13. årgang nr. 1- december januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008"

Transkript

1 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december januar 2008

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset. Det sker mandag d. 21. januar 2008 klokken 19:00 i Forsamlingshuset. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk NB - sidste dato for aflevering af stof til februar/marts udgaven er MANDAG den 7. januar Marsk & Muld kan også ses på Generalforsamling i Farup Ungdomsklub Afholdes onsdag d. 20. februar 2008 på Farup skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med generalforsamlingen laver vi noget sjov for forældrene. Se mere på Hilsen bestyrelsen Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og efter en kort pause går vi videre til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og F.S.B.G. s bestyrelser. Juletræsfest søndag d. 9. december kl Traditionen tro afholdes der juletræsfest i Farup Forsamlingshus. Dette vil finde sted søndag d. 9. december kl Der vil være mulighed for at købe sodavand, kaffe, the og æbleskiver. Pris: 25 kr for voksne, børn gratis. Tilmelding senest 3. dec. hos Laila tlf slikposer til 15 kr. bestilles ved tilmelding. Hilsen Bestyrelsen 2 FARUP SOGNEBLAD

3 ØV ØV ØV DESVÆRRE TABTE VI KAMPEN OM FARUP SKOLE Esbjerg Byråd har netop besluttet at lukke Farup Skole med udgangen af dette skoleår. I de seneste uger har vi svinget mellem mismod og håb. Det sidste håb blev slukket efter en meget lang debat på byrådsmødet i dag den 19. november. Kampen har vist, at beslutninger, der syntes endegyldige alligevel kan rokkes, og at politikere alligevel kan være modtagelige for gode argumenter. Desværre var det ikke nok. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der på forskellig måde har lagt kræfter og energi i at arrangere borgermøder og politikermøder, tak til alle der Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. har bidraget med læserbreve og lign. i aviserne. Tak til alle, der har indsendt høringssvar og til alle sponsorer til DVD'en om Farup Skole. Og tak til alle, der har deltaget i borgermøder og i demonstrationen foran rådhuset i Esbjerg. Tak for at I alle har medvirket til at holde fokus rettet mod den politiske beslutning og ikke gøre en fremtid på Valdemarskolen til et skræmmebillede for vores børn. Nu begynder arbejdet for skabe de bedste forhold for vores børn i den kommende skole. På dialogkredsen vegne Lillin Villadsen Fællesspisning i forsamlingshuset Onsdag d. 9. januar kl er der fællesspisning i forsamlingshuset. Denne gang regner vi med, at få lov til at afholde arrangementet uden utidig indblanding ovenfra... Maden bliver fremtryllet af en gruppe Hillerup-kvinder, og den er tilpasset såvel unge som ældre ganer. Vel mødt til alle! Tilmelding senest søndag d. 6. januar på tlf (Dorte) el (Alma) Hobby udstilling i Farup Forsamlingshus. Søndag den 16 marts 2008 fra kl Der er stadig få ledige pladser, så skulle der være nogen der er interesseret i at deltage, så kontakt Tove A. Vejrup Farup Kirkevej 5 på tlf for yderligere information eller på mail hurtigst muligt. Søger du nye udfordinger??? Ved kommende generalforsamling vil du endelig have mulighed for at melde dig til den nye bestyrelse. Vi arrangerer mange gode arrangementer for alle i sognet. Så ønsker du der skal arrangeres det ene eller andet, så er det nu du har muligheden. Kontakt Mogens for mere info på tlf Hilsen Farup Forsamlingshus' bestyrelse FARUP SOGNEBLAD 3

4 Fodbold i 2007 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Jeg vil i det følgende kort fortælle om, hvordan fodbolden her i sognet er forløbet i det år, der nu går på hæld. Eftersom jeg tidligere på året har gjort status over foråret, så vil jeg her primært beskæftige mig med, hvad der er sket siden sommerpausen. tilfældet, og i øvrigt er en stor del af holdets spillere faktisk uden-sogns-spillere. Her kan man så sige, at Farup da følger den internationale trend, hvor man jo fra tid til anden ser fx engelske og tyske hold stille til kamp uden en eneste spiller af hhv. engelsk eller tysk oprindelse. Inden jeg går i gang med det væsentlige, så vil jeg beklage indlæggets manglende aktualitet. At skrive om noget i oktober, som tog sin afslutning i september, og hvor det skrevne kan først kan læses i december, ja det får mig altså til at spørge om Guttenberg har levet forgæves, samtidig med at jeg får associationer til munkene, der i "Rosens Navn" sidder og skriver bibler af. Og så til det væsentlige, og lad os starte med de yngste først. Her fortæller Michael Julius, der sammen med Palle O. Tækker stod for træningen af poder og mikroputter, at man fortsatte træningen til midt i september, og at man fik et par nye spillere blandt de yngste. Man deltog ikke i stævner i efteråret, men man var selvfølgelig repræsenteret ved landsbyfesten, hvor de ældste af børnene spillede mod et par hold fra Øster Vedsted (et hold ad gangen, underforstået). De yngste var i kamp mod et hold bestående af mødre, og her skal resultatet da lige nævnes, idet det blev en sejr til de små. M.h.t. old-boys, så var efteråret resultatmæssigt en tynd kop te, idet man måtte lade sig nøje med et point, og hvad værre er, ja så måtte man melde afbud til en kamp, da man ikke kunne stille hold. Henrik Villadsen, der har stået for old-boys-holdet i år, fortæller, at det ganske ofte har været svært at stille hold, og en enkelt gang lod det sig altså ikke gøre; trist. Havde det så bare skyldtes, at spillerne havde valgt at prioritere mødet om den måske forestående lukning af Farup Skole (som fandt sted samtidig med den pågældende kamp) højere end fodbold, så havde der da i det mindste været et ædelt motiv til forfaldet, men det var vist heller ikke En anden nævneværdig begivenhed fra efteråret var, at man måtte flytte en hjemmekamp fra Farup Arena til banerne ved Ribe Fritidscenter, hvilket skyldtes, at vi jo ikke har lysanlæg herude. Det har jeg så tænkt mig at spørge Esbjerg Kommune, om vi ikke kan få (hvis jeg kan få bestyrelsens opbakning), for når man tænker på, hvad der er delt ud af økonomiske midler til ting og sager inde i den store by, ja så bør vi da i det mindste kunne få et lysanlæg. Man kan så mene, at behovet er begrænset, men når de skal have så mange ting, så vil vi da også have noget. Og hvis vi ikke får det, så spørger jeg bare næstformanden i Ribe Handelsstandsforening om ikke han sammen med sin trojka kan være lidt tudefjæs på vores vegne; de har jo en vis erfaring. Slutteligt noget positivt - i alle tilfælde set fra mit synspunkt -, og det er, at jeg har erfaret, at der er udbredt utilfredshed med den traditionsrige "landskamp" til landsbyfesten mellem Farup og Hillerup. I min vildfarelse gik jeg rundt og troede, at folk påskønnede denne kamp, hvis seriøsitet eller rettere mangel på samme er en hån mod noget så vigtigt som fodbold. Nu kan jeg så med glæde konstatere, at jeg ikke er alene med den opfattelse, at der skal andre bolde på suppen, så det satser jeg på, at der vil være til næste landsbyfest. Til allersidst naturligvis en tak til de mange, der på en eller anden måde har bidraget til, at der kan spilles fodbold her i Farup. Sidste år lykkedes det mig at glemme én, da jeg skrev, hvem der havde bidraget. Så derfor, ingen nævnt ingen glemt. Kristian Kyndi Farup SB&G 4 FARUP SOGNEBLAD

5 Farup Kirkevej Ribe Tlf De første sponsorer er klar! Forsamlingshusets økonomigruppe har nu lavet en optælling over borgere i sognet, som har tilkendegivet at være villige til at støtte husets økonomi, ved erhvervelse af et lånebevis på kr ,- Dags dato er antallet af beredvillige medborgere 44, hvoraf flere har udtalt, at være interesseret i køb af mere end ét bevis. Dette betyder at det vil være muligt, at rejse omkring kr ,- gennem lånebevisinitiativet. Derfor en stor tak for interessen til de 44 borgere.!!!! Siden mødet i februar, hvor den samlede gæld var omkring kr , er der sket en reduktion i gælden, dels som følge af aktiviteterne i forbindelse med Landsbyfest og Irsk aften, men primært fordi den sidste sum, som hidrører fra afviklingen af Farup Brugs, er kommet i kassen. Beløbet fra brugsen udgør ca. kr , som nu sammen med pengene fra de afviklede aktiviteter, har bragt gælden ned på lidt under kr Det har hele tiden været økonomigruppens hensigt, at afvikle hele gælden fuldstændigt, således at Forsamlingshusets driftsbudget ikke skulle belastes af en renteudgift. Flere personer har imidlertid anført, at alle forretninger har gældsposter. Dette er naturligvis rigtigt, men hvis forretningen skal være sund, skal en forrentning af gæld kunne dækkes gennem de løbende driftsindtægter. De eneste driftsindtægter der findes i forbindelse med drift af forsamlingshuset, er lejeindtægter. Når driftsudgifter til lys, varme og rengøring er afholdt skal resten af driftsindtægten kunne dække forrentningen af gælden, således at det kun er alm. vedligehold og nye initiativer, der skal skaffes midler til gennem frivilligt arbejde. Hvem har frivilligt lyst til at arbejde gratis for at kunne betale renter til en bank???????? Køb og salg på www. farupsogn.dk Hvorvidt tilsagnet fra de 44 borgere er nok til at kunne skabe en sund driftsøkonomi, vil økonomigruppen vurdere. De 44 borgere vil blive informeret om resultatet af vurderingen, herunder om det bliver aktuelt at gøre brug af deres positive tilsagn om hjælp til Forsamlingshuset. Da det stadigt er muligt, at give tilsagn om køb af lånebeviser, kan vi håbe at flere melder sig, enten ved at skrive sig på listen i Forsamlingshuset, eller ved at kontakte medlemmer af Forsamlingshusets bestyrelse eller medlemmer af økonomigruppen. Giv tid så skal det nok lykkes. Økonomigruppen Nyt fra forsamlingshuset: Lørdag d. 27. oktober var der liv og glade dage i forsamlingshuset. Bestyrelsen havde linet up til Irsk Aften, med en gang mad, irske øl (for få, viste det sig hen på aftenen) og Irish coffee m.m. Vi var spændte - dels på aftenens forløb, dels på, om det nye, akkustikfremmende system, som formand Mogens, i samarbejde med Klaus Feddersen, Egon Kulmbach og Jesper Tellund, ved ihærdig indsats havde fået færdigt, virkede efter hensigten... Tilslutningen til arrangementet havde på forhånd været overvældende, og på selve aftenen var det dejligt at se, at det var folk fra nær og fjern, unge som ældre, der havde valgt at tilbringe en lørdag aften i selskab med hinanden og Tom Donovan - vel vidende, at Tom altid er værd at ofre en lidt tid på! Og ingen gik, så vidt vides, skuffede fra forsamlingshuset den aften. Vi havde det hyggeligt og vi havde det sjovt! Tom spillede op til sit bedste og krydrede programmet med små anekdoter og vittigheder (ikke alle var for sarte sjæle). Han var i god kontakt med sit publikum - ikke mindst sine unge fans, som kunne synge med på mange af sangene! Da Tom sluttede sin del af aftenen af med sangen Loch Lomond modtog han efterfølgende stående applaus. Vi var tilfredse - og jeg skal hilse fra Tom og sige, at han også var vældig tilfreds med os! Og lydisoleringen stod distancen... Alma Clausen fotos: Trine og Mikkel Brander, se næste side FARUP SOGNEBLAD 5

6 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Allehelgens arrangementet d. 2. November Du som har tændt millioner af stjerner - det var den aftensalme, vi sluttede af med i kirken hin fredag aften i november. Men stjernerne var med os hele aftenen, i det fantastiske vejr, vi igen i år var begunstiget med til Allehelgen-arrangementet. At stå under åben himmel, i mørke (næsten) og snitte græskarhoveder - det er en helt speciel oplevelse! Mørket gør i det hele taget sit til, at man kommer i en ganske speciel stemning, at man lader sig rive med - f.eks. skete der det for to grandvoksne kvinder, at de i den grad lod sig forskrække af de unge mennesker i Kirkelunden. Heldigvis reddede Esther Jørgensen dem! Dette fortæller lidt om den ildhu, der fra ungdomsklubbens side var lagt i ghostwalken - alt virkede meget autentisk, ikke minds kostumerne. Vel indendøre igen, faldt gemytterne til ro over en Irsk aften i forsamlingshuset kop kaffe og al den kage, hjertet kunne begære. Men det varede kun kort. Snart diskede Kurt Juul op med tre små fortællinger, om hvilke han på forhånd lovede, at: den anden historie ville være uhyggeliger end den først, og den tredie uhyggeligere end den anden! Og det holdt stik. Kurt Juul havde os alle i sin hule hånd - selv de mindre børn lyttede, og det i en grad, så at man ville have kunnet høre en knappenål falde til gulvet! Som sagt, sluttede aftenen af i kirken, med sang og ord om den danske, lutherske Allehelgentradition: at vi mindes vore egne, personlige helgener - dem,der er døde - ved at tænde et lys for dem. Og levende lys var der overalt i kirken. Udenfor lyste alle græskarhovederne op. Selv om de oprindelig - efter keltisk skik - var tænkt som uhyggelige, synes jeg nu nærmest vores var det modsatte: ualmindelig, uhyggelig hyggelige! Tak til alle, der var med til at bringe Allehelgensarrangementet et skridt nærmere det, at blive en tradition! På Q-gruppens vegne Alma Clausen 6 FARUP SOGNEBLAD

7 Der er også plads til dig på www. farupsogn.dk Farup skole i domkirken i forbindelse med Rams salmesangsprojekt november Der blev sunget : Op, al den ting.. Nu bede vi den Helligånd Herre Gud, dit dyre navn og ære Vor Gud han er så fast en borg Når jeg er træt og trist.uberørt af byens travlhed.. Sidstnævnte var absolut favoritsalmen - det kunne høres!!!!! Farup og Ribe konfirmander på tur til Esbjerg d. 21. november Her efter et besøg i den katolske kirke, Sankt Nicolaj. FARUP SOGNEBLAD 7

8 GUDSTJENESTER 8 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Kirkesiden December søndag d s.i advent kl Kirkeåret synges ind. Konfirmander medvirker søndag d s.i advent kl søndag d s.i advent kl Lucia/ julesalmer/ kirkekaffe* søndag d s.i advent der henvises til Sct. Catharinæ kl JBH juleaften d. 24. kl juledag d. 25. kl juledag d. 26. der henvises til Sct. Catharinæ kl JBH julesøndag d. 30. kl I december måned holdes der adventsaftensang i Sct. Catharinæ kirke de tre onsdage før jul. Det er kl. 17,00, hvor der er stille musik, læsninger og salmesang. Aftensangen varer omkring 30 min, onsdagene d og 19. dec. Januar nytårsdag d. 1. kl Indsamling Bibelselskabet søndag d. 6. Helligtrekongerssøndag Joh. 8,12-20 kl søndag d. 13. s.s.e.h. 3 k.. Familiegudstjeneste m. Hellig 3 konger som tema. søndag d. 20. septuagesima kl søndag d. 27. der henvises til Sct. Catharinæ kl JBH I januar og februar måneder fortsætter adventsaftensangen i Sct. Catharinæ kirke som Fyraftenssang hver onsdag kl. 17,00. Den sidste onsdag i måneden afholdes fyraftenssangen i form af en Taizè andagt. Taizé traditionen stammer fra klosterfællesskabet Taizé i Frankrig og er karakteriseret ved stilhed og,fordybelse samt en særlig meditativ sangform. Februar søndag d. 3. fastelavn kl FARUP SOGNEBLAD ADVENTSAFTENSANG FYRAFTENSSANG TAIZÈ I Sct. Catharinæ holder vi nogle korte skumringsgudstjenester i den mørke tid. Det er onsdagene i december, januar og februar måned kl ( med undtagelse af onsdag d. 2. jan. ) Se under gudstjenestelisten. *LUCIA JULESALMER KIRKEKAFFE Søndag d. 16. dec søndag i advent medvirker skolens klasser under ledelse af musiklærer Inga Andersen med Lucia og anden julesang. Vi skal desuden synge sammen af advents- og julesalmerne. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe nederst i kirken. TIRSDAGSKLUBBEN December-møde i Tirsdagsklubben tirsdag d. 4. Vi holder adventshygge i konfirmandstuen kl Lillekor ( Gredstedbro Egnskor) medvirker. Desuden oplæsning og sang. Vi fortsætter i det nye år med Tirsdagsklub den sidste tirsdag i måneden kl I januar får vi besøg af Karen Margrethe Melbye, Ribe lokalhistorisk arkiv og tidl. Farup, som vil fortælle om Fester og gæster i Ribe i 100 år. Det er tirsdag d. 29. januar. Og tirsdag d. 26. februar skal vi med tidl. provst Agner Frandsen, Askov, nu Ribe til Færøerne sammen med maleren Sven Hausteen-Mikkelsen. Folk og fjelde kalder Agner Frandsen sit billedforedrag. I marts, tirsdag d. 25. flytter Tirsdagsklubben til Taarnborg, hvor Torben Bramming vil vise rundt og fortælle om den gamle bispebolig. Vi slutter sæsonen i april. Program p.t.ikke fastlagt. KONFIRMANDER 2008/09 Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse for konfirmander i det kommende skoleår ONS- DAG d. 23. JANUAR kl Det foregår i præstegården, hvor man bedes medbringe dåbsattest eller navneattest. Uanset om man går på Farup skole, Riberhus eller et helt andet sted kan man naturligvis blive konfirmeret her i Farup. Undervisningen vil ligge på onsdage kl og konfirmationsdagen er, som der har været tradition for i mange år, den anden søndag i maj, dvs. d. 10. maj 2009.

9 Indre mission December onsdag d. 12. adventsmøde/fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30 Julefrokost i Kirkehuset fredag d. 14. kl Julehygge ved Elin Hjuler Tilmelding til Anders Nikolajsen senest d. 11. tlf Alle er velkomne Januar Evangelisk Alliances Bedeuge d Mandag d. 7. kl. 14,00 hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4 Torsdag d. 10. kl. 14,00 hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken 98 Lørdag d. 19. Højskoledag i Bramming, program følger Onsdag d. 30. Fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30 Danmission-ydre mission Januar måneds kredsmøde torsdag d. 3. januar kl. 14,30 hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4 H 3 K fest mandag d. 7. jan. kl. 19,00 i Zions kirke, Esbjerg Februar måneds kredsmøde torsdag d. 7. og fællesmøde torsdag d. 28. kl. 14,30 i konfirmandstuen med besøg af Festo, Tanzania. VED INDSAMLINGERNE I 2007 INDKOM DER: Høstkollekt - Kirkens Korshær/Folkekirkens Nødhjælp/ Danske sømands - og udlandskirker ,00 kr. Nytårsdag Bibelselskabet 755,25 kr. Fastelavnssøndag - Folkekirkens Nødhjælp - 350,00 kr Kr. Himmelfartsdag Kirkens mission ingen Påskedag KFUM&K 573,25kr. NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Samtaledag d. 2. oktober. En overskuelig men repræsentativ og aktiv forsamling mødte op d. 2. okt. i Kirkehuset, da menighedsrådet inviterede til samtale om kirkens fremtid i Farup sogn. Vi kom omkring mange emner : kirkens synlighed eller mangel på samme, alternativer til den almindelige gudstjeneste, personaleansættelser og frivilligt engagement, små sogne og stordriftstanke, kirken som bygning eller levende sten osv.. I menighedsrådet har vi noteret os de forskellige stemmer i debatten og forsøger at tænke dem med ind i det fremtidige arbejde. Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Valg af formand og næstformand. Ved et nyt kirkeårs begyndelse skal der ske valg til formand og næstformand i menighedsrådet. Det blev genvalg af Susanne Møll som formand og Bent Gantzel som næstformand. Renoveringen af Kirkehuset står i øjeblikket øverst på menighedsrådets ønskeseddel. Der er udarbejdet en plan over renoveringen, hvori indgår blandt andet værksted og andre ordnede graverforhold, udskiftning af vinduer, omlægning af stråtag og handicapvenligt toilet. Arbejdet udføres i takt med, hvad økonomien og håndværkerne kan følge med til. Gravstedspriser I medierne har man den seneste tid kunnet følge, hvordan kirkegårdsdrift og kirkegårdstakster har været til debat. Blandt andet er de store forskelle landet over i priser for erhvervelse og renholdelse af gravsteder blevet påpeget, herunder især de ulige takster mellem kommunal kirkegårdsdrift ( som man bl.a. har ved de fleste kirker i Esbjerg ) og så landsognenes kirkegårde. For i højere grad at få ensartede takster, har der i Ribe domprovsti og Skads provsti været nedsat et udvalg til at kigge på forholdene. Som det ser ud p.t. må der påregnes stigninger på gravstedsområdet fra 1. januar Menighedsrådet afventer retningslinierne herfor fra provstiet. Næste møde i menighedsrådet afholdes onsdag d. 9. januar. kl. 19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden fremlægges i menighedsrådets mappe i kirken, hvor også referat efterfølgende kan læses. KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Susanne Møll Tanderup Digevej 16, tlf Kirkeværge Bodil Pedersen Kærbølvej 29, tlf FARUP SOGNEBLAD 9

10 www. farupsogn.dk er er for for alle, men mest for for dig/sognet. Er kirken bare for sjov? DIT VALG! MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 Den 1. december begynder det nye kirkeår og dermed det sidste år for det nuværende menighedsråd. Hvorfor nu fortælle det? Jo, for at opfordre til, at man gør op med sig selv, om man kunne tænke sig at være med til at arbejde for Folkekirkens trivsel her i Farup fra d. 1. december 2008, om man kunne tænke sig at være med til et spændende og af og til krævende arbejde som medlem af Farup menighedsråd. Nogle af os nuværende går af, mens andre uden tvivl har lyst til at fortsætte endnu en periode eller flere. Men der bliver brug for nye menighedsrådsmedlemmer. Farup menighedsråd har 6 medlemmer med præsten som fast medlem, altså 7 i alt. En menighedsrådsperiode er 4 år, så det nye menighedsråd skal virke fra 1. dec til 1. dec Susanne Møll, form.f. menighedsrådet JULEGAVEIDE DEN NYE AFTALE Det danske Bibelselskab udgav i november måned en oversættelse af Det nye Testamente på nutidsdansk. Det er en oversættelse, der forsøger at tage højde for, at de traditionelle bibelske kerneord og udtryk forekommer mange mennesker fremmed. Oversættelsen skal ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992 men er et tilbud til den forudsætningsløse, men interesserede læser. Et sted at begynde, hvis man vil lære noget om kristendom og kristentro, lyder det fra Bibelselskabet. Den Nye Aftale hedder Det Nye Testamente i den nye sprogdragt. Oversættelsen har ikke kun fået posi- Juleevangeliet ifølge den nudanske oversættelse, Lukas 2, På den tid gav Kejser Augustus ordre til at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. 2 Det var den første folketælling der blev holdt mens Kvirinius var guvernør i Syrien. 3 Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by deres familie kom fra. 4 Det gjaldt også Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra David. 5-6 Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn og mens de var i Betlehem, 7 fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en krybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem på kroen. 8 I nærheden var der nogle hyrder der overnattede på marken mens de vogtede deres får. 9 Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, 10 men englen sagde: I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. 11 I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. 12 I kan kende ham på at han ligger i en krybbe, med et tæppe om sig. 13 I det samme var der en hel hær af himmelske væsener sammen med englen, og de sang: 14 Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem som han har udvalgt. tive ord med på vejen. Kritikken lyder blandt andet, at man ikke kan erstatte centrale ord som barmhjertighed, nåde, hellig, frelse osv. uden at der går nogle vigtige nuancer tabt. På den anden side kan man sagtens forestille sig, at den nye oversættelse kan være med til at forstå og åbne for forståelsen af forkyndelsen i Ny Testamente. men døm selv! Den Nye Aftale kan købes i boghandelen for 169 kr. En god julegaveide. Den nye oversættelse vil blive benyttet ved gudstjenesten 1.søndag i advent som en markering af det nye kirkeår og forkyndelsens plads heri. Den autoriserede oversættelse fra 1992 til sammenligning. v.1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. v2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. v3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4 Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, v5 for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. v6 Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7 og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. v8 I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. v9 Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. v10 Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. v12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«v13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: v14 Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! 10 FARUP SOGNEBLAD

11 Få dine informationer på www. farupsogn.dk hyrderne på marken engang uden for Betlehem og englenes sang om fred på jorden. Er det blot legende og eventyr barnlige forestillinger og drømme, vi har brug for at genoplive, når mørket og kulden sætter ind? Er det tradition og skik det hele - en anledning til at samles i familierne og hygge os inden døre med gaver og godter? Og den opreklamerede jul, som hvert år er samtaleemne - travlheden og gaverne som bliver flere og flere og dyrere og dyrere - juleforbruget, som åbenbart ingen grænser har - hvad har det lige med julen at gøre? Og verden omkring os med dens katastrofer, krig og nød - men også i vort eget lille land, hvor mennesker undertiden har det så hårdt eller gør hinanden ufattelig ondt! Jo, det kan være svært at fastholde julens budskab. Det blev en flot aften i kirken d. 18. nov. med Torben Schnedler og Niels Lykkegaard på hhv. orgel og saxofon og dertil mange sangstemmer. "Tunge mørke natteskyer" i de unges version var især uforglemmelig. JULEORD Der er et julebillede, jeg holder meget af. Det er Storm P s vagabond, der står i julenatten i sine gamle klude. Hunden står ved siden af og fryser - oppe på himlen lyser stjernen. Imellem nattens stjerner, der står en stjerne klar, som aldrig før en stjerne, på jordens himmel var sådan skrev digteren Johannes Jørgensen. Det er den stjerne vagabonden ser. Det er for den, han tager hatten af. Der skal ellers meget til at imponere en ægte vagabond. Han letter ikke på hatten for hvem som helst. Men for stjernen tager han hatten af. For den bøjer han sig. Den har han respekt for. For stjernen betyder noget. Den fortæller om barnet, der er født: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Et almindeligt, fattigt menneskebarn, født af Maria. Men tillige Guds egen søn. Det mysterium har vagabonden sans for - at i julenatten mødes himmel og jord - i julenatten mødes det skabte menneske og det, som er større end os. I julenatten blev en stjerne tændt, som lyser for ethvert menneske. Storm P s vagabond står ude i natten. Hvad han spekulerer på, er ikke godt at vide. Der kan være så meget at tænke over i et stille øjeblik. Måske det er der, alene med sig selv, man allerbedst forstår, hvad julen er. At julen har bragt velsignet bud til unge og gamle, glade og sørgmodige, til den, der har mennesker omkring sig og den, der savner - julen har bud til enhver uanset hvem og hvor og i hvilken forfatning. Måske det er, når man som vagabonden er ribbet for alting, man får sans for det mysterium som julen er, at en guddommelig kærlighed er sat ind i vores verden, til håb og fred og glæde. Glædelig jul Elin Hjuler Det kan ellers være svært at fastholde julens budskab. For hvad er det for noget med det barn og FARUP SOGNEBLAD 11

12 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. JULEGAVEIDE DEN NYE AFTALE Det danske Bibelselskab udgav i november måned en oversættelse af Det nye Testamente på nutidsdansk. Det er en oversættelse, der forsøger at tage højde for, at de traditionelle bibelske kerneord og udtryk forekommer mange mennesker fremmed. Oversættelsen skal ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992 men AKTIVITETSKALENDER Husk koordineringsmøde i forsamlingshuset tirsdag d. 25. marts 2008 kl. 20 for alle foreninger! December Tirsdag d. 4. Tirsdagsklub Søndag d. 9. kl Juletræsfest i Farup forsamlingshus. Januar 2008 d. 9. Fællesspisning i forsamlingshuset d Drengelejr i Helle Hallen. d Pigelejr i Vejen Idrætscenter. Mandag d. 21. Generalforsamling FSBG og FFH i Farup forsamlingshus. Mandag d. 28. Generalforsamling Jagtforeningen Tirsdag d. 29. Tirsdagsklub Februar fredag d. 1. tirsdag d. 26. Vildtaften Forsamlingshuset - jagtforeningen Tirsdagsklub Marts Lørdag d. 1. Dilettant. Farup forsamlingshus. Fredag d. 7. Gymnastikopvisning i Farup Forårsopvisning i Ribe Fritidscenter eller i Bramming. Søndag d. 16. Hobbyudstilling i Farup forsamlingshus Tirsdag d. 25. Lokalarkivet: Offentligt møde i Farup forsamlingshus kl Tirsdag d. 25. Koordineringsmøde i Farup forsamlingshus kl Tirsdag d.25. Tirsdagsklub Faste møder: Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til 12 FARUP SOGNEBLAD

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Marsk & Muld Farup Sogneblad 10. årgang nr. 1 - December 2004- Januar 2005 Juletræsfest den 12. december kl. 14.30-16.30 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Marsk & Muld Farup Sogneblad 15. årgang nr. 3 april - maj 2010 Fællesspisning onsdag d. 14. april kl. 18,30, tilmelding til Dorte 75431925/peternil@post10.tele.dk www. farupsogn.dk er for alle, men mest

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December 2008 - Februar 2009 25. årgang 1 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 27. januar. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Side 1 af 7. Præludium: Jean-Francois Dandrieu: Michael lavede larm ved nat (ærkeenglen Michael blev begejstret over det glædelige budskab)

Side 1 af 7. Præludium: Jean-Francois Dandrieu: Michael lavede larm ved nat (ærkeenglen Michael blev begejstret over det glædelige budskab) Side 1 af 7 Grundtvigs Kirke den 24/12-14 kl. 16.00 Juleaften Numre i julehæftet: 1 Det kimer nu til julefest 5 Et barn er født i Betlehem *** 2 Velkommen igen, Guds engle små 9 Julen har bragt velsignet

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 5 august - september 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 5 august - september 2011 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

9. ÅRGANG - NR. 2 - FEBRUAR - MARTS 2004

9. ÅRGANG - NR. 2 - FEBRUAR - MARTS 2004 9. ÅRGANG - NR. 2 - FEBRUAR - MARTS 2004 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres som hidtil til Villy Lønne på diskette eller med let læselig håndskrift. Elin

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. FARUP SOGNS BORGER- OG GYMNASTIKFORENING 2008 Aktiviteter i foråret: Søndag d. 27.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

ET BARN ER FØDT. Let the Gospel begin

ET BARN ER FØDT. Let the Gospel begin ET BARN ER FØDT Let the Gospel begin Gæstesolister: Laura Kjærgaard. Julie Lindell. Rune Herholdt. Claes Wegener. Andreas Hejslet Stig Rasmussen. Fortæller: Nis Bank-Mikkelsen Prolog Fortæller: Nis Bank-Mikkelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere