Jehovas Vidner og deres bibel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jehovas Vidner og deres bibel"

Transkript

1 Jehovas Vidner og deres bibel Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter 1998, 2013 Søren Rødgaard Henriksen

2 Kommentar til denne udgivelse Der er med denne udgivelse tale om et arbejdsdokument, hvilket betyder at dokumentet ikke er udtryk for en færdig og bearbejdet udgivelse. Jeg stiller blot materialet til rådighed for andre i sin nuværende. Den oprindelige tanke bag denne udgivelse var at lave en samling af skriftsteder fra både Det nye Testamente og Det gamle Testamente, med det formål at anskueliggøre, hvorfor Jehovas Vidners bibeloversættelse bør læses med visse forbehold. Det er ikke alle de udvalgte bibelvers der er kommenteret. Søren Rødgaard Henriksen December 2013

3 Indholdsfortegnelse I II III IV Forord Oversigt over citerede bibelvers Jehovas Vidner og Bibelen Dette afsnit skal indeholde en kort redegørelse for deres bibelsyn, en oversigt over de bibler som Jehovas Vidner gennem tiden har udgivet, samt grunden til at man besluttede sig for at udgive Ny Verden-oversættelsen. Hvem har oversat Ny Verden-oversættelsen? Hvem er personerne bag Ny Verden-oversættelsen og hvad er deres kvalifikationer? V Hvilke tekster ligger til grund for Ny Verden-oversættelsen? VI VII VIII Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter En gennemgang af hvordan Jehovas Vidner betragter deres egen oversættelse. Eksempler på afvigelser i Ny Verden-oversættelsen En række udvalgte eksempler på afvigelser i Ny Verdenoversættelsen, sammenholdt med Den autoriserede danske Oversættelse. Kommentarer til udvalgte afvigelser IX Konklusion Forsiden: Collage af Søren Rødgaard Henriksen. Billederne er hentet fra Åbenbaringen Det store klimaks er nær! (side 9) og Jehovas Vidner forkyndere af Guds Rige (side 610, 612), begge udgivet af Vagttårnsselskabet (1988 og 1993).

4 I - Forord Formålet med denne brochure er at bidrage med en kritisk information om Ny Verdenoversættelsen af De hellige Skrifter, den bibel Jehovas Vidner har oversat og udgivet. Baggrunden er to forhold: For det første at Jehovas Vidners hævder, at de bygger deres tro på og udelukkende på Bibelen. For det andet, påstanden om at der er tale om en omhyggelig og korrekt oversættelse, der er tro med de hebraiske og græske tekster, som ligger til grund for oversættelsen. En gennemlæsning af oversættelsen har dog vist, at der flere steder er foretaget ændringer, som er i direkte strid med de tekster der ligger til grund for denne oversættelse. Dette er ikke uden betydning for den troende og dennes opfattelse af hvad Bibelen siger de steder, hvor der er afvigelser, hvorfor der er grund til at være opmærksom på dette. I forordet til oversættelsen siges der, at man har markret ændringer ved hjælp af kritiske klammer. Det er dog langt fra sket i alle tilfælde, hvor der er tilføjelser, ligesom der ikke er anmærkninger de steder, hvor man har fjernet ord fra teksten. Mange af disse tilføjelser, udeladelser og ændringer er af så væsentlig art, at tekstens oprindelige mening fortegnes eller får en helt anden betydning.

5 II - Oversigt over citerede bibelvers Bibelvers der er at finde i denne publikation. Vers mærket med * er kommenteret; kommentarerne er samlet sidst i hæftet. Ordsprogene 11:9 * Højsangen 6:4 * Ezekiel 16:26 Matthæus 5:3 * 19:28 Markus 14:62-64 Lukas 11:28 Johannes 1:1 4:24 6:57 8:32 8:58 10:38 14:11 14:14 * 14:20 17:3 Apostelgerninger 5:42 20:20 Romerne 8:6,7 * 8:27 * 8:28 8:32 Galaterne 6:18 Efeserne 6:15 Philipperne 2:9 Kollosenserne 1:15-20 * 2: Timoteus 2:4 2:8 4:10 * Titus 2:3 3:5 Hebræerne 13:15 1. Peters brev 2:17 * 1. Johannes brev 4:18 5:20 Juda 19

6 III - Jehovas Vidner og Bibelen Bibler der er udgivet (men ikke oversat) af Vagttårnsselskabet: King James, American Standard Version, The Emphatic Dialoglott (Benjamin Wilson), The Bible in Living English (Steven T. Byrington) og senest den russiske <XXX>. 1 Det nye Testamente blev første gang udgivet på dansk i 1973, et arbejde der var påbegyndt i 1970, og fra 1976 til 1984 oversatte man Det nye Testamente, som udkom i Den engelske udgave forelå i Der er ikke tale om en nyoversættelse fra hebraisk og græsk, men om en dansk oversættelse af den engelske udgave, New World Translation, som til gengæld er oversat direkte fra grundsprogene. 3 1 Vågn Op! 8. april 1985, side 11; <XXX>; Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig (1990 udg.), side 321.ff. 2 Vågn Op! 22. april 1985, side 23.f. 3 Vågn Op! 22. april 1985, side 24.

7 IV - Hvem har oversat Ny Verden-oversættelsen? Raymond Franz (Samvittighedskrise, side 320, note 61):»Ny Verden-oversættelsen angiver ikke noget navn på oversætteren, men præsenteres som et anonymt arbejde af en Ny Verden-oversættelseskomité. De andre medlemmer af denne komité var Nathan Knorr, Albert Schroeder og George Gangas. Fred Franz var imidlertid den eneste, der havde tilstrækkeligt kendskab til de bibelske sprog til at forsøge sig med en sådan oversættelse. Han havde studeret græsk i to år på universitet i Cincinnati, men var selv selvlærd i hebraisk.«på side 45 nævner han, at Fred Franz 4 var hovedoversætteren. William Cetnar (Questions for Jehovah s Witnesses who love the truth, side 69) nævner desuden M. Henschel. 4 Præsiden for Vagttårnsselskabet fra 1977 til sin død i 1992, i en alder af 99 år

8 V Hvilke tekster ligger til grund for Ny Verden-oversættelsen?

9 VI -»Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter«Jehovas Vidner gør meget ud af at fremhæve de positive sider ved deres egen oversættelse af Bibelen,»Ny Verden-oversættelsen af De Hellige Skrifter«, som værende meget præcis og i et let forståeligt nutidssprog. 5 Præsentation Jehovas Vidner betragter deres oversættelse som det ypperste af det ypperste. Et af de punkter som i væsentlig grad er med til at skabe en til tider nærmest fanatisk positiv holdning over for»ny Verden-oversættelsen«er dens brug af navnet "Jehova". 6 Hvis nogen kritiserer den, betragtes det som et udtryk for at vedkommende "ikke kan tåle at høre sandheden", at de er forblindede af Satan og "falsk religion". 7 Når man foretager en oversættelse af Bibelen fra originalsprogene er det selvsagt umuligt at gengive alt 100% korrekt. Det skyldes til dels at sprog ændrer og udvikler sig, at den samtid der skrives ind i er en anden, ligesom det ikke kan undgås at der i et vist omfang vil være visse udtryk eller vendinger der bærer præg af oversætterens egen holdning og overbevisning. I Vagttårnet, 15. juni 1982 kunne man læse følgende:»endelig er der spørgsmålet om den rette forståelse eller fortolkning af Bibelen, og her er vi ved en af hovedgrundene til at»ny Verden-oversættelsen«er blevet til. Vi kan ikke komme uden om at en oversætters religiøse opfattelse vil farve hans gengivelse af teksten. Det kan simpelt hen ikke undgås når et ord eller et skriftsted undertiden kan gengives på mere end én måde. Og nogle oversættere er her og der, enten bevidst eller ubevidst, endog afveget fra grundteksten i passager der synes at stride mod deres egen religiøse opfattelse. Derfor blev det nødvendigt at fremstille en bibeludgave der var oversat af mænd som holdt sig loyalt til Guds ord.«- Side I 1997 udgav Vagttårnsselskabet brochuren En bog for alle mennesker, med det formål at opfordre mennesker til at læse i Bibelen. Sidst i brochuren siges der:»mange er begyndt at læse Bibelen, men er holdt op igen fordi noget i den er svært at forstå. Hvis du har oplevet noget lignende, vil du måske finde følgende råd nyttige. Vælg en pålidelig oversættelse på nutidssprog, for eksempel Ny Verdenoversættelsen af De Hellige Skrifter.«Side 30»"Den gudfrygtige oversætter, som har kærlighed til Bibelens forfatter, føler især at han har det ansvar over for Gud at hans tanker og ord overføres så nøjagtigt som muligt..." [...] Det er i hvert fald en meget nøjagtig og i det væsentlige ordret oversættelse fra grundsprogene.«(lad os ræsonnere ud fra skrifterne, side 261.f) 6»Når Jehovas Vidner selv har måtte udgive en oversættelse, er det ikke mindst fordi, kirkerne har fortiet og skjult Guds egennavn, Jehovas, som der står over 7000 gange i grundteksten.«lars H. Jakobsen, Jehovas Vidners Informationstjeneste; Herning Folkeblad 26. april Angiv kilder.

10 I Vågn Op! 8. april 1985 skriver Jehovas Vidner om deres oversættelse:»en ordret og konsekvent oversættelse Hvordan kan man karakterisere den nye oversættelse? I korthed kan man sige at den søger at opfylde to ønsker, nemlig (1) ønsket om en ordret og konsekvent gengivelse af grundteksten, og (2) ønsket om en letlæselig og letforståeligt gengivelse på nutidsdansk. At oversætte ordret vil sige at oversætte ord for ord, idet grundsprogets ordvalg, ordstilling og udtryksform følges ret nøje. At en oversættelse er konsekvent eller konkordant vil sige at den søger at gengive de hebraiske og græske ord således at ét bestemt ord med det samme danske ord. Et fremtrædende træk ved Ny Verden-oversættelsen som viser dens trofasthed mod både ånd og bogstav i grundteksten, er at Guds navn ikke omskrives med HERREN, men at det overalt er gengivet med Jehova i overensstemmelse med den masoretisk tekst og dansk sprogbrug. Vi tror også at den, med sin nøjagtige gengivelse af grundteksten og sin måde at sige tingene på, vil stimulere erfarne bibellæsere til fornyet granskning, «- side Oversættelsen er sket ved at hver oversætter har fået sin egen del at oversætte. Den første oversættelse er sket i hånden, og er efter renskrivning blevet kontrolleret af oversætteren. Herefter er teksten blevet gennemgået af andre oversættere, for at sikre at oversættelsen er i overensstemmelse med grundteksten. Endelig har man haft en del folk til at gennemlæse oversættelsen med henblik på efterfølgende kritik og forslag til forbedringer. 8 Når man læser citater som disse får man et umiddelbart indtryk af ærlighed og oprigtighed i det oversættelsesarbejde, som ligger til grund for»ny Verden-oversættelsen«. Alligevel må det være at forvente at der også i denne oversættelse vil være nuancer i oversættelsen, som var præget af Jehovas Vidners lære, da ingen oversættelse vil kunne være helt "fejlfri". Imidlertid har en gennemgang af»ny Verden-oversættelsen«vist er der er belæg for megen af den kritisk der er rejst mod denne oversættelse. Adskillige steder kan afvigelserne efter min mening bedst beskrives som bevidst meningsforvridning og manipulation.»i Romerbrevet 8:27 gengiver Ny Verden-oversættelsen det græske ord fro nēma med mener, men i vers 6 og 7 med at holde sindet rettet mod. Hvorfor oversættes ordet forskelligt? Det skyldes sammenhængen. I forordet til New World Translation of the Christian Greek Scriptures (1950) hedder det: Til hvert vigtigere ord [på græsk] har vi valgt ét bestemt ord eller udtryk, og det har vi holdt os til i det omfang sammenhængen har tilladt det. «9 8 Vågn Op! 22. april 1985, side 24.f. 9 Vagttårnet 1. december 1990, side 30:

11 Her er der tale om den græske del, men hvordan forholder det sig mht den hebraiske? Denne tilpasning kunne med fordel være anvendt i den hebraiske del, hvilket frafalden i ordsprogene 11:9 et godt eksempel på. Som det fremgår af dette citat er der basis for, at der kan rettes kritik mod Vagttårnsselskabets påstand om, at der er tale om en konsekvent (og pålidelig) oversættelse. Det er ikke at man gengiver ord forskelligt, fx ved hjælp af synonymer, der er kritisabelt, men at man ændrer betydningen i teksten på grundlag af fortolkning, ikke af faktiske forhold i teksten. Flere steder ville en korrekt oversættelse henlede tankerne eller opmærksomheden mod en teologi, som Jehovas Vidner mener ikke har belæg i Bibelen, eksempelvis læren om den treenige Gud eller den universelle frelsesmulighed. At det er tilfældet fremgår af følgende citat:»i denne forbindelse er det godt at huske på at bibelskribenterne - nøjagtig som skribenter i dag - ofte tog for givet at der var ting som læseren uden videre ville forstå uden at det blev sagt direkte. For eksempel siger apostlen Paulus, som vi læser i Kolosenserbrevet 1:16, at alt i himmelen og på jorden er skabt ved Jesus Kristus. Men eftersom vi ud fra Åbenbaringen 3:14 ved at Jesus selv er skabt, indføjer New World Translation ordet "andet", da det tydeligt nok er dette apostlen har i tanke. Men vi kan her tilføje at have det ikke været for den udbredte opfattelse som treenighedslæren er årsag til, havde det ikke været nødvendigt at indsætte orden "andet".«10 De følgende eksempler er taget frem for at vise nogle af de steder hvor Vagttårnsselskabet, enten har lavet en bevidst tekstændring eller tilføjelse i oversættelsen, så den er kommet til at stemme overens med de fortolkninger de fremfører, ikke kun for at påpege nogle af de forfalskninger der er foretaget, men også for at give et mere nuanceret indtryk af den tankegang der præger Vagttårnsselskabet og dens ledelse. 10 Vagttårnet, 15. august 1970, side 384.

12 VII - Eksempler på afvigelser i»ny Verden-oversættelsen «Oversigten er bygget op på den måde, at der først er markeret hvilket eller hvilke vers der er tale om. Det eller de pågældende vers er først gengivet fra Den autoriserede danske Oversættelse, 1993-udgaven, eventuelt suppleret med en tidligere autoriseret oversættelse. Derefter følger Ny Verden-oversættelsen, 1985-udgaven, ligeledes suppleret med tidligere udgaver. Endelig vil der, for Det nye Testamentes vedkommende være en gengivelse fra The Kingdom Interlinear Translation, udgaverne fra 1969 og 1985, hvor teksten over delelinien er en ord til ord oversættelse, og teksten under, er den oversættelse der er valgt i den engelske udgave af Ny Verden-oversættelsen. Ordsprogene 11:9»Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.med munden ødelægger den frafaldne sin næste, men ved kundskab reddes de retfærdige.«højsangen 6:4»Du er smuk som Tirsa, min kæreste, yndig som Jerusalem, skræmmende som en hær under banner.du er smuk, min veninde, som Den prægtige By, yndig som Jerusalem, respektindgydende som tropper samlet om bannere.«strong:»you beautiful are o my love as Tirza comely as Jerusalem awesome as bannered armies.o my love, you are as beautiful as Tirza, as lovely as Jerusalem, awesome as bannered armies.«

13 Ezekiel 16:26»Du horede med dine naboer egypterne med deres store lem; du horede og horede og krænkede mig.så bedrev du utugt med Ægypternes sønner, dine naboer hvis kød er stort, og du blev ved med at øge din utugt for at krænke mig.«matthæus 5:3»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.lykkelige er de som erkender deres åndelige behov, for himlenes rige er deres.«the Kingdom Interlinear Translation, 1985:»Happy the poor ones (as) to the spirit, that of them is the kingdom of the heavens.happy are those conscious of their spiritual need, since the kingdom of the heavens belongs to them.«

14 Matthæus 19:28»Jesus sagde til dem:»sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.jesus sagde til dem: "Jeg skal sige jer sandheden: I genskabelsen, når Menneskesønnen sætter sig på sin herligheds trone, skal I som har fulgt mig også selv sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.the but Jesus said to them Amen I am saying to you that you the (ones) having followed to me in the generating again, whenever might sit down the Son of the man upon throne of glory of him, you will sit also you upon twelve tribes of the Israel.Jesus said to them: Truly I say to you, In the re-creation, when the Son of man sits down upon his glorious throne, you who have followed me will also yourselves sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.«Lukas 11:28»Men han svarede:»javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«men han sagde: Næh, lykkelige er de som hører Gud ord og holder det! he but said Indeed therefore happy the (ones)hearing the word of the God and (ones) guarding.but he said: No, rather Happy are, those hearing the word of God and keeping it!.«

15 Johannes 1:1»I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud.in beginning was the Word, and the Word was toward the God, and god was the Word.In [the] beginning the Word was and the Word was with God, and the Word was a god.«johannes 4:24»Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.gud er en ånd, og de der tilbeder ham bør tilbede i ånd og sandhed.«the Kingdom Interlinear Translation, 1985:»spirit the God, and the (ones) worshiping him in spirit and to truth it is necessary to be worshiping.god is a Spirit, and those worshiping him must worship with spirit and truth.«

16 Johannes 6:57»Ligesom den levende Fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af Faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig.ligesom den levende Fader har udsendt mig og jeg lever på grund af Faderen, således vil også den der spiser mig, leve på grund af mig.according as sent forth me the living Father and I am living through the Father, and the (one) munching me also that (one) will live through me.just as the living father sent me forth and I live because of the Father, he also that feeds on me, even that one will live because of me.«johannes 8:32»og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.and you will know the truth, and the truth will free you.and you will know the truth, and the truth will set you free.«

17 Johannes 8:58»Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandlig siger jeg jer. Jeg er, før Abraham blev født.jesus sagde til dem: "Jeg siger jer i sandhed, ja i sandhed: Før Abraham blev til, har jeg været."said to them Jesus Amen amen I am saying to you Before Abraham to become I am.jesus said to them: Most truly I say to you, Before Abraham came to existence, I have been.«johannes 10:38»Men gør jeg dem, så tro gerningerne, selv om I ikke vil tro mig, for at I kan fatte og forstå, at Faderen er i mig og jeg i Faderen.Men hvis jeg gør dem, så tro gerningerne, selv om I ikke tror mig, så I må live klar over og fortsat være klar over at Faderen er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med Faderen.if but I am doing, and if ever to me not you may believe to the works believe you, in order that you should know and you may be knowing that in me the Father and I in the father.but if I am doing them, even though you do not believe me, believe the works, in order that you may come to know and may continue knowing that the father is in union with me and I am in union with the Father.«

18 Johannes 14:11»Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.tro mig at jeg er i samhørighed med Faderen og Faderen er i samhørighed med mig; om ikke andet, så tro på grund af selve gerningerne.be you believing to me that I in the Father and the Father in me; if but not, through the works them be you believing.believe me that I am in union with the Father and the Father in union with me; otherwise, believe on account of the works themselves.«johannes 14:14»Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.if ever anything you should ask me in the name of me this I shall do.if you ask anything in my name, I will do it.«

19 Johannes 14:20»Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.på den dag vil I vide at jeg er i samhørighed med min Fader og I er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med jer.in that the day you will know that I in the father of me and you in me and I in you.in that day you will know that I am in union with my Father and you are in union with me and I am in union with you.«johannes 17:3»Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.«Ny Verden-oversættelsen, 1974::»Dette er ensbetydende med evigt liv at de tilegner sig kundskab om dig, den eneste sande Gud, og om den du har udsendt, Jesus Kristus.Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.«The Kingdom Interlinear Translation, 1985:»This but is the everlasting life in order that they may be knowing you the only true God and whom you sent forth Jesus Christ.This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one whom you sent forth Jesus Christ.«

20 Apostelgerninger 5:42»Både i templet og i hjemmene fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den Salvede.Og hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.all and day in the temple and according to houses not they were ceasing teaching and declaring good news about the Christ Jesus.And every day in the temple and from house to house they continued without letup teaching and declaring the good news about the Christ Jesus.«Apostelgerninger 20:20»I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer, offentligt og privat.mens jeg ikke holdt mig tilbage fra at meddele jer noget som helst af det som var gavnligt, eller at undervise jer offentligt og fra hus til hus.as nothing I drew back of the (things) bearing together of the not to recount to you and to teach you to public [place] and according to houses.while I did not hold back from telling you any of the things that were profitable nor from teaching you publicly and from house to house,«

21 Romerne 8:6-8»Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.at holde sindet rettet mod kødet betyder nemlig død, men at holde sindet rettet mod ånden betyder liv og fred; for at holde sindet rettet mod kødet betyder fjendskab med Gud, for det er ikke underordnet Guds lov, og kan jo heller ikke være det. Så de der er i harmoni med kødet kan ikke behage Gud.The for minding of the flesh death, the but minding of the spirit life and peace; through which the minding of the flesh enmity into God, to the for law of the God not it is being subjected, not-but for it is able; the (ones) but in flesh being to God to please not they are able.for the minding of the flesh means death, but the minding of the spirit means life and peace; because the minding of the flesh means enmity with God, for it is not under subjection to the law of God, nor, in fact can it be. So those who are in harmony with the flesh cannot please God.«Romerne 8:27»og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.dog ved han der ransager hjerterne hvad ånden mener, for den beder, i overensstemmelse med Gud, for hellige.the (one) but searching the hearts has known what the minding of the spirit, that according to God is happening on over holy (ones).yet he who searches the hearts knows what the meaning of the spirit is, because it is pleading in accord with God for holy ones.«

22 Romerne 8:28»Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.nu ved vi at Gud lader alle sine gerninger samvirke til bedste for dem som elsker Gud, dem som i overensstemmelse med hans fortsæt er kaldede.we have known but that to he (ones) loving the God all (things) is working together the God into good, to the (ones) according to purpose called (ones) being.now we know that God makes all his works co-operate together for the good of those who love God, those who are the ones called according to his purpose;«romerne 8:32»Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt?han som end ikke skånede sin egen søn men overgav ham for os alle, hvorfor skulle han ikke også, med ham, i sin godhed give os alt andet?who in fact of the own Son not he spared, but over us all he gave beside him, how not also together with him the all (things) to us will he graciously give?he who did not even spared his own Son but delivered him up for us all, why will he not also with him kindly give us all other things?«

23 Galaterne 6:18»Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre! Amen.Måtte vor Herres Jesu Kristi ufortjente godhed være med den ånd i lægger for dagen, brødre. Amen.The undeserved kindness of the Lord of us Jesus Christ with the spirit of you, brothers; amen.the undeserved kindness of our Lord Jesus Christ be with the spirit you show, brothers. Amen.«Efeserne 6:15»og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.og udrustet med fredens gode nyhed som sko på jeres fødder.and having bound under selves the feet in readiness of the good news of the peace,and with your feet shod with the equipment of the good news of peace.«

24 Filipperne 2:9»Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænker ham navnet over alle navne,netop derfor ophøjede Gud ham også til en højere stilling og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert [andet] navn,»through which also the God him put high up over, and he graciously gave to him the name the over every name,for this very reason also God exalted him to a superior position and kindly gave him the name that is above every other name,«kolosenserne 1:15-20 Den autoriserede danske Oversættelse 1948:»og han er den usynlige Guds billede, førstefødt forud for al skabningen; thi i ham skabtes alt i Himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder: alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken; han er begyndelsen, førstefødt af de døde, for at han skulle være den ypperste blandt alle; thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i ham og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.han er den usynlige Guds billede, al skabnings første fødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte, for ved hjælp af ham er alt [andet] blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder. Alt [andet] er skabt ved og til ham. Og han er før alt [andet], og ved ham eksisterer alt [andet], og han er hovedet for legemet, menigheden. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han kunne blive den første i alt; for [Gud] besluttede at lade hele fyl-

25 den bo i ham og gennem ham at forlige alt [andet] med sig - hvad enten det er det på jorden eller det i himlene - ved at stifte fred ved blodet [han udgød] på marterpælen.who is image of the God of the invisible God, the firstborn of all creation; because in him it was created the all (things) in the heavens and upon the earth, the (things) visible and the (things) invisible, whether thrones or lordships or governments or authorities; the all (things) through him and into him it has been created; and he is before all (things) and the all (things) in him has stood together, and he is the head of the body, of the ecclesia; who is the beginning, firstborn out of the dead (ones), in order that might become in all (things) he holding the first place, because in him he thought well all the fullness to dwell down and through him having made peace through the blood of the stake of him, through him whether the (things) upon the earth or the (things) in the heavens.he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation; because by means of him all [other] things were created in the heavens and upon the earth, the things visible and the things invisible, no matter whether they are thrones or lordships or governments or authorities. All [other] things have been created through him and for him. Also, he is before all [other] things and by means of him all [other] things were made to exist, and he is the head of the body, the congregation. He is the beginning, the first-born from the dead, that he might become the one who is first in all things; because [God] saw good for all fullness to dwell in him, and through him to reconcile again to himself all [other] things by making peace through the blood [he shed] on the torture stake, no matter whether they are the things upon the earth or the things in the heavens.«

26 Kolosenserne 2: »Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i køb og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.derfor, som I har modtaget Kristus Jesus, Herren, skal I fortsætte med at vandre i samhørighed med ham, idet I er rodfæstede i ham og opbygges 12 i ham og befæstes i troen, sådan som I er blevet oplært, idet I strømmer over med [tro] 13 i taksigelse. Pas på: måske vil der være nogen som vil føre jer bort som sit bytte ved den filosofi og det tomme bedrag der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære ting og ikke i overensstemmelse med Kristus; det er jo i ham at Guds væsens hele fylde bor legemligt. Og I er i besiddelse af en fylde i kraft af ham, som er hovedet for al regering og myndighed. Ved tilknytning til ham er I også blevet omskåret med en omskærelse der ikke er gjort med hænder, ved at I blev afført kødets legeme, ved den omskærelse der hører Messias til, idet I blev begravet med ham i [hans] dåb, og ved tilknytning til ham blev I også oprejst sammen med [ham] ved [jeres] tro på Guds virke, han som oprejste ham fra de døde.as therefore you received alongside the Christ Jesus the Lord, in him be you walking, having been rooted and being built upon in him and being stabilized in the faith according as you were taught, abounding in it in thanksgiving. Be you looking at not someone you will be the (one) leading as booty through the philosophy and empty seduction according to the tradition of the men, according to the elementary things of the world and not according to Christ; because in him is dwelling down all the fullness of the godship bodily, and you are in him (ones) having been filled, who is the head of al government and of authority, in whom also you were circumcised to circumcision not done by hand in the stripping off of the body of the flesh, in the circumcision of the Christ, having been jointly buried to him in the baptism, in whom also you were jointly raised up though the faith of the operation within of the God the (one) having raised up him out of dead (ones).therefore, are you have accepted Christ Jesus the Lord, go on walking in union with him, rooted and being built up in him and being stabilized in the faith, just as you were taught, overflowing with [faith] in thanksgiving. Look out: perhaps there 11 Der er flere væsentlige ændringer der ikke er markeret 12 Skrevet i nutid, og ikke i datid, som resten af teksten og grundteksten. Der er tale om tidligere oplæring, ikke en igangværende. 13 Tro er indført således at vægten bliver lagt på troen, og ikke på taksigelsen.

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Din nåde møder mig. Maria Lundbak Kan jeg krybe i din favn? Og mærke dine drømme dine savn? Jeg længes efter mer. Kom Jesus mød mig her

Din nåde møder mig. Maria Lundbak Kan jeg krybe i din favn? Og mærke dine drømme dine savn? Jeg længes efter mer. Kom Jesus mød mig her Din nåde møder mig Maria Lundbak 2010 Bb Kan jeg krybe i din favn? Bb Og mærke dine drømme dine savn? Dm Jeg længes efter mer Bb Kom Jesus mød mig her Bb Dm7 /E /E Dm7 Dm/ Jeg venter her på dig Bb Dm7

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Du er den sande Jeg er 24 Du er hellig 25 Du er hellig, du er hel 26 Du er min Gud 27 Du er min klippe 138 Du frelste mig, du satte mig fri 28 Du

Du er den sande Jeg er 24 Du er hellig 25 Du er hellig, du er hel 26 Du er min Gud 27 Du er min klippe 138 Du frelste mig, du satte mig fri 28 Du Indholdsfortegnelse Sangene er nævnt både med første linje og med evt. titel/undertitel (angivet i parentes i sangene). Titler i kursiv er originaltitler, som kun findes i dansk oversættelse. Above all

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012

Og størst af dem er kærligheden. Anne-May Müller 8. september 2012 Og størst af dem er kærligheden Anne-May Müller 8. september 2012 Skabt til fællesskab Our main human drive is the drive for relationships Ronald Fairbairn Human connections shape the neural connections

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Præcis hvad betyder det at åbne dit hjerte til Gud og sin enbårne

Præcis hvad betyder det at åbne dit hjerte til Gud og sin enbårne Opfordringen -------------- Se, Jesus står ved døren til dit hjerte og slag. Hvis du høre hans stemme og vil åbne dit hjerte, hans ånd og Guds Ånd kommer ind og bo med din ånd, og du vil blive ét med dem.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

The Light will guide you home and fix you

The Light will guide you home and fix you The Light will guide you home and fix you En bibeltime Program 1. Kort om Fix you 2. Rom 6-7 3.-6. Sammenhænge? 7. Opsamling 1. Kort om Fix you 1. Kort om Fix you When you try your best, but you don't

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, Hebr 11: Troen og tros-heltene:

Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, Hebr 11: Troen og tros-heltene: Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, v2 idet

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Kol.2.17 B: men sagen selv kom med Kristus. (I grundsproget står der her: men legemet er Kristus! ) Det er en dyb sandhed, der er gået tabt ved den nye oversættelse,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Åbenbaringen af Gud i Israels trosbekendelse

Åbenbaringen af Gud i Israels trosbekendelse Åbenbaringen af Gud i Israels trosbekendelse Israels trosbekendelse: "Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én, 5. Mos. 6:4. Israels trosbekendelse: Israels trosbekendelse: I daglig tale forkortet til:

Læs mere

Kolossenserbrevet - del 3

Kolossenserbrevet - del 3 Kolossenserbrevet - del 3 Jeg heles i livet med Kristus v. Frank Kristensen Inddeling og indhold: Indledning 1,1-11 Undervisende del: Alt i Kristus Dette har I allerede i og hos Kristus 1,15-29 Hvem Kristus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

LØS DE BÅND DER BINDER

LØS DE BÅND DER BINDER LØS DE BÅND DER BINDER Vil du være virkelig fri? Orla F. Møller, nov. 2015 AT SVØMME MED ET KLAVER PÅ RYGGEN Så lad da også os frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Præludium Lars og frivillige musikere - dåbsprocession Beredelsesord v Niels Indgangsbøn Livgivende Gud, du lader verden åbne sig for dig. Du kalder på dagen

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

5. Akt. -Kongen tager hjem og gør klar, og hans frivillige hjælpere spreder nyhederne om riget til hele jorden

5. Akt. -Kongen tager hjem og gør klar, og hans frivillige hjælpere spreder nyhederne om riget til hele jorden 5. Akt -Kongen tager hjem og gør klar, og hans frivillige hjælpere spreder nyhederne om riget til hele jorden Jesus opstår - og hvad så...? Hvilke spørgsmål stiller disciplene, og hvad svarer Jesus? Apostlenes

Læs mere

Tale den 24. januar 2016

Tale den 24. januar 2016 I dag er en særlig søndag, for vi har nemlig dåbsgudstjeneste her til aften. Og det glæder jeg mig helt vildt til! Det plejer at være en kæmpe fest, når der er nogen, der vil døbes. Og i aftener er det

Læs mere

Tale i Engesvang d. 15/4-10

Tale i Engesvang d. 15/4-10 Tale i Engesvang d. 15/4-10 ved Daniel Præstholm (Voldsomt): Hvorfor lever I imod Guds ord? I handler efter jeres egen vilje og ikke efter vor Faders! Hvis I ikke begynder at fokusere på Kristus, som den,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere