KIRKeBLADeT. Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid. FOR LøjT SOGn. Vinter 2012/ årgang nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKeBLADeT. Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid. FOR LøjT SOGn. Vinter 2012/13 34. årgang nr."

Transkript

1 Vinter 2012/ årgang nr. 1 KIRKeBLADeT FOR LøjT SOGn Foto: Marianne B. Steffensen Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid

2 Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt, hvilket altså betyder, at intet af det der bliver præsten betroet må fortælles videre til andre, heller ikke til andre præster eller til præstens familie. Dåb Har man fundet en søndag, hvor man vil holde barnedåb, ringer man til præsten for at lave en aftale. Samtidig aftales et møde i hjemmet eller præstegården, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra kommunen, inden det kan døbes. Til dåben skal der være mindst tre og højst fem faddere. De skal selv være døbt og være nået konfirmationsalderen. Vielse Når man har fundet en dag, hvor man vil holde bryllup, ringer man til præsten for at lave en aftale. Inden brylluppet kommer præsten på besøg for at tale om vielsen i kirken. Ritualet gennemgås og i fællesskab vælger man de salmer, der skal synges i kirken. Desuden vælger brudeparret to vidner til vielsen. Inden brylluppet skal man indhente en prøvelsesattest hos kommunen. Den må højst være fire måneder gammel på bryllupsdagen. Begravelse og bisættelse Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sædvanligvis kontaktes en bedemand, som ordner papirer og praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter præsten for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen. Inden den kirkelige handling kommer præsten på besøg. Her vælges salmer til højtideligheden. INDHOLD 2. juledag hører også med til julen 3 Løjttavlen i sin store sammenhæng 6 Den nye aftale 8 Find de gode lokale historier fra reformationstiden! 10 Løjt sogns Besøgstjeneste 2 år efter 11 Fælles juleaften i Konfirmandhuset 12 Kirkebogen 15 Gudstjenester 16 Sognepræst: Kevin Ocksen Asmussen, Løjt Nørregade 8, 6200 Aabenaa Træffes bedst: tirsdag - fredag Tlf , Bistandspræst (barselsvikar for Ann Bork Damsgaard) Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9, Øster Løgum 6230 Rødekro Tlf Menighedsrådets formand: Dorthe Holck, Barsmark Bygade 201, tlf , Kirkegårdsleder, kirketjener og kasserer: Leif Nissen, Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby, tlf , Kontor: Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag kl Privat: Kromai 78 Kirkegårdsmedhjælpere: Aase Diedrichen, tlf Anna Jensen Bertelsen, tlf Anette Carstensen, tlf Kirkeværge: Kirsten Svennesen, Skrevenstenvej 103, tlf , Organist: Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10, Løjt Kirkeby, tlf Kirkesanger: Kirstine Bjerregaard Hansen er på orlov. Vikarer: Birte Ilsøe Andersen, Ellen Margrethe Skøtt og Maia Norstved Skøtt Tysk frimenighedspræst: Frank Menke, tlf Kirkebladet: Kevin Ocksen Asmussen (ansvarshavende) Marianne Steffesen, Hans Erik Lock Løjt Sogns Menighedspleje v/ Marianne B. Steffensen Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby Tlf , mail: Besøgstjenesten: tlf Sognets hjemmeside: Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf ,

3 2. juledag hører også med til julen Af Kevin Ocksen Asmussen Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i diskussion med Stefanus. De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for Rådet, og de stillede med falske vidner, som sagde:»denne mand taler ustandselig imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige: Denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os.«da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad:»herre Jesus, 3

4 2. juledag hører også med til julen tag imod min ånd!«han faldt på knæ og råbte med høj røst:»herre, tilregn dem ikke denne synd!«og da han havde sagt dette, sov han hen. Epistlen på 2. juledag fra Apostlenes Gerninger Der er to måder at betragte mennesket på: Man kan se mennesket som et konkret, et virkeligt individ, noget enestående og uerstatteligt. Som et menneske, der har ansigt og bærer et navn. Eller man kan se mennesket som et tilfældigt menneske blandt andre mennesker, som en anonym talstørrelse. Som et tal på Augustus store folketællingsliste eller som et cpr-nummer i statens store database. Et godt eksempel på det første menneskesyn er begyndelsen af Martin Andersen Nexøs Ditte Menneskebarn. Romanen begynder med at panorere rundt i universet i en kosmisk betagelse af verdensrummet. Her findes milliarder af stjerner. Nogle brænder ud og dør, og nye fødes. Vi er oppe i de sublime højder. Det hele føles som noget mirakuløst og gådefuldt, men også som noget uendeligt betydningsfuldt. Den kosmiske fortælling ender med Dittes fødsel. Ditte er nok født på samfundets skyggeside som uægte barn af tjenestepigen Sørine, der ikke vil vide af hende. Men ikke desto mindre er hun noget enestående. Hun har ansigt og navn, der kan få et hjerte til at slå: Når et barn fødes, tændes et nyt lys. En stjerne måske, der skal brænde usædvanligt smukt. En stjerne, der vil vise sit eget lysskær. Et nyt væsen kysser jorden. Det aldrig sete bliver kød og blod. Intet menneske er en gentagelse af andre. Intet menneske skal nogen sinde gentages. Modsætningen til et hjerte, der begynder at slå på grund af et andet menneske, finder vi i én af Orson Welles film. Vi befinder os i efterkrigstidens Wien, der er plaget af varemangel, rationering og sortbørshandel. Hovedskikkelsen er en hensynsløs forbryder, der iskoldt udnytter det tørlagte medicinmarked ved at sælge virkningsløs fupmedicin til høje priser. I en berømt scene befinder han sig sammen med en anden person i pariserhjulet i Wiens forlystelsespark. Han ved godt, at han ikke er et af Vorherres bedste børn. Alligevel prøver han at skabe en vis forståelse for sine ugerninger. Da kabinen befinder sig på toppunktet af pariserhjulet, åbner han døren og peger ned mod jorden. Se på de små prikker, der bevæger sig dernede, siger han til sin ven. Skulle det virkelig betyde noget, om nogle af dem holdt op med at bevæge sig nej vel...?. De mennesker bar intet navn, de havde intet ansigt. I Martin Andersen Nexøs roman ser vi opad mod stjernehimlen. I Orson Welles film ser vi nedad mod en tilfældig hob af mennesker. Stjerner er noget, vi ser op til. Ubestemmeligt kryb er noget, vi ser ned på. Ophøjelse og fornedrelse. Det første perspektiv sætter mennesket fri. Det andet anskuer i yderste konsekvens mennesket fra bøddelens synsvinkel. Anden juledag slår disse to menneskesyn sig imod hinanden i et kæmpe rabalder, der ender med at Stefanus, den kristne martyr, mister livet. Han brød den onde fred, dén fred, der holder mennesker nede og ude og fratager dem navn og ansigt i en højeres sags tjeneste. Eller i en mindre sags tjene- 4

5 ste: snæversyn, smålighed, fordomsfuldhed. I julen får vi fra himlen bud om, hvordan vi skal betragte hinanden som mennesker. Gud har fortalt os det, ved selv at blive et menneske. Ved selv at få ansigt og navn. Jesus hedder han. Kristus. Igen og igen fortæller han os, ja det går som en rød tråd i alle hans lignelser, at mennesket kommer før loven. Kommer før systemet. Og moralen. Og sladderen og de elendige principper om anstændig opførsel. Der er menneskeværd til den fattige, til forbryderen på korset, til den prostituerede til alle der har mistet deres værd, fordi der var en pris at betale. Julenat lader Vorherre en rose skyde af den frosne jord. Alt dét, der fryser til i systemer og principper og god moral, det bryder han med, når han lader et lille menneske fødes som modtræk til denne verdens menneskesyn, der nemt kan fryse til is og blive koldt, når principper, moral, opførsel, smålighed og magt er det vigtigste. Glædelig jul! 5

6 Løjttavlen i sin store sammenhæng Jens Bruun, sognepræst i Løjt Fra allerførste færd som præst i Løjt blev jeg indfanget af kirkens senmiddelalderlige altertavle, ja man kan vel næsten sige, at den blev skæbne for mig. At stå foran dette kunstværk ved enhver gudstjeneste, begravelse eller vielse giver perspektiv, for tavlen er så mangfoldig i sin billedverden, i sin fortælling og forkyndelse, at den har noget at sige ind i enhver kirkelig og menneskelig sammenhæng. Den måtte jeg søge ind i og fortælle videre om, så allerede inden for den første måned af min tid i Løjt skrev jeg min første artikel om altertavlen til det nystartede kirkeblad. Jeg begyndte helt enkelt med at fortælle om apostelfigurerne i tavlens venstre, nordlige fløj. Derfra arbejdede jeg mig så i årenes løb dybere og dybere ind i dens fascinerende billedverden og gav mine fund og indsigter videre i talrige artikler i Kirkebladet, i Det gamle Løjt, i Haderslev Stiftsbog, i Sønderjysk Månedsskrift og andre steder; en del af det sammenfattet i min bog om Løjt Kirke (1997). 6

7 Også andre arbejdede i dybden med altertavlen; i 1983 udkom Poul Svenssons store værk om den, skrevet af nogle af landets fineste kendere af middelalderkunsten. Det gav faglig ballast til mig, og endnu mere fik jeg, da jeg året efter under en studieorlov med Løjttavlen som emne traf Sissel Plathe, kunsthistoriker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Vi var fælles om en dyb fascination af de middelalderlige altertavler. Og vi var fælles om et savn af en ordentlig oversigt over, hvad der findes af disse tavler i Danmark. Vi indledte et samarbejde, som har båret frugt nu i snart 30 år. Det første, vi tog fat på, var altertavlerne her i stiftet; jeg brugte ledige stunder på at køre rundt til kirkerne for at fotografere, måle op og beskrive tavlerne. Resultaterne blev løbende gjort frit tilgængelige på nettet (www.altertavler.dk), og i 2003 afsluttedes arbejdet med bogen Middelalderlige Altertavler i Haderslev Stift. Men det var jo så kun ét af landets ti stifter; virkelig værdi ville arbejdet naturligvis først få, når hele landet var dækket. Det gav mig noget at spekulere på, for det arbejde kunne jeg umuligt påtage mig samtidig med at være præst i et stort og arbejdsfyldt sogn. Som bekendt valgte jeg at gå på en tidlig pension for at kunne arbejde på fuld tid med det store projekt. Det kronedes i 2010 med udgivelsen af det store tobindsværk Danmarks Middelalderlige Altertavler. Med det var der skabt det nødvendige redskab til videre forskning og undersøgelser i et væsentligt kapitel af Danmarks kirkehistoriske, kunsthistoriske og kulturhistoriske arv. Men for mig var der stadig mange ubesvarede spørgsmål, især dette: Hvor stammer altertavlernes motiver fra, hvordan har de udviklet sig gennem tiden og hvordan har de fundet vej her til Danmark? I baghovedet havde jeg hele tiden altertavlen i Løjt Kirke som min store udfordring og inspiration. Jeg besluttede derfor at bruge dens hovedmotiv, den figurrige Golgatascene, der ses på første stand, som det motiv, jeg ville følge baglæns gennem tid og rum. For ikke kun at sidde med kunsthistoriske værker i mit arbejdsværelse søgte jeg ud. I første omgang til Rom, hvor det danske institut gæstfrit gav husly til Else og mig i en måned; året efter bragte os på tilsvarende vis til Athen; og endelig bevilgede Ny Carlsbergfondet støtte til et tre ugers studieophold i Venedig. Gennem disse spændende studier og rejser lykkedes det mig at følge Golgata-motivet fra Danmark gennem Tyskland, Italien og Grækenland helt til Mellemøsten og dermed i tid tilbage til de første kristne århundreder. Disse indsigter ville jeg gerne give videre. Jeg skrev to stykker derom. En mindre artikel, som bliver bragt i næste udgave af Det gamle Løjt det var jo her, det hele begyndte og en større som er kommet i bogform for et par måneder siden: Den Figurrige Golgatascene. En rejse gennem kristendommens kunsthistorie (Forlaget Hikuin). På Løjt kirkes hjemmeside er der et link til et interview i Kristeligt Dagblad med Jens Bruun om sin seneste bog. Der er også en henvisning til en anmeldelse af bogen i samme avis. 7

8 DEN NYE AFTALE NY NuDaNsK OVersætteLse af Det NYe testamente Af Kevin Ocksen Asmussen I forlængelse af en længere besindelse på gudstjenestelivet i Løjt, besluttede menighedsrådet I sensommeren at forsøge sig med bibellæsninger i højmessen fra en nyere dansk oversættelse af Det nye Testamente: Den nye Aftale. Menighedsrådet søgte om lov hos biskop Niels Henrik Arendt, og han gav tilladelse til en prøveperiode på ca. 3 måneder. Oprindeligt blev Det nye Testamente nedskrevet på græsk, i modsætning til Det gamle Testamente, der i sin tid blev forfattet på hebraisk. Siden reformationen i 1536 er der løbende udkommet nye oversættelser af Bibelen, som har skullet svare til det sprogbrug, der tales i øvrigt. Den seneste i autoriserede bibel-oversættelse er fra I 2007 udkom der imidlertid en ny oversættelse. Den er ikke autoriseret, dvs. hverken godkendt af biskopper eller majestæten. Oversættelsen er radikal i den forstand, at den udelukkende gør brug af et sprog, der er nudansk. Oversættelsen tager ikke hensyn til gamle ord, der kun bruges i kirkeligt regi, men som er udgået af det almindeligt talte sprog i Danmark. Således finder man ikke ordene barmhjertighed, synd, nåde og retfærdighed i oversættelsen, fordi man har ment, at de ord ikke bruges naturligt i Danmark mere. Det gælder også andre ord og vendinger. At sætte sit lys under en skæppe er blevet til at sætte sit lys under en krukke. At være salig er blevet til at være heldig. Dette fokus på oversættelsens entydige veneration for nu-dansk er for mig personligt en svaghed, da fx et ord som barmhjertighed sagtens giver mening i bibelsk sprogbrug uden at der nødven- digvis behøver at være en reference til nudansk sprogbrug. Jeg er betænkelig ved, at man ikke længere har de store og halvstore ord fra Bibelen med sig i bagagen, men at man først skal til at erobre dem, når forståelsen af teksterne sætter i gang. Man snyder sig selv for en sproglig mulighed. Der må gerne være en dybde i det bibelske sprog, som man ikke finder andre steder. Men det er selvsagt en balancegang, for dybden kan blive så uudgrundelig at sproget bliver uforståeligt. Oversættelsens ubetingede styrke er sætningsopbygningen, der svarer til et mere mundret dansk. Den autoriserede bibeloversættelse fra 1992 er sært knyttet til den græske måde at bygge sætninger op på, og det gør oversættelsen unødvendigt knudret. Især når det gælder brevene fra Paulus, der læses i højmessens 1. del (epistellæsning). Der er således både styrker og svagheder ved den nye oversættelse. Den er bedre forståelig, men måske også lettere at misforstå, når ord fra nudansk ikke kan dække de gamle ords betydning helt og godt nok. Alt dét skal vi have en samtale om i menighedsrådet, hvorefter vi evaluerer til biskoppen. Skulle der være nogle i sognet, der har en mening om sagen, er man velkommen til at henvende sig enten til sognepræsten eller menighedsrådet. 8

9 FReDSVALG I Løjt sogn I forbindelse med årets menighedsrådsvalg bliver der i Løjt sogn ikke tale om kampvalg, hvor sognets folkekirkemedlemmer skal til stemmeurnerne. Da der kun er indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget bliver der tale om fredsvalg (aftalevalg). I næste nummer af kirkebladet præsenteres det nye menighedsråd samt dets konstituering. Simon Kvamm: Det er jo Gud, for helvede! Jeg ved ikke, om jeg har haft behov for at finde Gud, men jeg føler bare, at der er en Gud, og det har jeg altid troet på. Det, jeg har haft behov for at sige, og som folk er så bange for at sige, er ja, jeg tror på Gud. Og det er da en overvindelse at sige, for hver gang jeg siger det, er det som at sætte sig selv ud på en planke, hvor man er til fare for at blive set på som en, der er lidt barnlig og uselvstændig. For rationelt set kan du godt se, at der ikke er en Gud, for hvorfor var der så et holocaust, og er Gud så sådan en mand med hvidt skæg, der sidder oppe i himlen? Men jo mere jeg tænker over det, jo mere barnligt synes jeg, det er at spørge på den måde. For hvis en ikke troende forestiller sig, at det at tro på noget er lig med at tro på en julemand oppe i himlen, så kan man lige så godt stoppe med at snakke der. Der er rigtig mange, der siger, at de tror på noget større mellem himmel og jord, men det synes jeg er noget fis, for det er jo Gud for helvede altså, hold nu op! Det handler om at fatte, at vi som mennesker ikke er øverste autoritet og at vi hverken kan eller skal fatte alting. Uddrag fra en artikel i tidsskriftet GAFFA. Journalist: Lars Löbner Jeppesen. Foto: Morten Rygaard GÅ MED! Årets første gåtur finder sted Søndag, den 10. februar 2013 kl. 15:00 fra Konfirmandhuset. Det er i nærheden af kyndelmisse, årets koldeste tid, så vi regner med at varme os på lidt drikkeligt efterfølgende. Alle er hjerteligt velkomne til at følges med os. Kirsten Rasmussen og Marianne Steffensen 9

10 Opfordring fra biskop niels Henrik Arendt: find De gode LOKaLe HIstOrIer fra reformationstiden! Af Niels Henrik Arendt, biskop I 2017 fejrer alle lutherske kirker i verden også den danske folkekirke 500-året for reformationen. Da vil det være 500 år siden, Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Haderslev spillede en særlig rolle i begivenhederne dengang, da reformationen her blev gennemført 10 år før end i det øvrige Danmark. Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet, at en af måderne, hvorpå 500-året skal fejres her, skal være gennem fremdragelse af så mange lokale historier som muligt. Mange kirker i stiftet har en præstetavle, hvor det første navn er den første præst efter reformationen. Jeg vil gerne opfordre menighedsråd, lokalhistorikere, skoleklasser og andre interesserede til at prøve at finde ud af, om der er en historie at fortælle ud over præstenavnet. Det er der mange steder: I Vonsbæk fik den allerførste lutherske præst i Danmark kaldsbrevi 1525 fra Hertug Christian (den senere reformationskonge). Det var faktisk den lokale katolske præst, der efter 11 år i sognet nu blev luthersk sognepræst. I Rinkenæs sendte man allerede i 1521 to unge mænd til Wittenberg, samme år, hvor Luther var på rigsdagen i Worms. I Bjert, Bevtoft og Hammelev fik man lutherske provster i I Enderupskov (nu Gram sogn) nedlagdes Skt. Tøgers kirke, fordi præsten nægtede at gå over til den lutherske tro; senere blev den nedrevet. I Aabenraa ansatte man en af de allerførste kirkesangere (i stedet for de katolske præstesangere, marianerne ) til at synge de lutherske salmer. I Vejle Sankt Nicolai skænkede præstens kone ca. 40 år efter reformationen kirken portrætter af Luther og Melanchton. SÅDAN vil der også mange andre steder være kortere eller længere historier at fortælle. Historierne kan sendes til Haderslev Stift eller til jubilæumsudvalgets sekretær, sognepræst Christa Hansen, De vil løbende blive publiceret. Indkommer der materiale nok, er der basis for udsendelse af et lille skrift. 10

11 Løjt sogns Besøgstjeneste 2 år efter Af Marianne Bork Steffensen Besøgstjenesten har nu eksisteret i 2 år, og vi er for tiden 5 aktive besøgsvennepar. Fælles for de 5 vennepar er, at snakken går livligt omkring løst og fast alt imens der drikkes kaffe/the. Nogle går tur sammen, evt. på indkøb, nogle læser ugeavisen sammen eller der læses op af en bog. Nogle har håndarbejde som fælles interesse, andre litteratur og rejser. Mulighederne er næsten uanede, og er op til de enkelte vennepar. Venskabet og besøgene er et glædeligt lyspunkt i besøgsvennernes hverdag. De fleste mødes en gang i ugen. Jeg tror, de fleste besøgsvennepar har deres helt egen form for fortrolighed. Nogle gange er det jo noget lettere at dele tanker med én, som man ikke har helt nære relationer med. Én man kan stole på og har tillid til. I hvert fald ved jeg, at der mange steder snakkes om døden, oplevelser fra et langt liv, svære familierelationer og hvad der ellers presser sig på af emner og problemer, der sjældent snakkes højt om med andre. Som koordinator sammensætter jeg besøgsvenneparrene, og jeg forsøger efterfølgende at holde fingeren på pulsen. Jeg taler med og støtter såvel besøgsværten som besøgsvennen. I den sammenhæng gør jeg brug af min viden som sygeplejerske fra psykiatrien og hjemmeplejen. Menighedsrådet er medlem af Samvirkende Menighedsplejer, hvor vi har mulighed for kursus og konsulentbistand. Har du lyst (eller kender én der har lyst) til at få besøg eller være besøgsven, så henvend dig gerne til mig. Tænd glæde Glæden er som et lys. Tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv. Carit Etlar Nyt fra Læsekredsen Læsekredsen er godt i gang I oktober læste deltagerne Christina Hesselholdts I familiens skød, og i november og december læste vi to danske klassikere: Kongens fald af Johannes V. Jensen og Ved vejen af Herman Bang. I det nye år skal vi læse endnu en dansk klassiker, nemlig St. St. Blichers Brudstykker fra en landsbydegns dagbog. Derefter læser vi Linn Ullmanns Det dyrebare inden vi slutter sæsonen i marts med at læse Løjt-forfatteren Marcus Lauesens Mor. Har man lyst til at deltage er det stadig muligt at tilmelde sig. Man behøver ikke at læse alle bøger og komme hver gang. Tilmelding til sognepræsten på tlf eller mail: 11

12 Adventsfest Sammen med Løjt sogns Pensionistforening inviterer menighedsrådet til adventsfest i Konfirmandhuset Torsdag, d. 6. december kl. 14 Ved kaffebordet vil organisten og præsten stemme sindet til den forestående højtid med julesang og historiefortælling. Tilmelding til Pensionistforeningen FÆLLeS juleaften I KONfIrmaNDHuset Sidste år havde vi en dejlig og hyggelig juleaften i Konfirmandhuset. Igen i år vil vi lave en rigtig varm og traditionsrig juleaften for dem, der vil fejre julen sammen med andre. Der vil blive serveret andesteg med det hele, og naturligvis ris a l amande med mandel. Vi synger julesalmer, går om juletræet og hører juleevangeliet. Nogle spil og gode historier bliver der også plads til. Alle er velkomne! Tid: Julefesten begynder kl og slutter senest kl Pris: Voksne 135 kr., børn 50 kr. Betales samme aften. Tilmelding: Senest fredag, d. 14. december til sognepræst, Kevin O. Asmussen, tlf Menighedsrådet i Løjt LøjT SOGnS julekoncert Mandag d. 3. december 2012 indbyder menighedsrådet til den traditionsrige julekoncert i Løjt kirke kl. 19:30. Advents- og julemusik, instrumentalt og vokalt. Koncerten er for alle i sognet. Der er gratis adgang som altid til kirkens arrangementer. 12

13 LøjT LAnDS FOReDRAGS- RÆKKe FORÅR LorenZ P. CHriSTenSen SønDerJYSK HUMor Tirsdag, den 22. januar kl. 19:30 Entré kr. 100,- nis-edwin LiST-PeTerSen AT LeVe i MinDreTALLeT i GrÆnSeLAnDeT SeT MeD en HJeMMeTYSK BiBLioTeKS- DireKTørS øjne Onsdag, den 20. februar kl. 19:30 Entré kr. 100,- JAn SVArrer DeT HUMoriSTiSKe LiV Onsdag, den 10. april kl. 19:30 Entré kr. 100,- Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op. Kaffe med småkager er inkluderet i prisen. 13

14 Aabenraa Kirkehøjskole FORår 2013 Lørdag den 26. januar: Søren Kierkegaard kort og godt. Seminarielektor Henrik Bækgaard, Haderslev For Kierkegaard var det livet om at gøre, når han tænkte, skrev og levede. Foredraget vil derfor gå på jagt efter livet i Kierkegaards univers og ridser nogle af hans centrale overvejelser op. F.eks. om mennesket og dets muligheder, kærligheden og dens gerninger, fortvivlelsen og dens former, Gud og hans væsen, tiden og evigheden krydret med stort og småt fra hans liv. Lørdag den 23. februar: At blive bevæget af kærlighedens appel Mag. art i sammenlignende litteratur Monica Papazu, Aarhus Med udgangspunkt i Kierkegaards hovedværk Kjerlighedens Gjerninger fokuserer foredraget på, hvad det betyder at møde og elske sin næste. Lørdag den 16. marts: At forføre til tavshed. Hovedtema og metode hos Søren Kierkegaard Mag. art. i litteraturhistorie & cand. theol. Anders Thyrring Andersen I de senere års Kierkegaard-forskning har to dominerende retninger placeret sig som modsætninger til hinanden: en forståelse af Kierkegaard som en forfatter, hvis mål var en (gen)kristning af læserne, og en forståelse af Kierkegaard som en forfatter, hvis interesse var selve det æstetiske, sproglige arbejde. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke dette modsætningsforhold beror på en misforståelse af såvel Kierkegaards intention som hans metode, idet man overser betydningen af forfatterskabets dialektiske måde at meddele sig på. En dialektik, der bl.a. ytrer sig i at anvende æstetik som en forførelse til at nå hinsides det æstetiske, nemlig til en tavshed i kristentroen. Foredraget forsøger på denne baggrund at give en indføring i Kierkegaards forfatterskab og tænkning. Møderne finder som altid sted i Havsteen-stuen ved Skt. Jørgens kirke; Kirkebakken 21, Aabenraa. Ankomst kl. 10:00 Foredrag kl. 10:20-12:00 Frokost kl. 12:00-13:00 Drøftelse kl. 13:00 Afslutning ca. kl. 14:00 Pris for kaffe, foredrag og frokost er kr. 75,- pr. gang. Beløbet opkræves på mødet. Øl og vand kan købes. Tilmelding, der nødvendig foretages senest torsdagen forinden til: Aabenraa sogns fælleskontor man-tors 9-15, fre 9-13 eller pr. mail til eller 14

15 Kirkebogen Døbte Agnes Marie Dyg Pedersen Mads Grau Dabelsteen Emma Jessen Sofie Amalie Nielsen Sigurd Christian Guldbrandt Ensted Frederik Pårsgård Johansen Eskil Andreas Nissen Johannsen Johannes Staugaard Boisen Cilia Demant Martinussen Jonas Christensen Magnus Viktor Brenneke Thomsen Freja Maria Stockmann Bruns Caroline Junker Tæstensen Louie Hinze Kristensen Augusta From Levring Selma Berg Gravengaard Aksel Riess Møller Nanna Gravlund-Evers Bastian Nian Christensen Viede Judith Annette Johansen og Franz Pius Gruber Heidi Broberg Lassen og Jesper Schou Gaby Scheel og Keld Knudsen Tine Inkeri Fabricius og Robert Leslie Olsen Annie Kjeldsen og Kenneth Strunge Nielsen Kirkelig velsignelse Camilla Rasch Svennesen og Jakob Reuter Svennesen Rikke Brenneke Frederiksen og Benjamin Thomsen Døde Kjerstine Jorine Lauritzen Henrik Dapayo Schütt Johannes Heinrich Bohsen Elna Hansine Hansen Lars Martin Rydhard Peter Hans Schmidt Bettina Meisner Holdt Anne-Marie Juhl Kirkekaffe efter gudstjenesten Der inviteres til kirkekaffe efter gudstjenesten i Konfirmandhuset på disse søndage, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og et stykke kage: Søndag, d. 2. december Tirsdag, d. 1. januar Søndag, d. 27. januar Søndag, d. 24. februar Alle er hjerteligt inviterede! 15

16 Gudstjenester December Søndag, d. 2. december kl s. i advent Matt. 21,1-9 Kirkekaffe Søndag, d. 9. december kl. 17 (Bundgaard) 2. s. i advent Luk 21,25-36 Søndag, d. 16. december kl s. i advent Matt. 11,2-10 Søndag, d. 23. december kl s. i advent Joh 1,19-28 Mandag, d. 24. december kl og Juleaften Luk 2, 1-14 Kollekt: Børnesagens fællesråd Tirsdag, d. 25. december kl. 10 Juledag Luk 2,1-14 Onsdag, d. 26. december kl. 9 (Bundgaard) Anden juledag Matt. 23,34-39 Søndag, d. 30. december kl. 10 Julesøndag Luk. 2,25-40 Januar Tirsdag, d. 1. januar kl. 16 Nytårsdag Luk 2,21 Kollekt: Det danske Bibelselskab Kransekage og champagne Søndag, d. 6. januar kl. 10 Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12 Søndag, d. 13. januar kl. 17 (Bundgaard) 1. s.e.helligtrekonger Luk. 2,41-52 eller Mark. 10,13-16 Søndag, d. 20. januar kl. 10 Sidste s.e.helligtrekonger Matt. 17,1-9 Søndag, d. 27. januar kl. 10 Septuagesima Matt. 20,1-16 Kirkekaffe Februar Søndag, d. 3. februar kl. 10 Seksagesima Mark 4,1-20 Søndag, d. 10. februar kl. 17 (Bundgaard) Fastelavn Matt. 3,13-17 Søndag, d. 17. februar kl s. i fasten Matt.4,1-11 Søndag, d. 24. februar kl s. i fasten Matt. 15,21-28 Kirkekaffe Marts Søndag, d. 3. marts kl s. i fasten Luk. 11,14-28 Anne Bundgaard Hansen varetager de kirkelige handlinger i uge 49, 2, 6 Kevin Ocksen Asmussen har ferie i uge 2 Andagter på Kirketoftens ældrecenter Mandag, d. 24. december kl Tirsdag, d. 22. januar kl (Bundgaard) Tirsdag, d. 26. februar kl (Altergang) Tyske gudstjenester Søndag, d. 9. december kl. 10 Mandag, d. 24. december kl. 14 Søndag, d. 13. januar kl. 10 Søndag, d. 10. februar kl. 10

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2014 nr. 4 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere