Barndom og skolegang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barndom og skolegang"

Transkript

1 Barndom og skolegang Skal vi begynde med et spring tilbage til barndomshjem og skolegang? Ja, man ved aldrig, hvad der bestemmer ens tilværelse og ens skæbne, men jeg er vokset op i, hvad jeg vil kalde middelstanden. Mine forældre var begge, som næsten alle dengang, udgået af landbefolkningen og havde skabt sig en tilværelse i byen. Min far var oprindeligt blevet agent for et forsikringsselskab i Aalborg, men arbejdede sig op til overinspektør og avancerede senere til en stilling som overordnet funktionær. Når man tænker tilbage på 30 erne og den forfærdelige arbejdsløshed, var det en forholdsvis tryg tilværelse med en fast løn, som man kunne leve af. Først slog de sig ned i Gistrup ved Aalborg, hvor jeg er født i 1927, derefter i Grenå fra 1932 til 1936 og senere flyttede vi til Randers, hvor jeg boede frem til 1945, da jeg blev student. Min fars far var oprindelig husmand, men tillige hjemmeslagter, og omkring 1900 var han begyndt at handle, først med kreaturer og senere med landejendomme, og til sidst var han blevet en stor handelsmand i Nordjylland og var endt med at eje forskellige proprietærgårde i Vendsyssel, bl.a. Smalbygaard ved Brønderslev. Dér tilbragte min far sin barndom. Hans mor døde, da han var barn, så han voksede op med en stedmor, hvilket prægede ham og gjorde ham til en meget stilfærdig og rar mand. Han sagde ikke meget, undtagen i selskabelig sammenhæng, og var en meget liberal person, 9

2 et galt spektakel Konfirmand. (Fot. i privateje). som ikke blandede sig meget. Han udstak nogle retningslinjer, og så måtte vi selv klare os, men hvis vi forbrød os mod dem, måtte vi tage konsekvenserne. Det var et liberalt miljø i den forstand, at der var grænser og sanktioner. Ikke voldelige sanktioner, men en lussing har jeg da fået et par gange og det har selvfølgelig hver gang været uretfærdigt! Men ellers brugte man ikke korporlig afstraffelse. Min mor var udgået fra et frisindet husmandsmiljø, men var for sin tid meget avanceret. På trods af en meget begræn- 10

3 barndom og skolegang set skolegang i landsbyskolen havde hun trænet sig selv op, var meget belæst, optaget af kvindesagen og medlem af husmoderforeningen samt Dansk Kvindesamfund. Hun var i det hele taget bevidst. Men samtidig var hun meget travlt optaget af de fem børn, de havde tillagt sig, så der blev ikke meget overskud. Der skete desværre det, at min mor blev syg og døde, lige da jeg var blevet konfirmeret, så historien gentog sig: Min far mente, at den omstændighed, at han var blevet moderløs og havde fået en stedmor, havde medvirket til at selvstændiggøre ham. På den ene side bliver man svag man kommer til at savne følelser, når man vokser op uden en mor men samtidig er man også nødt til at klare sig selv. Min far stod pludselig tilbage med fem børn, hvoraf de yngste var syv-otte og de ældste femten-seksten år. Det gav anledning til nogen forstyrrelse, men der har ikke været tvivl i min familie om, at vi børn skulle gøre det, vi ville. Mine ældre søskende var ikke interesseret i en akademisk uddannelse; de gik i mellemskole, fik realeksamen og kom ud i det praktiske liv. Min mor skrev i sin dagbog, som vi fandt senere hen, en karakteristik af sine børn, og om mig skrev hun, at jeg var meget irriterende og selvhævdende, men meget skulle være mig tilgivet, fordi jeg, der på det tidspunkt lige var begyndt at gå i skole, læste Politiken hver dag! Det siger noget om, at jeg nok var svær at tilgive allerede dengang. Jeg kan huske, at min lærer sagde, at jeg skulle være enten ejendomsmægler eller advokat, fordi jeg kunne snakke fanden et øre af allerede på det tidspunkt, og min mor mente, at jeg enten skulle være professor eller statsminister! Det var en mors bedømmelse. Der havde aldrig været tvivl i hendes sind, eller i mit, om at jeg skulle være student og studere videre, så det gik helt af sig selv, at jeg i 1938 indstillede mig til prøven på Randers Statsskole, blev optaget og kom ind i 1. mellem. Der var ikke nogen som helst diskussion om det. 11

4 et galt spektakel Jeg kan i øvrigt huske, at jeg selv gik op og meldte mig ind til prøven. Min mor havde ikke meget tid, og min far var aldrig hjemme fra mandag til lørdag, fordi han rejste rundt og inspicerede sine folk. Jeg ordnede det derfor selv det syntes jeg lige så godt, jeg kunne og jeg var så lille dengang, at jeg dårligt nok kunne se op over rektors skrivebord. Han tog det fra den humoristiske side, men har nu nok lige ringet hjem og spurgt, om det var i orden. Det var min tysklærer i mellemskolen, Alex Garff, der fik mig ind på den litterære bane. Han var kendt som lyriker i 30 erne og inspirerede mig til at læse meget. Han var en temmelig sammensat person, men han fattede en vis interesse for mig ligesom andre lærere og ligesom Knud Illum senere hen. Jeg kan ikke sige, hvad det var, der gjorde det, men det var måske det, at jeg var en blanding, som det blev sagt, af naivitet og modenhed. Jeg kan huske, at en af mine kammerater karakteriserede mig som en ejendommelig blanding af modenhed og umodenhed. Jeg tror, det var det, som gjorde, at nogle lærere fattede interesse for min person, bl.a. Garff, som ellers var en satan i mange henseender. Han elskede at komme og diskutere litteratur med mig i skolegården, hvor han var gårdvagt. Han var også skolens bibliotekar, og han opfordrede mig allerede her i mellemskolen til at læse Dostojevskij. Især skulle jeg læse Nihilisterne. Jeg lod mig overtale og fik efterhånden læst de fleste af hans bøger, som jeg efterfølgende diskuterede med Garff, og på samme måde kom jeg ind på senere at læse Nietzsche, for det var naturligt for mig nu at spørge, hvad det så er, Dostojevskij protesterer imod, og for at finde ud af det, læste jeg Nietzsches Also sprach Zarathustra. Det begreb jeg selvfølgelig ikke meget af, men jeg læste det og blev bragt videre til Georg Brandes, som har skrevet om Nietzsche. Ad den vej kom jeg også til at læse Georg Brandes bøger om Shakespeare, og derefter begyndte jeg at læse Shakespeare. 12

5 barndom og skolegang På den måde forfulgte jeg et spor hele vejen og kom således til at læse alle de store klassikere. Jeg læste de nævnte og andre dele af den store verdenslitteratur, sådan at jeg var vant til at læse flere hundrede sider om dagen allerede i min skoletid. Det medførte, at jeg ikke havde tid til at læse lektier, og det gik da også ud over eksamensresultaterne i visse fag. Til gengæld fik jeg tårnhøje karakterer i bl.a. historie og oldtidskundskab, for jeg læste ikke bare de udsnit af Iliaden, som vi skulle, jeg læste hele Iliaden og hele Odysseen, selvfølgelig, fordi det var den eneste måde, jeg kunne læse på. Ellers kunne jeg ikke fatte interesse for de småstykker, vi skulle læse. Men jeg kunne ikke få mere end ug til eksamen, som vores oldtidskundskabslærer Jens Bek sagde. Til gengæld fik jeg tg i sløjd f.eks. og tilsvarende g og g- i matematik. Selv i fysik og kemi, hvor jeg havde min senere kollega Olaf Pedersen som lærer, fik jeg mådelige karakterer. Sommetider tog jeg også fri nogle dage og satte mig ned på det lokale bibliotek, fordi jeg f.eks. skulle skrive en stil om den franske revolution, hvilket jeg nok syntes, at jeg ville gøre ordentligt. Jeg sad dernede to-tre dage og læste alt, hvad jeg kunne finde om den franske revolution, og kom ikke i skole, men mine forældre vidste selvfølgelig ikke, at jeg ikke kom i skole, og jeg har vel også selv skrevet nogle sedler til skolen, går jeg ud fra, sådan at jeg holdt dem på afstand alle sammen. Jeg sad og skrev stilen i 1943 under det nationale valg under besættelsen, som tyskerne tillod, og som betød, at nazisterne blev næsten udslettet. Stemmerne skulle tælles op med håndkraft og telefoneres ind altså igennem flere led til Indenrigsministeriet og derfra kom valgresultaterne ud gennem radioen. Alle var gået i seng, mens jeg sad hele natten og hørte valgresultaterne samtidig med, at jeg skrev denne stil, der fyldte 40 sider. Jeg afleverede stilen, og næste 13

6 et galt spektakel uge fik jeg mit stilehæfte tilbage fra min dansklærer. På side 20 havde han skrevet»rettet hertil, ug«. Ha! Så gad han sgu ikke læse mere. Det siger noget om den måde, jeg arbejdede på i min skoletid, hvor jeg var vant til at bruge hvert eneste ledige minut til at læse. Jeg læste simpelthen uafbrudt, og det vil sige, at da jeg kom på universitetet, var jeg ikke sådan som mine kammerater. De sad og stregede under i dagens lektie. Til i morgen skal I læse dertil! hed det, hvorfor de læste lige netop dertil, mens resten var blank. Men jeg havde læst alle bøgerne, inden vi begyndte, fordi jeg var vant til at læse bøger som helhed. Derfor var jeg student i ordets egentlige forstand, idet jeg sad og læste ikke alene bøgerne én ad gangen, men alle bøgerne, fordi jeg hele tiden søgte overblikket, ligesom jeg jagtede rundt i verdenslitteraturen i min skoletid for på den måde at finde frem til forståelsen af det hele. En tilsvarende helhedsforståelse efterlyste jeg i studiet: Jeg ville forstå ting; jeg kunne ikke lære noget, jeg ikke kunne forstå. Jeg kunne ikke lære noget bare ved at gentage, hvad jeg havde hørt. Jeg var nødt til at bearbejde det eller at videregive det i en bearbejdet form, og det kunne jeg ikke gøre, før jeg havde forstået det. Derfor har mit liv altid bestået i at lære at forstå det, som jeg ikke kunne forstå, og senere hen forklare, hvorfor jeg ikke kunne forstå det, for nu at sige det meget kort. Og det var hos Garff, det begyndte. Jeg fik senere en mangeårig forbindelse med ham, eftersom jeg sendte ham de digte, jeg skrev i studentertiden, og som han flittigt kommenterede. Vi korresponderede lige til hans død i I mellemskolen havde vi til naturhistorie en, der hed Bjørn Jessen, som havde leukæmi og periodevis lange sygeperioder. Han fik den vane, at når han havde været syg længe, inviterede han mig til the, og jeg, der på det tidspunkt har været år, blev dermed den, der skulle holde ham 14

7 barndom og skolegang ajour med, hvordan forholdene i skolen havde udviklet sig under hans sygdom. Så også han må have syntes, at det var morsomt. Jeg må have appelleret til noget allerede dengang. Du kom direkte i gymnasiet derefter? Ja, i 4. mellem skulle det afgøres, om man skulle direkte i gymnasiet. Jeg ville helst ikke spilde tiden med at gå i realklassen og søgte derfor om at komme direkte i 1.g, matematisk linje, fordi jeg vidste, at det krævede mindst arbejde at være matematiker. De sproglige skulle læse en masse lektier, og det havde jeg ikke lyst til. Min regnelærerinde, frk. Kamilla Hansen (senere Thrane) så et lys i mig og sagde, at det kunne jeg sagtens klare, og Jessen mente, det ville være en forbrydelse ikke at lade mig komme i gymnasiet med det samme andet ville bare være spild af tid. Det lykkedes dem at overtale rektor til på trods af min åbenbare umodenhed i visse henseender at acceptere, at jeg trods alt havde den tilstrækkelige modenhed til at komme i gymnasiet. Sådan gik det. Det var bare noget, der skete ikke som led i en plan, men noget, der bare var en selvfølge. Vi havde Eigil Budtz-Jørgensen eller»busser«, som vi kaldte ham til tre fag: Gymnastik, dansk og engelsk. I engelsk var det den rene parodi, og som gymnastiklærer løb han og legede med børnene. Når vi spillede fodbold, var han altid med og var lige så ihærdig og råbte og skreg lige så meget som os. Han var fuldstændig fortabt i spillet, når han var med, men var samtidig en fremragende idrætslærer. Han har lært mig alle fiduserne i løb, spydkast, diskoskast og alle disse klassiske discipliner. Jeg kan teknikken og alle spring i en gymnastiksal det kunne han også. Han var selv fuldstændig opslugt og et legebarn, når det gjaldt boldspil 15

8 et galt spektakel også håndbold, som næsten lige var opfundet dengang. Da holdt man sin plads. Når man var angriber, var man angriber. Så blev man oppe på modstanderens banehalvdel. Det er ikke som nu, hvor de alle sammen farer frem og tilbage og står på den ene og den anden cirkel og hopper. Da var en forsvarer en back, og han blev på sin plads, og en højrewing var højrewing, og han holdt sin plads, ellers fik han på hattepulden. Sådan har både fodbold- og håndboldspillet udviklet sig med tiden. Jeg var selv meget ivrig og spillede på skolehold i både håndbold og fodbold og spillede også juniorfodbold i Randers Freja og havde tidligere været på drengehold i Grenå og var i det hele taget en ivrig sportsmand, og jeg spiller også stadig [1999] motionsfodbold én gang om ugen. Budtz-Jørgensen var som antydet en tilsyneladende fuldstændig uberegnelig person, som legede med børnene, men som samtidig elskede at læse op af de store forfattere. Det var også derfra, jeg havde noget af min litterære interesse. Han elskede at læse Shakespeare. Budtz-Jørgensen var ud af en skuespillerslægt, en gammel akademisk og æstetisk familie, og han var et led i den faldt ikke udenfor. Han elskede at chokere, og jeg husker, at en elev engang i klassen rakte en finger op og spurgte, om han kunne få lov at gå i gården. Da blev Budtz-Jørgensen ærgerlig, for han sad netop og deklamerede et eller andet af Shakespeare, og så sagde han:»hold kæft, sæt dig ned, klem balderne sammen eller sid i skidtet!«sådan kunne han også være. En gang i gymnasiet havde jeg afleveret en stil til ham. Det var en fristil, hvor vi selv kunne vælge, hvad vi ville skrive om, og jeg havde valgt at skrive om et maleri, jeg fandt i et leksikon: Rubens»Salomons dom«og havde fået ug for stilen. Præcis den samme stil afleverede jeg igen året efter, da vi på ny skulle skrive fristil. Det var det nemmeste, og det var der ingen, 16

9 barndom og skolegang der drømte om, at han ville kunne huske. Derfor var det en chok for mig, da jeg fik stilehæftet tilbage, og der stod:»g. God afskrift«. Jeg tænkte: Det var da lige godt pokkers! Kunne han da virkelig huske, at han havde læst den stil sidste år? Nej, det kan ikke passe, tænkte jeg, så jeg gik for en sikkerheds skyld op og spurgte ham forsigtigt, hvad han mente med»god afskrift«. Han svarede, at»enhver kan sgu da se, at den har du skrevet af efter et kunstleksikon!«nu blev jeg forarget. Én ting er at blive beskyldt for en forbrydelse, man har begået, men at blive beskyldt for en forbrydelse, man ikke har begået, er toppunktet af uretfærdighed. Jeg blæste mig fuldstændig op og sagde, at i så fald måtte han fortælle mig, hvilket kunstleksikon, det drejede sig om. Han sagde:»det er jeg sgu da ligeglad med. Nu har du fået så mange gode karakterer, så nu kan du fandeme også trænge til at få en dårlig!«sådan talte han, og det var fuldstændig barokt. Men vi, der kendte ham, blev egentlig ikke overraskede. Jeg var dog her blevet selvretfærdig og gik til rektor og sagde, at det her kunne ikke passe. Rektor nedsatte derfor en kommission af uvildige, som skulle bedømme opgaven, og de nåede frem til et kompromis på mg. Det viser bare, hvor idiotisk det hele og jeg selv var. For da jeg var blevet student og kom ned til Budtz-Jørgensen for at tale om min fremtid, fortalte jeg ham, hvordan sagen hang sammen, hvorefter han helt forudsigeligt slog en larmende latter op og sagde, at det var fandeme en god historie! På samme måde kan jeg huske, at vi i engelsk skulle læse en af Somerset Maughams noveller. Jeg havde fundet den på biblioteket i en dansk oversættelse og syntes, at det var nemmere at sidde og læse op af den end ekstemporere en oversættelse af den engelske tekst. Derfor sad jeg med den danske oversættelse, som en autoriseret translatør havde lagt navn til, og pludselig, mens jeg sad og læste, udbrød der en 17

10 et galt spektakel høj latter i klassen, og jeg anede ikke, hvad i alverden de lo ad. Jeg så mig omkring, og Budtz-Jørgensen så også ned på mig og spurgte, hvad jeg mente med det. Det viste sig, at jeg havde læst af den danske oversættelse:»han hørte en hest le.«og det, kunne jeg godt høre, lød lidt sært, for i den engelske tekst stod der nemlig:»he heard a hoarse laugh«. Dér vovede jeg det ene øje. Jeg tog min danske oversættelse og gik op til Budtz-Jørgensen og sagde:»dér kan De se, det er ikke mig, der er idiot, det er den autoriserede translatør, der er idioten.«meget kan man beskylde mig for, men jeg vil fandeme ikke beskyldes for at være dum! Han tog det også fra den humoristiske side. Men nu kommer vi til det, der er pointen. Da krigen var slut, viste det sig, at»busser«var en af modstandsbevægelsens ledere i Randers by. Det var der ikke en eneste, der havde anet det fjerneste om. For han opførte sig på en sådan måde, at alle måtte tro, han var et harmløst fjols eller en anarkistisk barnerumpe. Men han var alvorligt talt en af de ledende skikkelser i modstandsbevægelsens byledelse under krigen, så han var langtfra noget fjols. Det vil jeg gerne understrege. Det var også karakteristisk, at da vi holdt vores 25-års-studenterjubilæum i 1970, inviterede vi tre personer: Budtz-Jørgensen og vores historielærer Jens Bek, som var en af dem, der havde promoveret mig i min mellemskoletid, og rektor Prip, som ikke alene havde accepteret mig, som jeg var, men også havde undladt at smide mig ud af skolen engang, da jeg havde lavet et nummer, som han lige så vel kunne have relegeret mig for. Endnu et nummer? Nu har jeg ikke lagt skjul på, at jeg i visse situationer syntes, at det var nemmere at skære et hjørne af hist og her og lave et mere eller mindre uskyldigt nummer for at slippe 18

11 barndom og skolegang Stig Jørgensen (Fot. i privateje). lidt nemt om ved det, sådan at jeg kunne få tid til det, jeg mente var det egentlige i min skoletid, nemlig at læse. Det var også derfor, jeg ved en bestemt lejlighed havde afleveret en fysikrapport, som var skrevet af en anden, og på et andet tidspunkt havde afleveret et sæt matematiske opgaver, hvor resultatet var skrevet af efter andre. Sådan noget var ret tåbeligt, fordi det ikke var min egen skrift i det ene tilfælde, og i det andet tilfælde sagde matematiklæreren:»herregud, her har vi et matematisk geni! Når vi andre har to ubekendte, ved vi, at vi skal have to ligninger for at komme til det rigtige resultat, vel at mærke to rigtige ligninger. Her har vi en, der på grundlag af én ligning, og endda en forkert ligning, kan komme til det rigtige resultat!«han var en anden slags end Budtz-Jørgensen, der var buldrende og larmende, men 19

12 et galt spektakel menneskelig. Matematiklæreren hed Bjerrum-Møller og var en af dem, der kan give alle skoleelever afsky for matematik, for han var så stiv og kold, sarkastisk og nådesløs. Men han hævede aldrig stemmen. Sådanne mennesker bliver børn bange for. De kommer i hvert fald ikke til at elske dem. Han gav mig en idiosynkrasi mod matematik allerede i mine første gymnasieår, og derfor levede jeg ikke op til min regnelærerinde Kamilla Hansens forventninger om, på grundlag af mine præstationer i mellemskolen, at jeg ville blive en god matematiker. Jeg nægtede simpelthen at læse matematik, fordi jeg ikke kunne fordrage ham! Sådan kan man i mange henseender være sin egen værste fjende. Det har jeg senere hen måttet rette op på ved efterhånden som jeg vidste, hvad det skulle bruges til at lære mig en del af den matematik, både geometri og differentialregning, som er vigtige elementer i den økonomiske teori. Jeg har nævnt Jessen, naturhistorielæreren, som behandlede mig som et voksent, ansvarligt menneske, og som hjalp mig, og min regnelærerinde Kamilla, og jeg har nævnt Budtz-Jørgensen og Jens Bek, som også var en af dem, der accepterede min person, og som kaldte mig»dette her sludrechatol, som kan snakke fanden et øre af.«han var sønderjyde og elskede selv at fortælle om Sønderjyllands historie, men vi kunne nu også få nok af Genforeningen! Det var lærere, som var interesserede i deres elever, og som forstod, at det betyder noget, at eleverne oplever noget og lærer noget. Jeg tror nok, vi elsker de lærere, som både giver os noget og som forlanger noget, som sætter grænser, og som også sætter ord eller magt bag. De lussinger, jeg fik af rektor Prip, fordi jeg havde lavet de omtalte numre, ville jeg hellere have end at blive relegeret på grund af snyderi. Jeg har aldrig fået nogle mere velfortjente lussinger. De lussinger, jeg et par gange fik af min far, var ufortjente givet i 20

13 barndom og skolegang affekt! Men disse her var sgu velfortjente, og jeg havde grund til at være ham taknemlig for, at jeg kunne nøjes med det. For ellers kunne jeg måske have haft en helt anden karriere. Det siger noget om, at når man senere bliver moralist, er det også, fordi man kender betydningen af moral i modsætningen til barnet, som jo er umoralsk. Det tror jeg, de fleste børn er. Vi ved, at de fleste unge mennesker er det. Det er der ikke noget mærkeligt ved, blot er det forfærdeligt, hvis de fortsætter, efter at de er fyldt 30. Så er de kriminelle! De skal socialiseres gradvist, efterhånden som de bliver integreret i samfundet, og derfor er det vigtigt at integrere dem i samfundet og i familien. Jeg blev tidligt gift, allerede som 22-årig, fik børn i og arbejdede og gjorde karriere, hvilket også er med til at disciplinere én, og derfor er det, jeg tror, at når man har været noget anarkistisk som barn, forstår man bedre værdien af moral og principper. Måske derfor er jeg blevet moralist, og måske derfor betyder det så meget for mig, fordi jeg ved, hvilken risiko der er forbundet med at være asocial eller amoralsk, hvilket er det samme. Det kan måske give lidt baggrund til forståelsen af, at man vælger en juridisk karriere, og at man optræder som moralist i den offentlige debat. Det kan skyldes, at man netop lever op til det, som man altid har vidst: Den, der taler mest om moral, er den, som har mest moral behov. Det er et udtryk, jeg anvender meget i den offentlige debat, og det gør jeg, fordi jeg ved, at det passer. Det lyder som et ordsprog? Ja, jeg fik til min 70-års-fødselsdag af mine kolleger her på afdelingen den nye store Lademanns Citatordbog. Det er et kæmpeværk, og jeg elsker ordsprog og bevingede ord. Min familie og mine omgivelser forærer mig den slags, fordi jeg 21

14 et galt spektakel elsker almuevisdom, netop fordi almuevisdom er den rigtige visdom, almindelige menneskelige erfaringer, som altid har været sande. Det viser sig, at ordsprog som Salomons ordsprog ligger tilbage mere end 1000 år før vores tidsregning, og de er lige så sande i dag, som de var for år siden. Det er det, der er så spændende: At menneskene altid har kendt de dybe hemmeligheder i menneskelivet, og man kan være helt sikker på, at ordsprogene findes i de fleste sprog. Jeg har især mange russiske ordsprog russerne har et fremragende fond af ordsprog som måske i særlig grad findes hos en undertrykt almue. Selvfølgelig findes der mange tyske ordsprog, også engelske ordsprog,»proverbs«, og der er Salomons ordsprog fra Det gamle Testamente, men også mange af Jesu ord er ordsprog. Det er alt sammen gammel almenmenneskelig visdom, så derfor tror jeg, at man altid har vidst, at de, der taler mest om moral, er dem, som har mest behov for den. Men har i hvert fald altid vidst, at tyv tror, hver mand stjæler. Det er en anden variant. Det er klart, at det, man taler mest om, er det, man er mest optaget af. Derfor er det også, man siger, at aristokraterne ikke taler om penge, det er bare noget, de har. Det er klart, at dem, der taler om penge, er dem, der ikke har dem, og for hvem det ikke er en selvfølge at have dem. Herregud, man taler da ikke om mad, når man er mæt. Derfor er det potentielle tyveknægte, der mistænker deres omgivelser for at være tyve, fordi man altid tillægger andre de motiver, som man selv har. Hvad skulle man ellers gøre? Man har ikke andre end sig selv at tage model efter, og derfor er det, at man når man overfører sine egne egenskaber på andre netop tager afstand fra sig selv. Derfor mener jeg, at ordsprog altid er en god vejleder i så henseende, fordi de alle sammen rummer det samme budskab. De kan koges ned til nogle ganske få 22

15 barndom og skolegang stykker. I dag kalder psykologerne det projektion, når man overfører egne egenskaber på andre, men grundlæggende er der tale om det samme. 23

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Kapitel 2. Noget om skole og uddannelse

Kapitel 2. Noget om skole og uddannelse Kapitel 2 Noget om skole og uddannelse 1 26 Ansvar for egen læring Nina og Issa Issa: Det var meget sådan noget med, at man havde, øhm ansvar for sin egen øh læring, og... at man skulle møde op og så øh,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Styrker og svagheder

Styrker og svagheder Styrker og svagheder Uddannelse og Job Titel: Dine styrker og svagheder Anbefalet klassetrin: 7. klasse Beskrivelse: Eleven finder frem til sine egne og klassens styrker og svagheder gennem Howard Gardners

Læs mere

Styrker og svagheder

Styrker og svagheder Styrker og svagheder Uddannelse og Job Titel: Dine styrker og svagheder Anbefalet klassetrin: 7. klasse Beskrivelse: Eleven finder frem til sine egne og klassens styrker og svagheder gennem Howard Gardners

Læs mere

Dine styrker og svagheder

Dine styrker og svagheder Dine styrker og svagheder Anbefalet klassetrin: 6.-7. klasse Beskrivelse: Eleven lærer om Howard Gardners intelligensteori og gennem teorien finder eleven frem til sine egne og klassens styrker og svagheder.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere