Gulvvarme kompendium del 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk"

Transkript

1 Gulvvarme kompendium del 1

2 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11 Renovering af boliger med Devidry Trådløs styring af gulvvarme 14 Lagerprogram Devireg termostater Lagerprogram Devireg og 17 Devilink termostater Lagerprogram Devimat 18 Lagerprogram Deviflex 19 Lagerprogram Deviflex og 20 Devicell Devidry 21 Devirail håndklædetørrer 22 og spejlvarme Skema for produktvalg og 23 forslag til måtte- og kabeludlægning Energiforbrug - dimensione 24 ring af varmetab Installationsguide 25 Forskrifter 26 Salgs,- leverings,- reparations- og servicebetingelser 27 Med dette kompendie om DEVI komfortvarme til boligopvarmning håber vi, at have skabt et effektivt stykke værktøj, der kan understøtte vore samarbejdspartneres bestræbelser på at markedsføre og installere Deviflex varmekabler, Devimat kabelmåtter, Devireg termostater og Devifast montagebånd - tilsammen DEVI komfortvarme. Gulvvarmekompendiet er bygget op som en kort introduktion til varmesystemet med beskrivelse af de væsentligste salgsargumenter samt en udførlig teknisk beskrivelse af systemet, dets anvendelse og installation ved forskellige gulvtyper. Kompendiet indskrænker sig til at beskrive en række standardinstallationer, som afspejler vor mange årige erfaring. Følges disse beskrivelser kan vi garantere en vellykket installation med meget lang levetid. Vi er naturligvis altid åbne for forslag og forbedringer, således at vore mange samarbejdspartnere kan have størst mulig glæde af dette materiale.

3 Et fremtidssikret varmesystem 3 Et tidssvarende - og fremtidssikretopvarmningssystem kendetegnes ved flere forskellige faktorer. Det er fleksibelt. Det er komfortabelt. Det giver en fornuftig totaløkonomi. Det omgås energiressourcerne varsomt og det skåner miljøet mest muligt. Sådant et system er DEVI komfortvarme. DEVI komfortvarme er fleksibelt..! DEVI komfortvarme består af Deviflex varmekabler, Devimat varmemåtter og Devireg temperaturstyringer. DEVI komfortvarme sørger for effektiv rumopvarmning i privat boliger, kontorer, værksteder, idrætshaller og meget mere og anvendes til opvarmning af alle rumtyper. Samtidigt kan DEVI komfortvarme finde anvendelse i alle gulvtyper, lige fra nye betongulve, over renoverede badeværelsesgulve til nye eller renoverede trægulve. DEVI komfortvarme er»usynligt«, - skjult under gulvet og giver derfor helt nye og spændende muligheder for møblering og boligindretning, idet der ikke skal tages hensyn til skæmmende og pladskrævende radiatorer. DEVI komfortvarme er komfortabelt..! Al varme stiger opad! Denne enkle konstatering forklarer, hvorfor DEVI komfortvarme er en mere komfortabel opvarmningsform end tilsvarende radiatorbaserede systemer. Medens radiatorbaserede systemer kaster varm luft op i hovedhøjde og helt op under loftet, for siden at lade luften vende tilbage som et koldt træk ved fødderne giver DEVI komfortvarme den helt rigtige rumopvarmning: Behageligt varmt ved fødderne, dejlig lunt ved kroppen og en behagelig temperatur i hovedhøjde. Samtidigt betyder den lave luftcirkulation, at støvophvirvlingen be grænses til stor glæde for f.eks allergikere. DEVI komfortvarme har en god totaløkonomi. DEVI komfortvarme er først og fremmest det opvarmningssystem, der giver det lavest mulige energitab i rummet. Takket være den op timale termiske placering i gulvet samt en uhyre præcis varmestyring med Devireg termostater kan den gennemsnitlige rumtemperatur sænkes fra normalt 22 C til 19 C. Det betyder, at energitabet formindskes med ca. 15% til gavn både for pengepung og miljø.

4 4 God energiøkonomi til gavn for miljøet Samtidigt er DEVI komfortvarme normalt billigere end traditionelle opvarmningssystemer med samme ydeevne. Som hovedregel er DEVI komfortvarme ca. 40% billigere at etablere. DEVI komfortvarme har lang levetid. I praksis kan man regne med en levetid på Deviflex varmekabler der modsvarer boligens levetid, - og det tilmed helt uden vedligeholdelse. Devireg termostaterne har en levetid, der modsvarer det teknologiske udviklingstrin de befinder sig på, når de bliver installeret, men må normalt påregne en udskiftningsfrekvens svarende til f.eks. brænderen i et traditionelt oliefyr. - Til gengæld er det betydeligt billigere og enklere, at skifte termostater hvert 10 år, end at skifte hele opvarmnings systemer med radiatorer, fyr o.s.v. DEVI komfortvarme skåner miljøet. Danske politikere har valgt at på lægge el-energi meget høje afgifter for at tilskynde forbrugerne til at spare på energiforbruget f.eks. på husholdningsmaskiner. Der kan naturligvis være fornuft i, at tilskynde fabrikanter til at udvikle - og forbrugerne til at købe lavenergiprodukter. Denne udvikling har DEVI for længst tilpasset sig. DEVI komfortvarme udnytter energien mere effektivt end traditionelle radiatorvarmesystemer på grund af den termiske effekt, ligesom de fuldelektroniske Devireg termostater sørger for en uhyre præcis styring af energiforbruget. Alt dette betyder, at DEVI komfortvarme bruger ca. 15% mindre energi på at opnå det samme varme niveau som traditionelt opvarmede boliger - med en tilsvarende lavere belastning af miljøet. Samtidigt er der mange andre argumenter, der taler for el-energi som en miljømæssig fornuftig løsning. Energien leveres via et forhåndenværende distributionssystem til alle boliger, kontorer og virksomheder i alle industrinationer. Der skal ikke anvendes ressourcer på at skabe en ny, forbedret infrastruktur. El-energi er den mest effektive måde at distribuere energi på, og el-energi forurener ikke, mens det bliver transporteret. Samtidigt er el-energi den bedst kontrollerbare form for energi, fordi el-energi skabes i større centralt styrede enheder. Der gøres, netop fra de danske elværkers side, en stor og succesfuld indsats for at begrænse forureningen fra landets kraftværker. Der er således rigtig mange gode argumenter for at anbefale Deres kunder DEVI komfortvarme.

5 Gulvopvarmning i betongulve 5 Systembeskrivelse: DEVI komfortvarme til gulvopvarmning i betongulve danner - hvad enten det drejer sig om totalopvarmning eller supplerende komfortopvarmning - basis i det store DEVI gulvvarme-program. DEVI komfortvarme kan anvendes i alle typer gulvopbygninger (se illustrationer side 7). Den energi- mæssigt rigtigste løsning opnås, når gulvet er velisoleret. Anvendelsesområder: DEVI komfortvarme til gulvopvarmning i betongulve er beregnet for betongulve, og kan - uden und tagelse - anvendes i alle rumtyper og i alle typer privat boliger samt erhvervsbyggeri. Produktfordele: Høj komfort. Varmt gulv. Stærk, vedligeholdelsesfri gulvkonstruktion. Energibesparende styring. Brede anvendelsesmuligheder. Lavere ventilationsbehov. Tørt gulv. Fugtproblemer undgås. Dimensionering af effektbehov: I forbindelse med etablering af komfortvarme i betongulve benyttes varmekabler med en max. effekt på 18 W/ m. I almindelige boliger installeres W/m 2 afhængig af de klimatiske forhold og boligens isolering. Dog bør der min. installeres 100 W/m 2 i badeværelser, da det her er ønskeligt med en forholdsvis høj gulvtemperatur. Det frie gulvareal der er til rådighed for installering af varmekabler, kan være væsentligt mindre end det totale areal (på grund af forhindringer som skabe, badekar, toilet m.m.). devimat Da den dimensionerede effekt er beregnet udfra det totale areal, kan det således være nødvendigt at installere en tilsvarende højere effekt på det frie gulvareal. For at få et varmesystem der reagerer hurtigt selv ved lave temperaturer, er det nødvendigt at installere ca. 30% mere effekt end det beregnede varmetab. (Der er taget højde for disse ekstra 30% ved anbefalede effektangivelser fra DEVI). Eksempel I et køkken på 20 m 2 er den dimensionerede effekt 1200 W (60 W/m 2 ). Friarealet er imidlertid kun 15 m 2. Resultatet bliver en installeret effekt på 80 W/m 2 friareal. I boliger med større glas- og dørarealer, anbefales det at montere en randzoneopvarmning foran disse, for at imødegå kuldenedfald fra glasset. En anbefalet effekt i randzonen er ca. 200 W/m 2. Installation: Varmekablet bør altid monteres min. 30 mm under gulvoverfladen og med en c-c afstand på cm. Jo større c-c afstanden er, jo større skal afstanden fra kablet og op til gulvoverfladen være. En c-c afstand i almindelige boliger bør ikke overstige 20 cm, da der ellers kan opstå»koldzoner«på gulvoverfladen. For at tilsikre at varmekablerne monteres korrekt, anbefales det at benytte Devifast montageskinner. Disse er konstrueret, så c-c afstanden kan vælges med intervaller på 2,5 cm, f.eks 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 17,5 cm... osv. Kablerne kan evt. også monteres på armeringsnettet. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Det er vigtigt, at gulvopbygningen er velisoleret, så varmetabet nedefter ikke bliver for stort. Isolerings materialet kan være styropor, stenuld, glasuld,

6 6 Gulvopvarmning i betongulve isolerende stentyper eller anden form for isolation. F.eks. kan nævnes, at i følge dansk byggenorm er U-værdien for en gulvkonstruktion 0,15. Det betyder, at der skal være et isoleringslag på 230 mm + isolerende kapilarbryd ende lag. En anden væsentlig ting er randisolation. Denne skal være effektiv, så varmen ikke transmitteres ud i soklen eller ind i tilstødende rum. I forbindelse med vådrum, skal der altid monteres en fugtmembran, der forhindrer fugten i at trænge ned i gulvkonstruktionen. Se SBI-anvisning for gulve og vægge i vådrum. Når varmekablet udlægges, skal det påses, at dette ikke trykkes ned i isoleringsmaterialet eller på anden måde omsluttes af dette. Betonen omkring kablet bør være uden skarpe sten og skal have en konsistens, så kablet bliver helt indstøbt uden luftlommer omkring. Betonen skal udhærde (ca. 30 dage), inden gulvvarmen tilkobles. Kablets ohm- og isolationsværdi skal testes før og efter udlægningen. Gulvbelægning: Næsten alle typer gulvbelægninger, kan monteres på gulv med gulvvarme, men leverandøren af belægningen skal gøres opmærksom på, at der er installeret gulvvarme af hensyn til evt. valg af limtyper m.v. Trægulvfabrikantens anvisninger skal også følges ganske nøje, når der udlægges trægulve direkte på betonkonstruktioner med komfortvarme. Ved trægulve skal der anvendes termostat med temperaturbegrænser så temperaturen ikke overstiger den af trægulvsproducentens anviste maks temperatur, typisk 27 C. Specielle ting vedr. montagen, max. temperatur under gulvet m.m. kan være af stor betydning for det endelige resultat. Regulering: Til styring af DEVI komfortvarme anvendes Devireg termostater. Devireg serien indeholder mange forskellige varianter, f.eks. med indbygget føler, gulvføler eller en kombinationstermostat med begge følertyper. Termostaterne kan derudover leveres for planforsænket montage, montage udvendig på væg eller for DIN-skinne montage. Ved valg af termostattype skal der tages hensyn til om det er totalopvarmning eller komfortvarme, der er tale om. I forbindelse med totalopvarmning benyttes Devireg termostater kombineret med rumføler, bortset fra badeværelser eller andre steder hvor Skitsetegninger: Betongulv på jord Betongulv i bad der kan være et ønske om at have en forholdsvis høj gulvtemperatur. Ved komfortopvarmning benyttes der Devireg termostater kombineret med gulvføler. Produktvalg: Se skema på side 13. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 24. Beregning af c-c afstande: Se side 23. Gulvbelægning Føler Beton 3-4 cm Varmekabel Devifast montageskinne Betonlag Isolering Leca Jord Gulvbelægning Fugtmembran Føler Beton 3-4 cm Varmekabel Devifast montageskinne Betonlag Isolering Leca Jord De viste konstruktionstegninger er kun retningsgivende, enhver gulvopbygning skal foretages i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement BR 08 / Byg 200

7 Gulvopvarmning i trægulve 7 Systembeskrivelse: DEVI komfortvarme kan uden problemer, blot man overholder DEVI s installationsbeskrivelse og de af gulvfabrikantens oplyste maks. temperaturværdier for konstruk tionen, installeres i alle typer træ gulve. Den effektive temperaturstyring med elektroniske Devireg termo stater med gulvfølere sikrer, at den foreskrevne temperatur i gulvkonstruktionen altid overholder den ønskede maks. temperatur i gulvet. devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat Anvendelsesområder: Overalt i boligen, hvor der er anvendt træbelægning som gulv belægning. Produktfordele: Herligt varmt trægulv. Høj komfort. Høj sikkerhed. Vedligeholdelsesfrit. Sund og tør gulvkonstruktion. Installation: På eller under trægulve Når elvarme installeres under trægulve, det være sig ovenpå et eksisterende trægulv, i en strøkonstruktion eller i et betongulv hvorpå der lægges et trægulv, må overfladetemperaturen ikke overstige den af gulvfabrikanten angiven maks. temperatur, typisk 27ºC. Der skal altid monteres en føler i gulvkonstruktionen, således at den angivne maks. temperatur ikke overskrides, føleren tilsluttes en elektronisk termostat med temperaturbegrænser, hvor gulvets maks. temperatur kan fastlåses. Gulvføleren skal altid placeres i et plastrør, af hensyn til eventuelt senere udskiftning. I konstruktioner hvor kablet/kabelmåtten monteres ovenpå et eksisterende trægulv eller kabelmåtten monteres i en spartelmasse umiddelbart under belægningen må effekten ikke overstige 100W/m 2, ved strøkonstruktioner må den installerede effekt dog ikke over stige 90W/m 2 og kablets effekt må maks. være på 10W/m. Hvis kablet er indstøbt i betonen og installeret i henhold til gældende vejledninger for denne applikation er maks. belastning på kablet 18W/m. Devicell DRY Devicell DRY monteringsplader, Deviflex varmekabler og Devireg Touch termostater er en perfekt systemløsning til hurtig og enkel installation af elektrisk gulvvarme under trægulve. Kombinationen af et isolerende underlag og en varmeledende overflade giver en optimal varmerefleksion opad og det betyder, at der kan installeres en forholdsvis lav effekt uden at varmekomforten eller systemets reaktionstid påvirkes. Systemet kan monteres på betongulve eller direkte på trægulve uden yderligere foranstaltninger. Devicell sørger for den fornødne isolering til underlaget. Devicell DRY består af en 12 mm polystyren-plade belagt med en specialprofileret 1 mm tyk aluminiumplade. Afhængigt af hvilken effekt der ønskes, monteres varmekablet i hver, hver anden eller hver tredje kabelskinne. Max. 100 W/m 2 / max. 10 W pr. meter kabel. Gulvvarmen skal være jævnt fordelt over hele gulvfladen. Elvarmekablerne må ikke komme i direkte berøring med træ. Ved valg af trægulve skal leverandø ren af gulvbelægningen gøres opmærksom på, at der er installeret gulvvarme af hensyn til valg af eventuel limtype m.v. I øvrigt skal trægulvsproducentens anvisninger vedrørende installation af gulvvarme under trægulve altid følges. Bemærk: Der kan ved anvendelse under trægulve være krav om specielle procedurer i forbindelse med opstarten af varmeanlægget. Eksempler - Gulvvarmesystemet skal have været i drift i minimum 3 uger. - Gulvvarmesystemet skal i en sammenhængende periode af mindst 4 døgn have kørt på max. effekt. - Før lægning af gulvet skal temperaturen være under 18 C. - Temperaturen på gulvet øges langsomt over en periode på 1 uge.

8 8 Gulvopvarmning i trægulve Gulve på strøer Når installationen skal foretages i trægulve på strøer skal kablet have en max. belastning på 10 W/m og en max. effekt på 90 W/m 2. Varmekablet udlægges på kyllingenet, der er spændt ud mellem strøerne. Nettet monteres, så der er min. 30 mm fra dette og op til gulvbelægningens underkant. Varmekablet må ikke komme i direkte berøring med isoleringen og må ikke ligge op af træ over læn gere stræk. Hvor kablet skal krydse en strø, skæres et spor i denne og der skal fores med alufolie. Der må kun være ét kabel i hvert spor. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Kablet fæstnes for hver 30 cm. (Se illustration). Flisegulv på eksisterende trægulv Gulvbelægning: DEVI komfortvarme kan anvendes i forbindelse med alle kendte træsorter i både planke og laminat form, monteret på strøer. Næsten alle typer gulvbelægninger kan monteres på gulv med gulv varme, men leverandøren af belægningen skal gøres opmærksom på, at der er installeret gulvvarme af hensyn til evt. valg af limtyper m.v. Ved trægulve skal der anvendes termostat med temperaturbe grænser så temperaturen ikke overstiger 27 C. Specielle ting vedr. montagen, max. temperatur under gulvet m.m. kan være af stor betydning for det endelige resultat. Flisebelægning Devimat kabelmåtte Spartelmasse Gulvføler Spartelmasse Glidelag Eksisterende trægulv Regulering: Til regulering af Deviflex varmekabelsystemer i forbindelse med trægulve egner Devireg Touch sig bedst. Denne termostat er forsynet med en indbygget rumføler, der registrerer rumtemperaturen og via ledningsføleren, der er placeret under gulvet, begrænser tempe raturen i gulvet til den max. ind stillede værdi. Devireg Touch er til planforsænket montering. Alle termostater for rumstyring leveres med natsænkningsfunktion. NB.: Til Devireg Touch skal der anvendes specialdåser, se produktoversigten. Produktvalg: Se skema på side 13. Se produktoversigt på side Forskrifter: Se side 24. Beregning af c-c afstande: Se side 23. Trægulv på eksisterende betongulv Trægulv med Devicell DRY Træbelægning Spartelmasse Gulvføler for Devireg Touch Devimat kabelmåtte Eksisterende betongulv Træbelægning Gulvpap Devicell DEVIflex 10T Trægulv på strøer Belægning Føler Varmekabel Kyllingenet Isolering De viste konstruktionstegninger er kun retningsgivende, enhver gulv opbygning skal foretages i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement BR 08 / Byg 200 Trægulv på beton Træbelægning Beton, minimum 30 mm Gulvføler for Devireg Touch Deviflex varmekabel Beton Isolering Fugtspærre Kapillarlag Jord

9 Renovering af boliger 9 Systembeskrivelse: DEVI komfortvarme i»tynde gulve«, er specielt udviklet til brug i forbindelse med renovering af boliger, hvor der bl.a. stilles store krav til en lav byggehøjde. Systemet består af et tyndt lag støbemasse eller klæbemasse, hvori varmekablet ligger. Sammen med Devireg termo stater er det et effektivt varmesystem, både som totalopvarmning og som komfortvarme, når kravet om lav byggehøjde, ca. 15 mm inklusive den nye gulvbelægning skal opfyldes. Systemet er velegnet til at installere ovenpå eksisterende trægulve, betongulve, flisegulve m.m. Anvendelsesområder: Typiske anvendelsesområder er køkkenet og badeværelset, men systemet kan naturligvis anvendes overalt i boligen i forbindelse med renovering, eller hvor der ønskes kortere reaktionstid. Produktfordele: Varmt gulv. Høj komfort. Lav byggehøjde. Pladsbesparende. Energibesparende. Tørt gulv. Ingen mug. Dimensionering af effektbehov: Generelt skal der installeres en effekt på 100 W/m 2, dog kan det i visse tilfælde være nødvendigt at installere en højere effekt alt afhængig af klimatiske forhold og bolig ens isolationsstandard. I badeværelser hvor der ønskes en forholdsvis høj temperatur, skal der installeres min. 100 W/m 2. I gamle huse med dårligt isolerede gulve anbefales 150 W/m 2. Ovennævnte effekter pr. m 2 kan måske virke høje, men dette har dog ingen betydning i forbindelse med energi- forbruget, da temperaturen styres med elektroniske Devireg termostater. Installation: I forbindelse med installation af elvarme i tynde gulve benyttes Devimat kabelmåtter. Disse er meget velegnede, da de kun har en tykkelse på 3,5 mm, og derfor kan monteres direkte i fliseklæberen. Kabelstrengene på måtten er placeret meget tæt, således at uhensigtmæssige koldzoner undgåes. Tykkelsen på varmeelement inklusive lim/spartelmasse er kun 3,5 mm. Kabelmåtten leveres i en bredde svarende til en dækning på 50 cm og i længder fra 1 m op til 24 m. Kablet, der er monteret på måtten, er en 2- leder type. Når måtten skal monteres, begynder man ved væggen og ruller kabelmåtten over til den modsatte væg. Herefter knækkes måtten (nettet klippes op). Denne procedure fortsættes indtil det areal, hvortil måtten er dimensioneret er dækket med kabelmåtten. Se iøvrigt skitse side 18.

10 10 Renovering af boliger Måtten kan ikke afkortes, derfor skal man i forbindelse med dimensioneringen tage højde for, at den valgte måtte kan installeres i rummet. Der er flere forskellige metoder, der kan benyttes i forbindelse med indstøbning af kablet. Der vil her blive beskrevet to: 1. Kabelmåttens net er selvklæbende, klæben er en hjælp i forbindelse med udlægning og fiksering af måtten. Ved visse typer spartelmasser afhængig af fugtindholdet kan det være nødvendigt med yder ligere befæstigelse af måtten for at undgå måtten flyder op i spartelmassen. I forbindelse med større projekter kan det være en god ide inden opstart at teste vedhæftningen med den klæb/spartelmasse der ønskes anvendt. 2. Kabelmåtten udlægges og fastgøres til gulvet. Fliselim eller spartelmasse trækkes ud og afglattes over kabelmåtten med en gummispartel, således at måtten omsluttes helt. Husk at gulvet skal primes før fliseklæb/spartelmasse påføres. 3. Der kan, hvis underlaget kræver det, anvendes selvnivellerende spartelmasse. I så fald skal kabelmåtten fastgøres omhyggeligt, da den ellers vil flyde ovenpå spartelmasssen. Installeres systemet oven på trægulv, skal det tilsikres, at underlaget er stabilt. Iøvrigt henvises til spartelmassefabrikantens anvisninger. Ved installation ovenpå trægulve skal der altid benyttes en Devireg termostat med gulvføler. Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at benytte et tradi tionelt Deviflex varmekabel i forbindelse med renovering af gulve, her må det dog accepteres, at gulvhøjden forøges med mm inklusive fliser. Kabeltypen DEVIflex 10T skal anvendes i forbindelse med denne konstruktion. Kablet har en belastning på 10 W/m, og afstanden mellem kabelstrengene må ikke overstige 10 cm, idet der ellers kan opstå koldzoner på gulvoverfladen. Ved udlægning af Deviflex varmekabler anbefales det at benytte Devifast montageskinner. Disse er konstrueret således, at c-c afstanden kan vælges med intervaller på 2,5 cm - f.eks. 5 cm, 7,5 cm eller 10 cm. Bukkediameteren for varmekablet må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. Hvis der monteres et trådnet Ø 1 mm, maskestørrelse 20 x 20 mm ovenpå det eksisterende gulv kan varmekablet monteres direkte på dette, kablet kan eventuelt limes på nettet ved hjælp af en limpistol. Hvis der installeres termostat med gulvføler, skal der monteres et plastrør i gulvet beregnet for mon tage af gulvføler. Dette plastrør skal lukkes i enden, således at støbemassen ikke kan trænge ind i røret. Termostater med indbygget rumføler eller separat rumføler skal altid placeres således, at de ikke påvirkes af direkte sollys eller træk og de skal placeres i en højde af ca. 1,4 m.

11 Renovering af boliger 11 Efter montering af kabel og følerrør foretages udlægning af støbemassen. Udlægning af støbemassen skal foretages i henhold til de af støbemassefabrikantens angivne retningslinier. I forbindelse med gulve i vådrum skal der altid monteres en fugt-membram, der forhindrer fugten i at trænge ned i gulvkonstruktionen. Fugtmembramen skal behandles meget forsigtigt. Eventuelle brud skal udbedres inden udstøbningen. Hvis et»tyndt gulv«monteres ovenpå et eksisterende trægulv, skal det tilsikres, at konstruktionen er stabil, selv ved kraftige påvirkninger. På brandbare underlag må der maks. installeres 100 W/m 2, og der skal altid benyttes en termostat med gulvtemperaturbegrænser. Gulvbelægning: Alle gulvbelægningstyper er velegnede til gulvvarme, dog skal der være min. 5 mm støbemasse over kablerne i forbindelse med træ- eller plastbelægningsmaterialer. Leverandøren af gulvbelægning skal også gøres opmærksom på, at der er installeret gulvvarme af hensyn til evt. valg af limtype m.v. Trægulvfabrikantens anvisninger skal følges ganske nøje, når der udlægges trægulve i forbindelse med komfortvarme. Det drejer sig specielt om montage af gulvet og maksimal tilladt temperatur under gulvet. Maks. tilladte temperatur på et trægulv vil typisk være 27ºC, check altid med leverandøren af trægulvet. Regulering: Til styring af DEVI komfortvarme anvendes Devireg termostater. Devireg serien indeholder mange forskellige varianter, f.eks. med indbygget føler, gulvføler eller en kombinationstermostat med begge følertyper. Termostaterne kan derudover leveres for planforsænket montage, montage udvendig på væg eller for DIN-skinne montage. Ved valg af termostattype skal der tages hensyn til om det er totalopvarmning eller komfortvarme, der er tale om. I forbindelse med totalopvarmning benyttes Devireg termostater kombineret med rumføler, bortset fra badeværelser eller andre steder hvor der kan være et ønske om at have en forholdsvis høj gulvtemperatur. Ved komfortopvarmning benyttes der Devireg termostater kombineret med gulvføler. Produktvalg: Se skema på side 22. Se produktoversigt på side Udlægning: Se side 18. Beregning af c-c afstande: Se side 23. Forskrifter: Se side mm gulv oven på eksisterende betongulv Tyndt gulv oven på eksisterende betongulv Fliser eller anden belægning Evt. fugtmembram Støbemasse Føler Varmekabel Devifast montageskinne/net Eksisterende gulv Fliser eller anden belægning Fliselim/Støbemasse Devimat varmemåtte Føler Eksisterende gulv Tyndt gulv oven på eksisterende trægulv Fliser eller anden belægning Fliselim/Støbemasse Devimat varmemåtte Føler Glidelag Eksisterende gulv De viste konstruktionstegninger er kun retningsgivende, enhver gulv opbygning skal foretages i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement BR 08 / Byg 200

12 12 Renovering af boliger med Devidry Systembeskrivelse: Når gulve i lejligheder, huse, kældre eller uderum renoveres, kan der tilføjes komfortvarme i gulvet uden brug af afretningslag og uden at brække det gamle gulv op. Komfortvarmen leveres af Devidry Click-systemet, der er designet til at være i kontakt med gulvfundamenter eller over flader i træ. Devidry består af et lag på 8 mm, hvilket giver et underlag med flere egenskaber Installeres på det gamle gulv eller fundament, umiddelbart under den nye gulvflade Sikrer jævnt distribueret gulvvarme og en hurtig reaktionstid Devidry giver en støjreduktion på 17 db Devidry gulvvarme har hurtig reaktionstid Ideel til timerstyring Ved komfortvarme i gulve er det nødvendigt med yderligere opvarmning. Devidry Click-systemet kan dog levere totalopvarmning i lokaler med tilstrækkelig isolering, op til W/m2. Produktfordele: Nem installation Hurtig reagerende gulvvarme Jævn varmefordeling 17 db lydisolering Lav byggehøjde 8 mm Ingen brug af klæb Flytbar 5-års garanti Muligheder Devidry kan anvendes med parket og laminat op til 22 mm tykkelse. Produktopbygning Eksempler på gulvkonnstruktion Gummilag - trykfordeling Fastgørelse - hurtig, solid og vandfast IP7 Kabler - leverer 55 W/m2 eller 100 W/m2 Polyesterfolie - forstærkning Aluminiumsfolie - varmefordeling PP-skum - lyddæmpende og isolerende Parket/laminat Devidry-55 eller Devidry-100 Fugtbarriere Eksisterende betonfundament Parket/laminat Devidry-55 Fugtbarriere Eksisterende træfundament

13 240 c m Renovering af boliger med Devidry 13 Installation: 237 cm 415 cm Intet murerarbejde med afretningslag nødvendigt. Byggehøjde 8 mm + gulv. 2 m 4 m 2 07 c m Installationseksempel: Eksemplet viser en stue på 35 m2, der skal opvarmes. Fundamentet er beton, hvilket betyder, at Devidry-100 kan installeres. 139 cm 4 m 2 m 4 m 3 m 100 cm Devidry -elementet skal lægges med en afstand på 7 cm til væggen og skal forbindes langs siderne med forsyningskabel eller forlængerkabel. Mellemrummet udfyldes derefter med Devidry FM c m 4 m 4 m 247 cm 273 c m Devidry x 2 m2 1 x 3 m2 6 x 4 m2 Dækning 4 m2 3 m2 24 m2 Wattforbrug, netto (Se produktblad) 280 W 240 W W I alt 31 m W (83 W/m2) 4 m 444 cm Devidry-sæt 100 Maks. pr. sæt er 10 A, hvilket er lig med W ved 230 V. Det vil sige, at der skal bruges 2 stk. Devidry-sæt 100. Rummet opdeler naturligt systemet i to sektioner. Belastning for venstre sektion er 920 W (4A) og for højre sektion W (7,1A). Devidry FM 31 ud af 35 m2 er dækket med Devidry 100-varmeelementer, og resten dækkes med fyldmateriale. I dette tilfælde vælges Devidry FM 4 m2 + 1 m2 til at afdække restareal. Forlængerkabler Alt efter Devidry-sættets placering kan det være nødvendigt at bruge forlængerkabler.

14 devireg 550 devireg 550 devireg Trådløs styring af gulvvarme Systembeskrivelse: Med Devilink trådløs varmestyring kan alle rumtemperaturer styres fra en enkelt central plads i huset. Alt i alt en økonomisk fordelagtig løsning der imødekommer alle behov. Devilink løsningen består af tre separate enheder baseret på et tovejskommunikationssystem indenfor trådløs teknologi. Fra den centrale Devilink controller (CC), eller hovedenheden, kan temperaturen i husets forskellige rum justeres/reguleres. Devilink Rumtermostat (RS) er valgfri, og kan placeres i de rum der ønskes kontrolleret og styret ved hjælp af rumtemperaturen. Denne enhed er batteridrevet, hvilket giver kunden muligheden for frit, at kunne vælge placeringen af rumtermostaten. Sidst men ikke mindst, Devilink Gulvtermostat (FT), der er selve relæ-enheden som tænder og slukker for gulvvarmen. Devilink Gulvtermostaten er forbundet til gulvvarmekablet/måtten der er installeret under gulvet. Den kommunikerer trådløst med både Devilink Central-enheden og Devilink Rumtermostaten. Brugervenlig menu Simpel brugermenu med touch-skærm gør navigationen let. Devilink FT Et relæ der tænder og slukker for varmen Devilink PR Relæ til stikdåse Devilink CC Fra den centrale hovedenhed kan du let kontrollere alle rum i hjemmet individuelt eller alle på én gang. Devilink RS Overvåg og juster temperaturen individuelt i rummet.

15 Lagerprogram Devireg termostater 15 Styring og regulering: Den mest optimale styring af gulvvarmesystemer opnås ved brug af elektroniske Devireg termostater, da disse tager hensyn til både komfort og økonomi. Elektroniske termostater giver en hurtig og nøjagtig regulering. Alle er forsynet med natsænkningsfunktion som giver mulighed for en fornuftig driftsøkonomi. Devireg reguleringer er specielt udviklet til brug i forbindelse med gulvvarmeanlæg. Reguleringerne kan selvfølgelig med fordel benyttes i forbindelse med andre varme- og ventilationssystemer, såsom loftfolie og panelradiatorer. Devireg kan leveres for planforsæn ket montage, montage direkte på væggen eller for DIN-skinnemontage. De eksterne rum og ledningsfølere har samme ohmværdi og kan således benyttes i flæng til de forskellige termostattyper (ohmværdi = 15 Kohm/25 C). Devireg serien består af mange varianter f.eks. med indbygget rumføler, fjernrumføler, gulvføler eller kombination med indbygget rumføler og ekstern ledningsføler. Anvendelsesområder for Devireg : Gulvfølere benyttes på anlæg hvor man ønsker at styre gulvtempe-raturen, således at gulvet er behagelig at betræde f.eks. i bad, køkken, bryggers og omklædningsrum. Gulvvarmeanlæg, der er styret med gulvvarmefølere, vil reagere langsomt på tillægsvarme fra brændeovne, solindfald m.m. Fjernrumføler anvendes, hvor man ønsker, at termostaten er placeret uden for rummet, f.eks. på hoteller, skoler og børnehaver, hvor brugeren ikke må foretage justeringer på termostaten. Indbygget rumføler bruges til at styre temperaturen i opholdsrum, hvor der er krav om nøjagtig styring af rumtemperaturen. Termostater med indbygget rumføler vil hurtigt registrere tilskudsvarme fra solindfald, personer m.m. Devireg termostater med indbygget rumføler kombineret med ledningsføler, anvendes på steder, hvor gulvtemperaturen skal begrænses f.eks. i trægulv, eller gulve med gulvbelægninger hvor der er krav om en maksimum temperatur, der ikke må overskrides. Devireg serien er forsynet med relæudgang og kan således styre kontaktorer. Alle termostater er forsynet med natsænkningsfunktion, der aktiveres via en timer. Placering af termostat Devireg 233 bør ikke monteres i mindre badeværelser med høj fugtighed og dårlig ventilation, termostaten må ikke placeres i umiddelbar nærhed af håndvask, bruseområde, toilet eller andre steder hvor der er risiko for kondens eller vandsprøjt. Devireg 550 må aldrig placeres i badeværelser eller andre fugtige rum Styring af temperatur i sommerhuset Få fuld kontrol med sommerhusets varmesystem via din PC er, det er hvad der kan opnås ved at montere en WEB HOME i kombination med en Devireg 550 termostat. Modulet kan ligeledes kobles sammen med alarmsystemer og meldingerne vil blive sendt som og telefonopkald. Devireg Elektronisk termostat for montage på væg eller vægdåse Best. nr. El nr. Type Temp. område Føler A Føler B Begrænsninger 140F C - 45 C ledning 140F C - 35 C indbygget ledning 20 C - 50 C

16 16 Lagerprogram Devireg termostater Devireg 233 elektronisk termostat for planforsænket montage i FUGA modul. Devireg leveres med gulvføler rumføler kan leveres separat. Best. nr. El nr. Type Temp. område Føler Farve 140F C - 45 C ledn. PTC hvid/grå C - 45 C rumføler hvid Dæksler for Devireg 233 Best. nr. El nr. Type Antal Farve Frontdæksel 1 hvid Frontdæksel 1 grå Frontdæksel 1 koks Devireg 330 for DIN-skinnemontage Devireg 330 leveres med gulvføler eller rumføler for separat montage. Best. nr. El nr. Type Temp. område Føler Natsænkning Farve 140F C - 45 C ledning 5 C grå Devireg 316 Devireg 316 leveres med føler. Best. nr. El nr. Type Temp. område Føler Natsænkning Farve 140F C - 50 C ledning 0-8 C grå Devireg for planforsænket montage i Euro-dåser Elektronisk termostat med indbygget føler, ledningsføler eller kombi. Best. nr. El nr. Type Temp. område Føler A Føler B Begrænsninger 140F C - 45 C ledning 140F C - 35 C indbygget 140F C - 35 C indbygget ledning 20 C - 50 C Devireg Touch Elektronisk termostat med indbygget tidsprogram. Best. nr. El nr. Type Beskrivelse 140F Touch DEVIreg Touch pure white design ramme 140F Touch DEVIreg Touch pure black design ramme 140F Touch DEVIreg Touch polar white design ramme

17 Lagerprogram Devireg og Devilink termostater 17 Følere Devireg ledningsfølere Best. nr. 140F F F El nr Temp. område -10 C C -10 C C +50 C-+170 C +30 C C Føler 15 kohm/ 25 C 15 kohm/ 25 C 16,7 kohm/100 C 100 kohm/25 C Materiale PVC PVC si PVC Længde 3,0 m 10,0 m 2,5 m 2,5 m Tæthed IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 Devireg rumføler Best. nr. 140F1090 El nr Temp. område 10 C C Føler 15 kohm/25 C Materiale Mål PVC 50 x 50 Tæthed IP 20 Monteringsdåser for Devireg 5xx serien Best. nr. El nr. Type Materiale Dimension Indmuring Isætning, for Udv. montering Plastik Plastik Plastik Ø 71 x 60 mm Ø 74 x 65 mm 84 x 84 mm Devilink lagerprogram Best. nr. El nr. Type 140F Devilink Master multi version for planforsænket montage. 140F Devilink Master multi version for udv. montage Devilink 5 rums version for planforsænket montage Devilink 5 version for udv. montage Devilink RS rumføler Devilink FT gulvføler/kontaktor Devilink BSU install. adaptor Devilink PR relæ til stikdåse Devilink HR indbygningsrelæ Devilink MiniSD memory card Devilink USB2 MiniSD kortlæser Devilink CC front sølv Devilink RS front sølv

18 18 Lagerprogram Devimat Gulvvarme - tynde gulve Devimat DTIF Kabelmåtte for montage i gulvkonstruktioner, hvor varmeelementet monteres tæt på gulvoverfladen. De typiske anvendelsesområder vil være på steder hvor gulvets byggehøjde skal være lav, typisk i forbindelse med renovering af gamle gulve. Devireg systemet anvendes til såvel komfortopvarmning som totalopvarmning. Tekniske data: måttetype : 2-leder med skærm spænding : 230 V AC byggehøjde : 3,0-3,5 mm tilledning : 1 x 4 m kappemateriale : PVDF max temperatur : 70 C tolerance ohm værdi : +10% / -5% godkendelse : Semko - CE 100 W/m 2 Art. nr. 140F F F F F F F F F F F F F F F0414 El nr Bredde m Længde m m 2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 Effekt W W/m 2 Art. nr. 140F F F F F F F F F F F F F F F0443 El nr Bredde m Længde m m 2 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 Effekt W Der skal altid benyttes en termostat med gulvføler i forbindelse med Devimat

19 Lagerprogram DEVIflex 19 DEVIflex 6T Art. nr. El nr. Effekt W Længde 140F F F F F F F F F F F F F F F m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m 115 m 129 m 140 m 160 m 180 m 190 m 200 m DEVIflex 18T Art. nr. El nr. Effekt W Længde 140F F F F F F F F F F F F F m 15 m 22 m 29 m 37 m 44 m 52 m 68 m 74 m 90 m 105 m 118 m 131 m DEVIflex 10T Art. nr. El nr. Effekt W Længde 140F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ,0 m 4,0 m 6,0 m 8,0 m 10,0 m 15,0 m 20,0 m 25,0 m 30,0 m 35,0 m 40,0 m 50,0 m 60,0 m 70,0 m 80,0 m 90,0 m 100,0 m 120,0 m 140,0 m 160,0 m 180,0 m 200,0 m 210,0 m Gulvvarme 6 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve. De typiske anvendelsesområder for DEVIflex varmekabel er: direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme. Til gulvvarme 18 W/m med skærm beregnet for indstøbning i beton o.lign. De typiske anvendelsesområder for DEVIflex varmekabel er: direkte virkende gulvvarme, akkumulerende gulvvarme, komfort gulvvarme. Gulvvarme 10 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve. De typiske anvendelsesområder for DEVIflex varmekabel er: direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme.

20 20 Lagerprogram Deviflex og Devicell Devicell DRY En effektiv og hurtig systemløsning til elektrisk gulvvarme under trægulve. Devicell DRY isoleringsplader, Deviflex varmekabler og Devireg termostater er en perfekt systemløsning til hurtig og enkel installation af elektrisk gulvvarme under trægulve. Kombinationen af et isolerende underlag og en varmeleden overflade giver optimal varmereflektion opad. 140F F Devicell 5 m 2, leveres i emballage med 10 enheder af m 2. Devicell 2 m 2, leveres i emballage med 4 enheder af m Følersæt for Devicell, indeholdende følerrør og alutape, et sæt pr. termostat Tilbehør til Deviflex Devifast montageskinne 5 mtr. Metalskinne til montering af kabler i beton-, trægulve, udearealer o.lign. Varmgalvaniseret stålbånd. DIN c-c afstand 25 mm Devifast montageskinne 25 mtr. Metalskinne til montering af kabler i beton-, trægulve, udearealer o.lign. Varmgalvaniseret stålbånd. DIN c-c afstand 25 mm Reparationssæt til brug i beton o.lign Devicrimp CS 2B reparationssæt for 2 leder varmekabler Devicrimp CS 4 konfektioneringssæt for 4 leder varmekabler Devicrimp reparationssæt for Devimat 1-leder Devicrimp reparationssæt for Devimat 2-leder Deviclip C-C Plast montageskinne lgd.1 mtr. pak. af 10 stk Deviclip Twist clips til befæstigelse på net ps á 1000 stk Deviclip Turntable afrulningskarrusel til varmekabler

21 Devidry 21 Devidry Devidry er et gulvvarmesystem til montering direkte under træ-gulve eller gulvtæpper. Systemet leveres i størrelser varierende fra 1 til 5 m 2, enhederne samles elektrisk ved hjælp af det indbyggede "click and plug system". Enkel og hurtig montage, kun en tilledning pr. rum. Tekniske data: tykkelse : 8 mm spænding : 230 V (50Hz) max. amp. pr. Devikit system : 10 A Tæthedsklasse for Devidry : Element IP 7 Effekt : 55 W/m 2 på trægulve 100 W/m 2 på betongulve lydisolering svarende til : 17 db isolationsværdi (U-value) : 8 W/m 2 K Lagerprogram Devidry Best. nr. El nr. Effekt W/m 2 Effekt W Størrelse Beskrivelse W/m 2 22 W 1x1 m Devidry 55 varmemåtte, 1m W/m 2 77 W 1x2 m Devidry 55 varmemåtte, 2m W/m W 1x3 m Devidry 55 varmemåtte, 3m W/m W 1x4 m Devidry 55 varmemåtte, 4m W/m W 1x5 m Devidry 55 varmemåtte, 5m W/m 2 40 W 1x1 m Devidry 100 varmemåtte, 1m W/m W 1x2 m Devidry 100 varmemåtte, 2m W/m W 1x3 m Devidry 100 varmemåtte, 3m W/m W 1x4 m Devidry 100 varmemåtte, 4m W/m W 1x5 m Devidry 100 varmemåtte, 5m 2 Best. nr. El nr. Størrelse Beskrivelse x1 m Devidry FM1 kold måtte, 1 m x2 m Devidry FM1 kold måtte, 2 m x4 m Devidry FM1 kold måtte, 4 m cm Devidry 25 Forlængerkabel cm Devidry 100 Forlængerkabel cm Devidry 200 Forlængerkabel Best. nr. El nr. Beskrivelse Devidry Pro Kit - termostat incl. montagesæt Best. nr. El nr. Beskrivelse Devidry Kit 55, termostat incl. sikkerhedsmodul for måtte Devidry Kit 100, termostat incl. sikkerhedsmodul for måtte Tape til Devidry

22 22 Devirail håndklædetørrer og spejlvarme Devirail Devirail el-håndklædetørrer er et dansk lavenergiprodukt og bruger ikke mere energi end en ganske almindelig hyggelampe. Devirail el-håndklædetørrer er let at montere og er, foruden på badeværelset, også velegnet i køkkenet, bryggerset, sommerhuset, på hoteller o.s.v. tilslutning El-nr. Effekt Spænding Farve Model W 20 W 230 V 230 V Hvid Krom Lille Lille El-nr. Effekt Spænding Farve Model W 40 W 230 V 230 V Hvid Krom S-model S-model tilslutning El-nr. Effekt Spænding Farve Model W 60 W 230 V 230 V Hvid Krom Stor Stor El-nr. Produkt Farve Ekstra holdere til 20 og 60 W Krom Hvid tilslutning DEVI spejlvarme Devimat spejlvarme Varmemåtten monteres i fliseklæb bag spejlet. Varmemåtten skal være indstøbt. Spejlvarmen tænder sammen med lyset i badeværelset. Best. nr. El nr. Effekt Spænding Dimension W 230 V 60x80 cm W 230 V 50x70 cm DEVI mirror foil Hurtig og let installation, hvor det selvklæbende varmeelement monteres bag på spejlet. Anvendes kun hvor spejlet er monteret på beslag. Best. nr. El nr. Effekt Spænding Dimension W 230 V 274 x 358 mm W 230 V 410 x 524 mm W 230 V 708 x 524 mm

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

DEVI Varmekabel kompendium. 1. del: Komfortvarme 2003. www.devi.dk. devi. at devimat devimat devimat devimat devimat

DEVI Varmekabel kompendium. 1. del: Komfortvarme 2003. www.devi.dk. devi. at devimat devimat devimat devimat devimat devi DEVI Varmekabel kompendium at devimat devimat devimat devimat devimat 1. del: Komfortvarme 2003 www.devi.dk 2 3 Generel information gulvvarme Installation i betongulve Installation i tynde gulve Installation

Læs mere

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat Intelligent heating devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Komfortvarme 2007 www.devi.dk * 3 Generel information gulvvarme Installation

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. Intelligent heating

Gulvvarme kompendium del 1. Intelligent heating Gulvvarme kompendium del 1 Intelligent heating 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning deviflex varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Ž Notater deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler deviflex DTIP-8 og DTIP-10 varmekabler

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

DEVI ELEKTRISK VARME Marts

DEVI ELEKTRISK VARME Marts DEVI ELEKTRISK VARME Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel 11.01 Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel 11.02 DEVIreg Smart 11.03 DEVIreg Touch 11.04

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2011

DEVI Produktkatalog 2011 DEVI Produktkatalog 2011 DEVIflex varmekabler DEVImat kabelmåtter DEVIdry varmemåtter DEVIreg elektroniske termostater DEVI styringssystemer DEVIrail håndklædetørrer DEVImirror spejlvarme DEVItronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2013

DEVI Produktkatalog 2013 DEVI Produktkatalog 2013 DEVIflex varmekabler DEVImat kabelmåtter DEVIdry varmemåtter DEVIreg elektroniske termostater DEVI styringssystemer DEVIrail håndklædetørrer DEVImirror spejlvarme DEVItronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2014

DEVI Produktkatalog 2014 DEVI Produktkatalog 2014 Varmekabler Kabelmåtter Varmemåtter Elektroniske termostater Styringssystemer Håndklædetørrer Spejlvarme Affugtningsvarmelegemer www.devi.dk 2 Indholdsfortegnelse Varmekabler...side

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE

DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Installations- vejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................ 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger......................................

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Intelligent heating DEVI Produktkatalog 2009

Intelligent heating DEVI Produktkatalog 2009 Intelligent heating DEVI Produktkatalog 2009 Indholdsfortegnelse Deviflex varmekabler side 1-12 DEVI selvbegrænsende varmekabler side 13-15 Devireg termostater side 16-29 Devitronic affugtningsvarmelegemer

Læs mere

GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL

GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL GULVVARME UNDER TRÆ, LAMINAT OG VINYL THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.DK PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi har været på det danske marked i mange år......og det vil vi også være i fremtiden.

Læs mere

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer Installationsvejledning Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner...................................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com Installationsvejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indeks 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger.................................... 4 1.2 Installationsvejledning....................................

Læs mere

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Klik og tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at du

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Velvære for hele familien

Velvære for hele familien Gulvvarme Dansk Velvære for hele familien Med elektrisk gulvvarme fra SAN kan du forkæle dig selv ved at træde ud på et dejligt varmt gulv, hver gang du har været i bad. Du kan også trygt lade datteren

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

DEVI Produktkatalog 2015

DEVI Produktkatalog 2015 DEVI Produktkatalog 2015 Varmekabler Kabelmåtter Varmemåtter Elektroniske termostater Styringssystemer Håndklædetørrer Spejlvarme Affugtningsvarmelegemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Varmekabler...side

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse... 3 Produktvalg... 4 Dimensionering... 5 Installationsgennemgang... 6 Ibrugtagning... 7 Vigtigt... 7 Energiforbrug...

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) er en enhed der tænder og slukker for varmen. Der

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Devi Produktkatalog elektroniske termostater styringssystemer. affugtningsvarmelegemer. Intelligent heating

Devi Produktkatalog elektroniske termostater styringssystemer. affugtningsvarmelegemer. Intelligent heating Devi Produktkatalog 2010 Deviflex Devimat Devidry Devireg DEVI Devirail Devimirror Devitronic varmekabler kabelmåtter varmemåtter elektroniske termostater styringssystemer håndklædetørrer spejlvarme affugtningsvarmelegemer

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Intelligent heating. DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 2006. www.devi.dk

Intelligent heating. DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 2006. www.devi.dk Intelligent heating DEVI Varmekabel kompendium, del 3: Frostsikring af rør og temperaturvedligeholdelse 06 www.devi.dk 2 3 Frostsikring af rør Temperaturvedligeholdelse Installation Selvbegrænsende kabler

Læs mere

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947 Passiv køling - Højere komfort i nye huse German quality since 1947 Dele af det 200 m² store hus er udført med Roth Compactsystem, og resten er udført traditionelt med nedstøbte rør i beton Roth gulvvarmesystem

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere