Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring"

Transkript

1 Kjeld Fredens & Anette Prehn (2012) Coach dig selv - og få hjernen med til en forandring den kl. 7:57 Søren Moldrup side 1 af 11 sider

2 1. Introduktion Kierkegaard skrev, at livet forstås baglæns, men leves forlæns. Gennem selvcoaching er det muligt at bringe en god portion af forståelsen fra din fremtid ind i din nutid. Det unikke i bogen er, at den kombinerer hjerneforskning og selvcoaching. Med coaching frigives den enkeltes kreative potentiale. Målet med coaching er i høj grad selvregulering og den coachende samtale er kendetegnet ved, at den lader visionen og målet snarere end problemet styre samtalen. Evnen til selvcoaching er afgørende, fordi (1) selvregulering er vigtigt for den enkelte og (2) der på arbejdspladserne er en øget forventning om selvledelse. Hjernen fungerer som et jazz-orkester. De 100 mia. hjerneceller forbindes spontant med hinanden. De forbindelser, der bruges hyppigt, bliver stærkere. Og de, der bruges sjældent, visner bort. Og hjernen er doven : Den vælger gerne de kendte og stærke veje. Modellen for selvcoaching henter inspiration fra klaverets tangenter. Og gennem træning og erfaring bliver du bedre og bedre til at kombinere dine tangenter og mere varieret i dit spil. Bogens 8 tangenter er kaldt: Tanker Perception Visioner Krop Successer Værdier Følelser Mål I coaching og selvcoaching er handling og refleksion nøglebegreber. Forandring er et nøgleord, der binder hjernen og coaching sammen. Bogen opererer med følgende begreber: Afveksling. Når du gør noget andet, end du plejer, er det en inspirationskilde til forandring Forandring. Når du stadig kan kende udgangspunktet. En assimilativ, inkrementel proces. Forvandling. Når du ikke længere kan se udgangspunktet. En akkomodativ, radikal proces Udvikling. Det er kunsten at foretage relevante valg med et vigtigt mål for øje. 2. Tanker Tanken er dine handlingers bedste træner! Kapitlet ser særligt på, hvordan vi tænker, når vi har gode følelser, den tænkning, der fremmer et åbent sind. Komplimenter og ros er udtryk for en ydre motivation og ydre motivation kan kvæle den indre motivation, som er drivkraften i al selvudvikling. Den indre motivation dukker op, når du gør noget, fordi du ikke kan lade være. I dine relationer til andre kan du være (1) positivt dømmende, (2) negativt dømmende, (3) observerende og (4) læringsorienteret. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 2 af 11 sider

3 Overvej dine spørgsmål og din indre tale. Vi er som mennesker medskabere af hinandens virkelighed gennem vore spørgsmål. Du skaber i høj grad din egen virkelighed gennem det, du foucerer på. Lukkede spørgsmål er sjældne i professionel coaching. I coaching og selvcoaching boltrer de åbne spørgsmål sig. De vækker din indre motivation og dit initiativ. Oplevede vanskeligheder er ikke bøvl, du skal gå uden om eller helt lade dig holde tilbage af. De bidrager til din læring. Og når der nu en gang er så mange muligheder i livet, hvorfor så vælge det samme hver gang? Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm, siger Peter Lang. Du har hele tiden valget mellem at focusere på problemet eller at focusere på drømmen bag. Covey skelner mellem henholdsvis en interessecirkel og en indflydelsescirkel. Kunsten er at skeln og at bruge energien på det, du faktisk kan påvirke. Mange har en idé om at skulle ændre på deres interessecirkel. Det er i den forbindelse vigtigt at huske,at magtesløshed kan tillæres! Du kan lære/tillære at blive offer i dit eget liv! Du bør kende til to blindgyder, som vil forstyrre din selvcoaching og den effekt, du kan opnå ad den vej. Det er: (1) Bekymring, der opstår, når du beskæftiger dig med noget, du ikke er herre over eller som du ikke har gjort noget ved og (2) Brok, der handler om, at du beskæftiger dig negativt med noget. Det er tankevækkende at brok er arbejdspladsernes største irritationsmoment! Tangenten tanker spiller du rigtig ofte. Men hvordan er kvaliteten af dine tanker? Hjælper de dig til optimisme, glæde og selv-effiacy? Eller?v 3. Perception Hvad du ser, afhænger af, hvad du vælger at se. Reframing handler om, at du (1) mærker effekten af din umiddelbare framing, (2) vælger en alternativ framing og (3) poder din hjerne og din tænkning med denne nye framing. Vi kan ændre måden, vi føler på, ved at ændre måden, vi tænker på. Den velkendte Placebo-effekt er et godt eksempel: Hvis du forventer en mindsket smerte, vil du opleve en reduktion i faktisk oplevet smerte på ca. 28%. Mennesket oplever med andre ord i høj grad, hvad det forventer at opleve. Amygdala er hjernens alarmmekanisme. Hvis du har for vane at fortolke situationer negativt, så aktiverer du amygdala langt oftere og slider dig selv langsomt op i modsætning til, hvis du har for vane at fortolke situationer neutralt eller positivt. Verden, som vi oplever den, opstår frem for alt i vore hoveder. Genetikken fastsætter ca. 50% af vort lykkeregnskab. Objektive livsomstændigheder fylder ca. 10% og hele 40% tilskrives de menneskelige lykke-faktorer, som vi selv kan påvirke. Framing skaber det, man i coaching kalder landkort. Når du coacher andre, er det vigtigt at have respekt for deres landkort. For landkortet er sandheden for den enkelte. Derfor falder så mange velmente gode råd til jorden, når vi giver dem. De passser ikke ind i focuspersonens eget landkort. Men vores landkort udvikler sig over tid. Hjernen er i konstant forandring i særdeleshed, når vi bruger den. Hvis vi retter opmærksomheden på de negative ting, så er det de forbindelser, der skabes og styrkes. Vores sprog har den magiske evne til at lede opmærksomhed. Faktisk kan man gøre folk stressede batre ved at spørge til deres stress. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 3 af 11 sider

4 Nye vaner eller strategier kan opstå på to måder: Enten ved at du forandrer en eksisterende strategi (reframing) eller ved at du udvikler en ny strategi ved siden af den gamle. Mezirow definerer tre former for refleksion: (1) indholdsrefleksion, (2) procesrefleksion og (3) præmisrefleksion. Kun den sidste har kraften til at transformere dit perspektiv og skabe en reframing af din opfattelse af en situation eller et problem. Det er den form for refleksion, hvor du sætter spørgsmålstegn ved dine antagelser, overbevisninger og værdier og bliver klogere på, hvad de betyder for det, du ser i verden. En af de vigtigste elementer i reframing er at kunne se en situation fra flere vinkler. Når du er i 1. position, ser du verden med dine egne øjne. Når du er i 2. position, stiller du dig in en anden persons sko. Og i 3. position (= meta eller helikopterperspektivet) er din udsigtsposition et neutralt og objektivt sted. Alle tre positioner er nyttige. Den bedste forståelse og den største visdom kommer fra at være i stand til at gå fleksibelt ud og ind af alle tre positioner. Din opfattelse af en given situation er i høj grad præget af dine overbevisninger. Overbevisningerne tilfredsstilles så let som ingenting af det, vi ønsker at tro. Og overbevisningerne er dem, vi navigerer efter i livet. Men overbevisninger kan være både hæmmende og fremmende. Derfor er det vigtigt at arbejde med sine hæmmende overbevisninger. Udfordr dem: Bliv nysgerrig på undtagelserne. Hvornår var din hæmmende overbevisning ikke sandt? Hvornår var den mindst sandt? Og har den egentlig altid været der eller hvordan var det, før den kom til dig? Prøv at se på nogle situationer, som du oplever som negative og forsøg så at reframe dem. Sådan her: Minus Jeg befinder mig på en øde ø, uden håb om redning Jeg har ikke nogen klæder at tage på Plus Men jeg lever og druknede ikke som alle andre på båden Men jeg befinder mig i et varmt klima, hvor jeg knap nok ville ønske at bære klæder selvom jeg havde haft nogen. 4. Visioner Uden visioner går et folk til grunde. De mest kraftfulde ledere er dem, der giver næring til visionen. De vækker billeder inden i os. For at kunne excellere i selvcoaching skal du optræne din billedskabelse. Man kan huske fortiden men kan også have en hukommelse for fremtiden. En forskergruppe siger, at hvis man er for god til at huske og ved for meget, så hæmmer det hukommelsen for fremtiden. Hvorimod folk, som er mere glemsomme, er nødt til at kompensere for deres glemsomhed ved at rekonstruere hukommelsen med en forestillingsevne. Neurokonstruktivismen betragter hjernen som et selvorganiserende system, og det betyder, at man ikke bare kan lægge viden ind i hjernen. Hjernen reagerer ret selektivt og selvstændigt på nye oplevelser og der er intet simpelt årsags-virknings-forhold mellem hjernen og dens omverden. Der findes to mentale systemer i hjernen, (1) et langsomt, som er analytisk, eksplicit, serielt, kontrolleret og som har en lav kapacitet og (2) et hurtigt, som er holistisk, implicit, parallelt, automatisk og som har stor kapacitet. Hvis du tror, at du kan analysere dig frem til svar på komplekse udfordringer i dit liv, så tager du fejl. Hav tillid til det hurtige, ubevidste system. Fodr det med åbne og nysgerrige spørgsmål. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 4 af 11 sider

5 Det grundlæggende paradigme i vores kultur er domineret af regeltænkning og længsel efter det rigtige svar. Men når du spiller på tangenten Vision, retter du opmærksomheden hen på det, du gerne ser realiseret i livet. En heuristisk løsning skabes ved hjælp af tommelfingerregler og mavefornemmelser. Når du i din selvcoaching arbejder heuristisk, er du på usikker grund, men også på et sted med mange muligheder. Vi lærer for at begribe den verden, vi lever i, og de mennesker, vi er sammen med og vi lærer for at blive klogere på os selv og andre. Læring er en livsproces, som er rettet mod ens omverden og mod en selv. Dybdestrategi er som guleroden. Det handler om vilje til at forstå og evne til at fastholde opgavens struktur. Overfladestrategi er som skvalderkålen og viser, at man kun har vilje til at udføre kravene til den stillede opgave, så man forvrider opgavens struktur. Følelsesmæssig kompetence er en vigtig forudsætning for at kunne gå i dybden. Overfladestrategien giver kun hukommelse for fortiden, mens dybdestrategi også giver hukommelse for fremtiden. Du skal lære dig selv at lave det, der på engelsk hedder mind sculpture. Det vil sige, hvor du levendegør din vision ved at bruge alle dine sanser. Tangenten Vision handler ikke bare om fremtiden. Den handler også om nutiden. Din nutid. Din identitet. Du skaber selv din virkelighed gennem dine visioner. Hvilke forestillingsbilleder giver du næring til? Og hvad ser du ske? 5. Krop Alting starter og slutter med kroppen. Der er masser af ting i dit liv, som din krop bare gør som er blevet til tavs kunnen. Det er vigtigt, at du lærer at mærke den. Du skal gøre den til medskaber af den vision, du har det, du ønsker at realisere. Praktiske kundskaber, som især har intuitionens karakter, lærer vi bedst i den situation, hvor de skal bruges. Man bliver en dygtig lærer ved at undervise og en kompetent coach ved at coache sig selv og andre. Donald Schön kalder det for at være en reflekterende praktiker. Refleksion og handling er afgørende nøgler til din vellykkede selvcoaching. Dit kropsskema er kroppens egen idé om, hvor dan den skal fungere; dens tavse kunnen som fx sikrer koordination af balance og bevægelser. Dit kropsbillede er din bevidste opfattelse af din krop. Tanken kan styre kroppen, men kroppen kan også styre tanken. Kropsbillede og kropsskema kan altså påvirke hinanden begge veje. Kroppen er med i de mentale processer. Forskerne kalder det for embodiet mind. Mentale følelser og kropslige følelser er to sider af samme sag. Men der er en dimension mere: Følelser er også kulturelt og socialt betingede. Krop, psyke og omverden er til fælles bedste for hinanden. Men gearskiftet til forandring befinder sig i kroppens handlinger. I coaching taler vi om en tilstand: Det handler om din indre forfatning i et givet øjeblik. Komponenterne i en tilstand er (1) Krop hvordan bruger du din krop?, (2) Focus hvad focuserer du på og hvad tror du på? Og (3) sprog hvordan lyder din indre og ydre dialog. Selvcoaching handler bl.a. om, hvordan du med din vilje kan ændre tilstandspyramiden fra en negativ tilstand til en positiv. Det er vigtigt at vide, at din krop rummer nøglen til at ændre din tilstand. Så: Handl! Brug din krop. Gør noget andet! Pandelappernes spejlneuroner afspejler vores omverden og lægger den ind i vores adfærd. Uden at tænke over det, tuner to hjerner, der vil hinanden, ind på samme frekvens. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 5 af 11 sider

6 Carol Dweck taler om to typer tankesæt: (1) det fikserede mindset og (2) det voksende mindset. Folk med et fikseret mindset vil ofte tro, at medfødte evner vægter mere end flid, hvorimod folk med et voksende mindset tænker omvendt. Eksperimenter med børn har vist, at de, der bliver rost for deres indsatser, klarer sig bedre, end de, der bliver rost for deres intelligens. Mindset sætter rammerne for, hvad der sker i vore hoveder, og dermed for, hvad vi udretter med vores krop. Det fikserede mindset fastholder os, mens det voksende mindset får os til at gro som mennesker 6. Succeser Når mennesker begynder at interessere sig for hinandens succesfulde oplevelser, pibler det frem med spørgsmål til stor glæde, motivation og selvanerkendelse. Men alligevel er vi som menneskehed inficeret af en anden epidemi: Vi giver hinanden gode råd. Vi er så vant til at give eller modtage gode råd, at vi Vi har som mennesker grundlæggende behov for selv at finde ud af tingene, og det ansvar skal man ikke fjerne. Måske bør gode råd kun gives på anfordring! En landsdækkende analyse viser, at halveringstiden for den viden, man tilegner sig på et MBA-studium, er omkring seks uger! Vi glemmer hurtigt, når vi lærer det på en uhensigtsmæssig måde. Det handler derfor om hele tiden at bygge bro mellem læringsmiljøet og anvendelsesmiljøet. Når du beslutter dig for noget, skal du tænke i: Brobygning overfor mening/læring. Hvad vil du gøre, hvornår, med hvem osv. Repetition gentag beslutningen for dig selv. Vær specifik og konkret. Aflastning - læg beslutningen ud af arbejdshukommelsen. Skriv den ned. Trigger vælg en trigger i dit anvendelsesmiljø som vil minde dig om beslutningen. Vores hjerne arbejder efter use it or loose it-princippet. Det vil sige, at det, vi bruger, bliver stærkere. Det vi ikke bruger, bliver svagere. Succesoplevelser huskes bedst, når man er glad. Man skal derfor fange en positiv følelse og gøre den til ledetråd, hvis man vil finde gamle succeshistorier. Sproget beskriver ikke virkeligheden. Sproget skaber den, skrev Ludwig Wittgenstein. De spørgsmål, vi stiller, åbner for én verden og lukker for en anden (Peter Lang). Indsigt sætter skub i hjernecellerne og giver bedre mulighed for at udnytte hjernens kapacitet. Men hvad sker der lige inden en aha-oplevelse? Umiddelbart før mennesker opnår indsigt, reflekterer de, og det øger mængden af hjernerytmer på alfa-niveau. Kounios har vist, at idéerne dukker op, når hjernen går i frigear. Når du skal træffe en beslutning, så indsaml information og glem det! Hav tillid til det hurtige, intuitive og ubevidste system. Fodr det med åbne, nysgerrige spørgsmål og vent på svaret. Det skal nok komme. Den gode coach hjælper focuspersonen med at tænke bedre i stedet for at fortælle vedkommende, hvad hun/han skal gøre. En måde at spille på tangenten succeser er at kigge på strukturen i det, du lykkes med. Udfyld fx sådan et skema: God/fremmende vane Hvilke mål fremmer den Hvornår startede vanen? Indre tale, der fastholder vanen den kl. 7:57 Søren Moldrup side 6 af 11 sider

7 En anden måde at spille på tangenten Successer er at kigge konsekvent efter det, der virker. Det, du giver opmærksomhed, giver du næring. Det, du giver næring, vokser. Og det, der vokser, bliver din virkelighed! 7. Værdier Dine værdier udgør kernen af, hvem du er, og hvad du gør. Uden dem ville du ikke være dig. Det er derfor nyttigt at kende sine kerneværdier. Men det er ikke altid let at identificere dem. Bogen har 7 øvelser, som kan hjælpe dig: 1. Vendepunkterne i et menneskes liv er der, hvor der er rykket på et værdi-, følelses- og handlemæssigt plan. 2. Højdepunkter er i modsætning til vendepunkter mere ekstatiske. Så hvad har været højdepunkterne i dit liv? Hvornår har du for alvor været i flow? 3. Frustrationer opstår, når dine værdier overskrides. Hvornår sker det? Hvad er i spil? 4. Komplimenter, som har gjort indtryk på dig, fortæller også, hvad du finder værdifuldt 5. Og hvilke værdier giver du videre til andre? 6. Hvad vil du, der skal være en del af den måde, du lever dit liv på? 7. Og endelig: Hvilke usynlige værdier har du? Hvad er det, der er så meget af dig, at du tager det for givet og slet ikke tænker over det? Værdier er en stabil overbevisning om at en bestemt adfærd er at foretrække frem for det modsatte. Værdier er ikke bare snak men er et udtryk for en adfærd, man værdsætter. På jobbet tror vi nogle gange, at vi taler om det samme, når vi har vedtaget et værdigrundlag. Men ofte har vi vidt forskellige opfattelser af værdiens adfærdsmæssige fordring. Så konkfliktpotentialet er stor, vis man alene holder sig til værdier som skål-tale-ord (som stort set alle kan blive enige om) og ikke får dem omsat i handling. Værdier er stabile men samtidig dynamiske. Dynamikken i dine værdier skyldes bl.a. det man kalder værdispændinger. For at kunne udforske dine værdispændinger, skal du vælge en konkret udfordring,s om du står over for og hvor du ikke har løsningen.endnu. Hvilke værdier finder du særlig vigtige? Find billeder og forestillinger, der kan genskabe dine oplevelser af værdierne levet ud i praksis Skriv værdierne ned og skriv ved siden af deres modsætning. Markér på en skala mellem værdi og modsætning hvad du især tænker om problemstillingen. Og beslut dig så for, hvad du konkret vil gøre. Når vi går fra værdi- til værdiklyngeniveuaet bliver vi på overskriftsniveau (og går altså ikke på adfærdsplan), men sætter flere værdi-ord sammen i en klynge, og kan på den måde indkredse og præcisere, hvad det er, vi mener. Det er muligt, at du hurtigt er klar over, at visse værdier er vigtigere for dig end andre. Men det kan også være, at du har svært ved at skelne. Så kan du arbejde med (1)salami-metoden, hvor du reducererer fra 15 værdier til 10 til 5 til. eller med (2) skaleringsmetoden, hvor du giver værdierne en karakter fra 1-10 efter hvor vigtig den pågældende værdi er for dig. Din personlige afvejning af holdninger og værdier er altid koblet op på afvejningens praktiske konsekvenser. Hjernens værdisystem er en brobygning mellem følelser og fornuft. Det er en dynamisk balance, som vibrerer mellem sikkerhed og usikkerhed. Værdispændingen opstår mellem de 2 hjernehalvdele; mellem amygdala og hippocampus og deres samspil med hjernens pandelapper. Højre hjernehalvdel afviser og får os til at trække os tilbage, mens venstre hjernehalvdel får os til at opsøge nysgerrigt. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 7 af 11 sider

8 8. Følelser Vi smitter hinanden. Ikke bare med forkølelse og influenza, men også med følelser. Vores følelsesmæssige stabilitet afhænger af vores forbindelser til andre mennesker. Smitten sker gennem en åben løkke i vores hjerne. Vi har en mellemmenneskelig radar, og jo stærkere vi er forbundet med en person rent følelsesmæssigt, jo stærkere er den gensidige påvirkning. Vi kan endog forandre hjertefunktion, soverytme, hormonniveau og immunforsvar i hinandens kroppe. Så stærk kan påvirkningen være. Følelser er en form for adfærd, en særlig måde at opleve og handle på og en særlig kvalitet ved vores kommunikation. Vi fødes med nogle få basale følelser: Vrede, afsky, frygt, glæde, tristhed og overraskelse. Gradvis lærer det lille barn af differentier sine følelser og det lærer at mærke efter fire steder: (1) personlig oplevelse af en følelse, (2) kropslig oplevelse af følelsen, (3) sproglig tolkning af følelsen og (4) social registrering af andres reaktion på ens følelse. Ændringer i ansigtsmuskulaturen påvirker vores sindstilstand, fordi musklerne danner et åbent kredsløb med hjernens følelsesfunktioner. Hjerneforskere ved i dag, at alle følelser er latent til stede hele tiden i et menneskes liv. Men dine følelser er i høj grad vanebetingede og følger bestemte skemaer. Det betyder, at du kan gøre noget ved det! Når vi reflekterer over vore tanker, kan vi få ryddet op i vores følelsesliv og omvendt kan vore positive følelser skabe gode tanker. Hvis vi vil! Vi fødes med én sikker forsvarsmekanisme, og det er frygten. Men den får med tiden mange sociale ansigtsudtryk som fx: fortrængning, projektion, rationalisering, intellektualisering, devaluering og benægtelse. Tænk lige over, hvornår du sidst har mødt disse forsvarsmekanismer i dig selv og i andre. At følelser i høj grad er et tankevalg bekræftes af bla. Kevin Ochsner, der har forsket i, hvordan følelser kan reguleres. Når noget ikke er, som det plejer at være, så råber amygdala vagt i gevær og indstiller din krop på kamp eller flugt. Adrenalin pumpes hårdt ud i musklerne, og de får kraft til at flytte sig. Det er nødvendigt og godt. Amygdala drager konklusioner langt hurtigere end vores tænkende hjerne og det er også godt for artens overlevelse. Hjernen er med andre ord udformet sådan, at følelserne kan få magt til at overtage styringen over os øjeblikkeligt. Men du kan reframe en situation fra farlig til fornøjelig. Du kan træne dig op i at mærke, hvornår amygdala er lige ved at blive aktiveret og vænne dig til at skifte focus. Det er i høj grad det, hjernebaseret selvcoaching kan gøre for dig. Amygdala fungerer også som et lager for følelsesmæssige erindringer og vaner.når du genkender de styrende principper i dine følelsesmæssige vaner, behøver du ikke længere at føle dig som et hjælpeløst offer for de samme, gamle reaktioner. Du kan blive bevidst og derefter begynde at handle anderledes. Der er en omvendt proportional sammenhæng mellem amygdala og hippocampus. Når den ene går ned, går den anden op. Hippocampus kan derfor bruges til at holde styr på hverdagens udfordringer indtil et vist punkt. Og du kan få hippocampus til at vokse ved at dyrke motion, spise sund kost, få en god nattesøvn eller meditere. Krop og følelser er altså tæt forbundne. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 8 af 11 sider

9 9. Mål Prøv at rejse frem i dit liv og kig tilbage. Hvilket liv vil du gerne kunne se tilbage på? Hvilken forskel gjorde netop du? Visionen er et billede på det, du vil skabe og realisere. Målene er de handlinger, som vil hjælpe dig til at realisere visionen. Nogle mennesker tænker meget i mål og for lidt i visioner. De er doers. Andre mennesker har det omvendt. De er dreamers. GROW er en af de mest benyttede coaching-modeller. Den byder på fire faser: (1) Goal, (2) Realities, (3) Options og (4) Will. At skabe forandring i dit liv (og trampe nye stier i hjernen) forudsætter, at du har en idé om, hjvor du gerne vil hen. Det kalder man i coaching-sproget for hen-imod-mål. Hvis du kun kender dig væk-framål, så bliver du konstant ved med at give energi til dét og styrke hjerneforbindelserne på dette område. Coats, Janoff-Bulman og Alpert har har fundet, at mennesker, der er tilbøjelige til at sætte væk-fra-mål har større tilbøjelighed til depression og mindre tendens til velvære. Når man forestiller sig et hen-imod-mål, så aktiverer man samtidig et beredskab for de handlinger, der skal opnå det. Det er vigtigt, at du gør dine mål så specifikke og tidsbaserede og at du skriver dem ned. Du skal træne dig i at finde dine successer og lære af dem. Og bruge din læring justeret ind efter den unikke situations krav. Kunne skifte spor. Og springe rammer. Stephen Covey taler om, at du skal gøre alting to gange: Først en mental skabelse oppe i dit hoved, og dernæst den fysiske skabelse. Hvis vi ikke tager et proaktivt ansvar for den mentale skabelse af det, vi gerne vil have til at ske i vort liv, så overlader vi definitionsretten til andre mennesker. Motivation er drivkraft, der kan fremme eller hæmme en handling. Mennesker har forskellige mønstre for motivation. Nogle har gjort sig meget afhængige af ydre motivation. Andre lytter mere til deres egen, indre oplevelse. Indre motivation hører hjemme i hjernens hurtige system. Ydre motivation findes i hjernens langsomme system. Thorndikes effektlov siger, at hvis en adfærd belønnes, øges sandsynligheden for, at den gentages. Klare mål muliggør en fejring. En fejring muliggør en belønning. Og belønning muliggør handling. Kognitivt set er motivation en sammensat størrelse: Initiativ er en igangsætter. Motivet målretter handlinger, som vedligeholdes lige så længe, der er gang i arbejdshukommelsen. Og handlingen bringes til afslutning enten fordi den er færdig eller fordi der mangler energi eller yderligere inspiration. Inden for coaching arbejder man med mål ved hjælp af de små skridts metode. Selv en rejse på tusinde mil begynder med et skridt! Tålmodighed og små skridt er en dyd i personlig udvikling. Din tænkning og forestillingsevne er afgørende for t nå dine mål. Og det bliver vigtigt, at du kan asssociere dig ind i oplevelsen af at have nået målet. Beslut dig for, hvordan du kan vide, at du har nået dit mål. Og husk, at de mest effektive målsætninger er formuleret i nutid. Mål kan gøre blind. Mål kan få dig til at focusere så stift og ivrigt på noget, at du afgrænser dig selv fra alt andet vigtigt. Målbevidsthed er sundt. Men målfanatisme er usundt! den kl. 7:57 Søren Moldrup side 9 af 11 sider

10 10. Selvcoachingens ABC Her er samlet en række pointer fra de foregående kapitler/tangenter: Tanker Din tænkning, før du løser en opgave, skal sigte lidt for højt, fordi din motivation øges, når du skal strække dig. Vær opmærksom på, hvornår du dømmer og vurderer Træn dig i at stille åbne spørgsmål og stil dem i en venlig, accepterende og nysgerrig tone Næste gang du tænker Jeg har et problem så stop op og spørg: Hvad er min drøm? Handl inden for din indflydelseszone og spild ikke tid med resten af din interessezone Perception Du skaber din egen virkelighed gennem det, du giver opmærksomhed måden du framer på Oplevelsen af muligheder er meget vigtig for dit velvære og dine præstationer Der er altid mange sider af en sag. Ikke bare to. Den side, du giver energi, vil vokse og blive mere sand for dig Hjernen er doven. Den går efter at bekræfte dine nuværende overbevisninger og udfordre input,s om ikke stemmer overens med dine nuværende overbevisninger Overbevisninger kan være hæmmende eller fremmende. Hvad er dine overbevisninger i forhold til den udfordring, du står over for? Din hjerne er formbar. Det er altid muligt at reframe. Forandring er altid mulig. Det første skridt tager du selv. Visioner Du har brug for en vision og visionære evner Overvej hele tiden, om du skal bruge hjernens langsomme, analytiske system eller det hurtige, intuitive. Det er vigtigt at optræne din evne til at spotte successer fra din fortid og bruge dem til at skabe succeser i din nutid og fremtid Husk, at opsænding i hjernen skal efterfølges af afspænding. Det baner vejen for det intuitive system. Idéerne slippes fri. Krop Din krop er med i alt, hvad du gør. Dit liv kræver, at du kan gå ind og ud af forskellige tilstande. En tilstand består af en helhed af (1) krop, (2) focus og (3) sprog. Du kan spejle dig i andre og lære godt ved at være sammen med nogen, der mestrer det, du gerne vil lære Har du et fikseret mindset eller et voksende mindset? Kan ting lade sig gøre, eller kan de ikke? Succeser Din hjerne arbejder efter use it or lose it -princippet Dine succesoplevelser rummer et kæmpe reservoir af tavs kunnen, erfaringer og visdom. Der er to vigtige principper for læring: Læring er (1) situationsafhængig og (2) læring skal være aktiv og varieret. Du kan styre din implementering ved at bruge dine visualiseringsevner. Indsigt er en form for reframing. Indsigterne dukker op, når du reflekterer for bagefter at lade hjernen slappe af. Idéerne dukker nemlig op, når di n hjerne går i frigear. Værdier Dine værdier udgør kernen af, hvem du er, og hvad du gør. Dine overbevisninger er det, der virker rigtigt, indlysende for dig. den kl. 7:57 Søren Moldrup side 10 af 11 sider

11 Følelser Vi smitter hinanden som mennesker Du udtrykker dine følelser, men dit kropssprog påvirker også dine følelser. Amygdala vækkes hurttig, når vi står over for nye situationer. Men du har nøglen til at regulere din amygdala. Din framing har betydning. Hippocampus er omvendt proportional med amygdala. Og hippocampus kan vokse gennem motion, sund kost, god søvn og meditation. Det gør amygdala mindre frygtsoim. Humor kan helbrede. Amygdala er som en pirat detn kan kapre dig. Hippocampus er redningsmanden. Din framing er afgørende for dine følelser. Mål Mål og vision er forskellige ting. Visionen er et billede af det, du vil skabe og realisere. Målene er de handlinger, som vil hjælpe dig til at realisere visionen Der er forskel på væk-fra-mål og hen-imod-mål. Du skal træne dig selv til at se dine henimod-mål : Du bliver, hvad du træner. Og du træner hele tiden. Din hjerne forstår ikke ordet: ikke. Et mål er en kobling af vision og handling Dine mål skal gøres SMARTE bla. Specifikke og tidsbaserede. Og du skal skrive dem ned. 11. Spil på tangenterne Så er det tid til, at du spiller på tangenterne. Din træning skal for alvor gå i gang. Du skal optræne din musikalitet og dit gehør din evne til at kombinere tangenterne og høre, hvordan det lyder. Du ved, at selvcoaching er en nuanceret samtale med dig selv på to planer: Samtaler i hjernens langsomme og hurtige system. Du har lært at respektere det hurtige systems ubevidste processer, fordi du har erkendt, at langt det meste af din tænkning er ubevidst. Og du har også lært at tænke i billeder og i ord og har opdaget de billeder bag ordene, som vi kalder for metaforer. Hjernens langsomme system tænker ekskluderende: En ting ad gangen. Hjernens hurtige system tænker inkluderende, og det betyder, at alle tangenterne er foldet ind i hinanden. Du handler, når d selvcoacher og din selvcoaching fører til handling i dit liv. Du kan med fordel gå efter at optræne din mindst optrænede evne (ydre eller indre) Bogen slutter med 5 cases, der illustrerer, hvordan man i konkrete situationer kan selv-coache SPM den kl. 7:57 Søren Moldrup side 11 af 11 sider

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Fup eller fakta Kjeld Fredens

Fup eller fakta Kjeld Fredens Fup eller fakta Kjeld Fredens Strategisk ledelse bygger på evnen til eksplicit at formulere strategier. Her værdsættes man for sin analytiske evner og strategiske intelligens. Implicit ledelse bygger på

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet?

Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND Hvordan skabes positiv opmærksomhed på arbejdsmiljøet? Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning The neuroleader Laurie Ellington

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra:

Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Her finder du Torben Wiese s præsentation fra: Yderligere information, foredrag, uddannelser nyhedsbreve, bøger m.m. finder du på: www.habitmanager.com www.brydvanen.dk Bryd vanerne, og bliv en bedre sælger

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Sælg med succes... Fra tanke til handling

Sælg med succes... Fra tanke til handling Sælg med succes... Fra tanke til handling Markedsføring Markedsføring virker... Hvorfor gør vi det vi gør - når vi ved det vi ved? Hvad betyder Mindset? De ubevidste strategier der styrer vores adfærd

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK

NFH MAJ 2013 DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK 30.04.2013 1 NFH DEN TRAUMATISEREDE PATIENT NÅR PSYKEN ER MODSPILLER MAJ 2013 ERHVERVSPSYKOLOG MICHAEL R. DANIELSEN MRD@PSYKIATRIFONDEN.DK PROGRAM Velkommen og ønsker? Om psykisk sårbarhed Det sårbare

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere