KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012"

Transkript

1 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012

2 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed, kvalitet og fokus på rimelige omkostninger. Mads Krage Formand for Investeringsforeningen Maj Invest. Mads stod gennem 25 år i spidsen for Netto, som han har bygget op nærmest fra grunden. I dag står han i spidsen for Investeringsforeningen Maj Invest. ENKELTHED Maj Invest lægger vægt på enkelthed og sammenhæng. Det gælder både den enkelte portefølje og hele investeringsforeningen. Vi tilbyder ikke et væld af specialiserede og avancerede afdelinger, men satser i stedet på mere basale afdelinger, der dækker den almindelige investors behov. KVALITET Kvalitet betyder for os, at vi står inde for det, vi laver. Vi lader ikke forbigående tendenser diktere, hvordan vi skal investere dine penge. Vi tror ikke på hurtige gevinster ved at investere i meget vækstorienterede og populære områder. Vi har fokus på den langsigtede opsparing. ERFARNE MEDARBEJDERE Porteføljerådgivningen i Maj Invest ligger hos smæglerselskabet Maj Invest A/S, der også rådgiver Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og en lang række andre institutionelle investorer. smæglerselskabet Maj Invest A/S bygger sin investeringsfilosofi på faglig indsigt, og porteføljemanagerne bag de enkelte afdelinger har 10, 15 eller 20 års erfaring. FÅ RÅDGIVNING I DIN EGEN BANK ELLER HOS VORES SAMARBEJDSBANKER Afdelingerne i Maj Invest er børsnoterede, og du kan investere i Maj Invest gennem alle danske banker. Har du brug for mere rådgivning, står vores samarbejdsbanker klar til at hjælpe dig. Se listen på bagsiden. LÆS MERE OM OS PÅ Her kan du læse mere om de enkelte afdelinger i Maj Invest, og du kan bruge vores investeringsguide og opsparingsmodeller, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan sammensætte din opsparing. Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Telefon CVRnr Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for Maj Invest vælges på generalforsamlingen. Porteføljerådgiver: smæglerselskabet Maj Invest A/S smæglerselskabet Maj Invest A/S (smæglerselskabet Maj Invest) er porteføljerådgiver for Maj Invest og står for den daglige porteføljerådgivning af alle Maj Invests afdelinger. Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Investeringsforvaltningsselskabet udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen. Depotbank: Danske Bank A/S Depotbanken har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing. Tilsyn: Finanstilsynet Investeringsforeningen Maj Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Det er den offentlige myndighed, der også fører kontrol med bl.a. banker og forsikringsselskaber.

3 INDHOLD 3 INDHOLD MAKROØKONOMI Udlånsvækst tyder på bedring... 4 Obligationsmarkederne... 5 Aktiemarkederne... 7 AKTIEAFDELINGER Maj Invest Danske Aktier... 8 Maj Invest Europa Aktier Maj Invest Aktier Maj Invest Value Aktier Maj Invest Miljø & Klima OBLIGATIONSAFDELINGER Maj Invest Danske Obligationer Maj Invest Obligationer BLANDEDE AFDELINGER Maj Invest Pension Maj Invest Kontra FAKTA Omkostninger Historiske afkast Udbytter Stamdata Samarbejdsbanker MORNINGSTAR AFKAST SIDEN START PERFORMANCE RATING MORNINGSTAR KATEGORI 1.3. kvt. Perfor mance 3 år 5 år Danske Aktier ÙÙÙ 47,4 26,1 19,8 24,1 42,9 +15,6 3,6 +5,1 Europa Aktier ÙÙÙÙ 25,9 7,6 6,1 10,4 17,2 +4,0 +0,4 +5,7 Aktier ÙÙÙÙÙ 30,1 24,4 4,7 7,2 30,5 +19,0 +5,2 +25,2 Value Aktier ÙÙÙÙÙ 42,3 25,5 0,6 13,9 41,2 +29,7 +30,7 +36,0 Miljø & Klima ÙÙÙ 41,4 5,5 16,1 9,0 20,8 22,8 +3,1 Danske Obligationer ÙÙÙÙ 6,3 5,6 6,6 3,3 37,3 +0,2 +0,5 +4,9 Obligationer ÙÙÙÙÙ 9,8 6,4 3,9 8,6 41,7 +4,6 +8,1 +17,9 Pension ÙÙÙÙÙ 12,6 13,3 1,4 8,9 37,1 +19,4 +33,4 Kontra ÙÙÙÙÙ 8,6 12,3 7,3 3,4 70,2 +15,1 +69,6 Noter: Afdelingerne Pension og Kontra har ikke et sammenligningsindeks. Performance (merafkast i forhold til sammenligningsindeks) siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa.

4 4 MAKROØKONOMI FORÅRSTEGN I AMERIKANSK ØKONOMI Makro Arvid Stentoft Jakobsen Cheføkonom i smæglerselskabet Maj Invest A/S. Arvid Stentoft Jakobsen er cheføkonom i smæglerselskabet Maj Invest. Arvid har mere end 20 års erfaring inden for global konjunktur og finansmarkedsanalyse. et over de planlagte lagerændringer viser, at der er ved at ske en ændring fra lagerreduktion til lageropbygning. Faste læsere vil måske kunne huske, at vi bruger lagerindeksene i de regionale PMI for Philadelphia og New York. USA: ISM vs. lagercyklen Lagre (faldende < 46 < stigende) 60 Planlagt lagerændring ISM, ordrer I naturlig konsekvens af at lagercyklen således har nået Kilde: IHS Global Insight, Maj invest beregninger bunden i denne omgang, viser industrikonjunkturen illustreret ved ISM nu tegn på en begyndende vending. Med en global forsyningskæde bliver lagercyklen et globalt fænomen, og PMI for Kina, Tyskland og Italien viser en tilsvarende tegn på bedring. Billedet for den samlede eurozone formørkes dog af, at udviklingen i Frankrig fortsat forværredes i september. Eksempler på det begyndende rebound kan også ses i tal for amerikansk beskæftigelse og for kinesisk import, og tendensen ventes at vokse sig stærkere frem mod årsskiftet. ISM På lidt længere sigt trues den økonomiske vækst dog af den såkaldte fiskale afgrund i USA, hvor der automatisk udløses en dramatisk finanspolitisk opstramning, hvis ikke politikerne kan nå til enighed om en ny finanslov. En opstramning, der i givet fald vil sende USA i recession i første halvdel af 2013 og dermed også påvirke global økonomi negativt. Vi anerkender absolut denne risiko, men det er samtidig også vores opfattelse, at hvis ikke den udløses, så er der potentiale for robust, selvbærende økonomisk fremgang i USA. Det vil efterhånden ligeledes få positive følgevirkninger for global vækst. Vores forventninger om, at opsvinget i USA efterhånden kan blive selvbærende baserer sig først og fremmest på, at der efter fire år med historisk lav aktivitet i boligbyggeriet nu endelig er tegn på fornyet fremgang i denne sektor. Der hersker ganske vist en udbredt skepsis over, om dette for alvor kan trække økonomien fremad, men denne skepsis bygger efter Maj Invests vurdering på en fejltolkning af de grundlæggende økonomiske data. Privatforbruget udgør en meget stor del af den samlede efterspørgsel og ligger ifølge de officielle tal allerede meget højt i forhold til husholdnin

5 FINANSMARKEDERNE 5 gernes indkomster. Det tages generelt som udtryk for, at forbrugerne er meget pressede og primært vil udnytte en eventuel fremgang i beskæftigelsen til at reetablere deres opsparing. Dermed bliver det meget svært at løfte økonomien op på et spor med robust, selvbærende Makro vækst, selv om der skulle komme mere gang i boligbyggeriet. Ifølge de officielle tal ligger forbrugskvoten ganske rigtigt nu igen meget tæt på de historiske høje niveauer fra lige før finanskrisen, men det skyldes rent beregningstekniske forhold. I de officielle tal opgøres boligforbruget for husholdninger, der bor i ejerbolig, som en imputeret lejeværdi af egen bolig. Dette beregnede boligforbrug viser, hvad boligejerne skulle have betalt i leje af deres bolig, hvis de havde lejet den, og er således en rent fiktiv udgift. Den modsvarende udgift i det virkelige liv de penge boligejerne faktisk skal have op af lommen er renteudgifterne på boliglån (afdragene er opsparing og ikke forbrug). Siden begyndelsen af 1980 erne er den beregnede lejeværdi steget en smule hurtigere end indkomsterne, mens de virkelige udgifter er faldet i takt med de fortsat lavere renter. Bruger man renter af boliglån i stedet for imputeret lejeværdi, får man et væsentligt andet og mere retvisende billede af forbrugskvoten. Reelt ligger forbruget stadig meget lavt relativt til indkomsterne og med rigelig plads til stigende forbrugskvote i takt med, at opsvinget i bygge og anlægssektoren presser arbejdsløsheden ned. Dermed er der også gode muligheder for, at amerikansk økonomi i løbet af 2013 endelig etablerer sig på et mere robust vækstspor, som også levner plads til en gradvis genopretning af de offentlige finanser. Om dette vil begynde at materialisere sig allerede tidligt på året eller først mod årets slutning afhænger af, hvor dyb den fiskale afgrund ender med at blive. I takt med, at opsvinget styrkes og gradvist bredes mere ud globalt, skabes også grundlag for en ændring i investorernes grundsyn, der p.t. synes fastlåst i et perspektiv, hvor man helt overvejende ser problemer fremfor muligheder. Konklusion Det er fortsat Maj Invests vurdering, at obligationer er meget højt prissat, mens aktier er meget lavt prissat. Der er således fortsat grundlag for en gradvis normalisering af den overordnede prissætning på finansmarkederne, hvor risikoaktiver som aktier oplever fremgang på bekostning af sikre aktiver som tyske, amerikanske og danske statsobligationer. Bedre nøgletal frem mod årsskiftet kan understøtte denne udvikling i en periode, men forløbet forventes stadig præget af riskoff perioder med udsalg af risikoaktiver. Især hvis der opstår ny tvivl om eurolandenes sammenhold, eller hvis USA's finanslovsforhandlinger ser ud til at køre af sporet. USA: forbrugskvote Privatforbrug i % af disponibel indkomst 96 Officiel, imputeret lejeværdi af egen bolig Uofficiel, rente af boliglån i stedet for imputeret lejeværdi Figur: Reelt ligger forbruget stadig meget lavt relativt til indkomsterne og med rigelig plads til stigende forbrugskvote Kilde: IHS Global Insight, Maj Invest beregninger

6 Obligationsmarkederne 6 FINANSMARKEDERNE OBLIGATIONSMARKEDERNE Gældsproblemerne i Sydeuropa og skuffende økonomiske nøgletal tynger fortsat investorernes risikovillighed. Renten på 10årige amerikanske statsobligationer ligger således lige så langt under fair value som ved årsskiftet 2008/2009, da finanskrisen toppede. Tilsvarende forhold gælder for andre sikre statsobligationer som danske og tyske. Vi venter en bedring i nøgletallene frem mod årsskiftet, men usikkerheden omkring statsgældsproblemerne har ikke nødvendigvis toppet. Der er udbredt skepsis over for de vestlige økonomiers evne til at skabe tilstrækkelig vækst, og mange opfatter japanske tilstande som det mest sandsynlige scenarie. en boligboble, der nu er punkteret. I Sydeuropa er der desuden et betydeligt konkurrenceevneproblem. I takt med at boligmarkedet stabiliseres og efterfølgende gradvist normaliseres, vil økonomierne på ny kunne generere selvbærende økonomisk fremgang. I USA, hvor helingsprocessen er længst fremme, er der således udsigt til mere balanceret vækst i løbet af Balancen mellem afkast og risiko er efter Maj Invests vurdering ikke attraktiv ved 10årige renter på 2 pct. eller derunder. Amerikansk 10års rente: faktisk og "fair value" (% p.a.) Efter Maj Invests vurdering er der afgørende forskel på Japans strukturelle ligevægtsproblemer, og de problemer, der aktuelt plager USA og Europa. Japans problemer er udslag af en grundlæggende, strukturel overopsparing i samfundet, mens problemerne i USA og Europa i vidt omfang er relateret til "Fair value" Faktisk Kilde: IHS Global Insight og smæglerselskabet Maj Invest beregninger 2008 QE1 QE2 QE BAGGRUND: FAIR VALUE PÅ OBLIGATIONSMARKEDET Fair value bygger på en model for forventningsdannelsen på obligationsmarkedet, og figuren illustrerer således 10års rentens forankring i forventningerne til den fremtidige pengepolitik. Den faktiske 10års rente bevæger sig typisk i et interval på +/0,3 procentpoint omkring den modelberegnede fair value. Markant større afvigelser vil generelt være udtryk for, at rentedannelsen er påvirket af ekstraordinære udbuds og efterspørgselsforhold som for eksempel QE. Siden midten af 2011 har forventningsdannelsen desuden i stigende grad været præget af en this time is different opfattelse, hvor investorerne ser stadig tydeligere paralleller til udviklingen i Japan siden 1990, og hvor perspektiverne for en kommede normalisering af styringsrenten derfor tegner sig stadig fjernere. Efter Maj Invests opfattelse kan parallellerne til Japan begynde at fortone sig i løbet af Den amerikanske centralbank (Fed) har tidligere i 2 runder opkøbt statsobligationer. Først under finanskrisen, hvor Fed opkøbte for i alt mia. dollar (QE1), og efterfølgende fra slutningen af 2010 frem til udgangen af juni 2011, hvor der blev opkøbt for ialt 600 mia. dollar (QE2). I midten af september 2012 vedtog Fed et nyt opkøbsprogram (QE3), hvor man indtil arbejdsløsheden falder markant vil købe realkreditobligationer for 40 mia. dollar om måneden. Rent porteføljeteoretisk er udbudseffekten en såkaldt beholdningseffekt, der vokser i takt med at opkøbene reducerer obligationsudbuddet. Teoretisk skulle renten derfor falde under hele QE programmet, og derefter forblive lav indtil Fed på et tidspunkt begynder at afvikle obligationsbeholdningen igen. Det forhold, at den faktiske rente både under QE1 og QE2 steg helt tilbage til fair value, allerede mens Fed stadig var i fuld gang med at reducere

7 FINANSMARKEDERNE 7 Aktiemarkederne AKTIEMARKEDERNE Aktier handler normalt forholdsvist tæt på deres underliggende fair værdi (Maj Invests beregning). Under dot.com boblen steg aktier dog til næsten det dobbelte af fair værdi, ligesom de på bunden af finanskrisen faldt til det halve. Efter finanskrisens bund i marts 2009 nærmede aktiemarkedet sig gradvist en mere normal prissætning, men investorerne har vist sig ude af stand til for alvor at lægge finanskrisen bag sig. En kombination af generel skepsis overfor opsvingets bæredygtighed og usikkerhed om den europæiske gældskrise fastholder prissætningen af amerikanske aktier på et niveau svarende til ca. 60 pct. af fair værdi (korrigeret for de direkte effekter af finanskrisen, jfr. nedenfor). Det er i brede termer nogenlunde samme prissætning som under 1970 ernes stagflation. Markedet har tidligere vist sig i stand til at fastholde en skæv prissætning over meget lange perioder, men et mere robust konjunkturopsving i 2013 og fremefter vil kunne skabe mulighed for en gradvis normalisering af prissætningen. Prissætningen af amerikanske aktier er generelt normgivende for prissætningen af globale aktier, og tilsvarende forhold gælder således for europæiske herunder danske aktier. S&P 500: indeks vs. fair value Fair value (med finanskrise). Do.. +/ 5% Fair value (uden finanskrise) Oktober 1987 Dot.com boble Finanskrise Figur: Der har været pæn fremgang på aktiemarkederne siden bunden sidste efterår, men i brede termer er aktier fortsat prissat på nogenlunde samme niveau som under 1970 ernes stagflation Bemærk, at skalaen er logaritmisk. Kilde: IHS Global Insight og smæglerselskabet Maj Invest beregninger obligationsudbuddet, er udtryk for, at den isolerede udbudseffekt er negligeabel på blot lidt længere sigt. I praksis giver QE kun volatilitet i renterne, ikke varigt lavere renter, og virkningen er størst i den forventningsdrevne, initiale fase, inden opgøbsprogrammet reelt går i gang. BAGGRUND: FAIR VALUE PÅ AKTIE MARKEDET smæglerselskabet Maj Invest estimerer fair værdi ud fra virksomhedernes indtjening og det risikofri alternativafkast udtrykt ved renten på en 10årig statsobligation. Vi anvender i denne sammenhæng et indtjeningsbegreb, der er renset for en lang række hensættelser og op eller nedskrivninger. Det svarer nærmest til resultat før justeringer over balancen. Dette indtjeningsbegreb er et bedre mål for virksomhedernes underliggende evne til at tjene penge, som er det, aktiemarkedet under normale omstændigheder prissættes efter. Efter finanskrisen gælder det dog, ikke mindst for banksektoren, at en væsentlig del af indtjeningen i de nærmest kommende år ikke direkte kommer aktionærerne til gode. Den må hensættes for at genskabe egenkapitalen. Da det anvendte indtjeningsbegreb netop ikke indeholder disse hensættelser, er det nødvendigt at lave en korrektion. I den gule kurve i figuren er der indregnet 285 mia. dollar pr. år i ekstraordinære hensættelser. Dette beløb kan sammenlignes med, at den internationale valutafond, IMF, efter finanskrisen estimerede, at alene USA s banksektor havde tabt mia. dollar. På et tidspunkt vil rekapitaliseringen være tilendebragt, og hensættelserne vil forsvinde ud af virksomhedernes regnskaber. I figuren ville det komme til udtryk ved, at fair value med finanskrise (gul kurve) bevæger sig tilbage på niveau med fair value uden finanskrise (grå kurve).

8 8 DANSKE AKTIER MAJ INVEST DANSKE AKTIER Kære investor bør altid vurderes på mindst 3 års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på 11,7 pct. særdeles tilfredsstillende. Markedsafkastet for samme periode blev 11,0 pct. Det danske aktiemarked som helhed har for årets tre første kvartaler leveret et samlet afkast på hele 23 pct. Europæiske aktier, heriblandt de danske, oplevede stabilt stigende kurser gennem tredje kvartal. En stor del af forklaringen må tilskrives øget risikovillighed blandt investorerne og hovedsageligt som følge af politiske tiltag. Således udtalte ECBchef Mario Draghi, at man vil gøre, hvad der måtte være nødvendigt for at beskytte euro en, ligesom ECB ytrede villighed til ubegrænset opkøb af korte statsobligationer i gældsplagede eurolande. Keld Henriksen chefporteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Danske Aktier Keld har især indsigt i det danske aktiemarked og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle branche, hvor han har arbejdet med styring af specielt danske aktieporteføljer. Regnskabssæsonen for første halvår er overstået, og generelt må man konstatere, at virksomhederne slap fornuftigt igennem, hvilket også afspejler sig i de stigende aktiekurser over perioden. Retfærdigvis skal det dog siges, at forventninger på forhånd var relativt afdæmpede. Som altid bød regnskabssæsonen også denne gang på både en række op og nedjusteringer. Det er bemærkelsesværdigt, at her fire år efter finanskrisens udbrud, er det generelle billede stadig, at det er de store virksomheder, der opjusterer, mens de mindre virksomheder fortsat har svært ved at finde fodfæste og derfor nedjusterer. Strategien, der er fastholdt siden afdelingens start i 2005, fortsættes uforandret med en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder i det danske aktiemarked på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer. Fokus vil fortsat være på stockpicking frem for valg baseret på temaer eller makroøkonomiske forhold. Prisfastsættelsen af den enkelte aktie er en væsentlig parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet fundamental betragtning. Der lægges stor vægt på at vedligeholde kendskabet til det enkelte selskab og jævnlige møder med den specifikke virksomheds ledelse er vigtige, da dennes trackrecord og troværdighed er afgørende. Morningstar Rating Aktier Danmark Startdato: skode: DK Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Udbyttetype: Udbyttebetalende 60 : OMXCCap 40 Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 24,1 % 11,7 % 30,8 % 7,7 % 1,9 % 23,0 % 11,0 % 30,2 % 7,8 % 4,1 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,1 % 2,1 % Morningstar Kategori ,7 % 49,3 % 49,0 % ,4 % 38,5 % 45,0 % ,1 % 25,3 % 30,0 % ,8 % 19,9 % 20,2 % ,1 % 23,0 % 22,6 %

9 DANSKE AKTIER 9 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser. Investeringstilgangen er langsigtet, pragmatisk og købsmandsmæssig. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Selskabersfordeling Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling. OMXC20 83,6 % Mellemstore selsk... 16,4 % Små selskaber 0% 20% 40% 60% 80% Blandt de væsentligste positive bidragsydere er Spar Nord Bank samt SimCorp. Det har ligeledes bidraget positivt, at afdelingen er undervægtet i Lundbeck, der er udfordret af patentudløb på flere af sine store produkter. Sektorfordeling for aktier Finansiel service 28,7 % Sundhed 23,6 % Erhvervsservice 15,8 % Forbrugsvarer 15,3 % Industrivarer 10,8 % Telekommunikation 4,5 % Software 1,2 % Hardware Media Forbrugerservice Energi Forsyning 0% 10% 20% 30% Nøgletal Info ratio 0,1 Kurs/Indtjening 12,7 Kurs/Indreværdi 1,2 ROE 18,1 Modsat har investering i H+H Intl. samt det faktum, at afdelingen ikke er investeret i Vestas Wind Systems bidraget negativt til den relative performance. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Danske Bank, Carlsberg og A.P. Møller Mærsk, der hver især udgør 8 10 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Spar Nord Bank, Topdanmark og DFDS, mens de største undervægte er i Novozymes, Københavns Lufthavne og Rockwool Intl. I tredje kvartal er Össur ny aktie i porteføljen. Selskabet, der er islandsk, blev noteret på Københavns sbørs i 2009 og er blandt verdens førende inden for proteser m.m. Selskabet har en stærk strategisk aktionær i William Demant Invest, der ønsker en ejerandel i selskabet på 4050 pct. 10 største investeringer Pr Navn Sektor Land Vægt Danske Bank Finansiel service DK 10,0 % Carlsberg B Forbrugsvarer DK 9,7 % Novo Nordisk B Sundhed DK 9,3 % A.P. Møller Mærsk A Erhvervsservice DK 5,0 % DSV Erhvervsservice DK 4,7 % Navn Sektor Land Vægt Tryg Finansiel service DK 4,7 % Coloplast B Sundhed DK 4,6 % TDC Telekommunikation DK 4,5 % Topdanmark Finansiel service DK 4,3 % A.P. Møller Mærsk B Erhvervsservice DK 3,8 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

10 10 EUROPA AKTIER MAJ INVEST EUROPA AKTIER Kære investor Afdelingen gav i 3. kvartal 2012 et afkast på 7,4 pct. et er i absolut forstand meget tilfredsstillende og på niveau med sammenligningsindekset MSCI Europa, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 7,5 pct. Det europæiske aktiemarked blev igen i tredje kvartal i højere grad domineret af de overordnede makroøkonomiske faktorer og den politiske proces i Europa end nyheder fra de enkelte selskaber. Ulrik Jensen porteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Europa Aktier Ulrik er uddannet cand. merc. Han har 10 års erfaring med aktieanalyse og value investering. Den positive udvikling fra begyndelsen af kvartalet blev yderligere cementeret med udmeldingerne over sensommeren fra den europæiske centralbank, ECB, og centralbankchef, Mario Draghi, som slog fast, at man vil gøre, hvad der skal til for at forsvare euroen. Sammen med nye planer for den sydeuropæiske gældsituation, bidrog det til, at de europæiske aktier over en bred kam klarede sig ganske flot i et globalt perspektiv. Dette godt hjulpet af stigninger i Tyskland og en række af de sydeuropæiske aktiemarkeder. De aflagte halvårsregnskaber fra de europæiske virksomheder viste et mere blandet billede. Selvom det på bundlinjerne generelt så fornuftigt ud blandt hovedparten af selskaberne, tegnede halvårsregnskaberne generelt set et svagere billede af de europæiske aktier, når der blev på kigget på omsætningen og vækstudsigterne. Morningstar Rating Aktier Europa Large Cap Blend Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI Europe Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 10,4 % 7,4 % 21,0 % 5,6 % 3,2 % 12,7 % 7,5 % 22,6 % 6,5 % 3,8 % 2,3 % 0,1 % 1,5 % 0,9 % 0,7 % Morningstar Kategori ,3 % 43,7 % 43,4 % ,0 % 31,6 % 29,1 % ,5 % 11,3 % 11,8 % ,1 % 8,3 % 11,2 % ,4 % 12,7 % 13,4 %

11 EUROPA AKTIER 11 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Afdelingen er fokuseret på at generere et markedsafkast og har derfor intet element af aktiv aktieudvælgelse. Sammensætningen af porteføljen sker ud fra et mål om at generere et afkast, der ligger tæt op af MSCI Europa inkl. nettoudbytter geninvesteret. Afdelingen vil normalt være fuldt investeret i udvalgte større europæiske aktier. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Top 10 Lande Storbritannien (Uk) 36,3 % Tyskland 15,5 % Frankrig 15,0 % Schweiz 13,5 % Spanien 3,8 % Danmark 3,7 % Holland 3,1 % Australien 2,9 % Italien 2,7 % Sverige 1,4 % 0% 10% 20% 30% 40% Sektorfordeling for aktier Forbrugsvarer 20,1 % Finansiel service 17,9 % Industrivarer 17,4 % Sundhed 15,3 % Energi 13,9 % Telekommunikation 7,9 % Forsyning 3,8 % Software 1,8 % Forbrugerservice 1,3 % Media 0,5 % Hardware Erhvervsservice 0% 5% 10% 15% 20% 25% Der er foretaget mindre justeringer, men det har udelukkende været med henblik på at sikre, at afdelingens afkast fortsat vil ligge tæt op ad dets sammenligningsindeks MSCI Europa. Herudover er der ikke sket større ændringer, da dette ikke har været fordret. Afdeling Europa Aktier har en målsætning om en tracking error på højst to procent. Tracking error beskriver, hvor store udsving der er i afdelingens afkast i forhold til sammenligningsindeks. Det betyder, at afdelingens performance (dvs. afkast relativt til sammenligningsindekset) statistisk set vil opføre sig således (ssh. betyder sandsynlighed): Performance vil ligge i intervallet +/ 2 pct. pro anno med 66 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 4 pct. pro anno med 95 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 6 pct. pro anno med 99 pct. ssh. Hastigheden og størrelsen af kursfaldende under finanskrisen i 2008 var de største siden 1929, og derfor har afdelingen oplevet udsving i forhold til sammenligningsindekset, der er væsentlig større end de normalt vil være for afdelingen. Nøgletal Info ratio 0,5 Kurs/Indtjening 11,3 Kurs/Indreværdi 1,3 ROE 23,5 10 største investeringer Pr Navn Sektor Land Vægt Nestle (Regd) Forbrugsvarer CH 4,6 % Siemens (Regd) Industrivarer DE 3,2 % LVMH Louis Vuitton Moet... Forbrugsvarer FR 3,2 % Vodafone Group Plc Ord Telekommunikation GB 3,2 % Roche Holding (genussch... Sundhed CH 3,0 % Navn Sektor Land Vægt Royal Dutch Shell Plc A Ord Energi GB 3,0 % BHP Billiton Plc Industrivarer AU 2,9 % HSBC Holdings Plc Ord (U... Finansiel service GB 2,8 % GlaxoSmithKline Plc Ord... Sundhed GB 2,7 % Novo Nordisk B Sundhed DK 2,6 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

12 12 AKTIER MAJ INVEST AKTIER Kære investor Afdelingen gav i tredje kvartal et afkast på 4,2 pct., hvilket i absolut forstand er meget tilfredsstillende men lavere end udviklingen i sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner steg 5,5 pct. et bør dog ses over mindst tre år, som er den korteste anbefalede investeringshorisont, og afdelingen har haft en bedre udvikling end sammenligningsindekset set over de sidste fem år. Efter en negativ udvikling gennem andet kvartal indfandt den positive stemning sig igen i løbet af tredje kvartal. Baggrunden var forventninger om pengepolitiske lempelser fra centralbankerne for at afhjælpe situationen i Sydeuropa og dæmpe effekten af svage nøgletal fra USA og Kina. Virksomhedernes regnskaber var relativt pæne, men det skyldtes bl.a., at analytikerne generelt havde sænket forventningerne i forrige kvartal. Det var aktierne i Europa og emerging markets, der steg mest, mens der var relativt store kursfald på japanske aktier. Henrik Ekman aktiechef, ansvarlig for Maj Invest Aktier Henrik er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har mere end 20 års erfaring med rådgivning om forvaltning af aktieporteføljer og aktieanalyse. Trods stigende markeder og øget risikoappetit, var det ikke de meget konjunkturfølsomme aktier, der steg mest. Det er bemærkelsesværdigt og sandsynligvis afspejler det, at aktiekursstigningerne snarere skyldtes en forbedret, likviditetsdrevet, stemning end en mere positiv vækstforventning til økonomien og virksomhedernes indtjening. Dette indtryk styrkes af, at også guldaktier steg kraftigt i lyset af stigende guldpriser. Guldet steg som følge af bekymring over centralbankernes iværksættelse af diverse opkøbsprogrammer. Det var især afdelingens investeringer i USA, og til dels Europa, der bidrog positivt i kvartalet. På sektorniveau bidrog de nordiske banker (Danske og Jyske Bank samt Svenska Handelsbanken) positivt sammen med varige forbugsgoder (Volkswagen og Carnival), pharmaselskaber (Mylan og Medtronic) og teknologiselskaber (Nokia og Nintendo). På den negative side var det især flere af de store japanske selskaber, som Canon, Toyota og Yamaha, der var ramt af de generelle kursfald på japanske aktier. Holdningen til især de to første er uforandret meget positiv, medens investeringen i Yamaha er under overvejelse. Herudover bidrog bl.a. et par af de PCrelaterede teknologivirksomheder i USA, Intel og Dell, negativt. Holdningen til Intel er uforandret positivt, mens investeringen i Dell overvejes. Morningstar Rating Aktier Globale Large Cap Blend Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 7,2 % 4,2 % 17,0 % 10,0 % 2,7 % 14,4 % 5,5 % 27,0 % 12,2 % 0,2 % 7,2 % 1,4 % 10,1 % 2,2 % 2,9 % Morningstar Kategori ,3 % 37,8 % 40,0 % ,1 % 25,9 % 28,6 % ,3 % 19,7 % 16,9 % ,7 % 2,6 % 8,1 % ,2 % 14,4 % 12,3 %

13 AKTIER 13 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen investerer i forskellige og primært større danske og udenlandske virksomheder, bredt repræsenteret på brancher og regioner. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i traditionelle nøgletal som P/E (price/earning) og K/I (kurs/indre værdi), der sættes i forhold til virksomhedens forventede indtjening og egenkapitalforrentning (ROE). Der fokuseres på det langsigtede potentiale, og der gåes gerne mod strømmen, hvis det vurderes, at markedet undervurderer en virksomheds potentiale. Da der er tale om en bred global portefølje, inddrages kontinuerligt en vurdering af den internationale makroøkonomiske udvikling, når de enkelte aktier vælges. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 32,4 % Japan 15,9 % Sverige 8,5 % Storbritannien (Uk) 8,3 % Danmark 8,2 % Tyskland 5,6 % Finland 4,2 % Schweiz 3,6 % Taiwan 2,3 % Sydafrika 2,0 % 0% 10% 20% 30% 40% Sektorfordeling for aktier Forbrugsvarer 18,3 % Industrivarer 14,5 % Finansiel service 12,6 % Sundhed 9,8 % Energi 9,6 % Telekommunikation 8,2 % Hardware 8,0 % Forbrugerservice 6,0 % Erhvervsservice 4,9 % Software 4,0 % Forsyning 4,0 % Media 0% 5% 10% 15% 20% Det overvejes at foretage yderligere omlægninger mod de konjunkturfølsomme sektorer og rent geografisk at øge eksponeringen mod europæiske og til dels japanske selskaber. Baggrunden er dels den generelle underperformance og dermed mere attraktive prisfastsættelse af europæiske og japanske aktier, men samtidig er det vurderingen, at den europæiske konjunkturudvikling trods krisen i Sydeuropa har gode muligheder for at udvikle sig bedre end frygtet. Det skal ses i lyset af ECB s opkøbsprogram OMT, der kan lægge en dæmper på den negative stemning, indtil den underliggende økonomi begynder at udvikle sig mere positivt. Også forventningen til udviklingen i USA på længere sigt er mere positiv end tidligere, ikke mindst hvad angår boligmarkedet, som forventes at styrke den generelle vækst relativt kraftigt. Indtil det sker, vil den amerikanske centralbanks igangsættelse af et nyt opkøbsprogram (QE3) sandsynligvis være med til at forhindre, at markedsstemningen igen forværres. Hvis den amerikanske økonomi opnår den forventede fremgang, så ventes især de eksportorienterede virksomheder i Japan og Europa at nyde godt heraf, hvilket vil blive søgt afspejlet i porteføljesammensætningen. Nøgletal Info ratio 0,5 Kurs/Indtjening 12,9 Kurs/Indreværdi 1,4 ROE 14,6 10 største investeringer Pr Navn Sektor Land Vægt Danske Bank Finansiel service DK 3,1 % GEA Group AG Industrivarer DE 2,8 % Volkswagen (Pref) Forbrugsvarer DE 2,8 % Jyske Bank Finansiel service DK 2,7 % Owens Corning Inc Industrivarer US 2,5 % Navn Sektor Land Vægt Toyota Motor Corp. Forbrugsvarer JP 2,5 % Oracle Corp. Software US 2,4 % Sandvik AB Industrivarer SE 2,4 % Securitas AB B Erhvervsservice SE 2,4 % DSV Erhvervsservice DK 2,4 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

14 14 VALUE AKTIER MAJ INVEST VALUE AKTIER Kære investor Afdelingen gav i 3. kvartal 2012 et afkast på 5,3 pct. et er i absolut forstand meget tilfredsstillende men lidt lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 5,5 pct. Kurt Kara chefporteføljemanager Med undtagelse af det japanske aktiemarked, steg stort set alle ledende aktieindeks betydeligt verden over. De makroøkonomiske nøgletal fra USA viste en fortsat styrkelse af økonomien, og især jobmarkedet begyndte at udvise positive tendenser. I kølvandet på dette begyndte også tallene fra det amerikanske boligmarked at se positive ud. Ved kvartalets udgang så en egentlig vending på det amerikanske boligmarked ud til at være tæt på en realitet. Oven i disse positive makroøkonomiske tal har både den europæiske og den amerikanske centralbank besluttet at fortsætte deres støtteopkøb af statsobligationer, hvilket har bidraget til likviditet på markedet. Denne øgede likviditet har været medvirkende til at understøtte det finansielle system, herunder i særdeleshed de nordeuropæiske banker og de sydeuropæiske stater. Summen af disse to meget positive faktorer har været et stærkt makrodrevet aktiemarked, som er steget mærkbart i forventning om, at et opsving nu er styrket markant. Ulrik Jensen porteføljemanager Kurt og Ulrik er ansvarlige for Maj Invest Value Aktier Kurt er uddannet cand.polit. Han har 12 års erfaring med investering og har i de senere år haft value aktier som sit primære arbejdsområde. Ulrik er uddannet cand. merc. Han har 10 års erfaring med aktieanalyse og value investering. Afdelingen har i kvartalet leveret et afkast en tand under markedet, men afkastet er som oftest drevet af enkelte aktier, da afdelingen er koncentreret og fokuseret. Vi har derfor valgt at udnytte de store stigninger på aktiemarkedet til at hjemtage gevinster i udvalgte navne, samt genplacere midlerne i eksisterende eller nye selskaber. Morningstar Rating Aktier Globale Large Cap Blend Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff ÅTD 13,9 % 14,4 % 0,5 % 36,2 % 42,3 % 25,5 % 0,7 % 13,9 % Seneste kvartal 5,3 % 5,5 % 0,2 % 37,8 % 25,9 % 19,7 % 2,6 % 14,4 % 1 år 28,9 % 27,0 % 1,9 % Morningstar Kategori 40,0 % 28,6 % 16,9 % 8,1 % 12,3 % 3 år ann. 16,6 % 12,2 % 4,4 % 5 år ann. 4,6 % 0,2 % 4,7 %

15 VALUE AKTIER 15 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier udvalgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen har ikke et branche eller landemæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 66,5 % Storbritannien (Uk) 12,3 % Canada 3,7 % Italien 3,5 % Finland 3,0 % Peru 2,9 % Sydkorea 2,4 % Frankrig 2,1 % Sverige 2,0 % Japan 1,2 % 0% 20% 40% 60% 80% Sektorfordeling for aktier Forbrugerservice 19,0 % Energi 15,4 % Finansiel service 14,1 % Industrivarer 13,7 % Hardware 13,1 % Forbrugsvarer 10,5 % Erhvervsservice 3,9 % Telekommunikation 3,7 % Sundhed 3,6 % Software 3,0 % Media Forsyning 0% 5% 10% 15% 20% Nøgletal Info ratio 0,9 Kurs/Indtjening 11,6 Kurs/Indreværdi 1,5 ROE 18,2 Tredje kvartal har givet mulighed for at foretage en række justeringer af porteføljen i kølvandet på de store kursstigninger. Vi har i kvartalet valgt at reducere vores eksponering i selskaberne Google, Apple, Wells Fargo og Svenske Handelsbanken. Alle fire selskaber opfylder vores krav til kvalitet, og ved kvartalets udgang har vi stadig pæne positioner i selskaberne med forventning om, at de vil generere et fornuftigt afkast på længere sigt. Dog er aktierne steget så meget på så kort tid, at vi fandt det fornuftigt at hjemtage noget af gevinsten. Provenuet fra disse fire selskabssalg er gået til køb af Microsoft. Microsoft handler til en meget lav prisfastsættelse, og med det kommende Windows 8, der har til hensigt at tage kampen op med Apple, mener vi, at selskabet på mange måder kan vise sig at være interessant. Vi valgte også i indeværende kvartal at sælge resten af vores position i TJX Companies, som vi nu vurderer er blevet et dyrt selskab. Derudover har vi også valgt at sælge en af vores ældste positioner: forsikringsselskabet Berkshire Hathaway. Dette skyldes, at selskabet nu er så stort, at vi ikke forventer, at de kan generere den samme kapitalforrentning i de kommende 10 år som i de sidste 10 år. Provenuet fra salget af disse to aktier er primært gået til at etablere en position i selskabet Leucadia National Corp. Selskabet er som Berkshire Hathaway et investeringsselskab så vel som et forsikringsselskab. Forskellen er, at Leucadia er mærkbart mindre i markedsværdi, men har tilsvarende større muligheder for fremtidige profitabilitet. 10 største investeringer Pr Navn Sektor Land Vægt Apple Inc. Hardware US 4,6 % Goldman Sachs Group Inc. Finansiel service US 4,3 % Tesco Plc Ord (GB) Forbrugerservice GB 4,1 % Ensco Plc A Energi GB 4,1 % Danaher Corp. (US) Industrivarer US 4,1 % Navn Sektor Land Vægt Reckitt Benckiser Group Plc Forbrugsvarer GB 4,0 % Aaron's Inc Erhvervsservice US 3,9 % Canadian Tire Corp. A Forbrugerservice CA 3,7 % Google Inc. Class A Telekommunikation US 3,6 % Intel Corp. Hardware US 3,6 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

16 16 MILJØ & KLIMA MAJ INVEST MILJØ & KLIMA Kære investor Afdelingen gav i tredje kvartal 2012 et afkast på 3,2 pct. et er i absolut forstand meget tilfredsstillende, men noget lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner steg 5,5 pct. et bør dog altid vurderes på mindst tre års sigt, idet der anbefales en minimum tre års investeringshorisont. Porteføljen leverede igen i tredje kvartal et afkast, der var bedre end miljø og klimaområdet generelt, udtrykt ved miljø og klimaindekset FTSE ET50, som dækker over de 50 største selskaber inden for området. Samlet har porteføljen siden starten i november 2008 leveret et positivt merafkast på ca. 9,1 pct. hvert år i forhold til miljø og klimaindekset. Dette har dog ikke været tilstrækkeligt til at skabe et afkast på niveau med det globale aktiemarked generelt. Morten Rask Nymark seniorporteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Miljø & Klima Morten er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har 10 års erfaring med miljøinvesteringer. På trods af lavkonjunkturen, der især dominerer Europa, er der fortsat betydelig interesse for porteføljeselskabernes produkter og løsninger, som typisk er nye og mere energi og ressourceeffektive. Interessen skyldes, at en række råstofpriser fortsat ligger meget højt i forhold til de historiske niveauer. Det til trods holder virksomhederne generelt igen med nye investeringer som følge af den generelt lave efterspørgsel og høje usikkerhed i verdensøkonomien. Sammenholdt med miljø og klimaområdets industritunge karakter, hvor de fleste af selskaberne leverer delelementer og løsninger til andre industriselskaber, udgør ovennævnte en væsentlig forklaring på områdets dårlige performance i forhold til det generelle aktiemarked. Strategien er fortsat baseret på en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer, som vil kunne opnå en længere tidsperiode med overnormal vækst og/eller indtjeningsmuligheder på grund af selskabernes eksponering mod miljø og klimaområdet. Fokus er derfor på valg af enkeltaktier, hvor værdiansættelsen og kvaliteten af selskabet er de vigtigste parametre. Der søges derfor undervurderede selskaber, som typisk har en stærk eksponering mod miljøog klimaområdet, er markedsleder, har en stærk balance, god ledelse, god vækst og høj forrentning af den investerede kapital. Morningstar Rating Sektor Miljø & Klima, Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 8,9 9,0 % 3,2 % 21,2 % 1,3 % 14,4 % 5,5 % 27,0 % 12,2 % 0,2 % 5,4 5,5 % 2,4 % 5,9 % 11,0 % Morningstar Kategori 37,8 % 44,0 % 41,4 % 25,9 % 27,8 % 5,5 % 19,7 % 7,1 % 16,1 % 2,6 % 18,6 % 8,9 9,0 % 14,4 % 8,4 %

17 MILJØ & KLIMA 17 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Morningstar Kategori Afdelingen investerer globalt i børsnoterede selskaber. Selskaberne skal have en betydelig aktivitet inden for miljø og klimaområdet og/eller gøre en særlig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima. Afdelingen kan investere i såvel små som store og mellemstore selskaber. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Top 10 Lande USA 55,5 % Kina 7,9 % Frankrig 6,7 % Brasilien 6,5 % Japan 6,3 % Storbritannien (Uk) 3,9 % Schweiz 2,9 % Norge 2,6 % Danmark 2,1 % Østrig 1,2 % 0% 20% 40% 60% I årets tredje kvartal var det især amerikanske Enernoc, Newpark Resources samt kinesiske China Metal Recycling, der bidrog positivt med kursstigninger på henholdsvis 76,6 pct., 23,7 pct. og 24,6 pct. i danske kroner. De største fald i kvartalet havde amerikanske Molycorp, japanske Horiba og Daiseki med henholdsvis 47,4 pct., 16,7 pct. og 10,7 pct. I tredje kvartal solgte vi vores tre investeringer i Brasilien: elselskaberne Cemig og Copel samt vandrensnings og forsyningsselskabet SABESP. Dette skete efter et politisk indgreb, der ville betyde væsentlig lavere indtjening for elselskaberne. Politikerne i Brasilien ønskede at sænke produktionsomkostningerne generelt i Brasilien, og en af metoderne var at skære i de priser, elselskaber måtte tage hos kunderne. Nøgletal Info ratio 1,0 Kurs/Indtjening 13,9 Kurs/Indreværdi 1,6 ROE 12,2 Desuden er kinesiske China Rare Earth Holding, franske EDF, amerikanske Polypore International, Newpark Resources og Archer Daniels Midland solgt helt ud af porteføljen. Af nyinvesteringer er alene amerikanske Praxair. Praxair er et globalt ledende selskab inden for industrielle gasser, med position som markedsleder i Nord og Sydamerika. Samlet set er de verdens tredje største med en markedsandel på 15 pct. En stor del af Praxairs gasser bruges i industrien eller hos energiselskaber til at mindske udledning af uønskede gasser og/eller til at fremme ressourceudnyttelsen gennem besparelser af råmaterialer eller øget genbrug. 10 største investeringer Pr Navn Sektor Land Vægt Owens Corning Inc Industrivarer US 4,5 % LKQ Corp. Forbrugerservice US 4,5 % Roper Industries Inc. Industrivarer US 4,2 % Westinghouse Air Brake... Erhvervsservice US 3,7 % RegalBeloit Corp. Industrivarer US 3,5 % Navn Sektor Land Vægt Pentair Inc. Industrivarer US 3,4 % PerkinElmer Inc. Sundhed US 3,3 % The Mosaic Company Industrivarer US 3,3 % Pall Corp. Industrivarer US 3,2 % Cie de SaintGobain SA Industrivarer FR 3,1 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

18 18 DANSKE OBLIGATIONER MAJ INVEST DANSKE OBLIGATIONER Afdelingen gav i tredje kvartal 2012 et afkast på 1,7 pct. et er i både absolut og relativ forstand meget tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Effas 110 år, der steg 0,8 pct. Gustav Bundgaard Smidth Porteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Danske Obligationer Gustav har en bred erfaring inden for obligationsområdet med forvaltning, rådgivning og anlyse gennem 9 år. I løbet af tredje kvartal er rentefaldet i det danske obligationsmarked fortsat. Renten på den 10årige danske statsobligation er faldet med ca. 0,25 pct. point og ligger nu omkring 1,25 pct. Rentefaldet tog for alvor fart i begyndelsen af juli, da Danmarks Nationalbank sænkede renten til 0,20 pct. i kølvandet på en rentenedsættelse fra den Europæiske Centralbank (ECB). I samme periode var uroen omkring den europæiske statsgældskrise på sit højeste, og udenlandske investorer søgte i ly af krisen ved at købe danske statsobligationer, som blev opfattet som en sikker havn. Konsekvensen af den danske rentenedsættelse og uroen på de europæiske markeder blev, at danske statsobligationer med en løbetid på op til fire år i løbet af juli blev handlet til negative renter. Mest bemærkelsesværdigt var det, at helt korte danske statsobligationer blev handlet ned til ca. 0,4 pct. i rente. Et på enhver måde uhørt lavt renteniveau. Efterfølgende tog uroen dog lidt af, og renterne steg lidt igen, men de lå fortsat på et meget lavt niveau ved udgangen af september. Realkreditobligationer har generelt haft et godt kvartal med afkast, der er højere end statsobligationer med tilsvarende renterisiko. Afdelingens store andel af realkreditobligationer har dermed bidraget betydeligt til det flotte afkast i dette kvartal. Afdelingen har gennem kvartalet fastholdt en rentefølsomhed tæt på minimum, da vi så, og fortsat ser, begrænset værdi i at investere i obligationer med høj renterisiko på det lave renteniveau ved kvartalets udgang. Morningstar Rating Obligationer DKK Øvrige Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 3,3 % 1,7 % 5,9 % 5,6 % 6,2 % 2,3 % 0,8 % 5,3 % 5,9 % 6,3 % 1,0 % 0,9 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % Morningstar Kategori ,9 % 9,6 % 5,4 % ,3 % 3,8 % 5,9 % ,6 % 6,1 % 4,8 % ,6 % 8,7 % 7,6 % ,3 % 2,3 % 3,1 %

19 DANSKE OBLIGATIONER 19 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Der er således meget begrænset valutarisiko ved at investere i afdelingen. Afdelingen investerer hovedsageligt i stats og realkreditobligationer, men kreditobligationer kan udgøre op til 25 pct. af formuen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 2 og 7 år. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret pr Fordeling på typer Realkreditobligati... 71,9 % Øvrige/kredit 20,2 % Kt. & obl. < 1år 5,3 % Stats/offentlige o... 2,5 % 0% 20% 40% 60% 80% Størstedelen af porteføljen består af danske realkreditobligationer, mens danske statsobligationer udgør under 3 pct. af porteføljen. Kreditobligationer udgør ca. 20 pct. af porteføljen. På trods af rentefaldet, har realkreditobligationer givet et højere afkast end statsobligationer i tredje kvartal. Kreditobligationerne har også bidraget positivt til afkastet. Med negative eller meget lave renter på kortere statsobligationer ser vi ved kvartalets udgang fortsat ingen værdi i at investere i disse. Afdelingen fastholder en stor overvægt af realkreditobligationer, da vi mener, at afkastpotentialet i disse er betydeligt mere attraktivt end i statsobligationerne. Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid Kontant og < 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 5 til 7 år 7 til 10 år Over 10 år % Obl Afdelingen har en stor del af formuen placeret i 4 pct. konverterbare realkreditobligationer, der afkastmæssigt har gjort det rigtigt godt i løbet af tredje kvartal. Gennem 2012 har afdelingen gradvist øget beholdningen i 4 pct. konverterbare realkreditobligationer, da disse obligationer vil klare sig bedre end eksempelvis 5 pct. konverterbare realkreditobligationer i det tilfælde, at renterne forbliver lave i lang tid. Vi har dog primært investeret i 4 pct. konverterbare realkreditobligationer med en lav renterisiko, da vi ikke ønsker at øge afdelingens renterisiko. På det nuværende renteniveau fastholder afdelingen en renterisiko tæt på minimum med fokus på at sikre et fornuftigt afkast uden at påtage sig en alt for stor renterisiko. 10 største investeringer Pr Navn Type Valuta Vægt 4,00 NORDEA ANNUITET... Realkreditobligationer DKK 7,8 % 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer DKK 6,0 % 2,00 CITIGROUP FUNDIN... Øvrige/kredit DKK 5,5 % 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer DKK 4,6 % 5,00 BRFKREDIT 411.E.O... Realkreditobligationer DKK 4,6 % Navn Type Valuta Vægt 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer DKK 3,9 % 2,00 DLR ST.L INK B 2015 Realkreditobligationer DKK 3,5 % 4,00 REALKREDIT DANM... Realkreditobligationer DKK 3,4 % 5,00 BRFKREDIT 411B OA... Realkreditobligationer DKK 3,1 % 4,00 TOTALKREDIT Realkreditobligationer DKK 3,1 % Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

20 20 OBLIGATIONER MAJ INVEST OBLIGATIONER Kære investor Afdelingen gav i tredje kvartal 2012 et afkast på 4,2 pct. et er i både absolut og relativ forstand særdeles tilfredsstillende og bedre end sammenligningsindekset Effas 110 år, der steg 0,8 pct. Afdelingen har dermed givet et afkast på 8,6 pct. i har været præget af en lang række nyudstedelser fra virksomheder. En del af disse virksomhedsobligationer er kommet på attraktive niveauer, og vi er lykkedes med at udvælge en række udstedelser, som er steget betydeligt i kurs efterfølgende. Derudover er det lykkedes at investere i nogle obligationer, som er faldet pga. selskabsspecifikke nyheder og som efterfølgende er steget igen. Peter Mosbæk obligationschef, ansvarlig for Maj Invest Obligationer Peter har en bred erfaring inden for obligationsområdet gennem 15 års arbejde med handel og rådgivning. Generelt har obligationsmarkederne været drevet af de meget store mængder af likviditet, som flyder rundt i systemet og som skal investeres. Da mange investorer ikke er tilfredse med det afkast, de får på sikre stats og realkreditobligationer, har det betydet, at investorerne har søgt mod kreditobligationer. Det har betydet, at den merrente man får på kreditobligationer i forhold til statsobligationer er faldet kraftigt. I visse perioder har det mindet om panikkøb fra investorer. Det er vores vurdering, at langt den største del af festen nu er forbi. På den baggrund har vi valgt at reducere i nogle af de kreditobligationer, som har klaret sig bedst, for i stedet at investere i primært højtforrentede 4 pct. konverterbare realkreditobligationer. Fremadrettet vil vi forsøge at fastholde en balanceret portefølje, som giver et fornuftigt løbende afkast uden den store volatilitet. Det forsøger vi at levere ved at investere i en blanding af sikre obligationer og risiko obligationer. Med det meget lave absolutte renteniveau er vi i en situation, hvor de løbende kursudsving på obligationer betyder relativt meget i forhold til det løbende renteafkast. Morningstar Rating Obligationer Globale EUR Fokus Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 8,6 % 4,2 % 11,6 % 6,8 % 2,3 % 0,8 % 5,3 % 5,9 % 6,3 % 3,4 % 6,4 % 0,9 % Morningstar Kategori ,5 % 9,6 % 0,2 % ,8 % 3,8 % 6,4 % ,4 % 6,1 % 4,6 % ,9 % 8,7 % 0,8 % ,6 % 2,3 % 6,5 % 5 år ann. 6,9 % 6,3 % 0,6 %

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011 KVARTALSNYT Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013 KVARTALSNYT første kvartal 2013 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2012

KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2012 KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2012 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2013

NYHEDSBREV JULI 2013 NYHEDSBREV JULI 2013 1 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest 4. kvartal 2011 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere