Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring"

Transkript

1 Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider

2 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns, men leves forlæns. Gennem selvcoaching er det muligt at bringe en god portion af forståelsen fra din fremtid ind i din nutid. Det unikke i bogen er, at den kombinerer hjerneforskning og selvcoaching. Med coaching frigives den enkeltes kreative potentiale. Målet med coaching er i høj grad selvregulering og den coachende samtale er kendetegnet ved, at den lader visionen og målet snarere end problemet styre samtalen. Evnen til selvcoaching er afgørende, fordi (1) selvregulering er vigtigt for den enkelte og (2) der på arbejdspladserne er en øget forventning om selvledelse. Hjernen fungerer som et jazz-orkester. De 100 mia. hjerneceller forbindes spontant med hinanden. De forbindelser, der bruges hyppigt, bliver stærkere. Og de, der bruges sjældent, visner bort. Og hjernen er doven : Den vælger gerne de kendte og stærke veje. Modellen for selvcoaching henter inspiration fra klaverets tangenter. Og gennem træning og erfaring bliver du bedre og bedre til at kombinere dine tangenter og mere varieret i dit spil. Bogens 8 tangenter er kaldt: Tanker Perception Visioner Krop Successer Værdier Følelser Mål I coaching og selvcoaching er handling og refleksion nøglebegreber. Forandring er et nøgleord, der binder hjernen og coaching sammen. Bogen opererer med følgende begreber: Afveksling. Når du gør noget andet, end du plejer, er det en inspirationskilde til forandring Forandring. Når du stadig kan kende udgangspunktet. En assimilativ, inkrementel proces. Forvandling. Når du ikke længere kan se udgangspunktet. En akkomodativ, radikal proces Udvikling. Det er kunsten at foretage relevante valg med et vigtigt mål for øje. 2. Tanker Tanken er dine handlingers bedste træner! Kapitlet ser særligt på, hvordan vi tænker, når vi har gode følelser, den tænkning, der fremmer et åbent sind. Komplimenter og ros er udtryk for en ydre motivation og ydre motivation kan kvæle den indre motivation, som er drivkraften i al selvudvikling. Den indre motivation dukker op, når du gør noget, fordi du ikke kan lade være. I dine relationer til andre kan du være (1) positivt dømmende, (2) negativt dømmende, (3) observerende og (4) læringsorienteret. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 2 af 11 sider

3 Overvej dine spørgsmål og din indre tale. Vi er som mennesker medskabere af hinandens virkelighed gennem vore spørgsmål. Du skaber i høj grad din egen virkelighed gennem det, du foucerer på. Lukkede spørgsmål er sjældne i professionel coaching. I coaching og selvcoaching boltrer de åbne spørgsmål sig. De vækker din indre motivation og dit initiativ. Oplevede vanskeligheder er ikke bøvl, du skal gå uden om eller helt lade dig holde tilbage af. De bidrager til din læring. Og når der nu en gang er så mange muligheder i livet, hvorfor så vælge det samme hver gang? Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm, siger Peter Lang. Du har hele tiden valget mellem at focusere på problemet eller at focusere på drømmen bag. Covey skelner mellem henholdsvis en interessecirkel og en indflydelsescirkel. Kunsten er at skeln og at bruge energien på det, du faktisk kan påvirke. Mange har en idé om at skulle ændre på deres interessecirkel. Det er i den forbindelse vigtigt at huske,at magtesløshed kan tillæres! Du kan lære/tillære at blive offer i dit eget liv! Du bør kende til to blindgyder, som vil forstyrre din selvcoaching og den effekt, du kan opnå ad den vej. Det er: (1) Bekymring, der opstår, når du beskæftiger dig med noget, du ikke er herre over eller som du ikke har gjort noget ved og (2) Brok, der handler om, at du beskæftiger dig negativt med noget. Det er tankevækkende at brok er arbejdspladsernes største irritationsmoment! Tangenten tanker spiller du rigtig ofte. Men hvordan er kvaliteten af dine tanker? Hjælper de dig til optimisme, glæde og selv-effiacy? Eller?v 3. Perception Hvad du ser, afhænger af, hvad du vælger at se. Reframing handler om, at du (1) mærker effekten af din umiddelbare framing, (2) vælger en alternativ framing og (3) poder din hjerne og din tænkning med denne nye framing. Vi kan ændre måden, vi føler på, ved at ændre måden, vi tænker på. Den velkendte Placebo-effekt er et godt eksempel: Hvis du forventer en mindsket smerte, vil du opleve en reduktion i faktisk oplevet smerte på ca. 28%. Mennesket oplever med andre ord i høj grad, hvad det forventer at opleve. Amygdala er hjernens alarmmekanisme. Hvis du har for vane at fortolke situationer negativt, så aktiverer du amygdala langt oftere og slider dig selv langsomt op i modsætning til, hvis du har for vane at fortolke situationer neutralt eller positivt. Verden, som vi oplever den, opstår frem for alt i vore hoveder. Genetikken fastsætter ca. 50% af vort lykkeregnskab. Objektive livsomstændigheder fylder ca. 10% og hele 40% tilskrives de menneskelige lykke-faktorer, som vi selv kan påvirke. Framing skaber det, man i coaching kalder landkort. Når du coacher andre, er det vigtigt at have respekt for deres landkort. For landkortet er sandheden for den enkelte. Derfor falder så mange velmente gode råd til jorden, når vi giver dem. De passser ikke ind i focuspersonens eget landkort. Men vores landkort udvikler sig over tid. Hjernen er i konstant forandring i særdeleshed, når vi bruger den. Hvis vi retter opmærksomheden på de negative ting, så er det de forbindelser, der skabes og styrkes. Vores sprog har den magiske evne til at lede opmærksomhed. Faktisk kan man gøre folk stressede batre ved at spørge til deres stress. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 3 af 11 sider

4 Nye vaner eller strategier kan opstå på to måder: Enten ved at du forandrer en eksisterende strategi (reframing) eller ved at du udvikler en ny strategi ved siden af den gamle. Mezirow definerer tre former for refleksion: (1) indholdsrefleksion, (2) procesrefleksion og (3) præmisrefleksion. Kun den sidste har kraften til at transformere dit perspektiv og skabe en reframing af din opfattelse af en situation eller et problem. Det er den form for refleksion, hvor du sætter spørgsmålstegn ved dine antagelser, overbevisninger og værdier og bliver klogere på, hvad de betyder for det, du ser i verden. En af de vigtigste elementer i reframing er at kunne se en situation fra flere vinkler. Når du er i 1. position, ser du verden med dine egne øjne. Når du er i 2. position, stiller du dig in en anden persons sko. Og i 3. position (= meta eller helikopterperspektivet) er din udsigtsposition et neutralt og objektivt sted. Alle tre positioner er nyttige. Den bedste forståelse og den største visdom kommer fra at være i stand til at gå fleksibelt ud og ind af alle tre positioner. Din opfattelse af en given situation er i høj grad præget af dine overbevisninger. Overbevisningerne tilfredsstilles så let som ingenting af det, vi ønsker at tro. Og overbevisningerne er dem, vi navigerer efter i livet. Men overbevisninger kan være både hæmmende og fremmende. Derfor er det vigtigt at arbejde med sine hæmmende overbevisninger. Udfordr dem: Bliv nysgerrig på undtagelserne. Hvornår var din hæmmende overbevisning ikke sandt? Hvornår var den mindst sandt? Og har den egentlig altid været der eller hvordan var det, før den kom til dig? Prøv at se på nogle situationer, som du oplever som negative og forsøg så at reframe dem. Sådan her: Minus Jeg befinder mig på en øde ø, uden håb om redning Jeg har ikke nogen klæder at tage på Plus Men jeg lever og druknede ikke som alle andre på båden Men jeg befinder mig i et varmt klima, hvor jeg knap nok ville ønske at bære klæder selvom jeg havde haft nogen. 4. Visioner Uden visioner går et folk til grunde. De mest kraftfulde ledere er dem, der giver næring til visionen. De vækker billeder inden i os. For at kunne excellere i selvcoaching skal du optræne din billedskabelse. Man kan huske fortiden men kan også have en hukommelse for fremtiden. En forskergruppe siger, at hvis man er for god til at huske og ved for meget, så hæmmer det hukommelsen for fremtiden. Hvorimod folk, som er mere glemsomme, er nødt til at kompensere for deres glemsomhed ved at rekonstruere hukommelsen med en forestillingsevne. Neurokonstruktivismen betragter hjernen som et selvorganiserende system, og det betyder, at man ikke bare kan lægge viden ind i hjernen. Hjernen reagerer ret selektivt og selvstændigt på nye oplevelser og der er intet simpelt årsags-virknings-forhold mellem hjernen og dens omverden. Der findes to mentale systemer i hjernen, (1) et langsomt, som er analytisk, eksplicit, serielt, kontrolleret og som har en lav kapacitet og (2) et hurtigt, som er holistisk, implicit, parallelt, automatisk og som har stor kapacitet. Hvis du tror, at du kan analysere dig frem til svar på komplekse udfordringer i dit liv, så tager du fejl. Hav tillid til det hurtige, ubevidste system. Fodr det med åbne og nysgerrige spørgsmål. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 4 af 11 sider

5 Det grundlæggende paradigme i vores kultur er domineret af regeltænkning og længsel efter det rigtige svar. Men når du spiller på tangenten Vision, retter du opmærksomheden hen på det, du gerne ser realiseret i livet. En heuristisk løsning skabes ved hjælp af tommelfingerregler og mavefornemmelser. Når du i din selvcoaching arbejder heuristisk, er du på usikker grund, men også på et sted med mange muligheder. Vi lærer for at begribe den verden, vi lever i, og de mennesker, vi er sammen med og vi lærer for at blive klogere på os selv og andre. Læring er en livsproces, som er rettet mod ens omverden og mod en selv. Dybdestrategi er som guleroden. Det handler om vilje til at forstå og evne til at fastholde opgavens struktur. Overfladestrategi er som skvalderkålen og viser, at man kun har vilje til at udføre kravene til den stillede opgave, så man forvrider opgavens struktur. Følelsesmæssig kompetence er en vigtig forudsætning for at kunne gå i dybden. Overfladestrategien giver kun hukommelse for fortiden, mens dybdestrategi også giver hukommelse for fremtiden. Du skal lære dig selv at lave det, der på engelsk hedder mind sculpture. Det vil sige, hvor du levendegør din vision ved at bruge alle dine sanser. Tangenten Vision handler ikke bare om fremtiden. Den handler også om nutiden. Din nutid. Din identitet. Du skaber selv din virkelighed gennem dine visioner. Hvilke forestillingsbilleder giver du næring til? Og hvad ser du ske? 5. Krop Alting starter og slutter med kroppen. Der er masser af ting i dit liv, som din krop bare gør som er blevet til tavs kunnen. Det er vigtigt, at du lærer at mærke den. Du skal gøre den til medskaber af den vision, du har det, du ønsker at realisere. Praktiske kundskaber, som især har intuitionens karakter, lærer vi bedst i den situation, hvor de skal bruges. Man bliver en dygtig lærer ved at undervise og en kompetent coach ved at coache sig selv og andre. Donald Schön kalder det for at være en reflekterende praktiker. Refleksion og handling er afgørende nøgler til din vellykkede selvcoaching. Dit kropsskema er kroppens egen idé om, hvor dan den skal fungere; dens tavse kunnen som fx sikrer koordination af balance og bevægelser. Dit kropsbillede er din bevidste opfattelse af din krop. Tanken kan styre kroppen, men kroppen kan også styre tanken. Kropsbillede og kropsskema kan altså påvirke hinanden begge veje. Kroppen er med i de mentale processer. Forskerne kalder det for embodiet mind. Mentale følelser og kropslige følelser er to sider af samme sag. Men der er en dimension mere: Følelser er også kulturelt og socialt betingede. Krop, psyke og omverden er til fælles bedste for hinanden. Men gearskiftet til forandring befinder sig i kroppens handlinger. I coaching taler vi om en tilstand: Det handler om din indre forfatning i et givet øjeblik. Komponenterne i en tilstand er (1) Krop hvordan bruger du din krop?, (2) Focus hvad focuserer du på og hvad tror du på? Og (3) sprog hvordan lyder din indre og ydre dialog. Selvcoaching handler bl.a. om, hvordan du med din vilje kan ændre tilstandspyramiden fra en negativ tilstand til en positiv. Det er vigtigt at vide, at din krop rummer nøglen til at ændre din tilstand. Så: Handl! Brug din krop. Gør noget andet! Pandelappernes spejlneuroner afspejler vores omverden og lægger den ind i vores adfærd. Uden at tænke over det, tuner to hjerner, der vil hinanden, ind på samme frekvens. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 5 af 11 sider

6 Carol Dweck taler om to typer tankesæt: (1) det fikserede mindset og (2) det voksende mindset. Folk med et fikseret mindset vil ofte tro, at medfødte evner vægter mere end flid, hvorimod folk med et voksende mindset tænker omvendt. Eksperimenter med børn har vist, at de, der bliver rost for deres indsatser, klarer sig bedre, end de, der bliver rost for deres intelligens. Mindset sætter rammerne for, hvad der sker i vore hoveder, og dermed for, hvad vi udretter med vores krop. Det fikserede mindset fastholder os, mens det voksende mindset får os til at gro som mennesker 6. Succeser Når mennesker begynder at interessere sig for hinandens succesfulde oplevelser, pibler det frem med spørgsmål til stor glæde, motivation og selvanerkendelse. Men alligevel er vi som menneskehed inficeret af en anden epidemi: Vi giver hinanden gode råd. Vi er så vant til at give eller modtage gode råd, at vi Vi har som mennesker grundlæggende behov for selv at finde ud af tingene, og det ansvar skal man ikke fjerne. Måske bør gode råd kun gives på anfordring! En landsdækkende analyse viser, at halveringstiden for den viden, man tilegner sig på et MBA-studium, er omkring seks uger! Vi glemmer hurtigt, når vi lærer det på en uhensigtsmæssig måde. Det handler derfor om hele tiden at bygge bro mellem læringsmiljøet og anvendelsesmiljøet. Når du beslutter dig for noget, skal du tænke i: Brobygning overfor mening/læring. Hvad vil du gøre, hvornår, med hvem osv. Repetition gentag beslutningen for dig selv. Vær specifik og konkret. Aflastning - læg beslutningen ud af arbejdshukommelsen. Skriv den ned. Trigger vælg en trigger i dit anvendelsesmiljø som vil minde dig om beslutningen. Vores hjerne arbejder efter use it or loose it-princippet. Det vil sige, at det, vi bruger, bliver stærkere. Det vi ikke bruger, bliver svagere. Succesoplevelser huskes bedst, når man er glad. Man skal derfor fange en positiv følelse og gøre den til ledetråd, hvis man vil finde gamle succeshistorier. Sproget beskriver ikke virkeligheden. Sproget skaber den, skrev Ludwig Wittgenstein. De spørgsmål, vi stiller, åbner for én verden og lukker for en anden (Peter Lang). Indsigt sætter skub i hjernecellerne og giver bedre mulighed for at udnytte hjernens kapacitet. Men hvad sker der lige inden en aha-oplevelse? Umiddelbart før mennesker opnår indsigt, reflekterer de, og det øger mængden af hjernerytmer på alfa-niveau. Kounios har vist, at idéerne dukker op, når hjernen går i frigear. Når du skal træffe en beslutning, så indsaml information og glem det! Hav tillid til det hurtige, intuitive og ubevidste system. Fodr det med åbne, nysgerrige spørgsmål og vent på svaret. Det skal nok komme. Den gode coach hjælper focuspersonen med at tænke bedre i stedet for at fortælle vedkommende, hvad hun/han skal gøre. En måde at spille på tangenten succeser er at kigge på strukturen i det, du lykkes med. Udfyld fx sådan et skema: God/fremmende vane Hvilke mål fremmer den Hvornår startede vanen? Indre tale, der fastholder vanen den kl. 7:57 Søren Moldrup side 6 af 11 sider

7 En anden måde at spille på tangenten Successer er at kigge konsekvent efter det, der virker. Det, du giver opmærksomhed, giver du næring. Det, du giver næring, vokser. Og det, der vokser, bliver din virkelighed! 7. Værdier Dine værdier udgør kernen af, hvem du er, og hvad du gør. Uden dem ville du ikke være dig. Det er derfor nyttigt at kende sine kerneværdier. Men det er ikke altid let at identificere dem. Bogen har 7 øvelser, som kan hjælpe dig: 1. Vendepunkterne i et menneskes liv er der, hvor der er rykket på et værdi-, følelses- og handlemæssigt plan. 2. Højdepunkter er i modsætning til vendepunkter mere ekstatiske. Så hvad har været højdepunkterne i dit liv? Hvornår har du for alvor været i flow? 3. Frustrationer opstår, når dine værdier overskrides. Hvornår sker det? Hvad er i spil? 4. Komplimenter, som har gjort indtryk på dig, fortæller også, hvad du finder værdifuldt 5. Og hvilke værdier giver du videre til andre? 6. Hvad vil du, der skal være en del af den måde, du lever dit liv på? 7. Og endelig: Hvilke usynlige værdier har du? Hvad er det, der er så meget af dig, at du tager det for givet og slet ikke tænker over det? Værdier er en stabil overbevisning om at en bestemt adfærd er at foretrække frem for det modsatte. Værdier er ikke bare snak men er et udtryk for en adfærd, man værdsætter. På jobbet tror vi nogle gange, at vi taler om det samme, når vi har vedtaget et værdigrundlag. Men ofte har vi vidt forskellige opfattelser af værdiens adfærdsmæssige fordring. Så konkfliktpotentialet er stor, vis man alene holder sig til værdier som skål-tale-ord (som stort set alle kan blive enige om) og ikke får dem omsat i handling. Værdier er stabile men samtidig dynamiske. Dynamikken i dine værdier skyldes bl.a. det man kalder værdispændinger. For at kunne udforske dine værdispændinger, skal du vælge en konkret udfordring,s om du står over for og hvor du ikke har løsningen.endnu. Hvilke værdier finder du særlig vigtige? Find billeder og forestillinger, der kan genskabe dine oplevelser af værdierne levet ud i praksis Skriv værdierne ned og skriv ved siden af deres modsætning. Markér på en skala mellem værdi og modsætning hvad du især tænker om problemstillingen. Og beslut dig så for, hvad du konkret vil gøre. Når vi går fra værdi- til værdiklyngeniveuaet bliver vi på overskriftsniveau (og går altså ikke på adfærdsplan), men sætter flere værdi-ord sammen i en klynge, og kan på den måde indkredse og præcisere, hvad det er, vi mener. Det er muligt, at du hurtigt er klar over, at visse værdier er vigtigere for dig end andre. Men det kan også være, at du har svært ved at skelne. Så kan du arbejde med (1)salami-metoden, hvor du reducererer fra 15 værdier til 10 til 5 til. eller med (2) skaleringsmetoden, hvor du giver værdierne en karakter fra 1-10 efter hvor vigtig den pågældende værdi er for dig. Din personlige afvejning af holdninger og værdier er altid koblet op på afvejningens praktiske konsekvenser. Hjernens værdisystem er en brobygning mellem følelser og fornuft. Det er en dynamisk balance, som vibrerer mellem sikkerhed og usikkerhed. Værdispændingen opstår mellem de 2 hjernehalvdele; mellem amygdala og hippocampus og deres samspil med hjernens pandelapper. Højre hjernehalvdel afviser og får os til at trække os tilbage, mens venstre hjernehalvdel får os til at opsøge nysgerrigt. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 7 af 11 sider

8 8. Følelser Vi smitter hinanden. Ikke bare med forkølelse og influenza, men også med følelser. Vores følelsesmæssige stabilitet afhænger af vores forbindelser til andre mennesker. Smitten sker gennem en åben løkke i vores hjerne. Vi har en mellemmenneskelig radar, og jo stærkere vi er forbundet med en person rent følelsesmæssigt, jo stærkere er den gensidige påvirkning. Vi kan endog forandre hjertefunktion, soverytme, hormonniveau og immunforsvar i hinandens kroppe. Så stærk kan påvirkningen være. Følelser er en form for adfærd, en særlig måde at opleve og handle på og en særlig kvalitet ved vores kommunikation. Vi fødes med nogle få basale følelser: Vrede, afsky, frygt, glæde, tristhed og overraskelse. Gradvis lærer det lille barn af differentier sine følelser og det lærer at mærke efter fire steder: (1) personlig oplevelse af en følelse, (2) kropslig oplevelse af følelsen, (3) sproglig tolkning af følelsen og (4) social registrering af andres reaktion på ens følelse. Ændringer i ansigtsmuskulaturen påvirker vores sindstilstand, fordi musklerne danner et åbent kredsløb med hjernens følelsesfunktioner. Hjerneforskere ved i dag, at alle følelser er latent til stede hele tiden i et menneskes liv. Men dine følelser er i høj grad vanebetingede og følger bestemte skemaer. Det betyder, at du kan gøre noget ved det! Når vi reflekterer over vore tanker, kan vi få ryddet op i vores følelsesliv og omvendt kan vore positive følelser skabe gode tanker. Hvis vi vil! Vi fødes med én sikker forsvarsmekanisme, og det er frygten. Men den får med tiden mange sociale ansigtsudtryk som fx: fortrængning, projektion, rationalisering, intellektualisering, devaluering og benægtelse. Tænk lige over, hvornår du sidst har mødt disse forsvarsmekanismer i dig selv og i andre. At følelser i høj grad er et tankevalg bekræftes af bla. Kevin Ochsner, der har forsket i, hvordan følelser kan reguleres. Når noget ikke er, som det plejer at være, så råber amygdala vagt i gevær og indstiller din krop på kamp eller flugt. Adrenalin pumpes hårdt ud i musklerne, og de får kraft til at flytte sig. Det er nødvendigt og godt. Amygdala drager konklusioner langt hurtigere end vores tænkende hjerne og det er også godt for artens overlevelse. Hjernen er med andre ord udformet sådan, at følelserne kan få magt til at overtage styringen over os øjeblikkeligt. Men du kan reframe en situation fra farlig til fornøjelig. Du kan træne dig op i at mærke, hvornår amygdala er lige ved at blive aktiveret og vænne dig til at skifte focus. Det er i høj grad det, hjernebaseret selvcoaching kan gøre for dig. Amygdala fungerer også som et lager for følelsesmæssige erindringer og vaner.når du genkender de styrende principper i dine følelsesmæssige vaner, behøver du ikke længere at føle dig som et hjælpeløst offer for de samme, gamle reaktioner. Du kan blive bevidst og derefter begynde at handle anderledes. Der er en omvendt proportional sammenhæng mellem amygdala og hippocampus. Når den ene går ned, går den anden op. Hippocampus kan derfor bruges til at holde styr på hverdagens udfordringer indtil et vist punkt. Og du kan få hippocampus til at vokse ved at dyrke motion, spise sund kost, få en god nattesøvn eller meditere. Krop og følelser er altså tæt forbundne. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 8 af 11 sider

9 9. Mål Prøv at rejse frem i dit liv og kig tilbage. Hvilket liv vil du gerne kunne se tilbage på? Hvilken forskel gjorde netop du? Visionen er et billede på det, du vil skabe og realisere. Målene er de handlinger, som vil hjælpe dig til at realisere visionen. Nogle mennesker tænker meget i mål og for lidt i visioner. De er doers. Andre mennesker har det omvendt. De er dreamers. GROW er en af de mest benyttede coaching-modeller. Den byder på fire faser: (1) Goal, (2) Realities, (3) Options og (4) Will. At skabe forandring i dit liv (og trampe nye stier i hjernen) forudsætter, at du har en idé om, hjvor du gerne vil hen. Det kalder man i coaching-sproget for hen-imod-mål. Hvis du kun kender dig væk-framål, så bliver du konstant ved med at give energi til dét og styrke hjerneforbindelserne på dette område. Coats, Janoff-Bulman og Alpert har har fundet, at mennesker, der er tilbøjelige til at sætte væk-fra-mål har større tilbøjelighed til depression og mindre tendens til velvære. Når man forestiller sig et hen-imod-mål, så aktiverer man samtidig et beredskab for de handlinger, der skal opnå det. Det er vigtigt, at du gør dine mål så specifikke og tidsbaserede og at du skriver dem ned. Du skal træne dig i at finde dine successer og lære af dem. Og bruge din læring justeret ind efter den unikke situations krav. Kunne skifte spor. Og springe rammer. Stephen Covey taler om, at du skal gøre alting to gange: Først en mental skabelse oppe i dit hoved, og dernæst den fysiske skabelse. Hvis vi ikke tager et proaktivt ansvar for den mentale skabelse af det, vi gerne vil have til at ske i vort liv, så overlader vi definitionsretten til andre mennesker. Motivation er drivkraft, der kan fremme eller hæmme en handling. Mennesker har forskellige mønstre for motivation. Nogle har gjort sig meget afhængige af ydre motivation. Andre lytter mere til deres egen, indre oplevelse. Indre motivation hører hjemme i hjernens hurtige system. Ydre motivation findes i hjernens langsomme system. Thorndikes effektlov siger, at hvis en adfærd belønnes, øges sandsynligheden for, at den gentages. Klare mål muliggør en fejring. En fejring muliggør en belønning. Og belønning muliggør handling. Kognitivt set er motivation en sammensat størrelse: Initiativ er en igangsætter. Motivet målretter handlinger, som vedligeholdes lige så længe, der er gang i arbejdshukommelsen. Og handlingen bringes til afslutning enten fordi den er færdig eller fordi der mangler energi eller yderligere inspiration. Inden for coaching arbejder man med mål ved hjælp af de små skridts metode. Selv en rejse på tusinde mil begynder med et skridt! Tålmodighed og små skridt er en dyd i personlig udvikling. Din tænkning og forestillingsevne er afgørende for t nå dine mål. Og det bliver vigtigt, at du kan asssociere dig ind i oplevelsen af at have nået målet. Beslut dig for, hvordan du kan vide, at du har nået dit mål. Og husk, at de mest effektive målsætninger er formuleret i nutid. Mål kan gøre blind. Mål kan få dig til at focusere så stift og ivrigt på noget, at du afgrænser dig selv fra alt andet vigtigt. Målbevidsthed er sundt. Men målfanatisme er usundt! den kl. 7:57 Søren Moldrup side 9 af 11 sider

10 10. Selvcoachingens ABC Her er samlet en række pointer fra de foregående kapitler/tangenter: Tanker Din tænkning, før du løser en opgave, skal sigte lidt for højt, fordi din motivation øges, når du skal strække dig. Vær opmærksom på, hvornår du dømmer og vurderer Træn dig i at stille åbne spørgsmål og stil dem i en venlig, accepterende og nysgerrig tone Næste gang du tænker Jeg har et problem så stop op og spørg: Hvad er min drøm? Handl inden for din indflydelseszone og spild ikke tid med resten af din interessezone Perception Du skaber din egen virkelighed gennem det, du giver opmærksomhed måden du framer på Oplevelsen af muligheder er meget vigtig for dit velvære og dine præstationer Der er altid mange sider af en sag. Ikke bare to. Den side, du giver energi, vil vokse og blive mere sand for dig Hjernen er doven. Den går efter at bekræfte dine nuværende overbevisninger og udfordre input,s om ikke stemmer overens med dine nuværende overbevisninger Overbevisninger kan være hæmmende eller fremmende. Hvad er dine overbevisninger i forhold til den udfordring, du står over for? Din hjerne er formbar. Det er altid muligt at reframe. Forandring er altid mulig. Det første skridt tager du selv. Visioner Du har brug for en vision og visionære evner Overvej hele tiden, om du skal bruge hjernens langsomme, analytiske system eller det hurtige, intuitive. Det er vigtigt at optræne din evne til at spotte successer fra din fortid og bruge dem til at skabe succeser i din nutid og fremtid Husk, at opsænding i hjernen skal efterfølges af afspænding. Det baner vejen for det intuitive system. Idéerne slippes fri. Krop Din krop er med i alt, hvad du gør. Dit liv kræver, at du kan gå ind og ud af forskellige tilstande. En tilstand består af en helhed af (1) krop, (2) focus og (3) sprog. Du kan spejle dig i andre og lære godt ved at være sammen med nogen, der mestrer det, du gerne vil lære Har du et fikseret mindset eller et voksende mindset? Kan ting lade sig gøre, eller kan de ikke? Succeser Din hjerne arbejder efter use it or lose it -princippet Dine succesoplevelser rummer et kæmpe reservoir af tavs kunnen, erfaringer og visdom. Der er to vigtige principper for læring: Læring er (1) situationsafhængig og (2) læring skal være aktiv og varieret. Du kan styre din implementering ved at bruge dine visualiseringsevner. Indsigt er en form for reframing. Indsigterne dukker op, når du reflekterer for bagefter at lade hjernen slappe af. Idéerne dukker nemlig op, når di n hjerne går i frigear. Værdier Dine værdier udgør kernen af, hvem du er, og hvad du gør. Dine overbevisninger er det, der virker rigtigt, indlysende for dig. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 10 af 11 sider

11 Følelser Vi smitter hinanden som mennesker Du udtrykker dine følelser, men dit kropssprog påvirker også dine følelser. Amygdala vækkes hurttig, når vi står over for nye situationer. Men du har nøglen til at regulere din amygdala. Din framing har betydning. Hippocampus er omvendt proportional med amygdala. Og hippocampus kan vokse gennem motion, sund kost, god søvn og meditation. Det gør amygdala mindre frygtsoim. Humor kan helbrede. Amygdala er som en pirat detn kan kapre dig. Hippocampus er redningsmanden. Din framing er afgørende for dine følelser. Mål Mål og vision er forskellige ting. Visionen er et billede af det, du vil skabe og realisere. Målene er de handlinger, som vil hjælpe dig til at realisere visionen Der er forskel på væk-fra-mål og hen-imod-mål. Du skal træne dig selv til at se dine henimod-mål : Du bliver, hvad du træner. Og du træner hele tiden. Din hjerne forstår ikke ordet: ikke. Et mål er en kobling af vision og handling Dine mål skal gøres SMARTE bla. Specifikke og tidsbaserede. Og du skal skrive dem ned. 11. Spil på tangenterne Så er det tid til, at du spiller på tangenterne. Din træning skal for alvor gå i gang. Du skal optræne din musikalitet og dit gehør din evne til at kombinere tangenterne og høre, hvordan det lyder. Du ved, at selvcoaching er en nuanceret samtale med dig selv på to planer: Samtaler i hjernens langsomme og hurtige system. Du har lært at respektere det hurtige systems ubevidste processer, fordi du har erkendt, at langt det meste af din tænkning er ubevidst. Og du har også lært at tænke i billeder og i ord og har opdaget de billeder bag ordene, som vi kalder for metaforer. Hjernens langsomme system tænker ekskluderende: En ting ad gangen. Hjernens hurtige system tænker inkluderende, og det betyder, at alle tangenterne er foldet ind i hinanden. Du handler, når d selvcoacher og din selvcoaching fører til handling i dit liv. Du kan med fordel gå efter at optræne din mindst optrænede evne (ydre eller indre) Bogen slutter med 5 cases, der illustrerer, hvordan man i konkrete situationer kan selv-coache SPM den kl. 7:57 Søren Moldrup side 11 af 11 sider

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Værdiudforskning. Fra bogen Hjernesmart pædagogik af Anette Prehn (Dafolo 2015)

Værdiudforskning. Fra bogen Hjernesmart pædagogik af Anette Prehn (Dafolo 2015) Værdiudforskning Kend dine værdier Det er nyttigt at kende sine kerneværdier, men ikke altid let at identificere dem. Derfor får du hjælp her. Nedenfor finder du i alt syv øvelser, som vil hjælpe dig til

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Udforskning af ledelsesrummet

Udforskning af ledelsesrummet Ledelsesrum Form eller Fantasi Mette Yde Adjunkt i Ledelse, UCC MBA, MindAction.. Optaget af ledelsespraksis og læring Institut for Ledelse & Innovation - IFLI Udforskning af ledelsesrummet Vi udforsker

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Fup eller fakta Kjeld Fredens

Fup eller fakta Kjeld Fredens Fup eller fakta Kjeld Fredens Strategisk ledelse bygger på evnen til eksplicit at formulere strategier. Her værdsættes man for sin analytiske evner og strategiske intelligens. Implicit ledelse bygger på

Læs mere

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder ATLASS er det et verdenskort? Nææ det er et træningsprogram 8l stressforståelse! Hvad er stress for dig? Hvad stresser dig? ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er et system, der kan bruges til afdækning

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ

KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ KOMPETENCESTIGEN DIN UDVIKLINGSVEJ Lad mig starte med en forventningsafstemning Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil der før balance komme ubalance, selv om det ikke er sådan, de sælger det

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Henrik Væver,

Henrik Væver, Vejen til forandring og udvikling Forandringsledelse, kommunikation og personlig udvikling Din adfærd Ingen kontrol Indflydelse Kontrol Hvor vælger du at have dit fokus? Henrik Væver, hv@vaver.dk, 24244960

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1 Identitet og adfærd Uddannelses forbundet Modul 1 2017 Meget, meget lidt om hjernen. Hvorfor nye ting er klamme - Motorvejen Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Få en god snak med dig selv Det dialogiske menneske

Få en god snak med dig selv Det dialogiske menneske Få en god snak med dig selv Det dialogiske menneske er læge og hjerneforsker. Han har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings-og forskningschef

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde EPOS KONFERENCE FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG 26.10.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT, INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU) AU Disposition I. Hvad

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Personligt LEAN LEAN EFFEKTIV SELVLEDELSE Eliminere spild og forbedre kvalitet i produktionsproces Kundens behov i centrum for

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016 Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer Idrætscenter Vendsyssel 9. marts 2016 fredag den 11. marts 2016 www.dahltjerrild.dk 1 Dahl & Tjerrild arbejder inden for områderne: Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS 10.03.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Oplæggets indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III. IV. Sundhedspædagogik

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere