på en rist. De er bløde når de er varme men bliver sprøde når de bliver kolde. Winnie N. Pedersen 9

7 Min hverdag!» Fortalt af Sarah, 9 år Rugbrødsmadder med pålæg, som så bliver blendet til frokost. Min skoletaske bliver pakket. Jeg siger farvel til mor, lillebror Mads og lillesøster Emilie. Ud til bilen og så afsted. Min far kører mig i skole hver dag og henter mig igen om eftermiddagen. Når jeg kommer hjem fra skole, får jeg korset af og ligger enten på mit hæve/ sænkebord eller på gulvet sammen med min lillesøster for at hvile ryggen. Det er bare så skønt. Min far strækker mig også ud. Det er super-behageligt. Imens ligger jeg og kigger op i loftet hvor mor har hængt Diddle-bamser op. Jeg elsker Diddlebamser. Jeg plejer at vække min far kl. ca Han kan være noget svær at få liv i nogle gange. Især hvis jeg har været en hel del vågen om natten, men jeg er stædig, så jeg bliver bare ved til han vågner. Så kommer jeg i bad og får tøj på. Og så er det tid til min dejlige morgenmad, som far selv laver. Det er havregrød eller müsligrød og så hakker han rosiner, tørrede dadler, abrikoser eller lignende og putter i. Og nogle gange også chokolade..uhmmm... Mens jeg spiser står jeg i NF-walker, så der kommer vægt på mine ben og led. Jeg går i skole i Roskilde. Når vi kommer til skolen, far og jeg, sætter far mig i ståstativ og så går jeg til morgensang. Så starter skoledagen. Vi er 6 i klassen. Om eftermiddagen går jeg i SFO og far kommer så og henter mig igen ved tiden. Om torsdagen går jeg til ridning i Jægerspris. Jeg rider på Haff. Det er en rigtig sød hest. Jeg rider med bagrytter og der er en der trækker hesten. Jeg elsker at ride! Så kommer jeg i vejrtrækningsvest, for at få hjælpe til at aktivere mine lunger. Vesten er tilsluttet en kompressor og en styreboks. Først ligger jeg på albuerne, for at træne mine nakkemuskler. Det siger far er vigtigt. Så ligger jeg på maven og slapper helt af. Det er skønt. Jeg ligger og ser fjernsyn. Jeg vil helst se Teletubbies, Rasmus Klump eller Peter Plys. Og når filmen er ved at være færdig eller der er noget jeg ikke gider at se, så brokker jeg mig højlydt. Så er jeg klar til at tage i skole. Min mor laver en dejlig madpakke til mig. Så er det igen tid til at stå i NF-walker, mens jeg hjælper med at lave aftensmad. Fortsættes side 13 11

8 meget. Jeg elsker Helle. Ofte ligger vi bare på gulvet sammen med mine søskende og læser og pjatter. Vi spiller også computer, f.eks. Fætter Kanin. Helle giver mig også massage. Vi bruger kokosolie og fodsalve. Og det allerbedste er det der lille 3-benet massageapparat, som er specielt dejlig for ryggen og benene. Vi hører altid hyggemusik imens, kassisk eller stille børne-godnatsange. Min lillebror giver mig også mad en gang imellem. Det nyder jeg meget. Jeg har også en sækkestol. Den er skøn at sidde i uden korset. Nogen gange kommer Helle og besøger mig. Helle var min kontakt-pædagog fra børnehaven. Vi hygger rigtig Når klokken er ved at være er jeg bare så træt. Så får jeg nattøj på og bliver puttet. Jeg får altid sunget nogle sange. Min yndlingssang er Puff, men der er også mange andre gode. Så sover jeg. Godnat! Ny Socialrådgiver på Kennedy Centret, Center for Rett syndrom Jeg hedder Mette Vagner Dalby og jeg startede pr. 1. september 2008 som Marianne Engels afløser på socialrådgiverposten. Jeg sidder fysisk i det nybyggede Center i Glostrup hver fredag. Torsdag arbejder jeg hjemmefra, og der har I mulighed for at træffe mig om aftenen hvis det passer jer bedre. Træffetid: torsdag kl til og fredag kl på telefon eller på I kan rette henvendelse til mig om sociale spørgsmål. Det kan være i forhold til lovgivningen, men prøv at ring eller skriv hvis I er i tvivl om jeg kan hjælpe. Ofte vil jeg så kunne pege på hvem I skal henvende jer til, hvis det ikke hører ind under mig. Min stilling er indtil videre frem til den 31. december 2010, da den er baseret på en satspuljebevilling. Om mig selv kan jeg fortæller at jeg er uddannet socialrådgiver fra den Sociale Højskole i København i Jeg har arbejdet som socialrådgiver i kommuner både i Jylland og i Storkøbenhavn, og det har primært været med familier med handicappede børn, men jeg har også arbejdet en del år med visitering til plejehjem, handicapvenlige boliger m.m. Ud over at være ansat på Kennedy Centret arbejder jeg også 30 timer om ugen med familier med handicappede børn ml. 0 og 12 år i Handicapcenter København i Københavns Kommune. Jeg er også i gang med en diplomuddannelse indenfor børneområdet. I min fritid fylder min familie meget. Specielt mine to drenge på 3 og 5 år. 13

9 Ny videnskabelig litteratur om Rett Syndrom Evaluation of CSF neurotransmitters and folate in 25 patients with Rett disorder and effects of treatment. Temudo T, Rios M, Prior C, Carrilho I, Santos M, Maciel P, Sequeiros J, Fonseca M, Monteiro J, Cabral P, Vieira JP, Ormazabal A, Artuch R. (Portugal) Brain Dev Jun 20. Neurotransmittere og folat i cerebrospinalvæsken, CSF, hos 25 patienter med RTT og effekten af behandling vurderes. Det har været postuleret, at der under sygdomsudviklingen sker ændringer i koncentrationen af visse signalstoffer i hjernen og i folat, hvilket her revurderes. Folat og nogle signalstoffer blev undersøgt i CSF. Hos 32% var folat under referenceværdien. Hos disse blev startet behandling med folinsyre. Patienter blev bedømt klinisk bl.a. vha. video. Der sås ingen klinisk bedring efter 6 mdr. 3 havde lave værdier af et stofskifteprodukt af et bestemt signalstof. To af disse blev behandlet med medicin mod depression, som øger mængden af dette stof og én udviste klinisk bedring. Konklusionen var, at tilskud af folinsyre ikke har nogen virkning på forløbet af RTT. De lette signalstof-forandringer, som kan medvirke til sygdomsudviklingen, tydeliggør behovet for yderligere studier i klinisk og genetisk velkarakteriserede patienter med RTT. Aging in people with specific genetic syndromes: Rett syndrome. Halbach NS, Smeets EE, Schrander-Stumpel CT, van Schrojenstein Lantman de Valk HH, Maaskant MA, Curfs LM. (Holland) Am J Med Genet A Aug 1;146A(15): Aldring i mennesker med specifikke genetiske syndromer: Rett syndrom Der er kun lidt viden om aldring i RTT. I samarbejde med den hollandske RTT forældreforening blev 70 spørgeskemaer sendt ud til kontaktpersoner for alle med diagnosen RTT, der var mindst 16 år. Skemaet indeholdt generelle spørgsmål, spørgsmål om leveforhold, færdigheder, fysisk og psykisk sygdom. Svarprocenten var 76. Generelt syntes voksne med RTT at være rimeligt raske, men deres neurologiske, vejrtrækningsmæssige og adfærdsmæssige tilstand lod til at have stor indflydelse. Afhængighed af et højt plejeniveau blev bekræftet. I modsætning til undervægt viste overvægt sig at være af undervurderet betydning. Den generelle sygdomsprofil blev bekræftet med hensyn til den tiltagende kyfose (fremoverbøjning af rygsøjlen) og den forbedrede kommunikation og autonome dysfunktion i den ældste gruppe sammenlignet med de yngre aldersgrupper. Forholdene angående autonom dysfunktion fortjener mere medicinsk bevågenhed, specielt sammenhængen mellem søvn, vejrtrækning og adfærd i RTT. Undersøgelser, hvor man følger de samme mennesker over en årrække, koblet med analyser af genotype-fænotype (den enkelte mutations indvirkning på sværhedsgraden af symptomer) vil være nødvendige for at få indsigt i de individuelle ændringer af helbred og i behov for støtte. Bone Mineral Content and Bone Mineral Density Are Lower in Older than in Younger Females with Rett Syndrome. Motil KJ, Ellis KJ, Barrish JO, Caeg E, Glaze DG. (USA) Pediatr Res Jun 4. Indhold og tæthed af knoglemineral er lavere i ældre end i yngre kvinder med RTT. Selvom mangler i knoglemineralisering er blevet påvist ved RTT, er hyppigheden af lav knoglemineraltæthed og dens sammenhæng med knoglebrud ikke blevet karakteriseret fuldt ud i piger og kvinder med RTT. Derfor målte denne gruppe indholdet af knoglemineral (BMC) og knoglemineraltætheden (BMD) med en speciel røntgenundersøgelse i en gruppe på 50 piger og kvinder med RTT i alderen 2-38 år. Der var dokumentation for MECP2-mutation, knoglebrud og skoliose. Hyppighed af BMC og BMD med relativt (altså sammenlignet med normale piger/kvinder) meget lave værdier var henholdsvis 59% og 45%. Skønt de absolutte værdier øgedes med alderen var de relative værdier betydeligt lavere hos de ældre end hos de yngre med RTT. Hyppigheden af knoglebrud og skoliose var henholdsvis 28% og 45%. Der var sammenhæng mellem relativt lav BMD og både knoglebrud og skoliose. Mangler i BMD sås ved Fortsættes side 17 15

10 en lang række af MECP2-mutationer. Dette understreger betydningen af en bedre forståelse af MECP2 s betydning for reguleringen af knogleomsætningen. FOXG1 is responsible for the congenital variant of Rett syndrome. Ariani F, Hayek G, Rondinella D, Artuso R, Mencarelli MA, Spanhol-Rosseto A, Buoni S, Spiga O, Ricciardi S, Meloni I, Longo I, Mari F, Broccoli V, Zappella M, Renieri A. (Italien) Am J Hum Genet Jul;83(1): FOXG1 er ansvarlig for den medfødte variant af Rett syndrome. De fleste tilfælde af RTT, hvor den tidlige udvikling tilsyneladende er normal, skyldes mutationer i MECP2 på X-kromosomet. Her rapporteres om 2 piger med den medfødte variant af RTT, hvor der ikke er nogen normal tidlig udvikling. Nu har man fundet mutation i et gen, der kaldes FOXG1, hos disse piger. Genet ligger ikke på X-kromosomet. Det koder for et protein, Foxg1, der ligesom Mecp2-proteinet, har betydning for hjernens udvikling. Man antager, at de 2 proteiner deler en fælles mekanisme i neuronernes udvikling. Environmental enrichment ameliorates a motor coordination deficit in a mouse model of Rett syndrome-- Mecp2 gene dosage effects and BDNF expression. Kondo M, Gray LJ, Pelka GJ, Christodoulou J, Tam PP, Hannan AJ. (Australien) Eur J Neurosci Jun;27(12): Forbedrede (udfordrende) omgivelser forbedrer den motoriske koordination i en musemodel af Rett syndrom Effekt af mængden af Mecp2 gen og ekspressionen af BDNF. RTT er karakteriseret ved en tilsyneladende normal tidlig udvikling efterfulgt af tilbagegang i den tidlige barndom mht. erhvervet indlæring og motoriske færdigheder. For at undersøge, om faktorer fra omgivelserne kan indvirke på dette forløb, testede man effekten af en forbedring af omgivelserne fra 1-måneds-alderen på adfærden hos mus med MECP2-mangel. (Forbedringen var f.eks. større bur, tunneller, labyrinter, hjul, med andre ord udfordringer og stimulation) Man fandt, at berigelsen forbedrede den motoriske koordination hos hun-musene, men ikke hos han-musene. Denne kunne også forbedres ved træning i MECP2-mus, men forværredes så i de efterfølgende uger. De forbedrede omgivelser fik musene til at ligne normale mus mht. den motoriske koordination (altså uden træning). Mængden af BDNF(et protein af betydning for hjernens udvikling og funktion, som Mecp2 har indflydelse på) var henholdsvis 75% og 85% hos MECP2-mus uden og med berigede omgivelser i forhold til mængden i normale mus. Fundet tyder på en positiv indvirkning af forbedrede omgivelser i denne musemodel for RTT. Denne indvirkning skyldes måske den normale kopi af MECP2 i hun-musen, idet han-musen med kun 1 defekt kopi ikke fik bedre koordination. Environmental enrichment alters locomotor behaviour and ventricular volume in Mecp2(1lox) mice. Nag N, Moriuchi JM, Peitzman CG, Ward BC, Kolodny NH, Berger-Sweeney JE. (USA) Behav Brain Res Jul 18. Denne gruppe har fundet noget tilsvarende. Min kommentar: Disse forsøg har man kunnet lave, fordi man op forhånd vidste, at musene havde MECP2-mangel, hvorfor man kunne sætte ind med den tidlige stimulation. Det har man endnu ikke mulighed for hos mennesker, fordi diagnosen stilles så sent i forhold til udvikling af symptomer. Udvalgt, oversat og forkortet fra gov/pubmed/ af Jytte Bieber Nielsen fra forældre til forældre Vi er interesseret i at høre om nogle af jer har gode erfaringer med botilbud eller ideer for oprettelse, gerne nær Brøndby. Malene er skrevet op til døgntilbud i Gentofte, men der er lang venteliste og desværre ikke så tæt på os, som vi kunne ønske. Hvis I har, så kontakt os på mobil Hilsen Bent, Malene & Bente. 17

11 Malene Sewohl. 2) Hvornår blev du født? Den 13. januar ) Hvor bor du? Når det er vinter bor jeg i lejlighed i Brøndby Strand og om sommeren i et fint kolonihavehus i Brøndby. 4) Hvad hedder din mor og far? Bente og Bent. 5) Har du søskende - hvem? 11) Går du til noget i fritiden? Nej, men via mit dagtilbud er jeg i Snoezelhus, fysiopterapi, hvor jeg bl.a. cykler og jeg er medlem af Solhuskoret. 12) Hvad kan du lide at lave derhjemme? Høre musik og hygge med min mor og far. 13) Hvad kan gøre dig glad? Massage på kinderne det kan få mig til at skrupgrine. 14) Hvad kan gøre dig vred? Når andre ikke forstår mine tegn. Ja, 2 halvsøskende, Bolette på 38 år og Christian på 35 år. 15) Hvad er din yndlingsmusik? 6) Har du bedsteforældre? 16) Hvilken film/fjernsynsprogram kan du bedst lide at se? Nej, desværre ikke. 7) Bor du nogengange et andet sted (aflastning)? Ja, på Margrethehøj i Roskilde. 8) Kan du gå selv? Nej. 9) Har du epilepsi? Ja. 10) Din beskæftigelse? Jeg er i dagtilbud i Blindenetværket, Satelitten i Gentofte. Malene Sewohl 1) Dit navn? Danser med drenge & Kim Larsen. The Voice & MTV. 17) Har du et kæledyr? Nej. 18) Hvad er din livret? Karrysild og laks. 19) Din bedste ferie hvor var det henne? Italien og Skagen. 20) Har du et godt billede af dig selv som vi må se? Ja. 19

12 Siddestillingsanalyse på HjælpemiddelCentralen Mette har for nylig været til siddestillingsanalyse på HjælpemiddelCentralen. Vi kan varmt anbefale en sådan analyse til andre, derfor dette indlæg. Baggrunden for beslutningen om at få foretaget en siddestillingsanalyse Vi hørte første gang om en siddestillingsanalyse fra nogle forældre til en dreng der også sidder i kørestol. Da Mette i lang tid har siddet dårligt i sin kørestol, og sidder forskelligt afhængig af hvordan hun har det, tænkte vi, at det var en god idé at få lavet en sådan analyse. Vi ansøgte derfor hjælpemiddelafdelingen i Herlev kommune, og fik efterfølgende bevilget en siddestillingsanalyse på HjælpemiddelCentralen i Rødovre. Vi havde en forventning om, at en siddestillingsanalyse ville kunne medvirke til, at Mettes nuværende stole tilpasses korrekt, og/eller hjælp og vejledning til valg af evt. ny(e) stole. Mette har behov for at sidde ordentligt både med og uden korset. Helt konkret drejer det sig om flg. problemstillinger: Mette er blevet skæv i ryggen; hælder til højre side. I de nuværende stole sidder Mette derfor og hælder til højre side. Derfor er der behov for at få fastlagt, hvordan stolene tilpasses, så denne skævhed modvirkes. Mettes hofter er begyndt at skride ud. Det er derfor nødvendigt at stolene tilpasses, så de så vidt muligt stabiliserer Mettes hofter og modvirker den begyndende udskridning af hofterne. Mette skubber numsen frem i stolene; selv når Mette har korset eller Sternum støtte på, skubber hun numsen frem, så hun hurtigt sidder helt forkert i stolene. Når Mette har mange epileptiske anfald, er der ikke ordentlig støtte til hovedet i de nuværende nakkestøtter. Selve siddestillingsanalysen En fysioterapeut (Mary Petersen) stod for selve analysen. En ergoterapeut skrev alting ned og tog billeder undervejs. Til stede var også kommunens ergoterapeut, og Mettes fysioterapeut fra skolen, og så naturligvis jeg (Mettes mor). Fysioterapeuten startede med at konstatere, at Mettes korset sandsynligvis ikke passede, idet Mette kunne skyde numsen frem i sædet selvom hun havde det på. Fysioterapeuten kiggede på hvordan Mette sad i stolen med korset på, og senere uden korset på. Hun kunne bl.a. konstatere at hofteselen ikke sad rigtigt, og at det var uhensigtsmæssigt med den indbyggede forhøjning forrest i sædet mellem Mettes lår. Denne forhøjning Fortsættes side 23 21

13 opfordrer Mette til at lægge benene overkors og/eller lade benene falde ud til siden, begge dele er skidt m.h.t. Mettes hofter. Hun konstaterede også en assymetri i Mettes siddestilling, hvilket bl.a. ses ved at det altid er det samme ben Mette lægger overkors. Mette kom så over på en briks, først liggende, siden siddende. Her blev Mette undersøgt, først med korset, siden uden korset. Der blev bl.a. kigget på rygsøjlen og Mettes siddestillinger med og uden korset. Assymmetrien blev bekræftet, og rygskævheden var også tydelig. Mange andre ting blev undersøgt. Der kom flere løsningsforslag; bl.a. at der skal være en forhøjning af sædet i den ene side, som vil kompensere for rygskævheden. Til sidst kom Mette over i stolen uden korset, så siddestillingen kunne analyseres i den situation Jeg gjorde opmærksom på de problemer vi har set, og fortalte om hvilke funktioner vi savner i stolene. Vi havde både kørestolen og Mettes indestol, en Panda Aktiv stol, med. Mette kom dog slet ikke over i Panda Aktiv stolen, idet konklusionerne vil være de samme for begge stole. Jeg spurgte også til andre slags stole, men da Mette med ordentlig tilpasning vil kunne sidde i de nuværende stole i nogle år endnu, ville de ikke komme med konkrete eksempler. Det skal vente til Mette skal have en ny stol, idet der kan være andre behov til den tid. Resultatet af undersøgelsen bliver skrevet sammen i en rapport, som vi afventer med spænding. Vi ser frem til, at stolene tilpasses, så de bliver så optimale som muligt for Mette at sidde i. Vi finder det skræmmende, at Mette i flere år, har haft helt forkert siddestilling i stolene, og indretningen af stolene har været helt forkert. Derfor kan jeg varmt anbefale, at få lavet en siddestillingsanalyse. Både for at få en ordentlig tilpasning af eksisterende stole, og i de tilfælde hvor en kørestol skal skiftes ud. Venlig hilsen Marianne, Mettes mor rett.dk Et udpluk fra rett.dk kalenderen 2009, hvor man kan få et indblik i. Kunne et medlemskab af Mailingliste Alle der er interesserede i Rett Syndrom kan melde sig på foreningens mailingliste: rett mail nyt, ved at sende en mail til På rett mail nyt videreformidles alle relevante beskeder og informationer om Rett Syndrom. Hjemmeside rett.dk KALENDER Priser for medlemsskab af : Personligt medlemsskab Familiemedlemsskab 185 kr/år Institutioner 275 kr/år 275 kr/år Send en mail til hvis du/i ønsker at blive medlem. være noget for dig/jer? 7 6 Se på hjemmesiden Nyheder På det nye rett.dk har vi samlet mange flere ting et sted - nemlig under Generel info. Her finder du nyheder, Rett Nyt bladet samt kommende og tidligere arrangementer. Tips og idéer legetøj, kommunikationshjælpemidler etc. Billeder fra Rett Her kan du se billeder fra Rett. Det kan være alt fra tøj, hjælpemidler, boligindretning, For personer/institutioner, der ikke har mulighed for et medlemsskab, kan Rett Nyt udsendes uden medlemsskab. Forspørgsel sendes til:

14 rett.dk merchandise 7 kr. Leveres i Lyserød Leveres i Sort Pris Kasket med logo fortil. x x 50,- Kasket med logo bagtil x x 50,- 75 kr. T-shirt x x 75,- Keyhanger x 45,- CD-taske x 75,- Kuglepenne x 7,- Weekend taske x 200,- Vær opmærksom på at ovenstående priser er ekskl. porto. For bestilling af ovenstående bedes du kontakte Jan Nielsen på 45 kr. 50 kr. 100 kr. 75 kr. Priser for medlemsskab af : Personligt medlemsskab 185 kr/år Familiemedlemsskab 275 kr/år Institutioner 275 kr/år Kunne et medlemskab af Send en mail til hvis du/i ønsker at blive medlem. For personer/institutioner, der ikke har mulighed for et medlemsskab, kan Rett Nyt udsendes uden medlemsskab. Forspørgsel sendes til: være noget for dig/jer? 25

15 BESTYRELSEN Formand Winnie Pedersen Hededammen 21, 2730 Herlev Tlf Næstformand Vibeke Skovgaard Nielsen Hjortevænget 45, 2880 Bagsværd Tlf Kasserer Kurt Jensen Markedspladsen 54, 4520 Svinninge Tlf Bestyrelsesmedlem Susanne Wilstrup Sindt Ejbydalsvej 163, 2600 Glostrup Tlf Bestyrelsesmedlem Jan Nielsen, Hornsherredvej 403, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge Tlf Bestyrelsesmedlem Iben Hjarsø Stigårdsvej 8, 2680 Solrød strand Tlf Suppleant Jørgen Askholm Birkeengen 29A, 4040 Jyllinge Tlf Suppleant Rasmus Laustsen Smedevej 21, Strø, 3320 Skævinge Tlf KONTAKTLISTE Foreningen generelt: Winnie Pedersen Tlf Foreningens blad: Bent Sewohl Foreningens web-side: Martin Jagd Nielsen Lægelige emner: Overlæge Jytte Bieber Nielsen, Kennedy Instituttet Tlf Fysioterapi, scoliosis: Fysioterapeut Henrik Andersen Tlf Kommunikation: Socialpædagog Liff Liesel Hansen Tlf Socialpædagog Jan Nielsen Tlf Små piger/natteskrigeri: Hanne Laursen Tlf Dea Laustsen Tlf Drenge med Rett Syndrom: Ole Hansen Tlf Bedsteforældre til barnebarn med Rett Syndrom: Marianne Engel Tlf Spiseproblemer/manglende vægtstigning: Vibeke S. Nielsen Tlf Reflux/Gylperi: Susanne Sindt Tlf Epilepsi: Liff Liesel Hansen Tlf Ketogen diæt: Karin+Jan Nielsen Tlf Tænder: Tandlæge Hanne Ladekarl Tlf Aflastning (familie, institution): Ombygning af hus: Klaus Nielsen Tlf Jan Nielsen Tlf

16 rett syndrom Rett syndrom, RS, er en sjælden medfødt sygdom, der næsten udelukkende ses hos piger. Der fødes kun 2-4 piger med Rett syndrom om året i Danmark. Diagnosen stilles primært efter kliniske kriterier. Den hyppigste form kaldes klassisk RS, men der findes atypiske former med både mildere og sværere forløb. Ved klassisk RS ses efter 6-12 måneder med tilsyneladende normal udvikling i løbet af få år et forløb med udviklingsstandsning, vigende hovedomfangskurve, ændret kontakt, tab af færdigheder, karakteristiske håndstereotypier, et påfaldende vejrtrækningsmønster og tiltagende bevægelseshæmning. Herefter ses en vis stabilisering af tilstanden, dog uden at de mistede færdigheder genvindes. Senere tilkommer spasticitet, skoliose og ofte epilepsi. Den kliniske diagnose kan tidligst stilles med sikkerhed ved 2-års-alderen, men efter genet blev fundet i 1999 kan foretages en mutationsanalyse tidligere, hvis mistanken skulle være rejst. Hos over 80 % af patienterne med klassisk RS påvises en mutation i et gen, kaldet MECP2, på pigens ene X-kromosom. Da de fleste tilfælde skyldes en nyopstået mutation, er familiære tilfælde meget sjældne. Kriterier: Alle de følgende betingelser skal være opfyldt, for at en pige kan få diagnosen klassisk Rett syndrom. 1. Tilsyneladende normal periode før og omkring fødslen. 2. Tilsyneladende normal psykomotorisk udvikling de første 6 levemåneder. 3. Hovedomfanget normalt ved fødslen, men tilvæksten langsommere end normalt fra omkring ½-års-alderen. 4. Kommunikationsforstyrrelser, der i starten kan forveksles med autisme. 5. Efterhånden tydelig psykomotorisk retardering. 6. Tab af hensigtsmæssig brug af hænderne fra 1 til 4 års-alderen. 7. Opståen af stereotype håndbevægelser, når håndfunktionen er gået tabt. 8. Dårlig koordination af bevægelser med besværet, bredsporet gang (apraksi). 9. Diagnosen kan ikke stilles med sikkerhed før i 2 til 5 års-alderen. Winnie har oprettet et netværk på Facebook: Rett Syndrom Danmark Vi er foreløbigt 10 personer på netværket og vil gerne være flere. Man kan oprette en profil på Facebook gratis ved at gå ind på Herefter søger man på Rett Syndrom Danmark og tilmelder sig netværket. Landsforeningen Rett Syndrom Hededammen Herlev Annoncer:

Nr. 2 Juni 2008 20. årgang

Nr. 2 Juni 2008 20. årgang ISSN 1901-1717 Nr. 2 Juni 2008 20. årgang Tema Kommunikation Ny hjemmeside side 11 Handicapmesse i Bella Center side 19 redaktionen Tema i dette nummer: Kommunikation Annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Nr. 4 November 2007 19. årgang

Nr. 4 November 2007 19. årgang ISSN 1901-1717 B Nr. 4 November 2007 19. årgang Tema At være søskende til en handicappet En storesøster fortæller side 13 Rett.dk - merchendise side 23 redaktionen Redaktion: Susanne Wilstrup Sindt Ejbydalsvej

Læs mere

Forord. Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom.

Forord. Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom. Sotos syndrom Forord Vi udgiver denne pjece for at videregive de erfaringer, som vi synes er nyttige til personer som er i berøring med børn med Sotos Syndrom. Pjecen beskriver de lægelige facts og vores

Læs mere

Nr. 1 Marts 2008 20. årgang

Nr. 1 Marts 2008 20. årgang ISSN 1901-1717 B Nr. 1 Marts 2008 20. årgang Tema Tre små jyske piger Ny videnskabelig litteratur om Rett Syndrom side 15 Nu åbner Dansk Center for Rett Syndrom side 23 redaktionen Tema i dette nummer:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Rett Syndrom (RTT) Kilde: Landsforeningen Rett Syndrom

Rett Syndrom (RTT) Kilde: Landsforeningen Rett Syndrom Rett Syndrom (RTT) Kilde: Landsforeningen Rett Syndrom Forord Rett Syndrom (RTT) er opkaldt efter den østrigske læge Andreas Rett, der i 1966 som den første beskrev sygdommen. RTT er en sjælden sygdom.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips:

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips: For en bedre syre-base-balance som er godt for: Vægt Energi Afgiftning Ledsmerter Immunforsvaret Styrke og smidighed Med en enkelt viden om syre-base balancen i krop og syre-base værdier i kosten, kan

Læs mere

Nr. 3 September 2007 19. årgang

Nr. 3 September 2007 19. årgang ISSN 1901-1717 A Nr. 3 September 2007 19. årgang Da Helle flyttede hjemmefra side 7 Sofie skal på døgninstitution side 13 Tilbud om forlænget weekend side 21 redaktionen Tema i dette nummer: At flytte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tillykke FUK og tillykke med lillebror

Tillykke FUK og tillykke med lillebror 3 0. å r g a n g - N R. 8-2 0 1 3 O k t o b e r Tillykke FUK og tillykke med lillebror Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

ISSN 1901-1717. Nr. 2 Juni 2006 18. årgang. Rundt om Camilla

ISSN 1901-1717. Nr. 2 Juni 2006 18. årgang. Rundt om Camilla ISSN 1901-1717 A Nr. 2 Juni 2006 18. årgang Rundt om Camilla redaktionen Kære læser! Redaktion: Peter Adler Ivar Bentsens Vej 18 4300 Holbæk Telefon 59 44 94 88 E-mail: rettnyt@rett.dk Tekst til bladet:

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia,

Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Velkommen til Temadag om nudging! Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye Andersen. Alectia, Nudging et puf i den rigtige retning Proceskonsulent Lene Eriknauer psykolog Henrik Scoubye.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E:

Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Følgende er sagt af spillere på Ikast Sportstar College ikast-brande. Kasper Bjørn U17 E: Man kan få en uddannelse samtidig med at man kan udvikle sig omkring sin sport og få god og seriøs træning. Jeg

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere