MED LIVET SOM INDSATS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED LIVET SOM INDSATS"

Transkript

1 Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men i kirkeåret handler trinitatistiden, som vi er i nu, om hverdagen. Det er næsten blevet for meget hverdag i dagens tekst. Mange kan godt fra tid til anden finde ud af at hade nogen i sin familie uden Jesu hjælp. Hvor vi i dag får vi at vide, at vi skal hade dem, vi har tæt på os, vil vi om bare to uger (4. s.e.trin.) få vi at vide, at vi skal elske dem, vi ønsker langt væk (vore fjender). I begge udsagn vendes ting på hovedet. Begge udsagn provokerer og udfordrer. Ordet om ikke bare at tåle men elske sine fjender udfordrer os, fordi kærlighedsbudet her når nye højder; kærlighedens cirkel er spændt ud til det generøst ubærlige. Ordet om at hade sin familie er provokerende af den stik modsatte grund: Kærlighedsbudet synes fuldstændig tilsidesat. Vi skal lægge mærke til tekstens slutord: Den, der har ører at høre med, skal høre. Jesus opfordrer os til at lytte ekstra opmærksomt, fordi han ved, at det er nogle ord, vi let kan skubbe fra os. Læsningen fra Åbenbaringsbogen sluttede på samme måde, med en enkelt tilføjelse om at høre Åndens tale i Ordet: Den, der har øre, skal øre, hvad Ånden siger til menighederne. Vi er i trinitatistiden efter pinsen ordene skal lyttes til med pinsens ører, så vi hører Ånden i Ordet.

2 Luk 14,25-35 s.2 Denne 2. s. e. trinitatis har nogen kaldt for 'trinitatistidens langfredag' - en langfredag der ikke handler om Jesu død, men om disciplens død bort fra sit eget liv. Som Jesus gav slip på alt sit eget for vores skyld, kaldes vi til at give slip på det, der er vores, for andres skyld men også for selv at vinde det sande større. Ordenes sammenhæng - fest og afkald Teksten begynder med at fortælle, at store skarer fulgte efter Jesus. De løb i hælene på ham, og det er der ikke noget at sige til. Men så er det, at Jesus vender sig om mod skarerne, der presser sig på bagfra og gør det klart for dem, hvilken vej han går, og hvor den ender, og hvad det indebærer at følge ham på den vej. Han taler til dem ærligt og redeligt, uden fløjshandsker, uden fortielser, uden lokkemad, uden reklameeffekter. Det er ikke nogen skovtur. Jesu og disciplenes vej går ganske vist mod festen over alle fester i Guds rige, men der er bump på vejen ja mere end det der er et kors, der skal bæres både for mesteren og for hans disciple. Den, der ikke bærer sit kors, kan ikke være min discipel (v.27). Umiddelbart før dagens evangelietekst gengiver Lukas Jesu lignelse om det store festmåltid, hvor der ikke er grænser for, hvem der er inviteret. Tjenerne skal endda gå ud og nøde folk til at være med, så huset kan blive fyldt. I det ene øjeblik nøder Jesus folk til at være med: Kom, følg mig! Og i det andet øjeblik siger han advarende: Har du nu også tænkt det igennem? Har du regnet på det? Måske Lukas har stillet de to tekster opad hinanden, fordi de supplerer hinanden og sammen giver et mere fuldt billede af Jesu kald: Et kald til fest og et kald til afkald. Begge dele. Ved nærmere eftersyn er der ingen modsigelse mellem lignelsen om det store festmåltid og Jesu ord om efterfølgelsens pris.

3 Luk 14,25-35 s.3 Dem, der nødes i lignelsen, er de fattige, lamme og blinde dem der ikke plejede at blive inviteret til fest og ikke troede sig værdige til at være med. De fik et ekstra opmuntrende skub. De først indbudte - dem der var vant til at være med, hvor der skete noget - de tilsidesatte kongens indbydelse til fordel for et engagement i det, der kunne købe for penge, i forretningsmæssige forhold. Jeg har købt mig nogle okser og skal ud og prøve dem (jf. sidse søndag om rigdommens forhindring i at følge Jesu kald). For andre lå hindringen i deres familie: Jeg har giftet mig, derfor kan jeg ikke komme. Det er den slags forhindring, Jesus taler om i dag. Det første bud kommer først det går forud for det fjerde I den autoriserede oversættelse har man valgt at gengive Jesu ord om 'at hade' ligefremt og dermed ret bombastisk, men det er ikke altid, at en ordret oversættelse er den bedste meningsmæssige oversættelse. Ordet 'hade' kan på grundsproget gengive en prioritering, frem for en følelse. - Biblen på hverdagsdansk rammer i det her tilfælde meningen ganske godt, når der oversættes: Enhver, som vil være min discipel, skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og sine børn, sine brødre og søstre ja, højere end sit eget liv. Forstået sådan handler det ikke om, at vi skal have negative følelser overfor vore nærmeste, men at vi ikke skal sætte dem over Gud for så gør vi dem til gud. Sagt på en anden måde: Jesus vil lære os at tælle/prioritere. Det fjerde bud om at ære sin far og mor står ikke først og står ikke alene. Det må ligesom med alle andre bud tolkes i lyset af det første og foranstående bud om ikke at have andre guder end Skaberen. Han er 'den eneste ene' til at være sand Gud. Når vi ikke lader Gud være Gud, overbelastes de menneskelige relationer. Vi gør andre til garanten for vores lykke.

4 Luk 14,25-35 s.4 Det kan være en ægtefælle, ønskebørnene, venner, en livsstilsguru det kan også være chefen eller kunderne på arbejdet, vi gør os afhængige af. På Jesu tid var familien ikke først og fremmest et følelsesmæssigt fællesskab, men et socialt, økonomisk og identitetsbærende fællesskab med et indbygget æreskodeks. - Det er der meget godt i. Det kunne vi lære meget af i den vestlige verden i dag, hvor vi indretter os som individuelle øer uden ansvarlighedsrelationer. Men både dengang og i dag gæder det uanset familiens skiftende roller at vi står først og fremmest til ansvar for vores Skaber. Måske Jesus i vores vestlige kultur ville advare mod bindinger i relation til chefen, arbejdskollegerne, forretningsforbindelserne, fodboldvennerne dem vi ikke vil tabe ansigt overfor. Med livet som indsats; et evigt tilhørsforhold Jesu ord om afkaldets nødvendighed handler om, at man kun kan være kristen på én måde: Med livets som indsats. Det erfarede den første kirke også rent fysisk. Modstand og forfølgelse er for mange kristne verden over stadig et dagligt vilkår. Jeg tror, at de forfulgte kristne forstår Jesu ord bedre, end vi gør i vesten. Jeg tror, at de hører Jesu brandtale mod det uengagerede og kompromisfyldte som kærlighedens lidenskab: ikke kærlighed til en ideologi eller en abstrakt sandhed, der sættes over mennesker, men kærlighed til den Sandhed, der blev menneske og opgav alt for at holde os i live og sætte os i frihed. De forfulgte har brug for vores støtte og forbøn. Men vi har også brug for deres støtte og forbøn. For kaldet og indsatsen er den samme for dem og for os: Vores liv.

5 Luk 14,25-35 s.5 Jesus beder aldrig om mindre. Derfor lyder det over enhver døbt under korstegnelsen for ansigt og bryst (det hele menneske): Du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Paulus omtaler pinsen som en besegling af Ånden; dvs. en bekræftelse af tilhørsforholdet til Gud. Det er det dybeste tilhørsforhold i en kristens liv og går forud for alle andre tilhørsforhold og sætter dem i et ret perspektiv. Det går også forud for vores tilhørsforhold til os selv. Som kristne tilhører vi ikke os selv. Sagt med Paulus' ord til romerne: "...for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren" (Rom 14,8). Det giver os identitet som Guds elskede børn. Vi er lagt i hans hænder, ikke i vore egne hænder. I Guds hænder er vi ikke ikke i hænderne eller i lommen på menneskeskabte identiteter; identiteter vi tillægges af andre eller tillægger os selv; identiteter vi også kan fratages igen. Tilhørsforholdet til Kristus er en gave, der gør os evigt frie. Det er et tilhørsforhold, vi skal værne om - og det kan nogle gange være sværere i en omverden af ligegyldighed end i en omverden af modstand. Den store sjælesørger Jesu ord kendetegnes som regel af den dobbelthed, at de både er situationsbestemte og har en universel gyldighed. Det situationsbestemte gør, at han taler det, den enkelte har brug for på et bestemt tidspunkt. Derfor er han den store sjælesørger, som vi synger om i en af Grundtvigs helligåndssalmer (DDS 294 Talsmand, som på jorderige).

6 Her hedder det i v.3 om Helligånden, Jesu ånd: Sjælesørger fra det høje hold med os et vågent øje vogt de små for falk og høg! Væk de dorske, styrk de svage, tugt de trygge, trøst de spage, gør os daglig husbesøg. Luk 14,25-35 s.6 De små skal vogtes, de dorske vækkes, de svage styrkes, de trygge tugtes, de spage trøstes. Den ene dag tugt, den næste trøst. Ikke fordi Jesus taler med forskellige tunger. Kærlighedens ild løber igennem alt. Også tugten som det lød i læsningen fra Åbenbaringsbogen (samt i Hebr.12,6): Herren tugter den, han elsker. Kærlighed er afkald, kærlighed er fest. Amen.

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 14. juni 2015 2. søndag efter Trinitatis Luk 14,16-2 Salmer: 747 450 385 403 424

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 14. juni 2015 2. søndag efter Trinitatis Luk 14,16-2 Salmer: 747 450 385 403 424 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 14. juni 2015 2. søndag efter Trinitatis Luk 14,16-2 Salmer: 747 450 385 403 424 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»der

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere