INDLEDNING 2. Design og layout 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING 2. Design og layout 3"

Transkript

1 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende Tips & Tricks Billedarkiv 15 Brevpapir 15 Dynamiske felter 15 Elementer 15 Farver 15 Kolonner 15 Kopiér fra en skabelon til en anden 15 Opret element 15 Skabelonsamlinger 16 Skabelonsamling fra bunden 16 Skift skrifttype 16

2 Indledning Design og layout er et tillæg til vejledningen Faneblad Faktura og er en introduktion til, hvordan du bruger funktionen til at ændre layoutet for dine fakturaer, tilbud og ordrer mv. Med udgangspunkt i standardskabelonerne i e-conomic vil du blive introduceret til, hvordan du indsætter og tilretter logo, tekst og kolonner i en fakturaskabelon. Vi anbefaler, at du følger vejledningen trin for trin. Bagest i vejledningen finder du afsnittet Tips & Tricks. Afsnittet indeholder ikke kun nyttige overordnede råd, men er også tænkt som en kort ordforklaring til nogle af de begreber og funktioner, som Design og layout indeholder. Inden du går i gang, bør du først læse guiden Faktura, som giver dig et hurtigt overblik over, hvordan du skriver og bogfører fakturaer i e-conomic. God fornøjelse! 2

3 Design og layout Med funktionen Design og layout kan du designe og ændre layout for tilbud, ordrer, fakturaer, kreditnotaer, rentenotaer, debitorkontoudtog, rykkere mv. Funktionen giver dig mulighed for at indsætte f.eks. firmalogo og standardtekster, at tilrette kolonner og angive baggrundsfarver for kolonner og tekster, at vælge forskellige skrifttyper mv. Funktionen finder du under fanebladet, hvor du vælger menupunktet Design og layout under Øvrig opsætning. Skyd genvej... Den hurtigste genvej til at tilrette layoutet for et tilbud, en ordre eller en faktura er at tage udgangspunkt i en af e-conomic s skabelonsamlinger, som du finder i listeområdet under Skabelonsamlinger. Som standard indeholder e-conomic to skabelonsamlinger, nemlig Std. m. girokort (Standard med girokort), som består af skabeloner med girokort, og Std. m. bankoplys. 1 (Standard med bankoplysninger), som består af skabeloner uden girokort, men med bankoplysninger. Hver skabelonsamling består af 7 skabeloner, nemlig en for faktura, kontoudtog, kreditnota, ordrebekræftelse, rentenota, rykker og tilbud. Fig. 1.1 Skærmbilledet Skabelonsamlinger Til hver skabelonsamling er tilknyttet et stykke brevpapir (en brevskabelon), som fungerer som basis for den enkelte skabelonsamling. Til skabelonsamlingen Std. m. bankoplys. hører således Brevskabelon 1 og til Std. m. girokort hører Brevskabelon 1 (FI-kort). 1 Du finder også de to skabelonsamlinger under Standard-skabelonsamlinger, (se fig. 1.1 på denne side). 3

4 Fig. 1.2 Brevpapiret er basis for din skabelonsamling. I det følgende viser vi dig, hvordan du ved hjælp af skabelonsamlingerne i e-conomic kan indsætte dit firmalogo og tilrette tekst og kolonner i en fakturaskabelon. Omdøb skabelonsamling Først finder du af, hvilken af de to skabelonsamlinger du vil bruge. For at se layoutet for skabelonsamlingerne klikker du på Vis til højre for den relevante skabelonsamling. Fakturaskabelonens layout vises som eksempel. Herefter omdøber du skabelonsamlingen. Det gør du på følgende måde: Fig. 1.3 Omdøb skabelonsamling. 4

5 1. Klik på Indstillinger til højre for den skabelonsamling, som du vil bruge. 2. Omdøb skabelonsamlingen ved at indtaste et navn i feltet Navn. 3. Angiv eventuelt skrifttype og skriftstørrelse for skabelonsamlingen i felterne Skrifttype og Skriftstr. Du kan også vælge en anden skriftfarve end sort (farvekode 0,0,0). Det gør du ved hjælp af farvekoder 2, som du indtaster i feltet Farve. 4. Klik på OK. Du kan nu se din skabelonsamling med det nye navn i listeområdet. Omdøb brevskabelon Brevskabelonerne, som er tilknyttet skabelonsamlingerne, indeholder allerede alle relevante firmaoplysninger og et logo, som du kan udskifte med din virksomheds logo. Den enkelte brevskabelon fungerer som basis for hele skabelonsamlingen. Det betyder, at du i tilfælde af ændringer i f.eks. firmaoplysningerne kun skal foretage rettelser ét sted, nemlig i brevskabelonen, og ikke i den enkelte skabelon i skabelonsamlingen. Ligesom med skabelonsamlingen omdøber du brevskabelonen. Det gør du på følgende måde: Fig. 1.4 Du finder brevskabelonerne under Brevpapir. 1. Klik på Brevpapir. 2. Klik på Indstillinger til højre for den brevskabelon, som du vil omdøbe. Har du valgt skabelonsamlingen Std. m. bankoplys., klikker du på Indstillinger til højre for Brevskabelon 1. Har du valgt Std. m. girokort, klikker du på Indstillinger til højre for Brevskabelon 1 (FI-kort). 3. Omdøb skabelonen ved at indtaste et navn i feltet Navn. 4. Klik på OK. Du kan nu se den omdøbte brevskabelon med det nye navn i listeområdet. 2 Farvekoderne finder du ved at klikke på Farver i listeområdet for skærmbilledet Layout, som du kommer ind på ved at klikke på Layout i listeområdet. 5

6 Layout Når du har omdøbt brevskabelonen, klikker du på listeområdet. Layout til højre for skabelonen i Under Layout har du mulighed for at indsætte firmalogo og standardtekster i skabelonen, at farvelægge og angive baggrundsfarver for tekster, at vælge forskellige skrifttyper mv. (NB: Det er ikke muligt at indsætte kolonner i en brevskabelon). Fig. 1.5 Skærmbilledet Layout Indsæt/Redigér logo I e-conomic er der et billedarkiv, hvor du skal gemme dit firmalogo, inden du kan indsætte det i en skabelon. Billedarkivet er placeret under Skabelonsamlinger (se fig. 1.1, side 3), som du kommer tilbage til ved at klikke på Design og layout i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. Herefter gør du som følger: 1. Klik på Billedarkiv foroven i listeområdet. 2. Klik på Opret billede. 3. Klik på Gennemse og vælg filen med dit firmalogo. (Logoet skal være gemt i et af følgende filformater: JPG, GIF eller PDF). 4. Tildel logoet et navn, og klik på OK. Nu er logoet gemt i billedarkivet. For at vende tilbage til Layout og at indsætte det i din skabelon gør du som følger: 1. Klik på Tilbage til skabelonsamlinger. 2. Klik på Brevpapir 3. Klik på Layout til højre for din brevskabelon. 4. Klik på standardlogoet i den visuelle gengivelse af brevpapiret i listeområdet. Indtastningsområdet aktiveres. 6

7 Fig. 1.6 Indtastningsområdet for Element 5. Vælg dit logo i rullelisten for feltet Billede. Standardlogoet udskiftes herefter automatisk med dit logo. Vil du placere logoet et andet sted end den forudindstillede placering og/eller ændre dets størrelse, gør du som følger: 6. Angiv, hvor på siden logoet skal placeres. Det gør du ved hjælp af felterne X-pos (mm) og Y-pos (mm). En normal A4-side er 210 mm bred og 297 mm høj. Derfor angiver du i X-pos (i mm), hvor langt inde på siden logoet skal placeres, mens du i Y-pos (i mm) angiver, hvor langt nede på siden det skal placeres. 7. Angiv herefter logoets størrelse i mm. Det gør du ved hjælp af felterne Bredde og Højde. Angiver du en bredde, vil højden automatisk blive beregnet ud fra det størrelsesforhold, som logoet har, og omvendt. 8. Afslut med OK. Bemærk, at du i listeområdet kan se en linie med oplysninger om indstillingerne for logoet. Logoets placering. Logoet er placeret på alle sider. Logoets placering på siden Logoets størrelse Fig. 1.7 Eksempel på linie i listeområdet med oplysninger om indstillingerne for et logo. For en tydeligere gengivelse af logoet kan du klikke på Vis med demotal. Vil du efterfølgende redigere indstillingerne for logoet, kan du enten klikke på - Redigér til højre i linien med oplysninger om indstillingerne for logoet eller direkte på logoet på den visuelle gengivelse af brevpapiret i listeområdet. 7

8 Indsæt/Redigér tekst Brevskabelonen indeholder allerede standardfirmaoplysninger. Teksten, som du kan se i skabelonen, er såkaldte Dynamiske felter, som kan sammenlignes med brevfletfunktionen i Word. De dynamiske felter er datafelter med oplysninger, som allerede er lagret i e-conomic, og som derfor hentes fra programmet. Det kan f.eks. være dine firmaoplysninger, betalingsbetingelser, navn og adresse på kunder og leverandører mv. Redigér tekst Vil du slette nogle af standardoplysningerne, ændre deres placering, lave rammer, streger, vælge farver og skrifttype for teksten mv. gør du som følger: 1. Klik på den tekst (f.eks. teksten i sidefoden), som du vil redigere, i den visuelle gengivelse af brevpapiret i listeområdet. Indtastningsområdet aktiveres. 2. I feltet Placering angiver du, på hvilke(n) side(r) teksten skal stå. 3. Ved hjælp af felterne X-pos (mm) og Y-pos (mm) angiver du, hvor på siden teksten skal stå. En normal A4-side er 210 mm bred og 297 mm høj. Derfor angiver du i X-pos (i mm), hvor langt inde på siden teksten skal placeres, mens du i Y-pos (i mm) angiver, hvor langt nede på siden den skal placeres. 4. For at slette nogle af standardoplysningerne markerer du de relevante dynamiske felter og trykker på Delete på tastaturet. 5. Vil du give teksten en baggrundsfarve, lave rammer om den, skifte skrifttype, format mv., gør du som følger: Rammer: For at tegne en ramme 3 om din tekst skal du angive en rammefarve. Det gøres ved hjælp af farvekoder, som du finder ved at klikke på Farver i listeområdet. Find koden på den farve, som du vil bruge, og indtast den i feltet Rammefarve. Tykkelsen på rammen angives i mm med to decimaler. Den angives særskilt for rammens Top, Bund, Venstre og Højre side. Baggrundsfarve: Du kan give rammen/teksten en baggrundsfarve. Det gøres på samme måde som ved valg af rammefarve. Farvekoden indtastes i feltet Bg.farve. Linieafstand: Her angiver du afstanden mellem tekstlinierne. Skrifttype, skriftstørrelse, formatering og skriftfarve: Skrifttypen vælges i rullelisten for feltet Skrifttype, mens størrelsen angives i feltet Str. Vil du formatere teksten som Fed, Kursiv eller Understreget, klikker du på feltet F, K eller U. Er det kun enkelte dynamiske felter i teksten, som skal formateres, markerer du det pågældende felt og klikker på F, K eller U. Skal skriften have en anden farve end sort (farvekode 0,0,0), finder du den relevante farvekode som beskrevet under Rammer og angiver koden i feltet Farve. Justering: Du kan centrere, højre- eller venstrestille teksten ved at vælge det relevante i rullelisten for feltet Justering. 6. Afslut med OK. 3 Rammen har automatisk den størrelse, som er angivet i felterne Bredde og Højde i indtastningsområdet. 8

9 Indsæt tekst Vil du indsætte en egen standardtekst i brevskabelonen, f.eks. God jul & godt nytår i forbindelse med årsskiftet eller f.eks. virksomhedens girokontonummer, gør du som følger: 1. Klik på Opret element foroven i listeområdet. Indtastningsområdet aktiveres. 2. Vælg Tekst i rullelisten for feltet Type. 3. Angiv, på hvilke(n) side(r) teksten skal placeres i feltet Placering. 4. Angiv, hvor på siden teksten skal placeres. Det gør du ved hjælp af felterne X-pos (mm) og Y-pos (mm). En normal A4-side er 210 mm bred og 297 mm høj. Derfor angiver du i X-pos (i mm), hvor langt inde på siden teksten skal placeres, mens du i Y-pos (i mm) angiver, hvor langt nede på siden den skal placeres. 5. Angiv herefter størrelsen på det område, som teksten skal fylde på siden. Det angiver du i mm i felterne Bredde og Højde. Angiver du en bredde, vil højden automatisk blive beregnet ud fra det størrelsesforhold, som teksten har, og omvendt. 6. Når du skal skrive en tekst, har du herefter 2 muligheder. Du kan enten bare taste teksten ind i feltet Tekst - det vil man typisk gøre i forbindelse med tekst som God jul & godt nytår - eller du kan gøre brug af Dynamiske felter. Ved at klikke på Dynamiske felter i listeområdet kan du se en liste over alle de dynamiske felter, der er tilgængelige. For at kopiere et felt, f.eks. feltet for girokontonummer, over i feltet Tekst i indtastningsområdet markerer du [FirmaGiroNr] i listen, trykker Ctrl + C (Mac: æble + C) på tastaturet og indsætter det i Tekst ved at trykke Ctrl + V (Mac: æble + V). 7. Herefter kan du vælge baggrundsfarve, rammer, skrifttype, format mv. for din tekst. Det gør du på følgende måde: Rammer: For at tegne en ramme 4 om din tekst skal du angive en rammefarve. Det gøres ved hjælp af farvekoder, som du finder ved at klikke på Farver i listeområdet. Find koden på den farve, som du vil bruge, og indtast den i feltet Rammefarve. Tykkelsen på rammen angives i mm med to decimaler. Den angives særskilt for rammens Top, Bund, Venstre og Højre side. Baggrundsfarve: Du kan give rammen/teksten en baggrundsfarve. Det gøres på samme måde som ved valg af rammefarve. Farvekoden indtastes i feltet Bg.farve. Linieafstand: Her angiver du afstanden mellem tekstlinierne. Skrifttype, skriftstørrelse, formatering og skriftfarve: Skrifttypen vælges i rullelisten for feltet Skrifttype, mens størrelsen angives i feltet Str. Vil du formatere teksten som Fed, Kursiv eller Understreget, klikker du på feltet F, K eller U. Er det kun enkelte ord/dynamiske felter i teksten, som skal formateres, markerer du det pågældende ord/felt og klikker på F, K eller U. Skal skriften have en anden farve end sort (farvekode 0,0,0), finder du den relevante farvekode som beskrevet under Rammer og angiver koden i feltet Farve. Justering: Du kan centrere, højre- eller venstrestille teksten ved at vælge det relevante i rullelisten for feltet Justering. Ombryd tekst: Skal en for lang tekst deles over flere linier, klikker du på feltet Ombryd tekst. Er feltet ikke markeret, vil en for lang tekst på en linie blive klippet og vil derfor ikke blive vist. 8. Afslut med OK. 4 Rammen har automatisk den størrelse, som du angav under pkt. 5. 9

10 Fig. 1.8 Eksempel på brevpapir med egen tekst. For en tydeligere gengivelse af skabelonen med den indtastede tekst kan du klikke på Vis med demotal. 10

11 Redigér kolonner Du kan ikke bruge kolonne-funktionen i en brevskabelon, men kun i de enkelte skabeloner for ordre, tilbud, faktura mv., som allerede indeholder kolonner. Når du skal redigere kolonnerne i fakturaskabelonen i din skabelonsamling, skal du derfor i listeområdet for Skabelonsamlinger (se fig. 1.1 side 3) klikke på Skabeloner til højre for din skabelonsamling. Fig. 1.9 Skærmbilledet Skabeloner Ligesom ved brevskabelonen er det også under Layout, at du ændrer skabelonerne i din skabelonsamling. For at redigere kolonnerne i din fakturaskabelon klikker du derfor nu på højre for skabelonen Faktura. Layout til Du kan både bruge tal- og tekstkolonner i en skabelon. For at redigere kolonnerne og/eller slå en kolonne fra/til (dvs. skjule eller vise en kolonne i skabelonen) gør du som følger: 1. Klik på Kolonner foroven i listeområdet. I listeområdet kan du herefter se en liste over de forskellige kolonner. 2. Vælg herefter de kolonner, som skabelonen skal indeholde. Ved at klikke på i linien for en kolonne, slår du kolonnen til. Når feltet er markeret, kan du se et grønt flueben i feltet. Er feltet ikke markeret, er den pågældende kolonne slået fra. 3. For at formatere de enkelte kolonner klikker du på Redigér i kolonnelinien for den kolonne, du vil ændre. Indtastningsområdet aktiveres. 11

12 4. Nu har du følgende muligheder: Overskrift: Skal kolonnen have et andet navn end standardnavnet i e-conomic, indtaster du et nyt navn i feltet Overskrift. Du kan herefter vælge skrifttype, skriftstørrelse, formatering, skriftfarve, justering og luft til de enkelte linier for overskriften. Skrifttypen vælges i rullelisten for feltet Skrifttype, mens størrelsen angives i feltet Str. Vil du formatere overskriften som Fed, Kursiv eller Understreget klikker på feltet F, K eller U. Skal skriften have en anden farve end sort (farvekode 0,0,0), indtaster du den relevante farvekode 5 i feltet Farve. Overskriften centreres, højre- eller venstrestilles ved at vælge det relevante i rullelisten for feltet Justering. Vil du ændre afstanden mellem overskriften og de enkelte linier over og under overskriften, indtaster du den i mm i felterne LuftO (Luft Over) og LuftU (Luft Under). Kolonnen: Kolonnens bredde indtaster du i mm i feltet Bredde. Bemærk, at du nederst i indtastningsområdet kan se den samlede bredde, der er til rådighed på siden, hvor meget plads du har brugt, og hvor meget plads der er til rådighed. Skal kolonnen have en anden rammefarve end sort, indtaster du den relevante farvekode i feltet Rammefarve. Tykkelsen på rammen angives i mm med to decimaler (blank betyder ingen ramme). Den angives særskilt for rammens Venstre og Højre side. I felterne Luft ved siden af Venstre og Højre kan du angive en margin inden for den pågældende kolonne. Den angives i mm. Du kan give kolonnen en baggrundsfarve. Det gøres på samme måde som ved valg af rammefarve. Farvekoden indtastes i feltet Baggrundsfarve. Kolonneindhold: Du kan også vælge skrifttype, skriftstørrelse, formatering, skriftfarve, justering for indholdet, dvs. tekst og tal, i kolonnerne. Skrifttypen vælges i rullelisten for feltet Skrifttype, mens størrelsen angives i feltet Str. Vil du formatere indholdet som Fed, Kursiv eller Understreget klikker på feltet F, K eller U. Er det kun enkelte ord/dynamiske felter i teksten, som skal formateres, markerer du det pågældende ord/felt og klikker på F, K eller U. Skal skriften have en anden farve end sort (farvekode 0,0,0), indtaster du den relevante farvekode i feltet Farve. Indholdet centreres, højre- eller venstrestilles ved at vælge det relevante i rullelisten for feltet Justering. Skal en for lang tekst deles over flere linier, klikker du på feltet Ombryd tekst. Er feltet ikke markeret, vil en for lang tekst på en linie blive klippet og vil derfor ikke blive vist. 5. Afslut med OK. 5 Farvekoderne finder du ved at klikke på Farver i listeområdet. 12

13 Fig Eksempel på brevpapir og fakturaskabelon med kolonner. Du har naturligvis mulighed for at flytte placeringen af kolonnerne. Det gør du på følgende måde. 1. Klik på i listeområdet i kolonnelinen for den kolonne, som du vil flytte. Dialogboksen Flyt kolonne... åbnes. 2. Indtast nummeret for den linie, som kolonnen skal flyttes til. 3. Afslut med OK. For en tydeligere gengivelse af skabelonen med de valgte kolonner kan du klikke på Vis layout med demotal. 13

14 Ved vejs ende... Næste gang du skal oprette eller fakturere en kunde, vælger du den nye skabelonsamling som layout. Programmet bruger herefter automatisk fakturaskabelonen i skabelonsamlingen som layout for din fakturaer, som vil blive udskrevet på den brevskabelon, der er tilknyttet samlingen. Fig Her vælger du den skabelonsamling, som du vil bruge som layout for din faktura. 14

15 Tips & Tricks... Billedarkiv I listeområdet for Skabelonsamlinger (se fig. 1.1, side 3) finder du funktionen Billedarkiv. Her kan du gemme billeder som firmalogo, vandmærke, indbetalingskort mv. Vil du indsætte et billede i en skabelon, skal det først gemmes i billedarkivet. Brevpapir I stedet for at skrive ordrer, tilbud, fakturaer mv., som du har oprettet i e-conomic, ud på et stykke brevpapir, som du har lagt i din printer, kan du også oprette brevpapiret i e-conomic. Layoutet for brevpapiret kan designes og tilrettes på samme måde som skabelonerne. Det vil sige, at du også kan indsætte billeder og tekst (ikke kolonner) og arbejde med farver, rammer mv. Funktionen Brevpapir finder du i listeområdet for Skabelonsamlinger (se fig. 1.1, side 3). Dynamiske felter Når du skal skrive en tekst i en skabelon, kan du enten bare skrive teksten ind i et tekstfelt eller gøre brug af såkaldte dynamiske felter. De dynamiske felter er datafelter med oplysninger, som allerede er lagret i e-conomic. Det kan f.eks. være dine firmaoplysninger, betalingsbetingelser, navn og adresse på kunder og leverandører mv. Dynamiske felter kan sammenlignes med brevflet-funktionen i Word. For hver skabelon er der en liste over alle de dynamiske felter, der er tilgængelige. De dynamiske felter finder du ved at klikke på Dynamiske felter under Layout (se fig. 1.5, side 6). Elementer En skabelon bygges op af elementer. Du kan vælge mellem 3 forskellige elementer, nemlig Billede, Kolonner og Tekst. Farver I e-conomic angives farver for tekst, rammer og baggrunde ved hjælp af farvekoder. Farvekoderne finder du ved at klikke på Farver under Layout (se fig. 1.5, side 6). Kolonner Når du skal vælge, hvilke kolonner din skabelon skal indeholde, klikker du under Layout (se fig. 1.5, side 6). Kolonner Kopiér fra en skabelon til en anden Ligner layoutet for f.eks. dine tilbud og fakturaer hinanden, kan du kopiere indholdet fra tilbudsskabelonen til fakturaskabelonen. Det gør du under Skabeloner (se fig. 1.9, side 11) ved i listeområdet at klikke på Kopiér elementer fra anden skabelon til højre for den skabelon, der skal kopieres til. Bemærk, at det eksisterende layout for den skabelon, som du kopierer til, vil blive slettet ved kopieringen. Opret element Opret element under Layout (se fig. 1.5, side 6) klikker du på, når du skal indsætte f.eks. et logo eller indsætte/redigere tekst og kolonner i en skabelon. Du kan også klikke direkte på det pågældende element i den visuelle gengivelse af skabelonen under Layout. 15

16 Skabelonsamlinger Under Standard-skabelonsamlinger i listeområdet for Skabelonsamlinger (se fig. 1.1, side 3) finder du skabelonsamlingerne Std. m. girokort (skabeloner med girokort)/ Std. m. bankoplys (skabeloner med bankoplysninger), som du kan kopiere og tilrette til dine behov. En skabelonsamling består af 7 skabeloner, nemlig en for faktura, kontoudtog, kreditnota, ordrebekræftelse, rentenota, rykker og tilbud. Er der både indenlandske og udenlandske kunder i din virksomhed, kan du f.eks. oprette en skabelonsamling for de danske kunder og en for de udenlandske på f.eks. engelsk. Skabelonsamling fra bunden Vil du ikke tage udgangspunkt i de skabelonsamlinger, der er i e-conomic, men oprette din egen, har du også mulighed for det. Det gør du under Skabelonsamlinger (se fig. 1.1 side 3) ved at klikke på Opret skabelonsamling. Skift skrifttype Du kan skifte skrifttypen for alle elementerne i en skabelon på én gang. Det gør du under Layout (se fig. 1.5, side 6) ved at klikke på Skift skrifttype. 16

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

EasyPage brugermanual version 3.0

EasyPage brugermanual version 3.0 EasyPage brugermanual version 3.0 Indholdsfortegnelse: 1.0 Introduktion...2 1.1 Om brugermanualen...2 1.2 Systemkrav...2 1.3 Log ind - sådan kommer du i gang...2 2.0 EasyPage grundmodul...4 2.1 Byg og

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1. Onsdag d. 30. september 2015

Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1. Onsdag d. 30. september 2015 Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1 Onsdag d. 30. september 2015 ibooks 2 ibooks - tryk på Købt 3 ibooks vælg en bog 4 ibooks hent brugerhåndbog 5 ibooks hent Word for ipad 6 Læse PDF filer på ibooks

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Intro Hjemmesidens opbygning 1 Manual til Vandværksløsninger 1. Intro Hjemmesidens opbygning Intro Hjemmesidens opbygning 2 Hjemmesidens opbygning, som brugeren ser den Intro Hjemmesidens opbygning 3 Siden

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Indledning...2. Oplysninger på regninger til det offentlige...3

Indledning...2. Oplysninger på regninger til det offentlige...3 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Oplysninger på regninger til det offentlige...3 EAN-lokationsnummer... 3 Ordre- eller rekvisitionsnummer... 3 Person- eller anden reference... 3 Eventuelt internt konteringsnummer...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

HILSEN TIL SÆLGER. Opret din egen julemail/brev

HILSEN TIL SÆLGER. Opret din egen julemail/brev HILSEN TIL SÆLGER Opret din egen julemail/brev INDHOLD Indhold Indledning 2 Opret din egen mail/brev 3 Rediger dokument 4 Rediger mail 5 Send din mail til sælger 6 Mail/brev til køber og andre personer

Læs mere

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1

Sætte et nyhedsbrev eller julebrev op i Draw Hvor du også bruger Photofiltre 7 side 1 side 1 Denne vejledning skal vise hvordan man kan lave et julebrev - det kan også være et nyhedsbrev. Fremgangsmåden er den samme Opsætningen foregår i LibreOffice Draw Men hvor man også bruger Photofiltre

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Google Apps & Websted

Google Apps & Websted Google Apps & Websted I denne skærmpræsentation gennemgås: Hvad er Google Apps Versioner af Google Apps Oprettelse af Websted Redigering & tilpasning af websted Links til hjælp Indtil videre 64 Dias...

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere