13. årgang nr. 1- december januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008"

Transkript

1 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december januar 2008

2 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup Sogns Borgere & Gymnastikforening traditionen tro fælles generalforsamling i Forsamlingshuset. Det sker mandag d. 21. januar 2008 klokken 19:00 i Forsamlingshuset. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på mail diskette eller med let læselig håndskrift. Elin Hjuler - Erling Pedersen - Gert Vejlgård Villy Lønne, Farup Kirkevej 14, tlf Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 450 stk NB - sidste dato for aflevering af stof til februar/marts udgaven er MANDAG den 7. januar Marsk & Muld kan også ses på Generalforsamling i Farup Ungdomsklub Afholdes onsdag d. 20. februar 2008 på Farup skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. I forbindelse med generalforsamlingen laver vi noget sjov for forældrene. Se mere på Hilsen bestyrelsen Vi starter med Forsamlingshusets generalforsamling, og efter en kort pause går vi videre til Farup Sogns Borger- og Gymnastikforenings generalforsamling. Forslag til de respektive foreninger skal være foreningerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingerne. Med venlig hilsen Forsamlingshusets og F.S.B.G. s bestyrelser. Juletræsfest søndag d. 9. december kl Traditionen tro afholdes der juletræsfest i Farup Forsamlingshus. Dette vil finde sted søndag d. 9. december kl Der vil være mulighed for at købe sodavand, kaffe, the og æbleskiver. Pris: 25 kr for voksne, børn gratis. Tilmelding senest 3. dec. hos Laila tlf slikposer til 15 kr. bestilles ved tilmelding. Hilsen Bestyrelsen 2 FARUP SOGNEBLAD

3 ØV ØV ØV DESVÆRRE TABTE VI KAMPEN OM FARUP SKOLE Esbjerg Byråd har netop besluttet at lukke Farup Skole med udgangen af dette skoleår. I de seneste uger har vi svinget mellem mismod og håb. Det sidste håb blev slukket efter en meget lang debat på byrådsmødet i dag den 19. november. Kampen har vist, at beslutninger, der syntes endegyldige alligevel kan rokkes, og at politikere alligevel kan være modtagelige for gode argumenter. Desværre var det ikke nok. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der på forskellig måde har lagt kræfter og energi i at arrangere borgermøder og politikermøder, tak til alle der Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. har bidraget med læserbreve og lign. i aviserne. Tak til alle, der har indsendt høringssvar og til alle sponsorer til DVD'en om Farup Skole. Og tak til alle, der har deltaget i borgermøder og i demonstrationen foran rådhuset i Esbjerg. Tak for at I alle har medvirket til at holde fokus rettet mod den politiske beslutning og ikke gøre en fremtid på Valdemarskolen til et skræmmebillede for vores børn. Nu begynder arbejdet for skabe de bedste forhold for vores børn i den kommende skole. På dialogkredsen vegne Lillin Villadsen Fællesspisning i forsamlingshuset Onsdag d. 9. januar kl er der fællesspisning i forsamlingshuset. Denne gang regner vi med, at få lov til at afholde arrangementet uden utidig indblanding ovenfra... Maden bliver fremtryllet af en gruppe Hillerup-kvinder, og den er tilpasset såvel unge som ældre ganer. Vel mødt til alle! Tilmelding senest søndag d. 6. januar på tlf (Dorte) el (Alma) Hobby udstilling i Farup Forsamlingshus. Søndag den 16 marts 2008 fra kl Der er stadig få ledige pladser, så skulle der være nogen der er interesseret i at deltage, så kontakt Tove A. Vejrup Farup Kirkevej 5 på tlf for yderligere information eller på mail hurtigst muligt. Søger du nye udfordinger??? Ved kommende generalforsamling vil du endelig have mulighed for at melde dig til den nye bestyrelse. Vi arrangerer mange gode arrangementer for alle i sognet. Så ønsker du der skal arrangeres det ene eller andet, så er det nu du har muligheden. Kontakt Mogens for mere info på tlf Hilsen Farup Forsamlingshus' bestyrelse FARUP SOGNEBLAD 3

4 Fodbold i 2007 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Jeg vil i det følgende kort fortælle om, hvordan fodbolden her i sognet er forløbet i det år, der nu går på hæld. Eftersom jeg tidligere på året har gjort status over foråret, så vil jeg her primært beskæftige mig med, hvad der er sket siden sommerpausen. tilfældet, og i øvrigt er en stor del af holdets spillere faktisk uden-sogns-spillere. Her kan man så sige, at Farup da følger den internationale trend, hvor man jo fra tid til anden ser fx engelske og tyske hold stille til kamp uden en eneste spiller af hhv. engelsk eller tysk oprindelse. Inden jeg går i gang med det væsentlige, så vil jeg beklage indlæggets manglende aktualitet. At skrive om noget i oktober, som tog sin afslutning i september, og hvor det skrevne kan først kan læses i december, ja det får mig altså til at spørge om Guttenberg har levet forgæves, samtidig med at jeg får associationer til munkene, der i "Rosens Navn" sidder og skriver bibler af. Og så til det væsentlige, og lad os starte med de yngste først. Her fortæller Michael Julius, der sammen med Palle O. Tækker stod for træningen af poder og mikroputter, at man fortsatte træningen til midt i september, og at man fik et par nye spillere blandt de yngste. Man deltog ikke i stævner i efteråret, men man var selvfølgelig repræsenteret ved landsbyfesten, hvor de ældste af børnene spillede mod et par hold fra Øster Vedsted (et hold ad gangen, underforstået). De yngste var i kamp mod et hold bestående af mødre, og her skal resultatet da lige nævnes, idet det blev en sejr til de små. M.h.t. old-boys, så var efteråret resultatmæssigt en tynd kop te, idet man måtte lade sig nøje med et point, og hvad værre er, ja så måtte man melde afbud til en kamp, da man ikke kunne stille hold. Henrik Villadsen, der har stået for old-boys-holdet i år, fortæller, at det ganske ofte har været svært at stille hold, og en enkelt gang lod det sig altså ikke gøre; trist. Havde det så bare skyldtes, at spillerne havde valgt at prioritere mødet om den måske forestående lukning af Farup Skole (som fandt sted samtidig med den pågældende kamp) højere end fodbold, så havde der da i det mindste været et ædelt motiv til forfaldet, men det var vist heller ikke En anden nævneværdig begivenhed fra efteråret var, at man måtte flytte en hjemmekamp fra Farup Arena til banerne ved Ribe Fritidscenter, hvilket skyldtes, at vi jo ikke har lysanlæg herude. Det har jeg så tænkt mig at spørge Esbjerg Kommune, om vi ikke kan få (hvis jeg kan få bestyrelsens opbakning), for når man tænker på, hvad der er delt ud af økonomiske midler til ting og sager inde i den store by, ja så bør vi da i det mindste kunne få et lysanlæg. Man kan så mene, at behovet er begrænset, men når de skal have så mange ting, så vil vi da også have noget. Og hvis vi ikke får det, så spørger jeg bare næstformanden i Ribe Handelsstandsforening om ikke han sammen med sin trojka kan være lidt tudefjæs på vores vegne; de har jo en vis erfaring. Slutteligt noget positivt - i alle tilfælde set fra mit synspunkt -, og det er, at jeg har erfaret, at der er udbredt utilfredshed med den traditionsrige "landskamp" til landsbyfesten mellem Farup og Hillerup. I min vildfarelse gik jeg rundt og troede, at folk påskønnede denne kamp, hvis seriøsitet eller rettere mangel på samme er en hån mod noget så vigtigt som fodbold. Nu kan jeg så med glæde konstatere, at jeg ikke er alene med den opfattelse, at der skal andre bolde på suppen, så det satser jeg på, at der vil være til næste landsbyfest. Til allersidst naturligvis en tak til de mange, der på en eller anden måde har bidraget til, at der kan spilles fodbold her i Farup. Sidste år lykkedes det mig at glemme én, da jeg skrev, hvem der havde bidraget. Så derfor, ingen nævnt ingen glemt. Kristian Kyndi Farup SB&G 4 FARUP SOGNEBLAD

5 Farup Kirkevej Ribe Tlf De første sponsorer er klar! Forsamlingshusets økonomigruppe har nu lavet en optælling over borgere i sognet, som har tilkendegivet at være villige til at støtte husets økonomi, ved erhvervelse af et lånebevis på kr ,- Dags dato er antallet af beredvillige medborgere 44, hvoraf flere har udtalt, at være interesseret i køb af mere end ét bevis. Dette betyder at det vil være muligt, at rejse omkring kr ,- gennem lånebevisinitiativet. Derfor en stor tak for interessen til de 44 borgere.!!!! Siden mødet i februar, hvor den samlede gæld var omkring kr , er der sket en reduktion i gælden, dels som følge af aktiviteterne i forbindelse med Landsbyfest og Irsk aften, men primært fordi den sidste sum, som hidrører fra afviklingen af Farup Brugs, er kommet i kassen. Beløbet fra brugsen udgør ca. kr , som nu sammen med pengene fra de afviklede aktiviteter, har bragt gælden ned på lidt under kr Det har hele tiden været økonomigruppens hensigt, at afvikle hele gælden fuldstændigt, således at Forsamlingshusets driftsbudget ikke skulle belastes af en renteudgift. Flere personer har imidlertid anført, at alle forretninger har gældsposter. Dette er naturligvis rigtigt, men hvis forretningen skal være sund, skal en forrentning af gæld kunne dækkes gennem de løbende driftsindtægter. De eneste driftsindtægter der findes i forbindelse med drift af forsamlingshuset, er lejeindtægter. Når driftsudgifter til lys, varme og rengøring er afholdt skal resten af driftsindtægten kunne dække forrentningen af gælden, således at det kun er alm. vedligehold og nye initiativer, der skal skaffes midler til gennem frivilligt arbejde. Hvem har frivilligt lyst til at arbejde gratis for at kunne betale renter til en bank???????? Køb og salg på www. farupsogn.dk Hvorvidt tilsagnet fra de 44 borgere er nok til at kunne skabe en sund driftsøkonomi, vil økonomigruppen vurdere. De 44 borgere vil blive informeret om resultatet af vurderingen, herunder om det bliver aktuelt at gøre brug af deres positive tilsagn om hjælp til Forsamlingshuset. Da det stadigt er muligt, at give tilsagn om køb af lånebeviser, kan vi håbe at flere melder sig, enten ved at skrive sig på listen i Forsamlingshuset, eller ved at kontakte medlemmer af Forsamlingshusets bestyrelse eller medlemmer af økonomigruppen. Giv tid så skal det nok lykkes. Økonomigruppen Nyt fra forsamlingshuset: Lørdag d. 27. oktober var der liv og glade dage i forsamlingshuset. Bestyrelsen havde linet up til Irsk Aften, med en gang mad, irske øl (for få, viste det sig hen på aftenen) og Irish coffee m.m. Vi var spændte - dels på aftenens forløb, dels på, om det nye, akkustikfremmende system, som formand Mogens, i samarbejde med Klaus Feddersen, Egon Kulmbach og Jesper Tellund, ved ihærdig indsats havde fået færdigt, virkede efter hensigten... Tilslutningen til arrangementet havde på forhånd været overvældende, og på selve aftenen var det dejligt at se, at det var folk fra nær og fjern, unge som ældre, der havde valgt at tilbringe en lørdag aften i selskab med hinanden og Tom Donovan - vel vidende, at Tom altid er værd at ofre en lidt tid på! Og ingen gik, så vidt vides, skuffede fra forsamlingshuset den aften. Vi havde det hyggeligt og vi havde det sjovt! Tom spillede op til sit bedste og krydrede programmet med små anekdoter og vittigheder (ikke alle var for sarte sjæle). Han var i god kontakt med sit publikum - ikke mindst sine unge fans, som kunne synge med på mange af sangene! Da Tom sluttede sin del af aftenen af med sangen Loch Lomond modtog han efterfølgende stående applaus. Vi var tilfredse - og jeg skal hilse fra Tom og sige, at han også var vældig tilfreds med os! Og lydisoleringen stod distancen... Alma Clausen fotos: Trine og Mikkel Brander, se næste side FARUP SOGNEBLAD 5

6 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Allehelgens arrangementet d. 2. November Du som har tændt millioner af stjerner - det var den aftensalme, vi sluttede af med i kirken hin fredag aften i november. Men stjernerne var med os hele aftenen, i det fantastiske vejr, vi igen i år var begunstiget med til Allehelgen-arrangementet. At stå under åben himmel, i mørke (næsten) og snitte græskarhoveder - det er en helt speciel oplevelse! Mørket gør i det hele taget sit til, at man kommer i en ganske speciel stemning, at man lader sig rive med - f.eks. skete der det for to grandvoksne kvinder, at de i den grad lod sig forskrække af de unge mennesker i Kirkelunden. Heldigvis reddede Esther Jørgensen dem! Dette fortæller lidt om den ildhu, der fra ungdomsklubbens side var lagt i ghostwalken - alt virkede meget autentisk, ikke minds kostumerne. Vel indendøre igen, faldt gemytterne til ro over en Irsk aften i forsamlingshuset kop kaffe og al den kage, hjertet kunne begære. Men det varede kun kort. Snart diskede Kurt Juul op med tre små fortællinger, om hvilke han på forhånd lovede, at: den anden historie ville være uhyggeliger end den først, og den tredie uhyggeligere end den anden! Og det holdt stik. Kurt Juul havde os alle i sin hule hånd - selv de mindre børn lyttede, og det i en grad, så at man ville have kunnet høre en knappenål falde til gulvet! Som sagt, sluttede aftenen af i kirken, med sang og ord om den danske, lutherske Allehelgentradition: at vi mindes vore egne, personlige helgener - dem,der er døde - ved at tænde et lys for dem. Og levende lys var der overalt i kirken. Udenfor lyste alle græskarhovederne op. Selv om de oprindelig - efter keltisk skik - var tænkt som uhyggelige, synes jeg nu nærmest vores var det modsatte: ualmindelig, uhyggelig hyggelige! Tak til alle, der var med til at bringe Allehelgensarrangementet et skridt nærmere det, at blive en tradition! På Q-gruppens vegne Alma Clausen 6 FARUP SOGNEBLAD

7 Der er også plads til dig på www. farupsogn.dk Farup skole i domkirken i forbindelse med Rams salmesangsprojekt november Der blev sunget : Op, al den ting.. Nu bede vi den Helligånd Herre Gud, dit dyre navn og ære Vor Gud han er så fast en borg Når jeg er træt og trist.uberørt af byens travlhed.. Sidstnævnte var absolut favoritsalmen - det kunne høres!!!!! Farup og Ribe konfirmander på tur til Esbjerg d. 21. november Her efter et besøg i den katolske kirke, Sankt Nicolaj. FARUP SOGNEBLAD 7

8 GUDSTJENESTER 8 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Kirkesiden December søndag d s.i advent kl Kirkeåret synges ind. Konfirmander medvirker søndag d s.i advent kl søndag d s.i advent kl Lucia/ julesalmer/ kirkekaffe* søndag d s.i advent der henvises til Sct. Catharinæ kl JBH juleaften d. 24. kl juledag d. 25. kl juledag d. 26. der henvises til Sct. Catharinæ kl JBH julesøndag d. 30. kl I december måned holdes der adventsaftensang i Sct. Catharinæ kirke de tre onsdage før jul. Det er kl. 17,00, hvor der er stille musik, læsninger og salmesang. Aftensangen varer omkring 30 min, onsdagene d og 19. dec. Januar nytårsdag d. 1. kl Indsamling Bibelselskabet søndag d. 6. Helligtrekongerssøndag Joh. 8,12-20 kl søndag d. 13. s.s.e.h. 3 k.. Familiegudstjeneste m. Hellig 3 konger som tema. søndag d. 20. septuagesima kl søndag d. 27. der henvises til Sct. Catharinæ kl JBH I januar og februar måneder fortsætter adventsaftensangen i Sct. Catharinæ kirke som Fyraftenssang hver onsdag kl. 17,00. Den sidste onsdag i måneden afholdes fyraftenssangen i form af en Taizè andagt. Taizé traditionen stammer fra klosterfællesskabet Taizé i Frankrig og er karakteriseret ved stilhed og,fordybelse samt en særlig meditativ sangform. Februar søndag d. 3. fastelavn kl FARUP SOGNEBLAD ADVENTSAFTENSANG FYRAFTENSSANG TAIZÈ I Sct. Catharinæ holder vi nogle korte skumringsgudstjenester i den mørke tid. Det er onsdagene i december, januar og februar måned kl ( med undtagelse af onsdag d. 2. jan. ) Se under gudstjenestelisten. *LUCIA JULESALMER KIRKEKAFFE Søndag d. 16. dec søndag i advent medvirker skolens klasser under ledelse af musiklærer Inga Andersen med Lucia og anden julesang. Vi skal desuden synge sammen af advents- og julesalmerne. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe nederst i kirken. TIRSDAGSKLUBBEN December-møde i Tirsdagsklubben tirsdag d. 4. Vi holder adventshygge i konfirmandstuen kl Lillekor ( Gredstedbro Egnskor) medvirker. Desuden oplæsning og sang. Vi fortsætter i det nye år med Tirsdagsklub den sidste tirsdag i måneden kl I januar får vi besøg af Karen Margrethe Melbye, Ribe lokalhistorisk arkiv og tidl. Farup, som vil fortælle om Fester og gæster i Ribe i 100 år. Det er tirsdag d. 29. januar. Og tirsdag d. 26. februar skal vi med tidl. provst Agner Frandsen, Askov, nu Ribe til Færøerne sammen med maleren Sven Hausteen-Mikkelsen. Folk og fjelde kalder Agner Frandsen sit billedforedrag. I marts, tirsdag d. 25. flytter Tirsdagsklubben til Taarnborg, hvor Torben Bramming vil vise rundt og fortælle om den gamle bispebolig. Vi slutter sæsonen i april. Program p.t.ikke fastlagt. KONFIRMANDER 2008/09 Der er indskrivning til konfirmationsforberedelse for konfirmander i det kommende skoleår ONS- DAG d. 23. JANUAR kl Det foregår i præstegården, hvor man bedes medbringe dåbsattest eller navneattest. Uanset om man går på Farup skole, Riberhus eller et helt andet sted kan man naturligvis blive konfirmeret her i Farup. Undervisningen vil ligge på onsdage kl og konfirmationsdagen er, som der har været tradition for i mange år, den anden søndag i maj, dvs. d. 10. maj 2009.

9 Indre mission December onsdag d. 12. adventsmøde/fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30 Julefrokost i Kirkehuset fredag d. 14. kl Julehygge ved Elin Hjuler Tilmelding til Anders Nikolajsen senest d. 11. tlf Alle er velkomne Januar Evangelisk Alliances Bedeuge d Mandag d. 7. kl. 14,00 hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4 Torsdag d. 10. kl. 14,00 hos Henry Nikolajsen, Obbekærparken 98 Lørdag d. 19. Højskoledag i Bramming, program følger Onsdag d. 30. Fællesmøde i Gredstedbro kl. 19,30 Danmission-ydre mission Januar måneds kredsmøde torsdag d. 3. januar kl. 14,30 hos Ella Nicolaisen, Kinchsvej 4 H 3 K fest mandag d. 7. jan. kl. 19,00 i Zions kirke, Esbjerg Februar måneds kredsmøde torsdag d. 7. og fællesmøde torsdag d. 28. kl. 14,30 i konfirmandstuen med besøg af Festo, Tanzania. VED INDSAMLINGERNE I 2007 INDKOM DER: Høstkollekt - Kirkens Korshær/Folkekirkens Nødhjælp/ Danske sømands - og udlandskirker ,00 kr. Nytårsdag Bibelselskabet 755,25 kr. Fastelavnssøndag - Folkekirkens Nødhjælp - 350,00 kr Kr. Himmelfartsdag Kirkens mission ingen Påskedag KFUM&K 573,25kr. NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Samtaledag d. 2. oktober. En overskuelig men repræsentativ og aktiv forsamling mødte op d. 2. okt. i Kirkehuset, da menighedsrådet inviterede til samtale om kirkens fremtid i Farup sogn. Vi kom omkring mange emner : kirkens synlighed eller mangel på samme, alternativer til den almindelige gudstjeneste, personaleansættelser og frivilligt engagement, små sogne og stordriftstanke, kirken som bygning eller levende sten osv.. I menighedsrådet har vi noteret os de forskellige stemmer i debatten og forsøger at tænke dem med ind i det fremtidige arbejde. Gør www. farupsogn.dk til din fortrukne. Valg af formand og næstformand. Ved et nyt kirkeårs begyndelse skal der ske valg til formand og næstformand i menighedsrådet. Det blev genvalg af Susanne Møll som formand og Bent Gantzel som næstformand. Renoveringen af Kirkehuset står i øjeblikket øverst på menighedsrådets ønskeseddel. Der er udarbejdet en plan over renoveringen, hvori indgår blandt andet værksted og andre ordnede graverforhold, udskiftning af vinduer, omlægning af stråtag og handicapvenligt toilet. Arbejdet udføres i takt med, hvad økonomien og håndværkerne kan følge med til. Gravstedspriser I medierne har man den seneste tid kunnet følge, hvordan kirkegårdsdrift og kirkegårdstakster har været til debat. Blandt andet er de store forskelle landet over i priser for erhvervelse og renholdelse af gravsteder blevet påpeget, herunder især de ulige takster mellem kommunal kirkegårdsdrift ( som man bl.a. har ved de fleste kirker i Esbjerg ) og så landsognenes kirkegårde. For i højere grad at få ensartede takster, har der i Ribe domprovsti og Skads provsti været nedsat et udvalg til at kigge på forholdene. Som det ser ud p.t. må der påregnes stigninger på gravstedsområdet fra 1. januar Menighedsrådet afventer retningslinierne herfor fra provstiet. Næste møde i menighedsrådet afholdes onsdag d. 9. januar. kl. 19,00 i konfirmandstuen. Dagsorden fremlægges i menighedsrådets mappe i kirken, hvor også referat efterfølgende kan læses. KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Elin Hjuler Farup Kirkevej 6, tlf Graver Kent Rygaard Farup Kirkevej 46, tlf Formand Susanne Møll Tanderup Digevej 16, tlf Kirkeværge Bodil Pedersen Kærbølvej 29, tlf FARUP SOGNEBLAD 9

10 www. farupsogn.dk er er for for alle, men mest for for dig/sognet. Er kirken bare for sjov? DIT VALG! MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 Den 1. december begynder det nye kirkeår og dermed det sidste år for det nuværende menighedsråd. Hvorfor nu fortælle det? Jo, for at opfordre til, at man gør op med sig selv, om man kunne tænke sig at være med til at arbejde for Folkekirkens trivsel her i Farup fra d. 1. december 2008, om man kunne tænke sig at være med til et spændende og af og til krævende arbejde som medlem af Farup menighedsråd. Nogle af os nuværende går af, mens andre uden tvivl har lyst til at fortsætte endnu en periode eller flere. Men der bliver brug for nye menighedsrådsmedlemmer. Farup menighedsråd har 6 medlemmer med præsten som fast medlem, altså 7 i alt. En menighedsrådsperiode er 4 år, så det nye menighedsråd skal virke fra 1. dec til 1. dec Susanne Møll, form.f. menighedsrådet JULEGAVEIDE DEN NYE AFTALE Det danske Bibelselskab udgav i november måned en oversættelse af Det nye Testamente på nutidsdansk. Det er en oversættelse, der forsøger at tage højde for, at de traditionelle bibelske kerneord og udtryk forekommer mange mennesker fremmed. Oversættelsen skal ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992 men er et tilbud til den forudsætningsløse, men interesserede læser. Et sted at begynde, hvis man vil lære noget om kristendom og kristentro, lyder det fra Bibelselskabet. Den Nye Aftale hedder Det Nye Testamente i den nye sprogdragt. Oversættelsen har ikke kun fået posi- Juleevangeliet ifølge den nudanske oversættelse, Lukas 2, På den tid gav Kejser Augustus ordre til at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. 2 Det var den første folketælling der blev holdt mens Kvirinius var guvernør i Syrien. 3 Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by deres familie kom fra. 4 Det gjaldt også Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra David. 5-6 Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn og mens de var i Betlehem, 7 fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en krybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem på kroen. 8 I nærheden var der nogle hyrder der overnattede på marken mens de vogtede deres får. 9 Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, 10 men englen sagde: I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. 11 I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. 12 I kan kende ham på at han ligger i en krybbe, med et tæppe om sig. 13 I det samme var der en hel hær af himmelske væsener sammen med englen, og de sang: 14 Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem som han har udvalgt. tive ord med på vejen. Kritikken lyder blandt andet, at man ikke kan erstatte centrale ord som barmhjertighed, nåde, hellig, frelse osv. uden at der går nogle vigtige nuancer tabt. På den anden side kan man sagtens forestille sig, at den nye oversættelse kan være med til at forstå og åbne for forståelsen af forkyndelsen i Ny Testamente. men døm selv! Den Nye Aftale kan købes i boghandelen for 169 kr. En god julegaveide. Den nye oversættelse vil blive benyttet ved gudstjenesten 1.søndag i advent som en markering af det nye kirkeår og forkyndelsens plads heri. Den autoriserede oversættelse fra 1992 til sammenligning. v.1 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. v2 Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. v3 Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4 Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, v5 for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. v6 Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7 og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. v8 I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. v9 Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. v10 Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. v12 Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«v13 Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: v14 Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! 10 FARUP SOGNEBLAD

11 Få dine informationer på www. farupsogn.dk hyrderne på marken engang uden for Betlehem og englenes sang om fred på jorden. Er det blot legende og eventyr barnlige forestillinger og drømme, vi har brug for at genoplive, når mørket og kulden sætter ind? Er det tradition og skik det hele - en anledning til at samles i familierne og hygge os inden døre med gaver og godter? Og den opreklamerede jul, som hvert år er samtaleemne - travlheden og gaverne som bliver flere og flere og dyrere og dyrere - juleforbruget, som åbenbart ingen grænser har - hvad har det lige med julen at gøre? Og verden omkring os med dens katastrofer, krig og nød - men også i vort eget lille land, hvor mennesker undertiden har det så hårdt eller gør hinanden ufattelig ondt! Jo, det kan være svært at fastholde julens budskab. Det blev en flot aften i kirken d. 18. nov. med Torben Schnedler og Niels Lykkegaard på hhv. orgel og saxofon og dertil mange sangstemmer. "Tunge mørke natteskyer" i de unges version var især uforglemmelig. JULEORD Der er et julebillede, jeg holder meget af. Det er Storm P s vagabond, der står i julenatten i sine gamle klude. Hunden står ved siden af og fryser - oppe på himlen lyser stjernen. Imellem nattens stjerner, der står en stjerne klar, som aldrig før en stjerne, på jordens himmel var sådan skrev digteren Johannes Jørgensen. Det er den stjerne vagabonden ser. Det er for den, han tager hatten af. Der skal ellers meget til at imponere en ægte vagabond. Han letter ikke på hatten for hvem som helst. Men for stjernen tager han hatten af. For den bøjer han sig. Den har han respekt for. For stjernen betyder noget. Den fortæller om barnet, der er født: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Et almindeligt, fattigt menneskebarn, født af Maria. Men tillige Guds egen søn. Det mysterium har vagabonden sans for - at i julenatten mødes himmel og jord - i julenatten mødes det skabte menneske og det, som er større end os. I julenatten blev en stjerne tændt, som lyser for ethvert menneske. Storm P s vagabond står ude i natten. Hvad han spekulerer på, er ikke godt at vide. Der kan være så meget at tænke over i et stille øjeblik. Måske det er der, alene med sig selv, man allerbedst forstår, hvad julen er. At julen har bragt velsignet bud til unge og gamle, glade og sørgmodige, til den, der har mennesker omkring sig og den, der savner - julen har bud til enhver uanset hvem og hvor og i hvilken forfatning. Måske det er, når man som vagabonden er ribbet for alting, man får sans for det mysterium som julen er, at en guddommelig kærlighed er sat ind i vores verden, til håb og fred og glæde. Glædelig jul Elin Hjuler Det kan ellers være svært at fastholde julens budskab. For hvad er det for noget med det barn og FARUP SOGNEBLAD 11

12 www. farupsogn.dk Gør www. farupsogn.dk er for alle, men til din mest fortrukne. dig/sognet. JULEGAVEIDE DEN NYE AFTALE Det danske Bibelselskab udgav i november måned en oversættelse af Det nye Testamente på nutidsdansk. Det er en oversættelse, der forsøger at tage højde for, at de traditionelle bibelske kerneord og udtryk forekommer mange mennesker fremmed. Oversættelsen skal ikke erstatte den autoriserede oversættelse fra 1992 men AKTIVITETSKALENDER Husk koordineringsmøde i forsamlingshuset tirsdag d. 25. marts 2008 kl. 20 for alle foreninger! December Tirsdag d. 4. Tirsdagsklub Søndag d. 9. kl Juletræsfest i Farup forsamlingshus. Januar 2008 d. 9. Fællesspisning i forsamlingshuset d Drengelejr i Helle Hallen. d Pigelejr i Vejen Idrætscenter. Mandag d. 21. Generalforsamling FSBG og FFH i Farup forsamlingshus. Mandag d. 28. Generalforsamling Jagtforeningen Tirsdag d. 29. Tirsdagsklub Februar fredag d. 1. tirsdag d. 26. Vildtaften Forsamlingshuset - jagtforeningen Tirsdagsklub Marts Lørdag d. 1. Dilettant. Farup forsamlingshus. Fredag d. 7. Gymnastikopvisning i Farup Forårsopvisning i Ribe Fritidscenter eller i Bramming. Søndag d. 16. Hobbyudstilling i Farup forsamlingshus Tirsdag d. 25. Lokalarkivet: Offentligt møde i Farup forsamlingshus kl Tirsdag d. 25. Koordineringsmøde i Farup forsamlingshus kl Tirsdag d.25. Tirsdagsklub Faste møder: Marsk & Muld: Marsk & Muld holder fast møde den anden mandag i hver anden måned Lokalarkivet: Lokalarkivet holder fast møde tirsdage i ulige uger kl Andet: SE OGSÅ AKTIVITETSKALENDER PÅ Har du noget at tilføjeså skriv det i en mail til 12 FARUP SOGNEBLAD

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Lad os rejse os. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Lad os rejse os. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Prædiken til juleaften Salmer Indgangssalme: DDS 94: Det kimer nu til julefest Salme mellem læsningerne: DDS 104: Et barn er født i Betlehem Salme før prædikenen: DDS 136: Dejlig er den himmel blå Salme

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 1. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2014 kl. 15.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Det kimer nu til julefest DDS 85: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver)

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 100-111/ 98-101- 121 Vium kl.10.30: 100-117- 111/ 98-101- 121 Hinge kl.14: 100-117-

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Frelsens Hær - Helsingør FHNYT. Nov. - Dec. 2013

Frelsens Hær - Helsingør FHNYT. Nov. - Dec. 2013 Frelsens Hær - Helsingør FHNYT Nov. - Dec. 2013 FHNYT INFO Udgivelse Frelsens Hær i Helsingør Strandgade 60, 3000 Helsingør Tlf. 49 21 10 06 Ledere: Magdalena og Gert Pedersen Assisterende leder: Maria

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Juledag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Juledag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Juledag Salmevalg Hjerte, løft din glædes vinger, 114 Kimer, I klokker, 100 Lovet være du, Jesus Krist, 108 Det var ikke en nat som de andre, 98 Julen har englelyd, 118 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Juleaften Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Juleaften Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Juleaften Salmevalg 94: Det kimer nu til julefest 103: Barn Jesus i en krybbe lå 119: Julen har bragt velsignet bud 99: Velkommen igen, Guds engle små 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 1, tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 1, tekstrække 1 Grindsted Kirke og Nollund Kirke Lørdag d. 24. december 2016 kl. 13.30 og 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 1,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Orø Kirkeblad December 2008 Februar 2009 17. årg.

Orø Kirkeblad December 2008 Februar 2009 17. årg. Orø Kirkeblad Nr. 5 December 2008 Februar 2009 17. årg. Nu nærmer Julen sig. Nu nærmer Julen sig igen og hvert år, synes man, at det bliver tidligere og tidligere, når vi ser alle forretningerne, der har

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Læs. Vi går og venter og venter på at det bliver jul. Måske venter vi mest på gaverne og se de sidste afsnit af julekalenderen.

Læs. Vi går og venter og venter på at det bliver jul. Måske venter vi mest på gaverne og se de sidste afsnit af julekalenderen. Esajas, 53, 2-3 og 5 Han skød op foran Herren som en spire, som et rod- skud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker,

Læs mere

Juledag den 25. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: 99, 108, 114, 107, 125, 123 v.7, 118

Juledag den 25. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: 99, 108, 114, 107, 125, 123 v.7, 118 1 Juledag den 25. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10 Af Jesper Stange Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: 99, 108, 114, 107, 125, 123 v.7, 118 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord Julen kommer

Læs mere

Juleaftensgudstjenesten aflyst

Juleaftensgudstjenesten aflyst Nyhedsbrev, Baptistkirken Bornholm Juleaftensgudstjenesten aflyst 24. december 2010 Desværre er gudstjenesterne i Baptistkirken Bornholm kl. 16 og kl. 24 denne juleaftensdag 2010 aflyst pga. snestormen.

Læs mere

9. ÅRGANG - NR. 1 - DECEMBER - JANUAR 2003/2004

9. ÅRGANG - NR. 1 - DECEMBER - JANUAR 2003/2004 9. ÅRGANG - NR. 1 - DECEMBER - JANUAR 2003/2004 Farup Kirkevej 33 6760 Ribe Tlf. 75 41 03 73 Generalforsamling. Husk at der er fælles generalforsamling for FSBG og Forsamlingshuset den 28. januar 2004

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20

Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20 Juleaften 2015, Hurup Lukas 2, 1-20 I vores spisestue hænger der en tallerkenrække. Der er tallerkener og fine små kopper, som vi bruger igen og igen. På en af kopperne står der: Verdens bedste mormor.

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Juleaften Ølgod kirke

Juleaften Ølgod kirke En mand og en kvinde går søgende rundt i gaderne. De er fattige, men de har da lige råd til en overnatning. Der er bare ikke nogen steder at få en overnatning. Alle kroer er optagede. Hun siger ikke noget,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Juleaften Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Juleaften Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Juleaften Salmevalg 94: Det kimer nu til julefest 104: Et barn er født i Betlehem 119/103: Julen har bragt (Ødsted); Barn Jesus (Jerlev) 117: En rose så jeg skyde 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 2 - februar- marts 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 2 - februar- marts 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 2 - februar- marts 2008 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet)

Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet) Prædiken til d.25. december 2014 Juledag. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster: Es 9,1-6a; Hebr, 1,1-5; Luk 2,1-14 Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

LEKTIE. Den første julesang. Parat til at undervise. Jesus er Guds dyrebare gave til os.

LEKTIE. Den første julesang. Parat til at undervise. Jesus er Guds dyrebare gave til os. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 3 Den første julesang Ugens tekst og referencer: Luk 2,8-14. Den store Mester, kap. 4. Huskevers: Alle gode gaver kommer fra oven. (Jak 1,17) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere