Curriculum vitae - Auður Hauksdóttir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum vitae - Auður Hauksdóttir"

Transkript

1 Curriculum vitae - Auður Hauksdóttir Telefon: , mobil Uddannelse 1999 Ph.d-grad i dansk fra Københavns Universitet Autoriseret retstolk og translatør til og fra dansk Cand. mag. i dansk fra Københavns Universitet Guideuddannelse Pædagogikum fra Islands Universitet BA-eksamen i dansk (60p) og filosofi (30p) fra Islands Universitet. Erhvervserfaring 2002 Docent i dansk ved Islands Universitet Direktør for Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog Leder af Instituttet for Tysk og Nordiske Sprog Lektor i dansk ved Islands Universitet Lektor i dansk ved Islands Pædagogiske Universitet (indtil 1998) Dansklærer på gymnasiet Flensborgarskólinn (indtil 1993). Tillidshverv m.m Medlem af bedømmelsesudvalget for arkitektkonkurrencen om Vigdís Finn bogadóttir Instituttets sprog- og kulturbygning Medlem af byggeudvalget for Vigdís Instituttets sprog- og kulturbygning Islands Universitets pris (tredje pladsen) for anvendt forskning for sprogværktøjet Dekoreret med Dannebrogsordenen for at bidrage til gensidig forståelse og gode relationer mellem Danmark og Island med forskning og undervisning i dansk sprog og kultur I bestyrelsen for Stiftelsen Clara Lachmanns Fond Formand for et udvalg, der har til formål at udvikle planerne for Vigdís Finn bogadóttir Instituttets internationale sprogprojekt Suppleant i bestyrelsen for Nordatlantens Brygge. 1

2 2003 Medlem af Nordisk Ministerråds udvalg, hvis opgave var at fastsætte rammerne for en ny handlingsplan for sprogligt samarbejde i Norden Medlem af udvalget for Islands Universitets 90 års jubilæum Beskikket af undervisningsministeren i landskomitéen for det Europæiske Sprogår I bestyrelsen for programmet Åbent Universitet, som var Islands Universitets bidrag til Reykjavík Kulturby I bestyrelsen for Islands Universitets Sprogcenter (til slutningen af 2001) Beskikket af undervisningsministeren formand for ministeriets læseplans udvalg, som havde til opgave at fastsætte rammerne for nye læreplaner for fremmedsprogene i grundskolen og inden for ungdomsuddannelserne Medlem af Nordisk Ministerråds udvalg, som havde til opgave at udarbejde en handlingsplan for nordisk sprogsamarbejde i Formand for Foreningen Nordens Skoleudvalg (4 år) I bestyrelsen for De islandske Gymnasielæreres Landsorgaisation (i 2 år) Medlem af Islands Universitets Efteruddannelsesudvalg (i 10 år) Formand for Foreningen for islandske Dansklærere. Publikationer Bøger Auður Hauksdóttir Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst : Om islændinges behov for danskkundskaber under videreuddannelse i Danmark. Københavnerstudier i Tosprogethed. København: Københavns Universitet. Auður Hauksdóttir Lærerens strategier Elevernes dansk : Dansk som fremmed sprog i Island (revideret ph.d.-afhandling). København: Nordisk Minsterråd. Auður Hauksdóttir Lærerens strategier Elevernes dansk : Dansk som fremmedsprog i den islandske grundskole. Ph.d.- afhandling ved Københavns Universitet. Auður Hauksdóttir Dansk som fremmedsprog i de islandske gymnasieskoler. Reykjavík: Stofnun í erlendum málum, Islands Universitet Elektronisk sprogværktøj 2

3 et dansk-islandsk sprogværktøj med godt 7600 faste ordforbindelser på dansk og deres pendanter på islandsk. Sprogværktøjet baseres på komparativ forskning i faste ordforbindelser på dansk og islandsk, som Auður Hauksdóttir har lavet i samarbejde med Guðrún Haraldsdóttir. Sprogværktøjet er udviklet i samarbejde med datalingvisterne Ola Knutsson, lektor, og Robert Östling, doktorand, begge ved Stockholms universitet og Peter Juel Henrichsen, docent ved Handelshøjskolen i Købenahvn. Auður Hauksdóttir leder projektet og redigerer Auður Hauksdóttir blev i 2010 tildelt Islands Universitets pris for anvendt forskning (tredje pladsen) for sprogværktøjet. Norplus Sprog og kultur, Nordisk Kulturfond og Augustinus Fonden har bevilget midler til udviklingsprojektet Se nærmere herom på Artikler m.m. Auður Hauksdóttir Language and the Development of National Identity. Icelanders' Attitudes to Danish in Turbulent Times. Christiansen, Lene Bull, Kirsten Hvenegård-Lassen og Nanna Kirstine Leets Hansen (ritstj.). Made in Denmark. Investigations of the dispersion of Danishness. KULT 11; 2013: Auður Hauksdóttir At komme til orde på et mundret dansk. Om fraser, fraseindlæring og fraseværktøj anskuet kontrastivt. Heegård, Jan og Peter Juel Henrichsen (red.). Speech in Action. Proceedings of the 1st SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 42: Auður Hauksdóttir Sproglig og kulturel diversitet: målet for et internationalt UNESCO-center i Island. Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, nr. 55: (http://www.unipress.dk/tidsskrifter/sprogforum/). Auður Hauksdóttir Yderst mod Norden lyser en ø..."strejflys over islændingenes møde med dansk og norsk sprog og kultur. Akselberg, Gunnstein og Edit Bugge (red.). Vestnordisk språkkontakt i 1200 år. Tórshavn: Faroe University Press, Auður Hauksdóttir Danske minder i Island. Om mødet mellem dansk og islandsk kultur. Danske studier tidsskrift for dansk sprog, studier og folkeminder: Auður Hauksdóttir Frá fornum til nýrra mála. Um kennslu erlendra tungumála á Íslandi í sögulegu ljósi. Milli mála. Ársrit Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum: Reykjavík: Háskólaútgáfan og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Auður Hauksdóttir Straumar og stefnur í tungumálakennslu. Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir (red.). Mál málanna. Um nám og kennslu erlendra tungumála. Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Háskólaútgáfan, Auður Hauksdóttir Lets s do things with words. Ahlsén, Elisabeth, Peter Juel Henrichsen, Richard Hirsch, Joakim Niver, Åsa Abelin, Sven Strömqvist, Shirley Nocholson og Beatiz Dorriots (red.). Communication-Action-Meaning. (A Festschrift to Jens Allwood). Göteborg: Götebors universitet, Department of Linguistics,

4 Auður Hauksdóttir Stiklur úr sögu enskukennslu. Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir (red.). Teaching and Learning English in Iceland. Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og Háskólaútgáfan, Auður Hauksdóttir Idiomerne glimrer ved deres fravær. Om dansk-islandsk idiomatik. Jørgensen, Henrik og Peter Widell (red.). Det bedre argument! (Festskrift til Ole Togeby 60 år). Århus: Forlaget Wessel & Huitfeldt. Nordisk Institut, Auður Hauksdóttir Hvorfor undervises der i dansk i Island? Auður Hauksdóttir, Jørn Lund og Erik Skyum-Nielsen (red.). Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden : Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir. Islands præsident Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, Auður Hauksdóttir CALL for Communicative Competence in Foreign Languages. Henrichsen, Peter Juel (red.). CALL for the Nordic Languages. København: Copenhagen Studies in Language 30: Auður Hauksdóttir Født i syttenhundrede og surkål og hefur lagt frá sér tréklossana. Jørgensen, Henrik og Peter Stray Jørgensen (red.) under medvirken af Birgitte Skovby Rasmussen og Ole Ravnholdt. På godt Dansk : Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar Århus: Wessel og Huitfeldt, Auður Hauksdóttir Dansk som fremmedsprog i Island tradition og nytænkning. Holmen, Anne, Ester Glahn og Hanne Rus (red.). Veje til dansk sprog : Forskning i sprog og sprogtilegnelse. København: Akademisk Forlag, Auður Hauksdóttir Danskfagets tradition i de islandske skoler. Widell, Peter og Mette Kunøe (red.). 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet oktober Århus: Aarhus Universitet, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Auður Hauksdóttir Dansk som fremmedsprog i Island et historisk tilbageblik. Auður Hauksdóttir Sambúð dönsku og íslensku. Magnús Snædal og Turið Sigurðardóttir (red.). Frændafundur 3. Fyrirlestrar frá íslensk-færeyskri ráðstefnu í Reykjavík júní Reykjavík: Háskólaútgáfan, Auður Hauksdóttir Tekstlæsning i dansk som fremmedsprog. Seip Tønnessen, Elise og Eva Maagerø (red). Tekstblikk - rapport fra forskersymposium i nordisk netverk for tekst- og litteraturpedagogik. København: Nordisk Ministerråd, Auður Hauksdóttir Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 2,5. Redaktionelt arbejde I redaktionsrådet for NORDAND. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning fra Tidsskriftet udkommer to gange om året. Bergen: Fagbokforlaget. 4

5 Auður Hauksdóttir (red.) Tungumál ljúka upp heimum. Orð handa Vigdísi. Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. Reykjavík Auður Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir (red.) Mál málanna. Um nám og kennslu erlendra tungumála. Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum Auður Hauksdóttir, Erik Skyum-Nielsen og Rósa María Hjörvar (red.) Sprog og litteratur i Norden. Om oversættelse og kommunikation. Nordiske sprog- og litteraturdage i København. Mandag den 27. og tirsdag den 28. novmeber Vigdís Finnbogadóttir Instituttet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet i samarbejde med Nuuks Universitet, Tórshavns Universitet og Nordatlantens Brygge. Auður Hauksdóttir, Jørn Lund og Erik Skyum-Nielsen (red.) Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden : Hyldest til Vigdís Finnbogadóttir. Islands præsident Reykjavík: Vigdís Finnbogadóttir Institutet for Fremmedsprog. Auður Hauksdóttir, Birna Arnbjörnsdóttir, María Garðarsdóttir, Sigríður Þorvaldsdóttir (red.) Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Andet akademisk arbejde Leder af NOS-HS-netværket Lingua Nordica-Lingua Franca ( ). Netværkets opgave var at udforske hvilke sproglige forhold, der er med til at fremme og hindre kommunikation mellem nordboere. Leder af NorFA-netværket ( ) CALL for de nordiske sprog, om anvendelsen af it og computere i forbindelse med undervisning i nordiske sprog på akademisk niveau og oversættelse og sprogforskning, se: Forelæsninger ( ) 2013 Dansk sprog og kultur i Island i det attende og nittende århundrede. Seminaret Dansk sprog og kultur i Grønland og Island. Vigdís Finnbogadóttir Instituttet og Reykjavík internationale Litteraturfestival. Nationalmuseets forelæsningsal 15. september. Mötet mellan dansk och isländsk kultur. Om projektet Danskar på Island Instutionen för nordiska språk. Uppsalas Universitet 8. maj. Boðsfyrirlestur/Invited speaker. 5

6 Höja rösten/hæve stemmen/brýna raustina. Om idiomer og andre fraser i nærbesläktade språk. Institutionen för lingvistik og filologi. Uppsalas Universitet 7. maj. Boðsfyrirlestur. Dansk nøglen til verden. Dansk-Island Samfund. Islands Amassade i København 24. april. Boðsfyrirlestur. Center for verdens sprog i Island. Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Københavns Universitet 8. april. Faste ordforbindelser i et kontrastivt og indlæringsmæssigt perspektiv. Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Københavns Universitet 4. april. At være på næste høj eller på trapperne Idiomer i et kontrastivt perspektiv. Institutionen för svenska språket. Göteborgs Universitet 18. marts. Boðsfyrirlestur. Fraser, fraseindlæring og fraseværktøj. Seminar om flerordsforbindelser afholdt af Språkbanken. Göteborgs Universitet 19. marts Det islandske sprog passer sig bedst i en islandsk købstad... Dansk i Island i et historisk og aktuelt perspektiv. Offentlig forelæsning på Grønlands Universitet 26. september Men hvad er tingenes tilstand? - nabosprog i undervisningen. Konferencen Hvorfor er dansk så svært, som det danske undervisningsministerium stod for. Nordantlantens Brygge i København 30. november. Hvabehar - hvad er problemet? SJUSK Nordisk symposium om naturligt talesprog. Handelshøjskolen i København november. Hvordan klarer islandske studerende sig på dansk under videreuddannele i Danmark? CIP symposium Center for Internationalisering. Københavns Universitet 10. november. Læsning gør forskel. Om forskning i dansk som fremmedsprog i Island. Konference arrangeret af Fremmedspråkssentret i Norge. Nasjonalt center for fremmedspråk i opplæringen. Högskolen i Østfold. Rica Hell Hotel, Trondheim 11. oktober. Språk, kultur og identitet, kva vil dette bety i framtida? VAKN-konference Operahuset Nordfjord Eid oktober. 6

7 Nordisk sprogforstålese eller internordisk kommunikation. Hvad nytter og for hvem? Konferencen Minst 4 mál til øll, arrangeret af Fróðskaparsetur Føroya. Norðurlandahúsið august. Receptiv og produktiv beherskelse af leksikalske fraser på dansk Sprogværktøjet frasar.net Konferencen NORDAND 10. Islands Universitet, maj. Um dönskukunnáttu íslenskra stúdenta á átjándu og nítjándu öld (Om islandske studerendes danskkundskaber i det attende og nittende århundrede) Konference om islandske studerende ved udenlandske universiteter i det attende og nittende århundrede, som Félag um átjándu aldar fræði (Foreningen for studier i det nittende århundredes historie) stod for. Nationalbiblioteket 9. april Mødet mellem dansk og islandsk sprog og kultur. Konferencen Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Universitetet i Bergen, Voss 27. og 28. november. Sprogværktøjet Konference om nordisk forskningssamarbejde på sprogområdet, Schæffergården i Gentofte 26. november. I never realised then that Nordic languages would be so important for my future. Konferencen Youth Voice of the Future, nordisk ministerkonference. Reykjavík oktober. At købe katten eller grisen i säcken. Om idiomer og idomatik i et kontrastivt perspektiv. Offentilg forelæsning på Institutionen för lingvistik, Uppsala Universitet 12. september. Danske og islandske fraser på nettet. Konferencen Preserving the Future. Sustainability of Language, Culture and Nature. Islands Universitet april. Ísland í augum Dana. Hugvísindaþing. Islands Universitet 5. og 6. marts. 7

Dansk på universiteter i udlandet

Dansk på universiteter i udlandet Dansk på universiteter i udlandet Lektoratsordningen og Lektoratsudvalget 2005 Lektoratsudvalget/Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling September 2006 Dansk på universiteter i udlandet Lektoratsordningen

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Kompetencekatalog for konsulenter tilknyttet projekt vedr. fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Jane Vinther Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Læs mere

sprogforum tema førstesproget som ressource

sprogforum tema førstesproget som ressource sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 43, oktober 2008 tema førstesproget som ressource Netop modersmålet er fundamentet for tilegnelsen af andre sprog. Uden en begrebsverden og et

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder

Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Resume Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål

Læs mere

Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København

Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København Baggrund og begrundelse for projektets relevans Projektet er direkte

Læs mere

Curriculum Vitae Mads Bo-Kristensen www.madsbokristensen.dk. Uddannelse. Hovedbeskæftigelse

Curriculum Vitae Mads Bo-Kristensen www.madsbokristensen.dk. Uddannelse. Hovedbeskæftigelse Curriculum Vitae Mads Bo-Kristensen www.madsbokristensen.dk Født 16.12.1961 Uddannelse 2010-12 Lederuddannelse, UCL samt Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner. 2010 Ledelsessupervision, Inpractica,

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Håller språken ihop Norden?

Håller språken ihop Norden? Debatoplæg til seminaret Håller språken ihop Norden? Arrangeret af Språkförsvaret den 21. oktober 2009 i Stockholm om det nordiske sprogfællesskab Af Jørgen Christian Wind Nielsen Sprogligt og kulturelt

Læs mere

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4

FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 NATIONALMUSEETS FORSKNINGSBERETNING 2013 FORORD 3 I. NATIONALMUSEETS FORSKNING 4 Målsætning og vision for Nationalmuseets forskning 4 Ressourcer 5 Organisering af forskningen 5 Forskerstillinger og forskningsår

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000

DANSK SPROGNÆVN. Årsberetning 2000 DANSK SPROGNÆVN Årsberetning 2000 Dansk Sprognævn December 2001 Årsberetning 2000 2001 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Trykt hos KopiService, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Printed in

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Orange ordbog lanceres på Roskilde 2010 http://www.roskilde-festival.dk/nyheder/singlenews/orange-ordbog-lanceres-paa-roskilde-2010/

Orange ordbog lanceres på Roskilde 2010 http://www.roskilde-festival.dk/nyheder/singlenews/orange-ordbog-lanceres-paa-roskilde-2010/ SprogNyt sprogpolitisk opdatering komplet frem til og med juni 2010 http://kogs2008.aparte.dk/?id=1479 Økonomiske ordbøger til iphone http://www.samfundslitteratur.dk/visning-aftitel.242.0.html?&chash=5fab66dd62&ean=9788759315323&code=kommende

Læs mere

D A H R NYHEDSBREV NR. 28

D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni.

ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni. ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni.gl Ulloq/Dato: 7. februar 2008 J.nr.01-30-02 Til KIIIN Her Indstilling

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

Center for information om kvinde- og kønsforskning

Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2003 Christians Brygge 3, 1219 København K Side 2 Indhold Er det mon porno?... 3 Økonomi & organisation... 4 Biblioteket... 6 Konsulentopgaver...

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere