Tre RELIGIONER HAASE. Eksempler på prøveoplæg. Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tre RELIGIONER HAASE. Eksempler på prøveoplæg. Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam"

Transkript

1 TRE RELIGIONER Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam Tre RELIGIONER TIL EKSAMEN Eksempler på prøveoplæg HAASE

2 Tre religioner til eksamen eksempler på prøveoplæg Haase & Søns Forlag 2008 Citater fra Koranen er fra Ellen Wulffs danske oversættelse (2007) og bragt med tilladelse fra Forlaget Vandkunsten Uddrag s. 12 er hentet fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992, og den gengives efter tilladelse fra Det Danske Bibelselskab Det Danske Bibelselskab 1992 Uddrag s. 14 er bragt med tilladelse af Bibelselskabets Forlag Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers mdd 1, udgave 2008 ISBN Haase & Søns Forlag

3 TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN eksempler på prøveoplæg Haase & Søns Forlag

4 TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Om prøveoplæggene De efterfølgende eksempler på prøveoplæg er udarbejdet med henblik på, at eleverne kan testes og forberedes til den mundtlige eksamen i faget kristendomskundskab. Prøveoplæg 1-3 er udarbejdet med udgangspunkt i materialet TRE RE- LIGIONER og benytter tekst og billeder herfra. TRE RELIGIONER indeholder flere tekster og billeder til hvert tema. Anvendes bøgerne i undervisningen, er det derfor muligt at springe teksterne til prøveoplæg 1-3 over i selve undervisningsforløbet, så kilderne stadig er ukendte for eleverne til prøveeksamen. Vær derfor opmærksom på, at prøveoplæg 1-3 ikke kan benyttes til den egentlige mundtlige eksamen, hvis TRE RELIGIONER benyttes i undervisningen, da kilderne i prøveoplæggene ikke kan garanteres at være ukendte for eleven. Prøveoplæg 4 og 5 er indeholder tekster og billeder, der ikke er indeholdt i TRE RELIGIONER. De opfylder dermed alle krav til prøveoplæg til den mundtlige eksamen i kristendomskundskab. Prøveoplæggene er udarbejdet af seminarielektor Inger Røgild. De afspejler den holdning til kristendomsundervisningen, at eleverne bl.a. skal kunne overskue vigtige ligheder og forskelle mellem de tre verdensreligioner med fælles rødder: jødedommen, kristendommen og islam. Om den mundtlige prøve Med den mundtlige prøve i kristendomskundskab er det formålet, at eleven skal vise sin faglige indsigt i kristendomskundskab inden for fagets slutmål. Ifølge Undervisningsministeriets vejledning skal kilderne: indeholde 1-3 kilder med lærerstillede spørgsmål være ukendte, men have sammenhæng med opgivelserne tilsammen favne samtlige fagets slutmål knytte an til eksistentielle spørgsmål evt. tage afsæt i en religiøs fortælling evt. tage udgangspunkt i en/flere religioners syn på aktuel problemstilling evt. belyse en sag ud fra forskellige historiske/nutidige synsvinkler evt. være en drøftelse af en etisk problemstilling

5 TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Og spørgsmålene: skal relatere til prøveoplæggets kilder samt lægge op til inddragelse af det opgivne stof skal i formuleringerne have stigende sværhedsgrad skal være refererende forklarende og perspektiverende således at et fornuftigt svar på a) vil give karakteren 2, ditto på spørgsmål b) vil give karakteren 7, og en sikker håndtering af alle tre spørgsmål vil give karakteren 12. Til en klasse med 20 elever foreslås udarbejdet i alt 12 oplæg. Forberedelse Tid: 40 minutter. Hjælpemidler: Egne optegnelser i papirform. Opslagsværker, f.eks. religionsleksikon og ordbøger. Under forberedelsen tager eleven notater til brug for eksaminationen. Ved selve prøven må eleven kun benytte notater fra forberedelsen. Prøvetid 20 minutter inkl. votering. Tekstopgivelser»Alsidigt stof«(tekster og andre udtryksformer) det materiale man har arbejdet med det sidste år/evt. de sidste to år: Tekster, bøger, myter, fortællinger, avisartikler, sangtekster, lovtekster, film, musikvideoer, kunstbilleder, ekskursioner. Der skal anføres kildeoplysninger. Der er intet krav om sideantal, men fagets slutmål skal være dækket ind. Tekstopgivelserne skal godkendes af skolelederen.

6 Prøveoplæg 1: GUDSOPFATTELSER/AT BEGRIBE GUD Kopiark 3 Op al den ting som Gud har gjort H. A. Brorson ( ) Op al den ting, som Gud har gjort hans herlighed at prise! Det mindste, han har skabt, er stort og kan hans magt bevise. Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde. Det mindste græs jeg undrer på i skove og i dale, hvor skulle jeg den visdom få om det kun ret at tale? Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving, der sker op under Herrens himle? Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge, når fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge? Hvad skal jeg sige, når mit sind i havets dybe grunde kun dog så lidt kan kige ind og ser så mange munde? Hvad skal jeg sige, når jeg ser, hvor stjerneflokken blinker, hvor mildt enhver imod mig ler og op til himlen vinker? Hvad skal jeg sige, når jeg op til Gud i ånden farer og ser den store kæmpetrop af blide engleskarer? Hvad skal jeg sige? mine ord vil ikke meget sige: o Gud! Hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige! Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor! Og Himlen svare amen! Uddrag fra Koranen Sura 112:1-4 I den nådige og barmhjertige Guds navn. Sig:»Han er Gud, én, Gud den Evige. Han har ikke avlet, og Han er ikke avlet. Ingen er hans lige.«tre RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

7 Prøveoplæg 1: GUDSOPFATTELSER/AT BEGRIBE GUDKopiark 4.1 Jesus som verdenshersker, ca Forside af engelsk salmebog, Westminster Abbey. SPØRGSMÅL a) Læs salmen, og gør rede for forholdet mellem Gud og mennesket, som det fremgår af salmen. b) Se på billedet af Jesus som verdenshersker samt koranteksten. Gør rede for, hvilke ligheder og forskelle der er mellem gudsopfattelsen i koranteksten og i billedet. c) Argumenter for, at opfattelsen af Gud kan være den samme i koranteksten og i salmen. TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

8 Prøveoplæg 2: DØDEN Kopiark 4.2 Det døende barn H.C. Andersen ( ) Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove, lad mig ved dit hjerte slumre ind; græd dog ej, det må du først mig love, thi din tåre brænder på min kind. Her er koldt og ude stormen truer, men i drømme, der er alt så smukt, og de søde englebørn jeg skuer, når jeg har det trætte øje lukt. Hvorfor trykker så du mine hænder? Hvorfor lægger du din kind til min? Den er våd, og dog som ild den brænder, Moder, jeg vil altid være din! Men så må du ikke længer sukke, græder du, så græder jeg med dig. O, jeg er så træt! må øjet lukke Moder se! nu kysser englen mig! Moder, ser du englen ved min side? Hører du den dejlige musik? Se, han har to vinger smukke hvide, dem han sikkert af Vorherre fik; grønt og gult og rødt for øjet svæver, det er blomster engelen udstrør! Får jeg også vinger mens jeg lever eller, Moder, får jeg når jeg dør? Kalkmaleri fra Tybjerg Djævelen indfanger sit bytte med en kødkrog, som han bærer over skulderen. Derefter smider han de fordømte mennesker i Helvedes flammer. Kalkmaleri fra Tybjerg Kirke, ca TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

9 Prøveoplæg 2: DØDEN Kopiark 5 Koranens beskrivelse af Paradis og Helvede Paradis Bring dem, der tror og gør gode gerninger, det gode budskab, at de har haver med rindende floder i vente; hver gang de dér bliver forsørget med frugt til underhold, vil de sige:»det er jo det samme, som vi blev forsørget med før!«for de vil få noget, der ligner. Dér vil de have rene hustruer, og dér skal de forblive til evig tid (2:25). Træd ind i Haven, I og jeres hustruer! I bliver lyksaliggjort. Man vil bære fade af guld og krus rundt til dem, og deri vil der være, hvad hjertet begærer og øjet frydes ved; dér skal I forblive til evig tid. Dette er Haven, som I får i arv for det, som I har gjort. Dér har I megen frugt at spise af (43:70-73). De, der tror, og hvis efterkommere har fulgt dem i troen, dem vil Vi lade deres efterkommere slutte sig til. Vi trækker intet fra for dem af det, de har gjort. Enhver er ansvarlig for det, som han har bedrevet (52:21). Helvede Men de, der tror og gør gode gerninger, dem vil Vi føre ind i haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Dér vil de have rene hustruer. Vi fører dem ind i skærmende skygge (4:57). Det er et træ, der udgår af Helvedes rod, med frugtstande som sataners hoveder. Dem skal de spise af og fylde maven dermed. Derpå får de en blanding af kogende vand, og så kommer de tilbage til helvedesilden. De fandt deres fædre på vildspor og haster af sted i hælene på dem. De fleste af de tidligere slægter før dem gik vild; Vi sendte advarere ud iblandt dem. Se, hvilken ende det tog med dem, der blev advaret! (37:64-73). SPØRGSMÅL a) Læs teksten af H.C. Andersen og fortæl, hvordan barnet i digtet forestiller sig døden. b) Se på kalkmaleriet og gør rede for, hvordan livet efter døden her er fremstillet. Hvorfra stammer disse forestillinger? c) Læs koranteksterne og fortæl, hvordan Paradis og Helvede her er fremstillet. Sammenlign tekster og billeder, og fortæl om andre opfattelser af livet efter døden. Du må gerne inddrage egne personlige overvejelser. TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

10 Prøveoplæg 3: KVINDESYN I DE TRE RELIGIONER Kopiark 6.1 Kvindens pligter ifølge jødedommen Frit efter Tredje Mosebog, 15:25-33 Hun skal tænde sabbatlysene ved sabbattens begyndelse. Når hun bager sabbatbrød, skal hun tage et stykke dej fra til minde om den offergave, man i bibelsk tid gav til præsterne i templet. Hun skal overholde lovene omkring nidah, familiehygiejnen, der går ud på seksuel afholdenhed i hele den periode, hvor kvinden har menstruation. Ved afslutningen af denne periode skal hun gå i det rituelle bad, kaldet mikvah. Herefter kan parterne genoptage seksuallivet. Jesu korsfæstelse Mathias Grünewald ( ) Jesu moder og Maria Magdalene samt apostelen Johannes står ved korsets fod. 10 TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

11 Prøveoplæg 3: KVINDESYN I DE TRE RELIGIONER Kopiark 6.2»Nutiden«, gobelin med dronning Margrethe og prins Henrik Bjørn Nørgaard (f. 1947) SPØRGSMÅL a) Gør med dine egne ord rede for kvindens tre særlige pligter i jødedommen. Inddrag gerne, hvad du ved om islams renhedsbestemmelser for kvinden (evt. fra sura 2:222: De spørger dig om menstruationen. Sig:»Det er en lidelse. Hold jer fra kvinder under menstruationen, og kom dem ikke nær, før de er rene igen! Først når de har renset sig, må I gå til dem, således som Gud har befalet jer.«gud elsker dem, der omvender sig, og Han elsker dem, der renser sig.) b) Se på billedet af Jesu korsfæstelse og giv dit bud på, hvorfor det netop var disse mennesker der var til stede. c) Se på Bjørn Nørgaards gobelin. Vurder, hvilken tilknytning billedet har til de tre religioner. Hvad fortæller billedet dig om kvindens stilling i Danmark i dag? TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag 11

12 Prøveoplæg 4: TILGIVELSE Kopiark 7.1 Bibelen Lukasevangeliet, kap. 15, v Lignelsen om den fortabte søn En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har Gustav Doré ( ): Den fortabte søn i sin fars arme. ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. 12 TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

13 Prøveoplæg 4: TILGIVELSE Kopiark 7.2 Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Koranen Sura 4:17-18 Gud vil kun tilgive dem, der af uvidenhed har begået noget ondt og snarest omvender sig. Dem vil Gud tilgive. Gud er vidende og vis. Men der vil ingen tilgivelse være for dem, der begår onde handlinger, indtil døden indfinder sig hos hver enkelt af dem, og han så siger:»nu omvender jeg mig!«og heller ikke for dem, der dør som vantro. Til dem har Vi beredt en pinefuld straf. SPØRGSMÅL a) Læs bibelteksten og fortæl, hvad den handler om. Hvem kan faderen være symbol på? b) Læs koranteksten og gør rede for, hvilke betingelser der er for Guds tilgivelse. c) Giv et bud på, hvad begrebet tilgivelse betyder for dig. Er der ting, som du ikke synes kan tilgives? TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag 13

14 Prøveoplæg 5: BØN Kopiark 7.3 Fællesbøn ved Kabaen, Mekka»Far i himlen«fra»den Nye Aftale«, Bibelselskabets Forlag, 2007 Far i himlen! Lad os alle forstå at du er Gud, lad dit rige blive til virkelighed, Og lad alting blive som du vil have det her på jorden ligesom det allerede er i himlen. Giv os det brød vi har brug for i dag. Tilgiv os det vi har gjort forkert ligesom vi har tilgivet andre. Lad være med at sætte os på prøve, og befri os fra ondskabens magt. For du er Gud, du har magten, og vi vil altid hylde dig. Amen. SPØRGSMÅL a) Gør rede for, hvad du ser på billedet. Du må gerne supplere med viden, som du har fra undervisningen. b) Læs bønnen fra»den Nye Aftale«, og påpeg forskelle og ligheder mellem bøn i kristendommen og bøn i islam. c) Giv dit bud på, hvordan og hvorfor mennesker henvender sig til Gud igennem bøn. 14 TRE RELIGIONER TIL EKSAMEN Haase & Søns Forlag

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Arvingerne 4. del. Jalousi

Arvingerne 4. del. Jalousi Arvingerne 4. del. Jalousi Indledning: En verden af konflikter og misundelse Er der noget, der kendetegner vores verden i dag, må det være konflikter. Der er konflikten i Ukraine med den dertil hørende

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere