Hjemlighed. I fremtidens plejebolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemlighed. I fremtidens plejebolig"

Transkript

1 Hjemlighed I fremtidens plejebolig

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Projektet 3 Procesbeskrivelse 4 Feltarbejde 5 Barrierer 6 Mini-Camp 11 Workshopudbytte 13 Kvalificeringsprocess 14 Koncept-Idéer 16 Plejeboligportal - Oplyst overgang 17 Velkomstpakke - Oplyst overgang 18 Forventningspakke - Oplyst overgang 19 Mentor - Oplyst overgang 20 Indretning - Oplyst overgang 21 Fælleshaven - Fysiske rammer 22 Gen-Brugsen - Fysiske rammer 23 Fællespladsen - Fysiske rammer 24 Silver City 25 Fleksibel bolig - Fysiske rammer 26 Fælles platform - Daligdagen 27 Home party events - Dagligdagen 28 Shoppeture - Dagligdagen 29 Prøv på egen krop -events - Dagligdagen 30 Side 2

3 Projektet Introduktion HJEMLIGHED I FREMDTIDENS PLEJEBOLIG er et partnerskabsprojekt mellem kommuner og virksomheder, der har fokus på at udvikle konkrete designdrevne ideer og koncepter, der kan forbedre livskvaliteten for de ældre, skabe optimale arbejdsforhold for personalet og bidrage til, at plejeboliger opleves som et attraktivt sted for beboeren og de pårørende. Målet for projektet har kort sagt været, at designe konkrete, fleksible, humane ideer og koncepter, som private og offentlige virksomheder på en enkel måde kan få overleveret og viderebearbejde til færdige prototyper, der kan testes eller udvikles som nytænkte servicekoncepter. Dette konceptkatalog er resultatet af partnerskabsprojektet. Designit Jimmy Ege Pedersen - Projektleder/Facilitator/Feltarbejde Stine Schulze - Facilitator Jon G. Madsen - Facilitator & Visuelt materiale Mikal Hallstrup - Oplægsholder DDC Iben Højer-Hansen - Facilitator/projektledelse Trine Thygaard-Nielsen - Feltarbejde/projektledelse Josefine Mulvad - Feltarbejde/Praktisk Teknologisk institut Nina Breer Brocks - Oplægsholder/Projektpartner Kommuner Lyngby-Taarbæk/Vejle/Hillerød/Kolding/Egedal Virksomheder e-mergency/zealand Care/Cim Interconn/Okholm Lighting/ARK 3 Studerende Mette Christensen Michala Koch Heerup Signe Søndergaard Lea Øe DTU DTU ÅU ÅU Side 3

4 Procesbeskrivelse Fase 1 Research Fase 2 Mini-camp Fase 3 Konceptkatalog Fase 4 Præsentation Feltarbejde Workshop Konceptudvikling Koncepter præsenteres Analyse Identificere barrierer ift. hjemlighed Design af workshop format på baggrund af feltfindings Interviews & observationer på plejeboliger i Danmark. Interviews med ledere, personale, beboere & kommuner. Idé-udvikling på baggrund af identificerede barrierer Idé-kvalificering Afstemning af de bedste idéer Deltagelse fra 5 kommuner, 5 virksomheder, plejepersonale, ældresagen & yngre ældre. Opsamling Omforme idéer til sammenhængende koncepter Visualisering af koncepter Udarbejdelse af konceptkatalog Præsentationsmateriale udvikles Færdige koncepter præsenteres Samarbejder etableres Side 4

5 Feltarbejde Side 5

6 Barrierer Der blev i forbindelse med projekt Hjemlighed i fremtidens plejebolig foretaget et antropologisk feltarbejde på flere plejeboliger i Danmark. Feltarbejdet skabte grundlaget for at identificere 14 barrierer, der i dag gør det svært for dagens beboere at føle sig hjemme i plejeboligen. På denne måde har vi på Mini-camp en, arbejdet på at løse faktiske problemstillinger identificeret i felten, snarere end at udvikle idéer til ikke-eksisterende udfordringer. 14 barrierer dannede rammen for Mini-camp, og gennem to dage blev der udviklet løsninger på identificerede problemstillinger. 1. Usikker overgang til plejebolig For mange ældre (og familien) er overgangen til plejebolig forbundet med usikkerhed, da det er uklart hvad det er for et liv man står overfor. Denne usikkerhed skaber en situation af ængstelse, der skaber en negativ oplevelse og gør det vanskeligere for de ældre at falde til. Hvordan kan vi bedre forberede den ældre på deres fremtidige liv og skabe en mere positiv overgang til plejeboligen, for både den ældre og familien? 1. Usikker overgang til plejebolig 2. Mangel på genkendelighed 3. Svært at deltage 4. Fremmede redskaber i hjemmet 5. Uforståelig teknologi 6. Lidt plads til forskellighed 7. Besøgsvenner mangler viden 8. Svært at være vært i eget hjem 9. Svært at opretholde netværk 10. Svært at skabe fællesskaber 11. Svært at bidrage til omverden 12. Fysisk selvstændighed 13. Mister adgang til nærmiljø 14. Familien forsvinder fra plejeboligen 2. Mangel på genkendelighed At flytte i plejebolig medfører for mange en stor omvæltning præget af krise og tab af identitet - man mister forbindelsen til det tidligere liv. Det har stor betydning at have en krog tilbage i det liv, man kommer fra gennem genkendelige handlinger, ritualer, inventar og stemninger. Mange kommer aldrig til at opfatte plejeboligen som et hjem, fordi de mangler denne genkendelighed, i den nye tilværelse. Hvordan kan man i højere grad skabe forbindelse og spor fra det tidligere liv og frem til det nye? Side 6

7 Barrierer 3. Svært at deltage 4. Fremmede redskaber i hjemmet Det er ofte af stor betydning stadig at kunne være med til at løse mindre opgaver i det daglige, f.eks ved måltider. Ikke at kunne deltage giver en følelse af hotelophold. Ved at kunne deltage skabes referencer til det tidligere liv, hvor sanser og hukommelse aktiveres. Plejeboligen er et transformativt rum der skal kunne skifte funktion og formål på kort tid. Det kan dog ofte være svært for de ældre at deltage, grundet besværet fysik, travlhed blandt personalet eller mangel på kultur for denne praksis. Hjemmet bliver flere gange dagligt pakket ud som arbejdsplads og foldet sammen til et hjem igen. Samtidig rummer plejeboligen en del arbejdsmæssige redskaber, der ikke hører naturligt til i den normale forestilling om et hjem. Hvordan kan man minimere følelsen af arbejdsplads og højne følelsen af hjem? Hvordan kan vi hjælpe de ældre til at kunne deltage mere i de daglige opgaver? 5. Uforståelig teknologi 6. Lidt plads til forskellighed Internetadgang giver mulighed for at etablere eller fastholde forbindelser til verden uden for plejeboligen. Mulighederne for at kommunikere direkte med familie, selv at opsøge underholdning, bestille litteratur og gøre indkøb, vil for ældre som mestrer internetmulighederne, øge selvbestemmelsen betydeligt. I dag er der mange, der ikke benytter sig af disse muligheder, da teknologi og internet bliver opfattet som fremmedartet og uforståeligt. Desuden er personalet ofte presset på tid ift. at indføre de ældre i disse muligheder. I dag er plejeboliger ofte indrettet til at rumme alle ældre som én gruppe ikke en gruppe af individer med forskellige behov. Hvordan kan man skabe bedre grobund for digitale brugervenlige løsninger? Side 7 Resultatet er, at de ældre nødvendigvis må indordne sig de eksisterende rammer, på trods af at deres behov kan være anderledes. Hvordan kan man skabe rammer der tilgodeser individuelle behov i plejeboligen?

8 Barrierer 7. Besøgsvenner mangler viden 8. Svært at være vært i eget hjem Besøgsvenner er potentielt en stor ressource som både personalet og beboere kan drage nytte af. Et vigtigt element og ritual omkring hjemlighed, handler om at invitere andre på besøg og evt. byde på kaffe og kage som vært. Dog oplever personalet, at besøgsvenner ofte ved for lidt om, hvordan man hjælper og håndterer de ældre, hvilket gør, at de ofte kun bruges til mindre opgaver - spil, højtlæsning, samtale og hyggestunder. Hvordan kan vi skabe et bedre vidensgrundlag for besøgsvenner, så de bliver en bedre ressource? For mange beboere kan det være svært at påtage sig denne værtsrolle, når man f. eks skal bede besøgende om at betale for kaffe og kage. Dette faktum virker som et benspænd for følelsen af at være hjemme. Hvordan kan vi skabe nye muligheder for, at de ældre kan være vært i eget hjem? 9. Svært at opretholde netværk 10. Svært at skabe fællesskaber Det er afgørende for livskvaliteten at opretholde forbindelse til familie og venner, selv om man er flyttet i plejebolig. Familien bliver usynlig, hvis den ikke inddrages og føler sig godt modtaget. I mange plejeboliger bor mennesker med demenssygdomme sammen med kognitivt velfungerende mennesker. Det er i dag en udfordring at skabe fællesskaber mellem mennesker med demenssygdom og mennesker, som er velfungerende. I dag har familie og venner ofte svært ved at finde deres roller i den ældres nye liv, og de ældre har svært ved selv at komme i kontakt med familien. I dette miljø har hjemlighed og fællesskab vanskelige vilkår. Hvordan kan man skabe nye muligheder for de ældre, til at opretholde kontakten til familie og venner? Side 8 Hvordan kan man hjælpe de ældre med at skabe følelsen af hjemlighed og knytte sociale fællesskaber i et sådan miljø?

9 Barrierer 11. Svært at bidrage til omverden 12. Fysisk selvstændighed Gensidighedsprincippet er en balance i menneskelige relationer mellem at give og at modtage - dette skaber ligeværdighed. Dette princip er ofte sat ud af spil i plejeboligen, da den ældre ofte har meget få muligheder for at give eller bidrage i relationen til andre. Dette gør, at de ældre ofte føler, at de kun kan bede om hjælp uden give tilbage - derved skabes en ubalance der gør at de føler sig til besvær. Fysisk aktivitet medvirker til at fastholde og eventuelt styrke mobiliteten og dermed muligheden for selvstændighed. Hvordan kan man skabe muligheder for, at de ældre kan bidrage, og dermed skabe mere symmetriske relationer til omverden? Hvordan kan man skabe nye muligheder for at fastholde og styrke den nuværende indsats i at holde beboere aktive? 13. Mister adgang til nærmiljø 14. Familien forsvinder fra plejeboligen Når ældre flytter i plejebolig, oplever mange at de mister forbindelsen til nærmiljøet. Fællesarealer opfattes ofte ikke som hyggelige af de ældres familie, og de er ofte ikke gode til at inkludere de ældres børn, børnebørn og oldebørn. Inkluderende fællesarealer ville skabe mere liv til glæde for alle beboere, og højne lysten for besøg fra familien. Adgang til butikker, netværk & fri færden i nabolaget over korte afstande giver muligheder for at opretholde og fortsætte en del af det liv, man hidtil har levet, og det er med til at stimulere følelsen af frihed, selvstændighed og hjemlighed. Hvordan kan man skabe muligheder for at fastholde adgangen til nærmiljøet fra det nye hjem? Hvis muskelstyrke og kondition er faldende, fordi beboeren er for inaktiv, mindskes kroppens ydeevne, balancen påvirkes, og beboeren kan blive bange for at falde - dette forsager større afhængighed af personalet og understøtter følelsen af institution. I dag enten henter familien de ældre hjem, ellers benyttes den ældres private bolig - der ofte har pladsbegrænsninger og opfattes som kedelige af besøgende børn. Hvordan kan vi skabe incitament for familien til i højere grad at benytte plejeboligens fællesarealer? Side 9

10 Mini-Camp april 2013 Side 10

11 Mini-Camp Side 11

12 Mini-Camp Side 12

13 Workshopudbytte Side 13

14 Idéens navn Barrierer # Hvem skaber ideén værdi for? Ideéns rejse Gruppe 1 Hvordan skaber ideén værdi? Kvalificeringsprocess Workshopdesign Idéboards Idéark Designit kvalifikation Idéark - Hjemlighed Side 14

15 Side 15 Koncepter

16 Koncept-Idéer Efter Mini-camp, medbragte Designit alle idéerne hjem og har arbejdet på, at samle de bedste idéer på tværs af grupperne og omforme dem til 14 sammenhængende koncepter. Dernæst har designere visualiseret koncepterne og de er blevet beskrevet dem som individuelle brugerrejser. Det samlede arbejde fremgår i dette konceptkatalog. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdagen Indretning Silver City Shoppetur Boligportal Shoppebus Gen-Brugsen Fælleshaven Fleksibel bolig Mentor Forventningspakke Velkomstpakke Fællesspladsen Fælles Platform Prøv på egen krop Side 16

17 Plejeboligportal - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi I dag bliver plejeboligen ofte valgt ud fra tilfældigheder og på baggrund af en håndfuld brochurer. Dermed kan det være vanskeligt at finde den plejebolig der passer bedst til ens ønsker, interesser og behov. Resultatet kan være, at man aldrig kommer til at føle sig hjemme i plejeboligen. En søgemaskine for plejeboliger, med mulighed for at søge på kriterier fx størrelse, antal beboere, lokation, faciliteter, sociale aktiviteter og hvem der står på venteliste. Portalen er tilgængelig for alle. Inkluderet er muligheden for at oprette en søgeagent, så brugeren automatisk får besked, når der er plads på ønskeplejehjemmet. Den ældre vælger selv deres plejebolig imens de kan og på et informeret og oplyst grundlag. Den ældre kommer til at bo på et plejehjem der passer bedre til deres baggrund, ønsker og livstil. 1 2 De ældre søger i god tid på en fællesportal for plejeboliger, ud fra interesser og ønsker. Valgte plejeboliger gemmes. Når rette tid nærmer sig, får den ældre automatisk besked når der er plads, på en af de valgte plejeboliger. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

18 Velkomstpakke - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi For mange ældre, er overgangen til plejeboligen forbundet med usikkerhed, da det ofte er uklart hvad det er for et liv man står overfor. Denne usikkerhed skaber en situation af ængstelse, der medfører en negativ oplevelse og gør det vanskeligere for de ældre at falde til i plejeboligen. Når borgeren fylder 70 år, modtages automatisk en pakke med information om plejeboliger i deres nærområde. Informationen omfatter beskrivelse af plejeboligernes faciliteter, beboere, samt en invitation til et besøg på de mulige plejeboliger. Til plejehjemmene skal der udarbejdes fælles velkomstpakke templates - Fysisk og/eller digital. Når de ældre vælger at flytte i plejebolig, er det på et langt mere oplyst grundlag. Den indsigt der skabes på forhånd, omkring livet i en plejebolig, kan være med at minimere usikkerheden, ængstelsen og den negative oplevelse Når den ældre fylder 70 år modtager de automatisk en velkomstpakke med informationer fra nærliggende plejeboliger. Velkomstpakken kan bestå både af brochurer, foldere og evt. DVD, der beskriver livet og dagligdagen i plejeboligen. Velkomstpakken indeholder en invitation til besøg på de lokale plejeboliger, for at få en fornemmelse af stedet, beboerne og stemningen. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

19 Forventningspakke - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi For familien til de ældre, kan overgangen til plejeboligen være forbundet med mange tvivlsspørgsmål - Hvad kan vi forvente der vil ske nu? Hvad er min rolle i plejeboligen? Er der plads til mig her? Plejepersonalet oplever, at familien ofte har svært ved denne transition, og som resultat heraf ofte forsvinder fra plejeboligen. En forventningspakke skal designes til de ældres familier. Pakken skal indeholde oplysninger om hvilke ændringer der kommer til at ske i den ældres liv, den nye hverdag og hvordan de kan være med. Materialet kan både præsenteres i fysisk form, men også som fx video materiale. Ved at oplyse de ældres nære om livet i en plejebolig og de ting der følger med, vil der skabes højere grad af forståelse. Når familien oplyses omkring hvad deres rolle er i plejeboligen, har de langt bedre muligheder for at kunne bidrage i de ældres liv Den ældre flytter ind i den nye plejebolig. Den ældres familie modtager en forventningspakke af det nye hjem. Forventningspakken indeholder brochurer og videomateriale, der beskriver både hvad familien kan forvente af forandringer i den ældres liv, men også hvordan de bedst kan bidrage. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

20 Mentor - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi For familien til de ældre, kan overgangen til plejeboligen være forbundet med mange tvivlsspørgsmål - Hvad kan vi forvente der vil ske nu? Hvad er min rolle i plejeboligen? Er der plads til mig her? Plejepersonalet oplever, at familien ofte har svært ved denne transition, og som resultat heraf ofte forsvinder fra plejeboligen. En forventningspakke skal designes til de ældres familier. Pakken skal indeholde oplysninger om hvilke ændringer der kommer til at ske i den ældres liv, den nye hverdag og hvordan de kan være med. Materialet kan både præsenteres i fysisk form, men også som fx video materiale. Ved at oplyse de ældres nære om livet i en plejebolig og de ting der følger med, vil der skabes højere grad af forståelse. Når familien oplyses omkring hvad deres rolle er i plejeboligen, har de langt bedre muligheder for at kunne bidrage i de ældres liv Den ældre flytter ind i den nye plejebolig. Den ældres familie modtager en forventningspakke af det nye hjem. Forventningspakken indeholder brochurer og videomateriale, der beskriver både hvad familien kan forvente af forandringer i den ældres liv, men også hvordan de bedst kan bidrage. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

21 Indretning - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi Overgangen til plejeboligen er en stor omvæltning i livet, hvor mange føler at de mister forbindelsen til det liv de har ført og intet mere er genkendeligt. Denne følelse blive ofte forstærket af, at de ældre skal skille sig af med mange af sine affekter som der ikke er plads til. Beboeren og familien tilbyde flere services, hvor elementer af det tidligere hjem overføres til det nye, fx tilbydes det at tage et billede af den tidligere hoveddør for dernæst at kopiere et print til den nye. Samme teknik kunne bruges til udsigten fra et vindue, polstring af møbler, lysindfald, stuk i loftet osv. Personliggørelse af det nye hjem, der er med til at skabe genkendelighed hos nye beboere. Overføre stemning og følelsen af det tidligere hjem til det nye, for at minimere overgangen fra det tidligere hjem til en plejebolig Inden indflytning tilbydes beboeren muligheden for at tilkøbe flere forskellige indflytning-services. Efter valgte tilkøb, besøges den ældres hjem og de nødvendige billeder, opmålinger og baggrundstjek foretages. Når den nye beboer flytter ind, står det hele klar, så den ældre flytter til noget mere genkendeligt og trygt. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

22 Fælleshaven - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Mange ældre har adgang til både fælles haver og egne haver i plejeboligen, men de er ofte ikke fysisk i stand til at dyrke dem - så de står uberørte hen. Samtidig er der ofte flere års ventetid på kolonihaver, for borgere omkring større byer. På plejeboligernes grønne arealer etableres der fælleshaver, hvor fx familier fra nærområdet og ældre fra plejehjemmet indgår et have-partnerskab. Her låner de ældre deres have ud, som en familie i samarbejde med den ældre kan dyrke og pleje. Afgrøderne deles i partnerskabet. Der bliver skabt relationer mellem lokalområdet og de ældre i plejeboliger. De ældre oplever samtidig liv og atmosfære, når jorden dyrkes af familier udefra. Samtidig får lokalområdets beboere, mulighed for at dyrke egne planter og grøntsager, uden at skulle købe kolonihave eller stå på venteliste i mange år Den ældre har ofte en have tilhørende deres plejebolig, men de er ofte ikke i stand til selv at dyrke den. Den ældre indgår et have-partnerskab med egen familie/familie udefra. I samarbejde dyrker de haven. Planter og afgrødes fra fælleshaven deles. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

23 Gen-Brugsen - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Når de ældre flytter i plejebolig, kan de ofte ikke få plads til at medbringe mange af de affekter og møbler de har anskaffet sig gennem et langt liv. Det kan være hårdt at skulle skille sig af med store dele af sin fortid. Gen-Brugsen er en lokal butik, hvor beboere kan sælge de affekter, de ikke kan medbringe. De kan fx sælges til studerende, så det kan få nyt liv hos andre i nærområdet. Når kunder er på besøg, vil beboerne kunne fortælle historien bag diverse affekter. Friske beboere ville kunne være med til at varetage Gen-Brugsen. Beboerne ser at andre bliver glade for de ting de ikke selv længere har plads til, og processen med at skulle skille sig af med sine affekter bliver mere personlig. Ydermere skaber Gen-brugsen et socialt forum, hvor beboere bidrager, skaber nytte, får talt med hinanden og familier fra nærområdet Den nye beboer har ikke plads til alle ejendele, ved indflytning i plejeboligen. Udvalgte ejendele som ikke skal med i den nye plejebolig, hentes og bringes til Gen-Brugsen. I Gen-Brugsen er de ældre med til at sælge og fortælle historien bag deres gamle affekter til fx studerende i lokalsamfundet. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

24 Fællespladsen - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Fællesarealer i dagens plejeboliger er ofte ikke gode til at inkludere familie og børnebørn. Resultatet er, at de ældre i stedet tages med hjem til familien, eller benytter den ældres plejebolig, som ofte ikke er sjov for børnene. Fællesarealer står ubenyttede hen. Fællespladsen er et aktivitets, motions- og legeområde til børn og beboere. Fællespladsen muliggør ved hjælp af fx lysspil og sensorteknik at aktivere ældre og børn til at motionere, spille og lege sammen. Idéen gør det muligt for ældre, at holde sig aktive, og skaber et sted hvor børnebørn kan lege og have hyggeligt samvær med bedsteforældre. Familieaktiviteter i fællesarealer, skaber både liv, atmosfære og stemning som glæder alle beboere. Det giver for andre beboere noget at kigge på og følge med i Hele familien kommer for at besøge deres familie i plejeboligen. Oldebørn & børnebørn kan aktiveres til opgaver og spil, sammen med deres bedsteforælder. Der skabes i fællesarealer atmosfære og liv, som også kommer andre beboere til gode. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

25 Silver City Fakta Idé Værdi I dag venter rigtig mange ældre med at flytte i plejebolig, indtil det er absolut nødvendigt. Grunden er, at det opfattes meget lidt attraktivt at bo i plejebolig. Plejehjems-tanken skal udgå og der skabes i stedet en ældre landsby, hvor der er skabt et nærmiljø med motionsruter, caféer, indkøbsmuligheder der er optimeret til ældre. Silver City vil skabe et attraktivt alternativ til dagens plejeboliger og vil gøre at de ældre føler sig mere som en del af samfundet, hvilket gør flytningen til en positiv oplevelse. I landsbyen skal det være muligt, at dele kompetencer og derved hjælpe hinanden og skabe fælleskab med ligesindende. På sigt vil det også kunne skabe et lavere behov for pleje og hjælp Silver City er en attraktiv by at bo i som ældre beboer. Silver City er optimeret til, at rumme flere kategorier af ældre med forskellige behov. Når den ældres behov ændres over tid, skal beboere ikke flytte til et nyt sted. Beboere kan blive i nærmiljøet, hvor man kender stedet, naboerne og nærområdet. Silver City er indrettet som en ældrevenlig by, der først og fremmest er optimeret til, at opfylde ældres behov. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

26 Fleksibel bolig - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Det kan i dag være svært, at sætte individuelle præg på plejeboliger, og få dem til at passe præcis på den enkelte beboers ønsker og behov. Samtidig kan ældres behov ændre sig hastigt, men rummet er ikke gearet til denne forandring. I dag er det den ældre der flyttes og ikke rummet. De enkelte boliger skal være langt mere fleksible, så de kan tilpasses den enkelte beboers behov, samt kunne justeres over tid ved ændrede behov, så rummet flyttes - ikke beboeren. Dette kan gøres ved flytbare vægge, justerbare møbler osv. Der skabes langt større muligheder for individualitet og det er muligt for beboere at få opfyldt forskellige behov. Samtidig vil man kunne undgå, at den ældre skal flyttes rundt til nye lokationer flere gange, hvilket gør det svært for den ældre at føle sig hjemme Før den nye beboer flytter til plejeboligen, får de muligheden for at indrette den på forhånd. I et computerprogram kan vægge justeres til ønske og behov. Inden indflytning justeres boligen til den ældres ønske. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

27 Fælles platform - Dagligdagen Fakta Idé Værdi 1. Personalet oplever at de ældres familier ofte ringer med de samme spørgsmål, som de skal besvare igen og igen. 2. De ældre ved meget lidt om hvem de bor sammen med i plejeboligen. 3. Svært at opretholde kontakt med familien i dagligdagen. Der udarbejdes en fælles platform, der gør det muligt at finde andre beboere med samme interesser. På platformen kan man læse om beboernes liv, fritidsinteresser osv. Simpel videochat inkorporeres, så ældre kan chatte med børn og børnebørn. Pårørende vil også have adgang, så de kunne afsøge nødvendlige informationer. Hjælper med at skabe sociale relationer mellem beboere på tværs af interesser og baggrunde. Med en simpel videochat, vil de ældre lettere kunne holde kontakt til familien. Både personalet og familien kan spare tid og ressourcer ved, at have et fælles intranet hvor informationer og nyheder deles Fælles platformen giver mulighed for at dele lidt om sig selv med de andre beboere. Fællesplatform med integreret videochat, giver de ældre bedre muligheder for at holde kontakt med børn, børnebørn og oldebørn. Familien har en særlig begrænset adgang til platformen, så de selv kan afsøge informationer, nyheder, bidrage til at løse opgaver og komme med gode idéer. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

28 Home party events - Dagligdagen Fakta Idé Værdi Når ældre flytter i plejebolig opleves det ofte, at man mister forbindelsen til omverden. Muligheden for at komme omkring til lokale butikker mindskes og man mere afhængig af andres hjælp til at handle. Med udgangspunkt i Tupperware tanken, etableres home party events, hvor en eventbus kører til flere plejeboliger og forhandler forskellige produkter opdelt i temaer, f. eks. et tøjevent, gaveevent, litteraturevent, dagligvareevent osv. Home party events vil skabe yderligere selvstændighed for de ældre, som kan handle uden at være afhængige af personalet. Events vil yderligere skabe nye sociale begivenheder for de ældre, samt aflaste personalet, da indkøb kan blive gjort fra plejeboligen Event bussen, ankommer til plejeboligen ved juletid. Aftens event handler om jul og julegaver, som de ældre har svært ved at komme til byen og købe. I forsamlingslokalet er der julestue med mulighed for at købe gaver til hele famlien. Bussen har gaver opdelt til flere aldersgrupper, og der kan bistås med vejledning til, hvad der vil være gode idéer til fx børne-og oldebørn. Bussen pakkes og kører videre til næste plejebolig og næste event. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

29 Shoppeture - Dagligdagen Fakta Idé Værdi At komme til byen og shoppe er noget der er blevet besværliggjort i alderdommen. Det er ofte en dagsrejse der skal planlægges, samtidig er det ofte vanskeligt at skulle bære indkøb hjem. Denne frihed savnes. Mod et mindre gebyr, hentes ældre fra flere plejeboliger og bringes til et varehus. Varehuset tilbyder værter, der kan hjælpe med indkøb og besværet med at bære. Inkluderet i gebyret er kaffe og kagebord, derved er der mulighed for at møde andre fra omkringliggende plejeboliger. De ældre for mulighed for stadig at shoppe og derved stadig føle sig selvstændige. Servicen skaber oplevelser og samvær med andre plejebeboere fra nærområdet. Varehuset får handlende kunder i huset, som i dag har svært ved at besøge dem på egen hånd Efter at en bus fyldt med beboere fra flere plejeboliger er hentet, bliver de samlet kørt til en lokal shopping mulighed. Butikscenteret der har arrangeret turen, bistår med værter der hjælper de ældre med at bære indkøb til bussen, vejlede og agere personal shoppers. Imens bussen bliver fyldt med indkøbte artikler, er der arrangeret kaffe og kagebord, så der er plads til hygge og afslapning, inden turen går hjem igen. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

30 Prøv på egen krop -events - Dagligdagen Fakta Idé Værdi Besøgsvenner mangler ofte basal viden omkring pleje og plejeprodukter, til at kunne være en vigtig ressource for personalet. Personalet mangler samtidig en platform til at lære om nye plejeprodukter. Der etableres events, hvor besøgsvenner og plejepersonale får mulighed for, både at blive oplært om nye produkter, men også mulighed for at prøve dem, så man kan få et indblik i hvordan det vil føles som beboer. Dette gør det muligt for plejere og besøgsvenner, at føle frustrationerne på egen krop. Ved at skabe events bredes viden ud, samtidig vil besøgsvenner og plejere have prøvet at være i den ældres sted, derved skabes større empati for de ældres situation. For forhandlere af produkterne, vil det være en mulighed for, at udbrede viden om deres nye produkter Producenter af flere plejeprodukter har sammen inviteret til temaevent, hvor de ankommer og demonstrerer deres produkter indenfor et specifikt tema. Producenter får muligheden for at lære plejepersonale og besøgsvenner om, hvad deres produkter kan og hvordan de skal bruges. Her er også mulighed for at demonstrere nye tiltag, services og produkter. Plejepersonalet og besøgsvenner opnår gratis produktoplæring og muligheden for selv at opleve hvordan de opleves på egen krop. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

Hjemlighed. I fremtidens plejebolig

Hjemlighed. I fremtidens plejebolig Hjemlighed I fremtidens plejebolig Juni 2013 Hjemlighed i fremtidens plejebolig Introduktion Hjemlighed i fremtidens plejebolig er et partnerskabsprojekt mellem kommuner og virksomheder. Projektet har

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Det talte ord gælder.

Det talte ord gælder. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Det talte ord gælder. Spørgsmål A: Mener ministeren, at de gældende regler i forhold til ældres mulighed for at beholde egne

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER NÅR ATTRAKTIVE ARKITEKTUREN ARBEJDSPLADSER GIVER EN HJÆLPENDE HÅND I FOLKESKOLEN EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER RUM

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Output fra indledende konceptidé-workshop 29.06.2015 Boligkoncept: Hold 1 1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? Unge

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Baggrund I takt med at flere ældre lever længere, står samfundet overfor en stigning i antallet af borgere med demens og

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Redegørelse om TV-samarbejde med DR på Abildgården om programmet (arbejdstitel) Ung med De Gamle til DR2

Redegørelse om TV-samarbejde med DR på Abildgården om programmet (arbejdstitel) Ung med De Gamle til DR2 Redegørelse om TV-samarbejde med DR på Abildgården om programmet (arbejdstitel) Ung med De Gamle til DR2 Baggrund DR Danmark Livsstil og Samfund præsenterede i foråret 2016 Sundhed og Omsorg for deres

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på HavFjord udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på HavFjord udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på HavFjord udført den 30. september 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter

Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter Hovedpointer fra interview med socialudvalget vedr. nyt plejecenter TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat er hovedpointer fra et gruppeinterview afholdt med 3 medlemmer fra socialudvalget.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune , Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Baggrund Der er i disse år stort fokus på demensområdet generelt i landet. Det skyldes ikke alene den demografiske

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Landet som et attraktivt sted at bo og leve for børn og unge i fremtiden. Foredragsholder og forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.

Landet som et attraktivt sted at bo og leve for børn og unge i fremtiden. Foredragsholder og forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk. Landet som et attraktivt sted at bo og leve for børn og unge i fremtiden Foredragsholder og forskningschef Marianne Levinsen www.fremforsk.dk Fokuspunkter Intro: Værdier og drømme blandt børn og unge på

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke

Hørsholm Kommune. Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke Hørsholm Kommune Udbud af Plejecentret Margrethelund Hverdagsblikke 22. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Om Margrethelund... 4 3. Livet på Margrethelund... 5 4. Den gode flytning... 6

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Produktionen pav. 4. Udeholdet

Produktionen pav. 4. Udeholdet Produktionen pav. 4 Udeholdet Produktionen Her lægges der vægt på at vi er en arbejdsplads. Der er ind tægtsdækket virksomhed og mulighed for aflønning. Det er vigtigt, at du forstår betydningen af at

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej 1. Om boenheden Boenhed Holmelundsvej (under Svendebjerghave) Adresse Holmelundsvej 1-3 Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 17 plejeboliger Antal

Læs mere

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse.

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et godt sted at blive gammel Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et endnu bedre ældreliv i København København skal være en by for alle aldersgrupper. Mange lever her hele livet, og for mig er det vigtigt,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Velkommen til. Rosengården

Velkommen til. Rosengården Velkommen til Rosengården Velkommen til Rosengården Vi vil gerne byde dig og dine pårørende velkommen på Rosengården. Vi, der arbejder her, har det mål, at Rosengården skal være et godt sted at bo for

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fremtidens Plejehjem. Konceptet

Fremtidens Plejehjem. Konceptet Fremtidens Plejehjem Konceptet I marts 2012 er det første spadestik blevet taget til Fremtidens Plejehjem. Det bygges på havnefronten i Nørresundby. Mellem Broerne. Tæt på Lindholm Strandpark. Og ikke

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Input og idéer er samlet under de 4 temaer, som blev drøftet: Tilgængeligt og demensvenligt samfund

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere