Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline"

Transkript

1 S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer G o t t h a r d Am a l i e S L A G E L S E A C2 5 m1 : T h i r s t r u p C a r o l i n e F r i i s S O L R Ø D B A2 5 m1 : E l m q u i s t N i c o l i n e H E R L U F S H O L A X2 5 m1 : To u b r o S a r a H a s s e l S O L R Ø D B D2 5 m1 : J e n s e n L i n e H e l e n e S L A G E L S E AT2 5 m1 : H a n s e n S a r a h K o n g s t a d H A S L E V AT2 5 m1 : T h o r n s e n E l i d a K O R S Ø R A A2 5 m1 : M ø l l e r O l i v i a H A S L E V A F2 5 m1 : S v e n n i n g s e n L æ r k e S a m s ø S O L R Ø D AW2 5 m1 : S i m o n s e n An n e - S o f i e L ø h r H E R L U F S H O L A O2 5 m1 : G j e r m a n d s e n M a l e n e K O R S Ø R A M2 5 m1 : J ø r g e n s e n S i l k e B r u u n S L A G E L S E A A2 5 m1 : S ø r e n s e n An d r e a H o l m H E R L U F S H O L A J2 5 m1 : Ø s t e r l u n d Am a l i e H E R L U F S H O L A J2 5 m1 : P o u l s e n I d a B e k k e r S O L R Ø D B A2 5 m1 : J a c o b s e n I d a V E S T A D2 5 m1 : P a c k e r t - F r a n d s e n N a t a s c h a V E S T A J2 5 m1 : K r i s t e n s e n S i g r i d B S L A G E L S E A J2 5 m1 : J e n s e n M a j s e M a n d r u p K O R S Ø R A O2 5 m1 : G j e r m a n d s e n C a m i l l a K O R S Ø R A K2 5 m1 : S v a n e C a r o l i n e V E S T A H2 5 m1 : J e n s e n Al b e r t e H E R L U F S H O L A R2 5 m1 : B y g u m An n a B l o m V E S T A I2 5 m1 : J e n s e n O l i v i a K O R S Ø R2 5 m1 : An d e r s e n Al b e r t e K V E S T A B2 5 m1 : H o l m K a t r i n e V E S T A I2 5 m1 : S c h y t h T i l d e R O S K I L D E A G2 5 m1 : E n e v o l d s e n E m i l i e R O S K I L D E A H2 5 m1 : Vi s l e r M i e H E R L U F S H O L2 5 m2 : F r e d e r i k s e n S a n d r a B ü n s o v V E S T A C2 5 m2 : N i s s o v - J o h a n s e n M a r i e V E S T A D2 5 m2 : M i t c h e l l P h i l i p p a V E S T A G2 5 m2 : L a r n k j æ r Ve r o n i c a V E S T2 5 m2 : O s a t o h a r i m w e n F a n t a H E R L U F S H O L A L2 5 m2 : B e n t s e n K a m i l l e H E R L U F S H O L2 5 m2 : H a n s e n L æ r k e V E S T A H2 5 m2 : An d e r s e n N o r m a R O S K I L D E A B2 5 m2 : J a c o b s e n M i k k e l i n e H V E S T A C2 5 m2 : F l y t k j æ r - H a n s e n I b e n H A S L E V AV2 5 m H o l m M i k k a H A S L E V A M2 5 m J o h a n s e n K l a r a F r i d a R O S K I L D E2 5 m Løb 2, 100m Frisvømning Herrer S c h m i d t R a s m u s Ly n g e H A S L E V A P2 5 m1 : J ø r g e n s e n F r e d e r i k B i r c h H A S L E V A L2 5 m1 : P e d e r s e n J e p p e W o e t m a n n H A S L E V A Q2 5 m1 : M a d s e n C a s p e r S L A G E L S E A C2 5 m1 : K r u s e R u n e H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : E i b y e Vi k t o r H A S L E V A S2 5 m1 : S e j b e r g B a s t i a n R o s g a a r d S O L R Ø D A P2 5 m1 : F l y t k j æ r - H a n s e n H o l g e r H A S L E V A E2 5 m1 : P e d e r s e n K r i s t o f f e r K o c h K O R S Ø R A R2 5 m1 : K i l h o f M o r t e n S O L R Ø D A J2 5 m1 : B r e u n e r W i l l i a m R O S K I L D E A C2 5 m1 : N i e l s e n D a n i e l B o r n h ø f t V E S T A D2 5 m1 : I s a k s e n E m i l R O S K I L D E A I2 5 m1 : R a s m u s s e n E s b e n V E S T A J2 5 m1 :

2 S i d e : 2D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 2, 100m Frisvømning Herrer Q u e i t s c h D i t l e v V E S T A B2 5 m1 : B j e r r u m T h o r b j ø r n V E S T A N2 5 m1 : C h r i s t e n s e n C a s s i u s Ar b o V E S T A O2 5 m1 : O l s s o n N o a h K O R S Ø R A O2 5 m1 : M i t c h e l l W i l l i a m V E S T A H2 5 m1 : B j a l d b y F r e d e r i k H i l l e r s S L A G E L S E2 5 m1 : E g e n h a r d t S e b a s t i a n V E S T A A2 5 m1 : N y e g a a r d J o a n a t h a n R O S K I L D E A A2 5 m1 : N i e l s e n N o a h Ve s t e r K O R S Ø R A L2 5 m1 : S ø r e n s e n K r i s t i a n S V E S T A B2 5 m1 : H e c k m a n n M a t h i a s S o n n e S O L R Ø D2 5 m1 : I s a k s e n F r e d e r i k R O S K I L D E A A2 5 m1 : H a a k a n s s o n H u g o V E S T A A2 5 m1 : Wa g n e r Ad a m V E S T2 5 m1 : R a s m u s s e n E r i k V E S T A D2 5 m1 : S h u k r i J o s e f V E S T A D2 5 m1 : Q u i s t C h r i s t i a n K O R S Ø R A A2 5 m1 : C e t i n k a y a R o d i V E S T2 5 m1 : M o r t e n s e n R a s m u s H E R L U F S H O L2 5 m2 : S k y t D a n i e l R O S K I L D E2 5 m2 : Vi n d C o n r a d K l yv e r V E S T2 5 m2 : Ly n g e K a s p e r N i k o l a j H A S L E V A S2 5 m An d e r s e n C h r i s t o f f e r B o R O S K I L D E2 5 m Va d m a n d J u l i u s S L A G E L S E2 5 m Løb 3, 100m Brystsvømning Damer L a r s e n K a m i l l a G L A D S A XE A Q2 5 m1 : S t o r m Ve r o n i k a G L A D S A XE A K2 5 m1 : G o t t h a r d Am a l i e S L A G E L S E A C2 5 m1 : W o o d - K u r l a n d H a n n a h K a r i n S O L R Ø D A U2 5 m1 : Vi u m - H e i n e s e n J o h a n n e S O L R Ø D AW2 5 m1 : N i e l s e n K a r o l i n e S L A G E L S E A B2 5 m1 : M e y e r E m i l i e H ø j e n H E R L U F S H O L A J2 5 m1 : J e n s e n M o n i q u e E t s e g e n e t S L A G E L S E A D2 5 m1 : S e p s t r u p - S k j o l d n e r An n e S O L R Ø D A J2 5 m1 : E n e v o l d s e n E m m a R O S K I L D E A Z2 5 m1 : N o r d s t r ø m Vi o l a K O R S Ø R A U2 5 m1 : K a r l ø v E m m a Ah r e n k i e l S L A G E L S E A K2 5 m1 : S v a n e C a r o l i n e V E S T A H2 5 m1 : S ø r e n s e n L i v a G o t t o r p V E S T A D2 5 m1 : M e y e r L a u r a H E R L U F S H O L A F2 5 m1 : M a t h i a s e n S i l j e K O R S Ø R A G2 5 m1 : Q w i s t T i l d e - S o f i e S L A G E L S E A H2 5 m1 : L i e b g e n S i g n e S L A G E L S E A I2 5 m2 : H a n s e n M a t h i l d e M ø r k K O R S Ø R A U2 5 m2 : An d e r s e n J u l i a n e B o R O S K I L D E A L2 5 m2 : T å n g b e r g L i n e H E R L U F S H O L A P2 5 m2 : R a s m u s s e n C a r o l i n e S L A G E L S E A E2 5 m2 : H o l m K a t r i n e V E S T A I2 5 m2 : J e n s e n Al b e r t e H E R L U F S H O L A R2 5 m2 : P a a s k e U l r i k a R O S K I L D E A L2 5 m2 : R i i s M a y a Am s t r u p V E S T A A2 5 m2 : H i l l e r u p C l a r a H E R L U F S H O L A K2 5 m2 : P e t e r s e n S o f i e Ly k k e R O S K I L D E A I2 5 m2 : J e n s e n S o f i e L ø f m a r k H E R L U F S H O L2 5 m2 : H a l l e n g r e e n B e n e d i c h t e K O R S Ø R2 5 m R o u g h t As t a m a j a K O R S Ø R2 5 m Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer J e n s e n R a s m u s Aa v a n g S L A G E L S E A H2 5 m1 : B r u h n M a d s L ü n e l l H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : N i s s e n Al f r e d H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : J ø r g e n s e n J a n n i k S L A G E L S E A M2 5 m1 :

3 S i d e : 3D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 4, 100m Brystsvømning Herrer B r e u n e r W i l l i a m R O S K I L D E A C2 5 m1 : C h r i s t e n s e n C a s s i u s Ar b o V E S T A O2 5 m1 : R a s m u s s e n E s b e n V E S T A J2 5 m1 : J ø r g e n s e J o n a t a n H a g b a r t h R O S K I L D E A E2 5 m1 : K r o g s g a a r d O l i v e r S c h o u K O R S Ø R A O2 5 m1 : R a s m u s s e n M a g n u s V E S T A D2 5 m2 : L a r s e n An t o n R O S K I L D E A F2 5 m2 : M i t c h e l l W i l l i a m V E S T A H2 5 m2 : E g e n h a r d t S e b a s t i a n V E S T A A2 5 m2 : M ø l l e r - M u n k ø e S e b a s t i a n R O S K I L D E A I2 5 m2 : W i c h m a n n S y l v e s t e r H E R L U F S H O L2 5 m2 : G r a n i c Va l d e m a r R O S K I L D E A E2 5 m2 : S k o v g a a r d Al e k s a n d e r G r ø n R O S K I L D E A C2 5 m Løb 5, 25m Butterfly Damer E l m q u i s t N i c o l i n e H E R L U F S H O L A X2 5 m Va a b e n g a a r d N a t a l i e H E R L U F S H O L A M2 5 m O s a t o h a r i m w e n F a n t a H E R L U F S H O L A L2 5 m S c h e e l M i l l e H E R L U F S H O L AW2 5 m T å n g b e r g L i n e H E R L U F S H O L A P2 5 m N y k j æ r M a j a S L A G E L S E B A2 5 m S i m o n s e n An n e - S o f i e L ø h r H E R L U F S H O L A O2 5 m H i l l e r u p N a n n a H E R L U F S H O L2 5 m An d e r s e n M a r i e L o u i s e B S L A G E L S E A J2 5 m J ø r g e n s e n S i l k e B r u u n S L A G E L S E A A2 5 m L i e b g e n S i g n e S L A G E L S E A I2 5 m M u n c h - J e n s e n Am a n d a L S O L R Ø D2 5 m S ø r e n s e n L i v a G o t t o r p V E S T A D2 5 m Løb 6, 25m Butterfly Herrer M o r t e n s e n R a s m u s H E R L U F S H O L2 5 m M i r D a n i e l S L A G E L S E A J2 5 m N i e l s e n J o h a n n e s To b e l S L A G E L S E A M2 5 m Løb 7, 200m Rygsvømning Damer To u b r o S a r a H a s s e l S O L R Ø D B D2 5 m T h i r s t r u p C a r o l i n e F r i i s S O L R Ø D B A2 5 m2 : Vi u m - H e i n e s e n J o h a n n e S O L R Ø D AW2 5 m2 : R a s m u s s e n M a t h i l d e S L A G E L S E A I2 5 m2 : S c h e e l M i l l e H E R L U F S H O L AW2 5 m3 : S v e n n i n g s e n L æ r k e S a m s ø S O L R Ø D AW2 5 m3 : H a n s e n F r e d e r i k k e B H E R L U F S H O L A E2 5 m3 : An k e r s e n M i e H E R L U F S H O L A D2 5 m3 : B r u h n I d a H E R L U F S H O L A P2 5 m3 : L o d s t r u p M a t h i l d e H j o r t H A S L E V A O2 5 m H e l m s R e b e c c a L o f t V E S T A B2 5 m T h e r p R i k k e V E S T A F2 5 m Løb 8, 200m Rygsvømning Herrer An k e r s e n M a t h i a s H E R L U F S H O L A C2 5 m3 : An d e r s e n J o a c h i m L S L A G E L S E A K2 5 m3 : Q u i s t N i c o l a i K O R S Ø R A I2 5 m3 : An d e r s e n F r o d e S e j l ø R O S K I L D E A K2 5 m3 : L j u n g d a h l C a r l E m i l V E S T A B2 5 m3 : Løb 9, 200m Medley Damer J e n s e n N i c o l e H A S L E V A B2 5 m2 : S a s s N i k o l i n e Vi c t o r i a S O L R Ø D A R2 5 m3 : M e y e r E m i l i e H ø j e n H E R L U F S H O L A J2 5 m3 : An d e r s e n S e l m a V S t u d n i t z H E R L U F S H O L A B2 5 m3 : M u n c h N a t a c h a S O L R Ø D A D2 5 m3 : E n e v o l d s e n E m m a R O S K I L D E A Z2 5 m3 :

4 S i d e : 4D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 9, 200m Medley Damer N e l k o p J u l i e R O S K I L D E A J2 5 m3 : M i k k e l s e n L a u r a H A S L E V A E2 5 m K a i s e r I d a S j ø g r e n S L A G E L S E A J2 5 m Løb 10, 200m Medley Herrer W e g e n e r R a s m u s S L A G E L S E A C2 5 m2 : L a r s e n R a s m u s B S L A G E L S E A J2 5 m2 : H a n s e n F r e d e r i k K o n g s t a d H A S L E V A L2 5 m2 : J ø r g e n s e n F r e d e r i k B i r c h H A S L E V A L2 5 m2 : B r e u n e r W i l l i a m R O S K I L D E A C2 5 m3 : J ø r g e n s e n M a l t e H a g b a r t h R O S K I L D E A E2 5 m3 : C o l m o r t e n P e l l e R O S K I L D E A L2 5 m3 : M i r D a n i e l S L A G E L S E A J2 5 m4 : P e d e r s e n J e p p e W o e t m a n n H A S L E V A Q2 5 m Løb 11, 50m Frisvømning Damer G o t t h a r d Am a l i e S L A G E L S E A C2 5 m M i k k e l s e n L a u r a H A S L E V A E2 5 m Va a b e n g a a r d N a t a l i e H E R L U F S H O L A M2 5 m E l m q u i s t N i c o l i n e H E R L U F S H O L A X2 5 m J e n s e n L i n e H e l e n e S L A G E L S E AT2 5 m H a n s e n S a r a h K o n g s t a d H A S L E V AT2 5 m Ø s t e r l u n d Am a l i e H E R L U F S H O L A J2 5 m S i m o n s e n An n e - S o f i e L ø h r H E R L U F S H O L A O2 5 m An d e r s e n M a r i e L o u i s e B S L A G E L S E A J2 5 m S e p s t r u p - S k j o l d n e r An n e S O L R Ø D A J2 5 m O s a t o h a r i m w e n F a n t a H E R L U F S H O L A L2 5 m P a a s k e U l r i k a R O S K I L D E A L2 5 m S e p s t r u p - S k j o l d n e r An d r e a S O L R Ø D A D2 5 m L o d s t r u p M a t h i l d e H j o r t H A S L E V A O2 5 m H i l l e r u p N a n n a H E R L U F S H O L2 5 m J e n s e n Al b e r t e H E R L U F S H O L A R2 5 m S ø r e n s e n L i v a G o t t o r p V E S T A D2 5 m H a n s e n C a r o l i n e R y g a a r d S O L R Ø D2 5 m H o l m K a t r i n e V E S T A I2 5 m H e l m s R e b e c c a L o f t V E S T A B2 5 m M u n c h - J e n s e n Am a n d a L S O L R Ø D2 5 m T ø n n e s e n S i l k e K r a k a u S L A G E L S E A C2 5 m E n e v o l d s e n E m i l i e R O S K I L D E A H2 5 m Vi s l e r M i e H E R L U F S H O L2 5 m L a u r i d s e n F r i d a S L A G E L S E2 5 m R i i s M a y a Am s t r u p V E S T A A2 5 m F r e d e r i k s e n S a n d r a B ü n s o v V E S T A C2 5 m H a n s e n L æ r k e V E S T A H2 5 m1 : J e n s e n K a t h a r i n a S L A G E L S E2 5 m1 : J a c o b s e n M i k k e l i n e H V E S T A C2 5 m1 : An d e r s e n Al m a S t u d n i t z K O R S Ø R2 5 m H a l l e n g r e e n B e n e d i c h t e K O R S Ø R2 5 m R o u g h t As t a m a j a K O R S Ø R2 5 m C o r n e l i s C o r n e l i s R O S K I L D E2 5 m J o h a n s e n K l a r a F r i d a R O S K I L D E2 5 m L a r s e n E m i l i e S L A G E L S E2 5 m H ø j s t e e n Ag n e s V E S T2 5 m L a r n k j æ r Ve r o n i c a V E S T2 5 m Løb 12, 50m Frisvømning Herrer N i e l s e n An d r e a s M S L A G E L S E A A2 5 m F l y t k j æ r - H a n s e n H o l g e r H A S L E V A E2 5 m C o l m o r t e n P e l l e R O S K I L D E A L2 5 m Q u e i t s c h D i t l e v V E S T A B2 5 m J ø r g e n s e n M a l t e H a g b a r t h R O S K I L D E A E2 5 m C h r i s t e n s e n C a s s i u s Ar b o V E S T A O2 5 m N y e g a a r d J o a n a t h a n R O S K I L D E A A2 5 m

5 S i d e : 5D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 12, 50m Frisvømning Herrer H e c k m a n n M a t h i a s S o n n e S O L R Ø D2 5 m H a a k a n s s o n H u g o V E S T A A2 5 m R a s m u s s e n M a g n u s V E S T A D2 5 m I s a k s e n F r e d e r i k R O S K I L D E A A2 5 m E g e n h a r d t S e b a s t i a n V E S T A A2 5 m S ø r e n s e n K r i s t i a n S V E S T A B2 5 m M ø l l e r - M u n k ø e S e b a s t i a n R O S K I L D E A I2 5 m G r a n i c Va l d e m a r R O S K I L D E A E2 5 m N i s s e n N i k o l a j L i S L A G E L S E A C2 5 m K r a i n e r J a k o b S L A G E L S E A G2 5 m C e t i n k a y a R o d i V E S T2 5 m Vi n d C o n r a d K l yv e r V E S T2 5 m S v e n n i n g s e n D a n i e l S a m s ø S O L R Ø D2 5 m S k y t D a n i e l R O S K I L D E2 5 m L e j b ø l l e E m i l H E R L U F S H O L2 5 m1 : W i c h m a n n S y l v e s t e r H E R L U F S H O L2 5 m1 : M o r t e n s e n R a s m u s H E R L U F S H O L2 5 m1 : L u n d J e p p e H E R L U F S H O L2 5 m1 : An d e r s e n C h r i s t o f f e r B o R O S K I L D E2 5 m F r e d s l u n d - An d e r s An d e r s E S L A G E L S E2 5 m Wa g n e r Ad a m V E S T2 5 m Løb 13, 50m Brystsvømning Damer L a r s e n K a m i l l a G L A D S A XE A Q2 5 m S t o r m Ve r o n i k a G L A D S A XE A K2 5 m F l y t k j æ r - H a n s e n I b e n H A S L E V AV2 5 m G o t t h a r d Am a l i e S L A G E L S E A C2 5 m P o u l s e n I d a B e k k e r S O L R Ø D B A2 5 m S e p s t r u p - S k j o l d n e r An n e S O L R Ø D A J2 5 m K a i s e r I d a S j ø g r e n S L A G E L S E A J2 5 m M e y e r L a u r a H E R L U F S H O L A F2 5 m T å n g b e r g L i n e H E R L U F S H O L A P2 5 m Q w i s t T i l d e - S o f i e S L A G E L S E A H2 5 m H a n s e n C a r o l i n e R y g a a r d S O L R Ø D2 5 m1 : J e n s e n S o f i e L ø f m a r k H E R L U F S H O L2 5 m1 : N i s s o v - J o h a n s e n M a r i e V E S T A D2 5 m1 : B y g u m An n a B l o m V E S T A I2 5 m1 : T å n g b e r g L e a H E R L U F S H O L2 5 m1 : T h e r p R i k k e V E S T A F2 5 m1 : M i t c h e l l P h i l i p p a V E S T A G2 5 m1 : S c h y t h T i l d e R O S K I L D E A G2 5 m Løb 14, 50m Brystsvømning Herrer J e n s e n R a s m u s Aa v a n g S L A G E L S E A H2 5 m B j a l d b y F r e d e r i k H i l l e r s S L A G E L S E2 5 m N i e l s e n N o a h Ve s t e r K O R S Ø R A L2 5 m M o r t e n s e n R a s m u s H E R L U F S H O L2 5 m1 : L j u n g d a h l C a r l E m i l V E S T A B2 5 m1 : R a s m u s s e n E r i k V E S T A D2 5 m1 : Ly n g e K a s p e r N i k o l a j H A S L E V A S2 5 m H i n t z e W i l l i a m R O S K I L D E A G2 5 m L a r s e n An t o n R O S K I L D E A F2 5 m S k o v g a a r d Al e k s a n d e r G r ø n R O S K I L D E A C2 5 m Va d m a n d J u l i u s S L A G E L S E2 5 m S h u k r i J o s e f V E S T A D2 5 m Løb 15, 100m Medley Damer S t o r m Ve r o n i k a G L A D S A XE A K2 5 m1 : E l m q u i s t N i c o l i n e H E R L U F S H O L A X2 5 m1 : Vi u m - H e i n e s e n J o h a n n e S O L R Ø D AW2 5 m1 : S a s s N i k o l i n e Vi c t o r i a S O L R Ø D A R2 5 m1 : N i e l s e n K a r o l i n e S L A G E L S E A B2 5 m1 : M e y e r E m i l i e H ø j e n H E R L U F S H O L A J2 5 m1 :

6 S i d e : 6D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 15, 100m Medley Damer An d e r s e n S e l m a V S t u d n i t z H E R L U F S H O L A B2 5 m1 : To u b r o S a r a H a s s e l S O L R Ø D B D2 5 m1 : K a r l ø v E m m a Ah r e n k i e l S L A G E L S E A K2 5 m1 : T h o r n s e n E l i d a K O R S Ø R A A2 5 m1 : H a n s e n F r e d e r i k k e B H E R L U F S H O L A E2 5 m1 : H i l l e r u p C l a r a H E R L U F S H O L A K2 5 m1 : M ø l l e r O l i v i a H A S L E V A F2 5 m1 : J e n s e n M o n i q u e E t s e g e n e t S L A G E L S E A D2 5 m1 : M u n c h N a t a c h a S O L R Ø D A D2 5 m1 : J a c o b s e n I d a V E S T A D2 5 m1 : L i e b g e n S i g n e S L A G E L S E A I2 5 m1 : S v a n e C a r o l i n e V E S T A H2 5 m1 : N e l k o p J u l i e R O S K I L D E A J2 5 m1 : J ø r g e n s e n S i l k e B r u u n S L A G E L S E A A2 5 m1 : S ø r e n s e n An d r e a H o l m H E R L U F S H O L A J2 5 m1 : J e n s e n M a j s e M a n d r u p K O R S Ø R A O2 5 m1 : S c h e e l M i l l e H E R L U F S H O L AW2 5 m1 : An d e r s e n J u l i a n e B o R O S K I L D E A L2 5 m1 : P e t e r s e n S o f i e Ly k k e R O S K I L D E A I2 5 m1 : Ø s t e r l u n d Am a l i e H E R L U F S H O L A J2 5 m2 : T ø n n e s e n S i l k e K r a k a u S L A G E L S E A C2 5 m2 : G j e r m a n d s e n C a m i l l a K O R S Ø R A K2 5 m2 : Vi s l e r M i e H E R L U F S H O L2 5 m2 : H a n s e n M a t h i l d e M ø r k K O R S Ø R A U2 5 m M a t h i a s e n S i l j e K O R S Ø R A G2 5 m P a c k e r t - F r a n d s e n N a t a s c h a V E S T A J2 5 m An d e r s e n Al b e r t e K V E S T A B2 5 m H o l m K a t r i n e V E S T A I2 5 m Løb 16, 100m Medley Herrer N i s s e n Al f r e d H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : H a n s e n F r e d e r i k K o n g s t a d H A S L E V A L2 5 m1 : M a d s e n F r e d e r i k S L A G E L S E A H2 5 m1 : K r u s e R u n e H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : S c h m i d t R a s m u s Ly n g e H A S L E V A P2 5 m1 : N i e l s e n An d r e a s M S L A G E L S E A A2 5 m1 : K i l h o f M o r t e n S O L R Ø D A J2 5 m1 : E i b y e Vi k t o r H A S L E V A S2 5 m1 : An k e r s e n M a t h i a s H E R L U F S H O L A C2 5 m1 : An d e r s e n J o a c h i m L S L A G E L S E A K2 5 m1 : J ø r g e n s e n J a n n i k S L A G E L S E A M2 5 m1 : N i e l s e n D a n i e l B o r n h ø f t V E S T A D2 5 m1 : P e d e r s e n L u k a s R O S K I L D E A N2 5 m1 : B j e r r u m T h o r b j ø r n V E S T A N2 5 m1 : R a s m u s s e n E s b e n V E S T A J2 5 m1 : J ø r g e n s e J o n a t a n H a g b a r t h R O S K I L D E A E2 5 m1 : Q u e i t s c h D i t l e v V E S T A B2 5 m1 : C h r i s t e n s e n C a s s i u s Ar b o V E S T A O2 5 m1 : M i t c h e l l W i l l i a m V E S T A H2 5 m1 : I s a k s e n E m i l R O S K I L D E A I2 5 m1 : An d e r s e n F r o d e S e j l ø R O S K I L D E A K2 5 m1 : E g e n h a r d t S e b a s t i a n V E S T A A2 5 m1 : N i e l s e n J o h a n n e s To b e l S L A G E L S E A M2 5 m2 : S ø r e n s e n K r i s t i a n S V E S T A B2 5 m2 : O l s s o n N o a h K O R S Ø R A O2 5 m K r a i n e r J a k o b S L A G E L S E A G2 5 m Løb 17, 25m Rygsvømning Damer N i e l s e n L i n e W i t h H E R L U F S H O L AW2 5 m T å n g b e r g L i n e H E R L U F S H O L A P2 5 m O s a t o h a r i m w e n F a n t a H E R L U F S H O L A L2 5 m K r i s t e n s e n S i g r i d B S L A G E L S E A J2 5 m R a s m u s s e n C a r o l i n e S L A G E L S E A E2 5 m

7 S i d e : 7D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 17, 25m Rygsvømning Damer B e n t s e n K a m i l l e H E R L U F S H O L2 5 m T å n g b e r g L e a H E R L U F S H O L2 5 m An d e r s e n Al m a S t u d n i t z K O R S Ø R2 5 m J e n s e n O l i v i a K O R S Ø R2 5 m An d e r s e n N o r m a R O S K I L D E A B2 5 m C o r n e l i s C o r n e l i s R O S K I L D E2 5 m P a l m u n d E l l a R O S K I L D E2 5 m J e n s e n K a t h a r i n a S L A G E L S E2 5 m L a r s e n E m i l i e S L A G E L S E2 5 m H a n s e n L æ r k e V E S T A H2 5 m H ø j s t e e n Ag n e s V E S T2 5 m J a c o b s e n M i k k e l i n e H V E S T A C2 5 m L a r n k j æ r Ve r o n i c a V E S T2 5 m Løb 18, 25m Rygsvømning Herrer L u n d J e p p e H E R L U F S H O L2 5 m L e j b ø l l e E m i l H E R L U F S H O L2 5 m N i e l s e n N i k o l a j S L A G E L S E2 5 m S v e n n i n g s e n D a n i e l S a m s ø S O L R Ø D2 5 m C e t i n k a y a R o d i V E S T2 5 m Wa g n e r Ad a m V E S T2 5 m Løb 19, 100m Rygsvømning Damer R a s m u s s e n M a t h i l d e S L A G E L S E A I2 5 m1 : S a s s N i k o l i n e Vi c t o r i a S O L R Ø D A R2 5 m1 : S c h e e l M i l l e H E R L U F S H O L AW2 5 m1 : An d e r s e n M a r i e L o u i s e B S L A G E L S E A J2 5 m1 : G j e r m a n d s e n M a l e n e K O R S Ø R A M2 5 m1 : N e l k o p J u l i e R O S K I L D E A J2 5 m1 : S i m o n s e n An n e - S o f i e L ø h r H E R L U F S H O L A O2 5 m1 : An k e r s e n M i e H E R L U F S H O L A D2 5 m1 : B r u h n I d a H E R L U F S H O L A P2 5 m1 : S ø r e n s e n L i v a G o t t o r p V E S T A D2 5 m1 : S ø r e n s e n An d r e a H o l m H E R L U F S H O L A J2 5 m1 : J a c o b s e n I d a V E S T A D2 5 m1 : H e l m s R e b e c c a L o f t V E S T A B2 5 m1 : P a c k e r t - F r a n d s e n N a t a s c h a V E S T A J2 5 m1 : An d e r s e n Al b e r t e K V E S T A B2 5 m1 : F r e d e r i k s e n S a n d r a B ü n s o v V E S T A C2 5 m1 : T h e r p R i k k e V E S T A F2 5 m1 : B y g u m An n a B l o m V E S T A I2 5 m1 : N i s s o v - J o h a n s e n M a r i e V E S T A D2 5 m2 : S c h y t h T i l d e R O S K I L D E A G2 5 m2 : R i i s M a y a Am s t r u p V E S T A A2 5 m2 : M i t c h e l l P h i l i p p a V E S T A G2 5 m2 : E n e v o l d s e n E m i l i e R O S K I L D E A H2 5 m2 : An d e r s e n N o r m a R O S K I L D E A B2 5 m2 : Løb 20, 100m Rygsvømning Herrer B r u h n M a d s L ü n e l l H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : H a n s e n F r e d e r i k K o n g s t a d H A S L E V A L2 5 m1 : N i s s e n Al f r e d H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : P e d e r s e n L u k a s R O S K I L D E A N2 5 m1 : N i e l s e n D a n i e l B o r n h ø f t V E S T A D2 5 m1 : L j u n g d a h l C a r l E m i l V E S T A B2 5 m1 : An d e r s e n F r o d e S e j l ø R O S K I L D E A K2 5 m1 : S h u k r i J o s e f V E S T A D2 5 m1 : B j e r r u m T h o r b j ø r n V E S T A N2 5 m1 : I s a k s e n F r e d e r i k R O S K I L D E A A2 5 m1 : H a a k a n s s o n H u g o V E S T A A2 5 m1 : Q u e i t s c h D i t l e v V E S T A B5 0 m1 : S ø r e n s e n K r i s t i a n S V E S T A B2 5 m1 : R a s m u s s e n E r i k V E S T A D2 5 m1 :

8 S i d e : 8D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 20, 100m Rygsvømning Herrer R a s m u s s e n M a g n u s V E S T A D2 5 m1 : Vi n d C o n r a d K l yv e r V E S T2 5 m2 : L u n d J e p p e H E R L U F S H O L2 5 m2 : K r o g s g a a r d O l i v e r S c h o u K O R S Ø R A O2 5 m Q u i s t C h r i s t i a n K O R S Ø R A A2 5 m S k y t D a n i e l R O S K I L D E2 5 m F r e d s l u n d - An d e r s An d e r s E S L A G E L S E2 5 m Løb 21, 50m Butterfly Damer J e n s e n N i c o l e H A S L E V A B2 5 m Va a b e n g a a r d N a t a l i e H E R L U F S H O L A M2 5 m E l m q u i s t N i c o l i n e H E R L U F S H O L A X2 5 m An d e r s e n S e l m a V S t u d n i t z H E R L U F S H O L A B2 5 m T h o r n s e n E l i d a K O R S Ø R A A2 5 m S v e n n i n g s e n L æ r k e S a m s ø S O L R Ø D AW2 5 m O s a t o h a r i m w e n F a n t a H E R L U F S H O L A L2 5 m W o o d - K u r l a n d H a n n a h K a r i n S O L R Ø D A U2 5 m J e n s e n L i n e H e l e n e S L A G E L S E AT2 5 m M u n c h N a t a c h a S O L R Ø D A D2 5 m M a t h i a s e n S i l j e K O R S Ø R A G2 5 m S e p s t r u p - S k j o l d n e r An d r e a S O L R Ø D A D2 5 m H a n s e n M a t h i l d e M ø r k K O R S Ø R A U2 5 m J e n s e n M a j s e M a n d r u p K O R S Ø R A O2 5 m H i l l e r u p C l a r a H E R L U F S H O L A K2 5 m1 : Ø s t e r l u n d Am a l i e H E R L U F S H O L A J2 5 m1 : K a i s e r I d a S j ø g r e n S L A G E L S E A J2 5 m Løb 22, 50m Butterfly Herrer W e g e n e r R a s m u s S L A G E L S E A C5 0 m L a r s e n R a s m u s B S L A G E L S E A J2 5 m K r u s e R u n e H E R L U F S H O L A Q2 5 m M a d s e n C a s p e r S L A G E L S E A C2 5 m P e d e r s e n J e p p e W o e t m a n n H A S L E V A Q2 5 m P e d e r s e n K r i s t o f f e r K o c h K O R S Ø R A R2 5 m E c h a r d t C a r l - E m i l R O S K I L D E A D2 5 m S e j b e r g B a s t i a n R o s g a a r d S O L R Ø D A P2 5 m C o l m o r t e n P e l l e R O S K I L D E A L2 5 m N y e g a a r d J o a n a t h a n R O S K I L D E A A2 5 m M ø l l e r - M u n k ø e S e b a s t i a n R O S K I L D E A I2 5 m P e d e r s e n L u k a s R O S K I L D E A N2 5 m H e c k m a n n M a t h i a s S o n n e S O L R Ø D2 5 m Løb 23, 200m Brystsvømning Damer L a r s e n K a m i l l a G L A D S A XE A Q2 5 m2 : M e y e r E m i l i e H ø j e n H E R L U F S H O L A J2 5 m3 : N y k j æ r M a j a S L A G E L S E B A2 5 m3 : P o u l s e n I d a B e k k e r S O L R Ø D B A2 5 m3 : H o l m M i k k a H A S L E V A M2 5 m3 : E n e v o l d s e n E m m a R O S K I L D E A Z2 5 m3 : M e y e r L a u r a H E R L U F S H O L A F2 5 m4 : N o r d s t r ø m Vi o l a K O R S Ø R A U2 5 m Løb 24, 200m Brystsvømning Herrer L a r s e n R a s m u s B S L A G E L S E A J2 5 m2 : W e g e n e r R a s m u s S L A G E L S E A C2 5 m2 : Ly n g e K a s p e r N i k o l a j H A S L E V A S2 5 m3 : E i b y e Vi k t o r H A S L E V A S2 5 m3 : E c h a r d t C a r l - E m i l R O S K I L D E A D2 5 m3 : J ø r g e n s e J o n a t a n H a g b a r t h R O S K I L D E A E2 5 m3 : W i c h m a n n S y l v e s t e r H E R L U F S H O L2 5 m4 : G r a n i c Va l d e m a r R O S K I L D E A E2 5 m N i e l s e n An d r e a s M S L A G E L S E A A2 5 m

9 S i d e : 9D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 25, 25m Frisvømning Damer N i e l s e n L i n e W i t h H E R L U F S H O L AW2 5 m T å n g b e r g L i n e H E R L U F S H O L A P2 5 m J e n s e n Al b e r t e H E R L U F S H O L A R2 5 m Q w i s t T i l d e - S o f i e S L A G E L S E A H2 5 m J e n s e n S o f i e L ø f m a r k H E R L U F S H O L2 5 m R a s m u s s e n C a r o l i n e S L A G E L S E A E2 5 m T å n g b e r g L e a H E R L U F S H O L2 5 m B e n t s e n K a m i l l e H E R L U F S H O L2 5 m An d e r s e n Al m a S t u d n i t z K O R S Ø R2 5 m H a l l e n g r e e n B e n e d i c h t e K O R S Ø R2 5 m P a l m u n d E l l a R O S K I L D E2 5 m L a r s e n E m i l i e S L A G E L S E2 5 m H ø j s t e e n Ag n e s V E S T2 5 m Løb 26, 25m Frisvømning Herrer N i s s e n Al f r e d H E R L U F S H O L A Q2 5 m N i e l s e n J o h a n n e s To b e l S L A G E L S E A M2 5 m J ø r g e n s e n J a n n i k S L A G E L S E A M2 5 m N i e l s e n N i k o l a j S L A G E L S E2 5 m M o r t e n s e n R a s m u s H E R L U F S H O L2 5 m L e j b ø l l e E m i l H E R L U F S H O L2 5 m Q u i s t N i c o l a i K O R S Ø R A I2 5 m H i n t z e W i l l i a m R O S K I L D E A G2 5 m B j a l d b y F r e d e r i k H i l l e r s S L A G E L S E2 5 m Vi n d C o n r a d K l yv e r V E S T2 5 m Løb 27, 50m Rygsvømning Damer S t o r m Ve r o n i k a G L A D S A XE A K2 5 m E l m q u i s t N i c o l i n e H E R L U F S H O L A X2 5 m F l y t k j æ r - H a n s e n I b e n H A S L E V AV2 5 m H a n s e n S a r a h K o n g s t a d H A S L E V AT2 5 m An d e r s e n S e l m a V S t u d n i t z H E R L U F S H O L A B2 5 m S c h e e l M i l l e H E R L U F S H O L AW2 5 m G j e r m a n d s e n M a l e n e K O R S Ø R A M2 5 m K a r l ø v E m m a Ah r e n k i e l S L A G E L S E A K2 5 m S ø r e n s e n An d r e a H o l m H E R L U F S H O L A J2 5 m S ø r e n s e n L i v a G o t t o r p V E S T A D2 5 m L o d s t r u p M a t h i l d e H j o r t H A S L E V A O2 5 m J e n s e n M o n i q u e E t s e g e n e t S L A G E L S E A D2 5 m H e l m s R e b e c c a L o f t V E S T A B2 5 m G j e r m a n d s e n C a m i l l a K O R S Ø R A K2 5 m F r e d e r i k s e n S a n d r a B ü n s o v V E S T A C2 5 m B y g u m An n a B l o m V E S T A I2 5 m N i s s o v - J o h a n s e n M a r i e V E S T A D2 5 m T h e r p R i k k e V E S T A F2 5 m R i i s M a y a Am s t r u p V E S T A A2 5 m H a n s e n C a r o l i n e R y g a a r d S O L R Ø D2 5 m H a n s e n L æ r k e V E S T A H2 5 m L a r n k j æ r Ve r o n i c a V E S T2 5 m M i t c h e l l P h i l i p p a V E S T A G2 5 m J e n s e n K a t h a r i n a S L A G E L S E2 5 m O s a t o h a r i m w e n F a n t a H E R L U F S H O L A L2 5 m1 : Vi s l e r M i e H E R L U F S H O L2 5 m1 : J a c o b s e n M i k k e l i n e H V E S T A C2 5 m1 : M u n c h - J e n s e n Am a n d a L S O L R Ø D2 5 m1 : H i l l e r u p N a n n a H E R L U F S H O L2 5 m1 : C o r n e l i s C o r n e l i s R O S K I L D E2 5 m P a l m u n d E l l a R O S K I L D E2 5 m L a u r i d s e n F r i d a S L A G E L S E2 5 m N y k j æ r M a j a S L A G E L S E B A2 5 m H ø j s t e e n Ag n e s V E S T2 5 m

10 S i d e : 1 0D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 28, 50m Rygsvømning Herrer K i l h o f M o r t e n S O L R Ø D A J2 5 m L j u n g d a h l C a r l E m i l V E S T A B2 5 m I s a k s e n E m i l R O S K I L D E A I2 5 m N i e l s e n J o h a n n e s To b e l S L A G E L S E A M2 5 m R a s m u s s e n M a g n u s V E S T A D2 5 m H a a k a n s s o n H u g o V E S T A A2 5 m S h u k r i J o s e f V E S T A D2 5 m S v e n n i n g s e n D a n i e l S a m s ø S O L R Ø D2 5 m Wa g n e r Ad a m V E S T2 5 m C e t i n k a y a R o d i V E S T2 5 m Q u i s t C h r i s t i a n K O R S Ø R A A2 5 m L e j b ø l l e E m i l H E R L U F S H O L2 5 m1 : W i c h m a n n S y l v e s t e r H E R L U F S H O L2 5 m1 : H i n t z e W i l l i a m R O S K I L D E A G2 5 m K r a i n e r J a k o b S L A G E L S E A G2 5 m N i s s e n N i k o l a j L i S L A G E L S E A C2 5 m Va d m a n d J u l i u s S L A G E L S E2 5 m Løb 29, 200m Frisvømning Damer L a r s e n K a m i l l a G L A D S A XE A Q2 5 m2 : W o o d - K u r l a n d H a n n a h K a r i n S O L R Ø D A U2 5 m2 : J e n s e n N i c o l e H A S L E V A B2 5 m2 : M i k k e l s e n L a u r a H A S L E V A E2 5 m2 : N i e l s e n L i n e W i t h H E R L U F S H O L AW2 5 m2 : M ø l l e r O l i v i a H A S L E V A F2 5 m2 : H a n s e n F r e d e r i k k e B H E R L U F S H O L A E2 5 m3 : S i m o n s e n An n e - S o f i e L ø h r H E R L U F S H O L A O2 5 m3 : P a a s k e U l r i k a R O S K I L D E A L2 5 m3 : An k e r s e n M i e H E R L U F S H O L A D2 5 m3 : K r i s t e n s e n S i g r i d B S L A G E L S E A J2 5 m3 : H o l m M i k k a H A S L E V A M2 5 m L i e b g e n S i g n e S L A G E L S E A I2 5 m Løb 30, 200m Frisvømning Herrer J ø r g e n s e n F r e d e r i k B i r c h H A S L E V A L2 5 m2 : M a d s e n F r e d e r i k S L A G E L S E A H2 5 m2 : F l y t k j æ r - H a n s e n H o l g e r H A S L E V A E2 5 m2 : N i e l s e n N o a h Ve s t e r K O R S Ø R A L2 5 m3 : L a r s e n An t o n R O S K I L D E A F2 5 m3 : O l s s o n N o a h K O R S Ø R A O2 5 m S k o v g a a r d Al e k s a n d e r G r ø n R O S K I L D E A C2 5 m An d e r s e n J o a c h i m L S L A G E L S E A K2 5 m Løb 31, 100m Butterfly Damer T h i r s t r u p C a r o l i n e F r i i s S O L R Ø D B A2 5 m1 : Va a b e n g a a r d N a t a l i e H E R L U F S H O L A M2 5 m1 : R a s m u s s e n M a t h i l d e S L A G E L S E A I2 5 m1 : An d e r s e n S e l m a V S t u d n i t z H E R L U F S H O L A B2 5 m1 : P e t e r s e n S o f i e Ly k k e R O S K I L D E A I2 5 m2 : An d e r s e n J u l i a n e B o R O S K I L D E A L2 5 m2 : N o r d s t r ø m Vi o l a K O R S Ø R A U2 5 m2 : B r u h n I d a H E R L U F S H O L A P2 5 m2 : Løb 32, 100m Butterfly Herrer W e g e n e r R a s m u s S L A G E L S E A C2 5 m1 : B r u h n M a d s L ü n e l l H E R L U F S H O L A Q2 5 m1 : S e j b e r g B a s t i a n R o s g a a r d S O L R Ø D A P2 5 m1 : M a d s e n C a s p e r S L A G E L S E A C2 5 m1 : E c h a r d t C a r l - E m i l R O S K I L D E A D2 5 m1 : J ø r g e n s e n M a l t e H a g b a r t h R O S K I L D E A E2 5 m1 : M i r D a n i e l S L A G E L S E A J2 5 m1 : S c h m i d t R a s m u s Ly n g e H A S L E V A P2 5 m

11 S i d e : 11D a t o : 0 6 d e c e m b e r Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Løb 32, 100m Butterfly Herrer P e d e r s e n K r i s t o f f e r K o c h K O R S Ø R A R2 5 m Q u i s t N i c o l a i K O R S Ø R A I2 5 m J e n s e n R a s m u s Aa v a n g S L A G E L S E A H2 5 m Løb 33, 25m Brystsvømning Damer H i l l e r u p C l a r a H E R L U F S H O L A K2 5 m J e n s e n Al b e r t e H E R L U F S H O L A R2 5 m Q w i s t T i l d e - S o f i e S L A G E L S E A H2 5 m T ø n n e s e n S i l k e K r a k a u S L A G E L S E A C2 5 m N i e l s e n K a r o l i n e S L A G E L S E A B2 5 m T å n g b e r g L e a H E R L U F S H O L2 5 m J e n s e n O l i v i a K O R S Ø R2 5 m R o u g h t As t a m a j a K O R S Ø R2 5 m J o h a n s e n K l a r a F r i d a R O S K I L D E2 5 m An d e r s e n M a r i e L o u i s e B S L A G E L S E A J2 5 m L a u r i d s e n F r i d a S L A G E L S E2 5 m S e p s t r u p - S k j o l d n e r An d r e a S O L R Ø D A D2 5 m Løb 34, 25m Brystsvømning Herrer K r o g s g a a r d O l i v e r S c h o u K O R S Ø R A O2 5 m N i e l s e n N i k o l a j S L A G E L S E2 5 m An k e r s e n M a t h i a s H E R L U F S H O L A C2 5 m2 : An d e r s e n C h r i s t o f f e r B o R O S K I L D E2 5 m B j a l d b y F r e d e r i k H i l l e r s S L A G E L S E2 5 m M a d s e n F r e d e r i k S L A G E L S E A H2 5 m N i s s e n N i k o l a j L i S L A G E L S E A C2 5 m R a s m u s s e n E r i k V E S T A D2 5 m S h u k r i J o s e f V E S T A D2 5 m Løb 35, 4X50m Frisvømning Mix S t v M i x 10S T V2 5 m1 : S t v M i x 20S T V2 5 m2 : S t v M i x 30S T V2 5 m2 : H g 10H E R L U F S H O L2 5 m2 : H g 20H E R L U F S H O L2 5 m2 : S t v M i x 40S T V2 5 m2 : H g 30H E R L U F S H O L2 5 m2 : H g 40H E R L U F S H O L2 5 m2 : S t v M i x 50S T V2 5 m2 : S t v M i x 60S T V2 5 m2 : S t v M i x 70S T V2 5 m2 : S t v M i x 80S T V2 5 m3 : S t v M i x 90S T V2 5 m3 : S t v M i x 1 00S T V2 5 m3 : S t v M i x 110S T V2 5 m3 : N i s s e r 10H A S L E V2 5 m N i s s e r 20H A S L E V2 5 m N i s s e r 30H A S L E V2 5 m Ve s t M i n i M i x 10V E S T2 5 m Ve s t M i n i M i x 20V E S T2 5 m Ve s t Ta l e n t M i x V E S T2 5 m Ve s t Ta l e n t M i x V E S T2 5 m

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1

S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 S i d e : 1D a t o : 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 6Ti d : 1 8 : 1 0 : 4 1 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2016 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Startliste Løb 1-31 Stævne navn: Pokal Cup 2013 Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI

Startliste Løb 1-31 Stævne navn: Pokal Cup 2013 Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Side: 1 Dato: 02 april 2013 Tid: 22:14:25 Løb 1, 50m Butterfly Damer Sponsor: Akropolis Startliste Løb 1-31 Stævne navn: Pokal Cup 2013 Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI 1 134 Zanchetta Andrea 2000

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Startliste Løb 1-31 Stævne navn: Pokal Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI

Startliste Løb 1-31 Stævne navn: Pokal Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Side: 1 Løb 1, 50m Butterfly Damer Sponsor: Akropolis Startliste Løb 1-31 Stævne navn: Pokal Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI 1 25 Christensen Mette 1998 AABYBRO 9858BA 25 m 37.11 2 50 Rasmussen

Læs mere

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket.

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket. Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.1.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.2.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse:

Læs mere

Nordea Midsommercup 2016 Ikast Svømme Klub 11-06-2016

Nordea Midsommercup 2016 Ikast Svømme Klub 11-06-2016 Side: 1 / 4 Startende Damer 15 (87) Startende herrer 15 (84) Startende hold damer 4 (4) Startende hold herrer 6 (6) Antal starter hold mix 2 Arentsen, Laura 2003 0338AT 2 100m Frisvømning Damer 01:12.12

Læs mere

Holbæk Youth Festival Holbæk Svømmeklub

Holbæk Youth Festival Holbæk Svømmeklub Side: 1 / 9 Startende Damer 29 (250) Startende herrer 21 (166) Startende hold damer 0 (0) Startende hold herrer 0 (0) Antal starter hold mix 3 Andreasen, Lucca 2004 0422AN 3 100m Brystsvømning Damer 01:50.90

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Sommer Cup Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Sommer Cup Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Side: 1 Seedede heat Stævne navn: Sommer Cup Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Løb 1, 200m Medley Damer Finaler (4) Heat 1 (4) 25 2 Liv Cramer 2000 0024AI AGF 25m 56 3 Sine Johansen 2000

Læs mere

RINGSTED CUP RINGSTED CUP 19-20 SEPTEMBER 2015. VI MØDES KL 08.15, I SVØMMEHALLEN, KLAR TIL OPVARMNING Ring/SMS/mail til Gunnar, hvis du er sent!

RINGSTED CUP RINGSTED CUP 19-20 SEPTEMBER 2015. VI MØDES KL 08.15, I SVØMMEHALLEN, KLAR TIL OPVARMNING Ring/SMS/mail til Gunnar, hvis du er sent! RINGSTED CUP Swimming is a sport, everything else is just a game! 2015-09-12 RINGSTED CUP 19-20 SEPTEMBER 2015 STED TRANSPORT VI MØDES Teglovnsvej 46B, 4100 Ringsted Transport efter separat e-mail VI MØDES

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68

Seedede heat Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68 Side: 1 Seedede heat Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68 Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix Finaler (1) 119 2 Aars Mix 1 1992 AARS 1 25m

Læs mere

DM/DJM GLADSAXE DANSKE KORTBANEMESTERSKABER DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE. Vandtårsvej 55, 2860 Søborg Transport efter separat e-mail

DM/DJM GLADSAXE DANSKE KORTBANEMESTERSKABER DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE. Vandtårsvej 55, 2860 Søborg Transport efter separat e-mail DM/DJM GLADSAXE Swimming is a sport, everything else is just a game! 2015-11-20 DANSKE KORTBANEMESTERSKABER DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE STED TRANSPORT Vandtårsvej 55, 2860 Søborg Transport efter

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF AT AN D E R S T E N D AL C H R I S T I AN S E N

AALBORG UNIVERSITET HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF AT AN D E R S T E N D AL C H R I S T I AN S E N AALBORG UNIVERSITET HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ UD AF AT SAMARBEJDE MED AALBORG UNIVERSITET? AN D E R S T E N D AL C H R I S T I AN S E N 1 AAU ER KENDT FOR P r o g r e s s ive uddannelser, d e r går tæt

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskab 2014 Stævne by: Aabenraa Arrangør: Opnør

Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskab 2014 Stævne by: Aabenraa Arrangør: Opnør Side: 1 Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskab 2014 Stævne by: Aabenraa Arrangør: Opnør Løb 1, 100m Butterfly Damer Finaler (2) 31 2 Katrine B. Riss 1999 9924AW OPNØR 25m 24 3 Julie Bjerre Paulsen 2000

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Side: 1 Dato: 30 april 2016 Tid: 15:46:13

Side: 1 Dato: 30 april 2016 Tid: 15:46:13 Side: 1 Dato: 30 april 2016 Tid: 15:46:13 Startliste Løb 1-27 Stævne navn: AAS Klubmesterskab 2016 Stævne by: Aarhus Arrangør: AAS Løb 1, 200m Medley Damer 1 41 Seehausen Mia 2001 LYSENG 0186AH 50 m 2:40.77

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 3. Seriestævne 2011/2012 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nord og Aabybro IF Svømning

Seedede heat Stævne navn: 3. Seriestævne 2011/2012 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nord og Aabybro IF Svømning Side: 1 Seedede heat Stævne navn: 3. Seriestævne 2011/2012 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nord og Aabybro IF Svømning Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix Finaler (1) 29 1 Aars Mix 1 0 AARS 1 25m 193

Læs mere

Startliste Løb 1-56 Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten

Startliste Løb 1-56 Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Side: 1 Løb 1, 100m Frisvømning Damer 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Startliste Løb 1-56 Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten 1

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 3. Turneringsstævne 13-14 Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland

Seedede heat Stævne navn: 3. Turneringsstævne 13-14 Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland Side: 1 Dato: 11 januar 2014 Tid: 19:58:44 Seedede heat Stævne navn: 3. Turneringsstævne 13-14 Stævne by: Vamdrup Arrangør: DGI Sønderjylland Løb 1, 100m Frisvømning Damer Finaler (6) Heat 1 (6) 107 1

Læs mere

SRØ. Swimming is a sport, everything else is just a game! Østdanske Langbane Mesterskaber MARTS, BALLERUP

SRØ. Swimming is a sport, everything else is just a game! Østdanske Langbane Mesterskaber MARTS, BALLERUP SRØ Swimming is a sport, everything else is just a game! Østdanske Langbane Mesterskaber 18-20 MARTS, BALLERUP 2016-03-15 STED TRANSPORT Ballerup Idrætsby 28A, 2750 Ballerup ENL- separat mail INFO: LIVETIMIMG:

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Side: 1 Seedede heat Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix Finaler (1) 122 1 Aars Mix 1 1993 AARS 1 25m

Læs mere

Startliste Løb 1-4 Stævne navn: Syddanmarks Talentmesterskab Stævne by: Haderslev Arrangør: Haderslev Svømmeklub & Region Syd Løb 1, 400m Medley

Startliste Løb 1-4 Stævne navn: Syddanmarks Talentmesterskab Stævne by: Haderslev Arrangør: Haderslev Svømmeklub & Region Syd Løb 1, 400m Medley Startliste Løb 1-4 Stævne navn: Syddanmarks Talentmesterskab Stævne by: Haderslev Arrangør: Haderslev Svømmeklub & Region Syd Løb 1, 400m Medley Herrer 1 8 Larsen Simon Vingolf 1998 ESBJERG 9807AA 25 m

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskaberne Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskaberne Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Side: 1 Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskaberne Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Løb 19, 400m Frisvømning Herrer Finaler (3) Heat 1 (3) 65 1 Mads Bluhme Jeppesen 1999 9917AH AALBORG

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk

Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk DEN ROBUSTE ALLÉ Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk F O R Y N G E L S E S S T R AT E G I E R? Blandingsalléer eller barokke alléer Ledreborg Allé Foto fra P. Kortegaards planteskole

Læs mere

Side: 1 Dato: 16 januar 2015 Tid: 14:21:58

Side: 1 Dato: 16 januar 2015 Tid: 14:21:58 Side: 1 Dato: 16 januar 2015 Tid: 14:21:58 Startliste Løb 101-209 Stævne navn: RegionSyd Turnering Stævne 3 Stævne by: Vingsted Arrangør: Kolding Svømmeklub Løb 101, 400m Frisvømning Damer 1 50 Gregersen

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: TALENTSTÆVNE HIMMERLAND Stævne by: Aars Arrangør: Aars Svømmeklub og DGI Nordjylland

Seedede heat Stævne navn: TALENTSTÆVNE HIMMERLAND Stævne by: Aars Arrangør: Aars Svømmeklub og DGI Nordjylland Side: Dato: 22 november 200 Oprettet af WinGrodan.8.22 Seedede heat Stævne navn: TALENTSTÆVNE HIMMERLAND Stævne by: Aars Arrangør: Aars Svømmeklub og DGI Nordjylland Løb, 2m Brystsvømning Damer Finaler

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Aalborg Cup 2013 1.-3. November 2013

Aalborg Cup 2013 1.-3. November 2013 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og Tillykke! Du har kvalificeret dig i følgende løb: 2 200m Frisvømning 4 50m Rygsvømning 12 400m Frisvømning 16 50m Frisvømning

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskab 2014 Stævne by: Vejle Arrangør: Vejle Svømmeklub Triton

Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskab 2014 Stævne by: Vejle Arrangør: Vejle Svømmeklub Triton Side: 1 Dato: 09 december 2014 Tid: 01:34:37 Seedede heat Stævne navn: Klubmesterskab 2014 Stævne by: Vejle Arrangør: Vejle Svømmeklub Triton Løb 25, 200m Frisvømning Herrer Finaler (2) Heat 1 (2) 22 2

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Holdkap Finaler - Løb 10 Stævne navn: 3. HT stævne Stævne by: Hobro Arrangør: Himmerlandsturneringen og Hobro svømmeklub

Holdkap Finaler - Løb 10 Stævne navn: 3. HT stævne Stævne by: Hobro Arrangør: Himmerlandsturneringen og Hobro svømmeklub Side: 1 Dato: 03 marts 2016 Tid: 02:19:52 Holdkap Finaler - Løb 10 Løb 10-4X50m Medley Herrer, Finaler 2 115 Rask Guys Svømmeklubben Rask 1 Magnus Anderson 2002 0265AR 2 Jeppe Birk Vesterskov 2003 0329AL

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Julestævne 2010 Stævne by: Slageles Arrangør: Slagelse Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Julestævne 2010 Stævne by: Slageles Arrangør: Slagelse Svømmeklub Side: 1 Seedede heat Stævne navn: Julestævne 2010 Stævne by: Slageles Arrangør: Slagelse Svømmeklub Løb 1, 200m Frisvømning Herrer Finaler (2) Heat 1 (2) 97 1 Emil Holm 1996 9601AH SHS-STEVNS 25m 35 2

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater u 0 f f f fuå y. u u f. yh f h 8 h f h. f h c, h 0, 90 Ø f. 0 00. f f å u h u.. u å h h å 0,8, å, å y. å u f ffc f. å y yf.. å å å y y, h, f. : y: Å, h, (y f ) h: u,, ( u), åhu é (f u ), ( f åhu é), é,

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Oprettet af WinGrodan 1.22.00, Licens til DGI Sydøstjylland

Oprettet af WinGrodan 1.22.00, Licens til DGI Sydøstjylland Side: 1 Dato: 24 oktober 2013 Tid: 22:15:41 Seedede heat Stævne navn: DGI Begynderstævne 2. 13/14 Stævne by: Hedensted Arrangør: DGI/Bjerre Herreds Svømmeklub Løb 1, 25m Butterfly Damer Finaler (6) Heat

Læs mere

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse.

Fortegnelse over ejendomme, der skal kloakeres, pålægges servitut eller separatkloakeres. Matr. nr. Ejerlav Note Postnr. Ejendomsadresse. Erher S = Spildeandskloakeres S+R = for både spildeand og regnand SEP = Ejendom, der skal separatkloakeres Alleen 07 6b Lakkendrup By, Gudbjerg S x Alleen 11 17a Lakkendrup By, Gudbjerg ingen afløb, ikke

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Side: 1 Dato: 25 juni 2015 Tid: 16:38:02 Seedede heat Stævne navn: Harboe Water Games 2015 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Løb 1, 200m Rygsvømning Damer Finaler (6) 184 2 Line Aarkrogh

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ËÙÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ö Ö Î ¾¾¼ Ð ÓÖ Ø ÌÁÌ Ä Æ ÙÖÓ Ý ÓÐÓ ÚÙÖ Ö Ò Ò ÖÚ Ð ¹ Ò Ò Ø ÅÆ ÇÔ ÑÐ Ò Ò Ð Ò Ó ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÐÓ Ò Ð Ö ÈÊÇ ÃÌ ÊÍÈÈ ÖÙÔÔ ÊÍÈÈ Å Ä ÅÅ Ê ÒÒ Å Ö Ö Ø Ò Ò Ã Ö Ò¹ÄÓÙ Ð ÑÑ

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Opstartsstævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Opstartsstævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Side: 1 Seedede heat Stævne navn: Opstartsstævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Løb 1, 100m Butterfly Damer Finaler (2) 39 2 Camilla Johannesen 1999 9906AS AALBORG 25m 1:31.93 7 3 Ella

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Oprettet af WinGrodan 1.18.26 Licens til Dansk Svømmeunion

Oprettet af WinGrodan 1.18.26 Licens til Dansk Svømmeunion Side: 1 Startliste Løb 1-27 Stævne navn: Danske Open Masters (L) Stævne by: Aarhus Arrangør: Danske Svømmenion & AGF Løb 1, 400m Frisvømning Damer 1 33 Delani Louise 1984 GI40HERMES 8414AA 50 m 4:38.52

Læs mere

Side: 1 Dato: 09 april 2012 Tid: 14:59:46

Side: 1 Dato: 09 april 2012 Tid: 14:59:46 Side: 1 Startliste Løb 1-16 Stævne navn: Talent Cup 1. Stævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Løb 1, 800m Frisvømning Herrer 1 120 Lennø Alexander 1996 AABYBRO 9643AP

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: 4. Begynderstævne Stævne by: Nord-Als Arrangør: DGI Sønderjylland

Seedede heat Stævne navn: 4. Begynderstævne Stævne by: Nord-Als Arrangør: DGI Sønderjylland Side: 1 Dato: 13 april 2013 Tid: 13:51:04 Seedede heat Stævne navn: 4. Begynderstævne Stævne by: Nord-Als Arrangør: DGI Sønderjylland Løb 1, 25m Butterfly Damer Finaler (3) bronzetid 0.23.00 Heat 1 (3)

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet Husk at læse vejledningen

Læs mere

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland

DGI NORDJYLLAND Teglgårds Plads 1 niv. 9 9000 Aalborg Tlf. 7940 4150 CVR: 2211 6215 www.dgi.dk/nordjylland DGI LANDSDELSMESTERSKABER 2016 ÅRETS UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM Lørdag d. 9. januar 2016 Aars Svømmehal og Friluftsbad, Himmerlandsgade 25, 9600 Aars Opvarmning 7.30 Ledermøde 8.00 Officialsmøde 8.20 Stævnestart

Læs mere

Assens Spildevandsplan Bilag 7: Matrikler der evt. berøres ifm planlagte ledninger. Rev.2-15.03.2010

Assens Spildevandsplan Bilag 7: Matrikler der evt. berøres ifm planlagte ledninger. Rev.2-15.03.2010 Ejerlavsnavn Matrikelnr. Sogn Agernæs, Dreslette 1b Dreslette Agernæs, Dreslette 1i Dreslette Agernæs, Dreslette 2a Dreslette Agernæs, Dreslette 2c Dreslette Agernæs, Dreslette 7000a Dreslette Akkerup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: DGI Begynderstævne 3. 13/14 Stævne by: Vingsted Arrangør: DGI/Triton Vejle

Seedede heat Stævne navn: DGI Begynderstævne 3. 13/14 Stævne by: Vingsted Arrangør: DGI/Triton Vejle Side: 1 Dato: 16 februar 2014 Tid: 23:36:20 Seedede heat Stævne navn: DGI Begynderstævne 3. 13/14 Stævne by: Vingsted Arrangør: DGI/Triton Vejle Løb 1, 25m Butterfly Damer Finaler (4) Heat 1 (4) 108 1

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP F hu Kon an 1 095 ug p m 1 Ub a 55 B N ug 5 965 4 607 Bo gm2 S u Væ B ggå G unm2 110 1 4 1974 1999 2 932 Sag V1127 Kon a S gn gaa nom mæg,mde T 29402517 Ema g n gaa @anbo g An a g nom mæg S gn gaa nom

Læs mere

ØSTDANSKE KORT. Vandtårnsvej 8 Holbæk Transport efter separat

ØSTDANSKE KORT. Vandtårnsvej 8 Holbæk Transport efter separat ØSTDANSKE KORT Swimming is a sport, everything else is just a game! 2015-10-20 ØSTDANSKE KORTBANEMESTERSKABER Den 23. 25. oktober 2015 Holbæk Svømmehal STED TRANSPORT Vandtårnsvej 8 Holbæk Transport efter

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for West Swim Esbjerg Svømmestævne lørdag den 5. juni 2010 i UC Vest s svømmehal, Esbjerg. Arrangør: West Swim Esbjerg

Danske Bank Cup. Program for West Swim Esbjerg Svømmestævne lørdag den 5. juni 2010 i UC Vest s svømmehal, Esbjerg. Arrangør: West Swim Esbjerg Danske Bank Cup Program for West Swim Esbjerg Svømmestævne lørdag den 5. juni 2010 i UC Vest s svømmehal, Esbjerg Arrangør: West Swim Esbjerg Side: 1 Startliste Løb 1-28 Stævne navn: Danske Bank Cup Stævne

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208877

.48716100. Sagsnr :208877 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Råg 152,Råg,3210V Kon an p 1 965 Sagn 208877 udg md 2 Da o15 06 B F ooggnnm ø dbo g S g und å100m aråg S andp

Læs mere

Oprettet af WinGrodan 1.19.08 Licens til Dansk Svømmeunion

Oprettet af WinGrodan 1.19.08 Licens til Dansk Svømmeunion Side: 1 Startliste Løb 1-39 Stævne navn: Dansk Open Masters (K) Stævne by: Holsterbo Arrangør: Dansk Svømmeunion og Holstebro Svømmeklub Løb 1, 50m Brystsvømning Damer 1 32 Mikkelsen Heidi 1985 HERNING

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Julestævne 2009 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Julestævne 2009 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Side: 1 Seedede heat Stævne navn: Julestævne 2009 Stævne by: Slagelse Arrangør: Slagelse Svømmeklub Løb 1, 200m Frisvømning Herrer Finaler (5) Sponsor: Ørelæge P. Tingsgaard Heat 1 (5) 191 2 Kasper Jensen

Læs mere

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 25 maj 2014 Tid: 16:15:22 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Nålestævne Stævne by: Sæby Arrangør: Sæby Svømmeklub Overdommer: Johnny Olesen Stævneleder: Torben Kristensen

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: Nordjysk Sommer Cup Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub

Seedede heat Stævne navn: Nordjysk Sommer Cup Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Side: 1 Dato: 17 juni 2013 Tid: 09:34:53 Seedede heat Stævne navn: Nordjysk Sommer Cup Stævne by: Aalborg Arrangør: Aalborg Svømmeklub Løb 1, 50m Butterfly Damer Finaler (6) Heat 1 (6) 6 2 Emma R. Boesen

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 9 B 6 9 6 68 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Bygningsnummer. Bevaringsmæssig værdi. Registreringsdato. Adresse. Matrikel/ejerlav

Bygningsnummer. Bevaringsmæssig værdi. Registreringsdato. Adresse. Matrikel/ejerlav Adresse Matrikel/ejerlav Bygningsnummer Bevaringsmæssig værdi Registreringsdato A.F. Kriegers Vej 3 245, UDENBYS KLÆDEBO 1 3 4101991 A.L. Drewsens Vej 10 3166, UDENBYS KLÆDEBO 1 3 7101991 Abel Cathrines

Læs mere

Ringe Svømme-klub inviterer til klubmesterskaber d. 5. 6. marts 2016

Ringe Svømme-klub inviterer til klubmesterskaber d. 5. 6. marts 2016 Ringe Svømme-klub inviterer til klubmesterskaber d. 5. 6. marts 2016 DU SKAL DELTAGE! Alle klubbens medlemmer inviteres til at deltage i mesterskaberne. Det gælder såvel begyndere og øvede svømmere, familie-

Læs mere

Klubrekorder Damer - 25m bassin

Klubrekorder Damer - 25m bassin Klubrekorder Damer - 25m bassin Klubrekorder seniorer alder 0-99 Distancer Rekordindehavere Tid Dato 25m Frisvømning Christina Lund (1993) 00:14.10 05-02-2008 50m Frisvømning Helene Kristensen (1992) 00:29.48

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER LANDSFINALE 2010 LANDSFORENINGEN SOLRØD SVØMMEKLUB VELKOMMEN Solrød Svømmeklub og landsforeningen DUKA-svøm byder hermed velkommen til DUKA Landsfinale 2010, som finder sted i weekenden

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

Bilag 4 Oversigt Matrikler der eksproprieres midlertidigt eller permanent

Bilag 4 Oversigt Matrikler der eksproprieres midlertidigt eller permanent Bilag 4 Oversigt Matrikler der eksproprieres midlertidigt eller permanent Oversigt over matrikler, som berøres i forbindelse med anlægsarbejder i en sådan grad, at det giver anledning til ekspropriation

Læs mere

Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t

Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t Ro l l e s p i l h a n d l e r g r u n d l æ g g e n d e o m at s æ t t e s i g i n d i e t a n d e t p e r s p e k t i v, f o r d e r f r a at p r ø v e at s e e t p r o b l e m e l l e r e n i n t e

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

Skemaer gældende for uge 15 i forbindelse med lockout. DUS er åbent som normalt

Skemaer gældende for uge 15 i forbindelse med lockout. DUS er åbent som normalt Skemaer gældende for uge 15 i forbindelse med lockout DUS er åbent som normalt 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn AM/kenneth Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn AM Tilsyn

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato

Diktat 1. Navn. Klasse. Dato Diktat 1 Jeg har været i et land med mange b e e. Jeg har nemlig været i r e. Vi mødte en dreng som havde meget t l. Han for op og ned ad s å n e r. Nærmest som en hest der er løbet l ø. Men til si kom

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 9. marts 2013 og søndag den 10. marts 2013 Svømmehal Birkerød

Læs mere

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE Terrasse 13 m2 Lejlighedstype 2V-B 76 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 142,148,154 n. Lejlighednr. : 1, 32, 69 Terrasse 15 m 2 Lejlighedstype 2V-A 77 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 146,150 n. Lejlighednr.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Lørdag den 18. og søndag den 19. november Program

Lørdag den 18. og søndag den 19. november Program Traditionen tro, inviteres vi igen i år til Internationalt Svømmestævne. Et stævne med godt humør og stemning, fest og musik og hvor vi glæder os til at hylde vinderne og se en masse god svømning. Særligt

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

114 Aarhus - Hammel - Viborg 28/6 2015-25/6 2016

114 Aarhus - Hammel - Viborg 28/6 2015-25/6 2016 Composeato: 08.01.2015 Kl. 09.55 114 Aarhus - Hammel - Viborg 28/6 2015-25/6 2016 301 Viborgvej/Vestre Ringgae 302 Bilkakryset 306 Munelstrup 326 Laing v/møllebakken 328 Volby 223 mo Silkeborg 223 mo Rers

Læs mere