Hjemlighed. I fremtidens plejebolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemlighed. I fremtidens plejebolig"

Transkript

1 Hjemlighed I fremtidens plejebolig

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Projektet 3 Procesbeskrivelse 4 Feltarbejde 5 Barrierer 6 Mini-Camp 11 Workshopudbytte 13 Kvalificeringsprocess 14 Koncept-Idéer 16 Plejeboligportal - Oplyst overgang 17 Velkomstpakke - Oplyst overgang 18 Forventningspakke - Oplyst overgang 19 Mentor - Oplyst overgang 20 Indretning - Oplyst overgang 21 Fælleshaven - Fysiske rammer 22 Gen-Brugsen - Fysiske rammer 23 Fællespladsen - Fysiske rammer 24 Silver City 25 Fleksibel bolig - Fysiske rammer 26 Fælles platform - Daligdagen 27 Home party events - Dagligdagen 28 Shoppeture - Dagligdagen 29 Prøv på egen krop -events - Dagligdagen 30 Side 2

3 Projektet Introduktion HJEMLIGHED I FREMDTIDENS PLEJEBOLIG er et partnerskabsprojekt mellem kommuner og virksomheder, der har fokus på at udvikle konkrete designdrevne ideer og koncepter, der kan forbedre livskvaliteten for de ældre, skabe optimale arbejdsforhold for personalet og bidrage til, at plejeboliger opleves som et attraktivt sted for beboeren og de pårørende. Målet for projektet har kort sagt været, at designe konkrete, fleksible, humane ideer og koncepter, som private og offentlige virksomheder på en enkel måde kan få overleveret og viderebearbejde til færdige prototyper, der kan testes eller udvikles som nytænkte servicekoncepter. Dette konceptkatalog er resultatet af partnerskabsprojektet. Designit Jimmy Ege Pedersen - Projektleder/Facilitator/Feltarbejde Stine Schulze - Facilitator Jon G. Madsen - Facilitator & Visuelt materiale Mikal Hallstrup - Oplægsholder DDC Iben Højer-Hansen - Facilitator/projektledelse Trine Thygaard-Nielsen - Feltarbejde/projektledelse Josefine Mulvad - Feltarbejde/Praktisk Teknologisk institut Nina Breer Brocks - Oplægsholder/Projektpartner Kommuner Lyngby-Taarbæk/Vejle/Hillerød/Kolding/Egedal Virksomheder e-mergency/zealand Care/Cim Interconn/Okholm Lighting/ARK 3 Studerende Mette Christensen Michala Koch Heerup Signe Søndergaard Lea Øe DTU DTU ÅU ÅU Side 3

4 Procesbeskrivelse Fase 1 Research Fase 2 Mini-camp Fase 3 Konceptkatalog Fase 4 Præsentation Feltarbejde Workshop Konceptudvikling Koncepter præsenteres Analyse Identificere barrierer ift. hjemlighed Design af workshop format på baggrund af feltfindings Interviews & observationer på plejeboliger i Danmark. Interviews med ledere, personale, beboere & kommuner. Idé-udvikling på baggrund af identificerede barrierer Idé-kvalificering Afstemning af de bedste idéer Deltagelse fra 5 kommuner, 5 virksomheder, plejepersonale, ældresagen & yngre ældre. Opsamling Omforme idéer til sammenhængende koncepter Visualisering af koncepter Udarbejdelse af konceptkatalog Præsentationsmateriale udvikles Færdige koncepter præsenteres Samarbejder etableres Side 4

5 Feltarbejde Side 5

6 Barrierer Der blev i forbindelse med projekt Hjemlighed i fremtidens plejebolig foretaget et antropologisk feltarbejde på flere plejeboliger i Danmark. Feltarbejdet skabte grundlaget for at identificere 14 barrierer, der i dag gør det svært for dagens beboere at føle sig hjemme i plejeboligen. På denne måde har vi på Mini-camp en, arbejdet på at løse faktiske problemstillinger identificeret i felten, snarere end at udvikle idéer til ikke-eksisterende udfordringer. 14 barrierer dannede rammen for Mini-camp, og gennem to dage blev der udviklet løsninger på identificerede problemstillinger. 1. Usikker overgang til plejebolig For mange ældre (og familien) er overgangen til plejebolig forbundet med usikkerhed, da det er uklart hvad det er for et liv man står overfor. Denne usikkerhed skaber en situation af ængstelse, der skaber en negativ oplevelse og gør det vanskeligere for de ældre at falde til. Hvordan kan vi bedre forberede den ældre på deres fremtidige liv og skabe en mere positiv overgang til plejeboligen, for både den ældre og familien? 1. Usikker overgang til plejebolig 2. Mangel på genkendelighed 3. Svært at deltage 4. Fremmede redskaber i hjemmet 5. Uforståelig teknologi 6. Lidt plads til forskellighed 7. Besøgsvenner mangler viden 8. Svært at være vært i eget hjem 9. Svært at opretholde netværk 10. Svært at skabe fællesskaber 11. Svært at bidrage til omverden 12. Fysisk selvstændighed 13. Mister adgang til nærmiljø 14. Familien forsvinder fra plejeboligen 2. Mangel på genkendelighed At flytte i plejebolig medfører for mange en stor omvæltning præget af krise og tab af identitet - man mister forbindelsen til det tidligere liv. Det har stor betydning at have en krog tilbage i det liv, man kommer fra gennem genkendelige handlinger, ritualer, inventar og stemninger. Mange kommer aldrig til at opfatte plejeboligen som et hjem, fordi de mangler denne genkendelighed, i den nye tilværelse. Hvordan kan man i højere grad skabe forbindelse og spor fra det tidligere liv og frem til det nye? Side 6

7 Barrierer 3. Svært at deltage 4. Fremmede redskaber i hjemmet Det er ofte af stor betydning stadig at kunne være med til at løse mindre opgaver i det daglige, f.eks ved måltider. Ikke at kunne deltage giver en følelse af hotelophold. Ved at kunne deltage skabes referencer til det tidligere liv, hvor sanser og hukommelse aktiveres. Plejeboligen er et transformativt rum der skal kunne skifte funktion og formål på kort tid. Det kan dog ofte være svært for de ældre at deltage, grundet besværet fysik, travlhed blandt personalet eller mangel på kultur for denne praksis. Hjemmet bliver flere gange dagligt pakket ud som arbejdsplads og foldet sammen til et hjem igen. Samtidig rummer plejeboligen en del arbejdsmæssige redskaber, der ikke hører naturligt til i den normale forestilling om et hjem. Hvordan kan man minimere følelsen af arbejdsplads og højne følelsen af hjem? Hvordan kan vi hjælpe de ældre til at kunne deltage mere i de daglige opgaver? 5. Uforståelig teknologi 6. Lidt plads til forskellighed Internetadgang giver mulighed for at etablere eller fastholde forbindelser til verden uden for plejeboligen. Mulighederne for at kommunikere direkte med familie, selv at opsøge underholdning, bestille litteratur og gøre indkøb, vil for ældre som mestrer internetmulighederne, øge selvbestemmelsen betydeligt. I dag er der mange, der ikke benytter sig af disse muligheder, da teknologi og internet bliver opfattet som fremmedartet og uforståeligt. Desuden er personalet ofte presset på tid ift. at indføre de ældre i disse muligheder. I dag er plejeboliger ofte indrettet til at rumme alle ældre som én gruppe ikke en gruppe af individer med forskellige behov. Hvordan kan man skabe bedre grobund for digitale brugervenlige løsninger? Side 7 Resultatet er, at de ældre nødvendigvis må indordne sig de eksisterende rammer, på trods af at deres behov kan være anderledes. Hvordan kan man skabe rammer der tilgodeser individuelle behov i plejeboligen?

8 Barrierer 7. Besøgsvenner mangler viden 8. Svært at være vært i eget hjem Besøgsvenner er potentielt en stor ressource som både personalet og beboere kan drage nytte af. Et vigtigt element og ritual omkring hjemlighed, handler om at invitere andre på besøg og evt. byde på kaffe og kage som vært. Dog oplever personalet, at besøgsvenner ofte ved for lidt om, hvordan man hjælper og håndterer de ældre, hvilket gør, at de ofte kun bruges til mindre opgaver - spil, højtlæsning, samtale og hyggestunder. Hvordan kan vi skabe et bedre vidensgrundlag for besøgsvenner, så de bliver en bedre ressource? For mange beboere kan det være svært at påtage sig denne værtsrolle, når man f. eks skal bede besøgende om at betale for kaffe og kage. Dette faktum virker som et benspænd for følelsen af at være hjemme. Hvordan kan vi skabe nye muligheder for, at de ældre kan være vært i eget hjem? 9. Svært at opretholde netværk 10. Svært at skabe fællesskaber Det er afgørende for livskvaliteten at opretholde forbindelse til familie og venner, selv om man er flyttet i plejebolig. Familien bliver usynlig, hvis den ikke inddrages og føler sig godt modtaget. I mange plejeboliger bor mennesker med demenssygdomme sammen med kognitivt velfungerende mennesker. Det er i dag en udfordring at skabe fællesskaber mellem mennesker med demenssygdom og mennesker, som er velfungerende. I dag har familie og venner ofte svært ved at finde deres roller i den ældres nye liv, og de ældre har svært ved selv at komme i kontakt med familien. I dette miljø har hjemlighed og fællesskab vanskelige vilkår. Hvordan kan man skabe nye muligheder for de ældre, til at opretholde kontakten til familie og venner? Side 8 Hvordan kan man hjælpe de ældre med at skabe følelsen af hjemlighed og knytte sociale fællesskaber i et sådan miljø?

9 Barrierer 11. Svært at bidrage til omverden 12. Fysisk selvstændighed Gensidighedsprincippet er en balance i menneskelige relationer mellem at give og at modtage - dette skaber ligeværdighed. Dette princip er ofte sat ud af spil i plejeboligen, da den ældre ofte har meget få muligheder for at give eller bidrage i relationen til andre. Dette gør, at de ældre ofte føler, at de kun kan bede om hjælp uden give tilbage - derved skabes en ubalance der gør at de føler sig til besvær. Fysisk aktivitet medvirker til at fastholde og eventuelt styrke mobiliteten og dermed muligheden for selvstændighed. Hvordan kan man skabe muligheder for, at de ældre kan bidrage, og dermed skabe mere symmetriske relationer til omverden? Hvordan kan man skabe nye muligheder for at fastholde og styrke den nuværende indsats i at holde beboere aktive? 13. Mister adgang til nærmiljø 14. Familien forsvinder fra plejeboligen Når ældre flytter i plejebolig, oplever mange at de mister forbindelsen til nærmiljøet. Fællesarealer opfattes ofte ikke som hyggelige af de ældres familie, og de er ofte ikke gode til at inkludere de ældres børn, børnebørn og oldebørn. Inkluderende fællesarealer ville skabe mere liv til glæde for alle beboere, og højne lysten for besøg fra familien. Adgang til butikker, netværk & fri færden i nabolaget over korte afstande giver muligheder for at opretholde og fortsætte en del af det liv, man hidtil har levet, og det er med til at stimulere følelsen af frihed, selvstændighed og hjemlighed. Hvordan kan man skabe muligheder for at fastholde adgangen til nærmiljøet fra det nye hjem? Hvis muskelstyrke og kondition er faldende, fordi beboeren er for inaktiv, mindskes kroppens ydeevne, balancen påvirkes, og beboeren kan blive bange for at falde - dette forsager større afhængighed af personalet og understøtter følelsen af institution. I dag enten henter familien de ældre hjem, ellers benyttes den ældres private bolig - der ofte har pladsbegrænsninger og opfattes som kedelige af besøgende børn. Hvordan kan vi skabe incitament for familien til i højere grad at benytte plejeboligens fællesarealer? Side 9

10 Mini-Camp april 2013 Side 10

11 Mini-Camp Side 11

12 Mini-Camp Side 12

13 Workshopudbytte Side 13

14 Idéens navn Barrierer # Hvem skaber ideén værdi for? Ideéns rejse Gruppe 1 Hvordan skaber ideén værdi? Kvalificeringsprocess Workshopdesign Idéboards Idéark Designit kvalifikation Idéark - Hjemlighed Side 14

15 Side 15 Koncepter

16 Koncept-Idéer Efter Mini-camp, medbragte Designit alle idéerne hjem og har arbejdet på, at samle de bedste idéer på tværs af grupperne og omforme dem til 14 sammenhængende koncepter. Dernæst har designere visualiseret koncepterne og de er blevet beskrevet dem som individuelle brugerrejser. Det samlede arbejde fremgår i dette konceptkatalog. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdagen Indretning Silver City Shoppetur Boligportal Shoppebus Gen-Brugsen Fælleshaven Fleksibel bolig Mentor Forventningspakke Velkomstpakke Fællesspladsen Fælles Platform Prøv på egen krop Side 16

17 Plejeboligportal - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi I dag bliver plejeboligen ofte valgt ud fra tilfældigheder og på baggrund af en håndfuld brochurer. Dermed kan det være vanskeligt at finde den plejebolig der passer bedst til ens ønsker, interesser og behov. Resultatet kan være, at man aldrig kommer til at føle sig hjemme i plejeboligen. En søgemaskine for plejeboliger, med mulighed for at søge på kriterier fx størrelse, antal beboere, lokation, faciliteter, sociale aktiviteter og hvem der står på venteliste. Portalen er tilgængelig for alle. Inkluderet er muligheden for at oprette en søgeagent, så brugeren automatisk får besked, når der er plads på ønskeplejehjemmet. Den ældre vælger selv deres plejebolig imens de kan og på et informeret og oplyst grundlag. Den ældre kommer til at bo på et plejehjem der passer bedre til deres baggrund, ønsker og livstil. 1 2 De ældre søger i god tid på en fællesportal for plejeboliger, ud fra interesser og ønsker. Valgte plejeboliger gemmes. Når rette tid nærmer sig, får den ældre automatisk besked når der er plads, på en af de valgte plejeboliger. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

18 Velkomstpakke - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi For mange ældre, er overgangen til plejeboligen forbundet med usikkerhed, da det ofte er uklart hvad det er for et liv man står overfor. Denne usikkerhed skaber en situation af ængstelse, der medfører en negativ oplevelse og gør det vanskeligere for de ældre at falde til i plejeboligen. Når borgeren fylder 70 år, modtages automatisk en pakke med information om plejeboliger i deres nærområde. Informationen omfatter beskrivelse af plejeboligernes faciliteter, beboere, samt en invitation til et besøg på de mulige plejeboliger. Til plejehjemmene skal der udarbejdes fælles velkomstpakke templates - Fysisk og/eller digital. Når de ældre vælger at flytte i plejebolig, er det på et langt mere oplyst grundlag. Den indsigt der skabes på forhånd, omkring livet i en plejebolig, kan være med at minimere usikkerheden, ængstelsen og den negative oplevelse Når den ældre fylder 70 år modtager de automatisk en velkomstpakke med informationer fra nærliggende plejeboliger. Velkomstpakken kan bestå både af brochurer, foldere og evt. DVD, der beskriver livet og dagligdagen i plejeboligen. Velkomstpakken indeholder en invitation til besøg på de lokale plejeboliger, for at få en fornemmelse af stedet, beboerne og stemningen. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

19 Forventningspakke - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi For familien til de ældre, kan overgangen til plejeboligen være forbundet med mange tvivlsspørgsmål - Hvad kan vi forvente der vil ske nu? Hvad er min rolle i plejeboligen? Er der plads til mig her? Plejepersonalet oplever, at familien ofte har svært ved denne transition, og som resultat heraf ofte forsvinder fra plejeboligen. En forventningspakke skal designes til de ældres familier. Pakken skal indeholde oplysninger om hvilke ændringer der kommer til at ske i den ældres liv, den nye hverdag og hvordan de kan være med. Materialet kan både præsenteres i fysisk form, men også som fx video materiale. Ved at oplyse de ældres nære om livet i en plejebolig og de ting der følger med, vil der skabes højere grad af forståelse. Når familien oplyses omkring hvad deres rolle er i plejeboligen, har de langt bedre muligheder for at kunne bidrage i de ældres liv Den ældre flytter ind i den nye plejebolig. Den ældres familie modtager en forventningspakke af det nye hjem. Forventningspakken indeholder brochurer og videomateriale, der beskriver både hvad familien kan forvente af forandringer i den ældres liv, men også hvordan de bedst kan bidrage. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

20 Mentor - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi For familien til de ældre, kan overgangen til plejeboligen være forbundet med mange tvivlsspørgsmål - Hvad kan vi forvente der vil ske nu? Hvad er min rolle i plejeboligen? Er der plads til mig her? Plejepersonalet oplever, at familien ofte har svært ved denne transition, og som resultat heraf ofte forsvinder fra plejeboligen. En forventningspakke skal designes til de ældres familier. Pakken skal indeholde oplysninger om hvilke ændringer der kommer til at ske i den ældres liv, den nye hverdag og hvordan de kan være med. Materialet kan både præsenteres i fysisk form, men også som fx video materiale. Ved at oplyse de ældres nære om livet i en plejebolig og de ting der følger med, vil der skabes højere grad af forståelse. Når familien oplyses omkring hvad deres rolle er i plejeboligen, har de langt bedre muligheder for at kunne bidrage i de ældres liv Den ældre flytter ind i den nye plejebolig. Den ældres familie modtager en forventningspakke af det nye hjem. Forventningspakken indeholder brochurer og videomateriale, der beskriver både hvad familien kan forvente af forandringer i den ældres liv, men også hvordan de bedst kan bidrage. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

21 Indretning - Oplyst overgang Fakta Idé Værdi Overgangen til plejeboligen er en stor omvæltning i livet, hvor mange føler at de mister forbindelsen til det liv de har ført og intet mere er genkendeligt. Denne følelse blive ofte forstærket af, at de ældre skal skille sig af med mange af sine affekter som der ikke er plads til. Beboeren og familien tilbyde flere services, hvor elementer af det tidligere hjem overføres til det nye, fx tilbydes det at tage et billede af den tidligere hoveddør for dernæst at kopiere et print til den nye. Samme teknik kunne bruges til udsigten fra et vindue, polstring af møbler, lysindfald, stuk i loftet osv. Personliggørelse af det nye hjem, der er med til at skabe genkendelighed hos nye beboere. Overføre stemning og følelsen af det tidligere hjem til det nye, for at minimere overgangen fra det tidligere hjem til en plejebolig Inden indflytning tilbydes beboeren muligheden for at tilkøbe flere forskellige indflytning-services. Efter valgte tilkøb, besøges den ældres hjem og de nødvendige billeder, opmålinger og baggrundstjek foretages. Når den nye beboer flytter ind, står det hele klar, så den ældre flytter til noget mere genkendeligt og trygt. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

22 Fælleshaven - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Mange ældre har adgang til både fælles haver og egne haver i plejeboligen, men de er ofte ikke fysisk i stand til at dyrke dem - så de står uberørte hen. Samtidig er der ofte flere års ventetid på kolonihaver, for borgere omkring større byer. På plejeboligernes grønne arealer etableres der fælleshaver, hvor fx familier fra nærområdet og ældre fra plejehjemmet indgår et have-partnerskab. Her låner de ældre deres have ud, som en familie i samarbejde med den ældre kan dyrke og pleje. Afgrøderne deles i partnerskabet. Der bliver skabt relationer mellem lokalområdet og de ældre i plejeboliger. De ældre oplever samtidig liv og atmosfære, når jorden dyrkes af familier udefra. Samtidig får lokalområdets beboere, mulighed for at dyrke egne planter og grøntsager, uden at skulle købe kolonihave eller stå på venteliste i mange år Den ældre har ofte en have tilhørende deres plejebolig, men de er ofte ikke i stand til selv at dyrke den. Den ældre indgår et have-partnerskab med egen familie/familie udefra. I samarbejde dyrker de haven. Planter og afgrødes fra fælleshaven deles. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

23 Gen-Brugsen - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Når de ældre flytter i plejebolig, kan de ofte ikke få plads til at medbringe mange af de affekter og møbler de har anskaffet sig gennem et langt liv. Det kan være hårdt at skulle skille sig af med store dele af sin fortid. Gen-Brugsen er en lokal butik, hvor beboere kan sælge de affekter, de ikke kan medbringe. De kan fx sælges til studerende, så det kan få nyt liv hos andre i nærområdet. Når kunder er på besøg, vil beboerne kunne fortælle historien bag diverse affekter. Friske beboere ville kunne være med til at varetage Gen-Brugsen. Beboerne ser at andre bliver glade for de ting de ikke selv længere har plads til, og processen med at skulle skille sig af med sine affekter bliver mere personlig. Ydermere skaber Gen-brugsen et socialt forum, hvor beboere bidrager, skaber nytte, får talt med hinanden og familier fra nærområdet Den nye beboer har ikke plads til alle ejendele, ved indflytning i plejeboligen. Udvalgte ejendele som ikke skal med i den nye plejebolig, hentes og bringes til Gen-Brugsen. I Gen-Brugsen er de ældre med til at sælge og fortælle historien bag deres gamle affekter til fx studerende i lokalsamfundet. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

24 Fællespladsen - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Fællesarealer i dagens plejeboliger er ofte ikke gode til at inkludere familie og børnebørn. Resultatet er, at de ældre i stedet tages med hjem til familien, eller benytter den ældres plejebolig, som ofte ikke er sjov for børnene. Fællesarealer står ubenyttede hen. Fællespladsen er et aktivitets, motions- og legeområde til børn og beboere. Fællespladsen muliggør ved hjælp af fx lysspil og sensorteknik at aktivere ældre og børn til at motionere, spille og lege sammen. Idéen gør det muligt for ældre, at holde sig aktive, og skaber et sted hvor børnebørn kan lege og have hyggeligt samvær med bedsteforældre. Familieaktiviteter i fællesarealer, skaber både liv, atmosfære og stemning som glæder alle beboere. Det giver for andre beboere noget at kigge på og følge med i Hele familien kommer for at besøge deres familie i plejeboligen. Oldebørn & børnebørn kan aktiveres til opgaver og spil, sammen med deres bedsteforælder. Der skabes i fællesarealer atmosfære og liv, som også kommer andre beboere til gode. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

25 Silver City Fakta Idé Værdi I dag venter rigtig mange ældre med at flytte i plejebolig, indtil det er absolut nødvendigt. Grunden er, at det opfattes meget lidt attraktivt at bo i plejebolig. Plejehjems-tanken skal udgå og der skabes i stedet en ældre landsby, hvor der er skabt et nærmiljø med motionsruter, caféer, indkøbsmuligheder der er optimeret til ældre. Silver City vil skabe et attraktivt alternativ til dagens plejeboliger og vil gøre at de ældre føler sig mere som en del af samfundet, hvilket gør flytningen til en positiv oplevelse. I landsbyen skal det være muligt, at dele kompetencer og derved hjælpe hinanden og skabe fælleskab med ligesindende. På sigt vil det også kunne skabe et lavere behov for pleje og hjælp Silver City er en attraktiv by at bo i som ældre beboer. Silver City er optimeret til, at rumme flere kategorier af ældre med forskellige behov. Når den ældres behov ændres over tid, skal beboere ikke flytte til et nyt sted. Beboere kan blive i nærmiljøet, hvor man kender stedet, naboerne og nærområdet. Silver City er indrettet som en ældrevenlig by, der først og fremmest er optimeret til, at opfylde ældres behov. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

26 Fleksibel bolig - Fysiske rammer Fakta Idé Værdi Det kan i dag være svært, at sætte individuelle præg på plejeboliger, og få dem til at passe præcis på den enkelte beboers ønsker og behov. Samtidig kan ældres behov ændre sig hastigt, men rummet er ikke gearet til denne forandring. I dag er det den ældre der flyttes og ikke rummet. De enkelte boliger skal være langt mere fleksible, så de kan tilpasses den enkelte beboers behov, samt kunne justeres over tid ved ændrede behov, så rummet flyttes - ikke beboeren. Dette kan gøres ved flytbare vægge, justerbare møbler osv. Der skabes langt større muligheder for individualitet og det er muligt for beboere at få opfyldt forskellige behov. Samtidig vil man kunne undgå, at den ældre skal flyttes rundt til nye lokationer flere gange, hvilket gør det svært for den ældre at føle sig hjemme Før den nye beboer flytter til plejeboligen, får de muligheden for at indrette den på forhånd. I et computerprogram kan vægge justeres til ønske og behov. Inden indflytning justeres boligen til den ældres ønske. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

27 Fælles platform - Dagligdagen Fakta Idé Værdi 1. Personalet oplever at de ældres familier ofte ringer med de samme spørgsmål, som de skal besvare igen og igen. 2. De ældre ved meget lidt om hvem de bor sammen med i plejeboligen. 3. Svært at opretholde kontakt med familien i dagligdagen. Der udarbejdes en fælles platform, der gør det muligt at finde andre beboere med samme interesser. På platformen kan man læse om beboernes liv, fritidsinteresser osv. Simpel videochat inkorporeres, så ældre kan chatte med børn og børnebørn. Pårørende vil også have adgang, så de kunne afsøge nødvendlige informationer. Hjælper med at skabe sociale relationer mellem beboere på tværs af interesser og baggrunde. Med en simpel videochat, vil de ældre lettere kunne holde kontakt til familien. Både personalet og familien kan spare tid og ressourcer ved, at have et fælles intranet hvor informationer og nyheder deles Fælles platformen giver mulighed for at dele lidt om sig selv med de andre beboere. Fællesplatform med integreret videochat, giver de ældre bedre muligheder for at holde kontakt med børn, børnebørn og oldebørn. Familien har en særlig begrænset adgang til platformen, så de selv kan afsøge informationer, nyheder, bidrage til at løse opgaver og komme med gode idéer. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

28 Home party events - Dagligdagen Fakta Idé Værdi Når ældre flytter i plejebolig opleves det ofte, at man mister forbindelsen til omverden. Muligheden for at komme omkring til lokale butikker mindskes og man mere afhængig af andres hjælp til at handle. Med udgangspunkt i Tupperware tanken, etableres home party events, hvor en eventbus kører til flere plejeboliger og forhandler forskellige produkter opdelt i temaer, f. eks. et tøjevent, gaveevent, litteraturevent, dagligvareevent osv. Home party events vil skabe yderligere selvstændighed for de ældre, som kan handle uden at være afhængige af personalet. Events vil yderligere skabe nye sociale begivenheder for de ældre, samt aflaste personalet, da indkøb kan blive gjort fra plejeboligen Event bussen, ankommer til plejeboligen ved juletid. Aftens event handler om jul og julegaver, som de ældre har svært ved at komme til byen og købe. I forsamlingslokalet er der julestue med mulighed for at købe gaver til hele famlien. Bussen har gaver opdelt til flere aldersgrupper, og der kan bistås med vejledning til, hvad der vil være gode idéer til fx børne-og oldebørn. Bussen pakkes og kører videre til næste plejebolig og næste event. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

29 Shoppeture - Dagligdagen Fakta Idé Værdi At komme til byen og shoppe er noget der er blevet besværliggjort i alderdommen. Det er ofte en dagsrejse der skal planlægges, samtidig er det ofte vanskeligt at skulle bære indkøb hjem. Denne frihed savnes. Mod et mindre gebyr, hentes ældre fra flere plejeboliger og bringes til et varehus. Varehuset tilbyder værter, der kan hjælpe med indkøb og besværet med at bære. Inkluderet i gebyret er kaffe og kagebord, derved er der mulighed for at møde andre fra omkringliggende plejeboliger. De ældre for mulighed for stadig at shoppe og derved stadig føle sig selvstændige. Servicen skaber oplevelser og samvær med andre plejebeboere fra nærområdet. Varehuset får handlende kunder i huset, som i dag har svært ved at besøge dem på egen hånd Efter at en bus fyldt med beboere fra flere plejeboliger er hentet, bliver de samlet kørt til en lokal shopping mulighed. Butikscenteret der har arrangeret turen, bistår med værter der hjælper de ældre med at bære indkøb til bussen, vejlede og agere personal shoppers. Imens bussen bliver fyldt med indkøbte artikler, er der arrangeret kaffe og kagebord, så der er plads til hygge og afslapning, inden turen går hjem igen. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

30 Prøv på egen krop -events - Dagligdagen Fakta Idé Værdi Besøgsvenner mangler ofte basal viden omkring pleje og plejeprodukter, til at kunne være en vigtig ressource for personalet. Personalet mangler samtidig en platform til at lære om nye plejeprodukter. Der etableres events, hvor besøgsvenner og plejepersonale får mulighed for, både at blive oplært om nye produkter, men også mulighed for at prøve dem, så man kan få et indblik i hvordan det vil føles som beboer. Dette gør det muligt for plejere og besøgsvenner, at føle frustrationerne på egen krop. Ved at skabe events bredes viden ud, samtidig vil besøgsvenner og plejere have prøvet at være i den ældres sted, derved skabes større empati for de ældres situation. For forhandlere af produkterne, vil det være en mulighed for, at udbrede viden om deres nye produkter Producenter af flere plejeprodukter har sammen inviteret til temaevent, hvor de ankommer og demonstrerer deres produkter indenfor et specifikt tema. Producenter får muligheden for at lære plejepersonale og besøgsvenner om, hvad deres produkter kan og hvordan de skal bruges. Her er også mulighed for at demonstrere nye tiltag, services og produkter. Plejepersonalet og besøgsvenner opnår gratis produktoplæring og muligheden for selv at opleve hvordan de opleves på egen krop. Oplyst overgang Fysiske rammer Dagligdag

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet

Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet Hjemmetrænings indflydelse på hverdagslivet - En kvalitativ undersøgelse om ældre borgeres oplevelser under hjemmetræning. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Juni 2009 Udarbejdet

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Fokus på de meget ældre 75+

Fokus på de meget ældre 75+ Fokus på de meget ældre 75+ Aase Eriksen, Ark. MAA Ph.D Karin Skousbøll, Ark. MAA Støttet af Fonden Realdania Udarbejdet i tilknytning til Center for Bolig og Velfærd februar 2006 kolofon Indhold Aase

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere