Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere"

Transkript

1 Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1

2 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere, herunder udviklingen i deres holdning til og anerkendelse af demokratiet og dets spilleregler samt social kontrol, diskrimination og ekstremisme. Målgruppen for opgaven er de årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund (jf. Danmarks statistiks definition). Borgere i den samme aldersgruppe med vestlig og dansk baggrund skal indgå som kontrolgrupper. Opgaven er en del af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget integrationspolitik (jf. bilag D) og skal bruges som evaluering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets tredje mål, der handler om diskrimination, social kontrol, demokratiske værdier og radikalisering (jf. side 11 i bilag D). Opgaven er stillet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i aftaleteksten den 26. januar (jf. bilag F). 1.1 Beskrivelse af opgaven Opgaven er at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse afgrænset til personer med bopæl i Københavns Kommune i alderen år ud fra seneste befolkningsstatus. Den for opgaven relevante population udgøres af tre delpopulationer (jf. Danmarks Statistiks definition af herkomst): 1. Den ene delpopulation består af personer med ikke-vestligt oprindelsesland (målgruppen) 2. Den anden delpopulation er personer med dansk oprindelsesland (kontrolgruppe) 3. Den tredje delpopulation består af personer med vestligt oprindelsesland (kontrolgruppe) Antallet af respondenter i hver population skal være tilstrækkeligt stort til, at respondenterne kan opdeles på forskellige væsentlige baggrundsvariable som fx beskæftigelsessituation, køn, uddannelsesniveau, husstandsindkomst o. lign. Spørgsmålene er fastsat af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i aftaleteksten den 26. januar Spørgsmålene er en blanding af tidligere integrationsundersøgelser i forvaltningen og nogle nye spørgsmål, som alle kommer fra andre tidligere undersøgelser (jf. bilag F, bilag G og bilag H). Resultaterne i nærværende undersøgelse skal være sammenlignelig med de nævnte tidligere undersøgelser (jf. bilag F, bilag G og bilag H). Derfor er det centralt, at der er nøje redegjort for forvaltningens relevante forudgående undersøgelser og sikret sammenlignelighed med udførelsen af denne opgave. Spørgeskemaet skal endelig indeholde gængse baggrundsspørgsmål. Der kan udarbejdes en kombination af web- og telefonundersøgelse. Fx ved først at tilbyde webløsning efterfulgt af opkald til respondenter, som ikke har svaret, hvor de bliver tilbudt at få tilsendt link på mail eller at gennemføre undersøgelsen i telefonen. Tilbudsgiver kan komme med andre forslag til gennemførslen af undersøgelsen med ord. De på forhånd fastsatte spørgsmål fremgår herunder af de 8 indikatorer. Bemærk at spørgsmålet, der udgør indikator nummer 8, ikke er fastsat endnu. Indikator 1: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som anerkender grundlæggende demokratiske værdier Spørgsmålene fra tænketankens undersøgelse, som indikatoren er baseret på, er følgende (jf. bilag G): 2

3 2. Hvor godt eller dårligt synes du om disse forskellige måder at regere Danmark på: a) At landet har en stærk leder, der ikke behøver bekymre sig om Folketing og valg? b) At eksperter, og ikke regeringen, træffer beslutninger efter, hvad de mener, er bedst for landet? c) At militæret styrer landet? d) At man har et demokratisk politisk system? 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: e) Politikere, som ikke er religiøse, er uegnede til at bestride offentlige stillinger. f) Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke, hvordan folk stemmer ved valgene. g) Det ville være bedre for Danmark, hvis der var flere mennesker med en stærk religiøs tro i offentlige stillinger. h) Præster og andre religiøse ledere skal ikke påvirke regeringsbeslutninger i Danmark. Indikator 2: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle Indikatoren bygger, ligesom i det nationale integrationsbarometer, på svarene på disse seks spørgsmål (jf. Bilag F): 1. Måtte du eller tror du, at du måtte have en kæreste for din familie, inden du blev gift? 2. I hvilken grad føler du, at din familie har givet dig lov til frit at vælge din nuværendeægtefælle? 3. Har din familie valgt din ægtefælle til dig imod din vilje? 4. Må du, eller tror du, at du må, have en kæreste for din familie? 5. I hvilken grad tror du, at din familie vil give dig lov til frit at vælge, hvem du gifter dig med? 6. Tror du, at din familie vælger en fremtidig partner eller ægtefælle til dig imod din vilje? Spørgsmålene fra det nationale integrationsbarometer suppleres med: 7. Måtte du eller tror du, at du måtte bo for dig selv som ugift? 8. Måtte du eller tror du, at du måtte bo sammen med en person af det modsatte køn som ugift? 9. Mener du, at homoseksuelle skal have lov til at dyrke deres seksualitet? Indikator 3: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af uddannelse og venner Indikatoren bygger, ligesom i det nationale integrationsbarometer, på to spørgsmål (jf. bilag F): 1. I hvilken grad føler du, at din familie giver dig lov til frit at vælge uddannelse? 3

4 2. I hvilken grad føler du, at din familie giver dig lov til frit at vælge dine venner? Indikator 4: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikkevestligoprindelse, der ikke tilslutter sig ligestilling mellem kønnene Indikatoren bygger, ligesom i det nationale integrationsbarometer, på fire spørgsmål (jf. bilag F): 1. Hvor enig eller uenig er du i, at mænd og kvinder bør have samme mulighed for at: a) Blive skilt? b) Få forældremyndighed over fælles børn efter en skilsmisse? c) Arve efter et dødsfald i den nærmeste familie? d) Have et arbejde? Indikator 5: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er medlem af en forening Indikatoren er, ligesom i det nationale integrationsbarometer, baseret på spørgsmålet (jf. bilag F): 1. Er du medlem af en forening? Indikator 6: Andelen af årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever, at personer med indvandrerbaggrund bliver anerkendt for deres indsats Indikatoren er, ligesom i det nationale integrationsbarometer, baseret på spørgsmålet (jf. bilag F): 1. I hvilken grad synes du, at andre i Danmark anerkender den indsats, mennesker med indvandrerbaggrund yder i samfundet? Måling af diskrimination Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har siden 2007 gennemført en årlig integrationsundersøgelse, der har belyst integration og diskrimination i København. For at undgå databrud, samt sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag for diskriminationsindsatsen, foreslår forvaltningen, at diskriminationsspørgsmålene fra tidligere års undersøgelser også indgår i surveyen fremadrettet og dermed også udfolder Integrationspolitikkens mål om bekæmpelse af diskrimination. Indikator 7: Andelen af årige borgere, der oplever diskrimination Indikatoren er, ligesom forrige års integrationsundersøgelser, baseret på spørgsmålet (jf. bilag H bemærk at spørgsmålet er modificeret): 1. Hvor mange gange har du inden for det seneste år følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, din religion, din etniske oprindelse, handicap, hudfarve, seksualitet, nationalitet eller politisk anskuelse? Herudover stilles følgende spørgsmål for at kunne målrette indsatsen til de mest udsatte grupper og de steder, hvor diskrimination foregår (jf. bilag H): a) Hvorfor er du blevet diskrimineret? b) Hvor har du følt dig diskrimineret? c) Hvordan er du blevet diskrimineret? 4

5 d) Har du anmeldt en eller flere diskriminationshændelser til politiet? e) Har du registreret hændelsen/hændelserne og/eller søgt hjælp? f) I hvor høj grad oplever du, at der er diskrimination i København? Indikator 8: Spørgsmål om Sharia. 1. DER KOMMER HER ET SPØRGSMÅL OM SHARIA, SOM IKKE ER FASTLAGT ENDNU. Krav til opgaven Resultaterne skal være sammenlignelig med de nævnte tidligere undersøgelser (jf. bilag F, bilag G og bilag H), jf. pkt Respondenterne er begrænset til borgere i Københavns kommune i alderen år som er indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (jf. Danmarks statistiks definition). Borgere i den samme aldersgruppe med vestlig og dansk baggrund skal indgå som kontrolgrupper. Respondenterne skal have mulighed for at blive interviewet på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, og somali. Den valgte tilbudsgiver har ansvaret for oversættelse og kvalitetssikring af oversættelsen til disse sprog. Oversættelsen af spørgeskemaer skal være foretaget af en autoriseret oversætter. Tilbuddet skal indeholde en valid bortfaldsanalyse og opregning af data til populationen i Københavns Kommune. De 8 indikatorer skal ordret anvendes i spørgeskemaet. Endelig levering skal finde af sted senest den 6. november Den endelig levering skal bestå af følgende dele: 1. Rapport a. Af rapporten skal fremgå spørgsmål samt index, der fremgår af tidligere undersøgelser (nævnt herover), skal genskabes, så resultaterne kan sammenlignes. b. I rapporten er det centralt, at der udvises forståelse for målgruppen (18-29-årige københavnere med ikke-vestlig baggrund) og tilkendegiver, hvordan der er opnået kontakt med disse. c. I rapporten skal der udarbejdes både frekvenstabeller og krydstabeller for hvert enkelt spørgsmål og undersøgelsens baggrundsvariable for hver delpopulation. Hvor der i de tidligere undersøgelser arbejdes med sammenlægning af nogle spørgsmål, skal disse spørgsmål også lægges sammen i rapporten. Hertil skal der udregnes signifikanstests. d. I rapporten skal der leveres et uddybende metodenotat. e. I rapporten skal der leveres en beskrivelse af, hvordan det er sikret, at interviewene blev gennemført på de aftalte sprog. f. I rapporten skal der leveres en frafaldsanalyse og en beskrivelsen af svarprocenten. 2. Datasæt i SAS a. Datasættet (i SAS) skal indeholde afidentificerede besvarelser 5

6 b. Datasættet (i SAS) skal indeholde vægte som variable. 1.2 Opgavens tidsplan og økonomi Opgaven skal udføres i efteråret 2015 (frist for leverancen er den 6. november 2015). Der er mulighed for forlængelse af opgaven tre gange således, at opgaven også udføres i 2016, 2017 og Prisen for opgaven skal være fast og med en beløbsramme på maks kr. Prisen er for hvert år, opgaven udføres. Den samlede maks. pris er 1,4 mio. kr. 6

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere